1
6 ANNIVERSARYNEWS SPECIJALISTI ZA BETON Beton je na našim prostorima jedan od najčešće korištenih materijala u građevinarstvu. Temelji, stupovi, međukatne konstrukcije te zidovi elementi su bez kojih danas ne možemo zamisliti modernu građevinu. Zahtjevi za proizvodnju betona, njegovu ugradnju i održavanje odavno su definirani normama i pravilnicima, a proizvođači sustavno ulažu napore kako bi zadovoljili potrebe tržišta. U životnom ciklusu svake građevine vrlo često se javlja potreba za pričvršćenjem dodatnih elemenata. Neki od njih ispunjavaju osnovnu funkciju objekta – strojevi, regalne police, nosive čelične konstrukcije; dok neki imaju isključivo pomoćnu funkciju – ograde, rukohvati, postolja itd. Kod većih zahvata, kao što su rekonstrukcije i prenamjene objekata, javlja se zahtjev za sidrenjem armaturnog željeza (šipki) zbog povezivanja strukturnih cjelina i omogućavanja sigurnog prenošenja sila s elementa na element. Za sve navedene situacije optimalno rješenje vam pružaju WIT vezivni mortovi ili tzv. kemijske tiple. WIT mortovi razvijeni su i proizvedeni u Würthovoj tvornici Chemofast na zapadu Njemačke, što jamči vrhunsku kvalitetu. WIT UH 300 i WIT PE 500 specijalisti su za sidrenje u betonu, obzirom da posjeduju potpunu atestnu dokumentaciju (ETA) za sidrenje navojnim šipkama prema DIN 976 i armaturnim šipkama. Osnovna razlika je u baznom materijalu, a samim time i u određenim parametrima prilikom korištenja, odnosno ugradnje. Ono gdje posebno možemo preporučiti sidrenje kemijom su rekonstrukcije gdje ne možemo sa sigurnošću utvrditi kvalitetu betonske podloge. Sidreni mort prodire u mikropukotine u konstrukciji, povečava površinu sidrenja i na taj način izvlači maksimalni potencijal tlačne čvrstoće podloge. Spomenuti mortovi dostupni su i u našem računalnom programu za proračun sidrenja – Würth Tehnički Software II uz pomoć kojega možete za svaku projektnu situaciju, na siguran i ekonomičan način, proračunati sidrenje u betonu i opeci. Program je u potpunosti na hrvatskom jeziku, a možete ga preuzeti na našim mrežnim stranicama: http://wuerth.com.hr/hr-HR/Page/usluge/aplikacije WIT-UH 300 Sidreni mort najnovije generacije i po sastavu je hibrid uretana i vinil-estera. Omogućava sidrenje navojnim šipkama u rasponu od M8 do M30 i armatunim šipkama od Ø8 do Ø32mm u betonu klase C20/25 do C50/60. Sile vezanja (morta, čelika i podloge) svrstavaju ovaj proizvod u sam vrh na europskom tržištu. Kemijska svojstva ovog morta osiguravaju fleksiblan rad pri prosječnim i nižim temperaturama. Temperatura osnovnog materijala (°C) Najduže vrijeme za izvođenje sidrenja (min)* Minimalno vrijeme stezanja (sat)* ≥ +5 15 2 ≥ +10 10 1 ≥ +20 6 0,6 ≥ +30 3 0,5 ≥ +40 2 0,5 *tip podloge: suhi beton WIT-PE 500 Dvokomponentni sidreni mort na bazi epoksidne smole i kao takav ima jednu bitnu prednost pred klasičnim vinil-ester sidrenim mortovima, a to je fleksibilnost pri radu na visokim temepreturama. Samim time preporučujemo ga za rad u ljetnim mjesecima, a obzirom na klimatske promjene često je u opticaju do kraja mjeseca studenog. Raspon profila za sidrenje jednak je onom kod UH 300, a u niže priloženoj tablici možete vidjeti usporedbu radnog i vremena stezanja za ova dva navedena sidrena morta. Temperatura osnovnog materijala (°C) Najduže vrijeme za izvođenje sidrenja (min)* Minimalno vrijeme stezanja (sat)* ≥ +5 120 50 ≥ +10 90 30 ≥ +20 30 10 ≥ +30 20 6 ≥ +40 12 4 *tip podloge: suhi beton

SPECIJALISTI ZA BETON - pim.wuerth.com.hr

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPECIJALISTI ZA BETON - pim.wuerth.com.hr

6 ANNIVERSARYNEWS

SPECIJALISTI ZA BETON Beton je na našim prostorima jedan od najčešće korištenih

materijala u građevinarstvu. Temelji, stupovi, međukatne

konstrukcije te zidovi elementi su bez kojih danas ne možemo

zamisliti modernu građevinu. Zahtjevi za proizvodnju betona, njegovu ugradnju i održavanje odavno su definirani normama i pravilnicima, a proizvođači sustavno ulažu napore kako bi zadovoljili potrebe tržišta.

U životnom ciklusu svake građevine vrlo često se javlja potreba

za pričvršćenjem dodatnih elemenata. Neki od njih ispunjavaju

osnovnu funkciju objekta – strojevi, regalne police, nosive čelične

konstrukcije; dok neki imaju isključivo pomoćnu funkciju –

ograde, rukohvati, postolja itd. Kod većih zahvata, kao što su

rekonstrukcije i prenamjene objekata, javlja se zahtjev za

sidrenjem armaturnog željeza (šipki) zbog povezivanja

strukturnih cjelina i omogućavanja sigurnog prenošenja sila s elementa na element.

Za sve navedene situacije optimalno rješenje vam pružaju WIT

vezivni mortovi ili tzv. kemijske tiple. WIT mortovi razvijeni su i proizvedeni u Würthovoj tvornici Chemofast na zapadu

Njemačke, što jamči vrhunsku kvalitetu. WIT UH 300 i WIT PE

500 specijalisti su za sidrenje u betonu, obzirom da posjeduju

potpunu atestnu dokumentaciju (ETA) za sidrenje navojnim

šipkama prema DIN 976 i armaturnim šipkama. Osnovna razlika

je u baznom materijalu, a samim time i u određenim parametrima

prilikom korištenja, odnosno ugradnje.

Ono gdje posebno možemo preporučiti sidrenje kemijom su

rekonstrukcije gdje ne možemo sa sigurnošću utvrditi kvalitetu

betonske podloge. Sidreni mort prodire u mikropukotine u

konstrukciji, povečava površinu sidrenja i na taj način izvlači maksimalni potencijal tlačne čvrstoće podloge.

Spomenuti mortovi dostupni su i u našem računalnom programu

za proračun sidrenja – Würth Tehnički Software II uz pomoć

kojega možete za svaku projektnu situaciju, na siguran i ekonomičan način, proračunati sidrenje u betonu i opeci. Program je u potpunosti na hrvatskom jeziku, a možete ga

preuzeti na našim mrežnim stranicama: http://wuerth.com.hr/hr-HR/Page/usluge/aplikacije

WIT-UH 300

Sidreni mort najnovije generacije i po

sastavu je hibrid uretana i vinil-estera. Omogućava sidrenje navojnim

šipkama u rasponu od M8 do M30 i armatunim šipkama od Ø8 do

Ø32mm u betonu klase C20/25 do

C50/60. Sile vezanja (morta, čelika i podloge) svrstavaju ovaj proizvod u

sam vrh na europskom tržištu. Kemijska

svojstva ovog morta osiguravaju

fleksiblan rad pri prosječnim i nižim

temperaturama.

Temperatura

osnovnog

materijala (°C)

Najduže vrijeme

za izvođenje

sidrenja (min)*

Minimalno

vrijeme

stezanja (sat)*

≥ +5 15 2

≥ +10 10 1

≥ +20 6 0,6

≥ +30 3 0,5

≥ +40 2 0,5

*tip podloge: suhi beton

WIT-PE 500

Dvokomponentni sidreni mort na bazi epoksidne smole i kao takav

ima jednu bitnu prednost pred klasičnim vinil-ester sidrenim

mortovima, a to je fleksibilnost pri radu na visokim temepreturama. Samim time preporučujemo ga za rad u ljetnim mjesecima, a

obzirom na klimatske promjene često je u opticaju do kraja

mjeseca studenog. Raspon profila za sidrenje jednak je onom kod

UH 300, a u niže priloženoj tablici možete vidjeti usporedbu

radnog i vremena stezanja za ova dva navedena sidrena morta.

Temperatura

osnovnog

materijala (°C)

Najduže vrijeme

za izvođenje

sidrenja (min)*

Minimalno

vrijeme

stezanja (sat)*

≥ +5 120 50

≥ +10 90 30

≥ +20 30 10

≥ +30 20 6 ≥ +40 12 4

*tip podloge: suhi beton