of 204/204
Godina XXV. • Broj 5 • 13. LIPNJA 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Sadržaj ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 38. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata i utvrđivanju mandata vijećniku Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ...................................................................................................................................... 5 39. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu................................. 5 40. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu.......................................................................................................... 80 41. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu ............. 87 42. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu .............. 93 43. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2018. godinu.......................................................................................................... 97 44. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu .................................................................................................................. 101 45. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu ............ 103 46. IZVJEŠĆE o provedbi Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu ................. 108 47. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu............ 110 48. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine .............................................................................................. 114 49. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu davatelja javne usluge VG Čistoće d.o.o. ............. 114 50. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu .................................................................................................................. 114 51. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2018. godini ............................................................... 114 52. ODLUKA o kreditnom zaduženju u 2019. godini..................................................................................... 115 53. ODLUKA o imenovanju ulice u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Miljenko Granić ....................... 115 54. ODLUKA o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice ........................... 116 55. ODLUKA o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice ......................116 56. ODLUKA o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I ............. 121 57. ODLUKA o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II ............ 121 58. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Grada Velike Gorice te Općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica na projektu „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/ pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima, (referentni broj: KK. 02.1.01)“ .................................................................................................................. 121 59. ZAKLJUČAK davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika ........................................................................................................................................ 122

SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICEGodina XXV. † Broj 5 † 13. LIPNJA 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Sadržaj ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICEGodina XXV. † Broj 5 † 13. LIPNJA 2019. SLUŽBENI GLASNIK...

 • G o d i n a XX V. • B r o j 5 • 13. LIPNJA 2019.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  SadržajODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  38. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata i utvrđivanju mandata vijećniku Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ...................................................................................................................................... 5 39. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu................................. 5 40. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu .......................................................................................................... 80 41. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu ............. 87 42. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu .............. 93 43. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2018. godinu .......................................................................................................... 97 44. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu .................................................................................................................. 101 45. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu ............ 103 46. IZVJEŠĆE o provedbi Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu ................. 108 47. IZVJEŠĆE o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu ............ 110 48. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine .............................................................................................. 114 49. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu davatelja javne usluge VG Čistoće d.o.o. ............. 114 50. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu .................................................................................................................. 114 51. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2018. godini ............................................................... 114 52. ODLUKA o kreditnom zaduženju u 2019. godini ..................................................................................... 115 53. ODLUKA o imenovanju ulice u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Miljenko Granić ....................... 115 54. ODLUKA o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice ........................... 116 55. ODLUKA o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice ......................116 56. ODLUKA o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I ............. 121 57. ODLUKA o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II ............ 121 58. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Grada Velike Gorice te Općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica na projektu „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/ pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima, (referentni broj: KK. 02.1.01)“ .................................................................................................................. 121 59. ZAKLJUČAK davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika ........................................................................................................................................ 122

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  60. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta ................................................................................ 122 61. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge na javnoj tržnici na malo na području Grada Velike Gorice ..........................................................................122 62. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja ............................. 122

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  143. IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice tijekom 2018. godine ........... 123144. ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa sportskih udruga u području sporta .......................... 147145. ZAKLJUČAK o privremenom korištenju površina odnosno predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada Velike Gorice za obavljanje izbornih radnji, odnosno za izbornu promidžbu, u svrhu izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, na izborima 2019. godine ............................... 147146. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Lovri Bojiću ....................................................... 148147. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Ivanu Brigljeviću ................................................ 148148. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Josipu Kurilovčanu ............................................. 148149. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Karlu Čunčiću ..................................................... 149150. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju strojeva i opreme za obavljanje stolarske djelatnosti .................................................................................................................. 149151. ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za procjenu programa sportskih udruga Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 149152. ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i javnih poziva ........................................................................................................................... 150153. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini ...................................................................................................................... 150154. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2019. godinu ......................................................................................................... 151155. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama ............................................ 152156. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva ........................................................... 152157. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lojtrica ................. 153158. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žirek .................... 153159. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Ribnica ................... 153160. ZAKLJUČAK o izlučivanju registraturnog gradiva ................................................................................. 154161. ZAKLJUČAK o objavljivanju Natječaja za dodjelu potpora poduzetnicima zapojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini ............................................................................................... 154162. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Lukavec .................. 157163. PLAN o II. dopuni Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Velike Gorice za 2019. godinu ...................................................................... 157164. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Turopolje ................ 158165. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora poduzetnicima početnicima za razdoblje od 3.4. do 9.4.2019. godine ................................................................................................... 158166. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela na obradivom zemljištu ............................. 160167. ZAKLJUČAK o raspodjeli financijskih sredstava za programe udruga mladih i udruga za mlade Grada

  Velike Gorice u 2019. godini ..................................................................................................................... 160168. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za Program pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno nepri-

  hvatljivih ponašanja djece i mladih za 2019. godinu ............................................................................... 161169. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju i provođenju postupka nabave

 • 3

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije za školsku godinu 2019/2020 .................................................................................................................... 162170. ZAKLJUČAK o održavanju „Dana jagoda u Velikoj Gorici“ .................................................................. 162171. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja vodovodne mreža naselja Drenje Šćitarjevsko .......................................................................................... 162172. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 163173. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu ................... 163174. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o donaciji s UNICEF-om ......................................................... 165175. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Valentini Krklec .................................................. 165176. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gabrijeli Matanović ............................................ 166177. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Filipu Grljaču ..................................................... 166178. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Josipu Lešiću ..................................................... 166179. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Samanti Matanović ............................................ 167180. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Tereziji Lešić ...................................................... 167181. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Borni Bačurinu ................................................... 167182. ZAKLJUČAK o osnivanju Radne skupine za pripremu i provedbu projekta „Interpretacijski centar tradicijske kulture Ladovo – Lukavec“ ................................................................ 168183. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I ............................................................................. 168184. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II............................................................................ 169185. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Vladimir Nazor ........... 169186. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Pleso ......................... 169187. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Vukovina ................ 170188. ZAKLJUČAK o provedbi natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice 170189. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Kosnica ................... 172190. ZAKLJUČAK o raspisivanju javnog natječaja za zakup javne površine na području Grada Velike Gorice za postavljanje kioska .............................................................................................. 172191. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2019. godinu ................................................................................................. 173192. ZAKLJUČAK o isplati regresa za godišnji odmor zaposlenima u Gradskoj upravi Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 176193. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Gradu Hrvatska Kostajnica ................................................ 177194. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Marku Čoraku .................................................... 177195. ODLUKA o raspodjeli sredstava za financiranje projekata sportskih udruga u 2019. godini .................. 177196. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1551/2 k.o. Mičevec i k.č.br. 1471/1 k.o. Velika Mlaka ............................................................................................... 178197. ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za prijavljene građanske inicijative, programe i projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2019. godini Grada Velike Gorice .......................................................................................................... 179198. ODLUKA o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2019. godini ......................................................... 179199. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. DPO-6/2-014436/19 ................... 180200. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti za 2019. godinu ........................................................................................................ 180201. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krava i junica u 2019. godini ........................................... 182202. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Rakarje ..................... 183

 • 4

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  203. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora i dana Župe Novo Čiče ......................................................................................................................................... 183204. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izgradnju sportske infrastrukture Grada Velike Gorice............................................................................................................ 184205. ZAKLJUČAK o osnivanju Radne skupine za razvoj i implementaciju projekata Pametnog grada ............ 184206. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2019. godinu ........................................................................................................................................ 185207. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Daksi Ani Lasić .................................................. 186208. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Mihaelu Palu ....................................................... 186209. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o korištenju specijaliziranog kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom ................................................................................................................................. 186210. ZAKLJUČAK o provedbi natječaja za prodaju strojeva i opreme za obavljanje stolarske djelatnosti ............ 187211. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Mraclin ................... 189212. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Gradići .................... 189213. PRAVILNIK o XII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Grada Velike Gorice ............ 190214. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine ............................................................... 192215. ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica ................................................. 193216. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Umjetničke škole Franje Lučića o uvjetima i visini plaćanja participacije u povećanim troškovima obrazovanja učenika škole, o cijeni obrazovanja za darovite učenike – polaznike više od jednog temeljnog predmeta osnovne škole, pripremnog obrazovanja ili srednje škole te učenike – državljane zemalja izvan Europske unije za školsku godinu 2019./2020. ............................................................................... 195217. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja vodovoda u Ulici Vranešina u naselju Kuče .............................................................................................. 196218. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Izvješće o radu davatelja javne usluge VG Čistoća d.o.o. ........... 196219. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Rakitovec ................ 196220. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Miljenko Granić ........................................................................................ 197221. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika .................................................................. 197222. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta .......................... 197223. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge na javnoj tržnici namalo na području Grada Velike Gorice ............... 197224. ZAKLJUČAK o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka za učenike osnovnih škola Grada Velike Gorice ......................................................................................................... 198225. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Lovri Šanteku ..................................................... 198226. ZAKLJUČAKo financiranju programa «Škole plivanja» za učenike 3. razreda i 4. razreda učenika Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica ............................................................................... 199227. PLAN o V. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu ........................ 199228. ZAKLJUČAKo sklapanju Sporazuma o rješavanju međusobnih odnosa s E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. ........................................................................................................................ 200229. ZAKLJUČAK o sklapanju o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-672/2019) .......................................................................................................................... 200230. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za baždarenje prskalica u 2019. godini ............................................................. 200231. ZAKLJUČAKo dodjeli potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU po Zahtjevima zaprimljenim od 06.03.2019. - 31.05.2019. ................................................................ 201

 • 5

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  38.

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2018. GODINU

  Članak 1.OPĆI DIO

  Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018.Tekući plan

  2018. Izvršenje 2018. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 273.752.633,97 317.005.317,00 317.005.317,00 286.585.055,20 104,69% 90,40%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 76.626.058,52 5.393.200,00 5.393.200,00 5.262.745,79 6,87% 97,58%

  UKUPNI PRIHODI 350.378.692,49 322.398.517,00 322.398.517,00 291.847.800,99 83,29% 90,52%3 Rashodi poslovanja 312.494.551,14 260.512.385,00 260.537.791,00 249.818.189,86 79,94% 95,89%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.156.784,19 80.791.270,00 80.765.864,00 74.034.223,38 123,07% 91,67%

  UKUPNI RASHODI 372.651.335,33 341.303.655,00 341.303.655,00 323.852.413,24 86,90% 94,89% VIŠAK / MANJAK -22.272.642,84 -18.905.138,00 -18.905.138,00 -32.004.612,25 143,69% 169,29%B. RAČUN FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 30.526.145,40 30.213.000,00 30.213.000,00 32.170.668,68 105,39% 106,48%

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.326.259,68 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 186,77% 100,00%

  NETO FINANCIRANJE 23.199.885,72 16.529.000,00 16.529.000,00 18.487.266,16 79,69% 111,85%C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 1.448.895,48 2.376.138,00 2.376.138,00 2.376.138,36

  VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  2.376.138,36 -11.141.207,73

  Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (SG Grada Velike Gorice br. 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 14. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine, donijelo je

  Na temelju članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gori-ce 7/13, 8/17, 2/18 i 2/19- pročišćeni tekst) Mandatno po-vjerenstvo na svojoj sjednici održanoj dana 06. lipnja 2019. godine, donijelo je

  IZVJEŠĆEo mirovanju mandata i utvrđivanju mandata

  vijećnikuGradskog vijeća Grada Velike Gorice

  I.Utvrđuje se da temeljem odredbe članka 79. stavka

  7. Zakona o lokalnim izborima, dana 05. lipnja 2019. godine počinje teći mirovanje mandata iz osobnih razloga vijećniku Marku Šimcu izabranom s liste MOST nezavisnih lista.

  Utvrđuje se da se temeljem odredbe članka 81. sta-vak 2. istog Zakona predlaže, kao zamjenika vijećniku, Da-mira Slojšeka, kandidata s liste MOST nezavisnih lista.

  II.Mandatno povjerenstvo daje Gradskom vijeću Gra-

  da Velike Gorice ovo Izvješće na znanje.

  PREDSJEDNIKMANDATNOG POVJERENSTVA

  Roman Krunić

  39.

 • 6

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2017.Izvorni plan

  2018.Tekući plan

  2018.Izvršenje

  2018. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/46 Prihodi poslovanja 273.752.633,97 317.005.317,00 317.005.317,00 286.585.055,20 104,69% 90,40%61 Prihodi od poreza 144.767.189,82 172.202.350,00 172.202.350,00 167.299.099,71 115,56% 97,15%611 Porez i prirez na dohodak 134.513.336,36 160.165.350,00 160.165.350,00 155.347.230,51 115,49% 96,99%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 118.898.351,89 135.125.127,01 113,65%

  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 11.075.372,93 12.097.302,84 109,23%

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 3.560.916,54 4.519.255,39 126,91%

  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 7.020.201,98 10.034.013,49 142,93%

  6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

  32.990,94 2.868,70 8,70%

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -6.074.497,92 -6.431.336,92 105,87%

  613 Porezi na imovinu 8.607.601,33 10.437.000,00 10.437.000,00 10.428.433,92 121,15% 99,92%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

  173.477,04 168.351,52 97,05%

  6134 Povremeni porezi na imovinu 8.434.124,29 10.260.082,40 121,65%614 Porezi na robu i usluge 1.646.252,13 1.600.000,00 1.600.000,00 1.523.435,28 92,54% 95,21%6142 Porez na promet 1.364.325,59 1.473.097,02 107,97%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 281.926,54 50.338,26 17,86%

  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 48.962.554,45 46.445.130,00 46.445.130,00 33.959.757,50 69,36% 73,12%

  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6.272.543,34 339.430,00 339.430,00 159.347,66 2,54% 46,95%

  6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 38.512,95 159.347,66 413,75%

  6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 6.234.030,39 0,00%

  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 17.765.457,79 17.987.000,00 17.987.000,00 7.246.678,03 40,79% 40,29%

  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 14.763.397,64 5.243.834,33 35,52%

  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.002.060,15 2.002.843,70 66,72%

  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.389.499,15 9.912.650,00 9.912.650,00 10.477.977,15 124,89% 105,70%

  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.259.200,99 8.616.950,79 104,33%

  6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 130.298,16 1.861.026,36 1428,28%

  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 11.810.105,89 11.237.880,00 11.237.880,00 11.247.209,19 95,23% 100,08%

  6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 9.741.612,89 9.595.959,19 98,50%

  6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.068.493,00 1.651.250,00 79,83%

  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

  2.196.179,63 2.479.575,00 2.479.575,00 2.330.739,39 106,13% 94,00%

 • 7

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

  2.196.179,63 2.330.739,39 106,13%

  638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.528.768,65 4.488.595,00 4.488.595,00 2.497.806,08 98,78% 55,65%

  6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.084.466,47 2.154.724,33 103,37%

  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 444.302,18 343.081,75 77,22%

  64 Prihodi od imovine 11.498.364,82 21.182.062,00 21.182.062,00 10.249.098,76 89,14% 48,39%641 Prihodi od financijske imovine 277.393,52 4.932.400,00 4.932.400,00 357.123,25 128,74% 7,24%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 24.582,93 18.195,53 74,02%

  6414 Prihodi od zateznih kamata 161.960,61 133.159,02 82,22%6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

  14.449,11 31.241,11 216,21%

  6416 Prihodi od dividendi 68.476,00 29.370,20 42,89%6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

  7.924,87 145.157,39 1831,67%

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 11.204.031,40 16.199.662,00 16.199.662,00 9.867.233,64 88,07% 60,91%

  6421 Naknade za koncesije 2.378.701,09 1.492.285,84 62,74%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 3.401.423,36 3.053.852,78 89,78%

  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.626.767,11 3.629.682,91 100,08%

  6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.797.139,84 1.691.412,11 94,12%

  643 Prihodi od kamata na dane zajmove 16.939,90 50.000,00 50.000,00 24.741,87 146,06% 49,48%

  6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

  16.939,90 24.741,87 146,06%

  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  63.997.028,60 72.341.295,00 72.341.295,00 70.287.176,36 109,83% 97,16%

  651 Upravne i administrativne pristojbe 1.007.486,66 1.260.000,00 1.260.000,00 957.055,76 94,99% 75,96%

  6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 450.231,54 484.940,37 107,71%

  6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 519.326,06 404.056,90 77,80%

  6514 Ostale pristojbe i naknade 37.929,06 68.058,49 179,44%652 Prihodi po posebnim propisima 22.108.787,74 25.156.855,00 25.156.855,00 22.521.298,74 101,87% 89,52%

  6521 Prihodi državne uprave 16.443,33 7.757,87 47,18%6522 Prihodi vodnog gospodarstva 892.759,46 694.173,25 77,76%6524 Doprinosi za šume 432.192,70 695.541,65 160,93%6526 Ostali nespomenuti prihodi 20.767.392,25 21.123.825,97 101,72%653 Komunalni doprinosi i naknade 40.880.754,20 45.924.440,00 45.924.440,00 46.808.821,86 114,50% 101,93%

  6531 Komunalni doprinosi 19.782.410,68 26.130.952,87 132,09%6532 Komunalne naknade 21.097.596,73 20.677.868,99 98,01%6533 Naknade za priključak 746,79 0,00 0,00%

 • 8

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

  3.873.100,74 4.525.980,00 4.525.980,00 4.435.703,26 114,53% 98,01%

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.266.576,00 4.256.380,00 4.256.380,00 3.791.754,43 116,08% 89,08%

  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 4.627,00 3.766,00 81,39%

  6615 Prihodi od pruženih usluga 3.261.949,00 3.787.988,43 116,13%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 606.524,74 269.600,00 269.600,00 643.948,83 106,17% 238,85%

  6631 Tekuće donacije 177.353,65 210.544,47 118,71%6632 Kapitalne donacije 429.171,09 433.404,36 100,99%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 654.395,54 308.500,00 308.500,00 354.219,61 54,13% 114,82%

  681 Kazne i upravne mjere 77.449,96 100.000,00 100.000,00 112.084,01 144,72% 112,08%6819 Ostale kazne 77.449,96 112.084,01 144,72%683 Ostali prihodi 576.945,58 208.500,00 208.500,00 242.135,60 41,97% 116,13%6831 Ostali prihodi 576.945,58 242.135,60 41,97%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 76.626.058,52 5.393.200,00 5.393.200,00 5.262.745,79 6,87% 97,58%

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 185.360,11 2.505.600,00 2.505.600,00 2.455.671,78 1324,81% 98,01%

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 185.360,11 2.505.600,00 2.505.600,00 2.455.671,78 1324,81% 98,01%

  7111 Zemljište 185.360,11 2.455.671,78 1324,81%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 76.440.698,41 2.887.600,00 2.887.600,00 2.807.074,01 3,67% 97,21%

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 76.436.090,41 2.866.500,00 2.866.500,00 2.790.439,01 3,65% 97,35%

  7211 Stambeni objekti 2.108.732,23 2.790.439,01 132,33%7214 Ostali građevinski objekti 74.327.358,18 0,00%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 3.376,00 8.600,00 8.600,00 4.135,00 122,48% 48,08%

  7221 Uredska oprema i namještaj 320,00 3.835,00 1198,44%7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.056,00 300,00 9,82%

  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 1.232,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 1014,61% 100,00%

  7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.232,00 12.500,00 1014,61%

  3 Rashodi poslovanja 312.494.551,14 260.512.385,00 260.537.791,00 249.818.189,86 79,94% 95,89%31 Rashodi za zaposlene 85.728.214,05 90.069.082,00 90.005.383,00 88.490.727,07 103,22% 98,32%311 Plaće (Bruto) 70.055.556,16 72.188.985,00 72.157.709,00 71.181.997,75 101,61% 98,65%3111 Plaće za redovan rad 69.651.516,99 70.664.996,07 101,46%3113 Plaće za prekovremeni rad 404.039,17 517.001,68 127,96%312 Ostali rashodi za zaposlene 3.991.451,85 5.756.012,00 5.797.899,00 5.527.692,75 138,49% 95,34%3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.991.451,85 5.527.692,75 138,49%313 Doprinosi na plaće 11.681.206,04 12.124.085,00 12.049.775,00 11.781.036,57 100,85% 97,77%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.612.346,94 10.700.292,80 100,83%

  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.068.859,10 1.080.743,77 101,11%

  32 Materijalni rashodi 109.563.808,56 121.631.828,00 121.786.533,00 115.422.737,15 105,35% 94,77%321 Naknade troškova zaposlenima 4.944.353,82 5.561.475,00 5.595.380,00 5.095.760,32 103,06% 91,07%3211 Službena putovanja 806.574,48 909.653,74 112,78%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.684.240,85 3.711.646,58 100,74%

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 372.679,37 398.985,52 107,06%

 • 9

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 80.859,12 75.474,48 93,34%

  322 Rashodi za materijal i energiju 25.424.145,35 28.124.908,00 28.282.063,00 26.723.033,06 105,11% 94,49%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.853.142,67 2.876.372,18 100,81%

  3222 Materijal i sirovine 7.675.890,69 8.008.126,71 104,33%3223 Energija 12.748.517,59 13.747.995,95 107,84%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.137.258,72 1.209.722,79 106,37%

  3225 Sitni inventar i auto gume 624.193,85 518.681,69 83,10%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 385.141,83 362.133,74 94,03%

  323 Rashodi za usluge 73.213.089,14 81.558.760,00 81.422.815,00 78.368.458,91 107,04% 96,25%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.582.850,93 5.692.136,08 101,96%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.728.864,53 44.286.152,31 106,13%

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.579.475,30 2.525.017,74 97,89%

  3234 Komunalne usluge 2.831.705,12 2.930.978,39 103,51%3235 Zakupnine i najamnine 2.646.997,80 3.158.277,89 119,32%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.399.731,87 1.396.672,89 99,78%

  3237 Intelektualne i osobne usluge 5.665.231,48 5.938.204,07 104,82%3238 Računalne usluge 1.589.393,84 1.574.614,64 99,07%3239 Ostale usluge 9.188.838,27 10.866.404,90 118,26%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 185.794,71 346.200,00 345.850,00 149.869,95 80,66% 43,33%

  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 185.794,71 149.869,95 80,66%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.796.425,54 6.040.485,00 6.140.425,00 5.085.614,91 87,74% 82,82%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

  2.558.710,93 1.615.615,45 63,14%

  3292 Premije osiguranja 687.493,50 710.865,71 103,40%3293 Reprezentacija 1.018.495,72 1.318.633,38 129,47%3294 Čanarine i norme 289.212,88 294.410,94 101,80%3295 Pristojbe i naknade 279.539,68 200.087,34 71,58%3296 Troškovi sudskih postupaka 13.683,93 136.533,84 997,77%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 949.288,90 809.468,25 85,27%

  34 Financijski rashodi 1.248.365,50 1.733.175,00 1.697.975,00 1.553.045,87 124,41% 91,46%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.145.144,09 1.485.000,00 1.450.000,00 1.449.991,58 126,62% 100,00%

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  1.145.144,09 1.449.991,58 126,62%

  343 Ostali financijski rashodi 103.221,41 248.175,00 247.975,00 103.054,29 99,84% 41,56%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 98.208,73 97.438,56 99,22%

  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

  3.198,99 1.470,28 45,96%

  3433 Zatezne kamate 1.584,73 2.298,09 145,01%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 228,96 1.847,36 806,85%

  35 Subvencije 10.522.860,25 11.008.000,00 11.008.000,00 10.814.403,01 102,77% 98,24%

 • 10

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.136.926,87 9.150.000,00 9.150.000,00 9.114.488,91 99,75% 99,61%

  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.136.926,87 9.114.488,91 99,75%

  352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

  1.255.248,58 1.858.000,00 1.858.000,00 1.699.914,10 135,42% 91,49%

  3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

  323.850,00 517.449,00 159,78%

  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 931.398,58 1.182.465,10 126,96%

  353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

  130.684,80 0,00 0,00 0,00% 0,00%

  3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

  130.684,80 0,00%

  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.077.943,36 1.395.000,00 1.374.750,00 1.251.380,40 40,66% 91,03%

  361 Pomoći inozemnim vladama 1.560.393,43 0,00 0,00 0,00% 0,00%3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 1.560.393,43 0,00%

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 599.764,82 590.000,00 590.000,00 535.897,46 89,35% 90,83%

  3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 599.764,82 535.897,46 89,35%

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 917.785,11 780.000,00 759.750,00 714.420,12 77,84% 94,03%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 917.785,11 714.420,12 77,84%

  368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 25.000,00 25.000,00 1.062,82 0,00% 4,25%

  3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.062,82 0,00%

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

  8.619.992,34 10.136.300,00 10.147.300,00 9.430.793,79 109,41% 92,94%

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.619.992,34 10.136.300,00 10.147.300,00 9.430.793,79 109,41% 92,94%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.550.873,07 7.479.811,53 114,18%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.069.119,27 1.950.982,26 94,29%

  38 Ostali rashodi 93.733.367,08 24.539.000,00 24.517.850,00 22.855.102,57 24,38% 93,22%381 Tekuće donacije 15.159.423,17 16.817.000,00 16.746.350,00 16.587.481,58 109,42% 99,05%3811 Tekuće donacije u novcu 14.303.077,02 15.406.116,82 107,71%3812 Tekuće donacije u naravi 850.000,00 1.181.364,76 138,98%3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 6.346,15 0,00%

  382 Kapitalne donacije 259.200,00 350.000,00 341.500,00 352.035,00 135,82% 103,08%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 259.200,00 350.000,00 135,03%

  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.035,00 0,00%

  383 Kazne, penali i naknade štete 810.907,27 760.000,00 818.000,00 812.944,65 100,25% 99,38%

 • 11

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 810.907,27 812.944,65 100,25%

  385 Izvanredni rashodi 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 0,00%386 Kapitalne pomoći 77.503.836,64 6.512.000,00 6.512.000,00 5.102.641,34 6,58% 78,36%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

  77.503.836,64 5.102.641,34 6,58%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.156.784,19 80.791.270,00 80.765.864,00 74.034.223,38 123,07% 91,67%

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.912.008,05 5.450.000,00 5.450.000,00 4.955.270,55 126,67% 90,92%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.912.008,05 5.450.000,00 5.450.000,00 4.955.270,55 126,67% 90,92%

  4111 Zemljište 3.912.008,05 4.955.270,55 126,67%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.616.834,82 68.010.070,00 67.984.664,00 62.474.149,05 118,73% 91,89%

  421 Građevinski objekti 47.316.604,31 61.407.240,00 61.390.690,00 56.641.759,67 119,71% 92,26%4211 Stambeni objekti 69.695,00 0,00 0,00%4212 Poslovni objekti 32.193.119,02 25.343.202,34 78,72%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 7.366.036,17 14.868.031,07 201,85%

  4214 Ostali građevinski objekti 7.687.754,12 16.430.526,26 213,72%422 Postrojenja i oprema 4.394.236,71 5.247.400,00 5.236.780,00 4.813.901,56 109,55% 91,92%4221 Uredska oprema i namještaj 1.164.988,16 1.908.692,13 163,84%4222 Komunikacijska oprema 109.227,65 129.687,46 118,73%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 384.957,17 379.694,55 98,63%4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.831,23 0,00%4226 Sportska i glazbena oprema 33.627,25 157.846,00 469,40%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.701.436,48 2.235.150,19 82,74%

  423 Prijevozna sredstva 261.343,23 325.630,00 325.630,00 320.636,05 122,69% 98,47%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 261.343,23 320.636,05 122,69%

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 594.884,74 692.300,00 692.300,00 653.587,77 109,87% 94,41%

  4241 Knjige 581.704,74 645.587,77 110,98%4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 13.180,00 8.000,00 60,70%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 49.765,83 337.500,00 339.264,00 44.264,00 88,94% 13,05%

  4262 Ulaganja u računalne programe 9.194,58 6.764,00 73,57%4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 40.571,25 37.500,00 92,43%

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.627.941,32 7.331.200,00 7.331.200,00 6.604.803,78 182,05% 90,09%

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.627.941,32 7.331.200,00 7.331.200,00 6.604.803,78 182,05% 90,09%

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.627.941,32 6.604.803,78 182,05%

 • 12

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2017.Izvorni plan

  2018.Tekući plan

  2018.Izvršenje

  2018. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 SVEUKUPNI PRIHODI 350.378.692,49 322.398.517,00 322.398.517,00 291.847.800,99 83,29% 90,52%Izvor 1. Opći prihodi i primici 179.415.710,15 214.119.292,00 214.119.292,00 188.465.614,81 105,04% 88,02%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 179.020.663,08 213.761.892,00 213.761.892,00 188.102.498,39 105,07% 88,00%

  Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 395.047,07 357.400,00 357.400,00 363.116,42 91,92% 101,60%Izvor 3. Vlastiti prihodi 3.274.015,69 4.256.380,00 4.256.380,00 3.794.707,88 115,90% 89,15%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 128.745,00 128.745,00 129.544,98 0,00% 100,62%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 3.274.015,69 4.127.635,00 4.127.635,00 3.665.162,90 111,95% 88,80%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 73.345.459,88 81.006.440,00 81.006.440,00 79.540.340,12 108,45% 98,19%

  Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 55.463.451,30 62.616.940,00 62.616.940,00 61.450.960,48 110,80% 98,14%

  Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 17.882.008,58 18.389.500,00 18.389.500,00 18.089.379,64 101,16% 98,37%

  Izvor 5. Pomoći 17.602.903,22 17.083.250,00 17.083.250,00 14.274.372,82 81,09% 83,56%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 6.524.523,82 9.654.560,00 9.654.560,00 9.147.017,52 140,19% 94,74%Izvor 5.2. Pomoći - PK 2.321.537,41 3.019.660,00 3.019.660,00 2.928.582,71 126,15% 96,98%Izvor 5.5. Refundacije iz pomoći EU 6.234.030,39 0,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 5.6. Fondovi EU 2.484.298,65 4.148.030,00 4.148.030,00 2.117.854,87 85,25% 51,06%Izvor 5.7. Programi EU 38.512,95 261.000,00 261.000,00 80.917,72 210,11% 31,00%Izvor 6. Donacije 177.353,65 269.600,00 269.600,00 217.013,47 122,36% 80,49%Izvor 6.1. Donacije proračuna 15.362,50 8.950,00 8.950,00 27.960,20 182,00% 312,40%Izvor 6.2. Donacije - PK 161.991,15 260.650,00 260.650,00 189.053,27 116,71% 72,53%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

  76.563.249,90 5.663.555,00 5.663.555,00 5.555.751,89 7,26% 98,10%

  Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun 76.527.198,21 5.475.600,00 5.475.600,00 5.417.242,83 7,08% 98,93%

  Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 36.051,69 187.955,00 187.955,00 138.509,06 384,20% 73,69%

  SVEUKUPNI RASHODI 372.651.335,33 341.303.655,00 341.303.655,00 323.852.413,24 86,90% 94,89%Izvor 1. Opći prihodi i primici 183.310.267,38 200.595.545,00 200.595.545,00 194.120.036,01 105,90% 96,77%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 182.949.637,44 200.207.145,00 200.207.145,00 193.758.563,89 105,91% 96,78%

  Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 360.629,94 388.400,00 388.400,00 361.472,12 100,23% 93,07%Izvor 3. Vlastiti prihodi 2.966.946,91 4.804.535,00 4.804.535,00 3.994.989,66 134,65% 83,15%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 128.745,00 128.745,00 128.734,98 0,00% 99,99%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 2.966.946,91 4.127.635,00 4.127.635,00 3.318.099,68 111,84% 80,39%Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda 548.155,00 548.155,00 548.155,00 0,00% 100,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 65.950.411,10 81.783.475,00 81.783.475,00 76.622.737,29 116,18% 93,69%

  Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 47.754.945,94 62.616.940,00 62.616.940,00 58.572.621,81 122,65% 93,54%

  Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 18.195.465,16 18.199.130,00 18.199.130,00 17.082.710,48 93,88% 93,87%

  Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 967.405,00 967.405,00 967.405,00 0,00% 100,00%

  Izvor 5. Pomoći 11.472.057,83 18.019.960,00 18.019.960,00 14.901.928,51 129,90% 82,70%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 5.614.607,79 10.203.360,00 10.203.360,00 8.879.441,47 158,15% 87,02%Izvor 5.2. Pomoći - PK 2.214.408,79 3.011.830,00 3.011.830,00 2.432.727,02 109,86% 80,77%Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći 395.740,00 395.740,00 370.889,71 0,00% 93,72%Izvor 5.5. Refundacije iz pomoći EU 1.691.078,23 0,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 5.6. Fondovi EU 1.913.450,07 4.148.030,00 4.148.030,00 3.118.011,63 162,95% 75,17%Izvor 5.7. Programi EU 38.512,95 261.000,00 261.000,00 100.858,68 261,88% 38,64%Izvor 6. Donacije 451.165,72 328.990,00 328.990,00 242.752,35 53,81% 73,79%

 • 13

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  Izvor 6.1. Donacije proračuna 285.670,38 8.950,00 8.950,00 27.960,20 9,79% 312,40%Izvor 6.2. Donacije - PK 165.495,34 260.650,00 260.650,00 155.402,15 93,90% 59,62%Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija 59.390,00 59.390,00 59.390,00 0,00% 100,00%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

  76.382.353,35 5.718.150,00 5.718.150,00 4.505.527,17 5,90% 78,79%

  Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun 76.325.785,91 5.475.600,00 5.475.600,00 4.342.964,39 5,69% 79,31%

  Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 56.567,44 179.615,00 179.615,00 121.627,78 215,01% 67,72%

  Izvor 7.3. Višak prihoda 62.935,00 62.935,00 40.935,00 0,00% 65,04%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 32.118.133,04 30.053.000,00 30.053.000,00 29.464.442,25 91,74% 98,04%

  Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna 32.118.133,04 30.053.000,00 30.053.000,00 29.464.442,25 91,74% 98,04%

  Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018.Tekući plan

  2018.Izvršenje

  2018. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4SVEUKUPNI RASHODI 372.651.335,33 341.303.655,00 341.303.655,00 323.852.413,24 86,90% 94,89%01 Opće javne usluge 41.676.091,27 44.847.260,00 45.071.495,00 42.673.933,97 102,39% 94,68%011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

  41.200.673,02 44.521.750,00 44.745.985,00 42.461.818,60 103,06% 94,90%

  013 Opće usluge 97.021,18 200.000,00 200.000,00 91.015,34 93,81% 45,51%016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 378.397,07 125.510,00 125.510,00 121.100,03 32,00% 96,49%

  03 Javni red i sigurnost 11.512.242,19 11.814.765,00 11.823.740,00 11.782.686,77 102,35% 99,65%032 Usluge protupožarne zaštite 11.512.242,19 11.814.765,00 11.823.740,00 11.782.686,77 102,35% 99,65%

  04 Ekonomski poslovi 35.043.601,25 39.316.410,00 39.266.410,00 38.784.272,18 110,67% 98,77%041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

  5.662.847,88 8.860.410,00 8.810.410,00 8.560.482,90 151,17% 97,16%

  042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.429.677,49 906.000,00 906.000,00 709.309,91 49,61% 78,29%

  045 Promet 27.951.075,88 29.550.000,00 29.550.000,00 29.514.479,37 105,59% 99,88%05 Zaštita okoliša 5.534.573,48 9.501.000,00 9.501.000,00 6.583.850,73 118,96% 69,30%051 Gospodarenje otpadom 4.163.839,48 7.205.000,00 7.205.000,00 4.642.219,23 111,49% 64,43%052 Gospodarenje otpadnim vodama 299.994,70 500.000,00 500.000,00 499.298,35 166,44% 99,86%

  053 Smanjenje zagađivanja 131.928,97 170.000,00 170.000,00 144.040,48 109,18% 84,73%056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

  938.810,33 1.626.000,00 1.626.000,00 1.298.292,67 138,29% 79,85%

  06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 118.039.107,89 54.086.240,00 54.042.140,00 50.441.174,28 42,73% 93,34%

  062 Razvoj zajednice 8.746.585,44 9.672.800,00 9.628.700,00 8.299.506,31 94,89% 86,20%063 Opskrba vodom 75.770.031,52 933.000,00 933.000,00 967.292,03 1,28% 103,68%064 Ulična rasvjeta 6.190.414,86 7.000.000,00 7.000.000,00 7.122.457,61 115,06% 101,75%066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

  27.332.076,07 36.480.440,00 36.480.440,00 34.051.918,33 124,59% 93,34%

  07 Zdravstvo 915.810,56 730.000,00 709.600,00 709.584,00 77,48% 100,00%074 Službe javnog zdravstva 613.860,00 370.000,00 355.000,00 355.000,00 57,83% 100,00%

  076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

  301.950,56 360.000,00 354.600,00 354.584,00 117,43% 100,00%

  08 Rekreacija, kultura i religija 48.786.727,04 68.652.705,00 68.601.805,00 65.796.495,02 134,87% 95,91%

 • 14

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  081 Službe rekreacije i sporta 30.803.921,31 48.038.125,00 48.038.125,00 46.730.011,49 151,70% 97,28%

  082 Službe kulture 17.147.791,03 19.237.900,00 19.200.900,00 17.784.613,36 103,71% 92,62%083 Službe emitiranja i izdavanja 205.889,70 256.680,00 256.680,00 231.278,46 112,33% 90,10%

  084 Religijske i druge službe zajednice 629.125,00 620.000,00 606.100,00 606.100,00 96,34% 100,00%

  086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

  500.000,00 500.000,00 444.491,71 88,90%

  09 Obrazovanje 102.845.533,85 102.507.410,00 102.474.550,00 97.965.672,22 95,26% 95,60%091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 102.385.533,85 102.017.410,00 101.984.550,00 97.475.672,22 95,20% 95,58%

  092 Srednjoškolsko obrazovanje 460.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 106,52% 100,00%

  10 Socijalna zaštita 8.297.647,80 9.847.865,00 9.812.915,00 9.114.744,07 109,85% 92,89%101 Bolest i invaliditet 279.467,09 310.000,00 305.000,00 187.391,10 67,05% 61,44%104 Obitelj i djeca 1.877.554,67 2.037.865,00 2.037.865,00 1.903.521,05 101,38% 93,41%105 Nezaposlenost 16.250,00 20.000,00 20.000,00 16.250,00 100,00% 81,25%107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

  5.475.076,04 6.530.000,00 6.547.550,00 6.164.912,22 112,60% 94,16%

  109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

  649.300,00 950.000,00 902.500,00 842.669,70 129,78% 93,37%

  B. RAČUN FINANCIRANJARačun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2017Izvorni plan

  2018Tekući plan

  2018Izvršenje

  2018 Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/48 Primici od financijske imovine i zaduživanja 30.526.145,40 30.213.000,00 30.213.000,00 32.170.668,68 105,39% 106,48%

  81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 742.611,85 160.000,00 160.000,00 160.637,89 21,63% 100,40%

  816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

  742.611,85 160.000,00 160.000,00 160.378,92 21,60% 100,24%

  8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 742.611,85 160.378,92 21,60%

  817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 0,00 0,00 258,97

  8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 258,97

  83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 0,00 79.000,00

  832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

  0,00 0,00 79.000,00

  8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 79.000,00

  84 Primici od zaduživanja 29.783.533,55 30.053.000,00 30.053.000,00 31.931.030,79 107,21% 106,25%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  29.783.533,55 30.053.000,00 30.053.000,00 31.931.030,79 107,21% 106,25%

  8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 29.783.533,55 31.931.030,79 107,21%

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.326.259,68 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 186,77% 100,00%

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.326.259,68 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 186,77% 100,00%

 • 15

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  7.326.259,68 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 186,77% 100,00%

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

  7.326.259,68 13.683.402,52 186,77%

  Prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2017Izvršenje

  2018 Indeks

  1 2 3 4=3/28 Primici od financijske imovine i zaduživanja 30.526.145,40 32.170.668,68 105,39%81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 742.611,85 160.637,89 21,63%816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 742.611,85 160.378,92 21,60%

  8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 742.611,85 160.378,92 21,60%816420 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni 742.611,85 160.378,92 21,60%817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 258,978172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 258,97

  817220 Povrat udruženih sredstava sa Zagrebačkom županijom 2001 258,9783 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 79.000,00832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 79.000,00

  8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 79.000,00

  832120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije- primitak od prodaje udjela 79.000,00

  84 Primici od zaduživanja 29.783.533,55 31.931.030,79 107,21%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 29.783.533,55 31.931.030,79 107,21%

  8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 29.783.533,55 31.931.030,79 107,21%844322 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec

  29.783.533,55 12.473.701,61 41,88%

  844323 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - energetska obnova DV Ciciban, izgradnja gradskog bazena, rasvjete na gradskom stadionu, gradskog groblja Kušanec, spomen doma 153. brigade HV, objekt stara općina

  19.457.329,18

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.326.259,68 13.683.402,52 186,77%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.326.259,68 13.683.402,52 186,77%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 7.326.259,68 13.683.402,52 186,77%

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.326.259,68 13.683.402,52 186,77%

  5443200 Otpata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata: izgradnja športske dvorane i groblja Kušanec 2.603.402,52 2.603.402,52 100,00%

  5443201 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki 3.142.857,16 3.142.857,16 100,00%

  5443202 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja školske športske dvorane u N. Čiču 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00%

  5443203 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec

  6.357.142,84

 • 16

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  Račun financiranja prema izvorima financiranja

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018.Tekući plan

  2018. Izvršenje 2018. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4

  UKUPNI PRIMICI 30.526.145,40 30.213.000,00 30.213.000,00 32.170.668,68 105,39% 106,48%

  1. Opći prihodi i primici 742.611,85 160.000,00 160.000,00 239.637,89 32,27% 149,77%

  1.1. Opći prihodi i primici proračuna 742.611,85 160.000,00 160.000,00 239.637,89 32,27% 149,77%

  8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 29.783.533,55 30.053.000,00 30.053.000,00 31.931.030,79 107,21% 106,25%

  8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna

  29.783.533,55 30.053.000,00 30.053.000,00 31.931.030,79 107,21% 106,25%

  UKUPNI IZDACI 7.326.259,68 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 186,77% 100,00%

  1. Opći prihodi i primici 7.326.259,68 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 186,77% 100,00%

  1.1. Opći prihodi i primici proračuna 7.326.259,68 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 186,77% 100,00%

  Članak 2.

  POSEBNI DIO

  Izvršenje po organizacijskoj klasifikacijiBr. oznaka / Naziv Izvorni plan 2018.

  Tekući plan 2018.

  Izvršenje 2018.

  Indeks 4/3

  1 2 3 4 5 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 354.987.655,00 354.987.655,00 337.535.815,76 95.08%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.256.000,00 2.256.000,00 2.207.244,37 97.84%

  Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.256.000,00 2.256.000,00 2.207.244,37 97.84%

  Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.232.200,00 28.429.930,00 26.058.713,83 91.66%

  Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.232.200,00 28.429.930,00 26.058.713,83 91.66%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 8.230.300,00 8.230.300,00 7.835.642,23 95.2%Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 521.500,00 521.500,00 503.021,48 96.46%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 7.708.800,00 7.708.800,00 7.332.620,75 95.12%Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.065.000,00 21.980.000,00 21.842.780,69 99.38%Glava 00401 Upravni odjel za fi nancije 22.065.000,00 21.980.000,00 21.842.780,69 99.38%Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 112.645.290,00 112.645.290,00 109.919.598,95 97.58%

  Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 112.645.290,00 112.645.290,00 109.919.598,95 97.58%Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 9.885.500,00 9.885.500,00 6.542.704,20 66.18%

  Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša 9.885.500,00 9.885.500,00 6.542.704,20 66.18%Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 41.115.345,00 41.004.670,00 38.946.396,90 94.98%

  Glava 00701 Upravni odjel za društvene djelatnosti 1.266.000,00 1.238.700,00 1.227.011,29 99.06%Glava 00702 Kultura 19.494.580,00 19.457.580,00 18.015.891,82 92.59%Proračunski korisnik 24184 304 - GRADSKA KNJIŽNICA 3.691.100,00 3.691.100,00 3.543.363,94 96.0%Proračunski korisnik 24213 302 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 10.227.300,00 10.227.300,00 9.390.945,23 91.82%

  Proračunski korisnik 24221 303 - MUZEJ TUROPOLJA 1.915.180,00 1.915.180,00 1.704.418,80 89.0%Glava 00703 Socijalna skrb i zdravstvo 8.540.000,00 8.484.650,00 7.920.807,02 93.35%Glava 00704 Protupožarna zaštita 11.814.765,00 11.823.740,00 11.782.686,77 99.65%

 • 17

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  Proračunski korisnik 24192 502 - JVP 9.864.765,00 9.881.240,00 9.863.186,77 99.82%Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU 5.677.040,00 5.677.040,00 5.371.576,52 94.62%

  Glava 00801 Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU 5.677.040,00 5.677.040,00 5.371.576,52 94.62%

  Proračunski korisnik 48857 702 - RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA 875.465,00 875.465,00 807.115,11 92.19%

  Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 120.079.080,00 120.046.220,00 114.236.622,65 95.16%

  Glava 00901 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport 865.030,00 865.030,00 830.152,19 95.97%

  Glava 00902 Šport 14.448.775,00 14.448.775,00 13.317.277,19 92.17%Proračunski korisnik 24205 309 - USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM

  4.936.775,00 4.936.775,00 3.956.077,19 80.13%

  Glava 00903 Predškolski odgoj 69.805.990,00 69.771.155,00 68.030.434,25 97.51%Proračunski korisnik 24230 402 - DV VELIKA GORICA 15.378.775,00 15.378.775,00 15.038.004,14 97.78%Proračunski korisnik 24248 401 - DV CICIBAN 14.866.590,00 14.866.590,00 14.691.469,72 98.82%Proračunski korisnik 46542 601 - DV ŽIREK 16.686.225,00 16.686.225,00 16.513.179,89 98.96%Proračunski korisnik 46567 602 - DV LOJTRICA 12.252.400,00 12.252.400,00 12.126.661,35 98.97%Glava 00904 Školstvo 32.701.420,00 32.703.395,00 29.935.237,97 91.54%Proračunski korisnik 14314 410 - OŠ E. KVATRENIK 2.796.830,00 2.798.805,00 2.660.473,07 95.06%Proračunski korisnik 14322 406 - OŠ J. HABDELIĆ 1.842.315,00 1.842.315,00 1.536.635,61 83.41%Proračunski korisnik 14339 409 - OŠ. VUKOVINA 2.488.390,00 2.690.890,00 2.319.157,64 86.19%Proračunski korisnik 14347 407 - OŠ N. HRIBAR 3.909.045,00 3.909.045,00 3.788.580,89 96.92%Proračunski korisnik 14371 403 - OŠ E. KUMIČIĆ 4.025.720,00 4.025.720,00 3.806.987,85 94.57%Proračunski korisnik 14380 404 - UMJETNIČKA ŠKOLA F. LUČIĆ 1.572.420,00 1.572.420,00 1.356.772,16 86.29%

  Proračunski korisnik 14398 405 - OŠ V. MLAKA 2.258.830,00 2.258.830,00 1.970.813,10 87.25%Proračunski korisnik 21107 408 - OŠ ŠČITARJEVO 1.412.070,00 1.412.070,00 1.320.386,97 93.51%Proračunski korisnik 49333 701 - OŠ N. ČIČE 2.047.900,00 2.047.900,00 1.743.086,73 85.12%Glava 00905 Djeca i mladi 2.037.865,00 2.037.865,00 1.903.521,05 93.41%Proračunski korisnik 24256 411 - CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ 1.450.085,00 1.450.085,00 1.373.882,76 94.74%

  Glava 00906 Tehnička kultura 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100.0%Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 2.478.500,00 2.478.500,00 2.243.763,17 90.53%

  Glava 01001 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 2.478.500,00 2.478.500,00 2.243.763,17 90.53%Razdjel 011 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.785.400,00 1.816.205,00 1.803.354,22 99.29%Glava 01101 Služba gradskog vijeća 1.359.400,00 1.390.655,00 1.381.397,48 99.33%Glava 01102 Nacionalne manjine 426.000,00 425.550,00 421.956,74 99.16%Razdjel 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU 538.000,00 538.000,00 527.418,03 98.03%

  Glava 01201 Služba za unutarnju kontrolu i reviziju 538.000,00 538.000,00 527.418,03 98.03%

  Izvršenje po programskoj klasifikaciji

  Br. oznaka Naziv Izvorni plan 2018.Tekući plan

  2018.Izvršenje

  2018. Indeks

  1 2 3 4 5=4/3 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 354.987.655,00 354.987.655,00 337.535.815,76 95.08%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.256.000,00 2.256.000,00 2.207.244,37 97.84%

  Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.256.000,00 2.256.000,00 2.207.244,37 97.84%Program 1000 Javna uprava i administracija 2.256.000,00 2.256.000,00 2.207.244,37 97.84%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.156.000,00 2.156.000,00 2.116.229,03 98.16%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.662.000,00 1.662.000,00 1.623.760,84 97.7%311 Plaće (Bruto) 1.381.000,00 1.381.000,00 1.358.148,96 98.35%3111 Plaće za redovan rad 1.345.154,833113 Plaće za prekovremeni rad 12.994,13313 Doprinosi na plaće 260.000,00 260.000,00 256.115,88 98.51%

 • 18

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 230.802,123133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.313,76321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 9.160,00 45.8%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.160,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 336,00 33.6%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 336,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 494.000,00 494.000,00 492.468,19 99.69%311 Plaće (Bruto) 314.000,00 314.000,00 319.569,76 101.77%3111 Plaće za redovan rad 319.569,76323 Rashodi za usluge 180.000,00 180.000,00 172.898,43 96.05%3237 Intelektualne i osobne usluge 172.898,43Aktivnost A100002 Osnovna redovna djelatnost 100.000,00 100.000,00 91.015,34 91.02%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 100.000,00 100.000,00 91.015,34 91.02%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 91.015,34 91.02%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.015,34Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.232.200,00 28.429.930,00 26.058.713,83 91.66%Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.232.200,00 28.429.930,00 26.058.713,83 91.66%Program 1000 Javna uprava i administracija 7.136.800,00 7.050.510,00 7.035.364,28 99.79%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 6.131.400,00 6.046.610,00 6.031.809,54 99.76%Izvor 1. Opći prihodi i primici 6.119.400,00 6.034.610,00 6.020.771,83 99.77%311 Plaće (Bruto) 4.114.300,00 4.100.000,00 4.099.932,96 100.0%3111 Plaće za redovan rad 4.090.795,533113 Plaće za prekovremeni rad 9.137,43312 Ostali rashodi za zaposlene 1.200.000,00 1.165.700,00 1.165.647,66 100.0%3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.165.647,66313 Doprinosi na plaće 675.000,00 641.250,00 638.217,21 99.53%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 575.137,263133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 63.079,95321 Naknade troškova zaposlenima 100.000,00 95.000,00 89.742,99 94.47%3211 Službena putovanja 51.481,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.261,62322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 22.560,00 22.555,01 99.98%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.555,01324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.100,00 10.100,00 4.676,00 46.3%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.676,00Izvor 5. Pomoći 12.000,00 12.000,00 11.037,71 91.98%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 12.000,00 11.037,71 91.98%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.037,71Aktivnost A100003 Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno 1.005.400,00 1.003.900,00 1.003.554,74 99.97%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.005.400,00 1.003.900,00 1.003.554,74 99.97%311 Plaće (Bruto) 857.800,00 856.300,00 856.275,30 100.0%3111 Plaće za redovan rad 856.275,30313 Doprinosi na plaće 147.600,00 147.600,00 147.279,44 99.78%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 132.722,743133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.556,70Program 2001 Administracija i upravljanje gradske uprave 11.751.400,00 12.127.020,00 11.960.105,25 98.62%Aktivnost A200001 Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave 937.300,00 942.560,00 913.948,94 96.96%Izvor 1. Opći prihodi i primici 937.300,00 942.560,00 913.948,94 96.96%321 Naknade troškova zaposlenima 665.000,00 679.760,00 679.753,55 100.0%3211 Službena putovanja 13.313,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 661.508,553213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.750,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.182,00323 Rashodi za usluge 161.000,00 157.000,00 156.956,80 99.97%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 156.956,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 57.000,00 35.448,59 62.19%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 35.448,59372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.300,00 48.800,00 41.790,00 85.64%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 41.790,00

 • 19

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  Aktivnost A200002 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 7.910.000,00 8.399.110,00 8.392.859,40 99.93%Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.710.000,00 8.199.110,00 8.192.859,40 99.92%322 Rashodi za materijal i energiju 1.150.000,00 1.214.310,00 1.214.307,64 100.0%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 415.040,543223 Energija 724.481,823224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.371,503225 Sitni inventar i auto gume 57.787,183227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.626,60323 Rashodi za usluge 4.830.000,00 5.077.200,00 5.075.850,34 99.97%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 742.029,683232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 829.878,253233 Usluge promidžbe i informiranja 537.903,263234 Komunalne usluge 108.655,503235 Zakupnine i najamnine 859.402,893237 Intelektualne i osobne usluge 1.087.272,363238 Računalne usluge 530.131,273239 Ostale usluge 380.577,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.170.000,00 1.289.600,00 1.289.529,32 99.99%3292 Premije osiguranja 163.787,333293 Reprezentacija 662.321,543294 Čanarine i norme 259.882,933295 Pristojbe i naknade 64.046,733296 Troškovi sudskih postupaka 76.169,273299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.321,52343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 227,45 4.55%3433 Zatezne kamate 227,45383 Kazne, penali i naknade štete 555.000,00 613.000,00 612.944,65 99.99%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 612.944,65Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.0%383 Kazne, penali i naknade štete 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.0%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 200.000,00Aktivnost A200003 Sredstva proračunske zalihe 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A200004 Nabava nefinancijske imovine 380.000,00 370.500,00 370.455,03 99.99%Izvor 1. Opći prihodi i primici 380.000,00 370.500,00 370.455,03 99.99%422 Postrojenja i oprema 380.000,00 370.500,00 370.455,03 99.99%4221 Uredska oprema i namještaj 254.771,424222 Komunikacijska oprema 64.665,744223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.673,504225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.831,234227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 22.513,14Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije 2.280.000,00 2.172.500,00 2.143.509,45 98.67%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.280.000,00 2.172.500,00 2.143.509,45 98.67%323 Rashodi za usluge 2.050.000,00 1.947.500,00 1.942.884,45 99.76%3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.529.734,453235 Zakupnine i najamnine 291.700,003239 Ostale usluge 121.450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 95.000,00 70.625,00 74.34%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.625,00381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100.0%3811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00Aktivnost A200006 Sufinanciranje civilne zaštite 41.000,00 39.250,00 37.167,70 94.69%Izvor 1. Opći prihodi i primici 41.000,00 39.250,00 37.167,70 94.69%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 5.412,70 90.21%3293 Reprezentacija 509,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.903,20381 Tekuće donacije 35.000,00 33.250,00 31.755,00 95.5%

 • 20

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  3811 Tekuće donacije u novcu 31.755,00Aktivnost A200007 Izbori 103.100,00 103.100,00 102.164,73 99.09%Izvor 1. Opći prihodi i primici 103.100,00 103.100,00 102.164,73 99.09%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 460,00 46.0%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 460,00323 Rashodi za usluge 14.000,00 14.000,00 13.656,50 97.55%3239 Ostale usluge 13.656,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.100,00 88.100,00 88.048,23 99.94%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 88.048,23Program 2002 Upravljanje gradskom imovinom 9.344.000,00 9.252.400,00 7.063.244,30 76.34%Aktivnost A200001 Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 745.000,00 737.750,00 611.495,97 82.89%Izvor 1. Opći prihodi i primici 145.000,00 137.750,00 129.152,36 93.76%322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 114.000,00 111.831,88 98.1%3223 Energija 111.831,88323 Rashodi za usluge 25.000,00 23.750,00 17.320,48 72.93%3234 Komunalne usluge 17.320,48Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 600.000,00 600.000,00 482.343,61 80.39%323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 482.343,61 80.39%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 59.237,503234 Komunalne usluge 362.551,163235 Zakupnine i najamnine 3.600,003239 Ostale usluge 56.954,95Aktivnost A200003 Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom 1.289.000,00 1.247.650,00 837.702,23 67.14%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.289.000,00 1.247.650,00 837.702,23 67.14%323 Rashodi za usluge 780.000,00 764.100,00 764.057,84 99.99%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.296,753234 Komunalne usluge 701,843235 Zakupnine i najamnine 6.201,003237 Intelektualne i osobne usluge 696.233,253239 Ostale usluge 34.625,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 509.000,00 483.550,00 73.644,39 15.23%3296 Troškovi sudskih postupaka 60.191,733299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.452,66Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu 7.310.000,00 7.267.000,00 5.614.046,10 77.25%Izvor 1. Opći prihodi i primici 860.000,00 817.000,00 656.376,55 80.34%421 Građevinski objekti 805.000,00 764.750,00 640.029,33 83.69%4212 Poslovni objekti 505.750,674214 Ostali građevinski objekti 134.278,66422 Postrojenja i oprema 55.000,00 52.250,00 16.347,22 31.29%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16.347,22Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.000.000,00 3.000.000,00 2.520.235,06 84.01%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000.000,00 3.000.000,00 2.520.235,06 84.01%4111 Zemljište 2.520.235,06Izvor 6. Donacije 0,00 0,00 2.399,00 0.0%422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 2.399,00 0.0%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.399,00Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 3.450.000,00 3.450.000,00 2.435.035,49 70.58%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.450.000,00 2.450.000,00 2.435.035,49 99.39%4111 Zemljište 2.435.035,49421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0.0%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 8.230.300,00 8.230.300,00 7.835.642,23 95.2%Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 521.500,00 521.500,00 503.021,48 96.46%Program 1000 Javna uprava i administracija 521.500,00 521.500,00 503.021,48 96.46%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 521.500,00 521.500,00 503.021,48 96.46%Izvor 1. Opći prihodi i primici 521.500,00 521.500,00 503.021,48 96.46%311 Plaće (Bruto) 440.000,00 440.000,00 429.199,09 97.55%3111 Plaće za redovan rad 429.199,09313 Doprinosi na plaće 80.000,00 80.000,00 73.822,39 92.28%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 66.526,00

 • 21

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.296,39321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 0,00 0.0%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 7.708.800,00 7.708.800,00 7.332.620,75 95.12%Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 7.678.800,00 7.678.800,00 7.307.819,04 95.17%Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.730.000,00 1.730.000,00 1.620.285,73 93.66%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.730.000,00 1.730.000,00 1.620.285,73 93.66%322 Rashodi za materijal i energiju 1.150.000,00 1.150.000,00 1.123.514,22 97.7%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.623,873222 Materijal i sirovine 82.702,623223 Energija 970.609,473224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 47.653,263225 Sitni inventar i auto gume 6.925,00323 Rashodi za usluge 210.000,00 210.000,00 193.140,76 91.97%3234 Komunalne usluge 192.990,763239 Ostale usluge 150,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.000,00 370.000,00 303.630,75 82.06%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 78.818,773293 Reprezentacija 208.367,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.444,31Aktivnost A300002 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec 198.800,00 198.800,00 56.093,69 28.22%Izvor 5. Pomoći 198.800,00 198.800,00 56.093,69 28.22%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0.0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 26.093,69 28.99%3293 Reprezentacija 3.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.093,69381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100.0%3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00422 Postrojenja i oprema 58.800,00 58.800,00 0,00 0.0%Aktivnost A300003 Male komunalne akcije 5.750.000,00 5.750.000,00 5.631.439,62 97.94%Izvor 1. Opći prihodi i primici 5.750.000,00 5.750.000,00 5.631.439,62 97.94%323 Rashodi za usluge 2.450.000,00 2.425.350,00 2.321.071,79 95.7%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.053.386,053234 Komunalne usluge 43.774,783235 Zakupnine i najamnine 74.300,003237 Intelektualne i osobne usluge 86.577,653239 Ostale usluge 63.033,31372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 600.950,00 600.950,00 100.0%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 600.950,00421 Građevinski objekti 2.200.000,00 2.223.700,00 2.223.698,23 100.0%4212 Poslovni objekti 293.702,204214 Ostali građevinski objekti 1.929.996,03422 Postrojenja i oprema 500.000,00 500.000,00 485.719,60 97.14%4221 Uredska oprema i namještaj 197.221,024222 Komunikacijska oprema 7.617,704223 Oprema za održavanje i zaštitu 111.218,754227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 169.662,13Korisnik 900 Jedinice mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 24.801,71 82.67%Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 24.801,71 82.67%Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 30.000,00 30.000,00 24.801,71 82.67%Izvor 1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 24.801,71 82.67%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 4.801,86 48.02%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93,873223 Energija 4.707,99323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 19.999,85 100.0%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.930,893234 Komunalne usluge 5.068,96Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.065.000,00 21.980.000,00 21.842.780,69 99.38%Glava 00401 Upravni odjel za financije 22.065.000,00 21.980.000,00 21.842.780,69 99.38%Program 1000 Javna uprava i administracija 1.870.000,00 1.870.000,00 1.856.019,35 99.25%

 • 22

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.870.000,00 1.870.000,00 1.856.019,35 99.25%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.870.000,00 1.870.000,00 1.856.019,35 99.25%311 Plaće (Bruto) 1.606.000,00 1.606.000,00 1.598.380,93 99.53%3111 Plaće za redovan rad 1.561.359,413113 Plaće za prekovremeni rad 37.021,52313 Doprinosi na plaće 240.000,00 240.000,00 238.070,42 99.2%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 214.540,143133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 23.530,28321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 18.000,00 15.510,00 86.17%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.430,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 80,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 4.058,00 67.63%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.058,00Program 4001 Financijski i fiskalni poslovi 20.195.000,00 20.110.000,00 19.986.761,34 99.39%Aktivnost A400001 Otplata kredita 15.169.000,00 15.134.000,00 15.133.394,10 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 15.169.000,00 15.134.000,00 15.133.394,10 100.0%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.485.000,00 1.450.000,00 1.449.991,58 100.0%

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 1.449.991,58

  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 13.684.000,00 13.684.000,00 13.683.402,52 100.0%

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 13.683.402,52

  Aktivnost A400002 Stručni poslovi utvrđivanje i naplate gradskih prihoda 4.490.000,00 4.440.000,00 4.439.672,00 99.99%Izvor 1. Opći prihodi i primici 4.490.000,00 4.440.000,00 4.439.672,00 99.99%323 Rashodi za usluge 4.490.000,00 4.440.000,00 4.439.672,00 99.99%3239 Ostale usluge 4.439.672,00Aktivnost A400003 Financijski rashodi 212.000,00 212.000,00 92.110,84 43.45%Izvor 1. Opći prihodi i primici 212.000,00 212.000,00 92.110,84 43.45%343 Ostali financijski rashodi 212.000,00 212.000,00 92.110,84 43.45%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 89.840,723432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 685,243433 Zatezne kamate 12,733434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.572,15Aktivnost A400004 Održavanje sustava gradske riznice 324.000,00 324.000,00 321.584,40 99.25%Izvor 1. Opći prihodi i primici 324.000,00 324.000,00 321.584,40 99.25%323 Rashodi za usluge 324.000,00 324.000,00 321.584,40 99.25%3238 Računalne usluge 321.584,40Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 112.645.290,00 112.645.290,00 109.919.598,95 97.58%Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 112.645.290,00 112.645.290,00 109.919.598,95 97.58%Program 1000 Javna uprava i administracija 3.812.500,00 3.812.500,00 3.730.974,98 97.86%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.812.500,00 3.812.500,00 3.730.974,98 97.86%Izvor 1. Opći prihodi i primici 3.439.000,00 3.439.000,00 3.409.974,98 99.16%311 Plaće (Bruto) 2.861.000,00 2.861.000,00 2.857.337,29 99.87%3111 Plaće za redovan rad 2.855.950,373113 Plaće za prekovremeni rad 1.386,92313 Doprinosi na plaće 553.000,00 553.000,00 546.674,69 98.86%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 493.880,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 52.794,62321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 5.963,00 29.82%3211 Službena putovanja 1.823,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.080,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.060,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 373.500,00 373.500,00 321.000,00 85.94%311 Plaće (Bruto) 373.500,00 373.500,00 321.000,00 85.94%3111 Plaće za redovan rad 321.000,00Program 5101 Javna rasvjeta 7.000.000,00 7.000.000,00 7.122.457,61 101.75%Aktivnost A510101 Javna rasvjeta potrošnja 3.100.000,00 3.100.000,00 3.169.833,52 102.25%

 • 23

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 5/2019.

  13. lipnja 2019.

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 800.000,00 800.000,00 788.872,16 98.61%322 Rashodi za materijal i energiju 800.000,00 800.000,00 788.872,16 98.61%3223 Energija 788.872,16Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.300.000,00 2.300.000,00 2.380.961,36 103.52%322 Rashodi za materijal i energiju 2.300.000,00 2.300.000,00 2.380.961,36 103.52%3223 Energija 2.380.961,36Aktivnost A510102 Javna rasvjeta - mrežarina 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00 429.605,72 85.92%322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 500.000,00 429.605,72 85.92%3223 Energija 429.605,72Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 1.400.000,00 1.400.000,00 1.470.394,28 105.03%322 Rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 1.400.000,00 1.470.394,28 105.03%3223 Energija 1.470.394,28Aktivnost A510103 Javna rasvjeta - redovno održavanje 1.400.000,00 1.400.000,00 1.452.624,17 103.76%Izvor 1. Opći prihodi i primici 400.000,00 400.000,00 372.720,03 93.18%323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 372.720,03 93.18%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 372.720,03Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 1.000.000,00 1.000.000,00 1.079.904,14 107.99%323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 1.079.904,14 107.99%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.079.904,14Aktivnost A510104 Javna rasvjeta - pojačano održavanje 600.000,00 600.000,00 599.999,92 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 600.000,00 600.000,00 599.999,92 100.0%322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.0%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 100.000,00323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 499.999,92 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 499.999,92Program 5102 Održavanje nerazvrstanih cesta 20.400.000,00 20.400.000,00 20.399.990,46 100.0%Aktivnost A510201 Redovno održavanje 20.000.000,00 20.000.000,00 19.999.990,46 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.900.000,00 1.900.000,00 1.795.283,64 94.49%323 Rashodi za usluge 1.900.000,00 1.900.000,00 1.795.283,64 94.49%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.795.283,64Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 18.100.000,00 18.100.000,00 18.204.706,82 100.58%323 Rashodi za usluge 18.100.000,00 18.100.000,00 18.204.706,82 100.58%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.204.706,82Kapitalni projekt K510203 Nabava opreme 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100.0%386 Kapitalne pomoći 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100.0%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00

  Program 5103 Održavanje javnih (zelenih) površina 13.800.000,00 13.800.000,00 13.799.948,37 100.0%Aktivnost A510301 Održavanje javnih zelenih i ostalih površina 9.000.000,00 9.000.000,00 8.999.974,93 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 100.0%323 Rashodi za usluge 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.600.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 6.400.000,00 6.400.000,00 6.399.974,93 100.0%323 Rashodi za usluge 6.400.000,00 6.400.000,00 6.399.974,93 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.399.974,93Aktivnost A510302 Čišćenje javnih površina 4.800.000,00 4.800.000,00 4.799.973,44 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100.0%323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.300.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.500.000,00 3.500.000,00 3.499.973,44 100.0%323 Rashodi za usluge 3.500.000,00 3.500.000,00 3.499.973,44 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.499.973,44Program 5104 Odvodnja oborin