of 273/273
18 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Grada Velike Gorice za 2013. godinu ................ 6 19. ODLUKA o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2013. godinu .................................... 72 20. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine ................................................................................................ 73 21. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2014. GODINU .................... 73 22. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VELIKA GORICA ZA 2014............................................128 23. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE U 2014. GODINI .................................................................. 134 24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009. - 2013. godine za 2013. godinu ................... 134 25. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 135 26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Ciciban” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu................................................................................ 135 27. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Lojtrica” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu ............................................................................... 135 28. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Velika Gorica” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu ................................................ 135 29. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Žirek” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu ............................................................................... 136 30. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu .................................................................................................... 136 31. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Turopolja za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu .................................................................................................... 136 32. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 136 33. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 137 34. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu .................................... 137 35. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 137 36. ODLUKA o autotaksi prijevozu ................................................................................................................ 137 37. ODLUKA o nerazvrstanim cestama .......................................................................................................... 142 38. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice .................................................................... 149 Godina XX. • Broj 4 • 25. SRPANJ 2014. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA Sadržaj

SLUŽBENI GLASNIK - gorica.hr · Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014. 25. srpanj 2014. 39. ZAKLJUČAK o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - gorica.hr · Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014....

 • 18 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Grada Velike Gorice za 2013. godinu ................ 619. ODLUKA o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2013. godinu .................................... 7220. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine ................................................................................................ 7321. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2014. GODINU .................... 7322. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

  INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VELIKA GORICA ZA 2014............................................12823. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE U 2014. GODINI .................................................................. 13424. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009. - 2013. godine za 2013. godinu ................... 13425. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 13526. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Ciciban” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu ................................................................................ 13527. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Lojtrica” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu ............................................................................... 13528. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Velika Gorica” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu ................................................ 13529. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Žirek” za pedagošku godinu 2012./2013. i Financijskog izvješća za 2013. godinu ............................................................................... 13630. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu .................................................................................................... 13631. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Turopolja za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu .................................................................................................... 13632. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 13633. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 13734. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu .................................... 13735. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu ......................................................................... 13736. ODLUKA o autotaksi prijevozu ................................................................................................................ 13737. ODLUKA o nerazvrstanim cestama .......................................................................................................... 14238. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice .................................................................... 149

  G o d i n a XX . • B r o j 4 • 25. SRPANJ 2014.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  Sadržaj

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  39. ZAKLJUČAK o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje sudske nagodbe u predmetu tužitelja Damira Galjufa, vl. Obrta AUTO-ŠLEP DAMIR i tuženika Grad Velika Gorica koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2248/2012 ............ 15040. ZAKLJUČAK o potvrđivanju Sporazuma o sufinanciranju dovršenja izgradnje zgrade osnovne škole i izgradnje sportske dvorane uz osnovnu školu u Novom Čiču ......................................... 15041. ZAKLJUČAK o potvrđivanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane u Novom Čiču............................................................................................................................................ 15142. ZAKLJUČAK o odobrenju izvršavanja Sporazuma o sufinanciranju uređenja pomoćnog nogometnog igrališta ............................................................................................................... 15143. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Velike Gorice za 2013. godinu ........................................................................................................ 15144. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Velike Gorice od 2014. – 2016. godine ..................................................................................................... 15145. PLAN evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području

  Grada Velike Gorice ..................................................................................................................................15346. ODLUKA o preimenovanju ulice u gradskoj četvrti Stari grad u naselju Velika Gorica .......................... 156

  223. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Radne skupine za procjenu knjigovodstvene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice ............................................................................................ 157224. ZAKLJUČAK o objavljivanju Natječaja za dodjelu potpora obrtnicima za 2014. godinu .................... 157225. ZAKLJUČAK o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade Amiru Huskanovića ............................ 157226. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Slobodanu i Sabini Jorgić iz Velike Gorice, Trg Maršala Tita 10 za dugovanje po osnovi otkupa stana ....................................................................... 158227. ZAKLJUČAK o pripremi projektnog prijedloga za izgradnju područnog dječjeg vrtića u Ulici kralja Petra Svačića 12 i imenovanju projektnog tima .................................................................. 158228. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Velika Gorica dodjeljuje stipendije za školsku godinu 2014/2015, te broj i iznos stipendije .......................................... 159229. ZAKLJUČAK o sufinanciranju dijela troškova organiziranja nastupa na 16. Sajmu vjenčanja u Areni Zagreb ......................................................................................................... 159230. ZAKLJUČAK o potpisivanju ugovora o korištenju sredstava Zagrebačke županije za organizaciju manifestacije „Dani europske baštine u Velikoj Gorici“ .................................................. 160231. ZAKLJUČAKo prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Lukavec ................... 160232 ZAKLJUČAK o sklapanju sporazuma s Gradskim stambenim gospodarstvom Velika Gorica d.o.o. o sufinanciranju provedbe Projekta provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja stambenih zgrada na području naselja Velika Gorica .......................................................... 160233. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime komunalnog doprinosa sa Robertom Šumigom iz Velike Gorice, Zagrebačka 140 ........................................................................ 161234. ZAKLJUČAK o plaćanju rashoda uslijed elementarne nepogode ............................................................ 161235. ZAKLJUČAK o privremenom korištenju nekretnina za postavljanje plakata bez naknade ..................... 161236. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o pokroviteljstvu humanitarne nogometne utakmice HNK Gorica i Humanih zvijezda Hrvatske ............................................................................................... 162237. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja Barice Smrekar iz Velike Gorice, Matice hrvatske 7 .............................................................................................................. 162238. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja Gordana Bedenic iz Velike Gorice, Kneza Domagoja 35 ...................................................................................................... 162239. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja s DV Čarobna šuma ................................................................................................................................... 163240. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu za proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Velika Gorica ...................................................................................................... 163241. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu za proračunskog korisnika Gradsku knjižnicu Velika Gorica ............................................................................................... 163

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

 • 325. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  242. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu za proračunskog korisnika Muzej Turopolja ........................................................................................................................ 164243. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Gradskoj četvrti Pleso ................................................................... 164244. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Vukovina ...................164245. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja s Dječjim vrtićem Mali istraživač .............................................................................................................. 165246. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći obitelji Strgar ................................................................................. 165247. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Centru za kvalitetu života- Forum 50+ za realizaciju programa Besplatne instrukcije iz matematike ................................................................... 165248. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Sportskom društvu Dubranec ............................................. 166249. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Vladimir Nazor ............ 166250. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Braća Radić .............. 166251. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu i financijskoj potpori za organiziranje 12. Proljetnog sajma ............... 167252. ZAKLJUČAK o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu VG Poduzetnički centar d.o.o. ................................................................................................................... 167253 ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Slavi Olovac iz Turopolja, Maršala Tita 3 za dugovanje po osnovi otkupa stana ........................................................................................................ 167254 ZAKLJUČAK o privremenom korištenju javnih površina odnosno predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada Velike Gorice za obavljanje izbornih radnji, odnosno zaizbornu promidžbu, u svrhu izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, na izborima 2014. godine ............ 168255. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za subvencioniranje nabave voćnih sadnica i sadnica jagoda u 2014. godini ................................................................................................................ 168256. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Umjetničke škole Franje Lučića o uvjetima plaćanja participacije roditelja/skrbnika učenika škole i troškovima obrazovanja drugog programa za školsku godinu 2014./2015. ................................................................. 168257. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica u 2014. godini ............................................................................................................. 169258. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja s DV Cica Maca ......................................................................................................................................... 169259. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za subvencioniranje uzgoja cvijeća ............................................ 169260. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe s Republikom Hrvatskom za k. č. br. 3925 k.o. Lukavec ............. 169261. ZAKLJUČAK o raspisivanju subvencioniranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje u 2014. godini ............................................................................................................... 170262. ZAKLJUČAK o 2. izmjenama i dopunama Plana prijma u službu za 2014. ..........................................170263. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža u 2014. godini ...........................................................................................................................................171264. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za subvencioniranje ekološke proizvodnje u 2014. godini ............. 171265. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za dodjelu sredstava za subvencioniranje plastenika i viših i visokih tunela u 2014. godini ....................................................................................................... 171266. ZAKLJUČAK o plaćanju rashoda uslijed pomoći poplavljenim područjima Republike Hrvatske u svibnju 2014. godine. ............................................................................................. 172267. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Ribnica .................... 172268. ZAKLJUČAK o otpisu ukupnog potraživanja za dugovanje iza pok. Roka Rendulića, Velika Mlaka, Sv.Barbare 39, na ime troškova priključka na infrastrukturu za opskrbu plinom .............. 172269. ZAKLJUČAK o otpisu ukupnog potraživanja za dugovanje iza pok. Roka Rendulića, Velika Mlaka, Sv.Barbare 39, na ime naknade za priključenje na infrastrukturu za opskrbu plinom ............ 173270. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima sa područja Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 173271. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu i financijskoj potpori za organiziranje Sajma kriznog upravljanja, civilne zaštite, prevencije od požara, zaštitne opreme i prateće industrije „Protecta“ ............................. 173272. ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova suorganizacije simpozija „Aspher 2014“ ................................ 174273. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Sportskom društvu Dubranec ............................................. 174274. ZAKLJUČAKo sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime naknade za korištenje javne površine za postavljanje otvorene terase sa Milenom Pavić iz Dubranca, Cerovski vrh 28 .................................................................................................................... 174

 • 4

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  275. ZAKLJUČAK o dodjeli potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji po zahtjevima zaprimljenim od 24.03. do 30.05.2014. godine ......................................................................................... 175276. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma broj 15-04-1-14 sa Zagrebačkom županijom o izgradnji školske dvorane u Novom Čiču ............................................................................................. 175277. ZAKLJUČAK o financiranju Dana maturanata ........................................................................................ 176278. ZAKLJUČAK o donaciji radnih vatrogasnih uniformi ............................................................................. 176279. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Bukevski ........... 176280. ZAKLJUČAK o dodijeli financijske pomoći za obnovu crkve i dvora Župe sv. Antuna Padovanskog u Bučici .................................................................................................... 177281. ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova vatrogasne vježbe dobrovoljnih vatrogasnih društava Općine Orle ............................................................................................................. 177282. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Gradići .................... 177283. ZAKLJUČAK o imenovanju članova Projektnog tima za pripremu projekta Velika Gorica sufinanciranog sredstvima EU ............................................................................................ 177284. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada Udruge uzgajivača konja Hrvatski posavac Turopolje ............. 178285. ZAKLJUČAK o subvencioniranju očuvanja pasmine turopoljskih svinja ............................................... 178286. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za stočarstvo u 2014. godini ...................................................................................................................... 179287. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu u 2014. godini ..................................... 179288. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2014. godini ................................ 179289. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime komunalnog doprinosa sa Ervinom Kolarcem iz Velike Gorice, Malogorička 36/a ................................ 180290. ZAKLJUČAK o otkupu donacijskih kupona za humanitarni koncert „Srcu reci, pomozi djeci“ ............. 180291. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste obrtnika za dodjelu potpora za 2014. godinu .................................... 180292. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva organizacije međunarodne izložbe pasa ............................ 182293. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti u postupku ishođenja lokacijske dozvole na k.č.br. 152/1 u k.o. Kosnica ................................................................................................................. 182294. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Pleso ......................... 182295. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Ogulinec .................. 183296. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi s uporabom Automatske mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka Velika Gorica ..................................................... 183297. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske potpore za rad mobilnog informativnog centra obnovljivih izvora energije udruge Zelena akcija Mičevec (ZAM) .......................................................... 183298. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske potpore udruzi Zelena mreža aktivističkih grupa (Z.M.A.G.) za potrebe sudjelovanja u obilježavanju Dana održive energije u Velikoj Gorici ................. 184299. ZAKLJUČAK o financiranju programa „Škole plivanja“ za učenike 3. razreda .................................... 184300. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja Slave Olovac iz Turopolja, Maršala Tita 3...................................................................................................................... 184301. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Rakitovec ................ 185302. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva 14. Međunarodnog festivala folklora u Velikoj Gorici ............. 185303. ZAKLJUČAK o rasporedu sredstava za troškove organizacije manifestacije Dani europske baštine u Velikoj Gorici .................................................................................................... 185304. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći 9. Međunarodne smotre folklora „Ivanje u Novom Čiču“ ............................................................................................................................. 186305. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja s DV Čarobna šuma ..................................................................................................................................... 186306. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja s DV Čarobna šuma ..................................................................................................................................... 186307. ZAKLJUČAK o isplati regresa za godišnji odmor .................................................................................. 186308. ZAKLJUČAK o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ............................... 187309. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Šćitarjevo ................ 187310. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o plaćanju rashoda uslijed pomoći poplavljenim područjima Republike Hrvatske u svibnju 2014. godine. ............................................................................................. 187311. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Šiljakovina ............. 188312. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima sa područja Grada Velike Gorice ........... 188

 • 525. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  313. ZAKLJUČAK o odgodi plaćanja dugovanja na ime komunalnog doprinosa Ivici Halugi iz Mičevca, Stjepana Radića 61 ............................................................................................ 188314. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Župe i Mjesnih odbora Novo Čiče, Ribnica, Donje Podotočje Jagodno, Lazina i Čička Poljana ................................................. 189315. ZAKLJUČAK o dodjeli potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji po zahtjevima zaprimljenim od 01.06. do 30.06.2014. godine. ........................................................................................ 189316. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi s uporabom Automatske mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka Velika Gorica ..................................................... 189317. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1. svibnja do 31. svibnja 2014. godine ...................................................................................................... 190318. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Kobilić .................... 190319. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Mjesnom odboru Mraclin .............................................................. 190320. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Društvu distrofičara Zagreb .......................................................... 191321. ZAKLJUČAK o rasporedu sredstava za troškove Dječjeg tjedna Grada Velike Gorice i plaćanju kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ .................................. 191322. PRAVILNIK o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika upravnih tijela Grada Velike Gorice .......................................................................................................... 192323. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza .................................. 195324. PLAN o izmjeni Plana rasporeda sredstava za financiranje javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2014. godini ......................................................................... 195325. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2014. godini ............................................................. 196326. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći za provedbu projekta „Napredujmo zajedno“ .................... 196327. ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta ..................................................................................................................... 197328. ZAKLJUČAK o određivanju iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju u inkluzivnim uvjetima ................ 197329. ZAKLJUČAK o objavi prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti ....................................................................... 197330. ZAKLJUČAK o zaključivanju IV. Aneksa Ugovora o obavljanju poslova koji se odnose na podmirenje troškova stanovanja ........................................................................................................... 198331. ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Velike Gorice za 2013. godinu 198332. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Velika Mlaka ........... 201333. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Markuševec ............ 201334. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 201335. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o preimenovanju ulice u gradskoj četvrti Stari grad u naselju Velika Gorica ............................................................................................................. 202336. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima sa područja Grada Velike Gorice ........... 202337. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja s DV Sv. Anđela Merici ............................................................................................................................ 202338. PRAVILNIK o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija......................................................................... 202339. KRITERIJI za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć .......................................................... 205340. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada udruge „Prijatelji životinja Velika Gorica“ ............................... 206341. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanim cestama u k. o. Kuče, br: 08/2014. .......................................................................................................................... 206342. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske potpore VIS-u JANE za odlazak na Međunarodni festival zborskog pjevanja 8th WORLD CHOIR GAMES 2014 ......................................... 207343. PRAVILNIK za provedbu Projekta sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Velike Gorice .............................................................................................................. 207 POSLOVNIK Savjeta mladih Grada Velike Gorice .................................................................................. 217

  TRGOVAČKO DRUŠTVO VG VODOOPSKRBA D.O.O. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA .......................................................... 220

 • 6

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  18.

  Na temelju članka 108 i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/2013), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 8. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2014. godine, donijelo je

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2013. GODINU

  Članak 1.

  I. OPĆI DIO

  Izvršenje2012.

  Izvorni plan2013.

  Tekući plan2013.

  Izvršenje2013.

  Indeks%

  Indeks%

  1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/2

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Prihodi poslovanja 233.652.650,89 258.075.365,00 258.075.365,00 261.738.252,05 101,42 112,02

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.370.612,55 12.701.280,00 12.701.280,00 12.454.555,94 98,06 908,69

  Rashodi poslovanja 197.603.984,93 232.450.821,17 232.511.621,17 223.644.215,77 96,19 113,18

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.612.695,66 42.649.177,00 42.588.377,00 31.830.223,11 74,74 91,96

  RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 2.806.482,85 -4.323.353,17 -4.323.353,17 18.718.369,11

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA

  Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.230.627,82 1.340.000,00 1.340.000,00 298.619,08 22,29 1,64

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.540.000,00 6.495.000,00 6.495.000,00 6.443.146,49 99,20 418,39

  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 16.690.627,82 -5.155.000,00 -5.155.000,00 -6.144.527,41

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -10.018.857,50 9.478.353,17 9.478.353,17 9.478.353,17

  VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 9.478.353,17 22.052.194,87

 • 725. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  II . OPĆI DIO

  Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja ostvareni su u 2013. godini kako slijedi:

  Račun Opis Izvršenje 2012. Izvorni plan 2013.Tekući plan

  2013. Izvršenje 2013.Indeks

  % Indeks%

  1 2. 3. 4. 5. 6=5/4 7=5/2

  A RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 233.652.650,89 258.075.365,00 258.075.365,00 261.738.252,05 101,42 112,0261 Prihodi od poreza 152.991.050,00 162.156.980,00 162.156.980,00 158.550.597,12 97,78 103,63611 Porez i prirez na dohodak 146.271.359,52 153.932.980,00 153.932.980,00 149.660.701,99 97,22 102,32

  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 138.060.309,80 139.311.234,95 100,91

  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 8.775.137,52 9.808.351,71 111,77

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 1.570.639,16 1.767.215,81 112,52

  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.677.105,65 2.689.150,85 160,34

  6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

  4.716,75 95.361,27 2.021,76

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -3.816.549,36 -4.010.612,60 105,08

  613 Porezi na imovinu 4.797.829,10 6.024.000,00 6.024.000,00 6.620.007,81 109,89 137,98

  6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

  168.879,47 168.246,67 99,63

  6134 Povremeni porezi na imovinu 4.628.949,63 6.451.761,14 139,38614 Porezi na robu i usluge 1.921.861,38 2.200.000,00 2.200.000,00 2.269.887,32 103,18 118,116142 Porez na promet 891.181,38 1.269.605,10 142,46

  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.030.680,00 1.000.282,22 97,05

  63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

  21.102.835,40 28.178.606,00 28.178.606,00 25.816.763,92 91,62 122,34

  633 Pomoći iz proračuna 11.837.286,95 10.730.446,00 10.730.446,00 9.319.088,38 86,85 78,736331 Tekuće pomoći iz proračuna 9.483.553,44 5.614.023,12 59,206332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.331.893,35 3.612.308,43 154,91

  6333Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

  21.840,16 92.756,83 424,71

  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 8.701.718,45 92,57

  6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

  0,00 8.701.718,45

  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 9.265.548,45 8.048.160,00 8.048.160,00 7.795.957,09 96,87 84,14

  6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 7.307.256,45 5.885.560,09 80,54

  6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.958.292,00 1.910.397,00 97,55

  64 Prihodi od imovine 12.283.185,86 9.111.030,00 9.111.030,00 8.366.756,80 91,83 68,12

  641 Prihodi od financijske imovine 552.262,98 484.030,00 484.030,00 602.765,94 124,53 109,14

  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 276.103,52 269.552,04 97,63

  6414 Prihodi od zateznih kamata 248.230,66 309.301,64 124,606416 Prihodi od dividendi 25.558,80 21.523,20 84,21

 • 8

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  6417

  Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop

  2.370,00 2.389,06 100,80

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 11.723.343,37 8.547.000,00 8.547.000,00 7.710.755,10 90,22 65,77

  6421 Naknade za koncesije 309.463,42 369.302,30 119,34

  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.853.837,87 2.886.691,61 101,15

  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 2.782.836,55 2.361.141,25 84,85

  6424 Naknade za ceste 5.600.000,00 0,00 0,00

  6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 177.205,53 2.093.619,94 1.181,46

  643 Prihodi od kamata na dane zajmove 7.579,51 80.000,00 80.000,00 53.235,76 66,54 702,36

  6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

  7.579,51 53.235,76 702,36

  65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  43.560.785,31 55.349.269,00 55.349.269,00 65.907.715,96 119,08 151,30

  651 Upravne i administrativne pristojbe 866.972,71 1.010.000,00 1.010.000,00 999.965,40 99,01 115,34

  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 335.172,90 191.222,30 57,05

  6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 513.811,88 790.005,58 153,75

  6514 Ostale pristojbe i naknade 17.987,93 18.737,52 104,17

  652 Prihodi po posebnim propisima 19.303.262,39 20.880.319,00 20.880.319,00 20.181.653,77 96,65 104,55

  6521 Prihodi državne uprave 8.858,20 5.215,22 58,876522 Prihodi vodnog gospodarstva 108.072,03 165.009,93 152,696524 Doprinosi za šume 539.063,54 448.940,11 83,286526 Ostali nespomenuti prihodi 18.647.268,62 19.562.488,51 104,91

  653 Komunalni doprinosi i naknade 23.390.550,21 33.458.950,00 33.458.950,00 44.726.096,79 133,67 191,21

  6531 Komunalni doprinosi 7.036.033,25 29.206.729,16 415,106532 Komunalne naknade 15.880.950,30 15.188.131,19 95,646533 Naknade za priključak 473.566,66 331.236,44 69,95

  66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

  3.348.490,39 3.093.680,00 3.093.680,00 2.937.173,90 94,94 87,72

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.450.077,19 2.797.250,00 2.797.250,00 2.729.736,39 97,59 111,41

  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.677,00 1.975,00 117,77

  6615 Prihodi od pruženih usluga 2.448.400,19 2.727.761,39 111,41

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 898.413,20 296.430,00 296.430,00 207.437,51 69,98 23,09

  6631 Tekuće donacije 89.847,86 178.231,94 198,376632 Kapitalne donacije 808.565,34 29.205,57 3,61

  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 366.303,93 185.800,00 185.800,00 159.244,35 85,71 43,47

  681 Kazne i upravne mjere 60.362,00 70.000,00 70.000,00 58.254,27 83,22 96,516819 Ostale kazne 60.362,00 58.254,27 96,51683 Ostali prihodi 305.941,93 115.800,00 115.800,00 100.990,08 87,21 33,016831 Ostali prihodi 305.941,93 100.990,08 33,01

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.370.612,55 12.701.280,00 12.701.280,00 12.454.555,94 98,06 908,69

 • 925. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

  227.119,28 11.276.250,00 11.276.250,00 11.182.802,31 99,17 4.923,76

  711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

  227.119,28 11.276.250,00 11.276.250,00 11.182.802,31 99,17 4.923,76

  7111 Zemljište 227.119,28 11.182.802,31 4.923,76

  72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

  1.143.493,27 1.425.030,00 1.425.030,00 1.271.753,63 89,24 111,22

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.134.613,27 1.419.530,00 1.419.530,00 1.269.753,63 89,45 111,91

  7211 Stambeni objekti 1.130.233,27 1.265.777,63 111,997214 Ostali građevinski objekti 4.380,00 3.976,00 90,78

  722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 8.880,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

  7221 Uredska oprema i namještaj 8.880,00 0,00

  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 3.500,00 3.500,00 2.000,00 57,14

  7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 2.000,00

  3 Rashodi poslovanja 197.603.984,93 232.450.821,17 232.511.621,17 223.644.215,77 96,19 113,1831 Rashodi za zaposlene 67.715.068,27 75.091.086,17 74.451.236,17 73.569.051,05 98,82 108,65311 Plaće (Bruto) 56.002.869,00 61.990.177,50 61.400.627,50 60.815.332,27 108,593111 Plaće za redovan rad 55.524.579,19 60.555.638,90 109,063113 Plaće za prekovremeni rad 478.289,81 259.693,37 54,30312 Ostali rashodi za zaposlene 2.395.534,72 3.695.114,67 3.779.814,67 3.564.174,91 94,29 148,783121 Ostali rashodi za zaposlene 2.395.534,72 3.564.174,91 148,78313 Doprinosi na plaće 9.316.664,55 9.405.794,00 9.270.794,00 9.189.543,87 99,12 98,64

  3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 444.218,24 63.889,97 14,38

  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.883.696,82 8.059.681,65 102,23

  3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

  988.749,49 1.065.972,25 107,81

  32 Materijalni rashodi 86.453.489,60 106.852.565,00 107.761.715,00 104.196.342,05 96,69 120,52

  321 Naknade troškova zaposlenima 4.225.201,26 4.186.300,00 4.147.400,00 3.899.731,44 94,03 92,30

  3211 Službena putovanja 613.786,05 597.332,59 97,32

  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.205.068,63 2.904.667,14 90,63

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 349.369,32 343.414,05 98,30

  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 56.977,26 54.317,66 95,33

  322 Rashodi za materijal i energiju 26.010.985,83 28.277.261,00 28.353.961,00 27.338.632,53 96,42 105,10

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.518.674,61 2.841.547,12 112,82

  3222 Materijal i sirovine 7.180.561,84 7.317.970,51 101,913223 Energija 14.017.157,00 14.765.409,46 105,34

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 965.936,58 1.416.900,89 146,69

  3225 Sitni inventar i auto gume 638.735,74 576.061,63 90,19

  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 689.920,06 420.742,92 60,98

  323 Rashodi za usluge 51.739.197,82 67.599.424,00 68.070.774,00 66.442.860,15 97,61 128,42

  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.644.435,98 5.664.769,57 100,36

 • 10

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.702.587,85 43.410.899,35 132,74

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 788.037,09 1.259.114,33 159,78

  3234 Komunalne usluge 2.049.608,50 2.167.848,68 105,773235 Zakupnine i najamnine 1.962.263,88 2.423.161,75 123,49

  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.656.609,98 1.570.469,12 94,80

  3237 Intelektualne i osobne usluge 2.941.306,40 4.163.825,22 141,563238 Računalne usluge 1.060.385,64 1.363.361,55 128,573239 Ostale usluge 2.933.962,50 4.419.410,58 150,63

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 127.503,77 345.246,00 346.146,00 265.842,00 76,80 208,50

  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 127.503,77 265.842,00 208,50

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.350.600,92 6.444.334,00 6.843.434,00 6.249.275,93 91,32 143,64

  3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

  1.512.983,74 2.890.137,32 191,02

  3292 Premije osiguranja 740.820,25 841.566,57 113,603293 Reprezentacija 440.885,55 611.967,29 138,803294 Članarine 69.107,70 100.887,10 145,993295 Pristojbe i naknade 112.034,28 115.304,87 102,92

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.474.769,40 1.689.412,78 114,55

  34 Financijski rashodi 319.066,68 470.365,00 452.865,00 373.587,17 82,49 117,09

  342 Kamate za primljene kredite i zajmove 76.013,21 350.000,00 332.500,00 262.742,30 79,02 345,65

  3423

  Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s

  76.013,21 262.742,30 345,65

  343 Ostali financijski rashodi 243.053,47 120.365,00 120.365,00 110.844,87 92,09 45,61

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 133.861,70 107.368,52 80,21

  3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

  159,25 127,34 79,96

  3433 Zatezne kamate 107.740,14 3.177,41 2,95

  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.292,38 171,60 13,28

  35 Subvencije 9.813.363,01 10.779.000,00 10.738.350,00 10.696.269,25 99,61 109,00

  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.599.393,01 9.741.000,00 9.725.000,00 9.724.614,25 100,00 101,30

  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.599.393,01 9.724.614,25 101,30

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

  213.970,00 1.038.000,00 1.013.350,00 971.655,00 95,89 454,11

  3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.000,00 30.000,00 1.000,00

  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 210.970,00 941.655,00 446,35

  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.871.388,91 3.964.000,00 3.901.000,00 3.619.294,30 92,78 126,05

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.871.388,91 3.964.000,00 3.901.000,00 3.619.294,30 92,78 126,05

 • 1125. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.871.388,91 3.554.424,82 123,79

  3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 55.862,50

  3633Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

  0,00 9.006,98

  37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

  10.442.248,97 8.331.250,00 8.279.900,00 7.731.888,46 93,38 74,04

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.442.248,97 8.331.250,00 8.279.900,00 7.731.888,46 93,38 74,04

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 4.192.519,18

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 3.539.369,28

  38 Ostali rashodi 19.989.359,49 26.962.555,00 26.926.555,00 23.457.783,49 87,12 117,35381 Tekuće donacije 12.290.027,59 14.554.555,00 14.518.555,00 14.536.330,28 100,12 118,283811 Tekuće donacije u novcu 12.169.449,34 14.442.360,28 118,683812 Tekuće donacije u naravi 120.578,25 93.970,00 77,93382 Kapitalne donacije 1.480.000,00 877.000,00 877.000,00 855.950,00 97,60 57,83

  3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.480.000,00 448.950,00 30,33

  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 407.000,00

  383 Kazne, penali i naknade štete 175.538,36 10.000,00 10.000,00 167.373,33 1.673,73 95,35

  3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 175.538,36 167.373,33 95,35

  385 Izvanredni rashodi 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 6.043.793,54 11.121.000,00 11.121.000,00 7.898.129,88 71,02 130,68

  3861

  Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

  6.043.793,54 7.898.129,88 130,68

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.612.695,66 42.649.177,00 42.588.377,00 31.830.223,11 74,74 91,96

  41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

  1.224.259,66 5.161.250,00 5.161.250,00 1.892.122,62 36,66 154,55

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 494.425,68 4.301.250,00 4.301.250,00 1.044.244,23 24,28 211,20

  4111 Zemljište 494.425,68 1.044.244,23 211,20412 Nematerijalna imovina 729.833,98 860.000,00 860.000,00 847.878,39 98,59 116,174123 Licence 5.507,76 0,00 0,004124 Ostala prava 0,00 460.788,984126 Ostala nematerijalna imovina 724.326,22 387.089,41 53,44

  42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  30.688.364,40 33.730.927,00 33.670.127,00 26.675.222,76 79,23 86,92

  421 Građevinski objekti 23.793.319,33 28.536.950,00 28.536.950,00 22.027.789,73 77,19 92,584212 Poslovni objekti 13.616.887,03 10.508.176,99 77,17

  4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.834.393,54 6.960.496,52 245,57

  4214 Ostali građevinski objekti 7.342.038,76 4.559.116,22 62,10422 Postrojenja i oprema 2.853.662,34 3.617.543,00 3.588.743,00 3.389.488,62 94,45 118,784221 Uredska oprema i namještaj 1.165.948,98 1.429.294,88 122,594222 Komunikacijska oprema 81.535,06 43.616,88 53,494223 Oprema za održavanje i zaštitu 573.984,63 425.486,94 74,13

  4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.827,77 14.628,25 517,31

 • 12

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 133.356,12 45.171,07 33,874226 Sportska i glazbena oprema 101.472,30 245.598,24 242,03

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 794.537,48 1.185.692,36 149,23

  423 Prijevozna sredstva 44.276,16 87.500,00 87.500,00 131.305,39 150,06 296,56

  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 44.276,16 131.305,39 296,56

  424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 553.266,86 576.134,00 576.134,00 550.396,37 95,53 99,48

  4241 Knjige 551.917,06 528.196,37 95,70

  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 1.349,80 22.200,00 1.644,69

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.443.839,71 912.800,00 880.800,00 576.242,65 65,42 16,73

  4262 Ulaganja u računalne programe 244.973,15 25.292,90 10,32

  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 360.929,75

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.198.866,56 190.020,00 5,94

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.700.071,60 3.757.000,00 3.757.000,00 3.262.877,73 86,85 120,84

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.700.071,60 3.757.000,00 3.757.000,00 3.262.877,73 86,85 120,84

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.700.071,60 3.262.877,73 120,84

  B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.230.627,82 1.340.000,00 1.340.000,00 298.619,08 22,29 1,64

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 6.809,97 340.000,00 340.000,00 298.619,08 87,83 4.385,03

  814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

  0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

  816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

  0,00 290.000,00 290.000,00 291.018,62 100,35

  8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

  0,00 291.018,62

  817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 6.809,97 10.000,00 10.000,00 7.600,46 76,00 111,61

  8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 6.809,97 7.600,46 111,61

  84 Primici od zaduživanja 18.223.817,85 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

  844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  18.223.817,85 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

  8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

  18.223.817,85 0,00

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.540.000,00 6.495.000,00 6.495.000,00 6.443.146,49 99,20 418,39

  51 Izdaci za dane zajmove 40.000,00 125.000,00 125.000,00 115.000,00 92,00 287,50

  514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

  40.000,00 125.000,00 125.000,00 115.000,00 92,00 287,50

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 246,67

 • 1325. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

  1.500.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 246,67

  5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

  1.500.000,00 3.700.000,00 246,67

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 2.670.000,00 2.670.000,00 2.628.146,49 98,43

  544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

  0,00 2.670.000,00 2.670.000,00 2.628.146,49 98,43

  5445

  Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav

  0,00 2.628.146,49

  Pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu

  B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

  NAZIV IZVRŠENJE 2012.IZVRŠENJE

  2013.

  1 2 3 4

  8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.230.627,82 298.619,08

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 6.809,97 298.619,08

  816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 291.018,62

  8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 291.018,62

  816320 Povrat zajmova - Instalacije Meštrović, vansudska nagodba 8.01.2013. 289.013,40

  816320 Povrat zajmova- O.G. Rajko Borković 2.005,22

  817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 6.809,97 7.600,46

  8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 6.809,97 7.600,46

  817220 Povrat udrženih sredstava sa Zagr. županijom 2001 6.809,97 7.600,46

  84 18.223.817,85

  844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora 18.223.817,85

  8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 18.223.817,85

  844320 Dugoročni kredit za finaciranje kapitalnih projekata: izgradnja športske dvorane i groblja Kušanec 18.223.817,85

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.540.000,00 6.443.146,49

  51 Izdaci za dane zajmove 40.000,00 115.000,00

  514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 40.000,00 115.000,00

  5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 115.000,00

  514110 VG Poduzetnički centar 40.000,00 95.000,00

  514110 VG Plin 10.000,00

  514110 VG Plin 10.000,00

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500.000,00 3.700.000,00

  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.500.000,00 3.700.000,00

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.500.000,00 3.700.000,00

 • 14

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  532120 Povećanje temeljnog kapitala- Distributivni centar 1.500.000,00 1.000.000,00

  532120 Povećanje temeljnog kapitala - Vg Komunalac 2.700.000,00

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.628.146,49

  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finanicijskih institucija izvan javnog sektora 2.628.146,49

  5445 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finanicijskih institucija izvan javnog sektora 2.628.146,49

  544520 Otplata primljenog kredita za finaciranje kapitalnih projekata: izgradnja športske dvorane i groblja Kušanec ( 4 rate) 2.628.146,49

  Članak 2.Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

  POSEBNI DIO

  Br. oznaka NazivIzvorni plan 2013.

  Tekući plan 2013.

  Izvršenje 2013. Indeks

  1 2 3 (3/2)

  UKUPNO RASHODI / IZDACI 281.594.998,17 281.594.998,17 261.917.585,37 93,01

  RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.292.500,00 2.264.500,00 1.931.494,38 85,29

  RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 27.081.691,17 28.134.891,17 20.707.764,62 73,60

  RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 7.194.150,00 7.160.850,00 6.678.394,94 93,26

  GLAVA 00301 GRADSKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI GRADA 6.549.650,00 6.532.650,00 6.051.835,71 92,64

  RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 10.212.950,00 10.189.450,00 10.048.217,11 98,61

  RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 77.459.730,00 77.432.430,00 71.803.842,16 92,73

  RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 7.568.000,00 7.480.500,00 5.727.692,98 76,57

  RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 38.242.363,00 37.747.413,00 36.106.359,94 95,65

  GLAVA 00701 KULTURA 18.052.965,00 17.746.965,00 16.757.963,62 94,43

  GLAVA 00706 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 7.119.500,00 7.070.750,00 6.427.384,81 90,90

  GLAVA 00707 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 11.646.898,00 11.513.398,00 11.514.630,03 100,01

  RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU 13.728.600,00 13.650.900,00 13.413.732,72 98,26

  RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 93.989.514,00 93.747.764,00 91.773.548,22 97,89

 • 1525. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  GLAVA 00901 ŠPORT 10.760.985,00 10.725.935,00 10.425.230,95 97,20

  GLAVA 00902 PREDŠKOLSKI ODGOJ 58.762.050,00 58.575.650,00 57.979.686,46 98,98

  GLAVA 00903 ŠKOLSTVO 21.992.442,00 21.990.042,00 21.015.597,74 95,57

  GLAVA 00904 DJECA I MLADI 1.889.887,00 1.889.387,00 1.795.041,81 95,01

  RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 2.313.500,00 2.239.550,00 2.194.222,16 97,98

  RAZDJEL 011 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.498.300,00 1.530.950,00 1.518.978,76 99,22

  GLAVA 01101 NACIONALNE MANJINE 301.000,00 320.100,00 317.987,37 99,34

  RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU 13.700,00 15.800,00 13.337,38 84,41

  Izvršenje po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji

  POSEBNI DIO

  Račun iz Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeksrač.plana 2013. 2013. 2013. (4/3)

  1 2 3 4 5UKUPNO RASHODI/IZDACI 281.594.998,17 281.594.998,17 261.917.585,37 93,01%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.292.500,00 2.264.500,00 1.931.494,38 85,29%

  Program 1000 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela/Službe 2.292.500,00 2.264.500,00 1.931.494,38 85,29%

  Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.292.500,00 2.264.500,00 1.931.494,38 85,29%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 922.500,00 894.500,00 688.924,16 77,02%311 Plaće (Bruto) 660.000,00 627.000,00 428.386,21 68,32%3111 Plaće za redovan rad 285.779,043113 Plaće za prekovremeni rad 142.607,17313 Doprinosi na plaće 251.000,00 256.000,00 255.637,95 99,86%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 225.562,873133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 30.075,08321 Naknade troškova zaposlenima 8.500,00 8.500,00 4.900,00 57,65%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.900,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 680.000,00 680.000,00 555.287,98 81,66%

  311 Plaće (Bruto) 680.000,00 680.000,00 555.287,98 0,81663111 Plaće za redovan rad 555.287,98Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 690.000,00 690.000,00 687.282,24 99,61%311 Plaće (Bruto) 690.000,00 690.000,00 687.282,24 99,61%3111 Plaće za redovan rad 687.282,24Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 27.081.691,17 28.134.891,17 20.707.764,62 73,60%Program 1000 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela/Službe 6.555.536,17 6.580.836,17 6.526.214,47 99,17%

  Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 6.555.536,17 6.580.836,17 6.526.214,47 99,17%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 6.625.536,17 6.550.836,17 6.497.065,58 99,18%311 Plaće (Bruto) 5.053.771,50 4.958.771,50 4.933.922,23 99,50%3111 Plaće za redovan rad 4.860.478,683113 Plaće za prekovremeni rad 73.443,55312 Ostali rashodi za zaposlene 723.664,67 786.164,67 785.800,41 99,95%3121 Ostali rashodi za zaposlene 785.800,41313 Doprinosi na plaće 802.100,00 762.100,00 752.671,46 98,76%

 • 16

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  3132 Doprinosi na plaće 664.140,393133 Doprinosi na plaće 88.530,97321 Stručno usavršavanje zaposlenika 33.000,00 31.400,00 17.422,49 55,49%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.422,49322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 12.400,00 7.248,99 58,46%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.248,99Izvor OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 30.000,00 30.000,00 29.148,89 97,16%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 30.000,00 29.148,89 97,16%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.148,89Program 2001 Administracija i upravljanje gradske uprave 11.536.905,00 12.680.305,00 11.779.300,52 92,90%Aktivnost A200001 Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave 1.214.400,00 1.175.000,00 1.174.796,88 99,98Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.214.400,00 1.175.000,00 1.174.796,88 99,98321 Naknade troškova zaposlenima 689.000,00 662.300,00 662.302,40 100,003211 Službena putovanja 90.303,103212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 553.431,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.035,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.532,80323 Rashodi za usluge 138.000,00 140.600,00 140.546,80 99,963236 Rashodi za usluge 140.546,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 267.400,00 255.700,00 255.601,31 99,963291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 255.601,31

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 116.400,00 116.346,37 99,953721 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 116.346,37Aktivnost A01 2001A200002 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 5.964.550,00 7.030.700,00 6.979.568,65 99,27%

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 5.964.550,00 7.030.700,00 6.979.568,65 99,27%322 Rashodi za materijal i energiju 1.097.200,00 1.055.250,00 1.016.790,30 96,36%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 287.292,813223 Energija 622.549,293224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 35.090,043225 Sitni inventar i auto gume 47.041,223227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.816,94323 Rashodi za usluge 4.117.350,00 5.007.350,00 4.995.273,84 99,76%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 564.599,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 318.766,203233 Usluge promidžbe i informiranja 258.856,523234 Komunalne usluge 175.196,193235 Zakupnine i najamnine 574.167,183237 Intelektualne i osobne usluge 1.559.928,973238 Računalne usluge 953.351,533239 Ostale usluge 590.408,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 750.000,00 968.100,00 967.504,51 99,94%3292 Premije osiguranja 149.375,893293 Reprezentacija 376.788,273294 Članarine 65.338,603295 Pristojbe i naknade 99.989,873299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 276.011,88Aktivnost A01 2001A200003 Sredstva proračunske zalihe 400.000,00 400.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 400.000,00 400.000,00385 Izvanredni rashodi 400.000,00 400.000,00Aktivnost A01 2001A200004 Nabava nefinancijske imovine 473.850,00 450.250,00 394.873,22 87,70%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 473.850,00 450.250,00 394.873,22 87,70%422 Postrojenja i oprema 473.850,00 450.250,00 394.873,22 87,70%4221 Uredska oprema i namještaj 184.140,864222 Komunikacijska oprema 12.417,254223 Oprema za održavanje i zaštitu 62.332,114227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 135.983,00

 • 1725. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  Aktivnost A01 2001A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije 1.550.000,00 1.694.600,00 1.650.813,79 97,42%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.550.000,00 1.694.600,00 1.650.813,79 97,42%323 Rashodi za usluge 750.000,00 714.600,00 714.507,79 99,99%3233 Usluge promidžbe i informiranja 714.507,79329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.000,00 790.000,00 786.806,00 99,60%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 786.806,00381 Tekuće donacije 200.000,00 190.000,00 149.500,00 78,68%3811 Tekuće donacije u novcu 149.500,00Aktivnost A01 2001A200006 Sufinanciranje civilne zaštite 191.755,00 187.405,00 111.378,18 59,43%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 191.755,00 187.405,00 111.378,18 59,43%322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 71.300,00323 Rashodi za usluge 75.000,00 74.350,00 73.072,94 98,28%3234 Komunalne usluge 99,193239 Ostale usluge 72.973,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 6.550,24 65,50%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.550,24381 Tekuće donacije 31.755,00 31.755,00 31.755,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 31.755,00Aktivnost A01 2001A200007 Izbori i referendum 1.742.350,00 1.742.350,00 1.467.869,80 84,25%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.252.350,00 1.252.350,00 1.240.100,49 99,02%322 Rashodi za materijal i energiju 50.150,00 50.150,00 50.139,13 99,98%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.139,13323 Rashodi za usluge 129.200,00 129.200,00 120.815,00 93,51%3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.675,003238 Računalne usluge 69.475,003239 Ostale usluge 35.665,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.073.000,00 1.073.000,00 1.069.146,36 99,64%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.069.146,36

  Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPAN. PRORAČUNA 490.000,00 490.000,00 227.769,31 46,48%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 490.000,00 490.000,00 227.769,31 46,48%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 227.769,31

  Program A01 2002 Upravljanje gradskom imovinom 8.889.250,00 8.873.750,00 2.402.249,63 27,07%Aktivnost A01 2002A200001 Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 640.000,00 624.500,00 614.984,01 98,48%

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 315.000,00 299.500,00 299.408,17 99,97%323 Rashodi za usluge 315.000,00 299.500,00 299.408,17 99,97%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 274.288,873234 Komunalne usluge 25.119,30Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG. PRORAČUN 325.000,00 325.000,00 315.575,84 97,10%

  323 Rashodi za usluge 325.000,00 325.000,00 315.575,84 97,10%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 315.525,833234 Komunalne usluge 50,01Kapitalni projekt A01 2002K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu 8.249.250,00 8.249.250,00 1.787.265,62 21,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 412.000,00 412.000,00 410.881,45 99,73%421 Građevinski objekti 412.000,00 412.000,00 410.881,45 99,73%4212 Poslovni objekti 410.881,45Izvor 4.1. KOMUNALNI DOPRINOS 3.150.000,00 3.150.000,00 1.044.244,23 33,15%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.150.000,00 3.150.000,00 1.044.244,23 33,15%4111 Zemljište 1.044.244,23Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG. PRORAČUN 4.687.250,00 4.687.250,00 332.139,94 7,09%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.151.250,00 1.151.250,00421 Građevinski objekti 3.536.000,00 3.536.000,00 332.139,94 9,39%4212 Poslovni objekti 84.086,304214 Ostali građevinski objekti 248.053,64

 • 18

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 7.194.150,00 7.160.850,00 6.678.394,94 93,26Program 1000 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela/Službe 644.500,00 628.200,00 626.559,23 99,74

  Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 644.500,00 628.200,00 626.559,23 99,74Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 644.500,00 628.200,00 626.559,23 99,74311 Plaće (Bruto) 557.000,00 543.500,00 543.416,48 99,983111 Plaće za zaposlene- Grad 542.979,523113 Plaće za prekovremeni rad 436,96313 Doprinosi na plaće 86.000,00 83.200,00 83.142,75 99,933132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 2.717,033133 Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.781,48GLAVA 00301 GRADSKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI GRADA 6.549.650,00 6.532.650,00 6.051.835,71 92,64Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.397.500,00 6.380.500,00 5.937.060,11 93,05Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.500.000,00 4.486.000,00 4.467.595,16 99,59Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.300.000,00 3.286.000,00 3.268.644,23 99,47322 Rashodi za materijal i energiju 1.026.000,00 1.061.000,00 1.059.862,15 99,893221 Uredski materijal 13.468,953223 Energija 691.181,663224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 338.863,953225 Sitni inventar i auto gume 15.754,46323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.465.000,00 1.464.040,87 99,933232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.187.103,613239 Uređenje prostora 276.937,26329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 284.000,00 270.000,00 257.583,29 95,403291 Ostale slične naknade za rad 45.469,833299 Rashodi protokola 212.113,46421 Građevinski objekti 70.000,00 70.000,00 69.277,83 98,974214 ostali građevinski objekti 69.277,83422 Postrojenja i oprema 420.000,00 420.000,00 417.880,09 99,504221 Uredska oprema i namještaj 113.794,484222 Radio i tv prijemnici 15.526,134223 Oprema za održavanje i zaštitu 132.601,104226 Sportska oprema 2.715,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 149.639,49Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG. PRORAČUN 1.000.000,00 1.000.000,00 998.950,93 99,90

  323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 998.950,93 99,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 998.263,433234 Ostalem komunalne usluge 637,503239 Ostali nespomenute usluge 50,00Aktivnost A300002 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec 1.474.000,00 1.474.000,00 1.062.798,56 72,10

  Izvor EKOLOŠKA RENTA 1.474.000,00 1.474.000,00 1.062.798,56 72,10323 Rashodi za usluge 420.000,00 420.000,00 244.980,31 58,333232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 244.980,31324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 10.000,00 4.586,00 45,863241 Naknade ostalih troškova 4.586,00381 Tekuće donacije 317.000,00 317.000,00 317.000,00 100,003811 Tekuće donacije 236.000,003812 Ostale tekuće donacije 81.000,00382 Kapitalne donacije 407.000,00 407.000,00 407.000,00 100,003822 Kapitalne donacije 407.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 320.000,00 320.000,00 89.232,25 27,894511 Dodatna ulaganja na građevinske objekte 89.232,25Aktivnost A300003 Male komunalne akcije 423.500,00 420.500,00 406.666,39 96,71

 • 1925. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 423.500,00 420.500,00 406.666,39 96,71322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 97.000,00 96.560,76 99,553224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 96.560,76323 Rashodi za usluge 133.500,00 133.500,00 132.980,00 99,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.625,003239 Ostale nespomenute usluge 130.355,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 150.000,00 139.380,00 92,923722 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u naravi 139.380,00422 Postrojenja i oprema 40.000,00 40.000,00 37.745,63 94,364227 Oprema 37.745,63 Korisnik 901 GRADSKA ČETVRT BRAĆA RADIĆ 3.500,00 3.500,00 2.760,71 78,88Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.500,00 3.500,00 2.760,71 78,88Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 3.500,00 3.500,00 2.760,71 78,88Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.500,00 3.500,00 2.760,71 78,88323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1.260,71 63,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.260,71329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,003293 Reprezentacija 1.500,00 Korisnik 902 GRADSKA ČETVRT HRVATSKI VELIKANI 3.000,00 3.000,00 1.486,88 49,56

  Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 3.000,00 1.486,88 49,56Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 3.000,00 3.000,00 1.486,88 49,56Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.000,00 3.000,00 1.486,88 49,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 1.486,88 99,133293 Reprezentacija 1.486,88 Korisnik 903 GRADSKA ČETVRT MILJENKO GRANIĆ 12.650,00 12.650,00 6.732,21 53,22

  Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 12.650,00 12.650,00 6.732,21 53,22Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 12.650,00 12.650,00 6.732,21 53,22Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 1.379,00 91,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 1.379,00 91,933293 Reprezentacija 1.379,00Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 11.150,00 11.150,00 5.353,21 48,01323 Rashodi za usluge 7.150,00 7.150,00 3.795,84 53,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.795,84329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 1.557,37 38,933293 Reprezentacija 1.557,37 Korisnik 904 GRADSKA ČETVRT STARI GRAD 2.000,00 2.000,00 500,00 25,00Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 2.000,00 500,00 25,00Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 2.000,00 2.000,00 500,00 25,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.000,00 2.000,00 500,00 25,00323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 500,00 33,333293 Reprezentacija 500,00 Korisnik 905 GRADSKA ČETVRT VLADIMIR NAZOR 3.000,00 3.000,00 810,00 27,00

  Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 3.000,00 810,00 27,00Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 3.000,00 3.000,00 810,00 27,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.000,00 3.000,00 810,00 27,00323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 210,00 14,003234 Iznošenje i odvoz smeča 210,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 600,00 40,003293 Reprezentacija 600,00 Korisnik 906 GRADSKA ČETVRT KURILOVEC 5.500,00 5.500,00 5.152,70 93,69Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.500,00 5.500,00 5.152,70 93,69Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 5.500,00 5.500,00 5.152,70 93,69Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 5.500,00 5.500,00 5.152,70 93,69323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 3.686,17 92,153234 Opskrba vodom 3.686,17

 • 20

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 1.466,53 97,773293 Reprezentacija 1.466,53 Korisnik 907 GRADSKA ČETVRT PLESO 6.500,00 6.500,00 6.012,86 92,51Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.500,00 6.500,00 6.012,86 92,51Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 6.500,00 6.500,00 6.012,86 92,51Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 6.500,00 6.500,00 6.012,86 92,51323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 4.679,80 93,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.281,503234 Opskrba vodom 3.398,30329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 1.333,06 88,873293 Reprezentacija 1.333,06 Korisnik 908 GRADSKA ČETVRT RAKARJE 5.000,00 5.000,00 4.442,69 88,85Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 5.000,00 4.442,69 88,85Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 5.000,00 5.000,00 4.442,69 88,85Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 5.000,00 5.000,00 4.442,69 88,85323 Rashodi za usluge 3.500,00 3.500,00 3.442,69 98,363234 Iznošenje i odvoz smeča 3.442,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,673293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 909 MJESNI ODBOR BAPČE 1.500,00 1.500,00 1.183,99 78,93Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 1.183,99 78,93Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 1.183,99 78,93Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 1.183,99 78,93323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 201,59 40,323234 Opskrba vodom 201,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 982,40 98,243293 Reprezentacija 982,40 Korisnik 910 MJESNI ODBOR BUKOVČAK 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 911 MJESNI ODBOR BUŠEVEC - NOVO SELO 4.000,00 4.000,00 3.366,23 84,16

  Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 4.000,00 3.366,23 84,16Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.000,00 4.000,00 3.366,23 84,16Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.000,00 4.000,00 3.366,23 84,16323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 2.366,23 78,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.108,353234 Opskrba vodom 1.257,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 912 MJESNI ODBOR CEROVSKI VRH 1.500,00 1.500,00 1.279,35 85,29Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 1.279,35 85,29Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 1.279,35 85,29Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 1.279,35 85,29323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 284,38 56,883234 Iznošenje i odvoz smeča 284,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 994,97 99,503293 Reprezentacija 994,97 Korisnik 913 MJESNI ODBOR ČIČKA POLJANA 3.000,00 3.000,00 2.768,10 92,27Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 3.000,00 2.768,10 92,27Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 3.000,00 3.000,00 2.768,10 92,27Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.000,00 3.000,00 2.768,10 92,27323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1.769,24 88,463234 Iznošenje i odvoz smeča 1.769,24329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 998,86 99,893293 Reprezentacija 998,86

 • 2125. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  Korisnik 914 MJESNI ODBOR ČRNKOVEC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 915 MJESNI ODBOR DONJA LOMNICA 4.000,00 4.000,00 2.407,92 60,20Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 4.000,00 2.407,92 60,20Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.000,00 4.000,00 2.407,92 60,20Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.000,00 4.000,00 2.407,92 60,20323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 2.407,92 80,263234 Opskrba vodom 2.407,92329 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Korisnik 916 MJESNI ODBOR DONJE PODOTOČJE 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 917 MJESNI ODBOR DUBRANEC 1.500,00 1.500,00 997,58 66,51Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 997,58 66,51Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 997,58 66,51Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 997,58 66,51323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 997,58 99,763293 Reprezentacija 997,58 Korisnik 918 MJESNI ODBOR GORNJA LOMNICA 3.000,00 3.000,00 2.704,22 90,14Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 3.000,00 2.704,22 90,14Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 3.000,00 3.000,00 2.704,22 90,14Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.000,00 3.000,00 2.704,22 90,14323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1.704,22 85,213231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 107,503234 Iznošenje i odvoz smeča 1.596,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 919 MJESNI ODBOR GORNJE PODOTOČJE 1.500,00 1.500,00 1.214,62 80,97Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 1.214,62 80,97Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 1.214,62 80,97Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 1.214,62 80,97323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 214,62 42,923234 Opskrba vodom 214,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 920 MJESNI ODBOR GRADIĆI 4.000,00 4.000,00 2.862,73 71,57Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 4.000,00 2.862,73 71,57Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.000,00 4.000,00 2.862,73 71,57Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.000,00 4.000,00 2.862,73 71,57323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 2.862,73 95,423231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.083,753234 Iznošenje i odvoz smeča 1.778,98329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Korisnik 921 MJESNI ODBOR GUDCI 2.500,00 2.500,00 2.123,35 84,93Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.500,00 2.500,00 2.123,35 84,93Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 2.500,00 2.500,00 2.123,35 84,93Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.500,00 2.500,00 2.123,35 84,93323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 1.133,06 75,543234 Iznošenje i odvoz smeča 1.133,06329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 990,29 99,03

 • 22

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  3293 Reprezentacija 990,29 Korisnik 922 MJESNI ODBOR GUSTELNICA 1.500,00 1.500,00 999,67 66,64Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 999,67 66,64Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 999,67 66,64Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 999,67 66,64323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 999,67 99,973293 Reprezentacija 999,67 Korisnik 923 MJESNI ODBOR JAGODNO 2.000,00 2.000,00 1.558,20 77,91Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 2.000,00 1.558,20 77,91Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 2.000,00 2.000,00 1.558,20 77,91Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.000,00 2.000,00 1.558,20 77,91323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 558,20 55,823234 Opskrba vodom 558,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 924 MJESNI ODBOR KOBILIĆ 4.000,00 4.000,00 2.902,43 72,56Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 4.000,00 2.902,43 72,56Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.000,00 4.000,00 2.902,43 72,56Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.000,00 4.000,00 2.902,43 72,56323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 2.202,43 73,413234 Opskrba vodom 2.202,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 700,00 70,003293 Reprezentacija 700,00 Korisnik 925 MJESNI ODBOR KOSNICA 2.000,00 2.000,00 1.899,33 94,97Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 2.000,00 1.899,33 94,97Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 2.000,00 2.000,00 1.899,33 94,97Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.000,00 2.000,00 1.899,33 94,97323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 899,33 89,933234 Opskrba vodom329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija Korisnik 926 MJESNI ODBOR KOZJAČA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 927 MJESNI ODBOR KUČE 3.000,00 3.000,00 2.544,28 84,81Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 3.000,00 2.544,28 84,81Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 3.000,00 3.000,00 2.544,28 84,81Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.000,00 3.000,00 2.544,28 84,81323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1.544,28 77,213234 Opskrba vodom 1.544,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 928 MJESNI ODBOR LAZINA 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 929 MJESNI ODBOR LEKNENO - TRNJE 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00

 • 2325. srpanj 2014.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  3293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 930 MJESNI ODBOR LUKAVEC 2.000,00 2.000,00 1.627,60 81,38Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 2.000,00 1.627,60 81,38Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 2.000,00 2.000,00 1.627,60 81,38Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.000,00 2.000,00 1.627,60 81,38323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 674,60 67,463234 Opskrba vodom 674,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 953,00 95,303293 Reprezentacija 953,00 Korisnik 931 MJESNI ODBOR MARKUŠEVEC 1.000,00 1.000,00 993,56 99,36Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.000,00 1.000,00 993,56 99,36Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.000,00 1.000,00 993,56 99,36Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.000,00 1.000,00 993,56 99,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 993,56 99,363293 Reprezentacija 993,56 Korisnik 932 MJESNI ODBOR MIČEVEC 8.500,00 8.500,00 6.156,26 72,43Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 8.500,00 8.500,00 6.156,26 72,43Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 8.500,00 8.500,00 6.156,26 72,43Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 8.500,00 8.500,00 6.156,26 72,43323 Rashodi za usluge 7.500,00 7.500,00 6.156,26 82,083234 Opskrba vodom 6.156,26329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Korisnik 933 MJESNI ODBOR MRACLIN 2.500,00 2.500,00 1.711,39 68,46Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.500,00 2.500,00 1.711,39 68,46Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 2.500,00 2.500,00 1.711,39 68,46Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.500,00 2.500,00 1.711,39 68,46323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 1.311,39 87,433234 Opskrba vodom 1.311,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 400,00 40,003293 Reprezentacija 400,00 Korisnik 934 MJESNI ODBOR NOVO ČIČE 4.500,00 4.500,00 3.576,80 79,48Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 4.500,00 3.576,80 79,48Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.500,00 4.500,00 3.576,80 79,48Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.500,00 4.500,00 3.576,80 79,48323 Rashodi za usluge 3.500,00 3.500,00 2.580,20 73,723231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 130,283234 Opskrba vodom 2.449,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 996,60 99,663293 Reprezentacija 996,60 Korisnik 935 MJESNI ODBOR OGULINEC 1.000,00 1.000,00 999,97 100,00Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.000,00 1.000,00 999,97 100,00Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.000,00 1.000,00 999,97 100,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.000,00 1.000,00 999,97 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 999,97 100,003293 Reprezentacija 999,97 Korisnik 936 MJESNI ODBOR OKUJE 4.500,00 4.500,00 4.481,60 99,59Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 4.500,00 4.481,60 99,59Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.500,00 4.500,00 4.481,60 99,59Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.500,00 4.500,00 4.481,60 99,59323 Rashodi za usluge 3.500,00 3.500,00 3.481,60 99,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.382,383234 opskrba vodom 2.099,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 937 MJESNI ODBOR PETROVINA 2.000,00 2.000,00 1.408,06 70,40Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 2.000,00 1.408,06 70,40Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 2.000,00 2.000,00 1.408,06 70,40Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.000,00 2.000,00 1.408,06 70,40323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 408,06 40,81

 • 24

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XX. Broj 4/2014.

  25. srpanj 2014.

  3234 Opskrba vodom 408,06329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003293 Reprezentacija 1.000,00 Korisnik 938 MJESNI ODBOR RAKITOVEC 4.500,00 4.500,00 2.976,44 66,14Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 4.500,00 2.976,44 66,14Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 4.500,00 4.500,00 2.976,44 66,14Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.500,00 4.500,00 2.976,44 66,14323 Rashodi za usluge 3.500,00 3.500,00 2.976,44 85,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.103,003234 opskrba vodom 1.873,44329 Ostali nespomenuti