of 15 /15
1 Теме које ће бити обрађене: 1. Спојнице, врсте, намена, обртни момент 2. Круте спојнице, са наглавком, са ободом, прорачун 3. Еластична спојница са ободима и гуменим прстенима, прорачун; Еластична спојница са гуменим торусом, Еластичне спојнице са гуменим улошцима, Еластична спојница са челичном траком 4. Зглобне спојнице, зупчаста, Карданска спојница, конструкција, преносни однос 5. Канџаста спојница, Фрикциона спојница, однос сила, конструкција 6. Хидродинамичка спојница

Spojnice - Mašinski elementi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spojnice, frikciona, hidrodinamička, zupčasta, zglobne, krute, elastične, specijalne, kandžasta, Bibby, Periflex, Eupex, uključno-isključne, kardanova spojnica

Text of Spojnice - Mašinski elementi

Page 1: Spojnice - Mašinski elementi

1

Теме које ће бити обрађене:

1. Спојнице, врсте, намена, обртни момент

2. Круте спојнице, са наглавком, са ободом, прорачун

3. Еластична спојница са ободима и гуменим прстенима, прорачун;

Еластична спојница са гуменим торусом, Еластичне спојнице са гуменим

улошцима, Еластична спојница са челичном траком

4. Зглобне спојнице, зупчаста, Карданска спојница, конструкција, преносни однос

5. Канџаста спојница, Фрикциона спојница, однос сила, конструкција

6. Хидродинамичка спојница

Page 2: Spojnice - Mašinski elementi

2

Спојнице

Спајају два вратила у једну целину, када је једно у продужетку другог; могу да везују у целину и

вратило са зупчаником и сл..

- Према начину остваривања везе између вратила: круте, еластичне, зглобне, канџасте, фрикционе,

специјалне; има спојница које тешко могу да се сместе у неку од ових група.

- Према деловању: сталне и укључно-искључне спојнице

Познат је момент Т који треба да се преноси јер га тражи конзумна машина; бира се мотор са

номиналним моментом Тn знајући да краткотрајна преоптерећења Тmax кoje он без проблема преноси.

Тmаx / Tn = - степен неравномерности.

Тm / Ts = S = 2 ... 3 – степен сигурности

У прорачунима се усваја Тmаx = Т

Тm - Момент када долази до лома неког дела спојнице

Тs - Момент који гарантује произвођач да спојница може да пренесеТmах – Максимални момент који се преноси преко спојницеТn – Номинални момент мотора

Т – Стварни радни момент који се преноси преко спојнице

Т

t

Page 3: Spojnice - Mašinski elementi

3

КРУТЕ СПОЈНИЦЕ

1. Крута спојница са наглавком + уздужни клин са куком

2. Крута спојница са ободима, прирубна спојница

Page 4: Spojnice - Mašinski elementi

4

Провера напона у завртњима на спојници:

Веза подешеним завртњима:

- Обимна сила по једном завртњу:

- Провера напона услед напрезање на смицање и

провера површинског притиска

Веза нeподешеним завртњима:

- Сила која истеже један завртањ:

- Средњи пречник трења:

(

)

( )

- коефицијент трења је обично = 0,2 … 0,25

- Провера напона услед напрезање на истезање у стаблу завртња

Page 5: Spojnice - Mašinski elementi

5

ЕЛАСТИЧНЕ СПОЈНИЦЕ

1. Еластична спојница са ободима и гуменим прстенима

Page 6: Spojnice - Mašinski elementi

6

- Обимна сила по једном завртњу:

- Провера напона услед напрезање на савијање, изазваног моментом

савијања:

( )

провера површинског притискана површини:

2. Еластична спојница са гуменим торусом (Periflex)

Page 7: Spojnice - Mašinski elementi

7

3. Еластичне спојнице са гуменим улошцима (Eupex)

4. Еластична спојница са челичном траком (Bibby)

Page 8: Spojnice - Mašinski elementi

8

ЗГЛОБНЕ СПОЈНИЦЕ

1. Зупчаста спојница

Page 9: Spojnice - Mašinski elementi

9

2. Карданска спојница

22

1

2

1

2

sinsin1

cos

Mo

Mo

Page 10: Spojnice - Mašinski elementi

10

Овде је: 3 / 1 = 1

Page 11: Spojnice - Mašinski elementi

11

КАНЏАСТА СПОЈНИЦА

Искључна канџаста спојница са једном (а) и са три (б) канџи

Page 12: Spojnice - Mašinski elementi

12

ФРИКЦИОНА СПОЈНИЦА

.

Page 13: Spojnice - Mašinski elementi

13

Код фрикционе спојнице са равним додирним површинама, нормална сила на додиру n

F једнака је

потребној аксијалној сили за укључивање спојнице a

F . Ова сила мора бити остварена и одржавана

током преношења обртног момента.

Код фрикционе спојнице са конусним додирним површинама, сила n

F је већа од a

F , што омогућава

преношење већих обртних момената.

cossin

1cossin

annnaFFFFF

Још веће смањење потребне силе a

F постиже се код ламеластих спојница. Ове се спојнице састоје од

sz спољашњих и

uz унутрашњих ламела. Сила трења овде делује на сваком додиру ламела, где је

број додира 1us

zzi .

Ако је обртни момент који се преноси Т, степен сигурности против проклизавања Sμ , добија се

укупна сила трења на спојници:

nFiS

d

TF

2.

Односно добија се потребна сила Fn за преношење обртног момента Т:

di

STF

n

2.

Што је већи број парова ламела, потребна је мања сила Fn.

- Средњи пречник трења: )(3

)(222

33

us

us

dd

ddd

Ламеласта фрикциона спојница; Спољашња и унутрашња ламела

Ефекат смањења силе Fn са повећањем број ламела може да се користи и код конусних додирних

површина

Притисак који се остварује на додирној површини ламела: doz

us

nn pdd

F

A

Fp

)(

422

Page 14: Spojnice - Mašinski elementi

14

Таблица – Карактеристике материјала фрикционих облога

Фрикционе спојнице могу се укључивати користећи:

механичку енергију, хидрауличну или електромагнетну.

Механичка фрикциона спојница

1 – Главчина погонског дела спојнице

2 – Укључни прстен

3 – Двокрака полуга

4, 5 – Носачи фрикционих облога

6 – Спољашњи прстен са унутрашњим озубљењем

7 - Ламела

8 – Фрикционе облоге

9 – Навртка

Фрикционе облоге (8), ламела (7) и носачи (4, 5)

аксијално се померају дуж озубљења у контакту са

прстеном (6).

Укључни прстен (2) померањем у смеру стрелице,

полугу (3) закрече око тачке А и ствара силу Фа која

удаљава или приближава фрикционе облоге (8).

Навртка (9) се користи за подешавање растојања

између облога (8) када се оне потроше.

Page 15: Spojnice - Mašinski elementi

15

Електромагнетна фрикциона спојница са

ламелама

1 - Главчина предајног дела спојнице

2 - Плоча коју привлачи електромагнет

3 - Непокретни носач електромагнета

4 - Радијални лежај

5 - Ламеле предајног дела спојнице

6 - Притискивач ламела

7 - Ламеле

8 - Главчина пријемног дела спојнице

9 - Опруга за враћање позиције (2)

10 - Аксијални лежај за ослањање позиције (2) о

поз. (3)

11- Плоча

ХИДРОДИНАМИЧКА СПОЈНИЦА