Soalan Ramalan Sejarah Tingkatan Dua ... F1 Terdapat dua undang-undang bertulis F2 Hukum Kanun Melaka

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Soalan Ramalan Sejarah Tingkatan Dua ... F1 Terdapat dua undang-undang bertulis F2 Hukum Kanun...

 • Soalan Ramalan Sejarah

  Tingkatan Dua

  1

 • BAHAGIAN A SET 1

  2

 • BAHAGIAN A SET 1

  3

 • BAHAGIAN A SET 1

  4

 • BAHAGIAN A SET 1

  5

 • BAHAGIAN A SET 1

  6

 • BAHAGIAN A SET 2

  7

 • 8

 • 9

 • 10

 • BAHAGIAN B Q1 BAB 1

  11

 • BAHAGIAN B Q2 BAB 1

  12

 • BAHAGIAN B Q3 BAB 1

  13

 • BAHAGIAN B Q4 BAB 2

  14

 • BAHAGIAN B Q5 BAB 2

  15

 • BAHAGIAN B Q6 BAB 5

  16

 • BAHAGIAN B Q7 BAB 7

  17

 • BAHAGIAN B Q8 BAB 10

  18

 • BAHAGIAN B Q9 BAB 3

  19

 • BAHAGIAN B Q10BAB 7

  20

 • BAHAGIAN B Q11 BAB 7

  21

 • BAHAGIAN B Q12 BAB 10

  22

 • Maklumat berikut merujuk hubungan diplomatik kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan

  luar.

  • China

  • India

  (a) Mengapakah kerajaan Alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik tersebut?

  i. China [4 markah]

  ii. India [4 markah]

  (b) Jelaskan kebaikan hubungan diplomatik antara kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan

  luar. [6 markah]

  (c) Bagaimanakah semangat setia kawan dalam kalangan negara dapat diperkukuhkan pada

  masa hadapan? [6 markah]

  BAHAGIAN C Q1 BAB 1

  (a) i. Kerajaan Alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik dengan China

  kerana

  F1 Kerajaan Funan F2 memohon bantuan ketenteraan untuk

  melawan Dai Viet.

  F3 Kerajaan Champa F4 Memulihkan hubungan setelah

  berperang dengan sekutu China, iaitu Dai

  Viet.

  (ii) Kerajaan Alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik dengan India kerana

  F1 Kerajaan Funan F2 Memperkukuh hubungan

  perdagangan dan keagamaan dengan

  India

  F3 Kerajaan Srivijaya F4 Mengeratkan hubungan persahabatan

  dan hubungan keagamaan.

  23

 • Maklumat berikut merujuk hubungan diplomatik kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan

  luar.

  • China

  • India

  (a) Mengapakah kerajaan Alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik tersebut?

  i. China [4 markah]

  ii. India [4 markah]

  (b) Jelaskan kebaikan hubungan diplomatik antara kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan

  luar. [6 markah]

  (c) Bagaimanakah semangat setia kawan dalam kalangan negara dapat diperkukuhkan pada

  masa hadapan? [6 markah]

  BAHAGIAN C Q1 BAB 1

  (b) Kebaikan kebaikan hubungan diplomatik antara kerajaan Alam Melayu

  dengan kerajaan luar ialah

  F1 Pasaran Luas F2 Perdagangan Antarabangsa

  Meningkat

  F3 Kerajaan Bertambah Maju F4 Berlaku Pertukaran Teknologi Dan

  Idea

  F5 Berlaku Kerjasama Kepakaran F6 Mendapat bantuan Kententeraan

  Untuk Menghadapi Ancaman Luar

  (c) Semangat setia kawan dalam kalangan negara dapat diperkukuhkan pada masa

  hadapan dengan

  F1 Mengutamakan sikap bertolak ansur F2 Memperkukuhkan kerjasama

  ekonomi,politik dan sosial

  F3 Saling menghormati antara satu sama

  lain dalam kalangan negara anggota

  F4 Mengukuhkan hubungan dua hala

  F5 Mementingkan perdamaian antara

  negara

  F6 Menghormati kedaulatan setiap

  negara

 • Beberapa bentuk pelabuhan telah dibina di Alam Melayu bagi mengukuhkan kegiatan

  perdagangan.

  (a) Nyatakan bentuk-bentuk pelabuhan yang terdapat di Alam Melayu.[6 markah]

  (b) Apakah ciri-ciri lokasi yang dipilih untuk pembinaan pelabuhan di Alam Melayu?

  [6 markah]

  (c) Pada pendapat anda, apakah faktor yang mendorong perkembangan kegiatan perdagangan

  di Alam Melayu? [8 markah]

  (a) Bentuk-bentuk pelabuhan yang terdapat di Alam Melayu ialah

  F1 Pelabuhan Pembekal F2 Merupakan Pelabuhan Persinggahan

  F3 Pelabuhan Kerajaan F4 Asalnya Pelabuhan Pembekal

  F5 Pelabuhan Entrepot F6 Pelabuhan yang menjadi tumpuan

  pendagang

  (b) Ciri-ciri lokasi yang dipilih untuk pembinaan pelabuhan di Alam Melayu

  ialah

  F1 Kedudukan Yang Strategik F2 Di Kawasan persisiran pantai

  F3 Pusat Perdagangan Utama F4 Laluan Perdagangan Utama,Timur

  Dan Barat

  F5 Kawasan Yang Mudah dimasuki

  kapal dagang

  F6 Memerlukan Perairan Laut Dalam

  BAHAGIAN C Q2 BAB 1

 • Beberapa bentuk pelabuhan telah dibina di Alam Melayu bagi mengukuhkan kegiatan

  perdagangan.

  (a) Nyatakan bentuk-bentuk pelabuhan yang terdapat di Alam Melayu.[6 markah]

  (b) Apakah ciri-ciri lokasi yang dipilih untuk pembinaan pelabuhan di Alam Melayu?

  [6 markah]

  (c) Pada pendapat anda, apakah faktor yang mendorong perkembangan kegiatan perdagangan

  di Alam Melayu? [8 markah]

  (c) Pada pendapat saya, faktor yang mendorong perkembangan kegiatan

  perdagangan di Alam Melayu ialah

  F1 Terdapat pelabuhan F2 Pelabuhan pembekal,pelabuhan

  kerajaan dan pelabuhan entrepot

  F3 Kedudukan yang strategik F4 Mudah dikunjungi oleh para

  pedagang dari timur dan barat

  F5 Melakukan hubungan luar/diplomatik F6 China dan India

  F7 Masyarakat yang mempunyai

  kemahiran yang tinggi

  F8 Dalam bidang ilmu pelayaran

  BAHAGIAN C Q2 BAB 1

 • 3. Penanaman padi merupakan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Alam Melayu.

  (a) Nyatakan faktor kemajuan penanaman padi di kerajaan

  Alam Melayu. [6 markah]

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  F1 Tanah yang subur

  H1a Kerajaan Funan

  dan Angkor terletak di

  Lembah Sungai

  Mekong

  F2 Bekalan air yang

  cukup untuk mengairi

  kawasan padi sawah

  H2a Tasik Tonle Sap

  membekalkan air

  F3 Penglibatan

  pemerintah

  H3a pemerintah

  Angkor membina

  baray untuk

  menyimpan air

  27

  (b) Apakah yang dilakukan oleh masyarakat di Alam Melayu dalam

  usaha memajukan ekonomi mereka? [6 markah]

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  F1 Menanam padi sawah

  H1 di lembah sungai

  F2 Menanam padi huma

  H2 di tanah tnggi kerana

  kurang air

  F3 Menanam hasil

  rempah-ratus

  H3 bunga cengkih, lada

  hitam dan buah pala

  BAHAGIAN C Q3 BAB 2

 • 3. Penanaman padi merupakan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Alam Melayu.

  (c) Apakah sikap yang boleh diambil oleh generasi muda

  hari ini daripada kemajuan masyarakat kerajaan di Alam

  Melayu dalam bidang ekonomi? [8 markah]

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  F1 Rajin bekerja

  H1 Meningkatkan

  hasil pengeluaran

  F2 Bersikap kreatif

  dan inovasi

  H2 Menghasilkan

  peralatan baru

  F3 Memanfaatkan

  alam sekitar

  H2 Meneroka

  khazanah alam

  F4 Menggunakan

  teknologi moden

  H4 Menggunakan

  jentera untuk

  meningkatkan

  pengeluaran

  28

  BAHAGIAN C Q3 BAB 2

 • 4. Beberapa bentuk pelabuhan telah dibina di Alam Melayu bagi mengukuhkan

  kegiatan perdagangan.

  (a) Nyatakan bentuk-bentuk pelabuhan yang terdapat di

  Alam Melayu.[6 markah]

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ___________________________________