Click here to load reader

SPOTKANIE informacyjne

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SPOTKANIE informacyjne dla Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zamierzających wyjechać za granicę na studia cząstkowe na praktykę Rzeszów, styczeń 2013. Stypendia zagraniczne http://www.univ.rzeszow.pl/uniwersytet/stypendia ERASMUS Stypendia Programu CEEPUS Stypendia BUWiWM - PowerPoint PPT Presentation

Text of SPOTKANIE informacyjne

 • SPOTKANIE informacyjne

  dla Studentw Uniwersytetu Rzeszowskiego, zamierzajcych wyjecha za granic na studia czstkowena praktyk

  Rzeszw, stycze 2013

 • Stypendia zagraniczne

  http://www.univ.rzeszow.pl/uniwersytet/stypendia

  ERASMUSStypendia Programu CEEPUSStypendia BUWiWMStypendia Funduszu WyszehradzkiegoStypendia DAADStypendia na studia semestralne w Niemczech GFPSCOMENIUS- Asystentura JzykowaRoczne studia w Wielkiej Brytanii koczce si tytuem licencjata

 • ERASMUSUCZENIE SI PRZEZ CAE YCIE (The Lifelong Learning Programme)LLP-Erasmus

 • Program Erasmus

  Aktywny udzia polskich uczelni w programie SOCRATES-Erasmus rozpocz si w roku 1998/99, kiedy to 46 polskich szk wyszych podpisao kontrakt uczelniany z Komisj Europejsk. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest czci programu "Uczenie si przez cae ycie" (The Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

  Od roku 2014/2015 Erasmus bdzie najprawdopodobniej czci programu YES Europe.

 • 25-lecie Erasmusa

  33 kraje4 tys. uczelni - 315 z Polskiponad 2 mln studentw dostao stypendia - 108 tys. z Polski240 tys. nauczycieli - 21 tys. wykadowcw z Polski5 tys. pracownikw polskich uczelni skorzystao ze szkole

 • Program ERASMUS

  Wyjazdy polskich studentw Przyjazdy zagranicznych studentwna stypendium Erasmusa: na stypendium Erasmusa do Polski:

  1998/1999: 1 426 - 1998/1999: 2201999/2000: 2 813 - 1999/2000: 4662000/2001: 3 691 - 2000/2001: 6142001/2002: 4 322 - 2001/2002: 7502002/2003: 5 419 - 2002/2003: 9962003/2004: 6 278 - 2003/2004: 1 4592004/2005: 8 388- 2004/2005: 2 332 2005/2006: 9 974- 2005/2006: 3 0632006/2007: 11 219- 2006/2007: 3 730 2007/2008: 12 854- 2007/2008: 4 4462008/2009: 13 402- 2008/2009: 4 9232009/2010: 14 021- 2009/2010: 6 0702010/2011: 14 234- 2010/2011: 7 583_____________________________Suma 108 041 36 652

 • Program ERASMUS StudiaWyjazdy studentw Przyjazdy studentw zagranicznychUniwersytetu Rzeszowskiegodo Uniwersytetu Rzeszowskiego

  2001/2002: 9 2001/2002: -2002/2003: 15 2002/2003: 62003/2004: 27 2003/2004: 72004/2005: 672004/2005: 162005/2006: 702005/2006: 352006/2007: 892006/2007: 492007/2008: 982007/2008: 452008/2009: 1322008/2009: 452009/2010: 1352009/2010: 822010/2011: 1142010/2011: 952011/2012: 1202011/2012: 1182012/2013: 1122012/2013: 121_______________________________Suma: 988 619

 • Program ERASMUS

  Rok akademicki 2010/2011Dziaanie Miejsce Liczba uczelni polskichWyjazdyUR realizujcych dziaanie

  studenci UR - studia29210studenci UR praktyk19159nauczyciele akademiccy UR10251pracownicy UR cel szkoleniowy18251

 • Program ERASMUS Studia Wyjazdy studentw UR wg kierunkw

  do 2011/2012prawo - 224 filologia germaska- 86turystyka i rekreacja- 77ekonomia - 61wych. fizyczne- 60filologia rosyjska- 48socjologia- 39technika z informat.- 27fizjoterapia- 24pedagogika- 23filologia angielska- 23kulturoznawstwo- 17archeologia- 16historia- 16matematyka- 16 europeistyka- 15

  sztuki pikne- 12muzyka- 9technol. ywnoci - 9fizyka- 7biologia- 7grafika- 6filozofia- 6politologia- 5pielgniarstwo- 4rolnictwo- 4poonictwo- 3fil. polska z j. ang.- 3biotechnologia- 3architekt. krajobrazu- 3informatyka- 2ochrona rodowiska- 1Razem - 876

 • Program ERASMUS StudiaWyjazdy studentw Uniwersytetu Rzeszowskiegowg krajwdo 2011/2012Hiszpania- 222Belgia- 15Wochy - 106Dania - 14Niemcy- 87Bugaria - 14Rumunia- 69Austria - 9Wgry- 68Finlandia- 8Sowacja- 62Holandia- 7Turcja - 57Islandia - 7Wielka Brytania- 52Cypr- 1Norwegia - 24Litwa- 1Czechy - 19Portugalia - 17otwa - 17

 • Program ERASMUS Praktyka Wyjazdy studentw UR wg kierunkw

  do 2011/2012

  fizjoterapia- 37prawo - 24 filologia germaska- 19ekonomia - 16turystyka i rekreacja- 10socjologia- 3historia- 3technika z informat.- 3filologia angielska- 2europeistyka- 2ratownictwo med.- 2

  muzyka- 1politologia- 1pielgniarstwo- 1poonictwo- 1fil. polska z j. ang.- 1biotechnologia- 1pedagogika- 1matematyka- 1

  Razem - 129

 • Program ERASMUS Praktyka Wyjazdy studentw UR wg kierunkw

  do 2011/2012

  fizjoterapia- 37prawo - 24 filologia germaska- 19ekonomia - 16turystyka i rekreacja- 10socjologia- 3historia- 3technika z informat.- 3filologia angielska- 2europeistyka- 2ratownictwo med.- 2

  muzyka- 1politologia- 1pielgniarstwo- 1poonictwo- 1fil. polska z j. ang.- 1biotechnologia- 1pedagogika- 1matematyka- 1

  Razem - 129

 • Program ERASMUS PraktykaWyjazdy studentw Uniwersytetu Rzeszowskiegowg krajwdo 2011/2012

  Niemcy- 62Austria - 1Wielka Brytania- 30Dania - 1Hiszpania- 15Portugalia - 1Grecja- 8Czechy - 1Francja - 3Sowacja- 1Litwa- 2Rumunia- 1Wochy - 1Wgry- 1Islandia - 1

 • Program ERASMUS StudiaPrzyjazdy studentw zagranicznych do Uniwersytetu Rzeszowskiegodo 2011/2012

  Turcja- 198Finlandia- 1Hiszpania- 162Cypr- 1Rumunia- 48Bugaria- 1Sowacja- 40otwa- 1Wochy - 20Chorwacja- 1Wgry- 8Czechy- 6 Razem - 498Portugalia- 6Niemcy- 3Belgia- 2

 • Program Uczenie si przez cae ycieErasmus

  Wyjazdy studentw

  na studia semestralne lub rocznena praktyki (3-12 miesicy)

 • Program Uczenie si przez cae ycieErasmus

  Cel ERASMUSA:podnoszenie jakoci ksztacenia w krajach uczestniczcych w tym programie poprzez rozwijanie midzynarodowej wsppracy midzy uczelniami oraz wspieranie mobilnoci studentw i pracownikw szk wyszych.

  Kraje uczestniczce w programie ERASMUS:27 krajw Unii Europejskiej, 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcariakraj kandydujcy: Turcja, Chorwacja

  Uniwersytet Rzeszowski ma podpisane umowy ze 170 uczelniami partnerskimi

 • Program ERASMUS Studia

  Karta Studenta Erasmusa Wyjedajc za granic studenci otrzymuj Kart Studenta Erasmusa okrelajc jego prawa i obowizki.Jako student Erasmusa, masz prawo oczekiwa m.in. e: uczelnia przyjmujca nie bdzie pobiera od Ciebie czesnego, wpisowego, ani adnych opat za egzaminy, korzystanie z laboratoriw;

 • Program ERASMUS Studia

  Karta Studenta Erasmusa c.d.

  otrzymasz Porozumienie o programie zaj (Learning Agreement) pomidzy uczelni macierzyst a uczelni przyjmujc, w ktrym bd ustalone szczegy planowanych studiw za granic, w tym - liczba punktw kredytowych, jakie powiniene/ powinna uzyska;

 • Program ERASMUS Studia

  Karta Studenta Erasmusa c.d.

  po zakoczeniu okresu studiw w uczelni przyjmujcej otrzymasz podpisany przez t uczelni Wykaz zalicze (Transcript of Records), w ktrym zamieszczone bd uzyskane przez Ciebie punkty i oceny (zaliczenia);

 • Program ERASMUS Studia

  Karta Studenta Erasmusa c.d.

  Twoja uczelnia macierzysta w peni uzna oceny i punkty uzyskane przez Ciebie w uczelni zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiw, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zaj (Learning Agreement);

 • Program ERASMUS Studia

  Karta Studenta Erasmusa c.d.

  zachowasz prawo do korzystania ze stypendiw krajowych, do ktrych nabye/ nabya prawa przed wyjazdem.

 • Program ERASMUS StudiaGRANT(EURO/m-c)

  2009/10 2010/2011 2011/2012Finlandia, Norwegia- 580600596Austria, Niemcy, Hiszpania- 360400420Turcja - 300380380Wgry - 260280300Rumunia, Czechy, otwa- 300280300

 • Program ERASMUS StudiaKURSY JZYKOWE

  Uniwersytet Rzeszowski oferuje studentom zakwalifikowanym na wyjazd intensywne kursy jzykw:

  hiszpaskiegowoskiego

 • Program ERASMUS Studia

  KURSY JZYKOWE

  EILC Erasmus Intensive Language Courses- czyli kursy przygotowawcze w zakresie rzadziej uywanych i nauczanych jzykw UE i innych krajw uczestniczcych w Programie Erasmus

  woski, turecki, rumuski, wgierski, sowacki i inne

 • Program ERASMUS StudiaKURSY JZYKOWE

  Kurs jzyka niemieckiego dla studentw Erasmusa - bezpatny, organizowany przez Deutsch-Uni Onlinewww.deutsch-uni.com

  Kurs jzyka hiszpaskiego w Hiszpanii - patny

 • Program ERASMUSPraktyki

  Praktyka musi by zwizana z dziedzin, jak si studiuje.

  Praktyka moe stanowi cz programu studiw (praktyka obowizkowa) albo dawa moliwo zdobycia dodatkowych umiejtnoci (praktyka nieobowizkowa)

  Miejsce praktyki moe sobie znale kady student we wasnym zakresie.

  Praktyki nie mona odbywa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarzdzanie unijnymi programami.

 • Program Uczenie si przez cae ycieErasmus

  Cytaty z ankiet, jakie studenci wypeniaj po powrocie ze studiw:

  Nie zastanawiaj si tylko jed!!!!Studia za granic przynosz same korzyci tj. przebywanie wrd studentw z caej Europy, doskonalenie jzyka oraz poznanie nowej kultury. Erasmus jest raz w yciu, nigdy si go nie zapomni. Wyjecha na Erasmusa naprawd warto! Trzeba korzysta z takiej fantastycznej okazjiMnstwo pienidzy, otwarto, luz recepta na udany Erasmus.Darmowa lekcja ycia!

 • Erasmus to naprawd wietna sprawa.

 • Najlepszy okres w moim yciu. Poznaam now kultur oraz wspaniaych ludzi z caego wiata.

 • Na pewno dacie rad, o nic si nie martwcie to bd pikne chwile!

 • Program ERASMUS

  Na studia w ramach Erasmusa mona wyjecha

Search related