Click here to load reader

SMJERNICE I CILJEVI RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA · PDF file Smjernice i ciljevi rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu 3 I. TEMELJNI CILJEVI I PROGRAMSKI OKVIR Tuzlanski

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SMJERNICE I CILJEVI RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA · PDF file Smjernice i ciljevi rada...

 • SMJERNICE I CILJEVI RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2014. GODINU (temeljna usmjerenja do okončanja mandata Vlade u 2014. godini)

  April 2014.

 • Smjernice i ciljevi rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu 2

  Sadržaj I. TEMELJNI CILJEVI I PROGRAMSKI OKVIR ....................................................................................... 3

  II. EKONOMSKA POLITIKA ....................................................................................................................... 4 Temeljne postavke i ciljevi ..................................................................................................................................... 4 Ekonomski rast i novo zapošljavanje .................................................................................................................. 4 Ekonomski oporavak i razvoj ................................................................................................................................ 5 Aktivne mjere zapošljavanja .............................................................................................................................. 10 Unapređenje poslovnoga okruženja, razvoj institucija i poticanje novih investicija ............ 11 Tehnološki razvoj i jačanje konkurentnosti .................................................................................................. 13 Djelotvorna Vlada................................................................................................................................................... 13 Fiskalna konsolidacija ........................................................................................................................................... 14 Reforma javne uprave ........................................................................................................................................... 14 Djelotvorno upravljanje državnom imovinom.............................................................................................. 15 Restrukturiranje javne potrošnje ...................................................................................................................... 15 Bolje i pravednije društvo ................................................................................................................................... 16 III. RAD I RADNIŠTVO .............................................................................................................................. 16

  IV. SOCIJALNA POLITIKA I POVRATAK ............................................................................................... 18

  V. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT ............................................................................... 19

  VI. ZDRAVSTVENA POLITIKA ................................................................................................................ 21

  VII. PRAVOSUĐE ......................................................................................................................................... 22

  VIII. SIGURNOST GRAĐANA ...................................................................................................................... 23

  IX. BORCI I ČLANOVI NJIHOVIH PORODICA ...................................................................................... 25

  X. ZAŠTITA OKOLIŠA, ŠUMARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE .................................................... 26

  XI. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA ................................................. 28

  XII. POLITIKA ZA MLADE ......................................................................................................................... 30

  XIII. DRUŠTVO BEZ KORUPCIJE ............................................................................................................... 30

  XIV. LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE ................................................................................... 31

  XV. EFIKASNA I TRANSPARENTNA JAVNA UPRAVA ........................................................................ 32

 • Smjernice i ciljevi rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu 3

  I. TEMELJNI CILJEVI I PROGRAMSKI OKVIR Tuzlanski kanton se nalazi u najvećoj socijalnoj i ekonomskoj krizi nakon rata, koji sve aktere političke i uopšte društvene scene stavlja pred krupne političke i moralne izazove. Otuda su sigurnost, pravednost, solidarnost, zapošljavanje i općedruštveni napredak Tuzlanskog kantona, a samim tim i svih njegovih građana temeljni ciljevi i principi na kojima će Vlada graditi svoju politiku i rješenja za novu zaposlenost i ekonomski rast u pravednijem društvu. Ta rješenja temeljit ćemo na tri osnovna stupa:

  - zaposlenosti i ekonomskom rastu temeljenom na stvaranju novih vrijednosti; - manjoj i djelotvornijoj javnoj potrošnji; - mijenjanju sistema društvenih vrijednosti i odlikovanju Vlade pravednošču, transparentnosti i nekorumpiranosti.

  Sve politike i programe istodobno ćemo provoditi u tri faze:

  1. sanacijom naslijeđenih problema, 2. pokretanjem novoga stvaralačkog ciklusa, 3. korištenjem novostvorenih vrijednosti prema novim principima.

  Vladin model i naši programi ekonomskog razvoja temelje se na osnovnim odrednicama:

  - rebalans i projiciranje Budžeta tekuće godine bez deficita, održivi rast budžetskih prihoda, uz dovođenje budžetskih rashoda u sklad s fiskalnim kapacitetima i razvojnim potrebama, - stvaranje boljih i novih radnih mjesta, - rast BDP-a i zapošljavanje na temelju novog investicijskoga ciklusa, - suzbijanje korupcije iz tijela kantonalne javne vlasti, - djelotvorne javne uprave i odgovornog upravljanja javnim preduzećima, javnim ustanovama, agencijama, zavodima i državnom imovinom, - usklađivanje osnovnih poluga razvoja, kao što su energetika, rudarstvo, zaštita okoliša, malo i srednje poduzetništvo, turizam i obrazovanje, sa učinkovitim korištenjem ljudskih, prirodnih i drugih resursa kojima obiluje Tuzlanski kanton, - zaštita radničkih prava i prava na poštenu plaću za pošten rad, povećanje konkurentnosti na tržištu rada, - održavanje sistema socijalne zaštite u funkciji osiguranja jednakih šansi za najosjetljivije društvene grupe.

  Resursi kojima raspolaže Tuzlanski kanton sa jakim privrednim subjektima koji se takmiče na svjetskim tržištima, uz adekvatnu i efikasnu javnu upravu koja služi interesima građana omogućio bi Tuzlanskom kantonu političku, ekonomsku i društvenu stabilnost. Stoga ćemo se zalagati za razvoj Tuzlanskog kantona, postavljanjem temelja da Kanton od najmnogoljudnijeg i Kantona sa najvećim brojem nezaposlenih počne važiti za razvijeni, poduzetnički orijentiran Kanton u kojeg investitori žele ulagati i otvarati nova radna mjesta. Vlada će, istovremeno, biti odlučna u zaštiti ljudskih i nacionalnih interesa novog doba – socijalne osjetljivosti, solidarnosti,

 • Smjernice i ciljevi rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu 4

  sigurnosti, društvene i političke odgovornosti, demokratije, ljudskog dostojanstva, pravde, napretka i općeg dobra.

  Fokus rada Vlade Tuzlanskog kantona do kraja mandatnog perioda u 2014. godini jeste zapošljavanje, očuvanje postojećih radnih mjesta, otvaranje novih radnih mjesta, pokretanje proizvodnje u preduzećima gdje postoji ekonomska opravdanost i socijalno zbrinjavanje obespravljenih radnika privatiziranih preduzeća (Konjuh d.d. Živinice, Dita Tuzla, i drugi) koja su u bliskoj prošlosti predstavljala nosioce privrednog razvoja Tuzlanskog kantona, kroz instrument Fonda za zapošljavanje koji će se sastojati od komponenti solidarnosti i budžetskih ušteda. Fond će doprinijeti novom zapošljavanju i postati primjer dobre prakse kako osigurati i usmjeravati sredstva za stvaranje nove vrijednosti na Kantonu. Formiranje i djelotvornost Fonda razvijaćemo na bazi snažnog socijalnog dijaloga i socijalnog konsenzusa, neophodnih za očuvanje socijalne kohezije društva.

  II. EKONOMSKA POLITIKA

  Temeljne postavke i ciljevi

  U teškoj ekonomskoj krizi sa kojom se suočava Tuzlanski kanton, nužno je pokrenuti ekonomski oporavak i rast, osigurati nova radna mjesta i novo zapošljavanje, pravednije raspodijeliti teret krize i stvoriti temelj za veća primanja i rast životnog standarda građana Kantona. Cilj ekonomske politike Vlade je osigurati zakonodavni okvir i ambijent za konkurentnu, društveno i ekološki odgovornu, na znanju utemeljenu i izvozno orijentiranu tržišnu privredu koja osigurava rast dodatne vrijednosti, nova i adekvatno plaćena radna mjesta te bolje i pravednije društvo u kojem se štite načela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve građane. Taj će cilj Vlada ostvariti kombinacijom mjera ekonomske, strukturne (reformske) te razvojne i socijalne politike kroz tri strateška područja: ekonomski rast i novo zapošljavanje, djelotvorna javna uprava te bolje i pravednije društvo. Uz započinjanje revitalizacije postojećih giganata na području Tuzlanskog kantona, koji uz adekvatnu podršku i stručno, odgovorno i na rezultatima mjerljivo upravljanje mogu postati nosioci razvoja privrede Kantona, posebna pažnja posvetiće se subjektima male privrede na Kantonu, kao jednom od generatora novog zapošljavanja.

  Ekonomski rast i novo zapošljavanje Ekonomski rast i novo zapošljavanje su prioritet Vlade Tuzlanskog kantona. Svi raspoložvi resursi i najveći napori će biti usmjereni upravo u ostvarenje ekonomskog rasta i novog zapošljavanja kao pokretača i poluga razvoja svih

Search related