Click here to load reader

Specjalność Systemy Informacyjne

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Specjalność Systemy Informacyjne

 • Specjalno

  Systemy Informacyjne 2015

  Wydzia Informatyki i Zarzdzania Katedra Systemw Informatycznych

  http://www.ksi.pwr.edu.pl/

 • Zakad Systemw Informacyjnych

  Utworzony w 1972 roku

  Kierunki bada: analiza i poprawa wydajnoci systemw, analiza sieci spoecznych, metodologie e-nauczania, przetwarzanie cyfrowego wideo, sieci semantyczne Web 3.0, systemy baz i hurtowni danych, systemy multimedialne, wyszukiwanie informacji w Internecie.

  2

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Specjalno Systemy Informacyjne

  TRADYCJA i NOWOCZESNO Specjalno Systemy Informacyjne na Wydziale Informatyki i Zarzdzania od roku akademickiego 1972/73 Kompleksowe ksztacenie specjalistyczne w zakresie projektowania i wdraania systemw informatycznych w rnych rodowiskach, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, we wsppracy z najlepszymi firmami informatycznymi.

  3

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Zesp dydaktyczny

  4

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Zesp dydaktyczny: pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci dr hab. in. Aleksander ZGRZYWA, prof. PWr.

  dr hab. in. Przemysaw KAZIENKO, prof. PWr.

  dr in. Piotr BRDKA

  dr in. Kazimierz CHORO

  dr in. Tomasz KAJDANOWICZ

  dr in. Marek KOPEL

  dr in. Elbieta KUKLA

  dr in. Radosaw MICHALSKI

  dr in. Andrzej SIEMISKI

  mgr in. Sylwia CIUBEREK

  mgr in. Adam CZYSZCZO

  mgr in. Piotr DOSKOCZ

  mgr in. Tomasz FILIPOWSKI

  mgr in. Jarosaw GAWORECKI

  mgr in. Magdalena GRANOS

  mgr in. Katarzyna PASIERB

  mgr in. Stanisaw SAGANOWSKI

  mgr in. Krzysztof STRZAKA

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Systemy Informacyjne Dydaktyka

  Projektowanie systemw

  informacyjnych Integracja systemw

  informatycznych

  Zarzdzanie projektami

  Multimedia Interakcja czowiek-komputer

  Systemy informatyczne w

  biznesie

  Internet Systemy mobilne

  Autentyczna wybieralno

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Systemy Informacyjne Dydaktyka

  7

  Przedmiot wybieralny I Przedmiot wybieralny II

  Projektowanie i zarzdzanie systemami informacyjnymi Biznesowe systemy informatyczne

  Mobilne systemy informacyjne Seminarium dyplomowe

  Integracja systemw informacyjnych

  Praca dyplomowa Interaktywne systemy multimedialne

  Praca dyplomowa

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Systemy Informacyjne Dydaktyka

  8

  Przedmiot wybieralny I Eksploracja Internetu Inteligentne aplikacje webowe

  Przedmiot wybieralny II Przetwarzanie obrazw i cyfrowego wideo. Rozpoznawanie i synteza mowy.

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Laboratorium Multimedialne

  Wszystkie zajcia laboratoryjne i projektowe odbywaj si w Laboratorium Multimedialnym wyposaonym w specjalistyczny sprzt i oprogramowanie, ktre studenci wykorzystuj w trakcie zaj.

  9

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Systemy Informacyjne Dydaktyka Zajcia na specjalnoci Systemy Informacyjne prowadzone s z wykorzystaniem platformy e-nauczania. https://eportal.pwr.edu.pl/ Za porednictwem e-nauczania organizujemy proces dydaktyczny:

  prowadzcy udostpniaj materiay dydaktyczne dla studentw, studenci realizuj zadania i przekazuj ich wyniki prowadzcym, studenci pisz egzaminy, kolokwia i sprawdziany w formie testw, przeprowadza si ankiety i gosowania, dyskusje na forum itp.

  10

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Wsppraca z firmami

  11

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Forum Firm Informatycznych

  12

  Spotkania pracownikw i przedstawicieli firm informatycznych wymiana dowiadcze, prezentacja dorobku, porwnanie metod i narzdzi projektowania systemw informatycznych, a take podejmowanie wsplnych zada projektowych. Dotychczasowi uczestnicy: Advatech, BI-Technologies, Capgemini, Cube.IT (ITG), Droptica, Gisplan, Grabsoft, Huzar Software, InsERT, Medi.Com, QAD Polska, SQAM, THB Systemy Informatyczne, TestBenefit, VEGANET, VOLVO IT Polska.

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Projektowanie systemw - integralna cz programu specjalnoci

  Grupa przedmiotw dotyczcych projektowania SI Prowadzcy z wieloletni praktyk realizacji projektw w firmach informatycznych wiczenie wielu metodologii projektowania Zwizek z praktyk: prace zapocztkowane w ramach projektw zapocztkoway systemy komercyjne, np. w firmie Insert.

  13

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Projektowanie systemw - wsppraca z firmami w ramach zaj Przykad: Biznesowe Systemy Informatyczne Prezentacja wybranych zagadnie z praktyki firmy: CapGemini - wymiana systemu informatycznego PGS - Analiza i agregacja danych z nierelacyjnych baz danych Rozwijanie funkcjonalno istniejcych realnie systemw: InsERT - Eksploracyjny system prezentacji danych Portal szybkich zamwie grupowych FingoInfo: wizualizacja danych, obsuga zjazdw i konferencji Szansa na poznanie specyfiki firmy i stosowanych metodologii i narzdzi do projektowania. Dobra okazja do autoprezentacji studenta. Moliwo kontynuowania wsppracy po zakoczeniu kursu. 14

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Koo Naukowe Wirtualnej Rzeczywistoci Koo VR Tematem zainteresowa czonkw Koa Naukowego Wirtualnej Rzeczywistoci s systemy multimedialne, wirtualna rzeczywisto oraz indeksowanie i wyszukiwanie informacji wizualnej w Internecie. Realizowane projekty Koa VR to:

  Wirtualny Kampus Politechniki Wrocawskiej, system, wspomagajcy leczenie fobii spoecznych,

  z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistoci projekt realizowany we wsppracy z Koem Naukowym Psychologii Poznawczo-Behawioralnej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocawskiego,

  film prezentujcy Politechnik Wrocawsk realizowany w technologii 3D.

  15

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Wybrane tematy prac dyplomowych

  Analiza nastawienia (sentymentu) w opiniach portali spoecznociowych.

  Analiza interakcji uytkownikw poprzez rnorodne sieci spoeczne.

  Automatyczna diagnostyka stanu systemu operacyjnego.

  Budowa prywatnej chmury za pomoc otwartych rozwiza.

  Ocena wiarygodnoci internetowych prognoz pogody.

  Optymalizacja zapyta w rwnolegych systemach bazodanowych.

  Porwnanie wydajnoci metod przetwarzania Big Data dla potrzeb analitycznych.

  Rozpoznawanie symboli alfabetu jzyka migowego.

  Wykorzystanie Sowosieci do automatycznego polepszania wyszukiwania informacji. 16

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Przykady prac dyplomowych c.d.

  Automatyczna analiza relacji wideo z zawodw sportowych celem wykrycia najciekawszych sportowych zdarze.

  Analiza porwnawcza algorytmw wyszukiwania obiektw 3D.

  Automatyczne rozpoznawanie retuszowanych zdj cyfrowych.

  Kolobaracyjne znacznikowanie zawartoci obrazw.

  Rozpoznawanie emocji na podstawie gosu.

  System przetwarzania sygnaw muzycznych na poziomie harmonii.

  Tworzenie muzyki za pomoc gestw.

  Wykrywanie powtrek w zwolnionym tempie w sportowych relacjach wideo.

  17

  Katedra Systemw Informatycznych

 • Nasi absolwenci

  Absolwenci Systemw Informacyjnych zatrudniani s: w najlepszych firmach informatycznych, np. Capgemini, IBM Polska, InsERT, Kruk, Microsoft Corp., Optopol Technology, THB Systemy Informatyczne, TestBenefit, VOLVO IT Polska, w firmach produkujcych systemy multimedialne, gry komputerowe, multimedialne informatory np. ADUMA, Techland w sektorze bankowym np. PKO BP (prezes Banku !!), BZ BPH

  18

  Katedra Systemw Informatycznych

 • DO ZOBACZENIA

  NA ZAJCIACH SPECJALNOCI SYSTEMY INFORMACYJNE

  Katedra Systemw Informatycznych

  Katedra Systemw Informatycznych

  SpecjalnoSystemy Informacyjne2015Zakad Systemw InformacyjnychSpecjalno Systemy InformacyjneZesp dydaktycznyZesp dydaktyczny:pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranciSystemy InformacyjneDydaktykaSystemy InformacyjneDydaktykaSystemy InformacyjneDydaktykaLaboratorium MultimedialneSystemy InformacyjneDydaktykaWsppraca z firmamiForum Firm InformatycznychProjektowanie systemw - integralna cz programu specjalnociProjektowanie systemw - wsppraca z firmami w ramach zajKoo Naukowe Wirtualnej Rzeczywistoci Koo VRWybrane tematy prac dyplomowychPrzykady prac dyplomowych c.d.Nasi absolwenciDo zobaczenia na zajciach specjalnoci Systemy Informacyjne