21
Socijalna stratifikacija 26. decembar 2006. god.

Socijalna stratifikacija

  • Upload
    kenton

  • View
    81

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Socijalna stratifikacija. 26. decembar 2006. god. Struktura predavanja. osnovni pojmovi teorije stratifikacije vrste klasa meritokratij a i zasluga. Konceptualizovanje jednakost i. nejednakost = normalno stanje 1. pravna jednakost 2. jednakost šansi 3. jednakost ishoda - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija

26. decembar 2006. god.

Page 2: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 2

Struktura predavanja

osnovni pojmovi teorije stratifikacije vrste klasa meritokratija i zasluga

Page 3: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 3

Konceptualizovanje jednakosti

nejednakost = normalno stanje 1. pravna jednakost 2. jednakost šansi 3. jednakost ishoda

dve vrste diskursa o nejednakosti da li je poželjna/dobra? njena struktura

Page 4: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 4

Stratifikacija

društvena diferencijacija hijerarhija nejednakosti se odnose na pristup:

moći prestižu bogatstvu

sistemi: ropstvo, kaste, staleži, klase

Page 5: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 5

Tipovi stratifikacije

etnička rodna dobna socijalna

Page 6: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 6

Teorije (funkcionalizam)

sistem i potrebe vrednosni konsenzus→popunjavanje

pozicija legitimna i nužna funkcionalna (služi integraciji)

Page 7: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 7

Marksov modelstratifikacije

Veberov modelstratifikacije

Kapitalisti Vlasnici• Rentijeri• Preduzimači

Proleteri Nevlasnici• Srednja klasa• Kvalifik. radnici• Polukvalifik.• Nekvalifik.

Page 8: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 8

Teorije (Veber)

1. KLASE tržišna situacija (tržš. vrednost) statusna situacija

2. STATUS životni stil/način života odnos klase i statusa

3. POLITIČKE STRANKE

Page 9: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 9

Klase (1)

ekonomske nejednakosti nivo prihoda profesionalni status stepen obrazovanja

Page 10: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 10

Klase (2)

1. nema trad. ili relig. normi 2. prelazak je moguć 3. ekonomska nejednakost kao

kriterijum stratifikacije 4. bezlični odnosi

Page 11: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 11

Klase (3)

status ostvaren/dosegnut (mobilnost) višestruke linije podele paterni distribucije bogatstva utiču na

životne šanse gde je prag?

Page 12: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 12

Na šta utiče pripadnost klasi?

životne šanse obrazovanje zdravstvena zaštita dohodak prava

društvena pokretljivost (mobilnost) stil života

Page 13: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 13

Viša klasa pripadnici

stari bogataši novi bogataši

anonimni vlasnici vlasništvo za upotrebu/vlasništvo za

moć” “blok moći”

samoregrutacija reprodukcija sistema

Page 14: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 14

Srednja klasa - kriterijumi Marks, Veber i srednje klase društvo usluga: nemanuelna zanimanja intelektualni i nerutinski rad (nezamenjivost)

uslovi rada i života napredovanje u poslu nivo dohotka sigurnost radnog mesta ugled (prestiž) u društvu

Page 15: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 15

Viša/niža srednja klasa-razgraničenje

1. organizacija 2. ograničenje ulaza 3. tvrdnja o kvalifikovanosti

Page 16: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 16

Viša srednja klasa 1. teško stečena znanja 2. briga za interes zajednice 3. etički kodeks lečenje posledica, a ne uzroka Mils: power elite

Page 17: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 17

Barbara i Džon Erenrajh

proizvodnja ne sme da stane kontrola socijalizacije ideologija vladajućih slojeva masovna kultura i konzumerizam

Page 18: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 18

Niža srednja klasa

proletarizacija srednje klase Lokvud:

1. tržišna situacija 2. radna situacija 3. statusna situacija

Page 19: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 19

Radnička klasa

jedan identitet? proleterski tradicionalista solidarnost (kolektivni ciljevi) fatalizam kalkulacije poredak moći

Page 20: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 20

Buržoaziranje radničke klase

piramida vs. dijamant ili pentagon masovna proizvodnja i potrošnja 1. odnos prema radu 2. obrasci interakcije 3. slika društva 4. politički stavovi

Page 21: Socijalna stratifikacija

Socijalna stratifikacija 21

Rise of Meritocracy (1958)

ne neizbežna, već poželjna meritokratsko društvo: princip

zasluge prirodna obdarenost (inteligencija, lepo

telo itd) trud

kakva jednakost šansi?