SMERNICE ZA ZDRAVLJENJE TUMORJEV GLAVE IN VRATU

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SMERNICE ZA ZDRAVLJENJE TUMORJEV GLAVE IN VRATU

 • 1

  SMERNICE ZA ZDRAVLJENJE TUMORJEV GLAVE IN VRATU

  (po NCCN* navodilih za zdravljenje v onkologiji 2008) KAZALO Rak etmoidnih sinusov 2 Rak maksilarnih sinusov 4 Rak slinavk 8 Rak ustnic 13 Rak ustne votline 17 Rak orofarinksa 22 Rak hipofarinksa 27 Rak neznanega izora 33 Rak glotisa 39 Rak supraglotisa 44 Rak nazofarinksa 53 Neoperabilni karcinom 56 Recidivi 57 Kemoterapija tumorjev glave in vratu 58 Kategorije konsensa NCCN 59 * National Comprihensive Cancer Network

 • 2

  TUMORJI ETMOIDNIH SINUSOV (ETM-1)

  Razen limfomov

  DIAGNOSTIKA

  Nezdravljen

  A&St Endoskopija Biopsija CT in/ali MR (in vratu) Rtg p.c. UZ abd

  Glej Primarno zdravljenje in sledenje (ETM.-2)

  Etmoidni sinus: Planocelularni ca Nediferencirani ca Adenokarcinom Tu lez slinavk Estezioneuroblastom Sarkom (ne rabdomiosarkom)

  Diagnoza z neradikalno ekscizijo

  A&St Endoskopija CT in/ali MR (in vratu) Revizija histologije Rtg p.c UZ abd

  Glej Primarno zdravljenje in sledenje (ETM.-2)

  Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 3

  TUMORJI ETMOIDNIH SINUSOV (ETM-2)

  KLININO STANJE

  PRIMARNO ZDRAVLJENJE

  ADJUVANTNO ZDRAVLJENJE

  SLEDENJE

  Novi T1, T2 Popolna resekcija

  (prednostno) ali radikalna RT

  RT, e neugodni dejavnikic pretehtaj RTKTa (kategorija 2B)

  Pregledi 1. leto vsakih 1-2 mesece 2. leto vsake 2-4 mesece 3. 5. leto vsakih 3-6 mesecev Rtg pc na 1 leto TSH na 6-12 mesecev, e je bil obsevan vrat CT za kasnejo primerjavo (3 mes po koncu TH)

  Novi T3,T4, operabilni

  Popolna resekcija

  RT na leie ali pretehtaj RTKTa (neugodni dejavnikic)

  Novi, neoperabilni

  RTKTa ali RT ali klin. tudija

  RT, pretehtaj

  Diagnoza po nepopolni eksciziji - R2

  KRG (e je mona ima prednost) ali RT ali RTKTa)

  RTKTa (neugodni dejavnikic, kategorija 2B)

  Diagnoza po nepopolni eksciziji - R1

  RT ali KRG (e je mona)

  RT

  a glej naela KT (KT-A) Recidiv. Glej REC

  c neugodni dejavniki: R1, perinevralna invazija,

  Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 4

  TUMORJI MAKSILARNEGA SINUSA (MAKS-1) DIAGNOSTIKA HISTOPATOLOGIJA T1-2 N0

  vse histologije Glej

  primarno zdravljenje (MAKS-2.)

  A&St, endoskopija, biopsija a

  CT glave in vratu in/ali MR (s kontrastom) konzultacija s stomatologom RTG p.c. UZ abd

  - planocelularni ca - nedifernecirani ca - adenokarcinom - tumorji lez slinavk - estezionevroblastom - sarkom (ne rabdomiosarkom)

  T3-4 N0

  vsi T N+ vse histologije

  Glej primarno zdravljenje (MAKS.-3)

  aBiopsija: - elena transnazalna biopsija - sprejemljiva je tudi igelna biopsija - nesprejemljiva je punkcija fose kanine ali operacija po Caldwell-Luc-u

  Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 5

  TUMORJI MAKSILARNEGA SINUSA (MAKS-2)

  OBSEG BOLEZNI

  PRIMARNO ZDRAVLJENJE ADJUVANTNO ZDRAVLJENJE SLEDENJE

  V zdravo

  Pregledi 1. leto vsakih 1-2 meseca 2. leto vsake 2-4 mesece 3. 5. leto vsakih 3-6 mesecev RTG p.c. na 1 leto TSH na 6-12 mesecev, e je bil obsevan vrat CT/MR za kasnejo primerjavo (3 mes po koncu TH, kategorija 2B)

  T1 N0 vse histologije

  Popolna resekcija

  Perinevralna invazija

  Pretehtaj RTb

  ali RTKTc

  (kategorija 2B)

  Robovi negativni

  Pretehtaj RTb

  Robovi pozitivni

  Resekcija, e je mogoe

  Robovi pozitivni

  KTRTc

  (kategorija 2B) V zdravo Pretehtaj RT

  b

  T2 N0 planocelularni, nediferencirani

  Popolna resekcija

  Perinevralna invazija

  RTb

  ali RTKTc ?

  (kategorija 2B)

  Robovi negativni

  RTb

  Robovi pozitivni

  Resekcija, e je mogoe

  Robovi pozitivni

  RTKTc

  (kategorija 2B) T2 N0 adenoidno- cistini ca ali drugo

  Popolna resekcija

  RT

  b

  b glej naela RT (MAKS-A); c glej naela KT (KT-A) Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 6

  TUMORJI MAKSILARNEGA SINUSA (MAKS-3)

  OBSEG BOLEZNI

  PRIMARNO ZDRAVLJENJE ADJUVANTNO ZDRAVLJENJE SLEDENJE

  Neugodni

  dejavniki d

  RTKTc lokoreg.

  (kategorija 2B)

  Pregledi 1. leto vsakih 1-2 mesece 2. leto vsake 2-4 mesece 3. 5. leto vsakih 3-6 mesecev RTG p.c. na 1 leto TSH na 6-12 mesecev, e je bil obsevan vrat CT/MR za kasnejo primerjavo (3 mes po koncu TH, kategorija 2B)

  T3 N0 operabilni T4 vse histologije

  Popolna resekcija

  Brez neugodnih dejavnikov

  d

  RT lokoreg. (kategorija 2B za vrat) velja za planocelularne ca in nediferencirane tumorje

  T4 nenoperabilni vse histologije

  Klin. tudija ali RT

  b

  ali RTKTc

  Neugodni dejavniki

  d RTKT

  c lokoreg.

  (kategorija 2B)

  Vsi T N+ operabilni

  Resekcija + disekcija bezgavk na vratu

  Brez neugodnih dejavnikov

  d

  RT lokoreg.

  b glej naela RT (MAKS:-A); c glej naela KT (KT-A); d neugodni dejavniki: R1, ekstrakapsularni prodor, perinevralna invazija

  Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 7

  TUMORJI MAKSILARNEGA SINUSA (MAKS.-A)

  NAELA RADIOTERAPIJE

  Radikalna RT

  Primarni tu in manifestne metastaze: 66 Gy (2Gy/dan)

  Vratu, nizko tveganje: 50 Gy (2Gy/dan)

  Pooperativna RT Leie: 60 Gy (2Gy/dan)

  Vrat: visoko tveganje: 60 Gy (2Gy/dan)

  nizko tveganje: 50 Gy (2Gy/dan)

  Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 8

  TUMORJI SLINAVK (SLIN-1)

  OBSEG BOLEZNI DIAGNOSTIKA ZDRAVLJENJE

  Nezdravljen, klinino operabilen

  A+St, UZ vratu, CP RTG p.c., ali CT/MR (tu > 4 cm/globoki lobus)

  glej SLIN-2

  Klinino in slikovno negativno

  Adjuvantna RT

  b

  Sledenje (glej SLIN-4)

  Tumor slinavk - parotis -submandibularis - male slinavke

  Predhodno neradikalno zdravljen

  A+St, UZ vratu ali CT/MR revizija histol. RTG p.c.

  Operacija, e je operabilen

  Adjuvantna RT

  b

  Klinino ali slikovno makroskopsk. bolezen

  Radikalna RT

  b

  ali RTKT neoperabilen (kategorija

  2B)

  aaa Nezdravljen,

  klinino neoperabilen

  A+St, UZ vratu, CP RTG p.c., CT/MR

  (pretehtaj)

  aaaa Radikalna RT

  b

  ali RTKT (kategorija 2B)

  A= anamneza, St= Status, CT = raunalnika tomografija, MR = Magnetna resonanca alokalizacija in stadij doloajo nain terapije

  bglej naela RT

  Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 9

  TUMORJI SLINAVK (SLIN-2) DIAGNOSTIKA PRIMARNO ZDRAVLJENJE ADJUVANTNO

  ZDRAVLJENJE

  Benignen ali nizek gradus

  Samo sledenje

  Nezdravljen operabilen tumor, 4 cm ali globoki lobus

  Resekcija

  Mlg. tumorji parotis,

  drugih slinavk

  Glej zdravljenje salivark-SLIN.-3

  Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 10

  TUMORJI SLINAVK (SLIN-3)

  PRIMARNO ZDRAVLJENJE

  Brez neugodnih dejavnikov

  Glej sledenje (SLIN.4)

  Radikalna ekscizija

  IGa ali HG

  a ali

  adenoidnocistini tesni ali R1 rob perinervralna rast N+, limfni ali ilni trombusi

  Adjuvantna RT

  b

  ali KTRT (kategorija 2B)

  Parotis

  Klinino N0

  Parotidektomija Neradikalna ekscizija, makroskopski ostanek tu, nadaljnja krg. ni mona

  Radikalna RT b

  ali KTRT (kategorija 2B)

  Klinino N+

  Parotidektomija + ND

  Klinino N0

  Popolna ekscizija leze ND

  Tumorji drugih slinavk

  aaaaa Klinino N+

  aaaaa Popolna ekscizija leze + ND

  aaaaa

  aaaaa

  b Glej naela radioterapije (SLIN.-A);

  aIG, intermediarni gradus; HG, visoki gradus

  Za sledenje in recidiv glej SLIN-4 Vsa priporoila so kategorije 2A, razen tam, kjer je to posebej navedeno

 • 11

  TUMORJI SLINAVK (SLIN-4) SLEDENJE RECIDIV ZDRAVLJENJE

  Operabilen, loko-regionalno ali oddaljeno

  Resekcija ND

  RT

  Klinini pregled 1. leto na 1 2 meseca 2. leto na 2 4 mesece 3. 5. leto na 3 - 6 mesecev RTG p.c. na 1 leto TSH na 6 12 mesecev (e je bil obsevan vrat) CT/MR za kasnejo primerjavo (3 mes po koncu TH, kategorij