Click here to load reader

Sluzbeni glasnik GVG 4 2013 NOVI PARAGRAFI 2 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVIV. Broj 4/2013. 20. lipanj 2013. 243. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sluzbeni glasnik GVG 4 2013 NOVI PARAGRAFI 2 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVIV....

 • G o d i n a X V I V. • B r o j 4 • 20. lipanj 2013.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  Sadržaj

  39. ZAKLJUČAK o izboru Mandatnog povjerenstva ......................................................................................... 5 40. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za izbor i imenovanja ................................................................................. 5 41. ZAKLJUČAK o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ............................................... 5 42. ZAKLJUČAK o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice .......................................... 6 43. ZAKLJUČAK o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice .......................................... 6 44. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja ....................................................................... 6 45. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za mjesnu samoupravu ............................................................................... 7 46. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za financije i proračun ............................................................................... 7 47. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova ........................................................ 7 48. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za gospodarski razvoj ................................................................................ 7 49. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje ............................................................................... 8 50. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za društvene djelatnosti .............................................................................. 8 51. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za komunalne djelatnosti ........................................................................... 8 52. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za mladež ................................................................................................... 9 53. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje ................................................... 9 54. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu ............................................... 9 55. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za predstavke i pritužbe ........................................................................... 10

  ODLUKE GRADONAČELNIKA 238. ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provođenje postupaka objedinjene javne nabave ............................................................................................................................ 11 239. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti VG komunalac d.o.o., na predloženu visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje po neposrednom zahtjevu prije nastale potrebe za ukopom, na grobljima na području Grada Velike Gorice ....................................................................... 11 240. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Plana prijma u službu za 2013. godinu ..................................... 12 241. RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva ....................................... 12 242. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o kapitalnoj pomoći za ruralni razvoj ......................................... 13

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVIV. Broj 4/2013.

  20. lipanj 2013.

  243. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu ............................................... 13 244. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Ogranku „Seljačke sloge“- Buševec .................................... 13 245. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći podružnicama Udruge umirovljenika Grada Velike Gorice ............... 14 246. ZAKLJUČAK o određivanju iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni posebnog dramsko-scenskog programa u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica .......................... 14 247. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada Udruge strojni prsten Ribnica ...................................................... 15 248. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada Udruge voćara“Bubamara” ......................................................... 15 249. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva biciklijade „Tour de Tur“ te dodjeli financijske potpore Društvu za športsku rekreaciju „Zdrav duh“ ............................................................... 15 250. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske potpore za rad mobilnog informativnog centra obnovljivih izvora energije u organizaciji Udruge Zelena akcija Mičevec (ZAM) .................................... 16 251. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Velika Gorica dodjeljuje stipendije za školsku godinu 2013./2014.te broj i iznos stipendije ............................................ 16 252. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na otpis duga Želimiru Martinjaku ................................................. 17 253. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja Mari Pajtak iz Črnkovca 145, na ime naknade za korištenje javne površine za postavljanje otvorene terase za potrebe ugostiteljskog objekta caffe bara MALA KAVANA u Velikoj Gorici, Slavka Kolara 2a ................................................... 17 254. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja GALEČIĆ MB d.o.o. za građenje i trgovinu, na ime naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom na građevini u Velikoj Gorici, Vladimira Vidrića 6, izgrađena na k.č.br. 1955/12 k.o. Velika Gorica .............. 17 255. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja Golik Milanu iz Velike Bune, Podvornička cesta 21 na ime naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom .................................... 18 256. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja Škala Rudolfu iz Donje Lomnice, Stepanska 7, na ime naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom ......................... 18 257. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja Lončar Nebojši iz Novog Čiča, Jezerska ulica 8, na ime naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom ............................. 18 258. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja Ćurak Tadiji iz Gradića, K. Tomislava 46, na ime naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom na građevini u Gradićima, K. Tomislava 46 izgrađenoj na k.č.br. 453/25 u k.o. Gradići ................................................ 19 259. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja GALEČIĆ MB d.o.o. za građenje i trgovinu, na ime naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda na građevini u Velikoj Gorici, Vladimira Vidrića 6, izgrađena na k.č.br. 1955/12 k.o. Velika Gorica ............................ 19 260. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja Stepanić Željku iz Velike Gorice, Lederova 11, na ime naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom ......................... 19 261. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći DVD-u Bukovčak ................................................................. 20 262. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći DVD-u Gradići ..................................................................... 20 263. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći DVD-u Lukavec ................................................................... 20 264. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Badminton klubu „Velika Gorica“ ....................................... 20 265. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Paintball klubu 300 ............................................................... 21 266. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Boksačkom klubu „Velika Gorica“ ...................................... 21 267. ZAKLJUČAK o otpisu dugovanja Senki Vdović ( sada Cvetko) na ime naknade za korištenje javne površine za postavljanje ljetne terase ................................................................................................ 21 268. ZAKLJUČAK o sklapanja Sporazuma o međusobnim odnosima s Rkt župom Navještenja Blažene Djevice Marije ........................................................................................................... 22 269. ZAKLJUČAK o prijenosu sredstava kapitalne pomoći trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. radi financiranja nabave specijalnih komunalnih vozila za gospodarenje komunalnim otpadom .............. 22 270. ZAKLJUČAK o objavljivanju Natječaja za sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventila u centralnom toplinskom sustavu na području Grada Velike Gorice za 2013.godinu. .......................................................................................................... 22 271. RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva ....................................... 23 272. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu ........................... 23 273. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Turopolje .................. 24

 • 320. lipanj 2013.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVIV. Broj 4/2013.

  274. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći za organiziranje središnje komemoracije povodom 68. obljetnice Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju .................................. 24 275. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Zajednici kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice ........................................................................