of 6 /6
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Trusă pentru verificat reanclanşatoare Noja Power 20 kV Indicativ ST 208 Pagina: 1 / 6 1 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Trusă pentru verificat reanclanşatoare Noja Power 20 kV Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către: Divizia Conectare la Rețea și Modernizare Serviciu Politici Tehnice din cadrul DELGAZ GRID S.A.

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Trusă pentru verificat

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Trusă pentru verificat

1Indicativ ST 208
Pagina: 1 / 6
Trus pentru verificat reanclanatoare Noja Power 20 kV
Prezenta specificaie tehnic s-a întocmit de ctre: Divizia Conectare la Reea i Modernizare Serviciu Politici Tehnice din cadrul DELGAZ GRID S.A.
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 208
Pagina: 2 / 6
Funcie/compartiment Nume i prenume Semntura
Expert Tehnic - Divizia Exploatare i Mentenan
Corneliu PÂSLARIU
Verificat:
Elaborat:
tefan RUSU
Data intrrii in vigoare Actualizri document (A) Precizri privind modificrile :
A0 Prima versiune
Indicativ ST 208
Pagina: 3 / 6
1. Domeniul de utilizare
Prezenta specificaie tehnic se aplic la procedura de achiziie a trusei pentru verificat reanclanatoare Noja aflate în instalaiile electrice de medie tensiune. 2. Cerine generale specifice
Toate produsele achiziionate trebuie s îndeplineasc cerinele generale specificate în standardele din Anexa 1 ataat, s aib o funcionare economic, s poat fi operate în condiii de siguran i s fie compatibile cu echipamentele existente în instalaiile DELGAZ GRID S.A..
Trusa pentru verificat reanclanatoare trebuie s respecte toate standardele i cerinele legislative aplicabile, chiar dac acestea nu sunt menionate explicit în prezenta specificaie tehnic.
Cerinele tehnice detaliate se regsesc în Anexa 2 – Date tehnice, precizrile din acest capitol fiind complementare anexei menionate.
Toate produsele ofertate trebuie s corespund unor principii constructive generale precum: Siguran în exploatare susinut prin utilizarea unor materii prime de calitate superioar i
fiabilitate ridicat; Condiii de igien, sntate i protecia mediului îndeplinite în conformitate cu legislaia în
domeniu, produsele fiind realizate din materiale nepoluante, nehigroscopice i care nu prezint radioactivitate.
2.1. Condiii constructive generale Trusa pentru verificat reanclanatoare Noja va fi astfel construit încât operaiile curente de
exploatare i întreinere s poat fi executate în condiii de securitate pentru operatori; va fi certificat din punct de vedere al securitii muncii i va avea marcat în mod distinct i lizibil marcajul de securitate. 2.2 Cerine specifice
Toate cerinele specifice se gsesc in capitolul 6. Anexe, Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor i valorile ofertate ale acestor caracteristici.
2.3. Marcare i inscripionare Toate echipamentele vor fi inscripionate cu etichete din materiale rezistente în timp sau tanate
cu urmtoarele date: - fabrica productoare; - anul fabricaiei; - tipul; - tensiunea nominal; - curentul nominal; - puterea nominal;
Echipamentul va avea inscripionat pe etichet marcajul CE (acest simbol indicând faptul c echipamentul respect normele UE aplicabile produsului în materie de securitate, sntate i protecia mediului).
2.4. Eliminare deeuri
Furnizorul va pune la dispoziia beneficiarului instruciuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului dup expirarea duratei de via.
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 208
Pagina: 4 / 6
4
Totodat se vor prezenta fie de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
3. Documentaii 3.1 Documentaii depuse la faza de proiectare Oferta depus trebuie s conin Specificaia tehnic asumat i semnat de ctre furnizor i
obligatoriu tabelul ”Date tehnice” din Anexa 2 completat în coloana ”Valori ofertate”. În cazul neîndeplinirii unor performane sau cerine solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.
Pe lâng Specificaia tehnic semnat, ofertantul va prezenta i urmtoarele documentaii tehnice: - Crile tehnice redactate în limba roman (pe suport de hârtie i în format electronic) trebuie s
cuprind: caracteristici funcionale; instruciuni de montaj; gabarite; instruciuni de verificare i instruciuni de exploatare.
- Lista verificrilor/operaiilor de mentenan i graficul de execuie a acestora în timp. - Declaraia/certificat de conformitate a produselor ofertate. - Dovada existenei sistemului integrat de control al:
calitii conform SR EN ISO 9001:2015, care garanteaz o asigurare continu a proprietilor neschimbate ale produsului, conform solicitrii utilizatorului;
mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001:2015; sistemului de sntate i siguran la locul de munc pentru produse, conform
SR EN OHSAS 18001:2008. - Instruciuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului dup expirarea duratei de
via i fie de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
3.2. Documentaii transmise la livrare
Odat cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite i urmtoarele documente: - Crile tehnice redactate în limba roman (pe suport de hârtie i în format electronic) trebuie s
cuprind: caracteristici funcionale; instruciuni de montaj; gabarite; instruciuni de verificare i instruciuni de exploatare.
- Lista verificrilor/operaiilor de mentenan i graficul de execuie a acestora în timp. - Certificat de garanie. - Declaraie/Certificat de conformitate a produsului livrat. Instruciuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului dup expirarea duratei de via
i fie de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
4. Ambalare, transport i depozitare
Pentru toate echipamentele achiziionate se vor preciza condiiile de depozitare. Fiecare colet va fi însoit de lista cu toate componentele pe care le conine.
4.1. Recepia Recepia produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului sau la locul de montaj, de ctre
personalul de specialitate al DELGAZ Grid. La recepie produsele vor fi verificate atât cantitativ cât i calitativ. Orice abatere de la cerinele exprimate în prezenta specificaie tehnic va fi considerat neconformitate.
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 208
Pagina: 5 / 6
5
La prima livrare, beneficiarul îi rezerv dreptul de a face recepia calitativ la sediul furnizorului. Aceast recepie se va face pentru fiecare tip de echipament ofertat i va fi considerat o recepie calitativ de referin pentru livrrile ulterioare atât din punct de vedere al conformitii tehnice a produsului cât i din punct de vedere al documentaiei tehnice anexate la livrarea echipamentelor.
5. Garanii Perioada de garanie minim acceptat de beneficiar se compune din doua termene i anume: a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrrii; b) perioada de garanie în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funciune în condiiile în
care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat dup expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanie va fi de minim 24-n luni, unde „n” este numrul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.
Perioada de garanie final cu care vor fi achiziionate produsele va fi stabilit în contract, dup negociere, dar nu poate fi mai mic decât cea menionat anterior.
6. Anexe: Anexa 1: Standarde, legi i prescripii aplicabile
Standarde specifice:
SR EN 60137:2008/C91:2012
Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000 V
SR EN 62271- 200:2012/AC:2015
Aparataj de înalt tensiune. Partea 200: Aparataj în carcas metalic, pentru curent alternativ i tensiuni nominale peste 1 kV i pân la 52 kV inclusiv
Standarde i norme generale
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare
SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerine
Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor si valorile ofertate ale acestor caracteristici
Nr. Crt.
Numr canale de curent Buc 3
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 208
Pagina: 6 / 6
A 16
1A-1kA
1.4 Tip conectori la canalele de curent - Banan 1.5 Selector pentru modul de testare: injecie
primar sau injecie secundar - Da
1.6 Protecie termic la suprasarcin pentru canalele de curent - Da
1.7 Numr canale de simulare tensiune Buc 6
1.8 Gam tensiune de intrare Vca 0÷50
1.9 Raport de conversie a tensiunii V 1V-1kV
1.10 Selector gam tensiune de intrare - Da
1.11 Tip conectori la canalele de tensiune - Banan
1.12 Comutatoare pentru deconectarea canalelor de tensiune
- Da
1.13 Conector pentru legtura cu echipamentul de comutaie primar (OSM)
- Da
- Da
1.15 Borna pentru legare la pmânt - Da
2. Date constructive 2.1 Greutate kg <16 2.2 Rezistent la ocuri i transport repetat - Da 2.3 Clas de protecie - IP40 minim 3. Accesorii 3.1 Geant transport - Da 3.2 Interfa de comunicare cu echipamentul
primar (OSM) - Da
- Da
3.4 Cablu de comand Buc 1
3.5 Simulator de OSM (pentru verificri ale proteciilor far conectarea la un OSM)
- Da
4. Documentaie tehnic 4.1 Lista cu piese de schimb i scule speciale de
întreinere recomandate - Da
4.2 Documentaie în limba român - Da 5. Instructaj 5.1 8 persoane x 1 zi în locaie pus la dispoziie
de DELGAZ GRID S.A. - Da
5.2 Suport de curs în limba român, în format electronic + 7 exemplare listate
- Da