of 2/2
South Rockhampton South Rockhampton A joint Australian, State and Territory Government initiative under the National Partnership Agreement on Preventative Health A joint Australian, State and Territory Government initiative under the National Partnership Agreement on Preventative Health ! ! ! ! ! Ang Living Strong ay isang panggrupong programa ng malusog na istilo ng pamumuhay… …para sa mga komunidad ng Katutubo at taga-islang Torres Strait. Tungkol ito sa pagtulong sa mga tao na makagawa ng pangmatagalang pagbabago sa istilo ng pamumuhay, gaya ng pagpili ng mas nakalulusog na mga pagkain at inumin at higit na magpakaaktibong pisikal. Ang Pamahalaang Queensland ay nagtaguyod ng mga pondo sa Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton para pahusayin pa ang mga mapang multi-linguwal, sa ilalim ng Programa sa Aktibong Pagsanib ng Isport at Libangan para hikayatin pa ang mga taga-Queensland na maging aktibo sa palakasan at paglilibang. Ang karagdagang pondo ay tinaguyod ng Pamahalaang Australya sa ilalim ng kampanyang Swap It, Don’t Stop It (Ipagpalit Ito, Huwag Ihinto). Malakas na Pamumuhay Ang Kickstart CQ ay isang inisyatibo ng Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton… …nakatuon sa pagpapahusay ng kalusugan at kasiglahan ng ating komunidad. Ang Kickstart CQ ay may komprehensibong website www.kickstartcq.com.au na nagtatampok ng mga parating na aktibidad, impormasyong pangkalusugan at mga database para sa komunidad at mga grupong pampalakasan at paglilibang sa Rehiyon. Lighten Up sa isang Mas Malusog na Istilo ng Pamumuhay ay panggrupong programa na nakadisenyo sa: Ang proyektong 10,000 Mga Hakbang ay naghahangad na pataasin ang araw-araw na aktibidad ng mga Australyano… …sa pamamagitan ng hikayat sa kanilang gumamit ng pedometer na pambilang ng hakbang sa pagtipon ng “paminsan-minsan” na gawaing pisikal bilang bahagi ng kanilang bawat araw na pamumuhay. Ang makabuluhang mga benipisyo sa kalusugan at kasiglahan ay maaaring magawa sa pamamagitan lamang ng higit na paggalaw bawat araw at ang 10,000 Mga Hakbang ay makapagtataguyod ng suporta, libreng mga rekurso at impormasyon sa mga indibidwal at mga lugar ng trabaho. Ang proyekto ay matagumpay sa pagganyak sa mga lokal na komunidad, mga lugar ng trabaho at mga indibidwal para pataasin ang mga antas ng pisikal nilang aktibidad. Siguruhing mayroon kayong komportableng sapatos Magsuot ng sombrerong malapad ang panabing at magpahid ng sunscreen Sa tag-araw balakin na maglakad sa madaling araw o kaya bandang gabi para maiwasan ang maghapong init Uminom ng maraming tubig Kung may hadlang na pananakit sa dibdib habang aktibo itigil kaagad ang huli at humingi ng medikal na payo Tseklis sa Paglalakad Simulang Padyak CQ Makapagpapabulas ng isang malusog na gawi sa pagkain Maghanda at kalugdan ang malusog na pagkain Magsanib ng pisikal na aktibidad sa kanilang araw-araw na pamumuhay Marendahan ang istres Matutunan ang malulusog na paraan ng pagkontrol sa timbang Makagawa ng pangmatagalang mga pagbabago sa gawi para patatagin ang isang malusog na istilo ng pamumuhay Lahat ng impormasyong kailangan ninyo para maging aktibo! Ang Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton sa pakikipagtulungan ng Pamahalaang Queensland ay naglathala ng mga mapa ng Rehiyon para makaganyak ng aktibong pagbiyahe at gawaing pisikal Mayroong mga mapa para sa: · North Rockhampton · South Rockhampton · Yeppoon · Emu Park at Zilzie · Gracemere at Mt Morgan Lakaran ng Pundasyon ng Puso Tawagan kami sa telepono 1300 22 55 77 Bisitahin kami online sa website ng Rockhampton Regional Council, www.rockhamptonregion.qld.gov.au Ang Heart Foundation Walking ay isang masaya, mapagsalamuha at mainam na paraan ng pagkaaktibo at ang pinakamahusay sa lahat ay LIBRE ito! Ito ang pinakamalaking network sa Australya ng mga grupong naglalakad na nakatalaga sa komunidad na abot ng mahigit 16,000 ang aktibong mga miyembro. Ang mga grupo ay pinamumunuan ng Mga Organisador ng Lakad at mayroon tayong mga bagong grupong nagpapasimuno kada linggo. Ang Dibisyon ng Pangkalahatang Pagsasagawa sa Capricornia (Capricornia Division of General Practice) ay nag-aalok ngayon ng libreng Palihan sa Pagbabasa ng Etiketa sa Pagkain. Ang mga palihan ay pinapatnubayan ng Nutrisyonista ng Komunidad at isasagawa sa tanggapan ng sangay sa Rockhampton, sa Ospital ng Yeppoon o kaya sa pagdadausang angkop sa grupo. Ang pangunahing tuon ng mga palihan ay ang pag-unawa kung paano magbasa ng mga etiketa sa pagkain at kung ano ang ibig sabihin nito, para makatulong sa mga kalahok na makagawa ng maláy na pagpili para pahusayin ang kanilang kalusugan at kasiglahan. Mga Palihan sa Etiketa sa Pagkain Tungkol sa mga Mapa Para sa dagdag na impormasyon o sa paghanap ng grupong malapit sa inyo ay kontakin po lamang ang Yunit ng Isport at Libangan ng Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton (Rockhampton Regional Council’s Sport and Recreation Unit) sa 1300 22 55 77. Para sa dagdag na impormasyon o sa hiling na palihan tumawag po lamang sa 4921 7777 . 10,000 Mga Hakbang Ang mga Pedometer ng 10,000 Mga Hakbang ay maaaring makuha sa pamamagitan ng Iskema sa Papapahiram sa Aklatan (Library Loan Scheme) at matatagpuan sa aklatang malapit sa inyo. Kung gusto ninyong magparehistro para sa libreng diyaryo ng Kickstart CQ, na puno ng libre o murang mga aktibidad at mga okasyon at impormasyon sa kalusugan at kasiglahan, kontakin ang Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton sa 1300 22 55 77 . Kung gusto ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng Living Strong o Lighten Up tumawag lang po sa 4920 6900. Magpakasigla

South Rockhampton · sa Pagbabasa ng Etiketa sa Pagkain. Ang mga palihan ay pinapatnubayan ng Nutrisyonista ng Komunidad at isasagawa sa tanggapan ng sangay sa Rockhampton, sa Ospital

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of South Rockhampton · sa Pagbabasa ng Etiketa sa Pagkain. Ang mga palihan ay pinapatnubayan ng...

 • South Rockhampton

  South Rockhampton

  A joint Australian, State and Territory Government initiative under the National Partnership Agreement on

  Preventative Health

  A joint Australian, State and Territory Government initiative under the National Partnership Agreement on

  Preventative Health

  !

  !

  !

  !

  !Ang Living Strong ay isang panggrupong programa ng malusog na istilo ng pamumuhay…

  …para sa mga komunidad ng Katutubo at taga-islang Torres Strait. Tungkol ito sa pagtulong sa mga tao na makagawa ng pangmatagalang pagbabago sa istilo ng pamumuhay, gaya ng pagpili ng mas nakalulusog na mga pagkain at inumin at higit na magpakaaktibong pisikal.

  Ang Pamahalaang Queensland ay nagtaguyod ng mga pondo sa Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton para pahusayin pa ang mga mapang multi-linguwal, sa ilalim ng Programa sa Aktibong Pagsanib ng Isport at Libangan para hikayatin pa ang mga taga-Queensland na maging aktibo sa palakasan at paglilibang. Ang karagdagang pondo ay tinaguyod ng Pamahalaang Australya sa ilalim ng kampanyang Swap It, Don’t Stop It (Ipagpalit Ito, Huwag Ihinto).

  Malakas na Pamumuhay

  Ang Kickstart CQ ay isang inisyatibo ng Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton…

  …nakatuon sa pagpapahusay ng kalusugan at kasiglahan ng ating komunidad. Ang Kickstart CQ ay may komprehensibong website www.kickstartcq.com.au na nagtatampok ng mga parating na aktibidad, impormasyong pangkalusugan at mga database para sa komunidad at mga grupong pampalakasan at paglilibang sa Rehiyon.

  Lighten Up sa isang Mas Malusog na Istilo ng Pamumuhay ay panggrupong programa na nakadisenyo sa:

  Ang proyektong 10,000 Mga Hakbang ay naghahangad na pataasin ang araw-araw na aktibidad ng mga Australyano…

  …sa pamamagitan ng hikayat sa kanilang gumamit ng pedometer na pambilang ng hakbang sa pagtipon ng “paminsan-minsan” na gawaing pisikal bilang bahagi ng kanilang bawat araw na pamumuhay. Ang makabuluhang mga benipisyo sa kalusugan at kasiglahan ay maaaring magawa sa pamamagitan lamang ng higit na paggalaw bawat araw at ang 10,000 Mga Hakbang ay makapagtataguyod ng suporta, libreng mga rekurso at impormasyon sa mga indibidwal at mga lugar ng trabaho. Ang proyekto ay matagumpay sa pagganyak sa mga lokal na komunidad, mga lugar ng trabaho at mga indibidwal para pataasin ang mga antas ng pisikal nilang aktibidad.

  Siguruhing mayroon kayong komportableng sapatos

  Magsuot ng sombrerong malapad ang panabing at magpahid ng sunscreen

  Sa tag-araw balakin na maglakad sa madaling araw o kaya bandang gabi para maiwasan ang maghapong init

  Uminom ng maraming tubig

  Kung may hadlang na pananakit sa dibdib habang aktibo itigil kaagad ang huli at humingi ng medikal na payo

  Tseklis sa Paglalakad Simulang Padyak CQ

  Makapagpapabulas ng isang malusog na gawi sa pagkain

  Maghanda at kalugdan ang malusog na pagkain

  Magsanib ng pisikal na aktibidad sa kanilang araw-araw na pamumuhay

  Marendahan ang istres

  Matutunan ang malulusog na paraan ng pagkontrol sa timbang

  Makagawa ng pangmatagalang mga pagbabago sa gawi para patatagin ang isang malusog na istilo ng pamumuhay

  Lahat ng impormasyong kailangan ninyo para maging aktibo!

  Ang Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton sa pakikipagtulungan ng Pamahalaang Queensland ay naglathala ng mga mapa ng Rehiyon para makaganyak ng aktibong pagbiyahe at gawaing pisikal

  Mayroong mga mapa para sa:

  · North Rockhampton· South Rockhampton· Yeppoon· Emu Park at Zilzie· Gracemere at Mt Morgan

  Lakaran ng Pundasyon ng Puso

  Tawagan kami sa telepono 1300 22 55 77 Bisitahin kami online sa website ng Rockhampton Regional Council, www.rockhamptonregion.qld.gov.au

  Ang Heart Foundation Walking ay isang masaya, mapagsalamuha at mainam na paraan ng pagkaaktibo at ang pinakamahusay sa lahat ay LIBRE ito! Ito ang pinakamalaking network sa Australya ng mga grupong naglalakad na nakatalaga sa komunidad na abot ng mahigit 16,000 ang aktibong mga miyembro. Ang mga grupo ay pinamumunuan ng Mga Organisador ng Lakad at mayroon tayong mga bagong grupong nagpapasimuno kada linggo.

  Ang Dibisyon ng Pangkalahatang Pagsasagawa sa Capricornia (Capricornia Division of General Practice) ay nag-aalok ngayon ng libreng Palihan sa Pagbabasa ng Etiketa sa Pagkain.

  Ang mga palihan ay pinapatnubayan ng Nutrisyonista ng Komunidad at isasagawa sa tanggapan ng sangay sa Rockhampton, sa Ospital ng Yeppoon o kaya sa pagdadausang angkop sa grupo. Ang pangunahing tuon ng mga palihan ay ang pag-unawa kung paano magbasa ng mga etiketa sa pagkain at kung ano ang ibig sabihin nito, para makatulong sa mga kalahok na makagawa ng maláy na pagpili para pahusayin ang kanilang kalusugan at kasiglahan.

  Mga Palihan sa Etiketa sa Pagkain

  Tungkol sa mga Mapa

  Para sa dagdag na impormasyon o sa paghanap ng grupong malapit sa inyo ay kontakin po lamang ang Yunit ng Isport at Libangan ng Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton (Rockhampton Regional Council’s Sport and Recreation Unit) sa 1300 22 55 77.

  Para sa dagdag na impormasyon o sa hiling na palihan tumawag po lamang sa 4921 7777.

  10,000 Mga Hakbang

  Ang mga Pedometer ng 10,000 Mga Hakbang ay maaaring makuha sa pamamagitan ng Iskema sa Papapahiram sa Aklatan (Library Loan Scheme) at matatagpuan sa aklatang malapit sa inyo.

  Kung gusto ninyong magparehistro para sa libreng diyaryo ng Kickstart CQ, na puno ng libre o murang mga aktibidad at mga okasyon at impormasyon sa kalusugan at kasiglahan, kontakin ang Konsehong Pangrehiyon ng Rockhampton sa 1300 22 55 77.

  Kung gusto ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng Living Strong o Lighten Up tumawag lang po sa 4920 6900.

  Magpakasigla

 • Victoria Park

  Gla

  dsto

  ne R

  d

  George St

  Moo

  res

  Cree

  k Rd

  Albert

  St

  Fitzro

  y St

  Wandal Rd

  Lowe

  r Daw

  son

  Rd

  Campbell St

  Toft S

  t

  Ridgelands Rd

  Fitzro

  y Bdg

  e

  Nevill

  e Hew

  itt Bd

  ge

  Murray St

  Kent St

  West St

  Main S

  t

  Lion Creek Rd

  North

  St

  Quay L

  Talford St

  Glenm

  ore Rd

  Derby

  St

  Caroline St

  Stanle

  y St

  Eton

  St

  Wes

  tern

  St

  East L

  Fidd

  es S

  t

  Upp

  er D

  awso

  n R

  d

  Dav

  is S

  t

  Har

  row

  St

  Ward StAnn

  St

  Can

  oona

  Rd

  Campbell St

  Denison StKent L

  Murray L

  Jard

  ine

  St

  Spencer St

  Denham St Ext

  Jones St

  Port Curtis Rd

  Park S

  t

  Archer

  StHunter St

  Bolsover St

  Camb

  ridge S

  t

  Fitzroy

  St

  Rundle St

  Lanigan St

  George L

  Jess

  ie S

  t

  Dunlop St

  Quarry St

  Agn

  es S

  t

  Bish

  op S

  t

  Wood

  St

  Kalare St

  Haynes St

  Brae St

  George St

  Denison L

  Reaney St

  Glencoe St

  Alma L

  Quay St

  East St

  Campbell L

  North

  St E

  xt

  William

  St

  Larnach StMar

  y St

  Albert

  StLarcom

  be StCanning St

  King St

  Victoria Pde

  Denha

  m St

  Alma St

  Penlington St

  Knight St

  John

  St

  Stickley St

  Robison St

  Jellicoe St

  Alick S

  t

  Welch St

  Nathan St

  Nau

  ghto

  n St

  Knutsford St

  Heath St

  Doo

  ley

  St

  Ross St

  Face

  St

  MacGregor St

  Brecknell St

  Penn

  ycui

  ck S

  t

  South

  St

  MacA

  lister

  St

  Meade St

  Arthur

  St

  Pattison StSc

  hultz

  St

  Hen

  ry S

  t

  Corberry St

  Hami

  lton A

  v

  Queen St

  Oak

  ley

  St

  Bolsover L

  Morgan St

  Cousi

  ns St

  Her

  bert

  StN

  orm

  an S

  t

  Church St

  McKelligett St

  Melbo

  urne S

  t

  Elgin St

  Bridge St

  Pearson St

  Wen

  twor

  th T

  ce

  Prospect St

  Blackall St

  Gor

  le S

  t

  Peterson St

  Flynn St

  Har

  man

  St

  Goodson St

  Brac

  her S

  t

  Wilk

  inso

  n S

  t

  Woo

  dville

  St

  Ferguson St

  Gos

  s S

  t

  Barn

  es S

  tBowen Tce

  Mille

  wa

  St

  Lamington St

  Wiseman St

  Hardacre St

  Margaret St

  Oswald St

  Bara

  mba

  h S

  t

  Willis St

  Hall S

  t

  Nicholson St

  Thompson St

  Hai

  g St

  Mansfield St

  Met

  er S

  t

  Hartley L

  West L

  Millroy St

  Exhibitio

  n Rd

  Palmer St

  Tung Y

  een St

  Aviation Dr

  Jack

  son

  St

  Pattison L

  Cran St

  Separation St

  Buckl

  e St

  Elizabeth St

  Hue

  t St

  Sava

  ge S

  t

  Private St

  Verney St

  Grant S

  t

  Bartlem St

  Quarry L

  Luck

  Av

  Livermore St

  Talford L

  Gar

  den

  St

  Horac

  e St

  Wattle

  St

  Cai

  rns

  L

  Gillespie St

  Hartley St

  Bade

  n Po

  wel

  l St

  Birch

  St

  Patrick St

  O'Conn

  ell St

  Dag

  mar

  St

  Oxfor

  d St

  King

  el S

  t

  Bellevue Tce

  Foreman St

  Parris

  St

  Turner

  Rd

  Cavell St

  Gough

  St

  Parnell St

  Werner St

  Kel

  low

  St

  Taylor St

  Denha

  m L

  Bank

  St

  Gill

  inde

  r St

  Wust St

  Laug

  a St

  Cha

  rlotte

  St

  Pers

  hing

  St

  Wambool St

  Conno

  lly St

  High St

  Terminal D

  r

  Denham Tce

  Kenn

  edy

  St

  White St

  Dav

  is L

  Phyl

  lis S

  t

  Connor Dr

  Kluver St

  Jeffr

  ies

  St

  Kidsto

  n St

  Barry St

  Fenl

  on S

  t

  Nor

  man

  by S

  t

  Skyr

  ing

  St

  Clarke St

  Victor St

  Vyne

  r St

  Dowling St

  Smith St

  Bencke StTowe

  r Cr

  Ande

  rson

  St

  Highw

  ay St

  Marris St

  Woolcock St

  Royal

  St

  Acheson St

  Littl

  e G

  lads

  tone

  StHay St

  Bates

  Av

  Dep

  ot S

  t

  Mar

  tha

  St

  Lion Cre

  ek Rd

  Fitzroy River

  Moore

  s Cre

  ek

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W"W

  "W

  "W"W

  "W

  "W

  "W

  "W

  "W "W

  "W

  "W

  "W

  "W"W

  "W

  "W

  "W"W

  "W

  "W

  "W"W

  "W

  "W

  "W

  "W"W

  "W

  RockhamptonPolocrosse

  Club

  PeaceInternational

  ArcheryClub

  RockhamptonClay

  TargetClub

  RockhamptonGolf

  Course

  RockhamptonBotanicGardens

  KershawGardens

  Showgrounds

  RugbyPark

  KelePark

  (Rockhampton)

  JardinePark

  Ergon

  KettlePark

  CapricornCountry

  GolfClub

  BalmoralHack

  &PonyClub

  Legend!Í Dog Off Leash Areas

  9:| Playground

  ±°̄ Child Care

  87S Education Facility87R Retirement Village!r Swimming Pool

  m5 Shopping CentreÑ Ambulance®v Hospital

  )"G" Police

  n£ Bus Stops

  10,000 StepsPathwaysRailwayDept of Transport & Main RoadsCouncil RoadsRegional Parks

  ±

  Copyright protects this publication. Reproduction by whatevermeans is prohibilited without prior written permission of the ChiefExecutive Officer, Rockhampton Regional Council. RockhamptonRegional Council will not be held liable under any circumstances inconnection with or arising out of the use of this data nor does itwarrant that the data is error free. Any queries should be directedto the Customer Service Centre, Rockhampton Regional Council ortelephone 1300 22 55 77. The Digital Cadastral Data Base is currentas at March 2012. Copyright The State Government of Queensland (Dept. of Environment and Resource Management) 2012. All other data copyright Rockhampton Regional Council 2012.

  South Rockhampton

  Galaan ng mga Asong Hindi Nakatali

  Mga Palaruan

  Kalingaan ng Bata

  Pasilidad ng Edukasyon

  Bileyds ng Pagreretiro

  Languyan

  Mga Sentrong Pamilihan

  Ambulansya

  Ospital

  Pulisya

  Mga Bus Stop

  10,000 Mga Hakbang

  Mga Daan

  Daan Patungong Beach

  Dept of Transport & Main Roads

  Council Roads

  Mga Pangrehiyon na Parke