Click here to load reader

Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj područni odjel ...gimnazija-cres.hr/wp-content/uploads/2019/01/DRŽAVNA-MATURA-U-R-H-16... · PDF fileŠTO JE DRŽAVNA MATURA ?

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj područni odjel...

 • Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj područni odjel u Cresu

  Ispitna koordinatorica: Melita Chiole, prof. savjetnik

 • DRŽAVNA MATURA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • • Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskog programa završavaju srednje obrazovanje.

  • Učenici četverogodišnjih strukovnih škola završavaju srednje obrazovanje izradbom i obranom završnog rada.

  • Kandidati za upis na visoka učilišta obavezni su položiti državnu maturu i ostale ispite državne mature koje je visoko učilište postavilo kao uvjet.

  ŠTO JE DRŽAVNA MATURA ?

 • Postoje obvezni i izborni ispiti državne mature.

  • obvezni ispiti su:

  HRVATSKI JEZIK A ili B razina MATEMATIKA A ili B razina STRANI JEZIK A ili B razina

  • Učenik je položio maturu ako je položio obvezne predmete.

  • Učenik polaže izborne predmete ako želi, a zbog zahtjeva visokog učilišta.

 • • Svi ispiti državne mature jednaki su za sve kandidate i svi ih kandidati u državi polažu u isto vrijeme.

  • Kandidati koji polože osnovnu razinu ( B) nemaju mogućnosti prijave na studijski program koji traži položenu višu ( A ) razinu ispita.

  • Položena viša (A) razina, ako nije uvijet, donosi 60% bodova više.

  • Izborni predmeti imaju samo jednu razinu.

 • • Sadržaji ispita propisuju se ispitnim katalozima

  • Učenik sam prijavljuje ispite državne mature pomoću baze NISpVU ( Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta).

  • Način prijave detaljno je opisan u brošuri.

  • Učenici polažu ispite državne mature u svojim školama, a u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature.

  • Korisničke račune dobivene od administratora školskog imenika ovogodišnji maturanti koriste do 30. rujna 2017.

 • • Kandidati s teškoćama ( kronična bolest, slabovidnost, disleksija, disgrafija…) imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, odn. Prilagodbu ispitnog materijala te ispitnog postupka.

  • Potrebno je provesti postupak opisan na stranicama ncvvo.

 • Kalendar važnih datuma

  • 1.12.2016. – 15.2.2017. a) prijave ispita državne mature ( do 15.2.2017. do 12.00 sati)

  b) potvrda ispravnosti osobnih podataka

  c) potvrda ispravnosti ocjena od 1. do 3. razreda

 • • 1.12.2016. – najkasnije do 1.2.2017.

  • 15.2.2017. – 8.5.2017.

  • Dostavljanje svih nalaza i mišljenja koji se prilažu zahtjevu za prilagodbom ispitne tehnologije ispitnom koordinatoru

  • Naknadna prijava – samo iz opravdanih razloga

  • Promjena prijavljenih ispita- samo iz opravdanih razloga

 • • 15.2.2017. – 18.5.2017.

  (zadnji dan nastave)

  19.5.2017. -30.5.2017.

  • Odjava prijavljenih ispita

  • Potvrda ocjena četvrtog razreda

 • Službene informacije za državnu maturu i za upis a studijske programe:

  Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr

  Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta: www.postani-student.hr

  Upisi studijskih programa: www.studij.hr

  http://www.ncvvo.hr/ http://www.postani-student.hr/ http://www.studij.hr/

 • Zakonski akti

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08), čl. 82

  • Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 1/13.)

 • Struktura državne mature- Prema Pravilniku o polaganju DM, čl.3,4,5,6,7,15,16,19,20

  Prilagodba ispitne tehnologije – Prema Pravilniku o polaganju DM, čl.21, stavak 2

  Prema Pravilniku o slučaju akutnih ili nekih kroničnih bolesti, čl. 23

 • Važno • Ispitni katalozi - promjene u odnosu na ranije godine

  kod većine nastavnih predmeta! • Mogućnost prijave ispita DM do najviše 10 studijskih

  programa • Potrebno je poredati studijske programe prema

  vlastitim prioritetima ( na najviše odn. prvo mjesto postavlja se najpoželjniji studijski program

  • Kada učenik odabire studijske programe, istodobno se automatski prijavljuju i ispiti državne mature i razine ispita koje zahtjevaju studijski programi

  • Mogućnost odabira i A razine iako nije uvijet, te stranog jezika

 • • Brisanjem određenog studijskog programa ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao. Ako učenik ne želi polagati automatski prijavljene ispite, može ih samostalno izbrisati na svojoj stranici u zadanome roku prijave ispita.

  • Učenici mogu prijaviti, brisati, dodavati i mijenjati prioritete studijskih programa do 17. srpnja 2017. godine u 17.59 sati ( osim onih studijskih programa koji su odredili raniji rok prijava)

 • Za pitanja učenika: [email protected]

  [email protected]

  [email protected] – za pitanja o upisima na studijske programe

  mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected]

 • - Maturom u školi rukovodi Školsko ispitno povjerenstvo, te dežurni nastavnici. - Predsjednica povjerenstva je ravnateljica škole. - Suradnju s roditeljima i učenicima realizira ispitna koordinatorica.

Search related