SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  1/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  2/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  3/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  4/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  5/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  6/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  7/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  8/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  9/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  10/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  11/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  12/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  13/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  14/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  15/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  16/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  17/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  18/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  19/37

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  20/37

  SULIT 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  1249/1&2(PP)

  Sejarah

  Kertas 1 & 2

  Peraturan Pemarkahan

  Sept 2011

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

  CAWANGAN NEGERI SELANGOR

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  SEJARAH

  Kertas 1 & 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 10 halaman bercetak

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  21/37

  SULIT 2 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  SKEMA KERTAS 1

  NO. SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT

  1 A 10

  2 C 14/16

  3 B 404 B 56

  5 B 79

  6 D 90

  7 B 101

  8 B 105

  9 D 118

  10 D 130

  11 D 151

  12 B 152

  13 A 162

  14 C 17815 A 183

  16 D 197

  17 A 217

  18 C 244

  19 D 255

  20 C 259

  21 B 17

  22 A 14

  23 B 41

  24 C 48

  25 C 65

  26 D 88

  27 D 96

  28 C 103

  29 A 120

  30 C 130

  31 D 151

  32 C 164

  33 A 165

  34 D 173

  35 A 18836 A 200

  37 A 222

  38 C 241

  39 A 258

  40 A 246

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  22/37

  SULIT 3 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  SKEMA KERTAS 2

  Soalan Butiran Markah

  1 (a) Nyatakan kehidupan masyarakat di Madinah sebelum termeterainya

  Perjanjian Aqabah.

  111

  [1 m]

  F1F2

  F3

  Masyarakat hidup dalam keadaan suasana kurang amanBerlaku pergeseran dalam kalangan suku Arab

  Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi[Mana-mana 1 x 1 m]

  1 (b) Namakan suku Arab Madinah yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

  11

  [1 m]

  F1

  F2

  Suku Aus

  Suku Khazraj[Mana-mana 1 x 1 m]

  1 (c) Berikan dua isi Perjanjian Aqabah Pertama.

  111

  [2 m]

  F1F2F3

  Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan RasulMembantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.wTidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri / minum arak /

  membunuh bayi perempuan

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  1 (d) Nyatakan dua kesan Perjanjian Aqabah Pertama.

  1

  11

  1

  1

  1

  11

  [3 m]

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6F7

  F8

  M

  Musab bin Umair dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam

  Dakwah Islamiah tersebar di Madinah

  Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul

  Membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w

  Tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri / minum arak /membunuh bayi perempuan

  Perjanjian Aqabah Kedua ditandatanganiBilangan umat Islam meningkat

  Kawasan penyebaran Islam bertambah luas

  (Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 3 x 1m]

  1 (e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perjanjian

  dalam kehidupan?

  1

  111

  1

  1

  [3 m]

  F1

  F2F3

  F4F5

  F6

  M

  Membina persefahaman

  Kaedah perundinganSumber rujukan masa hadapan

  Sesuatu yang dipersetujui tidak mudah dimungkiriKepentingan ekonomi

  Kepentingan sosial

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 3 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  23/37

  SULIT 4 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  2 (a) Apakah X?

  [1 m]F1 Tidak formal

  2 (b) Nyatakan cara pendidikan X disalurkan kepada anak-anak dalam

  masyarakat Melayu.1

  11

  1

  1

  11

  1

  1[3 m]

  F1F2

  F3

  F4F5

  F6

  F7F8

  F9

  PendengaranPenglihatan

  Pemerhatian

  LatihanBercerita

  Pantang larang

  PantunPeribahasa

  Teka teki

  [Mana-mana 3 x 1 m]

  2 (c) Di manakah pendidikan formal dilaksanakan selepas kedatangan Islam?1

  11

  1

  11

  [2 m]

  F1

  F2

  F3F4

  F5

  F6

  Istana

  Masjid

  RumahSurau

  Madrasah

  Pondok

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  2 (d) Jelaskan perlaksanaan pendidikan formal melalui madrasah.

  11

  1

  11

  1

  1

  [2 m]

  F1F2

  F3F4

  F5

  F6F7

  Menggunakan sukatan pelajaranDilaksanakan secara sistem kelas

  Mengikut tahapPermulaan, pertengahan dan pengkhususan

  Diawasi oleh mudir

  Diselia oleh sebuah lembagaMempunyai jawatankuasa kewangan

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  2 (e) Bagaimanakah pendidikan dapat membantu seseorang menjadi insane

  yang berperibadi mulia?

  111

  1

  1

  [2 m]

  F1F2

  F3F4

  F5

  M

  Menerap nilai-nilai murniMengajar manusia bertanggung jawab

  Membangunkan sahsiahMenjadikan manusia berfikiran matang

  Menjadi insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  24/37

  SULIT 5 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  3 (a) Siapakah tokoh yang memimpin gerakan nasionalisme di Filipina?

  11

  1

  1[2 m]

  F1

  F2

  F3

  F4

  Jose Rizal

  Andres Bonafacio

  Emilio Aguinaldo

  Sergio Osmena[Mana-mana 2 x 1 m]

  3 (b) Berikan dua tuntutan nasionalis pada tahap pertama.

  1

  1

  11

  [2 m]

  F1F2

  F3

  F4

  Filipina dijadikan wilayah SepanyolBangsa Filipina diberi hak yang sama dengan bangsa Sepanyol

  Bangsa Filipina diberi kebebasan bersuara

  Sepanyol membuat pembaharuan dari segi politik, ekonomi dansosial

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  3 (c)(i)

  Gerakan nasionalisme tahap kedua bermula apabila Katipunanditubuhkan.

  Apakah matlamat perjuangan Katipunan?

  11

  1

  [1 m]

  F1

  F2F3

  Menyatukan bangsa Filipina

  Menuntut kemerdekaan melalui revolusiMemulakan penentangan terhadap Sepanyol

  [Mana-mana 1 x 1 m]

  3 (c)

  (ii)

  Nyatakan cara perjuangan gerakan ini.

  1

  1

  11

  [1 m]

  F1

  F2

  F3F4

  Secara radikal

  Menggunakan media cetak

  Menggunakan akhbar rasmi / KalayanMelancarkan revolusi bersenjata

  [Mana-mana 1 x 1 m]

  3 (d) Nyatakan dua pembaharuan dalam pentadbiran yang dilaksanakan oleh

  Barat pada nasionalisme tahap pertama.

  1

  1

  11

  1

  1

  [2 m]

  F1

  F2F3

  F4

  F5

  F6

  Membenarkan penubuhan parti politik yang sederhana

  Mengadakan pilihanraya pada tahun 1907Parti Nasional memenangi pilihan raya

  Perlantikan Sergio Osmena mengetuai Dewan Perhimpunan

  Menjalankan pentadbiran yang lebih liberal

  Membenarkan para nasionalis menuntut kemerdekaan melaluiperlembagaan

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  25/37

  SULIT 6 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  3 (e) Jika anda seorang pemimpin, apakah tindakan yang boleh diambil bagi

  memastikan sesuatu perjuangan mencapai kejayaan?

  1

  1

  1

  11

  11

  1

  [2 m]

  F1F2

  F3

  F4F5F6

  F7

  F8M

  BerwibawaSemangat perjuangan yang kental

  Berilmu pengetahuan

  Berjuang melalui organisasiMempunyai matlamat perjuangan yang jelasMempunya ilmu pengetahuan

  Bekerjasama

  Mementingkan perpaduan(Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  26/37

  SULIT 7 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  4 (a) Namakan dua tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid.

  11

  1

  11[2 m]

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  Lord Reid

  Sir Ivor Jennings

  Sir William Mackell

  Tuan B. MalikTuan Abdul Hamid

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  4 (b) Nyatakan dua isu yang menjadi panduan dalam menggubal

  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

  11

  1

  11

  [2 m]

  F1

  F2F3

  F4

  F5

  Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat

  Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentuMengambil kira isu kedudukan Raja-raja Melayu

  Hak Istimewa orang Melayu

  Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu diberi perhatian

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  4 (c) Senaraikan tiga isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

  11

  1

  11

  1

  1

  11

  11

  1

  [2 m]

  F1

  F2F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8F9

  F10

  F11F12

  Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan

  Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melaluiSenarai Persekutuan dan Senarai Negeri

  Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan

  Tiga jenis kerakyatan diwujudkan, iaitu secara Kuat kuasa undang-

  undang, permohonan dan naturalisasiPrinsip jus soli diterima

  Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan

  Agama Islam sebagai agama rasmi PersekutuanTanah Simpanan Melayu dikekalkan

  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

  Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negaraPentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen, iaitu Dewan

  Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah EXCO

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  27/37

  SULIT 8 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  4 (d) Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957?

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  [2 m]

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  F6

  F7

  F8

  Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja

  Berperlembagaan dibentukPemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini

  Mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum

  Kaharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darahMemberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbirsebuah negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri.

  Dengan pengalaman sejarah yang sama, setiap kaum berusaha untuk

  melahirkan identiti masyarakat merdekaPerbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan

  Rakyat menikmati apa yang dibincangkan dan dipersetujui dalam

  perjanjian PTM 1957/isi-isi perjanjian PTM 1957[Mana-mana 2 x 1 m]

  4 (e) Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan

  Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda? 1

  1

  11

  1

  1

  [2 m]

  F1F2

  F3

  F4

  F5F6

  M

  Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga MalaysiaTaat kepada raja / pemimpin

  Cinta akan negara

  Memupuk perpaduan di antara kaum

  Menghormati hak orang lainTaat kepada agama

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  28/37

  SULIT 9 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  5 (a) Nyatakan sumbangan tamadun China dalam bidang seni bina.

  11

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  [6 m]

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  F6

  F7

  F8F9

  F10

  F11

  F12F13F14

  F15

  F16

  F17F18

  F19

  Membina Tembok Besar China

  Dibina sejak zaman Dinasti Chou sepanjang 1500 batu dari Kansu ke

  Peking

  Bandar-bandar seperti Anyang, Changan, Loyang dan Peking dibinadengan rekaan yang mempunyai tembok batu

  Tembok di kawasan lain dibuat daripada tanah liat dan batu bataDi kampung-kampung, tembok dibina daripada tanah lumpur

  Setiap tembok terdapat pintu gerbang

  Dikelilingi oleh parit besar dan menara

  Dalam tembok menempatkan istana maharaja seperti Kota Larangan.Istana ini mempunyai banyak dewan dan taman

  Binaan kuil

  Terdiri daripada beberapa buah bangunan yang merangkumi tempattinggal

  Ruang tetamuPusat PemujaanPagoda berbentuk meninggi sehingga 15 tingkat

  Berbentuk octagon / segi empat sama

  Pelbagai binaan lain

  Pelbagai jenis pintu gerbang.Pelbagai jambatan dan tembok

  Peningkatan dalam seni ukir

  [Mana-mana 6 x 1 m]

  5 (b) Jelaskan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh tamadun China.

  [8 m]F1H1a

  F2H2a

  F3H3a

  F4

  H4a

  F5H5a

  F6H6aF7

  H7a

  H7bF8

  H8a

  Dinasti Han memperkenalkan tenggalaMembuat batas tanaman

  Mencipta kolar kudaMenarik tenggala kayu / kereta kuda / kereta sorong beroda / penyisir

  tanah

  Sistem tanaman bergilirMenjaga kesuburan tanah

  Sistem pengairan

  Untuk pertanian

  Sistem terusanMengawal banjir

  Tanaman berteresDikawasan berbukitMenjalankan perusahaan

  Logam

  TembikarMenjalankan perdagangan

  Hasil perusahaan didagangkan ke Alam Melayu / India / Timur

  Tengah / Barat / di luar China / di negeri China

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  29/37

  SULIT 10 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  H8b

  H8c

  Dibawa melalui Jalan Sutera Darat

  Jalan Laut mulai Dinasti Tang[Mana-mana 8 x 1 m]

  5 (c) Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan

  ekonomi negara?

  111

  1

  11

  1

  1

  [6 m]

  F1F2

  F3F4

  F5

  F6

  F7F8

  M

  Meningkatkan ilmu pengetahuanKreatif dan inovatif

  Berfikiran terbukaBersifat daya saing

  Bersifat gigih dan dinamik

  Berani menanggung risiko

  Bersedia bekerja dalam pelbagai sektorMembeli barangan buatan Malaysia

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  30/37

  SULIT 11 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  6 (a) Nyatakan proses pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah

  Melayu.1

  1

  111

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  11

  [8 m]

  F1

  F2

  F3F4

  F5F6

  F7

  F8

  F9F10

  F11

  F12F13

  F14F15F16

  F17

  F18

  Kemakmuran ekonomi Tanah Melayu

  Kestabilan politik Tanah Melayu

  Kemasukan imigran dari China dan IndiaDigalakkan oleh pihak British / Dasar British

  Menampung keperluan sumber tenaga manusia / tenaga kerjaPerkembangan sektor perlombongan

  Perkembangan perladangan / perusahaan getah

  Wujud perbezaan tempat tinggal

  Pekerjaan mengikut kaumKaum Melayu tinggal di luar bandar

  Bekerja sebagai petani dan nelayan

  Kaum India tinggal estet-estet / ladang-ladang getahberkhidmat sebagai buruh ladang

  Kaum Cina di kawasan bandarBekerja sebagai pelombong dan berniagaWujud perbezaan bahasa pertuturan

  Perpaduan serta interaksi antara kaum sangat terbatas

  Menyukarkan usaha pembentukan perpaduan nasional

  [Mana-mana 8 x 1 m]

  6 (b) Terangkan perkembangan sistem pendidikan vernakular di Tanah

  Melayu.

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  F1H1a

  H1b

  H1c

  H1d

  H1e

  H1f

  H1g

  H1h

  H1i

  H1jH1k

  F2

  H2a

  Sekolah vernakular Melayu

  Ditubuhkan oleh British di Negeri-negeri Selat

  Sekolah Melayu Teluk Belanga di Singapura merupakan sekolahMelayu pertama dibina oleh British pada tahun 1856

  Sekolah Melayu kemudiannya dibina di Seberang Perai, KualaKangsar dan Batu Gajah, Perak

  Sekolah Melayu khusus untuk murid perempuan telah dibina di

  Negeri-Negeri Selat pada tahun 1885Sekolah Melayu yang diwujudkan hanyalah terhad pada peringkat

  sekolah rendah sahaja

  Kurikulum yang disediakan terbatas

  Bersesuaian dengan hasrat British untuk menjadikan anak-anakMelayu sebagai petani

  Maktab Perguruan Sultan Idris, tanjung Malim, Perak ditubuhkanuntuk melatih guru-guru sekolah MelayuMenyediakan peluang pendidikan lanjutan kepada anak-anak

  Melayu

  British menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905Khusus untuk anak-anak golongan elit Melayu

  Pendidikan Tamil

  Disediakan oleh British di kawasan bandar

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  31/37

  SULIT 12 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  H2b

  H2c

  H2d

  H2e

  H2f

  F3

  H3a

  H3b

  H3c

  H3d

  H3e

  H3f

  H3gF4H4a

  H4b

  H4cH4d

  H4e

  Pihak pengurusan ladang membiayai sekolah Tamil di kawasan

  ladangSekolah Tamil Vivekananda di Seremban

  Berorientasikan negara India

  Sekolah Tamil turut menggunakan sukatan pelajaran / buku teks /

  guru dari IndiaBahasa Tamil sebagai bahasa pengantar

  Sekolah Cina

  Dibiayai oleh saudagar dari China

  Sekolah Chung Hwa dan sekolah Yuk Chai di Kuala Pilah

  Menggunakan dialek daerah masing-masing sebagai bahasapengantar

  Guru / buku teks / sukatan pelajaran dibawa dari negara China

  Kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada

  tahun 1920Bertujuan menyekat perkembangan pengaruh komunis

  Segala aktiviti dan pertumbuhan sekolah Cina dikawal oleh BritishPendidikan InggerisPeringkat awal merupakan usaha mubaligh Kristian / badan sukarela

  Dianggap sekolah elit kerana lokasinya terletak di bandar sahaja

  Pelajarnya daripada kalangan orang atasanKurikulum disusun berasaskan sistem pendidikan di England

  Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura

  [Mana-mana 8 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  111

  1

  11

  1

  [8 m]

  6 (c) Sebagai warganegara yang prihatin, apakah peranan anda dalam

  mengekalkan perpaduan kaum?

  [4 m]F1F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7F8

  M

  Belajar di sekolah yang samaMenggunakan bahasa pertuturan yang sama

  Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui

  kokurikulumMenggunakan kurikulum yang sama

  Saling hormat-menghormati

  Bekerjasama / bertoleransi

  Kunjung mengunjungi pada hari perayaanTidak membangkitkan isu-isu sensitif

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 4 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  32/37

  SULIT 13 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  7 (a) Apakah faktor British melaksanakan perubahan pentadbiran tersebut?

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  [6 m]

  F1

  F2

  F3F4

  F5

  F6

  F7

  F8F9

  F10

  F11

  F12

  Sebagai persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk

  pemerintahan sendiri

  Menjimatkan kos pentadbiran

  Kepelbagaian sistem pentadbiran iaitu Negeri-negeri Selat,Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak

  Bersekutu menelan kos yang besarMenyebabkan pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang

  Melicinkan lagi pentadbiran British di Tanah Melayu

  British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union

  Supaya golongan pendatang melupakan negara asal merekaMenumpukan taat setia kepada Malayan Union

  Pengenalan Malayan Union dapat menjamin sumber tenaga dan

  pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantutBritish dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber

  ekonomi Tanah MelayuBritish juga berhasrat mengurangkan kuasa politik orang Melayu[Mana-mana 6 x 1 m]

  7 (b)

  (i)

  Jelaskan sebab-sebab reaksi berikut terhadap penubuhan Malayan

  Union:

  Penentangan

  1

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  [4 m]

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  F6

  F7

  F8F9

  F10

  F11

  F12

  F13

  Malayan Union akan menghakis kuasa Raja-Raja Melayu

  Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa

  sebarang kuasa

  Sultan kehilangan kuasa dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu

  Walaupun Raja-Raja Melayu masih membincangkan soal agamaIslam tetapi zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan

  UnionOrang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar

  Menolak pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang

  Dasar kerakyatan terbuka mengancam status quo penduduk peribumiJumlah orang Melayu menjadi lebih kecil secara perbandingan

  Ekonomi orang Melayu akan bertambah mundur

  Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur

  Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun yangdiwarisi oleh kerajaan Melayu daripada kesultanan Melayu Melaka

  Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan MelayuMelaka[Mana-mana 4 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  33/37

  SULIT 14 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  7 (b)

  (ii)

  Penerimaan

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  [4 m]

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6F7

  F8

  F9

  Penyatuan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik dapat

  melicinkan pentadbiranMenyokong dasar sama rata yang menghapuskan hak-hak

  perlindungan kepada orang Melayu

  Menyokong kerakyatan terbuka kerana boleh mengekalkankerakyatan asal masing-masingMempercayai janji British yang akan memerdekakan Tanah Melayu

  Pemerintahan Malayan Union bersifat Barat

  Menghapuskan sistem feudal MelayuTidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu

  Konsep republik seperti Indonesia dapat dijalankan

  Konsep Melayu Raya dapat dilaksnakan[Mana-mana 4 x 1 m]

  7 (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar dariapda

  kejayaan orang Melayu menentang Malayan Union? 1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  [6 m]

  F1F2

  F3

  F4

  F5F6

  F7

  F8F9

  F10

  M

  Bersikap tegas.Bersatu padu

  Berdiplomasi

  Bersikap sederhana

  Menyelesaikan masalah melalui perundinganBersedia mentadbir kerajaan sendiri

  Bekerjasama

  Patuh kepada ketuaMuafakat/musyawarah

  Cinta kepada negara/patriotik

  (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  34/37

  SULIT 15 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  8 (a) Terangkan langkah-langkah pembentukan Malaysia.

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  F1

  H1a

  H1b

  H1c

  F2

  H2a

  H2bH2c

  H2d

  H2eH2f

  H2g

  H2h

  F3

  H3a

  H3bH3c

  H3dH3e

  F4H4a

  H4b

  H4c

  F5

  H5a

  H5b

  H5c

  H5dH5e

  H5f

  F6

  H6a

  Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah dan Sarawak pada

  Jun 1961

  Untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan.

  Rundingan antara pegawai Persekutuan Tanah melayu denganpegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura

  Hasilnya, penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum(JPPK)

  JPPK (Julai 1961)

  Ditubuhkan di Singapura

  Dipengerusikan oleh Donald StephensBerperanan untuk menerangkan kepada orang ramai tentang Gagasan

  Malaysia

  Mengumpulkan pandangan penduduk dan menggalakkan ke arahpembentukan Malaysia.

  Mesyuarat jawatankuasa telah berlangsung sebanyak empat kaliIaitu di Jesselton (Sabah), Kuching (Sarawak), Kuala Lumpur danSingapura.

  Brunei menghantar pemerhati menghadiri tiga mesyuarat

  Mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold

  Suruhanjaya Cobbold (1962)

  Dipengerusikan oleh Lord Cobbold, dibantu oleh Sir Anthony Abell /

  Sir David Watherston

  Rakyat tempatan ialah Dato Wong Pow Nee / Tan Sri Ghazali ShafieMeninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan

  Malaysia

  Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada BritishMenerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai

  pertubuhan

  Laporan Suruhanjaya CobboldSatu per tiga menyokong Gagasan Malaysia tanpa syarat

  Satu per tiga menyokong gagasan Malaysia dengan syarat iaitu

  kepentingan mereka dilindungi.

  Satu per tiga inginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia

  Cadangan

  Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan

  Persekutuan Tanah MelayuSarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigrennya

  Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan

  Jaminan terhadap hak dan kedudukan bimuputera Sarawak dan SabahPemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk

  Penentuan tarikh penubuhan Malaysia

  Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) (Ogos 1962)

  Dianggotai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain,Sarwak dan Sabah

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  35/37

  SULIT 16 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  H6b

  H6c

  H6dH6e

  H6f

  H6g

  Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne (Menteri Negara bagi tanah

  jajahan), dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri PTM iaitu TunAbdul Razak

  Mengunjungi Sarawak dan Sabah bagi menerangkan penubuhan

  Malaysia

  Jawatankuasa ini bermesyuarat sebanyak 24 kaliMewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam penubuhan

  MalaysiaMembincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah

  Sarawak dan Sabah bersetuju Malaysia dibentuk pada 31 Ogos 1963

  [Mana-mana 10 x 1 m]

  1

  1

  11

  1

  1

  [10 m]

  8 (b) Nyatakan peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Malaysia 1963.1

  1

  1

  11

  1

  1

  [6 m]

  F1

  F2F3

  F4F5

  F6

  F7

  Perjanjian Malaysia ditandatangani di London pada 9 Julai 1963.

  Parlimen British meluluskan Akta MalaysiaAkta ini diperkenankan oleh Ratu Elizabeth II

  Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura sertaMajlis Perundangan Sarawak dan sabah meluluskan PerjanjianMalaysia pada bulan Ogos 1963

  Pada 26 Ogos 1963, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan

  Akta Malaysia

  16 September 1963, persekutuan Malaysia ditubuhkan secara rasmi[Mana-mana 6 x 1 m]

  8 (c) Pada pandangan anda, apakah kesan penubuhan Malaysia pada tahun

  1963? [4 m]

  F1

  F2F3

  F4F5

  F6

  F7F8

  F9

  F10

  Keluasan negara bertambah

  Bilangan penduduk bertambahPertahanan negara lebih kukuh

  Komunis dapat dibanterasPenjajahan asing dapat ditamatkan

  Merapatkan hubungan antara kaum

  Memperkayakan budaya negaraMeluaskan pasaran dalam negara

  Sumber hasil diperkayakan

  Negeri-negeri kurang maju dapat dibangunkan

  (Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 4 x 1 m]

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  36/37

  SULIT 17 1249/1&2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]

  1249/1&2(PP) 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

  Soalan Butiran Markah

  9 (a)

  (i)

  Jelaskan tentang pertubuhan berikut:

  Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)1

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  [6 m]

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  F10F11

  F12F13F14

  F15

  F16

  F17

  F18

  F19F20

  Ditubuhkan pada September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin

  Terdiri daripada negara-negara membangun di Asia / Afrika /

  Amerika SelatanMatlamatnya untuk mengekalkan keamanan dunia

  Tidak menyokong blok baratTidak menyokong blok komunis

  Mengelak campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara

  Menghormati kedaulatan sesebuah negara

  Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melaluiperundingan / persefahaman

  Menghormati hak asasi manusia

  Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi 1987Membincangkan isu Palestin

  Membincangkan kerjasama ekonomiMembincangkan isu Benua AntartikaSidang Kemuncak Kelapan di Harare membincangkan isu dasar

  aparteid di Afrika Selatan

  Sidang Kemuncak NAM di Belgrade,Yugoslavia dilantik sebagai ahli

  kumpulan 16 / G16Malaysia menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang

  ke 13

  Berjaya mendaftarkan dua negara anggota baru iaitu Timur Leste /Pulau Catalina

  Menekankan usaha menghidupkan kembali NAM

  Mengeluarkan kenyataan bersama tentang kedudukan PalestinMengeluarkan kenyataan bersama tentang serangan Amerika Syarikat

  terhadap Iraq

  [Mana-mana 6 x 1 m]

  9 (a)

  (ii)

  Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  F6F7

  F8

  F9F10

  F11

  Ditubuhkan di Arab Saudi pada tahun 1971

  Tunku Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agong yang pertama

  Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang

  Bersuara dengan satu nada bagi kepentingan umat IslamMengekalkan perdamaian dalam segala sengketa

  Memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati / tidak dicemariPeranan Malaysia memberi bantuan kepada negara Islam yangbermasalah

  Menghantar pasukan perubatan ke Bosnia/ Lubnan/ Afghanistan

  Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara IslamMemberi bantuan kewangan kepada negara Islam yang kurang maju

  seperti Sudan / Nigeria / Chad

  Menubuhkan Bank Pembangunan Islam

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/14/2019 SPM - 2011 - Trial - Selangor - Sejarah - All.pdf

  37/37

  SULIT 18 1249/1&2(PP)

  F12

  F13

  F14

  F15

  F16

  Memberi perkhidmatan kewangan kepada semua negara anggota

  Memberikan sokongan kepada Palestin bagi mendapatkan semulatanah air mereka

  Menganjurkan persidangan menentang pengganas di negara-negara

  Islam

  Tawaran biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajardi Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)

  Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam[Mana-mana 6 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1[6 m]

  9 (b) Apakah ciri-ciri Pertubuhan Negara-Negara Selatan?

  1

  11

  1

  11

  11

  1

  [4 m]

  F1F2

  F3

  F4

  F5F6

  F7

  F8

  F9

  Dikenali sebagai negara Dunia KetigaMempunyai persamaan latar belakang ekonomi antara negara anggota

  Pernah dijajah oleh kuasa Barat

  Masih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahanmentah

  Tidak mempunyai kepakaranTidak mempunyai modal untuk proses bahan mentah menjadikanbarangan siap

  Perdagangan dengan negara maju tidak adil

  Harga bahan mentah dikawal oleh negara maju

  Kadar faedah pinjaman modal dikenakan tinggi[Mana-mana 4 x 1 m]

  9 (c) Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan

  hubungan antarabangsa.

  1

  1

  11

  11

  1

  11

  1

  1

  [4 m]

  F1

  F2

  F3F4

  F5

  F6F7

  F8

  F9

  F10F11

  M

  Mewujudkan hubungan diplomatik

  Menjamin hak asasi manusia

  Mengelakkan pertelingkahanMembangunkan ekonomi negara

  Pasaran ekonomi meluas

  Meningkatkan nilai ringgit MalaysiaMembangunkan prasarana pendidikan

  Pertukaran kepakaran / teknologi

  Mengadakan rundingan / perbincangan

  Pertukaran ilmuPertukaran pelajar

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 4 x 1 m]

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT