soalan tatabahasa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BM UPSR

Text of soalan tatabahasa

eerti atau seiras bagi perkataan yang bergaris bawah dalamtiap-tiap butiran berikut. Pilih jawapan yang betul.

1. Siti disayangi oleh ibu dan bapanya kerana dia anak yangpatuh. A. sopan B. baik C. rajin D. taat

2. Adi berasagerunkerana sampan yang dinaikinya bergoyang-goyang. A. mabuk B. bimbang C. penat D. takut

3. Pengetuamendendamurid-murid itu kerana sering melanggar peraturan sekolah. A. menyaman B. memukul C. menghukum D. memarahi

4. Kain jarang ini tidakpadanuntuk dibuat baju kurung. A. sesuai B. cantik C. cukup D. lengkap

5. Sebuah jambatan yangteguhakan dibina merentangi sungai yang lebar itu. A. moden B. panjang C. kukuh D. indah6. Sudah sayadugaAbu akan datang awal ke sekolah. A. jangka B. tahu C. yakin D. sedar7.Sepatukulit Osman telah dibelikan oleh kakaknya di luar negeri. A. Setokin B. Seluar C. Capal D. Kasut

8. Makanan yang Cik Yati jual di pasar malam itu sungguhlaris. A. habis B. laku C. lazat D. terkenal

9. Datuk telah jatuhsakitsetelah mendengar berita kehilangan cucu kesayangannya. A. derita B. pedih C. uzur D. perit

10. Airtelagaitu telah tercemar. A. perigi B. tasik C. sungai D. kolam

11.Cikgu Munahmendidiksaya sejak saya di dalam darjah satu.A.memerintahB.memaksaC.mendendaD.mengajar

12.Bapa Murni ialah seorangdoktor.A.askarB.guruC.tabibD.pencuri

13.Adikhitungwang simpanannya di dalam tabung.A.kiraB.buangC.kumpulD.Ambil

14.Budak lelaki itugalilubang dengan tangannya.A.tanamB.sumbatC.korekD.Tebuk

15.BajuSalim kotor-bolor.A.KainB.KemejaC.SeluarD.Stokin

16.Sultan Mahmud sedangberadudengan lenanya.A.makanB.dudukC.membacaD.tidur

17.Almari usang itu diselaputihabuk.A.pasirB.kotorC.debuD.asap

18.Rumah bururk itu hampirroboh.A.atuhB.condongC.rebahD.senget

19.Cik Munah pergi kebandardengan menaiki kereta.A.desaB.kotaC.dusunD.kebun

20.Adik tersentak apabila terdengarguruhdi langit.A.KilatB.awanC.ributD.guntur...........................................................................LATIHAN CABARAN TATABHASA (1)JAWAB SEMUA SOALAN

1.Pilih jawapan yang betul

1.Kakak menyediakan bahan-bahan untuk membuka peti surat, iaitu beberapa papan lapis, se. paku, se..gergaji, se tukul besi, se sesiku, dan se.kertas pasir sebelum memulakan kerjanya.

A.batang, peti, buah, biji, buah, lembarC. lapis, genggam, laras, batang, laras, berkasB.buah, batang, pucuk, butir, bilah, helaiD. keping, kotak, bilah, buah, batang, keping

2.Yaakub menunjukkan se.sangkar yang berisi dua.. burung murai yang tergantung pada se. dahan ketapang dengan menggunakan se.tongkat yang diperoleh daripada se..tua di kaki bukit itu kepada sahabat-sahabatnya.

A. biji, kawan, jala, kaki, kawanC. berkas, kelompok, kaki, gerombolanB. buah, ekor, batang, batang, orangD. gelung, kumpulan, untai, buah, pasukan

3.Cikgu tetap mengajarkan Matematik banyak pelajar yang tidak hadir ke kelas tambahan itu.

A. sementaraB. jangankanC. manakalaD. biarpun

4... beberapa kali mencuba, dia gagal menjawab soalan itu dengan betul.

A. NamunB. WalaupunC. SedangkanD. Bagaimanapun

5..kita rajin mengulang kaji pelajaran, kita akan berjaya dengan cemerlang.

A. MeskipunB. WalhalC. JikaD. Justeru itu

6..dia berusaha, dia menjadi mahir dalam Matematik.

A. SesungguhnyaB. Oleh sebabC. Oleh ituD. Apabila

7.Keropok .. itu jangan kau makan.

A. basiB. garingC. lemauD.usang

8.Tandas yang berbau .. itu tidak dicuci oleh pekerja sejak dua hari yang lepas.

A. kusamB. kebamC. kelatD. hancing

9.Ikan darat lebih . daripada ikan laut.

A. hanyirB. busukC. liatD. hangit

10.Nasi yang ditanaknya semalam sudah

A. basiB. busukC. usangD. hangit

11.Baju yang dibelinya tahun lepas terlalu untuk kakak.

A. sempitB. labuhC. lebarD. padat

12.Setelah lama menghilang, tiba-tiba dia . kembali.

A. terbitB. munculC. tampilD. keluar

13.Jangan memakai pakaian yang mata.

A. mencolokB. menikamC. mencucukD. merodok14.Bendera itu apabila ditiup angin.

A. berkocakB. bergegarC. berbuaiD. berkibar

15.Lagu Kebangsaan . ke udara sebaik sahaja Sukan SEA dirasmikan oleh Perdana Menteri.

A. bersiarB. berluncurC. berkumandangD. berhambur

16.Pemuda berpakaian lusuh itu . rantai dari leher kakak.

A. merenggutB. merampasC. menyambarD. mengambil

17.. saya yang menyuruh Azman menconteng dinding ini.

A. TidakB. TiadaC. BukanD. Entah

18..lah, jangan bermenung lagi.

A. EntahB. BiarC. ApaD. Sudah

19.Entah benar entah . apa-apa yang diceritakan olehnya tentang diri saya.

A. bukanB. tidakC. bolehD. mana

20..kerja masing-masing dan . mengganggu pelajar lain, kata Cikgu Abu.

A. Buat, janganB. Bina, entahC. Latih, tiadaD. Cuba, boleh

21.. selamat hari lahir kepada sahabatmu itu, kata Lim kepada Mei Maggi.

A. KatakanB. TuliskanC. UcapkanD. Nyatakan

22 hingga 24, Pilih ayat-ayat yang betul jalan bahasa dan penggunaan katanya.

22.1.Dia memakan lagi nasi goreng111.Rumah batu itu dijadikan Restoran Lazat kini.11.Selepas makan goreng me, adik ke sekolah.1V.Sate kajang mahal harganya.A. 1, 11B. 111 , 1VC. 1, 111, 1VD. 1, 11, 111, 1V

23.1.Buku itu saya belum baca lagi111.Kain itu akan kujahit.11.Majalah itu telah kauambil?1V.Dinding rumah itu saya yang cat.A. 1, 111B. 11, 1VC. 11, 111, 1VD. 1, 11, 111, 1V

24.1.Pemandangan di tepi pantai itu sungguh indah sekali.111. Dialah yang paling terpandai di sekolah ini.11. Kami amat sedih bila mendengar berita itu.1V. Lukisannyalah yang paling cantik.A. 1, 1VB. 1, 11C. 111, 1VD. 1, 11, 111

25. Sim Keong dilanggar kereta semasa dia melintasi jalan raya itu.A. jarang-jarangB. sia-siaC. nyaris-nyarisD. alang-alang

26. Cadangan kami telah ditolaknya .A. kira-kiraB. tepat-tepatC. cerah-cerahD. bulat-bulat

27. Janganlah berasa akan kejujuran orang itu.A. ragu-raguB. agak-agakC. bukan-bukanD. siapa-siapa

28. Di dalam air yang bertakung itu banyak A. nyenyamukB. jejentikC. kekisiD. tetupai

. ..skru itu sudah haus dan tidak dapat digunakan lagi.A. JejariB. BebolaC. BebenangD. Kekayu

30. .. yang hadir ke majlis hari lahir itu kebanyakan orang kampungnya.A. TetamuB. TetanggaC. KekawanD. Pepara

31. Oleh sebab selalu mengorek telinga, .. telinganya menjadi rosak.A. gegembirB. bebuliC. cecupingD. gegendang

32. Rumah usang itu dipenuhi sawang .A. lelangitB. tetupaiC. lelabahD. dedaun

33. Megat berasal daripada orang besar-besar.A. kerahmatanB. kekeramatanC. kehormatanD. keturunan

34. . luar bilik darjah perlu dimanfaatkan oleh setiap murid.A. KeasyikanB. KemudahanC. KegiatanD. Kealpaan

35. .. dalam peperiksaan tidak akan mematahkan semangatnya untuk terus belajar dengan gigih.A. KegigihanB. KemenanganC. KehandalanD. Kegagalan

36. kanak-kanak berusia dua tahun yang membaca akhbar itu sungguh mengagumkan.A. KebolehanB. KekuatanC. KebaikanD. Keinginan

37. Cita-citanya hendak menjadi juruterbang tidak .A. kepetahanB. kesampaianC. ketentuanD. kemalangan

38. Budak lelaki itu .. apabila oleh budak nakal itu.A. tertiarap, dirodokB. tersentak, dicolokC. tersungkur, disinggungD. terlentang, dicuit

39. Wahid hanya .. apabila . oleh ayah.A. terkebil-kebil, dimarahiB. tersipu-sipu, dibelasahiC. terdetik-detik, dihukumi

40. Sampah-sarap yang dek penahan sampah itu terpaksa .. dengan menggunakan jentera.A. tersembul, diambilB. tertahan, diraupC. tergerak, dipungutD. tersangkut, dikaut

41. Para .. yang ke tempat ini amat mengagumi kawasan . negara kita.A. pengunjung, penyekitaranB. pelawat, disekitarkanC. pelancong, persekitaran

42. Pemandu bas . itu disaman oleh JPJ kerana memandu dengan laju.A. penyiaranB. disiarkanC. penyiarD. persiaran

43 HINGGA 44 : PILIH SOALAN YANG SESUAI BAGI AYAT-AYAT YANG BERIKUT

43.Abang mengambil parang untuk menebang pohon ketapang itu.A. Mengapakah abang mengambil parang itu?B. Apakah tujuan abang mengambil parang itu?C. Siapakah yang telah mengambil parang itu?D. Apakah yang ditebang oleh abang dengan parang itu?

44.Masyarakat desa itu menggelar Abu sebagai kera sumbang kerana dia tidak tahu bercampur-gaul dengananggota masyarakat.A.Siapakah yang telah menggelar Abu sebagai kera sumbang?B.Apakah tujuan masyarakat desa itu menggelarnya sebagai kera sumbang?C.Mengapakah masyarakat desa itu menggelarnya sebagai kera sumbang?D.Adakah masyarakat desa itu menggelarnya sebagai kera sumbang?

45. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. selidikilah perkara itu dengan betul-betul?A. sebaliknyaB. justeruC. hal ini demikianD. apabila

46. Keluarganya menginginkan anak mereka menjadi doktor. ., dia telah dimasukkan ke kolej perubatan.A. walau bagaimanapunB. sungguhpun begituC. oleh sebab ituD. kerana

47. Beliau sasterawan yang terkenal. dapat dilihat menerusi novel-novelnya yang terkenal seperti Jentayu, Roda,dan Tahun Akhir.A. selain ituB. sepanjang ituC. hal ini demikianD. hal ini

48. dia tidak pernah bersikap demikian.A. Selama iniB. Justeru ituC. BiarpunD. Di samping itu

49HINGGA 50 : PILIH AYAT YANG SAMA MAKSUD DENGAN AYAT YANG BERGARIS

49.Diana menyelesaikan kerja yang diberikan oleh Cikgu Ali dalam masa setengah jam sahaja.A. Semua kerja yang diberikan oleh Cikgu Ali setengah jam yang lepas telah disiapkan oleh Diana.B. Kerja setengah jam itu akan diselesaikan oleh Diana seperti yang diarahkan oleh Cikgu Ali.C. Dalam masa setengah jam, kerja yang diberi oleh Cikgu Ali dapat disiapkan oleh Diana.D. Kerja yang diberi oleh Cikgu Ali telah setengah jam yang lalu disiapkan oleh Diana.

50.Pemuda itu dilanggar motosikal semasa dia hendak melintasi jalan raya.A. Jalan raya yang dilintasi oleh pemuda itu sering berlaku kemalangan yang membabitkan pejalan kaki denganmotosikal.B. Motosikal telah melanggar pemuda itu ketika penunggang itu hendak melintasi jalan raya.C. Semasa pemuda itu hendak melintasi jalan raya, dia terlanggar motosikal.D. Semasa pemuda itu hendak melintasi jalan raya, dia dilanggar motosikal..............................................................................................................................MEMBENTUK JAWAPAN

1.Pernahkah kamu bercuti di Pulau Tioman?AYa, saya pernah bercuti di Pulau TiomanBYa, inilah kali pertama saya bercuti di Pulau TiomanCSudah semestinya, tetapi Pulau Tioman sangat indahDKakak saya mengusahakan calet di Pulau Tioman

2.Apakah yang menjadi naungan kepada kelip-kelip di Kampung Kuantan?AKelip-kelip memang banyakj terdapat di Kampung KuantanBKelip-kelip menjadi tarikan utama pelancong ke Kampung KuantanCTerdapat calet untuk kemudahan pelancong melihat kelip-kelipDPohon-pohon berembang di sepanjang sungai menjadi naungan kepada kelip-kelip di Kampung Kuantan

3.Benarkah kamu akan mengikuti ekspedisi berbasikal itu?ASaya memang gemar mengikuti ekspedisi berbasikal itu.BYa, kalau tiada halangan saya akan mengikuti ekspedisi berbasikal itu.CSudah dua kali saya mengikuti ekspedisi berbasikal itu.DSaya akan mengikuti ekspedisi berbasikal itu minggu depan.

4.Sudah berapa lamakah sepupu kamu menjalankan perusahaan membuat batik?ASepupu saya mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan.BSaya turut membantu sepupu saya menjalankan perusahaan membuat batik.CKalau saya tidak silap. Hampir lapan tahun sepupu saya menjalankan perusahaan membuatbatik itu.DYa, sepupu saya sepupu saya yang menjalankan perusahaan membuat batik itu.

5.Mengapakah kawasan perkelahan itu tidak dikunjungi orang ramai lagi?AKawasan perkelahan itu terletak tidak jauh dari bandar.BKawasan perkelahan itu diurus oleh jabatan perhutanan.CKawasan perkelahan itu sangat terkenal di kalangan pencita alam.DKawasan perkelahan itu sedang diubahsuaikan oleh pihak berkuasa.

6.Bilakah Ekspres Wau dari Tumpat akan tiba?AEkspres Wau masih dalam perjalanan lagi.CEkspres Wau itu belum bertolak lagi.BEkspres Wau itu belum tiba lagi. DEkspres Wau itu akan tiba sebentar lagi.7.Bilakah kejadian itu berlaku?AKejadian itu berlaku semalam.CAdik saya telah terkorban dalam kemalangan itu.BKejadian itu berlaku di simpang tiga itu.DKejadian itu berpunca daripada kecuaian orangramai8.Bagaimanakah keadaan datuk kamu?ADatuk saya tinggal di kampung.CDatuk saya bernama Hashim.BDatuk saya masih bertenaga. DDatuk saya seorang guru silat.

9.Yang bertudung biru itu siapa?AGuru saya memakai tudung biru.CCikgu Ani memakai tudung biru ke sekolah.BGadis yang bertudung biru itu sangat cantik.DItu kakak saya.

10.Di manakah kamu membeli pasu antik ini?APasu antik ini banyak terdapat di negara China.CSaya membeli pasu antik ini di negeri China.BOrang-orang Cina pandai membuat pasu antik.DPasu antik ini ialah hadiah daripada kawan saya.

11.Berapakah harga sekilo anggur ini?AAngur ini sangat manis. CHarga sekilo anggur ini ialah RM10.00BIni anggur budak sekolah.DHarga anggur ini sangat murah

12.Mengapakah pemandu dilarang memandu kereta ketika mabuk?AUntuk mengelakkan kerosakan kepada keretaBUntuk mengelakkan kemalangan jalan raya.CUntuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya.DUntuk menyedarkan pemandu berkenaan.

13.Mengapakah kita dilarang membuang sampah-sarap ke dalam sungai?AUntuk mewujudkan kawasan pelancongan di sungai.BUntuk menjayakan kempen kebersihan sungai.CUntuk mengelakkan sungai daripada kotor.DUntuk mengelakkan berlakunya pencemaran air.

14.Apakah punca pertelingkahan itu?APertelingkahan itu melibatkan banyak pihak.BPertelingkahan itu disebabkan oleh perasaan iri hati.CPertelingkahan itu banyak membawa kesan yang buruk.DPertelingkahan itu antara Fadli dan Kudin.

15.Mengapakah mereka yang disyaki menghidap demam denggi berdarah perlu mendapat rawatan segera?AMereka yang menghidap demam denggi akan dipulaukan oleh masyarakat.BJika dibiarkan, demam denggi berdarah boleh membawa maut.CMereka yang disyaki menghidap demam denggi berdarah boleh mendapat rawatan di klinik.DPenduduk di bandar memang mudah dijangkiti demam denggi berdarah.

16.Apakah kegunaan kemenyan pada masa dahulu?AKemenyan berasal daripada getah pokok Boswellia Sacra.BKemenyan mengeluarkan bau yang harum apabila dibakar.COman merupakan negara penegluar yang terkenal.DPada masa dahulu, kemenyan digunakan untuk mengubati sakit perut, sakit gusi dan lain-lain.

17.Di manakah borang penyertaan pentandingan melukis poster antidadah dapat diperoleh?APertandingan melukis poster antidadah ini terbuka kepada murid Tahap DuaBTarikh akhir menghantar borang penyertaan penyertaan ini adalah pada 12 Jun 2004.CKamu dapat memperoleh boirang itu daripada guru penasihat Persatuan Seni dan Budaya.DBanyak hadiah menarik menunggu murid-murid yang berminat.

18.Apakah faktor yang menyebabkan kejatuhan harga getah asli?APersaingan daripada getah tiruan merupakan faktor yang menyebabkan hal ini berlaku.BGetah digunakan untuk perusahaan tayar, sarung tangan, kasut, tilam, dan lain-lain.CGetah banyak ditanam di negara kita kerana bentuk muka bumi dan iklim yang sesuai.DGetah mula-mula dibawa ke negara kita pada tahun 1895 oleh H.N.Ridley.

19.Bagaimanakah pemenang ditentukan dalam permainan congkak?ACongkak merupakan salah satu permainan tradisional yang popular pada masa dahulu.BPermainan congkak dipercayai berasal dari negara ParsiCPermainan congkak sebenarnya memerlukan daya ingatan yang kuat.DPemain yang berjaya mengumpul buah yang terbanyak dalam suatu permainan dikira sebagai pemenang.

20.Mengapakah kita memerlukan badan yang sihat?AMakanan yang sihat akan menyembuhkan penyakit.BDengan bersukan badan kita menjadi sihat.CBadan yang sihat akan menghasilkan otak yang cerdas.DDapatkan rawatan doctor jika badan tidak sihat.

21.Siapakah yang melaporkan perkara itu kepada pihak polis?AMelaporkan perkara itu kepada pihak polis ialah ketua kampung.BPerkara itu dilaporkan oleh pihak polis kepada ketua kampung itu.CKetua kampung yang melaporkan perkara itu kepada pihak polis.DPihak polis yang melaporkan perkara itu kepada ketua kampung.

22.Siapakah sutradara filem Senario Lagi?AKos pembikinan filem itu ditaja oleh Dato Mazlan Hussin.BFileh tersebut diarahkan oleh pengarah terkenal Aziz M.Osman.CPelakon terkenal Ziana Zain merupakan tunggak utama filem tersebut.DCerita asal filem tersebut diilhamkan oleh pelawak terkenal A.R.Badul

23.Oleh sebab saudari lebih berpengalaman, bersetujukah saudari jika kami lantik sebagai Pengerusi KelabKeseniaan dan Kebudayaan yang kami tubuhkan? tanya Jasmin ?ATerima kasih. Mendapat peluang sebagai penegrusi masakan saya tolak.BTerima kasih atas kepercayaan itu. Saya sanggup menerima jawatan itu jika mendapat elaun yanglumayan.CTerima kasih saya ucapkan. Saya akan fikirkan secara mendalam, maklumlah tugas itu dilakukan secarasukarela.DTerima kasih atas kepercayaan saudari. Sata tiada apa-apa masalah untuk menerimanya sekiranyajawatankuasa menerima saya.

24.Apakah yang mesti dilakukan oleh setiap pengguna jalan raya semasa di jalan raya?ASetiap pengguna jalan raya perlu memandang ke kiri dan kanan semasa di jalan raya.BSetiap pengguna jalan raya mesti bersopan semasa di jalan raya.CSetiap pengguna jalan raya perlu berhati-hati semasa di jalan raya.DSetiap pengguna jalan raya harus yakin semasa di jalan raya.

25.Siapakah pemenang peraduan kuiz itu?ASaya pasti Halim akan memenangi peraduan itu.BSaya rasa Halim yang memenangi peraduan itu.CYang memenangi peraduan itu ialah Halim.DYang akan memenangi peraduan itu ialah Halim.

26.Mengapakah kawasan itu selalu ditenggelami air?AKawasan itu selalu ditenggelami air kerana sistem perparitan yang tidak betul.BBanjir kilat selalu berlaku di kawasan itu kerana sistem perparitan yang tidak betul.CKawasan itu mempunyai kawasan perumahan yang baru.DYa, kawasan itu selalu ditenggelami air.

27.Apakah punca kebakaran pada petang semalam?AKebakaran pada petang semalam bermula pada pukul enam petang.BKebakaran pada petang semalam berpunca daripada litar pintas.CSebanyak tiga buah rumah hangus dalam kebakaran pada petang semalam.DAnak-anak yang bermain dengan bahan api sering mencetuskan kebakaran pada petang semalam.

28.Mengapakah Kamal dan Azrin tidak dibenarkan bermain bola sepak?AMereka tidak berpuas hati dengan corak latihan.BMereka dilarang bermain bola sepak oleh Cikgu ShafieCLarangan yang dikenakan terhadap mereka bermula sejak minggu lalu.DMereka dilarang bermain bola sepak kerana belum pulih daripada kecederaan.

29.Apakah punca pencemaran bau di kawasan itu?ASejak minggu lepas pencemaran bau berlaku di situ.BPencemaran bau berlaku di kawasan perumahan itu.CPencemaran bau menyebabkan penduduk di kawasan itu berasa tidak selesa.DPencemaran bau di kawasan itu berpunca daripada sampah yang tidak dipungut.

30.Bilakah tarikh luput makanan dalam tin itu?AMakanan dalam tin itu sudah luput tarikhnya.BMakanan dalam tin itu tahan lama.CTarikh luput makanan dalam tin itu dua bulan lagi.DMakanan dalam tin itu akan diluputkan tarikhnya.

31.Bilakah Kelab Pengguna akan melawat ke Pameran Inflasi Sifar?AKelab Pengguna melawat Pameran Inflasi Sifar bersama-sama guru penasihat.BKelab Pengguna melawat ke Pameran Inflasi Sifar menggunakan bas sekolah.CKelab Pengguna melawat Pameran Inflasi Sifar pada esok hari.DKelab Pengguna memembawa ahlinya melawat ke Pameran Inflasi Sifar.

32.Mengapakah Fatimah tidak suka akan barangan luar negara?AFatimah tidak suka akan barangan luar negara kerana harganya mahal.BYa, Fatimah tidak suka akan barangan luar negara.CYang tidak suka akan barangan luar negara ialah Fatimah.DFatimah tidak sukan akan barangan luar negara sejak dahulu lagi.

33.Berapa lamakah masa yang diambil oleh doctor untuk melakukan pembedahan itu?ALama juga.Baharu sahaja siap.BLama juga. Sejak pukul 9.00 pagi lagi.CLama juga. Suda Banyak tempat yang menarik di Malaysia yang boleh dilawati oleh pelancong-pelancong asing.h hampir satu jam setengah.DLama juga. Lebih kurang empat.

34.Bilakah agaknya kamu kan berkunjung k erumah pak cik lagi?AJangan risau, saya pasti akan datang bersama-sama ibu dan ayah saya.BTidak boleh. Saya tidak suka ke rumah pak cik.CSaya akan berkunjung ke sana bersama-sama pak cik.DSaya tidak pasti tetapi jika ada masa saya tetap berkunjung ke rumah pak cik.

35.Bagaimanakah Encik Nazri boleh berjaya dalam perniagaannya?ASudah tentu kerana dia berusaha dengan bersungguh-sungguh.BYa, kerana dia berusaha dengan bersungguh-sungguh.CKejayaannya dalam perniagaan dicapai kerana usahanya yang bersungguh-sungguh.DTidak. Encik Nazri pernah gagal dalam perniagaannya.

36.Kamukah yang akan mewakili sekolah dalam acara 100 meter di Stadium Bukit Jalil?AYa, saya akan mewakili sekolah dalam acara 100 meter itu.BYa, saya akan memasuki 100 meter itu.CYa, saya akan mewakili sekolah dalam acara 100 meter di Stadium Bukit Jalil.DYa, saya memang layak menyertai acara 100 meter di Stadium Bukit Jalil.

37.Mengapakah kerajaan menggalakkan pelancong-pelancong asing datang ke negara kita?ABanyak tempat yang menarik di Malaysia yang boleh dilawati oleh pelancong-pelancong asing.BKerajaan telah mengadakan promosi secara besar-besaran.CKedatangan pelancong-pelancong asing disambut dengan kemesraan.DKedatangan pelancong-pelancong asing akan meningkatkan pendapatan negara.

38.Sudahkah kamu menonton pertunjukan teater itu?AYa, saya sudah menonton pertunjukan teater itu.BYa, saya akan menonton teater itu.CYa, saya akan menonton teater itu esok.DYa, teater itu sangat menarik.

39.Siapakah penulis rencana tentang kesusahan penduduk Pakistan?ARencana tentang kesusahan penduduk Pakistan itu sudah ditulis.BRencana itulah yang ditulis wartawan.CWartawan itulah yang menulis rencana tentang kesusahan penduduk Pakistan.DRencana itu ditulis minggu lepas.

40.Bilakah ceramah kempen antidadah akan diadakan?ACeramah kempen antidadah akan diadakan di balai raya.BCeramah kempen antidadah akan diadakan pada hariu esok.CCeramah kempen antidadah telah pun diadakan semalam.DCeramah kempen antidadah akan disampaikan oleh pegawai kesiahatan.

41.Apakah pendapat kamu tentang kempen memakan buah-buahan tempatan?APada pendapat saya, kita patut memakan buah-buah tempatan.BMemang betul, memakan buah-buah tempatan ada faedahnya.CPada pendapat saya, memakan buah-buah tempatan banyak faedahnya.DSaya akan memberi pendapat tentang kempen memakan buah-buahan tempatan.

42.Bilakah pertunjukan itu akan diadakan?APada hari Rabu sebuah pertunjukan sarkas akan diadakan.BMemang pertunjukan itu akan diadakan pada hari Rabu akan datang.CPertunjukan itu telah diadakan pada hari Rabuyang akan datang.DPertunjukan itu akan diadakan pada hari Rabu yang akan datang.

43.Siapakah yang bekerja sebagai pengurus di pejabat itu?AYa, abang saya yang bekerja sebagai pengurus di pejabat itu.BAbang saya yang bekerja dengan pengurus di pejabat di situ.CAbang saya yang bekerja sebagai pengurus di pejabat itu..DAbang saya baru bekerja di situ.

44.Bilakah majlis itu akan diadakan?ATidak ramai jemputan yang hadir kerana hjan lebat.BBanyak belanja yang dikeluarkan untuk menjayakan majlis itu.CMajlis itu sungguh meriah.DMajlis itu akan diadakan pada hari Isnin.

45.Mengapakah ayah ke linik semalam?AAyah sakit mata kerana pergi ke klinik semalam.BAyah pergi ke klinik semalam kerana sakit mata.CAyahlah sering pergi ke klinik itu jika sakit mata.DAyah telah pergi ke kinik semalam.

46.Bilakah dia akan bertolak ke utara?ADia memang sering bertolak ke utara.BDia akan bertolak ke utara pada pukul 8.00 malam.CDia belum tiba lagi di utara.DDia telah bertolak ke utara.

47.Bagaimanakah keputusan ujian memandu kamu?ASaya akan mencuba ujian memandu itu pada minggu hadapan.BKeputusan akan diumumkan pada hari Rabu.CSaya lulus dengan cemerlang.DDoakan kejayaan saya.48.Selain dibuat tabung, apakah kegunaan lain bagi tempurung?ATempurung yang tidak digunakan perlulah dibakar.BTabung yang diperbuat daripada tempurung tahan lama.CTempurung yang hendak dibuat tabung perlulah dibersihkan terlebih dahulu.DTempurung juga dapat dijadikan barang perhiasan yang cantik.

49.Sejak bilakah perusahaan seramik dijalankan oleh masyarakat desa?AMasyarakat desa menggunakan bahan-bahan tempatan untuk membuat seramik.BMasyarakat desa menjalankan perusahaan seramik di belakang rumah.CMasyarakat desa menghasilkan pelbagai jenis barangan seramik pada setiap hari.DPerusahaan seramik telah dijalankan oleh masyarakat desa sejak turun-temurun lagi.

50.Apakah tujuan Program Penjagaan Gigi 2004 itu diadakan?ASebanyak lima orang jururawat pergigian turut serta sepanjang Program Penjagaan Gigi 2004 ituberlangsung.BMurid-murid tahun satu hingga tahun enam terlibat dalam Program Penjagaan Gigi 2004.CProgram Penjagaan Gigi 2004 itu telah dimulakan pata tahun 1950-an.berlangsung.DProgram Penjagaan Gigi 2004 itu bertujuan untuk mengajar murid-murid cara penjagaan gigi yang betul.

51.Mengapakah Pak Ali sudah dua hari tidak turun ke laut?APak Ali turun menangkap ikan seorang diri.BSudah 20 tahun Pak Ali menjadi nelayan.CPak Ali sudah tidak turun ke laut kerana laut yang bergelora.DPak Ali menjual hasil tangkapannya kepada peraih yang menunggunya di jeti.

52.Sudah berapa lamakah ibu kamu bergiat dalam perniagaan jualan langsung?ASudah hampir 20 tahun ibu saya bergiat dalam perniagaan jualan langsung.BSejak dahulu lagi ibu saya bergiat dalam perniagaan jualan langsung.CIbu saya sanat aktif dalam perniagaan jualan langsung.DAyah saya yang mendorong ibu bergiat dalam perniagaan jualan langsung.

53.Benarkah Fazli akan mengetuai pasukan bahas sekolah?ACikgu Wan yang melantik Fazli mengetuai pasukan bahas sekolah.BSudah dua tahun berturut-turut Fazli mengetuai pasukan bahas sekolah.CFazli memang layak mengetuai pasukan bahas sekolah.DMemang benar, Cikgu Wan yang memberitahu saya tentang perkara itu.

54.Apakah nasihat ayah kepada abang yang akan belajat di luar negara?AAyah telah banyak kali menasihati abang yang akan belajar di luar negara.BAbang dinasihati Ayah supaya pandai membawa diri semasa belajar di luar negara.CAyah dan abang saling menasihati antara satu dengan yang lain.DAyah selalu memberi nasihat kepada abang.

55.Apakah rancangan kamu untuk memajukan perniagaan ini?ASaya menjalankan perniagaan ini secara kecil-kecilan.BPerniagaan ini merupakan perniagaan keluarga.CSaya bercadang untuk membuka cawangan di luar Negara.DSaya amat menyukai perniagaan ini.

56.Siapakah yang menjahit silang pangkah ini?AJahitan silang pangkah merupakan kraf tangan yang menarik.BPuan Zarina yang menjahit silang pangkah ini.CTerdapat pelbagai teknik untuk menjahit silang pangkah.DJahitan silang pangkah ini merupakan hobi yang menguntungkan.

57.Pernahkah awak memancing ikan di Pulau Ketam?AAbang saya mengajar di Pulau Ketam.BTidak, inilah kali pertama kali saya pergi ke Pulau Ketam.CSudah tentu, saya memancing di Pulau Ketam pada setiap minggu.DYa, saya pernah memancing di Pulau Ketam bersama-sama ayah dan abang saya.

58.Apakah tujuan pihak pengurusan Zoo Negara menyediakan program Pendidikan untuk generasi muda?AProgram Pendidikan yang dikendalikan oleh pihak pengurusan Zoo Negara mendapat sambutan ramai.BGenerasi muda digalakkan mengikuti program pendidikan di Zoo Negara.CPelajar perlu menghubungi pihak Zoo Negara sebelum menyertai program Pendidikantersebut.DProgram Pendidikan disediakan oleh pihak pengurusan Zoo Negara agar generasi muda lebih mengenalidan menghargai haiwan.

59.Di manakah letaknya kota Darul Ehsan?AKos membina Kota Darul Ehsan ialah RM4.4 juta.BKota Darul Ehsan dihiasi lampu yang cantik pada waktu malam.CKota Darul Ehsan merupakan pintu gerbang terbesar.DKota Darul Ehsan terletak di antara sempadan Selangor dan Kuala Lumpur.

60.Di manakah lembayung tumbuh?ADaun lembayung berbentuk seperti sudu.BLembayung tumbuh di kawasan berair seperti paya.CBunga lembayung sangat cantik.DKini lembayung digunakan untuk menghasilkan kertas.

61.Apakah tugas pegawai trafik udara?APegawai trafik udara bertugas di menara kawalan trafik.BMenara kawalan trafik di KLIA berbentuk obor Olimpik.CPegawai trafik udara bertugas memberi maklumat penerbangan kepada juruterbang.DTugas pegawai trafik udara sangat penting untuk melicinkan pernerbangan.

62.Bagaimanakah pokok bunga raya dibiakkan?APokok bunga raya berasal dari negeri China.BPokok bunga raya dibiakkan dengan cara menanam keratin batang.CBunga raya mempunyai banyak warna.DBatang pokok bunga raya sangat keras.

63. Di manakah pelancong boleh mendapatkan pelbagai maklumat tentang Tasik Kenyir?APelancong digalakkan menghubungi pemilik calet di Tasik Kenyir.BPelancong boleh menghubungi pihak pengurusan Tasik Kenyir.CDi pusat pelancongan di Pengkalan Gawi.DMaklumat tentang Tasik Kenyir banyak terdapat di dalam internet.

64.Apakah yang menyebabkan kamu lewat tiba di rumah?AKami telah lewat tiba di rumah.BKeadaan jalan yang berliku-liku membuatkan kami memandu dengan perlahan.CKami singgah di pecan selepas terlewat.DYa, kami terlewat tiba di rumah.

65.Adakah bola takraw itu awak simpan?AYa.BSaya simpan di stor sukan.CBola takraw itu boleh kamu simpan.DTidak, awak belum menyimpannya.

66.Bagaimanakah perasaan kamu apabila berjaya mengalahkan pemain badminton handalan itu?AYa, sudah tentulah berasa bangga dan gembira.BPemain yang saya kalahkan itu memang handal.CSaya berjaya mengalahkannya.DSaya berasa besar hati dan gembira.

67.Bilakah perayaan HariGuru disambut?AHari Guru disambut pada setiap tahun.BHari Guru akan disambut di sekolah saya.CPada 16 Mei setiap tahun.DYa, pada 16 Mei setiap tahun.

68.Bagaimanakah keadaan hidupnya?AYa, dia hidup dengan bantuan anaknya.BKeadaan hidupnya sangat miskin.CDia hidup bersama keluarganya di kampung.DDia masih hidup lagi.

69.Berapa jauhkah dari Taman Uda ke sekolah?ATidak jauh. Bandar yang jauh lebih kurang 4 kilometer.BTidak jauh. Lebih kurang 4 kilometer dari Taman Murni.CTidak jauh. Lebih kurang 4 kilometer sahaja ke sini.DTidak jauh. Lebih kurang 4 kilometer sahaja.

70.Apakah cadangan kamu diterima oleh ahli jawatankuasa Kelab Sains?AYa.BSudah pasti mereka akan menerima cadangan kami.CSudah pasti mereka akan membincangkan cadangan kami.DKami baru menerima cadangan daripada kamu.

71.Siapakah pemuda yang mencari abang awak semalam?AYa, pemuda yang mencari abang saya semalam ialah sepupu saya.BDia sepupu kami.CSaya yang mencari abangnya.DPemuda itu tercari-cari abang saya semalam.

72.Mengapakah lelaki itu dihukum penjara?ADia telah melakukan jenayah yang berat.BDia dipenjarakan selama tiga tahun.CLelaki itu akan dibebaskan esok.DLelaki itu didapati tidak bersalah.

73.Di manakah bangkai harimau itu ditemui?AHarimau itu telah ditembak oleh pemburu haram.BSaya tidak tahu bagaimana harimau itu mati.CDi dalam belukar berhampiran dusun Pak Mid.DBangkai harimau itu ditemui oleh Pak Mid.

74.Mengapakah kamu menonton filem itu sehingga empat kali?AKerana jalan ceritanya amat menarik.BFilem itu ditayangkan di banyak pawagam.CFilem itu diarah oleh Dato Yusof Haslam.DSemua kawan saya meminati filem itu.

75.Mengapakah Muhajir kelihatan begitu marah?ADia baharu sahaja memenangi peraduan melukis.BEntahlah. Saya pun tidak tahu bila Muhajir marah.CBukunya telah diconteng oleh adik.DDia baru sahaja dipuji oleh guru.

76.Mengapakah kereta awak diletakkan di tepi jalan itu?ATayar kereta saya pancit.BSaya berasa ingin berhenti.CUntuk melengahkan masa saya.DSaya sengaja ingin meletakkannya.

77.Apakah kesan buruk apabila ramai buruh asing datang ke negara kita?AYa, banyak masalah akan berlaku.BMemang benar, masalah jenayah akan berlaku.CMasalah jenayah mungkin akan bertambah.DSaya akan beritahu awak kemudian.

78.Adakah awak menyimpan barang-barang yang saya pesan semalam?ABarang-barang itu akan saya simpan.BYa, barang-barang itu ada di atas meja.CEntahlah, saya tidak pasti sama ada disimpan atau belum.DBarang-barang itu ada di sini.

79.Mengapakah masalah vandalime masih berlaku di negara kita?AYa, masalah itu banyak berlaku.BMungkin, cikgu boleh memberi jawapan yang tepat.CMereka ingin menghilangkan rasa bosan dan berseronok.DMasalah ini tidak kharus dibiarkan berlaku.

80.Sudahkah kamu membaca buku yang saya pinjamkan semalam?ASaya akan sudahkan hari ini.BBelum lagi, saya terlalu sibuk sekarang.CEntah, saya tidak tahu bila akan dihabiskan.DSudah tentu saya akan menyudahkannya.

81.Apakah harapan kamu dengan pertunjukan malam ini?APertunjukan mendapat sambutan yang hangat.BMemang saya impikan mendapat kejayaan.CTernyata saya ingin melihat kejayaan.DYa, saya diminta agar berjaya.

82.Bagaimanakah untuk sampai ke rumah Pak Mat?AYa, awak boleh lalui jalan ini.BBetul, jalan ini ke rumah Pak Mat.CAwak ikut jalan Cempaka, kemudian belok kiri.DTidak susah itu pun rumahnya.

83. Pernahkah kamu memenangi pertandingan yang dianjurkan?AYa, saya pernah menyertai pertandingan ini.BYa, saya pernah memenangi hadiah sagu hati.CEntahlah, saya pun tidak berapa pasti.DSugah tentu saya akan memenangi pertandingan ini.

84.Mengapakah berlaku kesesakan lalu lintas di simpang jalan itu?AJalan raya di situ memang sentiasa sesak.BMemang benr jalan itu berlaku kesesakan lalu lintas.CSebentar tadi berlaku satu kemalangan jalan raya.DEntahlah, agaknya kereta memang banyak.

85.Apakah punca kebakaran pada petang semalam?AKebakaran pada petang semalam bermula pukul lima petang.BKebakaran pada petang semalam berpunca daripada litar pintas.CSebanyak dua buah rumah hangus dalam kebakaran pada petang.DAnak-anak yang bermain dengan bahan api sering mencetuskan kebakaran pada petang semalam.

86.Bagaimanakah ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disambut oleh penduduk kampung?AKetibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disambut dengan paluan kompang oleh oleh pendudukkampung.BPenduduk kampung bersiap-siap dengan paluan kompang menyambut ketibaan Yang Amat BerhormatPerdana Menteri.CPaluan kompang digunakan oleh penduduk kampung bagi menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat.DKetibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyediakan paluan kompang bagi menyambutpenduduk kampung.

87.Bilakah majlis perkahwinan kakak Asmah diadakan?AMajlis perkahwinan kakak Asmah akan bermula pada pukul 10 pagi.BKakak Asmah akan berkahwinan dengan seorang jurutera.CMajlis perkahwinan kakak Asmah akan diadakan di Dewan Sivik.DMajlis perkahwinan kakak Asmah akan diadakan pada hari Ahad minggu hadapan.

88.Diakah yang menelefon ayah petang semalam?ADia menelefon ayah pada pukul 5 petang.BYa, memang dia yang menelefon ayah petang semalam.CAyah tiada di rumah ketia dia menelefon petang semalam.DAyanh yang menelefon petang semalam.

89.Apakah rahsia kejayaan awak dalam bidang pelajaran?AKeluarga saya yang memberi dorongan kepada saya sehingga berjaya dalam bidang pelajaran.BSaya berjaya dalam bidang pelajaran sejak tingkatan satu lagi.CTekun berusaha, bijak membahagi masa dan bertawakal ilah rahsia kejayaan saya.DSaya suka belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik.

90.Mengapakah awak datang ke sekolah menaiki bas pada hari ini?ASaya ke sekolah dengan bas hari ini kerana ayah ada mesyuarat.BSemalam saya ke sekolah menggunakan bas.CSaya ke sekolah dengan bas pada hari ini.DSaya sampai ke sekolah pada hari ini pada pukul dua belas tengah hari.

91.Mengapakah kawasan ini sering dinaiki air?AKawasan ini sering dinaiki air kerana system perparitan yang tidak betul.BBanjir kilat selalu berlaku di kawasan ini kerana sistem perparitan yang tidak betul.CKawasan ini mempunyai kawasan perumahan yang baru.DYa, kawasan itu selalu ditenggelami air.

92.Siapakah yang mengambil mereka sebagai anak angkat?AKeluarga Encik Roslilah yang mengambil mereka sebagai anak angkat.BSekarang mereka tinggal dengan keluarga angkat.CMereka tinggal dengan keluarga angkat sejak minggu lepas.Dkeluarga Encik Rosli sangat sayang kepada anak angkat mereka.

93.Berapakah wang saku yang kamu bawa ke sekolah setiap hari?AAyahlah yang banyak memberi saya wang saku setiap hari.BSelalunya saya membawa dua ringgit sehari.CTiap-tiap hari saya ada membawa wang saku ke sekolah.DWang saku yang saya bawa setiap hari tidak berbaki.

94.Mengapakah kempen kibarkan Jalur Gemilang dilancarkan oleh kerajaan?AUntuk memeriahkan Hari Kebangsaan.BUntuk menggembirakan rakyat.CUntuk menyemaikan semangat patriotik di kalangan rakyat.DUntuk melahirkan rakyat yang berperibadi mulia.

95.Sudahkah kamu menyiapkan kerja sekolah kamu?AYa. Semua kerja sekolah perlu saya siapkan.BYa. Semua kerja sekolah akan saya siapkan.CYa. Semua kerja sekolah sedang saya siapkan.DYa. Semua kerja sekolah telah saya siapkan.

96.Bilakah engkau akan datang ke rumahku lagi?AAku akan datang ke rumahmu dengan menaiki bas.BAku tidak pasti bila akan datang ke rumahmu lagi.CAku akan ke rumahmu bersama-sama dengan keluargaku.DAku tidak pasti akan jalan ke rumahmu.

97.Bilakah keputusan peperiksaaan itu akan diumumkan?ATidak sabar-sabar saya menunggu keputusan peperiksaan itu.BKeputusan itu akan diumumkan seminggu lagi.CPerkatra inilah yang membimbangkan saya.DSemua murid ingin mengetahui keputusan peperiksaan itu.

98.Bilakah ayah kamu dibenarkan keluar dari hospital?AYa, ayah saya akan dibenarkan keluar dari hospital.BAyah saya dibenarkan keluar dari hospital dua hari lepas.CJururawatlah yang menyuruh ayah saya keluar dari hospital.DMungkin ayah saya sudah sembuh sepenuhnya.

99.Apakah yang terjadi di rumah Mokhtar semalam?AMokhtar mengundang jiran tetangga ke rumahnya semalam.BMemang saya ada di rumah Mokhtar semasa kejadian itu.CSemalam, rumah Mokhtar sunyi sepi sahaja.DRumah Mokhtar kemasukan pencuri semalam.

100.Yang manakah kakak sulung kamu, Ida?ASaya tidak mempunyai kakak.BYang berbaju kurung biru dan berkaca mata itulah dia.CKakak saya sedang melanjutkan pelajaran di laur negeri.DKakak Salwahlah satu-satunya kakak saya.

..............................................................................................................................................IMBUHAN KE... AN

Bentuk Apitan ke...an1.Kata berapitan ke...an dapat dibentuk dengan memberikan awalan ke- danakhiran -an pada kata dasarnya.2.Apitah ke...an tidak berubah bentuknya apabila diimbuhkan pada kata dasar.Makna Apitan ke...anApitan ke...anmempunyai beberapa makna,iaitu:(a)tempat...bertugas atao daerah...kedutaan =tempat duta bertugaskerajaan =daerah raja(b)hal tentang sesuatukeagamaan =hal tentang agamakehakiman =hal tentang hakim(c)keadaan atau sifat...kebaikan =keadaan atau sifat baikkecantikan =keadaan atau sifat cantik(d)sesuatu atau seseorang yang di...kan...keinginan =sesuatu yang diinginkanketetapan =sesuatu yang ditetapkan(e)tempat yang di...ikediaman =tempat yang didiamikedudukan =tempat yang diduduki(f)perihal...kedatangan =perihal datangkepergian =perihal pergi `contoh ayat:1.AnakkesayanganMak Minah akan berlepas ke England untuk melanjutkanpelajarannya.2.Kita janganlah menghinakebodohanorang lain.3.Musafir itu meminta air kerana diakedahagaan.4.Walaupun sudah berumur dua puluh tahun,kadang-kadang Ismail berkelakuankeanak-anakanapabila kehendaknya tidak dikabulkan oleh ibunya.LATIHAN 1Isilah tempat-tempat kosong di bawah ini dengan kata yang sesuai.

1.Tempat menteri bertugas disebut_______.2.Dia meminati bidang______.3.Lagu ______kita ialah "Negaraku".4.Ismail murid yang jujur.______nya patut dijadikan contoh.5.______nya pada waktu lapang ialah membaca.6.Pihak polis memuji______pelajar itu.7.kucing______saya dilanggar kereta semalam.8.Bangunan KOMTAR menjadi ______penduduk.9.Salah seorang sultan pada zaman______Melaka ialah Sultan Muzaffar Shah.10.______orang-orang kampung itu tidak dapat kami lupakan.kebaikankebanggaan kebangsaankeberaniankegemarankehakimankejujurankementeriankesayangankesultananLATIHAN 2Isikan tempat- tempat kosong dengan perkataan yang diberi.1.Syarikat itu mendapat ___________yang besar pada tahun lepas.2.Abang Azwan mempunyai __________yang kuat untuk belajar melukis.3.Projek itu terpaksa dihentikan kerana __________wang.4.Membaca surat khabar sebelum ke pejabat,sudah menjadi suatu__________bagiayahnya.5.Peperanganlah yang menyebabkan rakyat di negara itu hidup dalam __________.6.Kebakaran itu telah menyebabkan __________harta benda yang banyak.7.Kemalangan jalan raya yang berlaku malam tadi berpunca daripada__________pemandu basmini yang terbabit.8.Perbuatannya yang menjolok mata itu telah menimbulkan __________ibubapanya.9.__________guru-guru dalam seminar itu sangatlah penting.10.Penumpang-penumpang boleh keluar melalui pintu yang terdapat di bahagianbelakang bas itu sewaktu berlaku sebarang __________.kecuaiankesengsaraankemarahankecemasankeuntungankelazimankemahuankehadirankemusnahankeluranganLATIHAN 3Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang diberi.1.Saya __________selepas berlari.2.Kamu tentu akan mencapai __________yang cemerlang jika rajin berusaha.3.Ujian itu diadakan untuk menguji __________murid-murid.4.Peperanganlah yang menyebabkan rakyatnegara itu hidup dalam__________.5.Dia yang melakukan__________,saya pula yang disalahkan.6.Pejabat pos merupakan salah satu __________awam yang pentingkemiskinan kejayaan kebolehan, kesilapan, kehausan, kemudahanLATIHAN 4Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat-tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah.

1.__________ sesebuah negara banyak bergantung kepada faktor ekonomi,politik dan sosial.A.MensejahterakanB.SejateraC.KesejahteraD.Disejahterakan2.__________ jelas terbayang pada wajah Maniam apabila dia teringatkan sikapnya yang biadabterhadap ibunya.A.KesalB.KekesalanC.PenyesalanD.Menyesalan3.Kecantikan seseorang perempuan juga bergantungkepada __________ budi bahasanya.A.terhalusB.menghaluskanC.kehalusanD.menghalusi4.Kolam renang itu kelihatan __________ apabila dilihat dari tingkat teratas hotel ini.A.kebiru-biruanB.dibirukanC.membiruD.membirukan5.__________ Pulau Kapas telah menarik minat ramai pelancong ke palau tersebut.A.TerindahB.MengindahkanC.KeindahanD.Pengindahan6.Masalah pengangkutan telah dapat diatasi dengan adanya __________ jalan raya ke kampung itu.A.kemudahanB.memudahkanC.permudahanD.mudahan7.__________ terbayang di muka pelajar itu sebaik sahaja dia menerima keputusan peperiksaan.A.BersedihB.PenyedihC.KesedihanD.Menyedihkan8.Pelancong itu terpaksa pergi ke__________negaranya di Malaysia setelah dokumen perjalanannyahilang.A.kediamanB.kemenyerianC.kedudukanD.kedutaan9.Mak Cik Milah tinggal__________ setelah anak-anaknya berhijrah ke bandar.A.kesepianB.menyepiC.menyepikanD.sepi10.Julia menjerit __________ kerana terkejutkan seekor katak yang melompat di hadapannya.A.takutkanB.penakutC.ditakutkanD.ketakutkan..........................................................................................................................................