Click here to load reader

SOMATOLOGIE - img. · PDF fileHISTOLOGIE - nauka o tkáních - využívá mikroskop - obor cytologie o nauka o buňce FUNKČNÍ - činnost organismu BIOFYZIKA - fyzikální podstata

 • View
  8

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of SOMATOLOGIE - img. · PDF fileHISTOLOGIE - nauka o tkáních -...

 • Markéta Dominika Pecharová Strana 1 Somatologie

  SOMATOLOGIE

  Markéta Dominika Pecharová

  Střední zdravotnická škola Ruská; zdravotnické lyceum (2. LB) BIOLOGICKÉ VĚDY MORFOLOGICKÉ - stavba a tvar lidského těla ANATOMIE - anatemnó = rozřezávám - stavba a uložení orgánů - pracovní metoda - pitva

  o 1. pitva - Aristoteles (300 let před Kristem) o 1. pitva v Čechách Jessenius (1600) o anatomická

   konzervované tělo  studijní a vědecké účely  nutný souhlas zemřelého

  o patologická  čerstvě zemřelé tělo  ověření diagnózy

  o soudní  čerstvě zemřelé tělo  všechny násilné činy

  HISTOLOGIE - nauka o tkáních - využívá mikroskop - obor cytologie

  o nauka o buňce

  FUNKČNÍ - činnost organismu

  BIOFYZIKA - fyzikální podstata životních projevů - obor fyziologie

  o funkce jednotlivých orgánů a organismu BUŇKA STAVBA A FUNKCE BUŇKY - v těle je cca 30 bilionů buněk - základní jednotka života - objevitel J. E. Purkyně

  o buněčná teorie  všechny živé organismy jsou z buněk

  - latinsky cellula, řecky kytos - mimobuněčný (extracelulární) - nitrobuněčný (intracelulární) - koncovka názvů buněk: - cyt - většina buněk má schopnost rozmnožování (reprodukce) - nerozmnožují se erytrocyty a neurony - v buňce se vyskytují funkční struktury = buněčné organely

 • Markéta Dominika Pecharová Strana 2 Somatologie

  BUNĚČNÉ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ - jádro (nucleus)

  o jaderný obal  charakter buněčné membrány  přes obal transport látek (cytoplazma - jádro)

  o chromatin a chromozomy  DNA + navázaná bílkovina  výskyt v jádře lze využít k určení pohlaví  pro lidské buňky je typické mitotické dělení  přímé dělení (amitóza) je u lidí vzácné (pouze v kostních buňkách a při hojení ran)  chromozomy

   dvě kratší a dvě delší raménka, jejich základem je šroubovice DNA (helix) o jadérko

   kulovitá organela s RNA a bílkovinou  jaderné funkce

   diferenciace a vyzrávání buněk  kopírování a následný přenos genetické informace do nové buňky  syntéza nových RNA

  - karyotyp o chromozomy 1 buňky seřazené podle velikosti o na jeho podkladě můžeme určit hlubší genetické poruchy

   chromozom chybí  chromozom přebývá  deformace chromozomu

  TRANSPORTNÍ - cytoplazmatická membrána

  o trojvrstevná o dvě vrstvy tuku a jedna vrstva bílkoviny (základ iontových kanálků) o umožňuje transport látek

  - cytoplazma o vodní roztok bílkovin

  - cytoskelet o elastická kostra buněk

  - endoplazmatické retikulum o hrubé: syntéza bílkovin (proteosyntéza) o hladké:detoxikační činnost

  SEKREČNÍ - ribozomy

  o posouvají se po řetězci mRNA a tvoří nový bílkovinný řetězec - Golgiho aparát

  o koncentruje výměšek a následně jej uvolňuje mimo buňku - lysozomy

  o likvidují choroboplodné zárodky v buňce - peroxizomy

  o odstraňují peroxidy z buněk a tím je chrání ENERGETICKÝ - mitochondrie

  o v těle v různém množství, které odráží intenzitu metabolismu daného orgánu o 2 membrány, mezi nimi dýchací enzymy, které zachycují energii uvolněnou oxidací živin za

  současné tvorby ATP - centrioly

  o tvořeny kanálky o účastní se reprízy dělení buněk o na začátku mitózy se zdvojují a přesouvají na opačné póly jádra

 • Markéta Dominika Pecharová Strana 3 Somatologie

  ZÁKLADY GENETIKY - gen

  o základní jednotkou dědičnosti, úsek molekuly DNA o část chromozomu, uložen v buněčném jádře

  - genotyp o soubor genů jednoho organismu, které určují vývojové možnosti jedince

  - fenotyp o soubor morfologických a funkčních znaků organismu o znaky, které jsou zjistitelné na jedinci o je podmíněn genetickou výbavou o tělesné rozměry, barva očí, typ krevní skupiny…

  - každý vlastnost je určená dvěma geny: jeden od matky a jeden od otce - homozygot

  o jedinec, který má na chromozomech stejné geny pro danou vlastnost  dominantní

   dědičná vloha převládne nad jinou vlohou; ČČ  recesivní

   dědičná vloha potlačena jinou vlohou; bb - heterozygot

  o jedinec, který má na chromozomech různé geny pro danou vlastnost  Čb  A0

  - zakladatel genetiky je Johann Gregor Mendel (1822 - 1884) o 1. Mendelův zákon

   křížíme - li dva homozygoty, vznikají jedinci se stejným genotypem i fenotypem o 2. Mendelův zákon

   křížíme li tyto dva homozygoty dále, objevují se jedinci, u kterých převládají znaky jednoho z rodičů

  Krevní skupiny Fenotyp A B AB 0 Genotyp AA, AO BB, BO AB 00 AA: dominantní homozygot A0: heterozygot BB: dominantní homozygot B0: heterozygot AB: kodominace = dominace dvou tolerantních genů) 00: recesivní homozygot Zevním projevem genotypu je fenotyp.

  M: A (AA; A0) O: B (BB; B0) D: ? AA + BB  AB, AB, AB, AB AA + B0  AB, A0, AB, A0 A0 + BB  AB, AB, B0, B0 A0 + B0  AB, A0, B0, 00 Tito rodiče mohou mít děti všech krevních skupin.

  GENETIKA ČLOVĚKA - vyhledávání a prevence vrozených genetických vad - dědičnost krevních skupin - dědičnost kožních vrstev - daktyloskopie (Purkyně) - pohlavně vázaná dědičnost (na chromozom X se vážou geny pro barvoslepost) - tvorba 8. a 9. faktoru krevní srážlivosti

  o je - li ho málo, rozvíjí se zhoubná krvácivost (hemofilie)  žena je přenašečkou, projevuje se pouze u mužů

  - sledování vícečetných těhotenství o jednovaječná dvojčata

   jedno vajíčko oplozenou jednou spermií, vajíčko se rozdělí na dva samostatné zárodky  dvojčata jsou na pohled identická, mají stejné pohlaví

  o dvojvaječná dvojčata  jedno vajíčko oplozeno dvěma spermiemi  každý plod má samostatnou placentu, nemusí si být podobni

 • Markéta Dominika Pecharová Strana 4 Somatologie

  FUNKČNÍ MORFOLOGIE TKÁNÍ - buňka  buněčný soubor  tkáň  orgán  orgánová soustava  organismus - tkáň = soubor buněk podobného tvaru a funkce

  o výstelková tkáň (epitel) o pojivová tkáň o specializovaná tkáň

  EPITEL - buňky těsně přiřazeny k sobě - minimální mezibuněčné prostory - buňky nasedají na tenkou vazální membránu - kryjí volné tělní povrchy a vystýlají tělní dutiny - nemá vlastní cévní zásobení; výživa zajišťována difúzí (= prolínáním)

  Epitely dle počtu vrstev a tvaru buněk - jednovrstevný

  o plochý dlaždicovitý  cévní stěny, pobřišnice

  o kubický  štítná žláza

  o cylindrický  bez řasinek; trávicí trubice  s řasinkami; dýchací cesty; řasinky posunují hlen (sputum) směrem ven z těla

  - vícevrstevný o dlaždicovitý

   rohovatějící; pokožka  nerohovatějící; trávicí trubice

  o cylindrický  dýchací cesty

  o přechodný  je elastický (pružný); močový měchýř

  o trámčitý  játra

  o síťovitý (retikulární)  zevnitř hrudního koše

  Epitely podle funkce - krycí a výstelkový

  o k čemu by tak asi mohl být… - řasinkovitý

  o pohybem řasinek se sputum dostává ven z těla - žlázový

  o tvoří výměšek (sekret) o tři druhy sekrece

   exkrece  tvorba sekretu do vývodu, který ústí na povrch těla; pot

   vlastní sekrece  tvorba sekretu do vývodu, který ústí do orgánových dutin; žaludeční šťávy

   inkrece  vnitřní vyměšování (endokrinní sekrece); tvorba sekretu (hormonu) do krve

  - vstřebávací o vstřebává látky (nečekaně…) o klky tenkého střeva

  - smyslový o registruje specializované podněty o smyslové orgány

  - dýchací (respirační) o výstelka plicních sklípků o velmi tenký o umožňuje výměnu dýchacích plynů

 • Markéta Dominika Pecharová Strana 5 Somatologie

  POJIVOVÁ TKÁŇ - základní funkce: spojovací, oporná, metabolická - vazivo, chrupavka, kost - tvořena buňkami, vlákny a mezibuněčnou hmotou

  Vazivo - základní buňka je fibrocyt

  o fibra = vlákno, kytos = buňka - vlákna

  o klihovité (kolagenní) - velmi pevné o elastické - velmi pružné o síťovité (retikulární)

  Tuhé - pevné, tvoří vazy (ligamenta) - zpevňuje klouby a svalové šlachy

  Řídké - vyplňuje štěrbiny mezi orgány

  Elastické - slabší vazy páteře, stěny některých dutých orgánů

  Tukové

  o tukové buňky o bílý tuk (běžný) o hnědý tuk (okolí lopatek u novorozenců)

  Lymfoidní - lymfocyty - vznik uzlin

  Chrupavka - řecky chondros - základní buňka: chondrocyt - složena z chondrocytů, mezibuněčné hmoty a vláken - bez cév a nervů - na povrchu vazivová blána (perichondrium)

   bohatě cévně a nervově protkaná  vyživuje chrupavku

  - sklovitá (hyalinní) o velmi tvrdá, porcelánově bílá; kloubní povrchy kostí

  - elastická o žlutavá; ušní bolt

Search related