Soalan Geografi Tingkatan 3

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  1/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  1

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  2/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  2

  Arahan : tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi

  tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

  Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topografi muka surat hadapan.

  1. Selang kontur dalam peta ialahA 5 meter

  B 10 meter

  C 15 meter

  D 20 meter

  2. Apakah pola petempatan di Ladang Bikam?A berselerak

  B berjajar

  C berpusat

  D terancang

  3. Apakah jenis pekerjaan penduduk di Kg. Lajan?A Penoreh getah

  B Nelayan

  C Pesawah

  D Pembalak

  4. Apakah ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas?I Jalan raya

  II Sekolah

  III Pejabat pos

  IV Balai polis

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan IIID III dan IV

  12 13

  58

  57

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  3/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  3

  5. Kira luas kawasan sawah padi di dalam peta.A 5 km persegi

  B 6 km persegi

  C 9 km persegiD 10 km persegi

  6. Apakah fungsi Pekan Semboyan didalam peta?I pentadbiran

  II pelancongan

  III perindustrian

  IV pengumpulan hasil perniagaan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  7. Antara berikut ,ciri fizikal yang manakah terdapat di bahagian hilir sungai?I Delta

  II Lubuk periuk

  III Susuh bukit berpanca

  IV Likuan terpenggal

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  PETA 1

  8. Berdasarkan peta di atas, kawasan manakah digambarkan oleh bahagian berlorek?

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  4/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  4

  I Dataran Kedah-Perlis

  II Delta Kelantan

  III Delta Rajang

  IV Delta Kinabatangan

  A I dan IIB II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  9. Kombinasi manakah yang benar tentang kawasan yang bertanda di peta?Kawasan Huraian

  I Tanah pamah

  II Pantai berpasir

  III Batu kapur

  IV Paya bakau

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D II dan IV

  10. Antara berikut manakah tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan pantaiberlumpur di Malaysia?

  A Hutan paya bakau

  B Hutan hujan tropika

  C Hutan gunung

  D Hutan pantai

  11. Tumbuhan lantai di hutan Khatulistiwa jarang disebabkan olehA lapisan konopi

  B pokok tinggi

  C berakar banir

  D malar hijau

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  5/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  5

  reranting jejala

  selari gegelang

  12.Senarai di atas berkaitan dengan kegiatanA pengumpulan hasil pertanian

  B pengumpulan hasil perikanan

  C pengumpulan hasil hutan

  D pengumpulan hasil galian

  13. Pernyataan di atas merujuk kepada pola saliran

  14. Apakah kesan penggunaan tanih tanpa kawalan kepada alam sekitar?A Pencemaran udara

  B Ketandusan tanih

  C Pencemaran air

  D Kemarau

  Cawangan-cawangan sungai mengalir menurun dari puncak

  gunung bercantum dengan sungai utama di kawasan rendah

  Anak-anak sungai yang baru akan memasuki cawangan-cawangan

  sungai

  Pulau Pangkor

  Pulau Ketam

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  6/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  6

  15. Apakah tujuan penanaman tanaman seperti berikut?

  A menghalang kejadian banjir

  B mengelakkan hakisan tanih

  C mengurangkan kadar ragutan

  D mengekalkan kesuburan tanih

  16. Apakah bentuk muka bumi kesan hakisan ombak?A TomboloB Beting pasir

  C Gerbang laut

  D Anak tanjung

  17. Apakah kejadian yang berlaku berdasarkan pernyataan dibawah?

  A Solstis musim sejuk

  B Solstis musim panas

  C Ekuinoks musim luruh

  D Ekuinoks musim bunga

  18. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan berikut?

  A Ketinggian

  B Jarak dari laut

  C Angin monsun

  D Kedudukan garisan lintang

  Rumput

  Pokok Kekacang

  Pulau Redang

  23 September

  Matahari tegak di garisan khatulistiwa

  Kuala Lumpur -27C

  Kundasang -18C

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  7/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  7

  Lebuh raya Timur-Barat

  Lebuh raya UtaraSelatan

  19. Apakah kesan putaran bumi pada paksinya?

  20. Berikut adalah maklumat tentang cuaca dan iklim di Malaysia.

  Apakah faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim tersebut?

  A Tekanan udara

  B Kedudukan garis lintang

  C Tumbuhan semulajadi

  D Litupan awan

  21. Apakah punca kejadian pulau haba?A Perluasan kawasan hijauB Pelepasan gas klorofluorokarbon

  C Pembinaan banyak bangunan konkrit

  D Penggunaan petroleum tanpa plumbum

  22. Apakah kesan pembinaan lebuh raya seperti diatas kepada alam sekitar?I Hakisan tanih

  II Banjir kilat

  III Keasidan tanih meningkat

  IV Kepupusan flora dan fauna

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  A Pembiasan angin

  B Gerhana matahari

  C Kejadian empat musim

  D Siang dan malam tidak sama panjang

  Malaysia mengalami suhu yang sekata

  dan tinggi sepanjang tahun.

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  8/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  8

  Penggunaan kapal terbang supersonik

  Ujian nuklear

  Pokok ru

  Tapak kuda

  23. Apakah kesan kegiatan berikut terhadap alam sekitar?

  A Jerebu

  B Hujan asid

  C Pulau Haba

  D Penipisan lapisan ozon

  24. Dimanakah terdapat tumbuhan semulajadi berikut?

  A Hutan pantai

  B Hutan gunung

  C Hutan hujan tropika

  D Hutan paya air tawar

  25. Mengapakah Jelebu dan Kuala Pilah menerima hujan tahunan kurang 2000mm?A Diliputi hutan tebal

  B Kedudukan di kawasan tanah tinggi

  C Kawasan sekitarnya adalah tanah pamah

  D Terlindung daripada tiupan angin lembap

  26. Antara berikut, yang manakah kesan peningkatan suhu bumi?I pencairan ais di kutub

  II peningkatan aras lautIII perubahan tiupan angin lazim

  IV banjir kilat

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  9/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  9

  27. Apakah kesan penebangan pokok di kawasan tanah tinggi?I banjir kilat

  II kepupusan flora dan fauna

  III ekosistem akan terjejas

  IV kawasan tadahan air terpelihara

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  28. Hutan Simpan Sepilok merupakan tempat perlindunganA harimau

  B burung enggangC orang utan

  D rusa

  29. Penyataan dibawah merupakan tumbuhan semulajadi.

  Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan

  A Hutan hujan tropika

  B Hutan gunung

  C Hutan pantai

  D Hutan sekunder

  30. Hutan paya air masin tumbuh subur di kawasan tanihA pasir

  B lateritC lumpur

  D chernozem

  31. Berikut adalah ciri- ciri tumbuhan semulajadi sesebuah negara.

  Periuk kera

  Bunga rafflesia

  Batang lendair

  Akar panjang

  Pokok berduri

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  10/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  10

  PETA 2 : Dunia

  Kawasan bertanda manakah di peta merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi diatas?

  A I

  B II

  C III

  D IV

  32. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan berikut?

  A. Pendidikan

  B. Perindustrian

  C. Pelancongan

  D. Perlombongan

  33. Rajah disebelah menunjukkan aliran migrasi

  Apakah faktor yang mempengaruhi migrasi diatas?

  I

  IV

  III

  II

  Lembah Kinta Taiping

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  11/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  11

  I Peluang pekerjaan

  II Peluang melanjutkan pelajaran

  III Kekurangan tenaga kerja

  IV Bencana alam

  A I dan IIB I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  34. Apakah ciri penduduk berlebihan?I saiz keluarga kecil

  II taraf hidup rendah

  III kepadatan penduduk tinggi

  IV tahap teknologi tinggi

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  35. Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal di Malaysia?I Sumber

  II Keselamatan

  III Kegiatan ekonomi

  IV Governan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  36.

  Tapak petempatan awal di negara Malaysia terletak di kawasan-kawasan berikut kecuali

  A gua

  B. pergunungan

  C. muara sungai

  D. pinggir pantai

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  12/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  12

  37. Antara berikut ,yang manakah mempengaruhi tapak petempatan luar bandar.I Udara

  II Sumber air

  III Dasar kerajaan

  IV Cuaca dan iklim

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  38. Apakah pola petempatan yang terdapat dikawasan berikut?.

  A. Berjajar

  B. Berpusat

  C. Berselerak

  D. Berkelompok

  39. Apakah fungsi petempatan luar bandar?I Pertanian

  II Pelancongan

  III Pendidikan

  IV Pentadbiran

  A. I dan II

  B. Idan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  40. Apakah faktor proses pembandaran di Malaysia?I Iklim

  II Setinggan

  III Dasar kerajaan

  IV Peluang pekerjaan

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  Perkampungan tradisional

  Kebun getah

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  13/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  13

  41. Berikut adalah fungsi bandaraya Kuala Lumpur

  Apakah fungsi P?

  I Pusat kewangan

  II Pusat perindustrian

  III Pusat pengumpulan

  IV Pusat perlombongan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  42.

  Apakah tenaga yang terhasil daripada rajah diatas?A. ombak

  B. biomas

  C. georterma

  D. pasang surut

  43. Apakah jenis sumber yang boleh menjejaskan ekosistem laut?A. Bauksit

  B. Petroleum

  C. Arang batuD. Bijih timah

  Kuala Lumpur

  Pusat pentadbiran

  Pusat perdagangan

  P

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  14/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  14

  44. Pilih kombinasi yang betulBandar Penerokaan SumberI Kerteh Bijih besi

  II Ipoh Bijih Timah

  III Bintulu Gas asli

  IV Mamut Kuprum

  A I dan II

  B I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  45. Apakah peranan yang dimainkan oleh badan berikut

  I melancarkan kempen kesedaran

  II menguatkuasakan undang- undang

  III mewartakan kawasan taman negara

  IV melatih orang ramai dalam kegiatan perhutanan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  I

  III

  II

  IV

  World Wild Life Fund for Nature

  (WWF)

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  15/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  15

  46. Rajah menunjukkan aktiviti pembalakan.

  Apakah kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar?

  A Jerebu

  B Hujan asid

  C Peningkatan suhu

  D Penipisan lapisan ozon.

  47. Kombinasi manakah yang benar tentang sumber mineral dan kegunaanya?Sumber Mineral Kegunaan

  A Bauksit Dawai elektrikB Batu kapur Tembikar

  C Kuprum Jubin

  D Bijih timah Piuter

  48. Negara manakah yang menjana tenaga ombak sebagai tenaga alternatif?A India

  B Perancis

  C Belanda

  D Jepun

  49. Apakah sumber yang boleh diperbaharui?A Kaolin

  B Cengal

  C Bauksit

  D Gas asli

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  16/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  16

  50. Dimanakah lokasi perlombongan sumber mineral yang digunakan dalam industrimembuat plastik?

  A Teluk RamuniaB Kuala Lipis

  C Erb West

  D Meritpila

  51. Apakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar?A Pencemaran air

  B Ekologi terganggu

  C Tanih hilang kesuburan

  D Kelembapan udara berkurangan

  52. Mengapakah kesuburan tanih hilang di kawasan pertanian?A Penggunaan jentera moden

  B Penggunaan baja organik

  C Penggunaan racun rumpai

  D Penanaman secara berteres

  53.Ketiga-tiga buah bandar di atas berkembang disebabkan oleh kegiatanA perdagangan

  B perindustrian

  C pembalakan

  D perlombongan

  54.Apakah persamaan antara kedua dua tempat di atas?A Kawasan saliran yang baik

  B Kawasan yang padat penduduk

  C Kawasan pertanian yang subur

  D Kawasan berpenduduk kurang

  Ipoh

  Kerteh

  Miri

  Johor Bharu

  Petaling Jaya

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  17/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  17

  55.Mengapakah bandar raya negara membangun menjadi tumpuan migrasi dalaman?A Bandar raya sangat maju

  B Bandar raya ada ruang kediaman selesaC Bandar raya banyak peluang pekerjaan

  D Bandar raya kekurangan buruh kasar

  56. Kegiatan memproses sumber mineral telah mempengaruhi proses pembandaran diA Kangar, Perlis

  B Tawau, Sabah

  C Sarikei, Sarawak

  D Kerteh, Terengganu

  57. Mengapakah jenis pengangkutan tersebut digunakan secara meluas di pedalaman Sabahdan Sarawak?

  A Tambang murah

  B Permintaan tinggi

  C Bentuk muka bumi

  D Keselamatan terjamin

  58. Antara yang berikut, yang manakah lokasi petempatan awal di Malaysia?A Kota Belud

  B Kota Bharu

  C Kota Tampan

  D Kota Kinabalu

 • 7/31/2019 Soalan Geografi Tingkatan 3

  18/18

  Peperiksaan Pertengahan Tahun: Geografi 2012

  18

  59.

  Dimanakah letaknya stesen satelit bumi?

  A Miri

  B Tawau

  C Gemas

  D Kuantan

  60.Mengapakah bandar raya negara membangun menjadi tumpuan migrasi dalaman?A Bandar raya sangat maju

  B Bandar raya ada ruang kediaman selesa

  C Bandar raya banyak peluang pekerjaan

  D Bandar raya kekurangan buruh kasar

  -KERTAS SOALAN TAMAT-

  Disediakan oleh,

  (Pn. Nor Hasniyyah bt. Ab. Halim)

  Guru Subjek Geografi

  Disemak oleh,

  (En. Mohd Faizul bin Zakaria)

  Ketua Panitia Geografi

  Disahkan oleh,

  (Tn. Hj. Mahmad Zulhasnan bin Abdul Rahim)

  Ketua Bidang Kemanusiaan

  http://www.google.com.my/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Eq62Es_fTnckFM:&imgrefurl=http://www.blazevideo.com/blog/watch-satellite-tv-on-pc.html&docid=OOefV9hLG4FleM&imgurl=http://www.blazevideo.com/blog/wp-content/uploads/watch-satellite-tv-on-pc.jpg&w=300&h=318&ei=ZPaXT-qOOsnqrQfp-4SrAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1105&vpy=308&dur=1131&hovh=231&hovw=218&tx=156&ty=128&sig=118216536410406853275&page=3&tbnh=152&tbnw=142&start=42&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:42,i:252http://www.google.com.my/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Eq62Es_fTnckFM:&imgrefurl=http://www.blazevideo.com/blog/watch-satellite-tv-on-pc.html&docid=OOefV9hLG4FleM&imgurl=http://www.blazevideo.com/blog/wp-content/uploads/watch-satellite-tv-on-pc.jpg&w=300&h=318&ei=ZPaXT-qOOsnqrQfp-4SrAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1105&vpy=308&dur=1131&hovh=231&hovw=218&tx=156&ty=128&sig=118216536410406853275&page=3&tbnh=152&tbnw=142&start=42&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:42,i:252http://www.google.com.my/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Eq62Es_fTnckFM:&imgrefurl=http://www.blazevideo.com/blog/watch-satellite-tv-on-pc.html&docid=OOefV9hLG4FleM&imgurl=http://www.blazevideo.com/blog/wp-content/uploads/watch-satellite-tv-on-pc.jpg&w=300&h=318&ei=ZPaXT-qOOsnqrQfp-4SrAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1105&vpy=308&dur=1131&hovh=231&hovw=218&tx=156&ty=128&sig=118216536410406853275&page=3&tbnh=152&tbnw=142&start=42&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:42,i:252http://www.google.com.my/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Eq62Es_fTnckFM:&imgrefurl=http://www.blazevideo.com/blog/watch-satellite-tv-on-pc.html&docid=OOefV9hLG4FleM&imgurl=http://www.blazevideo.com/blog/wp-content/uploads/watch-satellite-tv-on-pc.jpg&w=300&h=318&ei=ZPaXT-qOOsnqrQfp-4SrAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1105&vpy=308&dur=1131&hovh=231&hovw=218&tx=156&ty=128&sig=118216536410406853275&page=3&tbnh=152&tbnw=142&start=42&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:42,i:252http://www.google.com.my/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Eq62Es_fTnckFM:&imgrefurl=http://www.blazevideo.com/blog/watch-satellite-tv-on-pc.html&docid=OOefV9hLG4FleM&imgurl=http://www.blazevideo.com/blog/wp-content/uploads/watch-satellite-tv-on-pc.jpg&w=300&h=318&ei=ZPaXT-qOOsnqrQfp-4SrAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1105&vpy=308&dur=1131&hovh=231&hovw=218&tx=156&ty=128&sig=118216536410406853275&page=3&tbnh=152&tbnw=142&start=42&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:42,i:252