of 9 /9
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Baterii de condensatoare de 6kV - 10kV - 20 kV Indicativ ST 142 Pagina: 1 / 9 1 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Baterii de condensatoare de 6kV - 10kV - 20 kV Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către: Divizia Conectare la Rețea și Modernizare Serviciu Politici Tehnice din cadrul DELGAZ GRID S.A.

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru 10kV 20 kV - Delgaz

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru 10kV 20 kV - Delgaz

ST 142 - Baterii de condensatoare de 6kV - 10kV - 20 kVIndicativ ST 142
Pagina: 1 / 9
Baterii de condensatoare de 6kV - 10kV - 20 kV
Prezenta specificaie tehnic s-a întocmit de ctre: Divizia Conectare la Reea i Modernizare Serviciu Politici Tehnice din cadrul DELGAZ GRID S.A.
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 142
Pagina: 2 / 9
Funcie/compartiment Nume i prenume Semntura
Aprobat:
Director Divizie Conectare la Reea i Modernizare Corneliu Sorin OVRE
ef Serviciu Politici Tehnice Stelian BULIGA
Verificat: Senior Specialist Standardizare Marius IUZIC
Elaborat: Specialist Standardizare Cozmin PETRESCU
Data intrrii în vigoare
A0 Elaborator A0
Indicativ ST 142
Pagina: 3 / 9
3
Cuprins: 1. Domeniul de utilizare 2. Cerine generale i specifice 3. Documentaii 4. Ambalare, transport i depozitare 5. Garanii 6. Anexe Anexa 1. Standarde, legi i prescripii aplicabile Anexa 2. Date tehnice
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 142
Pagina: 4 / 9
1. Domeniul de utilizare
Bateriile de condensatoare trifazate (6 kV ,10 kV i 20 kV) formate din uniti de condensatoare monofazate sunt utilizate în staiile de distribuie ale DELGAZ GRID S.A
2. Cerine generale i specifice
2.1. Cerine specifice
Bateriile de condensatoare vor fi compuse din unitile de condensator realizate în conformitate cu SR EN 60871-1. Acestea vor fi monofazate, în construcie etan.
Izolatoarele bornelor vor fi din porelan sau materiale compozite. Modul de fixare trebuie s garanteze o bun rezisten mecanic necesar realizrii conexiunilor.
Cuvele condensatoarelor protejate eficient i durabil astfel încât s reziste la coroziune pe toat durata de via. Se va indica modul de prindere i aezare a condensatoarelor pe suport precum i distanele minime între acestea pentru asigurarea disiprii cldurii în timpul funcionrii.
Bateria de condensatoare va fi trifazat, una sau mai multe trepte de putere – conform solicitrii de achiziie, cu montaj în exterior.
Dispozitivul de descrcare va fi cu rezisten incorporat. UC – unitatea de condensator este format din unul sau a mai multe elemente de
condensator în aceeai cuv, cu borne cu izolatoare terminale. BC – bateria de condensatoare este format dintr-un numr de uniti de
condensatoare conectate astfel încât s funcioneze împreun.
2.2. Marcare i inscripionare
Echipamentul va avea marcat în mod distinct i lizibil marcajul de conformitate “CE”. Inscripiile i semnalizrile de avertizare i de interzicere conform IP – SSM-33. Plcuele indicatoare de pe fiecare unitate de condensator vor conine minim
urmtoarele date: • Numele productorului; • Numrul de identificare (seria) i anul de fabricaie ; • Putere nominal: QN (kVAr) ; • Tensiunea nominal UN (kV); • Frecvena nominal fN (Hz) ; • Clasa (Categoria) de temperatur ; • Nivelul izolaiei Ui (kV) ; • Simbolul conexiunii • Indicarea c nu exist montate sigurane interne (scris sau simbol); • Denumirea chimic sau comercial a substanei de impregnare; • Standardul de fabricaie aplicabil SR EN 60871-1.
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 142
Pagina: 5 / 9
Pentru fiecare Baterie de condensatoare, trebuie livrate i plcuele indicatoare cu minim urmtoarele date:
• Numele productorului; • Putere nominal: QN (MVAr) ; • Tensiunea nominal UN (kV); • Nivelul izolaiei Ui (kV) ; • Indicaia conexiunii • Timpul minim recomandat între deconectare i reconectare al bateriei de condensatoare • Timpul de descrcare la 75 V.
Etichetele vor fi din materiale rezistente la radiaiile UV i cu rezisten în timp
privind scrierea.
Furnizorul va pune la dispoziia beneficiarului instruciuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului dup expirarea duratei de via.
Totodat se vor prezenta fie de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
2.4. Teste i acceptri
Testele vor fi efectuate în conformitate cu SR EN 60871-1 - Condensatoare unt destinate a fi instalate în reelele de curent alternativ cu tensiunea nominal peste 1 kV. Partea 1:Generaliti - Capitolul 6.
3. Documentaii
3.1 Documentaii depuse la faza de ofertare
Ofert depus trebuie s conin Specificaia tehnic asumat i semnat de ctre furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performane sau cerine solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.
Pe lâng Specificaia tehnic semnat, ofertantul va prezenta i urmtoarele documentaii tehnice:
- Crile tehnice redactate în limba roman (pe suport de hârtie i în format electronic) trebuie s cuprind: caracteristici funcionale; instruciuni de montaj; gabarite; instruciuni de verificare i instruciuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele de tip. - Procedura proprie de testare ; - Lista verificrilor/operaiilor de mentenan i graficul de execuie a acestora în
timp. - Declaraia/certificat de conformitate a produselor ofertate. - Dovada existenei sistemului integrat de control al:
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 142
Pagina: 6 / 9
6
calitii conform SR EN ISO 9001:2015, care garanteaz o asigurare continu a proprietilor neschimbate ale produsului, conform solicitrii utilizatorului;
mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001:2015; sistemului de sntate i siguran la locul de munc pentru
produse, conform SR EN OHSAS 18001:2008. - Instruciuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului dup
expirarea duratei de via i fie de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
3.2 Documentaii transmise la livrare Odat cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite i urmtoarele
documente: - Crile tehnice redactate în limba roman (pe suport de hârtie i în format
electronic) trebuie s cuprind: caracteristici funcionale; instruciuni de montaj; gabarite; instruciuni de verificare i instruciuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele individuale i testele de lot. - Lista verificrilor/operaiilor de mentenan i graficul de execuie a acestora în
timp. - Certificat de garanie. - Declaraie/Certificat de conformitate a produsului livrat. Instruciuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului dup expirarea
duratei de via i fie de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
4. Ambalare, transport i depozitare
Toate materialele i echipamentele achiziionate vor fi livrate conform conceptului logistic al DELGAZ Grid S.A.
4.1. Recepia Recepia produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului sau la locul de
montaj, de ctre personalul de specialitate al DELGAZ Grid. La recepie produsele vor fi verificate atât cantitativ cât i calitativ. Orice abatere de la cerinele exprimate în prezenta specificaie tehnic va fi considerat neconformitate.
La prima livrare, beneficiarul îi rezerv dreptul de a face recepia calitativ la sediul furnizorului. Aceast recepie se va face pentru fiecare tip de echipament ofertat i va fi considerat o recepie calitativ de referin pentru livrrile ulterioare atât din punct de vedere al conformitii tehnice a produsului cât i din punct de vedere al documentaiei tehnice anexate la livrarea echipamentelor.
Accesoriile necesare montajului (cleme , papuci , conductoare foarte flexibile, piese i armturi de fixare) se includ în furnitur i vor fi livrate împreun cu condensatoarele.
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 142
Pagina: 7 / 9
5. Garanii
Perioada de garanie minim acceptat de beneficiar se compune din doua termene i anume:
a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrrii; b) perioada de garanie în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funciune
în condiiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat dup expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanie va fi de minim 24-n luni, unde „n” este numrul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.
Perioada de garanie final cu care vor fi achiziionate produsele va fi stabilit în contract, dup negociere, dar nu poate fi mai mic decât cea menionat anterior.
6. Anexe
Standarde specifice:
SR EN 60871-1 Condensatoare unt destinate a fi instalate în reelele de curent alternativ cu tensiunea nominal peste 1 kV. Partea 1:Generaliti
Standarde i norme generale:
SR EN ISO 9001 Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO 14001 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare
SR OHSAS 18001 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerine
SR EN 60071 Coordonarea izolaiei
SR EN 60529 Grade de protecie asigurate prin carcase (Cod IP)
SR EN 60695 Încercri privind riscurile de foc
SR EN 62262
Grade de protecie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK)
SR EN ISO 17065 Evaluarea conformitii. Cerine pentru organisme care certific produse, procese i servicii
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 142
Pagina: 8 / 9
Normele i reglementrile menionate mai sus nu elimin obligaia furnizorului de a respecta întrutotul legile, reglementrile i prescripiile legate de proiectarea, construcia, montajul, testarea, transportul, instalarea i operarea produselor furnizate.
În cazul în care produsele ofertate sau furnizate se abat de la reglementrile mai sus menionate, furnizorul are obligaia de a indica i descrie în detaliu aceste abateri.
ANEXA 2 Date tehnice- BC, UC
Productor/furnizor Tip – UC * sau BC*
Nr. crt.
Valori ofertate
1 Condiii climatice i de mediu 1.1 Locul de montaj exterior 1.2 Altitudinea maxim m 1000
1.3 Temperatura aerului - maxim C +55 - minim C -40
2 Condiii impuse de sistem 2.1 Tensiunea nominal a reelei kV 6, 10 sau 20* 2.2 Tensiunea maxim de funcionare a reelei kV 7,2, 12 sau 24 2.3 Frecvena nominal Hz 50 2.4 Niveluri de izolatie
Tensiune de inere la 50 Hz, 1 min. kVef. 20, 28 sau50 Tensiunea de inere la unda de impuls 1,2/50µs kVmax 60, 75 sau125
3 Caracteristici electrice nominale
pentru BC - 6 kV kV / kVAr 3,46 – 3,64 / 100 *
pentru BC - 10 kV i 20 kV kV / kVAr 5,77 – 6,35 / 100 *
pentru BC - 20 kV kV / kVAr 11,55 – 12,7 /
100; 200 *
3.2
Factori de supratensiune pentru : durate maxime de 12 ore 1,1 UN durate maxime de 30 minute 1,15 UN durate maxime de 5 minute 1,2 UN durate maxime de 1 minut 1,3 UN
3.3 Suprasarcina admisibil de curent min. 1,3 IN
3.4 Tolerana admisibil UC % -5 ÷ +10
SPECIFICAIE TEHNIC pentru
Indicativ ST 142
Pagina: 9 / 9
9
de capacitate BC % 0 ÷ +10 3.5 Pierderi de putere activ maxime W/kVAr 0,2
3.6 Sigurane fuzibile incluse Nu
3.7
material borne izolate - porelan sau compozit Se va preciza materialul
Linia de fug specific a izolaiei: cm / kV 2,5
*Conform comenzii de achiziie
1. Domeniul de utilizare
Bateriile de condensatoare trifazate (6 kV ,10 kV i 20 kV) formate din uniti de condensatoare monofazate sunt utilizate în staiile de distribuie ale DELGAZ GRID S.A
2. Cerine generale i specifice
2.1. Cerine specifice
3.2 Documentaii transmise la livrare
4. Ambalare, transport i depozitare
5. Garanii
6. Anexe
Normele i reglementrile menionate mai sus nu elimin obligaia furnizorului de a respecta întrutotul legile, reglementrile i prescripiile legate de proiectarea, construcia, montajul, testarea, transportul, instalarea i operarea produselor furn...
În cazul în care produsele ofertate sau furnizate se abat de la reglementrile mai sus menionate, furnizorul are obligaia de a indica i descrie în detaliu aceste abateri.
ANEXA 2 Date tehnice- BC, UC
*Conform comenzii de achiziie