Sprogvurdering og sprogstimulering af sm£¥b£¸rn i Norddjurs ... 3 Institutionsb£¸rn B£¸rn, som er indskrevet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sprogvurdering og sprogstimulering af sm£¥b£¸rn i Norddjurs ... 3...

 • Sprogvurdering og sprogstimulering

  af småbørn i Norddjurs Kommune

  Børn og unge, september 2013.

 • 2

  Formålet med denne folder Gode sprogfærdigheder er en vigtig forudsætning for børns læ- ring og udvikling.

  I Norddjurs Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet at styrke arbejdet med barnets sproglige udvikling ved at lade al- le børn sprogvurdere.

  Vurderingsmaterialet er it-baseret og består dels af en foræl- dredel, dels en del, som barnets dagtilbud udfærdiger sammen med barnet.

  For børn under 3 år i dagtilbud udarbejdes en Tidlig Registre- ring Af Sprog (TRAS), som følger barnet ved overgang til bør- nehave

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for:

  • at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimule- ring.

  • at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i dagtilbud.

  • at forældre i forbindelse med sprogvurderingen gøres op- mærksomme på muligheden for deres barns optagelse i et dagtilbud.

  Forældre har pligt til:

  • At lade deres barn deltage i sprogvurderingen og i en evt. sprogstimulering.

  Dagtilbudslovens paragraf 11 og 12.

 • 3

  Institutionsbørn Børn, som er indskrevet i dagtilbud – såvel kommunale som priva- te tilbud, vurderes, når de er omkring 3 år og inden skolestart.

  Alle børn vurderes igen i børnehaveklassen.

  Dagtilbuddet informerer om vurderingen og modtager og formid- ler materialet i forældredelen. Materialet kommer elektronisk til forældrene.

  Det pædagogiske personale laver dagtilbudsdelen sammen med barnet og efterfølgende samles de to dele for at danne en samlet vurdering.

  Forældrene får derefter besked om vurderingens resultat og den videre indsats.

 • 4

  Hjemmebørn Børn udenfor dagtilbud vurderes enten ved hjemmebesøg, besøg i nærmeste dagtilbud eller hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (P.P.R.).

  Barnet vurderes af en talepædagog samt en pædagog fra et dag- tilbud.

  Vurderingsmaterialet er det samme som hos børn i dagtilbud, og vurderingen gennemføres efter de samme principper.

 • 5

  Tosprogede børn Et barn defineres som tosproget, når det har et andet modersmål end dansk og først ved kontakt med det omgivende samfund læ- rer dansk.

  Tosprogede børn vurderes efter samme materiale og der er mu- lighed for at få forældredelens tekst på 6 forskellige sprog.

  Hvis forældrene ikke er i stand til at vurdere deres barns sprogli- ge kompetencer på dansk, kan hele vurderingen foretages af dagtilbudspersonale.

 • 6

  Resultat og efterfølgende indsats Vurderingen placerer barnet i ét af 3 indsatsområder:

  • Generel indsats: Barnet har et alderssvarende sprog og har kun behov for en almen indsats

  • Fokuseret indsats: Barnets sprog er ikke helt alderssvarende og der er behov for en mere målrettet stimulering af sproget i dagtilbud og hjem. Der kan evt. hentes råd og vejledning hos P.P.R.

  • Særlig indsats: Barnets sprog er ikke alderssvarende og der er behov for en målrettet og evt. individuel stimulering af spro- get. Der kan endvidere være behov for specialpædagogisk bi- stand fra P.P.R.

 • 7

  Forældrenes rolle/ansvar Udviklingen af sprog hos det enkelte barn sker i høj grad i bar- nets familie og nære miljø. Sproget stimuleres bl.a. gennem hverdagens aktiviteter og gennem leg med ord, oplæsning, sang og bevægelse. Det sker også ved brug af computer, T.V. og andre elektroniske medier, men som forældre bør man være til stede for at kunne tale om det sete og udbygge barnets kendskab til omverdenen.

  For forældre er der desuden altid mulighed for at søge råd og vejledning til barnets sproglige udvikling. Det kan ske dels gen- nem åben rådgivning hos P.P.R., dels i barnets dagtilbud.

  Børn i dagtilbud får information i tilbuddet, hjemmebørn infor- meres, når barnet er omkring henholdsvis 3 og 5 år. Henvendelse til nærmeste dagtilbud, P.P.R. eller pladsanvisningen for nærme- re information og vejledning.

  Inspirationsmateriale findes desuden på Norddjurs Kommunes hjemmeside på www.norddjurs.dk

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets foræl- dre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimu- leringen, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

  Dagtilbudsloven §11.

 • 8

  Inspirationsmateriale Www.sprogpakken.dk

  Norddjurs biblioteker: www.norddjursbib.dk

  www.pegebogen.dk

  Apps:

  Til de 3- 4 årige:

  Fusentast: talspillet, fotospillet, bogstavspillet og Tossekassen (kræver Wifi) Wombi: billedbog og dinosaurer. Til de ældste børnehavebørn: Tingapps: 120 ord, ABC-balloner, Bogstavleg Læsekoden Book creater Sr. Mistu Mini Touch Golf Max and the magic Marker Ordspillet Lær klokken.

  For alle: Garage Band Drawing pad Kinectimals Create a car Doll House Rosinante: Hvad siger løven Mullefun: Tegn med prikker.

 • 9

  Learn2Speak

  Toby’s Tiles – skub brikkerne på plads for at læse teksten på

  brikkerne.

  Story Slider – saml puslespillet og lær mere om pigen Geeta.

  Farvemonster

  Fra Wombi. En app, der hjælper barnet med at få styr på far-

  verne. Det kræsne farvemonster er blevet sulten, og det er

  barnets opgave at finde den rette mad. Monsteret fortæller,

  hvilken farve mad, det har lyst til, og skifter samtidig farve,

  så barnet både ser og hører den farve på frugten, det skal

  vælge. Vælger barnet forkert, spytter monsteret frugten ud

  igen. App’en koster 12 kr. i App Store. 0-6 år.

  Pepi bath

  Fra PepiPlay. En app, der lærer barnet om hygiejne på en sjov

  måde. Om at vaske hænder, børste tænder, gå på toilettet,

  lægge det beskidte tøj til vask og meget mere. Og i hvilken

  rækkefølge, tingene skal gøres. App’en koster 12 kr. i App Sto-

  re, men kan også fås i en gratis og mindre udgave. 0-6 år.

 • 10

  Cirkeline tæl til 10

  Fra Rosinante & Co. En tællebog fra Cirkelines univers, der hjæl-

  per de mindste med at tælle til 10. Frederik, Ingolf og Cirkeline

  tæller oste, valmuer, snegle, mariehøns og meget mere. Når bar-

  net trykker på de ting, det tæller, kommer tallet frem på skær-

  men. Cirkelines mor, Hanne Hastrup, læser historien højt. App’en

  koster 30 kr. i App Store. 0-6 år.

  Talspillet

  Fra danske Fusentasterne. Aben og elefanten lærer barnet at

  tælle til tyve, mens der bag zebraerne gemmer sig andre tælle-

  opgaver. Barnet skal udover at tælle en given mængde også vise,

  hvilket tal han eller hun er kommet frem til. Derudover synger

  flodhesten en sød talsang. Der er to sværhedsgrader. App’en ko-

  ster 12 kr. i App Store. 3-6 år.

  ABC-balloner

  Fra danske LingApps. En app, der hjælper barnet med at lære

  bogstaverne. Der vises et bogstav, og barnet skal så trykke på de

  fem balloner blandt mange, der bærer det pågældende bogstav.

  Herefter vises en tegning af et ord, der starter med bogstavet.

  Ordet bliver sagt højt, så barnet kan høre udtalen.

 • 11

  Litteratur og musik 0-2 år:

  Billeder og ord: 12-18 måneder; Ulrikke Juul Bondo, Carlsen,

  2007

  Tæl med Kaninus; Yves Got, Gyldendal, 2004

  Over under; Marthe Jocelyn, Arvids, 2006

  En dag i vuggestuen Smørklatten; Louise Langhoff Koch og Inger

  Tobiasen, Gyldendal, 2007

  Kajs bog om vand (m.fl.); Mats Leten, Gyldendal 2007

  Åh abe – tre små soldater ( m. fl.); Jan Mogensen, DR, 2007

  Gårdens dyr; Elly van der Linden, Turbine, 2007

  Den lille Ole – og andre godnatsange for børn; Dina Gellert, Carl-

  sen, 2007, bog + CD

  De bedste til de mindste – 20 udvalgte børnesange, Wilhelm Han-

  sen, 2007, CD.

  For aldersgruppen er gentagelser et ”must”. Det gælder for san-

  ge, remser, pludren og oplæsning. Gode billedbøger med hver-

  dagsting er velegnede. En oplagt mulighed er også at lave bar-

  nets egen bog.

 • 12

  2-3 år Anna børster tænder (m.fl. ); Kathleen Amant, Turbine, 2007

  Farver; Nina Andersen, Litas, 2006

  Hvad sker der i Zoo? ( m.fl. ); Stephen Baumann, Carlsen 2006

  Tælle til 1 og tælle til 2; Bente Bech, DR, 2004

  Jeppes dukkevogn (m.fl.); Barbro Lindgren, Gyldendal, 1997

  Lotte Modsat ( m.fl. ); Gunilla Wolde, Carlsen, 2004

  Zebra-ze-ze; Janne Aagaard, Malling Bech, 2002, bog + CD

  For aldersgruppen er “flapbøger” også velegnede samt billedbø-

  ger med mulighed for at fortælle/digte en historie.

 • 13

  3-4 år De tre Bukke Bruse; Roald Als, Apostrof, 2007

  Rim og