22
Nama Pelajar .................................................................. Tingkatan ......................... JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL g CAKNA TAHUN 2013 MODUL 1 ( STANDARD ) PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAHTANGGA 77/1 Kertas 1 1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Modul ini mengandungi 60 soalan. 2 Jawab semua soalan. 3 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4 Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 5 Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Modul ini mengandungi 22 halaman bercetak.

SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

Nama Pelajar .................................................................. Tingkatan .........................

JABATAN PELAJARAN KELANTAN

MODUL g – CAKNA TAHUN 2013

MODUL 1 ( STANDARD )

PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

EKONOMI RUMAHTANGGA

77/1 Kertas 1

1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Modul ini mengandungi 60 soalan.

2 Jawab semua soalan.

3 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap

soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan

objektif yang disediakan.

4 Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5 Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Modul ini mengandungi 22 halaman bercetak.

Page 2: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

2

1 Apakah maksud konsep 4M yang mesti diamalkan semasa di dalam bengkel?

A Amalan membersih, menyusun atur dan menghasilkan kerja

B Amalan membersih, menyusun atur, menilai dan mendisiplin

C Amalan membersih, menyusun atur, membantu dan menjaga kerja

D Amalan membersih, menyusun atur, menilai dan menghasilkan kerja

2 Rajah 1 menunjukkan sejenis alat pemadam api.

Rajah 1

Padanan yang betul bagi alat pemadam api dalam Rajah 1 adalah

Jenis Alat Pemadam Api Jenis kebakaran

A Air cat, kalsium, kain

B Buih petrol, minyak , cat

C karbon Dioksida kayu, kertas, papan suis

D debu kering natrium, kalium, transformer

3 Maklumat berikut menunjukkan jenis alatan tangan dan fungsinya. Pilih padanan

yang betul.

Alatan Tangan Fungsi

A Pahat tepi serong Meratakan kayu dengan cepat

B Tolok penanda Membuat garisan bersudut tepat 90º

C Sesiku L Menanda dan memindahkan sudut lebih daripada 90º

D Pita pengukur Mengukur jarak yang berukuran lebih daripada 3 meter

4 Rajah 2 menunjukkan satu proses dalam membuat projek.

Rajah 2

Apakah proses itu?

A Mengecat kayu

B Melicinkan kayu

C Mengeringkan kayu

D Mensyelek kayu

Page 3: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

3

5 Pernyataan di atas merujuk kepada bahan.

A Kayu

B Papan lapis

C Mounting Board

D Medium Density Fibreboard (MDF) 6 Antara yang berikut alat tangan yang manakah paling sesuai digunakan untuk

menanda tebal dan lebar kayu?

A B

C D

7 Apakah kerja yang mesti dilakukan sebelum menyapu syelek lapisan kedua pada

permukaan projek kerja kayu?

A Menyapu thinner

B Menyapu tepung penyumbat

C Menggosok permukaan projek dengan kertas las halus

D Mendedahkan permukaan projek di bawah cahaya matahari

8 Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti dalam rekabentuk projek.

Rajah 3

Merupakan sejenis papan gentian yang dimampatkan

Mempunyai permukaan yang licin dan tidak kalis air

Digunakan dalam pembuatan perabot dan pembinaan am

X

Page 4: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

4

Apakah kegunaan X ?

A untuk melindungi permukaan kayu

B untuk mengelak paku daripada bengkok

C untuk memudahkan kerja mencabut paku

D untuk mengelakkan hulu daripada tercabut

9 Jadual 1 menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak kunci.

Butiran Jumlah kos(RM)

Kos bahan 5.20

Kos upah 2.50

Kos overhed 0.50

Jadual 1

Hitungkan kos pengeluaran bagi 3 unit rak kunci yang sama.

A RM8.20

B RM16.40

C RM24.60

D RM32.80

10 Rajah 4 menunjukkan payung dan tempat menyimpan payung.

Rajah 4

Apakah faktor rekabentuk yang menepati produk itu?

I Kesesuaian bahan

II Ketahanan

III Fungsi

IV Rupa bentuk

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Page 5: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

5

11. Berdasarkan bahan kemasan dan pelarut di bawah, pasangan manakah yang

betul ?

Rajah 5

12 Rajah 5 menunjukkan pendawaian plag 3 pin 13 ampere.

Wayar apakah yang mesti disambungkan pada tamatan X?

A Wayar fius

B Wayar bumi

C Wayar neutral

D Wayar hidup

13 Maklumat berikut menunjukkan rekod bacaan meter kWj dan kadar tarif di

tempat kediaman Zila.

Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Zila?

A RM50.14

B RM50.34

C RM51.34

D RM52.14

Bahan kemasan Pelarut

A Cat licau Thinner

B Lekar Turpentin

C Tona kayu Turpentin

D Syelek Spirit metil

Bacaan bulan Mac 00416 unit

Bacaan bulan April 00646 unit

Kadar Tarif:

200 unit pertama RM 0.218

800 unit berikutnya RM 0.258

X

Page 6: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

6

14 Rajah 6 menunjukkan bahagian motor arus terus.

Rajah 6

Apakah nama bahagian berlabel X?

A Penukartertib (commutator)

B Gegelung angker

C Berus karbon

D Magnet kekal

15 Rajah 7 menunjukkan satu komponen elektronik.

Rajah 7

Antara yang berikut yang manakah simbol elektronik bagi komponen itu ?

A

B

C

D

X

Page 7: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

7

16 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah komponen tersebut ?

A B

C D

17 Pilih alatan tangan yang paling sesuai digunakan untuk memotong lebihan kaki

komponen selepas kerja memateri?

Untuk meninggikan arus, voltan dan

kuasa

Berfungsi sebagai suis

A

C

B

D

Page 8: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

8

Rajah 8

18 Manakah padanan yang betul?

19 Rajah 9 menunjukkan tangki simpanan air.

Rajah 9

Apakah fungsi bahagian yang bertanda X ?

A Menyalurkan air yang melimpah

B Menyalurkan air ke dalam tangki

C Menyalurkan air kepada kelengkapan paip.

D Menyalurkan air keluar ketika tangki dicuci

A

B

C

D

X Y Z

pemungut Pemancar Tapak

Tapak Pemancar Pemungut

pemancar Tapak Pemungut

pemungut Tapak Pemancar

X

Y

Z

Page 9: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

9

20 Antara yang berikut pasangan manakah yang benar?

Jenis sambungan Fungsi

A Paip cuci Menyalurkan air keluar dari tangki

simpanan air

B Paip perkhidmatan Membekalkan air dari tangki simpanan ke

kelengkapan paip

C Paip limpah Menghubungkan meter air dengan tangki

simpanan

D Paip agihan Membekalkan air ke tangki simpanan air

21 Rajah 10 menunjukkan alat tangan dalam kerja paip.

Rajah 10

Namakan alat itu ?

A Apit G

B Perengkoh paip

C Ragum paip Yoke

D Pemotong paip beroda

22 Antara berikut yang manakah lukisan isometrik?

A

B

C

D

Page 10: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

10

23 Pilih pandangan yang sesuai mengikut arah anak panah X

24 Apakah alat yang paling sesuai digunakan untuk memindahkan ukuran dan

menanda jarak yang sama dalam lukisan teknik ?

A

B

C

D

A

B

C

D

X

Page 11: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

11

25. Rajah 11 menunjukkan sebuah mesin jahit. Bahagian yang manakah berfungsi

melaras mata jahitan mesin?

B

A

C

Rajah 10

Rajah 11

26 Rajah 12 yang berikut menunjukkan sejenis artikel rumah tangga.

Rajah 12

Apakah jenis-jenis jahitan yang terdapat pada artikel tersebut?

P Suji bilang

Q Insang pari

R Silang pangkah

S Lilit kemas

A P, Q dan R

B P, Q dan S

C P, R dan S

D R, Q dan S

D

Page 12: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

12

27 Maklumat berikut berkaitan dengan faktor perancangan menu

Pemilihan menu adalah bergantung pada

jantina, umur, aktiviti dan kesihatan

Apakah faktor itu.

A Masa

B Keperluan

C Kemudahan fizikal

D Bilangan tetamu

28 Antara berikut faktor yang manakah perlu diambil kira semasa menyusun atur

alatan dan kelengkapan?

A Saiz ruang

B Pengudaraan

C Pencahayaan

D Lantai dan penutup lantai

29 Antara yang berikut padanan yang manakah betul?

Ruang Bilik/Tempat

A Ruang kerja Dapur

B Ruang kerja Bilik mandi

C Ruang sosial Garaj

D Ruang sosial Bilik tidur

30 Pernyataan berikut adalah langkah penyemaian keratan batang dalam medium

semaian.

Susun mengikut urutan yang betul.

A lll, l, ll , lV

B l, lll, lV, ll

C lll, ll, l, lV

D lV, l, lll, ll

l Celupkan pangkal keratan ke dalam serbuk hormon

pengakaran

ll Tanam pangkal keratan batang ke dalam lubang

medium secara menyerong

lll Lembapkan bahagian pangkal keratan batang

lV Padatkan permukaan medium

Page 13: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

13

31 Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan tentang diet seimbang?

A Sajian makanan yang mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh

dengan kadar yang betul

B Tabiat makan makanan yang seimbang mengikut jadual harian dan dengan

kandungan nutrien yang tepat

C Senarai hidangan yang lengkap untuk sesuatu sajian pada setiap hari

D Pengambilan makanan yang mengandungi protein dan kabohidrat

32 Antara yang berikut yang manakah faktor penting untuk merancang menu sarapan

pagi?

A Makanan cepat disediakan

B Makanan menyelerakan

C Makanan yang bervariasi

D Makanan yang menjadi kegemaran

33 Antara yang berikut padanan yang manakah betul tentang kaedah memasak dan

keterangannya?

Kaedah memasak Keterangan

A Mencelur Memasak makanan dalam wap air mendidih

B Merebus Memasak makanan dalam cecair mendidih

C Mengukus Memasak makanan dengan api perlahan

D Mereneh Memasak makanan dalam air mendidih dalam masa

yang singkat

34 Pernyataan di bawah menerangkan tentang kaedah memasak makanan.

Memasak makanan pejal dan berlemak menggunakan api terbuka

Apakah kaedah itu?

A Merebus

B Membakar

C Menggoreng

D Memanggang

Page 14: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

14

35 Apakah bahan asas yang digunakan untuk membuat bater?

Telur

Air

Air

Tepung

36 Maklumat berikut menerangkan tentang sejenis bahan.

Tidak mudah bergentel

Tidak mengandungi gelutin

Mudah dibuat bater

Namakan bahan itu.

A Tepung jagung

B Tepung pulut

C Tepung beras

D Tepung gandum

37 Maklumat di bawah menunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat sejenis

kuih tempatan.

Apakah kuih itu?

A Kuih koci

B Kuih keria

C Kuih talam

D Kuih badak

38 Antara berikut padanan yang manakah betul?

Jenis kuih Cara memasak

A Lompang Mengukus

B Ketayap Membakar

C Onde-onde Mencelur

D Talam berlauk Menggoreng

Telur

Lemak

Tepung

Lemak

Gula halus

Keledek

Tepung gandum

A B

C D

Page 15: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

15

39 Maklumat berikut menunjukkan menu untuk makan tengahari.

Restoran Che Siti

MENU HARI INI :

NASI TOMATO

KURMA DAGING

AGAR-AGAR PELANGI

AIR SIRAP BERLIMAU

Apakah jenis masakan untuk melengkapkan menu tersebut?

A Sup ayam

B Acar rampaisari

C Ikan masak lemak

D Sambal ikan bilis

40 Apakah kaedah memasak yang paling sesuai untuk pesakit?

A Mereneh

B Membakar

C Mengukus

D Menggoreng

41 Mengapakah makanan untuk pesakit perlu dihidangkan tepat pada masanya?

A Mengelakkan pesakit menjadi tenat

B Memudahkan kerja menjaga pesakit

C Makanan mudah dihadam pada waktu tertentu

D Mengelakkan pesakit tidak tertunggu-tunggu untuk makan

42 Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri sejenis fabrik.

Tidak tahan haba yang tinggi

Pengalir haba yang baik

Penyerap kelembapan yang baik

Rupanya licin, cantik dan berkilat

Namakan fabrik itu.

A Kapas

B Nilon

C Sutera

D Benang sayat

Page 16: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

16

43 Simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa di bawah yang manakah menunjukkan

pakaian dikeringkan secara titis kering?

44 Antara berikut yang manakah tujuan menjahit kelim?

A Mengemas tepi pakaian

B Menghilang gelembung

C Menyambung dua kepingan fabrik

D Memberikan gelembung pada pakaian

45 Maklumat di bawah menerangkan tentang sejenis kelim.

Mata jahitan tidak kelihatan di sebelah luar

Lebar kedua-dua kelim sama

Kelim rata dan terbuka

Apakah jenis kelim itu?

A Kelim betawi

B Kelim papan mesin

C Kelim papan tangan

D Kelim belah kangkung

46 Apakah kepentingan belah pada pakaian?

A Mengikut fesyen terkini

B Menambah nilai pakaian

C Memudahkan pakaian dipakai

D Menyerlahkan keterampilan pemakainya

A B

C D

Page 17: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

17

47 Antara belah berikut yang manakah paling sesuai dijahit di garis tengah

Belakang (GTB) sehelai skirt?

A Belah berzip

B Belah slit berlapik

C Belah lapik kain selari

D Belah kelepet sama lebar

48 Apakah tujuan menjahit kancing pada pakaian?

Pakaian mudah dipakai

Mengemas tepi pakaian

Merapatkan belah

49 Apakah jenis belah yang ditunjukkan dalam Rajah 13?

Rajah 13

A Belah kelepet sama lebar

B Belah slit berlapik

C Belah berkun

D Belah berzip

Pakaian mudah dipakai

Mengemas tepi pakaian

Sebagai hiasan

Pakaian mudah dipakai

Merapatkan belah

Sebagai hiasan

Mengemas tepi pakaian

Merapatkan belah

Sebagai hiasan

A B

C D

Page 18: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

18

50 Antara berikut stail pakaian yang manakah paling sesuai untuk seorang remaja perempuan

yang rendah dan gempal ?

A

B

C

D

51 Susunkan langkah menjahit kelim betawi mengikut urutan yang betul

.

I

II

III

IV

A IV, III, II, I

B IV, I, III, II

C IV, III, I, II

D III, IV, I, II

Page 19: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

19

52

Rajah 14 di bawah menunjukkan sejenis jahitan.

Rajah 14

Namakan jahitan itu.

A Kia

B Sembat

C Silang pangkah

D Jelujur

53. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan kaedah membesarkan pola badan ?

A

B

C

D

Page 20: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

20

54 Rajah 15 menunjukkan cara membentangkan pola di atas fabrik. Pola manakah

yang salah?

Rajah 15

55 Rajah 16 menunjukkan sehelai baju.

Rajah 16

Namakan jenis penyudah tepi yang sesuai bagi X ?

A Lapik lurus

B Kelepek lurus

C Lapik berbentuk

D Kelepek melengkung

A B

C D

Page 21: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

21

56 Antara berikut yang manakah lengan magyar?

A B

C D

57 Rajah 17 menunjukkan sehelai baju blaus.

Rajah 17

Apakah ciri fabrik yang sesuai untuk menjahit kedut lepas pada pakaian itu ?

I. Nipis

II. Tebal

III. Tegap

IV. Lembut

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D I dan IV

C

Page 22: SOALAN MODUL 1(STANDARD) 2013.pdf

22

58 Maklumat di bawah adalah tentang urusan perniagaan masa kini.

Diletakkan di tempat awam

Pengguna memasukkan sejumlah wang tunai yang ditetapkan

Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan itu?

A e-dagang

B Kad prabayar

C Pesanan mel

D Mesin runcit automatik

I Kedai Buku Lim Bersaudara

II Kedai Dobi Sofea

III Kedai Runcit Roslan

IV Sekolah Memandu Excel

59 Antara perniagaan di atas yang manakah jenis perniagaan barang?

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D II dan IV

60 Pernyataan berikut menunjukkan fungsi satu agensi kerajaan.

Memastikan produk keluaran tempatan menepati piawaian yang

ditetapkan

Namakan agensi itu.

A PKEN

B SIRIM

C MEDEC

D MIDF

KERTAS SOALAN TAMAT