of 32 /32

Sokolacke novine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sin

Citation preview

Page 1: Sokolacke novine
Page 2: Sokolacke novine
Page 3: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ АКТУЕЛНОСТИ 3

Иако је Информација о извршењу буџетаопштине Соколац за прва три мјесеца ове годинеподржана без примједби већином гласова, често су сеодборници враћали овој теми кроз расправу оИзвјештају о проведеним активностима изградњеетно-села на Равној Романији и Спортског центра„Бара“.

Повод је, у најкраћем, чињеница да уопштинској управи имају много амбиција уреализацији неколико битних пројеката у областиинфраструктуре, али је због општег недостатка новцау Републици Српској смањен прилив новца у оп-штинску касу, што кочи планиране инвестиције.

Централна тема расправе на 16. сједници Ску-пштине општине Соколац био је Извјештај о про-веденим активностима изградње етно-села на РавнојРоманији и Спортског центра „Бара“, односно проши-рења постојећег изградњом базена и нових садржаја,укључујући и тениске терене.

- За прва три мјесеца ове године извршењебуџета је реално негдје око милион КМ, што је око 54одсто у односу на планирани. На извршење буџетаутицали су смањење прихода од ПДВ-а и приходи одкориштења природних ресурса. У поменутом периодуније наплаћено ништа од концесија за кориштењепољопривредног земљишта, а пореска управа је ка-снила са рјешењима за пореске обвезнике на подручјуове општине, тако да је мали степен наплате-рекао јеначелник општине Соколац Милован Бјелица, увјеренда ће се стање у овој области поправити у наредномпериоду.

На примједбе из опозициног клуба СНСД-а дајавност треба да зна колико ће коштати изградња етно-села и базена, ко ће и са колико процената учествоватиу финансирању, када се може очекивати почетак изавршетак радова и на који начин ће бити заокруженафинансијка конструкција, начелник Бјелица је појасниода је ријеч о два капитална пројекта за ову локалнузаједницу, са посебним значајем и за Републику Српску.

- Првобитна идеја о изградњи етно-села пре-точена је, за почетак, у одређивање парцеле на којој ћесе градити објекти, а затим ангажовање пројектантскекуће која ће израдити локацијске услове и пратећеелементе. У међувремену је доста урађено на припремитерена на Равној Романији. Како је ово жив пројекат,иде се фазно и сада се завршава пројектовањеосновних објеката у оквиру етно-села. Имамо обавеза икада су у питању снабдијевање електричном енергијом,водом и рјешавање отпадних вода. И за то смо радилипројекте. Урађени су идејни пројекти, који суприхваћени од надлежног предузећа „Електродистри-буције“ Пале, кад је у питању измјештање нис-конапонске мреже и далековода који иде преко РавнеРоманије-појаснио је начелник општине Соколац инајавио формирање предузећа које ће се бавити

изградњом етно-села. С обзиром да општина Соколац уовај пројекат улази са око 50 ха земљишта, њен улог ћеизносити око 500.000 КМ.

Према његовим ријечима, активности окорјешавања правног статуса новог предузећа подназивом „Лотика Република Српска“ приводе се крају,тако да ће у наредном преиоду наставити са радовимана изградњи основних објеката етно-села.

-Било је мало застоја са потенцијалниминвеститором, славним режисером Емиром Кусту-рицом, јер му је требало времена да, уз низ обавеза,региструје ново предузеће са којим ће ући у овајпројекат. Његово раније формирано предузеће, усарадњи са општином Вишеград, није могло да сепојави у нашем случају јер је за изградњу Андрићградадобило концесије од те локалне заједнице, тако да је тозаједничко предузеће господина Кустурице, Владе РС иопштине Вишеград. То привредно друштво већ имасвоја права и обавезе, па је формирано ново предузеће„Лотика Република Српска“. Све речено је потврда даћемо у наредним данима наставити радове наосновним објектима етно-села. Средства су резе-рвисана и не троше за друге намјене. Оптимиста сам даће на Романији нићи етно-село по узору на Мећавник-категоричан је начелник Бјелица.

Образлажући оправданост пројекта проши-рења Спортског центра „Бара“, начелник општинеСоколац је информисао одборнике да су пројектомпредвиђени: отворени базен димензија 25 м x 13,5 м,базен за непливаче димензија 10 м x 12 м, базен задјецу, тениска игралишта, клизалиште и пратећисадржаји. Према његовим ријечима, за реализацију овогпројекта биће потребно око 600.000 КМ.

Одборници Партије демократског прогресаподржали су изградњу етно-села и Спортског центра„Бара“ под условом да надлежни у општинској управио свим активностима редовно информишу предста-внике локалне власти и јавност.

Већином гласова на јунској сједници локалногпарламента дата је подршка начелнику општинеСоколац да у преговорима са Банком договорипролонгирање обавеза општине по кредитнимзадужењима из 2009. и 2013. године и сачини анексуговора према коме ће се кредитне обавезе продужитиса девет на 12 година a да грејс период буде шестмјесеци, што би у овом моменту олакшало рад локалнојуправи и умањило неликвидност у општинској каси. Наисти начин дата је сагласност да се дио кредитнихсредстава од 319.000 КМ, повучених за изградњубазена, може користити за измирење текућих обавезаи потреба. Одборници су данас прихватили и закључакда начелник општине учини све да се обезбиједиосновни енергент за сљедећу сезону гријања и даизврши релокацију средстава за додатну набавкуенергента за Топлану. Добрила Абазовић

Сједница Скупштине општине Соколац

ДАТА ПОДРШКА ЕТНО-СЕЛУ И СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ

СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ - Излазе једанпут мјесечно - Оснивач: Општина Соколац – Издавач: Јавно предузеће „Инфо

центар“ Соколац – За издавача : Бранимир Ђурковић – Уредник: Велемир Елез – Редакција: Грујо Караџић,

Добрила Абазовић, Јелена Јанковић, Бранка Радоњић, Марко Шука, Јелена Маринковић, сарадник Свјетлана

Рајић, лектор Сузана Пржуљ, техничка припрема Митар Грујић, насловна страна Драган Реновица – Адреса

редакције: Гласиначка б.б. 71350 Соколац – Е mail [email protected] – Штампа: „Штампарија Соколац“.

Рјешењем Министарства информација Републике Српске број: 01- 56 / 95 до 16.2.1995. године лист је уписан у

регистар јавних гласила под редним бројем 93.

Page 4: Sokolacke novine

4 АКТУЕЛНОСТИ СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

У присуству великог броја

званица, представника републи-

чких институција и организација,

представника Парламентарне ску-

пштине БиХ, амбасадора Србије у

БиХ, представника општина Сараје-

вско-романијске регије и бројних

гостију, обиљежена је 19-годишњи-

ца одбране Сарајевско -романијске

регије.

Служењем помена у Војни-

чком гробљу у Сокоцу,уз пригодан

поетски рецитал и парастос у Ма-

настиру Светог Георгија на Равној

Романији , обиљежен је 16.јун, Дан

одбране Сарајевско-романијске ре-

гије. Вијенце на централни крст у

Војничком гробљу у Сокоцу поло-

жили су: изасланик предсједника

Републике Српске, делегације На-

родне скупштине Републике Срп-

ске, Парламентарне скупштине БиХ,

амбасадор Србије у БиХ, делагација

Борачке организације Републике

Српске, заједничка делегација Уд-

ружења породица несталих и заро-

бљених бораца и цивила, Савеза

удружења ратних војних инвалида

РС и Савеза логораша Републике

Српске, те делегација Оружаних сна-

га БиХ- Пјешадијски пук Република

Српска, делегација општина Града

Источно Сарајево и делагација

општине Соколац.

Обраћајући се присутним

новинарима, након служења поме-

на, министар рада, борачке и инва-

лидске заштите у Влади РС Петар

Ђокић, између осталог, рекао је да је

обавеза свих нас да обиљежавамо

догађаје из минулог Отаџбинског

рата, да се сјећамо херојске борбе за

слободу и стварање Републике

Српске. То је наша трајна дужност

према погинулим борцима и

њиховим породицама. Морамо сачу-

вати достојанство српских бора-

ца,њихових породица, оних који су

бранећи своју дјецу и свој народ,

животе уградили у темеље РС. Овај

спомен - комплекс мора бити мјесто

поклоњења свих грађана РС и свих

добронамјерних људи. Истрајаћемо

и у потпуности ћемо обновити

укопна мјеста наших јунака, из-

градити нове садржаје - рекао је

Ђокић.

Начелник општине Соколац

Милован Бјелица, у изјави за нови-

наре,захвалио је на помоћи предста-

вницима Владе Републике Српске и

Министарству саобраћаја и веза РС

,посебно за обнављање надгробних

споменика и изградњу пратећих

садржаја у Војничком гробљу.

Након помена у Војничком

гробљу у Сокоцу, у Манастиру

Светог великомученика Георгија на

Равној Романији служен је парастос

за погинуле борце Сарајевско-рома-

нијске регије. Њихових 4.000 имена,

уписаних на мермерним плочама

унутрашњих зидова храма, опоми-

њу и подсјећају на херојску борбу

српског народа за слободу и ствара-

ње РС. Након читања свих имена

погинулих бораца, присутнима се

обратио настојатељ манастира Ан-

дреј Ковачевић, истакавши да

спискови још увијек нису завршени

и да се сваке године допуњују новим

именима. Г. К.

Обиљежен Дан одбране Сарајевско –романијске регије

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВЕ ХЕРОЈСКА ДЈЕЛА

Полагање вијенаца на централни крст у Војничком спомен-гробљу

У манастиру “Светог великомученика Георгија” на Равној Рома-

нији служен је парастос за погинуле српске борце

Page 5: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ АКТУЕЛНОСТИ 5

Одборници Скупштине Града Источно

Сарајево су 27. јуна расправљали о стању без-

бједности на простору Града. Како се наводи у

информацији, стање безбједности у прошлој

години било је на задовољавајућем нивоу. До

овакве оцјене се дошло сумирањем и анализом

статистичких података. Било је и одређених

погоршања безбједоносне ситуације, прије свега у

току марта 2013. године, након два тешка убиства

и једног покушаја убиства на подручју општине

Пале.

-Убиство малољетне дјевојке изазвало је

велику узнемиреност грађана, што је посљедица

трагичних околности под којима се десило, али и

неких тенденциозних написа у медијима који су

овај случај повезивали са ранијим тешким

убиствима почињеним на простору Источног

Сарајева - стоји у информацији.

У поменутој информацији се истиче да је

скоро потпуно потиснута чињеница да су

припадници полиције правовремено реаговали,

организовали потјеру за починиоцима убиства и

ухапсили их за двадесетак минута.

Почетком и крајем прошле године, како се

даље наводи у информацији о стању безбједности,

дошло је до наглог повећања имовинских

деликата, нарочито у општини Пале, али и на

подручју Источног Новог Сарајева и Источне

Илиџе.

На сједници Скупштине Града Источно

Сарајево усвојени су Извјештај о раду установа за

културу и културним садржајима на подручју

Града, Извјештај о реализацији пројеката и

манифестација из области културе који се

финансирају из градског буџета и Извјештај о

стању организованости цивилне заштите с

освртом на материјалну опремљеност јединица

које припадају Граду Источно Сарајево, као и више

одлука.

Градоначелник Града Источно Сарајево

Ненад Самарџија упознао је одборнике о важним

детаљима везаним за организацију

бициклистичке трке „Sarajevo Grand Prix “, која је

изазвала бројне полемике.

-Није постојао ниједан разлог да се води

полемика око одржавања ове спортске

манифестације, чији је дио одржан и на

територији Града Источно Сарајево. Трка је

одржана у организацији Амбасаде Француске у

БиХ, а добила је и подршку Владе Француске.

Позван сам да присуствујем овом међународном

спортском догађају, што сам и учинио. Старт је био

пред Скупштином Града. Поред представника

Града Источно Сарајево, овој манифестацији

присуствовали су и високи званичници –

амбасадор Француске у Сарајеву Роланд Жил и

предсједник Предсједништва БиХ Бакир

Изетбеговић. Није тачна тврдња да Влада

Републике Српске није била укључена у

организацију трке. Посједујемо документацију

да је Министарство унутрашњих послова РС дало

сагласност да се трка може одржати и на подручју

Српске, односно на поростору Града Источно

Сарајево. У томе не видим ништа лоше. Од

амбасадора Француске сазнали смо да је

сагласност за одржавање ове спортске

манифестације дао и предсједник РС Милорад

Додик. Морамо престати са политичким

подметањима. Убрзо ћемо, везано за овај догађај,

у јавност изаћи са ширим саопштењем- рекао је

Самарџија.

Сједници Скупштине Града Источно

Сарајево нису присуствовали одборници СНСД-а.

Шеф Клуба одборника ове партије у Скупштини

Града Александар Тодоровић раније је најавио да

одборници СНСД-а неће присуствовати

скупштинском засједању, већ свечаном отварању

Градског парка и откривању Споменика Гаврилу

Принципу у Источном Новом Сарајеву.

В. Елез

Сједница Скупштине Града Источно Сарајево

СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕМ НИВОУ

Почетком и крајем прошле године, како се наводи у информацији о стању безбједности,дошло је до наглог повећања имовинских деликата, нарочито у општини Пале, али ина подручју Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе

Са сједнице Скупштине Града

Page 6: Sokolacke novine

6 АКТУЕЛНОСТИ СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Члан Предсједништва БиХ из Републике Српске

Небојша Радмановић, предсједник Српске Милорад

Додик и начелник општине Источно Ново Сарајево

Љубиша Ћосић су 27. јуна открили Споменик Гаврилу

Принципу у новоизграђеном Градском парку у

Источном Новом Сарајеву,у оквиру Видовданских

свечаности и обиљежавања стогодишњице од почетка

Првог свјетског рата .

Како је истакао начелник општине Источно

Ново Сарајево Љубиша Ћосић, Гаврило Принцип је

херој српског народа , а овај споменик у Источном

Сарајеву има посебну симболику, јер је спој херојске

прошлости српског народа и времена које долази.

-Ту везу прошлости и будућности градиће

генерације које долазе. Градски парк је одраз и потреба

становништва свих генерација Источног Сарајева. Ово

ће бити један од најљепших паркова са најљепшим

спомеником у Источном Сарајеву, али и у Републици

Српској- рекао је Ћосић.

Члан Предсједништва БиХ из РС Небојша

Радмановић рекао је да је чин Гаврила Принципа био

чин за слободу.

-Његов пуцањ био је увод у оно што су неки

Европљани припремали годинама. Срби су из тог рата

изашли као побједници. Видовдан није само вјерски

празник већ и дан присјећања на жртвовање и битке за

слободу. Данас имамо Гаврила Принципа у Источном

Сарајеву, револуционара, човјека који је за нас вијек

надања. Сјећамо се младобосанаца и Гавила Принципа

са поносом – нагласио је Радмановић и подсјетио да су

поданици Адолфа Хитлера скинули спомен - плочу

Гаврилу Принципу у Сарајеву 1941. године и однијели

је, да би, након посљедњег рата, она поново била

скинута.

Након свечаности откривања Споменика

Гаврилу Принципу, предсједник РС Милорад Додик

одговарао је на питања бројних новинара. Говорио је о

значају његовања успомена и сјећања на великане из

српске историје и о тешкоћама са којима се сусрећу

Срби у данашњој БиХ.

-Откривањем Споменика Гаврилу Принципу у

Источном Сарајеву шаље се порука да су Срби поносни

на своју историју и борбу за слободу. Поносни смо на све

што су наши преци чинили да дођемо у позицију да

одбранимо право на свој идентитет, који се данас

урушава чињеницом да се угрожава све што јесте

српска историја и за што смо ми наивно вјеровали да

је заједничка историја. Сви борци српског народа за

слободу су наши свијетли преци и наши јунаци. Нећемо

одустати од обиљежавања важних догађаја и личности,

без обзира на суморне поруке које добијамо из

федералног Сарајева да српска историја може бити

само негативна - рекао је Додик, нагласивши да су

Срби истјерани из Сарајева у Отаџбинском рату, да су

им одузети станови, имовина, историја.

- Сасвим је било логично да са одласком Срба из

Сарајева одлази и историја коју су стварали на том

простору. Овог тренутка треба, на овом мјесту, јасно

рећи да народи који живе у БиХ никада нису били на

једној страни. Подијељени су и данас. Ни о Сарајевском

атентату немамо исто мишљење. Никада нисмо били

заједно, ни у тузи, ни у весељу, не обиљежавамо

заједнички празнике, а то најбоље показују ови дани,

јер се исти историјски догађај покушава приказати на

другачији начин. Слободарство младобосанаца се

проглашава тероризом, што српски народ и сав

слободољубиви свијет не може и не смије прихватити

– истакао је Додик.

У изградњу Градског парка у Источном Новом

Сарајеву уложено је 350. 000 КМ.

Аутор Споменика Гаврилу Принципу, чија је

висина два метра и који је изливен у бронзи, академски

је вајар и професор Академије ликовних умјетности у

Београду Зоран Кузмановић.

Присутни на свечаности у Источном Новом

Сарајеву имали су прилику да виде и пригодан

умјетнички програм у коме је учествовао Мјешовити

хор Средњошколског центра Источна Илиџа и

Културног центра Источно Ново Сарајево.

В. Елез

У Источном Новом Сарајеву

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ

Откривањем Споменика Гаврилу Принципу у Источном Сарајеву шаље се порука да суСрби поносни на своју историју и борбу за слободу. Поносни смо на све што су наши прецичинили да дођемо у позицију да одбранимо право на свој идентитет, који се данасурушава чињеницом да се угрожава све што јесте српска историја и за што смо минаивно вјеровали да је заједничка историја. Сви борци српског народа за слободу су нашисвијетли преци и наши јунаци- рекао је предсједник РС Милорад Додик

Са свечаности откривања споменика Гаврилу

Принципу

Page 7: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ АКТУЕЛНОСТИ 7

У организацији Борачке организације оп-

штине Пале, родбина, саборци, представници борачких

организација са простора Сарајевско-романијске

регије, Града Источно Сарајево и општина са подручја

Сарајевско-романијске регије посјетили су мјесто Луке

код Хан Пијеска, гдје је 4. маја 1992. године погинуло

45 српских бораца. Они су убијени од стране

припадника муслиманских паравојних формација из

Жепе и сусједних мјеста. Кренули су српски борци да

доставе храну, воду и друге потрепштине при-

падницима ЈНА, који су дежурали на радио-релејном

систему на брду Зловрх. Уморени су на звјерски начин,

из засједе, на врлетном простору, без могућности да

пруже било какав отпор непријатељу. Нападнути су

мучки, и поред договора са представницима мусли-

манских јединица да могу мирно и безбједно проћи до

Зловрха.

Парастос у Лукама служио је протојереј ста-

врофор из Пала Момир Васиљевић, који је подсјетио на

обавезу живих да његују успомене на јунаке српске, да

генерацијама које долазе преносе истину о страдању

у Лукама, да се моле за душе мученика, оних који су

убијани само зато што су припадали српском народу.

Предсједник Борачке организације општине

Пале Михајло Парађина изразио је огорченост што још

увијек нико није процесуиран за злочин у Лукама.

-Постоје видео и фоно записи, документи,

свједоци, људи који могу свједочити да се овдје дого-

дио страшан злочин, нешто што не може проћи нека-

жњено. Непроцесуирање и неименовање злочинаца је

одраз политичке воље, па и силе и снаге оних што

штите починиоце злодјела, а не правних чињеница -

рекао је Парађина.

Парађина је говорио и о ономе што се може на-

звати небригом органа власти према борачкој попула-

цији.

-Република Српска је највреднија тековина

Одбрамбено-отаџбинског рата, и то сви морају знати и

имати на уму. Оно што није у реду је да Српска, оваква

каква јесте, није кројена по мјери бораца, јер нам се није

одужила на начин који заслужујемо. Ми не прихватамо

да ратни војни инвалиди, демобилисани борци буду у

стању социјалне потребе. Наша егзистенцијална пита-

ња морају бити рјешавана брже, квалитетније и

праведније – истакао је Парађина.

Начелник општине Пале Миодраг Ковачевић

казао је да су Пале четвртог мајског дана прве ратне

године преживјеле један од најтежих тренутака у својој

новијој историји.

-Иако је муслиманско становништво у тим

данима још увијек живјело на Палама, није било ни-

какве освете нити одмазде. Ником од њих није се ништа

непријатно догодило. Након тог немилог догађаја, те

велике трагадије за нашу општину и шире, Муслимани

су мирно, без икаквог притиска, самоиницијативно

напустили простор наше општине. Морамо се данас,

након 22 године, поносити достојанством Паљана у

том тешком времену - рекао је Ковачевић.

Супруга погинулог борца Новице - Милојка

Јокић, пуних осамнаест година, сваког 4. јуна, долази

у Луке да се поклони сјенима српских бораца. Не може

да се, како рече, помири са чињеницом да је, из године

у годину, све мање политичара на мјесту великог

страдања.

-Не могу а да не примијетим да све мање поли-

тичара долази на ово мјесто. Преостали смо ми, поро-

дице, и представници борачких организација. Тужно је

да преко 80 одсто дјеце овдје погинулих бораца данас

немају посао. Држава за коју су они погинули забо-

равила је њихове заслуге . То нам веома тешко пада, са

тим не можемо да се помиримо. Желим то гласно да

кажем овдје, на овом мјесту страдања - рекла је Јоки-

ћева.

Вијенце на спомен-обиљежје у Лукама поло-

жиле су делегације борачких организација са подручја

Сарајевско-романијске регије, Града Источно Сарајево,

Удружења „Бели вукови“ са Пала, породице погинулих

бораца и други.

Припремио В. Елез

У мјесту Луке, код Хан Пијеска

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 45 СРПСКИХ БОРАЦА

Парастос у Лукама служио је протојереј ставрофор из Пала Момир Васиљевић, који јеподсјетио на обавезу живих да његују успомене на јунаке српске, да генерацијама коједолазе преносе истину о страдању у Лукама, да се моле за душе мученика, оних који суубијани само зато што су припадали српском народу

Делегација општине Пале положила је вијенац

на спомен-обиљежје у Лукама

Page 8: Sokolacke novine

8 АКТУЕЛНОСТИ СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Након што је проведена тендерска процедура, ускладу са првом компонентом пројекта „Снадбијевањеводом и канализација Сокоца“, извођачи радова- „АА-комерц“ из Пала и „Рајак ВоБ“ из Сокоца уведени су у посаокрајем марта.

Водовод КнежинаРадови на изради примарног потисног цјевовода

од Врела Биоштице према резервоару водовода Кнежинана Копљевићима теку планираним динамиком, као ирадови на санацији примарног вода од Психијатријскеболнице у Подроманији ка градском насељу Соколац.

-Урадили смо 1.500 од укупно 3.000 метара.Преостало је да урадимо цјевовод у дужини 1,5 км ипумпну станицу. Надамо се да ћемо испунити рок и својдио посла завршити на вријеме - вјерује директорпредузећа „Рајак ВоБ“ Душко Рајак.

Ова фирма је, према договору са партнером упослу, добила задатак да изгради примарни потисницјевовод од Врела Биоштице до резервоара наКопљевићима, да изврши набавку и уградњу око 2.000водомјера са 4.000 вентила, те хидраната и друге опремеза градско насеље Соколац. Преузели су обавезу набавке иуградње двије црпне пумпе капацитета 20 литара усекунди, за испумпавање воде у резервоар на висину од200 метара. Поменути послови представљају диокомпоненте -1, пројекта „Снабдијевање водом иканализација општине Соколац“, укупне вриједности од934.650 КМ.

- ЛОТ -1, везан за набавку и замјену опреме насекундарној мрежи у Сокоцу, иде својом динамиком.Опрема је набављена. Укупна инвестиција за ова триподпројекта је око 934.650 КМ, с тим да је за набавку изамјену опреме планирано 259.431 КМ, за потиснипримарни цјевовод водовода Кнежина 136.000 КМ, аостатак за реконструкцију водовода кроз насеље Соколац,од Подроманије - истиче начелник Одјељења за просторноуређење и стамбено -комуналне послове општинеСоколац Миломир Рајић.

-Веома често остајемо без воде, па је довозимо саудаљених извора. Био сам принуђен да изградим купатилоу приземљу куће, јер бојлер не могу да користим збоглошег притиска и слабог дотока - каже Никола Станишић,који се након избјеглиштва из Олова настанио у селуКопљевићи. Расим Врабац из Турковића такође се радујесанацији водовода.

Мјештани овог подручја често остају жедни јерводовод, изграђен 1978. године, не одговара потребама277 потрошача у селима Кадића Брдо, Кетеновићи,Казмерићи, Турковићи, Копљевићи и Кнежина.

Санација водовода СоколацУ оквиру пројекта „Снабдијевање водом и

канализација Сокоца“, радови су почели и на санацијипримарног вода од Психијатријске болнице у Подроманијика градском насељу. Овај дио посла повјерен је фирми „АА-комерц“ из Пала, према договору при формирањуконзорцијума.

- Са Психијатријском болницом договорили смода почнемо извођење радова управо од њиховог објектазбог губитака на постојећој мрежи, како бисмо што пријеријешили тај дугогодишњи проблем. Изведен је диорадова на краку од Психијатријске болнице до дионицеПодроманија - Соколац, магистралног пута Сарајево -Зворник, и дио према засеоку Зечевићи, гдје је такођемањи профил цијеви. Радови се настављају према насељуСоколац, до моста на улазу у град из правца Хан Пијесак,укупне дужине 3.300 метара - тврде у Одјељењу запросторно уређење општине Соколац.

- Први шлепери са полиетиленским цијевимастигли су 7. маја, након чега смо почели са ископом каналаи полагањем цјевовода. „АА-комерц“ ће у првој фазиизградње водовода, у дужини од 3.300 метара, иградити37 шахтова и извести низ пратећих радова. До сада јеурађено око 1.000 метара примарног цјевовода, набављенесу све цијеви и фазни комади за комплетан пројекат.Цијелом дужином трасе за полагање цијеви налазе сеинсталације струје, телефонски каблови и кућниприкључци водовода, тако да извођење радова захтијевавелику пажњу и доста ручног ископа, али како ми имамовелико искуство у извођењу ових радова, уколико сепојаве проблеми, ми ћемо их рјешавати у ходу. ГрађанеСокоца молимо за разумијевање и стрпљење и уколикодође до повремених прекида, ми ћемо настојати да будуотклоњени у најкраћем могућем року - нагласила јеАлександра Чворо, представник фирме „АА-комер“ Пале.

Ово предузеће је са малим закашњењем почело сарадовима на санацији примарног вода из правцаПсихијатријске болнице у Подроманији, јер је билоангажовано на рашчишћавању путева и санацијиводовода, те на превозу хуманитарне помоћи подручјимакоја су била угрожена поплавама, у координацији саопштином Пале и Републичким Црвеним крстом, а узсагласност инвеститора и надзорног органа.

-Радови доста добро напредују. Ово је првакомпонента, а рок за завршетак радова је шест мјесеци,што значи крај септембра, јер су извођачи уведени у посао27. марта. Уколико не буде неких сметњи, мислим да ћепосао изградње примарног вода Кнежина, набавка иуградња опреме и санација примарног вода у градскомнасељу Соколац бити завршени и раније -рекао је за Инфорадио инжињер Александар Митровић, члан Надзорногоргана.

У оквиру пројекта „Снабдијевање водом иканализација општине Соколац“ биће реализована икомпонента -2 која садржи седам подпројеката.

-Када сагледамо пројекте које тренутно изводимо

Радови на санацији водовода у пуном јеку

БОЉЕ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ ОД ЈЕСЕНИЗа непуна два мјесеца потећи ће вода у резервоар водовода Кнежина, становништво ћебити уредно снабдијевено водом а санација примарног вода од Психијатријске болницеу Подроманији ка градском насељу биће завршена до јесени, тврде одговорни у општиниСоколац

Page 9: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ АКТУЕЛНОСТИ 9

у оквиру компоненте - 1, стекнемо утисак да смо општинакоја је успјешно стартовала у реализацији ових пројеката.Урађени су главни пројекти и њихова ревизија. Извршенаје оцјена свих подпројеката компоненте -2 од странеконсултанта Драгане Васић и упућен је извјештај Тиму зауправљање пројектима (ТУП) и Европској инвестиционојбанци. Очекујемо повољну оцјену да бисмо ушли у израдутендерске документације. Један од подпројекатакомпоненте -2 је реконструкција примарног водовода

Брезјак-Кула (Селишта) као дијела водоводног системакоји се реализује заједно са општином Рогатица.Вриједност овог подпројекта је 450.000 КМ - каженачелник Одјељења за просторно уређење општинеСоколац.

За трећу компоненту пројекта „Снабдијевањаводом и канализација Сокоца“ главни подпројекти суурађени, а односе се на изградњу колектора за фекалнуканализацију Мајдани-Брезјак-Подроманија. Д. А.

Почела изградња водовода за рубна села измеђуРогатице, Сокоца и Пала

ПРОЈЕКАТ ВИЈЕКА БИЋЕ РЕАЛИЗОВАН ДО 2016.

Oпштина Рогатица ће у овој години ући уреализацију три пројекта у области водоснабдијевања, алипосебно мјесто по значају и вриједности припада изгра-дњи водовода за рубна села на мјесном подручју Стјеницеи ширем подручју Сочица. То је заједнички пројекат саопштином Соколац, чијом реализацијом ће се водомснабдјети села између ове двије локалне заједнице.

Ријеч је о изградњи примарног водовода за мјесноподручје Стјенице и дио мјесног подручја Бјелосављевићи,што су бољи познаваоци стања у овом безводном подручјуназвали „пројекат вијека“. Да је тако, потврђује податак даће се са овог система напојити више од 300 домаћинстава,од села Кула на средишту Гласинца до Стјеница, неколикорубних соколачких села, Манастир Свете Тројице уОзерковићима, те рубна рогатичка села на широкомподручју Стјеница, од Гриваца до сочичког платоа, којиобухавата више од десет села, до мјесне заједницеЛађевине према Месићима, на тромеђи општина Соколац,Рогатица и Пале.

-Средином маја започели смо раскресивањетерена и прављење пута од Куле према узвишењу Витањ.Уз ове припремне радове, уговорено је и копање рова ипостављање цијеви. Обезбијеђене су цијеви и договоренаизградња базена на брду Витањ, капацитета 250 метаракубних- рекао је начелник општине Рогатица ТомоПухалац. Он се нада да ће се до јесени са радовима наизградњи примарног вода стићи на Стублено брдо кодСтјеница, гдје ће бити изграђени главни резервоари. Са овекоте мрежа ће се даље ширити према стјеничком платоуи ширем подручју Сочица. Ако све буде текло планираномдинамиком, вода ће у домаћинствима поменутог подручјапотећи 2016. године.

Општина Рогатица је обезбиједила пројектнудокументацију, тако да сада слиједи „привлачење“средстава из других институција, фондова и донатора којисе баве питањима инфраструктуре на нивоу Босне иХерцеговине.

-Пројекат ће коштати 3,5 милиона КМ ипокуцаћемо на сва врата да обезбиједимо средства.Финансијска конструкција није у потпуности заокружена,па ће се ићи фазу по фазу. Ако завршимо све што сам рекаодо јесени, направићемо даљу стратегију реализације.Размотрићемо и могућност да једним дијелом играђанство учествује. Снабдјети водом велико мјесноподручје Стјеница и плато Сочица је тежња стара стотинугодина, зато можемо рећи да је ово веома храбар потез. Свиранији покушаји су пропали, али изградња водовода, усарадњи са сусједним Сокоцем, најбоља је варијанта јерсмо убрзали послове - тврди начелник Пухалац.Према његовим ријечима, постигнута је велика уштеда,

јер су раније варијанте довођења воде са извориштаРакитница и Берег захтијевале много више новца ивремена.

У општини Соколац су за овај пројекат урадилипројектну документацију која очекује „зелено свјетло“ од

надлежног тијела Владе РС, како би се спровела тендерскапроцедура и изашло на терен.

-Обавеза општине Соколац, у оквиру заједничкогпројекта са сусједном Рогатицом, биће од 450.000 до600.000 КМ и подразумијева, у првом ЛОТ-у, изградњупримарног водовода од Психијатријске болнице Соколацдо мјеста Кула.

- Надам се да ћемо у сљедећем мјесецу расписатитендер, за то ће бити обезбијеђена (резервисана) средства.Након тога ће се радити секундарна мрежа, за дио мјесногподручја Бјелосављевићи, за Вучетиће, Радовиће и другезасеоке на том правцу, али и за будућу индустријску зону„Подроманија“. Ми смо провели први ЛОТ компоненте -1пројекта „Снабдијевање водом и канализација“ и већимамо значајну уштеду, тако да планирамо уштедјетивише од милион КМ у односу на предрачун који је рађенза овај пројекат, тим прије што смо урадили већ неколикопројеката у претходном периоду на овом дијелуинфраструктуре - истакао је начелник општине СоколацМилован Бјелица.

Други дио секундарног вода радиће се за безводнасела Врбарје, Ђедовци, Озерковићи, Казимерићи иМанастир Свете Тројице, на тромеђи општина Рогатица,Соколац и Пале. У локалној управи у Сокоцу сматрају да ће највећи дио овогпројекта бити реализован до краја наредне грађевинскесезоне.

Бјелица је подсјетио да је локална власт упротекле двије године урадила шест водовода и да је ланинепланирано морала да издвоји око 150.000 КМ занедовршени пројекат „Водовод Ранчићи“, наслијеђен одпретходне власти.

Реализацијом пројекта „Снабдијевање водом иканализација општине Соколац“ и заједничког пројекта сасусједном Рогатицом „Снабдијевање водом рубних селапрема општинама Рогатица и Пале“ биће ријешено питањеквалитетног водоснабдијевања насеља у овој локалнојзаједници.

-Радује чињеница да воде има довољно на ВрелуБиоштице, са кога ће се напајати села на југозападном рубуопштине Соколац и Рогатице. Тренутни захват је око 50литара у секунди, а без проблема се са овог извориштаможе преузети неколико стотина литара - тврде укабинету начелника општине Соколац.

Добрила Абазовић

На брду Витањ градиће се базен капацитета

250 метара кубних

Page 10: Sokolacke novine

10 ФЕЉТОН СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

У претходна три наставка покушали смо

пренијети слику Европе с краја деветнаестог и

почетка двадесетог вијека. Просјечно образован

Србин, Хрват или Бошњак у Босни и Херцеговини имао је

јасну слику о истини, стечену основним и средњим

образовањем из предмета историја. Међутим,

посљедњих година, нарочито са приближавањем стоте

годишњице од почетка Првог свјетског рата на сцену

ступају неке нове “теорије” и “докази” о другим узроцима

Првог свјетског рата. Гаврило Принцип и “Млада Босна”

су од патриотско – револуционарне организације

преименовани у терористичку, атентат у Сарајеву пред-

стављен као терористички чин раван онима које данас

широм свијета изводе Ал Каида и друге окорјеле

терористичке организације. Покушава се ревидирати

историја, иако је ово и оно вријеме прилично различито.

Међутим, постоје крупне сличности, а

најкрупнија је да се интереси великих сила, па и бивших

царевина, нису промијенили. Мале народе, као што је и

наш српски, оптужују да су почили оно што нису и што

им није било у интересу.

Изнијели смо довољно аргумената у корист

истине о узроцима и поводу Првог свјетског рата,

посебно наглашавајући мишљења и ставове знаменитих

људи и државника Аустрије и Њемачке. Да се закључити

да се ни њихови “битни” људи не слажу у оцјенама о

узроцима рата након сто година. С друге стране

Атлантика стижу много отровније стријеле. То су

историчари и политичари земаља чија истражена

историја не траје ни три вијека. Међу њима су и они врло

блиски владајућим структурама, због чега долази до

озбиљног прекрајања историје. То забрињава.

Но, вратимо се кратко уназад, у вријеме пред

сами почетак рата:

-28. јун, Видовдан. Франц Фердинанд са супругом

Софијом долази у посјету Сарајеву. Наравно, није му

страно шта та посјета, на Видовдан, значи за српски

народ у БиХ, који у то вријеме представља најбројнију

популацију. Истог дана Гаврило Принцип, потпуно

свјесно, убија Фердинанда. Као колатерална штета

страда и његова супруга. Принцип је на суђењу изразио

жаљење због њене погибије.

-23.јула Аустроугарска упућује ултиматум Србији,

а већ 28.јула јој објављује рат.

-29. јула Русија почиње мобилизацију своје војске

против Аустроугарске, а у знак подршке Србији. Њемачка

захтјева обуставу мобилизације, што Русија одлучно

одбија.

-1. августа Њемачка започиње мобилизацију своје војске.

-2. августа њемачке трупе упадају у Француску и Лу-

ксембург, а Руске у источну Пруску.

-3. августа Њемачка тражи од Белгије дозволу за пролаз

њених трупа. Белгија захтјев одбија, па већ 4.августа

почиње напад Њемачке на Белгију. Велика Британија

објављује рат Њемачкој.

Из хронологије догађаја прве седмице рата види

се колико је била провидна политика великих сила кад

су оптуживале Србију као узрочника Првог свјетског

рата. Доведена пред свршен чин Србија почиње

мобилизацију своје војске која је још лијечила ране из

балканских ратова.

Указ о мобилизацији објављен је 25. јула 1914.

године (у 21сат). Борачки дијелови војске мобилисани су

за четири до шест дана, а неборачки за шест до дванаест.

По завршетку мобилизације, српска војска је бројала

280.000 припадника оперативне војске и 170.000

осталих, те 500 топова. Укупно 450.000 људи, сврстаних

у три армије, изнурених претходним ратовима, требало

је да се супротставе Трећој аустроугарској армији,

Једанаестој њемачкој, Првој бугарској и тзв. БХД трупама.

Много и за знатно моћније и бројније војске од српске.

Прва српска армија, под командом Петра Бојо-

вића, распоређена је на простору Смедеревска Паланка-

Топола – Рача, са Браничевским одредом на десној обали

Дунава, од Голупца до ушћа Мораве.

Друга армија, под командом Степе Степановића,

распоређена је на линији Аранђеловац – Лазаревац, са

ојачаном Дунавском дивизијом првог позива код

Београда.

Трећа армија, којом је командовао Павле Јури-

шић – Штурм, распоређена је на сјеверозападној граници

Србије, од ушћа Колубаре у Саву до Љубовије, са ојачањем

Дринском дивизијом првог позива у рејону Ваљева.

Ужичка војска, као засебно организовани дио

српске војске, сачињавале су Шумадијска дивизија другог

позива, Ужичка бригада и Лимски одред, под командом

генерала Милоша Божановића, са задатком да брани

простор Ужице – Рогатица –Бајина Башта – Прибој.

Пета војна групација, која ће се одупријети

моћној Аустроугарској, била је црногорска војска.

Црногорци су мобилисали 35.000 људи сврстаних у шест

дивизија. Од артиљерије сакупили су 65 топова. Врховни

командант био је краљ Никола Петровић, а начелник ге-

нералштаба врховне команде сердар Јанко Вукотић,

истовремено предсједник Владе и министар војни.

Црногорска војска је у почетку рата држала фронт

дужине преко 500 километара, без икакве резерве. Па

ипак, успјела је гонећи непријатеље стићи до линије

Прача – Пале – Подроманија.

Први напад аустроугарске војске на Србију

извршен је преко ријеке Дрине, у рејону села Амајлије и

Батар, 12.августа, чиме је отпочела битка на Јадру, која

касније прелази на падине Цера и траје до 20.августа,

када Аустријанци панично бјеже преко Дрине. Била је то

прва побједа савезника у Првом свјетском рату.

Аустроугарска војска имала је 23.000 мртвих и

рањених и 4.000 заробљених војника и официра. Губици

српске војске на Церу и око Шапца били су 2.068

погинулих, 11.590 рањених и око 8.000 заробљених и

несталих.

Бранимир Ђурковић

Сто година од почетка Првог свјетског рата

КО ЈЕ КРИВ

Колико до јуче, све смо знали. Одскора нас уче да је кривац жртва

4.

Page 11: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ АКТУЕЛНОСТИ 11

У поплављена села на подручју Бијељине и

Шамца, 3. јуна, стигло је са простора општине Соколац

13 камиона са балираним сијеном, оним што је

тренутно најпотребније семберским и шамачким

пољопривредним произвођачима.

Поново су романијски домаћини одвојили залихе хране

за поплављена подручја. У пратњи конвоја био је

предсједник Скупштине општине Соколац Данко

Вучетић.

- На простору општине Соколац дуго трају

акције на прикупљању помоћи за поплављене крајеве

у Републици Српској. Преко 100 камиона, комбија и

других возила са храном, водом, обућом, одјећом,

ћебадима, средствима за личну хигијену са подручја

нaше општине отпремљено је у скоро сва поплављена

мјеста у Републици Српској. Само 38 камиона са

балираним сијеном стигло је у села Братунца,

Семберије и Шамца. Наши пољопривредници су заиста

показали високу хуманост и спремност да помогну

невољницима, онима којима је вода уништила

оранице, стоку, усјеве, све што су имали. И приватни

аутопревозници су се укључили у хуманитарне акције.

Показали су то и прошлог уторка, када је 13 кaмиона

са балираним сијеном стигло у Семберију и Шамац.

Општина сноси већи дио трошкова када је ријеч о

обезбјеђењу горива. Овога пута дио горива

обезбиједио је власник бијељинског „Октан промета“

Војин Митровић. Девет камиона са сијеном допремили

смо у села на подручју Бијељине, а четири у сеоске

просторе у шамачкој општини - каже Вучетић.

Он је дирнут пажњом и захвалношћу коју су изразили

Семберци и Шамчани.

- У Бијељини су нас дочекали представници

градске власти и Штаба за ванредне прилике. Дубоко

су захвални народу Сокоца, општинским властима и

нашем Цреном крсту на оном што су учинили за

Семберију. Вода се повлачи из семберских села. На

исушеним ораницама поново се сије. Ради се

ударнички како би се отклониле посљедице

незапамаћених поплава – истиче Вучетић.

Како каже он, изузетно је тешка ситуaција на

подручју шамачке општине, и у граду и у сеоским

просторима.

- У Шамцу је хаотично стање. Видио сам оно

што се ни издалека не може пренијети путем видео-

записа. У граду је висина муља и блата десетак

цантиметара. Виде се трагови воде на зградама до

висине првог спрата, поред улица гомиле намјештаја,

кућанских апарата и другог што је уништила вода.

Шири се задах отпадног материјала, што може

угрозити и људско здравље. Дочекао нас је начелник

Шамца Саво Минић, који је захвалио руководству наше

општине и народу Романије за несебичну помоћ

становништву општине Шамац, посебно сеоским

просторима, којима је најпотребнија храна за стоку –

казао је за наше новине Вучетић.

В. Елез

На подручју соколачке општине , из године у

годину, расте производња млијека. Показују то и пода-

ци о откупу у првих пет мјесеци ове године, када су

мљекаре „Пађени“, „Милкос“ и „Драмон“ откупиле

474.060 литра, што је чак за 126.856 литара више у

поређењу са истим периодом претходне године. У

јануару је откупљено више 27.473 литра, у фебруару

22.537, у марту 31.034, у априлу 28.538, у мају 17.247

литара.

Према ријечима вишег стручног сарадника за

пољопривреду у Општинској управи Соколац Славише

Кнежевића, „Пађени“.

- Мљекара „Пађени“ је преузела примат у

откупу млијека на подручју наше општине. Није се то

случајно десило. „Пађени“ стичу повјерење код про-

извођача, прије свега, зато што редовно измирију

обавезе према њима. „Пађени“ дају и премије

произвођачима за млијеко екстра класе. И подаци да

је „Милкос“ у мају откупио 34.269 литара, а „Пађени“

100.958, говори у прилог мојој претходној тврдњи.

Иначе, у мају су три мљекаре откупиле 138.676 литара

млијека - каже Кнежевић.

Редосљед оних који су најуспјешнији про-

извођачи млијека на подручју општине није се про-

мијенио ни у првих пет мјесеци текуће године. Бојан

Обрадовић из Соколовића испоручио је 17.110 литара,

Саша Каповић из Подпећина 15.646, а Томо Добри-

ловић из Барника 15.133 литра. В. Елез

Откуп млијека на подручју општине Соколац

У ПРВИХ ПЕТ МЈЕСЕЦИ ОТКУПЉЕНО 474 ХИЉАДА ЛИТАРАРедосљед оних који су најуспјешнији произвођачи млијека на подручју општине није се промијенио ни у

првих пет мјесеци текуће године. Бојан Обрадовић из Соколовића испоручио је 17.110 литара, Саша

Каповић из Подпећина 15.646, а Томо Добриловић из Барника 15.133 литара

Нови конвој помоћи са Романије за Семберију и општину Шамац

РОМАНИЈСКИ ДОМАЋИНИ ПОПЛАВЉЕНИМ СЕЛИМА У РАВНИЦИ

Шамац: Вода је оставила пустош у граду

Page 12: Sokolacke novine

12 ХРОНИКА СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Пословни објекти и пијаца са тезгама и

замљиштем у Сокоцу, као дио стечајне имовине

Јавног комуналног предузећа „Романијски божур“,

продати су купцу по цијени од 61.000 КМ, на јавној

лицитацији, одржаној 30. маја ове године. Дијелу

овог предузећа у стечају остали су послови одвоза

смећа на којима је привремено ангажовано 15

радника. За преостали дио имовине, сада већ

бившег комуналног предузећа, расписан је јавни

оглас о продаји.

-У Јавном комуналном предузећу

„Романијски божур“ у Сокоцу стечајни поступак је

покренут прије непуних годину дана и до сада је

одржано шест јавних лицитација за продају

имовине стечајног дужника. Почетна цијена

комплетне имовине стечајног дужника је била око

310.000 КМ, а на посљедњој лицитацији, у мају,

цијена је била 145.671 КМ. Цијена се смањивала,

по одлукама Одбора повјерилаца, како је и

предвиђено Законом о стечајном поступку - каже

стечајни управник у ЈКП „Романијски божур“

Соколац Драгомир Стјепановић.

Приликом отварања стечајног поступка у

„Романијском божуру“ паралелно је текла и

активност оснивања и регистровања новог Јавног

предузећа „Соколац“, чија су дјелатност, између

осталог, и послови којима се бави стечајни

дужник. Ново предузеће преузело је послове

заједничке комуналне потрошње и дио послова на

одржавању гробља.

- У овом случају сам оставио све раднике

који су били запослени прије отварања стечајног

поступка. Тренутно је у предузећу ангажовано 15

радника, док су остали радници прешли у

новоосновано предузеће “Соколац“. Њима ће

радни однос трајати до продаје имовине стечајног

дужника - појаснио је Стјепановић, нагласивши да

њихово даље радно ангажовање не зависи од

стечајног управника, него од представника

оснивача и управе новооснованог предузећа

„Соколац“.

Д. Абазовић

У присуству бројних званица,

представника републичких и државних инсти-

туција, општинских власти са ширег сарајевско-

романијског простора, пословних пријатеља из РС,

Србије и Црне Горе и бројних привредника и

сарадника, АК „Романијапутеви“ је на достојан

начин обиљежило крсну славу - Светог Лазара-

Видовдан. Свечаном чину ломљења славског

колача претходило је уводно обраћање директора

Мирка Пандуревића, који је захвалио свима онима

који су учествовали у формирању и развоју овог

предузећа, свима који вјерују у његову будућност.

- Општинско руководство схватило је

потребу формирања оваквог предузећа и 15.маја

1992. године донијело Одлуку и његовом фо-

рмирању.Почели смо са ледине, са два радника и

неколико старих машина и возила. Прошли смо

кроз разна искушења, радили и развијали се да

бисмо постали примјер организованог и одго-

ворног односа према преузетим обавезама. Знача-

јно је истаћи да запошљавамо око 300 радника,

имамо квалитетан стручни кадар у свим

сегментима рада, савремену технологију. Имамо

изузетно вриједне раднике, који и у овим сло-

женим условима привређивања доприносе

успјешном раду и перспективнијој будућност.

Недавно смо усвојили Програм производње

бетонске галантерије, што уз два каменолома,

двије бетонаре, два дробилична постројења и

годишњом производњом камених агрегата од

100.000 кубика, даје гаранцију да можемо опстати

и даље се развијати.Настојимо да проширимо

дјелатност, да се прилагодимо условима привре-

ђивања. Мислим да у томе имамо успјеха. Посебну

захвалност дугујемо ЈП „Путеви Републике

Српске“, које нам омогућава стабилно пословање.

Хвала свима вама који вјерујете у нас, у наш рад.

Учинићемо све да оправдамо ваше повјерење-

рекао је Пандуревић. Г. К.

ЈКП „Романијски божур“ у стечају

ПРОДАТА ГРАДСКА ПИЈАЦА

АД „Романијапутеви“ обиљежило крсну славу

ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЈЕШНОГ РАДА И РАЗВОЈА

Чин ломљења

славског колача

Page 13: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ ХРОНИКА 13

Како би помогли вишечланим и социјалноугроженим породицама, у општини Соколац су одлу-чили, кроз јачање сарадње са Локалном акциономгрупом „Деветак“, ући у реализацију пројекта „Еконо-мско оснаживање угрожених породица са села путемувођења пластеничке производње“.

Ријеч је о програму набавке пластеника у комекрајњи корисници уплаћују само дио новца, а свеостале активности обавља ЛАГ „Деветак“ у сарадњи саневладином организацијом World Vision Internacional,Развојним подручјем Криваја и локалним заједницама.Истраживања стања на терену, које је провела Локалнаакциона група за подручје Хан Пијеска и Сокоца,показало је да грађани желе да се баве пластеничкомпроизводњом, како би својим радом омогућили већапримања. Да би им изашли у сусрет, у ЛАГ-у „Деветак“ушли су у реализацију пројекта „Економско оснажи-вање угрожених породица са села путем увођењапластеничке производње“, а потом склопили уговор окупопродаји 27 пластеника са Пољопривредномзадругом „Биос“ из Високог, за подручје општинаСоколац и Хан Пијесак. Укупна вриједност уговора је37.800 КМ. Вриједност једног пластеника је 1.400 КМ.Пројекат финансира World Vision Internacional.

-У први мах на подручју Сокоца постављено је

17 пластеника површине 50 метара квадратних, апотом још пет површине 25 метара квадратних.Унаредних десетак дана локална управа помоћи ћенабавку још 10 пластеника- кажу у Одјељењу запривреду и финансије општине Соколац.

Судећи по томе шта смо чули од породица натерену, овај вид помоћи значи им много, јер ће моћи даобезбиједе поврће за своје потребе, али ће, ако све будетекло према плану, бити и за тржиште.

Бољи познаваоци прилика у овој бранши знајуда је пласман вишка произведеног поврћа великипроблем за пољопривреднике, али у овом случају„Биос“ из Високог обећава откупити тржишне вишковепластеничке производње.

-Ми смо фирма која врши откуп пољопри-вредних производа и јако смо заинтересовани за откупсвих вишкова воћа и поврћа. Ово није прва акцијамонтирања, набавке и постављања пластеника, наопштини Соколац. Имамо их више, тако да је већаконцентрација произвођача, што нам иде у прилог -рекао је за Инфо радио оснивач Пољопривреднезадруге „Биос“ Нермин Кадрић.

Пластеничка производња је неминовност по-љопривредника у Босни и Херцеговини, јер климатскепромјене условљавају прилагођавање временскимприликама у овом поднебљу.

- Свједоци смо да на отвореном пољу врлотешко можемо узгојити одређену врсту културе. Акотоме још додамо да помјерамо вегетациони период,односно да имамо поврће које раније стиже и које дужетраје, продужавамо сезону и по јединици површинезнатно повећавамо приход. У континенталним усло-вима, какав је Соколац, можемо очекивати 8-9 кгповрћа по једној стабљици. Ако узмемо у обзир да се пометру квадратном узгајају три – четири биљке, можемоконстатовати да пластеник даје принос од 30 кг поједном квадрату. Упоредимо ли то са неком културомкоја се гаји вани, видимо да је заштићени простор 3-5пута искориштенији у односу на отворено поље -подсјећа Кадрић.

Добрила Абазовић

Постављено 17 пластеника

ДОДАТНИ ПРИХОДИ ЗА ВИШЕЧЛАНЕ ПОРОДИЦЕ

Пројекат реконструкције пет кућа за

повратнике на соколачкој општини финансира

саудијски Инвестициони фонд. Споразум о овом

пројекту потписали су начелник Милован Бјелица и

Ален Бајровић испред Федералног министарства

расељених особа и избјеглица.

Бајровић је истакао да се гради по систему кључ у руке,

а укупна вриједност пројекта је око 15 милиона долара.

- Овај посао се реализује у фазама и за

одређени број корисника У првој фази обухватићемо 62

корисника у девет општина. Што се тиче општине

Соколац, радиће се пет објеката, чија је вриједност 150

хиљада КМ.

Начелник Бјелица је захвалио Федералном

министарству расељених особа и избјеглица,

Министарству за људске права и избјеглице БиХ, а

посебно саудијском Инвестиционом фонду. Изразио је

наду да ће се ова сарадња наставити и у наредном

периоду.

- Добро је за општину Соколац да успостави

сарадњу са свим факторима који дјелују на подручју

БиХ. Породице које ће добити ову донацију броје

укупно четрнаест чланова. Ово ће им помоћи да се

врате, да обрађују своју земљу и да привређују. Пожелио

бих будућим корисницима да дуго и здраво проживе у

новим објектима.

Пет породица са наше општине је ушло у овај

пројекат, они су уредно поднијели захтјеве и сву

документацију. Ти објекти ће се градити у

Ивазовићима, Доњим Гирама, Шашевцима, Мангу-

рићима и Боровцу. М. Ш.

Донација саудијског Инвестиционог фонда Влади ФБиХ

ОБНОВА КУЋА ЗА ПОВРАТНИКЕ

Page 14: Sokolacke novine

14 ХРОНИКА СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Начелник општине Соколац Милован

Бјелица недавно је у радну посјету примио

Мака де Силву, предсједника ЦРС-а, хума-

нитарне организације Владе САД, и Горана

Бубала, директора пројекта „Про- будућност“

, који ће у наредне три и по године, у сарадњи

са представницима општинске власти,

реализовати ова организација.

-Општина Соколац је била и биће

отворена за сарадњу са свим институцијама,

органима и организацијама у циљу успо-

стављања добросусједских, међунациона-

лних, међурелигијских и других облика

дјеловања ради враћања повјерења и

стварања услова за одржив повратак и

заједничко рјешавање социјалних и других

проблема. Са општином Олово већ имамо

конкретне пројекте које смо реализовали и

које планирамо реализовати -реконстру-

кција и поправка путева, реализација проје-

ката из области развоја пчеларства, изградња

хидроелектране на Биоштици- рекао је

Бјелица.

Директор ЦРС-а Мак де Силва, задо-

вољан оним што је чуо, истакао је да ће ускоро

представници ове невладине организације

поново посјетити општину Соколац како би се

детаљније упознали са стањем на терену.

Изразио је увјерење да постоје сви предуслови

за сарадњу са општином Соколац.

Горан Бубало, директор пројекта „Про

будућност“,који реализује ЦРС, члан Мреже за

изградњу мира, захвалио је начелнику на

срдачном пријему и коректном разговору

који улијева наду да ће ускоро услиједити

реализација пројеката ове хуманитарне

организације. Г. Караџић

Представници ЦРС-а код начелника општине Соколац

МРЕЖА ЗА ИЗГРАДЊУ МИРА

Представници ЕУФОР ЛОТ – тима из

Вишеграда разговарали су 12. јуна са начелником

општине Соколац Милованом Бјелицом. Ово није прва

посјета ЕУФОР Лот – тима Сокoцу, а повод за састанак

био је упознавање нове поставе ЛОТ – тима са

начелником, као и са досадашњим и будућим развојем

општине.

На састанку се разговарало и о штети коју је

општина Соколац претрпјела за вријеме поплава у БИХ,

као и о помоћи коју је пружила поплављеним

подручјима. Начелник Бјелица рекао је да је штета на

подручју општине Соколац процијењена на око 600. 000

КМ.

- У односу на друга поплављена подручја у

Републици Српској , штете на подручју општине

Соколац су минималне и процијењене су на око 600 000

КМ. Узимајући у обзир да је пуњење буџета општине

веома мало, нама ће бити потребна помоћ за санацију

оштећених путева, објеката, кућа и другог.

Представници ЛОТ- тима истакли су да су

преко ОО Црвеног крста упознати са хуманитарним

акцијама које су организоване као помоћ становништву

у поплављеним подручјима. Похвалили су начелникову

активност у овим акцијама.

- Помогли смо колико смо могли. Становници

општине Соколац осјетили су потребу да помогну

људима у поплављеним подручјима. Одзив грађана је

био велики. Помоћ која је послата најугроженијим

подручјима прикупљала се преко Општинске

организације Црвеног крста. Поред средстава за личну

хигијену, хране, обуће, одјеће, домаћини из Сокоца

послали су 38 камиона сточне хране у Бијељину,

Братунац, Шековиће, Добој, Завидовиће, Маглај и

Шамац.

Ријечима „Прави сте човјек на правом мјесту”,

представници ЕУФОР ЛОТ – тима из Вишеграда

поздравили су се са начелником Бјелицом и захвалили

му на доброј сарадњи. С. Рајић

ЕУФОР ЛОТ-тим из Вишеграда у Сокоцу

КОД НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Са састанка у кабинету начелника општине

Page 15: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ ОБРАЗОВАЊЕ 15

Четрдесет девета генерацијаматураната Средњошколског центра„Василије Острошки“ Соколац, про-славила је матурско вече 6. јуна.Неколико хиљада Сокочана нашло сепред зградом општине и у главнојулици да би присуствовало свечаномдефилеу још једне генерације мату-раната.

Сунце и младост обасјали суСоколац. Скоро сви становници малогграда нашли су се у главној улици, ис-пунили простор испред зграде оп-штине. Тако је то годинама у вечерикада матуранти обиљежавају раста-нак од средње школе. И ова генера-ција матураната обрадовала је својград.

Дјевојке и младићи у свеча-ним одорама, брижљиво бираним заматурско вече. Хиљаде радозналихСокочана, међу којима су, наравно,били они најближи – мајке, очеви,сестре, браћа, баке, дједови, дошли суда виде и поздраве матуранте, да имсвојим присуством, устрепталим осје-ћањима, па и покојом сузом радо-сницом пожеле срећу у годинама коједолазе.

Пред општинским здањем, усунчаној вечери, у микрофон говориматуранткиња Нина Марковић, дје-војка која је кроз своје школовање,кроз основну и средњу школу, биланеуморна и у ваннаставним активно-стима – у драмским секцијама, Култу-рно-умјетничком друштву “Романи-јска Луча“... Она се сљедећим рије-чима обратила присутнима:

- На овом мјесту ми затва-рамо посљедњу страницу књиге сре-дњошколског образовања. Матура језначајна прекретница у нашим живо-

тима, јер крећемо неким новим путе-вима којим до сада нисмо ишли. Одла-зимо у свијет који је другачији од овогу коме смо одрасли. Ново још није ту,а старо је већ изгубљено у времену. Одсамог почетка школовања свима намасе чинило да је тако пуно времена докраја, а сада, када се осврнемо на про-шлост, дан као да је био секунда. Ври-јеме је пролетјело и ево нас вечерасовдје. Много је успомена које нас ве-жу. Било је лијепо. Још увијек је и оста-ће.

Надам се, драги пријатељи,да ће у овим временима изгубљенихвриједности свако од вас показатионо најбоље што може дати, да ћетена том путу корачати погледа усмје-реног напријед и да ће вас на томпуту пратити чврсти ставови, високопостављени циљеви - рекла је Нина.

И начелник општине Соко-лац Милован Бјелица обратио се ма-турантима и Сокочанима. Изразио језадовољство што је добио приликуда поздрави још једну генерацијуматураната и пожели им срећу иуспјех у даљем животу и школовању.

-Испит сте успјешно поло-жили. Срећан сам што стојим предвама, онима који ће обиљежитивријеме које долази. Рођени сте увремену када је стварана РепубликаСрпска и када је међународнопризната. Живјели сте и одрастали утешком поратном времену, али ста-сали у часне људе, спремне за новеизазове у животу и школовању. Хвалавам за оно што сте до сада урадили,за ваше примјерно понашање у шко-ли и ван ње. Врата општине су вамширом отворена. Радимо на томе дазадржимо младе људе у нашој

општини. Преко 180 младих високо-образовних кадрова је у минулиммјесецима имало прилику да у оп-штинским институцијама, устано-вама и предузећима одради припра-внички стаж. Срећно вам, драги мату-ранти, и нека вам се све жеље остваре- казао је Бјелица.

Након званичне церемонијепред зградом општине, кренуо је де-филе младости кроз соколачку гла-вну улицу. На челу трубе и трубачи,лутајући оркестар из ко зна ког града,тамнопути музичари, који су неизбје-жни у оваквим свечаним приликама.Сви погледи усмјерени на младост уколони. А у колони све сија од узбу-ђења, румен на лицу, помало збуњенипогледи, несигурни кораци због ви-соких потпетица ...

Шeтња је почела од општи-нског трга. Ту се и завршила, а послијетога догодило се оно најведрије -урнебес матурске вечери. У дискотеци„Wizard“, у срцу Гласиначког поља,матурска забава трајала је скоро доосвита.

Била је то опроштајна ноћ.Потекла је и понека суза, попила сечашица више. Четири године средњесу прохујале. Свијет одраслих и озби-љних је већ ту. Дошло је вријеметешких одлука и дилема – упис нафакултет, посао, породица.

Матурско вече остаје у вје-чној ведрој успомени. Живот пишенове странице, намеће нове обавезе,кроз које се мора проћи да би се сти-гло до жељеног циља. Никола, Нико-лина, Марија, Милан, Данијела,Невена, Милица, Славиша, Синиша,Сања, Младен, Милош, Драгана,Ђурђина, Нина, Јелена и остали из 49.генерације соколачког Средњошко-лског центра ступају на новуживотну сцену, на којој ће покушатии, надам се, успјети остварити својеснове. И снови могу постати јава.

На крају ове приче поменимооне који су финансијски и на другиначин помогли прославу матурскевечери. И матуранити су изразилижељу да то буде забиљежено. То су:општина Соколац, Шумско газди-нство „Романија“, Општински одборПДП-а Соколац, „Јанкомерц“, „Матпан“,„Чајевић комерц“, „Долови“, „Диабло“,„Боржуно“, Пчеларски центар „Бати-нић“, „Сервис Ђурђић“, „Фатес“, „Берег“и ДОО „Трифуновић“. В. Елез

Матурско вече

ЗБОГОМ ЂАЧКО ДОБАДјевојке и младићи у свечаним одорама, брижљиво бираним за матурско вече. Хиљадерадозналих Сокочана, међу којима су, наравно, били они најближи – мајке, очеви, сестре, браћа,баке, дједови, дошли су да виде и поздраве матуранте, да им својим присуством, устрепталимосјећањима, па и покојом сузом радосницом, пожеле срећу у годинама које долазе

Увод у матурско славље - фотографисање за вјечно сјећање на

ђачко доба

Page 16: Sokolacke novine

16 РЕПОРТАЖА СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Ливаде испод соколачког излетишта Брезјак

биле су, петог јулског дана, мјесто одржавања још једне

манифестације којом се његује традиција ручног коше-

ња траве. У том дану, на овом локалитету, гдје се де-

ценијама окупљао народ на чувеном двадесетсет-

седмојулском сабору, дошле су делије из Мркоњић

Града, Балкане, Грмеча , Смољана, Пљеваља, са Рајца и

романијских крајева да опробају мишице мушке и

умијеће у кошевини, оживе сјећања на некадашње

мобе и дружења која је увијек пратила пјесма.

И сунце је петог јула загрлило Романију, орга-

низаторима олакшало посао, а косцима омогућило да

покажу оно што су кадри. Све је било у знаку косе и

косаца.

Кренуло је официјелним чином, неизбјежним

на оваквим састајањима. Присутне је поздравио

начелник општине Соколац Милован Бјелица.

-Некада се овдје окупљало стотину хиљада

људи из цијеле бивше Југославије, на познатом наро-

дном састајању. Покушавамо да оваквим манифе-

стацијама оживимо нашу традицију, оно што је овдје

присутно вијековима, традицију ручног кошења траве.

Хвала свима који су дошли на Романију, желим да

увијек долазе на ову манифестацију, која ће, вјерујем,

живјети дуго – рекао је Бјелица.

Градоначелник Града Источно Сарајево Ненад

Самарџија поздравио је грађане и такмичаре и отворио

овогодишњу манифестацију.

-Желим да оваква састајања трају вјечно. Ово

је привредна и спортска манифестација. Град Источно

Сарајево је ту да помогне организаторима оваквих и

других манифестација. Косцима желим бритке и оштре

косе и да остваре оно што су жељели – ријечи су

Самарџије.

Директорица Туристичке организације Соко-

лац, организатора овогодишњег Дана косидбе „Рома-

нија 2014“, Бранкица Трифуновић поздравила је

присутне и пожељела им пријатан боравак на Рома-

нији, а потом је кренуло оно што је најзанимљивије у

оваквим приликама- појединачно такмичење у

кошењу траве, које је окупило 24 косца из Србије, Црне

Горе и Републике Српске.

Публика је бурно поздрављала своје „пулене“,

летјели су откоси, адреналин убрзано растао, а све то

пажљиво и озбиљно пратио је жири, којим је руководио

„стари вук“ у том послу - Драган Јовичић из Љига, чо-

вјек који преко двије деценије на такмичењима води

„екипу“ која оцјењује оно што ураде такмичари .

Глас жирија одлучио је да побједник Дана

косидбе на Романији буде Милорад Сладојевић из

Мркоњић Града, који је близу двадесет година

судионик такмичења у ручној кошевини диљем бивше

Југославије. Друго мјесто припало је Недељку Керлецу

из екипе „Рајац“ ( Србија), а треће Сокочанину Ненаду

Вуковићу. Побједник је добио новчану награду, златну

медаљу и косу кованицу коју му је даровало соколачко

предузеће „Јуниор“, власништво Благоја Маловића. И

другопласирани и трећепласирани такмичари добили

су вриједне награде.

Жири је оцјењивао и најбоље покошену пар-

целу, а награду за то добио је Драгомир Костић из

Мркоњић Града.

И екипно такмичење косаца привукло је вели-

ку пажњу посјетилаца. Горостаси, окупљени у екипи

„Прва коса ,,Црне Горе“, били су без премца. Друго

мјесто освојила је екипа „Браћа Дупљанин“ из Хан

Пијеска, а треће екипа „Романија“ из Сокоца .

Када је утихнуо фијук коса кованица , дошла

су нова узбуђења. У посебно омеђеном простору

почело је надметање у витешким, древним дисци-

плинама – бацању камена с рамена, навлачењу конопца,

скоку удаљ из мјеста и обарању с брвна . У бацању

Дан косидбе „Романија 2014“

ПОБЈЕДНИК - МИЛОРАД СЛАДОЈЕВИЋ ИЗ МРКОЊИЋ ГРАДА

Са церемоније отварања манифестације

Побједник Милорад Сладојевић у

друштву организатора

Чланови екипе “Прва коса Црне Горе” у друштву

начелника општине Соколац

Page 17: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ РЕПОРТАЖА 17

камена с рамена побиједио је стамени Марко

Лубарда из Сокоца. Дуги је био Ненад Ступарушић, а

трећи Ратко Ђуровић, оба из Сокоца.

Прва три мјеста у соку удаљ из мјеста припала

су Сокочанима. Милош Ђурковић био је први, други

Ратко Ђуровић, а трећи Милош Гавриловић.

Посебна актракција било је посматрати

такмичење у навлачењу конопца. Судариле су екипе: „

Прва коса Црне Горе, „Чајевић комерц“ из Сокоца и

„Јахорина“ из Источног Старог Града. На одушевљење

присутних, побиједили су чланови екипе „Чајевић

комерц“, у саставу: Миле Кусмук, Радивоје Грујић,

Драгиша Дрљић, Зоран Војиновић и Жељко Јевтић.

У обарању с брвна најбољи је био Миленко

Гавриловић из Бјелогораца (Источни Стари Град) .

Драгомир Крстајић из Сокоца био је други, а трећи

Милија Шкиљевић, такође из Сокоца.

Посјетиоци су у Брезјаку имали прилику да

виде презентацију пољопривредне механизације

предузећа „Јуниор“ из Сокоца и Компаније „Бобар“ из

Бијељине. Били су ту представници Занатско-трговин-

ске радње „Комленовић“ из Сокоца са механизацијом

за рад у шуми и пољопривреди, чувени мајстори за

косе кованице - Ахмо Зонић из Мркоњић Града и браћа

Бухић из Босанског Петровца, као и представници

Микрокредитне организације „Микрофин“, која је обез-

биједила вриједне награде за такмичаре.

Овогодишњи Дан косидбе „Романија 2014“

остаће упамћен и по најстаријем и најмлађем уче-

снику. Најстарији такмичар био је седамдесе-

тосмогодишњи Будимир Мијатовић из Сокоца, а

најмлађи деветнаестогодишњи Марко Мирић из еки-

пе „Рајац ,,.

Манифестацију у Брезјаку зачинила је изворна

романијска пјесма, за коју су били задужени чланови

Женске пјевачке групе „Срђан Кнежевић“ из Источног

Сарајева и Мушке пјевачке групе „Јахорина“ из

Источног Старог Града.

Покровитељи Дана косидбе били су општина

Соколац, Град Источно Сарајево и привредници са

подручја Сарајевско-романијске регије, а медијски

спонзор Инфо центар Соколац. В. ЕлезЕкипа “Чајевић комерц” била је без премца у

навлачењу конопца

Пољопривредну механизацију изложили су

доо “Јуниор” Соколац и компанија “ Бобар” из

Бијељине

На њихова плећа пао је већи дио терета у при-

преми и организацији манифестације

Романијски косци на Балкани

Екипа косаца са Романије, у саставу Саво Вла-

чић, Милован Јоловић, Драгутин Мемедовић и Саша

Марић, учествовала је на традиционалној манифе-

стацији „Дани косидбе – Балкана 2014“, која је одржана

у Туристичком центру „Балкана“ код Мркоњић Града.

Романијски косци достојно су представљали

свој завичај, стекли ново искуство неопходно за

такмичења која долазе.

Треба напоменути да је члан романијске

екипе Милован Јоловић био побједник у бацању

камена с рамена, што је велики успјех с обзиром на

дугу традицију те дисциплине.

Учесници манифестације “Дани

косидбе - Балкана 2014”

Page 18: Sokolacke novine

18 ОБРАЗОВАЊЕ СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Седамнаест је одликаша у 49.генерацији соколачког Средњошко-лског центра „Василије Острошки“.Најбољи међу најбољима су вуковциМладен Чоловић и Кристина Кра-љевић.

Сокочанин Младен Чоловић ,тих и скроман момак, примио је ово

знамење мирно, свјестан да је то самоједан корак на степеницама којеводе према врховима науке.

-Вуковац мора да буде при-мјер другима, спреман да помогне усвакој прилици свом другару којиима тешкоће у савлађивању градива,да буде присутан у ваннаставнимактивностима, на такмичењима узнању, на спортском пољу, у хумани-тарним акцијама. Није довољно самобити добар ђак. То је само дјелић оногшто мора да краси добитника Вуко-ве дипломе - прича Младен.

Младен је доживио недавно,тачније 26. јуна, незаборане трену-тке у Белом двору у Београду, када јепрестолонасљедник Александар Ка-рађорђевић примио најбоље ма-туранте из Српске. И то је биланаграда за уложени труд у школскимклупама.

Младен је кроз школовањепоказао да је могуће бити одличанученик а, истовремено, успјешан уваннаставним активностима испорту.

Када није био уз књигу,Младен је вријеме проводио тре-нирајући карате, спорт који га јеиспуњавао задовољством и уливаому додатну енергију, неопходну заоно што је од њега тражила школа.Носилац је браон појаса и, како намрече, спреман је за испит који ће мудонијети црни појас, што је сансваког каратисте.

У школи је доминиралаљубав према математици, премаприродним наукама, али ни другипредмети нису били баук.

-Математика ће ми битиводиља у даљем школовању. УписаћуФакултет организационих наука уБеограду. То ми је жеља и вјерујем даће се испунити. Српски језик и другипредмети нису ми задавали већуглавобољу – каже Младен.

Ова прича „морала“ је у шта-мпарију у вријеме када је Младенполагао пријемни за упис на факу-лтет. Вјерујем да су му се надањаиспунила.

В. Елез

Ученик 49. генерације Средњошколског центра Соколац Младен Чоловић

МАТЕМАТИКА ЋЕ МИ БИТИ ВОДИЉА У ДАЉЕМ ШКОЛОВАЊУ

Међу десет вуковаца у Ос-новној школи „Соколац“ најбоља јеСања Нешковић, марљива, озбиљнаи упорна дјевојчица, на чије пона-шање у току деветогодишњег шко-ловања нико није имао ниједнупримједбу. Сања каже да је племе-ните карактерне црте наслиједилаод својих родитеља, да су је ониучили да буде, прије свега, добарчовјек, што је, према њеним

ријечима, најважније у животу.Још у првим школским да-

нима показала је даровитост и озби-љан приступ свакодневним обаве-зама. Скоро да јој није била по-требна помоћ родитељска ни ста-рије сестре и брата у времену кадаје стицала радне навике и срела сеса школским бригама.

-Када пазите на часу, педе-сет одсто сте научили, а она другаполовина остаје да се савлада кодкуће. То сам радила и успјех једошао. Моја генерација је једна однајбољих у постојању соколачкеОсновне школе. Било је мало муке ушестом разреду, када смо серастали од учитељице Новке.Наставници су говорили да је билаблага према нама и да би то моглода се одрази на успјех у даљемшколовању. Та њена доброта и ма-јчинска брига за нас била једодатни мотив да будемо добриђаци. Нисмо је изневјерили, што мепосебно радује – говори Сања.

У посљедње двије школскегодине Сања се скоро фанатичнопредала физици и математици.Прије тога, у шестом и седмомразреду, више од осталих предметавољела је историју и српски језик.

-Скоро сваке седмице имала

сам по два и више часова пријередовне наставе. Спремала се затакмичења. Дипломе и признањаће ме вјечно подсјећати на такми-чења из математике, физике, исто-рије, енглеског и српског језика.Чувам их на зидовима моје собе -каже Сања.

Плавокоса и плавоока дје-војчица, изузетно емотивним обра-ћањем на свечаности којом јеобиљежен крај школовања у Осно-вној школи, измамила је сузе при-сутних. Из тог искреног говора сам„украо ријечи“ и „ставио“ их у на-слов ове кратке приче.

Није Сања кренула стопамасвојих бројних другара када јеријеч о упису у средњу школу. Рије-шила је да похађа сарајевску Другугимназију, математичко-информа-тички смјер. Успјешно је положилатестове из пет предмета и одмогућих 50 освојила 48 бодова.Припремала се, како рече, само триседмице, а они други су то радилитоком цијеле школске године.Објављени су резултати . Сања ијош једна дјевојка су биле најбољеи подијелиле прво мјесто. Жеље сујој се испуниле. Срећно!

В. Елез

Ученик генерације у Основној школи „ Соколац“ Сања Нешковић

СЉЕДЕЋИ КОРАК САМА САМ ИЗАБРАЛА

Page 19: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ КУЛТУРА 19

Још једном је простор испред централног крста усоколачком „Малом Зејтинлику“, на Дан Светог Вида, биомјесто окупљања пјесника – учесника Видовданскихпјесничких сусрета на Романији. Ту, на светоммјесту,изнад кога лебде душе српских јунака, уз јецајемајки, очева, браће, сестара, служили су помен соколачкисвештеници. Потом су потекли стихови пјесника изСрбије, Црне Горе и Републике Српске, ријечи писанесрцем, које су се стапале са црнином и сузом мајчином.Само пјесници могу да „завире“ у срце материно, у раненепреболне и те унутарње крике и јауке да претворе увјечност, похране тамо гдје их заборав не може пронаћии избрисати. И овогодишњи видовдански Поетски поменна „Малом Зејтинлику“ дуго ће миловати душеновомученика.

Из „Малог Зејтинлика“ поете су кренуле пут гореРоманије, на њен најравнији дио, у манастир „Соколица“,у коме четири хиљаде имена погинулих српских борацаподсјећа на блиску крваву прошлост, у којој сеумирањем бранила слобода. Закорачили су и на Црвенестијене, коту, која, уз Новакову пећину, представљанајзвучнији дио завјетне Романије. Сваки корак познаменитој планини пратили су стихови.

У просторијама Народне библиотеке, међукњигама, говорило се о оном што су, између дваВидовдана, написали и објавили чланови Књижевногклуба „Романија“. Пјесник из Пожеге Зоран Недељковићказивао је о збирци поезије „Дрхтај зоре“, чији је ауторГордана Милошевић из Власенице. Гордана је говориластихове. О збирци поезије рогатичког пјесника и прозногписца Божидара Станара „Стотину и нека“ говорио јепјесник из Београда Недељко Бабић. Глумац ЉубоБожовић публици је пренио дио оног што је Божидар„ставио“ између корица поменуте збирке.

Духовни центар „Романијска Лазареца“, као и упрошлом Видовдану, био је мјесто одржавања централнекњижевне вечери. Поздравио је соколачки пјесникМиланко Боровчанин Ромсок пјеснике и публику, апредсједник Скупштине општине Соколац Данко Вучетићуручио је Повељу Видовданских пјесничких сусретапјеснику из Врбаса Благоју Баковићу. Вучетић јеемотивно говорио о значају Видовдана .

-Видовдански пјеснички сусрети су једна од тринајстарије књижевне манифестације у Српској. Видовданје симбол слободе, нашег националног бића, витештва ихеројства. Слободарска свијећа српског народа одпостанка српског рода служи на помен свим палим заслободу, освјетљава пут будућим генерацијама, а намаоставља у аманет да се присјећамо свих који су се борилиза слободу и вјеровали да ће она доћи. Подсјећам да је кне-

гиња Милица, послије погибије кнеза Лазара и падасрпске државе, манастиру Високи Дечани, око 1.400.године, завјештала воштане свијеће да их запалеослободиоци Косова. Тада нико није вјеровао да ће доћитај тренутак, али је дошао. Након четири вијека, воштанесвијеће, дуге два метра, запалили су ослободиоци на челуса Александром Карађорђевићем. Те вјере треба да седржимо и данас – рекао је Вучетић.

Добитник Повеље Видовданских пјесничкихсусрета Благоје Баковић, бесједио је о Видовдану.

-Ево нас вечерас овдје на Романији, 625 годинакако је причешћена косовска војска добила отворено небоза живот вечни и како су косовски божури процветаликосовском крвљу за живот земаљски. Исто толико годинаје прошло откако је Косовка Девојка у заранке страшногаи крвавога данашњег дана пребирала ране на јунацима,које свих ових 625 година не могу да замире и прођу. Нателу косовских јунака и над телима њиховим смењују сесамо азијатске силе и тмуше, све до тмуша и крвничкихсила Првог и Другог рата, све до ових модерних временакоје су сами наши крвници прозвали милосрдним анђе-лом. Од костију којима је засејано Косово, којима смо пла-тили наше катастре, па до најновијег „Зејтинлика“ којимсмо платили романијско небо и небо Републике Српске,посејане су кости стотине хиљада знаних и незнанихкојима је плаћен пут нашега небескога путовања.

Свака кост на Косову, шта је друго до темељ гореРоманије, на чијој караули је један од прозора који се зовеНовакова пећина, која спаја све српске зејтинлике, одонога грчкога до онога јасеновачкога, од онога солунскогадо онога романијскога. Свеједно је ли Милош Обилић илиГаврило Принцип. Свеједно је ли Марко Краљевић илиСтарина Новак, једнаку би кривицу подносили вуковимана поклоњењу јагњади. Није се џабе вечности кроз устачитавог народа докопала слика : “ У пећини Новака самбио, љепших двора нијесам видио“. Та пећина је у свимвременима, од Косова до данас, институција ка којој сепењемо, не само као физичкој и као моралној громади ивеличини. Плавет кроз коју се види њено небо је небо докога су се верале душе косовских јунака, којима су сепридружили, у подножју Христовог крста – душероманијских новомученика на „Зејтинлику“ данашњем, какоме смо се пели.

Хвала Богу на дару којему, служећи српскомјезику, служим. Хвала Романији и Новаковој пећини. Хваласима вама који сте ми указали овако високу част дадобијем овако високо признање - рекао је Баковић.

Поред Благоја Баковића, стихове у Духовномцентру „Романијска Лазарица“ говорили су: СлободанВучинић из Подгорице, Миомир Мики Јовановић и МиланМихајловић из Косовске Митровице, Недељко Бабић изБеограда, Зоран Недељковић из Пожеге, Миленко Јевђевићиз Бањалуке, Недељко Зеленовић из Источног Сарајева,Гордана Милошевић из Власенице, Радомир Рашо Јагодићиз Рудог, Милун Мишо Лубарда и Божидар Станар изРогатице, Радислав Ћивша, Момир Јоловић и СлавкоЂурковић из Сокоца.

У програму су учествовали и чланови Гусларскогдруштва „Романија“ из Сокоца Жељко Тодоровић и НовакБоровчанин.

Покровитељи овогодишњих Видовданскихпјесничких сусрета на Романији били су општина Соколаци Град Источно Сарајево, а медијски спонзори Радио-телевизија Источно Сарајево и Инфо центар Соколац.

В. Елез

Двадасет други Видовдански пјеснички сусрети на Романији

ПОВЕЉА БЛАГОЈУ БАКОВИЋУ

Page 20: Sokolacke novine

20 ДУХОВНОСТ СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Храм „Романијска Лазарица“ у Сокоцу обиље-жиоje јуче крсну славу- светог мученика, кнеза Лазара -Видовдан.

Након богослужења и литије око храма, у по-ртисоколачке богомоље пресјечен је славски колач.

У пригодној бесједи, др Дарко Ђого, декан наБогословском факултету у Фочи, подсјетио је присутнена значај Видовдана .

-Косово је стварност. Некада се чује да је Косовомит, али није . Косово је стварност – најстварнија од свихстварности. Знамо само колико смо ми од 1992. до 1995.

године живјели Косовом. Косово је остало у нама ионолико ћемо ваљати колико будемо имали Косова. Остаоје тај завјет да најприје будемо спремни да дамо свој животприје него што будемо спремни да одбранимо себе. И1914. године, када су наши јунаци извршили тај чин уСарајеву, нису то урадили ван битке. У том догађају требатражити онај задњи, посљедњи смисао, а то је недозволити непријатељу да покори, да згази достојанство,да на светињу Видовдана демонстрира своју силу и да натај свети дан убије српско достојанство овдје. И, заиста,тако би и тако човјек учини. И тај његов чин би такав дазаправо од једног људског чина учини надљудски.

Данас многи пресуђују и осуђују тај чин, називајућига свакојаким именима.Не виде и не знају да земља којасе данас стиди прошлости, сутра ће се стидјети својесадашњости, да земља која жели да има достојанство, акога не нађе у прошлости, неће га наћи ни у будућности.Каква, заиста, може бити Босна без „Младе Босне“? Какосе може замислити једна држава која се стиди омладинекоја је имала идеале? Знамо да они који су били спремнида гину и пате за своје идеале, нису и не могу бититерористи, већ хероји - рекао је Ђого.

На славској свечаности у порти цркве „РоманијскаЛазарица“ пригодну здравицу говорио је соколачкипјесник Миланко Боровчанин Ромсок. У културно-умјетничком програму учествовали су и најмлађи члановиКУД-а „Романијска Луча“. В. Елез

Крсна слава цркве „Романијска Лазарица“

ВИДОВДАН ЈЕ НАША СТВАРНОСТ

У присуству вјерника са подручја општина Пале,Рогатица и Соколац, 8. јуна je Mанастир Свете Тројице уОзерковићима обиљежио крсну славу - Тројчиндан.

Свету литургију служио је паљански парох -протојереј ставрофор Момир Васиљевић, уз саслужењемонахиња богомоље у Озерковићима - настојатељицеманастира, мати Јустине, и сестре Ангелине.

Након литије, пресјечен је славски колач. Кумовиовогодишње крсне славе Mанастира Свете Тројице билису брат и сестра – Радомир и Свјетлана Гојковић изЗагајева, који су припремили крсни колач, свијећу, славскожито и славску трпезу.

Бесједио је протојереј ставрофор МомирВасиљевић, подсјетивши на значај великог празника -Свете Тројице.

-Дан када је Дух свети сишао на апостоле цркваслави као свој рођендан. Исус Христос основао је црквусвоју на земљи, најприје у заједници од 3.000 људи, алису брзо апостоли, проповиједајућу по цијелом свијету,проширили и умножили тај свијет, тако да данас цијелавасељена одише православним хришћанским духом. Затоје ово дан свјетлости и дан благодати божије – рођенданцркве Христове, којој, како сам Господ рече, ни вратапакла неће одољети - рекао је прота Васиљевић.

Како је казао он, многа дешавања опомињуправославне хришћане да буду чврсти у вјери, да живе удуху божијих заповијести и закона.

- Ових дана, са свих страна долазе страшневијести о поплавама, земљотресима, о крвавим ријекама.

Недавно је ријека Деспотовица у Горњем Милановцупотекла крвава. Господ је опомињао и православнехришћане у Украјини, јер су крвоточиле иконе ИсусаХриста и Мајке божије. У Требињу је најезда змија. Господнас непрестано опомиње да се покајемо, да се вратимоистинитој вјери - рекао је на крају бесједе протаВасиљевић.

Вјерници су се, након богослужења и ломљењаславског колача, у манастирском конаку дружили узславску трпезу. Треба нагласити да ће кум крсне славеМанастира Свете Тројице у Озерковићима идуће годинебити Срђан Пријаковић из Сокоца. В. Елез

Манастир Свете Тројице у Озерковићима

ОБИЉЕЖЕНА КРСНА СЛАВАНакон литије, пресјечен је славски колач. Кумови овогодишње крсне славе манастирабили су брат и сестра – Радомир и Свјетлана Гојковић из Загајева, који су припремиликрсни колач, свијећу, славско жито и славску трпезу

Page 21: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ ОБРАЗОВАЊЕ 21

Начелник општине Соколац Милован Бјелица је

5. јуна примио најбоље ученике завршног разреда

Средњошколског центра „Василије Острошки“ и уручио

им пригодне поклоне.

Најбоље матуранте 49. генерације ове школе

поздравио је директор Средњошколског центра Жарко

Ковачевић, пожељевши им успјех у даљем школовању.

- Посао којим се бавимо моје колега и ја је

изузетно тежак и одговоран, али смо неизмјерно срећни

када наша школа изњедри овакве матуранте. Они су оно

најбоље што тренутно има наша школа и тиме се

поносимо. Хвала и начелнику општине што је

организовао ово кратко дружење и поклоне нашим

најбољим матурантима. Желим вам успјех у даљем

школовању – рекао је Ковачевић.

Начелник Бјелица захвалио је матурантима –

одликашима за оно што су урадили у минулом

школовању и додао да општина чини све како би помогла

образовање младих људи, без којих је, како је нагласио,

немогућ развој локалне заједнице.

- Ми смо у општини срећни када имамо прилику

да примимо најбоље ученике. Ви ћете наш град и општину

представљати на факултетима у великим градским

центрима. Увјерен сам да ћете успјети у својим намјерамa,

да ће вам се наде и жеље остварити. Чинимо све што је

могуће у нашој локалној заједници да обезбиједимо

становницима бољи живот, пeрспективу, да створимо

услове за ново запошљавање, како наши млади кадрови

не би одлазили са овог подручја. Тешко је ту мисију

испунити у овом времену огромне кризе, али се надам да

долазе боља времена. Хвала вам за све што сте учинили

током школовања у основној и средњој школи и срећно

вам на факултетима – истакао је Бјелица, који је најбољим

матурантима уручио пригодне поклоне.

У овој генерацији је 16 ученика завршило

школовање са одличним успјехом. Ученик генерације је

Младен Чоловић, који је и носилац Вукове дипломе.

Ево и имена осталих одликаша: Никола Бартула,

Николина Ђукић, Марија Станић, Милан Шалић, Милан

Табаковић, Данијела Чолаковић, Невена Косорић, Милица

Милидраговић, Славиша Станимировић, Синиша Гордић,

Сања Дупљанин, Милош Тошић, Драгана Ћајић, Ђурђина

Ћиковић, Јелена Чоловић и Кристина Краљевић,која је

вуковац. В. Елез

Начелник општине Соколац Милован Бјелица примио најбоље матурантеСредњошколског центра „Василије Острошки“

ПОКЛОНИ ОДЛИКАШИМА

Најбољи матуранти испред зграде општине Со-

колац

Начелник општине Соколац Милован Бјелица

организовао је 12. јуна пријем за најбоље ученике

завршног разреда Основне школе Соколац и уручио им

пригодне поклоне. Ученик генерације је Сања

Нешковић. Поред ње, вуковци су: Теодора Боровчанин,

Владимир Витомир, Емилија Ивковић, Слађана

Чолаковић, Николина Батинић, Милица Мирић, Владан

Васиљевић, Небојша Гордић и Никола Орашанин.

У свом обраћању матурантима начелник Бје-

лица им је пожелио много успјеха у даљем школовању

и нагласио да ће општина, у складу са својим

могућностима, помоћи у њиховом даљем образовању.

Директорица Основне школе Соколац Дивна

Јанковић захвалила је на пријему и истакла да је успјех

ученика резултат доброг рада наставника и ученика

заједно.

- Генерација је врло успјешна, не само на пољу

наставе него и у ваннаставним активностима - истакла

је Јанковићева и додала да, поред „вуковаца“, одличан

успјех има још 20 ученика.

Начелнику, директорици и својим другарима

обратила се Сања Нешковић, ученик генерације, која је

у име свих вуковаца захвалила на поклону и истакла да

им то значи признање за труд и рад који су показали

током деветогодишњег школовања.

Основну школу у Сокоцу ове године завршила

су 103 ученика. Б. Радоњић

У кабинету начелника општине Соколац

ПРИЈЕМ „МАЛИХ МАТУРАНАТА“

Најбољи “мали матуранти” у друштву начелника

општине и директорице ОШ “Соколац”

Page 22: Sokolacke novine

22 ХРОНИКА СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

„Даном дјечијих постигнућа“ обиљежен је

завршетак наставе за ученике деветог разреда Основне

школе „Соколац“. Традиционално, додијељене су награде

ученицима који су су својим трудом и радом постигли

запажене резултате и достојно представљали школу на

такмичењима у знању и спорту.

Директор школе Дивна Јанковић поздравила је

ученике и честитала им завршетак прве степенице

школовања, са жељом да са успјехом наставе даље

школовање.

-Успјех генерације није само одличан успјех ученика

у школовању него и васпитање и карактер који треба да

има сваки човјек. Млад човјек има пуно жеља и маште, али

бих вам савјетовала да нигдје не журите. Да своју машту и

емоције успорите, да направите приоритете и полако

дођете до свог циља, јер нигдје нећете закаснити -

поручила је Јанковићева „малим матурантима“.

Успјех ове генерације огледа се у постигнутим

резултатима. Од 103 ученика, колико броји генерација која

завршава деветогодишње школовање, 21 ученик постигао

је одличан успјех. Вукову диплому, доказ дугогодишњег

рада и труда, не само у настави већ и у ваннаставним

активностима, такмичењима и спорту, добило је десет

ученика, вуковаца, који су својим успјехом заслужили

првенство уписа у све средње школе: Теодора Боровчанин,

Владимир Витомир, Емилија Ивковић, Слађана Чолаковић,

Николина Батинић, Милица Мирић, Владан Васиљевић,

Сања Нешковић, Небојша Гордић и Никола Орашанин.

Ђак генерације је Сања Нешковић. То признање је

добила за изузетне резултате у учењу и примјерно

владање, за врхунске резултате на такмичењима у знању

из више области. Њено обраћање измамило је сузе на лица

присутних.

-Уз помоћ свих вас, данас стојим ту, пред вама, срећна

и поносна на све што смо постигли, на све што сам

постигла. Срце ми је данас огромно а срећа је свуда око

мене. Ми се данас растајемо. Ја не вјерујем у то. Све ћу вас

увијек носити у срцу, сваки поглед на разред као најљепшу

разгледницу. Корак који ћу сутра направити изабрала сам

сама и уопште се не плашим. Сви сте ви ту негдје око мене,

гдје год да се окренем. Још једно велико хвала свима вама.

Од вас сам имала само подршку и љубав. Молим вас, никад

не заборавите да вас волим искрено, како само дјеца могу

- рекла је Нешковићева.

Додјелу признања пратио је пригодан програм.

Рецитације, скечеве и пјесме посветили су основаци

другарима који одлазе на даље школовање.

Ј. Јанковић

Основна школа „Соколац“

ЈОШ ЈЕДНА УСПЈЕШНА ГЕНЕРАЦИЈА ОДЛАЗИ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Поводом обиљежавања двадeсетогодишњице

постојања Ловачког савеза Републике Српске,у Источној

Илиџи одржана је свечана сједница Савјета Удружење

ловаца Сарајевско-романијске регије. За посебан допринос

и помоћ у развоју ловства у Републици Српској - оп-

штинама и општинским удружењима са простора ове

регије уручене су плакете а појединцима златне значке

Ловачког савеза Републике Српске. Међу добитницима

плакете је и општина Соколац. На свечности је

предсједнику Ловачког друштва „Гласинац“ Соколац

Радомиру Војиновићу уручена златна значка Ловачког

савеза Републике Српске.

Додјели признања претходила је уводна бесједа

предсједника Удружења ловаца Сарајевско-романијске

регије Стевана Драшковића, који је нагласио да су ловци

ове регије били иницијатори формирања Ловачког савеза

РС. Како је рекао он, у оквиру Савеза дјелује 11

регионалних удружења са око 20.000 спортских ловаца.

Начелник општине Источна Илиџа Предраг Ковач

говорио је у име добитника признања, истакавши да ће

ова, а и све друге општине Града Источно Сарајево, у

складу са својим могућностима, и даље помагати и

учествовати у активностима ловачких удружења.

-Сама чињеница да на простору Центра јавне

безбједности Источно Сарајево има преко 1.500 ловаца, са

још више ватрених цијеви, упућује нас на значај сарадње

ловаца са осталим структурама у друштву. Својим

присуством на терену значајно доприносе стварању опште

слике о разним кретањима, појавама и безбједности на

подручју на коме бораве. Зато је за нас сарадња са

ловцима веома битан фактор у заштити и безбједности

људства и природних добара- рекао је начелник ЦЈБ

Источно Сарајево Раденко Васиљевић.

- Ово признање за мене има велики значај јер

долази од једног ванстраначког удружења у које су

укључени људи разних националности и професија,

дајући значајан допринос у стварању бољег амбијента за

живот. Општина Соколац ће, у складу са могућностима,

помагати рад Ловачког друштва и других удружења која

раде у интерсесу свих грађана наше општине, па и шире

друштвене заједнице - рекао је за „Соколачке новине“

начелник општине Соколац Милован Бјелица. Г. Караџић

Двадесет година Ловачког савеза Републике Српске

ПЛАКЕТА ОПШТИНИ СОКОЛАЦ

Ученик генерације са дирек-

торицом Основне школе

Page 23: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ ДРУШТВО 23

Беатовићи из Ћаварина, 21.јуна, били суорганизатори и домаћини 2. сабора Беата, Бејата,Бејатовића и Беатовића, братства истог рода и поријекла.Сви коријене воде из Жањевца код Гацка и славе СветогГеоргија. Не жалећи ни труда ни времена, у Ћаваринама сеокупило близу 300 братственика из Чикага, Београда,Новог Сада, Гацка, Билеће, Сарајева и многих других мјеста,да обнове и утврде нова познанства, да сазнају нешто новоо свом поријеклу, о славним прецима, да присуствујупромоцији ,,Родослова братства“, да се друже, уз игру ипјесму проведу незаборавне тренутке и закажу нареднисабор који ће се, како се договорише, одржати за двијегодине у Гацку. Након полагања вијенца на спомен - чесмусрпским борцима у Ћаваринама и обилска цркве уизградњи у овом мјесту, дружење је настављено у једномод соколачких ресторана и трајало је до дубоко у ноћ.

-Сви смо ми један род, потомци Ивана Црнојевића,који је у потомству имао билећког кнеза Пилата. Пилат,назван по селу Пилати, и његова супруга Мара имали сучетири или пет синова. Вјерује се да је Мара у знак сјећањана Венецију, гдје се школовала, једном сину дала име Беат.Временом су бирократе овом имену дадавали илиодузимали слова због чега су различита презимена унашем роду. Има нас у читавом свијету: у Кини, НовомЗеланду, Канади, Америци, Скандинавији, Русији, ЈужнојАфрици.Сви славимо Светог Ђорђија. Мој отац Павле, синСаве, унук Јована, био је свештеник и као мјесто службеизабрао је Братунац, гдје сам се и ја родио. Из два бракаимао је тринаестеро дјеце. Моју браћу по оцу, Ђорђа и

Влада, наговарао је да прикупљају податке, да користеархиву из манастира Острог, гдје је некад службовао, и данапишу родослов. Почели су, али су одустали. Када су ониодустали, одговорност сам преузео ја. Знатно су мипомогли братственици из других мјеста. Родослов никаданеће бити коначно завршен и увијек ће бити допуњаванновим именима и подацима. Вјерујем да ће се међу наманаћи неко млађи да настави тамо гдје ја станем- причаонам је др Бранислав-Бране Беатовић, рођен 1928. годинеу Братунцу, човјек који је готово читав радни и животнивијек провео радећи, како каже, по „бијелом свијету“.

-Већина наших братственика потиче из свеште-ничких породица. Мој отац и ђед били су свештеници,поносни на своје поријекло и чојство. За написаниродослов најзаслужнији је Бране. Ми смо самоприкупљали податке. Он би то урадио и без нас јер сесвоме оцу заклео да ће то урадити. Колико је требаловремена и труда да све ово припреми, довољно говориподатак да је у књигу до сада уписано 2013 имена.

Родослов је историја, побједа над временом изаборавом. Што није записано, није ни било.Прошлост јекоријен будућности. Свако ко прочита ову збирну књигуисторије и података, лако ће схватити да смо сви потомцичеститих, херојских предака које је кроз сва временакрасило вјерољубље, родољубље и човјекољубље . Живимза овај дан, за ове сусрете. Ништа ме није могло спријечити,па ни болест, да дођем из далеке Америке- каже Јован,често име у братству Беатовића, потомак солунских искадарских добровољаца, један од аутора Родослова.

- На 1. сабору смо преузели одговорност да ми будемодомаћини овог дружења.Био сам задужен за организацијупо Србији. Највећи терет пао је на Бојана, Велемира, Дула,Славка, ове из Ћаварина. Осим наших сродника, позвалисмо и зетове и њихове породице, јер су Беатовићи, посебнонаше жене, вољеле зетове-уз широк осмијех и кроз шалупричао нам је Миломир (Марков) Беатовић.

Један од млађих, у тиму организатора, био је БојанБеатовић из Сокоца, који се све вријеме трудио да свепротекне у најбољем реду. На његов приједлог,пријатнуатмосферу употпунили су гуслари и изворна групаГусларског друштва „Романија“ из Сокоца.

-Све нас радује присуство великог броја дјеце иомладине, што обећава трајност ових дружења, младиљуди ће имати од кога да сазнају ко су и одакле су – речеБојан. Записао Г.Караџић

Други сабор Беата, Бејата, Бејатовића, Беатовића

ПРОМОВИСАН РОДОСЛОВ БРАТСТВА

Учесници сабора у Ћаваринама

У току маја портал „Соколац – срце Романије“забиљежио је рекордну посјећеност.

У том периоду забиљежено је преко 120.000појединачних (јединствених) посјета, што представљапросјек од скоро 4.000 дневних појединачних (једи-нствених) посјета.

Читаоци су у том периоду отворили преко600.000 страница нашег портала.

Напомињемо, „Соколац –срце Романије“ већ дужипериод користи Google Analytics као методу анализеподатака читаности.

Према подацима Google Analyticsа, а упоређујућиих са објављеним подацима o читаности осталихопштинских портала у нашој земљи, „Соколац – срцеРоманије“ је и даље међу најчитанијим порталима уБиХ.

Уобичајена посјета портала „Соколац – срцеРоманије“у овој години креће се између 80.000 и 100.000појединачних (јединствених) посјета мјесечно.

У току ове године, између осталог, креираћемои Андроид апликацију која ће несумњиво допринијети јошвећој посјети, а самим тим и нашим већим капацитетима,који треба да побољшају транспарентност рада нашелокалне самоуправе.

Доказ да идемо у правом смјеру је и признањеЕвропског покрета у БиХ Соколац – Европски отворениград БиХ у 2014.години.

Хвала на повјерењу!

Редакција портала Соколац – срце Романије

Портал “Соколац - срце Романије”

РЕКОРДНА ПОСЈЕТА У МАЈУ

Page 24: Sokolacke novine

24 ДРУШТВО СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Већина пчелара се ослања на производњу меда,воска и полена,мање прополиса и других производа одмеда и воска. На овим просторима сасвим је мали бројпчелара који се бави производњом матица.Ослањајућисе на дугодишње искуство и стечено знање, пчелариЗоран и Мира Батинић из Примчића, крајем прошлегодине, почели су припреме а ове године ушли упроизводњу матица за властите потребе, али и затржиште.

- Пчеларством сам се почео бавити још каодијете захваљујући искусном пчелару Чеду Ђерићу.Живио сам у Прељубовићима, гдје је Чедо имаопчелињак. Долазио сам сваки дан код њега, гледао штаради, слушао савјете,помагао му колико сам могао. Онми је и поклонио прву кошницу.

За 40 година пчеларења прошао сам кроз многа

искушења, имао успоне и падове у производњи. Учио сена грешкама,читао стручну литературу, слушао савјетестручњака. Годинама сам размишљао да почнем сапроизводњом матица. Дуго сам посматрао раддруштава у свом пчелињаку да бих изабрао оно којанајбоље ради, које има квалитетну матицу. Прво сампочео са „пробном“ производњом. Први резултати билису охрабрујући па сам одлучио да заснујем производњуу око 2оо нуклеуста, што ми омогућава годишњупроизводњу око 8оо високо продуктивнихматица.Овдашњим пчеларима већ сам испоручионеколико десетина матица и они су изрекли низпохвала на њихов квалитет. Производим по захтјевимапчелара с тим да у резерви увијек имам одређен бројматица. У свим овим активностима помаже мипородица. Супруга Мира, која је ушла у тајне овепроизводње, у појединим пословима прецизнија је и одмене. Са нуклеусима и близу 2оо матичних друштава„зимовали“ смо у околини Дрињаче. Срећом, налокалитету није било поплава. Уноси на терену билису задовољавајући, а ако дође до побољшања времена,како се најављује, можемо очекивати медну годину.Свјесни смо обавеза , одговорности и ризика које смопреузели на себе, али нећемо одустати. Од пчеларењаживи читава породица. Очекујем сарадњу са нашимудружењем и удружењима пчелара из окружења какобисмо заједнички превазишли проблем набавкеквалитетних матица. По природи сам оптимиста ивјерујем да ћемо успјети у овој производњи-каже ЗоранБатинић. Г. Караџић

Пчеларска породица Батинић из Примчића

ОВЕ ГОДИНЕ 800 МАТИЦА ЗА ТРЖИШТЕ

Зоран и Мира у пчелињаку

Крајем јуна, Културно-умјетничко друштво„Романијска луча“ организовало је хуманитарниконцерт за угрожене у поплавама. На овом концерту су,осим „Луче“, наступили КУД „Младост“ са Пала, КУД„Славија“ из Источног Сарајева и естрадни умјетникБобан Вишњић. Прикупљено је 800 КМ за помоћстановништву у поплављеним подручјима.

Према ријечима секретара Друштва НебојшеЂерића, и поред слабије посјете наших суграђана,прикупљена је солидна количина новца:

- У име „Романијске луче још једном захваљујемсвим људима који су донирали новац у овој акцији.Новац који смо овом приликом прикупили уплатилисмо на рачун Културно-умјетничког друштва „Добој“,чије су просторије уништене у поплавама. Надамо се даће им ова средства бити од помоћи- рекао је Ђерић.

Страшна несрећа која је задесила Добој нијезаобишла ни просторије КУД-а „Добој“, које су потпуноуништене, заједно са ношњом и свим инструментима увласништву овог друштва. Како је за наше новинерекла предсједница друштва Роса Јовић, ова помоћ иммного значи:

-Просторије нашег друштва су уништене. Успјелисмо спасити један дио ношње, а све остало, укључујућивелики број инструмената, потпуно је уништено. Новацкоји смо добили од „Романијске луче“ искористићемода обновимо подне облоге у једном дијелу нашихпросторија, како бисмо што прије почели са радом. Сви

чланови Друштва су укључени у радове и сви су вољнида помогну, али ће нам за потпуни опоравак битипотребно доста новца, труда и рада. Захваљујемо„Романијској лучи“ на помоћи и надамо се да ћемо сеубрзо срести и дружити у неким љепшим околностима-истакла је на крају разговора Јовићева.

Овај хуманитарни концерт плод је сарадње тридруштва са подручја Града Источно Сарајево: КУД„Младост“ Пале, КУД „Славија“ Источно Сарајево и КУД„Романијска луча“ Соколац.

На три концерта, одржана у Источном Сарајеву,Сокоцу и Палама, за настрадале у поплавамаприкупљено је преко три хиљаде КМ. Ј. Јанковић

Културно-умјетничко друштво „Романијска луча“

КОНЦЕРТ ЗА ПОПЛАВЉЕНА ПОДРУЧЈА

КУД “Романијска луча” на сцени

Page 25: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ 25

Осмочлана експедиција планинара РС недавно

је боравила у Грчкој и том приликом посјетила

Хиландар, Српско војничко гробље у Солуну, и освојила

највиши врх Свете горе Атос ( 2033 метара) .

Експедицију је сачињавало шест чланова ПД „Гласинац“

из Сокоца и два планинара из Хан-Пијеска – Мирослав

Дивчић, Небојша Кариклић, Младен Радовић, Новак

Шобић, Мирослав Нешковић и Илија Пајић из Сокоца и

Бобан Матић и Стипо Топић из Хан Пијеска, сви чланови

Планинарског друштва „Гласинац“. По повратку у

Соколац планинари нису крили задовољство зато што

су посјетили древну Грчку , света мјеста, симболе

српства и православља.

- Путовање у Грчку организовано је у оквиру

планираних активности нашег друштва за ову

годину.Трошкове четверодневног боравка у Грчкој

највећим дијелом смо сами финансирали. Помоћ нам је

пружила општине Соколац, ШГ „Романија“ Соколац и

ШГ „Височник“ Хан Пијесак. Све је протекло у најбољем

реду, уз мале проблеме око превоза трајектима. Ни

велико невријеме није нас спријечило да се попнемо на

Атос, највиши врх Свете горе. Посебно сам био

импресиониран посјетом Хиландару, животом монаха

и оним што сам видио и доживио на Српском војничком

гробљу у Солуну. Имали смо част да разговарамо са

легендарним чуваром гробља, чика Ђорђијем Михаи-

ловићем, који нам је у детаље казивао о јунаштву

српских бораца, посјетама разних делагација, поје-

динаца, значају овог спомен - обиљежја у чувању

традиције ослободилачких ратова српског народа -

причао нам је вођа експедиције Мирослав Дивчић.

Др Небојша Кариклић био је најстарији члан

експедиције. Иза себе има богато планинарско иску-

ство, бројне успјешне успоне на највише врхове

Балкана.

- Сан је сваког планинара, Србина и сваког

православца да бар једном у животу посјети Грчку, да

буде у друштву монаха, да осјети дух Хиландара, да ода

почаст погинулим српским борцима Првог и Другог

свјетског рата, посјети Војничко гробље у Солуну, које

зрачи снагом од чега сваком посјетиоцу застаје дах.

Изненадила ме је и разочарала спора обнова

Хиландара. Зар ми Срби и остали православни народ

немамо моћи да овој светињи вратимо оно што је

пожаром уништено? Надам се да ће радови на

рестаурацији бити настављени бржим темпом и да ће

ово светилиште поново бити онакво какво оно и

његови житељи заслужују - рекао је Кариклић

Новак Шобић, један од млађих чланова ПД

„Гласинац“, није крио задовољство што му се пружила

прилика да посјети Грчку, обиђе српска светилишта и

да са незаборавним успоменама још активније настави

рад у Друштву.

- За мене је као планинара са мање искуства све

ово ново, доскора незамисливо. И да сам желио, нисам

могао изабрати боље путовање које ми је омогућило да

много тога видим и доживим. Довољно је осјетити

живот у Хиландару, посјетити Српско војничко гробље,

да би сазнао величину духовног успећа и јунаштва

српског народа. Све ми то даје снагу и појачава жељу за

још активнијим радом у нашем друштву. Оно је

примјер осталим друштвима и организацијама - рекао

је Шобић.

На крају ове кратке репортаже и казивања о

путовању у Грчку треба истаћи да је ПД „Гласинац“, у

веома кратком времену од оснивања, постало примјер

добро организованог рада, да иза себа има низ

успјешно изведених похода, радних акција на уређењу

планинарских стаза, пећина и шпиља, планинских

извора и излетишта. О томе свједочи и неколико

хиљада фотографија и видео -записа његових чланова.

Зато се надамо да ће са успјехом наставити изградњу

планинарског дома на Црвеним стијенама, дома који

ће, како истичу у Друштву, бити на услузи свим

љубитељима чари нетакнуте природе.

Г. Караџић

Планинарско друштво „Гласинац“ Соколац

ОСВОЈЕН НАЈВИШИ ВРХ АТОСАНи велико невријеме није нас спријечило да се попнемо на Атос, највиши врх Свете горе.Посебно сам био импресиониран посјетом Хиландару, животом монаха и оним што самвидио и доживио у Српском војничком гробљу у Солуну

На путу према врху Атоса

Пред Спомен-капелом на Српском

гробљу “Зејтинлик” у Солуну

Page 26: Sokolacke novine

26 СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Група мотоциклиста, чланова руског удружења

„Ноћни вукови“, чији је почасни члан предсједник

Русије, Владимир Владимирович Путин, 27. јуна

посјетила је Соколац и положила вијенце на централни

крст на Војничком гробљу „Мали Зејтинлик“, као и на

спомен-обиљежје солунским добровољцима.

Око 30 бајкера, чланова Удружења „Ноћни

вукови“ из Србије, Русије, Бјелорусије и Републике

Српске, кренуло је на пут до Солуна, поводом

обиљежавања сто година од почетка Првог свјетског

рата. Соколац им је био прва одредница.

Испред Споменика солунским добровољцима у

Сокоцу мотоциклисте су дочекали начелник општине

Соколац Милован Бјелица, предсједник Борачке

организације Сарајевско – романијске регије Жељко

Лалић, предсједник Удружења српских добровољаца и

њихових потомака од 1912. до 1918. године Бранимир

Ђурковић, као и чланови соколачког Мото - клуба

“Романијски соко”.

Начелник Бјелица обратио се присутнима

ријечима да су жртве српског народа у протеклим

ратoвима биле огромне, а да је Споменик солунским

доборовољцима у Сокоцу мали допринос помену тих

жртава

Предсједник соколачког Удружења српских

добровољаца и њихових потомака од 1912. до 1918.

године Бранимир Ђурковић, у своме обраћању

присутнима, рекао je да je са подручја општине Соколац

у Првом свјетском рату учествовало 365 добровољаца,

што је велики проценат у односу на број становника

тадашње општине

На Војничком гробљу “Мали Зејтинлик ” је

гостима из Мото-клуба “Ноћни вукови” добродошлицу

пожелио предсједник Борачке орагнизације Сарајевско

– романијске регије Жељко Лалић.

- На овом мјесту почива 957 бораца погинулих

на подручју Сарајевско- романијске регије. Од вас

очекујемо, драга браћо православна, да у своје средине

пренесете оно што сте овдје видјели, а то је чисти доказ

о борби српског народа.

Чланови Мото-клуба “Ноћни вукови”, након

полагања вијенаца на централни крст на Војничком

гробљу, обишли су гроб руског добровољца Јурија

Пилипчика, који је сахрањен у Сокоцу, 1995. године.

С. Рајић

„Ноћни вукови“ на Војничком спомен-гробљу у Сокоцу

ПОКЛОНИЛИ СЕ СЈЕНИМА СРПСКИХ ЈУНАКА

Двадасет седмог јуна ове године навршило се

двадесет и двије године о погибије нашег драгог

ДРАГАНА ЂУРОВИЋА

(25.03. 1965 – 27.06. 1992)

Туга за тобом у мом срцу не пролази. Надам се и

радујем дану када ће и то проћи. Тај дан ће бити

када дођем код тебе.

До смрти ћу те жалити.

Твој неутјешни отац Симо

Шестог јуна ове године преминула је наша драга

ЛАТА ЦРКВЕЊАШ

( 1955 – 2014)

Посљедњи поздрав нашој драгој хуманисткињи ,

која је 45 пута даривала крв.

Општинска организација Црвеног крста Соколац –

Актив добровољних давалаца крви

Пред Спомеником солунским добровољцима

Делегација “Ноћних

вукова” полаже

вијенац на цент-

рални крст у “Малом

Зејтинлику”

Page 27: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ КУЛТУРА 27

На Избору за мис Републике Српске, који је

почетком јуна одржан у Бањалуци, актуелна мис

Сарајевско-романијске регије за 2014. годину Маријана

Бјелица још једном је понијела ленту освојивши титулу

мис телевотинга. Маријана се пласирала у финално

такмичење - Избор мис Босне и Херцеговине за мис

свијета. Титулу најљепше дјевојке Републике Српске

понијела је актуелна мис Јахорине, Паљанка Исидора

Боровчанин, док је титула мис интернета РС припала

Тамари Нишић из Фоче. На финално такмичење, Избор

мис РС за мис БиХ, поред њих, пласирало се још 10

дјевојака.

Са овог такмичења Маријана носи само лијепе

утиске.

- Треме је свакако било, али у мом случају оне

позитивне. Диван је осјећај изаћи на сцену, али је још

љепше сазнање да идете даље, за шта највећу

захвалност дугујем људима који су гласали за мене -

рекла је Маријана, напоменувши да је телефонско

гласање у исто вријеме био и хумани гест с обзиром да

је новац прикупљен овим путем намијењен жртвама

поплава у РС. У складу са тим, слоган Избора за мис

Републике Српске био је „Љепота са сврхом - за жртве

поплава”, а сав приход од телефонског гласања

Дирекција Мис БиХ уплатила је на рачун Црвеног крста

РС.

Маријану овога љета очекују припреме за

финално такмичњење - Избор мис БиХ за мис свијета,

које ће се почетком јесени одржати у Сарајеву. Поред

популарности која свакако иде уз титулу, ова лијепа

Сокочанка већ добија и иностране пословне понуде. С

обзиром да намјерава да се бави модом и моделингом,

слиједи потписивање уговора са модном агенцијом АБЦ

моделс, а тек онда ће, како каже, размишљати о даљим

пословним подухватима.

Ј. Јанковић

Сокочанка Маријана Бјелица

МИС ТЕЛЕВОТИНГА

Маријана Бјелица

У ведрој атмосфери, праћеној дјечијом музиком, на

платоу испред општине Соколац, под слоганом „У

свијету бајки“, 5. јуна одржан је маскенбал у „режији“

васпитача и дјеце из Установе за предшколско

васпитање и образовање.

Малишани из пет васпитних група, маскирани у

ликове из бајки, рецитацијама и игром одушевили су

присутне.

На почетку манифестације присутне је

поздравила директорица Установе за предшколско

васпитање и образовање Биљана Косорић.

- Желим да честитам нашим „малим

матурантима“ завршетак једног лијепог периода

живота, периода раног дјетињства и срећан почетак

новог поглавља у њиховом животу, односно нашим

будућим ђацима срећан полазак у први разред. Са

нашим другарима дружили смо се низ година, заједно

са њиховим родитељима трудили се да њихово

дјетињство уљепшамо и учинимо што срећнијим. Кроз

разне активности реализоване у току школске године,

подстакли смо развој, радозналост и истраживачки дух

дјетета, а промовисали здрав начин живота и развој

еколошке свјести , као и спортски дух, сарадњу,

кооперацију, сналажљивост и издржљивост- рекла је

Косорићева.

Након обраћања директорице, на платоу

испред зграде општине продефиловали су разни

ликови из бајки- принцезе, лептири, пчелице и

патуљци.

Било је изузетно весело и разиграно.

Малишани су били у центру пажње , па су спретно

позирали испред фото апарата својих родитеља и

осталих посјетилаца ове манифестације.

С.Рајић

Маскенбал у Сокоцу

У СВИЈЕТУ БАЈКИ

Page 28: Sokolacke novine

28 КУЛТУРА СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Традиционална видовданска мани-фестација „Конференција беба“ окупила је преко80 беба рођених од 28.јуна прошле године доданас.

Најмлађа беба која је учествовала на овојманифестацији је Никола Савић, а најстаријаСњежан Петрушић док је Небојша Тошић беба санајвише браће и сестара. Све награђене бебедобиле су колица, пакет пелена и беби опрему.

Начелник општине Соколац МилованБјелица, приликом отварања ове манифестације,истакао је да нема веће радости за једну општинуи њене становнике него када се на једном мјестуокупи велики број дјеце.

- Овом приликом пожељећу здрав и дугживот свим нашим најмлађим суграђанима иподијелићу радост са њиховим родитељима,бакама и дједовима, који са поносом прате како имсе породице проширују. Морамо наставитиорганизовање оваквих манифестацијa, али иупозорити младе брачне парове да је срећа урађању и што већем броју наших најмлађихсуграђана, јер се број становника на општининепре-кидно смањује– истакао је Бјелица.

Начелник је даровао најмлађу пријављенубебу, најстарију пријављену бебу, бебу са највећимбројем браће и сестара, близанце, бебу која јерођена на Дан општине и бебу која је рођена наДан Републике.

Покровитељ манифестације била јеопштина Соколац, која је уз помоћ спонзораобезбиједила пригодне поклоне за све малишане.

Медијски спонзор „Конференције беба“ биоје Инфо центар „Соколац“, а организацију овеманифестације помогли су и КУД „Романијскалуча“ и Плесни клуб „Ника“, чији су члановиучествовали у програму.

Министарство породице, омладине испорта Републике Српске иницијатор јеодржавања ове манифестације, у оквиру кампање“Породица за пет”.

(www.opstinasokolac.net)

“Конференција беба” и у Сокоцу

НАЈМЛАЂА БЕБА - НИКОЛА САВИЋ

У недјељу, 15. јуна, на Палама у СПЦ „Пеки“одржано је Државно првенство Босне иХерцеговине у модерним плесовима. Учешће јеузело преко хиљаду плесача из двадесет клубова.Један од учесника на овом такмичењу био јеПлесни клуб „Ника“ Соколац.

Од пет формација са којима су учествовалиосвојили су четири прва и једно друго мјесто.Медаље су отишле формацијама из категоријепчелица под именом „Буђење“, дјеце 1 –кореографија „Радост“, дјеце 2 – кореографија„Оџачари“ и формацији одраслих „In the street“.

Када је у питању појединачна конкуренција,у категорији дјевојчица је Марија Нешковић попети пут постала државни првак БиХ, а укатегорији дјечака исти резултат је оствариоМиле Пајић. Треба поменути и резултат ЖељанеБоровчанин, која је у категорији дјеце 1 освојиладруго мјесто из диско денса и треће мјесто из хипхопа.

У категорији дјеце 2, Марина Боровчанин јеу дисциплини street dance show освојила сребрнумедаљу, а у категорији одраслих Милица Каповићи Милица Пржуљ су освојила злато, док суКристина Рубеж и Дуња Чортан освојиле сребро.

Предсједница Плесног клуба „Ника“ СоколацЈована Вујичић изразила је задовољство збогрезултата на овом такмичењу.- Претходна плесна сезона била је успјешна за нашклуб, а резултати на Државном превенству самопоказују колико смо напорно радили. Освојилисмо 16 медаља. Најважније је да постоје добраенергија и љубав према плесу који нас покрећу -истакла је Јована Вујичић.

Наведено такмичење је било посљедње уовој плесној сезони. Услиједиће пауза досептембра, када ће поново почети тренинзи.

Б. Радоњић

На првенству БиХ у модерним плесовима

ПЛЕСНОМ КЛУБУ „НИКА“ 16 МЕДАЉА

Page 29: Sokolacke novine

јун 2014. СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ СПОРТ 29

Од 1971. године у Финској и Мађарскојодржавају се промотивни митинзи у бацањукопља.Босна и Херцеговина је од ове године трећазeмља у којој се одржавају ова такмичења. Циљ је да семеђу младим људима промовише ова атлетскадисциплина. Техничка организација првог митинга уБиХ повјерена је Атлетском клубу „Гласинац“, који је употпуности оправдао очекивања. На стадиону „Бара“окупило се преко 100 атлетских нада из свих већихклубова БиХ. Међу атлетичарима ,,Гласинца“ истакли сусе Милица Јовић, која је копље бацила 40, 88 метара идесетогодишњи Михаило Мемедовић, који је хицем од

35 метара постигао својеврсни рекорд. Организатори су искористили прилику и

упоредо са промотивним митингом организовалитакмичење за најмлађе атлетичаре у више дисциплина,које је реализовано у оквиру Видовданских свечаности.Поново су блистали најмлађи чланови домаћег клуба.Посебно вриједан резултат постигла је Сара Лучић саскоком увис од 162 цантиметра, што је њен личнирекорд и нови рекорд РС и БиХ. Михаило Мемедовић јеовом приликом потврдио да у својој староснојкатегорији нема достојног ривала. Михаило је бионајбржи у тркама на 60, 100 и 200 метара. Његоваомиљена дисциплина - скок удаљ, није била напрограму. Тренер у АК „Сарајево“ Мухамед Исовић и АК„Српски соко“ из Зворника Момчило Мандић, као и свиостали атлетски радници, истакли су добруорганизацију и изванредне услове за постизање добрихрезултата.

- Ми смо још једном потврдили да имамоквалитетне кадрове и услове за организовање оваквихи других такмичења. Резултати које су постигли нашинајмлађи такмичари потврђују да наши млади тренериквалитетно раде са дјецом а дјеца упорнимтренинзима и постигнутим резултатима обећавајуперспективну атлетску будућност - рекао је НеђоЂуровић, члан Управног одбора у Атлетском савезу БиХи један од тренера у соколачком клубу.

Г. Караџић

Мађународни атлетски митинг у Сокоцу

У ЗНАКУ СЈАЈНИХ РЕЗУЛТАТА МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА „ГЛАСИНЦА“

Утакмицама 26. кола, 4 јуна, завршено јефудбалско првенсто Републике Српске, Друга лига-исток.

ОФК „Гласинац 2о11“ првенство је завршио на10.мјесту у конкуренцији 14 клубова. Полусезону суСокочани завршили у самом врху првенствене табелеса добрим изгледима да се у наставку боре за мјестокоје обезбјеђује бараж за попуну Прве лиге РС.Међутим, наставак првенства протекао је у знакуслабих резултата, са много објективних и субјективнихслабости. Из кола у коло ређали су се порази па је накрају био упитан и опстанак у друштву друголигаша.

- Када се све сабере и одузме, само дјелимичномогу бити задовољан постигнутим резултатима. Бројнеобјективне, али и субјективне слабости директно суутицале на игру и коначан резултат. Када набрајампроблеме,не знам одакле да почнем, од хроничногнедостатка средстава, повреда играча, до чињенице данеколико, и то кључних, фудбалера због обавеза премапослу нередовно или никако није тренирало, да играчираде по брентама, у шумама, тражећи рјешењефинансијских проблема. Посебан проблем је и што наовим просторима не постоји јуниорска лига па смомладе играче приморани неспремне укључивати у првисастав. Каква је ситуација довољно говори и податак даје кроз првенство „продефиловало“ близу 30 играча,дасе из утакмице у утакмицу мијењао састав тима, да смона нека гостовања путовали са 11 или 12 играча.Међутим, ни лоше суђење,које је много слабије уодносу на претходне године, не може бити алиби занаш веома лош наставак првенства.Вјероватно су, подпритиском свих ових проблема, поједини играчи били

без мотивације, имали су неодгооворан однос премаигри и према клубу. Ако је то утјеха, тога је увијек билои биће. У свему овоме има и позитивних ствари.Наколико играча из омладинског погона, наступајућиза први тим, искористило је прилику и потврдилонеоспоран таленат и жељу за напредовањем. Охрабрујеи рад са најмлађим категоријама, гдје је у тренажнисистем укључено преко 100 дјечака са којима, наволонтерским основама, ради неколико стручнихтренера. Кажем да нисам у потпуности задовољан, алије могло и горе. Нисам сигуран са каквим ћемоиграчким кадром ући у наредно првенство, али тврдимда опстанак у овом рангу такмичења неће доћи упитање- рекао је шеф стручног штаба Милан Реновица.

Г. Караџић

ОФК „Гласинац 2011“ Соколац на крају првенства Друге лиге РС

НИЈЕ ДОБРО, МОГЛО ЈЕ И ГОРЕ

Михајло Мемедовић

Сара Лучић била је најбоља

у скоку увис

ОФК “Гласинац 2011”

Page 30: Sokolacke novine

30 СПОРТ СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ јун 2014.

Стрељачки клуб „Гласинац“ из Сокоца је 15. јунабио домаћин и организатор Првенства Републике Српскеу стрељаштву за сениоре и сениорке у дисциплини -ваздушна пушка. Наступило је седам екипа у мушкој и петекипа у женској конкуренцији.

У стрељани соколачке Спортске дворане виђеноје изузетно занимљиво надметање најбољих стријелацаиз Републике Српске, у обје конкуренције.

У женској конкуренцији најбоља је била екипаСтрељачког клуба „Младост“ из Гацка са 977 кругова.Друго мјесто припало је екипи СК „Милан Пилиповић“ изКозарске Дубице са 852 круга, а треће такмичаркамасоколачког „Гласинца“ са 798 гругова. За „Гласинац“ су

наступиле Јована Мачар, Јелена Антонић и ЈелицаАбазовић. Јована Мачар заузела је пето мјесто упојединачној конкуренцији.

Најбоља у појединачној конкуренцији била јеГачанка Јелица Вуковић са 353 круга. Друго мјестозаузела је њена клупска колегиница Милијана Бошковићса 316 кругова, а треће чланица СК „Милан Пилиповић“из Козарске Дубице Слађана Бараћ са 314 кругова.

Водила се борба и у конкуренцији сениора.Екипа „Младости“ из Гацка оправдала је очекивања –заузела је прво мјесто са 959 кругова. Други су билистријелци СК „Никола Бокан“ из Бањалуке са 941 кругом,а трећи такмичари „Крајишког борца“ са 909 кругова.Требињски „Леотар“ био је четврти са 874 круга,„Гласинац“ пети са 850 кругова, СК „Рогатица“ шести са773 и СК „Пантери“ из Бијељине седми са 761 кругом.

У појединачној конкуренцији сениора побиједиоје члан СК „Никола Бокан“ из Бањалуке Никола Стакић.Дрго мјесто припало је Синиши Перићу из СК „Крајишкиборац“ са 335 кругова, а треће Душану Крстојевићу изгатачке „Младости“ са 334 круга.

Према ријечима предсједника Стрељачког клуба„Гласинац“ Драженка Јанковића, тамичење је протекло уизузетно коректној и пријатној атмосфери.

Покровитељ Првенства РС у стрељаштву засениоре и сениорке била је општина Соколац. В. Елез

Првенство РС у стрељаштву

ЕКИПЕ ГАТАЧКЕ „МЛАДОСТИ“ НАЈУСПЈЕШНИЈЕ

Омладински фудбалски клуб „Гласинац 2011“, узфинансијску подршку општине Соколац, по трећи пут jeбио организатор Меморијалног фудбалског турнира„Срђан Томић“, који је окупио близу 600 фудбалера из 30клубова са простора Републике Српске, Федерације БиХ иСрбије. Турнир се одржава у знак сјећања на младогфудбалера „Гласинца“ Срђана Томића, који је погинуо 2005.године у саобраћајној несрећи.

Пуна три дана, од 21. до 23. јуна, дјечаци узрастаод 9 до 15 година, сврстани у 60 екипа, одушевљавали супублику својим мајсторијама. Водила се занимљиваборба у свих пет узрасних категорија.

Посебно је било занимљиво посматратиполуфиналне и финалну утакмицу најстарије узраснекатегорије, младих фудбалера рођених 1999. и 2000.године. Поред домаћег „Гласинца“, у завршном дијелунашле су се eкипе „Сутјеске“ из Фоче, „Дрина ХЕ“ изВишеграда и сарајевског „Новог Града“. У борби за трећемјесто састали су се Вишеграђани и Фочаци. Успјешнијаје била „Сутјеска“ и освојила треће мјесто.

Посебна посластица био је финални сусретизмеђу „Гласинца“ и екипе „Нови Град“. ру. У регуларномтоку било је 0:0, па се пришло извођењу једанаестераца.Сокочани су били непогрешиви са „бијеле тачке“, а једанпенал Сарајлија зауставио је голман домаћина. Тако је„Гласинац“ сасвим заслужено понио побједнички пехар.

Према ријечима тренера побједничке екипеОгњена Крешталице, „Гласинац“ не треба да брине за својубудућност.

-Већ четири године радим са пионирима. Жао мије што публика није могла на турниру да види Ђерића иВуковића, који су били спријечени да играју. Ту су јошвеома даровити Марко Лиздек, Немања Нинковић,голгетер Страхиња Николић, као и други млади играчикоји представљају будућност соколачког фудбала. Ово је

мој највећи успјех у тренерској каријери – кажеКрешталица.

Богдан, отац покојног Срђана Томића, изразио језадовољство због одзива екипа.

-Турнир, из године у годину, окупља све вишеекипа. Ове године наступило је око 600 младих играча.Морам посебно захвалити владици Бабовићу, ОгњенуКрешталици, Драгану Реновици за несебичну и драгоцјенупомоћ у организацији турнира – казао је Томић.

Најбоље екипе и појединици примили су пехареи дипломе. Најуспјешнији стријелац био је Зоран Зубациз екипе „Дрина ХЕ“ из Вишеграда, голман Емин Џанко из„Новог Града“, а играч Александар Тадић из соколачког„Гласинца“.

На ономе што су показали на спортском пољу иван терена, играчима и тренерима захвалио је предсје-дник Спортског друштва „Гласинац“ Ново Николић.

Медијски покровитељи турнира били су ОСМ ТВ,БН ТВ и општински портал “Соколац - срце Романије”.В. Е.

Трећи Меморијални фудбалски турнир „Срђан Томић“

ОКО 600 МЛАДИХ ФУДБАЛЕРА НА СТАДИОНУ „БАРА“

Јелена Антонић

Дио учесника Меморијалног турнира “Срђан

Томић”

Page 31: Sokolacke novine
Page 32: Sokolacke novine