Soalan Ppt Pt3 Form1 2015edit (Repaired)

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ppt f1

Text of Soalan Ppt Pt3 Form1 2015edit (Repaired)

Jawab semua soalanUntuk kegunaan pemeriksa

1. Semua benda yang terdapat di dalam gambar di bawah dikenali sebagai jirim

a. Kenalpasti benda yang terdapat di dalam gambar yang mana susunan jirimnya adalah seperti di bawah :

(3 markah)b. Gambar menunjukkan beberapa bentuk bekas yang mengandungi air.

Berdasarkan gambar di atas, nyatakan satu sifat cecair.

.. (1 markah)

c. Rajah di bawah menunjukkan satu bekas gas.

Nyatakan sifat bagi gas yang membolehkannya disimpan di dalam bekas seperti di bawah

...

... (2 markah)

1(a)

1 (b)

1(c)

2.

a. Rajah di bawah menunjukkan beberapa radas yang biasa digunakan di dalam makmal. Pada rajah di atas : Tandakan (/) pada radas yang tidak digunakan untuk pengukuran. (3 markah)

b. Tandakan (/) pada fungsi yang betul bagi radas yang berlabel E.

Untuk mengisi cecair dalam kuantiti yang besar

Untuk penyediaan gas yang melibatkan proses pemanasan

Untuk mengumpulkan gas

(2 markah)c. Radas B dan D digunakan dalam menyukat isipadu cecair. Tandakan (/) pada pernyataan yang menunjukkan kegunaan radas betul

Radas D dapat menyukat isipadu cecair dengan lebih tepat

Radas B digunakan untuk mengukur isipadu cecair yang tetap

(1 markah)

2(a)

2(b)

2 (c)

3. a. Ketumpatan pelbagai pepejal boleh dibandingkan dengan mencari sama ada pepejal tersebut akan terapung atau tenggelam dalam cecair tertentu. Jadual di bawah menunjukkan bahan dengan turutannya.

BahanTurutan

Gabus (0.25 gcm-3)K

Plumbum (11.4gcm-3)L

Merkuri (13.6gcm-3)M

Air(1.0 gcm-3)N

Petrol (0.75 gcm-3)O

i. Susun huruf-huruf turutan yang betul bagi bahan dari atas ke bawah apabila diletakkan dalam balang gas.

K

(2 markah) ii. Bagaimana untuk menjadikan suatu objek yang tenggelam dalam air untuk terapung tanpa mengubah jisimnya?

.. (1 markah)b. Jadual di bawah menunjukkan tiga bahan dengan jisim dan isipadunya.

BahanJisim (g)Isipadu (cm3)

P105

Q203

R3020

Berdasarkan jadual di atas, tuliskan sama ada bahan tersebut akan terapung atau tenggelam dalam suatu cecair yang mempunyai ketumpatan sebanyak 2.5 gcm-3

P : .

Q :

R : (3 markah)

3 (a)i

3 (a)ii

3 (b)

4. a. (i). Terdapat dua jenis organisma, iaitu organisma unisel dan organisma multisel. Tuliskan Ya atau Tidak yang menunjukkan maksud yang betul.

Organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja manakala organisma multisel terdiri daripada banyak sel

Organisma unisel terdiri daripada banyak sel manakal organisma multisel terdiri daripada satu sel sahaja

(2 markah) (ii) Rajah di bawah menunjukkan dua organisma yang mempunyai ciri yang berbeza.

Tulis Benar atau Palsu bagi ciri organisma beriku dalam petak yang disediakan

Klamidomonas mempunyai klorofil manakala spirogira tidak mempunyai klorofil

Spirogira dan klamidomonas merupakan tumbuhan

(2 markah)

b. Padankan organisma unisel dan multisel pada rajah di bawah

IstilahOrganisma

i. Unisel

ii. Multisel

(2 markah)

4(a)i

4(a)ii

4(b)

5.

Kirana membantu ibunya membuat kek. Dengan menggunakan bekas penyukat, ibunya memintanya untuk menyukat sedikit susu.

a. Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas yang boleh digunakan untuk mengukur isipadu susu dengan tepat. Pada pendapat anda, bekas manakah yang paling sesuai untuk mengukur susu? Tandakan (/) bagi jawapan yang betul.

(1 markah)

b. Rajah di bawah menunjukkan alat-alat yang digunakan di dalam makmal sains. Padankan alat-alat berikut dengan fungsinya.

(4 markah)

5(a)

5(b)

6.a. Tuliskan Benar atau Palsu bagi setiap pasangan imbuhan dengan nilainya yang berikut.

Mega = 100 000 (106)

Desi= 0.01 (10-2)

Nano = 0.000 000 001 (10-9)

(3 markah) b. Alisha mahu mengukur panjang sebuah meja, satu klip kertas dan sebuah buku. Kenal pasti imbuhan yang sesuai bagi mengukur panjang setiap objek. Tulis milimeter, sentimeter dan meter dalam ruangan yang disediakan di bawah

(3 markah)

6(a)

6(b)

7. Kirana telah memerhatikan tiga sel A, B dan C di bawah mikroskop. Pemerhatian direkodkan dalam jadual di bawah.

Komponen selSel

ABC

Dinding selAdaTiada Tiada

KloroplasAdaTiada Tiada

Membran selAdaAdaAda

NukleusAdaTiadaAda

a. (i) Sel yang manakah merupakan sel haiwan? Berikan alasan anda.

(2 markah)

(ii) Terdapat nukleus dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Apakah yang akan terjadi kepada sel sekiranya nukleus dikeluarkan daripada sel?

..

.. (1 markah) (iii) Apakah fungsi nukleus?

.. (1 markah)b. Rajah di bawah menunjukkan sel tumbuhan dan rangka manusia

Sel tumbuhanRangka manusia

Terdapat bahagian dalam sel tumbuhan yang mempunyai fungsi yang sama dengan rangka manusia. Namakan bahagian tersebut dan nyatakan persamaan fungsinya.

(2 markah)

7 (a)i

7(a)ii

7 (a)iii

7 (b)

8. Rajah di bawah menunjukkan beberapa organ utama dalam badan manusia

a. (i) Berdasarkan rajah di atas, tandakan (/) pada petak bagi organ yang terlibat dalam sistem saraf.

(1 markah)(ii) Puan Salma mengalami kegagalan buah pinggang yang kronik. Apakah organ yang terlibat.

(2 markah)b. Lengkapkan carta di bawah untuk menunjukkan aras organisasi sel yang berikut.

Tisu

(3 markah)

8 (a) i

8 (a) ii

8 (b)

9. Rajah di bawah menunjukkan klasifikasi sumber Bumi.

a. Namakan kumpulan yang berlabel P dan Q.

P : .

Q : (2 markah) b. Nyatakan kepentingan P dan Q

P :

Q : (2 markah)c. Apakah kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi?

. (1 markah)

9(a)

9(b)

9(c)

10. a. Padankan sel dengan nama sel yang betul

Sel Nama sel

Saraf

Otot

Epithelial