of 8 /8
BM31 SRB TRT-BA-BM31-TC-001-EN U P U TS TV O Z A R U KO V A N J E D E TE KTO R V L A GE

SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

BM31

SR B

TRT-

BA

-BM

31-T

C-0

01-E

N

U P U TS TV O Z A R U KO V A N J E

D E TE KTO R V L A GE

Page 2: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

SimboliOpasnost!Upozorava na opasnosti koje mogu dovesti do povreda.

Oprez!Upozorava na opasnosti koje mogu dovesti dooštećenja imovine .

Aktuelna verzija uputstva može se naći na : www.trotec.de

Pravno obaveštenjeOvo izdanje zamenjuje sve prethodne verzije. Nijedan deoove publikacije ne može biti reprodukovan bez pismenedozvole firme TROTEC®. Isto važi i za i za elektronskuobradu, umnožavanje i objavljivanje. Zadržavamo svaprava na tehničke izmene. Sva prava su zadržana. Imeproizvoda ne sme se slobodno koristiti i zaštićena jesintaksa proizvođača. Ime proizvoda je registrovano.Mi zadržavamo pravo izmene konstrukcije u ciljupoboljšanja proizvoda, kao što su izmena boje i izgleda.Sadržaj isporuke može se razlikovati od onog sa slikeproizvoda. Ovaj dokument je izrađen sa dužnom pažn-jom. TROTEC® ne preuzima odgovornost za mogućegreške ili propuste.Jedina stranka odgovorna za utvrđivanje ispravnostimerenih rezultata je, izvlačenje zaključaka i izvršenjeakcija je korisnik! TROTEC® ne daje nikakvu garancijuza ispravnost dobijenih merenih vrednosti i dobivenihrezultata. Takođe, TROTEC® ne preuzima nikakvuodgovornost za greške ili oštećenja koja mogu bitiprouzrokovana korišćenjem merenih rezultata.©TROTEC®.

Namena uređajaDielektrični indikator vlage za brzo detektovanje vlage,sa kojim se vlaga ili distribucija vlage mogu locirati nedestruktivnom metodom. Posebno je pogodan za proveru spremnosti građevinskogmaterijala za polaganje novih slojeva ukoliko se CM(sadržaj vode u materijalu) metode merenja vrše naknadno.Na osnovu indikacija vlage određuju se najvažnije tačkeza uzimanje uzoraka za merenje CM metodom.

Za procenu merenja na raspolaganju je Min/Max funkcija. Prvo merenje nakon uključivanja uređaja vrši seautomatski i služi za kalibraciju uređaja .Merni uređaj je opremljen selektabilnim osvetljenjemekrana.Kada nije u upotrebi, automatski će se isključiti kako bi sesačuvala baterija.

Opis uređaja

Sadržaj

Napomene u vezi sa uputstvom za upotrebu ..............................1Informacije o uređaju. . ..............................................................1Tehnički podaci . . ......................................................................2Sigurnost . . ................................................................................3Transport i skladištenje. . ...........................................................3Principi merenja . ........................................................................4Rad uređaja. ...............................................................................5Održavanje i popravka ................................................................6Odlaganje....................................................................................6Deklaracija o usaglašenosti. ......................................................6

Napomene u vezi sa uputstvom za upotrebu

Informacije o uređaju

Br. Delovi na uređaju

1 Senzor2 Deo za baterije sa poklopcem3 Upravljački tasteri4 Ekran

1

2

3

4

1 Uputstvo za rukovanje – Detektor vlage BM31 SRB

Page 3: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

Upravljački tasteri

Ekran

Sadržaj pakovanja• 1 x indikator vlage BM31

• 1 x 9 V baterija• 1 x priprema za korišćenje

Br. Delovi na uređaju

5 Taster za osvetljenje6 Taster za merenje7 Max/Min taster8 On/Off taster

Br. Indikatori na ekranu

9 MAX indikacija10 MIN indikacija11 HOLD(zadržavanje) indikacija12 Prikaz izmerenih vrednosti13 Indikacija baterije

7 5

8

6

Hi

Lo

HOLDMAX

IR TEMP dBA

MIN 12

119

13

10

Tehnički podaci

Model: BM31Težina: 190 gDimenzije (V x Š x D): 190 mm x 55 mm x 32 mmMerni opseg: 0 do 100 brojevaPrincip merenja: Dielektrični

Rezolucija: 1 brojDubina prodiranja: 5 do 40 mmRadna temperatura: 0 do 40 °CTemperatura skladištenja: -20 do70 °CNapajanje: 1 x Alkalna 9 V baterijaAutomatsko gašenje uređaja: Posle oko 30 sekundi od prestanka rada

SRB Uputstvo za rukovanje – Detektor vlage BM31 2

Page 4: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

Pažljivo pročitajte uputstvo pre korišćenja uređaja idržite ga na dohvat ruke!

• Nemojte koristiti uređaj u atmosferi koja sadrži ulje,sumpor,hlor i so.

• Ne koristite uređaj u blizini otvorenih električnihinstalacija.

• Ne koristite uređaj u blizini medicinske opreme (npr.pejsmejkeri).

• Zaštitite uređaj od direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

• Ne skidajte sigurnosne znake, nalepnice i oznake sa uređaja.Čuvajte sve sigurnosne znakove, nalepnice i etikete u čitkomstanju.

• Vodite računa o skladištenju i uslovima rada(pogledajte deoTehnički podaci).

Namenska upotrebaKoristite uređaj samo za merenje vlage u materijaluunutar mernog opsega navedenog u tehničkimpodacima . Da bi ste koristili ovaj uređaj namenski,koristite dodatnu opremu i rezervne delove odobreneod strane TROTEC®.

Nepravilna upotrebaNemojte koristiti uređaj u potencijalno eksplozivnimsredinama,za merenja u tečnostima ili podnaponom. Nemojte koristiti uređaj za merenje na metal-nim površinama. TROTEC ne prihvata odgovornost usledtoga. U tom slučaju dolazi do gubljenja prava na garanciju.Neovlašćene promene, izmene ili strukturalne promenena uređaju su zabranjene.

Kvalifikacija osobljaLjudi koji koriste ovaj uređaj moraju da:• pročitaju i razumeju uputstvo za upotrebu, posebno

poglavlje Sigurnost.

Ostali rizici

Opasnost!Ne ostavljajte ambalažu unaokolo. Deca jemogu iskoristiti kao opasnu igračku.

Opasnost!Uređaj nije igračka i ne treba se naći u dečijimrukama.

Opasnost!Opasnost se može pojaviti na uređaju kadaga koriste nestručne i nekvalifikovane osobe.Obratite pažnju na kvalifikacije osoblja.

Oprez!

Da bi ste sprečili oštećenja na uređaju, nemojtega izlagati ekstremnim temperaturama,ekstremnoj vlažnosti i vlazi.

Oprez!

Nemojte koristiti abrazivna sredstva irazređivače za čišćenje uređaja.

TransportZa prevoz uređaja koristite adekvatnu torbu kako bi gazaštitili od spoljnih uticaja.

SkladištenjeKada se ne koristi uređaj obratite pažnju na sledećeuslove skladištenja:• suvo.

• zaštitite od prašine i direktnog sunčevog zračenja

• sa plastičnim poklopcem da bi ga zaštitili odprašine, ako je potrebno.

• Temperatura skladištenja je ista kao opseg dat upoglavlju Tehnički podaci.

• Kada odlažete uređaj duže vreme, izvaditebaterije.

Sigurnost

Transport i skladištenje

3 Uputstvo za rukovanje – Detektor vlage BM31 SRB

Page 5: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

Merenje se vrši dielektričnim principom merenja. Utoku merenja određuje se dielektrična konstanta prilikommerenja.

Imajte na umu:

• Rezultati merenja su samo da se koriste kaoreferenca za grubu orijentaciju.

• Prikazane izmerene vrednosti bez jedinica uvrednosti cifara u rasponu od 0-100. Ovo ne ličina podatke vlage u masi % ili zapremini%.

• visina izmerene vrednosti može se izračunati izutvrđene dielektrične konstanta izmerene u materi-jalu. Suv vazduha ima konstantu 1, voda 80. Dakle,više vlažnosti je u materijalu, veća će biti prikazanaizmerena vrednost.

• Još jedna važna promenljiva koja utiče na izmerenevrednosti je Specifična gustina materijala i bilo bi jedobro izmeriti. Čto je veća specifična gustina, većaje izmerena vrednost

• U zavisnosti od gustine rasutih materijala istepena prodora vlage, dubina prodiranjauređaja iznosi od 5 do 40 mm . Zaključci ozonama koje se nalaze duble ne mogu se izvlačiti.

Spoljni uticaji

• Pre merenja , merno mesto treba da se očisti odsvih nečistoća ( npr. ostataka boje , prašine)

• Ako materijal koji se meri sadrži metal (npr nokti,šrafovi, cevi, itd) i nalazi se u mernom polju sen-zora, izmerene vrednosti su ogromne zbog inten-zivnih refleksija.

• Kada se lopta drži na uglovima (npr. okvira prozora) , izmerena vrednost je generalno veća , jer postoji više materije u polju merne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti više od 8 do 10 cm mora se poštovati .

• Tokom merenja uvek držite mernu glavu uuspravnom položaju u odnosu na materijal,pritisnite uređaj na površinu i nemojte gapomerati.

• Grube površine će uvek rezultirati preniskoizmerene vrednosti.

• Sa materijalima čija je debljina manja od 2 cmpostoji opasnost da vrednost vlažnosti susednihslojeva utiče na izmerene vrednosti.

• Materijalna stanja i njihova koncentracija, npr. ukošuljici ili betonu, takođe može značajno uticati navisinu izmerenih vrednosti.

Princip merenja

Uporedna tabela vlage u materijaluLCD ekran (brojevi)

suvo normalno vlažno

Materijal na bazi gipsa i anhidritu M/CM % (M % = CM %) 0.3 0.5 1.4 2.0 2.5 2.7 %

Materijali na bazicementa CM % 1.5 2.1 3.0 3.5 4.0 CM %

Materijali na bazicementa u težini % 2.7 3.6 4.5 5.5 6.0 M %

CM % = procenat koristeći kalcijum karbid metoduM % = procenat u težini materijala%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SRB Uputstvo za rukovanje – Detektor vlage BM31 4

Page 6: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

Zamena baterijeOprez!

Uverite se da je površina uređaja suva i da je uređajisključen.

1. Uklonite poklopac(14) sa uređaja tako da sklizne usmeru strelice.

2. Koristite priključak (15) za povezivanje novebaterija sa ispravnim polaritetom.

3. Vratite poklopac (14) nazad na uređaj.

Uključivanje• Pritisnite on/off taster (8).

– Ekran je uključen.

– Uređaj je automatski kalibrisan.

– Uređaj je spreman za rad.

Napomena:

Imajte na umu da prelazak iz hladne u toplu sredinumože dovesti do kondenzacije na mernom delu uređaja..Ovaj fizički i nezaobilazni efekat može falsifikovatimerenje.U ovom slučaju, na ekranu se ne prikazujuizmerene vrednosti ili su prikazane netačne vrednosti.Sačekajte nekoliko minuta pre nego što se uređajprilagodi izmenjenim uslovima pre nego što počnete samerenjem.

Kalibracija mernog instrumentaUređaj uvek kalibriše prilikom ponovnog paljenjauređaja .1. Držite merni uređaj najbolje pri dnu u jednoj ruci

(za naborani gumeni deo).

2. Držite merni uređaj dalje od tela i predmeta uslobodnom prostoru.

3. Pritisnite MEAS taster (6) dok se ne završikalibracija

– Treperi CAL indikacija na ekranu.

– Posle otprilike. 5 sekundi treperenje prestaje..

– Kalibracija je onda završena.

– Sledeće merenje se može obaviti kao i obično.

Obavljanje merenja1. Postavite merni uređaj u vertikalni položaj u

odnosu na .

2. Pritisnite i držite MEAS taster (6) dok se ne završimerenje.

3. Pustite MEAS taster (6) ponovo.

– Indikacija HOLD (11) pojaviće se na ekranu.

– Zadnja izmerena vrednost je prikazana.

– Da bi izvršili takozvano skeniranje vlage, prevuciteuređaj preko površine koja se meri bez pauze.Držite MEAS taster (6) pritisnut neprekidno iproverite prikazane vrednosti za moguće promenetokom merenja.

MAX/MIN funkcija1. Pritisnite MAX/MIN taster (7) pre merenja.

– MAX (9) će se pojaviti na ekranu.

2. Pritisnite MAX/MIN taster (7) ponovo.

– MIN (10) će se pojaviti na ekranu.

3. Izvršite merenje za željeni položaj.

Napomena:

Samo najveće i najniže izmerene vrednosti tokommerenja će biti prikazane.

Uključenje osvetljenja ekrana1. Uključite merni uređaj.

2. Pritisnite Lamp taster (5).

– Osvetljenje ekrana će se uključiti.

3. Pritisnite Lamp taster (5) ponovo.

– Osvetljenje ekrana će se isključiti.

Isključivanje uređajaMerni uređaj će se automatski isključiti nakon oko30 sekundi od poslednjeg korišćenja.• Pritisnite on/off taster (8).

– Uređaj će biti isključen.

Rad

14

15

5 Uputstvo za rukovanje – Detektor vlage BM31 SRB

Page 7: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

Zamena baterijePotrebna je promena baterija , kada indikator baterije (12 ) može da se vidi na ekranu ili uređaj više ne možeda se uključi . Pogledajte Zamena baterije na strani 5 .

ČišćenjeOčistite uređaj mekom , vlažnom i glatkom krpom .Uverite se da nema vlage unutar kućišta . Ne koristitenikakve sprejeve, rastvarače , na bazi alkohola sredstvaza čišćenje ili abrazivna sredstva za čišćenje . Koristitesamo čistu vodu da navlažite krpu .

PopravkaNemojte prepravljati uređaj. Nikada ne otvarajte kućišteuređaja ili menjate rezervne delove. Za popravku iliispitivanje uređaja, kontaktirajte proizvođača.

U Evropskoj Uniji elektronski uređaji ne smeju setretirati kao kućno smeće, već se moraju odlagatiprofesionalno u skladu sa direktivom 2002/96EUEvropskog Parlamenta i zasedanja od 27. Januara2003 o odlaganju starih električnih i elektronskihuređaja. Na kraju životnog veka molimo da odložiteovaj uređaj na način kako je to predviđeno pozit-ivnom zakonskom regulativom.

U skladu sa EC nisko naponskom direktivom 2006/95/EC, Aneks III, Odeljak B, EC direktiva 2004/108/EC oelektromagnetnoj kompatibilnosti.Ovim izjavljujemo da je indikator vlage BM 31razvijen,izgrađen i proizveden u skladu sa direktivamaEU.

Znak CE nalazi se na zadnjoj strani uređaja.

Proizvođač: Trotec GmbH & Co. KGGrebbener Straße 7D-52525 Heinsberg

:fax +49 2452 962-400Telefon +49 2452 962-200E-mail: [email protected]

Heinsberg, 31/03/2014

Managing Director: Detlef von der Lieck

Održavanje i popravka Odlaganje

Deklaracija o usaglašenosti

SRB Uputstvo za rukovanje – Detektor vlage BM31 6

Page 8: SR · jer postoji više materijeu poljumerne glave. Rezultat ka uglu udaljenosti višeod 8 do 10 cm mora se poštovati . • Tokom merenja uvek držite mernu glavuu uspravnom položaju

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7 D-52525 Heinsberg

+49 2452 962-0 +49 2452 962-200

[email protected] www.trotec.com

RoVeX Inženjering d.o.o.

Đorđa Stanojevića 11b/lok711070 Beograd

+381 11 3115208; 7856833

+381 11 7700481

[email protected]