SPA Usmeni

Embed Size (px)

Text of SPA Usmeni

Krutove transformacije: transformisu sumu stabla u jedno binarno stabloPovezu se koreni svih stabala

izbrisu se sve veze izmedju roditelja i dece izuzev krajnje leve veze

Povezu se sva deca roditelja

Slika se rotira za 45 stepeni u desno i dobija se transformisano stablo

Sortiranje nizova:Da su podaci na neki nacin numerisani, tj. da su smestani od prvog do n-tog podatka u niz, listu,...

Da nam je dato totalno uredjenje prema kome zelimo da uredimo elemente. To moze biti leksikografsko ili neko algebarsko uredjenje

Sortiranje selekcijom: Krecemo od elementa a1 i trazimo najmanji element liste koji ce sa njim zamniti mesto. Potom se pomeramo na a2 i poredimo ga sa svim elementima nakon njega, da bi pronasli najmanji od tih elemenata. Postupak nastavljamo dok ne dodjemo do kraja liste.Ako zelimo da premestimo promenljivu ai uvodimo promenljivu min koja sluzi za cuvanje indeksa najmanje vrednosti ai i elemenata koji ga slede. Pocinjemo od min = 1 i uporedjujemo ostale elemente sa amin. Kada stignemo do poslednjeg elementa razmenimo ai sa a min i idemo na ai+1.Napomena: broj poredjenja je n(n-1)/2. Kompleksnost algoritma je n^2.

void zameniMesta(int* niz, int i1, int i2){static int bafer;bafer = niz[i1];niz[i1] = niz[i2];niz[i2] = bafer;}

void sortiranjeSelekcijom(int* niz, int n){int i, j;int najmanji, indeksNajmanjeg;

for(i=0; i