28
Susunan Saraf Pusat (otak dan medula spinalis) Susunan Saraf Tepi

Somatik Aferen Dan Eferen.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Susunan Saraf Pusat(otak dan medula spinalis)

Susunan Saraf Tepi

Susunan Saraf Pusat(otak dan medula spinalis)

Susunan Saraf TepiJaras Aferen

Reseptor

Susunan Saraf Pusat(otak dan medula spinalis)

Susunan Saraf TepiJaras Aferen

Reseptor

Jaras Eferen

Efektor

Susunan Saraf Pusat(otak dan medula spinalis)

Susunan Saraf TepiJaras Aferen

Reseptor

Jaras Eferen

Efektor

viseral somatik otonom somatik

Komponen sistem saraf

aferen

eferen

Komponen sistem saraf

aferen

eferen

somatik

somatik

viseral

viseral

Komponen sistem saraf

aferen

eferen

somatik

somatik

viseral

viseral

umum

umumumum

umumkhusus

khususkhusus

khusus

Komponen sistem saraf

aferen

somatik

umum

ASU

Sensasi umum : nyeri, suhu, raba, tekan, proprioseptif, dll.

Komponen sistem saraf

aferen

somatik

khusus

ASK

Organ pendengaran, organ keseimbangan, organ

penglihatan

Komponen sistem saraf

aferen

viseral

umum

AVU

Sensasi umum dari organ visera (visceroceptive)

Komponen sistem saraf

aferen

viseral

khusus

AVK

Organ pengecap, organ penghidu

umm

ESU

Sistem otot rangka

Komponen sistem saraf

eferen

somatik

umum

ESK

Tidak ada (dalam kepustakaan Belanda / Belgia : otot-otot yang berasal dari lengkung branchial

Komponen sistem saraf

eferen

somatik

khusus

EVU

Sistem saraf otonom

Komponen sistem saraf

eferen

viseral

umum

EVK

Otot-otot yang berasal dari lengkung branchial

Komponen sistem saraf

eferen

viseral

khusus

Pembagian serabut saraf

komisural asosiasi proyeksi

Neuron pada Jaras Asenden

korteks

III

thalamus

II

IMS

Neuron pada Jaras Asenden

korteks

III

thalamus

II

IMS

1. Sistem penghantar nyeri dan suhu

2. Sistem penghantar sensasi raba dan tekan

3. Sistem penghantar sensasi proprioseptif dan diskriminasi

Neuron pada Jaras Desenden

MS

korteks

Decussatio pyramidum

UMN

ototLMN

Neuron pada Jaras Desenden

MS

korteks

Decussatio pyramidum

UMNKelumpuhan

tipe UMN

ototLMN

Kelumpuhan tipe LMN

Komponen N.VII

AVU AVK

EVU EVK

Komponen N.VII

AVU AVK

Ggl. geniculi

Nucl. Tract. solitarius

Komponen N.VII

AVU AVK

EVU EVK

Ggl. geniculi

Nucl. Tract. solitarius

Nucl. Salivatorius

sup.

Ggl.submandibularis

Nucl. Motorik n. VII

ASK proprioseptif

Komponen N.VIII

ASK eksteroseptif

Komponen N.VIII

ASK proprioseptif

ASK eksteroseptif

Ggl.vestibulare

Nuclei vestibulares cerebellum

Ggl.spirale

Nuclei cochleares

Tr.vestibulospinalis

FLM

thalamus

Nuclei vestibulaares

cerebellum

Organ keseimbangan