Click here to load reader

SLUŽBENI GLASNIK · 2009. 9. 9. · sluŽbeni glasnik grada velike gorice s l uŽben i list gr ada velike gor i c e godina xv. - broj 4 - velika gorica, 29. travnja 2009. 1.

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK · 2009. 9. 9. · sluŽbeni glasnik grada velike gorice s l uŽben i list gr ada...

 • Sadržaj

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VELIKE GORICE

  SLUŽBENI GLASNIKGRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E G o d i n a X V . - B r o j 4 - V e l i k a G o r i c a , 2 9 . t r a v n j a 2 0 0 9 .

  KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA VELIKE GORICE1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA 2. GRADA VELIKE GORICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VELIKE 3. GORICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA 4. GRADSKOG VIJEĆA GRADA VELIKE GORICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

  POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE

  KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), 1. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285KANDIDACIJSKA LIST2. A HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285KANDIDACIJSKA LIST3. A SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286ZBIRNA LIST4. A ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ . . . . . . . . . . . . . . . .286KANDIDACIJSKA LIST5. A HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286KANDIDACIJSKA LIST6. A ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287KANDIDACIJSKA LISTA 7. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKI CENTAR (DC), HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287ZBIRNA LISTA 8. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI . . . . . . . . . .288KANDIDACIJSKA LISTA 9. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288KANDIDACIJSKA LISTA 10. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) . . . . . . . . . ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289KANDIDACIJSKA LISTA 11. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC),HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS)

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.274

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289ZBIRNA LISTA 12. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . .289KANDIDACIJSKA LISTA 13. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290KANDIDACIJSKA LISTA 14. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP) HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290KANDIDACIJSKA LISTA 15. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291KANDIDACIJSKA LISTA 16. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKI CENTAR (DC), HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291ZBIRNA LISTA 17. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJEKO GRANIĆ . . . . . . . . . . . .292KANDIDACIJSKA LISTA 18. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292KANDIDACIJSKA LISTA 19. HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293KANDIDACIJSKA LISTA 20. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293KANDIDACIJSKA LISTA 21. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293ZBIRNA LISTA 22. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294KANDIDACIJSKA LISTA 23. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI RAKARJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294KANDIDACIJSKA LISTA 24. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI RAKARJE KANDIDACIJSKA LISTA 25. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI RAKARJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295KANDIDACIJSKA LISTA 26. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI RAKARJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295ZBIRNA LISTA27. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI RAKARJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296KANDIDACIJSKA LISTA 28. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI STARI GRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296KANDIDACIJSKA LISTA 29. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI STARI GRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297KANDIDACIJSKA LISTA 30. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKA (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI STARI GRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297ZBIRNA LISTA 31. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI STARI GRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .297KANDIDACIJSKA LISTA 32. DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI VLADIMIR NAZOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298KANDIDACIJSKA LISTA 33. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ)HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS)HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI VLADIMIR NAZOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298KANDIDACIJSKA LISTA 34. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI VLADIMIR NAZOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299ZBIRNA LISTA 35. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI VLADIMIR NAZOR . . . . . . . . . . . .299KANDIDACIJSKA LISTA 36. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BAPČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299ZBIRNA LISTA 37. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BAPČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299KANDIDACIJSKA LISTA 38. NEZAVISNE LISTE VINKA CEROVSKOG

 • 27529. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUKOVČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300ZBIRNA LISTA 39. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUKOVČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300KANDIDACIJSKA LISTA 40. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUŠEVEC-NOVO SELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301KANDIDACIJSKA LISTA 41. NEZAVISNA LISTA VLADE ROŽIĆA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUŠEVEC-NOVO SELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301KANDIDACIJSKA LISTA 42. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUŠEVEC-NOVO SELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301ZBIRNA LISTA 43. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUŠEVEC-NOVO SELO . . . . . . . . .302KANDIDACIJSKA LISTA 44. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA CEROVSKI VRH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302ZBIRNA LISTA 45. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA CEROVSKI VRH . . . . . . . . . . . . . . .303KANDIDACIJSKA LISTA 46. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČIČKA POLJANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303KANDIDACIJSKA LISTA 47. HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČIČKA POLJANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303KANDIDACIJSKA LISTA 48. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP)DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČIČKA POLJANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304ZBIRNA LISTA 49. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČIČKA POLJANA . . . . . . . . . . . . . .304KANDIDACIJSKA LISTA 50. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČRNKOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304KANDIDACIJSKA LISTA 51. NEZAVISNE LISTE STJEPANA RAKARECA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČRNKOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305ZBIRNA LISTA 52. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČRNKOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305KANDIDACIJSKA LISTA 53. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJA LOMNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305KANDIDACIJSKA LISTA 54. HRVATSKE NARODNE STRANKE-LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJA LOMNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306KANDIDACIJSKA LISTA 55. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJA LOMNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306ZBIRNA LISTA 56. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJA LOMNICA . . . . . . . . . . . . . .306KANDIDACIJSKA LISTA 57. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJE PODOTOČJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307KANDIDACIJSKA LISTA 58. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJE PODOTOČJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307ZBIRNA LISTA 59. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJE PODOTOČJE . . . . . . . . . . .308KANDIDACIJSKA LISTA 60. DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DUBRANEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308KANDIDACIJSKA LISTA 61. HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DUBRANEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308KANDIDACIJSKA LISTA 62. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DUBRANEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309ZBIRNA LISTA 63. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DUBRANEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309KANDIDACIJSKA LISTA 64. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA LOMNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.276

  KANDIDACIJSKA LISTA 65. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA LOMNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA LOMNICA66. . . . . . . . . . . . .310KANDIDACIJSKA LISTA 67. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJE PODOTOČJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310ZBIRNA LISTA 68. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJE PODOTOČJE . . . . . . . . . .311KANDIDACIJSKA LISTA 69. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRADIĆI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311KANDIDACIJSKA LISTA 70. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRADIĆI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311ZBIRNA LISTA 71. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRADIĆI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308KANDIDACIJSKA LISTA 72. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308KANDIDACIJSKA LISTA 73. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313ZBIRNA LISTA 74. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313KANDIDACIJSKA LISTA ZA NEZAVISNU LISTU NOSITELJA IVANA FELJANA 75. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GUSTELNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313ZBIRNA LISTA 76. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GUSTELNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .314KANDIDACIJSKA LISTA 77. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JAGODNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314KANDIDACIJSKA LISTA 78. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JAGODNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314ZBIRNA LISTA79. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JAGODNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315KANDIDACIJSKA LISTA 80. HRVATSKE SELJAČKE STRANKA (HSS), HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOBILIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315KANDIDACIJSKA LISTA 81. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOBILIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315ZBIRNA LISTA 82. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOBILIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316KANDIDACIJSKA LISTA 83. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOSNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316KANDIDACIJSKA LISTA 84. NEZAVISNE LISTE ŽELJKA JURIĆA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOSNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316KANDIDACIJSKA LISTA 85. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKI CENTAR (DC), HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOSNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317ZBIRNA LISTA 86. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOSNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317KANDIDACIJSKA LISTA 87. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZJAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318KANDIDACIJSKA LISTA 88. DEMOKRATSKOG CENTRA (DC)SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZJAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318ZBIRNA LISTA 89. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZJAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318KANDIDACIJSKA LISTA 90. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KUČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319KANDIDACIJSKA LISTA 91. HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC)SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KUČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319ZBIRNA LISTA 92. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KUČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319KANDIDACIJSKA LISTA 93. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE DEMOKRATSKE

 • 27729. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LAZINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320KANDIDACIJSKA LISTA 94. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LAZINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320ZBIRNA LISTA 95. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LAZINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321KANDIDACIJSKA LISTA 96. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LEKNENO - TRNJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321KANDIDACIJSKA LISTA 97. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LEKNENO - TRNJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321ZBIRNA LISTA 98. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LEKNENO-TRNJE . . . . . . . . . . . . . .322KANDIDACIJSKA LISTA 99. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKAVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322KANDIDACIJSKA LISTA 100. HRVATSKE NARODNE STRANKE-LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKAVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322KANDIDACIJSKA LISTA 101. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKAVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323ZBIRNA LISTA 102. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKAVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323KANDIDACIJSKA LISTA 103. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MARKUŠEVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323KANDIDACIJSKA LISTA 104. NEZAVISNU LISTU NOSITELJA NIKOLE CEROVSKOG ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MARKUŠEVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324KANDIDACIJSKA LISTA 105. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MARKUŠEVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324ZBIRNA LISTA 106. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MARKUŠEVEC . . . . . . . . . . . . . . . .325KANDIDACIJSKA LISTA 107. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MIČEVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325KANDIDACIJSKA LISTA 108. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MIČEVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325ZBIRNA LISTA 109. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MIČEVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326KANDIDACIJSKA LISTA 110. HRVATSKE NARODNE STRANKE-LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MRACLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326KANDIDACIJSKA LISTA 111. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ), HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP), HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MRACLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326ZBIRNA LISTA 112. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MRACLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327KANDIDACIJSKA LISTA 113. DEMOKRATSKOG CENTRA (DC)SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327KANDIDACIJSKA LISTA 114. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328KANDIDACIJSKA LISTA 115. HRVATSKE NARODNE STRANKE-LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328KANDIDACIJSKA LISTA 116. NEZAVISNE LISTE KANDIDATA NIKOLE ŠIMCA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328ZBIRNA LISTA 117. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329KANDIDACIJSKA LISTA 118. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP), HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OGULINEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329KANDIDACIJSKA LISTA 119. NEZAVISNE LISTE ANDREE MARTINEC ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OGULINEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330KANDIDACIJSKA LISTA 120. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OGULINEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330ZBIRNA LISTA 121. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OGULINEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.278

  KANDIDACIJSKA LISTA 122. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OKUJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331KANDIDACIJSKA LISTA 123. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OKUJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331ZBIRNA LISTA 124. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OKUJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331KANDIDACIJSKA LISTA 125. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PETROVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332KANDIDACIJSKA LISTA 126. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PETROVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332ZBIRNA LISTA 127. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PETROVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332KANDIDACIJSKA LISTA 128. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAKITOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333KANDIDACIJSKA LISTA 129. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAKITOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333ZBIRNA LISTA 130. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAKITOVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333KANDIDACIJSKA LISTA 131. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RIBNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334KANDIDACIJSKA LISTA 132. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RIBNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334ZBIRNA LISTA 133. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RIBNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335KANDIDACIJSKA LISTA 134. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SELNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335ZBIRNA LISTA 135. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SELNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335KANDIDACIJSKA LISTA 136. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SOP BUKEVSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336ZBIRNA LISTA 137. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SOP BUKEVSKI . . . . . . . . . . . . . . . .336KANDIDACIJSKA LISTA 138. HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336KANDIDACIJSKA LISTA 139. NEZAVISNA LISTA JOSIPA KOSA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337KANDIDACIJSKA LISTA 140. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337ZBIRNA LISTA 141. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARO ČIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337KANDIDACIJSKA LISTA 142. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STRMEC BUKEVSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338ZBIRNA LISTA 143. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STRMEC BUKEVSKI . . . . . . . . . . .338KANDIDACIJSKA LISTA DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), 144. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠČITARJEVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338KANDIDACIJSKA LISTA 145. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠČITARJEVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339KANDIDACIJSKA LISTA 146. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠČITARJEVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339ZBIRNA LISTA 147. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠČITARJEVO . . . . . . . . . . . . . . . . . .340KANDIDACIJSKA LISTA 148. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠILJAKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340KANDIDACIJSKA LISTA 149. HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠILJAKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340KANDIDACIJSKA LISTA 150. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠILJAKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

 • 27929. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  ZBIRNA LISTA 151. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠILJAKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . .341KANDIDACIJSKA LISTA 152. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA TUROPOLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342KANDIDACIJSKA LISTA 153. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA TUROPOLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342ZBIRNA LISTA 154. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA TUROPOLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342KANDIDACIJSKA LISTA 155. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VELIKA BUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343KANDIDACIJSKA LISTA 156. HRVATSKE NARODNE STRANKE-LIBERALNIH DEMOKRATA (HNS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VELIKA BUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343KANDIDACIJSKA LISTA 157. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VELIKA BUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343ZBIRNA LISTA 158. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VELIKA BUNA . . . . . . . . . . . . . . . . .344KANDIDACIJSKA LISTA 159. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VELIKA MLAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344KANDIDACIJSKA LISTA 160. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VELIKA MLAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345ZBIRNA LISTA 161. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VELIKA MLAKA . . . . . . . . . . . . . . .345KANDIDACIJSKA LISTA 162. HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP), HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VUKOMERIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345ZBIRNA LISTA 163. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VUKOMERIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . .346KANDIDACIJSKA LISTA 164. HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS), HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP), HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VUKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346KANDIDACIJSKA LISTA 165. NEZAVISNE LISTE ŽELJKA MIKULINA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VUKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346KANDIDACIJSKA LISTA 166. SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKOG CENTRA (DC), HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VUKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347ZBIRNA LISTA 167. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VUKOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.280

  1.

  Na temelju članka 23., 40. i 44. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj 109/07. i 125/08.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice, utvrdilo je i objavljuje

  KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA VELIKE

  GORICE

  1.Kandidat DRAŽEN BARIŠIĆ, HRVAT,

  BRAĆE RADIĆA 16, GRADIĆI, 103524240 VELIKA GORICA

  Zamjenik kandidata STJEPAN KOS, HRVAT, V. NAZORA 26, MRACLIN, 100082498 VELIKA GORICA

  Zamjenik kandidata ERVIN KOLAREC, HRVAT, MALOGORIČKA 36A, V. GORICA, 101345718 VELIKA GORICA

  Naziv stranaka koje predlažu kandidate: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

  2.

  Kandidat GORAN BEUS RICHEMBERGH, NIJEMAC, CVJETNO NASELJE 15, VELIKA GORICA, 103021040 VELIKA GORICA

  Zamjenik kandidata PERO JOSIPOVIĆ, HRVAT, SELJINE BRIGADE 55F, STARO ČIČE 102011852 VELIKA GORICA

  Zamjenik kandidata ŽELJKO MIKULIN, HRVAT, MATE BEDEKA 86, VUKOVINA 100101288 VELIKA GORICA

  Naziv stranaka koje predlažu kandidate: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

  3.

  Kandidat TONINO PICULA, HRVAT, M. MAGDALENIĆA 1, VELIKA GORICA,

  102740512 VELIKA GORICA Zamjenik kandidata VESNA FABIJANČIĆ-

  KRIŽANIĆ, HRVATICA, ZAGREBAČKA 31, VELIKA GORICA, 15732953 VELIKA GORICA

  Zamjenik kandidata ZVONKO KUNIĆ, HRVAT, ŠKOLSKA 31, VELIKA MLAKA 101313085 VELIKA GORICA

  Naziv stranaka koje predlažu kandidate: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKI CENTAR (DC) HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)

  KLASA:013-05/2009-01/66URBROJ: 238-33-02-2009-5U Velikoj Gorici, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik Gradskog izbornog Gradskog izbornog povjerenstva povjerenstva Grada Velike Gorice Grada Velike Gorice Marijan Muža, v.r. Irena Kvaternik, v.r. Nina Hrešć, v.r.

  2.

  Na temelju članka 23., 40. i 44. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj 109/07. i 125/08.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice, utvrdilo je i objavljuje

  ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR

  GRADONAČELNIKA GRADA VELIKE GORICE

  1.

  Kandidat: DRAŽEN BARIŠIĆZamjenik kandidata: STJEPAN KOSZamjenik kandidata: ERVIN KOLARECNaziv stranaka koje predlažu kandidate:

  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VELIKE GORICE

 • 28129. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  2.

  Kandidat: GORAN BEUS RICHEMBERGH

  Zamjenik kandidata: PERO JOSIPOVIĆZamjenik kandidata: ŽELJKO MIKULINNaziv stranaka koje predlažu kandidate:

  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

  3.

  Kandidat: TONINO PICULAZamjenik kandidata: VESNA FABIJANČIĆ-

  KRIŽANIĆZamjenik kandidata: ZVONKO KUNIĆNaziv stranaka koje predlažu kandidate:

  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKI CENTAR (DC) HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)

  KLASA:013-05/2009-01/66URBROJ: 238-33-02-2009-4U Velikoj Gorici, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik Gradskog izbornog Gradskog izbornog povjerenstva povjerenstva Grada Velike Gorice Grada Velike Gorice Marijan Muža, v.r. Irena Kvaternik, v.r. Nina Hrešć, v.r.

  3.

  Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s člancima 20. i 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07., dalje: Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice, sastavilo je i objavljuje

  KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

  GRADA VELIKE GORICE

  Naziv liste: HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP)

  Nositelj liste: MATE BEKAVACKandidati:

  1. MATE BEKAVAC HRVATTRG A. STARČEVIĆA 4VELIKA GORICA

  100164906VELIKA GORICA

  2. MARKO BAŠIĆ HRVAT ZVONIMIROVA 11VELIKA GORICA

  15602713VELIKA GORICA

  3. IVAN DUMANČIĆ HRVATKNEZA MISLAVA 1VELIKA GORICA

  100031694VELIKA GORICA

  4. IVAN KOVAČEVIĆ HRVATTRG MARŠALA TITA 13VELIKA GORICA

  14715306VELIKA GORICA

  5. FRANJO PERANIĆ HRVATZAGREBAČKA 33AVELIKA GORICA

  103669984VELIKA GORICA

  6. DARIJO MATOŠEVIĆ HRVATJELAČIĆEV ODVOJAK 7VELIKA GORICA

  103286835VELIKA GORICA

  7. SREĆKO MIKŠA HRVATA. ŠTAMPARA 45VELIKA GORICA

  100979946VELIKA GORICA

  8. KRISTIAN MILIČEVIĆ HRVATTRG A. STARČEVIĆA 10VELIKA GORICA

  102030581VELIKA GORICA

  9. MILAN JUKIĆ HRVAT SLAVKA KOLARA 50VELIKA GORICA

  15732846VELIKA GORICA

  10. SLAVKO LUKAC HRVATJURJA DOBRILE 40VELIKA GORICA

  100012269VELIKA GORICA

  11. JERKO ĐURĐEVIĆ HRVATN. PL. ŠKRLECA LOMNIČKOG 13VELIKA GORICA

  102952261VELIKA GORICA

  12. ANEJ MRĐEN HRVAT PL. JOSIPOVIĆA 8VELIKA GORICA

  103139068VELIKA GORICA

  13. MLADEN IVANOVIĆ HRVATŠĆITARJEVO 105VELIKA GORICA

  102493672VELIKA GORICA

  14. BLAŽENKA BEKAVAC HRVATICATRG A. STARČEVIĆA 4VELIKA GORICA

  101406235VELIKA GORICA

  15. MILOVAN MILIČEVIĆ HRVATTRG A. STARČEVIĆA 10VELIKA GORICA

  102661218VELIKA GORICA

  16. ILE NEDEVSKI HRVAT RIJEČKA 37VELIKA GORICA

  100011530VELIKA GORICA

  17. ALOJZ NOVINC HRVATTRG A. STARČEVIĆA 19VELIKA GORICA

  103169573VELIKA GORICA

  18. MATE IVANKOVIĆ HRVATLAVOSLAVA RUŽIČKE 30VELIKA GORICA

  100025896VELIKA GORICA

  19. JOSIP BALAGOVIĆ HRVATRUĐERA BOŠKOVIĆA 2VELIKA GORICA

  101050850VELIKA GORICA

  20. JERKO PRALAS HRVATJURJA DOBRILE 2VELIKA GORICA

  15694263VELIKA GORICA

  21. IVICA ČAČIĆ HRVAT JURJA DOBRILE 8VELIKA GORICA

  100854032VELIKA GORICA

  22. MLADEN DELIĆ HRVAT ŠĆITARJEVO 43103365844VELIKA GORICA

  23. ROBERT IVKIĆ HRVATANTUNA CVETKOVIĆA 15VELIKA GORICA

  15035736VELIKA GORICA

  24. SINIŠA STOJANOVSKI MAKEDONACAUGUSTA ŠENOE 45VELIKA GORICA

  103386173VELIKA GORICA

  25. FRANO GABRIĆ HRVATZVONIMIROVA 24VELIKA GORICA

  100462187VELIKA GORICA

  26. DIJANA ŠVRAČIĆ HRVATICA ŠĆITARJEVO 10510282532VELIKA GORICA

  27. PEJO KARLOVIĆ HRVATSLAVKA KOLARA 10VELIKA GORICA

  100086126VELIKA GORICA

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.282

  Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ),

  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)

  HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

  Nositelj liste: IVAN ŠUKER Kandidati:

  1. IVAN ŠUKER HRVAT LJ. POSAVSKOG 7VELIKA GORICA

  100552876VELIKA GORICA

  2. IVAN MIKULČIĆ HRVATMATE LOVRAKA 16VELIKA GORICA

  100083455VELIKA GORICA

  3. VLATKA PEJAK HRVATICAAUGUSTA ŠENOE 4GRADIĆI

  103389781VELIKA GORICA

  4. BRANKA MALNAR HRVATICAPRERADOVIĆEVA 6G. LOMNICA

  103559141VELIKA GORICA

  5. ANTE ŠIMUNOVIĆ HRVATSLAVKA KOLARA 81VELIKA GORICA

  14800502VELIKA GORICA

  6. TOMO VIDOVIĆ HRVATKOLODVORSKA 114VELIKA GORICA

  15320890VELIKA GORICA

  7. IVAN KUZMEC HRVAT LAZINA ČIČKA 24100004685VELIKA GORICA

  8. ERVIN KOLAREC HRVATMALOGORIČKA 36AVELIKA GORICA

  101345718VELIKA GORICA

  9. KREŠO HUBAK HRVAT V. NAZORA 37MRACLIN

  100944654VELIKA GORICA

  10. ANTE ŠTRLJIĆ HRVAT MALOGORIČKA 21VELIKA GORICA

  103616410VELIKA GORICA

  11. DRAGICA KOVČALIJA HRVATICAMATE LOVRAKA 14VELIKA GORICA

  102235766VELIKA GORICA

  12. VLADIMIR PAVIŠIĆ HRVATKURILOVEČKA 156VELIKA GORICA

  100802961VELIKA GORICA

  13.BARBARA GRĐAN ODRČIĆ

  HRVATICABANA J. JELAČIĆA 102/2VELIKA GORICA

  101928102VELIKA GORICA

  14. STJEPAN ZAGORAC HRVAT OBREZINA 5515880762VELIKA GORICA

  15. IVAN KUŠEVIĆ HRVAT DUBRANEC 144100769951VELIKA GORICA

  16. ANTO BANDOV HRVATKRALJA D. ZVONIMIRA 24VELIKA GORICA

  100317570VELIKA GORICA

  17. MARIJA BELČIĆ HRVATICA ČIČKA POLJANA 11100680224VELIKA GORICA

  18. STJEPAN RAK HRVAT IVANA ŠABANA 20AŠILJAKOVINA

  102821421VELIKA GORICA

  19. MIRJANA KURILOVČAN HRVATICAN. KRAMARIĆA 32VELIKA MLAKA

  102922441VELIKA GORICA

  20. ŽELJKO DEVERIĆ HRVATDOLENSKA 13DONJA LOMNICA

  103330577VELIKA GORICA

  21. BARICA KOVAČEVIĆ HRVATICASISAČKA 27BUŠEVEC

  100366662VELIKA GORICA

  22. GORAN MILIČEVIĆ HRVAT MALA KOSNICA 19103706410VELIKA GORICA

  23. BRANKO KRKANIĆ HRVATSTRMEC BUKEVSKI 65

  100697104VELIKA GORICA

  24. BOŽO MALUNEC HRVATDOLENSKA 51DONJA LOMNICA

  100074434VELIKA GORICA

  25. STANKO LASIĆ HRVAT KIJEVSKA 10GRADIĆI

  102648891VELIKA GORICA

  26. JANA MRAKOVČIĆ HRVATICASTARA CESTA 1VUKOVINA

  15451848VELIKA GORICA

  27. FRANJO SEVER HRVAT RAKITOVEC 202102921647VELIKA GORICA

  Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

  Nositelj liste: GORAN BEUS RICHEMBERGHKandidati:

  1. GORAN BEUS RICHEMBERGH NIJEMACCVJETNO NASELJE 15VELIKA GORICA

  103021040VELIKA GORICA

  2. ZDRAVKO LUČIĆ HRVATAUGUSTA ŠENOE 41VELIKA GORICA

  15693647VELIKA GORICA

  3.SNJEŽANA POPOVIĆ - MILIĆ

  HRVATICA TOMAŠEVIĆEVA 7VELIKA GORICA

  14800640VELIKA GORICA

  4. MIJO JAKUNIĆ HRVAT ŠKOLSKA 21DONJA LOMNICA

  100181804VELIKA GORICA

  5. MILE GRUBIŠIĆ ZVONIMIROVA 13VELIKA GORICA

  102545495VELIKA GORICA

  6. ANDRIJA BUKLIJAŠ HRVATMATICE HRVATSKE 40VELIKA GORICA

  100769745VELIKA GORICA

  7. DRAGICA RAKO OSJEČKA 46VELIKA GORICA

  101371713VELIKA GORICA

  8. ŽELJKO MIKULIN HRVATMATE BEDEKA 86VUKOVINA

  100101288VELIKA GORICA

  9. SENKA GJURAŠIN HRVATICAS. BRIGADE 18VELIKA BUNA

  102434155VELIKA GORICA

  10. IVO PRANJKOVIĆ HRVATZAGREBAČKA 124VELIKA GORICA

  102268870VELIKA GORICA

  11. TOMISLAV ŠANTEK HRVATMARTINA PL. TERCELA 2VELIKA GORICA

  101530541VELIKA GORICA

  12. ALEKSANDRA KULIER HRVATICATRG S. RADIĆA 1VELIKA GORICA

  100740727VELIKA GORICA

  13. IGOR JELAČA HRVAT MATICE HRVATSKE 3VELIKA GORICA

  102376806VELIKA GORICA

  14. IVAN ŠIPUŠIĆ HRVAT TUROPOLJSKA 34VELIKA GORICA

  100483779VELIKA GORICA

  15. MELANI NEMEŠKOVIĆ HRVATICAVELIKOGORIČKA 15NOVO ČIČE

  103725603VELIKA GORICA

  16. JOSIP CEKOVIĆ HRVAT DUBRANEC 33DUBRANEC

  100401360VELIKA GORICA

  17. JOSIP PALOREC HRVAT DRENJE ŠĆITARJEVSKO 42

  100647444VELIKA GORICA

  18. MARINA MUŽEK HRVATICA PLEŠKA 44VELIKA GORICA

  14260495VELIKA GORICA

  19. NIKOLA FABEČIĆ HRVATPETROVINSKA 37PETROVINA

  102325378VELIKA GORICA

  20. RADOVAN ARBANAS HRVATLUŽEC 17LUKAVEC

  101284881VELIKA GORICA

  21. VARVARA MILAKOVIĆ RUSKINJAMAGDALENIĆEVA 12VELIKA GORICA

  101676317VELIKA GORICA

 • 28329. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  22. JOSIP LAŽNJAK HRVAT OBREZINA 31/1100625206VELIKA GORICA

  23. DARIJA BEBEK HRVATICA ŠIBENSKA 17VELIKA GORICA

  14775889VELIKA GORICA

  24. IVANA DUBOVEČAK HRVATICANIKOLE BONIFAČIĆA 21VELIKA GORICA

  102993172VELIKA GORICA

  25. IVICA KRILČIĆ HRVAT KOLODVORSKA 61VELIKA GORICA

  101916492VELIKA GORICA

  26. SUZANA KRAČUN HRVATICAGUDCI 51/23GUDCI

  102829255VELIKA GORICA

  27. DRAGO TRUMBETAŠ HRVATDOLENEC 44VELIKA MLAKA

  15349987VELIKA GORICA

  Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKI CENTAR (DC)

  HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)

  Nositelj liste: TONINO PICULA Kandidati:

  1. TONINO PICULA HRVATM. MAGDALENIĆA 1VELIKA GORICA

  102740512VELIKA GORICA

  2. VESNA ŠKARE OŽBOLT HRVATICACVJETNO NASELJE 1VELIKA GORICA

  102596022VELIKA GORICA

  3. MARIO ŠIPUŠIĆ HRVAT K. Š. ĐALSKOG 33VELIKA GORICA

  102650688VELIKA GORICA

  4.VESNA FABIJANČIĆ-KRIŽANIĆ

  HRVATICA ZAGREBAČKA 31VELIKA GORICA

  15732953VELIKA GORICA

  5. ZVONKO KUNIĆ HRVAT ŠKOLSKA 31VELIKA MLAKA

  101313085VELIKA GORICA

  6. OZREN ROBIĆ HRVAT ŠKOLSKA 51VELIKA GORICA

  100942433VELIKA GORICA

  7. DR. SC. BOŠKO PRIBIČEVIĆ HRVATN. KRAMARIĆA 1AVELIKA MLAKA

  15349580VELIKA GORICA

  8. DAMIR ŠIMUNIĆ HRVATHBZ 20VELIKA GORICA

  100424200VELIKA GORICA

  9. LEO LISAC HRVAT DR. J. DOBRILE 16VELIKA GORICA

  102166070VELIKA GORICA

  10.DR. SC. TAJANA AMŠEL ZELENIKA

  HRVATICA DR. J. DOBRILE 22VELIKA GORICA

  102983267VELIKA GORICA

  11. VESNA GJURKOVIĆ HRVATICAVELIKOGORIČKA 3STARO ČIČE

  100746269VELIKA GORICA

  12. NEVENKA RAPA HRVATICAKRALJA D. ZVONIMIRA 19VELIKA GORICA

  101063634VELIKA GORICA

  13. DUBRAVKA VIDIĆ HRVATICAMATICE HRVATSKE 42VELIKA GORICA

  100208154VELIKA GORICA

  14. JOSIP PUKŠIĆ HRVAT T.P.O. 67VELIKA BUNA

  14326697VELIKA GORICA

  15. ŽELJKO TOMINČIĆ HRVATSASI 25SASI

  100623927VELIKA GORICA

  16. DARKO STANILOVIĆ HRVATTUROPOLJSKA 34LUKAVEC

  100376153VELIKA GORICA

  17. SVEN FABIJANČIĆ HRVATLJ. POSAVSKOG 10VELIKA GORICA

  101716566VELIKA GORICA

  18. VESNA MARIJETIĆ HRVATICAZAGREBAČKA 122VELIKA GORICA

  15291677VELIKA GORICA

  19. ALEKSANDAR DRLJAČA HRVATP. ŠKRLECA 28VELIKA GORICA

  101668157VELIKA GORICA

  20. STJEPAN LUČIĆ HRVAT BRAĆE RADIĆA 3KUČE

  103611771VELIKA GORICA

  21. IVICA LUKAČEVIĆ HRVATN. BONIFAČIĆA 13VELIKA GORICA

  100007007VELIKA GORICA

  22. DOMAGOJ OŠTRIĆ HRVATD. JURJA DOBRILE 24VELIKA GORICA

  102255047VELIKA GORICA

  23. IVICA GAZDIĆ HRVATANTUNA PL. ZDENČAJA 10VELIKA GORICA

  15571413VELIKA GORICA

  24. ZLATA FILIPOVIĆ HRVATICACVJETNO NASELJE 1VELIKA GORICA

  102545699VELIKA GORICA

  25. MR. ŽELJKO FADLJEVIĆ HRVATN. BONIFAČIĆA 15VELIKA GORICA

  102131087VELIKA GORICA

  26. ĐURĐA DEHIN HRVATICA DUGA ULICA 58DONJA LOMNICA

  100852524VELIKA GORICA

  27. MATO PERKOVIĆ HRVATKRALJA P. SVAČIĆA 2VELIKA GORICA

  100298944VELIKA GORICA

  KLASA:013-05/2009-01/65URBROJ: 238-33-02-2009-06U Velikoj Gorici, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik Gradskog izbornog Gradskog izbornog povjerenstva povjerenstva Grada Velike Gorice Grada Velike Gorice Marijan Muža, v.r. Irena Kvaternik, v.r. Nina Hrešć, v.r.

  4.

  Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s člancima 20. i 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice, sastavilo je i objavljuje

  ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VELIKE

  GORICE

  1. Naziv liste: HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP) Nositelj liste: MATE BEKAVAC2. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA

  ZAJEDNICA (HDZ), HRVATSKA SELJAČKA

  STRANKA (HSS) HRVATSKA STRANKA PRAVA

  (HSP) HRVATSKA STRANKA

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.284

  UMIROVLJENIKA (HSU) Nositelj liste: IVAN ŠUKER 3. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA

  STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

  Nositelj liste: GORAN BEUS RICHEMBERGH4. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA

  PARTIJA HRVATSKE (SDP), DEMOKRATSKI CENTAR (DC) HRVATSKA SOCIJALNO

  LIBERALNA STRANKA (HSLS)Nositelj liste: TONINO PICULA

  KLASA:013-05/2009-01/65URBROJ: 238-33-02-2009-05U Velikoj Gorici, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik Gradskog izbornog Gradskog izbornog povjerenstva povjerenstva Grada Velike Gorice Grada Velike Gorice Marijan Muža, v.r. Irena Kvaternik, v.r. Nina Hrešć, v.r.

 • 28529. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  1.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTU HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ)

  HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS) HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP)

  HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. RUDOLF VUJEVIĆ HRVATKNEZA PORINA 49, VELIKA GORICA

  103056037 V. GORICA

  2. ŽIVKO ŠIMUNOVIĆ HRVATSLAVKA KOLARA 81, VELIKA GORICA

  100004407 V. GORICA

  3. VLADIMIR MARKULIN HRVATMATICE HRVATSKE 32, VELIKA GORICA

  100360765 V. GORICA

  4. IVICA MILAKOVIĆ HRVATKOLODVORSKA 45, VELIKA GORICA

  103308455 V. GORICA

  5. KATARINA KUNTIĆ HRVATICASLAVKA KOLARA 43B, VELIKA GORICA

  15168398 V. GORICA

  6. IVANA LUKAČ HRVATICA KNEZA PORINA 29, VELIKA GORICA102241865 V. GORICA

  7. ANTUN SANDRIN HRVATTRG STJEPANA RADIĆA 4, VELIKA GORICA

  101034107 V. GORICA

  8. JURAJ KLARIĆ HRVAT NIKOLE BONIFAČIĆA 13, VELIKA GORICA102814269 V. GORICA

  9. STJEPAN KOLAREC HRVATMATICE HRVATSKE 56, VELIKA GORICA

  103270223 V. GORICA

  10. DAMIR VUCIĆ HRVAT MATICE HRVATSKE 28, VELIKA GORICA100446785 V. GORICA

  11. IVAN ZANINOVIĆ HRVATKNEZA PORINA 103, VELIKA GORICA

  100047301 V. GORICA

  12. ZLATKO PENEZIĆ HRVATSLAVKA KOLARA 27, VELIKA GORICA,

  15291684 V. GORICA

  13. JOZO MATIĆ HRVAT NIKOLE BONIFAČIĆA 28, VELIKA GORICA102853983 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/14Urbroj: 238-33-03-2009-2Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  2.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH

  DEMOKRATA (HNS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. ALEKSANDRA KULIER HRVATICATRG S.RADIĆA 1, VELIKA GORICA

  100740727 V. GORICA

  2. ŽELJKO MATOKOVIĆ HRVATS.KOLARA 31, VELIKA GORICA

  103291443 V. GORICA

  3. ANDRIJA BUKLIJAŠ HRVATMATICE HRVATSKE 40, VELIKA GORICA

  100769745 V. GORICA

  4. ZORAN KOS HRVAT S.KOLARA 56, VELIKA GORICA100483026 V. GORICA

  5. NADA ŠARKEVIĆ HRVATICAN.BONIFAČIĆA 33, VELIKA GORICA

  15320544 V. GORICA

  6. BRANKICA SVETLIĆ HRVATICAMATICE HRVATSKE 28, VELIKA GORICA

  103181093 V. GORICA

  7. NIKOLA PUHMAJER HRVATMATICE HRVATSKE 30, VELIKA GORICA

  102109747 V. GORICA

  8. IVANA DUBOVEČAK HRVATICAN.BONIFAČIĆA 21, VELIKA GORICA

  102993172 V. GORICA

  9. KRISTIJANA PUHMAJER HRVATICAMATICE HRVATSKE 30, VELIKA GORICA

  102607582 V. GORICA

  10. BOŽICA CEKOVIĆ HRVATICATRG S.RADIĆA 9, VELIKA GORICA

  100815189 V. GORICA

  11. INES MATOKOVIĆ HRVATICAS.KOLARA 31, VELIKA GORICA

  15880472 V. GORICA

  12. LJUBA BUKLIJAŠ HRVATICAMATICE HRVATSKE 40, VELIKA GORICA,

  100774785 V. GORICA

  13. VEDRAN CRNKIĆ HRVATN. BONIFAČIĆA 15, VELIKA GORICA

  102777478 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/14Urbroj: 238-33-03-2009-3Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  3.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća

  POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.286

  jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUSOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE

  (SDP)DEMOKRATSKOG CENTRA (DC)

  HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. DUBRAVKA VIDIĆ HRVATICAMATICE HRVATSKE 42, VELIKA GORICA

  100208154 V. GORICA

  2. IVICA LUKAČEVIĆ HRVATN. BONIFAČIĆA 13, VELIKA GORICA

  100007007 V. GORICA

  3. LJUBICA KMETIĆ HRVATICAN. ŠOPA 19A, VELIKA GORICA

  100571843 V. GORICA

  4. STEVO JAPUNDŽIĆ HRVATTRG S. RADIĆA 3, VELIKA GORICA

  100039594 V. GORICA

  5. VIŠNJA ŠKRGATIĆ HRVATICAS. KOLARA 21, VELIKA GORICA

  100901566 V. GORICA

  6. ERNEST GRAF HRVAT MATICE HRVATSKE 20, VELIKA GORICA100108894 V. GORICA

  7. TONČI LUKETA HRVAT TRG S. RADIĆA 10, VELIKA GORICA102978570 V. GORICA

  8.BOGDANKA-CINA AZINOVIĆ

  HRVATICA S. KOLARA 23, VELIKA GORICA100014961 V. GORICA

  9. IVANKA PANTOVIĆ HRVATICAS. KOLARA 21, VELIKA GORICA

  101983055 V. GORICA

  10. ŽELJKO NAGY HRVAT S. KOLARA 58, VELIKA GORICA102739481 V. GORICA

  11. TILEN HORVAT HRVAT TRG S. RADIĆA 12, VELIKA GORICA101975222 V. GORICA

  12. TOMISLAV MAĆEK HRVATS. KOLARA 27, VELIKA GORICA,

  103246179 V. GORICA

  13. ŽELJKO FADLJEVIĆ HRVATN. BONIFAČIĆA 15, VELIKA GORICA

  102131087 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/14Urbroj: 238-33-03-2009-1Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  4.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, utvrđuje i objavljuje:

  ZBIRNU LISTU

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI BRAĆA RADIĆ

  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1. (HDZ) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) Nositelj liste: Rudolf VujevićHRVATSKA NARODNA STRANKA – 2. LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) Nositelj liste: Aleksandra KulierSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 3. HRVATSKE (SDP) DEMOKRATSKI CENTAR (DC) HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS) Nositelj liste: Dubravka Vidić

  Klasa: 013-05/2009-01/14Urbroj: 238-33-03-2009-4Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  5.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ)

  HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS) HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP)

  HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. SLAVKO RUKAVINA HRVATKRALJA D. ZVONIMIRA 22, VELIKA GORICA

  103335429 V. GORICA

  2. MIROSLAV ŽIROVIĆ HRVATCVJETNO NASELJE 7, VELIKA GORICA

  100178244 V. GORICA

 • 28729. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  3. MARKO PERIJA HRVAT KRALJICE KATARINE 6, VELIKA GORICA100347453 V. GORICA

  4. DARKO BEKIĆ HRVATKRALJA D. ZVONIMIRA 9, VELIKA GORICA

  102756523 V. GORICA

  5.MARTA ŠIMRAK LUKAVSKI

  HRVATICA CVJETNO NASELJE 7, VELIKA GORICA102491715 V. GORICA

  6. NIKO RIMAC HRVAT CVJETNO NASELJE 9, VELIKA GORICA100034514 V. GORICA

  7. MATE VUJEVIĆ HRVAT CVJETNO NASELJE 7, VELIKA GORICA101694502 V. GORICA

  8. TOMISLAV VRLOŠIĆ HRVATKRALJA D. ZVONIMIRA 24, VELIKA GORICA

  103720490 V. GORICA

  9. HRVOJE MALČIĆ HRVATCVJETNO NASELJE 18, VELIKA GORICA

  101614103 V. GORICA

  10. DRAGAN NIKOLIĆ HRVATKRALJA D. ZVONIMIRA 13, VELIKA GORICA

  1637800 V. GORICA

  11. FRANJO ŽIROVIĆ HRVATCVJETNO NASELJE 7, VELIKA GORICA

  101828156 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/15Urbroj: 238-33-03-2009-2Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  6.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE NARODNE STRANKE-LIBERALNIH

  DEMOKRATA (HNS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI

  Red.br. IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. JOSIP BUŠIĆ HRVATKRALJA PETRA SVAČIĆA 24, VELIKA GORICA

  100109970 V. GORICA

  2. IVAN KNEŽEVIĆ HRVATKNEZA RATIMIRA 8, VELIKA GORICA

  102801902 V. GORICA

  3. IVONA BEUS RICHEMBERGH HRVATICACVJETNO NASELJE 15, VELIKA GORICA

  103181395 V. GORICA

  4. SLAVKO MUŽDALO HRVATKRALJA D. ZVONIMIRA 24, VELIKA GORICA

  15694074 V. GORICA

  5. SNJEŽANA POPOVIĆ-MILIĆ HRVATICAK. S. TOMAŠEVIĆA7, VELIKA GORICA

  14800640 V. GORICA

  Red.br. IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  6. MARINA MUŽEK HRVATICAPLEŠKA 44, VELIKA GORICA

  14260495 V. GORICA

  7. MILE GRUBIŠIĆKRALJA D. ZVONIMIRA 13, VELIKA GORICA

  102545495 V. GORICA

  8. BORISLAV JOVANOVIĆ SRBINKRALJA D. ZVONIMIRA 11, VELIKA GORICA

  15204716 V. GORICA

  9. ZVONKO KNEŽEVIĆ HRVATKNEZA RATIMIRA 8, VELIKA GORICA

  101972965 V. GORICA

  10. TARIK FORTO BOŠNJAK CVJETNO NASELJE 10, VELIKA GORICA102845614 V. GORICA

  11. MIRELA MILINKOVIĆKRALJA D. ZVONIMIRA 9, VELIKA GORICA

  101876381 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/15Urbroj: 238-33-03-2009-3Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  7.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

  (SDP) DEMOKRATSKI CENTAR (DC)

  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. DAMIR ŠIMUNIĆ HRVATHBZ 20, VELIKA GORICA

  100424200 V. GORICA

  2. GORDANA DUKARIĆ HRVATICAK. S. TOMAŠEVIĆA 7, VELIKA GORICA

  102072940 V. GORICA

  3. NEVENKA RAPA HRVATICAKRALJA D. ZVONIMIRA 19, VELIKA GORICA

  101063634 V. GORICA

  4. DEJAN PANEŽIĆ HRVATPODLOŽNICA 11, VELIKA GORICA

  15694091 V. GORICA

  5. BRANKA VALENČAK HRVATICACVJETNO NASELJE 17, VELIKA GORICA

  100201548 V. GORICA

  6. IVICA BAČUN HRVAT CVJETNO NASELJE 10, VELIKA GORICA15089799 V. GORICA

  7. MATEJ CRNOGAĆA HRVATHBZ 32, VELIKA GORICA

  102581684 V. GORICA

  168.

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.288

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  8. ANITA ŠIKIĆ HRVATICAKRALJA D. ZVONIMIRA 19, VELIKA GORICA

  103716990 V. GORICA

  9. VLADIMIR MUCAK HRVATHBZ 32, VELIKA GORICA

  101456942 V. GORICA

  10. IVKA KORAJLIJA HRVATICACVJETNO NASELJE 8, VELIKA GORICA

  100483514 V. GORICA

  11. ZLATA FILIPOVIĆ HRVATICACVJETNO NASELJE 1, VELIKA GORICA

  102545699 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/15Urbroj: 238-33-03-2009-1Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  8.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, utvrđuje i objavljuje:

  ZBIRNU LISTU

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI HRVATSKI VELIKANI

  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1. (HDZ) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) Nositelj liste: Slavko RukavinaHRVATSKA NARODNA STRANKA 2. –LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) Nositelj liste: Josip BušićSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 3. HRVATSKE (SDP) DEMOKRATSKI CENTAR (DC) HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS) Nositelj liste: Damir Šimunić

  Klasa: 013-05/2009-01/15Urbroj: 238-33-03-2009-4Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  9.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/0 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ)

  HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS) HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU)

  HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. ZDENKO SOVINA HRVATHORVATOVA 56, VELIKA GORICA

  101760666, V.GORICA

  2. DAMIR ZDELAR HRVATJELAČIĆEVA 88, VELIKA GORICA

  101743074, V.GORICA

  3. ANA PLEHINGER HRVATICALOMNIČKA 23, VELIKA GORICA

  15791159, V.GORICA

  4. DAVOR CVETNIĆ HRVATMIJE VUJNOVIĆA 14, VELIKA GORICA

  15452394, V.GORICA

  5. IVAN NOVOSEL HRVAT S. F. JAPE 101, VELIKA GORICA102290201 V.GORICA

  6. PETRA PAVIŠIĆ HRVATICA KURILOVEČKA 121, VELIKA GORICA102241004, V.GORICA

  7. NENAD STEPANIĆ HRVATHORVATOVA 3, VELIKA GORICA

  102839278, V.GORICA

  8. PETAR MARKUŠIĆ HRVATĐURE PL. JOSIPOVIĆA 49, VELIKA GORICA

  15791288, V.GORICA

  9. FRANJO JUG HRVAT KURILOVEČKA 124, VELIKA GORICA102544348, V.GORICA

  10. NENAD PEJAK HRVAT MATIJE GUPCA 8, VELIKA GORICA103475535, V.GORICA

  11. DARKO KOLAREC HRVATJELAČIĆEVA 64, VELIKA GORICA

  101675815, V.GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/16Urbroj: 238-33-03-2009-2Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

 • 28929. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  10.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/0 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI

  DEMOKRATI (HNS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. STJEPAN LEDER HRVATHORVATOVA 28, VELIKA GORICA

  100119219, V.GORICA

  2. SVETOMIR MUZGONJAI. G. KOVAČIĆA 12, VELIKA GORICA

  100125457, V.GORICA

  3. MIROSLAV PAVIŠIĆ HRVATKURILOVEČKA 95, VELIKA GORICA

  102447419, V.GORICA

  4. RENATA LEDER HRVATICA HORVATOVA 37, VELIKA GORICA14610186, V.GORICA

  5. IVAN ĐUMLIJA HRVAT JELAČIĆEVA 23/1, VELIKA GORICA103015200, V.GORICA

  6. DAMIR LEDER HRVAT HORVATOVA 37, VELIKA GORICA103487144, V.GORICA

  7. ANICA PETRUŠA HRVATICAIVANA MAŽURANIĆA 3, VELIKA GORICA

  15393959, V.GORICA

  8. DUBRAVKO FABEČIĆ HRVATSTJEPANA STEPANIĆA 46 B, VELIKA GORICA

  101414373, V.GORICA

  9.NEVEN-MIHAEL DIANEŽEVIĆ

  HRVAT A. K. MIOŠIĆA 16 C, VELIKA GORICA103165490, V.GORICA

  10. EMIL PETRUŠA HVAT IVANA MAŽURANIĆA 3, VELIKA GORICA15393960, V.GORICA

  LANA MUZGONJA HRVATICA

  I. G. KOVAČIĆA 12, VELIKA GORICA

  102620726, V.GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/16Urbroj: 238-33-03-2009-3Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  11.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/0 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUSOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE

  (SDP) DEMOKRATSKOG CENTRA (DC)

  HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE (HSLS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. VLADIMIR STEPANIĆ HRVATI.G.KOVAČIĆA 7, VELIKA GORICA

  100471030 V.GORICA

  2. IVICA LEDER HRVAT HORVATOVA 35, VELIKA GORICA103646547 V.GORICA

  3. MARIJO ZDELAR HRVATLOMNIČKA 1/3, VELIKA GORICA

  101633496 V.GORICA

  4. MARTINA HRANILOVIĆ HRVATICAHORVATOVA 30B, VELIKA GORICA

  102090039 V.GORICA

  5. NIKOLA PEJAK HRVAT KURILOVEČKA 79, VELIKA GORICA102297606 V.GORICA

  6. FRANJO LEDER HRVAT HORVATOVA 47, VELIKA GORICA100265550 V.GORICA

  7. IVAN MUŽA HRVAT STJEPANA STEPANIĆA 48, VELIKA GORICA103126321 V.GORICA

  8. MILJENKO JANČIĆ HRVATS.FABIJANČIĆA 135, VELIKA GORICA

  101913144 V.GORICA

  9. DAVOR RUS HRVAT S.FABIJANČIĆA 149, VELIKA GORICA103561234 V.GORICA

  10. MARIJA DANILOVIĆ HRVATICAS.FABIJANČIĆA 56, VELIKA GORICA

  100627012 V.GORICA

  11. VINKO CEKOVIĆ HRVATS.FABIJANČIĆA 73, VELIKA GORICA

  103715929 V.GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/16Urbroj: 238-33-03-2009-1Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  12.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave, i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, utvrđuje i objavljuje:

  ZBIRNU LISTU

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI KURILOVEC

  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1. (HDZ) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.290

  HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) Nositelj liste: Zdenko SovinaHRVATSKA NARODNA STRANKA – 2. LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) Nositelj liste: Stjepan LederSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 3. HRVATSKE (SDP) DEMOKRATSKI CENTAR (DC) HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS) Nositelj liste: Vladimir Stepanić

  Klasa: 013-05/2009-01/16Urbroj: 238-33-03-2009-4Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  13.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. MATE BEKAVAC HRVATTRG DR.A.STARČEVIĆA 4, VELIKA GORICA

  100164906 V. GORICA

  2. LJUBO BAKULA HRVATĐAKOVAČKA 2, VELIKA GORICA

  15291659 V. GORICA

  3. MILOVAN MILIČEVIĆ HRVATTRG DR.A.STARČEVIĆA 10, VELIKA GORICA

  102661218 V. GORICA

  4. ALOJZ NOVINC HRVATTRG DR.A.STARČEVIĆA 19, VELIKA GORICA

  103169573 V. GORICA

  5. MATE ŠPEHAR HRVATTRG DR.A.STARČEVIĆA 33, VELIKA GORICA

  103075217 V. GORICA

  6. MATE IVANKOVIĆ HRVATLAVOSLAVA RUŽIČKE 30, VELIKA GORICA

  100025896 V. GORICA

  7. JOSIP BALAGOVIĆ HRVATR.BOŠKOVIĆA 2, VELIKA GORICA

  101050850 V. GORICA

  8. BLAŽENKA BEKAVAC HRVATICATRG DR.A.STARČEVIĆA 4, VELIKA GORICA

  101406235 V. GORICA

  9. ILE NEDEVSKI HRVAT RIJEČKA 37, VELIKA GORICA100011530 V. GORICA

  10. SREĆKO MIKŠA HRVATDR.A.ŠTAMPARA 45, VELIKA GORICA

  100979946 V. GORICA

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  11. KRISTIAN MILIČEVIĆ HRVATTRG DR.A.STARČEVIĆA 10, VELIKA GORICA

  102030581 V. GORICA

  12. ROSA BARTULOVIĆ HRVATICAVARAŽDINSKA 32, VELIKA GORICA

  14630127 V. GORICA

  13. ANTE ŠPEHAR HRVATTRG DR.A.STARČEVIĆA 4, VELIKA GORICA

  102140376 V.GORICA

  14. TOMO GRGURIĆ HRVATDON FRANE BULIĆA 2, VELIKA GORICA

  101337715 V.GORICA

  15. IVAN RADOŠ HRVAT OSJEČKA 20, VELIKA GORICA103661118 V.GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/17Urbroj: 238-33-03-2009-2Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  14.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ)

  HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS) HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP)

  HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ

  Red. br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. TOMO VIDOVIĆ HRVATKOLODVORSKA 114, VELIKA GORICA

  10320890 V. GORICA

  2. NIKICA REPAČ HRVATANTUNA PL. ZDENČAJA 2, VELIKA GORICA

  103218544 V. GORICA

  3. MARKO SULIĆ HRVAT NIKOLE TESLE 37, VELIKA GORICA101779455 V. GORICA

  4. IVICA KOLAREC HRVATČAKOVEČKA 42, VELIKA GORICA

  103068919 V. GORICA

  5. DRAGICA KOVČALIJA HRVATICAMATE LOVRAKA 14, VELIKA GORICA

  102235766 V. GORICA

  6. IVAN KULIŠ HRVAT KOLODVORSKA 126, VELIKA GORICA102895945 V. GORICA

  7. TOMISLAV GRUJA HRVATSINJSKA 23, VELIKA GORICA

  103014245 V. GORICA

  8. MARKO ŠUKER HRVAT LJ.POSAVSKOG 7, VELIKA GORICA103070490 V. GORICA

  9. ANTE IVANDA HRVAT DON FRANE BULIĆA 14, VELIKA GORICA15813344 V. GORICA

 • 29129. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  Red. br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  10. DARKO LACKOVIĆ HRVATSPLITSKA 54, VELIKA GORICA

  101826860 V. GORICA

  11. IVANA PIRŠER HRVATICA NINSKA 1, VELIKA GORICA102034241 V. GORICA

  12. IVICA RAK HRVAT BRATSTVO I/34, VELIKA GORICA100088583 V. GORICA

  13. STIVEN ŽITNIK HRVAT SLAVKA KOLARA 70, VELIKA GORICA100816144 V.GORICA

  14. IVAN PANOV HRVAT NIKOLE TESLE 3, VELIKA GORICA102258411 V.GORICA

  15. STJEPAN MIKULČIĆ HRVATHBZ 7, VELIKA GORICA

  15168290 V.GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/17Urbroj: 238-33-03-2009-3Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  15.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI

  DEMOKRATI (HNS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. DARIJA BEBEK HRVATICA ŠIBENSKA 17, VELIKA GORICA14775889 V. GORICA

  2. DRAGICA RAKO HRVATICAOSJEČKA 46, VELIKA GORICA

  101371713 V. GORICA

  3. IVANČICA ZDELAR HRVATICAKOLODVORSKA 78, VELIKA GORICA

  100594502 V. GORICA

  4. IVICA KRILČIĆ HRVAT KOLODVORSKA 61, VELIKA GORICA101916492 V. GORICA

  5. BOJAN KOVAČIĆ HRVATŠIBENSKA 9, VELIKA GORICA

  103225305 V. GORICA

  6. ANA VILČEK HRVATICA ŠIBENSKA 19, VELIKA GORICA100539310 V. GORICA

  7. MIRKO ŽUŽIĆ HRVAT L. RUŽIĆKE 40, VELIKA GORICA14495195 V. GORICA

  8. GORAN BINDER HRVATDUBROVAČKA 32, VELIKA GORICA

  15147058 V. GORICA

  9. MAJA ZDELAR HRVAT KOLODVORSKA 78, VELIKA GORICA100466443 V. GORICA

  10. MARIN MARTINJAK HRVATANDRIJE ŠTAMPARA 53, VELIKA GORICA

  100392314 V. GORICA

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  11. ZDRAVKA ŽUŽIĆ HRVATICAL. RUŽIĆKE 40, VELIKA GORICA

  100988438 V. GORICA

  12. ZLATKO KRILČIĆ HRVATKOLODVORSKA 61, VELIKA GORICA

  100972987 V. GORICA

  13. STJEPAN STEPANIĆ HRVATZAGREBAČKA 88, VELIKA GORICA

  102440087 V.GORICA

  14. MATIJA RIBIĆ HRVAT JUNIJA PALMOTIĆA 4, VELIKA GORICA103100249 V.GORICA

  15. SILVIO MARLOVIĆ HRVATTRG A. STARČEVIĆA 26, VELIKA GORICA

  102386733 V.GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/17Urbroj: 238-33-03-2009-4Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  16.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

  (SDP) DEMOKRATSKI CENTAR (DC)

  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJENKO GRANIĆ

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. MUHAMED DAUTOVIĆMUSLI-MAN

  ŠIBENSKA 7, VELIKA GORICA

  100068032 V. GORICA

  2. STIPO DUSPARA HRVATZAGREBAČKA 124, VELIKA GORICA

  100338811 V. GORICA

  3. DOMAGOJ OŠTRIĆ HRVATJURJA DOBRILE 24, VELIKA GORICA

  102255047 V. GORICA

  4. SVEN FABIJANČIĆ HRVATK. LJ. POSAVSKOG 10, VELIKA GORICA

  101716566 V.GORICA

  5. DAVOR KATKIĆ HRVATMARIBORSKA 8, VELIKA GORICA

  102325533 V. GORICA

  6. ALEKSANDAR DRLJAČA HRVATPETRA ŠKRLECA 28, VELIKA GORICA

  101668157 V. GORICA

  7. DAMIR GAŠPARIĆ HRVATA. G. MATOŠA 7, VELIKA GORICA

  100516795 V. GORICA

  8. KREŠIMIR HORVAT HRVATBRATSTVO I/63, VELIKA GORICA

  100753847 V. GORICA

  9. MIRKO COTA HRVAT BRATSTVO I/9, VELIKA GORICA103684632 V. GORICA

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  29. travnja 2009.292

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  10. LEO LISAC HRVAT JURJA DOBRILE 16, VELIKA GORICA102166070 V. GORICA

  11. IVAN JAKOPEC HRVAT ČAKOVEČKA 46, VELIKA GORICA101501917 V. GORICA

  12. LJUBAN ĐUSTEBEK SRBINZAGREBAČKA 128, VELIKA GORICA

  100242880 V. GORICA

  13. ŽELJKO VIŠNJIĆ HRVATD. DOMJANIĆA 5, VELIKA GORICA

  103660532 V. GORICA

  14. DAJANA BIRČIĆ HRVATICAZAGREBAČKA 71, VELIKA GORICA

  101691326 V. GORICA

  15. VESNA IVANČAN HRVATICAZAGREBAČKA 124, VELIKA GORICA

  100893246 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/17Urbroj: 238-33-03-2009-1Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  17.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17 svibnja 2009. godine, utvrđuje i objavljuje:

  ZBIRNU LISTU

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI MILJEKO GRANIĆ

  HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP) 1. Nositelj liste: Mate BekavacHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 2. (HDZ) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) Nositelj liste: Tomo VidovićHRVATSKA NARODNA STRANKA – 3. LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) Nositelj liste: Darija BebekSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 4. HRVATSKE (SDP) DEMOKRATSKI CENTAR (DC) HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA (HSLS) Nositelj liste: Muhamed Dautović

  Klasa: 013-05/2009-01/17Urbroj: 238-33-03-2009-5Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

  18.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ)

  HRVATSKE STRANKE PRAVA (HSP) HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA (HSU)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. ŽELJKO KOTRMAN HRVATP. ZRINSKOG 55, VELIKA GORICA

  15320620 V. GORICA

  2. VJEKOSLAV JUNKOVIĆ HRVATŠ. BREŠĆENSKOG 1, VELIKA GORICA

  100785987 V. GORICA

  3. MARA JURIĆ HRVATICA P. ZRINSKOG 30, VELIKA GORICA15291792 V. GORICA

  4. ALOJZ KOVAČIĆ HRVATPLEPELIĆEVA 12, VELIKA GORICA

  103450797 V. GORICA

  5. ZDENKO MARTINOVIĆ HRVATAERODROMSKA 15, VELIKA GORICA

  103451272 V. GORICA

  6. STJEPAN PLEPELIĆ HRVATP. ZRINSKOG 40, VELIKA GORICA

  100385645 V. GORICA

  7. SILVIO OGRIĆ HRVAT Š. BREŠĆENSKOG 11, VELIKA GORICA100666241 V. GORICA

  8. FRANJO JANDRIŠ HRVATPLEŠKA 66, VELIKA GORICA

  14865954 V. GORICA

  9. IVAN ČUŽIĆ HRVAT NORŠIĆEVA 2, VELIKA GORICA100778744 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/18Urbroj: 238-33-03-2009-3Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić, v. r.

 • 29329. travnja 2009.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XV. Broj 04/2009

  19.

  Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05 i 12/08), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave, za izbore koji se imaju održati 17. svibnja 2009. godine, prihvatilo je i objavljuje pravovaljano predloženu:

  KANDIDACIJSKU LISTUHRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI

  DEMOKRATI (HNS)

  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO

  Red.br.

  IME I PREZIME

  NACIO-NALNOST ADRESA

  BROJ VAŽEĆE OSOBNE

  ISKAZNICE I MJESTO

  IZDAVANJA

  1. ĐURĐA PARAĆ HRVATICA PLEŠKA 125, VELIKA GORICA100663688 V. GORICA

  2. OLIVER ŠTENGL HRVATPLEŠKA 104, VELIKA GORICA

  103723533 V. GORICA

  3. VLADO CESTARIĆ HRVATV. NAZORA 18A, VELIKA GORICA

  101055620 V. GORICA

  4. ŽELJKO LEVAR HRVAT PLEŠKA 112, VELIKA GORICA14523589 V. GORICA

  5. CECILIJA CVIJIN HRVATICAV. NAZORA 6, VELIKA GORICA

  100762402 V. GORICA

  6. NENAD KOVAČIĆ HRVATKOTRMANOVA 9, VELIKA GORICA

  103098589 V. GORICA

  7. MONIKA GARAPIĆ HRVATICAČUŽIĆEVA 12, VELIKA GORICA

  102320153 V. GORICA

  8. DRAŽEN BAŠIĆ HRVAT V. NAZORA 24, VELIKA GORICA100385972 V. GORICA

  9. VIŠNJA JANDRIŠ HRVATICAV. NAZORA 18, VELIKA GORICA

  100265730 V. GORICA

  Klasa: 013-05/2009-01/18Urbroj: 238-33-03-2009-4Velika Gorica, 28. travnja 2009.

  Članovi Predsjednik 1. Đenica Horvat Harkay, v. r. Povjerenstva za 2. Irena Mišerić, v. r. izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave Gordan Čaić,