of 27 /27
15.3.2012. 1 SPREMNOST ZA UČENJE ČITANJA I PISANJA

SPREMNOST ZA UČENJE ČITANJA I PISANJA - Naslovnica · umanjenice i uvećanice razlikovanje glasova dopunjavanje rečenica formiranje rečenica opisivanje slike pričanje priče

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of SPREMNOST ZA UČENJE ČITANJA I PISANJA - Naslovnica · umanjenice i uvećanice razlikovanje...

 • 15.3.2012. 1

  SPREMNOST ZA UČENJE ČITANJA I PISANJA

 • 15.3.2012. 2

  SPREMNOST ZA ŠKOLU

  Spremnost za školu podrazumijeva djetetovu tjelesnu, intelektualnu, socijalnu i emocionalnu zrelost.

 • 15.3.2012. 3

  Tjelesna spremnost

  U tjelesnom pogledu dijete je spremno za školu ako je zdravo i ako ima određenu visinu i težinu.

  Od posebne su važnosti osjetni organi sluha i vida, odnosno njihova normalna funkcija.

 • 15.3.2012. 4

  Motorika

  Granično su područje između tjelesne i intelektualne zrelosti je motorika.

  Vježbe za razvoj motorike:oblačenje, svlačenje, zakopčavanje, otkopčavanje, obuvanje, vezivanje; igre loptom: dodavanje, bacanje, hvatanje, gađanje; hodanje, trčanje, skakanje…

 • 15.3.2012. 5

  MotorikaOd izuzetne je važnosti razvijena

  spretnost ruku: koja se očituje u sposobnosti djeteta

  da slaže kocke, niže sitne perle, izrezuje razne oblike škarama itd.

  grafomotoričke sposobnosti baratanja olovkom i tehnikama crtanja – uvježbavanje vodoravnih, okomitih, kosih i kružnih linija kistom, flomasterom i olovkom (voljno usmjereni, kontrolirani pokreti ruke kao preduvjet za pisanje slova ili brojeva )

 • 15.3.2012. 6

  Intelektualna zrelost

  usvajanje znanja i razvijanje sposobnosti njegove primjene u različitim problemskim situacijama

  podrazumijeva adekvatnu govornu razvijenost te razvijenost opažanja, mišljenja, pamćenja i određeni nivo održavanja pozornosti

 • 15.3.2012. 7

  … generalizacija

  Mišljenje postepeno doseže stupanj konkretnih misaonih operacija koje omogućavaju da dijete obavlja generalizaciju i donosi jednostavne logičke zaključke.

 • 15.3.2012. 8

  …usvojenost osnovnih pojmova i znanja zna osnovne podatke o sebi,

  roditeljima, svoju adresu orijentira se u vremenu (usvojeni

  pojmovi: dan, noć, jutro, podne, večer)

  orijentira se u prostoru (gore-dolje, lijevo-desno, ispred, iza, ispod, u, na).

  uočava osnovne količinske odnose

 • 15.3.2012. 9

  … opažanje

  uočavanje osobina predmeta i njihovih međusobnih odnosa (boja, oblik, veličina)

  uočava sličnosti i razlike sposobnost rastavljanja cjeline

  na dijelove i obrnuto

 • 15.3.2012. 10

  …razvoj govora

  Uz razvoj mišljenja usko je povezan i razvoj govora koji uključuje usvajanje rječnika koji se odnosi na svakodnevne događaje, bića i predmete iz djetetove okoline.

  Dijete je sposobno riječima opisati što radi, što vidi oko sebe, izražava vlastite misli, želje i osjećaje.

  Pravilno izgovara sve glasove, iz govora može izdvojiti pojedine riječi, a u riječima pojedine glasove.

  Treba biti u stanju jasno i razumljivo govoriti pred drugima, kao i pažljivo slušati i razumjeti što mu drugi govore.

 • 15.3.2012. 11

  … pozornost i pamćenje

  razvijena pozornost i koncentracija na rad bez obzira na ometajuće podražaje iz okoline

  razvijeno kratkoročno i dugoročno pamćenje (recitira pjesmicu ili prepričava priču)

 • 15.3.2012. 12

  Emocionalno - socijalna zrelost

  Emocionalno – socijalna zrelost olakšava prihvaćanje škole i obveza jer dijete pri polasku u školu treba:

  Uspješno komunicirati i surađivati s vršnjacima i odraslima.

  Odvojiti se od roditelja. Primjereno kontrolirati svoje

  postupke i osjećaje. Ustrajati čak i kad ne uspije odmah.

 • 15.3.2012. 13

  PRIMJENA DIDAKTIČKOG MATERIJALA U RAZREDU

  ILI ODGOJNO OBRAZOVNOJ SKUPINI

 • 15.3.2012. 14

  Postupak

  Način korištenja materijala

  Ispunjavanje obrazaca

  Ispunjavanje ček lista- spremnost za čitanje i pisanje i čitanje i pisanje

  Izrada individualnog programa

 • 15.3.2012. 15

  PRIMJENA SLIKOVNOG MATERIJALA U

  PRVOM RAZREDU - HRVATSKI

  artikulacija glasova obrada glasa i

  slova umanjenice i

  uvećanice razlikovanje

  glasova dopunjavanje

  rečenica formiranje rečenica opisivanje slike pričanje priče

  prema nizu slika

  testovi: - provjera spremnosti

  za čitanje i pisanje

  - obrasci kao primjer za raščlanjivanje i povezivanje glasova, nadopunu rečenica, formiranje rečenica

  - diktat

 • 15.3.2012. 16

  PRIMJENA SLIKOVNOG MATERIJALA U

  PRVOM RAZREDU –PRIRODA I DRUŠTVO

  proširivanje pojmovnog fonda (povrće, voće, cvijeće, vremenske prilike, životinje, godišnja doba)

  nastavne jedinice npr. šuma, livada, domaće životinje ...

  kalendar prirode

 • 15.3.2012. 17

  PRIMJENA SLIKOVNOG MATERIJALA U

  PRVOM RAZREDU - MATEMATIKA

  relacije – gore – dolje; lijevo –desno, ispred – iza , na, u, ispod

  otvoreno – zatvoreno, puno –prazno, debelo – tanko, visoko –nisko

  geometrijski likovi

 • 15.3.2012. 18

 • 15.3.2012. 19

 • 15.3.2012. 20

 • 15.3.2012. 21KRAJ

 • 15.3.2012. 22

 • 15.3.2012. 23

 • 15.3.2012. 24

  Glas – slovo ž…

 • 15.3.2012. 25

  UOČENE TEŠKOĆE

  Najučestalije teškoće su na području vidne percepcije, prostorne orijentacije, orijentacije na papiru, raščlambe i povezivanje glasova u riječi,nepravilan izgovor glasova –izolirano i u sklopu riječi, teškoće u grafomotorici, teškoće kod čitanja i pisanja.

  Sva ova obrađena područja neobično su važna, ona su temelj za usvajanje školskog znanja, za učenje čitanja i pisanja. Svako zaostajanje na nekom od navedenih područja ugrozit će ili usporiti ovaj proces. Samo dobro poznavanje problema omogućiti će nam izradu adekvatnog individualnog programa.

 • 15.3.2012. 26

  Vrijednost materijala

  lakše i učinkovitije prepoznavanje teškoća

  jasno izdvojena područja i sadržaji rada

  procjena se vrši uvijek na isti način podaci se mogu uspoređivati lakša statistička obrada dobivenih

  podataka

 • 15.3.2012. 27

  INDIVIDUALNI PROGRAMI

  mali koraci koraci se ne preskaču od jednostavnijeg prema složenijem pomoć u izradi zadataka jasna i nedvosmislena uputa za svaki

  zadatak pohvala za svaki napredak priprema što većeg broja individualnih

  listića redovito izvještavanje roditelja aktivno sudjeluje roditelja u radu naputci roditeljima za rad s djecom kod

  kuće

  SPREMNOST ZA UČENJE ČITANJA I PISANJASPREMNOST ZA ŠKOLUTjelesna spremnostMotorikaMotorikaIntelektualna zrelost… generalizacija…usvojenost osnovnih pojmova i znanja… opažanje…razvoj govora… pozornost i pamćenjeEmocionalno - socijalna zrelostPRIMJENA DIDAKTIČKOG MATERIJALA U RAZREDU �PostupakPRIMJENA SLIKOVNOG MATERIJALA U PRVOM RAZREDU - HRVATSKIPRIMJENA SLIKOVNOG MATERIJALA U PRVOM RAZREDU –PRIRODA I DRUŠTVOPRIMJENA SLIKOVNOG MATERIJALA U PRVOM RAZREDU - MATEMATIKASlide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Glas – slovo ž…UOČENE TEŠKOĆEVrijednost materijalaINDIVIDUALNI PROGRAMI�