of 90 /90
1 Spisak 1 MAJPROIZ.USL.PROM.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O. 13 JUL STAMBENA ZADRUGA 13 MAJORT.USLUZ.DRUS.BOSKOVIC VERA 15 JUN PRED. U PRIV. SVOJINI SA P. O. 16 JUL D.O.O. 17 DECEMBAR PRED U PRIV SVOJINI 19OKTOBARORTACKO DRUS.ZA PROMET I PRUZ.USLUGA RAKONJAC VUKO 22 MAJPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O. 25 NOVEMBARPRIV.PRED.SA P.O. 3 JUNPRED.ZA TRG.I USLUGE 30 MARTORT.DRUS.STANIC VUKOMIRA I DR. 4 M D.O.O. 4 S RAKOCEVICORTACKO DRUSTVO 405PREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINI 5 JU DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D 6 JUNIPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI 6 OKTOBAR PRED.ZA PRIZVOD.TRGOVINU I USLUGE 6. April STR 697 SUR KAFE BAR VL. USKOKOVIĆ ZORAN 9.MAJ STR 91RAZVOJNO-TRZNI CENTAR U MJES.SVOJINI A D PRED.ZA PROMET ROBA A K IVL.DJOKAJ NDREK A.M.M.JUGOCCOPP.P.ZA PROIZ.TRGOVINU AB-CELEBIC I ORTACI O.D. ABASDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ABAC STRUGAR COMPANYO.D. ABACUS D.O.O. ABC PRESS D.O.O. ABC-TRADEPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINI AVALA-KOMERCPRED.U PRIV.SVOJ AVALADISKOTEKA AVALONTRG.RADNJA KOMISION VL.ZIJADA AHMETOVIC AVITEXPRED.ZA UNUT.I SPOLJ.TRG. AGA SUR ULCINJ VL.ISMAILAGA MUSTAFA AGENCIJA ZA PRAVNE USL.D.O.O. R.DAKIC-NAKNADA ZA PORODILJ.B AGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE PRIVREDE I AGORA SUR ULCINJ Naziv 02052628 02048167 02278189 02204088 02291355 02060353 02270498 02072220 02190338 02225352 02279711 02098814 02301997 02164566 02261294 02056810 02241846 02044412 02058570 02084244 02325845 02294940 02317508 02130661 02341000 02152371 02103699 02141728 02795396 02117312 02068079 Matični broj* 3,242.65 15.00 2,408.09 165.28 252.62 7,082.70 7.16 522.61 579.68 2,008.47 7,127.41 15.00 15.00 385.19 941.02 4,364.07 107.22 324.96 8,830.08 373.49 581.56 77,030.10 5,831.19 54.01 414.76 137.45 13,694.05 2,653.69 2,538.99 24.06 3,489.85 21.12 1,176.03 16.40 603.99 24,317.86 11.50 5,851.03 Iznos blokade 4,367 2,210 5,284 4,305 5,282 4,407 3,777 5,280 5,414 5,282 5,223 2,210 2,210 5,282 5,239 5,407 3,816 4,080 4,923 4,923 5,026 5,237 4,923 5,282 4,725 4,306 4,729 4,738 4,700 5,281 5,282 4,507 4,923 5,422 112 4,162 2,139 102 Dani blokade Rb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

  • Upload
    others

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i...

Page 1: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

1

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

1 MAJPROIZ.USL.PROM.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.13 JUL STAMBENA ZADRUGA13 MAJORT.USLUZ.DRUS.BOSKOVIC VERA15 JUN PRED. U PRIV. SVOJINI SA P. O.16 JUL D.O.O.17 DECEMBAR PRED U PRIV SVOJINI19OKTOBARORTACKO DRUS.ZA PROMET I PRUZ.USLUGA RAKONJAC VUKO22 MAJPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.25 NOVEMBARPRIV.PRED.SA P.O.3 JUNPRED.ZA TRG.I USLUGE30 MARTORT.DRUS.STANIC VUKOMIRA I DR.4 M D.O.O.4 S RAKOCEVICORTACKO DRUSTVO405PREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINI5 JU DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D6 JUNIPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI6 OKTOBAR PRED.ZA PRIZVOD.TRGOVINU I USLUGE6. April STR697 SUR KAFE BAR VL. USKOKOVIĆ ZORAN9.MAJ STR91RAZVOJNO-TRZNI CENTAR U MJES.SVOJINIA D PRED.ZA PROMET ROBAA K IVL.DJOKAJ NDREKA.M.M.JUGOCCOPP.P.ZA PROIZ.TRGOVINUAB-CELEBIC I ORTACI O.D.ABASDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUABAC STRUGAR COMPANYO.D.ABACUS D.O.O.ABC PRESS D.O.O.ABC-TRADEPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIAVALA-KOMERCPRED.U PRIV.SVOJAVALADISKOTEKAAVALONTRG.RADNJA KOMISION VL.ZIJADA AHMETOVICAVITEXPRED.ZA UNUT.I SPOLJ.TRG.AGA SUR ULCINJ VL.ISMAILAGA MUSTAFAAGENCIJA ZA PRAVNE USL.D.O.O. R.DAKIC-NAKNADA ZA PORODILJ.BAGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE PRIVREDE IAGORA SUR ULCINJ

Naziv

0205262802048167022781890220408802291355020603530227049802072220021903380222535202279711020988140230199702164566022612940205681002241846 0204441202058570 0208424402325845022949400231750802130661023410000215237102103699 02141728027953960211731202068079

Matični broj*

3,242.65 15.00

2,408.09 165.28 252.62

7,082.70 7.16

522.61 579.68

2,008.47 7,127.41

15.00 15.00

385.19 941.02

4,364.07 107.22 324.96

8,830.08 373.49 581.56

77,030.10 5,831.19

54.01 414.76 137.45

13,694.05 2,653.69 2,538.99

24.06 3,489.85

21.12 1,176.03

16.40 603.99

24,317.86 11.50

5,851.03

Iznos blokade

4,367 2,210 5,284 4,305 5,282 4,407 3,777 5,280 5,414 5,282 5,223 2,210 2,210 5,282 5,239 5,407 3,816 4,080 4,923 4,923 5,026 5,237 4,923 5,282 4,725 4,306 4,729 4,738 4,700 5,281 5,282 4,507 4,923 5,422

112 4,162 2,139

102

Dani blokade

Rb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Page 2: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

2

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

AGRO-MIX DRUSTVO ZA PROIZ.TRG.I USLUGE DOOAGRO-SINECOOP D.O.O.AGROMONTPRED.ZA POLJOP.PROIZ.UVOZ-IZVOZ INZINJ.KONS.AGROPRED-NIKSICAGROS-PROMPRED U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.AGROTUZIZEM.ZADR.AGROFRUITD O O ZA PROIZ.PROMET I USLUGEAD TERMOPLASTGUSINJE U STECAJUADA PRED.ZA PROIZ.PROM.I USL.TURIZADVOK KANC MIJANOVIC JOVANKAADVOKAT - SLAVKA DJURISSICADVOKAT - DJORDJE MARKUSSADVOKAT - VESELIN RASPOPOVICADVOKAT - ZORAN PIPEROVICCADVOKAT ABAZOVIĆ DANIJELA - NIKŠIĆADVOKAT BOŽOVIĆ S. RAJKOADVOKAT BOŠKOVIC VESNAADVOKAT VLADIMIR HAJDUKOVIĆ PODGORICAADVOKAT DJURASOVIC DRAGANADVOKAT ZIVKOVIC ILIJAADVOKAT LABUD SLJUKICADVOKAT MARIJA VUKOVICADVOKAT MARKOVIC J.LJUBOMIRADVOKAT MEĐEDOVIC ALMINA-MINKAADVOKAT MR.ILIJA STANOVCICADVOKAT MUČALICA M. NIKOLAADVOKAT NEVENKA KORDIĆADVOKAT NURKOVIC HAMID RozajeADVOKAT PERUNOVICC MIJOMIR - NIKSSICCADVOKAT RADMILA MUCK RADICEVICADVOKAT STOJANOVIC DRAGISAADVOKATSKA KANCELARIJA DRAZZEN MEDOJEVICCADVOKATSKA KANCELARIJA ZEČEVIĆ VESELINAdvokatska kancelarija Ivossevic BorislavADVOKATSKA KANCELARIJA LABUDOVIĆ DUŠANADEJOBA DOOADI COMPANYD.O.O.ADMIRALEXPORT-IMPORT PRE.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE

Naziv

021363170229942902054469020453620224776302080036022572540200579402053616 022927850237374202269872

Matični broj*

1,341.25 98.37

495.84 3,880.69

839.45 1,148.07

15.00 14,632.30

429.14 24,528.12

9,250.73 140.00

94,661.78 95.00

3,471.11 339.09

7.88 3,496.41

65,120.12 614.89

14,068.31 1,469.13

18,873.73 1,802.12

74.41 5,832.05 5,863.16 1,839.35

12,655.12 3,223.33 1,369.76

315.00 4,932.72

15.00 5,866.51

637.89 708.57

30.03

Iznos blokade

5,008 3,502 5,243 5,408 5,281 2,256 2,210 4,248 5,509 1,771 3,048

31 15 23

1,145 29

4,112 235

3,229 4,923

886 437 136 357

3,122 437

2,314 469

1,760 332 197

1,739 179

3,171 1,158 5,429 3,779 4,923

Dani blokade

Rb.

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Page 3: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

3

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

ADRIA TOURSADRIATICADRIVANPRED.ZA PROIZ.PROMETADRIJA-COMERC O.D.ADUT ORTACKO DRUŠTVOAEGEE NVO PODGORICAAES D.O.O. PODGORICAAZANE-EXTRA PROMETPRED.U PRIVATNOJ SVOJINIAZZAROPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEAZZURINA PRED.ZA UGOST.I TURIZ.EXPAZZUROAZZUROPICERIJAAJKOVIC BILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-FRIZERSKI SALON HERAKA-PRODUKTP.P. ZA PROIZ.PROM.I USLUGE SA P.O.AKADEMSKI KULTURNI KLUBAKO-PROMPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIAKOTIPREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGEAKT FRIZERSKI SALON-VL. BARJAMOVIĆ MIODRAGAKCIJA ZA BUDUCNOST-ACTION FOR FUTURE NVO PODGORICAAL 303D O OALAMBOPRED.ZA USL.I PROMETALBATROSPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIALBING P. P. ZA PROIZV.USLUGE I TRGOVINUALBUGORT.DRUS.HEROVIC MIRSAD I DRALEGRA KNJIZARAALEKS KOMERCPRED.ZA PROM.ROBAALEKSANDAR BAR P.J. BECICIALEKSANDRA-TEKSTIL VL. ALEKSANDRA POPOVIC PODGORICAALEKSID.O.O.ALEX N.T.COMPANYD.O.O.ALEXANDER'S OF USA-MONTENEGRO PDGALINEAPRED.ZA PROIZ.PROM.ROBA USL.ALKOPROMALMIRA D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGAALTERNA INTERTRADED.O.O.ALUMAX-ELUPLASTICD.O.O.ALFA DOO HERCEG NOVIALFA-L OMLADINSKA ZADRUGA

Naziv

02310970 0215387402059223023431930244225602625393021008190219664602061350 0284009002102056 0214073002170515 024612420228130902137062020528570217569002246406 0210284607444729 02339927023283480230381702149028022382330227826002322803023017170635913202150913

Matični broj*

6,640.32 423.47

15.00 5,242.44 1,953.88

15.00 15.00

336.76 133.77 144.79 441.98 134.08 107.64 953.45 133.22 873.61

46.25 2,615.84

15.00 143.04 452.54

2,476.47 428.38

2,983.68 909.68

15.00 367.62

22,531.13 101.52

15.00 988.25

15.00 4,241.83

49.12 4,278.62

10,889.64 192.88 106.69

Iznos blokade

5,415 4,854 2,210 4,686 4,824

903 903

5,281 4,536 4,829 3,826 4,923 1,149 5,634 5,000 5,273 5,239 4,923 2,210 3,773 5,282 5,282 5,506 4,950 4,411 2,210 3,865

150 4,336 2,210 4,447 2,210 1,831 4,756 3,777 5,007 3,283 5,282

Dani blokade

Rb.

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Page 4: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

4

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

AMARENAAMD-DJORDJIJE STANIC- BIJELO POLJEAMERIKA MODE STR KOMISIONAMISO DOO POSLOVNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGEAMMONSTARD.O.O.AMORPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIAMSJ P.S.BIP D.O.O. BUDVAAMSS DOO BUDVAAN-COMERCPRIV.PRED.ANA KOZMETIČKI SALON VL. MARKUŠ ANAANA RADULOVIC KOJA OBAVLJA PR DJEL-ŠTAND SA GARDEROBOM-SUTOMOREANA STR VL. ĐURIŠIĆ ANKAANA TR.RADNJA VL.VELJKO IVANOVICANA TRGOVINSKA RADNJAANDAR ARSOVIC ORTACKO DRUSTVOANDJELA KOMISIONANDRA D.O.O.ANDRIJANA-CO PRED.ZA PROZV.PROMETANERIP.P.ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE SA P.O.ANIZ NOVIN.IZD.GRAF.I TV PRODUKCIANISET PRED.ZA PR.PROMET ROBA I USLUGA EXP-IM.ANICOM-PDGANTEUS KONISION DUBLJEVIC GORANAANTEXPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEANTIPIRATSKO UDRUZZENJE CRNE GORE NVOANTONETA PRED.ZA TRG.TURIZAM USLUGAPIA TRADEP.P.ZA PROIZ.I PROMET ROBAAPIC-TRANSORT.DRUS.ZA PREV.ROBE I PRUZ.USL.ARABELOVIC EDIN KOJI OB.PRIV.DJ.PLAZNI BAR ARABELA-BARARANDAD O O ZA PROMET I USLUGEARDAKUGOS.ORT.DRUS.MUJEVIC M.I DR.ARI-SABOORTAKO DRUTVO ZA PREVOZ I PROMETARIES PRED ZA SP.I UN TRGOVINUARILIANTRG.RADNJA VL.MAVRIC HADZIRAARILJESPRED-PROMETORTACKO DRUSTVO MIRKOVIC DRAGANARIS PROIZVODNO PROMETNO I USLUZNO PRED.U PRIV. SVOJINIARISTEA PREDUZECEARISTON PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.

Naziv

02620022 022738290231489402093774171513800689673102148374 02887606 02289385 023355650223425402177790020661810216847202211092 02244918026279060222367802249855022909870294141402259435020699890228786202149702 02287277022406370223664802089998

Matični broj*

79.72 104.28 125.91

28,176.57 825.87 345.05

38,809.30 32.78

288.81 45.72

300.01 46.12 70.44

101.69 746.04

1,009.70 1,439.78

46.25 2,630.51 6,481.69

46.25 5,360.18

302.18 15.00 15.00

378.75 26.78

344.21 415.00

11.78 669.51 211.91

42.15 76.50

600.31 1,484.56 1,136.49

175,233.48

Iznos blokade

4,592 1,698 4,988 5,372 5,363 5,272 3,672 3,328 5,291 4,923

604 4,923 4,923 4,923 4,084 4,477 4,952 5,239 5,282 4,724 5,239 3,773 4,404 2,210 2,210 5,506 5,284 4,179

186 5,282 4,178 5,000 5,239 4,986 4,313 5,209 5,237 5,414

Dani blokade

Rb.

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Page 5: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

5

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

ARISTON SNEK BARARKUS-PROJEKT PRED. U DRUSST. SVOJINIARMIRACPRED.ZA GRADJ.RAD.I PROMET ROBAAROMA N DOOARSOVIC COMMERCE ODART DEKORD.O.O.ART WOOD DOO ZA PROIZ.PR.I USL.EXP.IMP.ART-2000 PODGORICAAS TRGOVINSKA RADNJA-MINIMARKET VL. MULIĆ SALIHASINVESTPRED.U PRIV.SVOJINIAsoc. štampanih nezavisnih medija Mont pressASOCIJACIJA IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GORE NU PODGORICAASTERIXJ.U.U.VL.VARAGIC GORANASTERIXP.P.ZA TRGOVINU SA P.O.ASTRA PEKARA PLJEVLJAASTRA CIPELEASTRAGANPRED.U PRIV.SVOJ SA P.O.ASCOM MTTMJ.PRED.D.O.O.ZA PRO.INZ.I USL.ATINASTRATINGD.O.O.ATLAS DRUSTVO ZA TRGOVINU K.D KOMPLEMENTURAATOM DOO NOVI SADATOMIUM AUTO-SERVIS-DZAFIC SACIR -PREDUZETNIK-BIJELO POLJEATOS PRED.ZA PROZ.ZA. PROZ.ZAN.TRG.USL.ATOSSUR RESTORANAURORAORT.DRUS.SESTOVIC NASJAAUTO BORIS AUTO SERVIS VL. ILIĆ RAJKAAUTO KUCA SATELIT DOO KOTORAUTO MOTO DRUTVOAUTO MOTO KLUBKOLASINAUTO SERVIS STANIC D.O.O.AUTO SERVISARSOVICAUTO SERVISAUTO BORISVL.ILIC ZELJKOAUTO TAXI ANDRIJASEVIC KRSTOAuto taxi ŠKRIJELJ ERSINAUTO USLUGE ZANATSKA RADNJAAUTO-GRILAUTO-IMPEXPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINI

Naziv

02042657020653550280468902308797022693090265382602313383 020673310226612102774500 02225409 0223819502246503 0232514402072211084977450282657702123363 02182785 02295938020361770234546302337070 02079801

Matični broj*

4,240.50 16.17

160.90 707.20

3,920.33 16.86

26,611.48 17,389.85

77.64 1,172.90

1.68 1,479.88

856.93 513.30

6,241.54 2,080.49 1,885.98

611.70 974.87

40.63 47.56

9.04 4,231.13

613.15 2,996.12

870.61 3,286.23

630.92 474.06

7,959.85 5,221.90

252.27 2,614.50

51.33 11,249.09

19.64 224.10 396.39

Iznos blokade

4,943 4,756 4,770 1,051 5,279 2,210 1,912 4,904 4,923 5,282 4,246

582 4,923 5,282 1,422 4,923 5,279 4,752 4,504 5,177 4,519 4,348 1,458 5,280 4,923 4,886 4,923 4,837 4,923 1,604 4,083 4,887 3,431 4,988 1,781 1,491 4,770 5,415

Dani blokade

Rb.

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

Page 6: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

6

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

AUTO-MIRKO 2ORTAKO DRUTVO LAZI SRAN I DR. SA N.S.O.AUTO-SERVIS ZINDOVIC MOJKOVACAUTO-TAXI MEHOVIĆ HUZEIRAUTO-TAXI MILETIĆ BRANKOAUTO-CENTAR-CESTA TRG.KOMAND.DRUS.AUTOMACO PRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGEAUTOMEHANIKA DJUKA - Vl. Perusko Djurica Herceg NoviAUTOPREVOZNIK DJURISEVIC NENADAUTOPREVOZNIK BARZUT DARSKOAUTOPREVOZNIK DJUKANOVIC ILIJAAUTOPREVOZNIK JOVOVIC DRAGANAUTOPREVOZNIK MAROJEVIC DRAGANAUTOPREVOZNIK NIKOLIC VIDOJEAUTOPREVOZNIK RADOJEVIC LAZARAUTOPREVOZNIK VUJOVIC ANDRIJAAUTOPREVOZNIK VUKADINOVIC MIODRAG-MISKOAUTOPREVOZNIK VUKOVIC MIRASSAUTOPREVOZNIK VULANOVIC ILIJAAUTOPREVOZNIK DJUROVIC MIOMIRAUTOPREVOZNIK KRSMANOVIC BOZIDARAUTOPREVOZNIK KRSTIC JOVANAUTOPREVOZNIK LALOVIC DRAGUTINAUTOPREVOZNIK MARKO VUKOVICAUTOPREVOZNIK MAROJEVIC STANIMIRAUTOPREVOZNIK MUJOVIC NIKOLAAUTOPREVOZNIK RABIJA BAŠIĆAUTOPREVOZNIKBAJOVIC DJORDJIJEAUTOPREVOZNIKKOSTIC SLOBODANAUTOPREVOZNO PEROVIC MIODRAGAUTOSERVIS RABBITAUTOSERVIS STANIC ZELJKOAUTOSPORTSTRAUTOSHOP-MONTENEGRODRUSTVO SA OGR.ODGOVORNOSCUAUTOTAXI VULICEVIC ZORANAUTOTEHNICORT.DRUS.AUTOTRANSPORTI PAMAS MJESS. PRED.AUTOCENTRAL TRGOVINSKA RADNJA VL. KILIBARDA MILANAFI-TRADEPRED.U PRIV.SVOJ.

Naziv

0229626802826038 020776040221510102827930 02263211 0228418902251230 02240793

Matični broj*

32.03 53.98 51.70

2.99 3,480.55

883.99 384.89

44.49 12,042.52

45.59 1.64

24.28 13,642.42 10,119.97

38.79 94.53 96.93

4,233.88 46.13

646.04 46.25 37.41

0.57 21,317.05

170.53 1.81

1,826.00 8,268.15

56.98 339.56

46.54 670.99 203.43 208.04

9.32 18,406.44

2,574.50 3,799.10

Iznos blokade

5,238 137

4,147 4,155 4,537 4,342

276 4,988 4,230 4,988 4,886 4,988 4,988 4,988 3,877 4,923 4,988 4,090 4,923 4,988 4,988 4,923 4,988 4,988 3,332 3,887 4,323 4,094 4,988 4,923 4,923 2,409 4,539 4,923 4,825 5,495 4,923 3,773

Dani blokade

Rb.

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

Page 7: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

7

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

AFRODITATRG.PREDUZECEAHMICAPROIZVODNO TRAG.I USLUZNO PRED. U PRIVATNOJ SVOJINIACADEMY FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT(AED) NVO PODGORICAACIMIC COMMERCE PODGORICAACTION GRADNJA-PDGAXIOMO.D.B B DILING AKCIONARSKO DRUSTVOB BATROVIC I OSTALI O.D.B AMP J TRGOVINSKO PREDUZECE SA P.O.B M STR BUDVAB.B.COMMERCE ZIVANOVIC ORTACKO DRUSTVOBABOVIC MILOS AUTOPREVOZNIKBABY M-MARKOVIC O.D.BABY-MONT LABOVIC PODGORICABAG MIG KOMERCP.P. ZA PROM.ROBA I USL.BADOSOPRAVKA MED.APAR.GVOZDENOVIC BOZOBAZAPROIZVODNO TRAGOVINSKO USLUZNO PREDUZECE U PRIVATNOJ SVBAZAR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJABAZAR TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK VL. SAVOVIĆBAZARPRED.ZA PROIZV.SAOB.TRG.UG.I USL.U OBL.PROMETABALIJACE TRGOVINSKA RADNJABALKANAKTIVE DOOBALLPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEBALTIC PRED.ZA TRGOVINU I USLUGEBAMBINOBAMBINOBUTIKBAMBUS BAR KAFE BAR VL. RABRENOVIĆ DANIJELBAMBUSSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJABAN KAMEN VL. PAPIC DRAGANBANEPROIZ.PROM.I USL.PRED. U PRIV.SVOJ.SA P.O.BANKOMERCUSLUZNO PROM.PREDUZ.U PRIVATNOJ SVOJINIBANKUSKAFE BARBAOSIC RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL TEZGA NATALIJA BARBAOSIC TRADE PP ZA PROMET ROBABARATO KOTORBARTRANZIT DD BARBASCOKING d.o.o.BATRICEVIC RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R INKOGNITO

Naziv

020695800206200302739267023044900226558302303175023028530233640502057042 02060299 023107910229943702184168 02055686 02056747 029666620215574502240963 0220815602070057 028906150216948702181231020425760235029702845580

Matični broj*

123.31 3.04

15.00 2,832.95

11,192.95 30.84

7,841.51 29.98

354.66 284.16 319.18

36.91 15.00

2,055.43 46.25 45.77 10.07 17.66

174.56 102.97

82.80 588.76 964.86

1,398.83 76.46 27.41 81.22

791.53 48.30

345.59 307.09

59.49 215.00 407.91

1,880.30 4,732.99 1,091.71

729.50

Iznos blokade

5,284 5,282 1,061 4,545 5,210 4,482 5,284 4,726 5,310 4,923 4,816 4,622 2,210 4,809 5,239 4,988 4,956 4,923 4,923 5,284 4,923

29 4,874 5,239 4,951 4,479 4,923 4,923 4,988 5,209 5,284 4,988

931 5,284 5,313 5,282 3,445

127

Dani blokade

Rb.

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

Page 8: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

8

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

BATRICEVIC-VUKOSAVLJEVIC POSLOVNO DRUS. ZA PROIZ.PR.I USL.Bats company odBAĆO-KINGPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIBB COMPANY BOJOVIC O.D.BBI COMPANY DOO CETINJEBBR KOMERCORTACKO DRUSTVO BERANEBBSTRBEAUTIFULSTRBEAUTU TRADERBeba- preduzetnikBega press dooBEGINPRED.ZA PROIZV.PROM.I USL.BEK INZENJERING D.O.O.BEKO SERVISUSLUZNO PROMETNO PREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINIBEL AMI PRED.ZA PROMET I UGOST.BELA TRADETRGOVINSKO PREDUZECE SA P.O.BELVI KOMERC DOO ZA TRG. I USLUGE U PROMETUBEMONTDRUSTVO ZA PRIZ.TRG.I USLUGEBENEFITPRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGEBENKAJ-COMMERCEPRED.ZA UNUT.I SPOLJ.TRGOVINUBENDZO 1 PODGORICABEOPROM ORTAKO DR. GOLUBOVI ZDENKO I DR.BERANEKOŠARKAŠKI KLUBBESO SPED PODGORICABEST D.O.O.BETISAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJABEHADIR ADZOVICO.D.BEHAR-ADZOVIC ORTACKO DRUSTVOBEX PRED.ZA PROIZV.I PROM.BEXPORTPRED.EXPORT-IMPORT SAP.O.BIA CO.MONTENEGROPP ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA P.O.BIG BAND KAFE BARBIGOVOSTR-MINIMARKETBILANSPRED.ZA TRG.I KNJIG.I USLUGEbilijar klub podgoricaBILJANAPROMORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USLUGE GOLUB ZDEBIM CORPORATIONPRED.ZA PRODAJU SPORT.OPREMEBING-CO DM

Naziv

021444090228260702158043023143800270095602283263 02155427 02239787022266180232764302071827022340250220697802257084022649860212513702207427 02293960020370170230935102282313 0234647802090970021030360217052302136023 0210576402253470022703070225491302215292

Matični broj*

1,251.86 2,404.63

346.93 89.20

9,396.43 53.69

117.53 477.45 137.22

19.00 608.05

2,685.43 195.08

60.38 878.35 375.10

2,085.82 48.30 15.00

3,115.31 254.38

44.06 7,652.92

15.00 11.80

741.44 829.46 207.30

15.00 45.24 87.08

2,349.33 24.44

590.19 215.86

5,351.86 5,911.13

123.35

Iznos blokade

4,820 5,644 5,104 5,114

211 4,539 4,234 4,923 3,514 2,004

457 5,282 1,999 5,260 4,790 5,272 5,471 5,239 2,210 2,522

400 4,791 4,980 2,210 5,282 4,483 4,705 3,825 2,210 5,224 5,282 4,932 4,923 5,407 2,331 5,194 4,732 4,988

Dani blokade

Rb.

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

Page 9: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

9

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

BINIBIOMARP.P.ZA RIBOLOVBIROTEHNIČKI SERVISBIS ITALINA-PDGBIS-TRANSPRIVATNO PREDUZECE SA P.O.BISKUPOVICPP ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURIZAM SA P.O.BITCOMERCPRED.ZA UN.I SP.TRG.INZ.I USLUGEBIFE ATRIUMBIFE D R VL.DUJOVIC ZORKABIFE LIBURNA VL KASTRIOTBIFE SKORPIJABIFEMBVL MARKUS BOZIDARBIFESVJETLOSTBIFESTARA VAROSVL.PRELEVIC RADOJEBICICPRE.U PRIV.SVOJINIBJELASICA PLANINARSKO SMUCARSKI KLUBBK BOGDANOVICD.O.O.BLACK MOUNT COMPANY PRED.ZA TRG.I USL.U OBL.PROM.BLISSFUL SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VL. SUZANA DUJOVIĆBLUE BELL-VOJVODICO.D.-NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVOBMBIPRED.ZA PROIZ.TRG I OSTALE USLUGEBMSZANATSKA RADNJA DRVNA GALANTERIJABO MA KNEZ DOO BARBO-BAPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIBO-BRANPRED.ZA PROIZ.PROM.RO.I USL.BO-PROM DRUSTVO ZA EXP-IMPORT SPED. I DR.USLUGEBO.COM PP ZA PROMET ROBA I USLUGABOBAMONT PODGORICABOBANPRED.ZA SAOB.UN.I SP.TRG.I POS.USL.BOBEXPRED.ZA PROMET I USLUGEBODY STR.KOMISION VL.SNEZANA DRASKBOZOVIC-VALENTINO PODGORICABOZOVICMJESOVITO PRED.ZA PROIZV.EXP-IMP.BOING-DOOBOJANA BUTIK KOMISION VL. VUKOSLAVČEVIĆ STANOJLABOJANA TRGOVINSKA RADNJA-KIOSKBOJING PRED.ZA PREVOZ ROBE I PUTNIKABOJOVIĆ-EXPORT-IMPORTPRIVATNO PREDUZEĆE

Naziv

0290788702224712 02256754022215600213341502118785 02149141020394190229827902096927 0218466402218488 0222515802115352020801330209318902079461023472960207958502248085 022815030226705502134519 0211881502120976

Matični broj*

165.00 4,917.97

16,342.44 499.30

22.65 1,431.18

217.57 10,159.94

90.76 59.30 66.45

214.56 526.26

2,452.55 1,232.86

91.06 7.09

11,409.38 695.01

23,486.53 25,613.52

21.70 3,366.37

536.29 15.00 48.75

533.70 659.17 188.86 289.34 171.57

2,880.34 366.88

3,168.43 100.67

77.44 865.24 231.78

Iznos blokade

17 5,149 2,493 3,451 5,284 5,281 5,329 3,535 4,802 4,923 4,923 4,215 4,108 4,071 5,207 4,923 4,853 5,284 4,923 3,783 4,610 4,988 4,935 5,407 2,210 5,239 5,313 4,341 5,284 5,239 4,923 3,782 4,098 5,305 4,808 4,923 4,741 5,281

Dani blokade

Rb.

305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

Page 10: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

10

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

BOJOVIC VL.BOJOVIC BRANISLAV-AUTO TEP.SERV.BOKA BIFEBOKA KOMISIONBOKA PEKARABOKELJSTRBOKI-KOMERCPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIBOKSITI R.S.Dboljevic saljo koji obavlja privred djelatnos u sur merci -ulcinjBOLJEVIC BUMERANGO.D.BOLJEVIC-POD MURVOMORTACKO DRUSTVOBOMANITE MONTENEGRO CERIS INGINEERINGBONY STRBOOKS-KONSALTINGPRED.ZA UGOST.TURIZAM TRG.I KNJIG.USLUGEBOR-MI-CO DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USL.DOOBorislav Perunovic koji obavlja priv.djelatnost prodaja suvenira i proiz.domace radinostiBorovarBOROVACPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIBORORVO-COMMERCED O O PRED.ZA PROM.ROBA I USLUGABOH-PROMPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJ.BRAKEPRIV.PRED.ZA PROIZ.I TRG.SA P.O.BRANKA SCEPOVIC KOJA OBAVLJA PRIVR DJEL-ZABAVNI PARK-BARBRANKO COLOVIC - ADVPKATBRACA VELJICPRIV.PRED.SA P.OBRACA VUKICEVIC & LENFORTDRUS.SA OGRAN.ODGOV.I DR.BRACA ZAJICPRED.ZA TRG.UGOST.SPEDIC.I USL.BRACA JANKOVIC DOOBRACA PEPICPRIVATNO PROMETNO I USLUZNO PRED.U PRIV, SVOJINIBRACA POPOVICSTRBRACA-DACICPRED.U PRIV.SV. SA P.O.BRACAVL MAROVIC VELIMIRBRACOCH # BRACOCH COPRED.ZA PROIZ.TRG.I USLUGE D.O.O.BRITISH-MONT-TRADINGK.D.BRSKOVOPRED. U DRUTVENOJ SVOJINIBUBA-MARA DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE K.D.BUBAMARASAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJABUGARACPROIZVODNO PROMETNO PRED, U PRIVATNOJ SVOJINIBUDANPRIVATNO PREDUZECE SA P.O.BUDVA 2000STR

Naziv

0208818502258366 023280030229996802269643 021477420220688902879697022815620216207502248786022110250221933603000915 0207524502262916020620460205860002046849 02066700 06048161023447260200395302213508 0204916302232626

Matični broj*

2,809.25 42.00

2,248.80 84.42 74.38

127.86 36.43

563.02 647.11

4,286.00 1,429,741.79

167.09 93.56

734.86 164.73

49.28 851.06 354.33

1,278.84 10.61

409.09 2,755.38

504.68 131.16 346.68

64,457.68 5,649.55

579.85 278.29 473.91

97.23 4,069.36 8,990.19

962.84 854.18

12,607.55 10.61

1,466.99

Iznos blokade

4,988 4,923 4,477 4,446 4,923 4,871 4,935

10 1,785 4,341 1,311 4,481 5,282 4,999

137 4,993 5,280 5,282 4,833 5,282

168 2,100 5,274 4,304 5,398 4,192 5,282 4,708 5,282 4,923 4,923 3,773 1,990 4,068 4,923 5,337 5,282 4,448

Dani blokade

Rb.

343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

Page 11: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

11

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

BUDVA UGOSTITELJSKI OBJEKAT-MOTELBUDVA-PRESSD.O.O.BUDTIKSTEFANVL.KRUNIC SASABUDUĆNOST STR VL. PETRIČIĆ RADOJKOBUDUCNOSTSZR.VL.DAUTI BAJTULIBUJAR DAUTI KOJI OB PD SUR SHKENDIJABUJKU ZEMLJORAD.ZADRUGABUKOVACPOSLOVNA JEDINICABUKURIJE FICIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R NEW HOLEGROBULAJIC COMMERCEBULATOVIC MAXI PODGORICABUMAX VL. ANICA BULATOVIĆBUREKDZIJSKA RADNJA VL EMIR IBRAHIMIBURICO TRGOVINSKO TURISTICKO PP SBUTIK SARME VL.RMUS RADANBUTIK KOMISION DALIDABUTIK KOMISIONDAKARVL.SISOVIC DARKOBUTIK O M OVL.TOSUM ISMETBUTIK SONJA - Vl. MIAJLOVIC NENAD Herceg NoviBUTIK-KOMISION ANDREA VL.KEILJ IVONA BARBUTIK-KOMISION BAMBINO VL.MUJIC ELMBUTIK-KOMISION BOLTES VL.BOLTIC VESNA BARBUTIK-KOMISION IGOR VL.LEVERDA SLAVICABUTIK-KOMISION KEN VL.KILIBARDA SNEZANABUTIK-KOMISION NANA VL.POPOVIC SVETLANA BARBUTIK-KOMISIONEDOVL.REDZEPAGIC FEIDABUTIK-KOMISIONKAMELIJAVL.MAROTIC BRANKOBUTIK-KOMISIONSTEM-KRIZIAVL.BABIC ANABUTIKMAJAVL.AVLIJAS BILJANABUTIKNINAVL BRKAN DRAGICABUCALO SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJABUCASTELM.P.ZA TURIZAM SA P.O.V&M-STRVALENTINA MODNI BUTIK BUDVAVAMITA PRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUVANJASTR.VL.RAJKO BOKUNOVICVARETA D.O.O.VAS DOMPRIV.PRED.NA MALO I VELIKO TUR.I SPED.

Naziv

02335204 0219467807515022029981900230567402099691 02101459 02800900 0225241402817764 02244659 0232694902052768

Matični broj*

314.91 1,260.01

176.06 2,855.35

5.16 1,590.66

33.83 130.24 623.16

25.07 20.86

156.04 180.39

4,832.89 1,126.11

85.03 25.75

401.68 75.39 88.67

305.84 322.04 162.39

76.96 58.26 83.53 80.95

4.79 140.81

30.85 34.07

117.61 268.15

17.65 908.41

1,828.61 1,323.83

610.26

Iznos blokade

4,923 4,508 4,770 4,983 4,923

172 4,886 4,923

169 5,188 4,853 4,923 4,082 5,284 4,666 4,831 4,923 3,979

606 4,792 3,343 3,924 4,923 4,808 4,923 4,923 4,799 4,986 4,923 4,923 4,923 5,170

470 4,923 5,284 4,923 5,110 5,284

Dani blokade

Rb.

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418

Page 12: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

12

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

VASILIJE D.O.O.VASILJEVIC T.T.T.PRED.ZA TRAN.TRG.I TURIZ.J.DR.SA OG.ODG.VASKODOOVASPO KOMADITNO DRUSTVOVATERPOLO KLUB PRIMORACVATROGASNO UDRUŽENJE OPERATION FLORIAN MONTENEGROVB S.T.R. BDVDM RADEVIC PODGORICAVEDRA KOMISIONVEKTRA JAKIC SPORTSKO REKREATIVNO DRUSTVO PLJEVLJAVELEPROMET VELETRANS D.O.O.VELIDJE-KOMERCPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIVELIMIROVIC-JOMI COMMERCE PODGORIVELIMLJE ZEMLJORADNICKA ZADRUGAVELIS-TURS ORT.DRUS.PANTOVIC VELJKO I DR.MOJKOVACVELOX DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICAVELSPRED.ZA TRG.UGOST.I TURIZAMVENGAD.O.O.VENERAPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIVENETO-IN S.T.R. HERCEG NOVI, Ivkovic Nebojša koji obavlja privrednu dVENOR DOOVERAKIPRED.ZAN PROIZ.PROM.ROBA I USLUGAVERONAORT.DRUS.FEMIC RADISAV I DR.VESKO-V JOVANOVIC PODGORICAVESKO-KOMERCPRIVATNO PREDUZECE SA P.O.VEST.TOSTR VL.KALUDJEROVIC MIROSLAVAVESTED-PETROVIC I OSTALI O.D.VESTEM-JOVANOVICORTACKO DRUSTVOVIVA KOMISION VL. ĐUKIĆ SLAVICAVIG-GRADINAPRED.ZA GRADJ.TRG.I USLUGEVIDEO KLUB DREAMVIDEO KLUB PANORAMAVIDEO KLUBVL BULATOVIC VESELINVIDEO-KLUBPINKVIDIKOVAC STRVIZA-COMERC PRED.ZA PROMET ROBE I USLUGAVIJECE STUDENATA FAKULTETA POLITICKIH NAUKA-PG

Naziv

022452560228169402422611022643400243747302340518 02300184 023386700206422702333422021136510215963502041138022866370285638702059592023196590209162302882205023328250216255502053306 02208008 0234258802259605 02242699 0207191602968797

Matični broj*

179.55 129.87

6,447.64 15.00

29,000.02 826.16 540.05

21.98 2,268.98

1.45 10,859.82

18.07 513.13

1,996.31 98.56

204.85 1,826.76

61.12 15.00

213.24 396.46

1,202.52 15.00

0.52 90.16

168.25 354.97

2,715.27 19.59

1,144.30 354.55

1,735.62 738.14 434.90 280.71 164.18

16.62 2,625.07

Iznos blokade

4,479 5,273 3,530 2,210

21 3,066 3,013 4,665 2,831 3,887 4,539 4,923 5,281 4,347 5,125 5,223

190 5,284 2,210 4,825

791 5,007 3,645 4,155 3,877 5,414 4,923 4,479 5,551 4,923 4,853 2,969 4,439 4,923 4,923 4,952 5,498

28

Dani blokade

Rb.

419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456

Page 13: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

13

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

VIKTORIJA-COMERCPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIVIKTORY KNEZEVIC-TODOROVIC ORTACI O.D. ZA PRO.I USLUGEVILA MANOJLOVI SURVILA MARIJA SURVIMAX RUKOMETNI KLUBVIN-KOMERCP.P. ZA PROIZVODNJU I PROMET SA P.O.VINGROS DOOVIR-SANORT.DR.ZA PROIZ.I PROM.I USL.FERATOVIC FERIZVIRTU COMMERCED.O.O.VISNJASAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAVICTORI GGAMESUTJESKA DOO DRUSTVO ZA EXP-IMP.VJERA KALU?EROVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST VJERINA KUŽINA CETVLADO KAFE - VL. DRAGOMIR RAKETIC - KOLASINVLADOŠ KOLAŠIN PPVLAMESPRED.ZA PROIZ.PROM.ROBE I USLUGAVLAMIXPOSL.DRUST.ZA TRG.I USLUGE KDVLAHOVIC KUMEX I DR O.D.VODAPROJEKT DOOVOJVODAPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIVOJVODIC STR VL.VOJVODIC DEJANVOJVODJANKA DRUSTVO ZA TRG. K.D.VOJINICI NIKOLIC ODVOJKOVICI COMMERCE DOOVOJLA D.O.O.VOJNA USTANOVABOKAVOJNIKK.D. DRUSTVO ZA TRG.PROIZ.I USLUGEVOLDEXPRED.U PR.SV.ZA SP.I UN.TRG.NA VEL.I MALOVOCAR-D. IVANOVIC PODGORICAVRELA RIBNICKA-KOLJEVICO.D.VRISAK D.O.O.VRSUTA kulturno-umjetnicko drustvo Bar nvoVRH PRED.ZA PROIZV.I TRGOVINUVT kiosk Bar vl.Stojana MandicVUJADINOVIC VLATKO, koji obav.priv.djel. plažni bar Crvena plaža BarVUJACHICC-VIJENAC ORTACHKO DRUSTVOVUJISIC INVEST ORTACKO DRUSTVOVUK KRILA PP ZA EXP.IMP.PR.I USL.Vuk s.u.r-preduzetnik

Naziv

0212659102334925 0269263502095793022441100224461602188007 0228771402944189 021122720223031302100517021242460271583002078457 02259125021703610220618802337967024414380224690202051770 020614810236778502744619020928080287576402941660022427610229148702249308

Matični broj*

188.38 585.16

28.02 2,939.45

332.12 96.80

877.68 1,569.85 5,450.76

407.08 1,794.77

423.34 5,994.55 2,368.57 5,083.61

601.02 2,164.95 4,170.38 8,383.96

748.43 39.39

473.33 15.00

1,325.96 26,566.69

455.48 663.69 199.56

8,577.41 18.38

3,544.87 21.02

672.19 323.29 610.42

12.92 750.22 672.19

Iznos blokade

4,262 3,495 4,512 4,923 1,130 5,284 4,697 5,207 3,773 4,923 5,432

175 3,210 5,084 5,418 5,307 4,806 1,120 5,284 4,446 3,928 3,919

903 4,946 2,529 4,735 5,284 4,928 5,284 3,887 1,635 4,963

582 135

4,084 3,762 5,239 2,283

Dani blokade

Rb.

457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494

Page 14: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

14

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

VUKASOVICCO ODVUKICEVIC PRED.ZA PROIZ.PROM.ROBAVUKMANOVIC ORTACKO DRUSTVOVUKOVIC I DR. O.D.VUKOVIC I DUROVIC ODVULETIC I ORTACI ORTACKO DRUSTVOVULIV D.O.O.VULKAN-INVEST PRED.ZA PROIZV.PROM.UGOST.UNUT.I SPOLJ.TRG.VULKANIZERSKA RADNJA VL. VUKOVIĆ DRAGOLJUBVUMONT DOOVUCERAKOVIC TRADED O OVUCINIC VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-TEZGA-NIKSICVUCKOVIC MARIJA CAFE BAR BVL PODGORICAG Z DEDAJICI O.D.G.A.G.A. INTERELIT COPRED.ZA PROM.I USL.I POSRED.GABBIANOD.O.O.GAVIKO DOOGAGACOORTACKO DR.VUKICEVIC MILOSAV I DRGAZI PRED.ZA PROMET UGOST.I TURIZAGAZIVODA I ORTACI O.D.GAJDOO ZA UN.I SP.TRG.SPED.I USLUGEGAJIC EUROPAN O.D. BUDVAGALAKSIJAP.PREDUZECE SA P.O.GALANTERIJAVIVAGALAXI KAFE BARGALEB RESTORAN VL. RAIČEVIĆ MILORADGALEBPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU I PROMETGALEBSTRGALERIJA SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJAGALIAPP ZA TRANS.SPEDIC.USL.U OBLAST.PROM.GARDASEVIC VELIZAR KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL-IZNAJMLJIVANJE SOBA-BARGARDENIJA cvjecara vl. Miloševic DubravkaGASPETROL MONTENEGRO DOO BERANEGVOZDENI MOSTSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJAGVOZDJARA VOJVODIC STR BUDVAGEAMONTPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEGEJZER DOO BARGELMING PRED.ZA PROMET I USLUGE

Naziv

0227429902143909023081340228814102324873022146100233557302100720 0225676202273497 02334178023142740231913602249936021167580225084502335336022453020228487102158167 02889471 02068010 0205437003001105 02386984 022405210226911202187116

Matični broj*

2,109.36 280.96

2,583.21 1,152.92

252.83 15.00 15.00

2,785.44 1,889.02

940.73 7,520.09

312.59 1,470.42

384.64 59,861.56

628.79 1,236.96

174.80 204.35

15.00 498.19

28.94 1,017.95

206.51 1,738.98

80.79 10,059.95

293.18 1,840.61

10.22 1,209.73

982.51 355,188.30

8,217.51 8,992.81

175.11 89.10 46.25

Iznos blokade

4,589 5,282 5,281 4,479 3,779 2,210 2,210 4,256 4,923 4,087 5,284

520 4,923 3,451 4,853 4,946 5,429 4,530 5,284 2,210 4,474 4,946 3,593 4,671

403 4,923 5,281 4,784 4,512 5,284

246 612

1,913 4,923 2,674 2,210 4,777 5,239

Dani blokade

Rb.

495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532

Page 15: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

15

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

GEMINI CO D.O.O.GENERALMARKETPRIVATNO PREDUZEEGEOMOND AGRO D.O.O BARGES-KOMERCPROIZ.PROM.I USL.ORT.DRUS.SEFOVIC EKREMGEWE-KOMD.O.O.GILJAJD.O.O.GIMEXEKONOMSKO FINANSISKI MARKETING VL MUTAVDZICGIROSPROI.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.GLOBAZADRUZNO PRED.ZA GRADJ.UN.I SP.TRG.UG.I POS.USL.GLOBAL HEALTHCARE FOUNDATION MONTEGLOBAREVIC COMPANY ORTACKO DRUSTVOGLOBUS PREVOZPRED.ZA SAOBR.DRUS.SA OGR.ODGOV.GOGIĆ MILISAV - ADVOKATGODINJEPRED.ZA PROIZ.PROM.ROBA USLUGAGOJKOVICPOS.DRUSTVOZA PR.PROM.I USLUGE O.D.GOLBIGOLDPRZIONICA KAFEGOLESGOLIJANINSTRGORANGRADJEVINSKO PREDUZECE ORTACKO DRUSTVOGORASD.O.O.GORADZDEZEM.ZADRUGAGORDON D O O ZA PROMET I USLUGEGOSTI.PARMA VL.MALOVRAZIC MILORADGOSTIONARIBNICAVL.ARAPOVICGOSTIONICA STARA VAROSGOTEX PRED.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVOGOCA INVEST CO D.O.O.GOCA STRGRADAC-COMERCPRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.GRADACSTRGRADINA TRGOVINSKA RADNJAGRADINA-TERCAAD ZA PROM.ROBA NA VELIKO I MALO SA P.O.GRADISD.O.O.GRADJA-PROMET PRIVATNO PRED. ZA PROIZ. I USLUGEGRADJANSKI CENTAR ZA DENACIFIKACIJGRADJEVINAR K.D. DRUSTVO ZA GRADJGRADJEVINSKA STOLARIJA PETROVIC

Naziv

023394980207743402993066022862620206431602343509 0218919402079593023953470232027402278430 0215311402306395 02058146 02286912020952620226144802257220 0221978602331985 02241129 022794100218735302071967023281600234342802288516

Matični broj*

1,829.23 1,399.07 9,022.98

124.05 695.91 676.53

53.63 1,751.23

93.00 1,653.01

46.46 610.02

4,801.55 59.37 46.25 38.50

929.56 527.51

23.64 1,360.52

77.49 642.79

15.00 42.27

3,414.96 18,054.40

1,425.05 15.00 35.26

442.99 17,764.58

4.97 2,274.26 9,780.27

443.50 3,139.98

457.87 911.22

Iznos blokade

4,342 5,244

116 5,355 1,978 4,341 4,923 5,282 5,284 4,094 4,245 4,784

228 3,448 5,239 4,923 4,988 5,282 4,923 5,212 4,468 5,281 2,210 4,923 4,923 4,217 5,282 2,210 4,923 5,272 4,704 4,217 5,414 5,280 2,788 4,362 1,221 3,367

Dani blokade

Rb.

533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570

Page 16: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

16

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

GRADSKA KRILAD.O.O.GRADSKO DRUSTVO SITI KLUB NEVLADINOGRAZIE BUTIK-KOMISIONGRAHOVOTRGOVINSKA RADANA ORGANIZACIJAGRBOVICORT.DRUS.ERNEST IDR.SA N.S.OGRILL CAFFE OBELIX VL.RAKOCEVIC V.GRIN-POINTPRED.U PRIV.SVOJ. ZA PROIZ.PROM.I USL.GROPAPROIZ.PROM.I USL.PRED SA P.O.GROSIST U STECAJUGROUP-TRADE PODGORICAGUDELJ ELEKTRONIK PPGUMA LOVEN KOMERCP.P.ZA PRERADU KAUUKA D.O.O.GUO AND.O.O.GURMANORT.DRUS.D B TRADE DOOD E X P O R TD.O.O.D I M E D AKCIONARSKO DRUSTVOD O M N I K ORTACKO DRUSTVOD U A LD.O.O.D&H COMPANYDVORZAK BORISLAV ORT.DRUS. N.S.OD.M. A-TIM A.D.D.M. AUTO-TAXI RAIČEVIĆ MILOŠD.M. ESKONT O.D. MAHMUTOVI I DR.D.M. KAMENOREZAKA RADNJA LJENICAD.M. MIMA-S STAMBENA ZADRUGAD.M. MCM INTERNACIONALORTAKO DRUTVOD.M. S.T.R.BAKALNICAD.M. S.T.R.BISERD.M. S.T.R.G.R.D.M. S.T.R.DAMBOD.M. S.T.R.MLADOSTD.M. S.U.R.ANABELAD.M. UGOSTITELJSKA RADNJA BLIZANCID.M.13 OKTOBARORTAČKO DRUŠTVOD.M.GRAND KOMERCD.D. U STEAJUD.M.DOHIORTAMO DR. KIJAMET HIDAJET I DR.D.M.ZLATAR-PROMN.VARO POSL.JED. BIJELO POLJED.M.KONKORDIJAORT.DRUS. ZA POG. USLUGE PREVOZ I PRODAJU

Naziv

0233323602384515 0200086502278634 021603230222688002076543022836380224327002084953023280540228498702370760022703580228947402269325023086650228825702312077 02137402 0231213102283620 0231822902259893023007371704240802283603

Matični broj*

33.37 523.14

1,407.26 21,830.45

495.22 76.68

138.93 310.88 240.78

15.00 1,869.48

60.24 4,828.98

468.08 530.69

15.00 195.95

1,923.73 274.66

1,729.66 24.15

5.31 17,473.98

94.66 55.36

1,176.90 31,526.67

1,247.37 2,003.36

91.08 1,880.78

177.08 1,293.77

161.28 68.18

2,104.42 21.29

7.50

Iznos blokade

4,824 148

4,435 4,902 5,273 4,809 5,284 5,207 4,946 2,210 5,314 4,579 4,448 5,118 3,496

903 5,000 3,440 4,871 5,284 4,406 4,923 5,271 4,341 4,509 4,760 4,372 4,326 4,568 4,915 3,773 4,840 2,823 5,175 4,901 4,930 4,643 3,998

Dani blokade

Rb.

571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608

Page 17: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

17

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

D.M.LJEMENAORTAKO DR.ZA PROIZ.PROM. I USLUGED.M.MONITORTUTIN USL.OBR.PRED.POSL.JED. ROŽAJED.M.OMNIAA.D.ZA OSIG. VALJEVO POSL.JED. ROAJED.M.OMORIKA-GRADNJA G.S.ORTAČKO DR.D.M.PIRAMIDA ORTAKO DR. ZA PROIZ.PROM. I USLUGED.M.RAZVITAKZEMLJORADNICKA ZADRUGAD.M.ROBNI SAOBRAAJ D.D. U STEAJUD.M.S.T.R.PLANAD.M.SIM-TRANSORTAKO DR.VUKOSAVLJEVI ZORAND.M.TAMY ORTAČKO DR.PANTOVIĆ VESKOD.M.TRGOVINA-CGAKCIONARSKO DRUTVOD.M.CVEARARAKONJACD.o.o. Asanovic CommerceD.O.O. BUSHATI & CO ULCINJD.S.SECYRITY KLUB MALOG FUDBALA NIKSSICCDAVIDTRANSORTAKO DR. ZA PROMET ROBE I PRUANJE USLUGADADO TRGOVINSKA RADNJADADO COMPANYD.O.O.DADOVL.RAKOCEVIC MILANKADAJANA TRANSD.O.O.DAJOVICI PP ZA TRGOVINU I TURIZAMDAKI BORKA UGOST.TRG.PREDUZECEDAKLES DOODAKODRUSTVO ZA PROIZVODNJU DOODALAS RADULOVIC POS.DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USL. O.D.DALDANAT-COVIC I ORTACIO.D.DAM COMMERCE RAKOVICORTACKO DRUSTVODAM-BEKZ.O.RDAMAL-ALOMEROVICDAMIRAJORTAKO DRUTVO JANKOVI RADOMIR I D.R.DAMJANOVIC NENAD KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL STAND BARDAN I NOCSTR.VL.BORO MILOVICDANEX DOODANIBEL-CO PRED.ZA PROIZ.PROMETDANILOVGRAD-PROMET PRED.ZA PROIZ.PDANITPRED.ZA TRG.TURIZ.UGOST.PROIZ.I USL.DANKA OD BERANEDARKO JOVOVIC AUTOPREVOZNIK

Naziv

02318334076452521712472202308142023119170204465002259842 023012370231893802301458 02309505024312460267969802270323 02307448 0206538002098270021394210213048302234424023084870232644202308061 022977950228600902889811 0224967702220032020507220207142802102803

Matični broj*

861.53 23.87 11.25 88.14

2,573.74 3,120.35

31.51 4,478.22 1,186.03

431.63 798.22 306.73

74.60 1,953.25 2,784.82

889.59 227.89

14.75 394.28 100.00 421.91

1,402.03 3,231.44

122.32 1,094.76

5.35 225.12

37.48 15.00

1,040.60 6,129.88

45.25 3,253.89

43.75 71.96

505.69 2,018.90

18.46

Iznos blokade

4,020 4,923 5,491 4,923 4,950 4,789 4,991 4,813 4,760 4,300 5,139 4,853

8 857

1,708 4,313 4,923 3,639 2,327 3,783 5,310 5,321 5,000 4,314 5,025 5,007 4,071 4,830 2,210 3,290

581 4,923 3,637 5,239 5,284 4,871 5,278 4,901

Dani blokade

Rb.

609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646

Page 18: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

18

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

DARKOPRED.ZA TRG.I USLUGEDAROTEKA KOMISIONDASPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIDVA GOLUBAPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINIDVA KRAPA KAFANA VL. TURKOVIĆ ZUHREDVOJKA KAFE BAR VL. ĆETKOVIĆ MILORADDD AUTO-MOTO CLUB ULCINJ U MJESOV SVOJ.DEGO MEDICI PREDUZEE ZA PROMET I USLUGEDEDIKOMERC ORTAČKO DRUŠTVO ZA TRGOV.PROM I USLUGE MIJOVIĆ DDEZAK TRADE D.O.O.DEJONPREDUZECE ZA PREVOZ PROM.I USLUGE SA P.O.DEKOR DJUKIC I ORTACIO.D.DEKORSTR VL.MIRIC SRDJANDEKORTAPETARSKA RADNJA VL.KLIKOVAC SLOBODANDEL SOLED.O.O.PRED.ZA ZAPOSLJ.INVALIDADELIKATES KLASICNA PRODAVNICADELIKATESSEDELTA PROIZVODNO PROMETNO PREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINIDELFIN MINIMARKET-VL- EMINA HAVERDELFIN KIOSKDELFIN STRDELY COMERC PRED.ZA MEDJUN.TRG.TURDEMAG DOO BERANEDEMI D.O.O.DEMIKO D.O.O.PODGORICADEMIO d.o.o.DEMO-ELEKTRO K.D DRUSTVO ZA PROIZDEMOKRATSKI CENTAR BOKE POLITICKA PARTIJA HERCEG NOVIDEMOS-MONTENEGRO N.U.DENDA COMEMERCEPRED.ZA PROIZV.PROMET I USL.Dendro dekor doo RozzajeDENIVEX-TRADEPRE PRED.ZA PRIZ.TRG I USLUGEDENISPROIZ.PROM.I USL.PRED.DEO NOVADEREX COMMERCPRED.ZA PROIZ.GRADJ.SAOBR.TRG.UGOST.DES COMERCD.O.O.DESIGN BY DIKAN DRUSTVO ZA TRGO MARK.I KOMPJ.DIZAJN K.DDESORT.DRUS.IDRIZOVIC ERMIN IDR.

Naziv

02135698 0214197302064537 021181730222416002261421023200530225389502331705 02250250 02046296 0212391602302071022844480265750302334046023395280269684302363135022458920222107102239647022338510229994102137780022649940229402802063441

Matični broj*

13.34 84.07

5,001.14 25.38

3,791.92 3,618.60

20.03 2,429.99

349.55 389.20 271.24 289.00

1,363.02 1,528.69

342.50 15,255.70

110.22 318.24 247.73

1,090.07 16.91

382.92 632.37

4.51 150,140.27

105.27 9,318.85 1,288.63

15.00 30.39

415.16 768.69 156.50 968.35

11.78 62.28

948.16 85.70

Iznos blokade

5,282 4,479 5,320 5,320 4,923 4,923 5,508 4,477 4,304 5,258 5,279 3,417 4,704 4,323 4,532 5,002 3,877 5,622 4,923 2,809 4,923 4,536 1,892 5,203 2,004 5,007 4,735

63 903

5,239 4,819 3,522 4,795 4,845 5,284 5,284 4,708 5,250

Dani blokade

Rb.

647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684

Page 19: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

19

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

DESSERT SZR BIJELO POLJEDEHTRA KOMERC PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.DIANA SUR ULCINJ VL.REXHEPI LUMNIJEDIVACINŽENJERING MONTENEGRO ,DIO STRANOG DRUSTVADIVEX D O ODIVLD O O ZA PROMET I USLUGEDIVLJA LJEPOTA UZZIVO(WILD BEAUTILIVE)NEVLADINO UDRUZZENJEDIGITAL DOODIGITALZANAT.TRG.RADNJA VL.POPOVICDIDAL D.O.O.DRUTVO ZA PROIZ.PROM.DIJAMANTSAMOSTALNA ZANATSKA STAKLOREZACKA RADNJADILERSKO BROKERSKI CENTAR CACAK CACAK FILIJALA U PODGORICIDIMING DOODIMOIL PRED.ZA ZAN.GRADJ.UGOST.DINI COMMERCED.O.O.DINO Bar vl.Esadija AgovicDINO PRED.U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.ODIONIARSKO DRUTVO ZA OSIGURANJETALIJA IDIONIS-KAFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJADIONISKALUDJEROVIC NOVAK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ PODGORICADISK. PICA MONTEVINO VL.DRAGOVIC BRANKA BARDISKO BARCETOVL.MRDAK NEMANJADISKONTMASLINEVL SOFRANAC SRETENDIXONP.P.ZA TRGOVINU I GRAEVINARSTVO SA P.O.DJEKOVICPP ZA PROM.I USL.DJIDJO KOMISIONDJOVANIORT.DRUS.MADZGALJ SNEZANADJOKIC COMMERC BARDJOSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJADJUKIC B. DARKO ADVOKATDJUKO KOMERC DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.DDJURICKA RIJEKAPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJDJURO-COMERCPRED.ZA TRG.NA VEL.I MALODK-COMERCPRIVATNO PREDUZECE SA P.O.DM ISAK ORTACKO DR SCEKIC NEBOJSA I DRDM STR BUDVADM-DEDEIC I ORTACIO.D.

Naziv

0290941302104938028323560265276502101823022325960265199802292190 02334992 17110845026565740210588802227657028600150218378102139723 0280791202420970 0209920902225778 0224938302280981 0228710202214164021211150215199502312123 02330911

Matični broj*

181.30 1,490.22

821.28 3,209.95

15.00 122.92

6,397.25 15.00 47.29

6,079.88 185.48

7,559.39 4,656.34

48.75 2,659.26

530.00 747.21

29,896.81 71.34

530.75 67,578.40 25,276.73

31.47 42.07

776.16 17.05

11,965.48 80.43

335.40 18.31

2,793.14 387.83 417.02 189.35

2,407.82 28.10 23.64

2,896.32

Iznos blokade

189 5,336

584 2,460 2,210 5,618 2,247 2,210 4,923 4,963 4,923 5,331 2,188 5,239 1,687

498 5,281 5,284 4,944

410 1,974 4,951 4,923 4,923 5,284 5,282 4,992 5,279 4,130 4,448 4,579 4,237 5,207 5,283 5,306 4,176 4,923 4,732

Dani blokade

Rb.

685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722

Page 20: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

20

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

DM.SUR KAFE BAR GANA VL.SULOVIC ALMERDOBBAL-DOBROVIC I DR.O.D.DOBRA KAPLJICAVL.VELIZAR CEPICDOBROVOLJNO VATROG.DRUSTVO TARADOLINA MIRA SAM UGOST RADNJADOLOVIPRED.U PRIV.SVOJ.DOLJANICA/CO PP ZA PROIZVODNJU I PDOMACA KUHINJA RESTORANDONUM COMERCPRED.ZA SPOLJ.I UNUT.TRGOVINUDOO DELON TRANS ROZAJEDOO CHIK BIJELO POLJEDOO AB COMERCDOO ROTO PRINTDOOBOEMZA PROIZ.PROM.ROBE I USLUGA EX.IMPORTDORALD.O.O.DOSITEJORTAKO DRUTVO O.BLAODOTEA KD ZA TRGOVINU EXPORT-IMPRTDP-PETRUSIC NIKSICDR & AS PRED. ZA PROIZ. PROM. ROBE I USLUGEDRAGISIC COMPANYD.O.O.DRAGOVI-COMERCPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIDRAGON DRUSTVO ZA UGOST.TRGOVINU I USLUGE K.DDRAMIS DOODRASA DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOODRASTIAK.D.DRVO-PREVOZ PRED.ZA SOBRACAJ I PREVOZDRVO-SPEDORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGEDRVOART PREDUZECEDRVOIMPEX-TOTOSI D.O.O.DRVOPROGRESORTACKO DRUSTVO T.MRDAKDRVOSTANORT.DRUS.SUTKOBIC M I DRDRITA TRGOVINSKA RADNJA-KIOSKDRITAN DELI I DR O.D.DRUSSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRUJO DOO BUDVADRUSTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT LAV BU2 DOO BUDVADRUSTVO ZA SPORTOVE NA VODI BUDVADRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU SCRAPPY COCONIKSICDRUŠTVO ZA RAVNOPRAV. I TOLERANCIJU-AI

Naziv

02338009 02017318 0212304502173603 0207329302306620024253270226735702855917026350620235535302228548023207110228284402235676023398890214058602296683024208560229384602329697022128620228939302085925022638230212017802270579 02336260 0284439702024845 02327511

Matični broj*

20.89 436.69 498.66 155.39 124.20

56.19 255.32 757.32

4.60 106,870.23

806.31 105.50

3,943.09 361.77

44.68 1,021.55

33.51 44.20

903.33 20.72

1,245.63 7.51

9,563.49 457.03

15.00 350.77 153.96

1,329.03 2,021.28

193.04 24.52 77.67 15.00

288.00 1,201.50

17,975.89 8,765.62 7,712.12

Iznos blokade

4,911 4,677 4,923 2,521 4,943 3,784 5,313 4,988 5,055 1,249 3,018 1,236

702 102

1,548 5,398 5,135 5,239 4,446 4,719 5,281 4,853 2,866 5,240 2,210 5,282 5,118 4,393 3,761 4,853 5,452 4,923 2,210 2,027

675 4,923 1,178

31

Dani blokade

Rb.

723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760

Page 21: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

21

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

DTRTRESNJADTS COMPANY PRIVATNO PREDUZECEDUBRAVAN.U.DUBRAVKA IVANOVIC, koja obavlja privrednu djelatnost prodaja robe na sDUGA BIFEDUGA TRGOVINSKA RADNJADUDI DOODUKI D.O.O.DUKLJAKLUB MALOG FUDBALADULOVIC IGORDULCINEA MINIMARKET ULCINJ VL.VUKMANOVIC MARKODUNJA TRANSORTAKO DR. ZA PROIZ.PROM. I USLUGEDURMITOR S.T.R.ĐURĐEVIĆ-TRANS D.O.O.E L I O N D.O.O.E L I T A SPRED.ZA PROIZ.PROMETE.R.G.O.L. -CATARO PP SA P.O.EVA STIL PRED.ZA PROIZ.GRADJ.UGOS.TRG.I USLUGEEVERGEENP.P.ZA PROIZ.UNU.SPOLJ.TRG.TUR.EVROPA KAFE BAR VL. DANIJELA KALUĐEROVIĆEVROPAZAN.RADNJA VL.LJUSAJ DELIEGZON '' S.T.R.EDEKA KOMERCD.O.O.EDUKATIVNI CENTAR MONTEVEDA NVOEKI TRADE VUJISIC ODEKO ENERGIJA NVO KOTOREKO-MARKET STR.VL.BRKANOVIC MILOSAEKOLO DRUSTVO ZA PROIZ. PROMET ROBA I USLUGA EXP-IMPORT DOOOOOOOEKOMONT-POPOVICORTACKO DRUSTVOEL-PRO DRUSTVO ZA PROIZ.I PROMET K.D.ELAD DOOELASPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEELBO D.O.O.ELVEM-CIROVICORTACKO DRUSTVOELEKTROMEHANIK BORO PEROELEKTROSERVIS CEROVIC VL. CEROVIC ZELJKOELITEPRED.U PRIV.SVOJ.ELITECH-MONT KD

Naziv

021158590232232302902052 022757910233666902254271 0284402802282143 022942220228232102111284021356710218204102080664 0293794802326329024239950230766902386283 02303078021529670206436702246813021546410236654102201569 0209476202282011

Matični broj*

618.59 239.52 317.02 181.40 529.30

83.41 42.76 15.00 27.16

899.09 928.65

1,177.61 50.20

147.78 63.47 15.00

9,793.02 44.20

628.56 759.18 142.07 567.98

6,488.04 15.00

1,443.95 4.93

20.84 58,565.04

11.45 177.45

10,098.25 15.00

36,547.95 23.60

1,504.54 3,384.77 1,346.97

664,974.99

Iznos blokade

4,607 5,278 2,844

626 2,410 4,923 5,245 2,210 4,504 4,082 1,108 4,760 4,935 4,643 5,505 2,210 5,282 5,239 3,434 4,997 3,336

205 1,943 2,210 4,082 3,924 4,923 5,219 4,964 4,088 1,443 2,210 3,027 3,427 4,714 3,139 5,284 5,037

Dani blokade

Rb.

761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798

Page 22: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

22

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

ELLA S.T.R./BUTIK BDELMADRUSTVO ZA PROIZV.I TRG.DOOELPROMSORT.DRUS.SABANOVIC HURIJA I DR.EMER-NIKSICEMINAD.O.O.EMPORIO-TRIO P.P.ZA UNUTRAŠNJU I SEMDZEJU & CO DOOENEMEL PRED.ZA TRGOVINU I USLUGEENEX DOOENIGMA D.O.O.ENIXORTAKO DRUTVO BANDA MEVLUDIN I D.R. SA N. S O.ENKAORTACKO DRUSTVO OMEROVIC MULAZ I DRENČO-COMERC PROIZVODNO PROM. I USLUZ. PRED U PRIV. SVOJINIEOS KAFFE VL. SAVO PEJANOVIĆERMIN HETEMONTO.D.ERNTE 23 PRIZVOD.UGOSTITELJ. PRED.U PRIV SVOJINIETAKOMISIONEUGEL PLUSPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEEURO BALCANIC INTERNATIONAL DRUSTEURO GROUP D.O.O.EURO-LINKEURO-TRANS DJOKICPRED ZA PROIZ PROMET I USLUGE O.D.EURODRVO-MEBLD.O.O.EUROPAMONT D O OEUROPEDPRED. U PRI.SVOJINI SA P.O.EUROPLOD TRGOVINSKA RADNJA-KIOSKEUROSPORT STR BERANEEUROSTYLEEuroceramica d.o.o.EUROCONTORTAČKO DRUŠTVOEuroway d.o.o.EFFECTA COMMERCE D.O.O.EHOS PRED.ZA TRGOVINU IUSLUGEEHPLORER DOOECO RENTA-CAR DOOEX IMPORT D.O.O.EXOTICBUTIK VL.CUKOVIC ZALIMEXPOINT POSL.DRUSTVO ZA TRANSPORT PROMET I USLUGE DOO

Naziv

022692280214516202365278023062120207984402633264022278780229160602281856020519580205962202215152 0230915702183145 0217063902254425022850610228990302284529023253730226825602286572 43110345 0229625002294966023503510232770802216213022053190226013102305259 02293790

Matični broj*

7,528.98 125.91

41.76 72,938.41

141.15 116.61

1,213.91 26.66

422.95 15.00

347.34 298.03 137.68

1,045.66 15.00

130.61 27.07

4,569.37 15.00 15.00 13.76

1,182.41 1,106.87

10,003.48 448.44

47.29 16.31

1,361.05 82.16

398.29 221,324.41

1,913.68 1.11

35.58 62.29

17,883.15 588.12

46.25

Iznos blokade

2,831 5,280 3,645

584 4,665 4,425

812 5,282 4,479 2,210 5,275 4,936 5,207 4,923 2,210 5,282 4,923 5,056 2,210 2,210 5,329 4,760 4,886 3,985 4,365 4,923 3,749 4,075 3,444 4,784 3,173 5,056 4,482 3,444 5,284 5,023 1,051 5,239

Dani blokade

Rb.

799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836

Page 23: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

23

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

EXPORT-IMPORT PARITY PRIVATNO TRGOEXPORT-IMPORT-SOSPP ZA TRGOVINU I TURIZAM SA P.O.EXTE D.O.O. BUDVAŽAR ORTACKO DR.SALIHOVIC NASER I DŽIR O.D.Z. VUCELIC I DRUGI O.D.ZABAVNA IGRAONICA-ARSO MILIC NVOZavarovalnica triglav ddZAGORICDRUSTVO ZA SPORT I REKREAC.PENZIONERA I INVALIDAZADE PALJEVIC KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL S.T.R. PALJEVIC-NAFAKA-ZZADRUGA U SVOJINI ZADRUGARAZMINACZAJEDNICKI INTERES D.O.O.ZAK-PROMET DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.DZALIV ZTDZAN.RADNJA ZA CENT.GRIJANJE VL.JANKOVICZAN.TRG.RADNJADRAGORVL CERANIC MILOSZANAT.AUTO-ELEKTROCARSKA RADNJA VL.SAROVIC SENKAZANATSKA PEKARSKA RADNJAVLADIKAVL RAKCEVIC GORANZANATSKA-STOLARSKA RADNJA VL.JOVANOVICZANATSKO MESARSKA RADNJA VL.ADEMOVIC FUADZANATSKO PEKARSKA RADNJA VL.VUJACICZANATSKO PROIZVODNO STAMBENA ZADRUGAZANATSKO FOTOGRAFSKA RADNJA VL IVANOVIC MILANZANATSKO-AUTO-LIMARSKA RADNJABATOVL COLEVICZANATSKO-MESARSKA RADNJA VL,SAHOVIC H SAMIRZAREXPRED.ZA PROMET I USLUGEZATONPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIZVEZDA STR TRAFIKA-BUDVAZDRAV.APOTEKA EUROFARM VL.ZECEVIC VESNAZDRAVLJAK VL.DUMNIC MARIJAZEB-KOMERC EXPORT-IMPORTZELGEN DOOZELENI PRAVACN.V.O.ZEM ZADRUGA AGROSJEMEZEM.ZADRUGA VINICKAZEM.ZADRUGAPASMAJASA P.O.ZEMIK DRUSTVO ZA PROIZVODNJU PROMZEMLJORAD.ZADRUGA TUZI PDG

Naziv

02098121021144290228734002325772023015710233612002353113000016880221013402904888020487520233950102295857 89630088 02043181 0211278702097567 0223805502300320023772500214057802242338020851860212769502215039

Matični broj*

4,135.13 13,890.18

9,637.19 6,430.21

399.73 490.91

2,257.39 8,905.91 2,345.53

131.98 5,265.32

46.46 414.45 208.18

1,826.11 45.17

208.07 64.56 26.78

470.56 312.81

8,693.18 489.55

76.32 2,313.53

15.00 131.76

21.08 15.93 44.34

498.39 762.49

15.00 1,265.48

860.05 1,129.19 1,774.09

17.15

Iznos blokade

5,284 5,284 4,850 4,557 3,290 3,451 1,933 1,129 4,923

129 5,284 4,245 5,331 3,445 4,923 4,923 3,639 3,392 4,923 4,923 4,923 5,284 4,923 4,923 4,923 2,210 5,604 4,923 4,923 4,988 5,282 4,991

903 5,207 5,282 5,282 4,601 5,621

Dani blokade

Rb.

837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874

Page 24: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

24

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

ZEMLJORADNICKA ZADRUGA POLJOPRODUKT DACICEZEMLJORADNICKA ZADRUGA TURJAK KALACEZEMLJORADNICKA ZADRUGABAANKAZEMLJORADNICKA ZADRUGAMOKRAZEMLJORADNICKA ZADRUGAPROGRESZEMPOLJE VL.JELUSSIC RADOVANZenski kosarkaski klub BuducnostZESI M DRUSTVO ZA TRGOVINU I SPED.I USLUGE K.DZECANI U SVIJETUN.V.O.Zecevic company o.d.ZZ BOBOVO (RESENJEM BR 4/11 OD 02.03.2011 POKRENUT STECAJ)ZIJAD KOMERCORTACKO DRUSTVOBALIC MAHMUT I DR SA N.S.OZIM YPSIS LUCIC MIROSLAV BUDVAZIM-VUKOVICORTACKO DRUSTVOZINAPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJ.ZIPAMONTPRED.ZA PROMET ROBA I USLUGAZIROVNICA PRED.ZA ZAN.I OST.USLUGEZISPRED.U PRIV.SVOJ.ZLATARVL.BESLIC DZIHADZLATARSKA RADNJA 2 VL. ODŽIĆ MEDOZLATARSKA RADNJA R S VL.REGOJEVIC RADENKOZLATARSKO KUJUDZINSKA RADNJAZLATIBOR PODGORICAZLATKOPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEZMAJEVICAPRED.ZA PROIZV.PROM.I USLUGE EXP.IMP.ZNAK PITANJA KONOBAZNS GREDA DOOZOVA PREDUZECE BARZOKI-COMMERCEPRED.ZA UGOST.I TRGOVINUZORA PRED.ZA UN I SP.TRGZORAMI D.O.O.ZORAN-Z VUKCEVIC PODGORICAZORIC CASTELNOVVOO.D.ZORICANKAPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINIZOTPREDORTACKO DRUSTVO HADJIJALAGIC S I DRZP-085 D.O.O.ZPPZVISNJICAISPLATA PORODILJSKOG BOLOVANJAZRK ESPERANSA

Naziv

0204216902043173020841390221923902045206 020366730225729702386968023115770220407002272318 0230366302199106022226630210587002201399 022631730210821602135981 0269065902114984022240620207287402312760 022952020205227002272113020580810204881702309718

Matični broj*

959.67 57,355.96

29.33 882.72

1,906.57 4,688.98 1,341.49

19,300.94 15.00

492.61 14,341.66

410.93 178.21

15.00 1,029.93 3,138.89

26.91 568.90

1,462.21 1,582.11

239.33 5,180.28

15.00 15.00 48.30

3,533.85 45,829.81

323.94 711.38

31.97 300.91

1,237.73 83.67

4,883.87 3,329.17

21,647.86 707.01

2.79

Iznos blokade

5,235 5,284 5,282 5,209 5,284 4,992 1,534 5,621 2,210 4,778 4,915 4,894 1,365 2,210 5,282 5,282 4,853 5,291 4,923 4,923 4,827 4,923 2,210 2,210 5,239 4,507 1,978 3,979 4,725 4,988 4,726 4,923 4,459 5,355 5,284 3,887 5,284 4,896

Dani blokade

Rb.

875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912

Page 25: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

25

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

ZSK VELEDROGERIJA PP EXP IMPORTZTLPR IGOR TOMKIC BERANEZTR GORANZTR CARTELZTRZLATARVL NULESI JAKOZTRORIONVL.PULTI ELVIRZFR ZABJELO VL.RADONCHICC SENADI D I SD.O.O.I-CENTAR-MONTENEGRO DRIŠTVO ZA PRIBRIČEVINA BIFE VL. MIODRAG VUJOŠEVIĆIBS MONTENEGROD.O.O.IBUFRES COMPANY D.O.O.IV SAND.O.O.IV MARKETVL.RAKOCEVIC IVANIVAN MARIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND BARIVAN STR VL. PEJOVIĆ IRENAIVANID.O.O.IVV-COPRIV.PRED.ZAN.TRG.TUR.I POS.US.DOOIGBALA PP BARIGOR BABIC I DR O.D.IGORPRED.U PRIV.SOJINI ZA PROIZ.PROM.ROBE I USLUGAIGRAONICA DJEČIJA KUĆA NVOIZBOR VL. BICIC SAMIRIZG.OBJ.ZA ELEK.KATUNA NA PODR,DZAKOVICAIKI ĆEVAPDŽINICA VL. SERATLIĆ MIRSADIL ALBAPRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGEIL DOGE DI VENEZIAD.O.O.ILINGD.O.O.IMV-ADRIATIKTRG.USLUZ.PROIZ.PREDUZECEIMKPRED.U PRIV.SVOJIMPERIJALPRED.U PRIV.SVOJIN STRIN STR KNJIZARAINAKOV VL.ANA KOVACING COMPANY DOOINGA-KOMERC DRUSTVO ZA UN.I SP.TRGOVINU DOOINDEPENDENT D.O.O.INDUSTRIAIMPEX PRODUKTIMPEX DOO ZA TRG. I USLUGE

Naziv

0207131243801780 0227061702323729 022469960228396402170973 02994763 023387930206590802196735023316160205467102390426 02045451 022343190225987702045435021953210221826702233975 02810832022976120231636602252732

Matični broj*

979.53 71.04 60.35

723.33 2,625.35

90.21 2,154.42

15.00 24.48 67.99

16,450.15 254.76

2,665.14 129.95 279.65 100.16 101.52 559.40

2,514.45 44,493.35

1,961.18 1,547.75

435.53 7,182.35 4,473.44

351.99 718.70

31,130.06 15.00

193.82 1,387.07

9.26 783.00

2.88 325.58

50.88 122.75

1,219.66

Iznos blokade

4,988 44

1,278 2,712 3,524 4,923 3,264 2,210 5,142 4,690 5,096 4,829 5,454 3,413

171 4,923 4,336 4,193 5,284 4,392 5,207 1,906 4,923 3,090 4,923 5,204 4,732 5,284 2,210 5,282 5,280 4,505 4,812 4,869

430 4,573 5,328 5,390

Dani blokade

Rb.

913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

Page 26: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

26

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

INDUSTRIJAIMPORTDD ZA SPOLJ.I UNUT.TRG.TURIZ.I UGOST.PROIZVINESSTRINIZO TRADE BARINKONTRO '' S.U.R. - EMINA FICI KOJAInkubatorska stanica VELEPRODUKT MRVALJEVIC O.D.INSTITUT ZA PRIRODNU MEDICINU NVO PODGORICAINSTITUT ZA STRATESKE STUDIJE I PRINTEGRAL-INZENJERING D.O.O.LAKTASI-P.C. PODGORICAINTER B.B.PREMOVIC ZELJKO I DR. O.D.BERANE-P.J.PRIMAINTERER BIJELO POLJEINTEREREXPRED.ZA TRG.NA VEL.I MALO SA P.O.INTERMODALBO DOOINTERNET UDRUZZENJE GREEN MONTENEGRO NVOINTERNET CAFE A & M ULCINJ VL.HYSA AGIMINTERTOURSD.O.O.U PRIV.SVOJINIINTERCO-TRADEORT.DRUS.INFOMEDIA-STANIC ODINFOSOFTD.O.O.IPER-COOPD.O.O.IRAPRIV.PRED.ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALOIRISH PUB VL.SSTAKA VESNA-KAFE BARIRMA POSLASTIARSKA RADNJAIRMA-KOMMERCEPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIISKRAKOM PODGORICAISKRI KOMPANIPRED.ZA PROIZ.PROMETISO TEHNOINZINJERING SA P.OITA JOVANOVIC PUNISA I DRUGIORTACKO DRUSTVOITALGROSS LAZOVIC I OSTALI ODITALMOND DOO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT PODGORICAITD ORTACKO DR. FEMIC RADOJKA I DRIFIGENIJAPR.ZA PROIZ.TRG.I USLUGEICIBAN PRED.ZA PROIZ.USLUGE I PROMETIXORAD.O.O.J O K O M D.O.O.J.P. KOMUNALNE DJELATNOSTI BARJ.U.U. SMILE VL.SCEPANOVIC GORANJABLANIKPRIV.PRED.SA P.O.JABUKAVL.REDZOVIC AZIRA

Naziv

02080737 021437390299221302312654027648060229168101255908022808680225944302113520022758300243777502834219021552810207280702284359023040230228635102171244 02144387020757250222726602218135022784480233263902755181023236210220426602255677023176640229861900110590 02229064

Matični broj*

5,663.08 3,087.14

142.44 1,093.30

255.08 30.00 15.00

5,426.36 57.04

830.98 1,558.66 1,677.80 1,773.73

57.75 224.44 308.20 453.62

15.00 15.00 50.34

151.28 403.51 748.75

7,711.78 204.13 145.62 162.03

24.84 4,317.38

87.46 2,500.87

216,859.29 13,419.51

2,451.65 1,147.24 8,117.11

88.91 41.46

Iznos blokade

5,055 4,923 5,282

235 4,706 1,772

903 3,045 4,112 5,495 5,281 5,234 2,369

766 5,291 5,281 4,333 2,210 2,210 5,239 4,243 4,830 5,260 5,414 5,282 2,755 4,792 4,963 1,514 4,904 5,282 5,520 4,771 5,398

31 4,012 5,452 4,923

Dani blokade

Rb.

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988

Page 27: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

27

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

JABUKAORTAČKO DR.RADULOVIĆ T.JADRAN EXPORTPRED.ZA TRGOVINUJADRAN PEKARSKO-BUREGDZISKA RADNJA KOTORJAZ-2 SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAJAZZ CLUB kafe bar, vl. Vojicic RadislavJAKALJDRUSTVO SA O.O. ZA PROIZ.TRG.I USLUGEJAKSLAVPRED.ZA PROMET I USLUGEJAKUPOVIC COMPANY I ORTACI PODGORIJAN IGO D.O.O.JANINA D O OJANINOVIC PRED.ZA PROMET I USLUGEJANJUSEVIC SLAVKAPEKARSKA RADNJAJASSA LTD-PDGJASSELPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIJASCOPROMPRED.U PRIV.SVOJ.JACA KOMISIONJEVRIC COMPANYTRGOVINSKO PREDUZECE SA P.O.JEDINSTVO-NIKORTACKO DRUSTVO ZA PROI. PROM. I USLUGEJEZERO FUDBALSKI KLUB PLAVJEZERO-TRADEUSL.PROM.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.JELANIS DOOJELEN UGOST. RADNJA VL. LJULJANOVIĆ FIKRETAJELENA KIOSK VL. GLAVATOVIĆ SLOBODANKAJELENA TRGOVINSKA RADNJA-KIOSKJELKA TOURSTURISTICKA AGENCIJAJELOVICAPROMETPRIV.PRED.ZA POS.PROM.ROBE NA V.I M.SA P.O.JENEKI PODGORICAJECMISTE-PROMETPROIZ.PROM.I USLUZNO PRED.U PRIV.SVOJ.JIB-COMMERCEPRED.U PRIV.SVOJ.ZA SPO.O UNUTR.TRG.JOVA-COMPANYORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.PROM. I USLUGE I DR.JOVANOVIC VICKOVIC DRUSTVO ZA PR.TRGOVINU I USLUGE O.DJOVANOVIC STR.VL.FILIP JOVANOVICJOVICEVIC ZORAN ADVOKATJOGY COMPANY STRJOCIC UMJETNICKI ATELJE VL.JOCIC NOVICAJUVENTAORTACKO DRUSTVO EXPORT I IMPORT JANKOY NEB I GRUGIJUG AUTOSERVISJUGOLEXPROIZVODNO PROMETNO I USL.PRED. U PRIV.SVOJINI

Naziv

0224301602062330 02928302022665120220503302335476023379590224893002193612 023022090207920802201372 0219893202285371020365760217289502291428 020540270229883002147637021850830228668802307596 02153793 02190311

Matični broj*

401.82 76,816.96

1,886.12 436.24

2,610.04 754.90 758.31

3,322.40 1,494.44 1,561.74

375.15 35.50 15.00

4,355.04 455.26 115.07 917.30

1,582.85 33,139.53

1,107.73 337.65

10,292.05 35.07

2,341.68 12,788.04

275.95 15.00

12,520.99 113.03 871.11 371.84

4,297.77 410.21 351.30 814.02 355.43 240.58 104.23

Iznos blokade

5,204 5,284 4,923 4,923

233 4,724 5,239 3,931 4,951 3,608 5,284 4,988 2,210 5,281 5,259 4,370 5,280 4,852 1,789 5,280 5,394 4,923 4,599 4,923 4,791 5,284 2,210 4,722 5,414 4,903 4,728 4,923 4,340 3,773 4,923 5,284 4,853 4,825

Dani blokade

Rb.

989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026

Page 28: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

28

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

JUGOMONT HOLDING DD PEXOMONTJUGOOCEANIJAA.D.JUGOPARTNER-KOVACEVIC I OSTALIJUGOSPED PODGORICAJULEX DOO BARJULOVACVL KNEZEVIC RANKOJUNIKOMPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIJUNIKU COMERC I DR.O.D.JUR LOKOMOTIVAJUU CORNETTO VL.POPOVIC MLADENJUUSENDVICVL JANKOVIC VASKOJUHORJAGODINA P.J. BARK U S A PRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEK.B.G. SURK.K.YUGOTESORT.DRUSTVO I OSTALIK.M.B.DJURANOVIC D.O.O.K.T.R. JEANS CLUB VL.KALUDJEROVIC GKAVACSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAKADEX-CORPORATION PRED.ZA PROIZV.KALACE-KOMERCPRED.U PRIV.SVOJ.KALDIAL KALAMPEROVICORTACKO DRUSTVOKALEZIC PEJOVIC O.D.KALIMANJ MINI MARKETKALIFORNIJA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAKALUDJEROVICPRED.ZA TRG.UGOST.TURIZ.ZANAT.USL.KAMITEKS D.O.O.KANRINPRED.ZA PROIZV.RIB.TRG.NA VEL.I MALO UG.I PO.USL.KAPES DOOKARAMBOL SAVEZ CRNE GORE - CETINJEKARAMPANA P.P. ZA SNADIJEVANJE BARKARATE KLUB ROZZAJEKARATE KLUB CHAMPIONKARATE KLUBBUDUCNOSTKARATE ŠKOLA DURMITORKARIIKD.O.O. PROIZ.PROMETNO PRED.KARNEX PROMPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIKARTATPRED.U PRIV.SVOJINIKARTING RACE CLUB SUTOMORE BAR

Naziv

0220603002013096023311010704338402252660 0208941602325268 0760603602211882 0226855802316323 02239817020747020224147102326426 0207105302650177021055430220469002658488021024550239519302622882020251590231109702150425021176730208942402936321

Matični broj*

15.00 1,181,070.06

160.13 1,896.54

161.91 1,708.30 7,583.67

73.73 194.82 116.44

1,654.96 4,471.60

941.30 529.40

2,868.47 469.17

30,419.68 1,137.79

43.75 173.22

2,707.86 1,417.95

165.00 232.59

7,907.48 410.36

26.88 36.27

2,412.79 3,710.10 7,055.92 6,738.58

38,164.57 118.04

4,410.77 164.82 454.46

9,554.04

Iznos blokade

2,210 3,773 4,763

800 4,816 4,923 5,282 4,245 3,993 4,923 4,923

830 5,488 4,932 5,273 4,873 4,788 3,412 5,239 5,282 5,282 4,808 4,477 4,923 4,732 1,822 5,282 3,447

86 5,313 1,869 1,872 1,627 4,278 5,569 5,284 5,282

98

Dani blokade

Rb.

1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064

Page 29: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

29

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

KASANDRA KIOSKKASPER VL. ROGANOVIC BOZIDARKASTORDRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCUKATALAKTPRED.ZA PROM.FIN.KOM.I USL.KATARINA PODGORICAKATARION TRGOV.PRED.KATUNSKI IZDANCIDOOKAUFMANN P.P. ZA PROIZVODNJU I PROMET SA P.O.KAFANA BOJANA VL.HAJDUKOVIC DUSANKAFANA PRIZRENI ULCINJ VL.RAMIZ KUPAKAFANA TURIST VL.STEVOVIC ALEKSANKAFANABALKAN VL.ARSOVIC RADIVOJEKAFANADUBROVNIKVL.HASANAGICKAFANAZLATNO BURENCEVL.DEVIC KOSAKAFANAKOD JARANAVL.DABETIC TOMISLAVKAFANAPAPRATIVL.JOVANOVIC MILUTINKAFANAPOD LIPOMVL.BELADA MIODRAGKAFANASAHAT KULAVL.PALJEVIC SABANKAFANATURISTVL.BOKAN MIRJANAKAFE AUGUSTAKAFE BAR M Q M VL.RADOŠEVIC MILIKKAFE BAR THEATRE VL.PETRICEVIC VEKAFE BAR HRAM VL.RADETIC BOZIDARKAFE BAR 084KAFE BAR BEREKIN - TIVATKAFE BAR BISTRO BEVERLIVL.OSMANOVIC ZEREMKAFE BAR GRANDKAFE VL. KONTIC GORAN BARKAFE BAR DAKI VL.MARKOVIC NADAKAFE BAR DOLCEVITA VL NOVOVICKAFE BAR ZVEZDA KAFE BAR KO TO ZNA VL.DRAGICA DJIKANOVICKAFE BAR KRUNA KAFE BAR LIVING ROOM VL.ALEKSANDAR COSOVIC BARKAFE BAR LORAKAFE BAR MARKOSMOKOVAC VL.DRAGANA RAJKOVICKAFE BAR MEDENAKAFE BAR NAPOLEON VL.SLOBODAN BOZOVKAFE BAR THEATRE VL.RADOMAN MARKO

Naziv

022853550212192102204550021179830227125702172461 02834529 02864215

Matični broj*

5,930.82 151.77 121.93

52.39 177,486.66

97.29 48,535.94

509.88 50.13

1,763.09 232.09

31.57 9.51

30.29 104.27 264.66

25.29 17.55 19.35 18.94

673.98 46.65

1,871.68 35.44

781.94 26.53 68.99 91.79 19.59

2,559.25 617.34

1,869.10 716.88

2,275.47 47.39 78.28

3,236.73 635.70

Iznos blokade

4,997 3,480 4,362 5,239 4,550 5,282 4,185 5,284 4,762

554 3,231 4,923 3,784 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 2,565 4,923 4,108 4,946

659 4,923 4,923 4,792 3,773 4,699 2,472 4,978

981 4,988 4,923 4,831 4,329 3,959

Dani blokade

Rb.

1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102

Page 30: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

30

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

KAFE BAR CRVENI KARTON VL.RACKOVIC SLOBODANKAFE BAR-CEVABDŽINICA SEZAM ŽABLJAKKAFE BAR7VL.LAKICEVIC TODORKAFE BARANIVL VANJA RADULOVICKAFE BARAPPLEVL RADOJICIC BRANKOKAFE BARBEL-AMIVL.BRNOVICKAFE BARBELIKAFE BARBOSSVL PEJOVIC JASNAKAFE BARVEGASVL.KRSTOVIC DRAGANKAFE BARGALERIJAVL SJEKLOCA BRANISLAVKAFE BARDELONVL.VUJISIC ZORANKAFE BARDUGAVL.BOZIDARKA TATARKAFE BAREUROPA 1VL PEJOVIC DRAGANKAFE BARZIMVL RADONJIC MILANKAFE BARIVANVL.RADULOVIC STANKOKAFE BARIVONAVL.DABETIC GRUJOKAFE BARJEDINSTVOVL RASIM SUBASICKAFE BARKOBRAVL.BURIC JOVANKAFE BARKRALJICA NOCIKAFE BARLA MIRAZVL.BECOVIC SABANKAFE BARLAVVL JACIMOVIC LOLAKAFE BARLAPLACEVL.PESUKIC SANJAKAFE BARLACIOHASIM ALIBASICKAFE BARLOVACVL.RATKO KOVACEVICKAFE BARMARKO VL.LAZOVIC ZORANKAFE BARPALLAMANOVL.DESPOTOVIC MILORADKAFE BARPECINAVL.RAICKOVIC NEBOJSAKAFE BARPINKVL.RADULOVIC VALENTINAKAFE BARPOD LOZOMVL.SARANOVIC VJEKOSLAVKAFE BARPRINCEVL POLEKSIC MIODRAGKAFE BARRICH BITCHVL.RADULOVIC RAJKOKAFE BARROMAKAFE BARSPRINGVL.GOJCEVIC LJUVICKAFE BARTIFANIVL.MAROTIC MIODRAGKAFE BARHARLEJ DAVIDSON DAVIDSONVL.KOLJENOVIC JASMINAKAFE-BAR POCINAK VL.BOLJEVIC STANKAKAFE-BAR THEATRE VL.PETRICEVIC NIKOKAFE-BARKORDOBAVL JOVOVIC RANKO

Naziv

02815460

Matični broj*

443.81 2,280.74

20.09 756.71 139.68 396.91 285.26

1,533.82 228.26

31.57 7,595.37 2,166.37

47.24 233.75

66.06 47.29 98.06

162.49 59.14

3,113.37 553.00 613.73

56.03 3,465.52 2,024.77

31.57 932.40

60.09 135.00

4,244.94 8,385.48

308.20 29.77

300.11 992.49

46.77 1,549.85

998.31

Iznos blokade

4,923 301

4,923 4,923 4,923 4,923 3,780 4,923 4,075 4,923 4,923 3,460 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 3,781 4,923 4,923 4,923 3,419 4,816 3,777 4,923 4,923 4,923 3,781 4,923 4,923 4,812 4,923 4,923 4,923 4,936 4,923 4,588 4,930

Dani blokade

Rb.

1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140

Page 31: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

31

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

KAFE-BARMISTERVL.DRAGICA RASOVICKAFE-BARPOSEYDONVL.POPOVIC MIRKOKAFE-BARWHY NOTADROVIC SAMIRKAFFE BARBAJICEVL.MARTINOVIC ALEKSANDARKVATERNAD.O.O.KD MUSIKIC ATLETSKI KLUBKEKEC SKOLA MALOG FUDBALAKENI-KOMERCPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIKERAMIKA SZRKERBER-DUKLJA ZORAPRED.U MJES.SVOJINIKERMESS PRED.ZA PROIZ.I PROM.ROBAKESON PODGORICAKESTENPRED.ZA UN.I SP.TRG.USL.Kecojevic & company O.D.KIVI COMPANYORT.DRUS.PACARIZ SENAD I DR.KILIBARDA-CERAKORTACKO DRUSTVOKINGDOMKIOSK ZA VOCE I POVRCELIDAVL.RAMOVIC REFIKKIOSK JUGAMIGOVL MERULIC ESADKIOSKVITAMINKAVL.TERZIC MLADENKIOSKKIVIVL.SCEPANOVIC VALENTINAKIOSKWINERVL.ZARKO JOVANOVICKIS JOVANOVIC I OSTALI O.D.KISS MESTRKK JEDINSTVO BIJELO POLJEKLASICNA PRODAVNICA MNDALAKLASICNA PRODAVNICA CATAREAKLASPEKARA BUDVAKLAXPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEKLES PRED.ZA TRG.PROIZ.PROMET I USLUGEKLICEVO KOMEC PRED.ZA TRGOVINUKLICEVO-COMMERCE D.O.O.Klub London Cetinje vl Filip IvanovicKLUB MALOG I VEL.FUDBALA NIKSICKLUB MALOG FUDBALA PIRAMIDA PODGORICAKLUB MLADIH CGKLUB PREDUZETNIKA EKON.FAKULTETAKLUB STUDENATA TEHNIKE

Naziv

02308100023322560232885202137569 0213524802202875022914360220938102338700022833950209468102286394 02333678 0239827302197405 02230399021874770205417502318849028778560221114902366185023039900222545002107147

Matični broj*

69.52 508.14

11.92 203.91

1,135.22 714.89 225.60

1,153.02 131.20

3,579.28 695.95 388.38 137.77 698.66

2,283.58 15.00

795.57 45.80

187.64 138.82 179.02

47.29 419.82

1,101.09 9,475.96 7,197.51

95.72 116.31 176.65

46.25 4,418.31

21.36 1,724.38

501.53 42,631.86

623.71 15.00

84,318.67

Iznos blokade

4,810 4,734 4,923 4,923 4,991 4,749 2,418 5,281 4,579 4,109 5,282 5,336 5,280 4,580 5,407 2,210 4,088 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,848 4,923

151 5,313 4,592 4,952 5,283 5,239 5,283 5,234

424 3,786 1,549 4,400

903 4,221

Dani blokade

Rb.

1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178

Page 32: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

32

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

KLUB F-40 TRGOVINSKA RADNJAKLUB FRIZERAKLJAJEVISTAKLOREZACKLJUC PRED.ZA EXPORT-IMPORT UGOST.KMARTD.O.O.KMF PODGORICA PODGORICAKMF BAJO PIVLJANINKMF LOVCEN OSIGURANJEKMF RADVENTKMF FREE TRADEKNEZEVIC TRANS POS.DRUSTVO ODKNJIZARA JELENA VL.CRNCEVIC JELENKNJIZARA PRES EXPRES KOTORKOVACEVICORT.DRUS.KOD DEDA VL.KILIBARDA ANDJELIJAKOD ZORKE NA PUSURKOD JOVICE KIOSKKOD NIKOLEKOZLICA COMPANY O.D. BUDVAKOL-EXPORTPRED.ZA TRG.TRANSPORT I USLUG.KOLI BAR PRED.ZA PROMET I USLUGEKOLIBA SURKOLIBRISAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAKOLOS DOOKOMARNICA s.t.r. - NikšićKOMI-KOMERCORTACKO DRUSTVOKOMIS.PASSAGE VL.KLADNIK VLADISLAVKOMISION ATELJE ZEBRA STR VL. DABANOVIĆ ALEKSANDARKOMISION AUTO DJELOVADADOVL.NADZISALIHOVICKOMISION ZILKOMISION KALIMERO KOMISION KOBRA VL.ČUTURA JASMINAKOMISION L BVL.BRAJOVIC NATASAKOMISION LORIS VL.BRAJOVIC MLADENKOMISION NE-GOVL KOVACEVIC NEBOJSAKOMISION NINO VL MILICKOVICKOMISION PRAKTIKAVL.JOVICEVIC ALEKSANDRAKOMISION ROMAVL.LIDIJA LAGATOR

Naziv

02299976 0214143402221900026667820223675302234068022111570224503502288621 0749523402279479 023228380207608002223015 22222228020825350289460202294290

Matični broj*

73.79 6,775.63

64.17 1,758.23

90,861.77 9,002.18

1.74 381.90 625.62

0.58 46.25

6,031.87 270.44 692.01 549.88 539.36

9.74 2,286.90

693.36 5,239.25

45.02 69.92

248.31 15.00

2,490.92 150.24 711.81

47.29 24.66 55.41

869.81 7,976.26

305.17 5.94

683.23 166.61 716.40 708.42

Iznos blokade

4,923 2,543 2,877 4,572 3,776 2,263 4,988 4,901 4,988 4,935 5,239 4,568 3,017 3,643 4,669 4,923 4,923 4,923 4,742 5,335 5,282 2,926 4,923 2,210

567 5,090 4,923 4,923 4,923 4,923 4,439 2,374 4,343 4,952 4,923 4,923 4,098 4,439

Dani blokade

Rb.

1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216

Page 33: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

33

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

KOMISION STRELACVL.MIRKOVIC BOJANAKOMISION TEAKOMISION2SEZAM VL SAMSAL SNEZANAKOMISIONBENEVL.BEKTASEVICKOMISIONBEST COMPANYVL RASKOVICKOMISIONVIOLETAVL.MIKULIC VIOLETAKOMISIONVISVL.VUCELIC IVANAKOMISIONGALIJA-SPORTVL BOLJEVIC ZORANKOMISIONDRAGULJVL.KOTRI DEJANUKOMISIONINISVL.VULEKOVIC SNEZANAKOMISIONKRONS BANDDVL DJUKANOVICKOMISIONM B NVL.KOVACEVIC VESNAKOMISIONMODENAVL.MILICKOVICKOMISIONNO 7VL.SABOTIC ESADKOMISIONO-TRGOVINSKA RADNJA DONCEVIC BRANKAKOMISIONSANDRAVL LAKIC MIRJANAKOMISIONSPORT SISTEMVL.POPOVIC ZLATKOKOMISIONSTEFANVL.MUGOSA RAJKOKOMISIONTOP-SHOP-SPORTVL.VERA POPOVICKOMISIONUNOKOMISIONFERREVL DRAGOVICKOMPERIDRUSTVO ZA PR.PROM.ROBA EXP-IMP.K.D.KOMTEH-SPEDICIJAD.O.O.KOMFORT KLIMA-PARTINGKONATAR I ORTACIO.D.KONI NIKSICKONOBA KAPOKONOBA ČUDO NEVIĐENOKONTINENTAL MD PLUS d.o.o. NikšicKONTIC COMPANY ORTACKO DRUSTVOKONUS VL. ZZELJKO BORICHICC KOJI OBAV.PRIV.DJEL.ODRZZ.I OPRAV. MOT.VOZILKONFORAMA DRUSVO ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT K.DKOPAKABANAPRED.ZA PROMET ROBA I USLUGAKORAVLICAPRED.ZA PROIZV.PROMETKORAC SKALINADA O.D.KORACPRED.ZA PRIZ.PROMET EXP.IMPKORIJENTRG.ORT.DRUS.CIKOTIC H I DRKORITA-EXPORTUSL.PROM.PRED.U PRIV.SVOJ SA P.O.

Naziv

0213337702337371024636010232427002033496 029295540271487602312107 02270463022518330216566002276798022415010227053602141957

Matični broj*

91.08 2,424.93 3,418.01 4,317.68

155.43 59.32 46.24

2,586.14 170.39

93.85 37.24 19.08

1,004.41 268.84

71.30 1,530.04

90.82 47.29 35.13 11.57

501.42 20.47 50.05

847.33 401.78

6,775.53 2,468.29

165.00 8,030.17 9,418.15

83.02 151.71

15.67 85.47 90.70 46.25 63.56

437.29

Iznos blokade

4,799 4,923 4,923 4,923 4,923 3,877 4,923 4,923 4,923 3,877 4,923 4,923 4,923 4,785 4,988 4,923 4,796 4,923 4,585 4,923 4,923 5,239 4,757

491 4,306 5,621 4,923

319 338

5,418 445

5,239 2,210 5,439 5,448 5,239 5,282 5,291

Dani blokade

Rb.

1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254

Page 34: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

34

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

KORNERSUR BOSKOVIC DRAGAN KLUB FUDBAL.VETERANAKORONAPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIKOSARKASKI KLUB ULCINJSKA RIVIJERKOSARKASKI KLUB TEMKOKOSMET AD OSIG.PRISTINA FILIJALA PODGORICAKOSPROIZVODNO PROMETNO I USLUZNO PRED. EXSPORT-IMPORT SA P.KOSSARKASSKI KLUB BAR BARKOSSARKASSKI KLUB MORNAR BARKOSSARKASSKI KLUB HERCEG NOVIKOSTA 1KOSTIC STJEPAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-VODOINSTALATER-BUDVAKOSUTAKOTIS NUKOTOR PALACE DOO PETROVACKOŠ.KL.SJEVERKOŠARKAŠKI KLUB ZETA 2011KOŠARKAŠKI KLUB LOVCEN CETINJEKRAVARISTR.ULCINJKRASNIQI SHKELZEN KOJI OBAV PRIV DEL SZR PEKARA DAN I NOC -DITE E NATEKRGOVIC I DRORTACKO DRUSTVOKREMENPRED.U PRIV.SVOJ.KRIVOKAPIC VESELIN - Preduzetnik Herceg NoviKRIMOVCANKA KLASICNA PRODAVNICAKRICOM DRUSTVO ZA TRG.USL.D.O.OKRNIC COMMERCEO.D.KRNJICE EXPORT-IMPORT PP ZA TRG.NA VEL.I MALOKRSTAC S.T.R. BUDVAKRSTICEVICKRCMA KAMIN;KUVELJICPRED.ZA PROIZ.I PROM.ROBAKUD MIJAT MASKOVICKULA-KOMERCPRED.U PRIV.SVOJ.KULTUR.PROSV.ZAJ.-PDGKUM SURKUM SURKURUGLIC-KOMERCPRED.U PRIV.SVOJKUTIKOV ALEKSEI SUR HERCEG NOVILABAN-INZINJERINGPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINI

Naziv

0213759302412187021239320901780102101424023662580203535902339439 020046660242342102630885022746630286229802034581 022576530224572802843358 022599400230628002097664 02068915 02188775020706180209553002034140 02064839 02083361

Matični broj*

468.36 516.33

25.82 15.53

108.54 328.68

1,852.79 23,383.43 23,034.32

4,239.66 11,538.09

814.20 15.00

69,780.10 23.32

14,708.14 63,563.13

7.91 283.53

11.78 81.50

324.38 35.44 11.33 91.19

1,814.02 278.16 249.33

52.45 40.46 26.00

1,067.63 183.06

51.10 8,485.04 3,705.48 1,533.04 2,246.66

Iznos blokade

4,988 5,284 3,728 4,988 5,216 5,414

903 1,206 1,403 4,923

126 196

2,210 721

3,719 63

882 4,750

102 5,282 5,279

95 4,923 4,935 5,446 5,284 4,923 4,589 4,746 4,853 4,112 5,415 3,123 4,853

400 5,424

813 5,281

Dani blokade

Rb.

1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292

Page 35: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

35

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

LAV-TRADE ZA PROIZ.TRG.UGOS I USL.LAVSNEK BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJALAGONDA-TRADEPRED.ZA PROM.EXPORT-IMPORT SA P.O.LAGUNA PICERIJA VL. RADIČEVIĆ NENADLAZAREVIC COMPANYORTACKO DRUSTVOLAKERSPRED.ZA PROMET I USLUGE EXP-IMP.LAKIĆ MIRJANA ŠTAND SUTOMORELAKICEVIC-COMPORTACKO DRUSTVOLAKICPRED.ZA PROIZ.I PROMETLALEVINA PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.LALIC PREDUZECE ZA PROIZVONJU TRGOVINU I USLUGELANA TRG. RADNJA BUTIK VL. JOČIĆLARA-MONT PDGLASER BERANELASTA PRED. U PRIV. SV. ZA TRG, UGOST. TUR I PROIZ.LASTVA DEVELOPMENT D.O.O.LACI LACIORTACKO DRUSTVO LASLO MARTONI I DRLEVERI TRADE D O OLEGO DATA PROJEKTPR.ZA UNUT.I SPOLJ.TRGLEKO DOOLEPOSAVICC ZORAN ADVOKATLEUCENT DOOLI-COMERCORTAČKO DRUŠTVOLIBER BIJELO POLJELIBERASTRLIBERO Omladinski Fudbalski Klub BarLIBERTAS BIJELO POLJELIBRATRG.RADNJA VL.MIRKO JOVANOVICLIVAPRED.ZA TRG.I USL.LIVORNOPRED.ZA TRG.NA VEL.I MALOLIGA MLADIH PRIJESTONICE-PUTOKAZN.V.O.LIGOSD O O ZA PROIZ.PROMET I USLUGELIGUNAR-BRACA VUJACIC O.D.LIDRADPRED.ZA PROMET I USLUGELIKOMONT-SISICORTACKO DRUSTVOLILO TRADE DOO PODGORICALIMEXZA TRG.UGOST.E.IMP.LIMOVENT DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I PRATEĆE USLUGE SA OGRANI

Naziv

02200465 02150417 0227352702112884 02300702021131120211854802155907 0229430302278014020526790267046102281805022904640220161502050838 023370450221355902099250 0263347702067706 02146223022196110237823002259087020847240225211202283735022862200206170802770938

Matični broj*

805.37 17.60

208.11 47.29

1,441.26 46.25

1,585.05 15.00 18.30 52.98

7,350.61 146.02

15.00 97,962.73

1,694.98 540.78 521.24

63.39 118.64

3,927.58 16,547.25 40,808.34

2,793.81 1,017.27 2,961.61

134.53 358.67

49.02 400.62 115.77 312.07

44.86 437.81

41.76 385.23 222.24

3,761,874.17 23,233.00

Iznos blokade

5,621 4,923 5,282 4,923 5,184 5,239

246 2,210 5,266 5,284 5,283 4,923

903 4,687 4,760 1,365 5,284 4,512 5,281 5,284

722 925

4,895 4,540 3,773

346 4,753 4,923 5,109 5,282 3,143 5,282 4,425 5,282 4,393 5,537 5,469 1,677

Dani blokade

Rb.

1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330

Page 36: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

36

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

LINEA - TEKSTIL DOOLIONLIOTEX PODGORICALIPTOS PODGORICALIRI DONAKAFE BAR-VL.HALID ADZOVICLISA TRGOVINSKA RADNJALIFOK.D.LL STRLOBO-TRADE D.O.O.LOVACKA PRICA vl. Hafiz MuratovicLOVCEN -PROMET PODGORICALOVCEN -SERVIS PODGORICALOZNA KOMERCUSL.PROM.PRED.SA P.O.LOLA FOOD DRUSSTVO ZA PROMET IUSLUGE BUDVALOLAFRIZERSKI SALONLOLO KAFE BAR VL. NIKCHEVICC ZZELJKOLONDAPP ZA RIBARSTVO NA MORU SA O.O.LONCAREVIC DRAGANAUTOPREVOZNIKLORDSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORANLR CC USA-MONTENEGROLUGOVI DRUSTVO ZA TRG.USL. K.D.LUKA DJUKANOVIC I ORTACIO.D.LUKAS PRED.ZA PROIZV.PROM.EX.IMP.LUNA STRLUNASAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJALUPPO PRED.ZA PROM.ROBA I USL.LUC COMPANY DOOLUXAM P.P. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SA P.O.LJILJA TRGOVINSKA RADNJALJUANM B SHOPVL. STIJEPOVIC BOZANAM # N STR VL. VUČINIĆ SNEŽANAM & S TRGOVINSKA RADNJA-MINI SHOPM A R S E DD.O.O.M I L A M I D O OM I MVL.RADOSAVOVIC ZORANM M PIZZERIJA VL. VUČKOVIĆ MIODRAGM M TRG. DJELAT. VL. MILOŠEVIĆ RANKA

Naziv

02895960 0229105302316277 02317133 02246198 02262100022619520209538602115441 02076276 9696939209300031023154160232685002145553 020999690228582702112051 02285681 0226796902274493

Matični broj*

2,419.76 692.95

99.73 143.59

5,463.00 77.01

188.53 1,217.45 2,678.31

18,251.26 422.40

1,295.75 27.48

404.15 393.52 695.30 151.76

1,633.69 22.58 30.00

10,901.88 4,268.14 2,020.54 1,444.00

159.21 910.91

9.58 1,657.92 1,734.39

776.03 2,552.11 1,066.63 2,667.38

26.66 15.00

3,684.49 517.06 801.86

Iznos blokade

165 4,923 4,761 3,417 4,011 4,923 5,124 4,636 4,459 1,323 5,284 5,284 4,825

88 4,988 2,802 5,238 4,988 4,923 3,761 4,538 4,964 5,124 4,923 4,923 4,339 4,671 5,135 4,923 4,734 4,923 4,923 4,923 5,284 2,210 4,896 4,923 4,923

Dani blokade

Rb.

1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368

Page 37: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

37

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

M-COPY VL. DRASSKOVIC MIMO-FOTOKO.M.V PROIZVODI OD ŽICEM.Z. STARA VAROSM.Z. STRASEVINAM.Z. TOVICM.Z. HUMCIM.Z. CRNI KUKM.Z.BREZOJEVICEM.Z.BUBANJEM.Z.KALUDRAM.Z.PETNJIKM.Z,DONJE LUGE BERANEM.M. FLES-MARKOVIC ORTACKO DRUSTVOM.P.COMMERCEPRED.ZA TRG.UGOST.TURIZ.I SPEDIC.MAGDAPRIVATNO PREDUZEĆEMAGISTRA INTERNATIONAL D O OMAD ROTOLI P.P.ZA PROIZVODNJU I PRMAZA DRAGSTOR BUDVAMAINISAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORANMAJ CARMAJA STRMAJASTR ERAKOVIC MILOSMAKOPLODD.O.O.MAKRO-JELAISPLATA PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJAMALA OAZA S.U.R.MALAGRINA DRUTVO ZA EXPOORT-IMPORT K.D.MALIBU SUR BASA MILADINMALSIAPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJMAMA TEREZA N.U.MAN CO. MONTENEGRO PODGORICAMANA DRUSTVO SA P.O.MANGOSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAMANDIC IPONO.D.MANJA STRMAR-MIL KNJIZARA-VL.ZIVKOVIC TIHOMIRMARGITA PROJEKT PODGORICAMARGO VL. NIKCEVIC GORDANAMARIK D.O.O.

Naziv

020257440200213202002167020016590203868402005999022358970222738002047748020356420227795602057077021637300225982602191687 1251254602321432 0226351302304341 02323788 02231280023706540228032902113465 02234955 02304031 02335581

Matični broj*

2.80 270.55 205.32

65,778.07 350.53 768.59

1,429.35 13.88

3,436.92 945.57

2,387.97 2,412.36 1,030.24

28.41 557.36 528.43 140.23 117.12

2,710.66 501.89

12,696.42 68.95

340.97 890.56 334.24

12.27 579.18 302.15

15.00 76.32

762.91 481.54

1,143.70 43.40

351.37 15.00

8.65 4,735.14

Iznos blokade

4,988 4,000 4,335 4,397 2,759 4,335 4,397 2,531

3 416 451 473

4,971 5,296 4,477 4,937 5,284 4,923 4,923 4,637 4,855 4,988 4,768 4,760 3,979 5,012 4,935 5,207 2,210 5,387 5,284 4,923 2,033 4,923 3,315 2,210 4,780 4,963

Dani blokade

Rb.

1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406

Page 38: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

38

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

MARINE POWER RAICEVIC ODMARINKOVI[ USLU^NO PROMETNO PREDUZE[E SA P. O.MARITIMA EXIM DOOMARKAN PPMARKETCBRVL.CIKIC NADAMARKO-SISTEMPRED.U PRIV. SV. ZA PROIZ. I PROMETMARKONIJEBUS-DORDEVI ZORAN I ORTAKPRED.ZA TRANS. ORTAKO DMARKOTEXP.P.MARMOSTR ZA PROMET ROBE NA MALOMARTEL STR DJILAS BRAJANMARTINELI ORTACKO DRUSTVO FURTULA MIODRAGMARTINS-GROUP D.O.O.MASLAK DOOMASLAR-KOMERCORTAČKO DRUŠTVOMASLINARESTORANMAT-KOMERC P.P. ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU SA P.O.MATICAMATICAPRED.ZA PROIZ.PROM.ROBE I USLUGAMATOVI[ P.P.ZA PROIZVODNJU I PROMEMATONIMAHAGONIPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEMAXAJAMAXTRADEPRED.ZA TRANSPORT I TRG.MBA INZENJERINGD.O.O.MBA KLASICNA PRODAVNICAMBI FLORESD O OMBUTIK-SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAMGDD INEXD.O.O.MD-ELITTED.O.OMDA D.O.O. ZA PROIZ.PROM.I USL. EMEGAMONTP.P. ZA SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU SA P.O.MEGAPHOTO TRADE DOOMEGATOURSPRED.ZA TRG.SAOBR.I USLUGEMEDENA D.O.O.MEDIA CENTAR INDEX NVOMEDIMONT DOOMEDISON ORTACKO DRUŠTVOMEDITERANSKI DISTRIBUTIVNI CENTAR D.O.O. BUDVA

Naziv

02309432022159000227615102059681 020622160228815002111799 02294583028701850225055102111276 02059690 02229536021130310207656002230194028055610218797302317630 02261545 0233487902271311023498330211060102301253022525380233891202351374022974000232582902291584

Matični broj*

744.06 43,689.81

203.58 23,477.08

93.42 413.42 392.04

1,430.84 460.28

11,512.40 1.31

17,174.54 262.81

32.20 42.16

103.86 104.15

2,373.32 249.63 128.26

15.00 2,022.80

48.30 48.96

8,211.88 24.41 28.32 15.00

1,444.19 77,344.10 23,090.14

140.57 977.44

1,127.71 2,522.43

70.29 7,110.65

378.57

Iznos blokade

4,482 5,282 3,936 5,281 4,991 4,719 5,238 5,284 4,952 4,918 4,439

506 5,282 4,262 3,076 3,328 4,217 4,168 5,284 4,588 2,210 1,120 5,239 4,757 5,002 5,624 4,923 2,210 5,243 3,915 5,284 3,773 5,365 4,774

539 5,007 4,999 3,298

Dani blokade

Rb.

1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444

Page 39: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

39

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

Mediteranski trening centarMEDITERANTRGOVINSKO PREDUZECEMEDICENPRIVATNO PREDUZECE SA P.O.MEDJUGORAPROIZ.TRG.PRED.SA P.O.MEDUZA COD O OMEJTASDRUSTVO ZA PROM.ROBA UGOST.I DR.USLUGE K.D.MEK-MEKPOSLOVNA JEDINICAMEKITRG.ORTAKO DRUTVOMEL-BEKPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA UVOZ I IZVOZ I PROMMELIOR COMPANYMELIPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINIMENTOR CEVABDZINICA VL.ENSA MENTORMERI STR VL. MERI STANOJEVIĆMERI-PROMETTRGOVIN.UGOSTIT.PREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINIMERIF KALAMPEROVIC ORTACKO DRUSTVOMERKANT-DESPOTOVIC ORTACKO DRUSTVMERLYENKAFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJAMERCATOD.O.O.MERY DOOMESARSKA RADNJA VL IVANOVIC ALBINAMESARSKA RADNJA VL. LJUJKOVIĆ OSMANMESARSKA RADNJADREKOVICVL DREKOVICMETALAC KOMISIONMETALENPRED.ZA PROM.I USLUGEMETALEX PREDUZECE ZA UNUT.TRG.NA VEL.I MALOMETROSTRMETSI CONTROL CETINJEMEHANOTRONIK POSLOVNO DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE DOOMEHMETI SADMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STAND ULCINJMEX STRMZ DONJA RŽENICA - ODBOR ZA IZGRADNJU KAPELE BIJEDANJMZ LJUBOTINJ SRED.IZG.INFRASTRUKTURE PREKORNICA CETINJEMZ,, MEDANOVICI,, B.POLJEMZ,,LOZNICE-OBROV,, B.POLJEMI-RO-COMERCPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIMIA STR VL. MINIĆ RADMILAMIAGP.P.SA P.O.MIBURPRED.ZA PROIZ.ROBA I USLUGA

Naziv

0240851102046806022260220221934402260522022785020825944502264889020672000221014202080214 020641620209708702288826 0231969102240190 0224940502115204 0229662402202425 0201182402005212026939680268367902153327 0209807502146100

Matični broj*

15.00 1,946.01

190.71 51.14 11.78

878.27 423.26 221.18 929.58

1,842.00 605.81

43.13 43.81

3,186.07 7.90

10,928.69 288.60 353.01 532.22 130.07 928.86

2,970.33 0.73

15.00 891.92

9.64 48.09

394.60 213.01

24,975.59 1,759.66

844.99 2,261.12

512.86 170.91 120.04 745.16

94.56

Iznos blokade

903 5,328 5,204 5,282 5,282 5,239 4,903 4,357 5,207 4,943 5,281 4,923 3,784 5,337 4,642 4,512 4,585 4,953 4,480 4,923 4,923 4,923 4,923 2,210 5,284 4,704 4,139 4,482

938 1,589

416 1,558

53 11

5,272 4,923 5,282 5,282

Dani blokade

Rb.

1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482

Page 40: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

40

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

MIDEX D.O.O.MIDI-PRODUKTPREDZETNICKI STR LJAIC EMIRAMIJOKOMERCPAVICEVIC MIOMIR I DR.ORTACKO DRUSTVO SA N.O.MIKIMIKS 2006 D.O.OMIKSI STR VL. MIHADA MURATOVIĆMIKUPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIMILA MAJKA SURMILA TRGOVINSKA RADNJA-KIOSKMILENA KOMISION VL. MILUTIN POPOVIĆMILENA TRGOVINSKA RADNJA VL. RADOVIĆ NEVENKAMILENASAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAMILENIJUM-TOURS ZA TURIZAM I UGOST.MILIJANA VUJISIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE SPORTSKI KLUB-KOLASINMILICA STR VL. RADULOVIĆ MILISAVMILICAVL.RADOSAV RAKOVICMILO TRADE PRED.ZA UN.I SP.TRGMILOVIC TRADE O.D.MILPAKI PPZA TRGOVINU SA POMILJA CVIJOVIC S.U.R. MAESTRO BUDVAMIN IMPEXMINEA TRADEDRUS.SA OGR.ODG.ZA PREV.USL.MINI MARKET RALEHERCEG NOVI, RADE LEKOVIC - PREDUZETNIKMINI SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAMINIK-MILIC I ORTACI O.D.MINIMARKET SASAMINIMARKET ADRIJATIK VL.ADOVIC HALIMINIMARKET BURICMINIMARKET VL. BULAJIC MOMIRMINIMARKET JADRAN VL.DJENDJINOVIC TMINIMARKET RUMIJA VL.CEMAN USNIJAMINIMARKET SANDRA VL.NILOVIC MIRJANA BARMINIMARKET TRIO VL.VITIC SENKAMINIMARKETAFRODITAVL KATANA SABAHETAMINIMARKETBOEMAVL.RADOVIC MARIJANAMINIMARKETDOMEXVL.DOMAZETOVIC VESNAMINIMARKETM M TVL.TUFEGDZIC MILOJEMINIMARKETNIKOLAVL.MARSTIJEPOVIC VJERA

Naziv

023361970207116902117665 02637111 02157489 0227825102933110 022022390230128802218119 020526100228250002933543 02333481

Matični broj*

1,693.68 405.19 196.38

24.12 714.07

10.62 394.14

5,567.96 5,932.26

50.96 1,651.53

236.29 46.25 65.96 20.64

47,427.07 195.08

2,446.63 147.89 980.00

1,429.78 2,158.68

145.17 2,620.27

205.43 1,610.91

617.40 152.47 591.68 252.68

1,967.19 4,777.93

71.63 2,023.72

31.52 11,901.72

46.12 818.18

Iznos blokade

4,505 5,452 5,207 3,875 1,228 3,877 5,398 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 5,239

100 3,877 4,813 5,282 4,479 5,284

176 5,273 5,272

212 4,952 4,375 2,210 4,923 4,988 4,988 4,923 3,773 4,798 4,621 4,901 3,877 3,524 4,923 4,484

Dani blokade

Rb.

1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520

Page 41: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

41

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

MINIMARKETFORTUNAVL JABLAN LJILJANAMINIP TRADE MT DRUŠTVO ZA UNUTRAŠMINSA-NIKCEVICMIOEPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIMIR-STEF-VER PRED.ZA PROIZ.PROMETMIRA SURMIRALEX COMPANY D O OMIRANOVIC DEJANMIRASTR NERIC MIRJNAMIRSADA EXPORT IMPORT ZA UNUT.PROMMIS FOTO VL. VULANOVIĆ LJILJANAMISTER COMERCD.O.O.MISHELPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIMIT TRG. RADNJA VL. BABIĆ ŽELJKOMITAS MARKET SAMOPOSLUGA BUDVAMITROPOL.CRNOG.PRIM.CRKV.RADIOSVETIGORAMIH-CONTPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI EXPORT-IMPORTMIHAILO D.O.O.MICUNOVIC CO O.D.MIŠEL TRGOVINSKA RADNJA KIOSK BUTIK VL. STRUGAR MIRJANAMJESNA ZAJEDNICA BRZAVAMJESNA ZAJEDNICA ZAGORJE BERANEMJESNA ZAJEDNICA NJEGUSIMJUGOST.RADNJA KAFE BAR VL.CETKOVIC NENADMK PRODUCTION FILM VIDEO -DIO STRANOG DRUSTVAAMLADEN TRGOVINSKA RADNJAMLADOST KAFE BAR VL. RADOVIĆ DRAGANMM MINIMARKET S.T.R. BUDVAMMD COMERCE JEDN.DRUS.SA OGR.ODG.MMDRUS.SA OGR.ODG.MNE-AUTOD.O.O.-BARMOB BOJOVICORATCKO DRUSTVO ZA PR.I PROM.MOBIL MARKET VL. MILETIC NEVENKAMOGREN KOSARKASKI KLUBMODA VL. RADMILA AGRAMOVICMODESTA DOOMODISD.O.O.MODNI SALON JOVANA -VL.PAJOVIC B

Naziv

02341506021937520210739202189399 02292858 02259737 0227060902142279 44563282020679350233718502287889 020035030276544602035111 20120444 02069563021890970264969102261944 02021137 0245803902303965

Matični broj*

706.87 40.52

442.79 130.93

15.00 354.27

15.00 169.19 251.76 119.69 458.52

15.00 439.87

28.03 484.09

19,990.98 17.65

568.68 3,147.17

291.68 5,826.07 1,476.98 2,090.12

84.93 15.00

219.49 449.24

1,120.37 396.30 730.15

36,406.53 1,328.13 1,112.70 8,273.81

44.20 1,045.00

868.24 692.09

Iznos blokade

4,948 4,540 4,588 5,238 2,210 4,886 2,210 4,173 4,988 4,536 4,923 2,210 5,282 4,923 4,935 3,658 5,282 4,504 4,480 4,923

445 417 781

4,923 2,210 4,923 4,923 4,923 4,362 5,306 1,971 5,196 4,923 1,026 4,988

162 4,347 1,687

Dani blokade

Rb.

1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558

Page 42: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

42

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

MODNI STUDIO FENIX VL.VUČKOVIĆ VESNAMODUL P.P.ZA PROJEKTOVANJE INZINMOZART SUR PLAVMOZE-COPRED.ZA PROIZV.PROMET I USL.MOLE PRED.ZA TRGOVINU UGOS.I USLUGEMOMCILOVIC INZENJERING D.O.O.MONDOSSIER PODGORICAMONESTORT.DRUS.DODIC STOJANKA I DR.SA N.S.O.MONZAPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEMONMARTSTUDIO ZA KOMPJUTERSKI DIZAJNMONT-RVPRED.ZA UN.I SP.TRG.I USLUGEMONTE AS CG DOO PODGORICAMONTE PANONP.P.ZA P.O.MONTE PEN NIKSICMONTE-PLUSORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.PROM. I USLUGEMONTEKNEZ DOOMONTELEGNO D.O.O.MONTELINK MARKETINGMONTENEGRO GASOLIN COMPANY D.O.O.MONTENEGRO MOBIL ARTMONTENEGRO ROYAL YACHTING CLUBMONTENEGRO SPAMONTENEGRO SCENA UDRUZENJEMONTENEGRO WORLD PRESERVE-PDGMONTENEGROPRESS DIONI.DRUS.ZA JAV.MONTENEGROSPORT-FONDACIJA N.U.MONTENEGROSPORTDION.DRUSTVO ZA PROIZ.I PROMETMONTENEX-COMMERCE D O OMONTEREYD.O.O.MONTERIVA A.D.MONTESSORI DRUSTVO NVOMONTEXSTAN PROMET NIKŠIĆMONTIZGRADNJA D.O.O. NIKŠIĆMONTINGORT.DRUSTVO ZA INZENJERING PROIZ.I PROM.MONTPRODUKT PP ZA PR.TRG.TUR.MONTRAJD.O.O.MONTRI-EKO PRED.ZA PR.I PROMET ROBA I USLUGAMONTSALVIJA DOO BAR

Naziv

0280481602080826027977390218062602180090023085500226197902282852022434310220187902241544027511350224600702289407022768520293320902273403029046750230669702307715023517900272487102254565022911260208459702360900022386240228365402300788022452480238925802213966023068910215525702065991022971590215261402274795

Matični broj*

445.66 136.79

3,809.01 421.35 152.34

15.00 39.47

1,537.86 457.86

94.58 24.80

6,142.52 2,170.13

53.83 164.15

8,404.98 1,325.37 1,530.47

22.49 15,643.86

5,865.04 123.51

4.54 18,344.38

198.41 186.83

3,877.83 13,270.43

3,019.54 18.88

7,793.71 23,456.27

122,361.51 420.51

69.95 126.27

44.20 172.17

Iznos blokade

539 4,419

473 5,283 5,282 2,210 5,284 3,784 5,284 5,281 5,278

171 4,943 5,540 4,504

93 4,523

389 5,155 3,773 3,924 2,125 4,923 5,235 5,205 3,924 5,138 4,806 5,118 4,621 1,905 4,704 5,239 5,239 5,282 5,237 5,239 4,808

Dani blokade

Rb.

1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596

Page 43: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

43

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

MORALEX DOOMORNARBOKSERSKI KLUBMOSTEXPRIV.PRED.MOST BANDOVICAMOSQUITO PODGORICAMOCEVAC PROMET STRMRIJA D.O.O TIVATMS-CENTROEXPORTPRED.ZA TRG.IPROMET ROBA I USLUGAMSMS VL. MLADJEN SUBARA BUDVAMTC PODGORICAMUGOSA I DR PODGORICAMUZICKA IGRAONICA-PINOKIONOMUJANOVIC-KOMERCORT.DRUS.SA NSO MUJANOVIC SADIKMULTIVITA DIO STRANOG DRUSTVA PODGORICAMURIQI ZENUN KOJI OBAVLJA PRIVRED, DJELAT, U S.U.R.MURICI GRIL-ULCINJMURRAROPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIMUSIC A3R COMPANIORT.DRUS.ZA PR.I PRMUSNICA PREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROI.PROM.ZAN.USL.MUSOVINA PRED.ZA TRGOVINU I USLUGEMUTAVDZIC-GIMEX O.D.MUCICD.O.O.-PODGORICAMC MARMID O ON U DRUSTVO CRNOGORSKO-AUSTRIJSKOG PRIJATELJSTVA KOTORN-1 COMPANY D.O.O.N.V.O. ORGANIZACIJA STUDENATA ISTON.V.O. OMLADINSKI SAVJET NIKSICAN.V.O.AGRO-EKOLOSKA KOOPERATIVAN.V.O.SAVEZ BORACA NOR-A SAVNIKN.U. ZONA TIJELA-BODY ZONE CETINJENADA VL. CUKOVIC NADA-FRIZ.SALONNADAVEN PRODUCTION PODGORICANADEL GROUPK.D.NAIS BERANENAPREDAK ZZ BOLJANICINAPREDAKPREDUZECE U DRUSTVENOJ SVOJININARODNI RAJ KAFE BAR NIKSICNATIONAL INVEST-INZENJERING A.DNATIONAL TRADE OF MONTENEGRO D.O.ONVO SKALINI

Naziv

02198894022689570225445002276496 0264618802267047 0231756702280795023226760227318708791392028433740213403902057603020559370225205802320592029591860223630302305151023077660237603202001250023899080238780802833824 022894820232891702264030021892910203141802837862022645360236815302416387

Matični broj*

929.20 1,406.14

644.29 342.45

9,177.83 269.40

26.78 19,574.14

15.00 15.00

1,515.70 5,476.39

85.00 592.08

1,039.09 122.86

1,780.33 323.52

37.36 78.74 75.66

709.22 123.10

33.24 4.72

2,134.88 348.30 559.70

12,804.60 6,006.27

330.66 812.74

81,072.79 775.95 972.97

60.54 4,420.01

2.87

Iznos blokade

3,749 4,923 5,279 3,313 2,457 1,831 5,282

476 903

2,210 1,905 3,773

141 651

5,212 5,203 5,281 3,805 5,222

211 4,344 2,255 4,536 3,877 2,210 3,413 3,283

85 2,296 4,643 5,008 5,279 5,105 5,275

3 5,168 3,251 3,777

Dani blokade

Rb.

1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634

Page 44: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

44

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

NVO SPELEOLOSKO DRUSTVO KOTOR KOTORNVO ALTERNATIVANVO ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATIJU EKOLOGIJU KULTURU I SPORT PLJEVLJANVO BIZNIS INKUBATOR PODGORICANVO BOKELJSKI CENTAR ZA TOLERANCIJU TIVATNVO BRITANSKA ZAJEDNICA KOTORNVO DJEČIJI SNOVINVO DOBRO POLJE...NVO DRIM BARNVO DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE EKOTURS 2 MOJKOVACnvo durNVO EDKOM RISANNVO EDUKATIVI CENTAR ''SPORTISIMO'' BARNVO EDUKO LINGVA PODGORICANVO za primjenu novih tehnol.u ekologiji TEHNO-ECONVO JEZERO FEST NIKSICNVO KLUB PENZIONERA VIDROVAN NIKSICNVO MONTENEGRO ETNO ARTNVO OPEL CLUB MONTENEGRO-OCMNVO SKOLA nevladino udruzenjeNVO UDR.STOCARA BERANENVO UDRUŽENJE PRIVATNIH INVESTITORA CRNE GORENVO FONDACIJA URBS AETERNA NVO FORUM PATRIJA PODGORICANVODRUSSTVO PRIJATELJA DOMA U BIJELOJ HERCEG NOVINVO,,SVJETSKI HUMANITARNI KONTAKT,,ROŽAJENVOUDR.STOČARA GUSINJENVOUDRUŽENJE STOČARA BIHORANVOCUVARI CRNOGORSKE TRADICIJENVU AMATERSKO POZORISTE HARIS KADIC NVU DRUS.RACUNOVODJA I REVIZORANVU EUROHELP UDRUZENJE ZA POMOC NA PUTUNVU RIBOLOVNO DRUTVO LIPLJENNVU FONDACIJA PCELICA MAJA PLJEVNVU CENTAR ZA LOKALNE CIVILNE INICIJATIVE LIBERTASNEBOT PRED.ZA PROIZ.I PROM.ROBA I USLUGA SA P.O.NEVEN REDZIC BILJANANEVENA PRED.ZA TRG.NA VEL.I MALO

Naziv

024556840244502602312115026616830239913002356589026819510237340802395541023082400241022202652331024531690265721002392011028254900285315902404028029434090242660902318121027811820237211802821575026674520275349902315220023184820278477702308916022334440265820802375567023521680244295702085143 02217333

Matični broj*

216.91 15.00 15.00

626.03 9.72

32,938.87 390.38

51.20 235.45 422.60

88.37 115.00 615.00

15.00 15.00

355.60 545.00

2,862.36 761.88

15.00 4,754.13

218.33 16.01

1,624.21 2,093.93

379.79 24.73

2,651.92 1,116.85

15.00 15.00

7,851.71 1.96

15.00 745.24

15.00 12.41

190.79

Iznos blokade

2,478 2,210 2,210

921 3,910 4,096

101 3,867 2,937 3,877 3,887

267 2,678

910 2,210

618 316

2,534 248

1,772 3,552 1,339 3,791

91 967

1,652 3,910 1,274

700 2,210 2,210 2,206 3,896 2,210

387 2,210 4,988 3,532

Dani blokade

Rb.

1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672

Page 45: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

45

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

NEVENKA s.t.r. - NikšićNEVLADINA FONDACIJAFONDACIJA TRANZICIONI CENTARNEVLADINO UDRUZENJE ''INFONET''NEVLADINO UDRUZENJE AKADEMSKA ALTERNATIVANevladino udruzenje ANGELNevladino udruzenje ArtlineNEVLADINO UDRUZENJE ASOCIJACIJA POSLOVNIH ZENA CRNE GORE PODGORICANevladino udruzenje BiljardaNEVLADINO UDRUZENJE VELIKI PJESAKNVONevladino udruzenje GEANevladino udruzenje IDK KOMPJUTERI KOTORNevladino udruzenje medjunarodna organizacija BALKANSKI KLUB MIRANEVLADINO UDRUZENJE MCE BALKANNEGRINAP.P.ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE D.O.O.SA P.O.NEGROPRED.ZA UNUTR.I SPOLJ.TRG.SA P.O.Nezavisno udruz.mladih novinara jugoistocne EvropeNEIMARPROIZ.GRADJ.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.NEMAJO-IMPEX DOONEOCASTELD.O.O.NESA SERVISNET PRED.ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORTNEF-COMPANIAPRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.NECLINENECOORTACKO DRUSTVO SLAVICA BULATOVICNEW STAR DOO ULCINJNEWYORK CLUBSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJANEXT VL. JELIC MILAN-BUR.POS.RADNJANIVAM D.O.O.NIVELLA-COMERC DRUSTVO ZA PROMET UVOZ-IZVOZ I USLUGENID DOONIDEXPRED.ZA PROIZ.I PROM.ROBENIKA NEVLADINO UDRUZENJENIKOLA KONATARORTACKO DRUSTVONIKOLASSORT.DRUS.ZA PROIZ.PROM.I USL.NIKOLIMPEXPRED.ZA TRG.NA VEL.I MALO I POS.USL.NIKOLIĆ ŽELJKA -CAFFE BAR OBALA NIKOLJACPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJININIKOSPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINI

Naziv

02885395026510840241494502410532024180020240629202767619024150380239381602389819023435500296834702417987020781980213229002390159021660110219706502293285 0224286902267179022777430225821802902451 0227188502277492023006990219627102344963022950080227796402119811028442810204620202092689

Matični broj*

312.45 352.35

15.00 15.00

2,662.70 15.00

408.86 571.32

26.10 15.00 15.00

44,262.19 15.00

101,881.82 663.15

15.00 1,748.98

26.78 8.29

52.53 46.25

265.09 15.00

316.28 1,645.72 2,021.22

776.11 6,662.31 2,694.83 3,371.15 1,255.00

7.08 376.76 560.76

64.64 181.73

6,252.27 704.38

Iznos blokade

102 2,122 2,210 2,210 2,321 2,210

239 1,585 4,098

903 903 332 903

5,284 4,208 2,210 5,291 5,275 4,886 4,459 5,239 5,224

903 5,281

353 4,923 4,812 4,972 5,371 4,963 3,165 3,910 4,516 5,398 5,627

242 5,604 5,282

Dani blokade

Rb.

1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710

Page 46: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

46

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

NIKOCEVIC COMPANYO.D.NIKSICKOSARKASKI KLUBNIMETA KARASTANOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-PRODAJA NA ŠTANDNIMI-COMPANY EXPORT-IMPORT ZA PROIZ. PROMET ROBA I USLUGANIMIX PODGORICANIMOCO NIKSICNINA PETKOVICNINA STR BUDVANINO HAR DOONINOORT.DRUS.JURISEVIC ZORAN I DR.NIPED ORTAKO DR. MILOSAVLJEVI ELJKO I DR.NITORAD NIKOLIC OD POS.DRUSTVONITRAFENGPRED.ZA PROIZ.INZINJERINGNix CompanyNN-COMPNVPRED.ZA UN.I SP.TRG.INZ.I DR,USLUGENOBI TRADENOVAKOVIC KOKOTSKI ORTACKO DRUSTVNOVEX DOO BIJELO POLJENOVEXP.P.PROMETA ROBA USLUGA PROIZ.NOVI AVGUST UGOST.ORT.DRUS.FETAHOVNOVI OBOD -RASHLADNI UREDJAJI,D.O.NOVI SAD KAFE PICERIJA KOVACINA DRAGANNOVOVICORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.I PROM.NOVOVIC VUKA I ZORANNOVOGRAF-MIHALJEVICO.D.NOKIS PODGORICANON STOP-kiosk vl.Zoran ZankovicNORAUGOST.RADNJA VL.HADZEMOVIC ISATNORDIC FOUNDATION NVO PODGORICANORMALD.O.O.NOCNI BAR TACKAVL.BURIC ZDRAVKONOCNI BARALEKSANDARNOCNI BARBOAVL SLADAKOVIC MIODRAGNOCNI KLUB MAININT BALLKAN DIO STRANOG DRUSTVANU GALERIJA ETNOGRAFSKI MUZEJ MALESIJE-MUZEU ETNOGRAFIK I MAL.NU DJECHJI SAVEZ CRNE GORENU MEDJUN. NAUCNO ISTRAZ.CENTAR ZA EKOL. I VODOPR.NU MONTENEGRINA

Naziv

023084440224364402797984022678370231249202210657 02299836022814730229085502292084021810530285643302076187022952610231966702775611020591000226983002341956 022555290231300602257858 0243779102135060 0926102802409054023226680241320502368595

Matični broj*

15.00 4,420.73 1,174.91 2,234.07 1,388.72 5,144.58

12,339.54 108.55

1,318.37 2,095.17

51.97 3.33

15.00 1,016.56

0.51 27.42 17.06

725.85 311.67

9.94 120,218.84

501.14 504.53

6,479.35 78.86

296.18 187.51

15.00 15.00

3,315.34 1,163.87

46.28 21.12

132.30 87.89

900.95 15.00 19.22

Iznos blokade

2,210 4,988

612 4,706 5,156 4,676

15 4,923 4,083 4,911 4,923 4,946 2,210

703 3,787 4,988 4,980

113 5,331 4,881 3,836 4,988 5,284 4,306 5,383 2,957 4,923

903 2,210 4,924 4,930 4,923 4,507 2,534

147 3,392 2,210 3,805

Dani blokade

Rb.

1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748

Page 47: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

47

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

NU FERIJALNI SAVEZ GRADA NISA HERCEG NOVINU CENT. ZA MEDIJACIJU-MEDIJATORI BEZ GRANICANU CENTAR ZA EVRO-ATLANTSKE POLITIKE (CEAP) PODGORICANU CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIHNU CENTAR ZA RAZ.CIV.DRUS.SJ.CR.GOR. NUDO STR VL.VUJOVIC NEVENKANUMERO UNO KOMISION VL. DABANOVICC DANICANUČI MIRSAD KOJI OB PD SUR ĆEVAPDŽINICA BAŠČARŠIJANJEGU-KOMERCPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIO M N I AD.O.O.O.D.BAJIĆ ANKA I DR.POSL.JED.OAZA-TURS ORTACKO DRUSTVOOAZAZANAT.HEM.RADNJA VL OBRENOVICOBEZBEDJENJED.O.O.OBLUN I ORTACIORTACKO DRUSTVOOBOD ALATNICA-CTOBOD ELEKTROMOTORI-CTOBOD ENERGETIKA-CTOBOD LEDOMATI-CTOBOD LUX-CTOBOD RESTORAN-CTOBOD STAN DDOBOD TRANSPORT-CTOBOD-KONDEZATORIDIONICARSKO DRUŠTVOOBOD-METALOPRERADADIONIČARSKO DRUŠTVOOBOD-HOLDINGRADNICKI SAHOVSKI KLUBOBODHOLD.ELEKTROIND.DDOBOD-KOMBINOVANI HLAD.I VERT.ZAMRZIVOBODHOLDING ELEKTROINDUSTRIJA DDOBOD-MASINE ZA PRANJE RUBLOBODHOLDING ELEKTROINDUSTRIJA DDOBOD-HLADNJACIOBODHOLDING ELEKTROINDUSTRIJA DDOBOD-HORIZONTALNI ZAMRZIVAOD AS-PROMETOD BAILOVICOD OPSTANAK ZABLJAKOD TRGO GROS ROZAJEODBOJKASKI KLUB NIKSIC NIKSICODBOJKAŠKI KLUB BUDUCNOSTODBOR ZA UREDJENJEKULJACA MZ SV STEFAN BUDVAODISSEYSUR

Naziv

0284141002391856026806880239573802327724 02078813022733490869193202067862 0211733902174600021415150214150702141558021415740214164702141604021175250214156602141612021416390219206302141582021415400214153102141523020512900224548502097249022846180207508302029308

Matični broj*

246.54 15.00

364.40 12.97 25.71

608.89 2,062.64 3,251.19

405.22 15.00 11.20

1,661.20 1,075.22

884.89 15.00

20,639.35 6,586.69

42,611.35 27,910.43 37,898.09

490,633.85 209,913.37

31,062.74 245,486.94

85,831.34 16.64

195,032.70 174,885.37 129,639.51 133,002.97

210.42 393.82 305.00

6.82 5,845.22

100,090.02 99,060.12

2,566.02

Iznos blokade

604 903 156

3,877 3,826 4,446 3,430 1,106 4,889 2,210 4,343 4,568 4,923 4,162 2,210 5,495 5,476 5,495 5,495 5,495 5,076 3,824 5,301 5,476 5,495 4,922 5,495 5,495 5,495 5,495 4,923 4,329 3,514 4,453 4,988

284 1,891 4,507

Dani blokade

Rb.

1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786

Page 48: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

48

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

OK BUDVANSKA RIVIJERA BDOKTRANDD.O.O.OLA ZA PROIZ.PR. I USLUGEOLIVIERIORT.DRUSTVO ZA PR.PROM.I USL.EXP-IMP.OLINAD D.O.O. BUDVAOLMOMAHPRED.ZA PROIZ.UNUT.SPOLJ.TRG.OLUJA PP ZA PROMET EXPORT-IMPORTOMEGA-TRANSDRUSTVO ZA MEDJ.I UN.TRANSP.DOOOMEROVIC NERMIN KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL-PIZZERIA POLOOMLADINSKA ZADRUGA ANTOMLADINSKA SKOLA FUDBALA F.K.MOGRENOMLADINSKI FUDBALSKI KLUB BAR-BARONLY YOUPRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGEONTERIJA DOOOPST.DRUST.FOND ZA LOK.PUTEVE I GRADJ.ZEMLJISTEOPSTINSKA ORGANIZACIJA GRADJANSKE POPSTINSKI SAVJET OMLADINEOPSTINSKO VIJECE SAVEZA SINDIKATAOP]TINSKI ODBOR LIBERALNOG SAVEZA BUJELOOPŠTINA BIJELO POLJEOPŠTINA KOLAŠINOPŠTINSKA VATROGASNA JEDINICA PODGORICORANGEKOMISION VL.CEKOVIC ALEKSANDRAORANQE SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJAORAC SUR VL.RATKOVIC DUSICAORG.ODBOR.MJ.CENTA-PAVINO POLJEORGA SOFT D.O.O.ORGANIZACIJA ZA MEDJUNARODNU RAZMJENU STUDENATA-JOVAESTE N.U.OREL-PDGORION STRORLY TRADEPRED.ZA PROIZ.TRG.I USL.ORTACKO DRUŠTVO MT BERANEORTODOXZA PROMET I USLUGEOSIGURANJE INTERNATIONALA.D.BGD FILIJALA-OST.OSIG.OSKAR SUROSMANAGIC FARUK AUTOSERVISOSTATIJA D O OOSTROG GRADNJA DOO

Naziv

02031485023484380224485302296349022716720215016602242559022966910299879302302543020390360232720102212609022927930202988002346974021729500238359402056941020035540201772502018632 90000063023349840234389402250128 02143682022857030214974506929621 0206530402280124

Matični broj*

65,749.77 30.72 15.00 48.75

1.80 226.08

2,466.95 544.15 171.96

18.39 33,183.24

5,596.28 1,723.78

634.61 26.77

3,624.32 35,904.48

1,289.91 5,846.11

1,691,779.84 1,778,803.91

55.68 47.29

1,909.83 5,550.53 2,239.60

21.79 1,238.40 2,079.40 2,501.92

62.28 372.24

44.20 2,199.40

611.22 1.00

557.67 4,810.15

Iznos blokade

1,900 4,704 2,210 5,239 5,008 5,284 5,621 5,280

140 5,121

67 807

5,415 5,329 3,795 1,381 3,852

493 2,576

543 1,788 2,046 4,923 4,923 3,877 3,745 4,691

105 4,232 4,923 5,284 4,834 5,239 4,753 4,627 4,935 4,676 4,827

Dani blokade

Rb.

1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824

Page 49: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

49

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

OSTROGINZINJERING I OPREMAOSTROGP.P.ZA PROIZVODNJU I PROMET SA P.O. BUDVAOSCAR KOMISION VL. MIJOVIĆ ZORANOTADZBINISKA STRANKA PODGORICA OPSTINSKI ODBOROTIŠIĆPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIOTOTEHNIKDRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCUOTTO`B D.O.O.OCKAPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.P-N-TRADEPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIP.D.S.BISERNICAP.P.LIVADICEP.P.R LIDIJAP.P.S.GRAFIARP.S.O.N.A.H.A. NVOPAVINOPOLJKADIONIC.DRUSTVO ZA PROIZ.OBUCEPAVLOVIC MAKICOMERCE O.D.PAJKOPP ZA UNUT.I SPOLJ.TRG.ZAST.POSRED.U PROM.ROBEPALLACE PRED.ZA PROMET SAOBRACAJAPALMA Ž JOVANOVIC PODGORICAPALMA POSL.BUREK.RADNJA VL.ADEMI APALMA poslasticarnica Bar vl.Edin KucPALMAPRIVATNO PROIZVODNO-TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKO I USLUZNOPALJUSEVIĆ & PALJUSEVIĆ ORTAČKO DRUŠTVOPAN GASHID.O.O.PANDA STR BUDVAPANDURICA DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.DPANINISAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJAPANORAMA - KONOBA RESTORANPAPALADA KIOSKPAPILIONSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORANPAPIREXZAN.RADNJA VL.LJILJANA UZELACPAPOVINA PODGORICAPAR NEPARPRED.ZA PROIZ.USL.I PROMETPARABUCKI D.O.O.PARAGLAJDING KLUBSOKO NIKŠIĆPARAD P P ZA PROIZVODNJU I PROMETPARADIGMA D.O.O.PARADISO 1

Naziv

0224315602110865 0226270302169819022931610289350902204967021320100202685602109964 020716730238045502238616022866960205614302147483 02845571020662200225899402266172 02293234 02926458 020776710218948802181410027455850223604402333783

Matični broj*

4,196.90 1,164.35 2,571.08

39.73 405.46 110.19

8,191.28 119.49 292.23

6,974.76 1,958.22

370.69 517.72

15.00 229.26

4,843.95 19,289.40

3,094.22 1,442.35

287.61 723.96

1,950.99 28.27 63.37

1,788.13 618.35 718.68

87.35 120.62

5,356.87 210.41

19.25 270.12

15.00 1,750.35 2,226.56 1,119.09

59.75

Iznos blokade

5,373 5,284 4,054 5,197 4,566 5,084

511 4,876 4,904 2,986 4,871 4,988 4,630

903 5,006 4,480 5,406 4,482 4,923 4,923

981 5,211 5,007 5,427 4,923 4,752 4,946

228 4,946 4,923 4,923 5,099 4,869 2,210

74 5,140 4,343 4,923

Dani blokade

Rb.

1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862

Page 50: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

50

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

PARADISOSTRPARILO STRPARKPICERIJAPARNJAKPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIPARTIJA DEMOKRATSOG PROSPERITETAPARTNER-R 12PROIZ.PROM.I USLUZ.PRE.U PRIV.SVOJ SA P.O.PARCI TRGOVINSKA RADNJA VL. RAIČKOVIĆPAUNPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.PACIFIK-TOSIC O.D.PACOM DOO BIJELO POLJEPACHAPAYEX MOTENEGRO DOO PODGORICAPEKAB DOOPEKARA ALEKSANDRA VL.MIROSLAV POPOVIC PODGORICAPEKARA EUROPAPEKARA ZEČEVIĆ DOOPEKARA ZRNO PO ZRNOPEKARA RASOVOPEKARA CITY S.Z.R.PEKARAPOPOVICVL.POPOVIC RADOMIRPEKARSKA RADNJA VL KOLJNREKAJ PALJPEKARSKA RADNJA VL OSMANOLAJ SAHITPEKARSKA RADNJA-TOSKICC MIRSADAPEKARSKA RADNJAANDREAPEKING KOMISIONPER-SANPRED.ZA PROM.I USLUGEPERGAMENA PRED.ZA IZDAV.DJELATNOSTIPEROVIĆ AUTO DJELOVI D.O.O.PEROTEKS-COMERCPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIPERFETTO VL. TAMARA MAKSIMOVIĆPERCENT PDGPESARO CAFFE VL. BRAJOVIĆ LJILJANAPESIKAN SWISS-MONTEO.D.PESIC-KOTORPESICPRIV.PRED.SA P.O.PETI SEPTEMBARP.P.SA P.O.PETNJICAPRODUKTPRED.U PRIV.SVOJINI SAP.O.PETPROM SA P.O

Naziv

020791940232599302267381 022479410219021402649608029424880267593502248549 02910381 02924234 02170299022103800237144802114526 02292700 023058790209071602245469022502250205131102227231

Matični broj*

146.48 1,777.91

575.53 1,104.05

908.86 275.44 218.28

2,308.58 202.92

5,559.44 3,076.85

15.00 15.00 75.11

3,762.78 9,209.96 1,054.16

11,798.25 116.14

1,161.15 1,739.62 3,186.26

75.00 4,043.88

282.68 32.03

5,411.83 16,723.50

220.23 47.17 15.00

238.21 6.64

547.14 629.20

3,880.92 1,879.41

0.54

Iznos blokade

4,923 4,923 4,923 5,284

787 5,272 4,923 5,135 4,480

766 409 805

2,210 1,659 4,048

493 4,923 4,194

72 3,825 4,923 4,923

542 3,774 4,479 4,988 4,607 2,611 4,936 4,923 2,210 4,923 5,510 5,337 5,272 5,282 5,370 4,375

Dani blokade

Rb.

1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

Page 51: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

51

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

PETROLCOMET PODGORICAPECURKA PRED.ZA PROIZ.PR.I USL.PEŠIĆ DIMITRIJE-PICERIJA SIDRO TIVATPIVNICA SURPIGO-POPOVICO.D.PIZERIA SPONZA SURPIZZA BAR 03 OSTOJIC VANJAPIZZA BAR O3 OSTOJIĆ VANJA BARPIZURICA COMMERCE SA POPILANADD PREDUZECEPILJARA BULEVAR VL.BARJAKTAROVIC RAPILJARA MIRELA-LELA VL.MAHMUTOVIC IZETPIN-KOMERC-EXPORT IMPORTORT.DRUS.PING-PONGPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROIZ.PROM.UGOS.TPINGVINSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJAPINK STR VL.BENIC IVANAPINKI-PDGPIRUETA DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE K.DPITER PROMPRED.ZA PROIZ.I PROMETPICERIA BEKI.KVL.KRYEZIU NASERPICERIJA POLO VL.GOLIC ALEKSANDARPICERIJA MARKOPICERIJA PRIZRENI-KUPA SHENOLLPICERIJA ROBINSON VL.BEVENJA MOMIRPICCADILLY VL. DERVANOVIĆ IZEDINPLAV DRUST.PREDUZ.ZA PROIZ.I PROMEPLAVLJANKA-ZAVRSAKCIONARSKO DRUSTVOPLAŽNI BAR BIJELA LADJA HERCEG NOVI -ROGANOVIC SLAVKOPLANIN.SMUCAR.DRUS.LOVCENPLANINARSKO-SMUCARSKI KLUB TREBALJEVO TREBALJEVO -KOLASINPLANINSKI KLUBPLANTADRUSTVO SA OGRANIC.ODGOVORNOSCUPLASMAN-PRESS D.O.O. POSLOVNA JEDINICAPLASTIKA PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.PLAY MAKER DP ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.PLESNI I MODNI STU. ALEMANA NIKSICPLIVACKI VATERPOLO KLUB PETROVAC PLIVACKI VATERPOLO KLUB PETROVACPLODOPROMPRED.ZA PROIZ.I PROM.NA VELIKO I MALO

Naziv

022935520216989402881225 02315408 02875900 0215738102063069 022828100218267065636565 021687660225158202188139 02065096020720410279560402040069024323070207376502048477070409030209193302111659026177650265372902047616

Matični broj*

15.00 46.25

2,572.63 3,288.59 2,782.83

106.33 414.85 626.58 273.06

136,936.10 91.42

7.15 183.26 227.66 392.76

1,491.97 5,010.37

326.72 977.76 212.67

22.38 7.41

2,394.85 19.47

1,851.95 3,474.78 3,099.08

146.65 15.00

355.52 115.95 964.19 162.85 200.18

32,519.34 958.40

5,889.87 37,423.30

Iznos blokade

2,210 5,239

717 4,507 4,924 4,923

144 603

4,706 5,460 4,802 4,718 4,708 4,306 4,923 4,446 4,344 3,532 5,284

137 4,144 4,988

239 4,923 4,923 5,205 4,084

592 2,210

203 4,988 4,822 3,877 5,509 4,474

73 1,810 5,414

Dani blokade

Rb.

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Page 52: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

52

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

POBJEDNIK PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.EXPORT-IMPORTPOVLEN PRED.ZA PROMET ROBA I USLUGPOVRATAK - HUMAN.ORG. PODGORICAPOD ORAH RESTORAN VL. CELJICC SAFETPODGORAD.O.O.PODGORICA AERO KLUBPODGORICASPORTSKO RIBOLOVNO DRUSTVOPODGORICKA KRALJICA KOMADITNO DRUSTVOPODOSTROG STR BUDVAPOKRET.TRG.RADNJAGAROVICVL GAROVICPOLETTRG.PREDUZECEPOLOSPRIV.PRED.SA P.O.POLOTRADE D.O.O.BUDVAPOLSO COMMERCE-MASANOVIC O.D.POLJOPRIVREDNA APOTEKA VL.VUJOSSEVIC SEKULEPOMORAVJE ORTAČKO DRUŠTVO STANKOVIĆ DRAGIŠA I DR.POP-KOMORTAČKO DRUŠTVOPORTO S.U.R. BDPOSLAST.BUREK.RADNJAGOLUBOVCIVL.DJURKOVIC MLADENPOSLASTICARSKA RADNJA ASPOSLOVNA JEDINICA ZATRGOVINU I INŽINJERINGMOKRAJELASA P.OPOSLOVNA TELEFONOTEKA CRNE GOREPOSTARS.R.D. NIKSICPOCIJEVALO DOO DANILOVGRADPOWER PLATE FITNES KLUBPOWER SPORT STR BUDVAPRVOBORAC KAMEN & BETON D.O.O. Herceg NoviPREVENTIVAP.P.ZA SANITARNU ZASTITU SA P.O.PRED.ZA POSRED.I ZASTITU U OSIGURANJU TALIJA D.O.O PRIV.PREDRAG DŽELJIĆ ŠTAND BAOŠIĆI TRGOVINA NPREDSTAVNISTVO BIO-DONPREDUZETNIK K-2PREDUZETNIK RAJKOVIĆPREDUZETNIK ČELEBIĆ Đ.CAFFE BAR-62 - PPREDUZECE ZA SAOBRACAJ,TRGOVINU I OSTALE DJELATNOSTI EURO LIN DOO PARACIN POSLOVNA JEDINICA ZA SAOBRACAJ PRELIXPRED.ZA UN.I SP.TRG.I USL.PREMIJER-MONTENEGRO DOO

Naziv

021198200224245102386305 02200309022921490201162002265397 02055716022298380209733802224844 0229693402293897 0216371302294443022485650296049402669510 0275256502224470021311880294169402249782 029233270289588917118854

0221281102405792

Matični broj*

247.96 436.53

15.00 666.45

1,281.20 39,604.72

7,944.32 308.32

13.02 41.92 64.24

213.06 12,754.15

34.45 221.40

77.06 1,005.69 3,723.99

39.61 39.75

1,100.14 15.00 39.97

1,151.52 263.68

48.51 35,848.70

322.18 212.40 480.00

68.01 5,352.58

165.00 1,803.24

230.28

9,219.82 7,825.97

Iznos blokade

4,782 4,656 2,210 4,923 3,773 1,467 2,282 4,719 4,946 4,923 5,282 5,415 5,284 4,505 4,981 4,300 4,792 2,569 4,923 4,113 4,923

903 4,988

176 2,460 4,946

662 3,797 5,398

172 4,923

494 134 514

1,906

5,239 3,762

Dani blokade

Rb.

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974 1975

Page 53: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

53

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

PRZIONA KAFE GVL.GOSOVIC GORANAPRZIONA KAFEVL.CRNCEVIC DZOZEFINAPRZIONICA BRAZILPRIVREMENI PRODAJNI STANDPRIMAMONTE D O OPRIMO TEMPO KOMISION VL. SAVOVIĆ VERAPRIMORJE KOSARKASKI KLUB HERCEG-NOVIPRIMORJE CENTAR ZA RAZVOJ MALE PRIVREDE SA P.O.PRIMORKA OMLADINSKI KOSSARKASSKI KLUBPRIMUS S.R .KLUB FLY FISHING NIKSICPRIOR gimnasticki klub BarPRISTAN kafe-grill-pizzeria Sutomore,Bar vl.Husein BegzicPRIČA -BAR HERCEG NOVIPRLAINOVIC COMPANY O.D.PRO PUBLIC MILJAN VUKICEVICO.D.PRO SAVOJA-TRADE NIKSIC PREDSTAVNIPROVANSA-PHARMPROGRAMMA ITALIA KOMISION VL. VUKADINOVIĆPROD.NAMJESTAJAOAZAVL.DJURANOVIC DRAGISAPRODAVNICA NAKI VL.GVOZDENOVIC NENAPRODAVNICA STOCNE HRANE VL.MILIVOJEVIC BOZIDARKAPRODAVNICAACOVL.KRASIC ZELJKOPRODAVNICAK-2VL.KARANIKIC MIRJANAPRODEX-PROMDRUSTVO ZA EXP-IMP DOOPRODINT BIJELO POLJEPROIZVODNJA I PROMET REZANE GRAĐE- RADOJICA ZEJAK-PREDUZETNIKPROJEKTOMONTAZAD.O.O.PROJECT ENGINEETRING PDGPROKUPAC STOVARISTE TIVATPROMET I NEPR. ROBE S.T.R. SASA PEKOVIC VL.PEKOVIC SASAPROMOSORTAČKO DR. ĐORĐEVIĆ LJILJANAPRONTO-PRONTO VL.JANJUSSEVIC SLOBODANKAPRONTOPICERIJA-SAMOSTALNA UGOSTIPELJSKA RADNJAPROSCOM D.O.O.PROTEX-MOJKOVACPROHOR PRED.ZA PROIZ.TRG.I USLUGEPRUGA TRGOVINSKA RADNJAPRUNUS PRED ZA PROIZ. TRGOVINU I USL.

Naziv

02262444 0244574302037530022288400278254502710188028388000286263802050587023231250217893102237822 022761270213020302829410023088600220029507187394 02294931 022268550229898802205807 02223287

Matični broj*

657.36 26.36

170.18 8,208.48

15.00 2.41

23,612.12 11,088.17 11,460.50

273.35 1,682.90

315.00 571.66

21,294.05 6,308.80

49.49 713.26 244.91 427.23 599.54

56.91 151.37

14.63 86.43

15,092.28 204.17

2,095.38 25.31

320.00 11,660.84

97.85 75.96

786.15 612.33 803.55

47.87 3,419.28

46.19

Iznos blokade

3,825 4,923 4,579 2,271

903 4,923 1,726 5,197 3,479

150 73

854 583

4,931 4,845 4,923 4,813 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,903 5,546 5,036

588 3,790 2,210 2,866 4,951 4,306 4,988 4,923 4,679 3,476 5,282 4,923 5,239

Dani blokade

Rb.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 54: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

54

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

PTP DELIBASIC POSLOVNO DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGEPUBLICITAPRED.ZA TRG.SAOB.I USL.U OBL.PROM.PUO KOMERCPRED.U PRIV.SVOJ.ZA PROIZ.PROM.I USL.SA P.O.PUSTI SNOVID.O.O.PUTEVID.O.O.PUTNIK BUREKDŽISKA RADNJA VL. SELIMIPHENINDPRIV.PRED.ZA INZINJ.PROIZ.PROM.I USL.PHOEBUSPP ZA PROIZVODNJU,TURIZAM I TRGOVINU SA P.O.PC-KLUBZABAVNE IGRE-VL.IVAN BEGOVICPCELARPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.PCELARPCELARSKA ZADRUGA SA P.O.R MONT-STILD.O.O.R.D. CARGO TRANSPORT PODGORICAR.Z TRGOVACKO PREDUZECER.T.D.COMPANYVL.DRAGOVIC RIZORAVE-KOMERCORT.DR.CVIJANOVI SAA I DR.RAVEXTRGOVIN.PREDUZ.U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.RAVNOGORACPRED.U PRIV.SVOJ.ZA SP.I UNUT.TRG.PR.TURIZ.RADVELJPRED.ZA PROIZV.PROMET I USL.RADELEKTRO PODGORICARADENOVIC-KOMERCORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USLUGERADIO KLUB SAVA KOVACEVICRADMONT DOORADNICKA PARTIJA C.GRADNJATAHOGRAF VL PEROVIC LJILJANARADOVIC-MONTE VIPO.D.RADOJEVIC-TRANSPORT DRUSTVO ZA TRG.I USLUGE K.DRADOJEVICPRED.ZA PROIZ.PROMET ROBARADOJIČIĆ NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IGRAONICA HN ZIG ZARADONJA BOJOVIC-SAHOVSKI KLUBRADONJIĆPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIRADONJIC VD GOLUBOVCIRADONJIC TRADEO.D.RADUSINOVIĆ KOSTA - PREDUZETNIKRAILSTR.VL.POPOVIC SLOBODANKARAIČEVIĆ ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - UNIOR TOPRAJAN REJSA P.O.RAJAUSL.PROM.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.

Naziv

0216751402087537021809010226888402314347 0220988802153904 0206963602256690023312410227667402079453 023454800205804902193566022080590222010502276887020628100234760102153424 0230885102281228021490100285486402141337021595460230609302305887 028292230208716202163829

Matični broj*

133.98 3,414.60

154.05 272.84 283.04

1,458.45 363.79

66.88 496.95 408.50 405.28

5,024.92 15.00

258.67 1,130.17

59,018.17 611.84 509.38 371.92

16.81 769.07 552.25

11,468.79 37.39

916.57 242.00 551.45

62.60 223.00

12,637.91 286.33 104.16

15.00 38.23 21.83

221.01 166.58 478.38

Iznos blokade

5,337 4,983 5,282 5,284 2,625 4,783 4,852 5,275 3,413 5,279 4,858 4,815 2,210 5,239 4,910 4,769 5,401 5,259 5,308 2,210 5,203 4,988 1,864 5,197 4,082 3,115 4,853 5,282

177 3,357 5,282 2,579 2,210

95 4,923

638 4,826 5,284

Dani blokade

Rb.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Page 55: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

55

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

RAJKO BOJOVIĆ ADVOKAT CETINJERAJKOVIC-MATICA DOO PODGORICARAJMEX PODGORICARAJOVIC J.D.COMERCEO.D.RAKITE KLASICNA PRODAVNICARAKITESTR GOROVIIRAKOCEVIC I ORTACI PODGORICARAL-PROM ORTAČKO DR. RALEVIĆ RAJKORALEPRPIZ.PROM.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.RAM-PROM D.O.O.RAMADANI SEFEDIN KOJI OBAVLJA PRIV.DJEL.SUR HARMONIJAULCINJRANKAPRED.ZA TRG.NA VELIKO I MALORANOZORJE PRED.ZA PROIZ.UN.I SP.TRGOVINU I POS.USLUGERANTOMD.O.O.RASPUCIN D.O.O. BUDVARATKO PREDUZECE ZA GRADJ.ZAN.TRG.I INZENJERINGRB TRGOVINSKA RADNJA VL. BULATOVIĆ RANKORD MONT DOOREA FAST FOOD CIGROVSKI VLADIMIR BUDVAREA-UNOPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU I PROMEREBEKAD.O.O.REG-AUTO PDGRED LINE CORP.DRUSS.ZA PREVOZ,PROMET I USLUGE,EX/IMP.DOO PODGORICAREKORDPRIVATNO PREDUZECE ZA PROMET I PRUZANJE USLUGA SA P.ORELISAMOSTALNA ZANATSKA AUTOELEKTRICARSKA RADNJARELTIN DOOREMUS DOORENENTO DOORenta -Car Agencija LD CAR dooREPER DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOOREPRO-TRADE D.O.O DRUSTVO YA TRGOVINU I USLUGERESTORAN TAJANA BARRESTORANNEHAJVL.SAJIC RADOMIRRECORD-RADOVIC ORTACKO DRUSTVOREX poslasticarsko buregdziska radnja Bar vl.Kibres HamzaREX COMPANYD O OREXIMCOMPD O O ZA PROIZ.PROM.I USLUGERIBNICA FUDBALSKI KLUB

Naziv

024275080226951102311208 02346052022353820209960802285525 0219585202151634023017680231093702161664 02320835027910480205613502157314022775810267700802061562 022918270232893302300338026475240228167802334275 02063824 022608080224257502081067

Matični broj*

24,956.14 147.74

48.66 814.62

1,342.48 21.66

573.28 6,015.44 1,227.80

15.00 921.92

1,017.32 29.92

1,165.95 2,104.25

30.97 2,450.60 2,017.39 2,247.37 6,640.32 3,345.82

15.00 525.00 265.21 143.54

2,883.50 267.12

2,281.11 536.89

1,552.38 1,646.84 2,218.14

97.22 709.09

1,271.13 36.73 38.82

11,831.36

Iznos blokade

263 200

5,282 4,873 4,952 4,923 3,397 4,881 5,282 2,210

945 4,881 5,282 4,812 4,164 4,531 4,923 4,963 1,502 5,401 5,336 2,210

8 5,167 4,579 5,380 5,090 5,217 1,366 4,770 4,978

186 4,923 5,284 1,051 5,183 5,337 2,066

Dani blokade

Rb.

2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089

Page 56: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

56

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

RIBOPRODUKTVL.MIHALJEVIC BRANISLAVRIVAL K.P.RIVALPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIRID-GRADNJA DOO PODGORICARIZA-COMERCPRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGERIIVPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIRIMBPRED.U PRIV.SVOJINI ZA PROMET ROBA I USLUGARIMELP.P.ZA PROIZ.PROMET ROBA I USLUGA.EXPORT-IMPORT SA P.O.RIMOLIM ORTACKO DRUSTVO DJORDJEVIC MILOMIR I DR MOJKOVACRIREX PRODUKT ORTACKO DRUSTVO RADOJEVIC GORICA I DRRISPOSTAD.O.O.RISTIC MESARARITTER KAFE BAR VL.DRAGAN RADULOVICRKRUDARPLJEVLJAROALISPRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.ROVCANIN COMMERCE I OSTALI O.D.ROGANOVIC RATKO-ADVOKATROIC TRADE D O OROJAL GARDENROJAL SURROLEX UGOSTITELJSKA RADNJA KAFE-BARROLINGPRED.ZA TRG.UGOST.I USL.DOOROLLI-TRAVEL DRUSTVO ZA PREVOZ TRGOVINU USLUGE DOOROPEDROVANIN VLADE I DR.ROSTILJNICASAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJAROTONDAPRIV.PRED.ZA TRG.I USL.U PROMETUROCK CAFE SUR VL.PAJOVIC BOZOROYAL TAXI NVO PODGORICAROYAL CLUB TRAVEL PODGORICAROYALEPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJI SA P.O.RS PIXI TRADE PODGORICARTB BOR GRUPA IPM MAJDANPEK PJ PDGRTV SERVIS ARNEL SZR PLJEVLJARUBLJOVPRED.ZA SP.I UN.TRGOVINURUDINEPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIRUKOMETNI KLUB BUDUCNOST MUSSKARCI PODGORICARUKOMETNI KLUB LOVCEN CETINJERUKOMETNI KLUBLOVCEN

Naziv

020882580270193602236982020816280214894302126176022958650227696802310244 020179030211093802333309 02286068 021357100228318202288885 02095211 0243845302807980020592310228021307250509 0210751102076144020379470262943702033488

Matični broj*

352.87 152.61

10.61 14,323.46

490.00 2,500.01

46.25 847.86

49.77 622.86

10,956.27 17.87

685.23 15.77

387.69 9,663.53 4,959.24

145.95 1,327.44

265.33 2,828.73 6,277.92 1,593.02

557.97 2,323.32

227.66 0.67

11,365.54 4,083.21

277.35 15.00

1,300.25 770.87

46.25 705.23

1,300.37 27,838.21 77,214.51

Iznos blokade

4,083 4,923 5,282

401 4,871 5,282 5,239 4,732 4,882 3,692 4,921 4,620 4,735 3,777 4,091 4,523

178 4,808 4,923 4,923 4,923 5,239 4,853 5,239 4,923 5,284 4,606 1,512

203 4,825 2,210 3,088 4,606 5,239 4,025 1,180

935 1,157

Dani blokade

Rb.

2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127

Page 57: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

57

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

S N PLASTS.Z.R. NEGRO VL.SSTAKA ZORANS.Z.R. ELEGANTS.Z.R.BISERzlatarsko-kujundzijska radnjaS.Z.R.BUDIMS.Z.R.PEKARARADOVIC-VL.RADOVIC SPASOJE BUDVAS.Z.R.PETNJICAS.Z.R.T. PRZIONICA KAFE MERAK PLJEVLJA, vl.ZIVKOVIC SRDJANS.P.R.SUNCES.S.C.G. - Opštinsko sindikalno povjereništvo NikšicS.T R AFRODITAS.T.E. CONSTRUCTING D.O.O.S.T.Z.R. BLU MEDIJA VL.MUZAFERA BOJADZIC PVS.T.R FANTAZI VL CMILJANIC ZANAS.T.R *BIO-EKO* VL.POPOVIĆ ZORICAS.T.R GLIGO VL GLIGOROVIC VESELINS.T.R GORAN VL IVEZIC DRAGANS.T.R STRAHINJA VL BOSKOVIC ZZELJJKOS.T.R. DADO VL.BOZZOVIC STOJANS.T.R. KRUNA VL.DJURISIC SNEZANAS.T.R. L U L Z I M I VL. SUMOVICS.T.R. MEDO VL.MEDENICA MILICA - KOLASINS.T.R. SMOKI VL.PAJKOVIC BOJANAS.T.R. F.M.T. VL. LAZOVIC SLAVICAS.T.R. *MOND*S.T.R. 1 NOVEMBAR VL.DJUROVIC MILANS.T.R. ANDJELA VL.EDIN COBICS.T.R. ANDJELA VL.SSUSSIC ZELIMIRS.T.R. ARJAN VL.MAVRIC NAIMS.T.R. AROS.T.R. BAMBI VL.BAKIC DALIBORKAS.T.R. BAMBI VL.JOVICEVIC IGORS.T.R. BARBANA VL.BUSATLIC AZRETAS.T.R. BARBIE VL.ROGANOVIC ALEKSANDARS.T.R. BIP-VL. PAREZANOVIC BLAGOJE BUDVAS.T.R. BJELISANKA VL.PEPIC EDINS.T.R. V.I.P-1S.T.R. VERA - IVANOVIC ANDRIJA BUDVA

Naziv

02331624 02835134 02001578 02346460 02803399 02871548

Matični broj*

35,514.61 3,764.15 9,496.14 3,562.07

175.00 4,337.39

250.00 211.97

2,298.47 5,914.61

51.99 176.19

12,031.14 10,243.86

18.25 11.78

113.42 14,387.53

179.89 204.21

7,098.40 8,074.53

136.29 1,903.97 6,611.49

33.21 449.93

99.71 1,770.81

212.53 2,574.55 4,123.85 1,169.11 2,868.11 2,104.48

117.65 430.24

4,962.95

Iznos blokade

3,773 3,203 3,332 3,158 1,632

44 1,632

486 4,962

794 2,210 4,777 1,071 4,790 4,651 4,923 4,923 4,822 3,924 4,635 3,773 3,131 4,838 1,871 4,663 4,923 4,923 4,330 3,877 4,172 4,969 4,971 4,568 4,923 1,519 4,963

855 294

Dani blokade

Rb.

2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165

Page 58: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

58

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

S.T.R. VISNJIC RADOICAS.T.R. VOCAR VL. LALOVIC RADMILAS.T.R. GINAS.T.R. GOJKO VL.PAJOVIC VESKOS.T.R. DELIKATES VL.KADOVIC LIDIJAS.T.R. DIJANA DAMIN VL.SCEPANOVIC DANIJELAS.T.R. DOBRILOVIC ZELJKO DISKONTS.T.R. KASMIR VL.KOPITOVIC IVANAS.T.R. KOMISION NENA VL.JOVANOVIC NEVENKAS.T.R. MAJAS.T.R. MATO VL.KLJAJIC DRAGANS.T.R. MILOS VL.PERISIC MARIJAS.T.R. MINIMARKET JANKOVI VESELINAS.T.R. MIRA VL.VUJOVIC MIRJANAS.T.R. MIS VL.SNEZANA DJURASKOVICS.T.R. PRIMA GLAVICIC VELJKOS.T.R. RADE-KOMERC BERANES.T.R. ROMANSAS.T.R. RUZS.T.R. SAM VL.KORAC VELJKOS.T.R. SUMAR VL.BOSKOVIC PREDRAGS.T.R. TIK-TAK VL.VESKOVIC LJUBOMIRS.T.R. FATI VL.BRAHIMOVIC EMIRAS.T.R. FENCOMS.T.R. HERC VL.IRENA NIKOLICS.T.R. CIPIRIPI VL.LAKOVIC SRDJANS.T.R.-KIOSKDUGAVL.BULATOVIC RADES.T.R.22 MARTS.T.R.ADOS.T.R.ADRS.T.R.ALBATROSS.T.R.AMELAS.T.R.ANĐELAS.T.R.ACES.T.R.B M VL.NOVAKOVIC MIRJANAS.T.R.BAJOVO POLJE VL. JOVOVIC VESNAS.T.R.BILJAVL.BOJIC MILIJANAS.T.R.BOBO

Naziv

Matični broj*

74.20 3,779.28

473.70 1,218.04

10,623.47 9,063.77

40.96 1,727.84

267.81 7,026.13

309.30 8,279.35 1,466.21 2,328.15 1,066.97

424.72 282.53

33.91 1.14

4,709.27 96.90

224.00 696.23

3,435.36 6.15

1,869.59 54.42 13.61

8,868.67 12.37

654.65 21.74 75.86

137.04 18.64

330.01 95.96 39.87

Iznos blokade

3,786 4,886 2,240 4,592 4,844 4,917 4,172 4,923 4,923 1,996 4,970 4,998 4,988 2,592 3,430 4,923 2,807 4,361 4,991 3,503 4,906 4,923 4,876 4,517 4,923 3,979 3,437 3,979 4,818 4,923 3,179 4,830 4,147 4,923 4,923 3,786 4,923 4,923

Dani blokade

Rb.

2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203

Page 59: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

59

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

S.T.R.BOGIVL.MUGOSA SNEZANAS.T.R.BONUSVL.RAICKOVIC MILENAS.T.R.BOROVACS.T.R.VANJA I PEDJAVL.IVEZIC DUSKOS.T.R.VUKS.T.R.GAZI VL.HUSIC FUADS.T.R.GOSTILJEVL.ZARIC RATKOS.T.R.DADOVL.V.TRIPKOVICS.T.R.DADOVL.SIMONOVIC MILENAS.T.R.DACA 1VL.RAKOCEVIC DRAGICAS.T.R.DEJOVL.PETRIC DEJANS.T.R.DONNAVL.KRIVOKAPIC JELICAS.T.R.DRAGOVIĆ KONTURS.T.R.DRAENS.T.R.DUGIS.T.R.DUKATS.T.R.EUKALIPTUSVL.LALICIC PREDRAGS.T.R.EXKLUZIVVL.KOVACEVIC DIJANAS.T.R.ZORANS.T.R.ZORANVL.RAKOCEVIC ZORANS.T.R.IVANOVIC VL.IVANOVIC MIRJANAS.T.R.JEZEROVL.POPOVIC REDZEPS.T.R.JOVANAS.T.R.KOMISION KLJUC KOMERC S.T.R.LAVVL.TOSKOVIC RANKOS.T.R.MAJAS.T.R.MARIJAS.T.R.MARICAVL.FILIPOVIC ANAS.T.R.MILENAVL.DJUKANOVIC MIRJANAS.T.R.MMS.T.R.NEKS VL.DJURKOVIC ANDJAS.T.R.NENO VL. RNKOVIC MILENKAS.T.R.NIKS.T.R.NIKIĆS.T.R.NJEGNJEVOS.T.R.ODESAVL.BULATOVIC VUKOSAVS.T.R.ORAHS.T.R.OTASEVICVL.OTASEVIC MIODRAG

Naziv

Matični broj*

541.12 38,286.01

166.44 1,129.53 1,173.50 1,132.57

46.58 123.79

1,175.26 572.31 578.45

1.96 56.39

208.88 270.48

38.14 232.95

1,795.53 4,358.54 1,019.46 7,802.63 2,333.35

208.80 15.00

8,019.50 35.61

0.58 3,724.97 1,589.12

11,220.36 6,431.30 3,901.30 1,787.19 2,799.21

707.21 1,248.86

540.17 2,271.10

Iznos blokade

4,923 4,999 4,923 4,923 4,976 4,858 4,923 4,656 4,880 4,923 3,979 4,923 4,147 4,672 4,869 4,147 4,923 4,098 3,979 4,986 4,929 3,861 4,923 3,738 4,965 4,147 4,848 4,935 4,923 4,668 2,017 4,526 4,150 4,047 3,105 4,853 4,656 5,002

Dani blokade

Rb.

2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241

Page 60: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

60

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

S.T.R.PANDAVL.JOVANOVIC SNEZANAS.T.R.PETARS.T.R.PETNJICA-PRODUKTS.T.R.PIANOVL.CUROVIC NAILES.T.R.PROLEĆES.T.R.RADS.T.R.RADOSEV LUGVL.VLAHOVIC MARIJANAS.T.R.RALES.T.R.RED-BULS.T.R.RIVVL.PRNJAT SLAVICAS.T.R.RINAS.T.R.SEKAVL.DJURANOVIC JOVANS.T.R.STARI BARVL.OSTOJIC DJORDJIJES.T.R.STIHLS.T.R.FORTUNA VL.TODOROVIC RADES.T.R.CILES.T.R.CORONAVL.JABUCANIN BLAZOS.T.RJUCAVL.RADIVOJEVIC VESNAS.T.S.-KOMERCD.O.O.S.U.R SSKORPION VL. KARADZIC MIODRAG -KAFE BARS.U.R. 1-0-2VL.KOVACEVIC ANAS.U.R. BELLA MONTENEGROS.U.R. VIS VL. BOJICIC KOVILJKAS.U.R. GURMAN RozajeS.U.R. MILIS.U.R. MONTENEGROS.U.R. R.M.S.U.R. RIO VL.NIKCEVIC NADAS.U.R. SANDRAS.U.R. SIS CEVAP-VL. CVIJOVIC DANKO BUDVAS.U.R. FRATELO S-VL. RACKOVIC SINISA BUDVAS.U.R. CAFFE DELL MARS.U.R.DIONIS VL. DJURKOVIC DARKOS.U.R.EQINOXS.U.R.LEPENACS.U.R.PALMAS.U.R.SENDVIC BAR AKSARAJ VL.SAMRAS.U.R.SKY-LINE

Naziv

02144158 02925338 02801493

Matični broj*

844.77 2,621.43 1,026.31

20.79 1,154.42 6,241.88

12.56 18,960.04

58.85 150.00

2,729.27 1,133.51

14,447.45 254.24 270.42

15.00 341.27

2,655.01 5,415.85 7,573.45

205.16 484.78

2,074.36 555.54

9,086.11 2,602.76

491.69 105.53

19.67 5,663.05

745.61 162.57 773.08

5,319.71 1,531.03

238.88 117.72

17.65

Iznos blokade

4,568 4,173 4,498 4,404 4,452 4,895 3,830 3,062 4,671 4,923 4,642 4,788 4,995 4,311 4,988 1,897 4,923 4,923 4,942 4,438 4,853 4,082 4,988 3,252

548 4,766 4,818 4,348 4,694

522 1,194 1,183 4,196 3,423 3,202 4,110 3,249 4,923

Dani blokade

Rb.

2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279

Page 61: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

61

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

S.U.R.SLOGAS.U.R.FORTUNAS.U.R.CETINJEVL.RUDOVIC VJERAS.U.RZ-A-S-S.U.RKRUGS.U.RMARCIPANSAVEZ ORGANIZACIJA ZA FIZICKU KULTURUSAVEZ SPORTOVA OPSTINE BERANESAVEZ UDRUZENJA TAKSISTA C.G. CRNA GORA TAXI NVOSAVNIKKLUB MALOG FUDBALASAVREMENI BIRO FOTOKOPIRNICA VL. M. ČELEBIĆSAVREMENI TEATAR - CETINJESALVATORE SURSAM.TRG.RADNJAVOCARSAM.TRG.RADNJAJELASAMOPOSLUGA IRENASAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA FOTKOPIRANJE VL KRACKOVIC RUZASAMOSTALNA ZANATSKA RADNJAKLASSAMOSTALNA RADNJA ZA PRIKUPLJANJE I OTKUP SEK SIROV I PROSSSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VL.JOVANOVICSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA GRLICSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET VOCA I POVRCZLATNI PLSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MINIMSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PALMA PLJEVLJASAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA-PRODAVNICA KOMISIONE ROBE*DJOVANSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAALENVL TAKOVIC ULEJMASAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJABLOK VSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAVANJAVL PAJOVIC MIRJANA SPUZSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAZUPAVL FILIPOVIC ZORANSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAM VVL.SUKOVIC DRAGICASAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAMEDITERANSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAMILOSVL PEKOVIC GORANSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KAFE BAR VL.SEKULARAC MILICSAMOSTALNI PREDUZETNIKABSOLUTE MARKETING PV,VL.LACMANOVIC DUSKOSAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA KAPA-A PODGORICASAMOSTALNI SINDIKAT RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆSAMPIONTRG.UGOST.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.SAN MARCO KLAS.PRODAVNICA

Naziv

02035677028169110242400202211211 02307219 02817420023748540211530102051974

Matični broj*

125.26 531.63 229.22

1,143.01 81.07 67.84

3,988.49 900.61

7,696.45 25.11 16.04

5.42 3,475.40

10,301.12 87.64

1,408.22 157.43

71.46 11.83

363.61 47.23 65.27

545.62 1,214.92

157.82 209.98

38.80 1,697.67

172.20 212.20

62.48 710.56 154.18

69.31 141,023.27 173,682.66

1,463.79 63.45

Iznos blokade

3,451 3,877 4,669 4,830 4,923 4,923 3,437

756 3,282 4,923 4,256 3,798 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,699 4,923 4,439 4,923 4,923 4,923 4,655 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923

477 1,417

532 5,280 4,418

Dani blokade

Rb.

2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317

Page 62: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

62

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SANDRA S.T.R.SANDRA STR VL. DŽANKIĆ SANDRASANDRA TRG.RADNJA VL. CRNOGORAC TATJANASANEXPRIV.PRED.SA P.O.SANSET-SPED D.O.O.SANTA PANTADJ.POZORISTESANTEX DOOSANTORINOSANCI,,FRIZERSKI SALON B.POLJESANDZAK COMERCPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINISANJA STRSANJA-BUTIK, VL. Rakanovic AleksandraSANJASTR VL.SUKOVIC SANJASARAC COMPANY O.D.SAS-TRANSPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINISASABUTIK KOVACINA JOVOSASSOON-PDGSAHOVSKI KLUBBRSKOVOSAHOVSKI KLUBJEZEROSAHOVSKO UDRUZENJE MAT PGSVAKI DANSURSVERAPREDUZECE EXPORT-IMPORT SA P.O.SVETI STASIJE BIFE KOTORSVETI STEFAN MZ SV. STEFANSVETI STEFANTRGOVINSKO UGOST.USLUZNO PRED.U PRIV.SVOJ.SVETIGORA MITROPOLIJA CRNOGORSKO PRIMORSKASVETIGORAZEMLJORADNICKA ZADRUGASVETKOMPRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGESVIS KOMERCESEBAS PROMUSLU.PROM.PRED.SA P.O.SEBELJ 2SEVEN DI -VUK VUKANOVIĆSEKA SZKRSELISTE PROMETD.O.O.SELJACKA ZADRUGATOZOSERVIS ZA OPRAVKU KUC.APARATASSVL SOSI SAMIservis ŠELESERVISTRADE PRED. U PRIV.SV. SA P.

Naziv

02182386023263700220376602695006 02053977 0231972102120437 02216175027531460227982702297337 02252350 02386356020634686663257102150123021325160225088802234416 02832747 0227406002215365 02058553

Matični broj*

196.99 46.96

189.56 44.01

1,961.00 37.34

5,021.08 22.74

285.86 62.05

598.02 561.06 272.28

17,747.39 692.01

47.70 72.70 19.00

1,803.47 100.67

5,708.92 7,264.07

37.37 11,590.52 44,698.60

1,373.42 12.06

4,777.27 109.05

3,485.94 91.78

36,810.22 37.15 15.00

165.84 81.00

145.80 1,635.71

Iznos blokade

4,988 4,923 4,923 5,279 3,968 3,895

276 4,923 3,783 5,284 4,923 1,289 4,923 5,084 5,282 4,988 4,512

190 2,783 2,459 4,923 5,223 4,923 1,871 5,001 4,336 5,072 4,710 4,886 5,292 4,510

136 4,923 2,210 5,278 4,923 2,256 5,280

Dani blokade

Rb.

2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355

Page 63: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

63

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SERGIOP.P.ZA PROIZ.PROMET I USLUGESERPREDUZECE SA P.O.SET ORTACKO DRUŠTVO RISTIC VLADANSZVRHARIVL.AJANOVIĆ MUSTAFASZR AS VL. DRAGASEVIC VASOSZR CLIOMONTSZR ALFA VL. DENDIC ZARKOSZR VANILA FARIDIN SELIMISZR EKO VL.ENIS CATOVICSZR JADRANSZR LUNA VL.NIKCEVIC MARIJASZR MATRIX BERANESZR MODEX ROZAJESZR PEKARAEUROPA LUXVL.KARAVIDAJ BISLIMSZR PEKARTVRDJAVAVL COLAKU BESIMSZR PERGOLASZR PRAGMA NIKSICSZR PRZ.KAFE ARABIKA VL.KONDO ZEKIJASZR PROENTERMONT VL.SANDIC SLAVKOSZRADILSZRBRENDIX VL.MRŠOVIĆ BLAGOMIRSZRDJURANOVICA LUKASZRELEKTRONSZRINDRAKSZRMESARASZRMINASSZRPECENJARASZRSREBRNI TOCAKSZRT PERAKA VIGAN-CAKAJ VIGANSZRFONTANASZTR ANDREAS VL. MIFTAR PERVIZAJASZTR TT MOBIL PLJEVLJA, VL. DRAGOSLAV TOSICSIBEX PPSIBIS PRED.ZA TRG.PROIZ.I USLUGESIVALERASIGMOBIL AD PODGORICASIDEX-ENGINEERINGD.O.O.Sidro cafe bar, vl. Damjanovic Jovan

Naziv

022483100220337502298171 02946831 02806975 02870096021076190211277902291444020904060211525502919753

Matični broj*

15.00 183.34

2,198.40 462.84 120.86

30,171.96 40.89

5,286.94 8,058.02 6,081.90

4.85 2,270.96

177.69 5,338.55 5,414.36

45.00 782.12 169.23

63,863.42 1,102.81

26.38 16.59 83.24

101.90 596.24

7,909.40 132.83

9,283.86 315.00

9.02 405.51

32.91 47.27 15.00 15.00

1,284.34 166.34

1,719.52

Iznos blokade

2,210 5,280 4,937 4,620 4,616 4,323 4,988

172 1,383

612 4,988 2,185

136 3,727 4,923

303 1,082 4,606 4,923 4,923 4,869 4,923 4,370 4,830 4,813 3,398 4,749 2,611

112 4,341 1,523

263 5,282 2,210 2,210 4,014 3,497

304

Dani blokade

Rb.

2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393

Page 64: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

64

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SILISTIAKAFE BAR VL.TATAR PUNISASIM RADSIMBO-TRADEPROIZ.PROM.PRED.EXPORT-IMPORT D.O.O.SIMBOD.O.O.PROIZVODNO PROMETNO PREDUZECESIMGLOBUSD.O.O.SIMGORD.O.O. PODGORICASIMENS-KOMERC PRIVATNO PREDUZEĆESIMIK D.O.O.SIMIC CO DOOSIMKLAS DRUSTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE K.D.SIMPLY PODGORICASIMS DOOSIMSORTAKO DR.SINGERPRED.ZA EXPORT-IMPORT UNUT.PROM.TURIZ.UGOST.SIND.ORG. O.S.NJEGOSSIND.ORG.MAXSIMSIND.ORGAN.KLINICKI CENTARSIND.ORGAN.MINISTARSTVA ZAST.ZIVOT.SREDINESIND.ORGANIZ.J.U.INFOR,ATIVNI CENTARSINDI. ORGANIZACIJA J.U. ZAHUMLJESINDIKALNA ORG.ETP SVJETLOSTSINDIKALNA ORGANIZ.NIK OIL A.D.SINDIKALNA ORGANIZACIJA J.P. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI KOLASIN KOLASINSINDIKALNA ORGANIZACIJA DD MLIN MUHAREM ASOVICSINDIKALNA ORGANIZACIJA DPOBNOVASINDIKALNA ORGANIZACIJA EIOBODSindikalna organizacija J.P.Sportski CentarSINDIKALNA ORGANIZACIJA RADNIKA PROIZVODNJE ALUMINIJUMASINDIKALNA ORGANIZACIJA SUMSKE UPRAVE PLAVSINDIKALNA ORGANIZACIJA-MINISTARSTVA VJERASINDIKAT ZELJEZNICARA CRNE GORESINKOPAPRED.ZA TRG.PROIZ.PROM.ROBASITY SHOP VL. RADULOVIC SANJASITY TRANS POSLOVNO DRUSTVO ZA TRANSPORT PROMET I USLUGE DDDDDDDSJAJPRED.ZA PRUZANJE USLUGASJEVER-JUGD.O.O.SJEVER-KOMERCTRGOVINSKO USLUZNO PREDUZ.U PRIVATNOJ SVOJINISJENKOMERCPRED.U PRIV.SVOJ.

Naziv

02309823023211650228526602347938022940100221901802335077022965940217047702270765022371130215172302134845021399100225486702077736021615830209241702085399020815120239897402277280023049450209503302081768027602820231651002260654021827180207682902234742 0229383802049333023066540206071002121069

Matični broj*

843.75 1,572.58

138.73 5,080.61 2,100.06

43,446.72 587.07

3,633.53 26.00

552.04 217.37

15.00 576.17 186.61

1,245.24 532.84

40,030.06 23.46

376.30 12,293.25

35.14 917.17

3,385.43 5,825.01

107.37 110.29 143.36

24,099.84 3.20

19.72 5,515.23

62.28 40.68

747.18 60.73

182.76 3,707.53 3,588.22

Iznos blokade

4,923 3,952 4,300 5,204 4,341

791 5,322 4,986 5,471 4,582 4,462

903 4,509 5,284

29 4,923 4,448 3,877 3,979 3,877 3,979 3,773 1,822 3,796 3,783 2,334

93 170

3,854 4,963 1,282 5,284 4,988 5,301 4,776 5,089 5,223 5,279

Dani blokade

Rb.

2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431

Page 65: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

65

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SKALA SANTA KONOBASKALA SPORT-JANOVIC ORTACKO DRUSTVOSKALAR COMPANYD.O.O.SKAMB-LG DRUSTVO ZA PROIZ.TRG.I USLUGE EX.IMP.K.DSKAUTSKO I EKOLOSKO DRUSTVOSKERA COMERC PRED. ZA PROIZV.PROMET I USLUGESKI-KLUB ŽABLJAKSkola stonog tenisa Butterfly clubSKOLA FUDBALA PLAVI-BUDUCNOST PODSKOCO-INVESTORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGESKRRIMSKUPSSTINA ETAZZNIH VLASNIKA STAMBENE ZGRADE UL.VELIMIRA TERZICCA BR. 17SKUPSTINA ETAZNIH VLAS STAM-POSL ZGRADE BULEVAR REVOLUCIJE BB PODGORICSLAVA LUX 1 DOO PODGORICASLAVEX KOMERCPRED.ZA UNUTR.I SPOLJ.TRGOVINUSLAVICA TRGOVINSKA RADNJA-KIOSKSLADJASTRSLAPHPROIZ.TRGOVINSKO I USLUŽ.PREDUZEĆE SA P.OSLAST.RADNJA AFRODITA VL SINANISLATKA TAJNASURSLOBODAN DJURISIC KOJI OBAVLJA PRIV.DJ.PREVOZ PUTNIKA-BARSLOBODNA CARINSKA ZONA BARD.P.SLOVINICPP ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O.SLOGAORATAKO DR.KARAHMETOVI JUSUFSLOZNA BRACAPRIVATNO TRAG.PRED. U PRIVATNOJ SVOJINISLOZNA DVOJKAORTACKO DRUSTVOSLORAPP ZA PROM.ROBA I USLUGASMEDEREVOPRED.U PRIV.SVOJINI ZA TRG.I UGOST. SA P.O.SNAŽNA MAMA NVOSNACK BAR CALYPSO VL.DERVISAGA RISNEŽANA TRGOVINSKA RADNJASO JP CRNAGORASUME SOA 2523 EXPORT IMPORT ZA PROISOKOLAC ORTAKO DR. BULATOVI MILAN I DR.SOL MAR SUR ULCINJ VL.GENC NIKEZICSOLID ZZ.T.R.SOMINAPRED.U PRIV.SV.TRG.EXP-IMP.SOMUN MINI PEKARA

Naziv

022827040231711702159163023011050214756402284588023659440238470102285380 0289173502207923 02073455 28030169029352790204236302073145020233340204808602064472022295870225440902793121 02263289021623690222537902845458 02094568

Matični broj*

1,417.00 10,674.76

507.26 72.10

5.74 46.66

287.70 2,688.66

69,639.35 19,341.86

124.69 122.63 234.43

2,167.10 442.20

25.56 654.86 115.09 200.70 278.41 363.93

6.49 4,354.94

419.66 49.48

108.95 136.12 981.79 808.03

26.62 308.37

1,031.70 4,314.26

537.45 70.99 35.44

2,071.64 272.17

Iznos blokade

4,923 4,808 4,946 5,055 3,952 5,284 1,471

144 4,196 5,139 4,923 1,015

154 226

5,403 4,923 4,923 3,784 2,214 3,784

638 5,007 4,719 4,691 5,282 5,321 4,935 2,741

309 4,923 4,923 3,719 4,479 4,101

819 4,923 4,937 4,853

Dani blokade

Rb.

2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469

Page 66: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

66

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SONJA KROJACKI SALON HERCEG-NOVISONJA S.T.R.SOPI TRADEPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGESOROPTIKA NMSOULPRED.ZA PROIZV.TRG.I USLUGESPALPRIV.PRED.SA P.O.SPACEPP ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SA P.O.SPEEDY PIZZARADNJA ZA PROIZ.PECIVA I TJEST.SPELVL PREDRAG SAVKOVICSPECIJAL PODGORICASpectaSPINELPRED.ZA PROIZ.I PROMETSPORT MANAGEMENT D.O.O. PODGORICASPORTICO DANILOVGRADSPORTSKO DRUSTVO TROJICASPORTSKO REKREATIVNO DRUSSTVOVETERANISPORTSKO REKREATIVNO DRUSTVO MAKUL ULCINJSPRNEDZOSPRORIJENTSPRHRIDSKO JEZEROSRBOUNIJAPREDUZECE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU UVOZ-IZVOZ SASREBRNI BOR PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.SRED.AMORTIZ.ZA POSL.JED.SRETENOVIC-TRANSTRANS.DRUS.SA OGRAN.ODG,SRETO KOMERC DOO MOJKOVACSRKI KOMISION VL. VEŠOVIĆ SLAVICASRNA COM DOO BIJELO POLJESRNATRG.RADNJA VL.SEKULICSRPSKA NARODNA STRANKA-OPST.ODBOR KOLASINSRPSKA NACIOPNALNA LISTASRT SNOOPYSTAJNIT IIORTACKO DRUSTVO EXPORT IMPORTSTAKLO DRAGAN DRUSTVO ZA PRIZ ZANAS. D.OOSTAKLOBEL DRUSTVO ZA OBRADU STAKLA PR.I USL.K.DSTAKLOREZAČKA RADNJA SLOBODAN BRKOVIĆSTAMBENA ZADRUGA STANDARDSTAMPA PODGORICASTAN-INGGRADJ.KOMAND.DRUS.CRNOVRSANIN M I DR.

Naziv

02247801 022074860222136502150697 02242109 021324350276058402348047023988770245415702935945 0218640302118769020035620229276902350971 02429446 0227206702749122 022652570224006802300036 020596570231521102274213

Matični broj*

357.97 24.33 26.78

1,107.82 808.59 396.65

2,861.66 64.67

217.94 834.86

2,829.25 80.10

239.15 514.56

0.80 2,707.07 4,785.58

25.46 55.84 57.12 13.60

5,212.43 34,939.39

1,058.97 28,040.79

32.83 152.78

94.83 7,310.84 4,754.18 2,145.05 1,158.81

290.69 417.79 197.26

15.00 29.59 19.88

Iznos blokade

1,197 4,988 5,284 1,073 5,345 5,280 4,480 4,923 4,923 4,813 4,099 3,451 1,012 3,371 3,979 1,565

238 4,923 3,959 4,923 5,282 5,282 3,285 4,760 3,982 4,923 1,346 4,923 1,206 1,922 3,460 5,284 5,239 5,007 3,791 2,210 3,448 4,880

Dani blokade

Rb.

2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507

Page 67: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

67

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STAND NA SAJMU/SUAD MURATI BDSTANIMIROVICO.D.STAR PP ZA TRG.I PROMETSTAR SHOPSTARA LIPA D.O.O.STARA SLANICA SRT RISANSTARISTARI AERODRUM TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK VL. ĐINOVIĆ DRAGOSL.STARI BUNAR CAFE BAR VL. KUBUROVICC MILOVANSTARI GRAD KOTOR SUVENIRNICA S.T.R.STARI RIBAR'' S.U.R.STARI FIJAKER ORTAČKO DRUŠTVOSTARMOSTRSTARS MNE DOO BUDVASTEADY-IMPEXPRED.ZA PROIZV. PROM.STEGACOM D O OSTEKOMONT-STEVANOVIC ORTACKO DRUSTSTELLANTE KNEZEVICO.D.STEFANEL TRG RADNJA BUTIK VL. BUCONJIĆSTEFANSTRSTIL JASEN PREDUZETNIK-BOJAN KNEŽEVIĆSTIL-TRADFEPRED.U PRIV.SVOJ. PROM.I USL.SA SA P.O.STILET DRUSTVO ZA PROMET I USLUGESTIM-INGPRED.ZA PROIZV.PROM.I USL.STOLARSKA RADNJASTOLARSTOLIV PP ZASTOUNMERCD.O.O.STOCAR MONTZEM.ZADRUGASTR BIMBO VL.BRKULJAN CVIJASTR ZUPA VL. MITROVIC PREDRAGSTR 4.M VL. JANKOVIC MILANSTR APOMA VL. OKILJEVIC DANIJELASTR BILJA VL. STEVIC LJILJANASTR BL COMRCE HERCEG NOVI PREDUZETNIK ALEKSANDAR GAJICSTR GRADINA VL. MIJUSKOVIC MOMIRKASTR IZVOR VL. VUJOVIC NEVENKASTR KAMELIJA VL. VUJOVIC DRAGANSTR KUM

Naziv

02250080020685590281454402293030 030013690290033502234815 0290954502187710022927340229708602317648 02804484021971110227260102143313 020707310233971402264790 02934329

Matični broj*

1,057.94 445.45 600.10 926.05

2,330.59 712.41

37.09 38.86 51.28

353.02 916.67 389.20 118.94

3,062.41 799.97

19.20 10,362.97

12.07 292.50

3,967.38 66.23

480.35 171.41 143.40

1,521.24 325.67

15.89 28.76

555.90 1,688.37

46.25 623.70

37.67 3,056.02

144.99 260.87 370.25

1,645.49

Iznos blokade

137 4,120 4,314 1,087 4,084 4,951 4,923 4,923 2,692

74 455

5,207 3,410

526 4,998 5,194 5,326 4,824 4,923 4,479 1,522 4,540 5,239 5,282 4,557 4,942 4,260 4,287 4,988 4,988 4,901 4,988 4,988

464 4,988 4,988 4,988 2,210

Dani blokade

Rb.

2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

Page 68: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

68

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STR LASTA VL. ZINDOVIC SLOBODANKASTR M B VL. BULATOVIC MILENASTR MERLINSTR MIMOZA VL KASEM LJUBANOVICSTR MINIMARKET VL. DJURDJIC BUDIMKASTR MODUS VL. SSOLOVIC DRAGANSTR NAR VL.NIKCEVIC RADOMANSTR NIK - MIL VL. BOZOVIC BRANKASTR PASAGE VL.STOJANOVIC BRANKOSTR RUBIN VL. BATIZIC VLADIMIRSTR SANJA VL. POPOVIC SNEZANASTR STEFAN DJURKOVIC NENADSTR T M VL. TOLJIC MILEVASTR TANITA VL. JOSANOVIC BRANKOSTR FILBI VL. PAPOVIC LJUBICASTR *POLEN*STR 1 NOVEMBAR BIJELO POLJESTR 2DSTR ALEKSANDAR VL.MIRJANA IVEZICSTR ALEKSANDRA BERANESTR AMELASTR ANDJELAVL. MIRKOVIC JELENASTR ART BERANESTR AUTO MMSTR B.B BLECIC BILJANASTR BAMBI VL.SANJA ABRAMOVICSTR BILJANA VL. POPOVIC DUSKOSTR BISTROSTR BJELASICASTR BOAN CIROVIC DRAGMILASTR BOZUR VL VUKOJICIC BILJANASTR BONIK VL.CEROVIC BOZZOSTR BONITA VL.MULEVIC VESELINKASTR BOSSSTR BRANKA VL. MICANOVIC VESELINSTR V.O.S. - COMMERCE VL. JESTROVIĆ MILANSTR VAN GOG KOMISIONSTR VERONA VL.NIKOCEVIC DRAGAN

Naziv

Matični broj*

3,447.07 77.60

657.98 33.49

11,344.40 1.55

501.97 24.28 43.84

1,078.75 239.93

6,040.76 553.84 140.22

71.90 25.56

287.40 1,596.71 2,430.41

11,508.04 1,425.76

28.54 254.76

15,809.40 403.31

3,192.45 2,028.56 4,537.49

53.23 216.97

36.39 391.48 402.27 281.91

1,352.34 66.38

162.64 99.51

Iznos blokade

3,786 4,988 3,979 4,923 4,988 4,155 4,988 4,988 4,988 4,988 4,988 3,622 4,988 4,988 4,988 4,923 1,717 4,181 4,932 4,146 4,923 4,988 3,791 3,077 4,988 4,923 4,718 2,452 4,670 3,836 4,614 4,988 4,970 4,923 4,988 4,490 4,988 4,808

Dani blokade

Rb.

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583

Page 69: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

69

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STR VIOLETA VL NENEZIC VALENTINASTR VJECNI MIR VL.KAPETANOVIC SNEZANASTR VLADIMIR VL. MATOVIC ANASTR VRELO VL.CENGIC ARSLANSTR GALIJASTR GLIBAVAC VL. NIKOLIC SVETOZARSTR GORAZDESTR GOCASTR GRLICASTR D I D VL.MILICIC SLAVICASTR DADO VL.VOJICIC LJUBINKASTR DADO SEKULICSTR DATA KOMISION VUJISIC BOZIDARSTR DIJANA BLECIC SLAVKASTR DOLCE VITA VL. DJUKANOVIC NENADSTR DUVAN VL.KECINA MILKASTR DUKLO VL.PETROVIC ANKICASTR E.D. VL.DELIC ELVIRASTR E.M. Vl. ESAD MULESKOVIC PODGORICASTR ERNA ROZAJESTR ZEKOVIC VL.ZEKOVIC BOZZIDARSTR ZIRADO KOMISION MATKOVIC SLAVKOSTR ZORA VL.SARANOVIC MILENASTR IVADA VL. BRANKA ZIVKOVICSTR IVANSTR JABUKA VL.BOZOVIC MILIJANASTR JAMBOLEXSTR JAFFASTR JDASTR JEZEROSTR JOFIL VL.VOROTOVIC BOGDANSTR JOCO VL. VRANIC DANKASTR KALIMERO VL.BOSKOVIC IGORSTR KAMELIJA-MILACIC JASMINKA-B POLJESTR KEJSTR KIDINSTR KIOSK BMBSTR KIOSK SASA VL.LONCAR ZELJKA

Naziv

02816229 02833344

Matični broj*

76.29 1.53

23.84 2.15

90.37 199.80

6,845.96 268.66 923.51

60.88 1,139.42

90.48 82.79

166.55 161.52

1.24 3.28

3,628.57 87.17

5,842.43 5,186.68

665.56 3,823.79

293.71 1,083.04

4.22 4,085.47

256.22 38.97

1,504.39 4,889.51

26.54 47.27

6,337.94 1,054.14

69,455.82 11,254.49

1.48

Iznos blokade

4,923 4,334 4,988 4,923 4,147 4,988 4,937 4,923 4,341 4,886 4,988 4,988 4,988 4,988 4,988 4,963 4,988 4,873

588 4,328 4,988 4,988 4,325 4,735 4,546 3,877 2,121 4,988 4,923 4,923 4,886 4,988 4,923

991 3,773 1,997 4,699 4,946

Dani blokade

Rb.

2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621

Page 70: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

70

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STR KNJIZARA MRGUDVL.VARJA SARANOVICSTR KOD NEDJA VL. BATINIC NEDJOSTR KOM. DONA VL.BATIZIC TATJANASTR KOMIS. ANDJELA VL.DJUKOVIC SLAVKASTR KOMISION BOJANA VL.BEGOVIC BORISSTR KOMISION LADY VL DANICA ZECEVICSTR KOMISION M&D VL.MILANOVIC SLAVICASTR KOMISION MIKSSTR KOMISION PANDA VL.OSTOJIC MARINASTR KOMISION STIL I VL.CAUSEVIC ERVINSTR KOMISIONCASPERVL.SRDJAN MATOVICSTR KORMAN VL. ZEKOVIC MILADINSTR KOCKICAVL.DRAGANA RAJOVICSTR KRAJA VL.ARDOLIC SABANSTR KRNJA JELA DULOVIC SEKULESTR KRUNA VL. ZIMONJA DRAZENSTR KRUNA VL.MENTOVIC MIRASTR LA PLAYASTR LAZARSTR LANA PLJEVLJA, VL. DRAGANA DRAGASSTR LASTA VL BIBEZIC SENADSTR LUCASTR LJUBISNJA PLJEVLJASTR M M M VL.PEROVIC MILOVANSTR MAJASTR MAJA VL.SAVIC LJUBINKASTR MALI GARAC VL.DOMAZETOVIC BRANKSTR MANGO VL.FLORINA MUHAREMOVICSTR MANILA VL. KOVACEVIC NINOSLAVASTR MARSTR MARKET KO DRAGOMIR KORDIC BIJELO POLJESTR MARTINA VL. KOVACEVIC NEBOJSASTR MASA VL. ODALOVIC VESNASTR MASA VL.ALJICEVIC VANJASTR MAXIMS-TREF ROZAJESTR MESA I RIBE VL.GRKOVIC SAVOSTR MIJUSSKOVIC VL. MIJUSSKOVIC LJUBOMIRSTR MIKI

Naziv

02791102 02857812

Matični broj*

72.97 371.94 564.64

2.55 85.05 45.53 68.20

4.61 43.81

251.50 47.29

301.96 333.33

26.72 99.71

44,031.25 2,913.87

37.00 355.06

1,649.03 1.74

1,109.27 1,117.97 2,814.18

567.77 1,350.68

11,109.35 107.00 176.89

9,021.09 14,194.97

119.72 1,541.70

3.25 272.41

2,863.72 7,101.54

12.31

Iznos blokade

4,924 4,988 4,699 4,655 4,699 4,923 4,614 4,616 4,606 4,614 4,923 4,988 4,923 4,923 4,330 5,001 3,105

428 4,988

856 4,923 4,988 4,923 4,923 4,988 4,659 4,473 4,923 4,988 4,991 2,347 4,988 4,988 4,923 2,210 4,988 3,773 4,812

Dani blokade

Rb.

2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659

Page 71: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

71

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STR MILKATINA SAVELJIC BUDISLAVKASTR MILOSSTR MINIMARKET JABUKA VL.DJURISIC SANJASTR MINIMARKET KILIBARDA SVETLANASTR MINIMARKET KLJAJEVIC MILORADSTR MINIMARKETADIVL HUSIC SENADSTR MINIMARKETMARKOVL.CEJOVIC ZAGORKASTR MINIMAXI-MARKETSTR MIRKOSTR MJESOVITE ROBE SA PRZIONOM KAFEAMIGOVL SABOTIC ZAHIBASTR MONDI ULCINJSTR MONSUN VL.CABARKAPA MOMIRSTR MONTENEGRO STR MTS I VL.VULOVIC MIRJANASTR NANA VL. NIKOLIC MARINASTR NANSSTR NATASA VL.JOKSOVIC RUZICASTR NELA VL.PELINKOVIC CAMASTR NERO VL.TOMCIC MIRASTR NIVA VL.MILANOVIC ZORICASTR NIKOLA RADULOVIC ANASTR OBREZZJE VL.DJUROVIC STANKASTR PAGANINI MURATOVIC RANKOSTR PEKI VL. RADULOVIC ANKASTR PINKO VL. KOPRIVICA PREDRAGSTR PJER VL.DRLJEVIC DRAGANASTR PRODAVNICA MESACICALJVL.VULICEVIC STANKASTR PSECA SRECA NIKSICSTR RAZVRSJESTR ROGANOVIC NENAD SUPERMARKETSTR ROMA VL.VUKMIROVIC VIOLETASTR RUDI VL. MAROJEVIC GORANSTR RUZASTR SARA VL. BACOVIC RAJKOSTR SEVDA TEX VL.KURTOVIC SEVDIJASTR SKVERVL.PERISIC SLAVICASTR SLJIVO-KOMERC VL. SLJIVANCANIN SNEZANASTR SNIKERS

Naziv

02792796 02871700 02293277

Matični broj*

9,868.99 34.26

169.21 600.00 359.00 173.62

28.13 6,785.06

613.12 30.52

315.00 2,373.85 2,753.00 1,936.12

310.57 1,456.38

42.51 167.21 311.10 214.64

2,474.89 674.22 147.79

38.01 79.02

0.91 666.25

1,387.05 18.73

2,521.28 6.20

91.63 1,867.80

311.21 33.49

123.80 1,420.24 2,576.55

Iznos blokade

4,847 4,112 4,827 3,441 4,988 4,864 4,923 4,606 3,786 4,923

136 4,923 3,705 4,073 4,988 4,557 4,439 4,923 3,738 4,923 4,988 4,935 1,932 4,480 4,988 4,690 4,923

679 3,791 4,988 4,988 4,621 4,988 4,988 4,923 4,704 4,981 5,093

Dani blokade

Rb.

2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697

Page 72: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

72

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STR SOKO VL ADZIC NADASTR STARA VAROSS VL. RADULOVIC BRANKASTR STEVICA VL. BOZOVIC MILANSTR STELA TRG.PREH.I NEP.PROIZ.STR STEFAN VL.JAREDIC RADOVANSTR STEFANASTR STITAR VL RAKOCEVIC MILKASTR STOP AND SHOP VL. KUJACIC JADRANKASTR STR NINA VL.PEJOVIC SASSASTR TALIČNI TOMSTR TANJA VL DAVIDOVIC BISERKASTR TOVIC VILOTIJEVICSTR TRG VL. JERETIN RADOJKASTR TRNAVICA BERANESTR FLORA VL.OBRENIC NATASASTR CAKAN VL.NOVAKOVIC RADOMIRSTR CIGOJEVICA VL.SSUSSIC MILENKOSTR XVL.LATKOVIC STANKASTR-KOM. MILENIJUM VL.JELOVAC SLADJANASTR-KOMIS. IT&D VL.KLACAR SLAVKASTR-KOMISION SANDRASTR-PILJARA MANDARINA VL SATA FERIHSTR-TABAKERAVL BURZAN SANJASTR. DADUS VL.MARIJANA ILICSTR. S M VL.LJILJANA LJUMOVICSTR.JAFA VL.RADOSAVOVIC SLAVICASTR.MJESOVITA ROBA.VL.ADZEMOVIC SOFIJA ULCINJSTR.SCORPIONVL.KUZMAN NEBOJSASTR086VL.TATJANA KALEZICSTR24 JULVL.RAKOCEVIC ZELJKOSTRABRAMOVICVL.ABRAMOVIC LJILJANASTRALEKSANDRASTRALEKSANDRASTRAMORSTRANASTRANA NELADINA ORGANIZACIJA NADAR BIJELO POLJESTRANANASSTRANDJELA

Naziv

02450232

Matični broj*

4,385.04 532.54 214.23

46.38 5,611.59

554.02 1,690.73

22.90 11.34

380.80 28.87 54.62 55.97 50.48

3,845.53 101.16 416.01

2,849.07 135.98

73.00 97.97

357.44 822.11

25,633.45 406.11

2,521.28 314.04

30.96 104.48

4.42 150.35 485.63

7,203.04 76.19

761.82 64,064.56

45.87 106.35

Iznos blokade

4,595 4,917 4,951 4,988 2,727 4,923 4,923 4,988 3,786 4,881 4,923 4,988 4,988 4,923 3,305 4,808 4,988 4,923 4,392 4,699 4,334 4,923 4,923 4,617 4,923 4,923

179 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,930 4,923 4,932 2,198 4,923 4,923

Dani blokade

Rb.

2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735

Page 73: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

73

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STRANKA SRPSKIH NARODNJAKASTRASEVINA-METALPREDUZECE ZA PROIZV.ZANATSTVO I PROMETSTRASTERIX GT KOMISION VELI\KOVI[ GORANSTRB.M.B.STRBANAVL BANOVIC PREDRAGSTRBANEXVL.JELENA BANOVICSTRBATOSTRBILJANASTRBOJANASTRBOJANAVL VOJINOVIC DRAGOMIRSTRBONITAVL.SONJA BAJOVICSTRBRAZILVL KATNIC MIRJANASTRBUNAVL ALOVIC NASLIJESTRVANJAVL DJINA SOFRANACSTRVASCOMVL.DJURASKOVIC DEJANSTRVELIKASTRVESNAVL.OBRENOVIC VESNASTRVESNIKVL.KOVACEVIC VESELINKASTRVIVAVL.MILOSEVIC SINISASTRVL.ISMAK SADIJASTRD S DVL VEMIC DIJANASTRDALIDASTRDANICAVL.IVANOVIC VERASTRDACOVL.BULATOVIC DOBRILASTRDEVISVL MARTINOVIC JOVICASTRDEZIREVL MULEVIC VESELINSTRDEJANSTRDELISESSTRDENISSTRDING-DONGVL.POPOVIC KOVILJKASTRDINOSTRDULOVICSTRELA-LAZAREVAC DD STRELA-ADRIATISTRELA-PDGSTRELJACKI KLUB ZA LETECE METE BUDVA BUDVASTREMIRSTRZANASTRZUBER

Naziv

0274787102131706 021035670209125902692902

Matični broj*

4,537.15 1,027.63

19,086.04 188.48 976.85

2,135.45 960.06

82.20 402.22 328.30

1,628.94 47.26 28.25

1,865.23 277.38

47.22 320.16 171.17

38.38 19.10 53.09

140.10 46.69 54.09

3,417.50 96.67

1,144.68 439.99 279.53

81.61 195.07

2,165.46 286.51

7,818.34 15.00

203.66 98.05

6.13

Iznos blokade

157 5,280 4,886 4,923 4,923 3,773 4,896 4,671 3,224 4,923 4,923 4,923 4,923 3,936 4,923 4,923 4,923 4,923 4,599 3,773 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,830 4,923 3,891 4,923 5,284 5,135

116 4,923 4,923 3,877

Dani blokade

Rb.

2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773

Page 74: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

74

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STRIVASTRIVASTRINTERSHOPVL.TOSIC SMILJASTRJA-SENSTRJADRANVL.ISAKOVIC VAIDESTRJASMINAVL DACIC SABAHETASTRJELENASTRJUCASTRKAMARADVL.STOJANOVIC NADASTRKAPOVL DJUROVIC DANIJELASTRKVATROSTRKOMISION MSTRKORJENSTRKOSSTRKRUSEVACVL.MILATOVIC BRANKASTRL.OREALVL.BOJIC RADASTRLIPASTRM MVL.MARIJA BULATOVICSTRMAKARENAVL.VOJVODIC SVETLANASTRMAKSIMSTRMALTAVL.SAMARDZIC JOVANKASTRMANIVL.MARKIC LEKESTRMARKO VL.KANDIC NOVICASTRMEGA-KOMSTRMELLONVL DRAGOJEVIC GOJKOSTRMIKIVL.IVANOVIC PREDRAGSTRMILOSSTRMINASSTRMINI-MAXSTRMIRELASTRMICASTRMLADENVL.LEKOVIC NENADSTRMLADOSTVL PESUKIC LEONIDASTRMONTANASTRMOSTSTRN NVL.MEDENICA NADASTRNARVL.POPOVIC VUKSANASTRNARCIS

Naziv

23021021

Matični broj*

1,487.99 425.44 100.92 103.29 603.49 425.82 230.07 131.06

36.41 169.93 132.54

56.20 17.22 19.38 85.43

3,988.94 97.25

0.69 1,553.24

51.67 492.28

1,580.68 11,593.21

141.68 178.15 193.79 191.63

90.01 14.69 93.83

1,997.47 347.86

70.30 7,573.10

914.13 722.76 310.35

2,283.84

Iznos blokade

4,956 3,860 3,336 4,923 4,923 4,923 4,746 4,672 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,894 4,923 4,768 4,923 4,923 4,923 4,768 4,988 3,856 4,844 4,923 4,923 4,672 4,923 2,210 4,543 4,923 4,923 3,645 3,725 4,923 4,923 4,313

Dani blokade

Rb.

2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811

Page 75: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

75

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STRNATIRALSTRNESOSTRNIKOLASTROMAKOVL OBRENOVIC MILETASTRORVL PEJOVIC SLAVKASTRPICASSOKOMISION VL.SKULETIC ZORANSTRPRVAKSTRPRINCEZAVL.KATICA PEROVICSTRPROLECESTRRIIOVL.IGOR RAKOCEVICSTRROPOČ VL.GOGIĆ DARKOSTRS B COMERCEVL.POPIVODA BLAZOSTRSANASTRSARAVL.VUJOVIC VESELINSTRSASSA VL. MILIC BOSILJKASTRSAHAT KULAVL.PALJEVIC HAKILESTRSEILASTRSILEKSVL.VUKICA BOJICSTRSIMSTRSIMANAVL.BOLJEVIC SIMOSTRSLATINASTRSLOGAVL.VUJOVIC DRAGANSTRSONJASTRSTILLES VL. GILJEN VESNASTRSTRMNICASTRT E AVL.PRENTIC SNEZANASTRTABIJAVL PAVLOVIC MARJANASTRTASSSTRTINAVL.VUJOVIC MILENASTRTRGOPROMETVL RADOJICA BOSKOVICSTRTRENSTRTRENDSTRTRIPKOVICVL.TRIPKOVIC DANICASTRTROPICOVL PRAVILOVIC ALEKSANDARSTRUNJASUSL.ORT.DRUST.STRUNJAS ANA I OSTALISTRFRUKTALVL ILINKA BOSKOVICSTRCIRKOVIC BRANISLAVSTS RENOME PJ BUDVA

Naziv

02277301 07885806

Matični broj*

7.85 53.27

198.60 21.83 16.03

1,148.11 39.34

6,940.61 652.23

47.29 1,002.01

71.79 76.11

657.58 695.90

17.08 89.32

106.41 25.60

4,508.05 770.24 356.91

11.25 854.92

11,043.55 6.49

101.03 385.33 620.69

96.94 3,543.74

743.00 373.85 598.93 244.57

28.79 275.42 106.35

Iznos blokade

2,210 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,901 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,988 4,923 4,923 4,923 4,923 4,721 4,672 4,923 4,923 4,988 4,362 3,877 4,808 4,923 4,923 4,923 4,902 4,160 4,923 4,923 4,923 4,923 4,988 2,318

Dani blokade

Rb.

2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849

Page 76: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

76

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

STUDENAC DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.DSTUDENICAPRIV.PRED.ZA PROIZV.I PROMETSTUDENT KMFSTUDENTSKI KLUB F F 91STUDENCA TURISTP.P.STUDIO MARTINETTI P.P.ZA PROIZVODNSUBNIKPRED.ZA TRG.I USL.U PROM.SUKOKOMERC PRED.ZA UN.I SP.TRGOVINU I POS.USLUGESUMADIJA-INEX D O OSUMARSKO PREDUZECE AD PLJEVLJA U STECAJUSUMMER BEACH BAR TIBURON - Vl. Delibasic DusanSUN SET M D.O.O. PODGORICASUNCE RESTORAN VL. MARTINOVIĆ MILOSUNCE STR BUDVASUNCE-TRADETRG.ORT.DRUS.HOT BAJRAM I DRSUNCEPRED.RADNJA VL.CRNCEVIC BOSKOSUPER TRADEPRED.ZA TRG.TURIZ.UGOST.SPED.USL.INZ.PROPAG.SUPIC DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.DSUR BOROVI VL. CORIC NOVAKSUR IN VL. VUKICEVIC VERASUR TALIJA VL.DJURKOVIC STANISSASUR FERARI VL. ANDRIC MILANSUR HRIDSUR CITY VL. JOVANIC SLOBODANSUR ADRIATIKSUR ARENA-FERIZ MORINASUR BIFE BORIS VL.RADULOVIC SLADJANSUR BIFE BORJE VL. LACMANOVIC MILJANSUR BIFE VERONA SUR BIFE GOLUBINJA VL.BAJOVIC STANASUR BIFE GRIL FAST FOOD VL.CIRLIJA SABANSUR BIFE ZAVICAJ VL.CAVIC RADESUR BIFE KRALJEVA GORA VL. JANJUSEVIC MIRJANASUR BIFE MUNICIPIJUM S' VL. GACEVIC VESELINKASUR BIFE PALMA VL.ZIVKOVIC DALIBORKASUR BIFE RAZREZ VL.LACMANOVIC LJUBOMIRSUR BIFE SIRENA VL. JOVIC GORDANASUR BIFE STATUS VL.GVOZDENOVIC ZORICA

Naziv

022960120204627002211246020932600210707402153050021450650215404802280671020093820279426802677482 02264897 0205231802242460

Matični broj*

641.43 15,348.72

41.47 419.85 311.18 727.62

26.82 48.30 15.00

2,095.93 454.80

15.00 608.81

6,728.29 363.53 313.50

6,951.03 256.85 468.16

46.25 1,493.33

247.73 709.17

24.28 3,257.18 1,015.00

26.85 496.29

2,652.50 27,055.17

456.73 88.08

175.60 1,571.01

73.00 39.05

386.28 1,153.18

Iznos blokade

5,189 4,694 4,988 4,988 1,649 4,396 5,284 5,239 2,210 1,894 1,255 2,210 4,923 4,923 4,228 4,935 5,282 5,414 4,988 4,988 4,988 4,988

651 4,988 4,538

241 4,923 4,606 4,923 3,777 4,620 4,699 4,911 4,439 4,616 4,694 4,694 4,985

Dani blokade

Rb.

2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887

Page 77: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

77

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SUR BIFE TOMBASUR BIFE TULEZINE VL.PUPOVIC MILOJKASUR BIFEDIONIZVL MANDIC ESADSUR BOS VL.KESIC RANKASUR GANA SUR GRADSKA KAFANA-ZELENGORA PLJEVLJASUR GURMAN-5 VL BALTIC MIODRAGSUR GUSINJSKE NOCISUR DJURDJEVDAN MOJKOVACSUR EDI FAST FOODSUR EKONOMIJA PLAVSUR EKS BERANESUR ZA PRUZANJE JEDINSTVENIH UGOST.SUR IN PLJEVLJA, VL. CVIJOVIC RADIVOJESUR KAPLJICA VL. SPASOJEVIC SLAVKOSUR KAFE BAR ALBION VL.OBRADOVIC ANASUR KAFE BAR DJURDJEVDAN VL.VULIC MILICASUR KAFE BAR DORIJAN GREJ VL.SESTOVIC DRAGANSUR KAFE BAR KOVACINA DUSANKASUR KAFE BAR ORION PLJEVLJASUR KAFE BAR REDJINA VL.DZUVEROVIC SINISASUR KAFE BAR CENTRALSUR KAFE BARDUGAVL.CURIC MAIDASUR KAFE BARLADAVL.KOVIJANIC LADASUR KAFE BARLIRAVL.MARVUCICSUR KAFE BARM BVL MEDOJEVIC SNEZANASUR KAFE BARMOREVL.JOVIC SANJASUR KLIJASUR KOBRA VL. KOPRIVICA ANASUR KOD CUCE VL. ROGANOVIC ROSANDASUR KOLORADOSUR LONDON VL.NIKOLIC DARKOSUR M.M. VL. VOJINOVIC MILORADSUR MEKLAUDSUR MLIJECNI RESTORANHOLIVUDVL.STOJANOVICSUR McLOUD VL.MILATOVIC BUDIMIRKASUR NADA VL. MILOSEVIC NADASUR NOCNI BARPALERMO

Naziv

02876990 02857774 54100540 02858436

Matični broj*

100.64 81.55

654.12 7,198.28

506.17 1,075.16

513.68 228.48 125.00

3,089.53 1,384.69 1,754.91

18.15 175.00

12.44 1,052.07

700.46 12.88

123.95 405.46

5,911.84 2,605.26

894.18 21.83 68.66

218.89 244.32 142.83 162.26

57.14 1,462.99

868.69 5,082.35

9.96 235.64 345.10 209.16 181.82

Iznos blokade

4,808 4,706 4,923 3,448 4,439

130 4,175 4,831 3,202

589 1,864 1,982 4,480

115 4,812 4,508 4,894 4,911 4,988 4,560 4,907 4,988 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923

113 4,988 4,988

886 4,988 4,230 4,896 4,923 4,988 4,988 4,923

Dani blokade

Rb.

2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925

Page 78: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

78

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SUR OREKSI -AGRON XHEMAJSUR PAUK VL.SSILJAK VIDOJESUR PLAVI DUNAV BARSUR PUTNIK VL. ORAHOVAC CAZIMSUR RAS VL.VLAHOVLJAK SEMSASUR RESTORAN VIDIKOVAC VL KOLOVICSUR RESTORANOLIVERVL BOGOJEVIC ALEKSANDARSUR RESTOURANT USHQIM PRIZRENIT ULCINJ VL.HAMELI MUHAMEDSUR SEZAM VL.MILIKA ANDESILICSUR SNEK BARVUKVL VLAHOVIC ZORANSUR STARA BUDVASUR STEAK CAFESUR SUR ANDJELA VL. CALASAN DRAGANSUR TATAMI VL. BLECIC SVETLANASUR TAYVA ROZAJESUR TENA MARIJANA MARTINOVICSUR TOCAKSUR TROJKA VL. PEROVIC SLOBODANSUR HARI PLJEVLJASUR CAFE CLUBSELECTVL.RAKOVIC DRAGANSUR CAFE-BARGAROSUR CEVABDZINICA UKUS PLAVSUR CROASAN VL.CAVIC JELENASUR X BAR VL.KQIRAJ KENEDSUR'DIJANASUR-BIFE TREF VL DZUVER DANICASUR-PICERIJA AVANTI VL.SENAD CUNGUSUR-ĆEVABDJZINICA DIDSURAKASURBISTRICASURBOLEROSURBRODVEJSURVILISURVOLANSURZLATKOSUR,,KAMP RAKOCEVIC,,KOLASINSURKORZOSURLABUD

Naziv

02876876 02893762

Matični broj*

3,465.95 126.98

6,171.73 3,619.40 5,069.94

974.60 49.37

4,415.67 251.01 864.99 132.23

2,078.74 45.65 10.12

821.80 288.71 304.24 575.33 850.54

3.24 1,291.80 3,891.64

2.55 8,443.58

135.75 2.55

15,200.33 66.22 91.59 40.54

472.67 299.69 192.71 818.39 246.51 290.25 244.63 179.97

Iznos blokade

239 4,988

169 1,108 4,981 4,616 4,923

529 4,628 4,923 3,804

141 4,988 4,988

129 200

4,845 4,840 4,439 4,098 4,923 1,638 4,697

267 4,746 4,694 3,773 4,923 4,150 4,669 4,690 4,923 3,451 4,869 4,923 2,627 4,669 4,923

Dani blokade

Rb.

2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963

Page 79: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

79

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

SURLOVACSURMALA PIJACA VL RADOMAN PREDRAGSURNATALISURSVIJET TISINESURSKANDINAVIJASURSKENDIJAVL.DAUTI SADRISURFONTANASURHALOSUT BALLPOSL.SISTEM MARKETINGSUTJESKA AKTIV VETERANA F.K.SUTJESKA ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUBSUTJESKA FUDBALSKI KLUBSUTJESKA-RUKOMETNI KLUBSUTON KIOSKSFINGA NKSHKUMBINI-IMPEX PRED.ZA UN.TRGOVINSHPEJTIM KRASNIQI - HAPPY KIDSSCAMANDAR DOOSCARPE MANIED.O.O.SCEKIC JAKSA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KONOBI AKUSTIK-BARSCEPANOVIC I ORTACI O.D.SCEPANOVICIO.D.SCEPOVIC UROŠ - ZABAVNI PARK MONTENEGRSWEETY DOO ZA PROIZV, PROM. I USL, EXP-IMPORT PODGORICASWISANADRUS.ZA PROMET I USL.EXPORT-IMPORT D.O.O.SYLA RESHAT KOJI OBAVLJA PRIV.DJEL.SURHARMONIJA-ULCINJT I C COMPUTERSO.D.VIŠE ČLANOVA ČANTRIĆ VLADIMIRT.R.AUTO-POPOVICVL.BLAZO POPOVICT.R.GALERIJAPIZANAVL.MILOSEVIC LJILJANATA.VE.CO.DJIKANOVIC O.D.ZA PROIZ.PROM.I USLUGETAGOR KOMISIONTADIC COMPANY PRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGETAKOVO-MONTENEGROD.O.O.TAKULINTAL SENKE PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.TAMATOA KAFE BAR TAVERNATAMNAVA TRANSORT.DRUS.ZA PROM.ROBE.I PRUZ.USL.TANDER TRADE PDG

Naziv

0224284202045796020404920200148902099721 0229153302201127 0217399902265931029315750233389902342391029419880263823102255278 02334798 02294397 02239744023133750229469902121131 0228366202256266

Matični broj*

3,458.42 489.88 302.40

93.44 416.14

2,635.09 123.38

5,168.12 12,688.74

41.57 7,522.69

115,802.83 5,851.70

656.51 427.53

1,673.78 487.46 105.00

1,098.34 416.62

9,991.54 1,467.06

282.76 1,088.59

544.89 1,083.54

12,806.36 10,233.20

179.52 16.64 69.24

183.22 2.53

1,689.27 32.35

2,493.55 1,226.27

26.78

Iznos blokade

2,773 4,923 4,820 4,796 4,923 3,543 4,923 2,524 4,908 4,988 5,159 4,988

284 2,909 4,999 5,284

214 5,275 4,770

182 4,909 4,348

609 416

5,282 604

4,252 3,825 4,923 4,937 4,726 5,282 5,168 4,571 5,275 3,424 5,214 5,282

Dani blokade

Rb.

2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001

Page 80: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

80

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

TANJA MANDIC, koja ob.priv.djel.na standu za prod gard.i plaznog progrTANjA frizerski salon - NikšicTAPETARSKA RADNJA-VL.KOVACEVIC VESELINTARAPROMPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINITVIM PROMET DOO KRUSEVAC DIO DRUSTVA TVIM PROMET CG PODGORICATGP-PROJEKT CO D.O.O. BUDVATDI STR VL. ĐUKANOVIĆ SUZANATE PEJONI SUR - Burhan XhafaTEZGA VL. KALEM BORO NIKSICTEZGA NA PIJACI BR.91-86,88,92,93 PLJEVLJA, VL.KECINA NADATEMA CAFE BAR VL. AHMETOVIĆ ARZULADTENDERSKI RACUN ZA PRODAJU KRALJICINE PLAZETENDO CO-NKTENDODRUSTVO ZA TRG.I USL. K.D.TENISKI KLUB GEM PODGORICATENISKI KLUBBUDVATENISKI KLUBGORICATERA-INTERKOMERC DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D.TERMALD.O.O.TERMIT LTD PRED.ZA INZ.PROIZ.GRAD.I TRGOVINUTERMOPROMET PRED.ZA PROIZ.TRG. I USLUGETERRA VITA TERAMO NVOTESSUTO PRED.ZA TRG.TURIZAM I USLUTEHNICARDZUDO KLUBTEHNO-LAB HERCEG NOVITEHNOOPREMA-RADENOVIC MILIC I DRTEXWEL AG D.O.O.TIVS-KOMISIONO TRG.RADNJA BEGOVIC SRETENTIK-TAKPP ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM SA P.O.TIMORPRED ZA IZDAV.DJELAT.IST.RADTINASTRTIP-TOP STRTISLERPROIZ.PROM.PRED.SA P.O.TIHA NOĆ KRČMATOMAX ART NIKŠIĆ PJ SUTOMORETOMBACOMMERC PRED.ZA PROIZV.TRG.ITOMI MINIMARKET VL. ĐURĐIĆ MILANKATOMI CO ZRLI MIODRAG I DR ORTAKO DRUTVO SA N.S.O.

Naziv

02992922 020879790627882502683288 02842025 02821940 02015099022480770223192102812967020392730203576602266377023169270224290702245051024001200223786502209080022910610229420602288966 0210524102081636 02196026 0224324502049821 02289326

Matični broj*

1,290.86 1,277.58 1,813.67

292.04 49.36

30,898.19 351.77 602.34 315.00 859.08

2,283.81 110,912.20

1,288.90 7,644.81 6,077.88

2.17 67,478.55

229.85 301.75

46.25 21.10

3,577.79 340.01 114.13

7.29 9,417.66

10,100.49 10.20

2,270.12 3,059.95

89.35 200.77

1,477.23 208.34 111.20

1,370.24 41,833.11

168.39

Iznos blokade

252 1,127 4,923 4,126 2,688 2,027 3,825

946 606

11 4,923

1 3,773 4,669

123 4,923 2,423 5,348 5,075 5,239 5,460 2,534 4,005 3,430 5,236 4,715 4,936 4,988 5,284 4,393 4,952 4,246 5,281 4,923 4,923 5,282 4,874 5,239

Dani blokade

Rb.

3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039

Page 81: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

81

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

TOMIKAFE BAR VL.DJONAJ LJUCA TUZITONINO UGOST. RADNJA VL. ĐOKAJ DIJELATOOGY SUR - BIJELO POLJETOP GANOSIGURANJE A.D.CACAK-POSLOVNA JEDINICA PODGORICATOP NIGHT NOCNI BAR HERCEG NOVITOPOLINO S.U.R.TORZO SNEK-BAR VL. OTAŠEVIĆ PREDRAGTOČAK KAFE BAR VL. LEKIĆ PREDRAGTR ISADTR-KOMTRGOVACKO PREDUZECE D O OTRANSPORT DDTRAFIKA 2 MAJ VL.RAZNATOVIC MARKOTRAFIKA SUNCE VL.STOJANOVIC LJILJANTRG RADNJAMICOTRG.RADNJA BADEM VL POPOVICTRG.RADNJA BOKIVL LEKOVIC VESNATRG.RADNJA KOMISIONMERLINVL.RADEVICTRG.RADNJABORSALINOVL.PETROVIC ZELJKOTRG.RADNJAEKSTRA PLODVL VUKMIROVICTRG.RADNJAZELENA JABUKAVL.ZUGIC CVIJETATRG.RADNJAIVANVL.VUJOVICTRG.RADNJAKASTELVL GOJKOVIC NADATRG.RADNJAKURIKUCETRG.RADNJAMIKICAVL RAZNATOVIC STANKATRG.RADNJATROPICVL DRAGISIC MLADENTRGO-LINE PODGORICATRGO-SIPADPRED.ZA UNUT.I SPOLJ.TRG.TRGOVINA NA MALOGRANCAREVOTRGOVINSKA RADNJA BSTRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NATRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALODADAVL ZIVKOVICTRGOVINSKA RADNJA IVA BIMTRGOVINSKA RADNJA-KIOSKBIDOVL.SALJA BAJRAMSANTRGOVINSKA RADNJA-KIOSKKARAMELAVL VUKOVIC VESNATRGOVINSKA RADNJA-KIOSKNARSCEPANOVIC ALEKSATRGOVINSKA RADNJABACKOZLATICANIN RADOVANTRGOVINSKA RADNJABOSSVL MARKISICTRGOVINSKA RADNJAVESNAVL.OSTOJIC VESNA

Naziv

0297097017183311 02914182 0218901102117363 0223882902148609 70005000

Matični broj*

515.18 147.40

1,113.80 11.48

599.60 75.55

3,331.18 199.64

7,694.69 15.00

37,402.64 388.72

1,212.56 719.39

47.29 654.01

42.17 1,964.20

76.61 6,035.55

431.13 3,010.93

12.64 144.08

42.00 15.00

256.70 66.50

2,741.15 178.28 154.34

14,913.27 315.91

45.37 91.71 47.29

924.15 18,032.38

Iznos blokade

4,684 4,923

115 5,131 4,433

448 4,923 4,923 2,765 2,210 5,378 1,654 4,237 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 3,877 4,690 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 2,210 5,442 4,671 3,826 4,923 4,923 3,063 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923

Dani blokade

Rb.

3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077

Page 82: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

82

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

TRGOVINSKA RADNJADELIKATESTRGOVINSKA RADNJAJORKTRGOVINSKA RADNJAKORALTRGOVINSKA RADNJANISVL CIRIC SLOBODANKATRGOVINSKA RADNJASANDRAVL JAKIC PREDRAGTRGOVINSKA RADNJASRNAVL.PERISIC PREDRAGTRGOVISTEPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.TRGOVOZNIK ORTACKO DRUSTVO BOGDANOVIC VLADETA I DR.TRGOMEN D.O.O.TRGOSTILD.O.O.TRGOTRANS-KOPORTAČKO DR. DARICA MARISAVLJEVIĆ I DR.TREND KOMISION VL. GAČEVIĆ ANĐELKATRENDKOMERCPRED.U PRIVATNOJI SVOJINI SA P.O.TRZNI CENTARSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJATRI BORA SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJATRI STOP-CO PRED.ZA TRG.TRI-A PP ZA TRGOVINU SA POSEBNIMTRI-MAX DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.DTRIADA D.O.O.TRIANGL PRIVAT.PRED.ZA UN.I SP.TRG.TUR.I UGS. SPED.I GRAF.......TRIJUMFTRIFIZ P.P.ZA PROIZVODNJU I PROMETTROPICANA SUR ULCINJTROCADEROPRED.ZA TRG.NA VEL.I MALOTUZI TRGOVINSKA RADNJA MINIMARKET VL. DREŠEVIĆ NIHADTULE SNEK BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJATURISTICKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŠAVNIKTURJAK-2POTROSACKA ZADRUGATURJACA PRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGETHE PRINCESAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJAU.R.PANTERVL.VUJISIC MILIVOJEUVAC D.O.O. PODGORICAUG.RADNJA KAFANA MORNAR VL.CEKOVICUG.RADNJABEELVL.COLIC STOJKAUGOST.OBJEKAT MALA KUZINAUGOST.RADNJA VL. MARIC VLADAN-PEKAR.UGOST.RADNJADAUTIVL DURAKOVIC SADETAUGOST.RADNJAKRCMAVL MARKOVIC VELJO

Naziv

0204934102286602023137150206562202293765 02055007 02201631021765640229792202335115020950170207458302117754 02094584 026941740216499002230674 02347989

Matični broj*

668.66 267.35 831.09

1,886.41 131.49

66.28 63.91 23.88

454.29 15.00

266.99 47.29

489.30 1,525.04 3,529.62

263.53 241.12

33.34 15.00

142.49 232,424.72

4,829.15 19.00

1,307.01 51.56

6,533.49 1,365.89

71.52 666.25 872.27 402.60 950.85 107.20

31.57 16.16

195.76 33.49

1,774.59

Iznos blokade

4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 5,362 5,223 4,923 2,210 4,306 4,923 4,566 4,923 4,923 5,239 5,284 5,540 2,210 5,283 5,455 5,566 1,838 5,348 4,923 4,752

367 4,475 5,422 4,923 3,972 1,739 4,827 4,923 4,923 4,988 4,923 4,923

Dani blokade

Rb.

3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115

Page 83: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

83

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

UGOST.RADNJASAN REMOVL.SELMANOVICUGOST.RADNJAFRKAVL.BARJAKTAREVICUGOSTITELJSKA RADNJA KAFE BARBLOK VIVL LAKICEVIC ZELJKOUGOSTITELJSKA RADNJA KAFE-BARKREATORUGOSTITELJSKA RADNJA ORLOV KRSVL VUJOVIC MILANUGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORANTRI KRUNEUGOSTITELJSKA RADNJAPLAVI 10UDR.O ZASTI.MANJ.AKCION R.DAKIC PDUDRUŽENJE ADRIATIC ZVIJEZDA(ADRIATIC STAR) NEVLADINO UDRUŽENJE B.POLJEUDRUŽENJE DJETINJSTVO NVOUDRUŽENJE PIJAČNIH PRODAVACA C.G.UDRUZ.ZA ZASTITU I RAZVOJ-PRVA KNJIGAN.U.UDRUZENJE I2E NVO PODGORICAUDRUZENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJACA LALEVICI NVOUDRUZENJE DISTROFICARA C.G.UDRUZENJE ZA ZASTITU INTERESA POTROSACA-PODGORICA N.V.O.UDRUZENJE ZA ZASTITU PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE NVO-Opstinski odbor KotorUDRUZENJE ZA ISTRAZIVANJE SPOLJNEUDRUZENJE ZAVICAJNIH PISACA STUPOVI-PODGORICAUDRUZENJE IZVOZNIKA CRNE GOREN.V.O.Udruzenje invalida rada Radoja DakicaUDRUZENJE LIKOVNIH PEDAGOGA CRNE GOREN.V.O.UDRUZENJE LOKALNIH JAVNIH RADIO-DIFUZNIH SERVISA NVO PODGORICAUDRUZENJE NAUCNIH I STRUCNIH PREVODILACAUDRUZENJE PENZIONERA PLAVUDRUZENJE POLJOPRIVREDNIKA ZATRIJEBAC NVO PODGORICAUDRUZENJE PCELARA I VINOGRADARA NVO PODGORICAUDRUZENJE STOCARA DANILOVGRAD DANIUDRUZENJE TAXI BUDVA-BUDVAUDRUZZ.ZA POMOCC DJECI I ODRAS.U STANJU PSIH.POTR.FAMILYUDRUZZENJE SOMMELIERA NEVLADINO UDRUZZENJE PODGORICAUZIPPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINIUKUSMOLERSKO FARBARSKA RADNJA VL KALICANIN SLOBODANULCINJ-COMERC.ABA PRED.ZA PROIZV.IUMIL-CORPORATIONTRG.PRED.D.O.O.UNEM PODGORICAUNIVERZAL STRUNIKS TRANS ZA PROIZ. PROMET I USLUGE

Naziv

532005320236394102382075023545600235634102324202024694050243061402039346023923050270394702242672023119330238858802402670023910230241003602043246020222140246192702452448023127860239473102420279026329770205214830004566020503150223268502296144 02249138

Matični broj*

33.49 1,098.51

277.76 1,845.16

21.00 146.23

13,052.80 15.00

14,258.52 1,759.77 1,001.95 5,626.16

15.00 2,259.54

14.95 3,025.91

15.00 1,300.81

131.13 3,932.22

15.00 0.67

1,044.13 284.81 155.35

15.00 15.00

70,737.94 75.15

296.34 15.00

2,014.14 29.58

2,103.75 231.01 573.27 229.56

61.35

Iznos blokade

4,923 4,923 4,215 4,475 4,923 4,923 4,923 2,210

92 1,775 2,174 3,300 2,210 3,083 3,877 3,910 2,016 4,369 2,573 2,985 2,210 3,805 1,795 3,510

80 2,210 2,210 3,572 1,604 2,494 2,210 5,370 4,802 4,504 5,282 3,361 4,923 5,284

Dani blokade

Rb.

3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153

Page 84: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

84

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

UNISTOURS62 P.P.ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILAUNIT-ECOLOGY ENGINEERING MPUNITED D.O.O.UNO STR BUDVAUPRAVA ZA URE.PROS.I STAM.KOM.POSLOVEUPRIJA PREDUZE[E U PRIVATNOJ SVOJUR KAFE BARADMIRALVL LALEVIC RADIVOJEUR.MONTENEGROVL.VUJOSEVIC RADISAVAURBAN VIBE NVO PODGORICAUSCE-COMERCDEON.DRUST.SA P.O.F.K. CELIKF/S ORTAKO DR.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEFABRIKA KONSTRUKCIJE I OPREME DOO PODGORICAFAGLE KOMERCPRED.ZA TRG.UGOST.MARK.SPED.TUR.INZ.I USLUGEFAGUSPREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINIFALCON-TMR KD NIKSICFAMELJA KANTERAFAMILY-M PRED.U PRIVATNOJ SVOJINIFANCY STYLE - butik vl. Janjuševic DankaFARMA OVACA MILE MOJKOVACFARMA OVACA-NINO MOJKOVACFAST-FOOD-VL MARKOVIC PODGORICAFELICCE VL. BRKULJAN TANJAFENIKSORTACKO DRUSTVO MUJEVIC.A.FERARISURFERIJALNI SAVEZ UNIVERZ.CGFERT COMMERCE PRED.ZA PROIZ.PROMETFIESTA-TRADE D.O.O.FIKUSPRED.ZA PROIZ.I PROM.ROBA I USL.Filigran radnja KomisionFILIP TRGOVACKO USLUZNO PRED. U PRIV. SVOJINI SA P. O.FILKOMPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIFINESSE DOO PODGORICAFININVESTPRED.ZA PROMET TRG.I USLUGEFIOISPLATA TRUDNIKOG BOLOVANJAFIONFITNES KLUB UVIJEK ZDRAVI Herceg NoviFICIC BEHDŽET KOJI OBAV PRIV DEL MESARA ULCINJ

Naziv

021054380211436402228360 0203602902088045 300008970263783902235315020879950228761702117428020562320210207202325713 02174863028540230281323802813220 02061538 02257050021506540216965702113104027954260214270802091542021113140224843302053934023219390244361902821877

Matični broj*

1,159.18 168.69

5,960.86 23.64

198,874.56 591.11

5,543.66 10,549.32

7,641.67 8,586.47 9,410.85

753.42 242,585.35

616.15 7,073.40

587.59 19.00

150.60 15.00

27,633.10 19.00

1,777.78 506.03 181.43 741.41

3,859.68 1,414.97 4,953.33

82,562.54 49.21 73.21

706.24 51.27

1,418.88 4,416.43 3,458.87

43.73 1,670.05

Iznos blokade

4,467 1,360 3,823 4,923 2,297 5,207 4,923 4,508 1,073 5,212

106 3,727 4,162 5,284 5,118 4,251 3,703 5,282

689 863 819

4,923 4,988 4,735 4,418 4,412 4,375 5,183 4,942

816 4,305 5,415

465 2,683 4,578 4,901 1,913

346

Dani blokade

Rb.

3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191

Page 85: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

85

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

FLASH-PRELEVIC D.O.O.FLEPRED.U PRIV.SVOJINIFLES KOMISION S.T.R. BUDVAFLORI PRED,ZA UNUT.PROM.UGOSTIT.I TURIZMAFOKS SUR CAFE BAR VL. FERATOVIĆ FAZLIJAFOKUSPRED.U PRIV.SVOJFOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PODGORICAFOND ZA HUMANITARNO PRAVON.U.FONDACIJA MONTENEGRO METEH NVO PLAVFONOSPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGEFONTANA '' SUR - SALAJ SYNORA KOJA OBFORBO MONTED.O.O.FOREVER LIVING PRODUCTS HUNGARY LTD BUDIMPESTA GLAVNO PREDS.U PFORIK P.P.ZA PROIZVODNJU,KONSALTINFORS-KOMPOSLOVNO DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGE O.D.FORSA TRADE KDFORTUNA 5PROIZVODNO PROMETNO I USLUZNO PRED.U PRI.SVOJFORTUNA D.O.O.FORTUNA KLASICNA PRODAVNICAFORTUNA-INTERNATIONAL VUKSANOVIC OFORUM VL.VUKICEVIC DJORDJIJE-KLUB UMJETN.FOTO KINO VIDEO KLUB NVOFOTO OPTIKA LIKA VL.LIKA NAZICFOTO POPOVICFOTOGRAFSKA ZAN.RADNJAFOTOKOPIRNICAEXPRESVL SCEPANOVIC DRAGANFRANCE TRADE K.D. NIKŠIĆFREE MONTENEGRO PODGORICAFRIZER PRED. U DRUSSTV. SVOJINIFRIZERSKI SALON ZA ZENE VL MARAS RANKAFRIZERSKI SALON ZA MUSKARCE ENKO. BAR VL. RAIF MURICFRIZERSKI SALON MARINEROFRIZERSKI SALONDIJANAVL BAZOVICFRIZERSKI STUDIO TONI VL.STANOJKOVSKI TONIFRIZERSKI STUDIO TOSO PODGORICAFRICKO FRIZERSKA RADNJA VL. JAŠAROVIĆFRUKTOVITPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIFSUR VL.PLAZINIC DEJAN

Naziv

0205720402141965 02196425 02106515020171130231609902758407022491620299000802296284093000150210999902228203022888930224344002064669 02229196 02021714 023139520227741702039770 02798883 02105373

Matični broj*

485.00 316.82

35.30 133.97

3,567.67 989.10

57.38 8,765.46

856.66 59.75

592.20 566.13

15.00 1,416.06

287.27 43.75

8,648.79 288.15 466.10

2,449.18 3,033.72

841.65 337.86 200.97 394.41

3.27 44.20

9,182.95 8,016.79

462.97 95.19

3,595.38 107.01

3,828.13 2,148.60

738.33 11.47 38.72

Iznos blokade

8 5,144 4,923 4,536 4,923 4,620 3,670 2,510 1,086 5,284

170 4,588

903 5,284 3,522 5,239 5,282 4,074 4,847 3,647 4,988 2,888 3,336 4,923 4,988 4,952 5,239 3,452 4,347 4,923 3,786 1,782 4,923

577 1,410 4,923 5,278 4,991

Dani blokade

Rb.

3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229

Page 86: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

86

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

FUDBALSKI KLUB BOKELJFUDBALSKI KLUBGUSINJEFUDBALSKI KLUBOTRANTFUDBALSKKI KLUBBUDUCNOSTH.M. EXPORT-IMPORT D.O.O.HAJDING PODGORICAHAKIJA MUSTAFIC KOJI OB PD SUR NOVI PAZARHALAT METALD.O.O.HAMELI LULZIM KOJI OBAVLJA PRIV.DJEL.S.U.R.ZAMBAKU I PRIZRENIT-ULCINJHANSA AUTO PODGORICAHAOS STR VL. DRAGAN RAIČEVIĆHARVIL DRUŠ.SA OGR.ODGOV.HARI-COMERCPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIHARMONIJA STR BUDVAHARFA PODGORICAHEDOSPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIHEMOMETALPRED.ZA TRG.TUR.UGOS.I USL.U PROM.HEMPRO-PROMETPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINIHERKULES BB KLUB PODGORICAHERMESSAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJAHIPON PRIV.PRED. NIKSICHIT-KOVACEVICO.D.HK KRUSIK FABRIKA 4 NOVEMBAR MOJKOVACHOBBY PRINT DOOHOBBY TOURS ORTAKO DR. ZA TURIZAM,SAOBRAAJ I LOV.HOLDING PROMET PLJEVLJAHOLMIAP.P. ZA UGOSTITELJSTVO SA P.O.HOLP NEVLADINO UDRUZZENJE-HUMANITARNA ORGANIZAJA ZA POMOCC U LIJECHENJUU BIJELO POLJUHORIZONT AUTO SERVIS DRAGICEVIC RAJKOHRAMPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.HUA LONG PODGORICAC.D.F.D.O.O.DR.ZA PROIZ.TRG. I USL.CAZINO-STEFANORTAKO DR. BOKOVI ZORAN I DR.CALANDOD.O.O.CALL TEAM-BOKA STANISIC KOTORCAMPARI TRADEPRED ZA TRG UGOSTIT.I USLUGECAN TRADEDD ZA PROIZ.TRG.SPOLJ.TRG.

Naziv

020235800202567102096595020208230232579902269384 02310392 02283301 0235294002080486 0216940102099535020830510214412302631679 0217672602295431020350060227751402294885020158200210737602801434

0223392402263840023507770216179602295393021042290207483402152509

Matični broj*

25,547.17 8,019.45

44,036.19 86,959.60

409.49 15.00

1,674.29 113.98

1,015.00 15.00

1,549.51 35.59 35.30

193.80 1,542.20

10.61 9,538.39

649.19 1,223.80 2,328.25

48.30 546.01

50,354.07 85.54 40.68

3,217.68 1,429.39 6,344.91

3.05 620.04

5,867.90 176.35 606.60

32.99 1,410.89 8,912.36 7,774.07

Iznos blokade

3,349 1,992 1,541 2,244 4,300 2,210

514 4,760

332 2,210 4,182 4,144 5,282 4,750 5,068 5,282 4,083 5,398 2,565 3,773 5,239 4,589 3,175 4,459 4,882 4,088 5,282 1,418

4,988 5,384 4,190 4,252 3,784 3,412 5,286 5,282 3,592

Dani blokade

Rb.

3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257

3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266

Page 87: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

87

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

CAPRIOLA DOOCARGO VB-PETROL ZA TRG.I USLUGECARONTE BUSINESS DOOCAROPRED.ZA TRG.I USLUGECASOVNICARSKO-ZLATARSKA RADNJA VL.BAJROVIC HAJRUDINCASTELLO '' S.U.RCASTELLO VERDED.O.O.CAFE BAR RISANCAFE BARDUGAVL SEKULOVIC GORICACAFE BARLA GALLERIEVL TRCETICCAFE BARPOD LOZOMVL CETKOVIC CEDOMIRCAFE BARTIKIRVL TOMASEVIC DRAGICACAFE PIZZERIA MECE 202 ULCINJCAFFE BAR GALERYCaffe bar Fontana - preduzetnik LjiljanaCaffe bar Colosseum GusinjeCAFFE BARROYALVL.MILOSEVIC VERICACAFFE PUB SUSANJ vl Desancic NemanjaCACEVIC TRADEO.D.CACOVIC ORTACKO DRUSTVOCACOVIC TREJD I DRO.D.CVECARA GALILEJCvecara Neven s.t.r.CVECARAPALMACVJECARA DARINA NIKSICCVJECARA MAJA VL.MUGOSA MIOMIRCEVABDZINICA MLCEVAPDJINICAPODGORICACEMERNOPRED.ZA TRG.PROJEK.UGOST.INZINJ.GRADJ.I ZAVR.RAD.CENTAR ZA BANKAR.FINANS.I MEDJUNAR.EKONOMIJUN.U.CENTAR ZA MEDJUNARODNE ODNOSE I NACIONALNE STRATESKE STUDIJENVCENTAR ZA STRANE JEZIKE-MONTE LINGVACENTAR ZA TRANZICIJUCENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE NUCENTAR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJACENTRAL-PROMETPRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.CENTROBUL PRED.U PRIV.SVOJINICENTROCOOP-HLADNJACAD O O NAKNADA ZA PORODILJ.ODSUSTVO

Naziv

02327163022537710228328002248239 0294153802297434 029383830283906702829215 02870681023074130209096102325438 02853515 020596730231310302363186023616980231359602410931 022362900206003502033763

Matični broj*

1,225.60 410.31

69.84 154.26

40.50 615.00

4,279.64 104.42

28.78 31.95

918.66 1,000.72 4,849.80

298.45 864.59

6,571.23 47.37

9,316.04 20.46 15.00

1,038.40 848.81

19.00 64.38

1,457.14 650.29

1,468.26 240.30

15.00 15.00

7.90 85.15 23.09

9.84 47.29

608.23 34,615.75

6,209.62

Iznos blokade

4,901 5,338 5,268 5,239 4,823

137 3,782 4,946 4,923 4,923 3,877 4,923 2,194

540 4

834 4,923

141 5,503 2,210 4,735 4,923 2,005 4,066

987 4,256 3,430 4,930 2,210

903 3,896 2,317 4,171 3,910 4,923 5,190 5,398 4,838

Dani blokade

Rb.

3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304

Page 88: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

88

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

CEPELINSUR.KAFE BAR VL.AHMET HAFUZICER SZRCERANIC-COMPANYO.D.CET-MATALPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGECIKA TOMINA KOLIBA KIOSKCILI-VILI STR DAKOVIC BORISLAVCIMCISTR BALETIC SLAVKACITRON ZANATSKA RADNJA VL JOVICEVICCITY SHOT VL. BACOVIC SANJACICERON DOO BARCICMIL 8 3MA POSL DRUSTVO ZA PR.PROMET I USLUGE O.DCICONI VUKSIC ODCLASSIC TRGOVINSKA RADNJA VL. JOVANOVIĆ DIJANACOGURIC P.S.P. COMPANY ORTACKO DRUSTVOCOJO P.P.ZA POGREBNE USLUGE I PROMCOJOAN P.P.ZA PROMET ROBA I USLUGACOLOREXGRADJ.ZAN.ORT.DRUS.OKARLIJA I SVECICOLCHINIUMPRED.ZA PROIZ.PROM.USLUGECOM-RED STAR-PAPIC D.O.O.ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGECOMERCIJUM INVEST U STECAJUCOMETORTACKO DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USLUGE KOJIC ELMIRCOMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZACIONI PER IL SERVIZIO VOLONTARIOCOMMPANY MANOJLOVIC D.O.O.COMPANY JOKSOVICORTACKO DRUSRVOCOMPANY-PRELEVIC PODGORICACOMPLETE NETWORK SOLUTIONS MN D.O.COMPROMISIO D.O.O.CONDESSO DOOCONTENTO PRED.ZA PROIZ.PROMETCORDIS DOOCOROVICDRUSTVO ZA TRG.I USLUGE K.D.CORONADOP.P.ZA PROMET I USLUGE SA P.O.CORSOVIC I ORTACIO.D.COTORRITAP.P.ZA PROIZVODNJU I PROMET SA P.O.COCOLINO-S.RAJKOVIC PODGORICACRVENE STRANEPROIZ.TRG.PRED.SA P.O.CRKVENI ODBOR-PDGCRNAGORATRADEPRED.ZA PROIZ.PRUZ.USL.TRANS.PROM.ROBA

Naziv

0230034602244217 027980260226700402160005 022835140212050002165848020970790219819302297574020446330226565602324474023378780228078702278987023124250232150502289598021807580245221902295652022269950233126802212536 021105120223239102055279

Matični broj*

49.11 373.15

1,971.08 46.02

363.67 3,962.96

391.90 55.64

217.22 300.56

59.53 1,123.20

89.30 15.00

2.04 6,409.37

166.28 39.82 19.06 17.42

1,412.31 23.59 14.32 15.00

427.20 12,017.72

47.58 15.00 50.79

54,425.08 687.54

60.47 3,464.91

376.10 49.07 53.98

3.52 158.77

Iznos blokade

4,923 3,476 3,530 5,282 4,825 4,999 4,399 4,923 4,442

16 4,757 4,589 4,923 2,210 5,284 5,284 4,685 5,284 4,400 4,923 4,608

164 3,776 2,210 5,282 4,739 5,099

903 5,282 1,802 5,106 5,282 4,991 4,943 4,923 5,282 3,887 5,284

Dani blokade

Rb.

3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342

Page 89: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

89

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.

CRNOGORKA COMERC DD U STECAJUCRNOGORSKA ASOCIJACIJA PRAKTIČNOG STRELJAŠTVA (CAPS)CRNOGORSKI SAVEZ AUTO-MOTO SPORTSKIH KLUBOVA- PODGORICACRNOGORSKO UDRUZENJE KOLEKCIONARA PREDMETA KULTURNE BASTINE CRNE GORE NVOCUBA BILIJAR KLUBCUBA LIBRA sur Sutomore,Bar vl.Vladimir PlamenacCULL STR VL. MARKOVIĆ VALERIJACULJKOORT.DRUS.ZA PR.I PROM CUJLKOVIC MILOVANCUCA PRED.ZA PROIZV.PROM.I USL.CHANEL TRADE D.O.O.CHEM TRADE D.O.O.CHERY-TURS-BRAJICCCTV CENTAR-MASTER PODGORICACYVAS GENERAL TRADE LTD NICOSIA, CYPRUS - GLAVNO PREDSTAVNISTVO ZA CGDžudo klub IbarDZEZER Z LJUMOVIC PODGORICADZIJOCAFE BAR VL TUZOVIC DZIHADDZOKI KOMERC PRED.ZA TRG.TURIZ.UGODZUDO KLUB BRACA LABUDOVICŠKOLSKA ZADRUGADOBAR DJAK SA P.OŠTAVNAPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJ SA P.O.ŠTAMPARIJA VELEUM PODGORICAQUARRY PRED.ZA PROIZ.TRGOVINU USLUGEWALKER CAFE BARWARSDR.ZA PREVOZ TRG.I USL. K.D.WINTERKOMERC PRED.ZA UN. I SP.TRGOVINUWISCONSINPRED.ZA PROMET ROBE U PRIV.SVOJWIWEL-PODGORICAWOOD-ER ORTACKO DRUSTVO KALAC I DRWORLD TRADE CENTER PODGORICAWPB-MONTENEGROMJEŠOVITO PREDUZEĆEX MARKET STRYELLOW SUBMARINED.O.O.YUAN DA D.O.O. BUDVAYUSTICIJA MOJKOVAC

Naziv

02083914024025480244062802756803 02844893 0221415602123843020936420229109602137828023068750930008202198487 020892030203879002124700022505430232367202168367 02307243021513160223863202347415022622070228722602108500 021510730231647102085259

Matični broj*

558.05 10,329.86 13,564.24

202.20 142.23 572.71

32.53 110.55

1,024.37 78.80 15.00

238.70 13.47

144,944.93 30.00

2,089.90 917.27

48.17 15.00

787.69 71.38

1,286.66 62.29

9,482.49 10.31

248.97 156.13

15.00 1,024.05

468.93 3,494.60 1,130.61

5.28 471.99

1,698.47

Iznos blokade

3,444 10

2,642 1,353 4,946

140 4,923 4,853 5,372 5,072

903 4,578 4,615 2,366

28 4,923 4,923 5,284 2,210 4,262 5,279 4,687 5,284

455 5,239 5,239 4,887

903 3,630 3,423 4,881 4,923 5,448 5,055 4,531

Dani blokade

Rb.

3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377

* Polje matični broj za preduzetnike ne sadrži podatak iz razloga što se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke Crne Gore transakcioni

Page 90: Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne ......4Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015. AMARENAAMD-DJORDJIJE

90

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.04.2015.računi preduzetnika vode po JMB građana, a objavljivanje JMB građana nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 79/08, 70/09 i 44/12).