of 340/340
Godina XX. • Broj 7 • 31. PROSINAC 2014. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA Sadržaj 64. II. Izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu ........................................................ 5 65. II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2014. godinu...................................................................................... 90 66. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2014. godini ............................................................................................................ 95 67. PRORAČUN GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU ......................................................................................................................... 96 68. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2015. godini ............ 191 69. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2015. godinu........................................................................................................ 202 70. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU .................................................................................................... 206 71. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ..................................................................................... 210 72. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ............ 216 73. PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU I MLADE GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU..........................................................................................................................226 74. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ........... 235 75. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ............. 247 76. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ..................................................................................... 252 77. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2015. godinu .............................................. 260 78. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2015. godinu ........................................................................... 263 79. ODLUKA o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 264 80. ODLUKA o komunalnoj naknadi ............................................................................................................. 265 81. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice .................................................................................. 268 82. ODLUKA o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i zakupnine ........................................... 272

Sluzbeni glasnik GVG 7. 2014. - Velika Gorica31. prosinac 2014. 5 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014. ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 64. Na temelju članka 7.,

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sluzbeni glasnik GVG 7. 2014. - Velika Gorica31. prosinac 2014. 5 Službeni glasnik Grada Velike...

 • G o d i n a XX . • B r o j 7 • 31. PROSINAC 2014.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  Sadržaj

  64. II. Izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu ........................................................ 565. II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2014. godinu ...................................................................................... 9066. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2014. godini ............................................................................................................ 9567. PRORAČUN GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU ......................................................................................................................... 9668. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2015. godini ............ 19169. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2015. godinu ........................................................................................................ 20270. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU .................................................................................................... 20671. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ..................................................................................... 21072. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ............ 21673. PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU I MLADE GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU..........................................................................................................................22674. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ........... 23575. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ............. 24776. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU ..................................................................................... 25277. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2015. godinu .............................................. 26078. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2015. godinu ........................................................................... 26379. ODLUKA o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 26480. ODLUKA o komunalnoj naknadi ............................................................................................................. 26581. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice .................................................................................. 26882. ODLUKA o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i zakupnine ........................................... 272

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  83. ODLUKA izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Velike Gorice ................................................................................................................................. 289

  84. ODLUKA o pristupanju naselja Grada Velike Gorice u redovito članstvo lokalne akcijske grupe „Zrinska gora - Turopolje“ i “Vallis Colapis” ................................................................... 29085. ODLUKA o imenovanju ulice u naselju Ribnica ...................................................................................... 29086. ODLUKA o imenovanju parka u gradskoj četvrti Kurilovec, u naselju Velika Gorica, ........................... 29187. ODLUKA o preimenovanju dijela Ulice 153. brigade Hrvatske vojske naselju Velika Gorica, ............... 29188. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica ............................ 291

  ODLUKE GRADONAČELNIKA490. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati duga Mladenu Štrumfinu iz Velike Gorice, Ulica kralja Dmitra Zvonimira 11 .................................................................................... 293491. ZAKLJUČAK o imenovanju Stručnog povjerenstva za javne zelene površine ........................................ 293492. ZAKLJUČAK o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ............................... 293493. ZAKLJUČAK o oslobađanju Župe Sv. Barbare djevice i mučenice iz Velike Mlake, Školska 33, plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju CRKVE SRCA ISUSOVA I ŽUPNE KUĆE na k.č.br. 1039/4 k.o. Velika Mlaka ................................................................................. 294494. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime naknade za korištenje javne površine za postavljanje otvorene terase sa tvrtkom NUNTIO LIMEN d.o.o. iz Velike Gorice, A. Šenoe 56 .................................................................................................................... 294495. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu sredstava za subvencioniranje plastenika i viših i visokih tunela ................................................. 294496. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice- Radna zona Rakitovec ............................................................................................ 295497. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada LD „Stari gaj“ ........................................................................... 295498. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti društvu MERCATOR – H d.o.o. za davanje u podzakup poslovnog prostora društvu Mlin i pekare d.o.o. na adresi Petrova 24, Kuče ..................... 296499. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o autorskom djelu za izradu maskote „Dabar Eko rendžer“ u sklopu edukativno-ekološkog projekta „Priprema, pozor, recikliraj!“...................................................296500. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Lepesić Marijanu iz Velike Gorice, Trg maršala Tita 3 za dugovanje po osnovi otkupa stana .......................................................................... 296501. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe s Republikom Hrvatskom za nekretnine upisane u z. k. ul. 303 k.o. Podotočje ........................................................................................................ 297502. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje ................................................................................ 297503. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje nabave voćnih sadnica .............................................................................................................................. 297504. ZAKLJUČAK o dodjeli sredstva za opremanje Posudionice didaktičkih pomagala ................................ 298505. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima u socijalno- zaštitnoj potrebi ............ 298506. ZAKLJUČAK o financijskoj potpori Župi svetog Martina biskupa Šćitarjevo ....................................... 299507. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime komunalnog doprinosa sa Katicom Teodorović iz Velike Gorice, Pleška 47/C .............................................................................. 299508. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Jelki Radočaj iz Velike Gorice, A. G. Matoša 5 za dugovanje po osnovi otkupa stana ........................................................................................................ 299509. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Cebović Borisu iz Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 32 za dugovanje po osnovi otkupa stana ........................................................................................................ 300510. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva Velikogoričkog glazbenog festivala 2014. ...................... 300

 • 331. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  511. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada Udruge vinogradara i vinara “GROZD” .................................... 300512. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ..................................................... 301513. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Popić Mari iz Velike Gorice, A. G. Matoša 6 za dugovanje po osnovi otkupa stana ........................................................................................................ 301514. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Rakarić Marijani iz Velike Gorice, Jurja Dobrile 10 za dugovanje po osnovi otkupa stana ........................................................................................................ 301515. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Eminić Gordani iz Velike Gorice, A. G. Matoša 5 za dugovanje po osnovi otkupa stana ........................................................................................................ 301516. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Žugec Ivici, Žugec Igoru i Žugec Goranu iz Velike Gorice, Cvjetno naselje 11 za dugovanje po osnovi otkupa stana ......................................................................... 302517. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime zakupnine za zakup javne površine za postavljanje kioska sa Dariom Zgurićem iz Velike Gorice, Augusta Cesarca 5 ..................................................................................................................................... 302518. ZAKLJUČAK o dodjeli potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji po zahtjevima zaprimljenim od 01. 12. do 15. 12. 2014. godine. ..................................................................................... 302519. ZAKLJUČAK o dodjeli sredstava Turističkoj zajednici Grada Velike Gorice ......................................... 303520. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Gregl Miri iz Velike Gorice, J. Pucekovića 5 za dugovanje po osnovi otkupa stana ........................................................................................................ 303521. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja Čurila Stjepana i Čurila Željka iz Velike Gorice, Ulica kneza Domagoja 29 ....................................................................... 304522. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o imenovanju parka u gradskoj četvrti Kurilovec u naselju Velika Gorica ............................................................................................................. 304523. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Ribnica .............. 304524. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o preimenovanju dijela Ulice 153. brigade Hrvatske vojske u naselju Velika Gorica .................................................................... 304525. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica .......................................................................................... 305526. PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Velike Gorice za 2015. godinu ........................................................................................................ 305527. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja Borisa Cebović iz Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 32 ................................................................................................ 312528. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja Jelke Radočaj iz Velike Gorice, A. G. Matoša 5.............................................................................................................312529. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za otvaranje novog projekta u Proračunu Grada Velike Gorice za 2014. godinu ...................................................................................... 312530. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora male vrijednosti za stočarstvo i legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu .......................................... 313531. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati duga Marijanu Lepesić iz Velike Gorice, Trg maršala Tita 3 .......................................................................................................... 313532. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći darovitim učenicima i studentima ....................... 313533. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći 14. Zimske škole informatike ............................ 314534. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Zaključka o prihvaćanju Programa poboljšanja komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec za 2014. godinu ............................. 314535. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina s Lacković Željkom, Munđer Marijom te Muženić Stjepanom, Milenom, Snježanom i Brunom, ............................................. 315536. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada udruge „Prijatelji životinja Velika Gorica“ ................................ 315537. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Udruzi pčelara neposrednih proizvođača „Pčelinjak“ .................. 316538. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada LD „Srna“ ................................................................................. 316539. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada LD „Kuna“ ................................................................................ 316

 • 4

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  540. ZAKLJUČAK o produljenju roka vraćanja kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu VG Poduzetnički centar d.o.o. ................................................................................................................... 317541. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada LD „Zvonimir“ ......................................................................... 317542. ZAKLJUČAK o produljenju roka vraćanja kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu VG oduzetnički centar d.o.o. ..................................................................................................................... 317543. PRAVILNIK o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Grada Velike Gorice ............. 317544. ZAKLJUČAK o obavljanju godišnjeg popisa imovine, potraživanja i obveza ....................................... 318545. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. ............................................... 322546. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Lucin Maricom i Todorović Milkom ................................................................................................................................... 322547. ZAKLJUČAK o donaciji Ogranku Seljačke Sloge Buševec za sudjelovanje u edukativno-ekološkom projektu „Priprema, pozor, recikliraj!“......................................................................................................323548. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. na Odluku o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga ...................................................................................... 323549. ZAKLJUČAK o I. izmjenama i dopunama plan nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2014. godinu. ...................................................................................................... 323550. ZAKLJUČAK o nabavi Wechslerovog testa inteligencije za djecu .......................................................... 331551. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o djelu s Voditeljem EU projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ ................................................................................................. 331552. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima u socijalno-zaštitnoj potrebi ............. 331553. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za stočarstvo u 2014. godini .............................................................................. 332554. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Tominčić Željkom ................................ 332555. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada LD „Jarebica“ ........................................................................... 333556. ZAKLJUČAK o isplati božićnice zaposlenima u Gradskoj upravi te ustanovama Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 333557. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada LD „Stari gaj“ ........................................................................... 333558. ZAKLJUČAK o financijskoj potpori za rad Udruge vinogradara i vinara “GROZD” .............................. 333559. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada Udruge voćara“Bubamara” ....................................................... 334560. ZAKLJUČAK o provedbi projekta „V mojem dvorišču – U mojem dvorištu – In My Back Yard (IMBY)“ OP Slovenija–Hrvatska 2007.–2013. ......................................................... 334561. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu u 2014. godini .............. 335

  IV. ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice ................................................................................................................................... 336

  VIII. ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Velika Gorica ............................................................................................... 337

  VII. IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice..............................................................................................................338

  VII. IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA za zaposlene radnike u Gradskoj knjižnici Velika Gorica, Muzeju Turopolja, Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Ustanovi za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica i Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica ............339

 • 531. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  64.

  Na temelju članka 7., a u svezi s člankom 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.12.2014., donijelo je

  II. Izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu

  Članak 1.OPĆI DIO

  IZNOS PLANIRANO PROMJENE NOVI IZNOS

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 287.300.670,00 -25.760.020,00 261.540.650,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.903.390,00 -3.863.970,00 2.039.420,00 Rashodi poslovanja 249.403.091,47 -8.005.809,60 241.397.281,87 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.118.023,40 -37.123.040,40 49.994.983,00 RAZLIKA -MANJAK -43.317.054,87 15.504.860,00 -27.812.194,87

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 24.214.860,00 -15.504.860,00 8.710.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 21.264.860,00 -15.504.860,00 5.760.000,00

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINEVišak prihoda 22.052.194,87 0,00 22.052.194,87 MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00

  Prihodi i primici, rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja

  BROJ RAČUNA PROMJENA

  VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOSA. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 287.300.670,00 -25.760.020,00 -8,97 261.540.650,0061 Prihodi od poreza 174.629.400,00 -6.430.940,00 -3,68 168.198.460,00611 Porez i prirez na dohodak 168.651.400,00 -6.580.940,00 -3,90 162.070.460,00613 Porezi na imovinu 4.624.000,00 -600.000,00 -12,98 4.024.000,00614 Porezi na robu i usluge 1.354.000,00 750.000,00 55,39 2.104.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 29.852.580,00 -5.922.490,00 -19,84 23.930.090,00

 • 6

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.121.000,00 -1.121.000,00 -100,00 0,00

  633 Pomoći iz proračuna 11.053.430,00 -3.668.200,00 -33,19 7.385.230,00

  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 9.630.000,00 -1.330.000,00 -13,81 8.300.000,00

  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.048.150,00 196.710,00 2,44 8.244.860,0064 Prihodi od imovine 16.680.730,00 993.780,00 5,96 17.674.510,00641 Prihodi od financijske imovine 1.131.000,00 48.780,00 4,31 1.179.780,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 15.454.000,00 945.000,00 6,11 16.399.000,00643 Prihodi od kamata na dane zajmove 95.730,00 0,00 0,00 95.730,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  61.431.040,00 -14.394.270,00 -23,43 47.036.770,00

  651 Upravne i administrativne pristojbe 850.000,00 -155.000,00 -18,24 695.000,00652 Prihodi po posebnim propisima 21.411.040,00 90.730,00 0,42 21.501.770,00653 Komunalni doprinosi i naknade 39.170.000,00 -14.330.000,00 -36,58 24.840.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.409.620,00 -5.100,00 -0,15 3.404.520,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.077.200,00 57.900,00 1,88 3.135.100,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 332.420,00 -63.000,00 -18,95 269.420,00

  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.297.300,00 -1.000,00 -0,08 1.296.300,00681 Kazne i upravne mjere 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00683 Ostali prihodi 1.227.300,00 -1.000,00 -0,08 1.226.300,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.903.390,00 -3.863.970,00 -65,45 2.039.420,00

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.312.390,00 -3.862.390,00 -89,56 450.000,00

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.312.390,00 -3.862.390,00 -89,56 450.000,00

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.591.000,00 -1.580,00 -0,10 1.589.420,00

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.517.000,00 520,00 0,03 1.517.520,00722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 16.000,00 -4.000,00 -25,00 12.000,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 58.000,00 1.900,00 3,28 59.900,003 Rashodi poslovanja 249.403.091,47 -8.005.809,60 -3,21 241.397.281,8731 Rashodi za zaposlene 81.787.029,77 -555.744,60 -0,68 81.231.285,17311 Plaće 67.528.120,00 -660.700,00 -0,98 66.867.420,00312 Ostali rashodi za zaposlene 3.342.450,00 -72.574,00 -2,17 3.269.876,00313 Doprinosi na plaće 10.916.459,77 177.529,40 1,63 11.093.989,1732 Materijalni rashodi 113.331.461,70 -2.731.743,50 -2,41 110.599.718,20321 Stručno usavršavanje 4.826.490,00 -313.614,00 -6,50 4.512.876,00322 Rashodi za materijal i energiju 27.963.359,70 -462.728,50 -1,65 27.500.631,20323 Rashodi za usluge 74.520.011,00 -1.754.400,00 -2,35 72.765.611,00

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 376.487,00 -32.331,00 -8,59 344.156,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.645.114,00 -168.670,00 -2,99 5.476.444,0034 Financijski rashodi 440.100,00 -2.321,50 -0,53 437.778,50342 Kamate za primljeni kredit 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00343 Ostali financijski rashodi 135.100,00 -2.321,50 -1,72 132.778,5035 Subvencije 10.792.000,00 -145.000,00 -1,34 10.647.000,00

  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.300.000,00 0,00 0,00 9.300.000,00

  352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

  1.492.000,00 -145.000,00 -9,72 1.347.000,00

 • 731. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.873.000,00 75.000,00 1,94 3.948.000,00

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.873.000,00 75.000,00 1,94 3.948.000,00

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 9.711.500,00 -3.263.500,00 -33,60 6.448.000,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.711.500,00 -3.263.500,00 -33,60 6.448.000,00

  38 Ostali rashodi 29.468.000,00 -1.382.500,00 -4,69 28.085.500,00381 Tekuće donacije 15.571.000,00 121.500,00 0,78 15.692.500,00382 Kapitalne donacije 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 835.000,00 18.000,00 2,16 853.000,00385 Izvanredni rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00386 Kapitalne pomoći 12.342.000,00 -1.522.000,00 -12,33 10.820.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.118.023,40 -37.123.040,40 -42,61 49.994.983,00

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.611.640,00 -3.084.840,00 -54,97 2.526.800,00

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.511.640,00 -3.054.840,00 -55,43 2.456.800,00412 Nematerijalna imovina 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 74.886.913,40 -31.567.200,40 -42,15 43.319.713,00

  421 Građevinski objekti 68.712.690,40 -30.610.690,40 -44,55 38.102.000,00422 Postrojenja i oprema 3.776.223,00 -48.810,00 -1,29 3.727.413,00423 Prijevozna sredstva 112.000,00 300.000,00 267,86 412.000,00

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 609.000,00 -33.700,00 -5,53 575.300,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.677.000,00 -1.174.000,00 -70,00 503.000,00

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.619.470,00 -2.471.000,00 -37,33 4.148.470,00

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.569.470,00 -2.456.000,00 -37,69 4.113.470,00453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 50.000,00 -15.000,00 -30,00 35.000,00

  BROJ RAČUNA PROMJENA

  VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOSB. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 24.214.860,00 -15.504.860,00 -64,03 8.710.000,00

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 3.214.860,00 -1.304.860,00 -40,59 1.910.000,00

  814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 740.000,00 1.160.000,00 156,76 1.900.000,00

  816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

  2.464.860,00 -2.464.860,00 -100,00 0,00

  817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0084 Primici od zaduživanja 21.000.000,00 -14.200.000,00 -67,62 6.800.000,00

  844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  21.000.000,00 -14.200.000,00 -67,62 6.800.000,00

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00

  51 Izdaci za dane zajmove 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

  514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

  544 Otplata glavnice primljenog kredita 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

 • 8

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  BROJ RAČUNA PROMJENA

  VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOSUKUPNO PRIHODI / PRIMICI 317.418.920,00 -45.128.850,00 -14,22 272.290.070,00

  GLAVA 00 PRIHODI GRADA 292.887.430,00 -44.466.270,00 -15,18 248.421.160,00

  Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 188.534.290,00 -6.057.800,00 -3,21 182.476.490,006 Prihodi poslovanja 185.319.430,00 -4.752.940,00 -2,56 180.566.490,0061 Prihodi od poreza 174.629.400,00 -6.430.940,00 -3,68 168.198.460,00611 Porez i prirez na dohodak 168.651.400,00 -6.580.940,00 -3,90 162.070.460,00613 Porezi na imovinu 4.624.000,00 -600.000,00 -12,98 4.024.000,00614 Porezi na robu i usluge 1.354.000,00 750.000,00 55,39 2.104.000,0064 Prihodi od imovine 8.577.730,00 1.838.000,00 21,43 10.415.730,00641 Prihodi od financijske imovine 1.112.000,00 48.000,00 4,32 1.160.000,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 7.370.000,00 1.790.000,00 24,29 9.160.000,00643 Prihodi od kamata na dane zajmove 95.730,00 0,00 0,00 95.730,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  830.000,00 -160.000,00 -19,28 670.000,00

  651 Upravne i administrativne pristojbe 830.000,00 -160.000,00 -19,28 670.000,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.282.300,00 0,00 0,00 1.282.300,00681 Kazne i upravne mjere 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00683 Ostali prihodi 1.212.300,00 0,00 0,00 1.212.300,00

  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.214.860,00 -1.304.860,00 -40,59 1.910.000,00

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 3.214.860,00 -1.304.860,00 -40,59 1.910.000,00

  814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 740.000,00 1.160.000,00 156,76 1.900.000,00

  816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

  2.464.860,00 -2.464.860,00 -100,00 0,00

  817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.389.000,00 -16.360.000,00 -27,09 44.029.000,006 Prihodi poslovanja 60.389.000,00 -16.360.000,00 -27,09 44.029.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.600.000,00 -1.300.000,00 -13,54 8.300.000,00

  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 9.600.000,00 -1.300.000,00 -13,54 8.300.000,00

  64 Prihodi od imovine 8.079.000,00 -845.000,00 -10,46 7.234.000,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.079.000,00 -845.000,00 -10,46 7.234.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  42.710.000,00 -14.215.000,00 -33,28 28.495.000,00

  651 Upravne i administrativne pristojbe 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00652 Prihodi po posebnim propisima 3.520.000,00 110.000,00 3,13 3.630.000,00653 Komunalni doprinosi i naknade 39.170.000,00 -14.330.000,00 -36,58 24.840.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 17.149.750,00 -3.989.080,00 -23,26 13.160.670,006 Prihodi poslovanja 17.149.750,00 -3.989.080,00 -23,26 13.160.670,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 17.149.750,00 -3.989.080,00 -23,26 13.160.670,00

  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.121.000,00 -1.121.000,00 -100,00 0,00

  633 Pomoći iz proračuna 7.980.600,00 -3.064.790,00 -38,40 4.915.810,00

  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.048.150,00 196.710,00 2,44 8.244.860,00

 • 931. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  Izvor IZVOR 6. DONACIJE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,006 Prihodi poslovanja 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 5.814.390,00 -3.862.390,00 -66,43 1.952.000,00

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.814.390,00 -3.862.390,00 -66,43 1.952.000,00

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.312.390,00 -3.862.390,00 -89,56 450.000,00

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.312.390,00 -3.862.390,00 -89,56 450.000,00

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.502.000,00 0,00 0,00 1.502.000,00

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor IZVOR 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 21.000.000,00 -14.200.000,00 -67,62 6.800.000,00

  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 21.000.000,00 -14.200.000,00 -67,62 6.800.000,00

  84 Primici od zaduživanja 21.000.000,00 -14.200.000,00 -67,62 6.800.000,00

  844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  21.000.000,00 -14.200.000,00 -67,62 6.800.000,00

  GLAVA 01 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 24.531.490,00 -662.580,00 -2,70 23.868.910,00

  Korisnik 302 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 2.191.400,00 -14.900,00 -0,68 2.176.500,00Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 -2.700,00 -13,50 17.300,006 Prihodi poslovanja 20.000,00 -2.700,00 -13,50 17.300,0064 Prihodi od imovine 18.000,00 -1.700,00 -9,44 16.300,00641 Prihodi od financijske imovine 18.000,00 -1.700,00 -9,44 16.300,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 -1.000,00 -50,00 1.000,00683 Ostali prihodi 2.000,00 -1.000,00 -50,00 1.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 1.858.200,00 104.000,00 5,60 1.962.200,006 Prihodi poslovanja 1.858.200,00 104.000,00 5,60 1.962.200,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.858.200,00 104.000,00 5,60 1.962.200,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.858.200,00 104.000,00 5,60 1.962.200,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 51.000,00 -20.000,00 -39,22 31.000,006 Prihodi poslovanja 51.000,00 -20.000,00 -39,22 31.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  51.000,00 -20.000,00 -39,22 31.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 51.000,00 -20.000,00 -39,22 31.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 246.200,00 -92.200,00 -37,45 154.000,006 Prihodi poslovanja 246.200,00 -92.200,00 -37,45 154.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 246.200,00 -92.200,00 -37,45 154.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 246.200,00 -92.200,00 -37,45 154.000,00Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 16.000,00 -4.000,00 -25,00 12.000,00

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.000,00 -4.000,00 -25,00 12.000,00

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 16.000,00 -4.000,00 -25,00 12.000,00

  722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 16.000,00 -4.000,00 -25,00 12.000,00Korisnik 303 MUZEJ TUROPOLJA 612.800,00 -411.800,00 -67,20 201.000,00

 • 10

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.000,00 8.000,00 88,89 17.000,006 Prihodi poslovanja 9.000,00 8.000,00 88,89 17.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  9.000,00 8.000,00 88,89 17.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 9.000,00 8.000,00 88,89 17.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,006 Prihodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,006 Prihodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 461.800,00 -319.800,00 -69,25 142.000,006 Prihodi poslovanja 461.800,00 -319.800,00 -69,25 142.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 461.800,00 -319.800,00 -69,25 142.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 461.800,00 -319.800,00 -69,25 142.000,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 130.000,00 -100.000,00 -76,92 30.000,006 Prihodi poslovanja 130.000,00 -100.000,00 -76,92 30.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 130.000,00 -100.000,00 -76,92 30.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 130.000,00 -100.000,00 -76,92 30.000,00

  Korisnik 304 GRADSKA KNJIŽNICA 600.000,00 -42.500,00 -7,08 557.500,00Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 0,00 0,00 320.000,006 Prihodi poslovanja 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,006 Prihodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  Izvor IZVOR 5. POMOĆI 270.000,00 -42.500,00 -15,74 227.500,006 Prihodi poslovanja 270.000,00 -42.500,00 -15,74 227.500,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 270.000,00 -42.500,00 -15,74 227.500,00

  633 Pomoći iz proračuna 270.000,00 -42.500,00 -15,74 227.500,00Korisnik 309 ŠRC 908.000,00 20.000,00 2,20 928.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 790.000,00 20.000,00 2,53 810.000,006 Prihodi poslovanja 790.000,00 20.000,00 2,53 810.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 780.000,00 20.000,00 2,56 800.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 780.000,00 20.000,00 2,56 800.000,00

  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00683 Ostali prihodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

 • 1131. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  6 Prihodi poslovanja 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,006 Prihodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

  Korisnik 401 DV CICIBAN 4.156.200,00 -15.270,00 -0,37 4.140.930,00Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 2.480,00 82,67 5.480,006 Prihodi poslovanja 3.000,00 2.480,00 82,67 5.480,0064 Prihodi od imovine 0,00 2.480,00 0,00 2.480,00641 Prihodi od financijske imovine 0,00 2.480,00 0,00 2.480,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00683 Ostali prihodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 80.000,00 -35.000,00 -43,75 45.000,006 Prihodi poslovanja 80.000,00 -35.000,00 -43,75 45.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 80.000,00 -35.000,00 -43,75 45.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 80.000,00 -35.000,00 -43,75 45.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.970.000,00 250,00 0,00 3.970.250,006 Prihodi poslovanja 3.970.000,00 250,00 0,00 3.970.250,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  3.970.000,00 250,00 0,00 3.970.250,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 3.970.000,00 250,00 0,00 3.970.250,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 88.200,00 0,00 0,00 88.200,006 Prihodi poslovanja 88.200,00 0,00 0,00 88.200,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 88.200,00 0,00 0,00 88.200,00

  633 Pomoći iz proračuna 88.200,00 0,00 0,00 88.200,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 10.000,00 17.000,00 170,00 27.000,006 Prihodi poslovanja 10.000,00 17.000,00 170,00 27.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 17.000,00 170,00 27.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 10.000,00 17.000,00 170,00 27.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  6 Prihodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik 402 DV VELIKA GORICA 3.770.260,00 6.920,00 0,18 3.777.180,00Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.663.220,00 6.920,00 0,19 3.670.140,006 Prihodi poslovanja 3.663.220,00 6.920,00 0,19 3.670.140,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  3.663.220,00 6.920,00 0,19 3.670.140,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 3.663.220,00 6.920,00 0,19 3.670.140,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 82.040,00 0,00 0,00 82.040,006 Prihodi poslovanja 82.040,00 0,00 0,00 82.040,00

 • 12

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 82.040,00 0,00 0,00 82.040,00

  633 Pomoći iz proračuna 82.040,00 0,00 0,00 82.040,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,006 Prihodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  Izvor IZVOR 6. DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,006 Prihodi poslovanja 3.000,00 -2.420,00 -80,67 580,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  3.000,00 -2.420,00 -80,67 580,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 3.000,00 -2.420,00 -80,67 580,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 2.420,00 121,00 4.420,00

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 2.420,00 121,00 4.420,00

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.000,00 520,00 26,00 2.520,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00Korisnik 403 OŠ E.KUMIČIĆA 900.000,00 -30.000,00 -3,33 870.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 50.000,00 -10.000,00 -20,00 40.000,006 Prihodi poslovanja 50.000,00 -10.000,00 -20,00 40.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 50.000,00 -10.000,00 -20,00 40.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 50.000,00 -10.000,00 -20,00 40.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 630.000,00 -10.000,00 -1,59 620.000,006 Prihodi poslovanja 630.000,00 -10.000,00 -1,59 620.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  600.000,00 20.000,00 3,33 620.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 600.000,00 20.000,00 3,33 620.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 170.000,00 10.000,00 5,88 180.000,006 Prihodi poslovanja 170.000,00 10.000,00 5,88 180.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 170.000,00 10.000,00 5,88 180.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 170.000,00 10.000,00 5,88 180.000,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,006 Prihodi poslovanja 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  6 Prihodi poslovanja 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00Korisnik 404 UŠ F.LUČIĆA 1.146.100,00 0,00 0,00 1.146.100,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 600,00 0,00 0,00 600,00

 • 1331. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  6 Prihodi poslovanja 600,00 0,00 0,00 600,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 600,00 0,00 0,00 600,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 600,00 0,00 0,00 600,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 670.000,00 0,00 0,00 670.000,006 Prihodi poslovanja 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  670.000,00 0,00 0,00 670.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 475.500,00 0,00 0,00 475.500,006 Prihodi poslovanja 475.500,00 0,00 0,00 475.500,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 475.500,00 0,00 0,00 475.500,00

  633 Pomoći iz proračuna 475.500,00 0,00 0,00 475.500,00Korisnik 405 OŠ VELIKA MLAKA 575.400,00 -35.000,00 -6,08 540.400,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,006 Prihodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 451.000,00 0,00 0,00 451.000,006 Prihodi poslovanja 451.000,00 0,00 0,00 451.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  451.000,00 0,00 0,00 451.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 451.000,00 0,00 0,00 451.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 58.400,00 -30.000,00 -51,37 28.400,006 Prihodi poslovanja 58.400,00 -30.000,00 -51,37 28.400,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 58.400,00 -30.000,00 -51,37 28.400,00

  633 Pomoći iz proračuna 58.400,00 -30.000,00 -51,37 28.400,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,006 Prihodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

  6 Prihodi poslovanja 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00Korisnik 406 OŠ J. HABDELIĆA 295.700,00 -37.200,00 -12,58 258.500,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 21.000,00 -7.000,00 -33,33 14.000,006 Prihodi poslovanja 21.000,00 -7.000,00 -33,33 14.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 21.000,00 -7.000,00 -33,33 14.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 21.000,00 -7.000,00 -33,33 14.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 222.500,00 -16.000,00 -7,19 206.500,006 Prihodi poslovanja 222.500,00 -16.000,00 -7,19 206.500,00

 • 14

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  222.500,00 -16.000,00 -7,19 206.500,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 222.500,00 -16.000,00 -7,19 206.500,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 25.700,00 -4.700,00 -18,29 21.000,006 Prihodi poslovanja 25.700,00 -4.700,00 -18,29 21.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 25.700,00 -4.700,00 -18,29 21.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 25.700,00 -4.700,00 -18,29 21.000,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 19.000,00 -7.000,00 -36,84 12.000,006 Prihodi poslovanja 19.000,00 -7.000,00 -36,84 12.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 19.000,00 -7.000,00 -36,84 12.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 19.000,00 -7.000,00 -36,84 12.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 7.500,00 -2.500,00 -33,33 5.000,00

  6 Prihodi poslovanja 7.500,00 -2.500,00 -33,33 5.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  7.500,00 -2.500,00 -33,33 5.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 7.500,00 -2.500,00 -33,33 5.000,00Korisnik 407 OŠ N.HRIBARA 893.100,00 35.000,00 3,92 928.100,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 65.000,00 0,00 0,00 65.000,006 Prihodi poslovanja 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 674.000,00 35.000,00 5,19 709.000,006 Prihodi poslovanja 674.000,00 35.000,00 5,19 709.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  674.000,00 35.000,00 5,19 709.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 674.000,00 35.000,00 5,19 709.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 104.100,00 0,00 0,00 104.100,006 Prihodi poslovanja 104.100,00 0,00 0,00 104.100,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 104.100,00 0,00 0,00 104.100,00

  633 Pomoći iz proračuna 104.100,00 0,00 0,00 104.100,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,006 Prihodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  6 Prihodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik 408 OŠ ŠĆITARJEVO 228.620,00 -10.620,00 -4,65 218.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 6.500,00 -1.000,00 -15,38 5.500,006 Prihodi poslovanja 6.500,00 -1.000,00 -15,38 5.500,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.500,00 -1.000,00 -15,38 5.500,00

 • 1531. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6.500,00 -1.000,00 -15,38 5.500,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 141.620,00 -9.620,00 -6,79 132.000,006 Prihodi poslovanja 141.620,00 -9.620,00 -6,79 132.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  141.620,00 -9.620,00 -6,79 132.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 141.620,00 -9.620,00 -6,79 132.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 80.500,00 0,00 0,00 80.500,006 Prihodi poslovanja 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00

  633 Pomoći iz proračuna 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00Korisnik 409 OŠ VUKOVINA 292.000,00 -18.000,00 -6,16 274.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,006 Prihodi poslovanja 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 220.000,00 0,00 0,00 220.000,006 Prihodi poslovanja 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 30.000,00 -7.000,00 -23,33 23.000,006 Prihodi poslovanja 30.000,00 -7.000,00 -23,33 23.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 30.000,00 -7.000,00 -23,33 23.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 30.000,00 -7.000,00 -23,33 23.000,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,006 Prihodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 20.000,00 -6.000,00 -30,00 14.000,00

  6 Prihodi poslovanja 10.000,00 -6.000,00 -60,00 4.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  10.000,00 -6.000,00 -60,00 4.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 10.000,00 -6.000,00 -60,00 4.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik 410 OŠ E.KVATERNIK 519.380,00 4.000,00 0,77 523.380,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 12.000,00 4.000,00 33,33 16.000,006 Prihodi poslovanja 12.000,00 4.000,00 33,33 16.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 12.000,00 4.000,00 33,33 16.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 12.000,00 4.000,00 33,33 16.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 395.000,00 0,00 0,00 395.000,006 Prihodi poslovanja 395.000,00 0,00 0,00 395.000,00

 • 16

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  395.000,00 0,00 0,00 395.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 395.000,00 0,00 0,00 395.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 26.380,00 0,00 0,00 26.380,006 Prihodi poslovanja 26.380,00 0,00 0,00 26.380,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 26.380,00 0,00 0,00 26.380,00

  633 Pomoći iz proračuna 26.380,00 0,00 0,00 26.380,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,006 Prihodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00

  6 Prihodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0064 Prihodi od imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00Korisnik 411 CENTAR ZA DJECU MLADE I OBITELJ 105.000,00 2.000,00 1,90 107.000,00

  Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 -7.000,00 -70,00 3.000,006 Prihodi poslovanja 10.000,00 -7.000,00 -70,00 3.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 -7.000,00 -70,00 3.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 10.000,00 -7.000,00 -70,00 3.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 14.000,00 0,00 0,00 14.000,006 Prihodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,006 Prihodi poslovanja 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 1.000,00 4.000,00 400,00 5.000,006 Prihodi poslovanja 1.000,00 4.000,00 400,00 5.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.000,00 4.000,00 400,00 5.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 1.000,00 4.000,00 400,00 5.000,00

  Korisnik 502 JVP 70.400,00 36.900,00 52,41 107.300,00Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,006 Prihodi poslovanja 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

 • 1731. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

  Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 50.400,00 26.900,00 53,37 77.300,006 Prihodi poslovanja 50.400,00 26.900,00 53,37 77.300,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 50.400,00 26.900,00 53,37 77.300,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 50.400,00 26.900,00 53,37 77.300,00

  Izvor IZVOR 5. POMOĆI 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,006 Prihodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

  633 Pomoći iz proračuna 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00Korisnik 601 DV ŽIREK 4.753.410,00 -108.410,00 -2,28 4.645.000,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 -4.000,00 -13,33 26.000,006 Prihodi poslovanja 30.000,00 -4.000,00 -13,33 26.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 -4.000,00 -13,33 26.000,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 30.000,00 -4.000,00 -13,33 26.000,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.921.000,00 0,00 0,00 3.921.000,006 Prihodi poslovanja 3.921.000,00 0,00 0,00 3.921.000,0064 Prihodi od imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  3.920.000,00 0,00 0,00 3.920.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 3.920.000,00 0,00 0,00 3.920.000,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 779.410,00 -89.410,00 -11,47 690.000,006 Prihodi poslovanja 779.410,00 -89.410,00 -11,47 690.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 779.410,00 -89.410,00 -11,47 690.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 779.410,00 -89.410,00 -11,47 690.000,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,006 Prihodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00

  6 Prihodi poslovanja 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00Korisnik 602 DV LOJTRICA 2.503.220,00 -43.700,00 -1,75 2.459.520,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 28.000,00 -28.000,00 -100,00 0,006 Prihodi poslovanja 28.000,00 -28.000,00 -100,00 0,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 28.000,00 -28.000,00 -100,00 0,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 28.000,00 -28.000,00 -100,00 0,00

  Izvor IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.393.200,00 -1.900,00 -0,08 2.391.300,006 Prihodi poslovanja 2.393.200,00 -1.900,00 -0,08 2.391.300,00

 • 18

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  2.393.200,00 -1.900,00 -0,08 2.391.300,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 2.393.200,00 -1.900,00 -0,08 2.391.300,00Izvor IZVOR 5. POMOĆI 74.600,00 -12.800,00 -17,16 61.800,006 Prihodi poslovanja 74.600,00 -12.800,00 -17,16 61.800,00

  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 74.600,00 -12.800,00 -17,16 61.800,00

  633 Pomoći iz proračuna 74.600,00 -12.800,00 -17,16 61.800,00Izvor IZVOR 6. DONACIJE 6.420,00 0,00 0,00 6.420,006 Prihodi poslovanja 6.420,00 0,00 0,00 6.420,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.420,00 0,00 0,00 6.420,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6.420,00 0,00 0,00 6.420,00

  Izvor IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

  6 Prihodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00Korisnik 900 JEDINICE MJESNE SAMOUPRAVE 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Izvor IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI 10.500,00 0,00 0,00 10.500,006 Prihodi poslovanja 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

  Članak 2.POSEBNI DIO

  Rashodi i izdaci raspoređeni po proračunskim klasifikacijama daju se u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

  POZICIJA BROJ RAČUNAVRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLANIRANOPROMJENA

  NOVI IZNOSIZNOS (%)

  UKUPNO RASHODI / IZDACI 339.471.114,87 -45.128.850,00 -13,29 294.342.264,87RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

  4.604.950,00 -816.000,00 -17,72 3.788.950,00

  Program 1000 Javna uprava i administracija 4.604.950,00 -816.000,00 -17,72 3.788.950,00Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 4.554.950,00 -816.000,00 -17,91 3.738.950,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.674.950,00 -236.000,00 -14,09 1.438.950,00

  31 Rashodi za zaposlene 1.653.450,00 -223.000,00 -13,49 1.430.450,00R0001 311 Plaće 1.286.750,00 -208.000,00 -16,16 1.078.750,00R0002 313 Doprinosi na plaće 366.700,00 -15.000,00 -4,09 351.700,00

  32 Materijalni rashodi 21.500,00 -13.000,00 -60,47 8.500,00R0003 321 Stručno usavršavanje 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R0004 322 Literatura 3.000,00 -3.000,00 -100,00 0,00R0005 323 Intelektualne usluge 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 2.880.000,00 -580.000,00 -20,14 2.300.000,00

  31 Rashodi za zaposlene 1.556.000,00 -301.000,00 -19,34 1.255.000,00R0006 311 Plaće 1.144.500,00 55.500,00 4,85 1.200.000,00

 • 1931. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  R0007 312 Ostali rashodi za zaposlene 411.500,00 -356.500,00 -86,63 55.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.324.000,00 -279.000,00 -21,07 1.045.000,00R0008 323 Intelektualne usluge 1.324.000,00 -279.000,00 -21,07 1.045.000,00Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00

  31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00R0009 311 Plaće 0,00 0,00 0,00 0,00

  Aktivnost A100002 Osnovna redovna djelatnost 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  Izvor OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  R009-1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 30.584.400,00 -5.028.920,00 -16,44 25.555.480,00

  Program 1000 Javna uprava i administracija 6.858.000,00 34.700,00 0,51 6.892.700,00Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 6.858.000,00 34.700,00 0,51 6.892.700,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 6.828.000,00 34.700,00 0,51 6.862.700,00

  31 Rashodi za zaposlene 6.777.000,00 25.000,00 0,37 6.802.000,00R0010 311 Plaće (Bruto) 5.254.000,00 -140.000,00 -2,66 5.114.000,00

  R0011 312 Ostali rashodi za zaposlene 720.000,00 110.000,00 15,28 830.000,00

  R0012 313 Doprinosi na plaće 803.000,00 55.000,00 6,85 858.000,0032 Materijalni rashodi 51.000,00 9.700,00 19,02 60.700,00

  R0013 321 Stručno usavršavanje 38.000,00 2.200,00 5,79 40.200,00R0014 322 Literatura 13.000,00 7.500,00 57,69 20.500,00Izvor OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  R0015 324Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri

  30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  Program 2001 Administracija i upravljanje gradske uprave 12.152.520,00 2.486.760,00 20,46 14.639.280,00

  Aktivnost A200001 Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave 1.542.500,00 -95.000,00 -6,16 1.447.500,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.542.500,00 -95.000,00 -6,16 1.447.500,00

  32 Materijalni rashodi 1.352.500,00 -25.000,00 -1,85 1.327.500,00

  R0016 321 Naknade troškova zaposlenima 902.500,00 -30.000,00 -3,32 872.500,00

  R0017 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  R0017-1 324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

  0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

  R0018 329Naknade za rad članovima povjerenstva i kolegija gradonačelnka

  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

  37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

  190.000,00 -70.000,00 -36,84 120.000,00

  R0019 372 Stipendije i školarine 190.000,00 -70.000,00 -36,84 120.000,00

 • 20

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  Aktivnost A200002 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 7.406.670,00 2.237.000,00 30,20 9.643.670,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 7.406.670,00 2.237.000,00 30,20 9.643.670,00

  32 Materijalni rashodi 6.981.670,00 2.007.000,00 28,75 8.988.670,00

  R0020 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100.000,00 200.000,00 18,18 1.300.000,00

  R0021 323 Rashodi za usluge 5.131.670,00 1.727.000,00 33,65 6.858.670,00

  R0022 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 750.000,00 80.000,00 10,67 830.000,00

  38 Ostali rashodi 425.000,00 230.000,00 54,12 655.000,00

  R0022-1 383 Kazne, penali i naknade štete 425.000,00 230.000,00 54,12 655.000,00

  Aktivnost A200003 Sredstva proračunske zalihe 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

  38 Ostali rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00R0023 385 Izvanredni rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Aktivnost A200004 Nabava nefinancijske imovine 949.500,00 262.500,00 27,65 1.212.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 949.500,00 262.500,00 27,65 1.212.000,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  949.500,00 262.500,00 27,65 1.212.000,00

  R0024 422 Postrojenja i oprema 902.000,00 10.000,00 1,11 912.000,00R0024-1 423 Prijevozna sredstva 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

  R0025 426 Ulaganja u računalne programe 47.500,00 -47.500,00 -100,00 0,00

  Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.385.500,00 -10.500,00 -0,76 1.375.000,00R0026 323 Rashodi za usluge 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00R0027 329 Izdaci za gradske akcije 465.500,00 -10.500,00 -2,26 455.000,00

  38 Ostali rashodi 174.500,00 10.500,00 6,02 185.000,00R0028 381 Gradske manifestacije 174.500,00 10.500,00 6,02 185.000,00Aktivnost A200006 Sufinanciranje civilne zaštite 254.250,00 -36.000,00 -14,16 218.250,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 254.250,00 -36.000,00 -14,16 218.250,00

  32 Materijalni rashodi 216.250,00 -30.000,00 -13,87 186.250,00

  R0029 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

  R0030 323 Rashodi za usluge 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00R0031 329 Aktivnosti civilne zaštite 71.250,00 -25.000,00 -35,09 46.250,00

  38 Ostali rashodi 38.000,00 -6.000,00 -15,79 32.000,00

  R0032 381 Financiranje aktivnosti HGSS 38.000,00 -6.000,00 -15,79 32.000,00

  Aktivnost A200007 Izbori 39.600,00 118.260,00 298,64 157.860,00Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 3.000,00 109.000,00 3.633,33 112.000,00

  32 Materijalni rashodi 3.000,00 109.000,00 3.633,33 112.000,00

  R0033 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 109.000,00 10.900,00 110.000,00

  R0034 323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 100,00 2.000,00

  R0035 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

 • 2131. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 36.600,00 9.260,00 25,30 45.860,00

  32 Materijalni rashodi 36.600,00 9.260,00 25,30 45.860,00

  R0035-2 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.600,00 9.260,00 25,30 45.860,00

  Program 2002 Upravljanje gradskom imovinom 11.573.880,00 -7.550.380,00 -65,24 4.023.500,00Aktivnost A200001 Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 885.000,00 0,00 0,00 885.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 525.000,00 -200.000,00 -38,10 325.000,00

  32 Materijalni rashodi 525.000,00 -200.000,00 -38,10 325.000,00

  R0035-1 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

  R0036 323 Rashodi za usluge 500.000,00 -200.000,00 -40,00 300.000,00Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG. PRORAČUN

  360.000,00 200.000,00 55,56 560.000,00

  32 Materijalni rashodi 360.000,00 200.000,00 55,56 560.000,00R0037 323 Rashodi za usluge 360.000,00 200.000,00 55,56 560.000,00Aktivnost A200003 Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom 170.000,00 205.000,00 120,59 375.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 170.000,00 205.000,00 120,59 375.000,00

  32 Materijalni rashodi 170.000,00 205.000,00 120,59 375.000,00R0037-1 323 Rashodi za usluge 170.000,00 205.000,00 120,59 375.000,00Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu 10.518.880,00 -7.755.380,00 -73,73 2.763.500,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 533.900,00 -362.400,00 -67,88 171.500,00

  41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

  142.500,00 0,00 0,00 142.500,00

  R0038 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 142.500,00 0,00 0,00 142.500,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  391.400,00 -362.400,00 -92,59 29.000,00

  R0039 421 Ostali poslovni građ. objekti 391.400,00 -362.400,00 -92,59 29.000,00

  Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 4.530.590,00 -3.330.590,00 -73,51 1.200.000,00

  41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

  4.530.590,00 -3.330.590,00 -73,51 1.200.000,00

  R0039-1 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.530.590,00 -3.330.590,00 -73,51 1.200.000,00

  Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG. PRORAČUN

  5.454.390,00 -4.062.390,00 -74,48 1.392.000,00

  41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

  838.550,00 275.750,00 32,88 1.114.300,00

  R0040 411 Zemljište 838.550,00 275.750,00 32,88 1.114.300,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  4.615.840,00 -4.338.140,00 -93,98 277.700,00

  R0041 421 Građevinski objekti 4.615.840,00 -4.338.140,00 -93,98 277.700,00RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 7.037.000,00 -256.200,00 -3,64 6.780.800,00

  Program 1000 Javna uprava i administracija 626.000,00 -1.200,00 -0,19 624.800,00

 • 22

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 626.000,00 -1.200,00 -0,19 624.800,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 626.000,00 -1.200,00 -0,19 624.800,00

  31 Rashodi za zaposlene 624.500,00 300,00 0,05 624.800,00R0042 311 Plaće 542.000,00 -7.000,00 -1,29 535.000,00R0043 313 Doprinosi na plaće 82.500,00 7.300,00 8,85 89.800,00

  32 Materijalni rashodi 1.500,00 -1.500,00 -100,00 0,00R0044 321 Stručno usavršavanje 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00R0045 322 Literatura 500,00 -500,00 -100,00 0,00GLAVA 02 GRADSKE ČETVRTI I I MJESNI ODBORI GRADA 6.411.000,00 -255.000,00 -3,98 6.156.000,00

  Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.218.000,00 -255.000,00 -4,10 5.963.000,00

  Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.950.000,00 -115.000,00 -2,32 4.835.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.950.000,00 -115.000,00 -2,32 4.835.000,00

  32 Materijalni rashodi 4.205.000,00 -95.000,00 -2,26 4.110.000,00

  R0046 322 Rashodi za materijal i energiju 950.000,00 25.000,00 2,63 975.000,00

  R0047 323 Rashodi za usluge 2.945.000,00 -80.000,00 -2,72 2.865.000,00

  R0048 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 310.000,00 -40.000,00 -12,90 270.000,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  745.000,00 -20.000,00 -2,68 725.000,00

  R0049 421 Građevinski objekti 160.000,00 -20.000,00 -12,50 140.000,00R0050 422 Postrojenja i oprema 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00Aktivnost A300002 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec 318.000,00 0,00 0,00 318.000,00

  Izvor EKOLOŠKA RENTA 318.000,00 0,00 0,00 318.000,0032 Materijalni rashodi 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

  R0051 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

  R0052 324 Naknade troškova 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0038 Ostali rashodi 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

  R0053 381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00R0054 382 Kapitalne donacije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  R0055 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Aktivnost A300003 Male komunalne akcije 950.000,00 -140.000,00 -14,74 810.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 950.000,00 -140.000,00 -14,74 810.000,00

  32 Materijalni rashodi 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00

  R0056 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00

  37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

  200.000,00 -70.000,00 -35,00 130.000,00

  R0057 372 Subvencije građanima za pitku vodu 200.000,00 -70.000,00 -35,00 130.000,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  180.000,00 -70.000,00 -38,89 110.000,00

  R0058 422 Oprema 180.000,00 -70.000,00 -38,89 110.000,00

 • 2331. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  Korisnik 900 JEDINICE MJESNE SAMOUPRAVE 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00

  Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00

  Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 182.500,00 0,00 0,00 182.500,00

  32 Materijalni rashodi 182.500,00 0,00 0,00 182.500,00

  R0058-1 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  R0059 323 Rashodi za usluge 118.500,00 0,00 0,00 118.500,00

  R0060 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

  Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 10.500,00 0,00 0,00 10.500,0032 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

  R0061 323 Rashodi za usluge 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

  R0062 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00

  RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 7.222.099,77 488.000,00 6,76 7.710.099,77

  Program 1000 Javna uprava i administracija 1.847.099,77 -12.000,00 -0,65 1.835.099,77Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.847.099,77 -12.000,00 -0,65 1.835.099,77

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.847.099,77 -12.000,00 -0,65 1.835.099,77

  31 Rashodi za zaposlene 1.826.099,77 -12.000,00 -0,66 1.814.099,77R0063 311 Plaće 1.563.000,00 -12.000,00 -0,77 1.551.000,00R0064 313 Doprinosi na plaće 263.099,77 0,00 0,00 263.099,77

  32 Materijalni rashodi 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00R0065 321 Stručno usavršavanje 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R0066 322 Literatura 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Program 4001 Financijski i fiskalni poslovi 5.375.000,00 500.000,00 9,30 5.875.000,00Aktivnost A400001 Otplata kredita 3.005.000,00 0,00 0,00 3.005.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.005.000,00 0,00 0,00 3.005.000,00

  34 Financijski rashodi 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00R0067 342 Kamate za primljeni kredit 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00

  54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

  2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

  R0068 544 Otplata glavnice primljenog kredita 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

  Aktivnost A400002 Stručni poslovi utvrđivanje i naplate gradskih prihoda 2.000.000,00 500.000,00 25,00 2.500.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.000.000,00 500.000,00 25,00 2.500.000,00

  32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 500.000,00 25,00 2.500.000,00R0069 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 500.000,00 25,00 2.500.000,00Aktivnost A400003 Financijski rashodi 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00

  34 Financijski rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00R0070 343 Ostali financijski rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  51 Izdaci za dane zajmove 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

  R0071 514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

  250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

 • 24

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 118.135.690,40 -29.372.650,40 -24,86 88.763.040,00

  Program 1000 Javna uprava i administracija 3.636.000,00 -2.000,00 -0,06 3.634.000,00Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.636.000,00 -2.000,00 -0,06 3.634.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.636.000,00 -342.000,00 -9,41 3.294.000,00

  31 Rashodi za zaposlene 3.624.000,00 -342.000,00 -9,44 3.282.000,00R0072 311 Plaće 3.109.400,00 -340.000,00 -10,93 2.769.400,00R0073 313 Doprinosi na plaće 514.600,00 -2.000,00 -0,39 512.600,00

  32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00R0074 321 Stručno usavršavanje 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00R0075 322 Literatura 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00

  31 Rashodi za zaposlene 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00R0075-1 311 Plaće (Bruto) 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00Program 5001 Javna rasvjeta 7.700.000,00 300.000,00 3,90 8.000.000,00Aktivnost A500001 Javna rasvjeta - potrošnja 3.600.000,00 300.000,00 8,33 3.900.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.800.000,00 300.000,00 16,67 2.100.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.800.000,00 300.000,00 16,67 2.100.000,00R0076 322 Rashodi za energiju 1.800.000,00 300.000,00 16,67 2.100.000,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00

  R0077 322 Rashodi za materijal i energiju 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00

  Aktivnost A500002 Javna rasvjeta - mrežarina 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00R0078 322 Rashodi za energiju 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00R0079 322 Rashodi za energiju 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Aktivnost A500003 Javna rasvjeta - redovno održavanje 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

  32 Materijalni rashodi 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

  R0080 323 Usluge tekućeg i nvesticijskog održavanja 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

  Izvor KOMUNALNA NAKNADA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,0032 Materijalni rashodi 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

  R0081 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

  Aktivnost A500004 Javna rasvjeta - pojačano održavanje 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  R0082 323 Usluge tekućeg i nvesticijskog održavanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  Program 5002 Održavanje nerazvrstanih cesta 21.851.240,00 -2.750.000,00 -12,59 19.101.240,00Aktivnost A500001 Redovno održavanje 17.751.240,00 0,00 0,00 17.751.240,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.300.000,00 1.228.000,00 37,21 4.528.000,00

  32 Materijalni rashodi 3.300.000,00 1.228.000,00 37,21 4.528.000,00

 • 2531. prosinac 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  R0083 323 Rashodi za usluge 3.300.000,00 1.228.000,00 37,21 4.528.000,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

  32 Materijalni rashodi 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00R0084 323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Izvor ZAKUP I PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 251.240,00 72.000,00 28,66 323.240,00

  32 Materijalni rashodi 251.240,00 72.000,00 28,66 323.240,00R0085-1 323 Rashodi za usluge 251.240,00 72.000,00 28,66 323.240,00Izvor NAKNADE ZA CESTE 9.600.000,00 -1.300.000,00 -13,54 8.300.000,00

  32 Materijalni rashodi 9.600.000,00 -1.300.000,00 -13,54 8.300.000,00R0085 323 Rashodi za usluge 9.600.000,00 -1.300.000,00 -13,54 8.300.000,00Izvor DOPRINOS ZA ŠUME 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

  32 Materijalni rashodi 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00R0086 323 Rashodi za usluge 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Aktivnost A500002 Izvanredno održavanje 4.000.000,00 -2.750.000,00 -68,75 1.250.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.000.000,00 -2.750.000,00 -68,75 1.250.000,00

  32 Materijalni rashodi 4.000.000,00 -2.750.000,00 -68,75 1.250.000,00R0087 323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 -2.750.000,00 -68,75 1.250.000,00Kapitalni projekt K500003 Nabava opreme 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

  38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00R0088 386 Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Program 5003 Održavanje javnih (zelenih) površina 13.900.000,00 -100.000,00 -0,72 13.800.000,00

  Aktivnost A500001 Održavanje javnih zelenih i ostalih površina 8.700.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

  32 Materijalni rashodi 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00R0089 323 Rashodi za usluge 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00

  32 Materijalni rashodi 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00R0090 323 Rashodi za usluge 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00Aktivnost A500002 Čišćenje javnih površina 5.200.000,00 -100.000,00 -1,92 5.100.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.600.000,00 -100.000,00 -6,25 1.500.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.600.000,00 -100.000,00 -6,25 1.500.000,00R0091 323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 -100.000,00 -6,25 1.500.000,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00

  32 Materijalni rashodi 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00R0092 323 Rashodi za usluge 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00Program 5004 Odvodnja oborinskih voda 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Aktivnost A500001 Redovno održavanje 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

  32 Materijalni rashodi 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00R0093 323 Rashodi za usluge 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Program 5001 Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme kom. infrastrukture 37.739.900,00 -11.037.100,00 -29,25 26.702.800,00

  Kapitalni projekt K500001 Građenje javnih površina i nabava opreme 4.422.800,00 -346.800,00 -7,84 4.076.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00

 • 26

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 7/2014.

  31. prosinac 2014.

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  0,00 0,00 0,00 0,00

  R0094 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 4.302.800,00 -451.800,00 -10,50 3.851.000,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  4.302.800,00 -451.800,00 -10,50 3.851.000,00

  R0095 421 Građevinski objekti 4.302.800,00 -544.300,00 -12,65 3.758.500,00R0095-1 422 Postrojenja i oprema 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00

  R0096 421 Građevinski objekti 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00Izvor EKOLOŠKA RENTA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

  R0096-1 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

  32 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00R0096-2 323 Rashodi za usluge 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00Kapitalni projekt K500002 Građenje nerazvrstanih cesta 23.027.000,00 -6.079.000,00 -26,40 16.948.000,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  0,0