Click here to load reader

Social media netq healthcare_maart

  • View
    74

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Social media netq healthcare_maart

1. NETQ HealthcareFOR MONITORING HEALTHSocial MediaVan trend naarmarketinginstrumentSabine de Moor 2. Content Wat is Social Media? Doelen Social Media? Social media in de Marketingmix Hoe starten? NetQ Healthcare in de Social Media? 5 TO-DOs 3. Wat is Social Media?Wikipedia:Social media -onlineplatformen waargebruikers, zondertussenkomst vaneen professioneleredactie, de inhoudverzorgen. 4. Wat is Social MediaVia deze online media delen mensen: MeningenKennisInzichtenErvaringenVragen 5. Wat is social media? Technieken: 6. Wat is Social Media? Kanalen: 7. Wat is social media? Gebruik: 8. Wat is Social Media?Social media revolution 2012http://www.youtube.com/watch?v=0eUeL3n7fDs&feature=related 9. Doelen Social MediaListen & Learn Brand Awareness Reputation Management Content Generation Search Engine Optimizing 10. Doelen Social MediaListen & Learn:- Monitoren wat mensenzeggen over onzeproducten en dienstenen dit doorvertalen inonze product-ontwikkeling encommunicatie 11. Doelen Social MediaBrand Awareness:- Bekendheid van onsmerk vergroten doorhet bouwen vanrelaties en hetbieden van relevanteinformatie en hulp. 12. Doelen Social MediaReputation management:- Het beeld van onzeorganisatie verbeterendoor het geven vandirecte feedback en hettonen van expertise 13. Doelen Social MediaContent Generation:- Doelgroepen zelfcontent latengenereren en delen.Ook zelf optreden alscontentpartner opexpertisegebieden.CONTENT = KING 14. Doelen Social MediaSEO:- Toename relevantebezoekers en pageranking in google. 15. Social Media in Marketingmix Multichannel aanpakSocialOnlineMedia Off Line 16. Hoe starten?Luisteren:Wat wordt er door wie,waar gezegd?- (Potentile) Klanten- Concurrenten- Medewerkers- Partners 17. Hoe starten?Strategie bepalen:- Boodschap HC- Doelgroep- Welke kanalen 18. Hoe starten?Middelen en mensen:- Geen eenmalige actie- Mensen blijven converseren- We moeten blijven luisteren- We moeten in gesprek blijven 19. NETQ Healthcare inSocial Media 20. 5 TO-DOs. 1. Accounts aanmaken Twitter LinkedIN Facebook 21. 5 TO-DOs. 2. NETQ HC benoemen en linken Routine Outome Monitoring www.netqhealthcare.nl 22. 5 TO-DOs. 3. Like 23. 5 TO-DOs . 4.Engage 24. 5 TO-DOs . 5.Rol bepalenvanuit jouw functie- DOEL- KANAAL- BOODSCHAP