Smurto mažinimo strategija

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Smurto mažinimo strategija. Parengė: SDBD 7-01 Elvyra Adamonytė, Renata Kalpakovaitė, Julija Krupičoic. Smurtas – tai yra fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas priverčiant auką elgtis ir reaguoti taip, kaip paranku pačiam smurtautojui. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Smurto mažinimo strategija

 • Smurto mainimo strategijaPareng: SDBD 7-01 Elvyra Adamonyt, Renata Kalpakovait, Julija Krupioic

 • Smurtas tai yra fizins ar psichologins jgos panaudojimas priveriant auk elgtis ir reaguoti taip, kaip paranku paiam smurtautojui.

  Tai - smoningas jgos taikymas siekiant sueisti ar eisti kit asmen.

 • Smurto nusikaltimai pasiymi itin dideliu latentikumu, t.y. jie danai bna slepiami, nepastebimi. Dl teisins informacijos stokos smurto auka danai neino, kaip ir kur kreiptis pagalbos, kad apgint savo paeistas teises.Pagalb ir prieglobst teikiani organizacij nra daug, tik keletas j yra remiamos savivaldybi lomis, todl socialins pagalbos aukai galimybs yra ribotos.

 • Valstybs garantuojama teisin pagalba daugeliui smurto auk yra sunkiai pasiekiama, ypa maesnse savivaldybse. Stokojama visuomens teisinio vietimo smurto tematika. Nepakankama paslaugas ir prieglobst teikiani nevalstybini organizacij ir savanori kvalifikacija, teikiam paslaug kokyb.

 • Teisins bazs tobulinimas smurto visuomeneje srityje;Visuomens vietimas ir informavimas;Paslaug smurto aukoms prieinamumas;Smurtautoj gydymas;Specialist mokymas;

 • Ianalizuoti statymus ir kitus teiss aktus, kurie yra susij su smurtu;Nustatyti statym j taikymo problem smurto srityje;Pateikti statym praktinio taikymo problemos sprendimo alternatyv.

 • konferencij rengimas urnalistams dl smurto tem pateikimo iniasklaidoje; socialins reklamos (TV, reklaminiai stendai, skrajuts, radijas); prevencins programos prie smurt vykdymas mokyklose (kt. staigose); nemokam seminar ciklas Prabilk! Tu ne viena;

 • Utikrinti lengvai prieinam aukos konsultavim nukreipiant institucijas, teikianias pagalb smurt patyrusioms aukoms;Utikrinti vairiapus socialin pagalb smurto aukoms, palikusioms smurtin aplink;Siekti, kad reikiant smurto aukoms bt suteiktas btinas laikinasis prieglobstis.

 • Reabilitacini program rengimas, kuri tikslas- padti smurtautojams keisti savo poir smurt, suvokti save ir savo motyvus;Steigti programas, kurios padt stiprinti smurtautojo savireguliacijos gebjimus ir ugdyti pozityvius konflikt sprendim bdus laisvs atmimo vietose;traukti eimos narius smurtautojo gydym;Steigti daugiau staig/organizacij, kurios dirbt su smurtautojais, suteikt jiems psichologin pagalb ir padt atsikratyti smurtinio elgesio.

 • Vis lygi specialistams suteikti bazin mokymsi, kuris utikrint bendro pasirengimo standart;Mokymas tarnybos metu ir profesinis tobulinimasis, padsiantys geriau atlikti savo pareigas.

 • ianalizuoti ir prireikus pakeisti teiss aktai;objektyviai itirta ir ianalizuota smurto bkl;nuosekliai, kompleksikai ir sistemingai sprendiama smurto problema;teikiama kompleksin pagalba smurto aukoms ir smurtautojams;