Click here to load reader

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende ... · PDF fileSpillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 7

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Spillemyndighedens vejledning om forebyggende ... · PDF fileSpillemyndighedens vejledning om...

 • Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

  Version 1.0 14. august 2019

 • Version 1.0 Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 1

  Indholdsfortegnelse

  1 INDLEDNING ........................................................................................................................................ 4

  2 REGULERING ........................................................................................................................................ 7

  2.1 EU-DIREKTIV .................................................................................................................................................................. 7 2.1.1 Hvidvaskdirektiver ............................................................................................................................................... 7

  2.2 LOVGRUNDLAG .............................................................................................................................................................. 7 2.2.1 Hvidvaskloven ....................................................................................................................................................... 7 2.2.2 Bekendtgørelser .................................................................................................................................................... 8

  2.3 NATIONALE OG INTERNATIONALE RISIKOVURDERINGER ................................................................................... 8 2.3.1 Nationale risikovurderinger .............................................................................................................................. 8 2.3.2 Supranationale risikovurderinger .................................................................................................................... 8

  2.4 SPIL OMFATTET AF HVIDVASKLOVEN ........................................................................................................................ 8 2.4.1 Undtagelse af visse spil ....................................................................................................................................... 9

  2.5 SPILLEMYNDIGHEDEN SOM TILSYNSMYNDIGHED ............................................................................................... 10 2.5.1 Forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer ............................................................................................................................... 10 2.5.2 Risikobaseret tilsyn .......................................................................................................................................... 10 2.5.3 Samarbejde i Europa ........................................................................................................................................ 11

  3 RISIKOVURDERING AF SPILVIRKSOMHED ................................................................................. 12

  3.1 INTRODUKTION ........................................................................................................................................................... 12 3.1.1 Hvad skal risikovurderingen som minimum indeholde? ...................................................................... 13 3.1.2 Risikobaseret tilgang ........................................................................................................................................ 14 3.1.3 Revision af risikovurdering ............................................................................................................................. 15

  3.2 RISIKOFAKTORER ........................................................................................................................................................ 15 3.2.1 Onlinespil ............................................................................................................................................................. 15 3.2.2 Landbaseret kasino ........................................................................................................................................... 18 3.2.3 Landbaseret væddemål .................................................................................................................................... 20

  4 POLITIKKER, FORRETNINGSGANGE OG KONTROLLER ........................................................ 24

  4.1 POLITIKKER .................................................................................................................................................................. 24 4.2 FORRETNINGSGANGE ................................................................................................................................................ 25 4.3 KONTROLLER ............................................................................................................................................................... 25

  5 ANSVAR, UDDANNELSE OG KONCERNER .................................................................................. 26

  5.1 ANSVAR FOR OVERHOLDELSE AF REGLERNE ........................................................................................................ 26 5.1.1 Ansvarligt direktionsmedlem ......................................................................................................................... 26

  5.2 UDDANNELSE .............................................................................................................................................................. 26 5.3 KONCERNFORBUNDNE VIRKSOMHEDER ............................................................................................................... 27

  6 KUNDEKENDSKABSPROCEDURER ............................................................................................... 28

  6.1 FORMÅLET MED KUNDEKENDSKABSPROCEDURER ............................................................................................. 28 6.2 INDHENTNING OG KONTROL AF IDENTITETSOPLYSNINGER ............................................................................ 28

  6.2.1 Forskelle i lovgivning ....................................................................................................................................... 28 6.2.2 Kontrol af identitetsoplysninger ................................................................................................................... 29

 • Version 1.0 Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 2

  6.3 HVORNÅR SKAL EN SPILUDBYDER GENNEMFØRE KUNDEKENDSKABSPROCEDURER? ................................ 29 6.3.1 Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig .......................................................................... 30 6.3.2 Passende tidspunkter ....................................................................................................................................... 30 6.3.3 Udbud af spil, hvor indsats eller udbetaling af gevinst (eller begge dele) er på mindst 2.000 euro .................................................................................................................................................................................. 30 6.3.4 Mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ........................................................................................ 30 6.3.5 Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden ................................................................. 30

  6.4 ONLINESPIL .................................................................................................................................................................. 31 6.4.1 Forretningsforbindelse ..................................................................................................................................... 31

  6.5 LANDBASERET KASINO .............................................................................................................................................. 33 6.5.1 Forretningsforbindelse ..................................................................................................................................... 33

  6.6 LANDBASERET VÆDDEMÅL ....................................................................................................................................... 35 6.6.1 Lejlighedsvise kunder ...................................................................................................................................... 35 6.6.2 Forretningsforbindelse .................................................................................................................................... 36

  6.7 POLITISK EKSPONEREDE PERSONER....................................................................................................................... 37 6.7.1 Hvad forstås ved en politisk eksponeret person? .................................................................................... 37 6.7.2 Finanstilsynets liste over indenlandske politisk eksponerede personer........................................... 37 6.7.3 Nærtstående til en politisk eksponeret person......................................................................................... 38 6.7.4 Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person .................................................................... 38 6.7.5 Skærpede krav til kundekendskabsprocedurer ...............................................