13
1 Pilih pernyataan yang benar tentang warna harmoni. A Campuran warna asas dan sekunder. B Warna penggenap. C Warna yang berada bersebelahan dalam roda warna. D Warna yang bertentangan dalam roda warna. 2 Harmoni boleh terhasil apabila mempunyai unsur A susunan atau ulangan. B warna kontra. C warna penggenap. D susunan objek yang berbeza. 3 Mengapakah gubahan yang ditunjukkan tidak berharmoni? A Mempunyai rupa yang diulang-ulang. B Mempunyai rupa yang pelbagai saiz. C Rupa disusun tanpa arah. D Rupa yang tidak menarik. 4 Antara berikut, yang manakah memiliki prinsip harmoni? A Bunga yang merah berharmoni dengan daunnya. B Susunan sisik ikan yang berharmoni dengan bentuknya. C Pinggan mangkuk yang berselerak di atas lantai. D Baju berwarna jingga dengan seluar biru. 5 Apakah kesan yang boleh diwujudkan oleh unsur harmoni kepada kehidupan manusia? 1

Soalan Seni Tingkatan 1

  • Upload
    feeda

  • View
    15.454

  • Download
    36

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan Seni Tingkatan 1

1 Pilih pernyataan yang benar tentang warna harmoni.

A Campuran warna asas dan sekunder.B Warna penggenap.C Warna yang berada bersebelahan dalam roda warna.D Warna yang bertentangan dalam roda warna.

2 Harmoni boleh terhasil apabila mempunyai unsur

A susunan atau ulangan.B warna kontra.C warna penggenap.D susunan objek yang berbeza.

3 Mengapakah gubahan yang ditunjukkan tidak berharmoni?

A Mempunyai rupa yang diulang-ulang.B Mempunyai rupa yang pelbagai saiz.C Rupa disusun tanpa arah.D Rupa yang tidak menarik.

4 Antara berikut, yang manakah memiliki prinsip harmoni?

A Bunga yang merah berharmoni dengan daunnya.B Susunan sisik ikan yang berharmoni dengan bentuknya.C Pinggan mangkuk yang berselerak di atas lantai.D Baju berwarna jingga dengan seluar biru.

5 Apakah kesan yang boleh diwujudkan oleh unsur harmoni kepada kehidupan manusia?

A Persengketaan dan perpaduan.B Berdikari dan bertanggungjawab.C Keselesaan dan ketenangan.D Peperangan.

1

Page 2: Soalan Seni Tingkatan 1

Bagi soalan 6 hingga soalan 9, pilih gambar rajah yang sesuai di bawah.

6 Penggunaan objek-objek yang mempunyai fungsi yang sama dapat menimbulkan kesan harmoni.

7 Susunan dan ulangan rupa yang sama.

8 Susunan gubahan objek yang menampakkan kesan harmoni.

9 Corak tradisional yang dihasilkan dapat menimbulkan kesan harmoni.

10 Rentak dalam seni tampak boleh dihasilkan melalui

A kemasukan pelbagai unsur seni dalam satu hasil seni visual.B unsur-unsur seni yang kontra.C susunan dan ulangan unsur-unsur seni.D penggunaan warna penggenap.

2

A B

C D

Page 3: Soalan Seni Tingkatan 1

Soalan 11 berdasarkan gambar rajah di bawah.

11 Manakah antara berikut yang bukan merupakan teknik untuk menimbulkan harmoni?

12 Olahan ulangan rupa geometri atau rupa organik yang sama dapat menimbulkankesan

A kontra.B harmoni.C penegasan.D keselesaan.

13 Manakah antara berikut yang bukan merupakan teknik untuk menimbulkan

harmoni?

A Susunan dan ulangan rupa yang sama.B Susunan gubahan objek yang menampakkan kesan harmoni.C Penggunaan objek yang mempunyai fungsi yang sama.D Susunan corak bebas yang tidak sama saiznya.

14 Unsur-unsur harmoni yang terdapat pada serangga dengan alam persekitarannyadapat menjaga

A pergerakan.B perjalanan.C keselamatan.D kesunyian.

3

Page 4: Soalan Seni Tingkatan 1

15 Harmoni dapat ditimbulkan melalui unsur-unsur berikut kecuali

A Gubahan diolah secara rupa positif dan negatif.B Objek yang sama jenis diulangi.C Pergerakan menuju ke arah yang sama.D Objek dalam gubahan terdiri daripada objek alam sahaja.

16 Warna-warna berikut dapat menghasilkan suasana harmoni di dalam sebuah catan, kecuali

A menggunakan warna sekeluarga atau monokrom.B menggunakan warna sejuk sahaja.C menggunakan warna panas sahaja.D menggunakan warna kontra.

17 Antara berikut, pernyataan yang manakah bukan kesan harmoni pada daun

kelapa?

A Susunan daunnya berbeza-beza.B Susunan daunnya berpancaran.C Warnanya seakan-akan sama.D Bentuk dan daunnya seakan sama.

18 Antara berikut, unsur yang manakah mempunyai kesan kontra paling ketara dalam rajah di bawah?

A WarnaB RupaC JalinanD Ruang

4

Page 5: Soalan Seni Tingkatan 1

19 Kenyataan manakah tentang kontra yang tidak benar?

A Mempunyai kaitan dengan fokus.B Mengelakkan kebosanan.C Menimbulkan kesan harmoni dan pergerakan.D Memberi penegasan dan tumpuan.

20 Gambar di bawah mempunyai kesan kontra kerana

A mempunyai perbezaan rupa dari segi saiz.B menggunakan unsur-unsur garisan.C mempunyai rupa yang sama.D mempunyai ruang yang berbeza.

21 Apabila salah satu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri yang bertentangan,ia boleh ditafsirkan sebagai

A ilusi. C harmoni.B seimbang. D kontra.

22 Manakah antara penyataan berikut benar tentang kontra?

A Warna sewarna.B Warna panas.C Warna penggenap.D Warna sejuk.

23 Kontra dapat diwujudkan dalam rekaan corak melalui

A garisan dan ruang.B rupa dan warna.C keseimbangan dan keharmonian.D bentuk dan kontra.

5

Page 6: Soalan Seni Tingkatan 1

24 Warna kontra amat sesuai untuk menghasilkan

A catan. C corak.B poster. D tembikar.

25 Garisan apakah yang sesuai untuk menimbulkan kesan kontra?

A Berserabut dan berbulu.B Besar dan tebal.C Tebal dan nipis.D Halus dan nipis.

26 Apakah yang dimaksudkan dengan penegasan dalam karya seni visual?

A Perbezaan antara yang kecil dengan yang besar.B Sesuatu yang dapat difokuskan atau nampak lebih menonjol daripada

yang lain.C Persamaan kegunaan unsur-unsur seni.D Guru yang perlu bertegas terhadap muridnya.

27 Mengapakah penegasan perlu diwujudkan?

A Untuk menarik perhatian dan tumpuan.B Supaya objek dapat diolah bagi menimbulkan kesan harmoni.C Untuk lebih cantik dan kompleks.D Untuk mendapatkan kesan bergetar.

28 Rupa manakah yang mempunyai unsur penegasan?

6

A

B C

D

Page 7: Soalan Seni Tingkatan 1

29 Bagaimanakah kesan penegasan dapat diwujudkan?

A Warna kontra.B Rupa yang sama saiz.C Garisan yang sama tebal.D Warna harmoni.

30 Penegasan boleh diwujudkan daripada berikut, kecuali

A ruang.B objek.C tema.D bola.

Bagi soalan 31 hingga soalan 34, pilih gambar rajah yang sesuai di bawah.

31 Penegasan pada bentuk.

32 Penegasan pada susunan elemen.

33 Penegasan pada hasil karya seni visual.

34 Tiada penegasan.

7

A

B

C

D

Page 8: Soalan Seni Tingkatan 1

35 Kesepadanan serta kesamaan yang memberi kesan kesatuan pada rekaan seni visual adalah

A penimbang.B ditimbang.C mengimbang.D imbangan.

36 Berikut adalah imbangan yang terdapat pada objek alam semula jadi, kecuali

A rama-rama.B ikan pari.C sungai.D wajah manusia.

37 Antara berikut, yang manakah bukan imbangan yang terdapat pada objek buatanmanusia?

A WauB Anak kunciC PintuD Seluar

38 Nyatakan prinsip-prinsip rekaan yang terdapat pada lukisan di bawah.

A KontraB HarmoniC PenegasanD Imbangan

39 Motif reka corak yang seimbang dapat menimbulkan kesan

A garisan dan rupa.B percanggahan dan pertentangan.C harmoni dan kesatuan.D kontra dan penegasan.

8

Page 9: Soalan Seni Tingkatan 1

40 Apakah yang dapat dijelaskan tentang rekaan di bawah?

A Kontra rupa.B Pengesahan rupa.C Imbangan garisan.D Penegasan bentuk.

41 Berikan maksud irama dalam prinsip rekaan seni visual?

A Satu pengenalan yang statik dalam seni visual.B Satu cara perlaksanaan yang dapat menimbulkan kesan

pergerakan.C Satu cara perlaksanaan yang dapat menimbulkan kesan kontra.D Merupakan teknik gabungan unsur seni rupa dan bentuk.

42 Berikut adalah teknik-teknik menghasilkan irama, kecuali

A pualaman.B ulangan bermotif berselang seli.C olahan unsur garisan.D rekahan pada kulit kayu.

43 Apakah jenis irama yang ditunjukkan dalam gambar di bawah?

A Irama corak. C Irama biasa.B Irama rambang. D Irama ruang.

9

Page 10: Soalan Seni Tingkatan 1

44 Berdasarkan gambar di bawah, apakah jenis irama yang ditunjukkan?

A Irama biasa.B Irama rawak.C Irama imbangan.D Irama jalinan.

45 Pernyataan manakah yang benar tentang kepelbagaian?

A Dapat menimbulkan kesan yang sama rata.B Dapat menimbulkan nilai estetika yang tidak membosankan.C Dapat menimbulkan nilai garisan yang sama jenis.D Dapat menimbulkan kesan warna yang monokrom.

46 Apakah gaya yang dapat ditunjukkan oleh gambar di bawah?

A Ruang dan bentuk.B Garisan dan rupa.C Kepelbagaian unsur seni.D Garisan perspektif.

10

Page 11: Soalan Seni Tingkatan 1

47 Kepelbagaian corak dalam seni visual dapat ditunjukkan melalui

A rupa yang disusun semula.B membuat garisan grid perpancaran.C dengan membuat susunan blok.D rupa dan susunan yang bercanggah.

48 Apakah jenis kepelbagaian yang ditunjukkan dalam gubahan di bawah?

A Kepelbagaian dari segi rupa.B Kepelbagaian dari segi garisan.C Kepelbagaian dari segi bentuk.D Kepelbagaian dari segi jalinan.

49 Objek manakah yang merupakan kumpulan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia?

A Pokok dan bunga di taman.B Kumpulan bunga orkid yang pelbagai jenis.C Buah rambutan dan buah durian.D Susunan perabot yang bebeza.

50 Dari sudut seni visual, mengapakah kepelbagaian gaya dapat menarik perhatian?

A Menimbulkan kontra.B Membosankan.C Dapat tumpuan.D Tidak membosankan.

(Jumlah : 50 Markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

11