of 120 /120
SMART Point X500 15 11

SMART Point X500 - Vivax...2 1 Utor punjenja/USB Za spajanje punjača ili USB kabela za razmjenu podataka. 2 Utor za slušalice Za spajanje slušalica radi slušanja glazbe/radia

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SMART Point X500 - Vivax...2 1 Utor punjenja/USB Za spajanje punjača ili USB kabela za razmjenu...

 • SMART Point X500

  1511

 • 1511

  HR BIH CGUpute za uporabuPametni telefon

  1511

  HR BIH CGUpute za uporabuPametni telefon

  SMART Point X500

 • 1

  Vaš mobilni telefon

  bitne tipke i utori

  Pregled mobilnog telefona

 • 2

  1

  Utor

  punjenja/USB

  Za spajanje punjača ili USB

  kabela za razmjenu

  podataka.

  2 Utor za slušalice Za spajanje slušalica radi

  slušanja glazbe/radia.

  3 Prednja kamera Omogućava slikanje prilikom

  gledanja u zaslon.

  4 Prijamnik

  Omogućava prijem glasa

  sugovornika prilikom

  razgovora.

  5 Tipka izbornika

  Otvara popis mogućnosti

  dostupnih na trenutnom

  zaslonu ili aplikaciji.

  6

  Tipka početnog

  zaslona

  Povratak na početni zaslon;

  Pritisnite i držite za

  prikazivanje prozora koji

  prikazuje nedavno korištene

  aplikacije.

  7 Tipka povratka

  Povratak na prethodni

  zaslon; Zatvara tipkovnicu,

  dijaloški okvir, izbornik ili

  ploču obavijesti.

  8 Tipke volumena

  Za namještanje volumena

  zvona, volumena glasa

  tokom razgovora te

  volumena multimedije.

 • 3

  9 Tipka zatvarača

  Dugo pritisnuti za ulazak u

  kameru. U kameri kratko

  pritisnuti za slikanje.

  10

  Stražnja

  kamera Služi za slikanje.

  11 Bljeskalica Za slikanje u uvjetima s

  niskom razinom svjetlosti.

  12 Zvučnik

  Za slušanje glazbe i drugih

  zvukova koje omogućava

  mobilni telefon.

  13

  Tipka

  paljenja/zaključ

  avanja

  Uključivanje i isključivanje

  mobilnog telefona;

  Pritisnuti i držati za

  otvaranje izbornika

  mogućnosti mobilnog

  telefona.

  Početak

  Započnimo sa korištenjem

  Sklapanje i punjenje

  Umetanje SIM kartice

  Provjerite da li su odrezani kutak SIM kartice te metalni

  kontakti kartice usmjereni u pravom smjeru. Umetnite

  SIM karticu u utor dok se ne zaustavi.

  Umetanje SD kartice

  Umetnite SD karticu u utor za SD kartice sa metalnim

  iglicama usmjerenima prema dolje. Umetnite karticu dok

 • 4

  u potpunosti ne dođe na mjesto.

  Umetanje baterije

  Sa metalnim kontaktima baterije okrenutima prema

  metalnim kontaktima utora za bateriju pritisnite bateriju

  prema dolje dok u potpunosti ne dođe na svoje mjesto.

  Punjenje

  Osigurajte da je baterija umetnuta u uređaj. Za punjenje

  baterije uključite punjač u Vaš mobilni uređaj (USB

  sučelje) te drugi kraj punjača uključite u zidnu utičnicu.

  Simbol baterije označava punjenje. Prilikom punjenja

  indikatori punjenja će se pomicati. Kada se indikatori

  prestani pomicati baterija je u potpunosti napunjena.

  Isključite punjač iz mobilnog uređaja. Isključite punjač iz

  zidne utičnice.

  Napomena: Ukoliko je baterija u potpunosti

  prazna ikona baterije će se ponovno prikazati

  nakon nekoliko minuta punjenja.

 • 5

  Mjere predostrožnosti

  Molimo Vas pažljivo pročitajte i

  promotrite sljedeće uvjete:

  Sigurno uključivanje

  Ne koristite mobilni telefon tamo

  gdje je korištenje zabranjeno u

  protivnom možete izazvati smetnje

  ili opasnost.

  Siguran prijevoz

  Pridržavajte se svih povezanih

  lokalnih zakona i regulativa.

  Ne koristite mobilni telefon prilikom

  vožnje.

  Siguran prijevoz trebao bi biti na

  prvom mjestu prilikom vožnje.

  Smetnje

  Sve funkcije mobilnog telefona

  mogu imati smetnje.

  Isključivanje uređaja u bolnicama

  Pridržavajte se povezanih

  ograničenja.

  Isključite mobilni telefon u blizini

  medicinskih instrumenata.

 • 6

  Isključivanje u zrakoplovu

  Pridržavajte se povezanih

  ograničenja.

  Ne koristite mobilni telefon u

  zrakoplovu.

  Isključivanje na benzinskim

  postajama.

  Ne koristite mobilni telefon na

  benzinskim postajama ili u blizini

  goriva i kemikalija.

  Isključite uređaj u blizini područja

  izloženosti.

  Pridržavajte se povezanih

  ograničenja te ne koristite mobilni

  telefon u blizini područja gdje može

  doći do eksplozija.

  Pravilna upotreba

  Kao što je opisano u ovom

  priručniku, Vaš uređaj može se

  koristiti samo u ispravnom položaju.

  Ukoliko je moguće ne dodirujte

  područje antene mobitela.

  Koristite kvalificirani servis

  Samo kvalificirani tehničar može

  podesiti ili popraviti Vaš mobilni

  telefon. Kontaktirajte ovlašteni

  servis u slučaju problema.

 • 7

  Dodaci i baterije

  Koristite samo ovlaštene dodatke i

  baterije te ne spajajte na

  nekompatibilne proizvođače ili

  proizvode.

  Otpornost na vodu

  Vaš mobilni telefon nije otporan na

  vodu. Držite ga podalje od vode.

  Backup

  Napravite kopiju ili vodite pismenu

  evidenciju o svim važnim podacima

  spremljenim na Vašem mobitelu.

  Spajanje na druge uređaje

  Pročitajte korisnički priručnik

  uređaja kako bi dobili detaljnije

  upute prije spajanja na druge

  uređaje te se ne spajajte na

  nekompatibilne uređaje.

  SOS pozivi u nuždi

  Osigurajte da je Vaš mobilni telefon

  uključen te ima signala. U stanju

  mirovanja utipkajte SOS broj te

  pritisnite tipku biranja. Recite gdje

  ste te ne poklapajte slušalicu bez

  dopuštenja.

 • 8

  Često postavljana pitanja i rješavanje

  problema

  Često

  postavljana

  pitanja

  Uzrok i rješenje

  Neuspješno

  paljenje

  Pritisnite tipku paljenja na duže od

  1 sekunde.

  Provjerite da li je baterija ispravno

  spojena. Odstranite bateriju te ju

  ponovno umetnite, ponovno

  pokušajte uključiti uređaj.

  Provjerite da li je baterija

  napunjena.

  Neuspješno

  spajanje na

  mrežu

  Slab signal. Pokušajte se

  premjestiti na lokaciju sa jačim

  signalom te se ponovno pokušajte

  spojiti na mrežu;

  Osigurajte da niste izvan područja

  pokrivenog signalom od strane

  pružatelja usluga; Osigurajte da

  imate važeću SIM karticu.

  Kontaktirajte Vašeg pružatelja

  usluga za daljnje informacije.

  Prikaz

  informacija

  prilikom

  paljenja

  Provjerite da li je SIM kartica

  pravilno spojena.

  Lozinka zaključavanja uređaja.

  Ukoliko je lozinka uređaja

  aktivirana morate unijeti lozinku

  uređaja.

 • 9

  Unos PINa: Aktiviran je unos

  PINa prilikom paljenja, morate

  unijeti PIN.

  Unos PUKa: Kada ste 3 puta

  krivo unijeli PIN SIM kartica se

  zaključava. Morate unijeti PUK

  kod kojeg ste dobili od strane

  pružatelja usluga.

  Loša kvaliteta

  poziva

  Provjerite da li je volumen zvuka

  nepravilno podešen. U područjim

  sa lošim signalom kao npr.

  podrumi, signal može biti slab.

  Potražite lokaciju sa snažnijim

  prijemom signala te ponovite

  poziv. Prilikom korištenja

  mobilnog uređaja u vremenu

  najveće aktivnosti možda ne

  budete u mogućnosti uspostaviti

  poziv zbog zagušenosti mreže.

  Smanjeno

  trajanje

  čekanja

  Vrijeme čekanja relativno je

  sistemskom podešenju mreže.

  Dok se mobilni uređaj nalazi u

  području sa slabom snagom

  signala te ne može primiti signal

  uređaj će stalno tražiti mrežu. Ovo

  će značajno smanjiti razinu

  baterije. Preporuča se gašenje

  uređaja u područjima sa slabim

  prijemom signala radi štednje

 • 10

  baterije.

  Potrebna zamjena baterije.

  Molimo Vas zamijenite bateriju.

  Greška SIM

  kartice

  Prljavština na metalnoj površini

  SIM kartice. Koristite čistu krpu

  kako bi obrisali metalne konektore

  SIM kartice.

  SIM kartica nije instalirana.

  SIM kartica je oštećena.

  Kontaktirajte pružatelja usluga.

  Nemogućnostp

  ozivanja

  Provjerite da li pritišćete tipku

  pozivanja nakon biranja broja.

  Provjerite da li je pozivanje

  zabranjeno radi postavki.

  Provjerite da li je SIM kartica

  važeća.

  Provjerite da li je postavljena

  zabrana pozivanja.

  Provjerite da li je postavljena

  funkcija fiksnog biranja.

  Pozivatelji Vas

  ne mogu

  kontaktirati

  Provjerite da li je mobilni uređaj

  uključen i spojen na mrežu.

  Provjerite da li je uključena

  zabrana ili preusmjeravanje

  poziva.

  Provjerite da li je SIM kartica

  važeća.

 • 11

  Nemogućnost

  punjenja

  Slab kontakt. Provjerite da li je

  punjač pravilno spojen.

  Provjerite da li je temperatura

  okruženja unutar raspona od 0ºC

  ~40ºC prilikom punjenja.

  Baterija ili punjač su oštećeni.

  Potrebna je zamjena.

  Nemogućnost

  postavljanja

  nekih funkcija

  Kriva radnja.

  Pružatelj usluga ne podržava

  funkciju ili se niste prijavili za

  njenu aktivaciju.

  Napomena: Ukoliko Vam ove upute ne mogu pomoći

  prilikom rješavanja problema zapišite:

  Model i serijski broj mobilnog telefona,

  Sadržaj garancije,

  Jasnu izjavu o problemu,

  Zatim kontaktirajte prodavača ili ovlašteni servis na

  Vašem području.

  Sigurnosne informacije i napomene

  Korištenje mobilnog telefona i punjača

  Opasnost:

  Koristite samo ovlaštenu bateriju i punjač. Korištenje

  drugih proizvođača može dovesti do curenja baterije,

  pregrijavanja, eksplozije ili čak požara.

 • 12

  Oprez:

  Držite mobilni telefon podalje od prašine, vode i vlažnih

  mjesta. Prašina, voda ili druge tekućine mogu dovesti do

  pregrijavanja, curenja elektriciteta i/ili kvara mobilnog

  uređaja.

  Mobilni uređaj, baterija, punjač te AC adapter nisu

  vodootporni. Držite ih podalje od kiše i tekućina.

  Upozorenje:

  Ne udarajte, tresite ili čačkajte mobilni telefon ili punjač.

  To može dovesti do curenja baterije, pregrijavanja,

  eksplozije ili čak požara.

  Ne odlažite bateriju, mobilni telefon ili punjač blizu

  mikrovalne ili uređaja s visokom voltažom. To može

  dovesti do curenja baterije, pregrijavanja, eksplozije ili

  čak požara; spriječite pregrijavanje, pušenje ili kratak

  spoj mobilnog telefona ili AC adaptera.

  Ne koristite uređaj blizu zapaljivih ulja. To može dovesti

  to požara, štete ili kvara. Kako bi izbjegli bilo kakvu štetu

  ili kvar ne rastavljajte samostalno mobilni uređaj,

  bateriju, punjač ili unutarnje komponente.

  Lokacija:

  Utičnicu treba spojiti blizu opreme te omogućiti

  jednostavni pristup.

  Korištenje mobilnog telefona

  Upozorenje:

  Provjerite da li je temperatura okruženja unutar raspona

  od 0ºC ~40ºC prilikom punjenja.

  Ne koristite mobilni uređaj prilikom vožnje. Zaustavite se

  kako bi uspostavili ili odgovorili na poziv. Zabranjeno je

  korištenje mobilnih uređaja u zrakoplovima ili bolnicama.

 • 13

  Isključite mobilni uređaj kako bi izbjegli smetnje ne

  elektroničkim medicinskim uređajima. Pratite sva pravila

  i regulative na takvim mjestima.

  Ne koristite mobilni uređaj na benzinskim postajama,

  blizu goriva ili kemikalija.

  Ne koristite mobilni uređaj blizu elektroničkih

  medicinskih uređaja kao što su pejsmejkeri ili slušni

  aparati te u blizini samostalno kontroliranih uređajakao

  što su detektori požara te automatska vrata.

  Ukoliko morate koristiti mobilni telefon u blizini

  elektroničkih medicinskih uređaja kontaktirajte

  proizvođača za informacije o tome kako spriječiti

  smetnje.

  Oprez:

  Elektronički sustavi u automobilima kao što su ABS,

  kontrola brzine ili sustavi prskanja goriva obično nisu pod

  utjecajem bežičnih uređaja. Proizvođači ovih sustava

  mogu Vam reći jesu li opremjeni dobrim funkcijama

  blokiranja. Ukoliko sumnjate da su uzrok kvara

  automobila bežični valovi kontaktirajte prodavača

  automobila.

  Izbjegavajte korištenje mobilnog uređaja na mjestima na

  kojima vlada gužva.

  Ne spremajte Vaš mobilni uređaj blizu ili skupa sa

  kreditnom karticom, diskom ili drugim magnetskim

  materijalima. Ovo može utjecati na informacije

  spremljene na Vašem mobitelu.

  Držite mobilni uređaj podalje od igala. Magnetni

  prijemnik mobilnog uređaja može privući igle što može

 • 14

  dovesti do oštećenja.

  Ukoliko ne planirate koristiti mobilni uređaj duži period

  vremena izvadite bateriju iz uređaja. Ostavljanje baterije

  u mobitelu može izazvati vlagu na bateriju što može

  dovesti do oštećenja mobilnog uređaja i baterije.

  Korištenje baterije

  Opasnost:

  Ne bacajte bateriju u vatru. To može izazvati eksploziju

  baterije ili požar.

  Ukoliko imate problema prilikom instalacije baterije ne

  pokušavajte koristiti silu. To može dovesti do puštanja

  baterije, pregrijavanja, eksplozije ili čak požara.

  Držite metalne objekte podalje kako ne bi došli u kontakt

  s baterijom ili njenim konektorima pošto to može dovesti

  do kratkog spoja baterije, pregrijavanja ili eksplozije.

  Ne spajajte polove baterije direktno jedan s drugim. To

  može dovesti do curenja baterije, pregrijavanja,

  eksplozije ili čak požara.

  Baterijska tekućina vrlo je štetna za oči. Ukoliko

  baterijska tekućina dođe u dodir s Vašim očima ne trljajte

  ih. Umjesto toga isperite oči sa čistom vodom te potražite

  lječničku pomoć.

  Ne koristite i ne čuvajte Vaš mobilni uređaj na visokim

  temperaturama. To može dovesti do curenja baterije,

  pregrijavanja, eksplozije ili čak požara.

  Upozorenje:

  Zamijenite bateriju kada se normalno vrijeme korištenja

  počne smanjivati ili kada primjetite da se baterija

  pregrijala ili je promijenila oblik ili boju.

 • 15

  Ukoliko baterijska tekućina iscuri na Vašu kožu ili odjeću

  odmah isperite zahvaćeno područje čistom vodom.

  Ukoliko baterije počne curiti ili iz nje dolazi čudan miris

  pravilno odložite bateriju u skladu s lokalnim

  regulativama. Ne bacajte bateriju u vatru.

  Oprez:

  Ne ostavljajte proizvod ili njegovu bateriju unutar vozila.

  To može oštetiti proizvod, pregrijati bateriju te

  predstavljati rizik za vozilo.

  Upozorenje na bateriji:

  (a) Koristite predviđenu bateriju u slučaju opasnosti

  od eksplozije.

  (b) Iskorištenu bateriju odložite u skladu s pravilima.

  Korištenje punjača

  Opasnost:

  Koristite samo punjač koji je došao sa mobilnim

  telefonom. Korištenje drugog punjača može dovesti do

  kvara ili eksplozije mobilnog uređaja.

  Ukoliko dođe do kratkog spoja punjača može doći do

  požara.

  Ne koristite oštećeni, korišteni ili slomljeni punjač. To

  može dovesti do požara.

  Očistite prašinu sa utičnice kako bi izbjegli mogućnost

  požara.

  Ne odlažite punjač blizu bilo kakvih tekućina. Ukoliko se

  tekućine proliju po punjaču može doći do pregrijavanja ili

  kvara.

  Ukoliko se tekućina prolije po punjaču odmah isključite

 • 16

  punjač kako bi spriječili pregrijavanje, požar ili drugi oblik

  kvara.

  Ne koristite punjač na vlažnim mjestima kao što su

  kupaonice. To može dovesti do požara ili drugih oblika

  kvara.

  Ne dirajte punjač, kabel napajanja ili utičnicu vlažnim

  rukama. To može dovesti do strujnog udara.

  Zahtjevi za mobilni telefon

  Izbjegavajte korištenje mobilnog telefona u ekstremno

  niskim ili visokim temperaturama.

  Preporuča se da ne koristite mobilni telefon u blizini

  telefona, televizija, radija ili drugih uređaja osjetljivih na

  radijske frekvencije.

  Zahtjevi za bateriju

  Kada se baterija ne koristi pohranite ju u hladno,

  prozračno mjesto koje ima sunčeve svjetlosti. Ukoliko

  nećete koristiti mobilni telefon duži vremenski period

  punite bateriju na redovnoj bazi kako bi izbjegli njen

  kvar.

  Baterija mobilnog telefona brzo se troši. Ukoliko punjenje

  baterije ne poboljša njen rad vrijeme je za zamjenu

  baterije. Pravilno odložite bateriju u skladu s lokalnim

  regulativama. Ne bacajte ju u vatru.

  Oprez: Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija

  zamjeni nepravilnim tipom baterije. Odložite korištenu

  bateriju u skladu s uputama.

 • 17

  Zahtjevi za punjač i AC adapter

  Provjeri te da li je temperatura okoline u rasponu od 0ºC

  ~40ºC prilikom punjenja.

  Čišćenje i održavanje

  Mobilni telefon, baterija i punjač nisu vodootporni. Ne

  koristite ih na mjestima sa visokom vlažnosti kao što su

  kupaonice te izbjegvajte proljevanje tekućina po njima.

  Koristite mekanu krpu za čišćenje mobilnog telefona,

  baterije i punjača.

  Ne koristite alkohol, razrjeđene tekućine ili benzene za

  čišćenje mobilnog telefona.

  Ukoliko prašina uđe u utora može doći do oštećenja

  mobilnog telefona, kratkog spoja ili gubljenja mogućnosti

  punjenja. Redovno čistite utore uređaja.

 • 1511

  SR BIH CGKorisničko uputstvo Pametni telefon

  SMART Point X500

 • 1

  Vaš mobilni telefon Bitni tasteri i priključci

  Pregled mobilnog telefona

 • 2

  1 Priključak

  punjenja/USB

  Za spajanje punjača ili

  USB kabla za razmenu

  podataka.

  2 Priključak za

  slušalice

  Za spajanje slušalica radi

  slušanja muzike/radija.

  3 Prednja

  kamera

  Omogućava slikanje

  prilikom gledanja u ekran.

  4 Prijemnik

  Omogućava prijem glasa

  sagovornika prilikom

  razgovora.

  5 Taster

  menija

  Otvara popis mogućnosti

  dostupnih na trenutnom

  ekranu ili aplikaciji.

  6

  Taster

  početnog

  ekrana

  Povratak na početni

  ekran;

  Pritisnite i držite za

  prikazivanje prozora koji

  prikazuje nedavno

  korištene aplikacije.

  7 Taster

  povratka

  Povratak na prethodni

  ekran;

  Zatvara tastaturu,

  dijaloški okvir, meni ili

  ploču obaveštenja.

 • 3

  8 Tasteri

  volumena

  Za podešavanje

  volumena zvona,

  volumena glasa tokom

  razgovora i volumena

  multimedijskih sadržaja.

  9 Taster

  zatvarača

  Dugo pritisnuti za ulazak

  u kameru. U kameri

  kratko pritisnuti za

  slikanje.

  10 Stražnja

  kamera Služi za slikanje.

  11 Blic

  Za slikanje u uslovima sa

  malom količinom

  svetlosti.

  12 Zvučnik

  Za slušanje muzike i

  drugih zvukova koje

  omogućava mobilni

  telefon.

  13

  Taster

  paljenja/zaklj

  učavanja

  Uključivanje i

  isključivanje mobilnog

  telefona;

  Pritisnuti i držati za

  otvaranje menija

  mogućnosti mobilnog

  telefona.

 • 4

  Početak

  Sklapanje i punjenje

  Postavljanje SIM kartice

  Proverite da li su odrezani ugao SIM kartice i

  metalni kontakti kartice pravilno usmereni.

  Gurnite SIM karticu u priključak dok se ne

  zaustavi.

  Postavljanje SD kartice

  Postavite SD karticu u priključak za SD kartice

  sa metalnim iglicama usmerenima prema dole.

  Gurnite karticu dok u potpunosti ne “legne” na

  mesto.

  Postavljanje baterije

  Sa metalnim kontaktima baterije okrenutim

  prema metalnim kontaktima priključka,

  pritisnite bateriju prema dole dok u potpunosti

  ne dođe na svoje mesto.

  Punjenje

  Pravilno postavite bateriju u uređaj. Za punjenje

  baterije uključite punjač u mobilni uređaj (USB

  interfejs) a drugi kraj punjača uključite u zidnu

  utičnicu.

  Simbol baterije označava punjenje. Prilikom

  punjenja indikatori punjenja će se pomerati.

  Kada indikatori prestanu da se pomeraju,

  baterija je u potpunosti napunjena. Isključite

  punjač iz mobilnog uređaja. Isključite punjač iz

  zidne utičnice.

 • 5

  Napomena: Ukoliko je baterija u

  potpunosti prazna ikona baterije će se

  ponovno prikazati posle nekoliko

  minuta punjenja.

  Mere predostrožnosti

  Pažljivo pročitajte sledeće

  uslove:

  Sigurno uključivanje - ne

  upotrebljavajte mobilni telefon

  tamo gdje je upotreba

  zabranjena jer možete izazvati

  smetnje ili opasnost.

  Siguran prevoz - pridržavajte se

  svih zakonskih odredaba i ne

  upotrebljavajte mobilni telefon

  prilikom vožnje.

  Bezbednost tokom vožnje mora

  da bude na prvom mestu.

  Smetnje

  Sve funkcije mobilnog telefona

  mogu da imaju smetnje.

 • 6

  Isključivanje uređaja u bolnicama

  -

  isključite mobilni telefon u

  bolnici, ukoliko postoje

  upozorenje ili zabrana.

  Isključivanje u avionu - Ne

  upotrebljavajte mobilni telefon u

  avionu.

  Isključivanje na benzinskim

  pumpama -

  ne upotrebljavajte mobilni

  telefon na benzinskim pumpama,

  u blizini goriva i eksplozivnih

  hemikalija.

  Ne upotrebljavajte mobilni

  telefon u blizini područja gdje

  može doći do eksplozije.

  Pravilna upotreba

  Kao što je opisano u ovom

  priručniku, uređaj može da se

  koristiti samo u pravilnom

  položaju.

  Ukoliko je moguće ne dodirujte

  područje antene telefona.

 • 7

  Kontaktirajte ovlašteni servis u

  slučaju problema jer samo

  kvalifikovani tehničar može da

  podesi ili popravi mobilni telefon

  Dodaci i baterije

  Koristite samo preporučene

  dodatke i baterije i ne spajajte

  uređaj sa nekompatibilnim

  proizvodima.

  Otpornost na vodu

  Vaš mobilni telefon nije otporan

  na vodu.

  Backup

  Napravite rezervnu kopiju ili

  vodite pismenu evidenciju o svim

  važnim podacima spremljenim u

  memoriji telefona

  Spajanje na druge uređaje

  Pročitajte korisnički priručnik

  uređaja kako biste dobili uputstva

  pre spajanja sa drugim

  uređajima. Ne spajajte telefon sa

  nekompatibilnim uređajima.

 • 8

  SOS - pozivi u nuždi

  VAžno je da je vaš telefon

  uključen i ima signal. U stanju

  mirovanja, ukucajte SOS broj i

  pritisnite taster biranja. Recite

  gde ste i ne prekidajte vezu dok

  ne dobijete potvrdu o prijemu.

  Često postavljana pitanja i rešavanje problema

  Često

  postavljan

  a pitanja

  Uzrok i rešenje

  Neuspešno

  paljenje

  Pritisnite taster paljenja na duže

  od 1 sekunda.

  Proverite da li je baterija

  pravilno spojena. Odstranite

  bateriju pa je ponovno

  postavite. Pokušajte da

  uključite uređaj. Proverite da li

  je baterija napunjena.

  Neuspešno

  spajanje na

  mrežu

  Slab signal - pokušajte da se

  premestite na lokaciju sa jačim

  signalom;

  Budite sigurni da niste van

  područja pokrivenog signalom i

  da imate važeću SIM karticu.

 • 9

  Kontaktirajte svog mrežnog

  operatera za daljnje

  informacije.

  Prikaz

  informacija

  prilikom

  paljenja

  Proverite da li je SIM kartica

  pravilno postavljena.

  Ukoliko je lozinka uređaja

  aktivirana, morate da unesete

  lozinku uređaja.

  Unos PINa: Aktiviran je unos

  PINa prilikom paljenja -morate

  uneti PIN.

  Unos PUKa: 3 puta ste uneli

  pogrešan PIN - SIM kartica se

  zaključava. Unesite PUK koji ste

  dobili od strane operatera.

  Loš kvalitet

  poziva

  Proverite da li je volumen zvuka

  pravilno podešen. U područjim

  sa lošim signalom (podrumi),

  signal može da bude slab.

  Potražite lokaciju sa snažnijim

  prijemom signala i ponovite

  poziv. U vremenu najveće

  aktivnosti, možda ne budete u

  mogućnosti da uspostavite

  poziv zbog zagušenosti mreže.

 • 10

  Smanjeno

  trajanje

  čekanja

  Dok se mobilni uređaj nalazi u

  području sa slabom snagom

  signala i ne može da primi signal

  uređaj će stalno da traži mrežu.

  Ovo će značajno smanjiti nivo

  baterije. Preporučuje se gašenje

  uređaja u područjima sa slabim

  prijemom signala radi štednje

  baterije.

  Greška SIM

  kartice

  Nečistoća na metalnoj površini

  SIM kartice. Čistom krpom

  obrišite metalne konektore SIM

  kartice.

  SIM kartica nije instalirana.

  SIM kartica je oštećena.

  Kontaktirajte mrežnog

  operatera.

  Nemogućn

  ostpozivanj

  a

  Proverite da li pritišćete taster

  pozivanja posle biranja broja.

  Proverite da nije pozivanje

  zabranjeno.

  Proverite da li je SIM kartica

  važeća.

  Proverite da li je postavljena

  funkcija fiksnog biranja.

 • 11

  Pozivatelji

  ne mogu da

  vas

  kontaktiraj

  u

  Proverite da li je mobilni uređaj

  uključen i spojen na mrežu.

  Proverite da li je uključena

  zabrana ili preusmeravanje

  poziva.

  Proverite da li je SIM kartica

  važeća.

  Nemogućn

  ost

  punjenja

  Slab kontakt. Proverite da li je

  punjač pravilno spojen.

  Proverite da li je temperatura

  okruženja unutar raspona od

  0ºC ~40ºC prilikom punjenja.

  Baterija ili punjač su oštećeni.

  Potrebna je zamena.

  Nemogućn

  ost

  podešavanj

  a nekih

  funkcija

  Pogrešna radnja.

  Mrežni operater ne podržava

  funkciju ili se niste prijavili za

  njenu aktivaciju.

  Napomena: Ukoliko ova uputstva ne mogu da

  vam pomognu prilikom rešavanja problema

  zapišite

  - model i serijski broj mobilnog telefona,

  - sadržaj garancije,

  - jasno opišite problem,

  a zatim kontaktirajte prodavca ili najbliži

  ovlašćeni servis.

 • 12

  Sigurnosne informacije i napomene Upotreba mobilnog telefona i punjača

  Opasnost:

  Koristite samo preporučenu bateriju i punjač.

  Upotreba neodgovarajućih, može dovesti do

  curenja baterije, pregrejavanja, eksplozije ili čak

  požara.

  Oprez:

  Držite mobilni telefon što dalje od prašine, vode

  i vlažnih mesta. Prašina, voda ili druge tečnosti

  mogu dovesti do pregrevanja i/ili kvara

  mobilnog uređaja.

  Mobilni uređaj, baterija, punjač i AC adapter nisu

  vodootporni. Čuvajte ih od vlage.

  Upozorenje:

  Ne udarajte, ne tresite i ne pokušavajte sami da

  otvarate mobilni telefon ili punjač. To može

  dovesti do kvara, pregrevanja, eksplozije ili čak

  požara.

  Ne odlažite bateriju, mobilni telefon ili punjač

  blizu mikrotalasne ili uređaja s visokim naponom.

  To može dovesti do oštećenja, pregrevanja,

  eksplozije ili čak požara; sprečite pregrevanje ili

  kratak spoj mobilnog telefona ili AC adaptera.

  Ne upotrebljavajte uređaj blizu zapaljivih

  supstanci. To može da izazove požar. Kako bi

  izbegli bilo kakvu štetu ili kvar, ne rastavljajte

  samostalno mobilni uređaj, bateriju, punjač ili

  unutrašnje komponente.

 • 13

  Lokacija:

  Utičnica u koju uključujete AC adapter, treba da

  je lako dospupna.

  Upotreba mobilnog telefona

  Upozorenje:

  Proverite da li je temperatura okruženja u okviru

  raspona od 0ºC ~40ºC prilikom punjenja.

  Ne upotrebljavajte mobilni uređaj prilikom

  vožnje. Zaustavite se kako bi uspostavili ili

  odgovorili na poziv. Zabranjena je upotreba

  mobilnih uređaja u avionima i bolnicama.

  Isključite mobilni uređaj kako bi izbegli smetnje

  ne elektronskiim medicinskim uređajima. Pratite

  sva pravila i regulative na takvim mestima.

  Ne upotrebljavajte mobilni uređaj na benzinskim

  pumpama, blizu goriva ili eksplozivnih hemikalija.

  Ne upotrebljavajte mobilni uređaj blizu

  elektronskih medicinskih uređaja kao što su

  pejsmejkeri ili slušni aparati ili u blizini

  samostalno kontrolisanih uređaja kao što su

  detektori požara ili automatska vrata.

  Ukoliko morate da koristiti mobilni telefon u

  blizini elektronskih medicinskih uređaja,

  kontaktirajte proizvođača da biste dobili

  informacije o tome kako sprečiti smetnje.

  Oprez:

  Elektronski sistemi u automobilima kao što su

  ABS, kontrola brzine ili sistemi prskanja goriva

  obično nisu pod uticajem bežičnih uređaja.

 • 14

  Ukoliko sumnjate da su uzrok kvara ovih sistema

  na automobilu zračenja koja stvara mobilni

  telefon, kontaktirajte prodavca automobila.

  Izbegavajte upotrebu mobilnog uređaja na

  mjestima na kojima vlada gužva.

  Ne spremajte Vaš mobilni uređaj blizu ili skupa

  sa kreditnom karticom, diskom ili drugim

  magnetskim materijalima. Ovo može utjecati na

  informacije spremljene na Vašem mobitelu.

  Držite mobilni uređaj podalje od igala. Magnetni

  prijemnik mobilnog uređaja može privući igle što

  može dovesti do oštećenja.

  Ukoliko ne planirate koristiti mobilni uređaj duži

  period vremena izvadite bateriju iz uređaja.

  Ostavljanje baterije u mobitelu može izazvati

  vlagu na bateriju što može dovesti do oštećenja

  mobilnog uređaja i baterije.

  Upotreba baterije

  Opasnost:

  Ne bacajte bateriju u vatru. To može izazvati

  eksploziju baterije.

  Ukoliko imate problema prilikom instalacije

  baterije ne pokušavajte ništa na silu. To može

  dovesti do pucanja baterije, pregrevanja,

  eksplozije ili čak požara.

  Držite metalne predmete dalje kako ne bi došli

  u kontakt s baterijom ili njenim konektorima

  pošto to može dovesti do kratkog spoja baterije,

  pregrevanja ili eksplozije.

 • 15

  Ne spajajte polove baterije direktno jedan sa

  drugim. To može dovesti do curenja baterije,

  pregrevanja, eksplozije ili čak požara.

  Baterijska tečnost vrlo je štetna za oči. Ukoliko

  baterijska tečnost dođe u dodir sa očima ne

  trljajte ih. Umesto toga isperite oči čistom

  vodom i potražite lekarsku pomoć.

  Ne upotrebljavajte i ne čuvajte Vaš mobilni

  uređaj na visokim temperaturama. To može

  dovesti do curenja baterije, pregrevanja,

  eksplozije ili čak požara.

  Upozorenje:

  Zamenite bateriju kada se normalno vreme

  upotrebe počne smanjivati ili kada primetite da

  se baterija pregrejala ili je promenila oblik ili

  boju.

  Ukoliko baterijska tečnost iscuri na kožu ili odeću

  odmah isperite zahvaćeno područje čistom

  vodom.

  Ukoliko baterije počne da curi ili iz nje dolazi

  čudan miris, zamenite je. Neupotrebljivu

  bateriju odložite u skladu s lokalnim propisima.

  Reciklirajte.

  Oprez:

  Ne ostavljajte proizvod ili njegovu bateriju u

  vozilu, pogotovo na suncu. To može da ošteti

  proizvod ali predstavljati rizik i za vozilo.

  Upotreba punjača

 • 16

  Opasnost:

  Koristite samo punjač koji je došao sa mobilnim

  telefonom. Upotreba neadekvatnog punjača

  može dovesti do kvara ili eksplozije mobilnog

  uređaja.

  Ukoliko dođe do kratkog spoja punjača može

  doći do požara.

  Ne upotrebljavajte oštećeni, korišćeni ili

  slomljeni punjač. To može dovesti do požara.

  Očistite prašinu sa utičnice kako bi izbegli

  mogućnost požara.

  Ne odlažite punjač blizu bilo kakvih tečnosti.

  Ukoliko se tečnosti prospu po punjaču može doći

  do kratkog spoja, eksplozije i požara

  Ukoliko se tečnost ipak prospe po punjaču

  odmah isključite odgovarajući osigurač na

  električnoj mreži pa tek onda punjač. Postoji

  opasnost od strujnog udara.

  Ne upotrebljavajte punjač na vlažnim mestima

  kao što su kupatila.

  Ne dirajte punjač, kabl napajanja ili utičnicu

  vlažnim rukama. To može dovesti do strujnog

  udara.

  Zahtevi za mobilni telefon

  Izbegavajte upotrebu mobilnog telefona u

  ekstremno niskim ili visokim temperaturama.

  Preporučuje se da ne upotrebljavajte mobilni

  telefon u blizini telefona, TV uređaja, radio

  uređaja ili drugih uređaja osjetljivih na radijske

 • 17

  frekvencije.

  Zahtjevi za bateriju

  Kada se baterija ne koristi čuvajte je na hladnom,

  suvom,prozračnom mesto koje nema sunčeve

  svetlosti. Ukoliko nećete da upotrebljavate

  mobilni telefon duži vremenski period, punite

  bateriju redovno kako bi izbegli njen kvar.

  Baterija mobilnog telefona brzo se troši. Ukoliko

  punjenje baterije ne poboljša njen rad, vreme je

  za zamenu baterije.

  Zahtevi za punjač i AC adapter

  Proverite da li je temperatura okoline u rasponu

  od 0ºC ~40ºC prilikom punjenja.

  Čišćenje i održavanje

  Mobilni telefon, baterija i punjač nisu

  vodootporni. Ne upotrebljavajte ih na mestima

  sa visokom vlažnošću kao što su kupatila a

  vodite računa da se ne pokvase na bilo koji način.

  Koristite mekanu krpu za čišćenje mobilnog

  telefona, baterije i punjača.

  Ne upotrebljavajte alkohol niti druge agresivne

  supstance za čišćenje mobilnog telefona.

  Ukoliko prašina uđe u priključke može da dođe

  do oštećenja mobilnog telefona, kratkog spoja ili

  gubljenja mogućnosti punjenja. Redovno čistite

  priključke uređaja.

 • 1511

  ALUdhëzime për shfrytëzimTelefon i menqur

  SMART Point X500

 • 1

  Telefoni juaj

  Butona të rëndësishëm dhe lidhësit

  Vështrim mbi telefonin

 • 2

  1 Karikues/USB

  Port

  Për të lidhur karikuesin ose

  USB data kabëll për të

  shkëmbyer të dhënat.

  2 Foleja e kufjeve

  Për të lidhur kufjet kështu që

  mund të dëgjoni

  muzikë/radio.

  3 Kamera e

  përparme

  Ju lejon të bëni foto me pamje

  nga ekrani.

  4 Marrësi

  Ju lejon të dëgjoni zërin e

  personit në anën tjetër të

  telefonit.

  5 Butoni Menu

  Hap një listë me opsione të

  vlefshme në ekranin aktual

  ose aplikacion.

  6 Butoni Home

  Shkoni në ekranin Home ;

  Shtypeni dhe mbani shtypur

  për të hapur një dritare e cila

  tregon aplikacionet që keni

  përdorur më shumë.

  7 Butoni Back

  Kthehuni në ekranin e

  mëparshëm;

  Mbyll tastierën në ekran, një

  kuti dialogu, një opsion në

  menu ose panelin e

  njoftimeve.

 • 3

  8 Butonat e

  Volumit

  Për të rregulluar volumin e

  ziles, rregullon volumin e zërit

  gjatë një telefonate dhe

  rregullon volumin e Medias.

  9 Butoni i

  shkrepjes

  Mbajeni shtypur gjatë për të

  hyrë në aplikacionin e

  kamerës; Në aplikacionin e

  kamerës, shtypni shkurt për

  të kryer foto.

  10 Kamera e

  mbrapme Për të kryer foto.

  11 Flashlight Për të kryer foto kur ndriçimi

  është shumë i ulët.

  12 Speaker

  Për të dëgjuar muzikë dhe

  tinguj të tjerë që telefoni juaj

  ofron.

  13 Butoni

  Ndezjes/Kyçjes

  Ndez dhe fik telefonin;

  Shtypni dhe mbajeni shtypur

  pë të hapur opsionet e

  menusë në telefon.

 • 4

  Përdorimi

  Si të fillojmë nga puna

  Montimi dhe karikimi

  SIM karta e vendosur

  Sigurohuni që karta SIM është e vendosur në anën dhe

  drejtimin e duhur dhe që pjesa metalike është vendosur

  në drejtimin e duhur. Vendoseni SIM kartën në fole

  derisa të puthitet.

  SD karta e vendosur

  Rrëshqiteni kartën SD në folenë e kartës SD ku pjesa

  metalike të vendoset poshtë. Shtyjeni kartën derisa të

  vendoset në vend.

  Bateria

  Kontaktet metalike të baterisë duhet të jenë të jete me

  faqe nga kontaktet metalike në folenë e baterisë,

  puthiteni baterinë në fole derisa të jetë në vendin e

  duhur.

  Karikimi

  Sigurohuni që bateria është e vendosur në telefon. Për të

  karikuar baterinë, vendoseni karikuesin në telefonin tuaj

  (USB ndëfaqe) dhe vendoseni fundin tjetër të karikuesit

  në prizë.

  Simboli i baterisë tregon statusin e karikimit. Gjatë

  karikimit, indikatorët e karikimit do të mbushen. Kur të

  gjithë indikatorët e karikimit do të mbushen dhe do të

  shfaqen, bateria është plotësisht e karikuar. Hiqeni

  karikuesin nga priza dhe nga telefoni.

  Shënim: Nëse nuk ka fare fuqi baterie, ikona

  e baterisë do të shfaqet pas disa minutave

  karikimi.

 • 5

  Masa paraprake

  Lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e

  mëposhtme:Vendoseni me kujdes në

  prize Mos e përdorni telefonin aty ku

  është e ndaluar sepse mund të jetë e

  rrezikshme ose sjell çrregullim.

  Transportim i sigurtë

  Lutemi të kontrolloni të gjithë ligjet

  dhe rregullat lokale.

  Mos e përdorni telefonin gjatë kohës

  që ngisni makinën.

  Transportimi i sigurtë është më i

  rëndësishëm kur ngisni makinën .

  Shqetësimet

  Perfomancat e telefonisë celulare

  mund të jenë shqetësuese.

  Fikeni telefonin kur jeni në spital

  Lutemi të lexoni kufizimet.

  Lutemi të fikni telefonin pranë

  pajisjeve mjekësore.

  Fikeni telefonin në aeroplan

  Lutemi të lexoni kufizimet.

  Mos e përdorni telefonin në aeroplan.

 • 6

  Fikeni telefonin në pikat e

  karburantit.

  Mos e mbani telefonin ndezur në

  pikat e karburantit, pranë kimikateve

  ose afër depozitave të karburantit.

  Fikeni telefonin në zonat me

  atmosferë shpërthyese

  Lutemi të shihni kufizimet dhe mos e

  përdorni telefonin në zona ku mund

  të ketë shpërthime.

  Përdorim I rregullt

  Siç përshkruhet në këtë manual,

  telefoni juaj mund të pëdoret ne

  vendndodhjen e duhur. Nëse është e

  mundur, lutemi të mos e prekni

  zonën e antenës së telefonit tuaj.

  Përdorni servis të kualifkuar

  Vetëm një teknik i kualifikuar mund

  të instalojë ose riparojë telefonin

  tuaj. Lutemi të kontaktoni me

  servisin e autorizuar nëse keni

  problem me telefonin tuaj.

  Aksesorët dhe bateria

  Përdorni vetëm aksesorë dhe bateri

  të autorizuara dhe mos e lidhni me

  produkte jo të përshtatshme.

 • 7

  Rezistenca ndaj ujit

  Telefoni juaj nuk është rezistent ndaj

  ujit. Lutemi mbajeni larg nga uji.

  Ruajtja e të dhënave

  Kujtohuni që gjithmonë të ruani të

  dhënat ose mbani një listë të shkruar

  të gjithë informacioneve të ruajtura

  në telefonin tuaj.

  Lidhja me pajisjet e tjera

  Lutemi lexoni manualin e përdorimit

  të pajisjes për më shumë detaje

  rreth sigurisë përpara se të lidheni

  me pajisje të tjera dhe gjithashtu të

  mos lidheni me produkte jo të

  përshtatshme.

  SOS thirrje urgjente

  Kujdesuni që telefoni të jetë i ndezur

  dhe në zone ku ka shërbim. Në

  mënyrën e punës standby, vendosni

  nr SOS number, më pas shtypni Dial

  Key. Shihni ku jeni dhe mos e mbyllni

  telefonin.

 • 8

  Pyetje të shpeshta dhe zgjidhja

  Pyetje të

  shpeshta

  Shkaku dhe zgjidhja

  Fail to turn on Shtypni butonin e ndezjes për më

  shumë se 1 sekondë.

  Kontrolloni nëse bacteria është

  vendosur drejt. Lutemi ta

  zhvendosni atë dhe vendoseni

  sërish, përpiquni ta ndizni;

  Kontrolloni nëse bateria është e

  karikuar.

  Dështim gjatë

  lidhjes me

  rrjetin

  Sinjal I dobët. Lutemi të lëvizni

  në një zone me sinjal të forte dhe

  të përpiqeni të lidheni sërish me

  rrjetin;

  Sigurohuni që të jeni në zonën e

  mbulimit me rrjet të ofruesit tuaj

  të shërbimit;

  Sigurohuni që të keni një kartë

  SIM të vlefshme. Lutemi

  kontaktoni me ofruesin e

  shërbimit tuaj për më shumë

  informacione;

  Shfaqet

  informacioni

  kur e ndizni

  telefonin

  Kontrolloni nëse karta SIM është

  e vendosur tamam.

  Blloko telefonin me fjalëkalim.

  Nëse ky opsion është I aktivizuar,

  duhet të vendosni fjalëkalimin e

 • 9

  telefonit tuaj. Vendosni kodin

  PIN: Vendosni kodin PIN sa here

  që telefoni juaj ndizet.

  Vendosni kodin PUK: Kur

  vendosni kodin PIN 3 herë gabim,

  karta juaj SIM do të bllokohet. Ju

  duhet të vendosni kodin PUK që

  ju është dhënë nga ofruesi I

  shërbimit tuaj telefonik.

  Cilësi e dobët e

  telefonatës

  Kontrolloni nëse volumi zërit

  është I duhuri.

  Në një zone me sinjal të dobët si

  për shembull: bodrumet, sinjali

  mund të jetë I dobët. Përpiquni

  të gjeni një vend me sinjal të

  forte dhe telefononi sërish. Kur e

  përdorni telefonin në orët pik të

  komunikimit, linja mund të jetë e

  zënë dhe mund të keni problem.

  Koha e Standby

  në telefon

  shkurtohet

  Kohëzgjatja e standby varet

  nga sistemi I cilësimeve të

  telefonit tuaj. Ndërkohë që

  telefoni juaj është në një zone

  me sinjal të dobët dhe ju nuk

  mund të arrini tek sinjali, telefoni

  vazhdon të kërkojë për një

  stacion bazë. Kjo do të bëjë që të

  zvogëlohet dukshëm niveli I

  baterisë. Rekomandohet që ju të

 • 10

  fikni telefonin në zonat ku nuk ka

  sinjal me qëllim që të ruani

  baterinë. Nëse është e

  nevojshme të ndryshoni

  baterinë, vendosni një bateri të

  re në telefon.

  SIM Karta

  Gabim

  Mund të ketë pluhura në pjesën

  metalike të SIM kartës. Përdorni

  cope të thatë për të pastruar

  pjesën metalike të kartës SIM.

  Karta SIM nuk është e instaluar.

  Karta SIM është e dëmtuar.

  Lutemi kontaktoni me ofruesin e

  shërbimit.

  Dështim gjatë

  lidhjes me

  telefonatën

  Kontrolloni nëse keni shtypur

  butonin Dial për tu lidhur.

  Kontrolloni nese telefonata

  refuzohet si pasojë e sistemit të

  telefoni tuaj.

  Lutemi të kontrolloni nëse karta

  SIM është e vlefshme.

  Kontrolloni nëse është vendosur

  bllokimi I thirrjeve.

  Kontrolloni nëse funksioni I

  thirrjeve është I vendosur .

 • 11

  Telefonuesi nuk

  arrin tju

  kontaktojë

  Lutemi të kontrolloni nëse jeni të

  lidhur me rrjetin.

  Kontrolloni nëse bllokimi I

  thirrjeve ose devijimi I thirrjeve

  është aktivizuar.

  Kontrolloni nëse karta SIM është

  e vlefshme.

  Dështim

  karikimi

  Kontakt me fuqi të ulët.

  Kontrolloni nëse është vendosur

  mire në prize. Kontrolloni gjatë

  karikimit nëse temperature është

  midis

  0ºC ~40ºC.

  Bateria ose karikuesi janë

  dëmtuar, ju duhet ti ndërroni ato.

  Dështim në

  vendosjen e

  funksioneve

  Veprime të gabuara

  Ofruesi I shërbimit nuk jua

  mundëson këtë funksion ose ju

  nuk keni paguar për të.

  Shënim: Nëse udhëzimet e mësipërme nuk ju

  ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve,lutemi të shkuani

  Modelin e telefonit dhe numrin serial,

  Përmbajtjen e garancisë,

  Një deklaratë me problemet që keni hasur,

  Më pas kontaktoni shitësin e autorizuar ose servisin e

  autorizuar.

 • 12

  Informacione sigurie dhe

  paralajmërime

  Përdorimi I telefonit dhe karikuesit

  Rrezik:

  Përdorni vetëm bateri dhe karikues të autorizuar.

  Përdorimi I markave të tjera mund të shkaktojë rrjedhje,

  nxehje, shpërthim ose zjarr.

  Kujdes:

  Mbajeni telefonin larg nga pluhurat, uji dhe zonat me

  lagështi. Pluhuri, uji ose lëngjet e tjera mund të

  shkaktojnë nxehje, rrjedhje dhe/ose çrregullim telefoni.

  Telefoni, bateria dhe karikuesi nuk janë rezistent ndaj ujit.

  Mbajini larg nga shiu dhe lëngjet.

  Paralajmërim:

  Mos e përplasni ose shkundni telefonin ose karikuesin.

  Kjo do të shkaktojë rrjedhje, nxehje, shpërthim ose zjarr.

  Mos e vendosni baterinë, telefonin ose karikuesin pranë

  një furre me mikrovalë ose pajisje me tension të lartë.

  Kjo do të shkaktojë rrjedhje, nxehje, shpërthim ose zjarr;

  gjithashtu parandaloni nxehjen, tymin ose qarkun e

  shkurtër në telefonin dhe karikuesin tuaj.

  Mos e përdorni telefonin në zona me vaj. Kjo do të

  shkaktojë zjarr ose defekt në telefon. Për të shmangur

  çdo dëmtim të telefonit, mos e çmontoni atë, baterinë

  ose pjesët e brendshme të telefonit tuaj vetë.

  Vendndodhja:

  Priza e korrentit duhet të jetë afër telefonit dhe të jetë

  lehtësisht e aksesueshme.

 • 13

  Përdorimi I telefonit

  Kujdes:

  Bëni kujdes që temperature e ambientit të jetë midis of

  0ºC ~40ºC gjatë karikimit.

  Mos e përdorni telefonin gjatë kohës që ngisni makinën.

  Ndaloni, hapni krahun nese doni të kryeni ose të merrni

  një telefonatë.

  Ndalohet përdorimi I telefonit në avion ose spital. Fikeni

  telefonin që të shmangni interferencen me pajisjet

  elektronike. Ndiqni rregullat në ambiente të tilla. Mos e

  përdorni telefonin në pikat e karburantit, afër depozitave

  të karburantit ose afër kimikateve.

  Mos e përdorni telefonin afër pajisjeve mjekësore si

  aparate dëgjimi, stimulues kardiak dhe pajisje

  autokontrolli si fikse zjarri dhe dyer automatike. Nëse ju

  duhet të përdorni telefonin pranë pajisjeve mjekësore

  elektronike si stimulus kardiak, lutemi të kontaktoni me

  prodhuesin ose shitësin e telefonit tuaj për informacione

  sesi të shmangni interferencen.

  Kujdes:

  Sistemet elektronike në makina si frenat kundër bllokimit,

  kontrolli I shpejtësisë ose sistemi I ushqimit me sprej, në

  përgjithësi nuk influencohen nga pajisjet wireless.

  Prodhuesit e këtyre sistemeve do tju informojnë nëse ato

  janë të pajisur me funksione të mira ekrani. Nëse dyshoni

  që defekti në makina ndodh si pasojë e valëve wireless,

  lutemi kontaktoni me shitësin tuaj të makinës. Shmangni

  përdorimin e telefonit në vende me zhurmë. Mos e mbani

  telefonin pranë kartës tuaj të kreditit, disqeve ose

  materialeve të tjera magnetike.

 • 14

  Kjo mund të ndikojë në informacionin e ruajtur në

  telefonin tuaj. Mbajeni telefonin larg nga gozhdët.

  Gozhdët mund të thithen nga marrësi magnetik I

  telefonit dhe kjo mund të jetë shumë e dëmshme. Nëse

  mendoni që te mos e përdorni telefonin për një kohë të

  gjatë, lutemi të hiqni baterinë nga telefoni. Nëse e lini

  baterinë brenda telefonit për një kohë të gjatë, mund të

  shkaktohet lagështi në bateri telefoni ose bateri.

  Përdorimi I baterisë

  Rreziku :

  Mos e ekspozoni baterinë në zjarr. Kjo mund të shkaktojë

  zjarr ose shperthim. Nëse keni vështirësi gjatë instalimit

  të baterisë, mos ushtroni force. Kjo do të shkaktojë

  rrjedhje, nxehje, shpërthim ose zjarr. Mbajini larg

  objektet metalike që të mos bien në kontakt me baterinë

  ose pjesët e tjera. Kjo mund të shkaktojë qark të shkurtër,

  nxehje ose shpërthim. Mos I bashkoni polet e baterisë

  bashkë. Lëngu I baterisë është shumë I dëmshëm për

  sytë. Nëse ai bie në kontakt me sytë tuaj, mos I fërkoni

  sytë. Menjëherë lajini me ujë dhe drejtohuni tek një

  doktor për ndihmë.

  Mos e perdorni ose mbani telefonin në temperatura

  shumë të larta. Kjo mund të shkaktojë rrjedhje, nxehje,

  shpërthim ose zjarr.

  Paralajmërim:

  Zevendësojeni baterinë kur koha normale e përdorimit ka

  filluar të zvogëlohet ose kur vini re që bateria është

  shume e nxehtë ose ka ndryshuar ngjyren dhe formën.

  Nëse lëngu I baterisë rrjedh në rrobat ose lëkurën tuaj,

 • 15

  menjëherë lani pjesët që kanë rënë në kontakt me të.

  Nëse bateria nis të rrjedh ose nga ajo del erë e e

  pakëndshme, riciklojeni baterinë sipas ligjeve locale. Mos

  e hidhni atë në zjarr.

  Kujdes:

  Mos e lini telefonin ose baterinë Brenda në makinë. Kjo

  mund të dëmtojë produktin, të nxeh baterinë ose të sjell

  rrezik për makinën.

  Paralajmërime për baterinë:

  (a) Lutemi përdorni bateri të përcaktuar në rast rrezik

  shpërthimi.

  (b) Lutemi riciklojeni baterine sipas rregullave.

  Përdorimi I karikuesit

  Rrezik:

  Përdorni karikuesin I cili është në paketim me telefonin

  tuaj. Përdorimi I një karikuesi të ndryshëm mund të

  shkaktojë defekt ose shpërthim. Nëse ndodh qark I

  shkurtër mund të shkaktohet zjarr. Mos përdorni

  karikues të dëmtuar ose thyer. Kjo mund të shkaktojë

  zjarr. Pastrojeni pluhurin nga prize që të shmangni

  mundësinë e zjarrit.Mos e mbani karikuesin afër lëngjeve.

  Nëse lëngu derdhet në karikues mund të ketë nxehje ose

  defekt. Nëse lëngu derdhet në karikues, menjëherë

  hiqeni nga priza karikuesin për të parandaluar nxehjen e

  tepërt, zjarr ose defekt. Mos e përdorni karikuesin në

  vende me lagështi si banja. Kjo mund të shkaktojë zjarr

  ose defekt. Mos e prekni karikuesin, kabllin ose prizën

  me duar të lagura. Kjo mund të sjellë goditje elektrike.

 • 16

  Kërkesa për telefonin

  Shmangni përdorimin e telefonit në temperatura

  ekstreme të larta ose të ul€ta. Rekomandohet që telefoni

  të mos përdoret afër një telefoni, radioje ose pajisjeve

  me frekuenca të tjera radiofonike.

  Kërkesa për baterinë

  Kur nuk e përdorni, vendoseni baterinë ne vend të

  freskët dhe të ajrsour mire. Nëse nuk do ta përdorni

  telefonin për një kohë të gjatë, karikojeni baterinë çdo

  javë. Bateria e telefonit shkarkohet shpejt. Nëse edhe

  pas karikimit performance e tij nuk ndryshon, është koha

  që të zevendësoni baterinë. Ricklojeni baterinë sipas

  rregullave lokale. Mos e hidhni në zjarr.

  Kujdes: Nëse përdorni tipin jo të duhur të baterisë mund

  të ketë rrezik shpërthimi.

  Kërkesa për karikuesin dheAC Adapter

  Lutemi të kujdeseni që temperatura e mjedisit të jetë

  midis 0ºC ~40ºC gjatë karikimit.

  Pastrimi dhe mirëmbajtja

  Ky telefon, bateria dhe karikuesi nuk janë rezistent ndaj

  ujit. Mos I përdorni në vende ku ka lagështirë të madhe,

  si pershembull tualet dhe shmangni derdhjen e lëngjeve

  mbi ta. Përdorni një cope të butë për pastrimin e telefonit,

  baterisë dhe karikuesit. Mos përdorni alkohol, benzen

  ose lëngje të holluara për pastrimin e telefonit. Nëse

  pluhuri hyn në vendet e hapura të telefonit mund të sjellë

  qark të shkurtër ose pamundësinë e telefonit për tu

  karikuar. Sigurohuni që të pastroni vendet e hapura në

  telefon rregullisht.

 • 1511

  MAKУпатство за употребаПаметни телефони

  SMART Point X500

 • 1

  Вашиот телефон

  Важни копчиња & конектори

  Преглед на телефонот

 • 2

  1

  Полнач/USB

  Слот

  Да го поврзете полначот или USB

  кабелот за размена на податоци.

  2

  Слот за

  слушалки

  Да конектирате слушалки за да

  можете да слушате

  музика/радио.

  3

  Предна

  камера

  Ви овозможува да сликате слики

  додека гледате во екранот.

  4 Звучник Да го слушате гласот од другата

  страна на повикот.

  5 Мени копче

  Отвара листа со достапни опции

  во моменталниот екран или

  апликација.

  6 Дома копче

  Идете на дома копче;

  Допрете и држете да отворите

  прозорец кој ќе ви ги прикаже

  најскорешните користени

  апликации.

  7 Назад копче

  Врати се на претходниот екран;

  Затвори ја тастатурата, диалог

  прозорец, менито со опции, или

  лентата со Известувања.

 • 3

  8

  Копчиња за

  звук

  Да го прилагодите звукот,

  прилагодете го нивото на звук за

  време на зборење, и прилагодете

  го звукот за медиум.

  9

  Скратено

  копче

  Долго притиснете за да влезете

  во камера; Во апликацијата за

  камера, кратко притиснете за да

  сликате фотографија.

  10

  Задна

  камера За сликање на фотографии.

  11 Блиц Да сликате фотографија во темни

  опкружувања.

  12 Звучник Да слушате музика, и други

  звуци .

  13

  Power/Lock

  Key

  Switch the phone on and off;

  Press and hold to open phone

  options menu.

  Вовед

  let's get you up and running

  Состави & полни

  SIM картичката внатре

  Бидете сигурно дека исечениот агол на СИМ

  картичката е насочен кон правилната страна и дека

  металните делови се насочени во правилната насока.

  Лизнете ја СИМ картичката во слотот за картичка

 • 4

  додека не сопре.

  SD картичката внатре

  Лизнете ја SD картичката во SD слотот со метални

  делови насочени надоле. Бутнете ја картичката

  додека не се заклучи во местото.

  Батеријата внатре

  Металните контакти на батеријата да се насочени кон

  металните контакти во слотот за батеријата,

  притиснете ја батеријата доле додека не влезе во

  слотот.

  Полнење

  Осигурајте се дека батеријата е правилно наместено.

  Да ја наполните батеријата, приклучете го полначот

  на вашиот телефон (USB слот) и приклучете го

  другиот крај во AC слот.

  Симболот за батеријата го покажува статусот на

  нивото на наполнетост. Додека се полни, полнењето

  се индицира со движење. Кога баровите на батеријата

  се целосно наполнети, батеријата е целосно

  наполнета. Исклучете го полначот од телефонот.

  Исклучете го полначот од штеккер.

  Забелешка: Ако батеријата е целосно

  потрошена, иконата за батерија ќе се

  појави послем неколку минути на полнење.

 • 5

  Мерки за претпазливост

  Ве молиме внимателно да ги прочитате

  и да ги набљудувате барањата подолу:

  Безбедно вклучување

  Немојте да го вклучувате вашиот

  мобилен на места каде што е забрането

  да го користите или можете да

  создадете пречки или опасност.

  Безбеден транспорт на прво место

  Ве молиме почитувајте ги сите локални

  закони и прописи.

  Немојте да го користите мобилниот

  телефон додека возите.

  Безбедниот транспорт треба да се земе

  во предвид кога се вози.

  Нарушување

  Сите мобилни перформанси можат да

  бидат нарушени.

  Исклучете го мобилниот кога сте во

  болница

  Ве молиме следете ги поврзаните

  ограничувања.

  Ве молиме исклучете го вашиот

  мобилен телефон кога сте во близина

  на медицинска опрема.

 • 6

  Исклучете кога сте во авион

  Ве молиме следете ги поврзаните

  ограничувања.

  Немојте да го користите мобилниот

  телефон во авион.

  Исклучете го телефонот кога сте на

  бензинска станица.

  Немојте да го користите телефонот на

  бензински пумпи или околу горива или

  хемикалии.

  Исклучете го околу изложени Места

  Ве молиме следете ги соодветните

  ограничувања и немојте да го користите

  вашиот телефон на места каде што

  може да се случи експлозија.

  Правилно користење

  Како што е опишано во ова упатство,

  вашиот мобилен може да се користи

  само на правилни локации.

  Ако е можно, ве молиме немојте да го

  допирате делот за антена на вашиот

  мобилен телефон.

  Користи правилно послем сервис

  Користете само одобрени додатоци и

  батерии и немојте да поврзувате

  некомпатибилни продукти.

 • 7

  Користи правилно послем сервис

  Користете само одобрени додатоци и

  батерии и немојте да поврзувате

  некомпатибилни продукти.

  Водоотпорност

  Вашиот телефон не е водоотпорен. Ве

  молиме чувајте го подалеку од вода.

  Копија

  Запомнете да направите резервна

  копија или да чувате запис на сите

  важни нформации кој се сочувани во

  вашиот мобилен телефон.

  Поврзете го на други уреди

  Ве молиме прочитајте го упатството за

  уредот за да дознаете подетални

  безбедносни инструкции пред да го

  поврзете на други уреди и немојте да го

  поврзувате на некомпатибилни

  производи.

  SOS итен повик

  Проверете дали вашиот телефон е

  вклучен и е во мрежата за услуги. Во

  неактивен режим, внесете го SOS

  бројот, и потоа притиснете го копчето

  за бирање. Кажете кај сте и немојте да

  го исклучувате телефонот без дозвола.

 • 8

  Често поставувани прашања и

  решавање на проблеми

  Често

  поставу

  вани

  прашањ

  а

  Причина и решение

  Телефон

  от не се

  вклучува

  Притиснете го копчето за вклучување

  подолго од 1 секунда.

  Проверете дали батеријата е правилно

  поврзана. Ве молиме отстранете ја и

  инсталирајте ја пак, пробајте повторно

  да го вклучите;

  Проверете дали батеријата е правилно

  поставена.

  Телефон

  от не се

  поврзува

  на мрежа

  Слаб сигнал. Ве молиме обидете се и

  преселете се на место со подобар сигнал

  и провајте да се поврзете на мрежата;

  Ве молиме осигурајте се дека не сте

  надвор од мрежното покривање;

  Ве молиме осигурајте се дека имате

  валидна СИМ картичка. Ве молиме

  контактирајте го вашиот мрежен

  оператор за понатамошни информации;

 • 9

  Прикажу

  вање на

  информа

  ции

  додека

  се

  вклучува

  Проверете дали СИМ картичката е

  инсталирана правилно.

  Заклучете го телефонот со лозинка. Ако

  лозинката е активирана, ќе морате да ја

  внесете лозинката.

  Внесување на ПИН: Внесување на ПИН

  додека се вклучува телефонот секој пат.

  Внесување на ПУК: Кога ќе внесете

  погрешен ПУК три пати СИМ картичката

  ќе се заклучи. Морате да го внесете ПУК

  кодот кој ви го дал вашиот мрежен

  оператор.

  Слаб

  квалитет

  на

  разговор

  Ве молиме проверете дали јачината на

  звукот е правилно поставена.

  Во места со лоша состојба на примање,

  пр: подрум, сигналот може да биде слаб.

  Обидете се со подобрување на

  локацијата со посилен сигнал и јавете се

  повторно.

  Додека го користите мобилниот период

  за краток период на комуникација,

  можеби нема да можете да вртите заради

  линиско преоптеретувањe.

 • 10

  Времетр

  аењето

  на

  мирувањ

  е е

  скратено

  Времето на мирување е се однесува како

  е поставено во системот на мрежата.

  Додека мобилниот телефон е во место со

  слаб сигнал и неможе да добие сигнал,

  телефонот постојано ќе бара мрежа. Ова

  значително ќе ја намали батеријата. Се

  препорачува да го исклучите вашиот

  мобилен на места со слаби сигнал за да

  ја сочувате батеријата.

  Треба да ја замените батеријата. Ве

  молиме заменете ја со нова.

  SIM

  Картичк

  а грешка

  Нечистотијата на металната површина на

  СИМ картичката. Користете чиста крпа

  да го избришете металниот дел на СИМ

  картичката.

  СИМ картичката не е инсталирана.

  СИМ картичката е оштетена. Ве молиме

  контактирајте го вашиот мрежен

  оператор.

 • 11

  Неуспеш

  но

  барање

  Ве молиме проверете дали го притискате

  копчето за бирање по впишување на

  бројот.

  Ве молиме проверете дали бирањето е

  забрането.

  Ве молиме проверете дали СИМ

  картичката е валидна.

  Ве молиме проверете дали забраната за

  повик е поставена.

  Ве молиме проверете дали функцијата за

  фиксно бирање е поставена.

  Дојдовни

  от повик

  неможе

  да се

  воспоста

  ви

  Ве молиме проверете дали мобилниот е

  вклучен и е поврзан на мрежа.

  Ве молиме проверете дали забраната за

  повици или пренасочување на повик е

  активирана.

  Проверете дали СИМ картичката е

  валидна.

  Неуспеш

  но

  полнење

  Слаб контакт. Ве молиме проверете дали

  кабелот е правилно поврзан.

  Ве молиме потврдете дали

  температурата е во опсег од 0ºC ~40ºC

  додека се полни.

  Батериајта или полначот е оштетен.

  Потребно е да го замените.

 • 12

  Неуспеш

  но

  сетриањ

  е на

  некој

  функции

  Погрешна операција.

  Мрежниот оператор не ја подржува оваа

  функција, или немате аплицирано за

  неа.

  Забелешка: ако упатствата погоре не ви помогнаа да

  го решите проблемот, ве молиме забележете го

  моделот и серискиот број на мобилниот.

  Содржината на гаранцијата,

  Јасна изјава за проблемот

  Тогаш контактирајте го вашиот локален дилер или

  овластен сервис во вашата областа.

  Совети за Информација и Белешки

  Користење на мобилниот телефон и полначот

  Опасност:

  Користете само овластена батерија и полнач.

  Користењето на други брендови може да предизвика

  истекување на батеријата, прегревање, експлозија

  или пожар.

  Внимание:

  Чувајте го телефонот подалеку од прашина, вода и

  влажно места. Прашина, вода или други течности

  можат да предизвикаат прегревање, губење на струја

  или грешка на телефонот.

  Телефонот, батеријата и адаптерот не се водоотпорни.

  Чувајте ги подалеку од дожд и вода.

 • 13

  Предупредување:

  Немојте да го удирате, тресете телефонот или

  полначот. Ова може да предизвика течење на

  батеријата, прегревање, експлозија или пожар.

  Немојте да го оставате телефонот, батеријата или

  адаптерот во близина на микробранова или во

  близина на висока-волтажа. Може да предизвикате

  истекување на батеријата, прегревање, експлозија

  или пожар, исто така да спречите телефонот и

  адаптерот од прегревање или краток спој.

  Немојте да го користите телефонот во близина на

  гориво. Ова може да предизвика пожар, дефект или

  штета. Да избегнете штета или дефект, немојте да го

  расклопувате телефонот, батеријата или адаптерот

  или внатрешните делови на телефонот.

  Локација:

  Штекерот треба да биде поставен во близина на

  опремата и да биде лесно достапен.

  Користење на мобилниот телефон

  Предупредување:

  Ве молиме потврдете дека температурата во

  околината е во опсег на 0ºC ~40ºC при полнење.

  Немојте да го користите телефонот додека возите.

  Сопрете го автомобилот за да извршите разговор со

  телефонот.

  Користењето на телефони во авиони или болници е

  забрането. Исклучете го телефонот за да спречите

  пречки со електричната медицинска опрема. Следете

  ги сите правила и прописи на такви места.

 • 14

  Немојте да го користите телеофнот на бензиска

  станица, близу гориво или близу хемикали.

  Немојте да го користите телеофнот во близина на

  медицински уредо како што е уредот за слушање,

  пејсмејкери и уреди за авто контрола како уреди за

  пожар.

  Ако треба да го користите телефонот во близина на

  електрични медицински уреди како што е

  пејсмејкерот, ве молиме контактирајте го

  производителот или дилерот за повеќе информации

  околу спречување на пречки.

  Внимание:

  Електронските системи во автомобилите, како што се

  анти-блокирачните сопирачи, контролата за брзина,

  или системите за распрскнување на горивото, обично

  овие уреди не се под влијание на безжичните уреди.

  Производителите на овие системи ќе ви кажат дали се

  тие предвидени со добри функции за скрининг. Ако

  мислите дека грешката на автомобилот е

  предизвикана од безжичен бран, ве молим

  контактрајте го вашиот продавач на автомобили.

  Избегнувајте да го користите телефонот на преполни

  места.

  Немојте да го чувајте вашиот телефон во близина на

  кредитни картички, дискови или други магнетни

  материали. Ова може да влија на сочуваните

  информации во вашиот телефон.

  Чувајте го вашиот телефон подалеку од игрлички.

  Игличките можат да апсорбираат од страната на

  примачот на магнет, со што може да предизвикаат

 • 15

  штета.

  Ако планирате да не го користите вашиот телефон

  подолг временски период, ве молиме извадете ја

  батеријата од телефонот. Оставајќи ја батеријата во

  мобилниот подолго време може да предизвика влага

  на батеријата, и може да го оштети мобилниот или

  батеријата.

  Користење на батеријата

  Опасност:

  Немојте да ја фрлате батеријата во оган. Може да

  предизвикате експозија или пожар.

  Ако имате потешкотии при инсталирање на батеријата,

  немојте на сила да ја инсталирате. Мож да

  предизвикате истекување на батеријата, прегревање,

  експлозија па дури и оган.

  Задржи ги металните предмети подалеку за да не

  дојдат во контакт со батеријата или со конекторите

  бидејќи може да предизвика краток спој, прегревање

  или експолизија.

  Немојте да го поставувате поларитетот на батеријата

  заедно. Ова може да предизвика истекување на

  батеријата, прегрување, експлозија или оган.

  Течноста во батеријата е сериозно штетна за вашите

  очи. Ако дојде во допир со вашите очи, немојте да ги

  допирате. Наместо тоа, измијте ги очите со вода, а

  потоа контактирајте доктор за помош.

  Немојте да го користите или чувате телефонот на

  места со висока температура. Ова може да предизвика

  истекување на батеријата, прегревање, експлозија па

 • 16

  дури и оган.

  Предупредување:

  Заменете ја батеријата кога нормалното време за

  користење почнува да се намалува или ако

  забележите дека батеријата прегреува или го

  променила обликот и бојата.

  Ако течноста од батеријата истекува на кожата или

  облека, веднаш измијте ги деловите со вода.

  Ако батеријата истекува или емитира чуден мирис,

  правилно отстранете ја батеријата согласно со

  локалните правила. Не смее да се фрли во оган.

  Внимание:

  Немојте да ја оставате батеријата во внатрешноста на

  возилото. Ова може да го оштети производот, да ја

  прегрее батеријата или да претставува ризик за

  возилото.

  Предупредување за батеријата:

  (a) Ве молиме користете ја назначената батерија

  во случај на ризик од експлозија.

  (b) Ве молиме отстранете ја батеријата на

  предвидено место.

  Користење на полначот

  Danger:

  Користете го полначот што доаѓа со телефонот.

  Користење на различни полначи може да

  предизвикате телефонот да се расипе или да

  експлодира.

  Ако струјните кола на полначот се оштетени може да

  дојде до пожар.

 • 17

  Немојте да користите оштетен, скршен полнач. Може

  да предизвикате пожар.

  Избегнувајте прашина околу штекерите за да

  избегнете можен оган.

  Немојте да го чувате полначот во близина на течност.

  Ако истурите течност врз полначот може да

  предизвикате прегреување или дефект.

  Немојте да го користите полначот на места со висока

  влажност каква што е бањата. Ова може да

  предизвика пожар или друг дефект.

  Немојте да го допирате полначот, кабелот за полнење

  или штекерот со мокри раце. Ова може да предизвика

  струен удар.

  Барања за мобилниот телефон

  Избегнувајте да го користите вашиот мобилен

  телефон на екстремно високи или ниски температури.

  Препорачливо е да не се користи вашиот мобилен

  уред во близина на телефон, ТВ уред, радио или други

  чуствителни радиофреквенциски уреди.

  Барања за батеријата

  Кога не ја користите, чувајте ја батеријата на студено

  место и добро проветрено место со сонце.

  Ако нема да го користите мобилниот телефон подолг

  временски период, полнете ја батеријата редовно за

  да избегнете дефект на батеријата.

  Батеријат се троши брзо. Ако полнењето на

  батеријата не ја подобри нејзината ефикасност, време

  е да ја замените батеријата. Правино отстранување на

 • 18

  батеријата е во согласност со локалната регулатива.

  Не смее да се фрли во оган.

  Внимание: Опасност од експлозија ако батеријата се

  замени со несоодветен продукт. Фрлете ја батеријата

  според упатствата.

  Барања за Полнач и Адаптер

  Ве молиме потврдете ако температурата на животната

  средина е во опсег од 0ºC ~ 40ºC додека се полни.

  Чистење и одржување

  Мобилниот телефон, батеријата и полначот не се

  водоотпорни. Немојте да ги користите на места со

  голема влажност и избегнувајте да истурате било

  каква течност на нив.

  Користете сува и чиста крпа да го чистите телефонот,

  батеријата и адаптерот.

  Немојте да користите алкохол, разредувачи или

  бензен за чистење на мобилниот телефон.

  Ако прашината влезе во сокетите на телефонот може

  да биде оштетен, краток спој па дури и губење на

  способноста повторно да се наполни. Бидете сигурни

  сокетот да го чистите секојдневно.

 • 1511

  ENG User manualSmartphone

  SMART Point X500

 • 1

  Your phone

  the important keys & connectors

  Phone overview

 • 2

  1

  Charge/USB

  Port

  To connect charger or USB data

  cable for data exchange.

  2

  Earphone

  Jack

  To connect an earphone so you can

  listen to music/radio.

  3

  Front

  Camera

  Lens

  Allow you to take pictures while

  facing the screen.

  4 Receiver To hear the voice of the other side

  when calling.

  5 Menu Key Open a list of options available in

  the current screen or application.

  6 Home Key

  Go to Home screen;

  Press and hold to open a window

  showing your most recently used

  applications.

  7 Back Key

  Go back to the previous screen;

  Close the on-screen keypad, a

  dialog box, an options menu, or the

  Notification panel.

 • 3

  8

  Volume

  Keys

  To adjust the ringer volume, adjust

  the voice volume during a call, and

  adjust media volume.

  9 Shutter key

  Long press to enter camera

  application; In camera application,

  short press to take picture.

  10

  Back

  Camera

  Lens

  For taking photos.

  11 Flashlight To take photos in low-light

  conditions.

  12 Speaker To listen to music, and other

  sounds offered by your phone.

  13

  Power/Lock

  Key

  Switch the phone on and off;

  Press and hold to open phone

  options menu.

 • 4

  Getting started

  let's get you up and running

  Assemble & charge

  SIM card in

  Make sure that the clipped corner of the SIM card is

  facing the correct direction and the metallic contacts are

  facing the correct direction. Slide the SIM card into the

  card slot until it stops.

  SD card in

  Slide the SD card into the SD card slot with the metallic

  pins facing downwards. Push the card until it locks into

  place.

  Battery in

  With the metallic contacts of the battery facing the

  metallic contacts in the battery slot, press the battery

  down until it locks into place.

  Charge up

  Ensure the battery is inserted in the handset. To charge

  the battery, plug in the charger connector at your phone

  (USB interface) and then plug the other end into an AC

  power socket.

  The battery symbol indicates the charging status. While

  charging, the charge indicators will scroll. When all the