Sprog & Samfund 2016 02 juni

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprog & Samfund 2016 02 juni

Text of Sprog & Samfund 2016 02 juni

 • Nyt fraModersml-Selskabet34. rgang nr. 2Juni 2016

  Indhold: Formandens beretning 3 Farvel 5 Generalforsamlingsreferat 6 Nye ord 8 Mange slags dansk 10 Debatmde 12 Nye bger 13 Bandeord 14 Modersmlprisen 16

  AfskedVed generalforsamlingen i Lyngby Stads- bibiliotek var der et beklageligt farvel til nstformanden, Henrik Munck, der efter 12 r i bestyrelsen og 10 r som formandens uundvrlige hjrehnd havde nsket at trk-ke sig tilbage. Henrik Munck har vret besty-relsens flittige tovholder og iscenestter ved mange arrangementer, og i redaktionel sam-menhng er det ogs trist at skulle mangle Henrik Munck som iderig leverandr. Som formand for Selskabets medieudvalg srgede han for de fyldestgrende referater fra arran-gementerne og gav medlemmerne et leven-de indtryk af de begivenheder, de ikke selv havde oplevet. Henrik Muncks sidste opgave blev at referere denne generalforsamling, der udnvnte ham til resmedlem af Selska-bet. Hvordan han fr refereret sig rundt om denne fortjente resbevisning, kan man lse inde i bladet. Ogs Niels Bjerring havde valgt at trkke sig fra bestyrelsesarbejdet efter 5 r. Niels Bjerrings prgnante stemmefring markerede sig isr ved arrangementernes musikalske indslag. Hans hjertesag har vret den klare artikulation, der ikke er p mode i disse r, heller ikke blandt nogle af tidens mest populre skuespillere. Til gengld kan man glde sig over, at standarden er ganske hj hos nyheds-vrterne i tv, her er det kun mimikken, der undertiden kunne have gavn af lidt sordin. Seniorforsker Pia Jarvad har til dette nummer lavet sin rlige rapport om nye ord i dansk. Den bringer ogs en grafik over, hvor lnge fagfolk tror, de nye ord vil holde. Lserne kan her mle deres egen for-nemmelse med eksperternes. M.B.

  Forud for generalforsamlingen indledte Michael Ejstrup med et oplg til debat om dialekter.

 • 2a d r e s s e r

  er medlemsblad for Modersml-Selskabet ogudsendes i 4 numre rligt. Oplag: 800 eksemplarer.

  A N S VA R S H AV E N D E R E DA K T R

  F O R MO D E R S M L - S E L S K A B E T S M E D I E R :

  Jrgen Christian Wind Nielsen

  R E DA K T R F O R S P R O G & SA M F U N D :

  Michael BldelLyngfeldtsvej 17,3300 Frederiksvrktlf. 47 74 62 61michael@blaedel.dk

  L A Y O U T:

  Martin Sand Pevatalu

  R E P R O O G T R Y K :

  Clausen grafikISSN 0108-433 X

  Artikler, der offentliggres i Sprog & Samfund,tegner ikke ndvendigvis Selskabets holdning.Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

  Modersml-Selskabet har til forml at virke forbevarelse og udvikling af modersmlet som engrundlggende forudstning for dansk kulturog folkestyre. Dette tilstrbes ved:

  1. At vkke forstelse for betydningen af enklar, udtryksfuld og varieret anvendelse af sprog-et i tale og skrift med respekt for dialekterne

  2. At formidle kendskab til forskning og ud-dannelse vedrrende det danske sprog.

  Medlemskontingent 250 kr.(portogebyr udlandet: 83 kr.)

  Giro (netbank: reg.nr. 9570) kt.nr. 667 6901CVR-nr. 7682-4215Bank: reg.nr. 7853, kontonr. 103 5729

  Hjemmeside: www.modersmaalselskabet.dkFacebook: Modersml-Selskabet

  MO D E R S M L - S E L S K A B E T S B E S T Y R E L S E :

  F O R M A N D :

  Translatr, cand. interpret.Jrgen Christian Wind Nielsen,Mylius Erichsens All 27, 2900 Hellerup,tlf. 2035 8675, e-post: jcn@modersmaalselskabet.dk

  K A S S E R E R :

  Cand.stat. Kirsten Fenger,Dalgas Have 6, 1. th., 2000 Frederiksberg,tlf. 4498 1650, e-post: kf@modersmaalselskabet.dk

  V R IG E B E S T Y R E L S E :

  Ph.d. Irina Bjrn,tlf. 4038 4284, e-post: belbooks.dk@gmail.com

  Kontorassistent Ingrid Carlsen,e-post: ic@modersmaalselskabet.dk

  Mag.art. Adam Hyllested,e-post: adamh@modersmaalselskabet.dk

  Lektor Mette Bjrnvig Kaufmann,e-post: mbk@modersmaalselskabet.dk

  Cand.mag. Gerda Thastum Leffers,tlf. 4585 7644, e-post: gtl@modersmaalselskabet.dk

  Seminarielektor Claus Tilling,tlf. 3828 6648, e-post: ct@modersmaalselskabet.dk

  Cand.mag. Ulla Susanne Weinreich,tlf. 2386 3345, e-post: usw@modersmaalselskabet.dk

  S U P P L E A N T E R T I L B E S T Y R E L S E N :

  Lektor Lise Bostrup,e-post: lb@modersmaalselskabet.dk

  Lars Ove Srensen,e-post: los@modersmaalselskabet.dk

  Adressendringer bedes meddelt til sekretariatet.

  MO D E R S M L - S E L S K A B E T S S E K R E TA R I AT :

  Pia Windtlf. 2028 8609, e-post: sek@modersmaalselskabet.dk

 • 3f o r m a n d e n s b e r e t n i n g

  Vi har en strategiFormandens beretning til Modersml-Selskabets generalforsamling den 19. maj 2016

  a f j r g e n c h r i s t i a n w i n d n i e l s e n

  Modersml-Selskabets fokus var oprindeligt p det talte sprog. Det er det fortsat, men meget er ndret si-den da. En stor del af debatten og samtalen i samfun-det foregr i dag i de elektroniske og sociale medier. Ikke mindst de sociale medier har frembragt en helt sregen kombination af mundtlighed og skriftlighed, p godt og ondt. Tit hrer vi om hadeytringer, grove verbale overfald, mobning og chikane. Skal Modersml-Selskabet fortsat spille en rolle, m vi ogs interessere os for de digitale medier. Men vi holder fast i vores medlemsmder, hvor det talte sprog er i fokus, og hvor mennesker mdes. Vi holdt vores prisarrangement og gav Julie Fabri-cius, en skarp kritiker af isr de elektroniske medier, Modersml-Prisen 2015. Julie Fabricius medvirker i vores arrangement om sproget i medierne p Christi-ansborg til september. Vi holdt vores usdvanligt vellykkede rbogs-prsentation med 10 af de 14 medvirkende forfat-tere. Dette mdeformat, som man vil kalde det i dag, mundtlige foredrag med udgangspunkt i en trykt r-bog, er en enestende mde at kombinere det skrevne med det talte. Vi skal holde fast i det. Men vi mder ogs vores medlemmer og andre interesserede p BogForum. Det er vores opfattelse, at BogForum er en god mde at prsentere Selskabet p. Modersml-Selskabet er medarrangr af Sprogda-gen og Sprogprisen.dk, der holdes i anledning af Den Europiske Sprogdag. Fokus er p sproget i erhvervs-livet, prisuddeling og et antal veloplagte mundtlige op-lg. Modersml-Selskabet viser p denne mde, at vi

  gerne samarbejder med andre om sprog i et lidt bredere perspektiv. Endelig holdt vi medlemsarran-gementet i februar i anledning af den

  internationale modersmlsdag, hvor vi havde inviteret kultur-

  og skoleordfrer, MF Alex Ahrendtsen til at tale

  om sprog i Danmark, om sprogpolitik og

  sproglov. Arrangementet var meget givende og vi-ste en strkt engageret og kompetent oplgsholder. Efterflgende har Alex Ahrendtsen fremlagt beslut-ningsforslag om et sprogteknologisk rd. Man kan lse om det p vores hjemmeside Vi har deltaget i en konference p Syddansk Universitet om bandeord. Det er der ogs kommet en artikel ud af. Vi fastholder vores trykte publikationer, nemlig fire velskrevne og velredigerede medlemsblade rligt, samt en trykt rbog. I dag mdes mennesker ogs i dag digitalt. Derfor er Modersml-Selskabet get i gang med et omfat-tende digitaliseringsprojekt, der omfatter alle ud-givne numre af Sprog & Samfund og alle udgivne rgange af rbogen. Hertil kommer en omfattende aktivitet p vores flotte hjemmeside, hyppige nyhe-der p Facebook med mange besgende. Som det seneste har vi introduceret et elektronisk nyheds-brev, som der er blevet taget rigtig godt imod. Dette tnkes udsendt i forbindelse med arrangementer, eller nr bestyrelsen nsker at kommunikere noget srligt til medlemmerne, eksempelvis om en Dan-markskanon eller en mderkke p Folkeuniversitet om en sproglov. Vores resultater p internettet vil I hre mere om som en del af denne beretning om et jeblik. Vores digitaliseringsprojekt bliver lagt frem som et beslutningsforslag til generalforsamlingen.

  En trebenet strategiTrykte medier, digitale medier og fysiske medlemsar-rangementer. Det krver rigtig mange ressourcer og rigtig meget koordinering. Noget af det fr vi hjlp til professionelt af vores bladredaktr, af vores layout-ere, af vores hjemmesideredaktr og af vores sekretr. Andre opgaver lses af bestyrelsesmedlemmerne, der arbejder helt ulnnede, og af frivillige, aktive med-lemmer. Tak til alle, der medvirker til Modersml-Selskabets aktiviteter, herunder vores sponsorer. Vi ville gerne lave et medlemsarrangement i Jyl-land, men det krver lokal medlemsforankring. No-gen frivillige?

 • 4f o r m a n d e n s b e r e t n i n g

  Kulturminister Bertel Haarder har foreslet udarbej-delse af en Danmarkskanon. Hvad betyder ordet kanon egentlig? Ordet kom-mer fra grsk og betyder rr eller rettesnor, og derfra udgr betydningen mlestang eller forskrift. Nudansk Ordbog siger: Kanon, med trykket p aet, har flgen-de betydninger: en rettesnor, en regel eller et forbillede de bger af Bibelen, som oldtiden anerkendte som

  gte (modsat de apokryfe) en fortegnelse over helgener en flerstemmig sang, hvori samme motiv efterhn-

  den gentages i de forskellige stemmer.

  I vores sammenhng er det kanon forstet som en beskrivelse, der tjener som rettesnor eller forbillede. Med andre ord fungerer en kanon som en rd trd, dvs. at kanon er en mde at skabe sammenhng p. Der er mange mder at lave en kanon p. Inden for forskellige faggrupper lgger man srlige kriterier til grund. Ideen er, at man bestemmer sig for et st spille-regler, dvs. kriterier. Herudfra opstiller man sin kanon. Sproget.dk definerer en kanon i litterr sam-menhng som en rkke af litterre vrker der efter nogles mening br regnes for klassiske mestervrker, mens Ordnet.dk bruger ord som en rettesnor, en for-skrift, et forbillede. Vi vil opfordre alle medlemmer af Modersml-Selskabet, og alle, der indgr i jeres netvrk, til frem-sende forslag om at det danske sprog indgr som et punkt i en sdan kulturarvskanon. Modersml-Selskabet mener, at Danmark, som en lang rkke andre lande, skal have en sproglov.

  Til efterre