Språk og kommunikasjon

 • View
  51

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Språk og kommunikasjon. Utvikling og vansker. Språktreet. Språktreet. Tilegnelse av språk kan sammenlignes med strukturen i et tre - PowerPoint PPT Presentation

Text of Språk og kommunikasjon

 • Sprk og kommunikasjonUtvikling og vansker

 • Sprktreet

 • Sprktreet

  Tilegnelse av sprk kan sammenlignes med strukturen i et tre Rttene representer forutsetningene for god sprktilegnelse: biologiske forutsetninger, samt kognitive faktorer som motivasjon, samspill, hukommelse og oppmerksomhet er av grunnleggende betydning for at sprket skal utvikles normalt.Stammen representerer barnets sprkforstelse: Begrepene eller Ordmeninger Grenene representer Grammatikken, Syntaksen og Fonologien.

 • Milepler i sprkutviklingen Sprkutvikling i spedbarnsalder 0 1 r:- Etablering av god flelsesmessig kontakt- Avhengighetsfasen: Grunnleggende tillit/mistillitInnhold: Jo flere gode samhandlinger barnet har dess mer utvikles barnets sanser og forstelse av omverdenen.Bruk: Kle alle handlinger med sprk. Barnetilpasset tale. Turtaking. Bruk ofte barnets navn og kun i gode situasjoner.Form: Barn etterligner etter hvert sprkmelodien. Pludresprket blir mer differensiert

 • Milepler forts.Sprkutvikling i smbarnsalder: 1 2 1/2 rBehov for bli kjent i sine omgivelser.Selvstendighetsfasen: autonomi/skam-tvilInnhold: Samle og bearbeide sanseinntrykk. Forst rsaken til det som skjer, legge merke til alt omkring ordet. Kroppssprkets betydning. Bruk: Vis at man forstr/gjetter hva barnet sier. Gjenta og utvid barnets ordforrd. Barn reduserer, voksne ekspanderer. Begynne lese bker for barnet.Form: Barnet gjr seg etter hvert forsttt. I begynnelsen kryr det av uttalefeil, som selvsagt ikke rettes. Ordene bare gjentas riktig i andre sammenhenger. Ordspurt nr ordforrdet overstiger ca.50 ord, hvor barnet aktivt spr etter navn p gjenstander.

 • Milepler forts.Sprkutvikling i alderen 2 - 4 r:Behov for erkjennelse av egen betydning i nrmiljetInitiativfasen: Initiativ/skyldflelseInnhold: Sprket bygges opp kvantitativt. Vil ha svar p alle sine hvorfor og hvordan. Kan etter hvert snakke om opplevelser av betydning og om ting som ikke er tilstede. Gr fra et situasjonsavhengig til et situasjonsuavhengig sprk. kende interesse for bker. Bruk: Regulerer egen og andres adferd ved hjelp av sprket. kende verbal kommunikasjon mellom barna. Tenker hyt og prver ut sine meninger i en sosialsammenheng.Form: Setningene blir etter hvert mer kompliserte og grammatikken blir bedre. Kan fortsatt streve med enkelte lyder og konsonantforbindelser, men etter hvert blir talen mer feilfri.

 • Milepler forts.Sprkutvikling i alderen 4 +Barnets aktivitet foregr i leks form. Interessert i lre nye aktiviteter og arbeider mer mlrettet. Barnets plass i gruppen er vesentligInnhold: Forstr sosiale aspekter og rsaksforhold. Behov for trene sin evne i lytte. Bruker alle sanser for f en utvidet forstelse av omverdenen. Eksperimenterer med sprket: tyser, dikter, rimer.Sprket styrer tanken.Bruk: Velger ulike kommunikasjonsmter avhengig av situasjon og deltakere. Forsker lse konflikter verbalt. Behov for ulike uttrykksmter: musikk, sang, rytme, tegning, skriving, drama.Form: Mer avanserte uttrykksformer. Nye benevnelser, innskutte setninger, flere overbegreper. Grammatikk og uttale nesten riktig.

 • Milepler forts.Sprkutvikling i alderen 5-6 rFortsatt opptatt av egen betydning, lykkes jeg?Initiativ/skyldflelse. Begynnende 1. pubertetInnhold: Ordforrd og begrepsforstelse m utvides. De planlegger ved hjelp flger av sitt indre sprk som igjen kan regulere adferden. De flger regler og utvikler evne til sprklig bevissthet. Kan snakke om sprket.Bruk: Samtalene utvikler seg fra vre jeg sentrerte til kunne ta mottakerens perspektiv. Forstr sosiale aspekter og rsakssammenhenger og viser evne til empati. Oppdager nr mottaker misforstr og velger en annen mte si ting p. Samtalen fr strre betydning.Form: Noen barn kan fortsatt streve litt med artikulasjonen. Oppmerksomheten er n mer rettet mot sprkets form. Skriftssprkets betydning!!

 • SprkvanskerSprkvansker arter seg hovedsakelig som problemer med forst og produsere sprk. Mange barn som har sprkvansker i frskolealder vil vokse problemene av seg, men hos noen vil de vedvare oppover i alder.Noen barn har sprkvansker som en del av en annen diagnose, som for eksempel hrseltap, mental retardasjon, lrevanske, oppmerksomhetsproblem og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

 • Sprkvansker forts.Det finnes imidlertid en relativt stor gruppe barn som strever med sprktilegnelse uten at en kjenner rsaken til sprkvanskene. Dette er barn som har vansker med tilegne seg sprk som sitt hovedproblem. Sprkvansker som opptrer uventet ut fra barnets vrige fungering, betegnes som spesifikke sprkvansker.Studier basert p kriterier viser at spesifikke sprkvansker forekommer hos ca. 5 -7 % av alle barn, og at det er stor variasjon med hensyn til alvorlighetsgrad. spesifikke sprkvansker er arvelig Virkningen av sprkvanskene er betydelig undervurdert Nesten alle har lese- og skrivevansker, og adferdsvanskene kan vre relatert til lesevanskene. Svrt mange har psykiske vansker som en konsekvens av sprkvanskene.

 • Spesifikke sprkvanskerTradisjonelt har det vrt vanlig dele spesifikke sprkvansker i tre undergrupper: Ekspressive vansker vansker med uttrykke segEkspressive- reseptive vansker - vansker med forst hva andre sier og med uttrykke seg selv.Fonologiske vansker det handler om fonologisk minne og forstelse av fortlpende tale Evnen til fastholde fortlpende tale samtidig som en kan utfre andre kognitive operasjoner er kritisk. Det er en nr sammenheng mellom fonologisk minne og evnen til lre nye ord. Kapasiteten i det fonologiske minnet er positivt korrelert med setningsforstelse og leseforstelse .

 • Kriterier for spesifikke sprkvansker

  omrdekriteriumSprklige ferdigheterSkrer vesentlig under forventet alder p standardiserte sprktester.Nonverbal IQUtfrings IQ p 85 eller hyere Hrsel Passerer screeningstester p vanlig mteMellomre Ingen nylige episoderNevrologiske dysfunksjoner Ingen tegn til epileptiske anfall, cerebral parese, hjernebldninger; ingen medikamenter for kontrollere epileptiske anfallTaleapparatetingen avvikMunnmotoriske problemerPasserer screeningstaster p aldersadekvat nivSosial interaksjon Ingen symptomer p gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med henhold til interaksjon og sosialt samspill

 • Kartlegging Tidlig identifisering er viktig fordi man da har mulighet for sette i gang individtilpasset opplring/tiltak mens barnet er i en utviklingsfase hvor det er svrt mottakelig for stimulering.Kartleggingsverkty TRASSprk 5- 620 sprsml om sprk

 • Sprkstimulering Sprkstimulering Hva er det?Samhandling = sprkOppleve - ikke prestereStimulere - ikke kreveLeke - ikke trenePrate - ikke instruereSamtale - ikke korrigereOppmuntre - ikke kritisereGi barnet tillit til seg selv og sin egen sprkkompetanseLytt til barnet, vis interesse og be om utdypningerSkap mestringserfaringer

 • Sprkverksted Hensikt En kende interesse for hvordan en best skal legge til rettefor en bedret vokabularutvikling for barn med sprkvansker. En har srlig vrt opptatt av finne frem til undervisningsmetoder som kan benyttes i skole og barnehage. Det vil si metoder som kan fungere som en integrert del avbarnas skolehverdag, og som knytter an mot elevenespensum eller fagstoff. Hensikten med prosjektet er underske hvorvidt enundervisningsbasert metodikk kan bidra til bedre barnsforstelse av hva ord betyr.

 • Sprkverksted MetodeEtt nytt ord pr. dag:10 steg for bli en Ordmester Dagens nye ord er .. Har du hrt . fr? Hva vet du om.. Hvordan lrer vi nye ord? (Tankekartet presenteres). Hvilke lyder er det i ordet. Mening (fyller inn semantisk informasjon ikartet). Utvidelse av barnets kunnskap med en rekke praktiske aktiviteter.

 • Sprkverksted HVORDAN LRER VI NYEORD?TENK P HVA DET BETYRTENK P HVORDANDET HRES UTDET BEGYNNER MED..DET RIMER P.DET HAR ..STAVELSERTraktor Fire hjul Bl, grnn, rdKjrer p jordetTar opp poteter

 • Sprkverksted Bruk tankekarter som et utgangspunkt for . Reflektere Fantasere Fabulere Diskutere Problematisere.. Formulere

 • Sprkverksted Innhold, form og brukOmfang: 30 minutter pr. kt, 3-5 kter pr. uke i 6-8 uker.Fase 1: Ordets betydningOrdet blir presentert p en ORDPLAKAT (for yngre) og/eller uthevet i en TEKST (for eldre) Hva vet du om ordet? Hva kan det bety i denne sammenhengen? Hva kan det bety i denne setningen?Fase 2: Ordets form Sammensatte ord, grunnformen, morfemer, stavelser, lyder, vokaler og konsonanterFase 3: Bruk av ordet Hva str i det i leksikon/ordboka /p Internett?, Hvordan kan ordet forklares, synonymer, antonymer, bruk av ordet muntlig og skriftlig, lage setninger.

  *