SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my .SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

  • View
    326

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my .SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

SPM 2016

2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 1

FORMAT KERTAS SEJARAH SPM

SPM 2016

2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 2

PECUTAN AKHIR SEJARAH SPM 2016

ANALISA KEKERAPAN SOALAN BERDASARKAN TEMA DAN BAB DALAM SPM SEJARAH TINGKATAN 4

SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

TEMA

BAB

SUB TAJUK

TAHUN

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

7

TAMADUN

AWAL

MANUSIA

1

Kemunculan Tamadun

Manusia

S S

E E E5 ###

2

Peningkatan Tamadun

S1

S S S1 E5

3

Tamadun Awal Asia Tenggara

S E E1 S1

8

TAMADUN

ISLAM

4

Kemunculan Tamadun Islam

dan Perkembangannya

S S S2

E E ###

5

Kerajaan islam di Madinah

S S

E2 E6

6

Pembentukan Kerajaan Islam

dan Sumbangannya

S2 ###

E E E

7

Islam di Asia Tenggara

E E S

E6 E7

8

Pembaharuan dan Pengaruh

Islam Di Malaysia

S ###

9

TAMADUN

EROPAH DAN

KESANNYA

DI A. TGARA

9

Perkembangan Di Eropah

S

E E E E7 S2

10

Dasar British dan Kesannya

Terhadap Ekonomi

S S

E E E7 E8

E8 ###

SEJARAH TINGKATAN 5

Catatn : Beri tumpuan kepada tajuk yang bertanda XXX

SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

TEMA

BAB

SUB TAJUK

TAHUN

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

10

NASIONALISME

1

Kemunculan dan perkembangan

Nasionalisme di Asia Tenggara

S S S S3

E8 ##

2

Nasionalisme di Malaysia

Sehingga Perang Dunia

S3 E9

E E E E ##

11

PEMBINAAN

NEGARA

BANGSA

MALAYSIA

3 Kesedaran Pembinaan Negara

dan Bangsa

S S

E E9(a)

4 Pembinaan Negara dan Bangsa

Malaysia

S E

E E E E9

5

Pembinaan Negara dan Bangsa

Yang Merdeka

S

E ##

6

Pengukuhan Negara dan Bangsa

Malaysia

S

E10

7

Sistem Pemerintahan dan

Pentadbiran Negara Malaysia

S

E E E9(b) E10

8

Pembangunan dan Perpaduan

Untuk Kesejahteraan

S S4 S4

E E E10 ##

12

MALAYSIA DAN

HUBUNGAN

ANTARABANGSA

9

Malaysia Dalam Kerjasama

Antarabangsa ( 2 TEMA)

S S

E E E E E E E E11 E11

E11 ##

SPM 2016

2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 3

TAJUK TUMPUAN (TERPILIH) 2016

TING. TEMA TAJUK TARGET Tahap Penguasaan

4

() (x)

Bab 1 Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang ekonomi/ Sains Teknlogi

Esei

Bab 2 Sumbangan TamadunIndia dalam bidang ekonomi dan pendidikan

struktur

Bab 3 Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara

Bab 4 Keperibadian Nabi Muhammad SAW

Bab 5 Pelantikan Khulafa Al Rasyidin Esei

Bab 6 Pengagasan dan sumbangan Turki Uthmaniyah/Pertembungan tamadun/

Sumbangan Bani Abbasiyah

Struktur

Bab 8 Pengaruh Islam:(pentadbiran / pendidikan / ekonomi / /bahasa /

sastera)

Esei

Bab 9 Zaman Renaissance Esei

Bab 10 Dasar British terhadap Ekonomi Struktur

Bab 10 Bandar Baharu Esei

5

Bab 1 Perkembangan Nasionalisme di Indonesia, Filipina dan Thailand

Struktur

Bab 2 Penentangan di Sarawak/ Kelantan/Terengganu

Struktur

Bab 2 Persatuan Melayu Struktur

Bab 2 Perjuangan Nasionalis sebelum dan selepas merdeka di Tanah Melayu

Bab 3 Pembentukan negara bangsa ( Ciri-ciri Negara Bangsa)-Perbandingan

Esei

Bab 3 Undang-undang Tubuh Negeri Johor

Bab 3 Jemaah Menteri Kelantan dan Undang-Undang Terengganu

Struktur

Bab 4 Perkembangan politik di Sabah dan Sarawak / Gerakan Rosli Dhobie

Esei

Bab 6 Akta Malaysia dan Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia

Struktur

Bab 7 Perlembagaan /Keluhuran(maksud dan bukti)/Kepentingan/Proses pindaan)/

Mahkamah

Esei

Bab 8 Pembangunan Luar Bandar/FELDA Struktur

Bab 9 Penggubalan Dasar Luar Malaysia/ Hubungan Serantau/Asean/Selatan

Esei

Bab perlu diberi tumpuan :

Pelajar perlu kuasai semua sub tajuk Tingkatan 4 : Bab 1, Bab 4, Bab 8 dan Bab10 Tingkatan 5 : Bab 1, Bab 3, Bab 4 dan Bab 9

SPM 2016

2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 4

PANDUAN MENJAWAB KERTAS 1249/2

PANDUAN MENJAWAB KERTAS 2 SEJARAH SPM (1249/2)

Bahagian A- Struktur [ 40 MARKAH)

KATA TUGAS RESPON CALON (JAWAPAN)

1. SOALAN BERDASARKAN

PETA/GAMBAR (ADA X DAN Y)

JAWAPAN CALON MESTI TEPAT BERDASARKAN

LOKASI / GAMBAR

2. KATA TUGAS JELASKAN JAWAPAN MEMERLUKAN FAKTA DAN HURAIAN

RINGKAS

3. KATA TUGAS APAKAH

JAWAPAN BERKAITAN FAKTA /KONSEP/MAKSUD

/ISTILAH/TOKOH/

TEMPAT

4. KATA TUGAS NYATAKAN MENYATAKAN MAKLUMAT /TINDAKAN

5. KATA TUGAS ADAKAH /WAJARKAH

DAN CADANGKAN

BERI PENDIRIAN (YA/TIDAK/WAJAR/TIDAK WAJAR)

DAN CADANGAN ANDA YANG RELEVEN

6. Soalan KBAT ( Soalan c/d/e)

Jawapan dalam bentuk esei ringkas dan

menunjukkan kematangan hujah/isi/fakta

Jawapan calon MESTI mengandungi Isi berikut

Fakta

Huraian

Huraian Lanjutan

Contoh / Inferens yang releven

Bahagian B- ESEI [ 60 MARKAH)

SEMUA JAWAPAN MESTI DIJAWAB DALAM BENTUK ESEI / KARANGAN

( FAKTA + HURAIAN /CONTOH/INFERENS)- HURAIAN BERLAPIS

2. SOALAN KBAT MEMERLUKAN CALON MENJAWAB BERDASARKAN

IDEA/PANDANGAN SENDIRI YANG RELEVEN ( MUNASABAH )

3 KATA TUGAS BERIKAN ALASAN ALASAN MUNASABAH SEKIRANYA YA ATAU TIDAK

4. KATA TUGAS ULASKAN MEMBUAT ULASAN TENTANG SESUATU

ISU/PERKARA

5. KATA TUGAS TERANGKAN BERI PENJELASAN LANJUT TENTANG

SITUASI/PERKARA YANG BERKAITAN

6. KATA TUGAS MENGAPAKAH PERLU MENYATAKAN SEBAB DAN AKIBAT SESUATU

PERISTIWA BERLAKU

7. KATA TUGAS TERANGKAN

CIRI /FAKTOR-FAKTOR

PENERANGAN SECARA MENDALAM SESUATU

PERISTIWA ( HURAIAN BERLAPIS)

SPM 2016

2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 5

8. PADA PENDAPAT ANDA PANDANGAN BERNAS CALON TENTANG SITUASI

YANG DIFAHAMI. JAWAPAN LEBIH KEPADA POSITIF

9. WAJARKAH,ADAKAH, BOLEHKAH - Jawapan mesti mengandungi satu pendirian calon

- Setiap pendirian disertakan dengan beberapa hujah

untuk menyokong pendirian

- Jawapan MESTI bersandarkan SATU pendirian sahaja

Pendirian akan diberi 1 markah dan setiap hujah yang

menyokong dan releven akan diberi 1 markah(

Fakta/Huraian/Contoh/Inferens)

Kata tugas

Soalan

KBAT

Kemahiran

Berfikir Aras

Tinggi

1. BERIKAN PENJELASAN,MENGAPAKAH,JELASKAN RASIONAL, WAJARKAH,

ULASKAN PERNYATAAN, IKTIBAR, BERDASARKAN PENNGETAHUAN SEJARAH

ANDA , BERIKAN KOMEN ANDA, RAMALKAN

2. Jawapan perlu dalam bentuk Fakta, Huraian, Huraian Lanjutan, Contoh dan

Inferens ( Bahagian A dan Bahagian B)

3. Pelajar perlu menghubungkaitkan Fakta dengan isu terkini/Beyond buku teks

4. Terdapat juga Jawapan yang memerlukan pendirian calon dan hujah untuk

menyokong pendirian tersebut beserta contoh yang releven

5. Biasanya soalan C(i) berkaitan sesuatu isu dan C(ii) soalan berkaitan

penyelesaian sesuatu isu /cadangan/ pandangan calon/hujah calon

terhadap sesuatu isu yang ditimbulkan oleh soalan

1. Cadangkan tiga langkah yang berkesan untuk membasmi sifat jahiliah dalam

kalangan masyarakat moden pada hari ini. (SPM 2013)

Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi [kbat]

Soalan Dalam Konteks Bukan Lazim

Beyond Buku Teks ( Luar Buku Teks)

Kaitkan Fakta Dengan Kehidupan Semasa / Masa kini

Calon Boleh Mengolah fakta buku teks dengan maklumat

luaran/pengetahuan umum

Pelajar mengalami situasi sendiri (Hands-on)

[iv ] Contoh Soalan SPM

SPM 2016

2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 6

2. Berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan masa kini, ramalkan

masa depan dunia. [SPM 2015]

3. Jelaskan ciri kepimpinan Khalifah Islam pada zaman pemerintahan Khulafa

al-Rasyidin yang wajar dicontohi oleh pemimpin pada masa kini.

Contoh Jawapan Soalan Struktur ( SPMU 2016)

1(a) Namakan dua buah kerajaan maritim di Asia Tenggara

(i) .Kerajaan Kedah Tua

(ii) .Kerajaan Srivijaya..

[ 2 markah ]

(d) Mengapakah kerajaan maritim memberi tumpuan kepada kegiatan ekonomi

di 1(c )? [ 4 markah ]