of 42 /42
1 SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNjE TEHNIČKE I STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, …cms.monkshnk.gov.ba/Upload/Dokumenti/Dopunjeni Spisak odobrenih... · DIP IN 4 - Priručnik za nastavnike engleskog jezika Mirela

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, …cms.monkshnk.gov.ba/Upload/Dokumenti/Dopunjeni...

 • 1

  SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDBENIKA, UDBENIKA, PRIRUNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE KOLE, GIMNAZIJE I SREDNjE TEHNIKE I

  STRUNE KOLE U KOLSKOJ 2019/2020. GODINI

 • 2

  DEVETOGODINjA OSNOVNA KOLA

 • 3

  1. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. Matalica - radni udbenik Zehra Hubijar Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  2. Moja poetnica - radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  3. Prvanka - radni udbenik Hazema Nitovi, Ibro Nitovi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  4. Liliput - itanka - radni udbenik Jagoda Ilii Florex Tuzla

  5. itanka - radni udbenik Hadem Hajdarevi, Mirsad Beirbai, Belma Dilberovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  6. Moja slova - radni udbenik Munevera Raidovi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  7. Poetnica - radni udbenik Bahrudin Kurtagi, Izeta Tunovi Svjetlost Sarajevo

  8. Matematika - radni udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  9. Matematika - radni udbenik Eldina Dizdar Bosanska knjiga Sarajevo

  10. Moja matematika - radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  11. Raunica - radni udbenik Ibro Nitovi, Adisa Bijedi, Hazema Nitovi

  Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  12. Matematika - radni udbenik Halida Zvornianin Klett Sarajevo

  13. Matematika - radni udbenik Abdulah Hodi Florex Tuzla

  14. Mali matematiki svijet - matematika - radni udbenik

  Branislava imi, Marko Mijatovi Florex Tuzla

  15. Matematika - radni udbenik Marinko Peji Svjetlost Sarajevo

  16. Svijet matematikih uda - radni udbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  17. Moja okolina - radni udbenik Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing Sarajevo

  18. Moja okolina - radni udbenik Samira Lugavi, Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  19. Moja okolina - radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, Rusmira Gazdi, Svetlana Duvnjakovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  20. Moja okolina - radni udbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  21. Moja okolina - radni udbenik Amira Idrizovi, Mirsada Jaganjac, Smajo Sulejmanagi

  Nam Tuzla Vrijeme Zenica

  22. Moja okolina - radni udbenik Ibro Nitovi, Hazema Nitovi, Adisa Bijedi

  Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  23. Moja okolina - radni udbenik Mirsada Begovi Klett Sarajevo

  24. Moja okolina - radni udbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina Svjetlost Sarajevo

  25. Muzika kultura - radni udbenik Vesna Kealovi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  26. Muzika kultura - radni udbenik Refik Hodi Nam Tuzla Vrijeme Zenica

  27. Muzika kultura - radni udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki Florex Tuzla

  28. Muzika kultura - radni udbenik Naa Pejak, Dijana Mro Svjetlost Sarajevo

  29. Muzika kultura - radni udbenik Selma Ferovi, Indira Meki Sarajevo Publishing Sarajevo

  30. Muzika kultura - radni udbenik Esad uman Bosanska knjiga Sarajevo

  31. Likovna kultura - radni udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  32. Likovna kultura - radni udbenik Miralem Brki Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  33. Likovna kultura - radni udbenik Maja Hrvanovi, Indira Jaranovi Bosanska knjiga Sarajevo

 • 4

  2. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZ8IME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. itanka - udbenik Mirsad Beirbai, Rasema Pelidija, Belma Dilberovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  2. Moja itanka - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  3. itanka - udbenik Zehra Hubijar Tugra Sarajevo

  4. Slovodar - udbenik Hazema Nitovi, Ibro Nitovi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  5. itanka - udbenik Jagoda Ilii, Amira Salkovi, ime Ei

  Florex Tuzla

  6. Svijet matematikih uda - udbenik Dana Gojai - Pezerovi, Hebib Natira, Sabiha Babovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  7. Moja matematika - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  8. Matematika - udbenik Eldina Dizdar Bosanska knjiga Sarajevo

  9. Matematika - udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  10. Matematika - udbenik Atija Fako 'Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  11. Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing Sarajevo

  12. Moja okolina - udbenik Samira Lugavi, Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  13. Moja okolina - udbenik Muamera Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  14. Moja okolina - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  15. Moja okolina - udbenik Ibro Nitovi, Hazema Nitovi, Adisa Bijedi

  Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  16. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  17. Muzika kultura - udbenik Vesna Kealovi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  18. Muzika kultura - udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki Florex Tuzla

  19. Muzika kultura - udbenik Esad uman Bosanska knjiga Sarajevo

  20. Muzika kultura - udbenik Selma Ferovi, Indira Meki Sarajevo Publishing Sarajevo

  21. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  22. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Vrijeme Zenica Nam Tuzla

 • 5

  3. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. ubor radosti - itanka - udbenik Zehra Hubijar Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  2. itanka - udbenik Hazema Nitovi, Ibro Nitovi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  3. itanka - udbenik Azra Verlaevi Bosanska knjiga Sarajevo

  4. Moja itanka - udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehabovi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  5. itanka - udbenik Selma Kopi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  6. itanka - udbenik Altijana Ali, Alma Maala Svjetlost Sarajevo

  7. itanka - udbenik Belma Dilberovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  8. itanka - udbenik Ismeta Tunovi, Elvedina Gerun Fazli

  Klett Sarajevo

  9. itanka - udbenik Nusret Tobudi Buybook Sarajevo

  10. Engleski jezik - udbenik Mirela Vasi, Biserka Deba Sarajevo Publishing Sarajevo

  11. Engleski jezik - New English Adventure 1 - udbenik

  Viv Lambert, Anne Worrall, Asmir Mei

  Buybook Sarajevo

  12. Engleski jezik Family and Friends 1 - udbenik

  Naomi Simmons ahinpai Sarajevo, Oxford University Press

  13. Matematika - udbenik Atija Fako Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  14. Moja matematika - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  15. Matematika - udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  16. Moja okolina - udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi, armen Hamidovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  17. Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing Sarajevo

  18. Moja okolina - udbenik Mediha Pai Bosanska knjiga Sarajevo

  19. Moja okolina - udbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  20. Moja okolina - udbenik Zijad Numi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  21. Moja okolina - udbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina Svjetlost Sarajevo

  22. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  23. Muzika kultura - udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki Florex Tuzla

  24. Muzika kultura - udbenik Selma Ferovi, Indira Meki Sarajevo Publishing Sarajevo

  25. Muzika kultura - udbenik Esad uman Bosanska knjiga Sarajevo

  26. Muzika kultura - udbenik Vesna Kealovi, Marko Baroevi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  27. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  28. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Sarajevo

 • 6

  4. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. itanka udbenik Zehra Hubijar Bosanska rije Sarajevo

  2. itanka udbenik Hazema i Ibro Nitovi Bosanska rije Tuzla

  3. itanka udbenik Zejir Hasi, Jagoda Ilii i imo Ei Bosanska rije Tuzla

  4. Knjievnost radni listovi Zdravka Zeki Bosanska rije Sarajevo

  5. Knjievnost radni listovi Hazema i Ibro Nitovi Bosanska rije Tuzla

  6. Knjievnost radni listovi ejla i Jasenka ehabovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  7. Bosanski jezik udbenik Refik Buli Bosanska rije Tuzla

  8. Na jezik udbenik Mirsad Beirbai Sarajevo Publishing Sarajevo

  9. Na jezik udbenik Azra Verlaevi, Vesna Ali Bosanska knjiga Tuzla

  10. Na jezik prirunik Mirsad Beirbai Sarajevo Publishing Sarajevo

  11. Na jezik prirunik Azra Verlaevi, Vesna Ali Bosanska knjiga Tuzla

  12. Na jezik radni listovi Mirsad Beirbai Sarajevo Publishing Sarajevo

  13. Na jezik radni listovi Azra Verlaevi, Vesna Ali Bosanska knjiga Tuzla

  14. Bosanski jezik radni listovi Refik Buli Bosanska rije Tuzla

  15. Radna biljenica za lektiru Nadida ukalo Bosanska rije Sarajevo

  16. Matematika udbenik Atija Fako Bosanska rije Sarajevo

  17. Matematika udbenik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  18. Matematika udbenik Dijana Kovaevi, armen Hamidovi i Vildana Mujaki

  Vrijeme Zenica,Nam Tuzla

  19. Matematika prirunik Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  20. Matematika prirunik Nasiha Fazli Bosanska knjiga Tuzla

  21. Matematika radni listovi Atija Fako Bosanska rije Sarajevo

  22. Matematika radni listovi Boko Jagodi Sarajevo Publishing Sarajevo

  23. Matematika radni listovi Nasiha Fazli Bosanska knjiga Tuzla

  24. Moja okolina udbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi Sarajevo Publishing Sarajevo

  25. Moja okolina udbenik Samira Lugavi Bosanska knjiga Tuzla

  26. Moja okolina udbenik sa radnim listovima Nusret Tobudi Denfas Tuzla

  27. Moja okolina prirunik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi Sarajevo Publishing Sarajevo

  28. Moja okolina prirunik Samira Lugavi Bosanska knjiga Tuzla

  29. Moja okolina radni listovi Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi Sarajevo Publishing Sarajevo

  30. Moja okolina radni listovi Dijana Kovaevi, armen Hamidovi i Vildana Mujaki

  Vrijeme Zenica,Nam Tuzla

  31. Moja okolina radni listovi Muamer Tinjak, Vahida Kunovac i Gabrijela Hrga

  Vrijeme Zenica,Nam Tuzla

  32. Likovna kultura udbenik sa radnim listovima

  Aida Agi Bosanska rije Tuzla

 • 7

  33. Likovna kultura udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  34. Likovna kultura udbenik Miralem Brki Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  35. Muzika kultura udbenik+ CD Selma Ferovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  36. Muzika kultura udbenik+ CD Refik Hodi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  37. Muzika kultura udbenik Marko Baroevi i Mehmed Bajraktarevi

  Svjetlost Sarajevo

  38. Muzika kultura udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki i Vesna Kealovi

  Bosanska rije Tuzla

  39. Muzika kultura prirunik eljka Andri, Zlatan Mujki i Vesna Kealovi

  Bosanska rije Tuzla

  40. Muzika kultura prirunik Selma Ferovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  41. Muzika kultura prirunik Marko Baroevi i Mehmed Bajraktarevi

  Svjetlost Sarajevo

  42. Muzika kultura radni listovi Selma Ferovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  43. Muzika kultura radni listovi Marko Baroevi i Mehmed Bajraktarevi

  Svjetlost Sarajevo

  44. Engleski jezik DIP IN 4 udbenik + CD Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  45. Engleski jezik REACH FOR THE STARS 4 udbenik

  Magdalena Novak, Joica Nu, Danica . Novosel

  Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  46. Engleski jezik JOIN IN 2 udbenik Gunter Gerngross, Herbert Puchta Cambridge Centar Banja Luka

  47. Engleski jezik DIP IN 4 radna biljenica Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  48. Engleski jezik JOIN IN 2 radna biljenica Gunter Gerngross, Herbert Puchta Cambridge Centar Banja Luka

  49. Engleski jezik REACH FOR THE STARS 4 radna biljenica

  Magdalena Novak, Joica Nu, Danica . Novosel

  Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

  50. DIP IN 4 - Prirunik za nastavnike engleskog jezika

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  51. Prirunik za nastavnike engleskog jezika - REACH FOR THE STARS 4

  Magdalena Novak, Joica Nu, Danica . Novosel

  Nam Tuzla i Vrijeme Zenica

 • 8

  5. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. itanka - udbenik Almira Hadihrusti Klett Sarajevo

  2. itanka udbenik SVEZAME, OTVORI SE!

  Lamija Begagi, Eldina Bruli, Namir Ibrahimovi, Sanja Juri, Amer Tikvea, Azra Rizvanbegovi, Nenad Velikovi

  SEZAM Sarajevo

  3. itanka - udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehabovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  4. Radna biljenica uz itanku ejla ehabovi, Jasminka ehabovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  5. Radna biljenica za lektiru Amira i Ismeta Dibri IK Bosanska rije Tuzla

  6. Radna biljenica za lektiru Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi

  Bosanska rije Sarajevo

  7. Radna biljenica za lektiru Nadida ukalo Bosanska rije Sarajevo

  8. Na jezik - udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehabovi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  9. Na jezik - udbenik Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi

  Bosanska rije Sarajevo

  10. Bosanski jezik - udbenik Refik Buli IK Bosanska rije Tuzla

  11. Na jezik radna biljenica Zdravka Zeki, Muhidin Danko, eljko Ivankovi

  Bosanska rije Sarajevo

  12. Bosanski jezik radna biljenica Refik Buli IK Bosanska rije Tuzla

  13. Na jezik radna biljenica Amira i Ismeta Dibri IK Bosanska rije Tuzla

  14. Matematika udbenik Halida Zvornianin Klett Sarajevo

  15. Matematika udbenik Atija Fako Bosanska rije Sarajevo

  16. Matematika udbenik Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  17. Matematika radna biljenica Halida Zvornianin Klett Sarajevo

  18. Matematika radna biljenica Edin Galijatovi, Robert Onodi IK Bosanska rije Tuzla

  19. Matematika radna biljenica Atija Fako Bosanska rije Sarajevo

  20. Priroda - udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi Bosanska rije Sarajevo

  21. Priroda - udbenik Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  22. Priroda - udbenik Nusret Tobudi Denfas Tuzla

  23. Priroda radna biljenica Zijad Numi Bosanska rije Sarajevo

  24. Priroda radna biljenica Mirsada Begovi Klett Sarajevo

  25. Priroda radna biljenica Vildana Mujaki, armen Hamidovi, Dijana Kovaevi

  Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  26. Priroda prirunik za nastavnike Mirsada Begovi Klett Sarajevo

  27. Drutvo - udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Tuzla

  28. Drutvo - udbenik Amira Idrizovi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  29. Drutvo - udbenik Arifa Isakovi, Greta upani Bosanska rije Sarajevo

  30. Drutvo radna biljenica Amira Idrizovi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

 • 9

  31. Drutvo radna biljenica Arifa Isakovi, Greta upani Bosanska rije Sarajevo

  32. Drutvo radna biljenica Enisa Kulain Bosanska knjiga Tuzla

  33. Kultura ivljenja - udbenik Tatjana Neidhardt, Zijad Numi Bosanska rije Sarajevo

  34. Kultura ivljenja - udbenik Subhija Kapi IK Bosanska rije Tuzla

  35. Kultura ivljenja - udbenik Sadeta Ajanovi IP Svjetlost Sarajevo

  36. Osnovi tehnike - udbenik Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi Bosanska knjiga Tuzla

  37. Osnovi tehnike - udbenik amil Ahmetovi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  38. Osnovi tehnike - udbenik Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo

  39. Osnovi tehnike radna biljenica Eref Korijeni, Nijaz Brajlovi, Suada Numi, Nusret Ahmetovi

  IP Svjetlost Sarajevo

  40. Osnovi tehnike radna biljenica amil Ahmetovi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  41. Osnovi tehnike radna biljenica Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi Bosanska knjiga Tuzla

  42. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  43. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  44. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Tuzla

  45. Likovna kultura radna biljenica Veselinka Ivanevi Klett Sarajevo

  46. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  47. Muzika kultura - udbenik Esad uman Sarajevo Publishing Sarajevo

  48. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi Bosanska knjiga Tuzla

  49. Engleski jezik DIP IN 5 udbenik sa CD - om Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  50. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 - udbenik

  Izabella Hearn, Asmir Mei Buybook Sarajevo

  51. Engleski jezik - udbenik Stella Maidment, Loren Roberts ahinpai Sarajevo

  52. Engleski jezik DIP IN 5 radna biljenica Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  53. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 radna biljenica

  Izabella Hearn Buybook Sarajevo

  54. Engleski jezik radna biljenica Stella Maidment, Loren Roberts ahinpai Sarajevo

  55. DIP IN 4 prirunik za nastavnike Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  56. Njemaki jezik - udbenik Giorgio Mota Klett Sarajevo

  57. Njemaki jezik - udbenik Emira Hadimuratovi, Demlamna Dananovi

  IP Svjetlost Sarajevo

  58. Njemaki jezik radna biljenica Giorgio Mota Klett Sarajevo

  59. Njemaki jezik prirunik za nastavnike Giorgio Mota Klett Sarajevo

 • 10

  6. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. itanka - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali Nam Tuzla

  2. itanka udbenik Zejir Hasi Bosanska rije Tuzla

  3. itanka - udbenik ejla ehabovi i Jasminka ehabovi Nam Tuzla

  4. itanka udbenik Almira Hadihrusti Klett Sarajevo

  5. itanka - udbenik Suzana Timarac, Suada amo i Edina Konak

  Svjetlost Sarajevo

  6. Na jezik - udbenik Amira Dibri i Ismeta Dibri Bosanska rije Tuzla

  7. Matematika udbenik Hariz Agi i Mara Keina Nam Tuzla

  8. Matematika udbenik efket Arslanagi i Dragoljub Miloevi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  9. Matematika udbenik Edin Galijatovi i Robert Onodi Bosanska rije Tuzla

  10. Biologija - udbenik Mehmed Bai; prireivai: Senka Krgo i Muamer Spahi

  Nam Tuzla

  11. Biologija - udbenik Amela Begi, Jasminka Hadihalilovi i Rasima Tupkui

  Bosanska knjiga Sarajevo

  12. Biologija - udbenik Zvonko Korene Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  13. Biologija - udbenik Minela Pezi, Ljiljana Toli, Rifet Terzi i Isat Skenderovi

  Bosanska rije Tuzla

  14. Biologija - udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  15. Geografija - udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi Svjetlost Sarajevo

  16. Geografija - udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Sarajevo

  17. Geografija - udbenik Greta upani i Alma Pobri Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  18. Historija - udbenik Edis Derviagi i Hadija Hadiabdi Bosanska knjiga Sarajevo

  19. Historija - udbenik Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett Sarajevo

  20. Historija - udbenik Melisa Fori Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  21. Historija - udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Nam Tuzla

  22. Tehnika kultura - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  23. Tehnika kultura - udbenik amil Ahmetovi Nam Tuzla

  24. Tehnika kultura - udbenik Esed Kari Bosanska rije Tuzla

  25. Informatika - udbenik Daliborka Vili i Suada Numi Nam Tuzla

  26. Informatika - udbenik Suada Numi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  27. Informatika - udbenik Lejla Dizdarevi Sarajevo Publishing Sarajevo

  28. Informatika - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  29. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Sarajevo

  30. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Nam Tuzla

  31. Likovna kultura - udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  32. Likovna kultura - udbenik Borka Joki Klett Sarajevo

  33. Muzika kultura - udbenik Mevludin Hajdarhodi i Marko Baroevi Nam Tuzla

 • 11

  34. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Nam Tuzla

  35. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi Bosanska knjiga Sarajevo

  36. Engleski jezik (prvi strani jezik) DIP IN 6 udbenik sa CD - om

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi, Suzana Ban i Dubravka Blai

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  37. Engleski jezik (prvi strani jezik) CHALLENGES 1 - udbenik

  Michael Harris, David Mower i Asmir Mei Buybook Sarajevo

  38. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Tom Hutchinson i Amila Islamovi ahinpai Sarajevo

  39. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi

  Svjetlost Sarajevo

  40. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Giorgio Mota, Zrinka orali Klett Sarajevo

  41. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik

  Zlata Maglajlija Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  42. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik

  Vahidin Preljevi, Marija Malei, Jelka Deman i Gertruda Kostanjek

  Nam Tuzla

 • 12

  7. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. itanka - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  2. itanka - udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing Sarajevo

  3. itanka - udbenik

  Eldina Bruli, Namir Ibrahimovi, Sanja Juri, eljko Malinovi, Klaudija Mlaki Vukovi, Azra Rizvanbegovi, Amer Tikvea i Nenad Velikovi

  Sezam Sarajevo

  4. itanka - udbenik Hadem Hajdarevi Bosanska knjiga Sarajevo

  5. itanka - udbenik Suada amo, Suzana Timarac i Edina Konak

  Svjetlost Sarajevo

  6. Na jezik - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  7. Na jezik - udbenik Amira Dibri i Ismeta Dibri Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  8. Bosanski jezik - udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing Sarajevo

  9. Bosanski jezik - udbenik Elvira emalovi i Edita Kevro Bosanska rije Tuzla

  10. Na jezik - udbenik Zdravka Zeki Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  11. Matematika udbenik Boko Jagodi Bosanska knjiga Sarajevo

  12. Matematika udbenik Aleksandra Junuzovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  13. Matematika udbenik Atija Fako Bosanska rije Tuzla

  14. Matematika udbenik efket Arslanagi, Dragoljub Miloevi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  15. Biologija - udbenik Jasminka Hadihalilovi, Amela Begi, Rasima Tupkui

  Bosanska knjiga Sarajevo

  16. Biologija - udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  17. Biologija - udbenik Minela Pezi, Rifet Terzi i Senada Pezi

  Bosanska rije Tuzla

  18. Biologija - udbenik Isat Skenderovi, Avdul Adrovi i Ljiljana Toli

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  19. Biologija - udbenik Edhem Haskovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  20. Geografija - udbenik Muriz I. Spahi i Haris Jahi Sarajevo Publishing Sarajevo

  21. Geografija - udbenik Alma Pobri Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  22. Geografija - udbenik Greta upani Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  23. Geografija - udbenik Teufik Hodi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  24. Geografija - udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi Svjetlost Sarajevo

  25. Geografija - udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Sarajevo

  26. Geografija - udbenik Damir Dafi i Anelina Sulejmanovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  27. Historija - udbenik Asmir Hasii Sarajevo Publishing Sarajevo

  28. Historija - udbenik Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett Sarajevo

  29. Historija - udbenik Leonard Valenta Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  30. Historija - udbenik Arifa Isakovi Sezam Sarajevo

  31. Historija - udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  32. Historija - udbenik Azerina Muminovi i Safer Muminovi Svjetlost Sarajevo

 • 13

  33. Historija - udbenik Amela Bajramovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  34. Historija - udbenik Edis Derviagi, Hadija Hadiabdi, Alen Muli i Vahidin Mehi

  Bosanska knjiga Sarajevo

  35. Tehnika kultura - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  36. Tehnika kultura - udbenik Sakib Selimovi i Elvira Selimovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  37. Tehnika kultura - udbenik Elvira ii, Esed Kari, Muhamed Sulji i Jasmin Karahmet

  Bosanska rije Tuzla

  38. Tehnika kultura - udbenik Refik Hadi Bosanska knjiga Sarajevo

  39. Tehnika kultura - udbenik Nijaz Brajlovi i Samir Arapi Svjetlost Sarajevo

  40. Tehnika kultura - udbenik Eref Korjeni, Nusret Ahmetovi i Nijaz Brajlovi

  Svjetlost Sarajevo

  41. Tehnika kultura - udbenik Pavle Valenti i Abduselam Rustempai

  Svjetlost Sarajevo

  42. Tehnika kultura - udbenik amil Ahmetovi, Fuad Suljkanovi, Nijaz Halilovi, Muris ikui i Elbin Gazibegovi

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  43. Informatika - udbenik Daliborka Vili i Amela Kazazi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  44. Informatika - udbenik Amila Sari i Aleksandra Marini Bosanska knjiga Sarajevo

  45. Informatika - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  46. Informatika - udbenik Suada Numi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  47. Informatika - udbenik Lejla Dizdarevi Sarajevo Publishing Sarajevo

  48. Informatika - udbenik Haris Husi Sarajevo Publishing Sarajevo

  49 Likovna kultura - udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  50. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  51. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Sarajevo

  52. Likovna kultura - udbenik eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  53. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  54. Muzika kultura - udbenik Esad uman Sarajevo Publishing Sarajevo

  55. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi Bosanska knjiga Sarajevo

  56. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Michael Harris, David Mower i Asmir Mei

  Buybook Sarajevo

  57. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Tom Hutchinson ahinpai Sarajevo

  58. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Mirela Vasi i Olinka Breka Sarajevo Publishing Sarajevo

  59. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Mira Grbi i Rada Bjeli Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  60. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi

  Svjetlost Sarajevo

 • 14

  61. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik

  Zlata Maglajlija Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  62. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik

  Vahidin Preljevi, Adnan avro, Marinka Malei i Gertruda Kostajnek

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  63. Fizika - udbenik Edin Kumi i Mirsudin Paariz Klett Sarajevo

  64. Fizika - udbenik Edin ahman i Lejla Rami Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  65. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi i Nada Gabela Grafex Mostar

  66. Fizika - udbenik Smajo Sulejmanovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  67. Fizika - udbenik Fahreta Sijeri Sarajevo Publishing Sarajevo

 • 15

  8. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. itanka - udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing Sarajevo

  2. itanka - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  3. itanka - udbenik Alija H. Duboanin i Ljiljana Miti - Rori

  Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  4. itanka - udbenik

  Namir Ibrahimovi, Sanja Juri, eljko Malinovi, Klaudija Mlaki Vukovi, Dijana Pupi, Azra Rizvanbegovi, Amer Tikvea i Nenad Velikovi

  Sezam Sarajevo

  5. itanka - udbenik Zdravka Zeki Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  6. Na jezik - udbenik Zdravka Zeki Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  7. Bosanski jezik - udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing Sarajevo

  8. Matematika - udbenik Aleksandra Junuzovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  9. Matematika - udbenik efket Arslanagi, Arif Zoli i Dragoljub Miloevi

  Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  10. Matematika - udbenik Boko Jagodi Bosanska knjiga Sarajevo

  11. Matematika - udbenik Mara Keina, Sabiha Babovi, Edin Kljaji, Adis Pirija i Mirha Ibriimovi

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  12. Matematika - udbenik Mirsudin Paariz Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  13. Biologija - udbenik Rifet Terzi, Jasmina Kamberovi, Minela Pezi i efika Grgi - Husari

  Florex Tuzla

  14. Biologija - udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  15. Biologija - udbenik Amela Begi i Jasminka H Halilovi Bosanska knjiga Sarajevo

  16. Biologija - udbenik Senad Ahmi, Sead Noajevi, Azra ljivar, Sulejman Bijeli i Mirsada Kurtovi

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  17. Biologija - udbenik Isat Skenderovi i Avdul Adrovi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  18. Biologija - udbenik Denisa Buljugi Sarajevo Publishing Sarajevo

  19. Geografija - udbenik Greta upani Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  20. Geografija - udbenik Haris Jahi Sarajevo Publishing Sarajevo

  21. Geografija - udbenik Salih Kulenovi i Damir Dafi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  22. Geografija - udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Sarajevo

  23. Historija - udbenik Leonard Valenta Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  24. Historija - udbenik Asmir Hasii Sarajevo Publishing Sarajevo

  25. Historija - udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  26. Historija - udbenik Edis Derviagi i Hadija Hadiabdi Bosanska knjiga Sarajevo

  27. Historija - udbenik Amela Bajramovi, Fikret Midi, Esad Ahmetaevi, Anisa Hadiabdi i Adil Klepo

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  28. Historija - udbenik Azerina Muminovi i Safer Muminovi Svjetlost Sarajevo

  29. Tehnika kultura - udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  30. Tehnika kultura - udbenik Sakib Selimovi, Elvira Selimovi i Jasmin Smajlovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  31. Tehnika kultura - udbenik Refik Hadi Bosanska knjiga Sarajevo

 • 16

  32. Tehnika kultura - udbenik Eref Korjeni. Samir Arapi i Nijaz Brajlovi Svjetlost Sarajevo

  33. Tehnika kultura - udbenik

  amil Ahmetovi, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhi, Fahrudin Smajlovi, Elvir Ibelji, Nihad Mujezinovi, Mersad Vati, Demal Zahirovi, Hazim Fehri, Asif Andeli i Senad Muli

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  34. Tehnika kultura - udbenik Nahid Kulenovi, Emir Rizvo i Edis Kadri Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  35. Tehnika kultura - udbenik Pavle Valenti Svjetlost Sarajevo

  36. Hemija - udbenik Nataa Milievi i Mediha Musi Sarajevo Publishing Sarajevo

  37. Hemija - udbenik Sanija Adrovi, Ervada Sinanovi, Zinajda Paagi - Hadi i Lenka Deli

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  38. Hemija - udbenik Deniza Tokalija Bosanska knjiga Sarajevo

  39. Hemija - udbenik Mehmedalija Lili Tugra Sarajevo

  40. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  41. Likovna kultura - udbenik eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  42. Likovna kultura - udbenik Admir Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  43. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Sarajevo

  44. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  45. Muzika kultura - udbenik Esad uman Sarajevo Publishing Sarajevo

  46. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi Bosanska knjiga Sarajevo

  47. Muzika kultura - udbenik Naa Pejak i Dijana Mro Svjetlost Sarajevo

  48. Muzika kultura - udbenik Vesna Kealovi Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  49 Engleski jezik Challenges 3 (prvi strani jezik) - udbenik

  Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mei

  Buybook Sarajevo

  50. Engleski jezik Project 4 (prvi strani jezik) - udbenik

  Tom Hutchinson ahinpai Sarajevo, Oxford University Press

  51. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik

  Mirela Vasi, Olinka Breka i Maja Mardei Sarajevo Publishing Sarajevo

  52. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik

  Zlata Maglajlija Bosanska rije Sarajevo, Djeija knjiga Sarajevo

  53. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik

  Lara Hedi, Adnan evra, Nihada Kahri, Marinka Malei, Gertruda Kostajnek i Jelka Deman

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  54. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi i Nada Gabela Grafex Mostar

  55. Fizika - udbenik Zinka alaka i Sanela Karovi Svjetlost Sarajevo

  56. Fizika - udbenik Fahreta Sijeri Sarajevo Publishing Sarajevo

  57. Fizika - udbenik Mirsudin Paariz, Amir Hadi, Mina Adrovi i Nedad Udvini

  Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

  58. Fizika - udbenik Drago Tomi Bosanska knjiga Sarajevo

 • 17

  9. RAZRED DEVETOGODINjE OSNOVNE KOLE

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. itanka - udbenik Azra Velaevi i Vesna Ali Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  1a Radna sveska za bosanski jezik i knjievnost

  Azra Velaevi i Vesna Ali Vrijeme Zenica Nam Tuzla

  2. Na jezik - udbenik Amira Dibri Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  2a Na jezik radna sveska Amira Dibri Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  3. Matematika udbenik efket Arslanagi Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  4. Biologija udbenik Amela Begi i Jasminka Halilovi Bosanska knjiga Sarajevo

  5. Geografija - udbenik Almira Beirovi, Edis Hodi, Samir Bajraktarevi i Anelina Sulejmanovi

  Nam Tuzla

  6. Historija udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Nam Tuzla Vrijeme Zenica

  7. Tehnika kultura udbenik amil Ahmetovi, Suada Numi i Nahid Kulenovi

  Nam Tuzla Vrijeme Zenica

  7a Tehnika kultura dnevnik rada amil Ahmetovi, Suada Numi i Nahid Kulenovi

  Nam Tuzla Vrijeme Zenica

  8. Hemija - udbenik Nataa Milievi i Mediha Musi Sarajevo Publishing Sarajevo

  9. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Nam Tuzla Vrijeme Zenica

  10. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing Sarajevo

  11. Engleski jezik Challenges 4 (prvi strani jezik) udbenik

  Asmir Mei, Michael Davis, David Mower, Anna Sikorzynska

  Buybook Sarajevo

  11a Engleski jezik Challenges 4 (prvi strani jezik) radna sveska

  Amanda Maris Buybook Sarajevo

  12. Njemaki jezik (drugi strani jezik) - udbenik

  Zlata Maglajlija Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  12a Njemaki jezik (drugi strani jezik) radna sveska

  Zlata Maglajlija Djeija knjiga Sarajevo Bosanska rije Sarajevo

  13. Fizika - udbenik dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratovi Grafex Mostar

  13a Fizika zbirka zadataka dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratovi Grafex Mostar

 • 18

  GIMNAZIJA

 • 19

  I RAZRED SREDNjE KOLE

  1. itanka Zdenko Lei Sarajevo Publishing Sarajevo

  2. itanka Zejir Hasi Azra Mujkanovi

  Svjetlost Sarajevo

  3. Na jezik Remzija Hadiefendi - Pari Sarajevo Publishing Sarajevo

  4. Na jezik Refik Buli, Muhamed ator Bosanska rije Tuzla

  5. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears Oxford

  6. Engleski jezik English in Mind 2 udbenik, radna biljenica

  Herbert Puchta Bosanska rije Sarajevo

  Cambridge University Press

  7. Engleski jezik SNAPSHOT PRE - INTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr. teh. k.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  Buybook Sarajevo

  8. Engleski jezik OPPORTUNITIES PRE - INTERMEDIATE udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska

  Buybook Sarajevo

  9. Engleski jezik Business and commerce prirunik

  Neil Wood ahinpai Sarajevo

  Oxford University Press Oxford

  10. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui Sarajevo Publishing Sarajevo

  11. Francuski jezik I i II PANORAMA udbenik, radna biljenica (II strani jezik)

  Jacky Girardet, Jean Marie Cridlig

  ahinpai Sarajevo Cle international

  12. Njemaki jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal Svjetlost Sarajevo

  13. Njemaki jezik Sichtwechsel 1 Grupa autora Edition Deutsch

  14. Njemaki jezik I GENIAL A1 - II strani jezik udbenik, radna biljenica

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling

  Buybook Sarajevo

  15. Ruski jezik Ilijas Tanovi OKO Sarajevo

  16. Arapski jezik Adila Begovi Ljiljan Sarajevo

  17. Gramatika arapskog jezika Teufik Mufti Ljiljan Sarajevo

  18. Matematika Enver Kurbegovi, Svetozar Kurepa

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  19. Matematika sa zbirkom zadataka Meliha Ali, Lejla Krili Svjetlost Sarajevo

  20. Matematika Abdulah Hodi Svjetlost Sarajevo

  21. Matematika Meliha Ali, Lejla Smajlovi - Krili

  Svjetlost Sarajevo

  22. Matematika za uiteljsku kolu Abdulah Hodi OKO Sarajevo

  23. Matematika za tehnike kole Adem Huski Svjetlost Sarajevo

  24. Matematika zbirka rijeenih zadataka Adem Huski Svjetlost Sarajevo

  25. Matematika konverzija mera CD - softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  26. Biologija Sulejman Redi, Tomislav Bai Radovan Erben

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  27. Biologija Avdo Sofradija,Dubravka oljan, R. Hadiselimovi

  Svjetlost Sarajevo

  28. Biologija - praktikum N. Hadimehmedagi, Lj. Berberovi

  Svjetlost Sarajevo

  29. Bioloki praktikum Nadija Hadimehmedagi i drugi

  Svjetlost Sarajevo

  30. Fizika radna biljenica Jugoslav Stahov Hrustem Smailhodi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

 • 20

  31. Fizika eljko Stapi Miljenje dalo kantonalno

  ministarstvo obrazovanja i nauke Zeniko dobojskog kantona

  32. Fizika Ahmed oli Svjetlost Sarajevo

  33. Fizika sa zbirkom zadataka Nada Abasbegovi, Rajfa Musemi

  Svjetlost Sarajevo

  34. Fizika za kole primijenjenih umjetnosti Amira Bajri OKO Sarajevo

  35. Fizika za tehnike kole Ahmo oli Svjetlost Sarajevo

  36. Hemija Milan Sikirica Svjetlost Sarajevo

  37. Hemija Milan Sikirica Sarajevo Publishing Sarajevo

  38. Hemija Mehmedalija Lili Ljiljan Sarajevo

  39. Informatika I - III eljko Juri Sarajevo Publishing Sarajevo

  40. Informatika I i II Muhamed Sarajli Svjetlost Sarajevo

  41. WINDOWS 2000 Osman M. Dindo Bosanska rije Tuzla

  42. Kompjuterska grafika prirunik Selma Rizvi Arka Sarajevo

  43. Informatika CD - softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  44. Zbirka zadataka iz informatike Muhamed Sarajli Hazim Glavi

  Svjetlost Sarajevo

  45. Logika Slavo Kuki, Mirko Jaki Sarajevo Publishing Sarajevo

  46. Latinski jezik 1, 2 Jadranka Bagari Sarajevo Publishing Sarajevo

  47. Latinski jezik 1, 2 Osman Arnautovi Svjetlost Sarajevo

  48. Muzika kultura Selma Ferovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  49. Likovna kultura Salih Posvandi Bosanska rije Tuzla

  50. Likovna kultura 1, 2 Ragib Lubovac Svjetlost Sarajevo

  51. Likovna kultura 1, 2 Miralem Brki Sarajevo Publishing Sarajevo

  52. Likovna kultura CD - softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  53. Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Milica Beevi Ljiljan Sarajevo

  54. Geografija I udbenik Muriz I. Spahi Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  55. Geografija I prirunik Muriz I. Spahi Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  56. Geografija I radni listovi Muriz I. Spahi Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  57. Geografija I udbenik Greta upani Bosanska knjiga

  Tuzla

  58 Historija I udbenik Snjeana Vasilj i Ekrem Barakovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  59. Historija I udbenik Hadija Hadiavdi i Edis Derviagi

  Bosanska knjiga Tuzla

  60. Informatika za I razrede gimnazije* - udbenik

  Japanska meunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udbenik Informatika A

  61. Engleski jezik Way up za 1. razred gimnazije - udbenik

  Joanne Collie Klett

  Sarajevo

  62. Njemaki jezik Direkt 1 za 1. razred gimnazije i srednje strune kole - udbenik

  Giorgio Motta i Veljko Dunjko Klett

  Sarajevo

  63. Engleski jezik Success Elementary (udbenik engleskog jezika kao prvog

  Jane Comyns Carr i Jennifer Parsons

  Buybook Sarajevo

 • 21

  stranog jezika za 1. i 2. razred trogodinjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i za 1. i 2. razred etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  64.

  Engleski jezik Success Pre - Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 1. razred gimnazije, za 1. i 2. razred etverogodinjih srednjih strunih kola i za 2. i 3. razred trogodinjih srednjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 3. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju i za 3. i 4. razred gimnazije)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

  65.

  Njemaki jezik Deutsch.com 1 (udbenik njemakog jezika kao drugog ili treeg stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih kola (gimnazija i strunih kola)

  Gerhard Neuner, Anta Kursia, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly i Sara Vicente

  Buybook Sarajevo

  66.

  Njemaki jezik Deutsch.com 2 (udbenik njemakog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih kola (gimnazija i strunih kola), te kao udbenik njemakog jezika kao drugog ili treeg stranog jezika u 3. i 4. razredu srednjih kola (gimnazija i strunih kola)

  Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache i Erna Szakaly

  Buybook Sarajevo

  67. Njemaki jezik za 1. razred gimnazije (drugi strani jezik)

  Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi

  Svjetlost Sarajevo

  68.

  Engleski jezik Gateway A2 (udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodinjih srednjih strunih kola)

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  69.

  Engleski jezik Gateway B1 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u 2. i 3. razredu trogodinjih srednjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  70. Fizika za 1. razred gimnazije eljko Stapi Labirint Zenica

  71.

  Engleski jezik Solutions Pre-intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u 2. i 3. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 2. razredu gimnazije i u 2., 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Tim Falla, Paul A Davies ahinpai Sarajevo

  72. Engleski jezik Choices Pre-intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i

  Michael Harris i Anna Sikorzyska

  Buybook Sarajevo

 • 22

  2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u 2. i 3. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  73.

  Engleski jezik Choices Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije, u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju)

  Michael Harris i Anna Sikorzyska

  Buybook Sarajevo

  74. Udbenik Informatika za 1. i 2. razred gimnazije

  Said erkezovi, Hajrija ii i Midhat Umihani

  Printcom Tuzla

  75.

  Engleski jezik FOCUS 2 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih kola, u 2. i 3. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw i Bartosz Michalowski

  Buybook Sarajevo

  76.

  Engleski jezik FOCUS 2 (radna sveska engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih kola, u 2. i 3. razredu trogodinjih srednjih strunih kola, te kao radna sveska engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Daniel Brayshaw i Bartosz Michalowski

  Buybook Sarajevo

  II RAZRED SREDNjE KOLE 1. itanka Zdenko Lei Sarajevo PublishingSarajevo

  2. Na jezik Ratmira Pjani Sarajevo PublishingSarajevo

  3. Engleski jezik Headway John & Liz Sears Oxford

  4. Engleski jezik English in Mind 3 udbenik, radna biljenica

  Herbert Puchta Bosanska rije Sarajevo

  Cambridge University Press

 • 23

  5. Engleski jezik OPPORTUNITIES INTERMEDIATE udbenik, radna biljenica, prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska

  Buybook Sarajevo

  6. Engleski jezik Engineering prirunik Lindsay White ahinpai Sarajevo

  Oxford University Press Oxford

  7. Njemaki jezik Sichtwechsel 2 Grupa autora Edition Deutsch

  8. Njemaki jezik II strani jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal Svjetlost Sarajevo

  9. Njemaki jezik II GENIAL A2 - II strani jezik udbenik, radna biljenica

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling

  Buybook Sarajevo

  10. Njemaki jezik Direkt 2 za 2. razred gimnazije i srednje strune kole

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Sarajevo

  11. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui Sarajevo PublishingSarajevo

  12. Ruski jezik Ilijas Tanovi OKO Sarajevo

  13. Arapski jezik Adila Begovi Ljiljan Sarajevo

  14. Historija Fahrudin Isakovi Svjetlost Sarajevo

  15. Historija, Historijska itanka E. Haimbegovi, A. Busuladi, E. Veladi,M. Sijari

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  16. Matematika efik Prgo Svjetlost Sarajevo

  17. Matematika sa zbirkom zadataka Adem Huski Svjetlost Sarajevo

  18. Zbirka zadataka iz matematike Adem Huski Svjetlost Sarajevo

  19. Matematika zbirka rijeenih zadataka srednje kole

  Hazim Karahmet Bosanska rije Sarajevo

  20. Matematika udbenik, zbirka zadataka Ljubo Radovi Sarajevo PublishingSarajevo

  21. Matematika konverzija mjera CD - softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  22. Biologija Lj. Berberovi, R.Hadiselimovi,A. Sofradija

  Svjetlost Sarajevo

  23. Biologija S. Meedovi, R.Hadiselimovi,E. Masli

  Svjetlost Sarajevo

  24. Fizika H. Smailhodi, S. Sulejmanovi,V. Par

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  25. Fizika eljko Stapi Miljenje dalo kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Ze - Do kantona

  26. Fizika sa zbirkom zadataka Egvin Girt, Asim Donli,K.Novalija Svjetlost Sarajevo

  27. Hemija Boo Banjanin, Aida Crnki Sarajevo Publishing Sarajevo

  28. Hemija Milan Sikirica Sarajevo PublishingSarajevo

  29. Hemija A. Peterski, B. Tkalec Svjetlost Sarajevo

  30. Hemija Mehmedalija Lili Ljiljan Sarajevo

  31. Muzika kultura Selma Ferovi Sarajevo PublishingSarajevo

  32. Muzika kultura Selma Ferovi Dom tampe Zenica

  33. Muzika kultura M. Baroevi, M. Bajraktarevi Svjetlost Sarajevo

  34. Vokalni kontrapunkt Samir Fejzi Svjetlost Sarajevo

  35. Harmonija muzika kola Asim Horozi OKO Sarajevo

  36. Geografija II udbenik Greta upani Sarajevo PublishingSarajevo

  37. Geografija II udbenik Anelina Sulejmanovi, Rafet Kri i Snjeana Musa

  Bosanska knjiga Tuzla

  38. Historija II udbenik Esad Kurtovi i Samir Hajrulahovi Sarajevo PublishingSarajevo

  39. Historija II udbenik Fahrudin Isakovi SvjetlostSarajevo

  40. Historija II udbenik Hadija Hadiavdi, Edis Derviagi, Alen Muli i V. Mehi

  Bosanska knjiga Tuzla

  41. Likovna kultura CD - softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  42. Informatika CD - softver Maijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  43. Informatika za I razrede gimnazije* - udbenik

  Japanska meunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udbenik Informatika B.

  44. Engleski jezik Success Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 2. razred gimnazije i za 3. i

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

 • 24

  4. razred etverogodinjih srednjih strunih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 4. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju)

  45.

  Engleski jezik Gateway B1+ (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola, te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  46. Njemaki jezik za 2. razred gimnazije (drugi strani jezik)

  Emira Hadimuratovi i Demilamna Dananovi

  Svjetlost Sarajevo

  47.

  Njemaki jezik Deutsch.com 3 (udbenik njemakog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazija, srednjih tehnikih i srodnih etverogodinjih kola, te s kao udbenik njemakog jezika kao drugog u 3. razredu srednjh kola u jezikom izbornom podruju, odosno u 4. razredu gimnazije, srednjih tehnikih i srodnih etverogodinjih kola, te kao udbenik njemakog jezika kao treeg stranog jezika u 4. razredu srednjih kola u izbornom podruju)

  Gerhard Neuner, Sara Vicente, Carmen Cristache i Lina Pilypaityte

  Buybook Sarajevo

  48.

  Engleski jezik Solutions Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije, u 2., 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Tim Falla, Paul A Davies ahinpai Sarajevo

  49. Muzika kultura Glazbeni vremeplov za 2. razred gimnazije

  Suzana Kusovac i Ana Andrle-Imamovi

  Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo

  50.

  Engleski jezik FOCUS 3 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije, u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju)

  Sue Kay, Vaughan Jones i Daniel Brayshaw

  Buybook Sarajevo

  51.

  Engleski jezik FOCUS 3 (radna sveska engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije, u 3. i 4. razredu etverogodinjih srednjih strunih kola te kao radna sveska engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju)

  Daniel Brayshaw i Bartosz Michalowski

  Buybook Sarajevo

  III RAZRED SREDNjE KOLE 1. itanka Vedad Spahi, M. Kuni Sarajevo Publishing Sarajevo

  2. itanka Nusret Voloder OKO Sarajevo

  3. Na jezik Senija Midi Sarajevo Publishing Sarajevo

  4. Engleski jezik Headway John & Liz Sears Oxford

  5. Engleski jezik (Snapshot intermediate) III i IV gimnazije

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  Buybook Sarajevo

  6. Engleski jezik OPPORTUNITIES UPPER - INTERMEDIATE udbenik,

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska

  Buybook Sarajevo

 • 25

  radna biljenica, prirunik za nastavnike

  7. Engleski jezik Tourism and Catering prirunik

  Neil Wood ahinpai Sarajevo

  Oxford University Press Oxford

  8. Engeski jezik Way up 2 za 3. i 4. razred gimnazije i srednje strune kole

  Joanne Collie Klett Sarajevo

  9. Njemaki jezik Sichtwechsel 3 Grupa autora Edition Deutsch

  10. Njemaki jezik Emira Hadimuratovi Svjetlost Sarajevo

  11. Njemaki jezik III i IV GENIAL B1 - II strani jezik udbenik, radna biljenica

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling

  Buybook Sarajevo

  12. Francuski jezik I strani jezik Vlado Sui Sarajevo Publishing Sarajevo

  13. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui Sarajevo Publishing Sarajevo

  14. Francuski jezik III i IV PANORAMA udbenik, radna biljenica (II strani jezik)

  Jacky Girardet, Jean Marie Cridlig ahinpai Sarajevo

  Cle international

  15. Arapski jezik Adila Begovi Ljiljan Sarajevo

  16. Matematika Enver Kurbegovi, Svetozar Kurepa Sarajevo Publishing Sarajevo

  17. Matematika sa zbirkom zadataka Sead Softi Svjetlost Sarajevo

  18. Matematika zbirka rijeenih zadataka

  Adem Huski Svjetlost Sarajevo

  19. Matematika konverzija mjera CD - softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  20. Fizika Ismet Botonji Sarajevo Publishing Sarajevo

  21. Fizika sa zbirkom zadataka Z. alaka , S. Dervibegovi D. Miloevi

  Svjetlost Sarajevo

  22. Hemija Milan Sikirica Sarajevo Publishing Sarajevo

  23. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar olik

  Svjetlost Sarajevo

  24. Hemija Mehmedalija Lili Ljiljan Sarajevo

  25. Biologija S. Meedovi, R. Hadiselimovi, E. Masli

  Svjetlost Sarajevo

  26. Sociologija Slavo Kuki Sarajevo Publishing Sarajevo

  27. Sociologija Salih Foo Svjetlost Sarajevo

  28. Sociologija Mustafa Spahi Vrijeme Zenica

  29. Filozofija Muhamed Filipovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  30. Psihologija Refik ati Svjetlost Sarajevo

  31. Psihologija Jasminka Zeo Sarajevo Publishing' Sarajevo

  32. Opa psihologija Elharun Selimovi Bosanska rije Tuzla

  33. Harmonija muzika kola Asim Horozi OKO Sarajevo

  34. Estetika za srednje umjetnike kole Fatima Laevi Sarajevo Publishing Sarajevo

  35. Geografija III udbenik Greta upani Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  36. Geografija III udbenik Anelina Sulejmanovi, Rafet Kri i Snjeana Musa

  Bosanska knjiga Tuzla

  37. Historija III udbenik Vehid Smriko i Aladin Husi Sarajevo Publishing Sarajevo

  38. Historija III udbenik Hadija Hadiavdi i Edis Derviagi Bosanska knjiga Tuzla

  39. Likovna kultura CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  40.

  Engleski jezik Success Upper - Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 3. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju i za 3. i 4. razred gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

  41.

  Engleski jezik Gateway B2 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju i u 3. i

  David Spencer Books.ba Sarajevo

 • 26

  4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima

  42.

  Engleski jezik Choices Upper Intermediate (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju i u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Michael Harris i Anna Sikorzyska Buybook Sarajevo

  43. Zbirka zadataka iz fizike za 3. i 4. razred gimnazije

  eljko Stapi Labirint Zenica

  44.

  udbenika Engleski jezik FOCUS 4 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju te u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw i Beata Trapnel

  Buybook Sarajevo

  45.

  Engleski jezik FOCUS 4 (radna sveska engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju te u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski i Beata Trapnell

  Buybook Sarajevo

  IV RAZRED SREDNjE KOLE

  1. itanka Hadem Hajdarevi Svjetlost Sarajevo

  2. itanka Vedad Spahi Sarajevo Publishing Sarajevo

  3. itanka Enver Kazaz, Nedad Ibrahimovi OKO

  Sarajevo

  4. Na jezik Remzija Hadiefendi Pari Sarajevo Publishing Sarajevo

  5. Gramatika bosanskog jezika Dom tampe

  Zenica

  6. Engleski jezik udbenik Michaele Harris, David Mower, Anne Sikorzynske

  Buybook Sarajevo

  7. Engleski jezik Headway John & Liz Sears Oxford

  8. Engleski jezik Information Technology prirunik

  Dinos Demetriades ahinpai Sarajevo

  Oxford University Press Oxford

  9. Engleski jezik First Certificate Masterclass udbenik

  Simon Haines ahinpai Sarajevo

  Oxford University Press Oxford

  10. Njemaki jezik Emira Hadimuratovi Svjetlost Sarajevo

  11. Francuski jezik I strani jezik Vlado Sui Sarajevo Publishing Sarajevo

  12. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui Sarajevo Publishing Sarajevo

  13. Arapski jezik Adila Begovi Ljiljan

  Sarajevo

  14. Matematika udbenik, zbirka zadataka

  Ljubo Radovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  15. Matematika sa zbirkom zadataka Nataa Dubur Svjetlost Sarajevo

  16. Matematika zbirka rijeenih Adem Huski Svjetlost

 • 27

  zadataka Sarajevo

  17. Matematika - konverzia mjera CD softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  18. Fizika Hrustem Smailhodi, Jugoslav Stahov, Vladimir Par

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  19. Fizika sa zbirkom zadataka Fahrudin Kulenovi, Josip Sliko, Slavenka Vobornik

  Svjetlost Sarajevo

  20. Hemija Boo Banjanin Zorica Hodi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  21. Hemija Milan Sikirica Sarajevo Publishing Sarajevo

  22. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar olik

  Svjetlost Sarajevo

  23. Hemija Mehmedalija Lili Ljiljan Sarajevo

  24. Biologija Avdo Sofradija, Rifat krijelj, Esad Masli

  Svjetlost Sarajevo

  25. Pregled historije filozofije Ismet Strujo Svjetlost Sarajevo

  26. Osnove formalne logike s opom metodologijom

  Ismet Strujo Svjetlost Sarajevo

  27. Geografija IV udbenik Snjeana Musa Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  28. Geografija IV udbenik Ibrahim Buatlija Svjetlost Sarajevo

  29. Historija IV udbenik Zijad ehi, Aida Kovaevi i Alma Leka

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  30. Historija IV udbenik Hadija Hadiavdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mehi

  Bosanska knjiga Tuzla

  31. Likovna kultura CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  32.

  Engleski jezik Success Advanced (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 4. razred gimnazije u jezikom izbornom podruju i dijelom za 4. razred gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay Buybook Sarajevo

  33.

  Engleski jezik Gateway B2+ (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju i dijelom u 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  David Spencer Books.ba Sarajevo

  34.

  Engleski jezik FOCUS 5 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju i dijelom u 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima)

  Sue Kay, Vaughan Jones, Monica Berlis, Heather Jones, Daniel Brayshaw i Dean Russell.

  Buybook Sarajevo

  35.

  Engleski jezik FOCUS 5 (radna sveska engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezikom izbornom podruju i dijelom u 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim podrujima) .

  Daniel Brayshaw, Tomasz Siuta, Beata Trapnell i Dean Russell

  Buybook Sarajevo

 • 28

  SREDNjE TEHNIKE KOLE

  I SREDNjE STRUNE KOLE

 • 29

  TEHNIKE I SRODNE STRUNE KOLE

  1.

  Informatika za 1. i 2. razred srednjih kola po EU VET programu

  Said erkezovi, Hajrija ii i Suad Kasapovi

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  2. Historija za srednje tehnike i strune kole Hadija Hadiabdi, Edis Derviagi, Alen Muli i Vahidin Mehi

  Bosanska knjiga Sarajevo

  3.

  Engleski jezik Solutions Elementary (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Tim Falla, Paul A Davies ahinpai Sarajevo

  4.

  Engleski jezik Choices Elementary (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Michael Harris i Anna Sikorzyska

  Buybook Sarajevo

  5.

  Engleski jezik FOCUS 1 (udbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao udbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Patricia Reilly, Marta Uminska i Bartosz Michalowski

  Buybook Sarajevo

  6.

  Engleski jezik FOCUS 1 (radna sveska engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodinjih srednjih strunih kola te kao radna sveska engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola)

  Rod Fricker i Bartosz Michalowski

  Buybook Sarajevo

  Mainska tehnika kola i mainska struna kola

  1. itanka za II razred srednjih tehnikih i srednjih strunih kola

  Amira ibri Bosanska rije Tuzla

  2. itanka III srednje tehnike k. Amira ibri, Milosav Miki, Zejir Hasi

  Bosanska rije Tuzla

  3. Engleski jezik SNAPSHOT ELEMENTARY I i II razr. Sr. Teh. k.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  4. Matematika konverzija mjera CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  5. Fizika za I razred tehnikih kola emso Bukalo OKO Sarajevo

  6. Fizika II srednje tehnike k. Ahmed oli Bosanska rije Tuzla

  7. Tehniki materijali za I razred mainske i elektrotehnike struke

  Fahrudin Biogradli Svjetlost Sarajevo

  8. Praktina nastava za I razred mainske kole

  Sead Saki Svjetlost Sarajevo

  9. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom I Stjepan Karlovi Svjetlost Sarajevo

  10. Praktina nastava I Sead Saki Svjetlost Sarajevo

  11. Tehnika mehanika za strune kole I Abduselam Rustempai Svjetlost Sarajevo

  12. Tehniko crtanje za strune kole Stjepan Karlovi Svjetlost Sarajevo

  13. Tehnika mehanika I Nazim Peto, Mustafa Kramo Svjetlost Sarajevo

 • 30

  14. Tehnologija obrade Slaenko erkez Svjetlost Sarajevo

  15. Toplotehnika I Stjepan Ilii Dom tampe Zenica

  16. Mainski elementi II Sead Saki Svjetlost Sarajevo

  17. Maine u drvnoj industriji I Vlaho Despot Svjetlost Sarajevo

  18. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom II Stjepan Karlovi Svjetlost Sarajevo

  19. Tehnologija obrade II S. orovi, M. Andelija, M. Kijamet

  Svjetlost Sarajevo

  20. Tehnika mehanika II Nazim Peto, Mustafa Kramo Svjetlost Sarajevo

  21. Mainski elementi II Nedad Repi i dr. Svjetlost Sarajevo

  22. Motori SUS - a II za strune kole Enes urkovi Svjetlost Sarajevo

  23. Praktina nastava II Nasuf Bonjak Svjetlost Sarajevo

  24. Ekonomika i organizacija poslovanja Faruk Hasanbegovi Ljiljan Sarajevo

  25. Termodinamika sa termotehnikom M. Reidovi, H. Baruija Svjetlost Sarajevo

  26. Maine u drvnoj industriji I i II Vlaho Despot Svjetlost Sarajevo

  27. Tehnologija zanimanja II i III zavariva Sadik Zaliki Svjetlost Sarajevo

  28. Tehnologija zanimanja II i III metalostrugar Nazif Bonjak Svjetlost Sarajevo

  29. Tehnika mehanika III Nazim Peto, Mustafa Kramo Svjetlost Sarajevo

  30. Motori SUS - a i motorna vozila III Slaenko erkez Svjetlost Sarajevo

  31. Hidraulika i pneumatika III Fahrudin eibovi Svjetlost Sarajevo

  32. Tehnologija zanimanja bravar III Smajo orovi Svjetlost Sarajevo

  33. Tehnoloki postupci III Zdravko Simeunovi Svjetlost Sarajevo

  34. Radne i pogonske maine Nazim Peto Svjetlost Sarajevo

  35. Remont i odravanje motora i motornih vozila

  Drago Cvitanovi Svjetlost Sarajevo

  36. Hemija III teh. k. I gimnazije mat. - inf. Smj.

  J. Hadimurtezi, J. Stojanov OKO Sarajevo

  37. Osnovi konstruisanja IV Nedad Repi, Alija Zuko i dr.

  Svjetlost Sarajevo

  38. Transportni ureaji IV Nedad Repi i dr. Svjetlost Sarajevo

  39. Termika obrada sa ispitivanjem materijala IV

  Zdravko Simeunovi Svjetlost Sarajevo

  40. Tehnika telekomunikacija Franjo Stvarnik Denfas Tuzla

  41. Termodinamike tablice H. Ibrahimovi, Edin Huremovi

  Svjetlost Sarajevo

  42. Tehniko crtanje Sead Salki Bosanska rije Tuzla

  43. Tehniko pismo Grupa autora Planjax Teanj

  44. Odabrani zadaci iz fizike Ahmo oli Harfograf Tuzla

  45. Likovna kultura CD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  Elektrotehnika kola

  46. Osnove elektrotehnike I Pero Cigi Svjetlost Sarajevo

 • 31

  47. Elektrine instalacije I Milo Mikovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  48. Elektrine instalacije II Milo Mikovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  49. Energetika II Jasminka Jaki Ljiljan Sarajevo

  50. Osnove elektrotehnike II Pero Cigi Svjetlost Sarajevo

  51. Osnovi elektrotehnike II Pero Cigi Ljiljan Sarajevo

  52. Elektroakustika II Asaf Sarajli Svjetlost Sarajevo

  53. Elektrine instalacije III Duan Kljaki Svjetlost Sarajevo

  54. Elektroenergetika III Duan Kljaki Svjetlost Sarajevo

  55. Elektronika III Alija Digal Svjetlost Sarajevo

  56. VF tehnika III Zdravko Vrsalovi Svjetlost Sarajevo

  57. Elektrina mjerenja IV Zdravko Vrsalovi Ljiljan Sarajevo

  58. Elektrina mjerenja IV Zdravko Vrsalovi Svjetlost Sarajevo

  59. Elektrina kola IV Zdravko Vrsalovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  60. Elektronika IV Aida Kurtovi, Faruk Kurtovi Svjetlost Sarajevo

  61. Elektrine instalacije i osvjetljenja IV Duan Kljaki Svjetlost Sarajevo

  Drvopreraivaka i umarska kola

  62. Meteorologija sa klimatologijom Orhan Zubevi Sarajevo Publishing Sarajevo

  63. Tehnologija drveta I Selma Taslaman Sarajevo Publishing Sarajevo

  64. Pedologija sa geologijom Husnija Resulovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  65. Fitocenologija II Vladimir Beus Sarajevo Publishing Sarajevo

  66. Geodezija za umarsku struku N. Kapetanovi, V. Malanovi Sarajevo Publishing Sarajevo

  67. Ekonomika i organizacija rada Hamdija erak Sarajevo Publishing Sarajevo

  68. Organizacija i ekonomika proizvodnje Hamdija erak Svjetlost Sarajevo

  69. Povrinska obrada drveta Melija Mulaosmanovi Kupus

  Sarajevo Publishing Sarajevo

  Ekonomska, trgovinska i ugostiteljsko turistika kola

  70. Ekonomika preduzea I i II Mira unji Beus, Jasmina omi

  Ljiljan Sarajevo

  71. Privredna matematika 1 za I ekonomske, II razred trgovake k. I III razred ugostiteljsko turistike kole

  Akif Deli, Salih Meanovi Off set Tuzla

  72. Privredna matematika za II razred srednje ekonomske kole, III razred trgovinske i IV razred ugostiteljsko turistike kole

  Salih Meanovi, Akif Deli Off set Tuzla

  73. Privredna matematika I i II Nedib eri, Husref ari Svjetlost Sarajevo

  74. Knjigovodstvo II Ahmed Brakovi Ljiljan Sarajevo

  75. Knjigovodstvo II za trgovinske kole Sadeta Sabina Zuli Sarajevo Publishing Sarajevo i

  autor

  76. Ekonomika i org. Ugostitelj. Preduzea I i II Fethija Jamakovi Ljiljan Sarajevo

  77. Poznavanje robe I Murad Hadidedi Ljiljan Sarajevo

  78. Poznavanje robe II Murad Hadidedi Ljiljan Sarajevo

  79. Osnovi ekonomske teorije za III razred ekonomske kole

  Akif Deli, Salim ii Off set Tuzla

  80. Ekonomika prometnih preduzea za III razred ekonomske kole

  Muharem Hasanovi Svjetlost Sarajevo

 • 32

  81. Poznavanje robe III Murad Hadidedi Ljiljan Sarajevo

  82. Finansijska matematika za III razred ekonomske i drugih srodnih kola

  Salih Meanovi, Akif Deli Off set Tuzla

  83. Ekonomika prometnih preduzea za IV razred ekonomske kole

  Muharem Hasanovi Svjetlost Sarajevo

  84. Finansijska matematika IV1 Nedib eri, Husref ari Ljiljan Sarajevo

  85. Knjigovodstvo Sadeta Sabina Zuli Svjetlost Sarajevo

  86. Daktilografija i poslovne komunikacije udbenik

  Zvonko ievi IC Mostar

  87. Ekonomika preduzea 1 Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glii, Sinia Bili i Ivica Opaak

  Mohorjeva zaloba/Hermagoras Verlag Klagenfurt

  88. Bankarsko poslovanje za IV razred ekonomske kole

  Belmina Beganovi Tugra Sarajevo

  89. Ekonomika preduzea 2 Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo i Jovanka Glii

  Mohorjeva zaloba/Hermagoras Verlag Klagenfurt

  90. Statistika za III i IV razred ekonomske kole Husnija Oki Selimpex Srebrenik

  91. Ekonomika preduzea 3

  Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glii, Wilfried Schneider, Bettina Greimel - Fuhrmann, Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic

  Mohorjeva zaloba/Hermagoras Verlag Klagenfurt

  92. Ekonomika preduzea 4

  Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glii, Wilfried Schneider, Bettina Greimel - Fuhrmann, Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic

  Mohorjeva zaloba/Hermagoras Verlag Klagenfurt

  Veterinarska kola

  93. Patologija domaih ivotinja I i II Mirsad Kadri OKO Sarajevo

  94. Ope i specijalno stoarstvo I i II Salko Adilovi OKO Sarajevo

  95. Anatomija, histologija i fiziologija domaih ivotinja I i II

  M. Hamamdi, H. Pobri, Lj. Babi

  OKO Sarajevo

  96. Mikrobiologija sa imunologijom II M. Hadimuratovi, T. Bajrovi, R. Veli

  OKO Sarajevo

  97. Pelarstvo i ribarstvo III A. airbegovi, M. Hadimuratovi

  OKO Sarajevo

  98. Porodiljstvo, suzbijanje neplodnosti i umjetno osjemenjavanje III

  Marija Filipovi, Mustafa Podo

  OKO Sarajevo

  99. Osnovi veterinarske hirurgije IV Jasmina ehinovi Svjetlost Sarajevo

  100. Parazitologija i invazione bolesti domaih ivotinja sa praktikumom

  Adnan Jai, Almedina Zuko

  OKO Sarajevo

  1 Za upotrebu je odobren udbenik Finansijska matematika IV autora Nediba eria i Husrefa aria i Izdavake kue Ljiljan iz

  1998. godine, a ne dopunjeno izdanje ovog udbenika iz 2000. godine.

 • 33

  Medicinska i zubotehnika kola

  101. Njega bolesnika Nedada abaravdi-Alispahi, dr. Adnan Hadimuratovi, dr. Ademir Hadismajlovi

  Bosanska rije Sarajevo

  102. Anatomija i fiziologija ovjeka Azra Roajac Bosanska rije Sarajevo

  103. Latinski jezik I i II B. Samoukovi Jusufbegovi, Sabina Devi

  OKO Sarajevo

  104. Zdravstvena njega I Fadila Ramovi, uka Stjepi, Rifija Omeraji

  Penn Tuzla

  105. Zdravstvena njega II Fadila Ramovi, uka Stjepi, Rifija Omeraji

  Penn Tuzla

  106. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habe, A. atibui OKO Sarajevo

  107. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habe Svjetlost Sarajevo

  108. Medicinska psihologija i pedagogija Denana Kala, Mirjana Mavrak OKO Sarajevo

  109. Neuropsihijatrija III i IV Senad Huseinagi OKO Sarajevo

  110. Akuerstvo III Dobrislav etkovi OKO Sarajevo

  111. Ginekologija III Dobrislav etkovi OKO Sarajevo

  112. Stomatoloka rendgenologija III Maida Ganibegovi Selimovi OKO Sarajevo

  113. Fizikalna terapija III i IV Jadranka Prusac ormaz OKO Sarajevo

  114. Praktikum iz akuerstva III i IV Dobrislav etkovi Svjetlost Sarajevo

  115. Praktikum iz ginekologije III i IV Dobrislav etkovi Svjetlost Sarajevo

  116. Akuerstvo IV Dobrislav etkovi OKO Sarajevo

  117. Ginekologija IV Dobrislav etkovi OKO Sarajevo

  118. Ginekologija i akuerstvo IV Dobrislav etkovi Svjetlost Sarajevo

  119. Gerijatrija IV M. Gavranovi, A. Buljina Svjetlost Sarajevo

  120. Klinika biohemija Milan Miholji, Mira Jadri Winterhalter

  Svjetlost Sarajevo

  121. Klinika biohemija vjebe za praktinu nastavu

  Milan Miholji, Mira Jadri Winterhalter

  Svjetlost Sarajevo

  122. Pedijatrija IV Mirsada Mahi Sarajevo Publishing Sarajevo

  123. Farmakologija za 4. razred srednje medicinske kole

  eljko Bukvi Svjetlost Sarajevo

  Graevinska kola

  124. Graevinski materijali I Ahmet Hadrovi Ljiljan Sarajevo

  125. Graevinske konstrukcije I i II Tatjana Najdhart Svjetlost Sarajevo

  126. Geodezija za graevinsku struku II Asim Hadiali Dom tampe Zenica

  127. Nacrtna geometrija II za gra. i arh. teh. k.

  Naim Marui Svjetlost Sarajevo

  128. Geodezija za graevinsku struku III Asim Hadiali Dom tampe Zenica

  Saobraajna kola

  129. Osnovi drumskog saobraaja I Midhat Tatli, Kemal Jaganjac Sarajevo Publishing Sarajevo

  130. Stabilna postrojenja I Ale Karadi Sarajevo Publishing Sarajevo

  131. Graevinske i pretovarnemaine II Midhat Tatli, Kemal Jaganjac Sarajevo Publishing Sarajevo

 • 34

  132. Odravanje vuenih vozila III Petar Simi Sarajevo Publishing Sarajevo

  133. Bezbjednost drumskog saobraaja III i IV

  Faik Sadikovi Svjetlost Sarajevo

  134. Organizacija teh. kolske djelatnosti Ilija obot, Ale Karadi Denfas Tuzla

  135. Vuena vozila Ilija obot, Ale Karadi Denfas Tuzla

  136. Upotreba vuenih vozila Hamdija alji Denfas Tuzla

  Geodetska kola

  137. Geodezija I Asim Hadiali Dom tampe Zenica

  138. Prirunik praktine nastave I Asim Hadiali Dom tampe Zenica

  139. Geodezija II Asim Hadiali Dom tampe Zenica

  140. Prirunik praktine nastave II Asim Hadiali Dom tampe Zenica

  141. Raun izravnanja III Nihad Kapetanovi Dom tampe Zenica

  Rudarsko geoloka kola

  142. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom I

  azim Begi, Alija Mujkanovi Studentska tamparija

  Sarajevo

  143. Mineralogija Galiba Sijari Sarajevo Publishing Sarajevo

  144. Mineralogija Galiba Sijari Svjetlost Sarajevo

  Poljoprivredno prehrambena kola

  145. Povrtlarstvo Smiljka Vukainovi Studentska tamparija

  Sarajevo

  146. Biljna proizvodnja I T. ari, D. Bisi Hajro, B.airagi, E. Alagi

  Studentska tamparija Sarajevo

  147. Osnovi vrtlarstva II Ahmed Muratovi, Besim Bali Studentska tamparija

  Sarajevo

  148. Tehnologija mesa II i III Suada Islamovi Svjetlost Sarajevo

  149. Higijena i tehnologija namirnica animalnog porijekla

  Jasmina ehinovi Svjetlost Sarajevo

  150. Tehnologija ulja i masti II i III Selma orbo Sarajevo Publishing Sarajevo

  Tekstilna tehnika kola

  151. Tekstilna vlakna I Subhija Joldo Svjetlost Sarajevo

  152. Organizacija konfekcijske proizvodnje Behudin Kozica, Hrvoje Brajkovi Svjetlost Sarajevo

  153. Osnovi tekstilne tehnologije Vasilija Ibrahimagi, Subhija Joldo Sarajevo Publishing Sarajevo

  PRIRUNICI

  1. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 8 prirunik za nastavnike

  Hamid oe Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  2. Didaktiki vodi Dijete u centru aktivnosti Ediba Pozderovi Denfas Tuzla

  3. Mediji prirunik EU VET MODUL 2 Danka Mitrovi, Amira Dibri

  Bosanska rije Tuzla

  4. Komunikacija na radnom mjestu prirunik EU VET MODUL 1

  Danka Mitrovi, Amira Dibri

  Bosanska rije Tuzla

  5. Nastavnik u inkluzivnom okruenju tamparija FojnicaFojnica

  6. Jeziko pravopisni prirunik Refik Buli Bosanska rije Tuzla

  7. Moj bosanski 1., 2., 3., i 4. kolski rjenik kulture izraavanja

  Devad Jahi, Hazema Nitovi

  Dom tampe Zenica

  8. Izbor kompozicija za gitaru 1,2,3 Nusret Struji Svjetlost Sarajevo

  9. Zbirka kompozicija za gitaru Vjekoslav Andree Vrijeme Zenica

  10. Kompas prirunik za obrazovanje mladih

  Patricija Brander, Rui Gomes, Ellie Keen, Marie - Laure Lemineur, Barbara Oliveira, Jana Ondrakova, Alessio Surian, Olena Suslova

  Intependent Zenica

  11. Fizika za osnovnu kolu prirunik za nastavnike

  Nada Gabela, Hasnija Muratovi

  Grafex Mostar

 • 35

  12.

  Konverzija mjera informatika, matematika, fizika, geografija/zemljopis i likovno vaspitanje ili likovno obrazovanje Za geografiju su date oblasti : Europa, Svijet i Bosna i Hercegovina - cd (softver radna biljenica)

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  13. Informatika 5. 8. metodiki prirunik za nastavnike Suada Numi, Salih emo

  Bosanska rije Sarajevo

  14. Prirunik za opisno ocjenjivanje Vahid Muli Sarajevo Publishing

  Sarajevo

  15. Osnovi demokratije udbenik za I IV razred O (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Centar za graansko obrazovanje

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2000. god.

  16. Osnovi demokratije radni listovi za I IV razred O (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Centar za graansko obrazovanje

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2000. god.

  17. 'Osnovi demokratije prirunik za nastavnike I IV razred O (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Centar za graansko obrazovanje

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2000. god.

  18. 'Osnovi demokratije udbenik za VIII razred O (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Centar za graansko obrazovanje

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2000. god.

  19. Osnovi demokratije prirunik za nastavnike za VIII razred O (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Centar za graansko obrazovanje

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2000. god.

  20. 'Demokratija i ljudska prava udbenik za uenike srednjih kola (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorski tim Civitasa za BiH

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2001. god.

  21. Demokratija i ljudska prava prirunik za nastavnike srednjih kola (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorski tim Civitasa za BiH

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2001. god.

  22. 'Projekt graanin prirunik za uenike viih razreda osnovne i srednje kole (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Centar za graansko obrazovanje

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2000. god.

  23. Projekt graanin prirunik za nastavnike viih razreda osnovne i srednje kole (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Centar za graansko obrazovanje

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2000. god.

  24. Demokratija i ljudska prava zbornik radova (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorski tim Civitasa za BiH

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2003. god.

  25. Umijee ivljenja radni listovi za uenike srednjih kola (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Peace Corps, USA

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2004. god.

  26. Umijee ivljenja prirunik za nastavnike srednjih kola (bosanski i hrvatski jezik latinica; srpski jezik irilica)

  autorska prava Peace Corps, USA

  Civitas Bosne i Hercegovine, 2004. god.

  NASTAVNI FILMOVI 1. Fizika Domes trade company Sarajevo

  2. Biologija Domes trade company Sarajevo

  3. Hemija Domes trade company Sarajevo

  4. Razredna nastava Domes trade company Sarajevo

  DRUGA NASTAVNA SREDSTVA

  1. Karta Bosne i Hercegovine u mjerilu 1:250 000

  Federalna uprava za geodetske i

  imovinsko-pravne poslove Sarajevo

  2. Topografska karta Bosne i Hercegovine u mjerilu 1:250 000

  Federalna uprava za geodetske i

  imovinsko-pravne poslove Sarajevo

 • 36

  SPISAK NASLOVA ODOBRENIH NA OSNOVU ODLUKE KANTONALNIH MINISTARSTAVA OBRAZOVANJA

  ZA PODRUJE NJIHOVOG KANTONA

 • 37

  SREDNJOBOSANSKI KANTON R.B. NAZIV UDBENIKA AUTOR/I IZDAVA

  1.

  Haydi Trke renelim 1 udbenik turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za esti razred

  D. Brackovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik

  Yunus Emre Institute/Enstits Dobra knjiga Sarajevo

  2.

  Haydi Trke renelim 1 radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za esti razred

  D. Brackovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik

  Yunus Emre Institute/Enstits Dobra knjiga Sarajevo

  3.

  Haydi Trke renelim 2 udbenik turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za sedmi razred

  D. Brackovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik, E. Celik, T. Demir

  Yunus Emre Institute/Enstits Dobra knjiga Sarajevo

  4. Haydi Trke renelim 2, radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za sedmi razred

  D. Brakovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik

  Yunus Emre Institute/Enstits Dobra knjiga Sarajevo

  5.

  Haydi Trke renelim 3 , udbenik i radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za osmi razred

  Hayati Develi, dr. Ibrahim Gultekin, dr.Saban Cobanoglu

  Yunus Emre Institute/Enstits Dobra knjiga Sarajevo

  6.

  Haydi Trke renelim 4, udbenik i radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za deveti razred

  Hayati Develi, dr. Ibrahim Gultekin, dr.Saban Cobanoglu

  Yunus Emre Institute/Enstits Dobra knjiga Sarajevo

  TUZLANSKI KANTON

  R.B. NAZIV UDBENIKA AUTOR/I IZDAVA

  1.

  Haydi Trke renelim 1 udbenik turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za esti razred

  D. Brackovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik

  Yunus Emre Institute/Enstits Vrijeme Zenica

  2.

  Haydi Trke renelim 1, radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za esti razred

  D. Brackovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik

  Yunus Emre Institute/Enstits Vrijeme Zenica

  3.

  Haydi Trke renelim 2, udbenik turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za sedmi razred

  D. Brackovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik, E. Celik, T. Demir

  Yunus Emre Institute/Enstits Vrijeme Zenica

  4. Haydi Trke renelim 2, radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za sedmi razred

  D. Brakovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik

  Yunus Emre Institute/Enstits Vrijeme Zenica

  5.

  Haydi Trke renelim 3, udbenik i radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za osmi razred

  D. Brackovi, U. Kili, S. Doan, K.Aramak, B. Ko, S. Calik, E. Celik, T. Demir

  Yunus Emre Institute/Enstits Vrijeme Zenica

  6.

  Haydi Trke renelim 4, udbenik i radna sveska turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za deveti razred

  Hayati Develi, dr. Ibrahim Gultekin, dr.Saban Cobanoglu

  Yunus Emre Institute/Enstits Vrijeme Zenica

  7.

  Choices-Pre-Intermediate udbenik engleskog jezika, kao drugog stranog jezika u drugom razredu gimnazije

  Michael Harris, Ana Sikorinska Buybook d.o.o. Sarajevo

 • 38

  8.

  Choices-Pre-Intermediate udbenik engleskog jezika, kao drugog stranog jezika u drugom razredu etverogodinjh srednjih tehnikih kola

  Michael Harris, Ana Sikorinska

  Buybook d.o.o. Sarajevo

  9.

  Choices-Intermediate udbenik engleskog jezika, kao prvog stranog jezika u treem razredu gimnazije

  Michael Harris, Ana Sikorinska

  Buybook d.o.o. Sarajevo

  10.

  Choice-Intermediate udbenik engleskog jezika, kao prvog stranog jezika u drugom razredu etverogodinjh srednjih tehnikih i srodnih kola

  Michael Harris, Ana Sikorinska

  Buybook d.o.o.Sarajevo

  11.

  Choice-Intermediate udbenik engleskog jezika, kao prvog stranog jezika u treem razredu trogodinjh srednjih strunih kola

  Michael Harris, Ana Sikorinska

  Buybook d.o.o Sarajevo

  12

  Choices Upper-Intermediate udbenik engleskog jezika, kao prvog stranog jezika, u treem i etvrtom razredu etverogodinjh srednjih tehnikih i srodnih kola

  Michael Harris, Ana Sikorinska

  Buybook d.o.o.Sarajevo

  ZENIKO-DOBOJSKI KANTON R.B. NAZIV UDBENIKA AUTOR/I IZDAVA 1.

  Focus 1 udbenik engleskog jezika, kao prvog stranog jezika, u prvom i drugom razredu trogodinjih srednjih strunih kola

  Patricia Reilly, Marta Uminska, Bartosz Michalowski

  Buybook d.o.o.Sarajevo

  2.

  Focus 1 radna sveska engleskog jezika, kao prvog stranog jezika, u prvom i drugom razredu trogodinjih srednjih strunih kola

  Rod Fricker, Bartosz Michalowski

  Buybook d.o.o. Sarajevo

  3.

  Focus 1 udbenik engleskog jezika, kao drugog stranog jezika, u prvom i drugom razredu gimnazije i etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola

  Patricia Reilly, Marta Uminska, Bartosz Michalowski

  Buybook d.o.o.Sarajevo

  4.

  Focus 1 radna sveska engleskog jezika, kao drugog stranog jezika, u prvom i drugom razredu gimnazije i etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola

  Rod Fricker, Bartosz Michalowski

  Buybook d.o.o.Sarajevo

  5.

  Focus 2 udbenik engleskog jezika, kao prvog stranog jezika, u prvom razredu gimnazije, u prvom i drugom razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u drugom i treem razredu trogodinjih srednjih strunih kola

  Sue Kay,Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

  Buybook d.o.o.Sarajevo

  Focus 2 radna sveska engleskog jezika,

 • 39

  6.

  kao prvog stranog jezika, u prvom razredu gimnazije, u prvom i drugom razredu etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola i u drugom i treem razredu trogodinjih srednjih strunih kola

  Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

  Buybook d.o.o.Sarajevo

  7.

  Focus 2 udbenik engleskog jezika, kao drugog stranog jezika, u treem razredu gimnazije u jezinom izbornom podruju, u treem i etvrtom gimnazije i etverogodinjih srednjih tehnikih i srodnih kola

  Sue Kay,Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

  Buybook d.o.o. Sarajevo

  8.

  Focus 2 radna sveska engleskog jezika, kao drugog stranog jezika, u treem razredu gimnazije u jezinom izbornom podruju, u treem i etvrtom gimnazij