of 37 /37
Somatische Guidelines voor Dringende Opname van een Anorexia Nervosa Patient Dr. Martine Docx – kinderarts Koningin Paola Kinderziekenhuis-UKJA-ZNA Middelheim Mede namens Dr.Annik Simons, Dr. Femke Vanhooren,Dr. Katrien Maes, Els Engels en Team Eetstoornissen 19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

Somatische guidelines - Anorexia nervosa

Embed Size (px)

Text of Somatische guidelines - Anorexia nervosa

 • Somatische Guidelines voor Dringende Opname van een Anorexia Nervosa

  Patient

  Dr. Martine Docx kinderarts

  Koningin Paola Kinderziekenhuis-UKJA-ZNA Middelheim

  Mede namens

  Dr.Annik Simons, Dr. Femke Vanhooren,Dr. Katrien Maes, Els Engels en Team Eetstoornissen

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Verhongering en semi-verhongering

  Toestand Van Negatieve

  Eiwit-Energie Balans

  Intake beneden de vereiste behoeften

  Afwezigheid van intake van voedingsstoffen vnl.

  KOOLHYDRATEN EN VETTEN

  2

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Body Mind

  ESPGHAN, Boston, Massachusetts, 2000

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • 4

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Casus 1

  Vanessa 16,21 jaar

  Gewichtsverlies:34.48%

  BMI:13.32 kg/m

  Restrictief-Abusus laxativa

  2-3 years

  Palpitaties

  Pols:55 bpm BP:110/65 mm Hg

  Kalium:2.6 meq/L

  Metabole Alkalose,Cl

  Natrium:135 meq/L

  LVMI: 26.07 g/m 2.7

  Pericardiale effusie: max.0.9 cm

  QTc:460 msec

  QTc dispersie:118 msec

  U waves

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • 6

  Kreipe RE. Assessment of Weight Loss in the Adolescent. Ross Labs. Columbus, OH 1988. Drawing by C. Lyons, MD

 • BIOLOGY OF STARVATION

  7

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Eiwit-Energie malnutritie

  *32 vrijwilligers verminderden hun inname van 2400 kcal /dag naar 1600 kcal/ dag

  *Verloren 70 % lichaamsvet en 24 % FFM

  *Nieuw evenwicht bij 24 weken in het dieet

  1944-46 Keys Minnesota Study

  the Biology of Starvation

  8

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Aandacht eerste gesprek bij de kinderarts Wat zijn de verwachtingen?

  Is het gewichtsverlies van mijn kind ernstig?

  Wat zijn de gevolgen van ondergewicht op mijn lichaam?

  Kan ik met dit ondergewicht nog sporten, mijn dagelijkse aktiviteiten zoals naar school gaan waarmaken?

  Hij of Zij moet toch niet opgenomen worden?

  Zijn er gevolgen op korte termijn van dit gewichtverlies op mijn lichaam?

  Zijn er gevolgen op lange termijn van dit gewichtsverlies?

  Moet ik een klinisch onderzoek laten doen, dit is toch niet nodig? Mijn bloedresultaten bij de huisarts zijn toch in orde?

  9

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Klinisch onderzoek

  Caries

  Vergroting van parotis

  Cheilitis

  Trauma van verhemelte

  Erosie van tandglazuur

  Acrocyanose

  Livido reticularis

  Erythema ab igne

  Carotenemia

  Enkeloedeem

  Lanugoharen

  BD

  Capillaire refill

  Pols

  Lichaamstemperatuur

  Pernio

  Gewicht

  Lengte

  BMI

  Biometrie Circulatoir

  MondHuid

  10

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Biometrie

  11

 • Anamnese

  1.Huidig gewicht + Lengte

  2.Berekening van gewichtsverlies tijdsperiode

  3.Opvragen van vroegere gewichts-en lengtecurven

  Berekening van BMI met uitzetten op curve ( visueel aspect van patient en ouders)

  Persoonlijke ziektegeschiedenis

  Familiale ziektegeschiedenis

  Huidige eetgedrag: restrictief, selectief,purging,binge-eating

  Huidig medicatiegebruik: vitamines, voedingssupplementen, anticonceptie, diuretica, laxeermiddelen etc

  12

 • Klinisch onderzoek: Huid

  Carotinemia LividoReticularis

  Enkeloedeem

  Lanugoharen

  13

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Klinisch Onderzoek : Circulatoir

  Pernio Capillaire Refill Bloeddruk

  Lichaamstemperatuur

  14

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Klinisch onderzoek: Mond-en Aangezicht

  15

  Caries

  Cheilitis

  SialoadenosisEnamel Erosion

  Trauma

  Sialoadenosis

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Voorstel van Onderzoeksbilan

  Anamnese

  Klinisch Onderzoek

  Anamnese

  Klinisch Onderzoek

  Bloedonderzoek

  Hematologie

  Elektrolyten

  Leverfunctie

  Vetprofiel

  Hormonaal

  Metabool

  Bloedonderzoek

  Hematologie

  Elektrolyten

  Leverfunctie

  Vetprofiel

  Hormonaal

  Metabool Urineonderzoek

  Osmolariteit

  Elektrolyten

  24 uurs collecties

  Urineonderzoek

  Osmolariteit

  Elektrolyten

  24 uurs collecties

  RX Botleeftijd

  RX Botleeftijd

  Rx Botdensito-

  metrie

  Rx Botdensito-

  metrie

  Echo Abdomen

  Echo Abdomen

  Cardiaal onderzoek

  EKG

  Echo cardio

  Cardiaal onderzoek

  EKG

  Echo cardio

  16

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Opname Criteria : Algemeen

  Medisch onstabiele patient.

  Ondervoeding bij jongeren kan niet ALLEEN gedefinieerd worden door BMI.

  Comorbiditeit medische problemen: bv. diabetes mellitus.

  Zeer snel en ernstig gewichtsverlies, waardoor er reeds verschillende fysische tekens merkbaar zijn: bv. syncope.

  Een volledig uitgeput gezin ( uitgeputte mantelzorg).

  Patient blijvend verslechterd ondanks maximale outpatient therapie.

  17

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Verschillende Guidelines

  1. AAP guidelines Children and Adolescents with EatingDisorders: The State of the Art, Pediatrics, Vol.111,pp.204-11,2003.

  2. http://www.kartiniclinic.com/eating-disorder-resources/for-referring-providers/hospitalization-criteria/

  3.Clinical Practice Guidelines: Anorexia Nervosa. The Royal Childrens Hospital Melbourne. http://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Anorexia_Nervosa.

  4.Clinical Practice Guidelines-June 2010.www.has-sante.fr en www.anorexieboulemie-afdas.fr.

  5.Junior MARSIPAN,2011;MARSIPAN,2010.Clinical practiceguidelines for the BC Eating Disorders Continuum of Services.

  18

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Opname parameters & Aktiepunten

  Check What to look for

  High Risk Aangepaste behandeling

  Hartritme BradycardiePosturaletachycardie

  HR

 • Opname parameters & AktiepuntenCheck What to look

  forHigh Risk Aangepaste

  behandeling

  Hypothermie Temperatuur

 • Check What to look for

  High Risk Aangepaste behandeling

  Uiterlijke kenmerkenvan ernstige ondervoeding

  LanugoharenDroge huidHuidafbraak/doorligwondenErythema ab IgneOnderhuidse bloedingen

  Nutritie

  Specialist wondverzorging(aangepaste matras, aangepaste verbanden)

  Vermoeden van PURGING

  Laag KMetabole Alkalose & Metabole Acidose

  HypokaliemieOngecontroleerd braken en hematemesis

  Nursing supervision om braken te vermijden

  Hypokaliemie Purging (cavenormale elektrolyten sluit een ernstige AN niet uit)

  K< 3mmol/L: OPNAMEK

 • Check What to look for High Risk Aangepaste behandeling

  Hyponatriemie of

  Hypernatriemie

  Minder voorkomend maar belangrijk

  Cave water loading

  Na145 mmol/L:dehydratatie

  Wanneer IV zeer voorzichtig handelen

  Andere elektrolytenstoornissen

  Check PO4,Mg,Ca.EKG wanneer significante abnormaliteiten

  Opname,nutritie encorrectieZeer voorzichtigRegelmatige controles

  Hypoglycemie Hypoglycemie is een ZZ bevinding en is een slechte compensatie of comorbiditeit( bv. Sepsis)OPNAMERefeedingkortepostprandiale hypo,meestalvlug herstel

  Oraal of NG correctie.IV bolus wanneer ernstig( verminderd bewustzijn of zeer opstandig;convulsies): 5 ml/kg 10% dextroseVerder IV dextrose wanneer geen orale input of bewezen initielehypoglycemieCave voor REBOUND HYPOGLYCEMIE na IV dextrose bolus.GLUCAGON in extreme ondervoeding is niet of weinig effectief

  JUNIOR MARSIPAN, 2011 22

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Opname dient te gebeuren bij 1 of meerdere criteria

  23

  Levensbedreigend gewichtsverlies

  TBW < 75% (voor lengte)

  Acuut gewichtsverlies van 15-30% in 3 maanden

  Levensbedreigend gewichtsverlies

  TBW < 75% (voor lengte)

  Acuut gewichtsverlies van 15-30% in 3 maanden

  Acute medische complicaties van ondervoeding:

  1.Syncope

  2.Convulsies

  3.Pancreatitis

  4.Hartfalen

  5.Maagdilatatie

  Acute medische complicaties van ondervoeding:

  1.Syncope

  2.Convulsies

  3.Pancreatitis

  4.Hartfalen

  5.Maagdilatatie

  Complete weigering

  van vocht of voedsel

  Complete weigering

  van vocht of voedsel

  Elektrolytenstoornissen:

  Hypokaliemie

  Hyponatriemie

  Hypofosfatemia

  Elektrolytenstoornissen:

  Hypokaliemie

  Hyponatriemie

  Hypofosfatemia

  HypoglycemieHypoglycemie

  Significante dehydratatie:

  Ketonen in urine

  Creatinine is vaak normaal omdat we een spiermassa

  hebben

  Significante dehydratatie:

  Ketonen in urine

  Creatinine is vaak normaal omdat we een spiermassa

  hebben

  Fysiologische instabiliteit:

  1. Bradycardie-HR

  30 bpm)

  5.WBC440msec) of PR interval

  Abnormaal Echo-cardio

  1.PE of andere afwijkingen

  2.Ernstige MI en Mitralisklepprolaps

  Significante comorbiditeit:

  1.Depressie

  2.Angsten

  3.OCD

  Significante comorbiditeit:

  1.Depressie

  2.Angsten

  3.OCD

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Echocardiografie van het hart.

  Percardiale uitstorting Vermindering van de LVMI

  Mitralisklep prolaps

  24

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Abnormaliteiten van het EKG

  QTCVerlenging

  U golfLage voltages

  25

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Hypofosfatemia

  Congestief hartfalen

  Refeeding oedeem (7-10 d)

  Hypomagnesemia

  Hypocalcemia

  Hyponatriemia

  Metabole Alkalose

  Abnormale levertesten

  Vertraagde maaglediging

  Osmotische Stress

  Constipatie (soms diarrhee)

  Refeeding problemen

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Een gewichtstoename van 0,3-0,5 kg/week in chronische en zeer ernstige AN patienten,anders een gewichtstoename van 0,5-1 kg/weekl bij in-patients.

  Out-patients max. 0,5 kg/week.

  30-40 kcal/kg soms 20 kcal/kg.

  Orale fosfaat, kalium, magnesium en tiamine supplementen zijn soms noodzakelijk.

  Enteral voeding indien toch gegeven zeer traag en gebruik isotone standaardvoedingen van 1 kcal /ml (lactose-vrij).

  Vroegtijdige ijzersupplementen zijn verboden in de vroege faze van refeeding omdat ze een verhoogde mortaliteit kunnen geven(=het nietgebonden ijzer werkt als een vij radikaal en veroorzaakt celschade.

  Maaltijden 3/ 3 snacks, vermijd grote porties.

  Dilutie van fruitsappen, isotone voedingssupplementen.

  Zink supplementen + vaak ook vitamine B12 supplementen(=vegetariers + veganisten).

  Aanbevelingen voor refeeding19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Vocht in Refeeding

  Hervoeding leidt tot expansie van de extracellulaire ruimte en daarom moet vocht zorgvuldig gegeven worden de eerste dagen tot weken van hervoeding.

  Gewichtstoename van meer dan 1 kg in de eerste week is het gevolg van vochtretentie.

  Vloeistof moet worden beperkt tot 800 tot 1000 cc / dag.

  Hypertensie, tachycardie en polypneu kunnen vroege tekenen van overvulling zijn.

  28

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Electrolyten in Refeeding

  Natrium moet zorgvuldig gegeven worden om overexpansie van de extracellulaire vocht te voorkomen.

  Extra fosfor is nodig bij refeeding: -250 mg -500 mg / dag voor 5-7 dagen kan nodig zijn.

  Serum kaliumspiegels moeten hoog normaal gehouden worden met 80-120 meq / dag

  Magnesium en thiamine dienen vaak ook gegeven te worden.

  29

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Goed Refeeding Schema : guidelines

  30

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Casus 1

  Vanessa 16,21 jaar

  Gewichtsverlies:34.48%

  BMI:13.32 kg/m

  Restrictief-Abusus laxativa

  2-3 years

  Palpitaties

  Pols:55 bpm BP:110/65 mm Hg

  Kalium:2.6 meq/L

  Metabole Alkalose,Cl

  Natrium:135 meq/L

  LVMI: 26.07 g/m 2.7

  Pericardiale effusie: max.0.9 cm

  QTc:460 msec

  QTc dispersie:118 msec

  U waves

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Casus 2

  Louise 15,5 jaar

  Gewichtsverlies:30%

  Duur: 9 maanden

  BMI:14,7 kg/m

  Laatste menses:02/2015

  Syncopes

  IGF-1:40,1ng:ml(121-564)

  Creatinine:1,11 mg/dl

  Ferritine:192 g/dl

  Pols:41 bpm

  Temperatuur:35,3C

  BD:81/51 mm Hg

  Na:149

  EKG:zeer kleine voltages

  Echocardio:PE:1 cm

  32

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Casus 3

  Marie 16jaar

  Hoogste gewicht:56 kg

  Huidig gewicht:50 kg

  Lengte:165 cm

  10% gewichtsverlies over 3 maanden

  Acrocyanose

  Pols:67 bpm

  BD: 100/60 mm Hg

  IGF-1:normaal

  EKG:normaal

  Echo cor:MI(1/4)

  33

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Verschillende peilers

  34

  Aanmelding klachten Hulpvraag

  (kinder)psychiaterpsycholoog

  medisch onderzoek

  Huisarts/kinderartsscreening medisch onderzoek

  CLB

  Schoolarts

  Diagnose & indicatiestelling

  Begeleiding/behandeling

  multidisciplinair

  Ambulant

  multidisciplinair

  Residentieel door multidisciplinair team(kinder)arts, therapeut,

  (kinder)psychiater, ditiste, psychomotore therapeut,

  creatieve therapeut,

  fysiotherapeut,

  verpleegkundige,

  Ditiste Huisarts/ (kinder)arts

  Ditiste

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • Multidisciplinaire team = noodzakelijk

  35

  kind/jongere

  (groot)ouders

  voedingsdeskundige/ditiste

  kinderarts kinder- en jeugdpsychiater

  broers/zussen

  psycholoog

  verpleegkundige

  psychomotoretherapeut

  school

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • websites

  36

  www.eetexpert.be, informatie en behandelingsplannen voor alle hulpverleners bij eetstoornissen, ondersteund door de Vlaamse Overheid

  www.anbn.be, vereniging voor personen met eetstoornis en hun familieleden > in Leuven is er een inloophuis

  www.eetstoornis.be, met praktische tips over concrete vragen bij eetstoornissen

  www.dieetbehandelingsrichlijn.nl

  www.proud2Bme.nl, voor jongeren die worstelen met zichzelf

  www.v-a-e.be, Vlaamse Academie Eetstoornissen vzw, samenwerking tussen verschillende eetstoorniscentra in Vlaanderen zowel voor onderzoek als voor behandeling

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'

 • 37

  19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie'