of 42 /42
1 SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNjE TEHNIČKE I STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

SPISAK ODOBRENIH RADNIH 8'ä%(1,.$ 8'ä%(1,.$ 35,58ý1,.$ 5 ...mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/spisak_odobrenih_udzbenika_za... · 1. 0DãWDOLFD - UDGQLXGåEHQLN Zehra Hubijar

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPISAK ODOBRENIH RADNIH 8'ä%(1,.$ 8'ä%(1,.$ 35,58ý1,.$ 5...

 • 1

  SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNjE TEHNIČKE I

  STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 • 2

  DEVETOGODIŠNjA OSNOVNA ŠKOLA

 • 3

  1. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Maštalica - radni udžbenik Zehra Hubijar „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  2. Moja početnica - radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  3. Prvanka - radni udžbenik Hazema Ništović, Ibro Ništović „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo 4. Liliput - čitanka - radni udžbenik Jagoda Iličić „Florex“ Tuzla

  5. Čitanka - radni udžbenik Hadžem Hajdarević, Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  6. Moja slova - radni udžbenik Munevera Rašidović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla 7. Početnica - radni udžbenik Bahrudin Kurtagić, Izeta Tunović „Svjetlost“ Sarajevo

  8. Matematika - radni udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Matematika - radni udžbenik Eldina Dizdar „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  10. Moja matematika - radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  11. Računica - radni udžbenik Ibro Ništović, Adisa Bijedić, Hazema Ništović „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  12. Matematika - radni udžbenik Halida Zvorničanin „Klett“ Sarajevo 13. Matematika - radni udžbenik Abdulah Hodžić „Florex“ Tuzla

  14. Mali matematički svijet - matematika - radni udžbenik Branislava Šimić, Marko Mijatović „Florex“ Tuzla

  15. Matematika - radni udžbenik Marinko Pejić „Svjetlost“ Sarajevo

  16. Svijet matematičkih čuda - radni udžbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  17. Moja okolina - radni udžbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  18. Moja okolina - radni udžbenik Samira Lugavić, Mediha Pašić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  19. Moja okolina - radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  20. Moja okolina - radni udžbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  21. Moja okolina - radni udžbenik Amira Idrizović, Mirsada Jaganjac, Smajo Sulejmanagić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

  22. Moja okolina - radni udžbenik Ibro Ništović, Hazema Ništović, Adisa Bijedić „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  23. Moja okolina - radni udžbenik Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo 24. Moja okolina - radni udžbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina „Svjetlost“ Sarajevo

  25. Muzička kultura - radni udžbenik Vesna Kečalović „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  26. Muzička kultura - radni udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

  27. Muzička kultura - radni udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić „Florex“ Tuzla

  28. Muzička kultura - radni udžbenik Nađa Pejak, Dijana Mršo „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Muzička kultura - radni udžbenik Selma Ferović, Indira Meškić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  30. Muzička kultura - radni udžbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  31. Likovna kultura - radni udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  32. Likovna kultura - radni udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  33. Likovna kultura - radni udžbenik Maja Hrvanović, Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

 • 4

  2. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZ8IME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija, Belma Dilberović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  2. Moja čitanka - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  3. Čitanka - udžbenik Zehra Hubijar „Tugra“ Sarajevo

  4. Slovodar - udžbenik Hazema Ništović, Ibro Ništović „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Jagoda Iličić, Amira Salković, Šime Ešić „Florex“ Tuzla

  6. Svijet matematičkih čuda - udžbenik Džana Gojačić - Pezerović, Hebib Natira, Sabiha Babović

  „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  7. Moja matematika - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  8. Matematika - udžbenik Eldina Dizdar „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  9. Matematika - udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  10. Matematika - udžbenik Atija Fako '„Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  11. Moja okolina - udžbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  12. Moja okolina - udžbenik Samira Lugavić, Mediha Pašić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  13. Moja okolina - udžbenik Muamera Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  14. Moja okolina - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  15. Moja okolina - udžbenik Ibro Ništović, Hazema Ništović, Adisa Bijedić „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  16. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  17. Muzička kultura - udžbenik Vesna Kečalović „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  18. Muzička kultura - udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić „Florex“ Tuzla

  19. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  20. Muzička kultura - udžbenik Selma Ferović, Indira Meškić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  22. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

 • 5

  3. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Žubor radosti - čitanka - udžbenik Zehra Hubijar „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  2. Čitanka - udžbenik Hazema Ništović, Ibro Ništović „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  3. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  4. Moja čitanka - udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  5. Čitanka - udžbenik Selma Kopić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  6. Čitanka - udžbenik Altijana Alić, Alma Mašala „Svjetlost“ Sarajevo

  7. Čitanka - udžbenik Belma Dilberović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  8. Čitanka - udžbenik Ismeta Tunović, Elvedina Gerun Fazlić „Klett“ Sarajevo

  9. Čitanka - udžbenik Nusret Tobudić „Buybook“ Sarajevo

  10. Engleski jezik - udžbenik Mirela Vasić, Biserka Džeba „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  11. Engleski jezik - „English Adventure 1“ - udžbenik

  Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  12. Engleski jezik – „Family and Friends 1“ - udžbenik Naomi Simmons

  „Šahinpašić“ Sarajevo, Oxford University Press

  13. Matematika - udžbenik Atija Fako „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  14. Moja matematika - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  15. Matematika - udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  16. Moja okolina - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  17. Moja okolina - udžbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  18. Moja okolina - udžbenik Mediha Pašić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  19. Moja okolina - udžbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac

  „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  20. Moja okolina - udžbenik Zijad Numić „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  21. Moja okolina - udžbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina „Svjetlost“ Sarajevo

  22. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla 23. Muzička kultura - udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić „Florex“ Tuzla

  24. Muzička kultura - udžbenik Selma Ferović, Indira Meškić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  25. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  26. Muzička kultura - udžbenik Vesna Kečalović, Marko Baroševčić „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  27. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  28. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

 • 6

  4. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka – udžbenik Zehra Hubijar „Bosanska riječ“ Sarajevo

  2. Čitanka – udžbenik Hazema i Ibro Ništović „Bosanska riječ“ Tuzla

  3. Čitanka – udžbenik Zejćir Hasić, Jagoda Iličić i Šimo Ešić „Bosanska riječ“ Tuzla

  4. Književnost – radni listovi Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo

  5. Književnost – radni listovi Hazema i Ibro Ništović „Bosanska riječ“ Tuzla

  6. Književnost – radni listovi Šejla i Jasenka Šehabović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  7. Bosanski jezik – udžbenik Refik Bulić „Bosanska riječ“ Tuzla

  8. Naš jezik – udžbenik Mirsad Bećirbašić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Naš jezik – udžbenik Azra Verlašević, Vesna Alić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  10. Naš jezik – priručnik Mirsad Bećirbašić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  11. Naš jezik – priručnik Azra Verlašević, Vesna Alić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  12. Naš jezik – radni listovi Mirsad Bećirbašić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  13. Naš jezik – radni listovi Azra Verlašević, Vesna Alić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  14. Bosanski jezik – radni listovi Refik Bulić „Bosanska riječ“ Tuzla

  15. Radna bilježnica za lektiru Nadžida Šukalo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  16. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“ Sarajevo

  17. Matematika – udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  18. Matematika – udžbenik Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović i Vildana Mujakić „Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla

  19. Matematika – priručnik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  20. Matematika – priručnik Nasiha Fazlić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  21. Matematika – radni listovi Atija Fako „Bosanska riječ“ Sarajevo

  22. Matematika – radni listovi Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  23. Matematika – radni listovi Nasiha Fazlić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  24. Moja okolina – udžbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  25. Moja okolina – udžbenik Samira Lugavić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  26. Moja okolina – udžbenik sa radnim listovima Nusret Tobudić „Denfas“ Tuzla

  27. Moja okolina – priručnik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  28. Moja okolina – priručnik Samira Lugavić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  29. Moja okolina – radni listovi Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  30. Moja okolina – radni listovi Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović i Vildana Mujakić „Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla

  31. Moja okolina – radni listovi Muamer Tinjak, Vahida Kunovac i Gabrijela Hrga

  „Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla

  32. Likovna kultura – udžbenik sa radnim listovima

  Aida Agić „Bosanska riječ“ Tuzla

 • 7

  33. Likovna kultura – udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  34. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  35. Muzička kultura – udžbenik+ CD Selma Ferović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  36. Muzička kultura – udžbenik+ CD Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  37. Muzička kultura – udžbenik Marko Baroševčić i Mehmed Bajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo

  38. Muzička kultura – udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna Kečalović „Bosanska riječ“ Tuzla

  39. Muzička kultura – priručnik Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna Kečalović „Bosanska riječ“ Tuzla

  40. Muzička kultura – priručnik Selma Ferović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  41. Muzička kultura – priručnik Marko Baroševčić i Mehmed Bajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Muzička kultura – radni listovi Selma Ferović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  43. Muzička kultura – radni listovi Marko Baroševčić i Mehmed Bajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo

  44. Engleski jezik DIP IN 4 – udžbenik + CD Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  45. Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 – udžbenik

  Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel

  „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica

  46. Engleski jezik – JOIN IN 2 – udžbenik Gunter Gerngross, Herbert Puchta „Cambridge Centar“ Banja Luka

  47. Engleski jezik DIP IN 4 – radna bilježnica Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  48. Engleski jezik – JOIN IN 2 – radna bilježnica Gunter Gerngross, Herbert Puchta „Cambridge Centar“ Banja Luka

  49. Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 – radna bilježnica

  Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel

  „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica

  50. DIP IN 4 - Priručnik za nastavnike engleskog jezika

  Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  51. Priručnik za nastavnike engleskog jezika - REACH FOR THE STARS 4

  Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel

  „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica

 • 8

  5. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA 1. Čitanka - udžbenik Almira Hadžihrustić „Klett“ Sarajevo

  2. Čitanka – udžbenik „SVEZAME, OTVORI SE!“

  Lamija Begagić, Eldina Brulić, Namir Ibrahimović, Sanja Jurić, Amer Tikveša, Azra Rizvanbegović, Nenad Veličković

  „SEZAM“ Sarajevo

  3. Čitanka - udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  4. Radna bilježnica uz čitanku Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  5. Radna bilježnica za lektiru Amira i Ismeta Džibrić IK „Bosanska riječ“ Tuzla

  6. Radna bilježnica za lektiru Zdravka Zekić, Muhidin Džanko, Željko Ivanković „Bosanska riječ“ Sarajevo

  7. Radna bilježnica za lektiru Nadžida Šukalo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  8. Naš jezik - udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  9. Naš jezik - udžbenik Zdravka Zekić, Muhidin Džanko, Željko Ivanković „Bosanska riječ“ Sarajevo

  10. Bosanski jezik - udžbenik Refik Bulić IK „Bosanska riječ“ Tuzla

  11. Naš jezik – radna bilježnica Zdravka Zekić, Muhidin Džanko, Željko Ivanković „Bosanska riječ“ Sarajevo

  12. Bosanski jezik – radna bilježnica Refik Bulić IK „Bosanska riječ“ Tuzla

  13. Naš jezik – radna bilježnica Amira i Ismeta Džibrić IK „Bosanska riječ“ Tuzla

  14. Matematika – udžbenik Halida Zvorničanin „Klett“ Sarajevo

  15. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“ Sarajevo

  16. Matematika – udžbenik Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  17. Matematika – radna bilježnica Halida Zvorničanin „Klett“ Sarajevo

  18. Matematika – radna bilježnica Edin Galijatović, Robert Onodi IK „Bosanska riječ“ Tuzla

  19. Matematika – radna bilježnica Atija Fako „Bosanska riječ“ Sarajevo

  20. Priroda - udžbenik Zijad Numić, Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo

  21. Priroda - udžbenik Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  22. Priroda - udžbenik Nusret Tobudić „Denfas“ Tuzla

  23. Priroda – radna bilježnica Zijad Numić „Bosanska riječ“ Sarajevo

  24. Priroda – radna bilježnica Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo

  25. Priroda – radna bilježnica Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  26. Priroda – priručnik za nastavnike Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo

  27. Društvo - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Tuzla

  28. Društvo - udžbenik Amira Idrizović Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  29. Društvo - udžbenik Arifa Isaković, Greta Župančić „Bosanska riječ“ Sarajevo

  30. Društvo – radna bilježnica Amira Idrizović Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

 • 9

  31. Društvo – radna bilježnica Arifa Isaković, Greta Župančić „Bosanska riječ“ Sarajevo

  32. Društvo – radna bilježnica Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Tuzla

  33. Kultura življenja - udžbenik Tatjana Neidhardt, Zijad Numić „Bosanska riječ“ Sarajevo

  34. Kultura življenja - udžbenik Subhija Kapić IK „Bosanska riječ“ Tuzla

  35. Kultura življenja - udžbenik Sadeta Ajanović IP „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Osnovi tehnike - udžbenik Sakib Selimović, Elvir Nezirević „Bosanska knjiga“ Tuzla

  37. Osnovi tehnike - udžbenik Ćamil Ahmetović Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  38. Osnovi tehnike - udžbenik Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo

  39. Osnovi tehnike – radna bilježnica Ešref Korijenić, Nijaz Brajlović, Suada Numić, Nusret Ahmetović IP „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Osnovi tehnike – radna bilježnica Ćamil Ahmetović Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla 41. Osnovi tehnike – radna bilježnica Sakib Selimović, Elvir Nezirević „Bosanska knjiga“ Tuzla

  42. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  43. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla 44. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Tuzla

  45. Likovna kultura – radna bilježnica Veselinka Ivančević „Klett“ Sarajevo

  46. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  47. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  48. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  49. Engleski jezik DIP IN 5 – udžbenik sa CD - om Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  50. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 - udžbenik Izabella Hearn, Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  51. Engleski jezik - udžbenik Stella Maidment, Loren Roberts „Šahinpašić“ Sarajevo

  52. Engleski jezik DIP IN 5 – radna bilježnica Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  53. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3– radna bilježnica Izabella Hearn „Buybook“ Sarajevo

  54. Engleski jezik – radna bilježnica Stella Maidment, Loren Roberts „Šahinpašić“ Sarajevo

  55. DIP IN 4 – priručnik za nastavnike Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  56. Njemački jezik - udžbenik Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo

  57. Njemački jezik - udžbenik Emira Hadžimuratović, Džemlamna Džananović IP „Svjetlost“ Sarajevo

  58. Njemački jezik – radna bilježnica Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo

  59. Njemački jezik – priručnik za nastavnike Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo

 • 10

  6. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Nam“ Tuzla

  2. Čitanka – udžbenik Zejćir Hasić „Bosanska riječ“ Tuzla

  3. Čitanka - udžbenik Šejla Šehabović i Jasminka Šehabović „Nam“ Tuzla

  4. Čitanka – udžbenik Almira Hadžihrustić „Klett“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Suzana Timarac, Suada Čamo i Edina Konak

  „Svjetlost“ Sarajevo

  6. Naš jezik - udžbenik Amira Džibrić i Ismeta Džibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  7. Matematika – udžbenik Hariz Agić i Mara Kešina „Nam“ Tuzla

  8. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić i Dragoljub Milošević „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 9. Matematika – udžbenik Edin Galijatović i Robert Onodi „Bosanska riječ“ Tuzla

  10. Biologija - udžbenik Mehmed Bašić; priređivači: Senka Krgo i Muamer Spahić „Nam“ Tuzla

  11. Biologija - udžbenik Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović i Rasima Tupkušić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  12. Biologija - udžbenik Zvonko Korene „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  13. Biologija - udžbenik Minela Pezić, Ljiljana Tolić, Rifet Terzić i Isat Skenderović „Bosanska riječ“ Tuzla

  14. Biologija - udžbenik Zijad Numić i Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 15. Geografija - udžbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić „Svjetlost“ Sarajevo

  16. Geografija - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  17. Geografija - udžbenik Greta Župančić i Alma Pobrić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 18. Historija - udžbenik Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  19. Historija - udžbenik Aida Petković i Marina Pocrnja „Klett“ Sarajevo

  20. Historija - udžbenik Melisa Forić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 21. Historija - udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla

  22. Tehnička kultura - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 23. Tehnička kultura - udžbenik Ćamil Ahmetović „Nam“ Tuzla

  24. Tehnička kultura - udžbenik Esed Karić „Bosanska riječ“ Tuzla

  25. Informatika - udžbenik Daliborka Vilić i Suada Numić „Nam“ Tuzla

  26. Informatika - udžbenik Suada Numić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  27. Informatika - udžbenik Lejla Dizdarević „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  28. Informatika - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 29. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  30. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Nam“ Tuzla

  31. Likovna kultura - udžbenik Admir Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  32. Likovna kultura - udžbenik Borka Jokić „Klett“ Sarajevo

  33. Muzička kultura - udžbenik Mevludin Hajdarhodžić i Marko Baroščević „Nam“ Tuzla

 • 11

  34. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla

  35. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  36. Engleski jezik (prvi strani jezik) DIP IN 6 – udžbenik sa CD - om

  Mirela Vasić, Zarifa Kazazović, Suzana Ban i Dubravka Blažić

  „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  37. Engleski jezik (prvi strani jezik) CHALLENGES 1 - udžbenik Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  38. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Tom Hutchinson i Amila Islamović „Šahinpašić“ Sarajevo

  39. Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik

  Emira Hadžimuratović i Džemilamna Džananović „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Giorgio Mota, Zrinka Ćoralić „Klett“ Sarajevo

  41. Njemački jezik (drugi strani jezik) - udžbenik Zlata Maglajlija

  „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  42. Njemački jezik (drugi strani jezik) - udžbenik

  Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka Dežman i Gertruda Kostanjšek „Nam“ Tuzla

 • 12

  7. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  2. Čitanka - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  3. Čitanka - udžbenik

  Eldina Brulić, Namir Ibrahimović, Sanja Jurić, Željko Malinović, Klaudija Mlakić Vuković, Azra Rizvanbegović, Amer Tikveša i Nenad Veličković

  „Sezam“ Sarajevo

  4. Čitanka - udžbenik Hadžem Hajdarević „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Suada Čamo, Suzana Timarac i Edina Konak

  „Svjetlost“ Sarajevo

  6. Naš jezik - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  7. Naš jezik - udžbenik Amira Džibrić i Ismeta Džibrić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  8. Bosanski jezik - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Bosanski jezik - udžbenik Elvira Ćemalović i Edita Kevro „Bosanska riječ“ Tuzla

  10. Naš jezik - udžbenik Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 11. Matematika – udžbenik Boško Jagodić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  12. Matematika – udžbenik Aleksandra Junuzović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  13. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“ Tuzla

  14. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  15. Biologija - udžbenik Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Rasima Tupkušić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  16. Biologija - udžbenik Zijad Numić i Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  17. Biologija - udžbenik Minela Pezić, Rifet Terzić i Senada Pezić „Bosanska riječ“ Tuzla

  18. Biologija - udžbenik Isat Skenderović, Avdul Adrović i Ljiljana Tolić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  19. Biologija - udžbenik Edhem Hasković „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  20. Geografija - udžbenik Muriz I. Spahić i Haris Jahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Geografija - udžbenik Alma Pobrić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  22. Geografija - udžbenik Greta Župančić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  23. Geografija - udžbenik Teufik Hodžić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 24. Geografija - udžbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić „Svjetlost“ Sarajevo

  25. Geografija - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  26. Geografija - udžbenik Damir Džafić i Anđelina Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  27. Historija - udžbenik Asmir Hasičić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  28. Historija - udžbenik Aida Petković i Marina Pocrnja „Klett“ Sarajevo

  29. Historija - udžbenik Leonard Valenta „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 30. Historija - udžbenik Arifa Isaković „Sezam“ Sarajevo

  31. Historija - udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  32. Historija - udžbenik Azerina Muminović i Safer Muminović „Svjetlost“ Sarajevo

 • 13

  33. Historija - udžbenik Amela Bajramović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  34. Historija - udžbenik Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić i Vahidin Mehić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  35. Tehnička kultura - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 36. Tehnička kultura - udžbenik Sakib Selimović i Elvira Selimović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  37. Tehnička kultura - udžbenik Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet

  „Bosanska riječ“ Tuzla

  38. Tehnička kultura - udžbenik Refik Hadžić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  39. Tehnička kultura - udžbenik Nijaz Brajlović i Samir Arapčić „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Tehnička kultura - udžbenik Ešref Korjenić, Nusret Ahmetović i Nijaz Brajlović „Svjetlost“ Sarajevo

  41. Tehnička kultura - udžbenik Pavle Valentić i Abduselam Rustempašić „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Tehnička kultura - udžbenik Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović, Nijaz Halilović, Muris Čičkušić i Elbin Gazibegović

  „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  43. Informatika - udžbenik Daliborka Vilić i Amela Kazazić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  44. Informatika - udžbenik Amila Sarić i Aleksandra Marinčić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  45. Informatika - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  46. Informatika - udžbenik Suada Numić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  47. Informatika - udžbenik Lejla Dizdarević „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  48. Informatika - udžbenik Haris Husić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  49 Likovna kultura - udžbenik Admir Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  50. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  51. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  52. Likovna kultura - udžbenik Željko Filipović „Svjetlost“ Sarajevo

  53. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  54. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  55. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  56. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik

  Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  57. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Tom Hutchinson „Šahinpašić“ Sarajevo

  58. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Mirela Vasić i Olinka Breka „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  59. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Mira Grbić i Rada Bjelić

  „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  60. Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik

  Emira Hadžimuratović i Džemilamna Džananović „Svjetlost“ Sarajevo

 • 14

  61. Njemački jezik (drugi strani jezik) - udžbenik Zlata Maglajlija

  „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  62. Njemački jezik (drugi strani jezik) - udžbenik

  Vahidin Preljević, Adnan Čavro, Marinka Maležić i Gertruda Kostajnšek „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  63. Fizika - udžbenik Edin Kušmić i Mirsudin Pačariz „Klett“ Sarajevo

  64. Fizika - udžbenik Edin Šahman i Lejla Ramić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  65. Fizika - udžbenik Hasnija Muratović i Nada Gabela „Grafex“ Mostar

  66. Fizika - udžbenik Smajo Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  67. Fizika - udžbenik Fahreta Sijerčić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

 • 15

  8. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA 1. Čitanka - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  2. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  3. Čitanka - udžbenik Alija H. Dubočanin i Ljiljana Mitić - Rorić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  4. Čitanka - udžbenik

  Namir Ibrahimović, Sanja Jurić, Željko Malinović, Klaudija Mlakić Vuković, Dijana Pupić, Azra Rizvanbegović, Amer Tikveša i Nenad Veličković

  „Sezam“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  6. Naš jezik - udžbenik Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 7. Bosanski jezik - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  8. Matematika - udžbenik Aleksandra Junuzović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Matematika - udžbenik Šefket Arslanagić, Arif Zolić i Dragoljub Milošević „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  10. Matematika - udžbenik Boško Jagodić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  11. Matematika - udžbenik Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin Kljajić, Adis Pirija i Mirha Ibrišimović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  12. Matematika - udžbenik Mirsudin Pačariz „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  13. Biologija - udžbenik Rifet Terzić, Jasmina Kamberović, Minela Pezić i Šefika Grgić - Husarić „Florex“ Tuzla

  14. Biologija - udžbenik Zijad Numić i Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 15. Biologija - udžbenik Amela Begić i Jasminka H Halilović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  16. Biologija - udžbenik Senad Ahmić, Sead Nočajević, Azra Šljivar, Sulejman Bijelić i Mirsada Kurtović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  17. Biologija - udžbenik Isat Skenderović i Avdul Adrović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  18. Biologija - udžbenik Dženisa Buljugić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  19. Geografija - udžbenik Greta Župančić „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 20. Geografija - udžbenik Haris Jahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Geografija - udžbenik Salih Kulenović i Damir Džafić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  22. Geografija - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  23. Historija - udžbenik Leonard Valenta „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo 24. Historija - udžbenik Asmir Hasičić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  25. Historija - udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  26. Historija - udžbenik Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  27. Historija - udžbenik Amela Bajramović, Fikret Midžić, Esad Ahmetašević, Anisa Hadžiabdić i Adil Klepo „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  28. Historija - udžbenik Azerina Muminović i Safer Muminović „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Tehnička kultura - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  30. Tehnička kultura - udžbenik Sakib Selimović, Elvira Selimović i Jasmin Smajlović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  31. Tehnička kultura - udžbenik Refik Hadžić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

 • 16

  32. Tehnička kultura - udžbenik Ešref Korjenić. Samir Arapčić i Nijaz Brajlović „Svjetlost“ Sarajevo

  33. Tehnička kultura - udžbenik

  Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić i Senad Mulić

  „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  34. Tehnička kultura - udžbenik Nahid Kulenović, Emir Rizvo i Edis Kadrić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  35. Tehnička kultura - udžbenik Pavle Valentić „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Hemija - udžbenik Nataša Miličević i Mediha Musić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  37. Hemija - udžbenik Sanija Adrović, Ervada Sinanović, Zinajda Pašagić - Hadžić i Lenka Delić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  38. Hemija - udžbenik Deniza Tokalija „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  39. Hemija - udžbenik Mehmedalija Lilić „Tugra“ Sarajevo

  40. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  41. Likovna kultura - udžbenik Željko Filipović „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Likovna kultura - udžbenik Admir Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  43. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  44. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  45. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  46. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  47. Muzička kultura - udžbenik Nađa Pejak i Dijana Mršo „Svjetlost“ Sarajevo

  48. Muzička kultura - udžbenik Vesna Kečalović „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  49 Engleski jezik „Challenges 3“ (prvi strani jezik) - udžbenik

  Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  50. Engleski jezik „Project 4“ (prvi strani jezik) - udžbenik Tom Hutchinson

  „Šahinpašić“ Sarajevo, Oxford University Press

  51. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Mirela Vasić, Olinka Breka i Maja Mardešić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  52. Njemački jezik (drugi strani jezik) - udžbenik Zlata Maglajlija

  „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo

  53. Njemački jezik (drugi strani jezik) - udžbenik

  Lara Hedžić, Adnan Čevra, Nihada Kahrić, Marinka Maležić, Gertruda Kostajnšek i Jelka Dežman

  „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  54. Fizika - udžbenik Hasnija Muratović i Nada Gabela „Grafex“ Mostar

  55. Fizika - udžbenik Zinka Šalaka i Sanela Karović „Svjetlost“ Sarajevo

  56. Fizika - udžbenik Fahreta Sijerčić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  57. Fizika - udžbenik Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina Adrović i Nedžad Udvinčić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  58. Fizika - udžbenik Drago Tomić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

 • 17

  9. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Azra Velašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  1a Radna sveska za bosanski jezik i književnost Azra Velašević i Vesna Alić

  „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

  2. Naš jezik - udžbenik Amira Džibrić „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  2a Naš jezik – radna sveska Amira Džibrić „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  3. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo 4. Biologija – udžbenik Amela Begić i Jasminka Halilović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  5.

  Napomena: U toku je realizacija Javnog konkursa za pribavljanje rukopisa udžbenika geografije za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

  6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

  7. Tehnička kultura – udžbenik Ćamil Ahmetović, Suada Numić i Nahid Kulenović „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

  7a Tehnička kultura – dnevnik rada Ćamil Ahmetović, Suada Numić i Nahid Kulenović „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

  8. Hemija - udžbenik Nataša Miličević i Mediha Musić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

  10. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  11. Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) – udžbenik

  Asmir Mešić, Michael Davis, David Mower, Anna Sikorzynska

  „Buybook“ Sarajevo

  11a Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) – radna sveska Amanda Maris „Buybook“ Sarajevo

  12. Njemački jezik (drugi strani jezik) - udžbenik Zlata Maglajlija

  „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  12a Njemački jezik (drugi strani jezik) – radna sveska Zlata Maglajlija

  „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  13. Fizika - udžbenik dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović „Grafex“ Mostar 13a Fizika – zbirka zadataka dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović „Grafex“ Mostar

 • 18

  GIMNAZIJA

 • 19

  I RAZRED SREDNjE ŠKOLE 1. Čitanka Zdenko Lešić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  2. Čitanka Zejćir Hasić Azra Mujkanović „Svjetlost“ Sarajevo

  3. Naš jezik Remzija Hadžiefendić - Parić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  4. Naš jezik Refik Bulić, Muhamed Šator „Bosanska riječ“ Tuzla

  5. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears „Oxford“

  6. Engleski jezik – English in Mind 2 – udžbenik, radna bilježnica

  Herbert Puchta „Bosanska riječ“ Sarajevo

  „Cambridge University Press“

  7. Engleski jezik SNAPSHOT PRE - INTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr. teh. šk.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  „Buybook“ Sarajevo

  8. Engleski jezik OPPORTUNITIES PRE - INTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska

  „Buybook“ Sarajevo

  9. Engleski jezik Business and commerce – priručnik Neil Wood

  „Šahinpašić“ Sarajevo „Oxford University Press“

  Oxford

  10. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  11. Francuski jezik I i II PANORAMA – udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik)

  Jacky Girardet, Jean – Marie Cridlig

  „Šahinpašić“ Sarajevo „Cle international“

  12. Njemački jezik Ana Božanović, Ljiljana Masal „Svjetlost“ Sarajevo

  13. Njemački jezik – Sichtwechsel 1 Grupa autora Edition Deutsch

  14. Njemački jezik I GENIAL A1 - II strani jezik – udžbenik, radna bilježnica

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling

  „Buybook“ Sarajevo

  15. Ruski jezik Ilijas Tanović „OKO“ Sarajevo

  16. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“ Sarajevo

  17. Gramatika arapskog jezika Teufik Muftić „Ljiljan“ Sarajevo

  18. Matematika Enver Kurbegović, Svetozar Kurepa

  „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  19. Matematika sa zbirkom zadataka Meliha Alić, Lejla Krilić „Svjetlost“ Sarajevo

  20. Matematika Abdulah Hodžić „Svjetlost“ Sarajevo

  21. Matematika Meliha Alić, Lejla Smajlović - Krilić „Svjetlost“ Sarajevo

  22. Matematika za učiteljsku školu Abdulah Hodžić „OKO“ Sarajevo

  23. Matematika za tehničke škole Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  24. Matematika – zbirka riješenih zadataka Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  25. Matematika – konverzija mera CD - softver

  Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  26. Biologija Sulejman Redžić, Tomislav Bačić Radovan Erben „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  27. Biologija Avdo Sofradžija,Dubravka Šoljan, R. Hadžiselimović „Svjetlost“ Sarajevo

  28. Biologija - praktikum N. Hadžimehmedagić, Lj. Berberović „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Biološki praktikum Nadžija Hadžimehmedagić i drugi

  „Svjetlost“ Sarajevo

 • 20

  30. Fizika – radna bilježnica Jugoslav Stahov Hrustem Smailhodžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  31. Fizika Željko Stapić Mišljenje dalo kantonalno

  ministarstvo obrazovanja i nauke Zeničko – dobojskog kantona

  32. Fizika Ahmed Čolić „Svjetlost“ Sarajevo

  33. Fizika sa zbirkom zadataka Nada Abasbegović, Rajfa Musemić „Svjetlost“ Sarajevo

  34. Fizika za škole primijenjenih umjetnosti Amira Bajrić „OKO“ Sarajevo

  35. Fizika za tehničke škole Ahmo Čolić „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Hemija Milan Sikirica „Svjetlost“ Sarajevo

  37. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  38. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo

  39. Informatika I - III Željko Jurić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  40. Informatika I i II Muhamed Sarajlić „Svjetlost“ Sarajevo

  41. WINDOWS 2000 Osman M. Džindo „Bosanska riječ“ Tuzla

  42. Kompjuterska grafika – priručnik Selma Rizvić „Arka“ Sarajevo

  43. Informatika – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  44. Zbirka zadataka iz informatike Muhamed Sarajlić Hazim Glavić „Svjetlost“ Sarajevo

  45. Logika Slavo Kukić, Mirko Jakić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  46. Latinski jezik 1, 2 Jadranka Bagarić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  47. Latinski jezik 1, 2 Osman Arnautović „Svjetlost“ Sarajevo

  48. Muzička kultura Selma Ferović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  49. Likovna kultura Salih Posvandžić „Bosanska riječ“ Tuzla

  50. Likovna kultura 1, 2 Ragib Lubovac „Svjetlost“ Sarajevo

  51. Likovna kultura 1, 2 Miralem Brkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  52. Likovna kultura – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  53. Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Milica Bešević „Ljiljan“ Sarajevo

  54. Geografija I – udžbenik Muriz I. Spahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  55. Geografija I – priručnik Muriz I. Spahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  56. Geografija I – radni listovi Muriz I. Spahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  57. Geografija I – udžbenik Greta Župančić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  58 Historija I – udžbenik Snježana Vasilj i Ekrem Baraković „Sarajevo Publishing“

  Sarajevo

  59. Historija I – udžbenik Hadžija Hadžiavdić i Edis Dervišagić

  „Bosanska knjiga“ Tuzla

  60. Informatika za I razrede gimnazije* - udžbenik

  Japanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika A

  61. Engleski jezik Way up za 1. razred gimnazije - udžbenik Joanne Collie

  „Klett“ Sarajevo

  62. Njemački jezik Direkt 1 za 1. razred gimnazije i srednje stručne škole - udžbenik Giorgio Motta i Veljko Dunjko

  „Klett“ Sarajevo

 • 21

  63.

  Engleski jezik Success Elementary (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 1. i 2. razred trogodišnjih stručnih škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i za 1. i 2. razred četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola)

  Jane Comyns Carr i Jennifer Parsons

  „Buybook“ Sarajevo

  64.

  Engleski jezik Success Pre - Intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 1. razred gimnazije, za 1. i 2. razred četverogodišnjih srednjih stručnih škola i za 2. i 3. razred trogodišnjih srednjih stručnih škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 3. razred gimnazije u jezičkom izbornom području i za 3. i 4. razred gimnazije)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

  65.

  Njemački jezik Deutsch.com 1 (udžbenik njemačkog jezika kao drugog ili trećeg stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih škola (gimnazija i stručnih škola)

  Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly i Sara Vicente

  „Buybook“ Sarajevo

  66.

  Njemački jezik Deutsch.com 2 (udžbenik njemačkog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih škola (gimnazija i stručnih škola), te kao udžbenik njemačkog jezika kao drugog ili trećeg stranog jezika u 3. i 4. razredu srednjih škola (gimnazija i stručnih škola)

  Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache i Erna Szakaly

  „Buybook“ Sarajevo

  67. Njemački jezik za 1. razred gimnazije (drugi strani jezik)

  Emira Hadžimuratović i Džemilamna Džananović „Svjetlost“ Sarajevo

  68.

  Engleski jezik Gateway A2 (udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodišnjih srednjih stručnih škola)

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  69.

  Engleski jezik Gateway B1 (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjih stručnih škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezičkom izbornom području, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim područjima i u 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola)

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  70. Fizika za 1. razred gimnazije Željko Stapić „Labirint“ Zenica

  71.

  Engleski jezik Solutions Pre-intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjih stručnih škola te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 2. razredu gimnazije i u 2., 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola)

  Tim Falla, Paul A Davies „Šahinpašić“ Sarajevo

 • 22

  72.

  Engleski jezik Choices Pre-intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjih stručnih škola te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezičkom izbornom području, u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim područjima i u 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola)

  Michael Harris i Anna Sikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

  73.

  Engleski jezik Choices Intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije, u 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola i u 4. razredu gimnazije u jezičkom izbornom području)

  Michael Harris i Anna Sikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

  II RAZRED SREDNjE ŠKOLE 1. Čitanka Zdenko Lešić „Sarajevo Publishing“Sarajevo 2. Naš jezik Ratmira Pjanić „Sarajevo Publishing“Sarajevo 3. Engleski jezik – Headway John & Liz Sears „Oxford“

  4. Engleski jezik – English in Mind 3 – udžbenik, radna bilježnica Herbert Puchta

  „Bosanska riječ“ Sarajevo „Cambridge University Press“

  5. Engleski jezik OPPORTUNITIES INTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska

  „Buybook“ Sarajevo

  6. Engleski jezik Engineering – priručnik Lindsay White „Šahinpašić“ Sarajevo „Oxford University Press“ Oxford 7. Njemački jezik – Sichtwechsel 2 Grupa autora Edition Deutsch 8. Njemački jezik – II strani jezik Ana Božanović, Ljiljana Masal „Svjetlost“ Sarajevo

  9. Njemački jezik II GENIAL A2 - II strani jezik – udžbenik, radna bilježnica

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling

  „Buybook“ Sarajevo

  10. Njemački jezik Direkt 2 za 2. razred gimnazije i srednje stručne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko „Klett“ Sarajevo

  11. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“Sarajevo 12. Ruski jezik Ilijas Tanović „OKO“ Sarajevo 13. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“ Sarajevo 14. Historija Fahrudin Isaković „Svjetlost“ Sarajevo

  15. Historija, Historijska čitanka E. Hašimbegović, A. Busuladžić, E. Veladžić,M. Sijarić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  16. Matematika Šefik Prgo „Svjetlost“ Sarajevo 17. Matematika sa zbirkom zadataka Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo 18. Zbirka zadataka iz matematike Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  19. Matematika – zbirka riješenih zadataka – srednje škole Hazim Karahmet „Bosanska riječ“ Sarajevo

  20. Matematika – udžbenik, zbirka zadataka Ljubo Radović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  21. Matematika – konverzija mjera – CD - softver

  Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  22. Biologija Lj. Berberović, R.Hadžiselimović,A. Sofradžija „Svjetlost“ Sarajevo

  23. Biologija S. Međedović, R.Hadžiselimović,E. Maslić „Svjetlost“ Sarajevo

 • 23

  24. Fizika H. Smailhodžić, S. Sulejmanović,V. Par „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  25. Fizika Željko Stapić Mišljenje dalo kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Ze - Do kantona

  26. Fizika sa zbirkom zadataka Egvin Girt, Asim Džonlić,K.Novalija „Svjetlost“ Sarajevo 27. Hemija Božo Banjanin, Aida Crnkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 28. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“Sarajevo 29. Hemija A. Peterski, B. Tkalčec „Svjetlost“ Sarajevo 30. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo 31. Muzička kultura Selma Ferović „Sarajevo Publishing“Sarajevo 32. Muzička kultura Selma Ferović „Dom štampe“ Zenica 33. Muzička kultura M. Baroševčić, M. Bajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo 34. Vokalni kontrapunkt Samir Fejzić „Svjetlost“ Sarajevo 35. Harmonija – muzička škola Asim Horozić „OKO“ Sarajevo 36. Geografija II – udžbenik Greta Župančić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  37. Geografija II – udžbenik Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić i Snježana Musa „Bosanska knjiga“

  Tuzla

  38. Historija II – udžbenik Esad Kurtović i Samir Hajrulahović „Sarajevo Publishing“Sarajevo 39. Historija II – udžbenik Fahrudin Isaković „Svjetlost“Sarajevo

  40. Historija II – udžbenik Hadžija Hadžiavdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i V. Mehić „Bosanska knjiga“

  Tuzla

  41. Likovna kultura – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo 42. Informatika – CD - softver Maijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  43. Informatika za I razrede gimnazije* - udžbenik

  Japanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika B.

  44.

  Engleski jezik Success Intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 2. razred gimnazije i za 3. i 4. razred četverogodišnjih srednjih stručnih škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika za 4. razred gimnazije u jezičkom izbornom području)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

  45.

  Engleski jezik Gateway B1+ (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezičkom izbornom području

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  46. Njemački jezik za 2. razred gimnazije (drugi strani jezik)

  Emira Hadžimuratović i Džemilamna Džananović „Svjetlost“ Sarajevo

  47.

  Njemački jezik Deutsch.com 3 (udžbenik njemačkog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazija, srednjih tehničkih i srodnih četverogodišnjih škola, te s kao udžbenik njemačkog jezika kao drugog u 3. razredu srednjh škola u jezičkom izbornom području, odosno u 4. razredu gimnazije, srednjih tehničkih i srodnih četverogodišnjih škola, te kao udžbenik njemačkog jezika kao trećeg stranog jezika u 4. razredu srednjih škola u izbornom području)

  Gerhard Neuner, Sara Vicente, Carmen Cristache i Lina Pilypaityte

  „Buybook“ Sarajevo

  48.

  Engleski jezik Solutions Intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 2. razredu gimnazije, u 2., 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 3. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih

  Tim Falla, Paul A Davies „Šahinpašić“ Sarajevo

 • 24

  škola)

  49. Muzička kultura Glazbeni vremeplov za 2. razred gimnazije

  Suzana Kusovac i Ana Andrle-Imamović

  „Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije“ Sarajevo

  III RAZRED SREDNjE ŠKOLE 1. Čitanka Vedad Spahić, M. Kunić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 2. Čitanka Nusret Voloder „OKO“ Sarajevo 3. Naš jezik Senija Midžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 4. Engleski jezik – Headway John & Liz Sears „Oxford“

  5. Engleski jezik (Snapshot intermediate) III i IV gimnazije

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  „Buybook“ Sarajevo

  6. Engleski jezik – OPPORTUNITIES UPPER - INTERMEDIATE udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska

  „Buybook“ Sarajevo

  7. Engleski jezik Tourism and Catering – priručnik Neil Wood

  „Šahinpašić“ Sarajevo „Oxford University Press“ Oxford

  8. Engeski jezik Way up 2 za 3. i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

  Joanne Collie „Klett“ Sarajevo

  9. Njemački jezik – Sichtwechsel 3 Grupa autora Edition Deutsch 10. Njemački jezik Emira Hadžimuratović „Svjetlost“ Sarajevo

  11. Njemački jezik III i IV GENIAL B1 - II strani jezik – udžbenik, radna bilježnica

  Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling

  „Buybook“ Sarajevo

  12. Francuski jezik – I strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 13. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  14. Francuski jezik III i IV PANORAMA – udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik) Jacky Girardet, Jean – Marie Cridlig

  „Šahinpašić“ Sarajevo „Cle international“

  15. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“ Sarajevo 16. Matematika Enver Kurbegović, Svetozar Kurepa „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 17. Matematika sa zbirkom zadataka Sead Softić „Svjetlost“ Sarajevo

  18. Matematika – zbirka riješenih zadataka

  Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  19. Matematika – konverzija mjera CD - softver

  Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  20. Fizika Ismet Botonjić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Fizika sa zbirkom zadataka Z. Šalaka , S. Dervišbegović D. Milošević „Svjetlost“ Sarajevo

  22. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  23. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar – Čolik „Svjetlost“ Sarajevo

  24. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo

  25. Biologija S. Međedović, R. Hadžiselimović, E. Maslić „Svjetlost“ Sarajevo

  26. Sociologija Slavo Kukić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 27. Sociologija Salih Fočo „Svjetlost“ Sarajevo 28. Sociologija Mustafa Spahić „Vrijeme“ Zenica 29. Filozofija Muhamed Filipović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 30. Psihologija Refik Ćatić „Svjetlost“ Sarajevo 31. Psihologija Jasminka Zećo „Sarajevo Publishing' Sarajevo 32. Opća psihologija Elharun Selimović „Bosanska riječ“ Tuzla 33. Harmonija – muzička škola Asim Horozić „OKO“ Sarajevo 34. Estetika za srednje umjetničke škole Fatima Lačević „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  35. Geografija III – udžbenik Greta Župančić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  36. Geografija III – udžbenik Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić i „Bosanska knjiga“

 • 25

  Snježana Musa Tuzla 37. Historija III – udžbenik Vehid Smriko i Aladin Husić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 38. Historija III – udžbenik Hadžija Hadžiavdić i Edis Dervišagić „Bosanska knjiga“ Tuzla 39. Likovna kultura – CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  40.

  Engleski jezik Success Upper - Intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 3. razred gimnazije u jezičkom izbornom području i za 3. i 4. razred gimnazije u ostalim izbornim područjima)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

  41.

  Engleski jezik Gateway B2 (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezičkom izbornom području i u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim područjima

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  42.

  Engleski jezik Choices Upper Intermediate (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 3. razredu gimnazije u jezičkom izbornom području i u 3. i 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim područjima)

  Michael Harris i Anna Sikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

  43. Zbirka zadataka iz fizike za 3. i 4. razred gimnazije

  Željko Stapić „Labirint“ Zenica

  IV RAZRED SREDNjE ŠKOLE 1. Čitanka Hadžem Hajdarević „Svjetlost“

  Sarajevo

  2. Čitanka Vedad Spahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  3. Čitanka Enver Kazaz, Nedžad Ibrahimović „OKO“ Sarajevo

  4. Naš jezik Remzija Hadžiefendić – Parić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  5. Gramatika bosanskog jezika „Dom štampe“

  Zenica

  6. Engleski jezik – udžbenik Michaele Harris, David Mower, Anne Sikorzynske

  „Buybook“ Sarajevo

  7. Engleski jezik – Headway John & Liz Sears „Oxford“

  8. Engleski jezik Information Technology – priručnik Dinos Demetriades

  „Šahinpašić“ Sarajevo „Oxford University Press“ Oxford

  9. Engleski jezik First Certificate Masterclass – udžbenik Simon Haines

  „Šahinpašić“ Sarajevo „Oxford University Press“ Oxford

  10. Njemački jezik Emira Hadžimuratović „Svjetlost“ Sarajevo

  11. Francuski jezik – I strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  12. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  13. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“ Sarajevo

  14. Matematika – udžbenik, zbirka zadataka

  Ljubo Radović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  15. Matematika sa zbirkom zadataka Nataša Džubur „Svjetlost“ Sarajevo

 • 26

  16. Matematika – zbirka riješenih zadataka

  Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  17. Matematika - konverzia mjera – CD softver

  Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  18. Fizika Hrustem Smailhodžić, Jugoslav Stahov, Vladimir Par

  „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  19. Fizika sa zbirkom zadataka Fahrudin Kulenović, Josip Sliško, Slavenka Vobornik

  „Svjetlost“ Sarajevo

  20. Hemija Božo Banjanin Zorica Hodžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  22. Hemija Milan Sikirica, Branka Korpar – Čolik

  „Svjetlost“ Sarajevo

  23. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo

  24. Biologija Avdo Sofradžija, Rifat Škrijelj, Esad Maslić

  „Svjetlost“ Sarajevo

  25. Pregled historije filozofije Ismet Strujo „Svjetlost“ Sarajevo

  26. Osnove formalne logike s općom metodologijom

  Ismet Strujo „Svjetlost“ Sarajevo

  27. Geografija IV – udžbenik Snježana Musa „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  28. Geografija IV – udžbenik Ibrahim Bušatlija „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Historija IV – udžbenik Zijad Šehić, Aida Kovačević i Alma Leka

  „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  30. Historija IV – udžbenik Hadžija Hadžiavdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i Vahidin Mehić „Bosanska knjiga“

  Tuzla

  31. Likovna kultura – CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  32.

  Engleski jezik Success Advanced (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika za 4. razred gimnazije u jezičkom izbornom području i dijelom za 4. razred gimnazije u ostalim izbornim područjima)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

  33.

  Engleski jezik Gateway B2+ (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 4. razredu gimnazije u jezičkom izbornom području i dijelom u 4. razredu gimnazije u ostalim izbornim područjima)

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

 • 27

  SREDNjE TEHNIČKE ŠKOLE

  I SREDNjE STRUČNE ŠKOLE

 • 28

  TEHNIČKE I SRODNE STRUČNE ŠKOLE

  1.

  Informatika za 1. i 2. razred srednjih škola po EU VET programu

  Said Čerkezović, Hajrija Šišić i Suad Kasapović

  „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  2. Historija za srednje tehničke i stručne škole Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i Vahidin Mehić

  „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  3.

  Engleski jezik Solutions Elementary (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodišnjih srednjih stručnih škola te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola)

  Tim Falla, Paul A Davies „Šahinpašić“ Sarajevo

  4.

  Engleski jezik Choices Elementary (udžbenik engleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu trogodišnjih srednjih stručnih škola te kao udžbenik engleskog jezika kao drugog stranog jezika u 1. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih škola)

  Michael Harris i Anna Sikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

  Mašinska tehnička škola i mašinska stručna škola 1.

  Čitanka za II razred srednjih tehničkih i srednjih stručnih škola Amira Đibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  2. Čitanka III – srednje tehničke šk. Amira Đibrić, Milosav Mikić, Zejćir Hasić „Bosanska riječ“ Tuzla

  3. Engleski jezik – SNAPSHOT ELEMENTARY I i II razr. Sr. Teh. Šk.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker

  4. Matematika – konverzija mjera –CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  5. Fizika za I razred tehničkih škola Šemso Bukalo „OKO“ Sarajevo

  6. Fizika II – srednje tehničke šk. Ahmed Čolić „Bosanska riječ“ Tuzla

  7. Tehnički materijali za I razred mašinske i elektrotehničke struke Fahrudin Biogradlić „Svjetlost“ Sarajevo

  8. Praktična nastava za I razred mašinske škole Sead Sakić „Svjetlost“ Sarajevo

  9. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I Stjepan Karlović „Svjetlost“ Sarajevo

  10. Praktična nastava I Sead Sakić „Svjetlost“ Sarajevo

  11. Tehnička mehanika za stručne škole I Abduselam Rustempašić „Svjetlost“ Sarajevo

  12. Tehničko crtanje za stručne škole Stjepan Karlović „Svjetlost“ Sarajevo

  13. Tehnička mehanika I Nazim Pešto, Mustafa Kramo „Svjetlost“ Sarajevo

  14. Tehnologija obrade Slađenko Čerkez „Svjetlost“ Sarajevo

  15. Toplotehnika I Stjepan Iličić „Dom štampe“ Zenica

  16. Mašinski elementi II Sead Sakić „Svjetlost“ Sarajevo

  17. Mašine u drvnoj industriji I Vlaho Despot „Svjetlost“ Sarajevo

  18. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom II Stjepan Karlović „Svjetlost“ Sarajevo

  19. Tehnologija obrade II S. Ćorović, M. Andelija, M. Kijamet

  „Svjetlost“ Sarajevo

  20. Tehnička mehanika II Nazim Pešto, Mustafa Kramo „Svjetlost“ Sarajevo

  21. Mašinski elementi II Nedžad Repčić i dr. „Svjetlost“ Sarajevo

 • 29

  22. Motori SUS - a II – za stručne škole Enes Šurković „Svjetlost“ Sarajevo

  23. Praktična nastava II Nasuf Bošnjak „Svjetlost“ Sarajevo

  24. Ekonomika i organizacija poslovanja Faruk Hasanbegović „Ljiljan“ Sarajevo

  25. Termodinamika sa termotehnikom M. Rešidović, H. Baručija „Svjetlost“ Sarajevo

  26. Mašine u drvnoj industriji I i II Vlaho Despot „Svjetlost“ Sarajevo

  27. Tehnologija zanimanja II i III – zavarivač Sadik Zalikić „Svjetlost“ Sarajevo

  28. Tehnologija zanimanja II i III – metalostrugar Nazif Bošnjak „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Tehnička mehanika III Nazim Pešto, Mustafa Kramo „Svjetlost“ Sarajevo

  30. Motori SUS - a i motorna vozila III Slađenko Čerkez „Svjetlost“ Sarajevo

  31. Hidraulika i pneumatika III Fahrudin Šećibović „Svjetlost“ Sarajevo

  32. Tehnologija zanimanja – bravar III Smajo Ćorović „Svjetlost“ Sarajevo

  33. Tehnološki postupci III Zdravko Simeunović „Svjetlost“ Sarajevo

  34. Radne i pogonske mašine Nazim Pešto „Svjetlost“ Sarajevo

  35. Remont i održavanje motora i motornih vozila

  Drago Cvitanović „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Hemija III – teh. Šk. I gimnazije mat. - inf. Smj.

  J. Hadžimurtezić, J. Stojanov „OKO“ Sarajevo

  37. Osnovi konstruisanja IV Nedžad Repčić, Alija Zuko i dr.

  „Svjetlost“ Sarajevo

  38. Transportni uređaji IV Nedžad Repčić i dr. „Svjetlost“ Sarajevo

  39. Termička obrada sa ispitivanjem materijala IV

  Zdravko Simeunović „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Tehnika telekomunikacija Franjo Stvarnik „Denfas“ Tuzla

  41. Termodinamičke tablice H. Ibrahimović, Edin Huremović „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Tehničko crtanje Sead Salkić „Bosanska riječ“ Tuzla

  43. Tehničko pismo Grupa autora „Planjax“ Tešanj

  44. Odabrani zadaci iz fizike Ahmo Čolić „Harfograf“ Tuzla

  45. Likovna kultura – CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  Elektrotehnička škola 46. Osnove elektrotehnike I Pero Cigić „Svjetlost“ Sarajevo

  47. Električne instalacije I Milo Mišković „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  48. Električne instalacije II Milo Mišković „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  49. Energetika II Jasminka Jakić „Ljiljan“ Sarajevo

  50. Osnove elektrotehnike II Pero Cigić „Svjetlost“ Sarajevo

  51. Osnovi elektrotehnike II Pero Cigić „Ljiljan“ Sarajevo

  52. Elektroakustika II Asaf Sarajlić „Svjetlost“ Sarajevo

  53. Električne instalacije III Dušan Kljakić „Svjetlost“ Sarajevo

  54. Elektroenergetika III Dušan Kljakić „Svjetlost“ Sarajevo

 • 30

  55. Elektronika III Alija Džigal „Svjetlost“ Sarajevo

  56. VF tehnika III Zdravko Vrsalović „Svjetlost“ Sarajevo

  57. Električna mjerenja IV Zdravko Vrsalović „Ljiljan“ Sarajevo

  58. Električna mjerenja IV Zdravko Vrsalović „Svjetlost“ Sarajevo

  59. Električna kola IV Zdravko Vrsalović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  60. Elektronika IV Aida Kurtović, Faruk Kurtović „Svjetlost“ Sarajevo

  61. Električne instalacije i osvjetljenja IV Dušan Kljakić „Svjetlost“ Sarajevo

  Drvoprerađivačka i šumarska škola 62. Meteorologija sa klimatologijom Orhan Zubčević „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  63. Tehnologija drveta I Selma Taslaman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  64. Pedologija sa geologijom Husnija Resulović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  65. Fitocenologija II Vladimir Beus „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  66. Geodezija za šumarsku struku N. Kapetanović, V. Malanović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  67. Ekonomika i organizacija rada Hamdija Šerak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  68. Organizacija i ekonomika proizvodnje Hamdija Šerak „Svjetlost“ Sarajevo

  69. Površinska obrada drveta Melćija Mulaosmanović – Kupus

  „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  Ekonomska, trgovinska i ugostiteljsko – turistička škola

  70. Ekonomika preduzeća I i II Mira Šunjić – Beus, Jasmina Čomić „Ljiljan“ Sarajevo

  71. Privredna matematika 1 – za I ekonomske, II razred trgovačke šk. I III razred ugostiteljsko – turističke škole

  Akif Delić, Salih Mešanović „Off set“ Tuzla

  72. Privredna matematika za II razred srednje ekonomske škole, III razred trgovinske i IV razred ugostiteljsko – turističke škole

  Salih Mešanović, Akif Delić „Off set“ Tuzla

  73. Privredna matematika I i II Nedžib Žerić, Husref Šarić „Svjetlost“ Sarajevo 74. Knjigovodstvo II Ahmed Bračković „Ljiljan“ Sarajevo

  75. Knjigovodstvo II – za trgovinske škole Sadeta – Sabina Zulić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo i autor

  76. Ekonomika i org. Ugostitelj. Preduzeća I i II Fethija Jamaković „Ljiljan“ Sarajevo 77. Poznavanje robe I Murad Hadžidedić „Ljiljan“ Sarajevo 78. Poznavanje robe II Murad Hadžidedić „Ljiljan“ Sarajevo

  79. Osnovi ekonomske teorije za III razred ekonomske škole Akif Delić, Salim Šišić „Off set“ Tuzla

  80. Ekonomika prometnih preduzeća za III razred ekonomske škole Muharem Hasanović „Svjetlost“ Sarajevo

  81. Poznavanje robe III Murad Hadžidedić „Ljiljan“ Sarajevo

  82. Finansijska matematika za III razred ekonomske i drugih srodnih škola Salih Mešanović, Akif Delić „Off set“ Tuzla

  83. Ekonomika prometnih preduzeća za IV razred ekonomske škole Muharem Hasanović „Svjetlost“ Sarajevo

  84. Finansijska matematika IV1 Nedžib Žerić, Husref Šarić „Ljiljan“ Sarajevo

  85. Knjigovodstvo Sadeta – Sabina Zulić „Svjetlost“ Sarajevo

  86. Daktilografija i poslovne komunikacije udžbenik Zvonko Čičević „IC“ Mostar

  87. Ekonomika preduzeća 1 Gabrijela Blaznek, Hilmo „Mohorjeva založba/Hermagoras

  1 Za upotrebu je odobren udžbenik „Finansijska matematika IV“ autora Nedžiba Žerića i Husrefa Šarića i Izdavačke kuće „Ljiljan“ iz

  1998. godine, a ne dopunjeno izdanje ovog udžbenika iz 2000. godine.

 • 31

  Bunjo, Jovanka Glišić, Siniša Bilić i Ivica Opačak

  Verlag“ Klagenfurt

  88. Bankarsko poslovanje za IV razred ekonomske škole Belmina Beganović „Tugra“ Sarajevo

  89. Ekonomika preduzeća 2 Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo i Jovanka Glišić „Mohorjeva založba/Hermagoras

  Verlag“ Klagenfurt 90. Statistika za III i IV razred ekonomske škole Husnija Okić „Selimpex“ Srebrenik

  91. Ekonomika preduzeća 3

  Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glišić, Wilfried Schneider, Bettina Greimel - Fuhrmann, Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic

  „Mohorjeva založba/Hermagoras Verlag“ Klagenfurt

  92. Ekonomika preduzeća 4

  Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glišić, Wilfried Schneider, Bettina Greimel - Fuhrmann, Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic

  „Mohorjeva založba/Hermagoras Verlag“ Klagenfurt

  Veterinarska škola 93. Patologija domaćih životinja I i II Mirsad Kadrić „OKO“ Sarajevo 94. Opće i specijalno stočarstvo I i II Salko Adilović „OKO“ Sarajevo

  95. Anatomija, histologija i fiziologija domaćih životinja I i II

  M. Hamamdžić, H. Pobrić, Lj. Babić „OKO“ Sarajevo

  96. Mikrobiologija sa imunologijom II M. Hadžimuratović, T. Bajrović, R. Velić

  „OKO“ Sarajevo

  97. Pčelarstvo i ribarstvo III A. Šaćirbegović, M. Hadžimuratović „OKO“ Sarajevo

  98. Porodiljstvo, suzbijanje neplodnosti i umjetno osjemenjavanje III

  Marija Filipović, Mustafa Podžo „OKO“ Sarajevo

  99. Osnovi veterinarske hirurgije IV Jasmina Šehinović „Svjetlost“ Sarajevo

  100. Parazitologija i invazione bolesti domaćih životinja sa praktikumom

  Adnan Jažić, Almedina Zuko

  „OKO“ Sarajevo

  Medicinska i zubotehnička škola

  101. Njega bolesnika Nedžada Čabaravdić-Alispahić, dr. Adnan Hadžimuratović, dr. Ademir Hadžismajlović

  „Bosanska riječ“ Sarajevo

  102. Anatomija i fiziologija čovjeka Azra Rožajac „Bosanska riječ“ Sarajevo

  103. Latinski jezik I i II B. Samouković – Jusufbegović, Sabina Dević „OKO“ Sarajevo

  104. Zdravstvena njega I Fadila Ramović, Đuka Stjepić, Rifija Omerčajić „Penn“ Tuzla

  105. Zdravstvena njega II Fadila Ramović, Đuka Stjepić, Rifija Omerčajić „Penn“ Tuzla

  106. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habeš, A. Ćatibušić „OKO“ Sarajevo 107. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habeš „Svjetlost“ Sarajevo 108. Medicinska psihologija i pedagogija Dženana Kalaš, Mirjana Mavrak „OKO“ Sarajevo 109. Neuropsihijatrija III i IV Senad Huseinagić „OKO“ Sarajevo 110. Akušerstvo III Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo 111. Ginekologija III Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo 112. Stomatološka rendgenologija III Maida Ganibegović – Selimović „OKO“ Sarajevo 113. Fizikalna terapija III i IV Jadranka Prusac – Šormaz „OKO“ Sarajevo 114. Praktikum iz akušerstva III i IV Dobrislav Ćetković „Svjetlost“ Sarajevo 115. Praktikum iz ginekologije III i IV Dobrislav Ćetković „Svjetlost“ Sarajevo

 • 32

  116. Akušerstvo IV Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo 117. Ginekologija IV Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo 118. Ginekologija i akušerstvo IV Dobrislav Ćetković „Svjetlost“ Sarajevo 119. Gerijatrija IV M. Gavranović, A. Buljina „Svjetlost“ Sarajevo

  120. Klinička biohemija Milan Miholjčić, Mira Jadrić – Winterhalter

  „Svjetlost“ Sarajevo

  121. Klinička biohemija – vježbe za praktičnu nastavu

  Milan Miholjčić, Mira Jadrić – Winterhalter

  „Svjetlost“ Sarajevo

  122. Pedijatrija IV Mirsada Mahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  123. Farmakologija za 4. razred srednje medicinske škole Željko Bukvić „Svjetlost“ Sarajevo

  Građevinska škola 124. Građevinski materijali I Ahmet Hadrović „Ljiljan“ Sarajevo 125. Građevinske konstrukcije I i II Tatjana Najdhart „Svjetlost“ Sarajevo 126. Geodezija za građevinsku struku II Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica

  127. Nacrtna geometrija II za građ. i arh. teh. šk. Naim Marušić „Svjetlost“ Sarajevo

  128. Geodezija za građevinsku struku III Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica

  Saobraćajna škola 129. Osnovi drumskog saobraćaja I Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 130. Stabilna postrojenja I Ale Karadžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 131. Građevinske i pretovarnemašine II Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 132. Održavanje vučenih vozila III Petar Simić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  133. Bezbjednost drumskog saobraćaja III i IV

  Faik Sadiković „Svjetlost“ Sarajevo

  134. Organizacija teh. kolske djelatnosti Ilija Šobot, Ale Karadžić „Denfas“ Tuzla 135. Vučena vozila Ilija Šobot, Ale Karadžić „Denfas“ Tuzla 136. Upotreba vučenih vozila Hamdija Šaljić „Denfas“ Tuzla

  Geodetska škola 137. Geodezija I Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica 138. Priručnik praktične nastave I Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica 139. Geodezija II Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica 140. Priručnik praktične nastave II Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica 141. Račun izravnanja III Nihad Kapetanović „Dom štampe“ Zenica

  Rudarsko – geološka škola

  142. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I

  Ćazim Begić, Alija Mujkanović „Studentska štamparija“ Sarajevo

  143. Mineralogija Galiba Sijarić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo 144. Mineralogija Galiba Sijarić „Svjetlost“ Sarajevo

  Poljoprivredno – prehrambena škola

  145. Povrtlarstvo Smiljka Vukašinović „Studentska štamparija“ Sarajevo

  146. Biljna proizvodnja I T. Šarić, Dž. Bisić – Hajro, B.Šaćiragić, E. Alagić

  „Studentska štamparija“ Sarajevo

  147. Osnovi vrtlarstva II Ahmed Muratović, Besim Balić „Studentska štamparija“ Sarajevo

  148. Tehnologija mesa II i III Suada Islamović „Svjetlost“ Sarajevo

  149. Higijena i tehnologija namirnica animalnog porijekla

  Jasmina Šehinović „Svjetlost“ Sarajevo

  150. Tehnologija ulja i masti II i III Selma Čorbo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

 • 33

  Tekstilna tehnička škola 151. Tekstilna vlakna I Subhija Joldo „Svjetlost“ Sarajevo 152. Organizacija konfekcijske proizvodnje Behudin Kozica, Hrvoje Brajković „Svjetlost“ Sarajevo 153. Osnovi tekstilne tehnologije Vasilija Ibrahimagić, Subhija Joldo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  PRIRUČNICI 1.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 – 8 – priručnik za nastavnike

  Hamid Šoše „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  2. Didaktički vodič „Dijete u centru aktivnosti“ Ediba Pozderović „Denfas“ Tuzla

  3. Mediji – priručnik EU VET – MODUL 2 Danka Mitrović, Amira Džibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  4. Komunikacija na radnom mjestu – priručnik EU VET – MODUL 1

  Danka Mitrović, Amira Džibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  5. Nastavnik u inkluzivnom okruženju „Štamparija Fojnica“Fojnica 6. Jezičko – pravopisni priručnik Refik Bulić „Bosanska riječ“ Tuzla

  7. Moj bosanski 1., 2., 3., i 4. – školski rječnik kulture izražavanja

  Dževad Jahić, Hazema Ništović „Dom štampe“ Zenica

  8. Izbor kompozicija za gitaru 1,2,3 Nusret Strujić „Svjetlost“ Sarajevo

  9. Zbirka kompozicija za gitaru Vjekoslav Andree „Vrijeme“ Zenica

  10. Kompas – priručnik za obrazovanje mladih

  Patricija Brander, Rui Gomes, Ellie Keen, Marie - Laure Lemineur, Barbara Oliveira, Jana Ondračkova, Alessio Surian, Olena Suslova

  „Intependent“ Zenica

  11. Fizika za osnovnu školu – priručnik za nastavnike

  Nada Gabela, Hasnija Muratović „Grafex“ Mostar

  12.

  Konverzija mjera –informatika, matematika, fizika, geografija/zemljopis i likovno vaspitanje ili likovno obrazovanje – Za geografiju su date oblasti : Europa, Svijet i Bosna i Hercegovina - cd (softver – radna bilježnica)

  Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  13. Informatika 5. – 8. – metodički priručnik za nastavnike Suada Numić, Salih Čemo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  14. Priručnik za opisno ocjenjivanje Vahid Mulić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  15. „Osnovi demokratije“ udžbenik za I – IV razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centar za građansko obrazovanje“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2000. god.

  16. „Osnovi demokratije“ radni listovi za I – IV razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centar za građansko obrazovanje“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2000. god.

  17. 'Osnovi demokratije“ priručnik za nastavnike I – IV razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centar za građansko obrazovanje“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2000. god.

  18. 'Osnovi demokratije“ udžbenik za VIII razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centar za građansko obrazovanje“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2000. god.

  19. „Osnovi demokratije“ priručnik za nastavnike za VIII razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centar za građansko obrazovanje“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2000. god.

  20. 'Demokratija i ljudska prava“ udžbenik za učenike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorski tim „Civitasa za BiH“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2001. god.

  21. „Demokratija i ljudska prava“ priručnik za nastavnike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorski tim „Civitasa za BiH“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2001. god.

  22. 'Projekt građanin“ priručnik za učenike viših razreda osnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centar za građansko obrazovanje“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2000. god.

 • 34

  23. „Projekt građanin“ priručnik za nastavnike viših razreda osnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centar za građansko obrazovanje“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2000. god.

  24. „Demokratija i ljudska prava“ zbornik radova (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorski tim „Civitasa za BiH“

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2003. god.

  25. „Umijeće življenja“ radni listovi za učenike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava Peace Corps, USA

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2004. god.

  26. „Umijeće življenja“ priručnik za nastavnike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava Peace Corps, USA

  „Civitas Bosne i Hercegovine“, 2004. god.

  NASTAVNI FILMOVI

  1. Fizika „Domes trade company“ Sarajevo

  2. Biologija „Domes trade company“ Sarajevo

  3. Hemija „Domes trade company“ Sarajevo

  4. Razredna nastava „Domes trade company“ Sarajevo

 • 35

  SPISAK NASLOVA ODOBRENIH NA OSNOVU ODLUKE KANTONALNIH MINISTARSTAVA OBRAZOVANJA

  ZA PODRUČJE NJIHOVOG KANTONA

 • 36

  SREDNJOBOSANSKI KANTON R.B. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR/I IZDAVAČ

  1.

  Haydi Türkҫe Ӧğrenelim 1 udžbenik turskog jezika, kao drugog stranog jezika, za šesti razred

  Dž. Bracković, U. Kiliҫ, S. Doğan, K.Aramak, B. Koҫ, S. Calik

  Yunus Emre Institute/Enstitüsü „Vrijeme“ Zen