59
ПРЕГЛЕД АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА КОЈА СУ УВЕДЕНА У РЕГИСТАР АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 1. ОСТАЦИ СТАРОГ ГРАДА ГАМЗИГРАДА – ЗАЈЕЧАР 2. ЛАЗАРЕВА ПЕЋИНА КОД ЗЛОТА 3. ‘’БРЕСЈЕ’’ – МЕДИАНА КОД НИША 4. ЦАРИЧИН ГРАД КОД ЛЕБАНА 5. ГРАДАЦ КОД КОНОПНИЦЕ 6. ТРАП КОД КОНОПНИЦЕ 7. ДРЕНГРАД КОД БРЕГОВИНЕ 8. ВЕЛИКА ХУМСКА ЧУКА КОД ХУМА – НИШ 9. ГРАДАЦ КОД ЗЛОКУЋАНА 10. ‘’МЕЂА’’ – ‘’КАЛЕ’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ КОД ДОЊЕГ БРИЈАЊА 11. ‘’КАЛЕ’’ или ‘’ГУРГЕЦ’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ КОД ДОЉЕГ БРИЈАЊА 12. БУБАЊ КОД НОВОГ СЕЛА – НИШ 13. ДЕО ВИЗАНТИЈСКЕ НЕКРОПОЛЕ У НИШУ 14. ТРАНСДИЕРНА КОД ТЕКИЈЕ – КЛАДОВО 15. РАВНА КОД БОЉЕТИНА – МАЈДАНПЕК 16. КАСТРУМ КОД СИПА 17. РИБНИЦА КОД ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА – МАЈДАНПЕК 18. ПЕЦКА БАРА КОД КЛАДОВА 19. ЦИГАНИЈА КОД ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА 20. МАЛО ГОЛУБИЊЕ – МАЈДАНПЕК 21. ВЕЛИКО ГОЛУБИЊЕ – МАЈДАНПЕК 22. БОЉЕТИНСКА РЕКА – МАЈДАНПЕК 23. ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА 24. ВЕЛИКИ ГРАДАЦ И БАЊА 25. ГОЛО БРДО 26. МАЛА ЛИВАДИЦА 27. ВЕЛИКА ЛИВАДИЦА 28. РИМСКЕ ТЕРМЕ 29. КУЛИНА 30. РИМСКА ГРАЂЕВИНА СА МОЗАИКОМ НА КОЊСКОМ ГРОБЉУ КОД НИША 31. РИМСКО – ВИЗАНТИЈСКО УТВРЂЕЊЕ КАРАТАШ 32. РАВНА КОД КЊАЖЕВЦА 33. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ КОД СЕЛА ЈАБЛАНИЦЕ 34. МОКРАЊСКЕ СТЕНЕ 35. ПОНТЕС СА ОСТАЦИМА КАСТРУМА 36. РУДНА ГЛАВА 37. РЕМИСИАНА – АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ 38. ГОИНСКО КАЛЕ У БЛИЗИНИ ДИМИТРОВГРАДА 39. ‘’ТРЊИНА’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ КОД БРЕСТОВАЧКЕ БАЊЕ, СО БОР 40. ‘’КУЧАЈНА’’ АРХЕОЛОШКО НАЛЗИШТЕ КОД БОРА 41. ‘’КАСТЕЛ’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ НА МИРОЧУ, СО МАЈДАНПЕК 42. ВИЗАНТИЈСКА ГРОБНИЦА КОД ЈАГОДИН-МАЛСКОГ МОСТА У НИШУ 43. ВРЕЛО – ЖАРКАМЕЛ ПРЕГЛЕД ПРОГЛАШЕНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА КОЈА СУ УВЕДЕНА У РЕГИСТАР ЗНАМЕНИТИХ МЕСТА

spisak kd

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: spisak kd

ПРЕГЛЕД АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА КОЈА СУ УВЕДЕНА У РЕГИСТАР АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ

1. ОСТАЦИ СТАРОГ ГРАДА ГАМЗИГРАДА – ЗАЈЕЧАР2. ЛАЗАРЕВА ПЕЋИНА КОД ЗЛОТА3. ‘’БРЕСЈЕ’’ – МЕДИАНА КОД НИША4. ЦАРИЧИН ГРАД КОД ЛЕБАНА5. ГРАДАЦ КОД КОНОПНИЦЕ6. ТРАП КОД КОНОПНИЦЕ7. ДРЕНГРАД КОД БРЕГОВИНЕ8. ВЕЛИКА ХУМСКА ЧУКА КОД ХУМА – НИШ9. ГРАДАЦ КОД ЗЛОКУЋАНА 10. ‘’МЕЂА’’ – ‘’КАЛЕ’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ КОД ДОЊЕГ БРИЈАЊА11. ‘’КАЛЕ’’ или ‘’ГУРГЕЦ’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ КОД ДОЉЕГ БРИЈАЊА12. БУБАЊ КОД НОВОГ СЕЛА – НИШ13. ДЕО ВИЗАНТИЈСКЕ НЕКРОПОЛЕ У НИШУ14. ТРАНСДИЕРНА КОД ТЕКИЈЕ – КЛАДОВО15. РАВНА КОД БОЉЕТИНА – МАЈДАНПЕК16. КАСТРУМ КОД СИПА17. РИБНИЦА КОД ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА – МАЈДАНПЕК18. ПЕЦКА БАРА КОД КЛАДОВА19. ЦИГАНИЈА КОД ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА20. МАЛО ГОЛУБИЊЕ – МАЈДАНПЕК21. ВЕЛИКО ГОЛУБИЊЕ – МАЈДАНПЕК 22. БОЉЕТИНСКА РЕКА – МАЈДАНПЕК23. ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА24. ВЕЛИКИ ГРАДАЦ И БАЊА25. ГОЛО БРДО26. МАЛА ЛИВАДИЦА27. ВЕЛИКА ЛИВАДИЦА28. РИМСКЕ ТЕРМЕ 29. КУЛИНА30. РИМСКА ГРАЂЕВИНА СА МОЗАИКОМ НА КОЊСКОМ ГРОБЉУ КОД НИША31. РИМСКО – ВИЗАНТИЈСКО УТВРЂЕЊЕ КАРАТАШ32. РАВНА КОД КЊАЖЕВЦА33. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ КОД СЕЛА ЈАБЛАНИЦЕ34. МОКРАЊСКЕ СТЕНЕ35. ПОНТЕС СА ОСТАЦИМА КАСТРУМА36. РУДНА ГЛАВА 37. РЕМИСИАНА – АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ38. ГОИНСКО КАЛЕ У БЛИЗИНИ ДИМИТРОВГРАДА39. ‘’ТРЊИНА’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ КОД БРЕСТОВАЧКЕ БАЊЕ, СО БОР40. ‘’КУЧАЈНА’’ АРХЕОЛОШКО НАЛЗИШТЕ КОД БОРА41. ‘’КАСТЕЛ’’ АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ НА МИРОЧУ, СО МАЈДАНПЕК42. ВИЗАНТИЈСКА ГРОБНИЦА КОД ЈАГОДИН-МАЛСКОГ МОСТА У НИШУ43. ВРЕЛО – ЖАРКАМЕЛ

ПРЕГЛЕД ПРОГЛАШЕНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА КОЈА СУ УВЕДЕНА У РЕГИСТАР ЗНАМЕНИТИХ МЕСТА

1. ШАНЧЕВИ ИЗ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА – ДЕЛИГРАД, АЛЕКСИНАЦ2. СПОМЕНИК НА БУБЊУ И СПОМЕН ПАРК БУБАЊ – НИШ3. СПОМЕН ДОМ И СПОМЕН МУЗЕЈ НА СТЕВАНСКИМ ЛИВАДАМА – НЕГОТИН4. ЧЕГАР – МЕСТО ИЗ I СРПСКОГ УСТАНКА (СА ШАНЧЕВИМА И СПОМЕНИКОМ), НИШ5. МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК – СТАРО ВОЈНО ГРОБЉЕ НА ДЕЛИЈСКОМ ВИСУ – НИШ

Page 2: spisak kd

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

Споменици културе

44. Манастир Св. Стевана у Липовцу На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Р. Србије Бр. 952 – 1596/1 од 23. августа 1951. године Велики значај – Одлука СРС РС 69 од 28.06.1983.год., Сл. Гласник 28/83

76. Црква Св. Тројице у Горњем Адровцу На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 564/1 од 18. маја 1973. године

216. Зграда основне школе ‘’Љупче Николић’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 35 од 29. 03. 1985. године

217. Црква посвећена Св. Николи На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 38 од 29. 03. 1985. године

218. Зграда учитељске школе сада општинског суда у ул. Аце Милојевића, бр. 2 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 32 од 29. 03. 1985. године

219. Зграда мушке основне школе – центра за културу при Радничком универзитету На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 36 од 29. 03. 1985. године

220. Зграда Завичајног музеја На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 –37 од 29. 03. 1985. године

221. Грађанска кућа у ул. Момчила Поповића, бр. 7 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 40 од 29. 03. 1985. године

222. Грађанска кућа у ул. Момчила Поповића, бр. 13 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 34 од 29. 03. 1985. године

223. Грађанска кућа у ул. Др. Тихомира Ђорђевића, бр. 16 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 41 од 29. 03. 1985. године

224. Грађанска кућа – Градска вила у ул. др. Тихомира Ђорђевића, бр. 24 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 39 од 29. 03. 1985. године

225. Градска вила у Косовској улици, бр. 28 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 30 од 29. 03. 1985. године

226. Грађанска кућа у ул. Дракчета Милосављевића, бр. 34 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 30 од 29. 03. 1985. године

227. Гробљанска капела Др. Стевана Димитријевића на градском гробљу На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 31 од 29. 03. 1985. године

Page 3: spisak kd

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

Споменици културе

12. Манастир Лапушња код ЛуковаПрема решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР СрбијеБр. 408/48 од 19. марта 1948. годинеВелики значај – Одлука СРС РС 69 од 28.06.1983.год., Сл. Гласник 28/83

63. Манастир Крепичевац код ЈабланицеНа основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у НишуБр. 563/67 од 2. јуна 1967. године

99. Црква Св. ИлијеНа основу одлуке о проглашењу за културно добро СО БољевацБр. 633 – 491/ 80 – 07 од 15. маја 1980. године

100. Зграда старе апсане у Бољевцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 492/80 – 07 од 15. маја 1980. године 101. Кућа Добросава Петровића у Бољевцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 495/80 – 07 од 15. маја 1980. године102. Зграда старе основне школе у Јабланици На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 493/80 – 07 од 15. маја 1980. године103. Зграда старе општине у Кривом Виру На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 489/80 – 07 од 15. маја 1980. године104. Црква Св. Арханђела ‘’Лозица’’ са спомеником код Кривог Вира На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 487/80 – 07 од 15. маја 1980. године105. Османбегова чесма у Подгорцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 488/80 – 07 од 15. маја 1980. године106. Стари споменик – запис у Сумраковцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 490/80 – 07 од 15. маја 1980. године

Page 4: spisak kd

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Споменици културе

127. Српско војно утврђење са магацинима и бункерима Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Бабушница Бр. 633 – 1/ 80 – 01 од 12. маја 1980. године

347. Манастир Св. Петке у Горчинцу На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-15038/2002 од 31.10.2002.год.

Page 5: spisak kd

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

Споменици културе

126. Манастир Дивљана код села Дивљане Према одлуци Извршног савета СО Бела Паланка Бр. 63/1 од 3. децембра 1979. године

295. Манастир Сињачни – Св. оца Николе На основу одлуке Извршног савета СО Бела Паланка Бр. 011 – 88 од 07. 09. 1990. године

Page 6: spisak kd

ОПШТИНА БОЈНИК

Споменици културе

40. Кућа Дане и Никодија Вељковића у Сувом ПољуНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 520 од 24. априла 1950. године

41. Кућа народног хероја Ђуке Динић у Доњем КоњувцуНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РСБр. 731 од 20. јуна 1950. године Црква Св. Тројице у Ображди

На основу одлуке Владе Републике Србије 05 број 633-7563/2005 од 01.12.2005.год. Црква Св. Арханђела Гаврила у Придворици На основу одлуке Владе Републике Србије 05 број 633-7564/2005 од 01.12.2005.год.

Page 7: spisak kd

ОПШТИНА БОР

Споменици културе

30. Конак кнеза Милоша у Брестовачкој Бањи На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика РС Бр. 1300 / 49 од 22. јуна 1949. године

31. Кнежев дворац у Брестовачкој Бањи На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1299 / 49 од 22. јула 1949. године

32. Амам кнеза Милоша Обреновића 257. Зграда рударско металуршког факултета

На основу проглашења Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године.

258. Зграда музеја рударства и металургије259. Зграда Дома културе у ул. М. Пијаде, бр. 19260. Споменик посвећен изгинулим ратницима – српским и француским

војницим од 1912. до 1918. године На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године

261. Споменик Петру Радовановићу, истакнутом југословенском револуционару у центру Бора

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/80 – 01 од 29. 12. 1988. године262. Споменик Миклошу Раднотијеву код Борског језера

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 1 од 29. 12. 1988. године

263. Спомен појате ‘’Партизански Бивак’’ у Брусову код Доње Беле реке На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године

292. Пословна зграда на Тргу Ослобођења, бр. 5 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године

294. Црква успења Богородице у селу Слатина На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 02 – 2/89 – 01 од 28. 12. 1989. године.

Page 8: spisak kd

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Споменици културе

42. Манастир Св. Прохор ПчињскиНа основу решења о проглашењу Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РСБр. 942/50 од 23. септембра 1950. годинеИзузетан значај - одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979. Сл. гласник бр. 14/79

Page 9: spisak kd

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Споменици културе

34. Манастир Поганово са црквом посвећеном Св. ЂорђуНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научнопроучавање споменика културе РСБр. 1616 од 21. септембра 1949. годинеВелики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год- Сл. Гласник 14/79.

204. Црква Св. Ђорђа у Гробљу код Жељуше На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград Бр. 01 – 06 – 99 од 9. марта 1984. године

205. Манастир Св. Кирина и Јудите код Смиловца На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград Бр. 01 – 06 – 99 од 9. марта 1984. године

206. Црква Св. Арханђела код Бољевог Дола На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград Бр. 01 – 06 – 99 од 9. марта 1984. године

228. Кућа у улици Моше Пијаде На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград

Page 10: spisak kd

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

Споменици културе

1. Курвин град код МалошиштаНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР СрбијеБр. 541/ 57 од 17. новембра 1947. годинеВелики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год- Сл. Гласник 14/79.

2. Црква Св. Јована код ОрљанаНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР СрбијеБр. 543/ 47 од 17. новембра 1947. године

Page 11: spisak kd

ОПШТИНА ГАЏИН ХАН

Споменици културе

72. Стара црква Св. Вазнесења у Великом Крчимиру По решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 762/1 од 13. августа 1970. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 28/83

123. Црква Св. Николе у Доњем Драговљу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Гаџин Хан Бр. 06 – 203/ 80 од 17. септембра 1980. године

348. Црква Успења Св. Богородице у Гркињи На основу одлуке Владе Републике Србије 05 број 633-16770/2002 од 13.12.2002.год.355. Црква Св. Илије у Јагличју На основу одлуке Владе Републике Србије 05 број 633-7560/2005 од 01.12.2005.год.

Page 12: spisak kd

ОПШТИНА КЛАДОВОСпоменици културе35. Трајанова табла и део пута

На основу решења о заштити Републучког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 2010/ 49 од 22. новембра 1949. године Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

55. Стари град Фетислам На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1767/ 1 од 27. октобра 1964. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

98. Стара зграда поште – мезулане у Брзој Паланци Према одлуци Скупштине општине Кладово Бр. 633/ 01 од 09. јуна 1979. године

319. Сигнална станица ‘’Пене’’ на Ђердапу На основу одлуке Скупштине општине Кладово Бр. 022 – 2/ 94 – 01 од 28. априла 1994. године

Page 13: spisak kd

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦСпоменици културе14. Манастир посвећен Св. Тројици код Горње Каменице

На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 440/ 48 од 24. марта 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983., Сл. гласник 28/83

15. Цркве посвећене Св. Богородице у Доњој Каменици На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 444/ 48 од 25. марта 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

57. Кућа на Тргу Ослобођења, бр. 41 На основу решењу о заштити Републичког завода за заштиту и научно

проучавање споменика културе РС Бр. 885/ 4 од 28. децембра 1966. године

64. Црква посвећена Св. Ђорђу На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 685/ 67 од 27. јуна 1967. године

209. Стара кућа Иванке Првуловић у Минићеву Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 2/ 83 од 28. септембра 1984. године

229. Стара сеоска кућа Горана Живковића у Балановцу Према одлуци о проглашењу Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 2 – 1/ 83 од 10. маја 1985. године

230. Вила пољопривредно – прехрамбеног комбината ‘’Џервин’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 1/ 84 – 03 од 31. јануара 1986. године

233. Две зграде у улици Карађорђевој, бр. 15 – зграда завичајног музеја и зграда издавачке РО ‘’Ноига’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 1/ 1 – 84 – 03 од 25. марта 1986. године

203. Кућа Радикалског првака Аце Станојевића у Књажевцу На основу решења СО-е Књажевац Бр. 633-1/84-1 од 29.03.1985.год.

Page 14: spisak kd

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈАСпоменици културе3. Манастир Св. Николе

На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР СрбијеБр. 545/ 3 од 18. новембра 1947. годинеИзузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

4. Манастир Св. БогородицеНа основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР СрбијеБр. 547/ 47 од 18. новембра 1947. годинеИзузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

21. Маркова црква – касноантичне базилике код КастратаНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Р СрбијеБр. 2056 / 48 од 11. новембра 1948. године

25. Црква Св. Мине, Виктора и Вићентија у ШтавиНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Р СрбијеБр. 424 /49 од 15. марта 1949. годинеВелики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 28/83

49. Иван кула код ЗаграђаНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Р СрбијеБр. 96/ 56 од 9. фебруара 1956. године

74. Марина кулаНа основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у НишуБр. 1250/1 од 30. децембра 1971. годинеВелики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 28/83

291. Споменик ослободиоцима Куршумлије од Турака На основу одлуке СО-е Куршумлија Бр. 633-3/87 од 22.05.1987.год.

Page 15: spisak kd

ОПШТИНА ЛЕСКОВАЦСпоменици културе5. Јашуњски манастир – Св. Богородице

Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 594 од 24. новембра 1947. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 28/83

6. Јашуњски манастир – Св. Јован код села Јашуње Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 596 од 25. новембра 1947. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 28/83

9. Манастир Рударе са црквом посвећеном Св. Петки Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе

СР Србије Бр. 384 од 13. марта 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 28/83

10. Кућа Боре Димитријевића, ‘’Пиксле’’ Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе НР Србије Бр. 382 од 15. марта 1948. године

26. Кућа Шоп Ђокића На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе СР Србије Бр. 857 од 19. маја 1949. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год., Сл. гласник 47/87

38. Кућа народног хероја Трајка Стаменковића На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 519/50 од 27. априла 1950. године

39. Кућа народног хероја Косте Стаменковића На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 518 од 27. априла 1950. године

43. Стара црква Св. Богородице На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 383 од 26. марта 1951. године

66. Манастир Бабичко На основу решења Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 63/ 1 од 8. фебруара 1968. године

120. Црква посвећена Светом Апостолу у Турековцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980. године

121. Црква Св. Петке код Кумарева На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980. године

122. Манастир Чукљеник са црквом посвећеном Св. Николи (са воденицом на саставу мале и Чукљеничке реке)

Page 16: spisak kd

На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 28/83

119. Кућа у ул. Милоша Обилића, бр. 4 На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980. године

129. Кућа народног хероја Стојана Љубића у Вујанову На основу решења Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Београд бр. 1949/49 од 23.11.1949.год.

237. Скобаљића град код Вучја На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 22/ 86 – 01 од 24. 06. 1986. године

264. Саборна црква Св. Тројице На основу одлуке СО Лесковац Број 06-2/89-01 од 09.02.1989.год.

265. Зграда седишта информативне организације ‘’Наша Реч’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године266. Зграда Дома културе младих ‘’Жика Илић – Жути’’

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

267. Зграда хотела ‘’Дубочице’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године268. Грађанска кућа у ул. Радоја Домановића, бр. 13

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

269. Зграда у којој је било седиште прве комунистичке општине – садашња зграда Скупштине Општине

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општиине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године270. Зграда Дома занатлија

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

271. Зграда Окружног Суда На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

272. Зграда бившег Српског начелства На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године 273. Зграда у ул. Јужноморавских бригада, бр. 83

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

274. Зграда у ул. Јужноморавских бригада, бр. 93 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

275. Грађанска кућа у ул. Ђорђа Лешњана, бр. 1 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

Page 17: spisak kd

276. Грађанска кућа у ул. Радоја Домановића, бр. 5 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

277. Грађанска кућа у ул. Радоја Домановића, бр. 13 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

278. Грађанска кућа у ул. Пасјачког обрада, бр. 42 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године.

279. Зграда трговачког магацина у ул. Светозара Марковића, бр. 60 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

280. Грађанска стамбена кућа у ул. Светозара Марковића, бр. 69 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

281. Грађанска кућа у ул. Доситеја Обрадовића, бр. 29 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

282. Грађанска кућа у ул. Владе Ђорђевића, бр. 23 На основу одлуке Извршнопг савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

283. Грађанска кућа у Масариковој улици, бр. 32 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

284. Зграда у улици Иве Лоле Рибара, бр. 66 На основу одлуке Изврпног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

285. Грађанска кућа у ул. Ратка Павловића, бр. 12 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

286. Грађанска кућа у ул. Максима Горког, бр. 15 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

287. Споменик палим ратницима Исковца од 1877 – 1918 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године293. Грађанска кућа у ул. Војводе Мишића, бр. 37

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године

289. Комплекс гајтанара и воденице у селу Страјковцу На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 40/ 90 – 01 од 27. 12. 1990. године

- Католичка црква у ул. Б. Нушића 12На основу одлуке СО-е ЛесковацБр. 06-42/86-01 од 12.12.1986.год.

- Грађанска кућа у ул. Б. Нушића 25На основу одлуке СО-е Лесковац

Бр. 06-42/86-01 од 12.12.1986.год.- Кућа Борислава Анђелковића- Грађанска кућа у ул. Николе Скобаљића 34-36

Page 18: spisak kd

На основу одлуке СО-е ЛесковацБр. 06-30/86-01 од 25.09.1986.год.

- Грађанска кућа у ул. Максима Горког 21На основу одлуке СО-е ЛесковацБр. 06-30/86 од 25.09.1986.год.

- Зграда Привредног суда на углу Пана Ђукића и Благоја Николића- Чичановићева кућа у ул. Војводе Мишића 4- Зграда у ул. М. Тита 14-18 на углу 11.октобар тзв ''Багат''- Црква Св. Илије на Хисару- Стамбено трговачка кућа Светозара Марковића 67

На основу одлуке СО-е ЛесковацБр. 06-42/86-01 од 12.12.1986.год.

Page 19: spisak kd

ОПШТИНА МАЈДАНПЕКСпоменици културе239. Лепенски вир

На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 55/ 1 од 26. 05. 1966. године Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

158. Комплекс бакарнице са старом топионицом На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Мајданпек Бр. 06 – 10 од 31. 03. 1983. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983., Сл. гласник 28/83

Page 20: spisak kd

ОПШТИНА НЕГОТИНСпоменици културе13. Манастир Кароглаш код Милошева

На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 416/ 48 од 20. марта 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983., Сл. гласник 28/83

37. Хајдук Вељкова барутана На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 260/ 50 од 13. марта 1950. године Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

62. Црква Св. Тројице На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 561/ 1 од 2. јуна 1967. године

65. Црква вазнесења Господњег у Јабуковцу На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 690/1 од 28. јуна 1967. године

84. Кућа народног хероја Станка Пауновића у Брестовцу Према решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1560 од 10. октобра 1975. године

85. Кућа Стевана Мокрањца Према решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1589/1 од 15. октобра 1975. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

88. Споменик Хајдук Вељку Петровићу На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1129/1 од 7. септембра 1976. године

90. Црква брвнара вазнесења Господњег у Брестовцу На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1839/1 од 28. децембра 1976. године

91. Црква брвнара посвећена Св. Тројици у Поповици На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1880/2 од 28. децембра 1976. године

92. Црква брвнара Св. Духа у Трњану На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1861/2 од 28. децембра 1976. године

107. Зграда музеја крајине На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 7/ 80 – 3 од 18. јуна 1980. године

108. Зграда Педагошке академије На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 6/ 80 – 3 од 18. јуна 1980. године

109. Зграда Дома за децу и омладину ‘’Станко Пауновић’’ На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 6/ 80 – 3 од 18. јуна 1980. године

110. Стара црква Св. Богородице На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 5/ 80 – 3 од 18. јуна 1980. године

Page 21: spisak kd

Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79111. Манастир Буково

На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 4/ 80 – 3 од 18. јуна 1980. године

112. Комплекс старих чесама у Видровцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 10/ 80 – 3 од 18. јуна 1980. године

113. Зграда Дома ЈНА На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 12/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године

114. Грађанска кућа у ул. Добриле Радосављевић, бр. 2 На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 13/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године

115. Стара сеоска кућа са ‘’Јазлуком’’ у Брестовцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 17/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године

116. Ђокинска воденица код Брестовца На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 18/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године

117. Старо сеоско гробље код Рајца На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 15/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године

118. Старо сеоско гробље код Рогљева На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 16/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године

124. Кућа првоборца Момчила Ранковића у Рајцу На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 2/ 81 – 2 од 07. октобра 1981. године

Page 22: spisak kd

ОПШТИНА НИШСпоменици културе16. Нишка Тврђава

На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 671 од 06. маја 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

17. Ћеле Кула На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 678 од 29. јуна 1948. године Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

22. Рановизантијска гробница са фрескама На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 135/ 49 од 21. јануара 1949. године Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

29. Иконостас саборне цркве, са Саборном црквом Иконостас је проглашен на основу решења Републичког завода за заштиту и

научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 749/ 49 од 20. 06. 1949. године Саборна црква је проглашена за споменик културе на основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 73/ 86 од 29. 05. 1986. године

33. Кућа Стамболијских На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1333 од 28. јуча 1949. године

47. Џамија у улици Милојка Лешјанина На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 913/ 54 од 09. новембра 1954. године

52. Латинска црква код Горњег Матејевца На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 963 од 21. октобра 1963. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983., Сл. гласник 28/83

68. Кућа у ул. Димитрија Димитријевића бр. 52 На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 21 од 31. маја 1968. године

70. Зграда Старог Официрског Дома На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 129/ 1 од 25. фебруара 1970. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

75. Зграда Старог начелства – зграда Универзитета На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 497/ 1 од 09. маја 1972. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

78. Зграда у ул. Маршала Тита, бр.38

Page 23: spisak kd

На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1078/ 1 од 17. августа 1973. године

79. Зграда у ул. Светозара Марковића, бр. 14 На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1079/ 1 од 17. августа 1973. године

80. Зграда у ул. Милојка Лешјанина, бр. 17 На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1136/ 1 од 27. августа 1973. године

81. Зграда у ул. Обилићев Венац, бр.18 На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1934/ 1 од 29. децембра 1973. године

82. Кућа Мишићевих у Вождовој улици, бр.25 На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 17/ 1 од 07. јануара 1974. године

83. Зграда Историјског архива у Нишкој Тврђави На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 909/ 2 од 27. јула 1975. године

86. Зграда Пастеровог завода На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 2103/ 1 од 24. децембра 1975. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

95. Спомен музеј ‘’12 фебруар’’ – логор на Црвеном крсту На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 484/ 1 од 13. маја 1977. године Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

125. Зграда Народног позоришта На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Ниш Бр. 020 – 79/ 82 од 10. марта 1982. године

138. Споменик на гробу Атанасија Петровића, учитељ Тасе Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 32/ 83 од 07. марта 1983. године

139. Споменик на гробу пуковника Милована Недића Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 24/ 83 од 07. марта 1983. године

140. Црква посвећена Св. Арханђелу Михаилу у Д. Матејевцу Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 24/ 83 од 07. марта 1983. године

141. Споменик ослободиоцима Ниша на Тргу Ослобођења Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 26/ 83 од 07. марта 1983. године

142. Гробнице са бистом Павла Стојковића Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 –27/ 83 од 07. марта 1983. године

143. Стара кућа на спрат у Копитаревој улици, бр. 7 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 28/ 83 од 07. марта 1983. године

144. Зграда са казанџијским радионицама у Копитаревој, бр. 9 Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 31/ 83 од 07. марта 1983. године

145. Гробница са спомеником сердару Јолу Пилетићу

Page 24: spisak kd

Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 29/ 83 од 07. марта 1983. године

146. Гробница са спомеником Тодору Станковићу Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 30/ 83 од 07. марта 1983. године147. Споменик на гробу Станку Власотиначком

Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 36/ 83 од 07. марта 1983. године

149. Зграда Комунистичке општине /Народна библиотека/ - ул. Д. Костића Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 34/ 83 од 07. марта 1983. године

150. Ратно војно гробље британског команвелта Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 35/ 83 од 07. марта 1983. године

151. Споменик на гробу Николе – Коле Рашића Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 37/ 83 од 07. марта 1983. године

152. Спомен гробница на Синђелићевом тргу Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 38/ 83 од 07. марта 1983. године

153. Гробница са спомеником Нестору Жучном – Проки Јовкићу Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 39/ 83 од 07. марта 1983. године

154. Спомен костурница стрељаним и вешаним родољубима и учесницима Топличког устанка 1917. год. у рову Нишке тврђаве Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 40/ 83 од 07. марта 1983. године156. Комплекс са црквом Св. Николе код села Миљковца

Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 43/ 83 од 07. марта 1983. године

157. Зграда хотела ‘’Парк’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 42/ 83 од 07. марта 1983. године

159. Група зграда које чини недељиву целину у ул. Маршала Тита /12,14,16/ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 168/ 83 од 16. децембра 1983. године

160. Зграда у ул. Маршала Тита, бр. 22 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 165/ 83 од 16. децембра 1983. године

161. Зграда у ул. Маршала Тита, бр. 28 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 16/ 83 од 16. децембра 1983. године

162. Зграда у ул. Маршала Тита, бр. 30 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 167/ 83 од 16. децембра 1983. године

163. Зграда у ул. Маршала Тита, бр. 32 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 168/ 83 од 16. децембра 1983. године

164. Зграда у ул. Маршала Тита, бр. 67

Page 25: spisak kd

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 177/ 83 од 16. децембра 1983. године

165. Зграда црвеног крста у ул. Маршала Тита, бр. 73 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 171/ 83 од 16. децембра 1983. године

166. Зграда у ул. Маршала Тита, бр. 122 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 176/ 83 од 16. децембра 1983. године

167. Зграда у ул. Наде Томић, бр. 21 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 178/ 83 од 16. децембра 1983. године

168. Зграда у ул. Иво Лоле Рибара, бр. 2 тзв. Апелова На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 174/ 83 од 16. децембра 1983. године

169. Зграда у ул. Орловића Павла, бр. 12 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 172/ 83 од 16. децембра 1983. године

170. Зграда у ул. Првог Устанка, бр. 2 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 169/ 83 од 16. децембра 1983. године

171. Зграда на Тргу Павла Стојковића , бр. 10-10а На основу одлуке Извршног савета Скушђтине општине Ниш Бр. 020 – 175/ 83 од 16. децембра 1983. године

172. Зграда прве Војне болнице На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 170/ 83 од 16. децембра 1983. године

173. Група зграда које чини недељиву целину на Тргу ослобођења – потез од угла са ул. Станка Пауновића до кеја Животе Ђошића

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 179/ 83 од 16. децембра 1983. године 174. Зграда Народног музеја у ул. Милојка Лешјанина 14 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-84/83 од 10. маја 1983. године175. Зграда у ул. Наде Томић, бр. 7

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-88/83 од 10. маја 1983.године

176. Зграда у Пријездиној улици, бр.5 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-87/83 од 10. маја 1983.године

177. Зграда у ул. Милојка Лешјанина, бр. 36 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-86/83 од 10. маја 1983.године

178. Зграда у ул. Милојка Лешјанина, бр. 39 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-80/83 од 10.05.1983.год.

179. Зграда Андона Андоновића у ул. Маршала Тита, бр. 41 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-85/83 од 10. маја 1983.године

180. Зграда Инжењеријске касарне На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш

Page 26: spisak kd

Бр. 020-83/83 од 10. маја 1983.године

181. Зграда на Тргу Павла Стојковића, бр. 6 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-81/83 од 10. маја 1983.године

182. Зграда на Тргу Павла Стојковића, бр. 12 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-82/83 од 10. маја 1983.године

183. Зграда у ул. Обилићев Венац, бр. 20 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-78/83 од 10. маја 1983.године

184. Зграда у ул. Обилићев Венац, бр. 22 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-79/83 од 10. маја 1983.године

231. Кућа Поповића у ул. Учитељ Тасина, бр. 17 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 02 – 135/ 85 од 26. септембра 1985. године

240. Зграда Председништва Скупштине Општине На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 72/ 86 од 29. маја 1986. године

241. Црква Св. Арханђела /мали саборни храм/ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 74/ 86 од 29. маја 1986. године

242. Средњовековно утврђење железник код Миљковца На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 76/ 86 од 29. маја 1986. године

243. Средњовековни локалитет са остацима цркве Св. Пантелејмона и некрополом На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 75/ 83 од 29. маја 1986. године

321. Зграда Гимназије ‘’Стеван Сремац’’ На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 3 од 08. августа 1997. године

323. Зграда Прве јавне Библиотеке у Јеронимовој На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 6 од 08. августа 1997. године

329. Зграда Учитељског дома На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 19 од 08. августа 1997. године

331. Зграда Симфонијског оркестра На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 21 од 08. августа 1997. године

332. Манастир Св. Јована Крститеља код Г. Матејевца На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3721/ 97 од 17. октобра 1997. године

340. Зграда Суда На основу одлуке Владе Републике Србије

05 Бр. 633-1784/99 од 22.05.2001. 341. Зграда Хранта Мумџијана

На основу одлуке Владе Републике Србије

Page 27: spisak kd

05 Бр. 633 – 1776/ 99 од 22. маја 2001. године

343. Зграда радио станице На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1787/ 99 од 22. маја 2001. године

333. Зграда поште 1 На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1937/ 99 од 28.07.1999.

334. Црква Св. Николе На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 4731/ 99 од 25.01.2000.

339. Зграда трговца Тодора Цекића На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1786/ 99 од 22. маја 2001. године

249. Зграда у ул. Светозара Марковића, бр. 40 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 18 од 26. 03. 1987. године

250. Зграда у ул. Југ-Богдановој, бр. 3 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш

Бр. 020 – 21/ 87 од 26. 03. 1987. године 251. Зграда на кеју 29. децембра, бр. 10-12

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 19/ 87 од 26. 03. 1987. године

252. Зграда у ул. Орловића Павла, бр. 16 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 20/ 87 од 26. 03. 1987. године

314. Зграда Специјалне полиције На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 01 – 178/ 1 – 9 – а од 21. јуна 1991. године

315. Кућа у ул. Петра Вучинића, бр. 26, ‘’Турска амбасада’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 01 – 178/ 1 – 9 – б од 21. јуна 1991. године

316. Старо Нишко гробље На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 01 – 178/ 1 – 9 – в од 21. јуна 1991. године

352. Црква Св. Петке код Доњег Матејевца На основу одлуке Владе Републике Србије

05 бр. 633 – 16767/2002 од 12. 12.2002. године357. Црква Св. Николе у Каменици

На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633 – 8005/2005 од 22.12.2005. године- Породична кућа Бранка Миљковића у ул. Љубе Дидића 9

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-17/87

Page 28: spisak kd

ОПШТИНА НИШКА БАЊАСпоменици културе54. Манастир Св. Богородице код Сићева

По решењу о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 965/2 од 18. децембра 1963. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год. Сл.гласник 28/83

77. Манастир Св. Петка ‘’Иверица’’ у Островици На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 802/ 1 од 21. јуна 1973. године

148. Комплекс цркве Св. Николе у селу Манастир Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 33/ 83 од 07. марта 1983. године

155. Стара сеоска кућа Тодора Коцића у Јелашници Према одлуци Извршног савета Скупштине општине ниш Бр. 020 – 41/ 83 од 07. марта 1983.

255. Зграда ликовне колоније у Сићеву На основу одлуке Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 91/ 85 од 10. маја 1985. године

328. Зграда старе хидроелектране ‘’Св. Петка’’ у Острвици На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 18 од 08. августа 1997. године

350. Старо купатило са базенима 3 и 4 На основу одлуке Владе Репбулике Србије 05 број 633-6872/2001-17 од 17.07.2001.год.

Page 29: spisak kd

ОПШТИНА ПИРОТСпоменици културе8. Манастир Темска са црквом посвећеном Св. Ђорђу

Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 327 од 08. марта 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год. Сл.гласник 28/83

45. Пиротска тврђава – Момчилов град На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 115 од 29. јуна 1953. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

46. Кућа породице Христић – Музеј Понишавља На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 844 – 468/ 1 од 14. септембра 1953. године Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год. Сл. гласник 14/79

51. Црква Вазнесења Господњег у Завоју Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије 01 бр. 92/1 од 04.02.1963.год.

58. Црква посвећена Св. Петке у Станичењу На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 04/ 2 – 66 од 09. маја 1967. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

59. Манастир Планиница са црквом Св. Николе На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 11/ 2 – 66 од 09. маја 1967. године

60. Зграда ‘’Бела Мачка’’ На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 187/ 2 од 10. маја 1967. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

67. Манастир Суково са црквом посвећеном Св. Богородице На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 18 од 13. марта 1968. године

128. Кућа Стојана Божиловића – Белог ул. Трг Карађорђа, бр.13202. Пећинска црква Св. Петра и Павла код Рсовца

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. од 14. 02. 1981. године

207. Црква Св. Николе у селу Дојкинцу На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/54-84 од 30. 03. 1984. године

210. Манастир Св. Богородице код Височке Ржане Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 82 – 84 од 25. јуна 1984. године

211. Црква Св. Ђорђа у селу Осмакову Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 83 – 84 од 25. јуна 1984. године

Page 30: spisak kd

213. Црква Св. Николе у Крупцу Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 85 – 84 од 25. јуна 1984. године

238. Спомен цркве Св. Јована Главосека код Крупца На основу одлуке извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 02 – 633/ 1 – 86 од 30. 06. 1986. године

288. Зграда гимназије На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 44 – 89 од 25. 04. 1989. године

96. Зграда бивше апотеке ‘’Карло Скауел’’ у ул. Бориса Кидрича 73 На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у нишу Бр. 715/ 1 од 21. јула 1977. године 289. Зграда бившег окружног начелства

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 45 – 89 од 25. 04. 1989. године

290. Зграда општинског суда На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 46 – 89 од 25. 04. 1989. године

212. Црква Св. Ђорђа у селу Славињи Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот

Бр. 020/ 84 – 84 од 25. јуна 1984. године344. Црква Рождества Христовог – ''Пазарска црква''

На основу решења СО Пирот Бр. 02-020/115-86 од 08.12.1986.год.

337. Бегов мост код Станичења – Пирот На основу одлуке СО Пирот 02 бр. 020/41-92 од 13.04.1992.год.- Споменик ослободиоцима Пирота од Турака

На основу одлуке СО Пирот 02 бр. 020/42-87

- Српско и грчко војничко гробље са споменицима палим ратницима у I светском рату На основу одлуке СО Пирот Бр. 02-020/44-87

Page 31: spisak kd

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕСпоменици културе53. Латинска црква Св. Прокопије

На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије

Бр. 1388 од 21. октобра 1963. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год. Сл.гласник 28/83

71. Манастир Ајдановац са црквом Св. Ђорђа На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 231 од марта 1970. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год. Сл.гласник 28/83

87. Црква посвећена Св. Арханђелу Михаилу у Конџељу На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1017/1 од 23. августа 1976. године

93. Зграда Музеја Топлице На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 300/2 од 22. марта 1977. године

320 . Зграда гимназије На основу Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 2 од 08. августа 1997. године

325. Зграда Соколског дома На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 2 од 08. августа 1997. године

322. Зграда старе гимназије у ул. Никодија Стојановића Татка На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 21 од 08. августа 1997. године

256. Црква Св. Илије у БалиновцуНа основу одлуке СО ПиротБр. 06-195/85-01 од 18.10.1985.год.

Page 32: spisak kd

ОПШТИНА РАЖАЊСпоменици културе61. Манастир Св. Роман На основу одлуке о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 155/ 4 од 31. маја 1967. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год. Сл.гласник 28/83342. Кућа Моравка

На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1883/ 99 од 22. маја 2001. године

345. Кућа Саве Јеремића у ПослонуНа основу одлуке Владе Републике СрбијеБр. 05-633-15053/2002 од 31.10.2002.

354. Црква Св. Пророка Илије у Ражњу На основу одлуке Владе Републике Србије

05 бр. 633-7565/2005 од 01.12.2005.год.

Page 33: spisak kd

ОПШТИНА СОКОБАЊАСпоменици културе7. Соко град код Сокобање

Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије

Бр. 1062 од 29. фебруара 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

89. Средњовековно утврђење Врмџа На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1765/ 1 од 13. децембра 1976. године

94. Црква Успења Богородице у Бањи Јошанци На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 441/ 1 од 22. априла 1977. године

185. Зграда Скупштине Општине На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

186. Старо бањско купатило На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

188. Зграда старе основне школе На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

189. Црква Св. Преображења На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

190. Вила ‘’Далмација’’ раније ‘’Дом Миланово’’ На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

191. Кућа Љубе Дидића, организатора и учесника Тимочке буне На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања

Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године192. Административна зграда у ул. Драговићевој 25

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

193. Кућа Народног хероја Алексе Маркишића На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

194. Кућа у којој је умро књижевник Стеван Сремац На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

195. Грађанска кућа породице Петковић На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

196. Грађанска кућа породице Хаџи – Павловић у улици Ивана Вучковића На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

197. Грађанска кућа у ул. Ивана Вучковића, бр. 9 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања

Page 34: spisak kd

Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године198. Вила на путу Озренских партизана

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

199. Ужи амбијент са чесмом Љубе Дидића На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

200. Хајдук Вељкова чесма На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

201. Чесма Кнеза Милоша на Требичком путу На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

187. Конак Кнеза Милоша Обреновића На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године

349. Кућа у ул. Алексе Маркишића у Сокобањи На основу одлуке СО Сокобања Бр. 011-36/85-01 од 28.06.1985.год.

Page 35: spisak kd

ОПШТИНА СВРЉИГСпоменици културе324. Зграда са апотеком

На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 10 од 08. августа 1997. године

234. Црква Св. Илије код Нишевца На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633-4730/99 од 25.01.2000.год.

235. Црква Св. Арханђела у Попшици На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сврљиг Бр.

236. Сврљишки град код Нишевца Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Сврљиг Бр. 633 – 1/ 86 – 01 од 22. маја 1986. године

- Кућа у којој је живео и радио Народни херој Др. М. ХаџићНа основу одлуке СО СврљигБр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.

- Гроб са спомеником Народног хероја Др. М. ХаџићаНа основу одлуке СО СврљигБр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.

- Стара Гуглова воденице у селу НишевцуНа основу одлуке СО СврљигБр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.

- Грнчарска воденица у СврљигуНа основу одлуке СО СврљигБр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.

Page 36: spisak kd

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕСпоменици културе50. Црква Св. Богородице на Вражјем Камену

На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР СрбијеБр. 573 од 14. маја 1958. годинеВелики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983., Сл. гласник 28/83

Page 37: spisak kd

ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАНСпоменици културе69. Манастир Кацапун са црквом Св. Илије

На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе Ниш Бр. 23 од 14. јуна 1968. године

232. Црква Св. Богородице у Мртвици На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Владичин Хан Бр. 06 – 45/ 86 – 03 од 30. 05, 1986. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год, Сл. гласник 47/87

296. Црква Св. Преображења код села Стубла На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Владичин Хан Бр. 06 – 41/ 90 – 04 од 07. 09. 1990. године

297. Црква Св. Петке у селу Лепеница На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Владичин Хан Бр. 06 – 41/ 90 – 04 од 07. 09. 1990. године

Page 38: spisak kd

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕСпоменици културе73. Црква успења Богородице у Конопници

Према решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у НишуБр. 91/1 од 16. фебруара 1971. године

97. Гигина кућаНа основу одлуке о проглашењу за културно добро СО ВласотинцеБр. 06 – 73/ 79 од 24. јуна 1979. годинеВелики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год, Сл. гласник 47/87

346. Црква Сошествије Св. Духа у ВласотинцуНа основу одлуке Владе Републике Србије05 бр. 633-15049/2002 од 31.10.2002.год.

Page 39: spisak kd

ОПШТИНА ВРАЊЕСпоменици културе18. Марково кале

На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1065 од 29. јуна 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год. Сл.гласник 28/83

19. Стари турски амам На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1057 од 29. јуна 1948. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

20. Камени мост – ‘’Бели мост’’ На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1085 од 29. јуна 1948.

23. Пашини конаци На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 185 од 2. фебруара 1949. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

24. Стара чесма ‘’Ђеренка’’ На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 184 од 2. фебруара 1949. године

27. Кућа народног хероја Симе Погачарчевића На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 850 од 10. јуна 1949. године

36. Кућа Борисава Станковића На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 196 од 2. марта 1950. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

56. Влајинчева кућа На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1079 од 7. августа 1965. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год. Сл.гласник 28/83

244. Стара црква Св. Богородице у Собини На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 4/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године

245. Зграда начелства – зграда скупштине општине На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 5/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године Велики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год. Сл.гласник 47/87

Page 40: spisak kd

246. Стара варошна кућа Милана и Вукашина Прибојчића На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 6/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године

247. Стара варошна кућа Петра и Чедомира Станисављевића На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 7/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године

248. Стара кућа Стане Јанић На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 8/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године

253. Зграда монопола На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 635 – 5/ 87 – 04 од 27. 05. 1987. године

254. Споменик ослободиоцима Врања од Турака На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 6/ 87 – 04 од 27. 05. 1987. године

330. Зграда општинског суда На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 20 од 8. августа 1997. године

327. Зграда гимназије На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 16 од 8. августа 1997. године

326. Зграда старог хотела ‘’Врање’’ На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 14 од 8. августа 1997. године

338. Црква Св. Тројице На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1530/ 98 – 18 од 22. маја 2001. године

352. Манастир Св. Пантелејмона у Лепчинцу На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-7561/2005 од 01.12.2005.год.

Page 41: spisak kd

ОПШТИНА ЗАЈЕЧАРСпоменици културе11. Зањевачка црква код Звездана

Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 411/48 од 19. марта 1948. године

48. Радул Бегов конак На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно

проучавање споменика културе РС Бр. 1236/ 55 од 8. септембра 1955. године

130. Споменици учесницима Тимочке буне стрељани на Краљевици Према одлуци извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 28 од 28. децембра 1983. године

131. Зграда основне школе ‘’ Миленко Брковић – Црни’’ Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 28 од 28. децембра 1983. године

132. Зграда основне школе ‘’ Љуба Нешић’’ Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 29 од 28. децембра 1983. године

133. Зграда окружног начелства на Тргу ослобођења Према одллуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар 01 бр. 011-30 од 13.12.1982.год.

134. Стамбена зграда у улици Проте Матије, бр. 9 Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 31 од 28. децембра 1983. године

135. Зграда у улици М. Тита, бр. 5, ‘’Рајковићева Палата’’ Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 32 од 28. децембра 1983. године

136. Пословно стамбена зграда у улици Љубе Нешића, бр. 31 Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 33 од 28. децембра 1983. године

137. Стамбена зграда – вила у улици Ђуро Салаја, бр. 20 Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 34 од 28. децембра 1983. године

215. Манастирска целина Грлиште са црквом Св. Петре и Павла Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 18 од 30. јануара 1985. године

214. Манастирска целина Суводол са црквом Свете Богородице Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 15 од 30. јануара 1985. године

299. Зграда музеја На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 022 – 8 од 27. јуна 1984. године

300. Зграда историјског архива На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 622 – 9 од 27. јуна 1984. године

301. Зграда Скупштине општине На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар

Page 42: spisak kd

Бр. 011 – 12 од 31. децембра 1985. године 302. Зграда радио Зајечара у ул Љубе Нешића, бр.38

На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 14 од 31. јануара 1985. године

303. Грађанска кућа у улици Љубе Нешића, бр. 50 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 16 од 31. јануара 1985. године

304. Грађанска кућа у Истарској улици бр. 1 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 13 од 31. јануара 1985. године

305. Грађанска кућа у улици Карацићевој бр. 1 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 27 од 31. јануара 1985. године

306. Трговинско стамбена кућа у ул. 7. септембра бр.2 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 17 од 31. јануара 1985. године

307. Споменик палим ратницима тимочке крајине у ратовима 1912 – 1918 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 39 од 10. јуна 1987. године

308. Зграда тимочке млекарске задруге код Вражогрнаца На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 19 од 31. јануара 1985. године

309. Зграда народног купатила у Планиници На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 20 од 31. јануара 1985. године

310. Зграда старе кафане у селу Заграђу На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 26 од 31. јануара 1985. године

311. ‘’Руска кућа’’ у Великом Извору На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 22 од 31. јануара 1985. године

312. Стара кућа Душана Јовановића у Шљивору На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 21 од 31. јануара 1985. године

313. Воденица Божидара Ранковића у Рготини На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 23 од 31. јануара 1985. године

317. Стара црква Св. БогородицеНа основу решења Републичког завода за заштиту споменика културе Београд01 број 684/1 од 27.06.1967.год.

Page 43: spisak kd

ОПШТИНА ЖИТОРАЂЕСпоменици културе335. Црква Св. Петра и Павла

На основу одлуке Владе Републике Србије05 бр. 633-4720/99 од 25.01.2000.

336. Црква успеније Св. БогородицеНа основу одлуке Владе Републике Србије05 бр. 633-4738(99 од 25.01.2000.год.

28. Латинска црква код ГласинцаНа основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РСБр. 870 од 11. јуна 1949. године

Page 44: spisak kd

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВАСпоменици културе208. Кућа Милентија Поповића на Поповом риду код Црне Траве

На основу решења СО Црна Травабр. 3-157/011-01 од 12.07.1984.год.