SODELOVALNO POUŒEVANJE PRI PRAKTIŒNEM POUKU RAŒUNALNI TVA

 • View
  49

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SODELOVALNO POUČEVANJE PRI PRAKTIČNEM POUKU RAČUNALNIŠTVA. Islam Mušić, ŠC Velenje, islam.music@guest.arnes.si. Zakaj sem se odločil?. Spodbuditi zanimanje dijakov za praktični pouk računalništva Dijaki bodo tako izdelovali naloge, ki bodo uporabljene tudi v praksi - PowerPoint PPT Presentation

Text of SODELOVALNO POUŒEVANJE PRI PRAKTIŒNEM POUKU RAŒUNALNI TVA

 • SODELOVALNO POUEVANJE PRI PRAKTINEM POUKU RAUNALNITVAIslam Mui, C Velenje, islam.music@guest.arnes.si

 • Zakaj sem se odloil?Spodbuditi zanimanje dijakov za praktini pouk raunalnitvaDijaki bodo tako izdelovali naloge, ki bodo uporabljene tudi v praksiDijaki bodo delovali na podroju, kjer so uspeni in jih zanima

  *

 • Praktini pouk raunalnitva (prej) Dijaki izdelajo tri projektne nalogeIzdelava dinamine spletne strani (vsi enako)Izdelava enostavne igre (vsi enako)Aplikacija po izbiri (vsak sam)Projekti niso prilagojeni posameznikuMotivacija za izdelavo nalog je slabaRedke naloge so uporabne/uporabljene v praksi

  *

 • Praktini pouk raunalnitva (trenutno)Vsak dijak dobi nalogo, ki je najblija njegovemu podroju zanimanjaDijaki so bolj motivirani za izdelavoV povpreju vsak izdela vsaj 5 razlinih projektovRezultati se objavijo na olskem Wiki portalu

  *

 • Kako poteka deloVsako nalogo opiem v spletni uilnici, kjer nalogo tudi dodelim doloeni skupini dijakov (obiajno delajo v dvojicah)

  *

 • Kako poteka deloDijaki se lotijo nartovanja svojega dela. Pri tem si pomagajo z i-tablo, ki jim omogoa ve zaslonskih slik in shranjevanje le-teh za kasnejo uporabo.

  *

 • Kako poteka deloKot mentor sledim delu z uporabo Google Wave storitve. Dijaki ob zaetku projekta ustvarijo val, ki se mu kot mentor prikljuim in nadzorujem projekt.

  *

 • Kako poteka deloVse novosti, ki jih dijaki ugotovijo, zapisujejo na vsem dostopnem olskem Wiki portalu. Tako elimo, da znanje kroi, se nadgrajuje.

  *

 • Izdelki dijakovKomponente za Joomla CMSVideo izdelki za promocijo oleAnimacije za promocijo oleInfo portal o novicah iz tajnitva

  Android aplikacijaPortal za sporoanje napakAplikacija Pazi na mizoGoogle Earth C Velenje (ogromno nalog)

  *

 • TeaveZaetno zanimanje veliko, ko pride do resnega dela motivacija malo padeDijakom dostikrat zmanjka vztrajnosti, saj so vajeni hitrih odgovorov uiteljaNe podajajo svojih idej (zelo preseneen) in teko prevzamejo odgovornost za odloitve oz. jih noejoMoje napano nartovanje

  *

 • PrednostiDijaki zadovoljni hodijo k poukuDijaki delo na podrojih, kjer so dobi in uspeni Dijaki vidijo, da v realnih problemih uitelj ne pozna vseh odgovorovNi teav z izostajanjemProjekti so uporabni v praksi in ola ima ogromno koristi od nae skupine

  *

 • Narti za naprejPoti nazaj ni!Izboljati moje nartovanjeSpodbuditi dijaka za posredovanje svojih idejDijaka pripraviti naj prevzema odgovornost za svoje delo in odloitvePripraviti veje tevilo nalog (na zalogo) in veje sodelovanj s kolegiSpodbuditi dijaka za delo od doma

  *

 • Vpraanja?Hvala za pozornost.

  *