Smart Pump Range - Xylem Inc. ... Smart Pump Range Installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Smart Pump Range - Xylem Inc. ... Smart Pump Range Installatie-, bedienings- en...

 • Smart Pump Range

  Installatie-, bedienings-

  en onderhoudshandleiding

  e-SVE VME e-HME

  Software Version 101.04

  Cod.001080136NL rev.D ed.02/2018

 • nl - Vertaling van de originele instructies

  2

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding en veiligheid ............................................................................................................................................... 5

  1.1 Inleiding ............................................................................................................................................................. 5

  1.2 Veiligheid ........................................................................................................................................................... 5

  1.2.1 Gevarenniveaus en veiligheidssymbolen ...................................................................................................... 5

  1.2.2 Veiligheid van de gebruiker ........................................................................................................................... 6

  1.2.3 Algemene veiligheidsvoorschriften ................................................................................................................ 7

  1.2.4 Bescherming van het milieu .......................................................................................................................... 8

  1.2.5 Sites die blootgesteld zijn aan ioniserende stralingen .................................................................................. 8

  1.3 Reserveonderdelen ........................................................................................................................................... 8

  1.4 Productgarantie ................................................................................................................................................. 8

  2 Transport en opslag ................................................................................................................................................. 9

  2.1 Behandeling van het apparaat .......................................................................................................................... 9

  2.2 Opberging ........................................................................................................................................................ 10

  3 Technische beschrijving ........................................................................................................................................... 11

  3.1 Aanduiding ...................................................................................................................................................... 11

  3.2 Gegevensplaatjes............................................................................................................................................ 11

  3.2.1 Motor ........................................................................................................................................................... 11

  3.2.2 Pomp ........................................................................................................................................................... 12

  3.3 Ontwerp en vormgeving .................................................................................................................................. 15

  3.4 Beoogd gebruik ............................................................................................................................................... 16

  3.4.1 Toepassingsalternatieven ........................................................................................................................... 16

  3.5 Verkeerd gebruik ............................................................................................................................................. 16

  4 Installatie ................................................................................................................................................................. 17

  4.1 Mechanische installatie ................................................................................................................................... 17

  4.1.1 Installatiegebied .......................................................................................................................................... 17

  4.1.2 Installatie van het apparaat ......................................................................................................................... 17

  4.1.3 Installatie buiten .......................................................................................................................................... 18

  4.2 Hydraulische installatie ................................................................................................................................... 19

  4.3 Elektrische installatie ....................................................................................................................................... 20

  4.3.1 Elektrische vereisten ................................................................................................................................... 20

  4.3.2 Types en vermogens van de bedrading ...................................................................................................... 21

  4.3.3 Aansluiting op het stroomnet (voeding)....................................................................................................... 22

  5 Bediening ............................................................................................................................................................... 25

  5.1 Wachttijden ...................................................................................................................................................... 25

  6 Programmeren ....................................................................................................................................................... 26

  6.1 Bedieningspaneel ............................................................................................................................................ 26

  6.2 Beschrijving van de knoppen .......................................................................................................................... 27

  6.3 Beschrijving van de LEDs ............................................................................................................................... 27

  6.3.1 POWER (power supply) (stroomvoorziening) ............................................................................................. 27

 • nl - Vertaling van de originele instructies

  3

  6.3.2 STATUS ...................................................................................................................................................... 27

  6.3.3 SPEED (speed bar) / SNELHEID (snelheidsbalk) ...................................................................................... 27

  6.3.4 COM (communication) (communicatie) ....................................................................................................... 28

  6.3.5 Meeteenheid ................................................................................................................................................ 28

  6.4 Weergave ........................................................................................................................................................ 29

  6.4.1 Hoofdweergave ........................................................................................................................................... 29

  6.4.2 Weergave Parametermenu ......................................................................................................................... 29

  6.4.3 Weergave van fouten en alarmen ............................................................................................................... 30

  6.5 Softwareparameters ........................................................................................................................................ 30

  6.5.1 Statusparameters ........................................................................................................................................ 31

  6.5.2 Instelparameters .......................................................................................................................................... 32

  6.5.3 Configuratieparameters van de aandrijving ................................................................................................ 32

  6.5.4 Configuratieparameters van de sensoren ................................................................................................... 35

  6.5.5 Parameters RS-485 Interface ..................................................................................................................... 36

  6.5.6 Configuratieparameters van systemen met meerdere pompen .................................................................. 37

  6.5.7 Configuratieparameters Test Run ............................................................................................................... 38

  6.5.8 Speciale parameters ................................................................................................................................... 38

  6.6 Technische referentie