Spo‚eczne wymiary problematyki energetycznej - ?ski...Dylematy polityki energetycznej, ... przygotowaniu

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Spo‚eczne wymiary problematyki energetycznej - ?ski...Dylematy polityki energetycznej, ......

SPOECZNE WYMIARYPROBLEMATYKI ENERGETYCZNEJ

II Oglnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczestwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju Rzeszw, 24-25 kwietnia 2017 r.

Problemy energetyczne jako problemy socjologiczne

Geneza, 70

- Zagroenie bezpieczestwa energetyka atomowa (jej upowszechnianie)

- Niedobory energii oszczdnoci (odbiorcy indywidualni i grupowi)

Badania socjologiczne analizoway spoeczne konsekwencje kryzysu energetycznego,wskazyway te na potencja nauk spoecznych moliwy do wykorzystania winterdyscyplinarnych badaniach funkcjonowania systemw energetycznych oraz wksztatowaniu polityki energetycznej w ukadzie krajowym i midzynarodowym (Ruszkowski2015: 65)

Rosnce znaczenie czynnikw o charakterze socjologicznym (systemu wartoci, styluycia, postaw) wzgldem wskanikw materialnych (poziom ycia i dobrobyt materialny)jako determinant poziomu zuycia energii elektrycznej. Racjonalna kalkulacjaekonomiczna. (Rosa, Machlis, Keating 1988: 149-172)

Aktualnie,

w oparciu o interdyscyplinarne badania analiza trzech gwnych obszarw:

- polityki energetycznej pastwa

- postaw i zachowa indywidualnych konsumentw/producentw,

- zasady funkcjonowania podmiotw (firm) energetycznych oraz reguy ich konkurencji

Socjologia energetyki (rodowiska).Ekologia, spoecznoci lokalne, partycypacja

Wpyw spoeczestwa obywatelskiego oraz opinii publicznej na decyzje strategiczne

Problem: Niski i powierzchowny charakter wiedzy spoeczestw o problematyceenergetycznej. Dylematy polityki energetycznej, ktre budz ogromne emocjepolitykw, biznesmenw i ekspertw, ze znacznym opnieniem docieraj dowiadomoci spoeczestwa. (ucki, Misiak 2010: 174-177)

Zaoenie: Odrzucajc postulaty prywatyzacji elektroenergetyki

Cel: poszukiwanie rozwiza, ktre zwiksz wpyw spoeczestwa obywatelskiegooraz opinii publicznej na strategiczne decyzje dotyczce energetyki.

Budowanie takiego modelu konsultacji spoecznych, ktry stwarza moliwozaprezentowania opinii wszystkich zainteresowanych rodowisk spoecznych,niezalenych ekspertw, instytucji naukowych.

Zasadnicze znaczenie ma rwnie stworzenie warunkw dla wieloaspektowych badanaukowych problematyki rozwoju brany energetycznej, realizowanych przywsppracy wielu rodowisk i dyscyplin, zainteresowanych partycypacj wprzygotowaniu strategii rozwoju polskiej energetyki. (Ruszkowski 2015: 84)

Energetyka obywatelska (CBOS)Energetyk prosumencka jako kolejny krok w kierunku energetyki ekologicznej

Czy w ramach planw inwestycyjnych, w okresie najbliszych 23 lat, rozwaa pan(i) zastosowanie

instalacji umoliwiajcych korzystanie z odnawialnych rde energii w swoim domu/budynku

gospodarczym?

Jaki typ instalacji preferowa(a)by pan(i) w zakresie produkcji:

rdo: CBOS 36/2016 Polacy o oszczdzaniu energii i energetyce obywatelskiej (opr.) Magdalena Gwiazda. Badanie przeprowadzono metod wywiadw bezporednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2128 stycznia 2016 roku na liczcej 992 osoby reprezentatywnej prbie losowej dorosych mieszkacw Polski. Badanie zrealizowano we wsppracy z Collegium Civitas.

Energetyka i ekologia opinie i postawy Polakw (CBOS)

Jak pan(i) okrela swoj wiedz, dotyczc funkcjonowania elektroenergetyki (czyli

wytwarzania, przesyania i dystrybucji energii elektrycznej) w Polsce?

O ile wicej by(a)by pan(i) skonny(a) paci za energi elektryczn, Gdyby bya to energia ze rde

odnawialnych?

rdo: CBOS 32/2016 Ekologia w energetyce deklaracje i postawy. (opr.) Magdalena Gwiazda. Badanie przeprowadzono metod wywiadw bezporednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2128 stycznia 2016 roku na liczcej 992 osoby reprezentatywnej prbie losowej dorosych mieszkacw Polski. Badanie zrealizowano we wsppracy z Collegium Civitas.

Ocena konwencjonalnych i odnawialnych rde energii (CBOS)

rednie ocen poszczeglnych rde energii na skali od -2 do +2

Koszt wytwarzania, bezpieczestwo i perspektywiczno a wydajno

rdo: CBOS 17/2015 Kierunki rozwoju energetyki w Polsce. Opinie o rdach energii i ich wykorzystaniu (opr.) Natalia Hipsz .Badanie Aktualne problemy i wydarzenia (296) przeprowadzono metod wywiadw bezporednich(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 814 stycznia 2015 roku na liczcej 1005 osb reprezentatywnej prbie losowej dorosych mieszkacw Polski.

Wnioski

Procesy globalizacji i zmiany na poziomie cywilizacyjnym Procesy glokalizacji zmiany na poziomie lokalnym jako odpowied na globalizacj Polityki regionalne polityka energetyczna UE Prowadzenie zrwnowaonej strategii rozwoju Procesy wiadomociowe na poziomie krajowym.Sympatia opinii publicznej jest najwyraniej podzielona pomidzy energetyk

odnawialn i energetyk konwencjonaln. Mona przypuszcza, e rdemrosncej popularnoci tej pierwszej jest raczej medialny wizerunek przyjaznejenergii ni realna wiedza spoeczestwa, dotyczca kosztw wytwarzania i innychszczegowych kwestii. (Ruszkowski 2015: 85)

Budowa kultury zaufania (spoeczestwo wadza). Wola wsppracy instytucjirzdowych i organizacji oraz firm energetycznych

Partycypacja.Zarwno badania naukowe, jak praktyka doradcza wskazuj, e stworzenie

wiarygodnych mechanizmw komunikacyjnych, ktre umoliwiaj przedstawienieswoich racji rnym kategoriom interesariuszy, ogranicza konflikty i redukujenapicie spoeczne. (ibidem)