48
SLU@BENE OBJAVE BOR BANKA DD SARAJEVO PREGLED INSOLVENTNIH KOMITENATA ZA JUNI 2012. RED. BROJ NAZIV SJEDI[TE ADRESA RA^UN DANA 90 I VI[E DANA 30 I VI[E DANA 15 I VI[E 1. DES DOO SARAJEVO SARAJEVO OBALA KULINA BANA 22/II 1820000000024528 X 2. INTER -FAGUS DOO BUSOVA^A BUSOVA^A LUGOVI BB 1820000000033646 X 3. CENTROTRANS DC DOO SARAJEVO SARAJEVO VELKIH DRVETA 6 1820000000037429 X 4. BEKOHARI DOO SARAJEVO SARAJEVO S.H. MUVEKITA 2 1820000000040242 X 5. COMPANY EUROGRAND DOO SARAJEVO SARAJEVO ALIPA[INA 19 1820000000048196 X 6. STR SABAH VL SEMI] BAHRIJA VISOKO VISOKO TOPUZOVO POLJE BB 1820000000048875 X 7. MIRDEM DOO SARAJEVO SARAJEVO TRAMPINA 6 1820000000049069 X 8. DPLAS DOO GRA^ANICA GRA^ANICA BRANILACA GRADA BB 1820000000049554 X 9. VICTORY HAUS DOO OLOVO OLOVO BRANILACA 17 1820000000050815 X 10. CENTROTRANS MT SARAJEVO SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 153 1820000000052852 X 11. PTP ALGUM DOO PRNJAVOR PRNJAVOR ZANATSKI CENTAR 1 1820000000053822 X 12. VERT DOO SARAJEVO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 28 1820000000054792 X 13. KIBO-KOMERC DOO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG TRN BB 1820000000057508 X 14. HULK DOO SARAJEVO SARAJEVO SAFETA ZAJKE BB 1820000000059545 X 15. SENDI DOO KLADANJ KLADANJ GOJAKOVI]I BB 1820000000061291 X 16. JATA DOO SREBRENIK SREBRENIK ZLATNIH LJILJANA BB 1820000000061970 X 17. SMEM EXPORT- IMPORT DOO MOSTAR MOSTAR OPINE 87 1820000000062067 X 18. ^IMBA DOO PROZOR PROZOR HRVOJA VUK^I]A HRVATINI]A 1 1820000000062358 X 19. [PILJA COMMERCE DOO SARAJEVO SARAJEVO BARDAK^IJE 18 1820000000062843 X 20. ZEJ]IROVI] DOO ^ELI] ^ELI] ZMAJA OD BOSNE 2 1820000000064880 X 21. STR DIADEMA VL [ERBO AMIR SARAJEVO SARAJEVO ZELENIH BERETKI BB GAZIHUSREVBEGOV BEZISTAN 1820000000064977 X 22. ^AMD@E DOO LUKAVAC LUKAVAC BABICE BB 1820000000067984 X 23. NUR DOO TRAVNIK TRAVNIK PRNJAVOR BR. 12 1820000000068081 X Godina XIX - Broj 65 Srijeda, 1. 8. 2012. godine SARAJEVO ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

SLU@BENE OBJAVEBOR BANKA DD SARAJEVO

PREGLED

INSOLVENTNIH KOMITENATA ZA JUNI 2012.

RED.

BROJ

NAZIV SJEDI[TE ADRESA RA^UN DANA

90 I

VI[E

DANA

30 I

VI[E

DANA

15 I

VI[E

1. DES DOO SARAJEVO SARAJEVO OBALA KULINA BANA 22/II 1820000000024528 X

2. INTER -FAGUS DOOBUSOVA^A

BUSOVA^A LUGOVI BB 1820000000033646 X

3. CENTROTRANS DC DOOSARAJEVO

SARAJEVO VELKIH DRVETA 6 1820000000037429 X

4. BEKOHARI DOOSARAJEVO

SARAJEVO S.H. MUVEKITA 2 1820000000040242 X

5. COMPANY EUROGRANDDOO SARAJEVO

SARAJEVO ALIPA[INA 19 1820000000048196 X

6. STR SABAH VL SEMI]BAHRIJA VISOKO

VISOKO TOPUZOVO POLJE BB 1820000000048875 X

7. MIRDEM DOO SARAJEVO SARAJEVO TRAMPINA 6 1820000000049069 X

8. DPLAS DOO GRA^ANICA GRA^ANICA BRANILACA GRADA BB 1820000000049554 X

9. VICTORY HAUS DOOOLOVO

OLOVO BRANILACA 17 1820000000050815 X

10. CENTROTRANS MTSARAJEVO

SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 153 1820000000052852 X

11. PTP ALGUM DOOPRNJAVOR

PRNJAVOR ZANATSKI CENTAR 1 1820000000053822 X

12. VERT DOO SARAJEVO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 28 1820000000054792 X

13. KIBO-KOMERC DOO[IROKI BRIJEG

[IROKIBRIJEG

TRN BB 1820000000057508 X

14. HULK DOO SARAJEVO SARAJEVO SAFETA ZAJKE BB 1820000000059545 X

15. SENDI DOO KLADANJ KLADANJ GOJAKOVI]I BB 1820000000061291 X

16. JATA DOO SREBRENIK SREBRENIK ZLATNIH LJILJANA BB 1820000000061970 X

17. SMEM EXPORT-IMPORT DOO MOSTAR

MOSTAR OPINE 87 1820000000062067 X

18. ^IMBA DOO PROZOR PROZOR HRVOJA VUK^I]AHRVATINI]A 1

1820000000062358 X

19. [PILJA COMMERCE DOOSARAJEVO

SARAJEVO BARDAK^IJE 18 1820000000062843 X

20. ZEJ]IROVI] DOO ^ELI] ^ELI] ZMAJA OD BOSNE 2 1820000000064880 X

21. STR DIADEMA VL [ERBOAMIR SARAJEVO

SARAJEVO ZELENIH BERETKI BBGAZIHUSREVBEGOVBEZISTAN

1820000000064977 X

22. ^AMD@E DOO LUKAVAC LUKAVAC BABICE BB 1820000000067984 X

23. NUR DOO TRAVNIK TRAVNIK PRNJAVOR BR. 12 1820000000068081 X

Godina XIX - Broj 65Srijeda, 1. 8. 2012. godine

S A R A J E V OISSN 1512-7079

Page 2: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

24. LJUBA^E SLATKI DOOTUZLA

TUZLA LJUBA^E 31 1820000000069633 X

25. DURIKOM DOO SARAJEVO SARAJEVO KOBILJA GLAVA 22 1820000000070021 X

26. SIMKE - KOMERC DOOPALE

PALE ILIJE GRBICA 16 PALE 1820000000071185 X

27. KUNOVAC COMPANY DOOSARAJEVO

SARAJEVO RUSTEM PA[INA 41/III 1820000000071961 X

28. STR MODA MIX VL.MUZAFEROVI] HASNAILID@A

ILID@A RUSTEMPA[INA 40 1820000000072252 X

29. ZALT DOO @IVINICE @IVINICE SJEVER 1 1820000000073707 X

30. ITT INGRAP DOO TE[ANJ TE[ANJ KRNDIJA BB TE[ANJ 1820000000074580 X

31. [IPAD DD ENTERIJERSARAJEVO

SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 123 1820000000074774 X

32. NEKRETNINE PELAK DOOSARAJEVO

SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X

33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO PATRIOTSKE LIGE BB 1820000000076326 X

34. BOSOIL DOO SARAJEVO SARAJEVO KOLODVORSKA 11 A 1820000000077781 X

35. NEKRETNINE 2A DOOSARAJEVO

SARAJEVO KEMALA KAPETANOVI]A 57 1820000000078363 X

36. ^A\O DOO ISTO^NOSARAJEVO

ISTO^NOSARAJEVO

VUKA KARAD@I]A 62 1820000000078945 X

37. MAJORKA DOO SARAJEVO SARAJEVO ZABR\E 5B 1820000000079430 X

38. GALEB-KOMPANI DOOSOKOLAC

SOKOLAC CARA LAZARA BB 1820000000080109 X

39. PUB DOO SARAJEVO SARAJEVO SAFETA ZAJKE BB 1820000000082728 X

40. ZEJ]IROVI] II DOO BRKABR^KO

BR^KO BRKA XBB 1820000000082825 X

41. A.M.A.R. DOO BUSOVA^A BUSOVA^A KA^UNI BB 1820000000082922 X

42. BOSNATRANSPORT DDSARAJEVO

SARAJEVO ENVERA [EHOVI]A 34 1820000000083213 X

43. HESA DOO SARAJEVO SARAJEVO TE[ANJSKA 1/III 1820000000083310 X

44. KA ELECTRONIC DOOHADZICI

HAD@I]I GAROVCI 14 1820000000084086 X

45. KAFA PROM DOOSARAJEVO

SARAJEVO OLIMPIJSKA 21 1820000000084280 X

46. AIF COMPANY DOOSARAJEVO

SARAJEVO ABDESTHANA 4 1820000000088742 X

47. SG NINA VL BJELO[MITAR ILID@A

ILID@A OSIK 37 1820000000089130 X

48. CPU DOO SARAJEVO SARAJEVO SAFETA ZAJKE BB 1820000000090876 X

49. ELITA STO^ARSKAPROIZVODNJA OD@AK

OD@AK RED@E POROBI]A BB 1820000000092719 X

50. ITP DOO KRE[EVOKRE[EVO

KRE[EVO KRE[EVSKI KAMENIK BB 1820000000093398 X

51. M-ARALL DOO ILIJA[ ILIJA[ KRIVAJEVICI BB 1820000000096308 X

52. BUKOVIK VL JOSIPBUDIMIR TOMISLAVGRAD

TOMISLAV-GRAD

BUKOVIK-MOKRONOGE BB 1820000000096405 X

53. BLACK PETROL DOOSARAJEVO

SARAJEVO PUT @IVOTA BB (VFKOMERC)

1820000000097472 X

54. ENERGOINVEST COMETDD SARAJEVO

SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A BB 1820000000098151 X

55. PP KOM[I] VL IVKAKOM[I] KISELJAK

KISELJAK PAR@EVI]I BB 1820000000098636 X

56. AUTO DIJELOVI HS DOOHAD@I]I

HAD@I]I HAD@ELI BB 1820000000098830 X

57. NBI ]URI] DOO @EP^E @EP^E STJEPANA RADI]A BB 1820000000099703 X

58. MIRISNA POLJA DOOSARAJEVO

SARAJEVO KOLODVORSKA 11A 1820000000100091 X

59. DRU[TVO AM DELIX DOOMOSTAR

MOSTAR VRAP^I]I BB 1820000000103292 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 2 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 3: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

60. LOK OSIGURANJE DDSARAJEVO

SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA BR.17

1820000000105620 X

61. VISOKA DOO GRUDE GRUDE SOVI]I BB 1820000000108142 X

62. PROFIT DOO SARAJEVO SARAJEVO PLANTA@E99 1820000000108918 X

63. DARDANIJA DRU[TVO ZAUGOSTITELJSTVO ITURIZAM DOO SARAJEVO

SARAJEVO RADI]EVA 15 1820000000111052 X

64. MINEL DOO ZAPROIZVODNJU, PROMET IIN@ENJERING @EP^E

@EP^E STJEPANA RADI]A BB 1820000000111343 X

65. SUR CLUB AVANGARD VLVASILJEVI] VOJKASARAJEVO

SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 71 1820000000111731 X

66. FORUM DD SARAJEVO SARAJEVO MIS IRIBINA 2 1820000000112410 X

67. FENIX 2004 DOO KLADANJ KLADANJ GOJAKOVI]I BB 1820000000113477 X

68. STR EDO. S VL. SEMI]MUAMER VISOKO

VISOKO ^EKREK^IJE BB 1820000000114156 X

69. HOUSE MILOS DOOILID@A

ILID@A RUDNIK 115 1820000000114932 X

70. BOSLINE DOO SARAJEVO SARAJEVO KURTA SCHORKA BR 8 1820000000115902 X

71. OPD VEKI VL. AHMI]SAJIMA VOGO[]A

VOGO[]A NEBO^AJ 65 1820000000116678 X

72. RADIONICA ZEC DOOVOGO[]A

VOGO[]A IGMANSKA BB 1820000000118618 X

73. ARKA-PRESS DOOSARAJEVO

SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A 43 1820000000119491 X

74. REMONTMONTA@A DDTUZLA

TUZLA MIJE KERO[EVI]A 24 1820000000121916 X

75. RAMING GRADNJA DOOSARAJEVO

SARAJEVO BUKA PRIZEMLJE 3 1820000000123274 X

76. EXIT DOO SARAJEVO SARAJEVO BAKAREVICA 13 1820000000123856 X

77. LIDO DOO ZA TRANSPORTGRA^ANICA

GRA^ANICA [ENIK BB 1820000000124535 X

78. SUR SARAJEVSKI SAHANVL. BA[ALIJA ALENSARAJEVO

SARAJEVO ZELENIH BERETKI BB DOBR. 4

1820000000125602 X

79. SILIKON DOOPROIZVODNO PROMETNOI USLU@NO DRU[TVODONJI VAKUF

DONJIVAKUF

770 SL.BRDSKE BR. 23 1820000000125796 X

80. GP TOM DOO SANSKIMOST

SANSKIMOST

MUSE ^AZIMA ^ATI]A BB 1820000000133362 X

81. DUHAN DD GRADA^AC GRADA^AC 25. NOVEMBAR 3 1820000000133556 X

82. DEXIM DOO KISELJAK HAN PLO^A BB 1820000000135011 X

83. TVORNICA VAPNAKRE[EVO DOO KRE[EVO

KRE[EVO RESNIK BB 1820000000144129 X

84. K.F.K. - PLIN DOOKRE[EVO

KRE[EVO RESNIK BB 1820000000144226 X

(Bi-48/12)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 3

Page 4: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

SMANJENJE KAPITALA

Na ~lana 357. i ~lana 246. Zakona o privrednim dru{tvima("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), ~lana 24. i 43.stav 43.1. ta~ka 4. Statuta Javnog preduze}a @eljeznice FederacijeBosne i Hercegovine, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uSarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/06, 2/08,49/08, 57/09 i 59/11), a na prijedlog Odluke Nadzornog odboraDru{tva broj NO-52-28973-4/2012 od 07.06.2012. godine, Skup-{tina Dru{tva, uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnogministarstva prometa i komunikacija, broj 015-49-1241-1/12 od28.06.2012. godine, na XV sjednici odr`anoj dana 29.06.2012.godine, donijela je

ODLUKU

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

^lan 1.Osnovni kapital Javnog poduze}a @eljeznice Federacije

Bosne i Hercegovine, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uSarajevo smanjuje se za iznos od 41.484.470,18 KM (slovima:~etrdesetjedanmilion~etiristotineosamdeset~etirihiljade~etiristotinesedamdeset i 18/100 KM) radi pokri}a gubitka Dru{tva izposlovanja 2011. godine.

Smanjenjem kapitala iz stava 1. ovog ~lana, kapital@eljezni~ke infrastrukture se smanjuje za 34.432.110,25 KM(slovima: trideset~etirimiliona~etiristotinetridesetdvijehiljade-stodeset KM i 25/100 KM), a kapital @eljezni~kog operatora za7.052.359,93 KM (slovima: sedammilionapedesetdvijehiljade-tristopedesetdevet KM i 93/100 KM).

^lan 2.U skladu sa ~lanom 1. ove Odluke dr`avni kapital Federacije

BiH se smanjuje za 38.089.181,16 KM (slovima: tridesetosam-milionastotinuosamdesetdevethiljadastoosamdesetjedan KM i16/100 KM), a privatizirani kapital se smanjuje za 3.395.289,02KM (slovima: trimilionatristodevedesetpethiljadadvjestoosam-desetdevet KM i 2/100 KM).

^lan 3.Ova Odluka }e se u skladu sa odredbama ~lana 358. Zakona o

privrednim dru{tvima objaviti u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i dostaviti sudskom registru.

^lan 4.Oglasom o objavljivanju ove Odluke u "Slu`benim novinama

Federacije BiH", JP @FBiH d.o.o. Sarajevo obavje{tavapovjerioce da je spremno izmiriti svoje obaveze ili za njih datiosiguranje.

^lan 5.Rok za podno{enje prijave povjerilaca u skladu sa odredbama

~lana 4. ove Odluke je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oveOdluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

^lan 6.Po proteku roka iz ~lana 5. ove Odluke i dobijanju saglasnosti

Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Odluku o {estimizmjenama i dopunama Stauta JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, JP@FBiH d.o.o. Sarajevo }e podnijeti prijavu za upis smanjenjaosnovnog kapitala u sudski registar.

^lan 7.Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.

Broj S-52-31024-3.b./201229. juna 2012. godine

Sarajevo

PredsjednikSkup{tine Dru{tva

Ismet Demirovi}, s. r.

(O-736/12)

UDRU@ENJA - FONDACIJE

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosnei Hercegovine Mikrokreditne fondacije "LOK" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE

1. Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u FederacijiBosne i Hercegovine sa danom 26.04.2012. godine promjenaupisa za Mikrokreditnu fondaciju "LOK", skra}eni naziv"LOK MKF", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Skenderija broj13, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija FederacijeBosne i Hercegovine pod registarskim brojem 3. Knjiga IRegistra, dana 16.04.2008. godine, i to:- Promjena Statuta - Odluka Upravnog odbora o izmjeni

Statuta "Mikrokreditne fondacije LOK" Sarajevo, nana~in da Upravni odbor umjesto 3 (tri) broji 5 (pet)~lanova.

Ostali upisi u Registru izvr{eni po rje{enju ovog Ministarstvabroj 04-05-2-513/08 od 16.04.2008., 25.08.2008.,09.10.2008., 02.04.2009., 26.05.2009., 24.08.2009.,26.02.2010., 31.03.2010., 22.06.2010., 26.08.2010.,25.102010., 06.04.2011., 08.06.2011., 03.11.2011. i15.03.2012. godine ostaju nepromijenjeni.

2. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM, Fonda-cija je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora FederacijeBosne i Hercegovine.

Broj 04-05-2-513/0826. travnja 2012. godine

SarajevoMinistar

Zoran Mikuli}, v. r.

(UGF-108/12)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge "UDRU@ENJE SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" Sara-jevo, donosi

RJE[ENJE

1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstvapravde Sarajevo, sa danom 16.05.2012. godine promjenaupisa za Udrugu "UDRU@ENJE SUDIJA/SUDACA UFEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE", skra}eni nazivUdruge: "US F BIH", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica ValteraPeri}a broj 15, upisanu u Registar udruga kod ovogministarstva pod registarskim brojem 1. knjiga I Registra,dana 13.09.1996. godine, i to:- Promjena ~lanova Predsjedni{tva Udruge i to: ~lanovi

Predsjedni{tva su:1. MIRJANA DEVI] - Vrhovni sud Federacije Bosne i

Hercegovine;2. NEDIM BEGI] - Kantonalni sud Livno;3. ENISA HALILOVI] - Kantonalni sud Tuzla;4. BO@ANA BANDUKA - Op}inski sud Kiseljak;5. ALADIN BAJRI] - Op}inski sud Biha};6. EMILIJA ZRNI] - Op}inski sud ^apljina;7. MUSTAFA [ABI] - Kantonalni sud Zenica;8. AMIR AHMETSPAHI] - Kantonalni sud Gora`de;9. JOZO AN\I] - Kantonalni sud Od`ak;10. STJEPAN MIKULI] - Kantonalni sud [iroki

Brijeg;11. GORAN SALIHOVI] - Op}inski sud Sarajevo;12. JASMIN JAHJAEFENDI] - Kantonalni sud

Sarajevo;13. VILDANA HELI] - Kantonalni sud Tuzla;14. ZDENKA FILIPOVI] - Op}inski sud ^apljina;15. ZUHDIJA ^OSI] - Kantonalni sud Novi Travnik.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 4 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 5: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Dosada{njim ~lanovima Predsjedni{tva udruge: TIFI POTO-GIJA, MARIJI ^OLI], ENVERU BOJ^I]U i SEADU IMAMO-VI]U prestaje mandat.2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj

03-05-2-1399/96 od 13.09.1996., 01.10.1998., 07.12.2004.,17.10.2006., 24.10.2007. i 05.02.2009. godine ostajunepromijenjeni.

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM Udruga jedu`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne iHercegovine.

Broj 03-05-2-1399/9616. svibnja 2012. godine

SarajevoMinistar

Zoran Mikuli}, v. r.

(UGF-112/12)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga "INTERNACIONALNI MULTI-RELIGIJSKI I INTERKULTURALNI CENTAR "ZAJEDNO"Sarajevo, donosi

RJE[ENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstvapravde s danom 05.06.2012. godine promjena upisa za Udrugu"INTERNACIONALNI MULTIRELIGIJSKI I INTERKULTU-RALNI CENTAR "ZAJEDNO", skra}eni naziv "IMIC", naziv naengleskom jeziku:

"INTERNATIONAL MULTIRELIGIOS AND INTER-CULTURAL CENTER "ZAJEDNO" sa sjedi{tem u Sarajevu,ulica Obala Kulina bana broj 39, upisanu u Registar udruga kodovog Ministarstva pod registarskim brojem 150, Knjiga IRegistra, dana 18.05.1998. godine, i to:

1. Promjena direktora i zamjenika direktora Udruge.2. Promjena osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje

na na~in da se umjesto Jakoba Fincija upisuje MarkoOr{oli}, zamjenik direktora Udruge i Drago Boji}, direktorUdruge kao osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanjeUdruge.

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj03-054-560/98 od 18.05.1998. godine, ostaju nepromijenjeni.

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM, Udruga jedu`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne iHercegovine.

Broj 03-054-560/9805. lipnja 2012. godine

SarajevoMinistar

Zoran Mikuli}, v. r.

(UGF-133/12)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge UDRU@ENJE "PARTNER-STVO ZA JAVNO ZDRAVLJE" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE

1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstvapravde Sarajevo, sa danom 31.05.2012. godine promjenaupisa za Udrugu UDRU@ENJE "PARTNERSTVO ZAJAVNO ZDRAVLJE", skra}eni naziv Udruge: "U PJZ", sasjedi{tem u Sarajevu, ulica Tekija broj 24, upisanu u Registarudruga kod ovog Ministarstva pod registarskim brojem 947.knjiga I Registra, dana 01.06.2007. godine, i to:- Promjena adrese - sjedi{ta na na~in da se upisuje nova

adresa Udruge Sarajevo, ulica Kranj~evi~eva broj 12.2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj

04-05-2-1002/07 od 01.06.2007. godine ostajunepromijenjeni.

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM Udruga jedu`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne iHercegovine.

Broj 04-05-2-1002/0731. svibnja 2012. godine

SarajevoMinistar

Zoran Mikuli}, v. r.

(UGF-134/12)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosnei Hercegovine Mikrokreditne fondacije "LOK" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE

1. Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u FederacijiBosne i Hercegovine sa danom 08.06.2012. godine promjenaupisa za Mikrokreditnu fondaciju "LOK", skra}eni naziv"LOK MKF", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Skenderija broj13, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija FederacijeBosne i Hercegovine pod registarskim brojem 3. Knjiga IRegistra, dana 16.04.2008. godine, i to:

- U to~ki 2. Rje{enja ovog Ministarstva broj04-05-2-513/08 od 16.04.2008. godine organizacijskidio Banja Luka mijenja adresu na na~in da se upisujenova adresa Banja Luka, ulica Jovana Du~i}a broj 2.

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstvabroj 04-05-2-513/08 od 16.04.2008., 25.08.2008.,09.10.2008., 02.04.2009., 26.05.2009., 24.08.2009.,26.02.2010., 31.03.2010., 22.06.2010., 26.08.2010.,25.102010., 06.04.2011., 08.06.2011., 03.11.2011.,15.03.2012. i 26.04.2012. godine ostaju nepromijenjeni.

2. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM,Fondacija je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un TrezoruFederacije Bosne i Hercegovine.

Broj 04-05-2-513/0808. lipnja 2012. godine

SarajevoMinistar

Zoran Mikuli}, v. r.

(UGF-139/12)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organiza-cija "NOVI MOST INTERNATIONAL" Engleska, donosi

RJE[ENJE

1. Upisuje se u Registar stranih i me|unarodnih nevladinihorganizacija kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sadanom 04.06.2012. godine promjena upisa za predstavni{tvostrane humanitarne organizacije "NOVI MOST INTERNA-TIONAL" Engleska, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Bulevarnarodne revolucije broj 23, upisanu u Registar stranih ime|unarodnih nevladinih organizacija kod ovog Ministarstvapod registarskim brojem 33. knjiga I Registra, dana11.03.2003. godine i to:

- Otvara se nova podru`nica "NOVI MOST INTERNA-TIONAL" Engleska sa sjedi{tem u Mostaru, ulicaHrvatske mlade`i bb.

- Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanjePodru`nice je Indira Zovko.

2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj04-05-2-36/03 od 11.03.2003., 25.01.2006., 14.06.2007.,24.10.2008. i 01.09.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 5

Page 6: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM Udruga jedu`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne iHercegovine.

Broj 04-05-2-36/0304. lipnja 2012. godine

SarajevoMinistar

Zoran Mikuli}, v. r.

(UGF-141/12)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge "UDRU@ENJE HUMANI-TARNA ORGANIZACIJA "MERHAMET" MUSLIMANSKODOBROTVORNO DRU[TVO" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE

1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstvapravde Sarajevo, sa danom 28.06.2012. godine promjenaupisa za Udrugu "UDRU@ENJE HUMANITARNA ORGA-NIZACIJA "MERHAMET" MUSLIMANSKO DOBRO-TVORNO DRU[TVO", skra}eni naziv Udruge: HO"MERHAMET" MDD, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bistrikbroj 2, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva podregistarskim brojem 840. knjiga I Registra, dana 25.03.2005.godine, i to:- Promjena ~lana Upravnog odbora Udruge.- Promjena ~lana Nadzornog odbora Udruge.

2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj04-05-2-58/05 od 25.03. 2005., 07.07.2009., 05.07.2010. i15.11.2010. godine ostaju nepromijenjeni.

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM Udruga jedu`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne iHercegovine.

Broj 04-05-2-58/0528. lipnja 2012. godine

SarajevoMinistar

Zoran Mikuli}, v. r.

(UGF-155/12)

NATJE^AJI

OGLASI

KONKURSI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE

SKRBI @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE GRUDE

Na temelju ~lanka 3. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ministarzdravstva, rada i socijalne skrbi raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA

RAVNATELJA SLU@BE ZA ZAPO[LJAVANJE

@UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE I ZAMJENIKA

RAVNATELJA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO

OSIGURANJE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE

I. Raspisu je se javni oglas za pozicije:1. zamjenika ravnatelja Slu`be za upo{ljavanje @upanije

Zapadnohercegova~ke i2. zamjenika ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje

@upanije Zapadnohercegova~keII. Opis pozicije ravnatelja pod 1. i 2.

- Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slu~ajunjegove sprije~enosti sa svim ovlastima i odgovornos-tima u obavljanju poslova ravnatelja.

Zamjenik ravnatelj se imenuje na period od ~etiri (4) godine.

III. Op}i uvjeti za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja

pod 1. i 2.:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat

disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni iHercegovini u periodu od tri godine prije danaobjavljivanja upra`njene pozicije,

- da nije obuhva}en odredbama ~lanka IX. I. UstavaBosne i Hercegovine,

- da nije izabrani strana~ki du`nosnik nositelj javnedu`nosti, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa utijelima vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", broj 70/08),

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.IV. Posebni uvjeti za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja

pod 1. i 2.:

- da ima sveu~ili{nu diplomu VII stupnja,- radno iskustvo od najmanje pet godina nakon stjecaja

VSS,- da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog

odbora u drugoj pravnoj osobi sa ve}inskim dr`avnimkapitalom.

V. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzetikriteriji navedeni u ovoj to~ki, a koji }e se izraziti u bodovimaod 1 do 5.- rezultati ostvareni u dosada{njem radu,- sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i

ljudskim resursima,- sklonost prema timskom radu,- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

VI. Potrebni dokumenti pod 1. i pod 2.:Prijava kandidata mora sadr`avati kratak `ivotopis, adresu i

kontakt telefon.Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokaz o ispunjenju op}ih i

posebnih kriterija i to:- uvjerenje o dr`avljanstvu,- presliku osobne iskaznice,- uvjerenje da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat

disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni iHercegovini u periodu od tri godine prije danaobjavljivanja upra`njene pozicije,

- ovjerenu izjavu da nije izabrani du`nosnik nositelj javnedu`nosti, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa utijelima vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", broj 70/08),

- ovjerenu izjavu da na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. UstavaBosne i Hercegovine,

- uvjerenje nadle`nog tijela da se protiv njega ne vodikazneni postupak,

- ovjerenu presliku diplome,- izjavu da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog

odbora u drugoj pravnoj osobi sa ve}inskim dr`avnimkapitalom.

Povjerenstvo za izbor }e nakon provedenog postupka iobavljenog intervjua s kandidatima utvrditi rang listu kandidata idostaviti je ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi. Ministarzdravstva, rada i socijalne skrbi }e utvrditi prijedlog kandidata, idostaviti Vladi @upanije Zapadnohercegova~ke na kona~noimenovanje.

Javni oglas bit }e objavljen u "Slu`benim novinamaFederacije BiH" i u "Ve~ernjem listu".

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od zadnje objaveu navedenim glasilima.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 6 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 7: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti osobnoili preporu~eno po{tom na adresu:

@upanija Zapadnohercegova~kaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbiUlica Stjepana Radi}a bb88340 GRUDEUz naznaku:"Prijava na Javni oglas za izbor kandidata na poziciju

zamjenika ravnatelja (navesti za koju poziciju se natje~e)"- NE OTVARAJ -

(Sl-805/12-F)

JU "BOSANSKI KULTURNI CENTAR" @IVINICE

Na osnovu ~lana 18. i 21. Pravila Javne ustanove "Bosanskikulturni centar" @ivinice, broj 1/2003 od 10.01.2003. godine,Upravni odbor Javne ustanove "Bosanski kulturni centar"@ivinice, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE

USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR"

@IVINICE

1. Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktoraJavne ustanove "Bosanski kulturni centar" @ivinice

Opis poslova upra`njene pozicije:

- organizuje i rukovodi radom Ustanove,- zastupa i predstavlja Ustanovu prema tre}im licima,- odgovara za zakonitost rada Ustanove,- predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito

obavljanje djelatnosti za koje je JU "BKC" @iviniceosnovan,

- predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju radnihmjesta, planove rada i razvoja,

- izvr{ava odluke Upravnog odbora,- odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima

zaposlenika iz radnog odnosa,- izra|uje izvje{taje i programe rada ustanove te iste

dostavlja na razmatranje i usvajanje nadle`nim organima,- podnosi Upravnom odboru plan i izvje{taj o finansijskom

poslovanju,- izvr{ava i druge poslove u skladu sa zakonom i op}im

aktima Ustanove.2. Izbor i imenovanje vr{i se na period od 4 (~etiri) godine.3. Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove:

a) Op}i uslovi:

- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje odr`avljanstvu);

- da imaju prebivali{te na teritoriji Bosne i Hercegovine(dokaz: ovjerena kopija li~ne karte i CIPS-a);

- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz:izvod iz mati~ne knjige ro|enih);

- da su zdravstveno sposobni za obavljanje navedenihposlova (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnostidostavlja - izabrani kandidat);

- da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od trigodine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz:kandidati koji su bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi du`ni suprilo`iti potvrdu, a oni koji nisu radili u dr`avnoj slu`bidu`ni su prilo`iti potpisanu izjavu ovjerenu od stranenadle`nog organa);

- da nije osu|ivan za privredni prestup koji predstavljasmetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od 5godina, ra~unaju}i od dana izdr`ane, izvr{ene ili opro{tenekazne (dokaz: uvjerenje da nije osu|ivan za privredniprestup);

- da nemaju odgovornost unutar politi~ke partije iliorganizacije koja je povezana s politi~kom partijom(dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od stranenadle`nog organa);

- da nisu krivi~no ka`njeni (dokaz; uvjerenje oneka`njavanju);

- da mu odlukom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnostina koju se kandiduie (dokaz: uvjerenje izdato od nadle`nogorgana);

- da nisu obuhva}eni ~lanom IX 1. Ustava BiH (dokaz:potpisana izjava kandidata ovjerena od strane nadle`nogorgana);

- da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ilisavjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) (dokaz: potpisana izjavakandidata ovjerena od strane nadle`nog organa).

b) Posebni uslovi:

- da imaju visoku stru~nu spremu dru{tvenog ili tehni~kogsmjera (dokaz: diploma o ste~enoj stru~noj spremi -ovjerena kopija),

- da imaju najmanje tri godine radnog iskustva (dokaz:uvjerenje o radnom iskustvu),

- da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organapoliti~ke stranke (dokaz: potpisana izjava kandidataovjerena od strane nadle`nog organa);

- da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora druge javneustanove, privrednog dru{tva ili druge institucije (dokaz:potpisana izjava kandidata ovjerena od strane nadle`nogorgana);

- da nemaju privatne finansijske interese u JU "BKC"@ivinice (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena odstrane nadle`nog organa);

- da dostave Program rada i razvoja JU "BKC" @ivinice za~etvorogodi{nji period.

4. Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uslove propisaneovim konkursom i koji blagovremeno dostave tra`enudokumentaciju, bit }e pozvani na intervju i u postupku kona~nogizbora uzet }e se u obzir sljede}e: posjedovanje radne,komunikativne i organizatorske sposobnosti, znanje oorganizaciji i djelatnosti JU "BKC" @ivinice, sposobnostupravljanja finansijskim i ljudskim resursima i nepristrasnogdono{enja odluka, te naklonjenost timskom radu.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od danaobjavljivanja. Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinamaFederacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje".

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju,adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz oispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih konkursom.

Prijave za konkurs sa prilozima slati u zatvorenoj kovertiputem po{te preporu~eno, sa naznakom: "Prijava na javni konkursza izbor i imenovanje direktora JU "BKC" @ivinice, na adresu:

JU Bosanski kulturni centar @iviniceAlije Izetbegovi}a 4275270 @ivinice, Bosna i Hercegovina.

(Sl-806/12-F)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 7

Page 8: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

OP]INA KONJIC

Na osnovu ~lana 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 8/05 i 84/08), ~lana 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ~lana 38.Statuta Op}ine Konjic ("Slu`beni glasnik Op}ine Konjic", broj4/11, 6/11) raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA ODBORA ZA

REVIZIJU PD "RIBA NERETVA"D.D. KONJIC

II. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za ~lanove

Odbora za reviziju PD "RIBA NERETVA" d.d. Konjic i to:Za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju.

IIMandat

Mandat predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju traje ~etirigodine.

IIIOpis pozicije

Odbor za reviziju je nadle`an:- da vr{i reviziju polugodi{njeg i godi{njeg obra~una i

reviziju finansijskog poslovanja Dru{tva na zahtjevdioni~ara sa najmanje 10% dionica sa pravom glasa i otome dostavi pismeni izvje{taj Skup{tini i Nadzornomodboru,

- da preduzima druge radnje i aktivnosti u okviru svojihovla{tenja i obaveza u skladu sa Zakonom o javnimpreduze}ima u Federaciji BiH i Zakonom o privrednimdru{tvima.

IVNa~in izbora

Odabir i predlaganje kandidata za ~lanove Odbora za revizijuizvr{it }e Komisija, a odluku o kona~nom imenovanjupredsjednika i ~lanova Odbora za reviziju donijet }e Skup{tinaDru{tva.

VUvjeti izbora

Op}i uvjetia) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,b) da je stariji od 18 godina,c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godineprije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

d) da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH,e) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i/ili za privredni prijestup

za radnje nespojive sa du`no{}u u Odboru za reviziju, petgodina od dana pravosna`nosti presude isklju~uju}ivrijeme zatvorske kazne,

f) da nije predsjednik ili ~lan Odbora za reviziju u tri drugaDru{tva,

g) da nije u konkurentom odnosu sa Dru{tvom u smisluodredbi Zakona i Statuta.

Posebni uvjeti

a) VSS - zavr{en ekonomski, pravni ili tehnolo{ki fakultet,b) prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne

sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanjepozicije za koju se kandiduje,

c) sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka,d) sposobnost tuma~enja i primjene ekonomskih, pravnih i

drugih propisa iz djelatnosti Dru{tva u koje se kandiduje.

VIPotrebni dokumenti i dodatne informacije

Prijave kandidata treba da sadr`e: biografiju, adresu i kontakttelefon.

Uz prijavu kandidati treba da dostave:- dokaz o stepenu stru~ne spreme,- uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,- uvjerenje PU i Kantonalnog suda, ne starije od 6. mjeseci,- ovjerene izjave o ~injenicama iz ta~aka c), d), e), f) i g)

Op}ih uvjeta izbora.Prijave sa svim tra`enim podacima treba dostaviti li~no ili

preporu~eno po{tom, na adresu:Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili

po{tom preporu~eno sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNIOGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA^LANA ODBORA ZA REVIZIJU PD "RIBA NERETVA" d.d.Konjic - NE OTVARAJ" na slijede}u adresu: Op}ina Konjic -Komisija za izbor i imenovanje ~lanova OR 88400 Konjic,Mar{ala Tita broj 64.

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbaci}e sekao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}euzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija}e obaviti interviju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani dadaju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojihmogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima.

VIIOstalo

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana posljednjegobjavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u dnevnom listu"Oslobo|enje" Sarajevo i u "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

(Sl-807/12-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona oprimjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne iHercegovine u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine KantonaSarajevo", broj 08/11), Agencija za dr`avnu slu`bu FederacijeBiH, a na zahtjev Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo,objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG

SLU@BENIKA U ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA

SARAJEVO

06/ 530- Stru~ni savjetnik za tehni~ki nadzor nad obnovom i

izgradnjom objekata visokogradnje - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to:

- VSS, zavr{en arhitektonski ili gra|evinski fakultet- najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja

VSSPrijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`be-nika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 8 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 9: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju sena konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnogobrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijamaOdjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/Vili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko

fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena unekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon06.04.1992. godine)

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS,

3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e sepreuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za KantonSarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Gora`de, uSarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili naweb stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacimakoji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 danaod dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web straniceAgencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijemaobavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V

71000 Sarajevosa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnog slu`benika uZavodu za izgradnju Kantona Sarajevo "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-809/12-F)

JP "VETERINARSKA STANICA" DOO BIHA]

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima Fede-racije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i22/09), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno-vanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03 i 34/03), ~lana 54. i 55. Statuta JP "Veterinarska stanica"d.o.o. Biha} - pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Op}ine Biha}",broj 15/11) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor iimenovanje direktora JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Biha} broj337-07/12 od 18.07.2012. godine, Nadzorni odbor Javnogpreduze}a "Veterinarska stanica" d.o.o. Biha} objavljuje da se

PONI[TAVA

javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog predu-ze}a "Veterinarska stanica" d.o.o. Biha} objavljen u "Slu`benimnovinama Federacije BiH", broj 47/12 od 30.05.2012. godine,dnevnom listu "Oslobo|enje" od 30.05.2012. godine isedmi~nom listu "037 Plus" od 31.05.3012. godine, te ujednoraspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG

PREDUZE]A "VETERINARSKA STANICA" D.O.O.

BIHA]

IOpis pozicije

Direktor ima slijede}e nadle`nosti:- predstavlja i zastupa Dru{tvo prema tre}im licima i

odgovara za zakonitost rada i poslovanja Dru{tva,- organizuje i vodi poslove Dru{tva,- izvje{tava Nadzorni odbor po njegovom zahtjevu,- vr{i provedbu Eti~kog kodeksa i Statuta,- izra|uje i nadzire realizaciju planova poslovanja,- izra|uje i donosi provedbene propise (Uputstvo i Pravilnik)

za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnimnabavkama BiH, te provodi odredbe propisa o nabavkama ipo zaklju~enju ugovora o nabavci podnosi izvje{taj Odboruza reviziju i Nadzornom odboru,

- priprema prijedloge o raspodjeli dobiti,- nadzire zaposlenike u implementaciji va`e}ih propisa i

provedbenih propisa o nabavkama,- obezbje|uje distribuciju i implementaciju Eti~kog kodeksa

i postupanje svih odgovornih lica u skladu sa Eti~kimkodeksom Dru{tva, tako {to protiv lica koja kr{e Kodeksprovodi disciplinski postupak,

- vr{i zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu saposlovnicima i va`e}im zakonima i s tim u vezi imadu`nosti i odgovornosti propisane ~lanom 45. Zakona ojavnim preduze}ima,

- zaklju~uje ugovore u ime Dru{tva,- obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom i Statutom, od

zna~aja za nesmetano odvijanje organizacije rada i vo|enjaposlovanja Dru{tva.

IIOp}i uvjeti

Kandidat za direktora Dru{tva mora ispunjavati slijede}eop}e uvjete:

- da je dr`avljanin BiH,- da je stariji od 18 godina, a mla|i od 65 godina na dan

imenovanja,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prijeobjave javnog konkursa,

- da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH,- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti

se protiv njega vodi krivi~ni postupak,- da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno

obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira,- da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne

funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocimaizvr{nih funkcija,

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjimaFederacije Bosne i Hercegovine,

- da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili ~lan nadzornogodbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 9

Page 10: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

- da nije u sukobu interesa u li~nom ili profesionalnomodnosu s dru{tvom u kom aplicira na navedenu poziciju.

IIIPosebni uvjeti

Kandidat za direktora Dru{tva mora ispunjavati slijede}eposebne uvjete:

- VII stepen slo`enosti zanimanja, VSS, zavr{en veterinar-ski, ekonomski, pravni ili drugi fakultet dru{tvenog,odnosno prirodnog smjera, s tim da se prednost dajekandidatu sa zavr{enim veterinarskim fakultetom

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci ili najmanje 3godine na rukovodnim poslovima.Prilikom procjene menad`mentskih znanja i iskustava zaizvr{enje poslovnih i operativnih potreba Dru{tva kaoposebni uvjeti uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji:

- organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te

nepristrasnog i odlu~nog dono{enja odluka,- rezultati rada ostvarenog tokom prethodnog radnog

anga`mana i preporuka poslodavca. Imenovanje se vr{i naperiod od 4 (~etiri) godine s mogu}no{}u ponovnogimenovanja.

IVUz prijavu kandidati su du`ni dostaviti:- kra}u biografiju,- adresu i kontakt telefon,- dokaz o {kolskoj spremi,- potvrdu o radnom iskustvu u struci,- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,- uvjerenje o neka`njavanju kantonalnog suda (ne starije od

tri mjeseca),- preporuka poslodavca,- ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao

rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, uperiodu od tri godine prije objave javnog konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. UstavaBiH,

- ovjerenu izjavu da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudskeili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima inosiocima izvr{nih funkcija,

- ovjerenu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci usmislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

- ovjerenu izjavu da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili~lan nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugomprivrednom dru{tvu,

- program i plan razvoja Dru{tva u mandatnom periodu.Sva naprijed navedena dokumentacija predaje se u originalu

ili u ovjerenoj kopiji.V

Ostale napomene

Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinamaFederacije BiH", dnevnom listu "Oslobo|enje" i sedmi~nom listu"037 Plus".

Rok za podno{enje prijave je 15 dana, a ra~una se od datumazadnje objave konkursa.

Prijave sa dokumentacijom se mogu dostaviti li~no ilipreporu~enom po{iljkom u zatvorenoj koverti Nadzornomodboru JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Biha}, sa naznakom:"Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP"Veterinarska stanica" d.o.o. Biha} sa naznakom: "NEOTVARATI".

Adresa: JP "VETERINARSKA STANICA" d.o.o. 77000Biha}, ul. Vo}arska br. 3.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete urazmatranje.

(Sl-810/12-F)

VLADA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE

GRUDE

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`be-ne novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Odluke o poni{-tenju dijela javnog natje~aja za utvr|ivanje prijedloga kandidataza imenovanje ~lanova {kolskih odbora osnovnih i srednjih {kolau @upaniji Zapadnohercegova~koj, koje imenuje Vlada @upanijeZapadnohercegova~ke i ponovno raspisivanje i provedbu broj01-755-1/12-29, Vlada @upanije Zapadnohercegova~ke objav-ljuje

PONI[TENJE

DIJELA JAVNOG NATJE^AJA

Poni{tava se javni natje~aj za utvr|ivanje prijedlogakandidata za imenovanje ~lanova {kolskih odbora osnovnih isrednjih {kola u @upaniji Zapadnohercegova~koj, koje imenujeVlada @upanije Zapadnohercegova~ke, objavljen u "Slu`benomnovinama Federacije BiH", broj 31/12 od 11. travnja 2012.godine i dnevnim novinama "Ve~ernji list" od 2. travnja 2012.godine, u dijelu koje se odnosi na poziciju [kolskog odbora uOsnovnoj glazbenoj {koli "Grude" Grude.

U preostalom dijelu javni natje~aj ostaje neizmijenjen.

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim organima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Odluke o poni{tenjudijela javnog natje~aja za utvr|ivanje prijedloga kandidata zaimenovanje ~lanova {kolskih odbora osnovnih i srednjih {kola u@upaniji Zapadnohercegova~koj, koje imenuje Vlada @upanijeZapadnohercegova~ke i ponovno raspisivanje i provedbu broj01-755-1/12-29 i Odluke o utvr|ivanju kriterija za izbor iimenovanje ~lanova {kolskih odbora osnovnih i srednjih {kola u@upaniji Zapadnohercegova~koj, koje imenuje Vlada @upanijeZapadnohercegova~ke broj 01-248-2/12-21, Vlada @upanijeZapadnohercegova~ke raspisuje

PONOVNI

JAVNI NATJE^AJ ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA

KANDIDATA ZA IMENOVANJE ^LANOVA [KOLSKIH

ODBORA OSNOVNIH [KOLA U @UPANIJI

ZAPADNOHERCEGOVA^KOJ, KOJE IMENUJE

VLADA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE

I - Ogla{ava se pozicija za utvr|ivanje prijedloga ~lana u{kolskom odboru za sljede}u {kolu:

- Osnovna glazbena {kola "Grude" Grude.Vlada @upanije Zapadnohercegova~ke bira po jednog ~lana

za {kolske odbore, koji se imenuje na razdoblje od 4 godine, a istaosoba mo`e biti imenovana u {kolski odbor vi{e puta uzastopno.

^lan {kolskog odbora koji je razrije{en du`nosti u jednommandatu, ne mo`e biti neposredno ponovno imenovan.II - Opis pozicije

Za osnovne {kole:[kolski odbor usvaja godi{nji program rada {kole, izvje{}uje

o njegovoj provedbi, prati i usmjerava sveukupan rad {kole,odlu~uje o kori{tenju financijskih sredstava {kole koje je {kolastekla vlastitim prihodima, donacijama i sli~no sukladno Zakonuo riznici, raspisuje natje~aj za prijem djelatnika u radni odnos,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 10 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 11: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

odlu~uje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na obrazlo`enprijedlog ravnatelja, predla`e Ministarstvu obrazovanja,znanosti, kulture i {porta imenovanje ravnatelja, analizira op}iuspjeh u~enika i poduzima mjere za unaprje|enje uvjeta rada u{koli, usvaja Statut, pravilnike i druge op}e akte {kole te obavlja idruge poslove odre|ene u Statutu {kole.III - Op}i uvjeti

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne

mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, urazdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenepozicije,

- da nije izabrani du`nosnik, nositelj javne du`nosti,savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelimavlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 70/08),

- da nije osu|ivan za kaznena djela koja ga ~ine nedostojnimza obavljanje du`nosti, da se na njega ne odnosi ~lanak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV - Posebni uvjeti

- da ima VII ili VI stupanj stru~ne spreme,- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci,- da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti

u {kolskom odboru ili upravnom vije}u,- da nije osu|ivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup

iz podru~ja gospodarskog ili financijskog kriminala urazdoblju od pet godina od dana pravomo}nosti presude,isklju~uju}i vrijeme izdr`avanja kazne zatvora,

- da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kakvojaktivnosti koja bi dovela do sukoba interesa s njegovomslu`benom du`no{}u.

Uz prijavu za izbor i imenovanje kandidati su du`ni prilo`iti:- kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon;- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,- uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove

osobne iskaznice;- sveu~ili{nu diplomu;- uvjerenje o radnom iskustvu;- uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci);- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(ne starije od 6 mjeseci);- ovjerene izjave kandidata navedene u to~ki III. Alineja 3. i

4., u to~ki IV. 3. i 5.Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni natje~aj moraju

biti original ili ovjerene kopije. Kandidati koji u|u u u`i izbor, bit}e pozvani na intervju.V. Ocjenjivanje

Prilikom ocjene kvalificiranosti i iskustva kandidata uzet }ese u obzir sljede}i kriteriji:

- znanje iz okvira djelatnosti osnovnih {kola u @upanijiZapadnohercegova~koj,

- znanje iz okvira djelatnosti {kolskih odbora osnovnih {kolau @upaniji Zapadnohercegova~koj,

- sklonost timskom radu, komunikacijske i organizacijskesposobnosti.

Kriteriji iz ove to~ke bodovat }e se ocjenama od 1 do 5.Prijave s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno

je dostaviti na adresu:VLADA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KEUl. Stjepana Radi}a 37b.88 220 - [IROKI BRIJEGs naznakom: "Prijava za imenovanje ~lanova {kolskih

odbora"

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 dana od danaobjavljivanja ovog natje~aja u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i "Ve~ernjem listu".

Po~etak roka ra~una se prema datumu objave u glasilu kojeposljednje bude objavilo ovaj natje~aj.

(Sl-814/12-F)

OP]INA ZENICA

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lanova 2. i 3. Odluke okriterijima za imenovanje upravnih odbora zdravstvenih ustanova~iji je osniva~ Op}ina Zenica ("Slu`bene novine op}ine Zenica",broj 3/12), a u vezi sa odredbama Pravila javnih ustanova, upostupku imenovanja organa tih ustanova, na~elnik Op}ineZenica objavljuje

OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ^LANA

UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DOM

ZDRAVLJA" ZENICA

Objavljuje se oglas za imenovanje jednog ~lana Upravnogodbora Javne ustanove "Dom zdravlja" Zenica, iz redazaposlenika Ustanove.

Imenovanje ~lanova Upravnog odbora JU "Dom zdravlja"vr{i Vije}e op}ine Zenica, na prijedlog na~elnika Op}ine nakonobavljene procedure izbora kandidata.

I. Opis pozicija

Upravni odbor:- donosi pravila, odnosno statut Ustanove,- imenuje i razrje{ava direktora, kontrolira i ocjenjuje

direktora,- utvr|uje godi{nji program rada i planove rada i razvoja,- donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un,- donosi op}e akte utvr|ene Pravilima i zakonom,- donosi poslovnik o svom radu,- rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em,- odgovara osniva~u za rezultate rada Ustanove,- odlu~uje o prigovorima zaposlenika na odluke i rje{enja

kojim je direktor odlu~io o pravu, obavezi iodgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa,

- podnosi najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanjuUstanove osniva~u,

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima.Mandat Upravnog odbora je ~etiri godine, uz mogu}nost

ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.Kandidat za ~lana Upravnog odbora javne ustanove mora

ispunjavati op}e i posebne uslove.

Op}i uslovi su:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere (bilo na nivou dr`ave i entiteta) u periodu od 3 godineprije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. I. Ustava Bosne iHercegovine),

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjimaFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 34/03),

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 11

Page 12: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

- da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organimavlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",70/08),

- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora druge javneustanove, zavoda ili privrednog dru{tva sa ve}inskimdr`avnim kapitalom,

- da nema privatni finansijski interes u zdravstvenoj ustanoviu ~iji se upravni odbor kandiduje,

- da nije direktor zdravstvene ustanove,- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup

nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, petgodina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}ivrijeme zatvorske kazne,

- da nije lice kojem je pravosna`nom presudom sudazabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji ukojoj se kandiduje.

Posebni uslovi su:

- VSS - VII stepen stru~ne spreme pravnog, ekonomskog ilizdravstvenog usmjerenja,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svogstru~nog zvanja,

- stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove iupu}enost u sadr`aj i na~in rada ustanove,

- sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskimresursima, kao i sklonost timskom radu.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti urazmatranje u daljem postupku imenovanja.

Potrebni dukumenti:

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresustanovanja i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti;- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci),- dokaz o {kolskoj spremi,- dokaz o radnom iskustvu,- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili

ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte),- uvjerenje MUP-a da lice nije osu|ivano za krivi~no djelo

navedeno u op}im uslovima,- uvjerenje Op}inskog suda - Prekr{ajno odjeljenje da nije

lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjenoobavljanje aktivnosti u instituciji u kojoj se kandiduje,

- izjavu o ~injenicama nabrojanim u alinejama 3. do 9. op}ihuslova iz oglasa.

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali iliovjerene kopije.

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od danaobjavljivanja.

Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumuobjave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas }e se objaviti u: "Slu`benim novinama Federacije BiH"i dnevnom listu "Oslobo|enje". Prijave sa potrebnomdokumentacijom treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sanaznakom:

"PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI"OP]INA ZENICAStru~na slu`ba Vije}a i Na~elnika- Komisija za izbor UO JU u Zenici72 000 Zenica, Trg BiH broj 6

(Sl-815/12-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74 a. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1.Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH("Slu`bene novine TK", br. 12/10 i 1/12), Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Pedago{kogzavoda Tuzlanskog kantona - Tuzla, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG

SLU@BENIKA U PEDAGO[KOM ZAVODU

TUZLANSKOG KANTONA - TUZLA

4/307

- Stru~ni savjetnik za fiziku - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen stru~ne spreme - fakultet industrijskepedagogije - profesor fizike i elektrotehnike, prirodnomatemati~ki fakultet - profesor fizike, filozofski fakultet -profesor matematike i fizike,

- najmanje 3 godine radnog sta`a na poslovima svoje strukenakon sticanja VSS,

- polo`en stru~ni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni radili stru~ni ispit za nastavnike, profesore, stru~ne saradnike,saradnike i odgajatelje,

- poznavanje rada na ra~unaru.Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnihslu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavskikanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web straniciAgencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko

fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena unekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon06.04.1992. godine),

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja visoke stru~ne spreme,

3. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za samostalanvaspitno-obrazovni rad ili stru~nom ispitu zanastavnike, profesore, stru~ne saradnike, saradnike iodgajatelje,

4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu

FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama OdjeljenjaAgencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2,75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 12 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 13: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacimakoji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika bi}e du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 danaod dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita, kandidati }e biti obavije{teni putem web straniceAgencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat du`an je u roku od 8 dana od dana prijemaobavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Slatina broj 2., 75 000 Tuzlasa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika uPedago{kom zavodu Tuzlanskog kantona - Tuzla"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-816/12-F)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE

UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i34/03), ~lana 105. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08 i48/11), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja, te Odluke VladeUnsko-sanskog kantona broj 03-017- 1768/2012 od 12.07.2012.godine, ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politikeUnsko- sanskog kantona raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE DIREKTORA

ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

UNSKO-SANSKOG KANTONA

Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(u daljem tekstu: Zavod) rukovodi direktor.Opis pozicije direktora Zavoda:

Direktor Zavoda organizuje rad i poslovanje Zavoda, provodidogovore, sporazume i ugovore koje Zavod zaklju~uje ili impristupi, stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskihsredstava, njihovoj namjenskoj upotrebi, i odgovoran je zakori{tenje finansijskih sredstava, stara se o zakonitomostvarivanju prava osiguranih lica, daje naloge za izvr{avanjefinansijskih poslova i drugih akata Upravnog odbora Zavoda,rje{ava o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladusa podzakonskim propisima, rukovodi radom Stru~ne slu`beZavoda i donosi stru~na uputstva, obrazuje radne grupe za izraduslo`enih akata i materijala, stara se o ostvarivanju javnosti radaZavoda, obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom, StatutomZavoda i drugim aktima.

Mandat direktora je 4 (~etiri) godine.Na javni oglas za imenovanje direktora Zavoda mogu se

prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijede}e op}e uvjete:

- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine;- da su stariji od 18 godina;- da imaju op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje

navedene pozicije;

- da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo nanivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od 3 (tri) godine prijedana objave upra`njene pozicije;

- da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne iHercegovine;

- da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisuosu|ivani, za krivi~no djelo privrednog prijestupa,nespojivog s du`no{}u rukovodioca Zavoda.

Pored ispunjavanja op}ih uvjeta kandidati koji se javljaju

na javni oglas za izbor direktora Zavoda moraju ispunjavati i

slijede}e posebne uvjete, i to:

- da imaju visoku {kolsku spremu (VII stepen stru~nespreme) ekonomskog ili pravnog smjera;

- da imaju najmanje 4 (~etiri) godine radnog iskustva narukovodnim poslovima;

- da imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva naposlovima koji zahtijevaju stru~no i profesionalno znanjeiz oblasti javnih finansija, posebno u oblasti zdravstva,odnosno zdravstvenog osiguranja;

- da imaju komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kaoi sposobnosti za timski rad;

- da nemaju piivatni-finansijski interes u Zavodu za ~ijeg sedirektora kandidiraju;

- da nisu ~lanovi Upravnog odbora niti jedne ustanove,odnosno dragog pravnog subjekta.

Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati su du`ni, porednaprijed navedenih uvjeta, dostaviti viziju - plan rada i razvojaZavoda, kojim se predla`e funkcionisanje i finansiranje zdravstvaza mandatni period.

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu,kontakt telefon i slijede}u dokumentaciju koja se predaje uoriginalu ili ovjerenoj fotokopiji:

- ovjerenu fotokopiju li~ne karte (obje strane);- ljekarsko uvjerenje;- izjava da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat

disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni iHercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdobljuod 3 (tri) godine prije dana objave upra`njene pozicije;

- izjava da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne iHercegovine;

- uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak,odnosno da nisu osu|ivani, za krivi~no djelo privrednogprijestupa, nespojivog s du`no{}u rukovodioca Zavoda;

- diploma o ste~enoj visokoj {kolskoj spremi:- dokaz o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima;- dokaz o radnom iskustvu iz oblasti javnih finansija;- izjavu na okolnosti navedene u posebnim uvjetima ovog

oglasa (alineja 4 i 5).Prilikom izbora kandidata na poziciju direktora Zavoda uzet

}e se u obzir stru~nost, rezultati, edukacije i iskustvo koje jekandidat do sada stekao u oblasti finansiranja zdravstva.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bi}epozvani na intervju.

Sve informacije o toku postupka kandidovanja su dostupne,osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive usmislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH",broj 49/06). Kod razmatranja prijava kandidata vodi}e se ra~una oprimjeni ~lana 5. (kandidati koji se ne kvalificiraju) Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjegobjavljivanja.

Ovaj oglas bi}e objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje".

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 13

Page 14: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta izjavnog oglasa dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno, sanaznakom: " Prijava na oglas - ne otvaraj" na sljede}u adresu:Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskogkantona, ulica Alije \erzeleza broj 6, Biha}.

Na odluku o imenovanju na poziciju direktora Zavoda bilokoji kandidat mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje uskladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

(Sl-817/12-F)

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 155. i 156. Zakona oosnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beniglasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) i Zaklju~aka VladeUnsko-sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor iimenovanje ~lanova [kolskih odbora JU "Medicinska {kola"Biha}, JU "Ma{insko-saobra}ajna mje{ovita srednja {kola" Biha}i JU "I srednja {kola" Cazin, broj 03-017-1729/2012, broj03-017-1732/2012 i broj 03-017-1787/2012, od 12. 07. 2012.godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA ^LANA

[KOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVA^A U

SREDNJIM [KOLAMA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Objavljuje se javni oglas za nominiranje kandidata za ~lanove[kolskih odbora iz reda osniva~a u srednjim {kolamaUnsko-sanskog kantona kako slijedi:

1. JU "Medicinska {kola" Biha} - 1 (jedan) ~lan ispredosniva~a

2. JU"Ma{insko-saobra}ajna mje{ovita srednja {kola" Biha} -1 (jedan) ~lan ispred osniva~a

3. JU "II srednja {kola" Cazin - 1 (jedan) ~lan ispred osniva~aOpis pozicije ~lana [kollskog odbora:

- donosi godi{nji program rada {kole,- odlu~uje o poslovanju {kole,- usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju,- raspisuje konkurs-oglas za direktora, nastavnike i ostalo

osoblje i vr{i njihov izbor,- usvaja pravila {kole,- odlu~uje o `albama roditelja na izre~ene disciplinske

mjere,- odlu~uje o prigovorima radnika,- odlu~uje o prestanku prava nastavnika, stru~nih suradnika i

suradnika,- odgovara osniva~u za rad i rezultate rada,- usvaja izvje{taj o realizaciji godi{njeg programa rada {kole,- razmatra plan upisa u~enika,- vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole

Svaki kandidat mora ispunjavati sljede}e op}e i posebneuvjete:Op}i uvjeti:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojom nivou u BiH u periodu od tri godineprije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine (~lan IX Ustava BiH),

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjimaFederacije Bosne i Hercegovine, ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 12/03),

- da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti premaodredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti uFederaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.70/08),

- da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj sekandidira,

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestupnespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, petgodina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne i da se protiv njega ne vodi krivi~nipostupak,

- da nije lice kojem je pravosna`nom presudom sudazabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji ukojoj se kandidira,

- da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja.

Posebni uvjeti:

- da kandidat ima visoku stru~nu spremu- sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje

upra`njene pozicijesposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka

Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu ikontakt telefon, i naznaku u koji se [kolski odbor prijavljujekandidat treba dostaviti:

- uvjerenje o dr`avljanstvu- izvod iz mati~ne knjige ro|enih- uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak i da mu nije

zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (ne starije od trimjeseca)

- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli- ovjerene izjave kandidata iz alineja 3, 4, 5, 6 i 7 op}ih

uvjeta.Li~ni podaci o podnosiocima prijava mogu se prikupljati i

obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podatakaBiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06 i 76/11). Dokumenti kojise prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ilipo{tom na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija zaizbor, ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha}, sa naznakom: "Prijava najavni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje~lanova [kolskih odbora u Javnim ustanovama srednjeg odgoja iobrazovanja Unsko-sanskog kantona, iz reda osniva~a.

Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sapunom adresom stanovanja.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjegjavnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i"Slu`benim novinama Federacije BiH" .

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

(Sl-818/12-F)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE

UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

Na osnovu ~lana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03), a u vezi sa rje{enjima VladeUSK-a donesenim na sjednici odr`anoj 12.07.2012. godine,kojima se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike nala`eponi{tenje javnih oglasa, Ministarstvo zdravstva i socijalnepolitike Unsko-sanskog kantona

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 14 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 15: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

PONI[TAVA

Javne oglase za nominiranje ~lanova upravnih odbora JUOp}a bolnica Sanski Most, ZU Dom zdravlja Klju~ i ZU Gradskaapoteka Klju~ objavljen u dnevnim novinama "Oslobo|enje" od27.02.2012. godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj37/2012 od 03.05.2012. godine, ZU Gradske apoteke Bu`im i ZUGradske apoteke Biha}, objavljen u dnevnim novinama"Oslobo|enje" od 29.01.2012. godine i "Slu`benim novinamaFederacije BiH", broj 9/2012 od 01.02.2012. godine i ZU DomZdravlja Bosanski Petrovac i ZU Zavod za javno zdravstvoUnsko-sanskog kantona, objavljen u dnevnim novinama"Oslobo|enje" od 31.05.2012. godine i "Slu`benim novinamaFederacije BiH", broj 49/2012 od 06.06.2012. godine.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03), ~lana 64. Zakona ozdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.46/10), Odluke o kriterijima za imenovanje u upravnim odborimazdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Unsko-sanskog kantona("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj 7/11 i 13/12), teRje{enja Vlade USK-a donesenim na sjednici odr`anoj12.07.2012. godine, kojima se nala`e Ministarstvu zdravstva isocijalne politike javno objavljivanje oglasa za izbor ~lanovaupravnih odbora u zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskogkantona, Ministarstvo zdravstva i socijalne politikeUnsko-sanskog kantona vr{i objavljivanje

JAVNOG OGLASA

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA ^LANOVE

UPRAVNIH ODBORA:

ZU Dom zdravlja Biha}ZU Dom zdravlja CazinZU Dom zdravlja Velika Kladu{aZU Dom zdravlja Bu`imZU Dom zdravlja Bosanska KrupaZU Dom zdravlja Sanski MostZU Dom zdravlja Klju~ZU Dom zdravlja Bosanski PetrovacZU Gradska apoteka Biha}ZU Gradska apoteka CazinZU Gradska apoteka Bu`imZU Gradska apoteka Bosanska KrupaZU Gradska apoteka Klju~ZU Gradska apoteka Sanski MostZU Lje~ili{te "Gata" Biha}ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantonaZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}JU Op}a bolnica Sanski MostUpravne odbore zdravstvenih ustanova, u skladu sa ~lanom

64. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 46/10) ~ini pet (5) ~lanova i to predstavnici: osniva~a -tri (3) ~lana, od kojih jedan (1) mora biti ispred Kantonalnogministarstva zdravstva, stru~nih radnika zdravstvenih ustanova -dva (2) ~lana od kojih jedan (1) mora biti iz reda zdravstvenihradnika.

Upravne odbore imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona naperiod od (4) ~etiri godine. Nadle`nosti upravnih odbora zdrav-stvenih ustanova propisane su Zakonom o zdravstvenoj za{titi.Zakonom o ustanovama, podzakonskim aktima i statutomustanove.

Svaki kandidat za ~lana upravnog odbora zdravstvene

ustanove mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete:

- da je stariji od 18 godina;

- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo nanivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije danaobjavljivanja upra`njene pozicije;

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine.

Pored ispunjavanja naprijed navedenih op}ih uvjeta

kandidat treba da ispunjava i sljede}e uvjete:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;- da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj

ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira;- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup

nespojiv s du`no{}u u upravnom odboru zdravstveneustanove i da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanjeaktivnosti ~lana upravnog odbora;

- da nije direktor zdravstvene ustanove;- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili

savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijamavlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/03);

- da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjimaFederacije BiH;

- da nije ~lan upravnog i nadzornog odbora u vi{e od jednezdravstvene ustanove, preduze}a;

- da posjeduje zavr{en VII stepen stru~ne spreme pravnog,ekonomskog, dru{tvenog i zdravstvenog usmjerenja;

- da nije stariji od 70 godina;- da ima organizacijske i upravlja~ke sposobnosti, te da je

upu}en u sadr`aj i na~in rada zdravstvene ustanove;Od ukupnog broja ~lanova upravnog odbora najmanje jedan

~lan treba biti zdravstveni radnik, lije~nik.Dokazi:

Kandidati za ~lanove upravnih odbora zdravstvenih ustanova,du`ni su u prijavi na ovaj oglas, koja sadr`i kra}u biografiju,adresu i kontakt telefon, nazna~iti u koji upravni odbor sekandiduju, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopijedokumenata i ovjerene izjave, kao dokaz o ispunjavanju op}ih iposebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom i to:

- fotokopiju li~ne karte i potvrdu prebivali{ta, odnosnoboravi{ta (CIPS);

- izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kaorezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prijeobjavljivanja oglasa ili uvjerenje od poslodavca ukolikokod istog radi najmanje tri godine;

- izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. UstavaBiH;

- izjava kandidata da nema privatno finansijski interes uzdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandiduju;

- uvjerenje od nadle`nog suda (ne starije od {est mjeseci) danije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestupnespojiv s du`no{}u u upravnom odboru zdravstveneustanove i da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanjeaktivnosti ~lana upravnog odbora;

- rje{enje o rasporedu na poslove i radne zadatke;- izjava kandidata da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih

funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", 16/03);

- izjava kandidata da nije na funkciji u politi~koj stranci, usmislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije BiH;

- izjava kandidata da nije ~lan upravnog i nadzornog odborau vi{e od jedne zdravstvene ustanove, preduze}a;

- diplomu VII stepena stru~ne spreme, pravnog, ekonom-skog, dru{tvenog ili zdravstvenog usmjerenja;

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 15

Page 16: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ilipo{tom preporu~eno sa naznakom na koverti u koji upravni odbor(odbore) se kandiduju:

"Prijava na javni oglas za ~lana upravnog odbora ZU___neotvaraj" na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona -Komisiji za izbor, Ul. Alije \erzeleza br. 6, Biha}.

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijavepodnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e sekao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}euzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obavitiintervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatkeo ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatra`itipreporuke i informacije o kandidatima.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjegobjavljivanja, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinamaFederacije BiH" i u dnevnim novinama "Oslobo|enje".

(Sl-819/12-F)

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E TRNOVO D.O.O.

TRNOVO

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima u FBiH, ~lana 17. Odluke o osnivanju JKP"Trnovo", d.o.o Trnovo-Pre}i{}eni tekst, ("Slu`bene novineKantona Sarajevo", broj 8/10 i ~lana 23. Statuta javnogkomunalnog preduze}a Trnovo d.o.o. Trnovo, a u skladu saOdlukom o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanjepredsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Javnog komunalnogpreduze}a "Trnovo", d.o.o. Trnovo, Skup{tina Javnogkomunalnog preduze}a Trnovo d.o.o. Trnovo raspisuje

JAVNI OGLAS

Za izbor i imenovanje 1 (jednog) ~lana Nadzornog odboraJavnog komunalnog preduze}a "Trnovo", d.o.o. Trnovo.

Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju 1(jednog) ~lana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduze}a"Trnovo", d.o.o. Trnovo.

Predsjednika bira Nadzorni odbor na sjednici Nadzornogodbora.I - Opis pozicije

Pored nadle`nosti utvr|enih u Zakonu o privrednimdru{tvima, Nadzorni odbor ima i sljede}e nadle`nosti:

- priprema i predla`e Skup{tini dono{enje, odnosno izmjenai dopuna Statuta i Eti~kog kodeksa;

- priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini Preduze}a;- prati provo|enje postupaka javnih nabavki, u skladu sa

va`e}im propisima;- daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu

dobiti;- imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu sa

postupcima utvr|enim u Statutu Preduza}a i va`e}impropisima;

- nadzire rad Uprave i poslovanje Preduze}a,- vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog

za njegovo imenovanje Skup{tini;- vr{i druge poslove predvi|ene Zakonom o privrednim

dru{tvima, Zakonom o javnim preduze}ima i StatutomPreduze}a.

II - Mandat

Mandat za upra`enjenu poziciju ~lana Nazornog odbora trajedo isteka mandata sada{njeg Nadzornog odbora JKP "Trnovo",d.o.o. Trnovo.

^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu utvr|enuOdlukom Skup{tine Preduze}a.

III - Op}i uvjeti:

1. da su stariji od 18 godina, a da nisu stariji od 65 godina nadan imenovanja,

2. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u perioduod 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine,

5. da nisu izbrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ilisavjetnici izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nihfunkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijamavlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj16/02, 14/03, 12/04 i 63/08),

6. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisuosu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup kojipredstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu pozicijuu roku od pet godina od dana izdr`avane, izvr{ene,zastarjele ili opro{tene kazne, prije objavljivanjaupra`njene pozicije,

7. da nemaju poslovni ili privatni finansijski interes uPreduze}u,

8. da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organapoliti~ke stranke.

IV - Posebni uvjeti:

1. da imaju zavr{enu najmanje vi{u stru~nu spremu,gra|evinskog, ekonomskog, pravnog i ostalih fakultetakoji odgovaraju obavljanju poslova registrovanedjelatnosti Preduze}a,

2. da imaju najmanje 3 godine radnog sta`a,3. da nisu na poziciji ~lana Skup{tine ili ~lana Uprave

Preduze}a,4. da nisu ~lanovi Upravnog ili Nadzornog odbora u vi{e od

jednog reguliranog organa.V - Kriteriji izbora

Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebneuvjete iz ove odluke, prilikom imenovanja bi}e primijenjenisljede}i kriteriji:

- da posjeduje stru~na i profesionalna znanja iz oblastidjelatnosti Preduze}a, {to }e se utvrditi na osnovuprilo`enih referenci i putem intervjua,

- da su bili uspje{ni u obavljanju prethodnih poslova(preporuka ranijih poslodavaca, priznanja i dr.),

- da imaju sposobnost za savjesno odlu~no i odgovornoobavljanje pozicije za koju se kandiduju, kao i sposobnostnepristrasnog dono{enja odluka,

- da imaju izra`ene komunikacijske i organizacionesposobnosti,

VI - Potrebni dokumenti

Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dokaze o ispunjavanjuop}ih i posebnih uvjeta:

- kra}u biografiju, podatke o kretanju u slu`bi, adresu ikontakt telefon,

- diploma o ste~enoj stru~noj spremi,- dokaz o radnom iskustvu,- ovjerena kopija li~ne karte i CIPS prijave o mjestu

prebivali{ta,- ovjerenu izjavu o nevo|enju postupka u vezi sa ~lanom IX.

1. Ustava BiH,- uvjerenje poslodavca da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be

kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosnii Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanjaupra`njene pozicije,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 16 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 17: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

- uvjerenje nadle`nog suda i policijske uprave o nevo|enjukrivi~nog postupka i da nije ka`njavan za krivi~no djelo iliprivredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanjena upra`njenu poziciju.

- ovjerene izjave iz stava III ta~ke 3., 4., 5. i 8., te stava IV,ta~ke 3. i 4.,

- druge dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjetaoglasa.

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu, ili ovjerenekopije, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju u rokuod 10 dana, od dana isteka roka za podno{enje prijava.

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijimneposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke iinformacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijetibilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa uslu~aju da do|e do njegovog imenovanja.

VII - Rok za podno{enje prijava

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana, od dana posljednjegobjavljivanja u sredstvima informisanja.

Prijave na oglas sa tra`enom dokumentacijom dostaviti naadresu, Op}ina Trnovo, Trnovo bb, 71223 Trnovo (zgradaOp}ine Trnovo), sa naznakom:

PRIJAVA NA OGLAS ZA NADZORNI ODBOR JKP"TRNOVO" D.O.O. TRNOVO

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati urazmatranje.

Preduze}e nije obavezno kandidatima vra}ati dokumentacijuprispjelu na oglas.

(Sl-824/12-F)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE

UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

Na osnovu ~lana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03) i Rje{enja VladeUnsko-sanskog kantona broj 03-017-1766/2012 od 12.07.2012.godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politikeUnsko-sanskog kantona

PONI[TAVA

Javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odboraZavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, koji jeobjavljen u dnevnim novinama "Oslobo|enje" od 31.05.2012.godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 49/2012 od06.06.2012. godine.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03), ~lana 101. Zakona ozdravstvenom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), te Rje{enja Vlade Unsko-sanskogkantona broj 03-017-1766/2012 od 12.07.2012. godine,Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskogkantona raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG

ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

UNSKO-SANSKOG KANTONA

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranjaUnsko-sanskog kantona imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona,na period od 4 godine.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja ima 9~lanova, koji se biraju:

- 3 ~lana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja- 2 ~lana iz reda poslodavaca- 4 ~lana iz reda zdravstvenih radnikaUpravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja

Unsko-sanskog kantona obavlja poslove propisane Zakonom ozdravstvenom osiguranju, Odlukom o osnivanju Zavodazdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i podzakonskimaktima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

Svaki kandidat za ~lana Upravnog odbora Zavoda

zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, mora

ispunjavati slijede}e uvjete:

A - Op}e:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;- da je stariji od 18 godina;- da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u

Upravnom odboru Zavoda, te da mu odlukom suda nijezabranjeno obavljanje poslova na poziciju za koju sekandiduje;

- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo nanivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije danaobjavljivanja upra`njene pozicije;

- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine).

B - Posebne:

- da ima VII stepen stru~ne spreme pravnog, ekonomskog,dru{tvenog, odnosno zdravstvenog usmjerenja;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u poslovimasvog stru~nog naziva, odnosno poslovima zdravstvenogosiguranja;

- da ima stru~no znanje iz djelatnosti Zavoda, te da je upu}enu sadr`aj i na~in njegovog rada;

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijamavlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/03);

- da nije direktor zdravstvene ustanove;- da nema privatni finansijski interes u Zavodu u ~iji se

Upravni odbor kandiduje;- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke

stranke;- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog

reguliranog organa.Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, potrebno je prilo`iti:- ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte (slu`it }e kao dokaz

dr`avljanstva i starosti),- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 6

mjeseci),- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu,- uvjerenje o radnom iskustvu,- ovjerene izjave kandidata na alineju 4 i 5, pod A) i na

alineju 4, 5, 6, 7 i 8 pod B).Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju

biti originali ili ovjerene kopije.Kandidati koji u|u u u`i izbor, bit }e pozvani na intervju.Krajnji rok za podno{enje prijava je petnaest (15) dana od

dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje".

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati.Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili

po{tom preporu~eno sa naznakom: "ZA IZBOR I IMENOVANJEKANDIDATA NA POZICIJU ^LANA UPRAVNOG ODBORA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 17

Page 18: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK-a" naslijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona - Komisiji zaizbor, Ul. Alije \erzeleza br. 6, Biha}.

(Sl-825/12-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija zadr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnogministarstva kulture i sporta, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG

SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU

KULTURE I SPORTA

06/531- Vi{i stru~ni saradnik za odnose sa javno{}u - portparol - 1

(jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, www. adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene uPravilniku o unutra{njoj organizaciji, i to:

- VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanjeprvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ilidrugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,fakultet politi~kih nauka - smjer `urnalistika

- najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakonzavr{ene VSS

- poznavanje jednog stranog jezika- poznavanje rada na ra~unaruPrijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnihslu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo iBosansko - podrinjski kanton, ulica HamdijeKre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije);1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko

fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena unekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon06.04.1992. godine)

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS

3. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se

preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za KantonSarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Gora`de, uSarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili naweb stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacimakoji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 danaod dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web straniceAgencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www. adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijemaobavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v

71000 Sarajevosa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika uFederalnom ministarstvu kulture i sporta"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-826/12-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1.Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskogkantona", broj 3/12), Agencija za dr`avnu slu`bu FederacijeBosne i Hercegovine, u ime Op}ine Te{anj, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH

SLU@BENIKA U OP]INI TE[ANJ

5/32901. Pomo}nik Op}inskog na~elnika u Slu`bi za bora~ko-

invalidsku za{titu i op}e poslove - 1 (jedan) izvr{ilac

02. Stru~ni saradnik za planiranje i nadzor Bud`eta -

1 (jedan) izvr{ilac

03. Stru~ni saradnik za materijalno knjigovodstvo i obra~un

dodatnih primanja - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstuJavnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije zadr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene uPravilniku o unutra{njoj organizaciji, i to:

za poziciju 01.

- VSS - pravni fakultet,- najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja

odgovaraju}e {kolske spreme,- rutinsko poznavanje rada na ra~unaru, minimalno paket

Office,- polo`en voza~ki ispit za voza~a "B" kategorije,- poznavanje menad`erskih alata i rukovodnih vje{tina,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 18 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 19: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

za poziciju 02.

- VSS - dipl. ekonomista ili visoko obrazovanje prvog,drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranjaekonomskog smjera,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakonsticanja odgovaraju}e {kolske spreme,

- poznavanje rada na ra~unaru,- polo`en voza~ki ispit za voza~a "B" kategorije,za poziciju 03.

- VSS - dipl. ekonomista ili visoko obrazovanje prvog,drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranjaekonomskog smjera,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakonsticanja odgovaraju}e {kolske spreme,

- poznavanje rada na ra~unaru,- polo`en voza~ki ispit za voza~a "B" kategorije.Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnihslu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili naweb stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko

fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena unekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja odgovaraju}e {kolske spreme,

3. kandidati za radna mjesta stru~nih saradnika (pozicije02. i 03.), koji obavljaju poslove namje{tenika u organudr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spremeili visoko obrazovanje prvog, drugog ili tre}eg ciklusaBolonjskog sistema studiranja, du`ni su dostaviti:

- dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kaonamje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva uorganima dr`avne slu`be, nakon polo`enog stru~nogispita za namje{tenika i

- dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika,4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,5. dokaz o polo`enom voza~kom ispitu "B" kategorije,6. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu

Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijamaOdjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ilina web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacimakoji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 danaod dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se neobjavljuju.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijemaobavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i

Srednjobosanski kantonUl. Ku~ukovi}i br. 2

72000 Zenicasa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uOp}ini Te{anj"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-829/12-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a, Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i ~lana 1.Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Srednjobosanskogkantona", broj 7/11), Agencija za dr`avnu slu`bu FederacijeBosne i Hercegovine, u ime Op}ine Gornji Vakuf - Uskoplje,objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG

SLU@BENIKA U OP]INI GORNJI VAKUF - USKOPLJE

5/330- Stru~ni saradnik za oblast urbanizma i prostornog ure|enja - 1

(jedan) izvr{ilacOpis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog

konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene uPravilniku o unutra{njoj organizaciji i to:

- VSS (VII stepen stru~ne spreme) arhitektonskog smjera,odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusaBolonjskog sistema studija arhitektonskog smjera

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakonsticanja VSS

- poznavanje rada na ra~unaru.Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnihslu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili naweb stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko

fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena unekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon06.04.1992. godine),

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 19

Page 20: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u/iskustvu u strucinakon sticanja VSS,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu

Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijamaOdjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ilina web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacimakoji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 danaod dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se neobjavljuju.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijemaobavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`be-nim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno naadresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i

Srednjobosanski kantonUl. Ku~ukovi}i br. 2

72000 Zenicasa naznakom:

"Javni konkurs za popunih radnog mjesta dr`avnog slu`benika uOp}ini Gornji Vakuf-Uskoplje"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-830/12-F)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE

UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

Ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike u VladiUnsko-sanskog kantona, na osnovu ~lana 3. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i34/03) i Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona br.03-017-1776/2012. od 12.07.2012. godine

PONI[TAVA

Javni oglas za imenovanje/nominiranje kandidata za pozicijepredsjednika i ~lanove Nadzornog odbora Javne ustanove"Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog Kantona" Biha},objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" od 27.02.2012. godine iu "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 18/2012 od29.02.2012. godine.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03. i 34/03.), a u vezi sa ~lanom23. Odluke o osnivanju JU "Slu`ba za zapo{ljavanjeUnsko-sanskog kantona" Biha} ("Slu`beni glasnik

Unsko-sanskog kantona", br. 7/01 i 9/09) i ~lanom 23. Odluke oosnivanju JU "Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica" Biha}("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 9/99 i 9/09),Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskogkantona objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJE

PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNIH USTANOVA U UNSKO-SANSKOM KANTONU

1. JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona" Biha}2. JU "Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica" Biha}

1. Nadzorni odbor JU "Slu`ba za zapo{ljavanjeUnsko-sanskog kantona" Biha} je organ kontroleposlovanja i ~ine ga tri ~lana ~iji sastav je utvr|en uOdluci o osnivanju JU "Slu`ba za zapo{ljavanje"Unsko-sanskog kantona.

Najmanje jedan ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz redastru~nih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora imenuje irazrje{ava Vlada kantona.

Nadle`nost Nadzornog odbora utvr|ena je Statutom ustanovete je, izme|u ostalog, utvr|eno da Nadzorni odbor obavljasljede}e poslove:

1. analizira izvje{taje o poslovanju Slu`be,2. obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad,3. pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji

obra~un,4. pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja

poslovnih knjiga,5. izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o

rezultatima nadzora,6. donosi svoj Poslovnik o radu, na koji saglasnost daje

Upravni odbor,

2. Nadzorni odbor JU "Socijalno pedago{ka `ivotnazajednica" ~ine tri ~lana zajedno sa predsjednikom, odkojih jedan ~lan mora biti iz reda uposlenika ustanove,~iji je sastav utvr|en u Odluci o osnivanju JU "Socijalnopedago{ka `ivotna zajednica" Biha} ("Slu`beni glasnikUSK-a", br. 9/99 i 9/09).

Nadle`nost Nadzornog odbora utvr|ena je Odlukom oosnivanju JU ("Socijalno pedago{ka `ivotna zajednica"("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 9/99 i 9/09) te je,izme|u ostalog, utvr|eno da Nadzorni odbor obavlja sljede}eposlove:

1. analizira izvje{taje o poslovanju ustanove2. obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda

godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un,3. pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja

poslovnih knjiga,4. izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o

rezultatima nadzora.Predsjednik i ~lanovi Nadzornih odbora imenuju se na period

od ~etiri godine.Svaki kandidat za predsjednika ili ~lana navedenih

Nadzornih odbora, mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete:

a) da je stariji od 18 godina,b) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo nanivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije danaobjavljivanja upra`njene pozicije,

c) da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 20 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 21: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat koji se

prijavljuje na Javni oglas za nominiranje kandidata za

pozicije predsjednika i ~lana Nadzornog odbora, mora

ispunjavati slijede}e posebne uslove, i to:

a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,b) da nema privatni-finansijski interes u ustanovi u ~iji se

Nadzorni odbor kandidira,c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup

nespojiv s du`no{}u u reguliranom organu, pet godina odpravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorskekazne,

d) da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnostina poziciji na koju se kandidirao,

e) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijamavlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04),

f) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjimaFederacije Bosne i Hercegovine,

g) da nije ~lan Upravnog ili Nadzornog odbora u vi{e odjednog reguliranog organa,

h) da ima univerzitetsku diplomu, VII stepen obrazovanja,i) da imaju stru~no znanje i radno iskustvo u oblasti prava ili

ekonomije.Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva uzet }e se u obzir i

slijede}i kriteriji:a) sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim

resursima;b) sklonost timskom radu;c) komunikacijske i organizacijske sposobnosti.Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata:

- fotokopija li~ne karte ili potvrda prebivali{ta, odnosnoboravi{ta (CIPS),

- univerzitetska diploma,- dokaz o radnom sta`u i poslovima koje kandidat obavlja;- dokaz da je iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Ustanovi

(za kandidate koji se kandidiraju iz reda stru~nih radnikazaposlenih u Ustanovi).

- uvjerenje od nadle`nog suda (ne starije od 6 mjeseci) da seprotiv njega ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan zakrivi~no djelo i privredni prestup nespojiv s du`no{}u ureguliranom organu i da mu odlukom suda nije zabranjenoobavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandidira,

- uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije (ne starije od 6mjeseci),

- izjave kandidata:1. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat

disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u perioduod 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije iliuvjerenje od poslodavca ukoliko kod istog radi vi{e odtri godine,

2. da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX. 1. UstavaBosne i Hercegovine,

3. da nije ~lan Upravnog ili drugog odbora u vi{e odjednog reguliranog organa,

4. da nema privatni-finansijski interes u ustanovi u ~iji senadzorni odbor kandidira,

5. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti BiH,

6. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ilipo{tom preporu~eno, na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona,Komisiji za izbor, ulica Alije \erzeleza broj 6, Biha}, (pisarnica)sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS - NADZORNI ODBOR JU"Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona" Biha} ili JU"Socijalno pedago{ka `ivotna zajednica" Biha}.

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i listu "Oslobo|enje" i ostaje otvoren 15 dana od danaposljednjeg objavljivanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenujeVlada Unsko-sanskog kantona.

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijimneposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke iinformacije o kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

(Sl-831/12-F)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE

UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), te u vezi sa ~lanom19. Odluke o osnivanju JU "Slu`ba za zapo{ljavanjeUnsko-sanskog kantona" Biha} ("Slu`beni glasnikUnsko-sanskog kantona", br. 7/01 i 9/09) i ~lanom 18. Odluke oosnivanju JU "Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica" Biha}("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 9/99 i 9/09),ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike u VladiUnsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJE

PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNIH USTANOVA U UNSKO-SANSKOM KANTONU

1. JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona" Biha}2. JU "Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica" Biha}

1. Upravni odbor JU "Slu`ba za zapo{ljavanjeUnsko-sanskog kantona" Biha} Organ upravljanja u Slu`biza zapo{ljavanje je Upravni odbor koji broji pet ~lanova, ito: jedan ~lan ispred osniva~a, dva ~lana iz redanezaposlenih i dva ~lana se imenuju iz reda stru~nih radnikazaposlenih u Ustanovi.

Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje i razrje{avaVlada Unsko-sanskog kantona. Predsjednik i ~lanovi Upravnogodbora imenuju se na period od ~etiri godine.

Nadle`nost Upravnog odbora bli`e se odre|uje statutom uskladu sa zakonom.

Direktor Slu`be za zapo{ljavanje ne mo`e biti ~lan Upravnogodbora.

2. Upravni odbor JU "Socijalno-pedago{ka `ivotnazajednica" Biha}

Organ upravljanja u Javnoj ustanovi je Upravni odbor.Upravni odbor se sastoji od pet ~lanova, od kojih se dva ~lana

imenuju ispred zaposlenih u Ustanovi, a ostali ~lanovi se imenujuispred osniva~a.

Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora u ime osniva~aimenuje i razrje{ava Vlada kantona na period od ~etiri godine.

Nadle`nosti Upravnih odbora bli`e se odre|uju Statutom ilipravilima ustanove u skladu sa zakonom.

Direktori ustanova ne mogu biti ~lanovi Upravnih odbora.Kandidati za imenovanje/nominiranje predsjednika i ~lanova

Upravnog odbora JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 21

Page 22: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

kantona" Biha} i JU "Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica"Biha}, moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove:

a) da su stariji od 18 godina,b) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo nanivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije danaobjavljivanja upra`njene pozicije,

c) da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine.

Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidati koji se prijavljujuna javni oglas za nominiranje predsjednika i ~lanova Upravnogodbora JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona"Biha} i JU "Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica" Biha}, moraispunjavati slijede}e posebne uslove, i to:

a) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,b) da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u ~iji se

Upravni odbor kandidiraju,c) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i privredni prestup,d) da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak,e) da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili

savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br.16/03),

f) da nisu ~lanovi Upravnog ili drugog odbora u vi{e odjednog reguliranog organa,

g) da imaju univerzitetsku diplomu, VII stepen obrazovanja,h) svi kandidati moraju imati odgovaraju}e stru~no znanje i

iskustvo u struci nakon ste~ene univerzitetske diplome.Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva uzet }e se u obzir i

slijede}i kriteriji:a) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima;b) sklonost timskom radu;c) komunikacijske i organizacijske sposobnosti.Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata:

- uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerenu fotokopiju CIPS-oveli~ne karte (ne starije od 6 mjeseci);

- univerzitetska diploma (ovjerena kopija);- dokaz o radnom sta`u i poslovima koje kandidat obavlja;- dokaz da je iz reda nezaposlenih, odnosno dokaz da je iz

reda stru~nih radnika zaposlenih u Ustanovi (za kandidatekoji se kandidiraju iz reda nezaposlenih ili iz reda stru~nihradnika zaposlenih u Ustanovi);

- uvjerenje od nadle`nog suda (ne starije od 6 mjeseci) da seprotiv njega ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan zakrivi~no djelo i privredni prestup nespojiv s du`no{}u ureguliranom organu i da mu odlukom suda nije zabranjenoobavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandidira,

- uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije (ne starije od 6mjeseci),

- ovjerene izjave kandidata:1. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat

disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u perioduod 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije iliuvjerenje od poslodavca ukoliko kod istog radi vi{e odtri godine,

2. da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX. 1. UstavaBosne i Hercegovine,

3. da nije ~lan Upravnog ili drugog odbora u vi{e odjednog reguliranog organa,

4. da nema privatni-finansijski interes u ustanovi u ~iji senadzorni odbor kandidira;

5. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti BiH.

Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ilipo{tom preporu~eno, na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona,Komisija za izbor, ulica Alije \erzeleza broj 6, Biha} (pisarnica)sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS - UPRAVNI ODBOR JU"Slu`ba za zapo{ljavanje USK", ili JU "Socijalno-pedago{ka`ivotna zajednica" Biha}.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i ostaje otvoren 15 danaod dana posljednjeg objavljivanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenujeVlada Unsko-sanskog kantona.

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijimneposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke iinformacije o kandidatima.

(Sl-832/12-F)

JP "RTV JABLANICA" D.O.O. JABLANICA

Na osnovu ~lana 7. 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 34/03), ~lan 15. Odluke o uskla|ivanju JP"RTV Jablanica" Jablanica sa Zakonom o privrednim dru{tvima,Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH i Odlukom ostandardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Slu`beni glasnik op}ineJablanica", broj 3/06), ~lana 17. Statuta JP "RTV Jablanica" d.o.o.Jablanica Nadzorni odbor JP "RTV Jablanica" d.o.o. Jablanica, nasvojoj sjednici odr`anoj 23.7.2012. godine donio je odluku kojomraspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP "RTV

JABLANICA" D.O.O. JABLANICA

IObjavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog

preduze}a "Radiotelevizija Jablanica" d.o.o. Jablanica.II

Opis upra`njene pozicije

Direktor JP "RTV Jablanica" d.o.o. Jablanica organizuje irukovodi procesom rada i vodi poslovanje preduze}a, zastupa ipredstavlja preduze}e u skladu sa zakonom i Statutom.

U ostvarivanju prava i obaveza u rukovo|enju preduze}emdirektor:

- vodi poslovanje i donosi odluke- predla`e osnovne poslovne i programske politike- predla`e organizaciju JP "RTV Jablanica" d.o.o. Jablanica- izvr{ava i organizuje sprovo|enje odluke Nadzornog

odbora- imenuje i razrje{ava radnike sa posebnim ovla{tenjima i

odgovornostima- podnosi izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un- odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika

u skladu sa zakonom i op{tim aktima preduze}a- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i

drugim aktima preduze}a.Direktora imenuje Nadzorni odbor uz saglasnost Op}inskog

na~elnika op}ine Jablanica. Mandat direktora traje 4 (~etiri)godine.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 22 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 23: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

III

Op}i uslovi:

- da je stariji od 18 godina;- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prijeobjavljivanja ovog konkursa;

- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{uJugoslaviju (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestupnespojiv sa funkcijom direktora;

- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak;- da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili

savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijamavlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02);

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjimaFederacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj34/03).

Posebni uslovi:

- da ima visoku stru~nu spremu dru{tvenog ili tehni~kogsmjera

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva- da posjeduje organizacijske sposobnosti vezane za

obavljanje pomenutih poslova {to dokazuje programom- da ne postoje zakonske smetnje za izbor i imenovanje

IV

Potrebna dokumentacija:

Prijava na javni konkurs treba da sadr`i kratku biografiju,adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente:- uvjerenje o dr`avljanstvu i ovjerenu fotokopiju CIPS-ove

li~ne karte,- ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom fakultetu,- uvjerenje o radnom iskustvu,- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,- uvjerenje da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo i

privredni prijestup,- program poslovanja i razvoja JP "RTV Jablanica",- ovjerenu izjavu o ispunjavanju ostalih op}ih uslova.

VNapomena:

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu JP "RTVJablanica" d.o.o Jablanica, ul. Trg Oslobo|enja bb, Jablanica -Komisija za izbor direktora, sa naznakom - Javni konkurs za izbori imenovanje direktora JP "RTV Jablanica".

Kandidati mogu preuzeti obrazac izjave o ispunjavanju op}ihuslova u [alter sali op}ine Jablanica.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u"Slu`benim novinama Federacije BiH", a isti }e biti objavljen i udnevnom listu "Oslobo|enje" i web stranici Op}ine Jablanica(www.jablanica.ba).

(Sl-833/12-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA,

PODUZETNI[TVA I OBRTA MOSTAR

Na osnovu ta~ke III. Odluke o usvajanju Programa"Realizacije projekata odr`ivosti povratka za 2012. godinu na

prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvr|enih Bud`etomFederacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnomministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Federal-nom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta i Federalnomministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 51/12), Federalno ministarstvo razvoja,poduzetni{tva i obrta objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ODABIR KORISNIKA PO PROGRAMU

"REALIZACIJA PROJEKATA ODR@IVOG POVRATKA

ZA 2012. GODINU NA PROSTORU REPUBLIKE

SRPSKE - INVESTICIJE, PROJEKTI I OBRTNA

SREDSTVA U MALOJ PRIVREDI I POLJOPRIVREDI

KROZ SUFINANCIRANJE PUTEM BANKE"

I. Predmet i cilj javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabirkorisnika grant i kreditnih sredstava po Odluci Vlade FederacijeBiH o usvajanju Programa "Realizacije projekata odr`ivostipovratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" izsredstava utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva, Federalnom ministarstvu razvoja,poduzetni{tva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba iizbjeglica, ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 51/12), ucilju realizacije projekata "Investicije, projekti i obrtna sredstva umaloj privredi i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem banke".

Programom }e se stvoriti uslovi za uspje{nu realizacijupovratka na prostoru Republike Srpske kroz udru`ivanjesredstava vi{e ministarstava. Ovim }e se uticati na urgentnepotrebe stanovni{tva Republike Srpske za zapo{ljavanjepovratnika i bolji standard `ivota, te omogu}avanje pristupapovoljnim financijskim sredstvima, privrednim subjektima iobrtnicima koji imaju dovoljne proizvodne kapacitete iliizgra|uju nove, a neophodna su im dodatna ulaganja, kao i obrtnasredstva koja }e omogu}iti pokretanje proizvodnje ili pru`anjeusluga, ve}e iskori{tenje kapaciteta, novo zapo{ljavanjepovratnika, prevazila`enje negativnih uticaja ekonomske krize, asve u cilju otvaranja novih radnih mjesta i razvoja odr`ivostipovratka na prostoru Republike Srpske.

II. Sredstva za realizaciju Programa

Sredstva za realizaciju Programa iz ta~ke I ovog Javnogpoziva u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 KM }e se dodijelitikorisnicima kao nepovratna/grant sredstva i kreditna sredstva i to:

- Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uvisini od 5.000.000.00 KM;

- Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva u visini od 2.000.000.00 KM;

- Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta uvisini od 1.000.000,00 KM.

Sredstva za realizaciju ovog programa u minimalnom iznosuod 3.000.000,00 KM Federalnog ministarstva raseljenih osoba iizbjeglica dodijelit }e se za projekte male privrede i poljoprivrede,a korisnicima sa podru~ja op{tina: Srebrenica, Bratunac, Zvornik,Vlasenica, Osmaci i Mili}i.

Sredstva za realizaciju ovog programa u minimalnom iznosuod 2.000.000,00 KM Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva dodijelit }e se za projekte poljoprivredena ~itavom prostoru Republike Srpske.

Preostala sredstva u visini od 3.000.000,00 KM kaozajedni~ka sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba iizbjeglica i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrtabit }e namijenjena projektima male privrede i poljoprivredekorisnicima na ~itavom prostoru Republike Srpske.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 23

Page 24: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

III. Kriteriji za odabir projekata

Kriterij za odabir projekata su:- namjena utro{ka sredstava;- vrsta djelatnosti;- broj uposlenih povratnika;- pove}anje broja uposlenosti povratnika;- pozitivan trend za povratnike u Republiku Srpsku;- orijentiranost ka izvozu;- uvo|enje novih tehnologija.

IV. Pravo u~e{}a i iznosi sredstava za realizaciju investicije

Korisnici sredstava mogu biti pravna lica i obrtnici,registrirani po pozitivnim zakonskim propisima na teritorijiBosne i Hercegovine, koji }e realizovati projekte zapo{ljavanjapovratnika na podru~ju Republike Srpske, imaju najmanje 3(troje) zaposlenih na neodre|eno vrijeme, od kojih je najmanje2/3 iz reda povratni~ke populacije, ili kroz investicioni projektimaju namjeru zaposliti najmanje 2/3 iz reda povratni~kepopulacije, te se nalaze u najmanje 51% privatnom vlasni{tvudr`avljana Bosne i Hercegovine, kojima }e po predvi|enojproceduri i u skladu sa pravilima banke biti odobren kredit.

Razmatrat }e se projekti ~ija ukupna vrijednost investicije(kreditna i grant sredstva) po korisniku ne prelazi iznos od1.500.000,00 KM od ~ega su:

- 70% kreditna sredstva Turkish Ziraat Bank Bosnia ddSarajevo;

- 30% grant/nepovratna sredstva navedenih federalnihministarstava.

Planirani iznos grant sredstava po jednom zaposlenom iplaniranom zapo{ljavanju djelatnika iz povratni~ke populacijeiznosi do 30.000 KM, a na osnovu ~ega se odre|uje iznoskreditnih sredstava.

Odabrani korisnici kreditnih i grant sredstava du`ni su, poosnovu odobrenih kreditnih i grant sredstava, postoje}e inovouposlene povratnike zadr`ati u stalnom radnom odnosuminimalno 60 mjeseci od dana dobivanja sredstava.

Kreditna sredstva }e se dodjeljivati sa rokom povrata do 10godina sa grejs periodom do 1 godine i kamatnom stopom od 0%do 3,99%.

Privredni subjekti mo}i }e koristiti maksimalno 20%grant/nepovratnih sredstava za nabavku repromaterijala.

V. Sadr`aj prijave

Prijava treba da sadr`i slijede}e:a.) Dokumentacija potrebna Federalnom ministarstvu

razvoja, poduzetni{tva i obrta:

Op}i kriteriji eliminatornog karaktera:

- popunjen obrazac Zahtjeva za uklju~ivanje u projekt"Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi ipoljoprivredi kroz sufinanciranje putem banke" koji semo`e preuzeti u prostorijama Federalnog ministarstvarazvoja, poduzetni{tva i obrta u Mostaru, ulica dr. AnteStar~evi}a bb (Hotel "ERO"), svakim radnim danom uvremenu od 10:00 - 14:00 sati ili u elektronskoj formi naweb stranici www.fmrpo.gov.ba;

- ovjerena kopija registracije privrednog subjekta i sveizmjene i dopune u slu~aju da su se desile nakon prveregistracije;

- uvjerenje od nadle`nog organa o izmirenju poreza idoprinosa (PIO/MIO i zdravstveno) sa brojem ili popisomprijavljenih/osiguranih osoba, za 2011. godinu i prvih {estmjeseci 2012. godine;

- uvjerenje o pripadnosti povratni~koj populaciji za stalnouposlene djelatnike, ukoliko ima onih koji pripadajunavedenoj populaciji (uvjerenje treba biti izdato odnadle`nog op{tinskog organa);

- kopija li~ne karte odgovorne osobe;- uvjerenje o poreznoj registraciji;- uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a;- uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu

vrijednost (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanuvrijednost u sistemu);

- izjava o spremnosti stalnog zapo{ljavanja novih djelatnikasa navedenim brojem djelatnika koji }e se uposliti u perioduod 1 (jedne)godine od dana dobivanja sredstava, i od ~ega}e 2/3 novouposlenih biti pripadnici povratni~kepopulacije.

U izjavi tako|er navesti da }e novouposleni djelatnici izpovratni~ke populacije biti zadr`ani u radnom odnosu najmanje60 mjeseci od dana dobivanja sredstava.

(izjava mora biti ovjerena kod nadle`nog organa uprave ilikod notara);

b.) Osnovna dokumentacija potrebna za Turkish Ziraat BankBosnia dd Sarajevo

R.br. Dokumentacija - prilozi

1. Kompletna prva registracija privrednog subjekta i sve dopune iizmjene u registraciji; aktuelni izvod iz sudskog registra (nestariji od 10 dana)

2. Rje{enje nadle`nog op}inskog organa za obavljanje obrtni~kedjelatnosti

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji

4. Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod zastatistiku)

5. Uvjerenje o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonuo porezu na dodanu vrijednost u sistemu)

6. Uvjerenje od Poreske uprave o (ne)izmirenim porezima idoprinosima (PIO/MIO I zdravstveno)

7. Uvjerenje o (ne)izmirenim obavezama po osnovu PDV-a(ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednostu sistemu)

8. Ovjerena kopija li~ne karte i CIPS prijavnica mjesta boravkaodgovorne /ovla{tene osobe u pravnom licu ili vlasnika obrta

9. Uvjerenje o neka`njavanju na osnovu privrednog kriminalaodgovorne osobe u pravnom licu ili vlasnika obrta uposljednjih 5 (pet) godina

10. Bilans stanja i uspjeha - ovjereni godi{nji obra~uni dru{tva zaprethodne 3 godine poslovanja sa pripadaju}im prilozima iizvje{tajima, ukoliko je dru{tvo poslovalo posljednje 3 godine

11. Bruto bilans poslovanja dru{tva za mjesec poslovanja, kojiprethodi datumu podno{enja zahtjeva za kredit: analiti~kekartice potra`ivanja i obaveza dru{tva na datum bruto bilansa

12. Specifikacija za utvr|ivanje dohotka od samostalne djelatnostiza posljednje 3 godine, Godi{nja prijava poreza na dohodak odobrtni~ke djelatnosti za zadnju poslovnu godinu, ukoliko sedjelatnost obavljala posljednje 3 godine

13. Odluka nadle`nog organa dru{tva za zadu`enje i ponuduzaloga za kredit i grant sredstva

14. Dokumentacija o dokazu vlasni{tva nad imovinom 1 procjenaponu|enog kolaterala/instrumenta osiguranja povrata kredita igrant sredstava (vrijednost nepokretne imovine u odnosu natra`ena sredstva treba biti minimalno u omjeru 1: 1,5 kao ivrijednost pokretne imovine minimalno 1:2)

15. Izvje{taj nezavisnog revizora ukoliko je podnosilac zahtjevaobavezan isti sa~injavati u skladu sa zakonskim propisima

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 24 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 25: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

16. Ovla{tenje za pristup Centralnog registra kredita na obrascubanke - (za dru{tvo, obrt, povezano lice, vlasnika, direktora),;Za povezana pravna lica, ukoliko postoje dostaviti: rje{enje oupisu u sudski registar sa izmjenama i dopunama, te aktuelnosudsko rje{enje, financijske izvje{taje za posljednje triposlovne godine, kao i konsolidirane bilanse stanja i uspjeha,za sve povezane pravne osobe u skladu sa Zakonom ora~unovodstvu i reviziji FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 83/09), tabelarni pregled me|usobnih potra`ivanja iobaveza povezanih pravnih lica, Ukoliko je povezano pravnolice u ste~ajnom/ likvidacijskom postupku, potrebno jedostaviti: rje{enje o otvaranju ste~ajnog/likvidacijskogpostupka, izvje{taj ste~ajnog/likvidacijskog upravnika ieventualno rje{enje o okon~anju postupka

17. Investicijski program i Poslovni plan s pripadaju}im tabelama,plan prihoda i rashoda za vrijeme otplate

18. Ostali prate}i dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti odzna~aja za ocjenu kreditnog zahtjeva (ugovori o poslovnojsaradnji, ponude i/ili predra~uni dobavlja~a, izvo|a~a,preporuke, prospektni materijal i sl.)

Svi zahtijevani prilozi - dokumenti moraju biti izdati odnadle`nih sudskih ili upravnih organa Bosne i Hercegovine.Prilo`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od danaobjavljivanja Javnog poziva u "Slu`benim novinama FederacijeBiH", izuzev onih dokumenata ~iji datum izdavanja po prirodiposla moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sveprilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadle`nihupravnih organa ili notara, ~ije ovjere ne smiju biti starije od 30dana od dana objave Javnog poziva.

Svi zahtjevi prilozi - dokumenti trebaju biti poredani porednim brojevima kako je nazna~eno u gornjoj tabeli.

VI. Na~in obrade zahtjeva - izbor kona~nih korisnika

sredstava

Obradu zahtjeva u dijelu dokumentacije koja se odnosi naMinistarstvo tj. nepovratna/grant sredstva vr{it }e Komisija kojuimenuje federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta, a naosnovu kriterija iz poglavlja V. ta~ka a.) ovog Javnog poziva.

Komisija svoje mi{ljenje dostavlja radnoj grupi koju imenujeVlada Federacije BiH.

Kona~nu odluku o dodjeli grant/nepovratnih sredstava donosiVlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Radne grupeimenovane od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Obradu zahtjeva za dodjelu kredita vr{it }e Turkish ZiraatBank Bosnia dd Sarajevo u skladu sa svojim procedurama.

Kreditni zahtjevi }e se obra|ivati bez nov~ane naknade.Uslov za dodjelu grant/nepovratnih sredstava je odluka o

dodjeli kreditnih sredstava od strane Turkish Ziraat Bank Bosniadd Sarajevo.

Ugovore o dodjeli kredita i grant sredstava sa korisnicimazaklju~ivat }e navedena banka, koja }e vr{iti kontrolunamjenskog utro{ka kredita, te osiguranje kreditnih sredstava.

Kontrolu namjenskog utro{ka grant sredstava u saradnji sabankom, vr{it }e posebna komisija koju }e imenovati VladaFederacije Bosne i Hercegovine.

Rezultati Javnog poziva objavljuju se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" i na webstranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrtawww.fmrpo.gov.ba.

VII. Na~in podno{enja prijava na javni poziv

Prijave sa odgovaraju}im prilozima iz poglavlja V. {alju sepreporu~eno po{tom ili li~no u dvije zape~a}ene kovertezapakovane u jednu, od kojih je jedna sa naznakom za Federalno

ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta (prema kriterijima izta~ke Va.) i druga sa naznakom za Turkish Ziraat Bank Bosnia ddSarajevo (prema kriterijima iz ta~ke Vb.), na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta,dr. Ante Star~evi}a bb, (Hotel "ERO"), 88000 Mostarsa naznakom: "Realizacija projekata odr`ivog povratka za

2012. godinu na prostoru Republike Srpske - Investicije, projekti iobrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi krozsufinanciranje putem banke"

Na pole|ini koverte obavezno navesti:- naziv - ime podnosioca prijave;- adresu i kontakt telefon:- ovjeriti pe~atom poslovnog subjekta.Javni poziv ostaje otvoren do utro{ka sredstava, a najdalje do

1. 12. 2012. godine.Prijave }e se razmatrati kontinuirano po prispije}u istih.Prijave primljene nakon isteka roka ne}e biti razmatrane.U postupku Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve

tro{kove u~esnicima na Javnom pozivu, te zadr`ava pravo da uslu~aju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poni{ti Javnipoziv.

Prispjela dokumentacija se ne}e vra}ati.VIII. Ostale odredbe

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu sedobiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 - 14:00 sati nabrojeve telefona: 036/ 449-125, 449-141, 449-123, ili 449-120kao i na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

(Sl-834/12-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija zadr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnogministarstva financija/finansija, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG

SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU

FINANCIJA / FINANSIJA

06/532- Pomo}nik ministra u Sektoru za bud`et i javne rashode - 1

(jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}a neto osnovna pla}a za radno mjesto: 1.890, 00KM.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to:

- VSS - ekonomski fakultet;- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva/sta`a u struci

nakon zavr{ene VSS- poznavanje rada na ra~unaruPrijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`-benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 25

Page 26: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Bosansko-podrinjski kanton, ulica HamdijeKre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije);

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukolikofakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena unekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon06.04.1992. godine)

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru

4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e sepreuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za KantonSarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Gora`de, uSarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili naweb stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacimakoji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 danaod dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web straniceAgencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijemaobavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V

71000 Sarajevosa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika uFederalnom ministarstvu financija/finansija"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-835/12-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te u vezisa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineZeni~ko-dobojskog kantona", broj 3/12), Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime VladeZeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG

DR@AVNOG SLU@BENIKA U SLU@BI ZA

ZAJEDNI^KE POSLOVE ZENI^KO-DOBOJSKOG

KANTONA

5/331

- Direktor Slu`be za zajedni~ke poslove - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

- VII stepen stru~ne spreme, fakultet prirodnih, tehni~kih ilidru{tvenih nauka

- najmanje 7 (sedam) godina radnog sta`a u struci nakonsticanja VSS,

- poznavanje rada na ra~unaru.Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnihslu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili naweb stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko

fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena unekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu

Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijamaOdjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ilina web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacimakoji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 danaod dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web straniceAgencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijemaobavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 26 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 27: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojskl i

Srednjobosanski kantonUl. Ku~ukovi}i br. 2

72000 Zenicasa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnogslu`benika u Slu`bi za zajedni~ke poslove Zeni~ko-dobojskog

kantona"'Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti

u razmatranje.

(Sl-836/12-F)

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. i 25. Zakona o Javnom servisu ra-dio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 48/08) i Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj34/03), te na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa zaimenovanje tri ~lana Upravnog odbora Radio-televizijeFederacije Bosne i Hercegovine, koju je donio ParlamentFederacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kog domaodr`anoj 24. jula 2012. godine i sjednici Doma naroda odr`anoj24. jula 2012. godine, zbog isteka mandata ~lanovima Upravnogodbora iz reda bo{nja~kog, srpskog i hrvatskog naroda, ParlamentFederacije Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE TRI ^LANA UPRAVNOG ODBORA

RADIO TELEVIZIJE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Upravni odbor zastupa i {titi interese javnosti u pogledu radioi televizijskog programa, vr{i nadzor nad cjelokupnimposlovanjem kao i kori{tenjem i raspolaganjem imovinomRTVFBiH.1. Sastav Upravnog odbora (~lan 24. Zakona)

(1) Upravni odbor ima ~etiri ~lana.(2) ^lanovi Upravnog odbora mogu biti samo dr`avljani Bosne i

Hercegovine.(3) Upravni odbor ima ~etiri ~lana i to po jednog iz reda svakog

od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i iz redaostalih.

(4) ^lanovi Upravnog odbora samostalni su u vr{enju svojefunkcije i ne primaju upute od organa koji ih je imenovao.

(5) Mandat ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine i ne mo`ese obnoviti.

(6) ^lan Upravnog odbora koji je u posljednjoj godini svog~etvorogodi{njeg mandata vr{i du`nost predsjedavaju}egUpravnog odbora u toj godini.

(7) Upravni odbor donosi vlastiti Poslovnik o radu.2. Nadle`nosti Upravnog odbora (~lan 28. Zakona)

(l) Upravni odbor nadle`an je:a) donositi Statut i druge op}e akte;b) odlu~ivati o raspolaganju imovinom u skladu sa

Zakonom i. Statutom;c) odlu~ivati o ulaganjima za razvoj RTV FBiH u skladu

sa Zakonom i Statutom;d) usvajati izvje{taje o finansijskom poslovanju;e) odobravati godi{nji bud`et i fmansijski plan;f) usvajati programske planove za radio i televiziju, u

skladu sa dozvolom sistema;g) imenovati i razrje{avati generalnog direktora;h) davati saglasnost na imenovanje nosilaca najvi{ih

programskih funkcija;

i) odlu~ivati o nazivu i logu radija i televizije;j) pratiti i kontrolirati zakonitost i uspje{nost rada RTV

FBiH;k) predstavljati Parlamentu Federacije i javnosti godi{nje

finansijske planove i planove programa i podnositiizvje{taje o realizaciji tih planova;

l) obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom iStatutom;

m) osiguravati uslove iz dozvole sistema.(2) Nezavisno od prava svakog korisnika ili zainteresirane

strane da podnese prigovor vezan za servis, Upravni odborje odgovoran za nadzor i kontrolu ispravnog sprovo|enjaprogramskih na~ela u skladu s odredbom ~lana 38. Zakona.

3. Uslovi za prijavu

Za prijavu na javni oglas kandidati za ~lana Upravnog odboradu`ni su ispunjavati slijede}e op{te uslove utvr|ene Zakonom oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine:

- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,- da su stariji od 18 godina,- da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u perioduod tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine.

Pored navedenih uslova kandidat mora ispunjavati i slijede}euslove:

- zavr{en VII stepen stru~ne spreme ili zavr{en prvi ciklusbolonjskog studija sa najmanje 240 ECTS bodova,da posjeduje radno iskustvo u struci najmanje 3 (tri) godinenakon sticanja navedene diplome,

- poznavanje zakonske regulative iz oblasti Ra-dio-televizijskog sistema Bosne i Hercegovine i javnogemitiranja,

- po`eljno poznavanje jednog stranog jezika.4. Ograni~enja izbora

U skladu sa ~lanom 25. (2). Zakona o Javnom servisu Ra-dio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine za ~lanoveUpravnog odbora ne mogu biti imenovani:

- nosioci funkcija u zakonodavnoj, izvr{noj i sudskoj vlasti,na bilo kom nivou vlasti,

- ~lanovi organa politi~kih stranaka,- zaposleni u Radio- televiziji Bosne i Hercegovine, Radio-

televiziji Federacije BiH i Radio televiziji RepublikeSrpske i Korporaciji,

- zaposleni u drugim firmama koje obavljaju djelatnostradijskog ili televizijskog emitiranja, uklju~uju}i i agencijekoje prikupljaju RTV taksu, ~lanovi njihovih uprava ilinadzornih odbora, ili lica koja obavljaju poslove zbog kojihbi moglo do}i do sukoba interesa.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni dostaviti:- uvjerenje o dr`avljanstvu,- dokaz o stru~noj spremi,- kra}u biografiju,- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,- izjavu pod punom moralnom i materijalnom odgovorno{}u

o nepostojanju bilo kakvih smetnji pobrojanih u ta~ki 4.Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama

Federacije BiH" i dnevnim listovima: "Dnevni avaz " i "Ve~ernjilist".

Komisije za izbor i imenovanje oba Doma Parlamenta FBiH}e:

- pregledati sve prijave koje stignu u propisanom roku,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 27

Page 28: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

- na osnovu principa iz ~lana 3. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne iHercegovine i kriterija za imenovanje sastaviti listu sa u`imizborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove zaimenovanje,

- pozvati na intervju sve kandidate sa liste sa u`im izboromna intervju.

Rok za podno{enje prijave je trideset (30) dana od danaposljednjeg objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu:Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Hamdije

Kre{evljakovi}a br. 3, Sarajevo.

(Sl-837/12-F)

OSTAVINSKI POSTUPAK

Op}inski sud Sarajevo, i to sudski stru~ni saradnik Lejla Dedi}, u ostavinskompostupku iza dne 19.01.2012. godine umrlog Sijari} D`emal, sin Kuje, ro|en15.07.1938. godine u mjestu Godijevo, Bijelo Polje, sa posljednjim prebivali{tem uSarajevu, dana 16.05.2012. godine, objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod ovog Suda u toku je ostavinski postupak iza umrlog Sijari} D`emal, sinKuje.

Pozivaju se svi zakonski nasljednici koji pola`u pravu na naslije|e iza umrlogSijari} D`emal, sin Kuje, nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta da se u roku od godinudana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i naoglasnoj tabli Suda prijave ovom Sudu pozivom na broj donji.

Po isteku roka od godinu dana, Sud }e raspraviti zaostav{tinu na osnovupodataka kojima Sud raspola`e.

Broj 65 0 O 240082 12 O16. maja 2012. godine

Sarajevo

(O-737/12)

Op}inski sud u Bugojnu objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Bugojnu pokrenut je ostavinski postupak iza umrlogEset ]uri}, sin Alije iz Bugojna, Kula bb, te kako je nepoznato boravi{te njegovognasljednika - sina ]uri} Seje, postavljen mu je staratelj u osobi EsmeHusejnbegovi}, advokata iz Bugojna.

Poziva se ]uri} Sejo iz Bugojna, sada nepoznatog boravi{ta, da se javi ovomSudu, jer }e se u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjavepostavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud.

Broj 46 0 O 009197 09 O16. jula 2012. godine

Bugojno

(03-3-1908/12)

PROGLA[ENJE UMRLIM

Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po stru~noj saradnici Nevresi Fazli}, uvanparni~nom postupku, po prijedlogu Ratka Markovi}a, sina Luke iz Dubnice,op}ina Kalesija, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a Marka Markovi}a,sina Ratka iz Dubnice, op}ina Kalesija, zastupane po staratelju za posebneslu~ajeve Izetu Had`i}u, radniku CZSR Kalesija, shodno ~lanu 65. Zakona ovanparni~nom postupku, izdaje slijede}i

OGLAS

Marko Markovi}, sin Ratka i majke Dragice ro|ene Maksimovi}, ro|en dana25.12.1964. godine u mjestu Dubnica, op}ina Kalesija, gdje je imao i posljednjemjesto prebivali{ta, navodno je umro dana 22.11.1992. godine u Ma|arskoj.

Poziva se MARKO MARKOVI], kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna onjenom `ivotu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od danaobjavljivanja oglasa.

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti MarkaMarkovi}a.

Broj 29 0 V 014588 12 V04. jula 2012. godine

Kalesija

(03-3-1781/12)

Op}inski sud u Mostaru, sudija Ramiza Karad`a, u vanparni~nom predmetupredlagateljica Cmilja Novak i Angela Ramljak, obe iz Mostara, Polog bb, radiprogla{enja nestale osobe Bla`a Zovko, sin Bo`e, umrlim, zastupan po posebnomstaratelju Velimiru Novak, sin Ivana, iz Mostara, Polog bb, po Rje{enju Ustanove"Centar za socijalni rad Grada Mostara" od dana 27.06.2012. godine, na osnovu~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i

OGLAS

NESTALI: Bla` Zovko, sin Bo`e, ro|en 01.02.1889. godine, u Pologu, op}inaMostar, sa posljednjim prebivali{tem u Pologu, koji je nestao tokom Prvogsvjetskog rata, od kada mu se gubi svaki trag.

Poziva se nestali Bla` Zovko, sin Bo`e, kao i svaka druga osoba koja zna bilo{ta o `ivotu i kretanju nestale osobe poslije navedenog datuma nestanka da se javi uOp}inski sud u Mostaru, ul. Adema Bu}a br. 20, soba 205/II sprat.

Ukoliko se ne javi Bla` Zovko kao i svaka druga osoba koja zna bilo {ta okretanju nestale osobe poslije daturma nestanka, a po isteku roka od 90 dana oddana objavljivanja oglasa, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu.

Broj 58 0 V 108455 12 V19. jula 2012. godine

Mostar

(03-3-1860/12)

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA

Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvaritu`iteljice Krajinovi} r. Husejnovi} Elvire iz Memi}a, zastupana po punomo}nikuMehinagi} Jasminki, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enog Krajinovi} Fahrudina,sin Abdulaha iz Memi}a, sada nepoznatog mjesta boravka, radi razvoda braka, dana18.07.2012. godine, donosi sljede}i

OGLAS

O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 014813 12 Pod 18.07.2012. godine, a naosnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enom Krajinovi} Fahrudinu, sin Abdulaha izMemi}a, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Pa{~anovi}Enver, advokat iz Kalesije.

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene svedok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja.

Broj 29 0 P 014813 12 P18. jula 2012. godine

Kalesija

(03-3-1858/12)

Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja tu`iteljaHorza Prce ud. Vjekoslava iz Stoca, zastupana po pun. Goranu Lukenda, odvj. iz^apljine, protiv tu`enika 1. Jerini} (sin Andrije) Ilija i dr., radi utvr|enja pravavlasni{tva, izdaje sljede}i

OGLAS

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 047170 12 P od 17.03.2012. godine, a naosnovu ~l. 296. st. 2. ta~. 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 53/03) postavlja se Branko Mandrapa, odvjetnik iz ^apljine, zaprivremenog zastupnika tu`enim Jerini} (sin Andrije) Ilija, Nikoli} (k}i pok.Stjepana) Bosa, Jarak (pok. [}epana) Iva, Jerini} (pok. Bo{ka) Jerko, Jerini}(`.Ilije) Bo`ica, Jerini} (Andrija) Markan, Ragu` (Bo{ko) Ivan, Jerini} (sin Vide)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 28 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 29: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

[}epo, Jerini} (k}i [}epana) Cvija, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e imati svaprava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku,dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 047170 12 P17. jula 2012. godine

^apljina

(03-3-1867/12)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Tunje@ivkovi} iz Donje Mahale, ul. M. Gupca br. 12, zastupanog po punomo}nikuodvjetniku Marijanu Peji~i} iz Ora{ja, protiv tu`enih Baoti} (Ive) Nikola iz DonjeMahale, ul. M. Gupca br. 16, te tu`enih Damajanovi} (Jose) Marijana iz Tolise,Damjanovi} Zvonke iz Tolise, Damjanovi} (Jose) Ive iz Tolise, Damjanovi} Mateiz Tolise, Damjanovi} Jose iz Tolise, Klai} (Tunje) Stjepana iz Donje Mahale,Maro{evi} (\ure) Kate iz Tolise, Maro{evi} (\ure) Marte iz Tolise, Mili~i}(Nikola) \ure iz Tolise, Mili~i} (Nikole) Ru`e iz Tolise, Ostrogonac Nade iz@upanje, Maro{evi} (Ive) Ive iz Tolise, Maro{evi} (Ive) Ilije iz Tolise, Maro{evi}(Ive) Mare iz Tolise, Maro{evi} (Ive) Luke iz Tolise, Peji} (Ilije) \ure iz Tolise,Mili~i} (Pejo) Marka iz Tolise, Mili~evi} (Tunje) Ilije iz Tolise, Baoti} ro|.Kne`evi} Ane iz Donje Mahale, Prgi} (Jose) Ane iz Ugljare, Vinceti} (Marijana)Ive iz Donje Mahale, Baoti} (Tunje) \ure iz Donje Mahale, Vinceti} (Marijana)Pave iz Donje Mahale, Klai} Pe~kovi} (Stjepana) Ive iz Donje Mahale, Klai}(Tunje) Stjepana iz Donje Mahale, D`oi} (Marijana) Marka iz Donje Mahale, D`oi}(Marijana) Ilije iz Donje Mahale, D`oi} (Pave) \ure iz Donje Mahale, Evi} (Pavo)Janje iz Donje Mahale, Juri} ro|. D`oi} Janje iz Donje Mahale, Klai} (Mate) Kate izDonje Mahale, Klai} (Mate) Luje iz Donje Mahale, Klai} (Mate) Mate iz DonjeMahale, D`oi} ro|. Miji} Kate iz Donje Mahale, D`oji} (Ilija) Tunje iz DonjeMahale, D`oji} ro|ene Miji} Kate iz Donje Mahale, D`oji} `ene Ivana Luje izDonje Mahale, Mijatovi} ro|ene D`oji} Mare ut Tolise, Simi} ro|ene Juri} Ru`e izTramo{nice, D`oji} (Ivana) Josipa iz Gradi{ta, Kne`evi} Marije `ene Ive iz Ugljare,D`oji} (Mate) Marka iz Donje Mahale, D`oji} (\ure) Marka iz Donje Mahale iD`oji} (Ive) Marka iz Donje Mahale, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enjaprava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 1677/5 i zk. ul. broj 121,k.~. broj 1678/1 i 1678/3 iz E. zk. ul. broj 897, k.~. broj 1678/4 iz E.zk. ul. broj 1335,k.~. broj 1676/2 i 1676/3 iz E.zk. ul. broj 1409, sve k.o. Tolisa, te k.~. broj 113/3 izE.zk. ul. broj 1552, k.~. broj 942/1, 942/3 iz E. zk. ul. broj 1594, k.~. broj 942/2 iz E.zk. ul. broj 827 i k.~. broj 2206/1 iz E. zk. ul. broj 2232, sve k.o. Donja Mahala.

Sud je rje{enjem broj 25 0 P 030284 12 P od 19.07.2012. godine postaviotu`enim od rednog broja 2 pa zaklju~no sa rednim brojem 46 privremenogzastupnika odvjetnika Adama Filipovi} iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~. 4.ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovanpostupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao, pa bi zastranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 030284 12 P19. srpnja 2012. godine

Ora{je

(03-3-1909/12)

Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`iteljice[tefice Vidi} ro|. Pa`in, k}i [imuna iz ^apljine, Dretelj, zastupana po punomo}niciMoniki Rebac Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika Nikola Vidi} sinPere (zv. Pi}a) iz ^apljine, ul. Tina Ujevi}a bb i dr., radi utvr|enja prava vlasni{tva iuknji`be, izdao je

OGLAS

Rje{enjem ovog Suda broj 53 0 P 046928 12 P od 16.05.2012. godine, a naosnovu ~l. 296. st. 2. to~. 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvjetnik iz ^apljine, zaprivremenog zastupnika tu`enim Mehmed Seferovi}, sin Hakije, Emir Seferovi},sin Hakije, Ferid Seferovi}, sin Hakije, Munevera Seferovi}, k}i Hakije, Fatima

Seferovi} ud. Bejdi}, k}i Hakije, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e imati sva pravai du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 046928 12 P23. srpnja 2012. godine

^apljina

(03-3-1910/12)

LIKVIDACIJE - STE^AJI

Op}inski sud u Livnu, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Avalek"D.O.O. Tomislavgrad, na ro~i{tu odr`anom dana 20.07.2012. godine, donio jeslijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Avalek" D.O.O.Tomislavgrad.

2. Za likvidatora se imenuje - Mario Kelava iz Tomislavgrada.

3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svojapotra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti op}inskom sudu u Livnu, na broj Rje{enja 068-0Reg-07-000198 od 9.5.2007. godine, evidentirano u mati~ni registarskibroj subjekta upisa br. 2181, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionogpostupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnojtabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 68 0 L 017479 11 L20. jula 2012. godine

Livno

(03-3-1859/12)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim licem dru{tvom "PETAR PAN" d.o.o. za trgovinu, turizam iugostiteljstvo sa sjedi{tem na adresi Bijakovi}i bb, ^itluk, zastupanog pozakonskom zastupniku, na ro~i{tu odr`anom dana 18.07.2012. godine, donosisljede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad dru{tvom "PETAR PAN" d.o.o. zatrgovinu, turizam i ugostiteljstvo sa sjedi{tem na adresi Bijakovi}i bb, ^itluk,upisanog u registarski ulo`ak Op}inskog suda Mostar broj 1-10799, na osnovuRje{enja o upisu subjekta upisa u sudski registar broj Tt-O-709/02 od 16.10.2002.godine, donesenog od strane Kantonalnog suda Mostar.

Likvidator dru{tva Alpeza Jurislav razrje{ava se du`nosti likvidatora.

Po pravomo}nosti ovoga Rje{enja izvr{it }e se brisanje naprijed navedenogpravnog lica iz Registra pravnih subjekata ovoga ovoga Suda, kao i svih drugihjavnih registara, a Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH",kao na oglasnoj tabli ovoga Suda.

Tro{kovi postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 58 0 L 108652 12 L18. jula 2012. godine

Mostar

(03-3-1868/12)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim licem Dru{tvom za trgovinu i usluge "DESTINY" d.o.o.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 29

Page 30: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, na adresi Ora{je 111, zastupanog po zakonskomzastupniku, na ro~i{tu odr`anom dana 19.07.2012. godine, donosi sljede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad Dru{tvom za trgovinu i usluge "DES-TINY" d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, na adresi Ora{je 111, upisano uRegistar privrednih subjekata ovoga suda pod mati~nim brojem 1-245, na osnovuRje{enja Kantonalnog suda Mostar broj UF/I-129/2000 od 13.06.2000. godine.

Likvidator Dru{tva Alikadi} Fatima iz Konjica razrje{ava se du`nostilikvidatora.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje navedenog dru{tva izRegistra privrednih subjekata ovoga Suda kao i svih drugih javnih registara, aRje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli Suda i "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

Tro{kovi postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 58 0 L 107253 12 L19. jula 2012. godine

Mostar

(03-3-1905/12)

Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Pijoprom" Dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i spoljnu trgovinu Gora`de, sasjedi{tem u Gora`du, ul. ^ajni~ka bb.

2 Za likvidatora se imenuje Pleh Midhat iz Gora`da.

3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svojapotra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Gora`du, registar subjekta poRje{enju broj UF: I-4105/96 od 06.12.1996. godine, radi upisa zabilje`bepokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnojtabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 45 0 L 0233311 12 L05. jula 2012. godine

Gora`de

(03-3-1907/12)

Op}inski sud u Livnu, ste~ajni sudac Izeta D`end`o, u ste~ajnom postupku nad"AGROMAN" d.o.o. - u ste~aju, ul. Kralja Tvrtka bb, Tomislavgrad, dana19.07.2012. godine, u skladu sa ~lanom 118. Zakona o ste~ajnom postupku, javnoobjavljuje

OGLAS

O GLAVNOJ DIOBI

U ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "AGROMAN" d.o.o. - uste~aju, ul. Kralja Tvrtka bb, Tomislavgrad, ste~ajni upravitelj javno objavljuje zbirpotra`ivanja i iznos ste~ajne mase koja je na raspolaganju za diobu vjerovnicima, akako slijedi:

Prema sa~injenom popisu potra`ivanja koja se uzimaju u obzir prilikomglavne diobe i koji je stavljen na uvid povjeriocima u prostorijama ste~ajnog suda,objavljuje se zbir potra`ivanja i iznos ste~ajne mase koji je na raspolaganju zaglavnu diobu:

1. Ste~ajna masa u ste~ajnom postupku nad "AGROMAN" d.o.o. - u ste~aju,ul. Kralja Tvrtka bb -Tomislavgrad, koja je na raspolaganju za glavnudiobu iznosi 842.000,00 KM.

2. Od priznatih potra`ivanja koja iznose 1.354.529,94 KM, zbir potra`ivanjakoja se uzimaju za glavnu diobu iznosi 842.000,00 KM.

3. Nacrt diobnog popisa za glavnu diobu - obra~un sredstava bit }e dostupanna oglasnoj plo~i Op}inskog suda Livno.

4. Vjerovnici mogu ista}i prigovor protiv diobenog popisa u roku od 8. dananakon isteka zakonskog roka predvi|enog ~lanom 119. stav 1. Zakona oste~ajnom postupku.

Broj 68 0 St 012727 10 St16. srpnja 2012. godine

Livno

(03-3-1808/12)

Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Dijana Mesi}, u ste~ajnom postupkunad d.o.o. "EURO-ADUT" iz Biha}a, rje{avaju}i po prijedlogu punomo}nikazakonskog zastupnika Dod`i} Dijane, advokata Kurbegovi} Amira iz Biha}a, zaotvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom d.o.o. "EURO-ADUT" iz Biha}a,podnesenog 13.04.2012. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 10.07.2012. godine,donio je slijede}e

RJE[ENJE

Odbija se prijedlog predlaga~a, zaprimljen kod Suda dana 13.04.2012. godineda se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem d.o.o. "EURO-ADUT" Biha}a,zbog nedostatka ste~ajne mase.

Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana oddana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", predujmiiznos od 12.800,00 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatitina ra~un br. 3385002206016890, partija 2250060168 otvoren kod UniCreditB DDMostar, Filijala Biha} i dostavi dokaz o uplati Sudu.

Privremeni ste~ajni upravnik Huseti} Jasmin iz Biha}a razrje{ava se du`nostiprivremenog ste~ajnog upravnika.

Nakon pravosna`nosti ovog Rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e sebrisanje pravnog lica u sudskom registru subjekta upisa br. 1-4394-00 i svim drugimjavnim registrima.

Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 17 0 St 039751 12 St25. jula 2012. godine

Biha}

(03-3-1914/12)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Ramze Dizdari}, k}eri Huseina iHarisa Dizdari}a, sina Muharema iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanjezemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`niulo`ak su upisane u PL 972 ko Zalo`je

katastarska ~estica br. 3673/1 njiva Mala ogradica 6. kl. pov. 2451 m2

katastarska ~estica br. 3673/2 ku}a i zgrada pov. 68 m2i dvori{te pov. 393 m

2

Prema podacima iz katastra posjednik navednih nekretnina upisani su RamzaDizdari}, k}i Huseina i Haris Dizdari}, sin Muharema iz Biha}a, Vinica.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza.

Broj 017-0-DN-12-000 29319. jula 2012. godine

Biha}

(03-3-1869/12-F)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 30 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 31: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Indire Schwarz ro|. Raki}, k}eriSmaila iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 651 koLohovo

katastarska ~estica br. 348/2 njiva Zalug 5. kl. pov. 631 m2

katastarska ~estica br. 349/2 pa{njak ^akinovac 3. kl. pov. 1312 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navednih nekretnina je Indira Schwarzro|. Raki}, k}i Smaila iz Biha}a.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza.

Broj 017-0-DN-12-000 03817. maja 2012. godine

Biha}

(03-3-1871/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Duli} Safeta, sina Ramiza, u tokuje postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje seuspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 792/01katastarske op}ine Jezero-Srbljani, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 1700 "Ledina" njiva 7. klase povr{ine 5.788 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Duli} Safet, sinRamiza iz Biha}a, Srbljani bb, sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 017-0-DN-12-00098716. jula 2012. godine

Biha}

(03-3-1873/12-F)

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 168, po zahtjevuSuba{i} Ismeta, sin Avda, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nogulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L br. 688/05 K.O.Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 1214/2 zv. Bare, ku}a i zgrada povr{ine 138 m

2,

vo}njak 1. klase povr{ine 584 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina

upisane u P.L. 688/05 K.O. Gora`de II je Peri{i} Du{anka, sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-12-000 16817. jula 2012. godine

Gora`de

(03-3-1875/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 092, a po zahtjevuKeserovi} Mustafe, sin Zajima iz Krivaje bb, op}ina Zavidovi}i, zastupanog popunomo}niku Keserovi} Sejadu iz Krivaje bb, op}ina Zavidovi}i, u toku jepostupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:

u Posjedovni list broj 1072, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 2113/6 "Stupovi", livada 5. klase povr{ine 168 m2

- katastarska ~estica broj 2129/2 "Luka", livada 2. klase povr{ine 308 m2

Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Keserovi}Mustafa Zajimov, Kova~i, Krivaja 107, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok nazahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost dapribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 09210. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1877/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 088, a po zahtjevuBegovi} Seada, sin Sulje iz Svinja{nice bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak zauspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:

u Posjedovni list broj 1438, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 763/3 "Polje", vo}njak 3. klase povr{ine 330 m2

- katastarska ~estica broj 763/5 "Polje", vo}njak 3. klase povr{ine 20 m2

Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Begovi} SeadSuljin i Razijin, Vozu}a, Fazli}i bb, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok nazahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost dapribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 08810. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1879/12-F)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 31

Page 32: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 086, a po zahtjevu JP"[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, ulica Alije Izetbegovi}a br. 25, u toku je postupak zauspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:

u Posjedovni list broj 1602, katastarska op}ina Vozu}a, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 75/1 "Lugovi", ku}a i zgrada povr{ine 223 m2

idvori{te povr{ine 3323 m

2

- katastarska ~estica broj 99/1 "Lugovi", ku}a i zgrada povr{ine 120 m2,

dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 4. klase povr{ine 260 m2

Prema podacima iz katastra, navedene nekretnine su upisane kao DRSV JP"[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok nazahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost dapribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 08610. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1881/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 079, a po zahtjevuAvdi} Fatime k}i Nezira iz Karali}a bb, op}ina Zavidovi}i, zastupan popunomo}niku Avdu{inovi} Izudinu, sin Ibrahima iz Zavidovi}a, Dubrava~ki putbb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:

u Posjedovni list broj 844, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 1317/3 "Podubravlje", vo}njak 2. klase povr{ine706 m

2

- katastarska ~estica broj 1317/5 "Podubravlje", vo}njak 2. klase povr{ine212 m

2

- katastarska ~estica broj 1317/9 "Podubravlje", vo}njak 2. klase povr{ine57 m

2

Prema podacima iz katastra, posjednica navedenih nekretnina je Avdi} FatimaNezirova, Hajderovi}i, Karali}i bb, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok nazahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost dapribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 07909. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1883/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 085, a po zahtjevuSelimovi} Muhameda, sin Ahmeta iz Hajderovi}a, op}ina Zavidovi}i, u toku jepostupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana:

u Posjedovni list broj 753, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 1659/1 "Vrtlovi", oranica 6. klase povr{ine 1928 m2

Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Selimovi}Muhamed Ahmetov, Perovi}i, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 08509. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1885/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 077, a po zahtjevuMahovac Mirnesa, sin Ra{ida iz Stavaka bb, op}ina Zavidovi}i, zastupan popunomo}niku Hasan~i} Razi iz Zavidovi}a, Dubrava~ki put bb, u toku je postupakza uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:

u Posjedovni list broj 495, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 313/5 "Kr~evina", vo}njak 3. klase povr{ine 799 m2

- katastarska ~estica broj 313/7 "Kr~evina", vo}njak 3. klase povr{ine 225 m2

Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je MahovacMirnes Ra{idov, Kova~i, Stavci bb, sa dijelom 1/1

u Posjedovni list broj 673, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 313/9 "Kr~evina", vo}njak 3. klase povr{ine 271 m2

Prema podacima iz katastra, suposjednici navedene nekretnine su MahovacMirnes Ra{idov, Kova~i, Stavci bb, sa dijelom 8/36, Vrabac Vehbija Hilmin,Zavidovi}i, Bosanska 14, sa dijelom 9/36, Ribi} Esma Zumrina, Zavidovi}i,Dubrava~ki put 9/36, ^ivgin Arnel Vahidov, Doboj, K. Aleksandra 213, sa dijelom6/36, El-Idrissi Mohamed Moulay Lahsen, Zavidovi}i, Me}evi}i bb, sa dijelom4/36

u Posjedovni list broj 494, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 313/4 "Kr~evina-put", pristupni put povr{ine 400m

2

Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao suposjedMahovac Mirnes Ra{idov, Kova~i, Stavci bb, sa dijelom 8/144, Porobi} Vid`adHivzin, Zavidovi}i, Dubrava~ki put bb, sa dijelom 72/144, Jankovi} LjubicaNedina, Zavidovi}i, Dubravica, sa dijelom 36/144, Vrabac Vehbija Hilmin,Zavidovi}i, Bosanska 14, sa dijelom 9/144, Ribi} Esma Zumrina, Zavidovi}i,Dubrava~ki put, sa dijelom 9/144, ^ivgin Arnel Vahidov, Doboj, K. Aleksandra213, sa dijelom 6/144, El-Idrissi Mohamed Moulay Lahsen, Zavidovi}i, Me}evi}ibb, sa dijelom 4/144.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 32 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 33: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Lica koja pola`u pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok nazahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost dapribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 07709. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1887/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 089, a po zahtjevuHusi} Sanela, sin Fehima iz Zavidovi}a, Brdska, u toku je postupak zauspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana:

u Posjedovni list broj 1866, katastarska op}ina Ali}i, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 720/1 "Bara", livada 3. klase povr{ine 1058 m2

Prema podacima iz katastra, suposjednici navedene nekretnine su Husi} SanelFehimov i Husi} Selvedina Ibrahimova, Zavidovi}i, Brdska bb, sa dijelom od po1/2.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 08905. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1889/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 050, a po zahtjevu BHTelecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zenica, u toku jepostupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:

u Posjedovni list broj 894, katastarska op}ina Bajvati, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 1746/3 "Kr~evina", pa{njak 4. klase povr{ine 15 m2

Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV J.P.PTT Direkcija Zenica, Masarykova 46, sa dijelom 1/1

u Posjedovni list broj 876, katastarska op}ina Bajvati, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 1746/2 "Kr~evina", pa{njak 4. klase povr{ine 45 m2

Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV J.P.BH Telekom Sarajevo, sa dijelom 1/1

u Posjedovni list broj 642, katastarska op}ina Osje~ani, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 932/3 "Oku}nica", ku}a i zgrada povr{ine 7 m2

idvori{te povr{ine 13 m

2

Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV J.P.PTT Direkcija Zenica, Masarykova 46, sa dijelom 1/1

u Posjedovni list broj 1044, katastarska op}ina Gostovi}, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 2764/2 "Oku}nica", oranica 3. klase povr{ine 61 m2

Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je DD BHTelekom Direkcija Zenica, Masarykova 46, sa dijelom 1/1

u Posjedovni list broj 288, katastarska op}ina ^ardak, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 33/2 "Kod Rida", ku}a i zgrada povr{ine 15 m2,

dvori{te povr{ine 38 m2

Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je DD BHTelekom Sarajevo Direkcija Zenica, Masarykova 46, sa dijelom 1/1

u Posjedovni list broj 696, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 245/2 "Podgreblje", ku}a i zgrada povr{ine 15 m2,

dvori{te povr{ine 28 m2

Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je DD BHTelekom Direkcija Zenica, Masarykova 46, sa dijelom 1/1

u Posjedovni list broj 642, katastarska op}ina Osje~ani, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 2233/2 "Kr{", ku}a i zgrada povr{ine 7 m2,

ekonomsko dvori{te povr{ine 67 m2

Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV J.P.PTT Direkcija Zenica, Masarykova 46, sa dijelom 1/1

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok nazahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost dapribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-12-000 05005. jula 2012. godine

Zavidovi}i

(03-3-1891/12-F)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-DN-12-000 101, po zahtjevuDru{tva za prijevoz, trgovinu u usluge "Dizik" d.o.o.@ep~e, Pire bb, u toku jepostupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su uPosjedovni list broj 749 katastarska op}ina Ponijevo, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 104/1 naziv parcele "Gajevi" kulture njiva 5. klasepovr{ine 2277 m

2i njiva 6. klase povr{ine 1009 m2

- katastarska ~estica broj 104/2 naziv parcele "Gajevi" kulture njiva 5. klasepovr{ine 51 m

2i njiva 6. klase povr{ine 3403 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je "Dizik" d.o.o.@ep~e, Pire bb, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 044-0-DN-12-000 10109. jula 2012. godine

@ep~e

(03-3-1893/12-F)

Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a uskladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-12-000 770, a po zahtjevuHujdur Ahmeta, sina Hase iz Jelaha, u toku je postupak uspostavezemlji{noknji`nog ulo{ka.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 33

Page 34: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane ponovom premjeru u Posjedovni list br. 1050 k.o. Rosulje, ozna~ene kao k.~. broj138/2 Lug, njiva 4. kl. u pov. 3836 m

2, k.~. broj 138/5 Lug, njiva 4. kl. u pov. 1000

m2, k.~. broj 139 Lugovi, ku}a i zg. u pov. 96 m2 dvori{te u pov. 500 m

2i njiva 3. kl.

u pov. 14 m2, k.~. broj 140 Gradili{te, ostalo neplodno u pov. 3238 m

2, k.~. broj 141

Lug-put, pristupni put u pov. 633 m2i k.~. broj 142/1 Lugovi, njiva 4. kl. u pov. 1582

m2, a {to prema podacima starog premjera odgovaraju nekretninama upisanim u zk.

ul. broj 1062,889 I 129 K.O. SP-TE[ANJ, ozna~enim kao k.~. broj 5192/12 Lug,njiva 4. kl. u pov. 3836 m

2, k.~. broj 5192/11 Lug, njiva 4. kl. u pov. 1000 m2, k.~.

broj 5192/13 Lugovi, ku}a i zg. u pov. 96 m2

dvori{te u pov. 500 m2

i njiva 3. kl. upov. 14 m

2, k.~. broj 5191/4 Gradili{te, ostalo neplodno u pov. 3238 m

2, k.~. broj

5192/3 Lug-put, pristupni put u pov.633 m2

i k.~. broj 5192/9 Lugovi, njiva 4. kl. upov. 1582 m

2.

Prema podacima Katastra Op}ine Te{anj posjednik je nekretnina HujdurAhmet, sin Hase iz Jelaha, sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starogpremjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretninaupisani Risti} Bogdan, Risti} Vojin, Jovanovi} Milka, Risti} \or|o, Risti} Mara,Risti} Vida, Risti} Danica, Risti} Milena zv. Milka, Kova~evi} Ivan i Me{i} [erifa.

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-12-000 77010. jula 2012. godine

Te{anj

(03-3-1895/12-F)

Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a uskladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-12-000 783, a po zahtjevuGlava{ Slavice, k}i Andrije iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanjazemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane ponovom premjeru u Posjedovni list br. 241 k.o. Jelah, ozna~ene kao k.~. broj 541/2Sje~a, {uma 4. kl. u pov. 246 m

2i k.~. broj 542/11 Sje~a, ku}a i zg. u pov. 160 m

2i

dvori{te u pov. 421 m2, a {to prema podacima starog premjera odgovara

nekretnininama upisanim u zk. ul. broj 8545 i 8874 K.O. SP-TE[ANJ ozna~enimkao k.~. broj 5386/178 Sje~a, {uma 4. kl. u pov. 246 m

2i k.~. broj 5386/119 Sje~a,

ku}a i zg. u pov. 160 m2

i dvori{te u pov. 421 m2.

Prema podacima Katastra Op}ine Te{anj suposjednici nekretnina su Glava{Ivo, sin Stipe i Glava{ Slavica, k}i Andrije iz Jelaha sa po 1/2, dok su premapodacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnnici upisaniGalija{evi} Fajko, Hrvi} Emina, Kapetanovi} Mejra, Smailbegovi} [e}era,Ajanovi} Hamdo, Ajanovi} Dedo, Ibrahimkadi} Hamid, Hujdur Smajo, Amid`i}Du{an, ]eman Hazim, Kasumagi} [ahza, Unki} Azem, Kajgani} Samija, ErcegZoran, Agi} Izudin, Agi} Ned`ada, Rami} Fata, Kalabi} Samil, Kotori} D`afer,Galija{evi} Nermin, Glava{ Ivo, Glava{ Slavica, Sopta Ned`ida, Sopta Ivan,Galija{evi} Fatima, Rami} Smaila, Ali} Rasim, Ali} Ismet, Erceg Ivica, ErcegStipo, Mujkanovi} Fuad, [eljmo Adem, Stevanovi} Vojko, Stevanovi} Dragoljub,Ba{i} Hajrudin, Rami} Ned`ad, Unki} Mirvet, Zeni~anin Safet, Unki} Badema,Deljki} Hakija, Deljki} Mahmo, Deljki} Hasan, Deljki} Muhamed, Bukvi} Aj{a,]eman Zemka, Sadikovi} Besima, Savovi} Behija, [ehovi} Rasema, Deljki}D`evad, Pilav Muhamed, Kotori} Fikreta, Plan~i} Refija, Rami} Nade`da,Ajanovi} Ismeta, Didi} Sabira, Lon~ari} Velida, Ajanovi} Muharem, ]ehaji}Mevlida, Mujezinovi} Atifa, \onlagi} Kanita, Rami} Haris, Rami} D`enita,Galija{evi} Sejo, Galija{evi} Jasmin, Galija{evi} Dejan, Galija{evi} Emin, [kiljo

D`enita, Deljki}-Lohmann Anella, Kotori} Mujo, Kotori} Muhidin, Muli} Mersija,Kotori} Admir, Obradovac Nermina i Kotori} Haris.

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-12-000 78312. jula 2012. godine

Te{anj

(03-3-1897/12-F)

Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 19/03 i 54 /04), Op}inski sud u Sanskom Mostu

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu podnosioca zahtjeva, DOO "LASER" Biha},Pritoka bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nih ulo`aka.

I.

Nekretnine i prava za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak 156 KOSanski Most su upisane u Posjedovni list broj 4517, katastarska op}ina Sanski Most,ozna~ene kao:

- k.~. broj 1491/7 zv. "Oku}nica" - objekata ku}a i zgrada povr{ine 158 m2

- k.~. broj 1491/7 zv. "Oku}nica" - objekata ku}a i zgrada povr{ine 136 m2

- k.~. broj 1491/7 zv. "Oku}nica" - dvori{te povr{ine 500 m2

- k.~. broj 1491/7 zv. "Oku}nica" - njiva 2. kl. povr{ine 404 m2

- k.~. broj 1494/8 zv. "Alagi}a polje" - njiva 1. kl. povr{ine 76 m2

Prema slu`benoj evidenciji Katastra nekretnina Op}ine Sanski Most kaoposjednik na navedenim nekretninama evidentiran je DOO "LASER" Biha},Pritoka bb, sa dijelom 1/1.

II.

Nekretnine i prava za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak 157 KOSanski Most su upisane u Posjedovni list broj 5529, katastarska op}ina Sanski Most,ozna~ene kao:

- k.~. broj 1491/8 zv. "Alagi}a polje" - njiva 2. kl. povr{ine 487 m2

Prema slu`benoj evidenciji Katastra nekretnina Op}ine Sanski Most kaosuposjednik na navedenim nekretninama evidentiran je DOO "LASER" Biha},Pritoka bb, sa dijelom 290/487.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nanekretninama iz ta~ke I. i II. da svoje pravo prijave u roku 60 dana od dana najave,podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u protivnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na pomenutim nekretninama mogu navedeni rok nazahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost dapribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,zemlji{noknji`ni ulo{ci }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza, a uskladu sa ~l. 64. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 19/03 i 54/04).

Broj 022-DN-z-12-001 28520. jula 2012. godine

Sanski Most

(03-3-1899/12-F)

Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Pijali} Hajrudina, sin Mehmeda izSanskog Mosta, zastupan po punomo}niku advokatu Senadu Bi{~evi}u iz SanskogMosta, ZK ured Op}inskog suda u Sanskom Mostu, po slu`benoj du`nosti provodi

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 34 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 35: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje seuspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 5201,katastarska op}ina Sanski Most, ozna~ene kao:

k.~. broj 21/17 zvana "Vatrogasni dom" Objekata ku}a i zgrada povr{ine 930m

2

gdje je kao posjednik evidentiran Pijali} Hajrudin, sin Mehmeda iz SanskogMosta, Gornji Kamengrad broj 121, sa dijelom 25/93 i Op}ina Sanski Most sadijelom 68/93.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasn{tva ili neko drugo pravo nanavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u protivnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 022 0 DN z 12 001 25012. jula 2012. godine

Sanski Most

(03-3-1901/12-F)

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 175, po zahtjevu"BAZNA HEMIJA" d.d. Gora`de u toku je postupak za uspostavljanjezemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su uP.L. br. 3372/01 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3900/31 zv. Fabrika vode, pokulturi fabrika 2009 m

2, fabri~ki krug 5052 m

2. Prema podacima iz katastra

posjednik nekretnina upisane u P.L. 3372/01 K.O. Gora`de I je d.o.o. "FABRIKAVODE" Gora`de-Vitkovi}i sa 1/2 dijela i d.d. "BAZNA HEMIJA"Gora`de-Vitkovi}i sa 1/2 dijela.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-12-000 17527. jula 2012. godine

Gora`de

(03-3-1912/12-F)

OSTALE OBJAVE

Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj K71-M-570, zateretno motorno vozilo marke NISSAN, tip NAVARA, izdata od Policijske upraveNovo Sarajevo, vlasni{tvo TVIN KOMERC d.o.o. Sarajevo.

(O-735/12)

Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj T35-K-731, zaputni~ko rabljeno motorno vozilo marke PEUGEOT, tip 308 PREMIUM PACK 1.6HDI, broj {asije VF34C9HZH55366798, broj motora 10JBAJ0070290, snagamotora 80 kW, boja crna, godina proizvodnje 2008., vlasni{tvo Raiffeisen Leasingd.o.o. Sarajevo, korisnik "MIKADO" d.o.o. SARAJEVO.

(O-740/12)

Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj K04-T-097, zaputni~ko motorno vozilo marke VW, tip Golf IV, izdata od Policijske uprave CentarSarajevo, vlasni{tvo "AUTO [KOLA - AJLA" d.o.o. Sarajevo.

(O-744/12)

Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj TA-549584, zavozilo marke GOLF 3, broj {asije WWWZZZ1HZWK199710, izdata od Policijskeuprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo PAJA d.o.o. SARAJEVO.

(O-745/12)

Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj M53-O-964, zaTMV marke Daimler Benz 601, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo,vlasni{tvo HABYSCO d.o.o. SARAJEVO.

(O-751/12)

Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj E38-A-038, zateretno motorno vozilo marke "MERCEDES-BENZ", broj {asijeWDB66800210952715, broj motora 3640150504, izdata od Odjeljenja zaadministraciju Ilija{, vlasni{tvo "OP[TA ZADRUGA LJE[EVO" P.O. ILIJA[.

(O-752/12)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0700865, za putni~komotorno vozilo marke VW T-5, registarskih oznaka J32-E-583, izdata od Policijskeuprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA USARAJEVU.

(O-738/12)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0196892, izdata odPolicijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo HYPO-ALPE-ADRIA LEASINGDOO Sarajevo (sada HETA d.o.o. Sarajevo), za vozilo sa podacima:

Marka: SKODA

Tip: FABIA COMBI CLASSIC 1,9 SDI

Broj {asije: TMBJF16Y37S450472

Registarske oznake: A84-T-693

Korisnik leasinga: LUKI] DANIELA, Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 23-A,Sarajevo

(O-739/12)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0277940, za vozilomarke VOLKSWAGEN, tip 32 B, broj {asije WVWZZZ33ZJE055918, brojmotora JK494753, registarskih oznaka K95-E-157, izdata od Policijske upraveNovi Grad Sarajevo, vlasni{tvo "RUDEX" d.o.o. SARAJEVO.

(O-741/12)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0663030, za vozilomerke RENAULT, tip SMOF, registarskih oznaka J35-M-539, broj {asijeVF1SBR7EF31573703, broj motora D746916, izdata od Policijske uprave CentarSarajevo, vlasni{tvo VOLKSBANK LEASING BH d.o.o. Sarajevo, korisnik MYMedico, vl. mr. ph. Kne`evi} ]erani} Maja-Zorica, Sarajevo.

(O-749/12)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0713999, za voziloNISSAN NOTE 1.4 ACENTA PLUS, broj {asije SJNFAAE11U2096151, izdata odPolicijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo,korisnik Pa{i} Anes.

(O-753/12)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0204680, za vozilomarke [KODA, registarskih oznaka 917-T-969, izdata od Policijske upraveVogo{}a, vlasni{tvo "UNIS - UTL" d.o.o. Vogo{}a.

(O-754/12)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 35

Page 36: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA

Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i

OGLAS

U sudski registar, kod subjekta upisa privredno dru{tvo "KULT" d.o.o.Gora`de, izvr{eno je brisanje subjekta upisa.

Broj 045-0-Reg-12-000 05329. juna 2012. godine

Gora`de

(03-3-1906/12)

Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje

RJE[ENJE

O BRISANJU DRU[TAVA

1. "FURNIR" Prerada drveta i promet d.o.o. Travnik, Nova Bila, brojRje{enja: 051-0-Reg-12-000508 od 09.07.2012. godine, koje je upisano na

mati~nom broju subjekta 51-01-0289-09 (stari broj 2-1157), a nakonzaklju~enog likvidacionog postupka broj 51 0 L 058044 12 L 25.05.2012.godine.

2. VITPLET" Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o.Vitez, brojRje{enja: 051-0-Reg-12-000480 od 09.07.2012. godine, koje je upisano namati~nom broju subjekta 51-01-1555-09, a nakon zaklju~enoglikvidacionog postupka broj 51 0 L 052156 11 L od 20.01.2012. godine.

Broj 051-0-Reg-12-000480, 50817. jula 2012. godine

Travnik

(03-3-1846/12)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA

SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM

SARAJEVSKI KANTON

Had`ibegi} Maja, li~na karta broj 10BMF1515, izdata Policijska uprava

Stari Grad Sarajevo 66

Bor~ak Bedrija, li~na karta broj 08BME5982, izdata Policijska uprava

Stari Grad Sarajevo 67

@ivojevi}-Hod`i} Adaleta, potvrda o registraciji vozila broj AA0701466,

izdata Policijska uprava Centar Sarajevo 68

Ko~o Anela, voza~ka dozvola broj 10BNB1462, izdata 19.04.2010. MUP

KS Vogo{}a 71

Ko~o Anela, li~na karta broj 10BND0946, izdata 19.04.2010. MUP KS

Vogo{}a 72

Bera/-/Ljubomir, Li~na karta broj 03BRA0372 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 141/1

Pipla{/-/Haris, Voza~ka dozvola broj 11BMC3362 izdata od strane PU

Stari Grad Sarajevo 141/2

Hajdarevi}/-/Davud, Li~na karta broj 03BTA0844 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 141/3

Musi}/-/Nurudin, Li~na karta broj 10BRI1885 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 141/4

Zild`i}/D`emal/Irfan, Li~na karta broj 30LAD3688 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 141/7

Aganovi}/Muhamed/Belmina, Li~na karta broj 04BSF1507 izdata od

strane PU Novo Sarajevo 141/8

Aganovi}/Muhamed/Belmina, Voza~ka dozvola broj 30VAE9281 izdata

od strane PU Novo Sarajevo 141/9

Milak/Munib/Mersa, Li~na karta broj 06BSH3051 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 141/10

Be{i} Cocozza Lejla, jedna registarska tablica broj E19-A-502 izdata od

strane PU Stari Grad Sarajevo 141/11

ZHAO WENYAO, Naljepnica odobrenja privremenog boravka broj

B0061645 izdata od strane Ministarstvo sigurnosti-Slu`ba za poslove

sa strancima 141/12

WANG JUN, Naljepnica odobrenja stralnog boravka broj B0016945

izdata od strane Ministarstvo sigurnosti-Slu`ba za poslove sa strancima 141/13

Imamovi}/-/Harun, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0222796 izdata od strane

PU Stari Grad Sarajevo 141/14

Sirbubalo/Mirsad/Esma, Li~na karta broj 11BSJ8205 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 141/15

]osibegovi}/-/Amar, Li~na karta broj 10BMF0097 izdata od strane PU

Stari Grad Sarajevo 141/16

Mujki}/-/Amir, Jedna registarska tablica broj A28-M-697 izdata od strane

PU Novi Grad Sarajevo 141/17

Vrani}/Niko/Mira, Svjedo~anstvo o zavr{nom ispitu Srednja

Zubotehni~ka {kola Sarajevo 141/19

[ahovi}/-/Smail, Oru`ni list broj 00009535 izdat od stgrane PU Stari Grad

Sarajevo 141/20

Kari}/Vejsil/Refika, Li~na karta broj 03BTB0495 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 141/21

Halilovi}/-/Zlata, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0895333 izdata od strane

PU Novi Grad Sarajevo 141/22

Dedaji}/-/Ferida, jedna registarska tablica broj T39-M-513 izdata od

strane PU Novi Grad Sarajevo 141/23

Talovi}/-/Rusmir, Bankovni ra~un broj 090042430-0 izdat od strane

Raiffeisen Bank dd BIH 141/24

Ba{ovi}/Zahira/D`emal, Li~na karta broj 30LAC8039 izdata od strane PU

Had`i}i 141/25

Had`iavdi}/Benjamin/Sofiane Mustafa, Svjedo~anstvo od I razreda Peta

Gimnazija Sarajevo 141/30

Zul~i} /-/Salahudin, Li~na karta br. 04BSD0869 izdata od strane PU Novo

Sarajevo 141/31

Zul~i} /-/Salahudin, Voza~ka dozvola br 04BSA7393 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 141/32

Zul~i} /-/Salahudin, Potvrda o registraciji br. AA0142937 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 141/33

Zul~i} /-/Salahudin, Potvrda o vlasni{tvu br. BA1244143 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 141/34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 36 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 37: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

[arenac /-/ Bojan, Saobra}ajna dozvola br. BH1995360 izdata od strane

PU Centar, Sarajevo 141/35

Ajkuni} /-/ Ismir, Bankovni ra~un br. 090074157-0 izdata od strane

Raiffeisen Bank d.d. BiH 141/36

D`eko /-/ Ahmet, Bankovni ra~un br. 190032706-3 izdat od strane

Raiffeisen Bank d.d. BiH 141/37

^oli} /-/ Alma, Li~na karta br. 30LAJ0457 izdata od strane PU Novo

Sarajevo 141/38

Smje~anin /Hamdo/ Minela, Voza~ka dozvola br. 05BTD9155 izdata od

strane PU Novi Grad, Sarajevo 141/39

Feratovi}/Avdo/ Bajram, Li~na karta br. 04BQC4985 izdata od strane PU

Ilid`a 141/40

Muratovi}/-/Denis, Potvrda o registraciji broj AA0688588 izdata od

strane PU Ilid`a 141/42

Mutilovi}/-/Arijana, jedna registarska tablica broj T57-A-437 izdata od

strane PU Novi Grad Sarajevo 141/43

Libri}-Tomi}/Muhamed/Anesa, Li~na karta broj 03BSC3219 izdata od

strane PU Novo Sarajevo 142/3

Kova~evi}/-/Vahida, Li~na karta broj 06BNC3311 izdata od strane PU

Vogo{}a 142/4

Muzika Dizdarevi} Manuela, Li~na karta br. 06BTL4097 izdata od strane

PU Novi Grad, Sarajevo 142/5

Halilovi} /-/ Eldin, Li~na karta br. 03BTA6241 izdata od strane PU Novi

Grad, Sarajevo 142/7

[abanija (Ra{id) Rasema, Li~na karta br. 04BSG0564 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 142/8

Be}irodoba{i}/Samira/Sara, Paso{ broj A0699046 od 21.04.2011. godine

izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 142/10

Karad`a/Vejsil/Sevda, Li~na karta broj 08BSI1501 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 142/11

Hrvo/Omer/Dina, Radna knji`ica izdata od strane, Op}ina Vogo{}a 142/12

Bublin/Osme/Sead, Li~na karta broj 10BQH6626 izdata od strane PU

Ilid`a 142/13

^olo/Jusufa/Zumreta, saobra}ajna dozvola broj BH2624181 izdata od

strane PU Had`i}i 142/14

Fo}o/-/Amel, Bankovni ra~un broj 09001083633 izdat od strane

Raiffeisen Bank dd BiH 142/17

Selak/-/Ramiz, registarske tablice broj 243-J-168 izdate od strane PU

Vogo{}a 142/18

Puka/-/Fuad, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0261503 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 142/19

Bori}/Adem/Faruk, Li~na karta broj 05BSG1300 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 142/20

Hod`i}/-/Jasmina, Li~na karta broj 07BTL9751 izdata od strane PU Novi

Grad Sarajevo 142/21

Selimovi}/Muhameda/Abid, Voza~ka dozvola broj 08BOA9173 izdata od

strane PU Had`i}i 142/22

Kova~evi}/-/Sabina, Li~na karta broj 04BRF3546 izdata od strane PU

Centar Sarajevo 142/23

Daci}/-/Hata, Li~na karta broj 09BTO0499 izdata od strane PU Novi Grad

Sarajevo 142/24

Kuli}/Hajro/Omer, Oru`ni list reg.br.4/99 ser.broj No00009674 izdat od

strane PU Stari Grad Sarajevo 142/25

Kuli}/Hajro/Omer, Oru`ni list reg.br.115/11 ser.broj No00009674 izdat

od strane PU Stari Grad Sarajevo 142/26

Kuli}/Hajro/Omer, Oru`ni list reg.broj 114/11 ser.broj No00009674 izdat

od strane PU Stari Grad Sarajevo 142/27

Begi}/Zijo/Aida, Svjedo~anstva od I-IV razreda i diploma o zavr{nom

ispitu Prva Gimnazija Sarajevo 142/28

Ka~evi}/-/Alen, Li~na karta broj 10BTO7674 izdata od strane PU Novi

Grad Sarajevo 142/29

Marjanovi}/-/Neboj{a, registarske tablice broj E15-A-458 izdate od strane

PU Novo Sarajevo 142/30

[alaka /-/ ]amila, Registarske tablice br. E34-K-074 izdate od strane PU

Novo Sarajevo 142/31

Ereren /-/ Sanela, Jedna registarska tablica br. A21-A-358 izdata od PU

Novo Sarajevo 142/32

^ovi} /Niko/ Slavica, Saobra}ajna dozvola br. BH3050733 izdata od PU

Ilid`a 142/34

Eski}-Deli} Melda, Registarske tablice br. A46-T-086 izdate od PU Novo

Sarajevo 142/35

]ukovi}/-/Rade, Li~na karta broj 03BRC3973 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 142/36

]ukovi}/-/Rade, Voza~ka dozvola broj 03BRA6690 izdata od strane PU

Centar Sarajevo 142/37

Besedic Dennis Ivica, Bankovni ra~un broj 040000088261 izdat od strane

Raiffeisen Bank dd BIH 142/38

Horman /-/ Amra, Li~na karta br. 03BTB5244 izdata od strane PU Novi

Grad, Sarajevo 142/39

Fejzi} /Asim/ Haris, Li~na karta br. 30LAK6026 izdata od strane PU Ilid`a 142/42

^au{evi} /Ahmed/ Edin, Voza~ka dozvola br. 04BSB7813 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 142/43

Palavra/-/Raza, Jedna registarska tablica broj O25-E-384 izdata od strane

PU Stari Grad Sarajevo 143/1

Mihaljevi}/-/Ivan, Potvrda o registraciji broj AA0202502 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 143/2

^engi}/-/Kenada, Li~na karta broj 04BMC4464 izdata od strane PU Stari

Grad Sarajevo 143/3

Mari}/-/Danica, Li~na karta broj 03BSB6068 izdata od strane PU Novo

Sarajevo 143/5

Banda/-/Hajdar, Potvrda o vlasni{tvu broj BA 0272058 izdata od strane

PU Novi Grad Sarajevo 143/6

Bajrovi}/Asim/Enes, radna knji`ica izdata od strane , Op}ina Novo

Sarajevo 143/7

Rathmann Jorg Dirk, Naljepnica odobrenja privremenog boravka broj

B0058641 izdata od strane,Ministarstvo sigurnosti-Slu`ba za poslove

sa strancima 143/9

Stoj~inovi}/Pero/Slavica, radna knji`ica izdata od strane,Op}ina Banovi}i 143/10

^elo/-/Sakib, Registarske tablice broj T30-K-150 izdate od strane,PU

Centar Sarajevo 143/11

Imamovi}/-/Amira, Radna knji`ica izdata od strane Op}ina Centar

Sarajevo 143/12

Hrle/-/Mirsada, Li~na karta broj 04BRD9682 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 143/13

Hrle/-/Mirsada, Bankovni ra~un broj 090049574-8 izdata od strane

Raiffeisen Bank dd BIH 143/14

Muli}/-/Adila, Li~na karta broj 05BMD8074 izdata od strane PU Stari

Grad Sarajevo 143/15

Ahmetagi}/-/Mirsad, bankovni ra~un broj 09000925405 izdat od strane

Raiffeisen Bank dd BIH 143/16

Jovi~i}/-/Mirjana, Li~na karta broj 03BRC1840 izdata od strane PU

Centar Sarajevo 143/17

Jovi~i}/-/Mirjana, Voza~ka dozvola broj 04BRB2720 izdata od strane PU

Centar Sarajevo 143/18

Had`iselimovi}/Alija/D`evad, Li~na karta broj 04BQD8755 izdata od

strane PU Ilid`a 143/19

^au{evi}/-/Anela, Li~na karta broj 07BTM3414 izdata od strane PU Novi

Grad Sarajevo 143/21

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 37

Page 38: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Kadi}/-/Halil, Li~na karta broj 03BUA0463 izdata od strane PU Trnovo-F

BIH 143/22

Deljki}/-/^azim, Jedna registarska tablica broj J22-A-036 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 143/23

Seferovi}/Jasmina/Haris, Li~na karta broj 11BQH9396 izdata od strane

PU Ilid`a 143/24

Be}irspahi}/-/Sabaheta, Li~na karta broj 04BTI0380 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 143/25

Katovi}/-/Elmir, Bankovni ra~un broj 09001168070 izdat od strane

Raiffeisen Bank dd BIH Sarajevo 143/26

Ugljanin/Ragipa/Hajrija, Li~na karta broj 03BTB2296 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 143/27

Mali}evi}/-/Denis, jedna registarska tablica broj O73-T-099 izdata od

strane PU Ilid`a 143/28

Mili}/-/Ekrem, Radna knji`ica izdata od strane Op}ina Ilid`a 143/29

Aboud/-/Rami, Li~na karta broj 04BTG2320 izdata od strane PU Novi

Grad Sarajevo 143/32

Mahmoudi/-/Farhad, Li~na karta broj 07BRH1855 izdata od strane PU

Centar Sarajevo 143/33

Duga~/-/Sandra, Li~na karta broj 04BRE8297 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 143/34

Begi}/Saliha/Elvira, jedna registarska tablica broj J75-O-522 izdata od

strane PU Novi Grad Sarajevo 143/35

Kesed`i}/-/Luka, Potvrda o registraciji broj AA0701776 izdata od strane

PU Centar Sarajevo 143/36

Kurtali} /Safet/ Damir, Li~na karta br.05BQE5301 izdata od strane PU

Ilid`a 143/38

Mizdrak /Nermin/ Belma, Li~na karta br. 09BQH2802 izdata od strane PU

Ilid`a 143/39

Rizvanovi} /Omer/ Miralem, Li~na karta br. 04BQB8131 izdata od strane

PU Ilid`a 143/41

Kadri}/Edhem/Izudin, Saobra}ajna dozvola broj BH 2946424 izdata od

strane PU Centar Sarajevo 143/43

Sulejmanovi}/-/Hasib, jedna registarska tablica broj M24-A-671 izdata od

strane PU Visoko 144/2

Tihi}/-/Edin, Registarske tablice broj A32-K-206 izdate od strane PU Stari

Grad Sarajevo 144/3

Fazli}/-/Nedim, Li~na karta broj 06BME1166 izdata od strane PU Stari

Grad Sarajevo 144/4

Arnautovi}-Vuki}evi} Irma, Li~na karta broj 04BSD3136 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 144/5

Ogle~evac/Halil/Hemed, radna knji`ica izdata od strane Op}ina Novi

Grad Sarajevo 144/6

Mihaljevi}/-/Ermin, memorijska kartica voza~a za digitalni tahograf broj

BIH V-000001252000 izdata od strane Federalno ministarstvo prometa

i komunikacija Mostar 144/7

Kala~/-/Hazbija, Jedna registarska tablica broj A68-J-544 izdata od strane

PU Centar Sarajevo 144/8

Jonathan M.Moore, Diplomatska iskaznica broj D102678 izdata od strane

Ministarstvo inostranih polsova BiH 144/9

Dana V.Moore, Diplomatska iskaznica broj D101474 izdata od strane

Ministarstvo inostranih polsova BiH 144/10

Caitlin V.Moore, Diplomatska iskaznica broj D101475 izdata od strane

Ministarstvo inostranih polsova BiH 144/11

Allison R.Moore, Diplomatska iskaznica broj D101476 izdata od strane

Ministarstvo inostranih polsova BiH 144/12

Imamovi}/-/Dervi{, Li~na karta broj 04BTF5478 izdata od strane PU Novi

Grad Sarajevo 144/14

[ubo/Adem/Selim, Li~na karta broj 03BSB7797 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 144/15

[ubo/Adem/Selim, Voza~ka dozvola broj 08BSD4669 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 144/16

Samouk/-/Sead, radna knji`ica izdata od strane, Op}ina Novo sarajevo 144/18

Svirkov/-/Biljana, Li~na karta broj 04BMC3136 izdata od strane PU Stari

Grad Sarajevo 144/19

Damjanovi}/-/Goran, Radna knji`ica izdata od strane Op}ina Centar

Sarajevo 144/20

Ro`ajac/Fejze/Esad, Li~na karta broj 05BQE7250 izdata od strane PU

Ilid`a 144/21

Sinanovi}/Kemala/Semir, Voza~ka dozvola broj 06BOA7275 izdata od

strane PU Had`i}i 144/22

Arnautovi}/-/Ekrem, Li~na karta broj 04BTI1596 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 144/23

Rami}/-/Senad, Li~na karta broj 30LAL2492 izdata od strane PU Stari

Grad Sarajevo 144/24

Bajri}/Ibrahima/Sabaheta, Li~na karta broj 04BOA9281 izdata od strane

PU Had`i}i 144/25

Musa/-/Nedeljka, Voza~ka dozvola broj 06BSC8020 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 144/26

Musa/-/Nedeljka, Li~na karta broj 06BSH1422 izdata od strane PU Novo

Sarajevo 144/27

Ahmetspahi}/Muje/Adis, Li~na karta broj 03BQA0736 izdata od strane

PU Ilid`a 144/28

Aganspahi}/-/Alma, Potvrda o registraciji broj BA0919141 izdata od

strane PU Stari Grad Sarajevo 144/29

Kenji}/-/Mila, Svjedo~anstvo od III razreda Radni~ki univerzitet \uro

\akovi}-Upravna {kola za odrasle Sarajevo 144/30

Husi}/-/Emir, Li~na karta broj 09BSI9452 izdata od strane PU Novo

Sarajevo 144/31

Ba{aj/-/Mehmed, Li~na karta broj 04BRE8849 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 144/32

]ibo/-/Safet, Voza~ka dozvola broj 09BRD5886 izdata od strane PU

Centar Sarajevo 144/33

]ibo/-/Safet, Li~na karta broj 09BRH9150 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 144/34

Juko /Ramiz/ [evkija, Radna knji`ica izdata od strane Op{tina Had`i}i 144/35

@ili} /-/ Senija, Bankovni ra~un br. 190037517-9 izdata od strane

Raiffeisen Bank d.d. BiH 144/36

Kadi} /[efik/ Adis, Jedna registarska tablica br. K56-T-514 izdata od

strane PU Had`i}i 144/37

Pecikoza /-/ Fahir, Li~na karta br. 04BTI0882 izdata od strane PU Novi

Grad, Sarajevo 144/38

[a~i} /Suljo/ D`enana, Li~na karta br. 09BQH2019 Izdata od strane PU

Ilid`a 144/39

Kunovac/Vehida/Enes, Li~na karta broj 06BQF6038 izdata od strane PU

Ilid`a 144/40

Ni{i}/-/Admira, Registarkse tablice broj A30-J-402 izdata od strane PU

Stari Grad Sarajevo 144/41

Durmi{evi}/Fejzo/[e}an, Radna knji`ica izdata od strane Op}ina

Rogatica 144/42

Mujezin/Mirzet/Irma, Radna knji`ica izdata od strane Op}ina Novi Grad

Sarajevo 144/43

Had`i}/[ev}et/Samir, radna knji`ica izdata od strane Op}ina Ilid`a 144/44

Hod`i}/Mujo/Safet, Oru`ni list reg.broj 120/92 izdat od strane PU Centar

Sarajevo 144/45

Arnautovi}/Erdin/Admir, radna knji`ica izdata od strane Op}ina Stari

Grad Sarajevo 144/49

Mahmutovi}/Halid/Azem, Li~na karta broj 05BOB5848 izdata od strane

PU Had`i}i 144/50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 38 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 39: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Bevanda/Stanko/Bojan, Li~na karta broj 11BSJ9855 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 144/51

Muj~inovi}/-/Meho, Potvrda o registraciji broj AA0120180 izdata od

strane PU Novi Grad Sarajevo 144/54

Demir/Ned`ada/Amra, Li~na karta broj 09BQH0403 izdata od strane PU

Ilid`a 144/55

Pand`i}/Sulejman/Esad, Li~na karta broj 04BSF6098 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 144/56

Hasanovi}/Alije/Muniba, Li~na karta broj 04BQC7741 izdata od strane

PU Ilid`a 144/57

Kristan/-/Munevera, Paso{ broj A0686585 od 14.04.2011. godine izdat od

strane MUP Kantona Sarajevo 144/58

Kristan/-/Munevera, potvrda o vlasni{tvu broj BA0893996 izdata od

strane PU Novo Sarajevo 144/59

Kristan/-/Munevera, Saobra}ajna dozvola broj BH3045584 izdata od

strane PU Novo Sarajevo 144/60

Seferovi}/-/Fikret, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0004766 izdata od strane

PU Ilid`a 144/61

Mahmudovi}/Ha{ima/Nafija, Li~na karta broj 09BQH3404 izdata od

strane PU Ilid`a 144/62

Omeragi}/-/Adis, Voza~ka dozvola broj 03BMA2684 izdata od strane PU

Stari Grad Sarajevo 144/63

Omeragi}/-/Adis, Li~na karta broj 03BMB0816 izdata od strane PU Stari

Grad Sarajevo 144/64

Mitrovi}/-/Sr|an, Potvrda o registraciji broj AA0158531 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 145/1

Mitrovi}/-/Sr|an, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0070689 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 145/2

Zejnilagi}/-/Amir, Li~na karta broj 07BTM1633 izdata od strane PU Novi

Grad Sarajevo 145/3

Be{i}/Suad/Almir, Potvrda o registraciji broj AA0218857 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 145/4

Arnautovi}/Fahrudin/Alija, Potvrda o registraciji broj AA0674076 izdata

od strane PU Novo Sarajevo 145/5

Abramkin Alexander, Identifikaciona iskaznica broj S101520 izdata od

strane Ministarstvo inostranih poslova BIH 145/6

Avdiba{i} /-/ Elvir, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0256963 izdata od strane

PU Centar, Sarajevo 145/7

Avdiba{i} /-/ Elvir, Potvrda o registraciji br. AA0702899 izdata od strane

PU Centar, Sarajevo 145/8

Selimanovi} /-/ Zijad , Voza~ka dozvola br. 04BRB9224 izdata od PU

Centar, Sarajevo 145/9

Terovi} /-/ Izet, Li~na karta br. 11BTP3670 izdata od strane PU Novi Grad,

Sarajevo 145/10

Rube`/Joco/Danica, Li~na karta broj 04BSD1177 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 145/11

Ahmi}/Ejub/Advija, Li~na karta broj 05BMD5313 izdata od strane PU

Stari Grad Sarajevo 145/12

Ali}/-/Alen, saobra}ajna dozvola broj BH3254901 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 145/13

Ahmi}/Ibre/Nusret, Li~na karta broj 05BMD7574 izdata od strane PU

Stari Grad Sarajevo 145/14

Mujki}/Safet/Sandi, radna knji`ica izdata od strane, Op}ina Stari Grad

Sarajevo 145/15

Bahtanovi}/-/Alen, potvrda o vlasni{tvu broj BA0921256 izdata od strane

PU Novi Grad Sarajevo 145/16

D`ananovi}/-/Ramiz, Voza~ka dozvola broj 10BTF7559 izdata od strane

PU Novi Grad Sarajevo 145/17

D`ananovi}/-/Ramiz, Li~na karta broj 04BTH1170 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 145/18

Muli}/-/Haris, Li~na karta broj 07BRH0000 izdata od strane Centar

Sarajevo 145/20

Tabakovi}/-/Tarik, Li~na karta broj 30LAK8132 izdata od strane PU Novi

Grad Sarajevo 145/21

Smajlovi}/-/Miralem, Potvrda o registraciji broj AA0717122 izdata od

strane PU Novi Grad Sarajevo 145/22

]atovi}/-/Mensura, Jedna registarska tablica broj A24-E-503 izdata od

strane PU Centar Sarajevo 145/23

Ali}/Junuza/Aldin, Jedna registarska tablica broj E27-A-455 izdata od

strane PU Ilid`a 145/24

Ahmetspahi}/-/Amela, Jedna registarska tablica broj A27-K-252 izdata od

strane PU Novo Sarajevo 145/25

[enderovi}/Osmana/Mujo, Li~na karta broj 03BTC4374 izdata od strane

PU Novi Grad Sarajevo 145/26

Tahirovi}/Ra{ida/Ramiza, Paso{ broj A0050625 od 14.01.2010. godine

izdat od strane MUP Kantona Sarajevo 145/27

Pintol /Duran/ [emsa, Li~na karta br. 30LAF2116 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 145/28

Mrkuli} /Hamdija/ Mustafa, Voza~ka dozvola br. 03BSA1067 izdata od

strane PU Novo Sarajevo 145/29

Adilovi} Haris, Diploma izdata od strane JU Elektrotehni~ka {kola za

energetiku Sarajevo 145/30

Oru~ /-/ Elvedin, Li~na karta br. 30LAH5133 izdata od strane PU Stari

Grad, Sarajevo 145/31

Zekovi}/-/Damir, Voza~ka dozvola broj 09BTF4614 izdata od strane PU

Novi Grad Sarajevo 145/34

Larma/-/Jasna, Li~na karta broj 04BRF3871 izdata od strane PU Centar

Sarajevo 145/35

Habibija /Amir/ Lenan, Li~na karta br. 08BSI1596 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 145/36

Koji} /-/ Ivana, Li~na karta br. 09BRH7363 izdata od strane PU Centar,

Sarajevo 145/37

Ljuca /-/ Kerim, Li~na karta br. 30LAM8260 izdata od strane PU Novi

Grad, Sarajevo 145/38

Rami} /Pa{aga/ Zlata , Li~na karta br. 05BSG2251 izdata od strane PU

Novo Sarajevo 145/39

Rami} /Pa{aga/ Zlata, Voza~ka dozvola br. 05BSC3038 izdata od strane

PU Novo Sarajevo 145/40

Muminovi} /-/Sadifa, Li~na karta br. 07BTL7128 izdata od strane PU

Novi Grad, Sarajevo 145/41

Buzoku /Braim/ Irsan, Li~na karta br. 10BQH4160 izdata od strane PU

Ilid`a 145/42

UNSKO-SANSKI KANTON

Abdi} Eldin, li~na karta broj 06COE0300, izdata 01.02.2006. Odsjek za

administraciju Cazin

Abdihod`i} Maja, li~na karta broj 10CLG6767, izdata 01.06.2010. Odsjek

za administraciju Biha}

Aganovi} Haris, reg. tablica broj 999-T-351, izdata Odsjek za

administraciju Sanski Most

Alagi} Senad, putna isprava broj 4727026, izdata 28.04.2005. Odsjek za

administraciju Velika Kladu{a

Alibabi} Emir, li~na karta broj 09CLG5297, izdata 08.12.2009. Odsjek za

administraciju Biha}

Aliba{i} Sead, li~na karta broj 06CPD2490, izdata Odsjek za

administraciju Velika Kladu{a

Auto{kola Ljiljan, reg. tablica broj 609-J-555, izdata Odsjek za

administraciju Sanski Most

Babi} Amir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0533825, izdata

22.06.2010. Odsjek za administraciju Biha}

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 39

Page 40: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Babi} Amir, potvrda o registraciji vozila broj 0857123, izdata 22.06.2010.

Odsjek za administraciju Biha}

Babi} Sabina, li~na karta broj 07CPE0280, izdata 24.12.2007. Odsjek za

administraciju Velika Kladu{a

Bali} Dino, li~na karta broj 08CLF9603, izdata 18.06.2008. Odsjek za

administraciju Biha}

Beganovi} Armin, li~na karta broj 05CLE3797, izdate 16.03.2005.

Odsjek za administraciju Biha}

Begovi} Dino, li~na karta broj 05CQC1877, izdata 16.02.2005. Odsjek za

administraciju Sanski Most

BERLINA d.o.o. BIHA], reg. tablica broj O18-M-474, izdata Odsjek za

administraciju Biha}

Be{irevi} Jasmina, reg. tablice broj 999-T-351, izdate Odsjek za

administraciju Sanski Most

Be{irevi} Jasmina, reg. tablice broj 999-T-351, izdate Odsjek za

administraciju Sanski Most

Buljuba{i} Edham, li~na karta broj 04CSA6197, izdata 10.09.2004.

Odsjek za administraciju Bu`im

^usti} Nerma, li~na karta broj 07CLF7580, izdata 14.11.2007. Odsjek za

administraciju Biha}

]emal Jasmina, paso{ broj 6313490, izdata 24.06.2009. MUP USK Klju~

]oragi} Asmir, reg. tablice broj A98-M-726, izdate Odsjek za

administraciju Velika Kladu{a

]orali} Ismet, putna isprava broj A0020492, izdata MUP USK Biha}

Dedi} Samir, saobra}ajna dozvola broj BH 2965939, izdata Odsjek za

administraciju Biha}

Deli} Sead, reg. tablice broj 354-A-764, izdate Odsjek za administraciju

Cazin

DP ILMA d.o.o. Biha}, potvrda o vlasni{tvu broj BA0398368, izdata

Odsjek za administraciju Biha}

DP ILMA d.o.o. Biha}, reg. tablice broj J83-O-722, izdate Odsjek za

administraciju Biha}

Dupanovi} Rifet, li~na karta broj 04CLD0569, izdata 28.07.2004. Odsjek

za administraciju Biha}

D`afi} Zilha, li~na karta broj 08CQD4772, izdata Odsjek za

administraciju Sanski Most

D`ani} Husein, li~na karta broj 03CPA1609, izdata Odsjek za

administraciju Velika Kladu{a

Galija{evi} Almir, li~na karta broj 05CPD0772, izdata 29.12.2005.

Odsjek za administraciju Velika Kladu{a

Galija{evi} Hata, li~na karta broj 07CPD8623, izdata 24.07.2007. Odsjek

za administraciju Velika Kladu{a

Groebner Aida, li~na karta broj 07CMB4678, izdata 31.07.2007. Odsjek

za administraciju Klju~

Habenicht Minka, li~na karta broj 04CPA8135, izdata 20.04.2004. Odsjek

za administraciju Velika Kladu{a

Had`i} Arif, putna isprava broj A0107357, izdata MUP USK Cazin

Hafizovi} Emir, potvrda o registraciji vozila broj AA0051436, izdata

Odsjek za administraciju Bosanska Krupa

Hafizovi} Emir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0055582, izdata

Odsjek za administraciju Bosanska Krupa

Hafizovi} Emir, potvrda o registraciji vozila broj AA0051436, Odsjek za

administraciju Bosanska Krupa

Hafizovi}-Deckers Vernes, li~na karta broj 09CRC7495, izdata

01.04.2009. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa

Hamzabegovi} Sabahudin, voza~ka dozvola broj 04CPA6533, izdata

18.10.2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a

Hasanbegovi} Alija, li~na karta broj 04CMA8559, izdata 05.11.2004.

Odsjek za administraciju Klju~

Heni} Elvira, li~na karta broj 07CQD3086, izdata 08.10.2007. Odsjek za

administraciju Sanski Most

Hod`i} Denis, putna isprava broj A0464805, izdata 22.12.2010. MUP

USK Velika Kladu{a

Hod`i}-Sacar Vahida, li~na karta broj 08CRC6321, izdata 07.07.2008.

Odsjek za administraciju Bosanska Krupa

Hrsti} Avdo, li~na karta broj 04CRA4710, izdata 08.04.2004. Odsjek za

administraciju Bosanska Krupa

Hrustanovi} Aladin, li~na karta broj 07CLF5961, izdata Odsjek za

administraciju Biha}

Huki} Aisel, li~na karta broj 03CLB2556, izdata 17.11.2003. Odsjek za

administraciju Biha}

Husi} Harun, potvrda o registraciji vozila broj AA0338993, izdata

07.05.2010. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a

Jaha Mehdi, li~na karta broj 05CQC4742, izdata 02.08.2005. Odsjek za

administraciju Sanski Most

Jaha Mehdi, voza~ka dozvola broj 05CQA8741, izdata 15.08.2005.

Odsjek za administraciju Sanski Most

Juki} Mirhad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0058755, izdata Odsjek

za administraciju Biha}

Kami} Jasmin, li~na karta broj 06CQC7358, izdata 26.06.2006. Odsjek za

administraciju Sanski Most

Kaukovi} Almir, reg. tablica broj A72-O-832, izdata Odsjek za

administraciju Bosanska Krupa

Ke~anovi} Fikret, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0539574, izdata

Odsjek za administraciju Biha}

Ke{ki} Dino, li~na karta broj 11COG3484, izdata 12.04.2011. Odsjek za

administraciju Cazin

Ke{ki} Dino, voza~ka dozvola broj 08COC3770, izdata 22.09.2008.

Odsjek za administraciju Cazin

Kolji} Amir, voza~ka dozvola broj 04CMA0893, izdata 02.04.2004.

Odsjek za administraciju Klju~

Mehmedovi} Sajra, putna isprava broj 5438501, izdata 21.05.2007. MUP

USK Cazin

Muminovi} Mevlude, li~na karta broj 04CLD0146, izdata 22.07.2004.

Odsjek za administraciju Biha}

Mustafi} Zilha, saobra}ajna dozvola broj BH 3195001, izdata Odsjek za

administraciju Bosanska Krupa

Nedimovi} Milka, li~na karta broj 04CRA9910, izdata 16.08.2004.

Odsjek za administraciju Bosanska Krupa

Nezi} Omer, li~na karta broj 11CMB8645, izdata 2011. Odsjek za

administraciju Klju~

Novkini} Alija, reg. tablica broj 837-J-967, izdata Odsjek za

administraciju Bosanska Krupa

Nuhanovi} Asim, reg. tablice broj 897-A-532, izdate 12.06.2011. Odsjek

za administraciju Cazin

Okanovi} Hajra, li~na karta broj 04CPC2232, izdata 21.12.2004. Odsjek

za administraciju Velika Kladu{a

Paparevi} Ibrahim, putna isprava broj 1528085, izdata 26.01.2000. MUP

USK Biha}

Pili} Elvir, putna isprava broj 6178056, izdata 30.12.2008. Odsjek za

administraciju Bu`im

Por~i} Hasema, saobra}ajna dozvola broj BH2349810, izdata 23.07.2011.

Odsjek za administraciju Cazin

Por~i} Hasema, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0548614, izdata

23.07.2011. Odsjek za administraciju Cazin

Por~i} Hasema, voza~ka dozvola broj 04COA4392, izdata Odsjek za

administraciju Cazin

Pozderac Selma, voza~ka dozvola broj 08COC3975, izdata 07.11.2008.

Odsjek za administraciju Cazin

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 40 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 41: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Red`epagi} Edhem, paso{ broj 6007616, izdata 18.06.2008. MUP USK

Biha}

Rizvan~evi} Hasan, reg. tablice broj T75-K-587, izdate Odsjek za

administraciju Sanski Most

Rizvanovi} Senad, voza~ka dozvola broj 04CPA8979, izdata 22.12.2004.

Odsjek za administraciju Velika Kladu{a

Sa~i} Esad, li~na karta broj 05CQC5854, izdata 26.12.2005. Odsjek za

administraciju Sanski Most

Salki} Enver, li~na karta broj 10CPE7391, izdata 26.04.2010. Odsjek za

administraciju Velika Kladu{a

Salki} Zemka, putna isprava broj A0776142, izdata 02.06.2011. MUP

USK Cazin

Seferagi} Rasema, li~na karta broj 05COD9211, izdata 15.11.2005.

Odsjek za administraciju Cazin

Simani} ]azim, li~na karta broj 04COA4806, izdata 04.02.2004. Odsjek

za administraciju Cazin

Sinanovi} Azra, li~na karta broj 04CQA7431, izdata 22.04.2004. Odsjek

za administraciju Sanski Most

Sivi} Aldin, voza~ka dozvola broj 08CRB0428, izdata Odsjek za

administraciju Bosanska Krupa

Sulji} Muhamed, reg. tablice broj A78-J-159, izdata Odsjek za

administraciju Klju~

[abi} D`anana, voza~ka dozvola broj 10CPB8951, izdata 20.10.2010.

Odsjek za administraciju Velika Kladu{a

[e}irbegovi} Sakib, li~na karta broj 09CMB6811, izdata 11.08.2009.

Odsjek za administraciju Klju~

Tabakovi} Maida, putna isprava broj 6120743, izdata 11.09.2008. MUP

USK Biha}

Tatarevi} Hasibe1, saobra}ajna dozvola broj BH 2587887, izdata

20.09.2009. Odsjek za administraciju Biha}

Zahirovi} Vahid, putna isprava broj 1907986, izdata 15.09.2000. MUP

USK Biha}

POSAVSKI KANTON

^amd`i} Amanda, osobna iskaznica broj 10BWB9334, izdata MUP PK

Od`ak

Ga{parevi} Anka, osobna iskaznica broj 05BXA3090, izdata 18.07.2002.

MUP PK Domaljevac

He}imovi} Denis, osobna iskaznica broj 06BVB4701, izdata 10.04.2006.

MUP PK Ora{je

Kne`evi} Pejo, osobna iskaznica broj 04BVA3178, izdata MUp PK Ora{je

Kne`evi} Pejo, voza~ka dozvola broj 30VAE6002, izdata MUPPK Ora{je

[aki} Lovro, osobna iskaznica broj 06BVB5092, izdata 2006. MUP PK

Od`ak

Vukovi} Andrija, reg. plo~ica broj M29-M-692, izdata MUP PK Ora{je

TUZLANSKI KANTON

"TRUCK TRADE" d.o.o. Gra~anica, reg. tablice broj M87-K-757, izdate

MUP Gra~anica

Ahmeta{evi} Amer, li~na karta broj 07CFE1130, izdata 06.04.2007. MUP

TK Gra~anica

Ahmetovi} Nermin, li~na karta broj 06CIC5706, izdata 23.06.2006.

Odjeljenje za administraciju Kalesija

Alibegovi} Agan, voza~ka dozvola broj 05CFB1933, izdata 28.02.2005.

MUP TK Gra~anica

Alispahi} \emila, potvrda o registraciji vozila broj AA0309424, izdata

11.08.2011. Odjeljenje za administraciju Banovi}i

Alispahi} \emila, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0964645, izdata

11.08.2011. Odjeljenje za administraciju Banovi}i

Bar~i} Maida, li~na karta broj 10CID8258, izdata 24.12.2010. Odjeljenje

za administraciju Kalesija

Be~i} Adnan, saobra}ajna dozvola broj BH 2780501, izdata 16.01.2008.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Be}irovi} Dino, svjedo~anstva I, II, III i IV razreda i diploma - ma{inski

tehni~ar, izdata od Privatne ustanove Centar za obrazovanje odraslih

Gra~anica

Beganovi} Mensur, voza~ka dozvola broj 05CEB3823, izdata

27.09.2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice

Bo{kovi} Goran, li~na karta broj 06CEE5072, izdata 27.06.2006.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Br~ina Tunjo, li~na karta broj 10CHB1516, izdata Odjeljenje za

administraciju ^eli}

Bukvarevi} Enver, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0329754, izdata

Odjeljenje za administraciju Kalesija

Dedi} Emin, potvrda o registraciji broj AA0915404, izdata 12.04.2011.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Deli} Elvedin, li~na karta broj 06CGA8136, izdata 14.04.2006. MUP TK

Doboj Istok

Durakovi} [eval, li~na karta broj 06CFD7598, izdata 05.07.2006. MUP

TK Gra~anica

Durgutovi} Mina, li~na karta broj 08CEF5807, izdata 29.12.2008.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Duri} Adisa, paso{ broj 5012410, izdat 07.03.2006. Odjeljenje za

administraciju @ivinice

Duri} Hajrudin, paso{ broj 5012414, izdat 07.03.2006. Odjeljenje za

administraciju @ivinice

D`afi} Jusuf, reg. tablice broj o64-M-897, izdate Odjeljenje za

administraciju Kalesija

D`afi} Nedim, li~na karta broj 06CFD9313, izdata 30.10.2006. MUP TK

Gra~anica

D`ambi} Amir, putna isprava broj A0196359, izdata 09.06.2010.

Odjeljenje za administraciju Kalesija

D`ini} Enisa, li~na karta broj 04CEA8421, izdata 31.05.204. Odjeljenje

za administraciju @ivinice

Eminovi} Ramiz, li~na karta broj 04CIA2178, izdata 14.10.2004. Odsjek

za administraciju Kalesija

Eminovi} Ramiz, voza~ka dozvola broj 04CIA0730, izdata 14.10.2004.

Odjeljenje za administraciju Kalesija

ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO PODRU@NICA @IVINICE,

saobra}ajna dozvola broj BH 2780605, izdata 09.02.2010. Odjeljenje

za administraciju @ivinice

Fazli} Nermin, li~na karta broj 09CID4952, izdata 30.07.2009. Odjeljenje

za administraciju Kalesija

Fazli} Nermin, voza~ka dozvola broj 09CIB1935, izdata 30.11.2009.

Odjeljenje za administraciju Kalesija

Fori} [emsad, li~na karta broj 09CHB0722, izdata Odsjek za

administraciju ^eli}

Gad`o Gani, reg. tablice broj A82-J-755, izdate Odjeljenje za

administraciju @ivinice

Halilovi} Rusmir, svjedod`ba o zavr{enom I razredu djel. broj

03-170-1/2004, izdata 15.01.2004. od JU MS[ Srebrenik

Halilovi} Rusmir, svjedod`ba o zavr{enom II razredu djel. broj

03-199-3/2004, izdata 21.01.2004. od JU MS[ Srebrenik

Halilovi} Rusmir, svjedod`ba o zavr{enom III razredu djel. broj

03-278-3/2004, izdata 27.01.2004. od JU MS[ Srebrenik

Halilovi} Rusmir, svjedod`ba o zavr{enom IV razredu djel. broj

03-1574-2/2005, izdata 28.06.2005. od JU MS[ Srebrenik

Halilovi} Rusmir, diploma o zavr{enoj ekonomskoj {koli djel. broj

03-1709-1/2005, izdata 03.07.2005. od JU MS[ Srebrenik

Hamidovi} Emir, paso{ broj A0130549, izdat 16.04.2010. MUP TK

Gra~anica

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 41

Page 42: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Hamzi} Avdurahim, voza~ka dozvola broj 05CIA5733, izdata

08.08.2005. Odsjek za administraciju Kalesija

Hasanovi} Samir, putna isprava broj A0705126, izdata 27.04.2011. MUP

TK Banovi}i

Hasi} Adem, potvrda o registraciji vozila broj AA0284535, izdata

31.08.2011. Odjeljenje za administraciju Banovi}i

Hasi} Adem, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0367755, izdata

31.08.2011. Odjeljenje za administraciju Banovi}i

Hasi} Adem, voza~ka dozvola broj 08CKA8413, izdata 19.03.2008.

Odjeljenje za administraciju Banovi}i

Hasi} Bajro, voza~ka dozvola broj 04CFB0336, izdata 27.12.2004. MUP

TK Gra~anica

Hod`i} Belma, li~na karta broj 09CFE8106, izdata 09.09.2009. MUP TK

Gra~anica

Husi} Senaida, li~na karta broj 09CFE7204, izdata 28.05.2009. MUP TK

Gra~anica

Ibrahimovi} Ermin, paso{ broj 3775581, izdat 22.07.2001. MUP TK

Gra~anica

Ibri{evi} Nesib, li~na karta broj 05CIA7143, izdata 04.02.2005.

Odjeljenje za administraciju Kalesija

Im{i} Faik, putna isprava broj A0404701, izdata 23.11.2010. Odjeljenje za

administraciju Kalesija

Jusufovi} Osman, reg. plo~ice broj E06-A-867, izdate Odjeljenje za

administraciju @ivinice

Kahrimanovi} Aj{a, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0156948, izdata

Policijska stanica Doboj Istok

Kametovi} Eldar, voza~ka dozvola broj 05CEB2447, izdata 05.05.2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Ljubanovi} Fadil, reg. tablica broj A53-J-742, izdata Odjeljenje za

administraciju Kalesija

Majdan~i} Mersudin, voza~ka dozvola broj 06CIA8102, izdata

14.04.2006. Odsjek za administraciju Kalesija

Markovi} Milan, putna isprava broj A0330117, izdata 31.08.2010. MUP

TK Tuzla

Ma{i} Sabina, li~na karta broj 05CEC8365, izdata 22.02.2005. Odjeljenje

za administraciju @ivinice

Mehmedovi} Ervin, voza~ka dozvola broj 06CGA3232, izdata MUP

Doboj Istok

Mehmedovi} Ervin, li~na karta broj 07CGA9471, izdata MUP TK Doboj

Istok

Mehmedovi} Refik, li~na karta broj 06CEE6093, izdata 28.07.2006.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Memi{evi} Jasmina, li~na karta broj 05CED5849, izdata 22.07.2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Memi{evi} Jasmina, voza~ka dozvola broj 06CEB7265, izdata

04.10.2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice

Me{kovi} Anil, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0984481, izdata

Odsjek za administraciju ^eli}

Mrki} Ivana, putna isprava broj A0580467, izdata 18.02.2011. MUP TK

Tuzla

Musi} Nazif, li~na karta broj 04CFC2689, izdata 22.12.2004. MUP TK

Gra~anica

Musi} Nazif, voza~ka dozvola broj 04CFB0015, izdata 22.12.2004. MUP

TK Gra~anica

Nuhanovi} ]azim, li~na karta broj 03CEA1452, izdata 15.12.2003.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Osmanbegovi} Nuraga, li~na karta broj 03CEA146, izdata 15.12.2003.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Palo{ Dragica, putna isprava broj 4050084, izdata 22.01.2003. Odjeljenje

za administraciju Kalesija

Piski} Ibrahim, li~na karta broj 04CFB5242, izdata 31.08.2004. MUP TK

Gra~anica

Poli} Elvis, li~na karta broj 06CKB7334, izdata 21.02.2006. Odjeljenje za

administraciju Banovi}i

Rakovac Mahir, voza~ka dozvola broj 07CEB8339, izdata 18.04.2007.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Rakovac Mahir, li~na karta broj 07CEF0930, izdata 15.03.2007.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Rakovac Mahir, saobra}ajna dozvola broj BH 2462942, izdata

16.03.2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice

Rakovac Mahir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0354466, izdata

16.03.2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice

Ribi} MIrsad, putna isprava broj A0466207, izdata 22.12.2010. MUP TK

Tuzla

Saki} Medina, li~na karta broj 09CID4957, izdata 30.07.2009. Odjeljenje

za administraciju Kalesija

Salkanovi} Osman, li~na karta broj 05CED4244, izdata 09.06.2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Salki} D`evad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0984654, izdata

Odjeljenje za administraciju ^eli}

Selimovi} Rasim, li~na karta broj 05CED8848, izdata 04.11.2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Selimovi} Amer, li~na karta broj 10CEG6747, izdata 18.11.2010.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Selimovi} Elvir, paso{ broj A0492713, izdat 04.01.2011. Odjeljenje za

administraciju @ivinice

Sinanovi} Fazila, li~na karta broj 05CIB4737, izdata 16.06.2005. Odsjek

za administraciju Kalesija

Slomi} Semira, li~na karta broj 11CKC6857, izdata 22.08.2011.

Odjeljenje za administraciju Banovi}i

Smaji} Mirnes, li~na karta broj 08CEF9156, izdata 14.07.2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Smaji} Rifat, paso{ broj 5224376, izdata 27.09.2006. Odjeljenje za

administraciju @ivinice

Smajilba{i} Sabina, li~na karta broj 04CFB5218, izdata 30.08.2004. MUP

TK Gra~anica

Softi} Omer, saobra}ajna dozvola broj BH 0995743, izdata Odjeljenje za

administraciju Kalesija

Softi} Zijad, paso{ broj 3988500, izdat 24.08.2002. MUP TK Gra~anica

Suba{i} Fuad, reg. plo~ice broj E57-A-262, izdate Odjeljenje za

administraciju @ivinice

[aku{i} Himzo, oru`ni list ser. broj 004557, izdat 20.03.2011. Policijska

uprava Lukavac

[e~i} Elvis, li~na karta broj 08CEF5807, izdata 02.04.2008. Odjeljenje za

administraciju @ivinice

Tosunbegovi} D`evad, reg. tablice broj A96-O-712, izdate Odjeljenje za

administraciju Kalesija

Turi} Harun, voza~ka dozvola broj 05CIA3224, izdata 25.03.2005.

Odjeljenje za administraciju Kalesija

Valjevac Eldar, voza~ka dozvola broj 10CFB9921, izdata 14.01.2010.

MUP TK Gra~anica

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON

"GARO COMPANY" d.o.o. VISOKO, reg. tablice broj j56-A-496, izdate

Odsjek za administraciju Visoko

"KUNA EXPORT IMPORT" DOO VISOKO, potvrda o registraciji vozila

broj AA0488694, izdata Odsjek za administraciju Visoko

"VGT" DD ZA OSIGURANJE VISOKO, potvrda o vlasni{tvu vozila broj

BA0178001, izdata Odsjek za administraciju Visoko

Alikadi} Muamer, voza~ka dozvola broj 04DAA0671, izdata 27.05.2004.

Odsjek za administraciju Breza

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 42 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 43: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Babi} Mirzad, li~na karta broj 04CTH6348, izdata 09.12.2004. Odsjek za

administraciju Zenica

Bajri} Razija, li~na karta broj 08DDD6317, izdata 17.07.2008. Odsjek za

administraciju Zavidovi}i

Beji} Zoran, osobna iskaznica broj 10CXA6405, izdata 16.09.2010. MUP

ZDK Usora

Beji} Zoran, voza~ka dozvola broj 11CXA2776, izdata 11.01.2011. MUP

ZDK Usora-Siv{a

Beki} Vera, li~na karta broj 04CTH8210, izdata 21.12.2004. Odsjek za

administraciju Zenica

Bradarac Sandra, putna isprava broj A0619939, izdata 11.03.2011. MUP

ZE-DO kantona Zenica

Buri} Adnan, li~na karta broj 10CTM4792, izdata 25.05.2010. Odsjek

upravnih poslova Zenica

^ajlakovi} Safet, li~na karta broj 04CTE8012, izdata 15.05.2004. Odsjek

za administraciju Zenica

^i{ija Maid, voza~ka dozvola broj 05CUA8006, izdata 28.02.2005.

Odsjek za administraciju Kakanj

^i{ija Maid, li~na karta broj 05CUC1227, izdata 28.02.2005. Odsjek za

administraciju Kakanj

^oli} Amer, voza~ka dozvola broj 05CYA7551, izdata 20.12.2005.

Odsjek za administraciju @ep~e

^oli} Amer, osobna iskaznica broj 11CYC9166, izdata 28.01.2011.

Odsjek za administraciju @ep~e

^osi} Senad, li~na karta broj 04CTF3705, izdata Odsjek za administraciju

Zenica

]ehaji} Saliha, voza~ka dozvola broj 07DDB1168, izdata 28.03.2007.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

]ehaji} Sanela, li~na karta broj 10DDE1025, izdata 20.10.2010. Odsjek

za administraciju Zavidovi}i

]erimovi} Belma, putna isprava broj A0997907, izdata 30.09.2011. MUP

ZE-DO kantona Zenica

]ostovi} Munira, li~na karta broj 05CTI2296, izdata 05.02.2005. Odsjek

za administraciju Zenica

Dautbegovi} Beban, li~na karta broj 04DDB6604, izdata 13.10.2004.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Deli} Semir, li~na karta broj 05CTJ1255, izdata 28.07.2005. Odsjek za

administraciju Zenica

Dlaki} Fahrudin, reg. tablice broj O95-T-480, izdate Odsjek za

administraciju Visoko

Fejzovi} Simbad, voza~ka dozvola broj 05CUA9178, izdata 10.05.2005.

Odsjek za administraciju Kakanj

Ferhatovi} Mirza, reg. tablice broj E76-E-792, izdate Odsjek za

administraciju Visoko

Gluhovi} Petar, li~na karta broj 05CTJ0934, izdata 18.07.2005. Odsjek za

administraciju Zenica

Hamidovi} Toni, putna isprava broj A1137688, izdata 01.03.2012. MUP

ZE-DO kantona Zenica

Hasanovi} Alen, li~na karta broj 10DEE2342, izdata 13.09.2010. Odsjek

za administraciju Visoko

Hasanovi} Dino, li~na karta broj 09DAB5045, izdata 27.08.2009. Odsjek

za administraciju Breza

Hod`i} Anel, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0823662, izdata Odsjek

za administraciju Visoko

Hod`i} D`emila, li~na karta broj 04CTD0044, izdata 26.01.2004. Odsjek

za administraciju Zenica

Hod`i} Said, reg. tablica broj O86-E-711, izdate Odsjek za administraciju

Zavidovi}i

Hod`i} Tarik, li~na karta broj 09CTL7266, izdata 17.02.2009. Odsjek za

administraciju Zenica

Hod`i} Tarik, li~na karta broj 09CTL7266, izdata 17.02.2009. Odsjek za

administraciju Zenica

Hovi} Zlatko, li~na karta broj 09CTL9948, izdata 30.07.2009. Odsjek za

administraciju Zenica

Hrvat Mirza, osobna iskaznica broj 08DBB0953, izdata 12.09.2008.

Odsjek za administraciju Vare{

Hurem Adnan, li~na karta broj 06CTK0160, izdata 02.10.2006. Odsjek za

administraciju Zenica

Hurti} Mehmed, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0821884, izdata

04.08.2010. Odsjek za administraciju Doboj Jug

Husanovi} Harun, li~na karta broj 04CTF1964, izdata 04.06.2004. Odsjek

za administraciju Zenica

Imamovi} Hasan, reg. tablice broj O65-K-973, izdate MUP Zenica

Imamovi} Stana Travnik, advokatska iskaznica broj 036, izdata od

Regionalne advokatske komore Zenica

Ja{arevi} Asim, paso{ broj A0303647, izdat 06.08.2010. Odsjek za

administraciju Zavidovi}i

Jele~ Usora, voza~ka dozvola broj 10CXA2720, izdata 26.08.2010. CIPS

Usora

Juki} Ivo, potvrda o registraciji vozila broj AA0514568, izdata Odsjek za

administraciju @ep~e

Kavaz Sidik, li~na karta broj 10CTM8021, izdata 09.11.2010. Odsjek za

administraciju Zenica

Kelava Marin, li~na karta broj 09CTL9017, izdata 09.06.2009. Odsjek za

administraciju Zenica

Kova~ Bahrudin, li~na karta broj 05DEC1129, izdata 24.01.2005. Odsjek

za administraciju Visoko

Luki} Ivan, li~na karta broj 08CZC1402, izdata 09.05.2008. Odsjek za

administraciju Maglaj

Lu`ar Milan, li~na karta broj 08CTL3346, izdata 11.07.2008. Odsjek za

administraciju Zenica

Mahmutovi} Abduselam, reg. tablice broj O76-O-372, izdate Odsjek za

administraciju Visoko

Mehi} Zijad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0841948, izdata

15.06.2010. Odsjek za administraciju Kakanj

Mehi} Zijad, saobra}ajna dozvola broj BH 3003959, izdata 15.06.2009.

Odsjek za administraciju Kakanj

Mehmedovi} Vildana, li~na karta broj 30LAJ3833, izdata 13.01.2012.

Odsjek za administraciju Zenica

Merdi} D`emal, paso{ broj 6191728, izdat 06.02.2009. Odsjek za

administraciju Zavidovi}i

Me{i} Mehmed, li~na karta broj 05DCA8956, izdata 12.07.2005. Odsjek

za administraciju Olovo

Mezetovi} Edin, li~na karta broj 04CZA7300, izdata 16.07.2004. Odsjek

za administraciju Maglaj

Mezetovi} Edin, voza~ka dozvola broj 04CZA4349, izdata 16.12.2004.

Odsjek za administraciju Maglaj

Muji} Kenan, li~na karta broj 10CTM5257, izdata 18.06.2010. Odsjek za

administraciju Zenica

Mujkanovi} Almir, li~na karta broj 04CZA9196, izdata Odsjek za

administraciju Maglaj

Musi} Fadil, li~na karta broj 06CUC7435, izdata 03.05.2006. Odsjek za

administraciju Kakanj

Muslija Asim, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0163391, izdata Odsjek

za administraciju Visoko

Muslija Asim, saobra}ajna dozvola broj BH 3206967, izdata Odsjek za

administraciju Visoko

Muslija Halim, li~na karta broj 10DEE0873, izdata 30.06.2011. Odsjek za

administraciju Visoko

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 43

Page 44: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Nefi} Ramiz, li~na karta broj 04DAA6786, izdata 17.12.2004. Odsjek za

administraciju Breza

NOVA TRGOVINA-S DOO Kakanj, reg. tablica broj 688-E-484, izdata

01.07.2008. Odsjek za administraciju Kakanj

Omera{evi} Belmin, li~na karta broj 07DDA4997, izdata 25.12.2007.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Omera{evi} Belmin, voza~ka dozvola broj 09DDB3355, izdata

07.05.2009. Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Omerefendi} Asim, voza~ka dozvola broj 05DDA7533, izdata

24.02.2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Omerefendi} Asim, li~na karta broj 05DDC4069, izdata 24.02.2005.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Opankovi} Endi, potvrda o registraciji vozila broj AA0483405, izdata

Odsjek za administraciju Visoko

Pali} Safet, li~na karta broj 30LAF3612, izdata 23.11.2011. Odsjek za

administraciju Zenica

Pa{i} Mirsad, li~na karta broj 04DCA0026, izdata 13.02.2004. Odsjek za

administraciju Olovo

Pelenda Hazema, li~na karta broj 05CTI8911, izdata 06.05.2005. Odsjek

za administraciju Zenica

Pelto D`emal, reg. tablice broj 969-M-577, izdate Odsjek za

administraciju Visoko

Penjo Irfan, li~na karta broj 09CUD7750, izdata 13.10.2009. Odsjek za

administraciju Kakanj

Pervan Ivo, saobra}ajna dozvola broj BH 2750546, izdata Odsjek za

administraciju @ep~e

Pervan Ivo, voza~ka dozvola broj 10CYB1286, izdata 10.05.2010. Odsjek

za administraciju @ep~e

Pervan Ivo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0829762, izdata Odsjek za

administraciju @ep~e

Pervan Ivo, osobna iskaznica broj 04CYA1656, izdata 07.05.2004.

Odsjek za administraciju @ep~e

Petru{i} Nenad, li~na karta broj 03CTA7011, izdata 26.05.2003. Odsjek

za administraciju Zenica

Pre`i} Arian, li~na karta broj 10DEE2839, izdata 21.12.2010. Odsjek za

administraciju Visoko

Pucar Amir, putna isprava broj A0873613, izdata 14.07.2011. MUP

ZE-DO kantona Zenica

Red`ovi} Armin, li~na karta broj 09CTL7634, izdata 17.03.2009. Odsjek

za administraciju Zenica

Rehak Saliha, li~na karta broj 05DEC0203, izdata 04.01.2005. Odsjek za

administraciju Visoko

Ribi} Hemnalina, li~na karta broj 05DDC4271, izdata 28.02.2005. Odsjek

za administraciju Zavidovi}i

Sarajli} Azrudin, putna isprava broj A0263980, izdata 15.07.2010. MUP

ZE-DO kantona Zenica

Sejmenovi} Halid, putna isprava broj A0946613, izdata 19.08.2011.

Odsjek za administraciju Maglaj

Sejmenovi} Me|ida, putna isprava broj A0946609, izdata 19.08.2011.

Odsjek za administraciju Maglaj

Sikira Edin, voza~ka dozvola broj 04CUA2613, izdata 14.06.2004.

Odsjek za administraciju Kakanj

Sir~o Ibrahim, voza~ka dozvola broj 11DEB8615, izdata 31.03.2011.

Odsjek za administraciju Visoko

Sir~o Ibrahim, li~na karta broj 30LAF9081, izdata 08.12.2011. Odsjek za

administraciju Visoko

Skuli} Denis, li~na karta broj 09CWA4848, izdata 17.08.2009. Odsjek za

administraciju Doboj Jug

Skuli} Denis, voza~ka dozvola broj 10CWA2408, izdata 16.03.2010.

Odsjek za administraciju Doboj Jug

Spahi} Adnan, putna isprava broj 5522790, izdata 09.07.2007. Odjeljenje

za administraciju Kalesija

Spaji} Sanela, li~na karta broj 30LAJ3429, izdata 12.01.2012. Odsjek za

administraciju Zavidovi}i

[abanovi} Adisa, li~na karta broj 10DEE1507, izdata 14.06.2010. Odsjek

za administraciju Visoko

[abi} Nermin, li~na karta broj 04CTH7406, izdata 16.12.2004. Odsjek za

administraciju Zenica

[iri} Ivan, voza~ka dozvola broj 06CYA8566, izdata 14.11.2006. Odsjek

za administraciju @ep~e

[umar Nina, li~na karta broj 08CTL4807, izdata 17.09.2008. Odsjek za

administraciju Zenica

[uvali} Alija, li~na karta broj 04CTE5624, izdata 04.05.2004. Odsjek za

administraciju Zenica

Terzimehi} Emina, li~na karta broj 30LAJ7504, izdata 20.01.2012.

Odsjek za administraciju Maglaj

Tolo Evelina, li~na karta broj 10DEE1742, izdata 05.07.2010. Odsjek za

administraciju Visoko

Toti} Ilija, li~na karta broj 04CTD5964, izdata 02.03.2004. Odsjek za

administraciju Zenica

Turudija Zakir, li~na karta broj 05CUC4442, izdata 29.06.2005. Odsjek za

administraciju Kakanj

Vehabovi} Jasmin, li~na karta broj 10CUD9481, izdata 21.07. Odsjek za

administraciju Kakanj

Velispahi} Elvedin, li~na karta broj 04CUB1012, izdata 30.07.2004.

Odsjek za administraciju Kakanj

Zovko Ivan, osobna iskaznica broj 07CYC2025, izdata 27.02.2007.

Odsjek za administraciju @ep~e

SREDNJOBOSANSKI KANTON

"Auto ku}a Buba" d.o.o. Vitez, potvrda o registraciji vozila broj

AA0832524, izdata Odsjek za administraciju Vitez

"OVNAK" d.o.o. Vitez, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0402388,

izdata 08.07.2011. Odsjek za administraciju Vitez

"OVNAK" d.o.o. Vitez, potvrda o vlasni{tvu vozila broj AA086664,

izdata 08.07.2011. Odsjek za administraciju Vitez

"OVNAK" d.o.o. Vitez, potvrda o registraciji vozila broj AA0866641,

izdata Odsjek za administraciju Vitez

Ad`emovi} Agan, li~na karta broj 10DFF7290, izdata 27.01.2010. MUP

SBK/KSB Travnik

Andri} Julijan, li~na karta broj 06DFE6270, izdata MUP SBK/KSB

Travnik

Arnautovi} Dragana, osobna iskaznica broj 04DNA1486, izdata Odsjek

za administraciju Vitez

Babi} Robert, voza~ka dozvola broj 05DPA7047, izdata 31.03.2005.

MUP SBK/KSB Kiseljak

Babi} Robert, li~na karta broj 05DPB3421, izdata 31.03.2005. MUP

SBK/KSB Kiseljak

Bagari} Robert, li~na karta broj 04DFC0438, izdata 08.04.2004. MUP

SBK/KSB Travnik

Bagari} Robert, voza~ka dozvola broj 04DFA6653, izdata 08.04.2004.

MUP SBK/KSB Travnik

Bakula Stjepan, saobra}ajna dozvola broj BH 3215079, izdata

11.08.2010. Odsjek za administraciju Kiseljak

Bare{i} Robert, osobna iskaznica broj 09DKA5300, izdata 20.08.2009.

Odsjek za administraciju Kre{evo

Bare{i} Robert, voza~ka dozvola broj 10DKA2843, izdata Odsjek za

administraciju Kre{evo

Behari} Selma, voza~ka dozvola broj 04DFA8601, izdata 08.07.2004.

MUP SBK/KSB Travnik

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 44 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 45: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Bevanda Ivona, osobna iskaznica broj 07DNC0809, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Bilanovi} \emila, li~na karta broj 10DGB8546, izdata 07.04.2010.

Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

Bili} Kenan, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0096004, izdata

20.10.2010. Odsjek za administraciju Vitez

Bo{njak Miroslav, voza~ka dozvola broj 04DLA1667, izdata 30.08.2004.

Odsjek za administraciju Busova~a

Bukvi} Ajdin, li~na karta broj 09DPB9316, izdata 01.06.2009. Odsjek za

administraciju Kiseljak

Buljan Zdenko, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0776644, izdata

Odsjek za administraciju Kre{evo

^ajdin Suvada, li~na karta broj 08DGB7183, izdata 11.12.2008. Odsjek za

administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

^ali} Vjekoslav, reg. tablice broj 078-K-919, izdate Odsjek za

administraciju Vitez

^aluk Ibrahim, li~na karta broj 04DHA1482, izdata 16.02.2004. Odsjek

za administraciju Donji Vakuf

^avi} Ankica, reg. plo~ice broj O78-K-919, izdate 02.04.2012. Odsjek za

administraciju Vitez

^ehaja Ajdina, li~na karta broj 11DOD5171, izdata 20.05.2011. Odsjek za

administraciju Bugojno

]ati} Esmeralda, li~na karta broj 10DOD3094, izdata 21.05.2010. Odsjek

za administraciju Bugojno

]uri} Mirsad, potvrda o registraciji vozila broj AA0007326, izdata

08.10.2009. Odsjek za administraciju Bugojno

Dervi} [emsa, voza~ka dozvola broj 03DOA0951, izdata 30.12.2003.

Odsjek za administraciju Bugojno

Duman~i} Nada, reg. plo~ice broj J34-M-064, izdate 20.07.2012. Odsjek

za administraciju Vitez

Durmi{evi} Ize, li~na karta broj 04DGA1161, izdata 27.05.2004. Odsjek

za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

D`ananovi} Emrah, reg. plo~ice broj A74-O-244, izdate Odsjek za

administraciju Vitez

\evad \aja, saobra}ajna dozvola broj BH 2361492, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Garib Hamdija, li~na karta broj 04DGA6607, izdata 09.12.2004. Odsjek

za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

Gari} Nikolina, osobna iskaznica broj 11DNC6021, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Golub Ana, li~na karta broj 04DIA4176, izdata 14.12.2004. Odsjek za

administraciju Fojnica

Grebenar Karlo, reg. plo~ice broj A34-E-310, izdate Odsjek za

administraciju Vitez

Gvozden Ivica, policijska zna~ka broj 0527, izdata od Uprave policije

Ministarstva unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona

Had`iabdi} Kerim, li~na karta broj 08DGB7204, izdata 19.12.2008.

Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

Had`iabdi} Kerim, voza~ka dozvola broj 06DGA5185, izdata

27.07.2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

Hajdarevi} Amela, li~na karta broj 30LAT5948, izdata 14.06.2012.

Odsjek za administraciju Kiseljak

Hasanagi} Zahid, li~na karta broj 11DPC1696, izdata 22.07.2011. Odsjek

za administraciju Kiseljak

HBM DOO VITEZ, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0780539, izdata

Odsjek za administraciju Vitez

Hindi} Edina, policijska zna~ka broj 0587, izdata od Uprave policije

Ministarstva unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona

Hod`i} Omer, li~na karta broj 07DLB2620, izdata 02.03.2007. Odsjek za

administraciju Busova~a

Hod`i} Vinelmina, voza~ka dozvola broj 06DNA8693, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Hurem Semina, potvrda o registraciji vozila broj AA0866700, izdata

Odsjek za administraciju Vitez

Husanovi} Munir, reg. tablice broj E40-O-728, izdate Odsjek za

administraciju Busova~a

Ibranovi} Suada, li~na karta broj 11DHB4719, izdata 03.03.2011. Odsjek

za administraciju Donji Vakuf

Ibrica Mujo, reg. tablice broj O94-K-337, izdate 18.05.2010. Odsjek za

administraciju Bugojno

Im{irpa{i}-Me{kovi} Zineta, reg. tablice broj K42-A-791, izdate

25.05.2012. Odsjek za administraciju Donji Vakuf

Islamovi} Sanela, osobna iskaznica broj 05DNB6522, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Jandri} Branka, osobna iskaznica broj 30LAK0640, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Jerki} Maja, voza~ka dozvola broj 30VAE3219, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo RMU "Abid Loli}" Han Bila Travnik,

potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0779530, izdata Odsjek za

administraciju Travnik

Juri{i} Miroslav, potvrda o registraciji vozila broj BA0794611, izdata

Odsjek za administraciju Busova~a

Jurkovi} Vinko, potvrda o registraciji vozila broj AA0864644, izdata

05.07.2011. Odsjek za administraciju Kiseljak

Kajmak Ferid, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0775569, izdata Odsjek

za administraciju Vitez

Kapetanovi} Monika, li~na karta broj 10DIB2298, izdata 14.09.2010.

Odsjek za administraciju Fojnica

Karali} Emina, li~na karta broj 30LAP8954, izdata 18.05.2012. Odsjek za

administraciju Donji Vakuf

Karasalihovi} Mufid, saobra}ajna dozvola broj BH 1030096, izdata

14.04.2004. Odsjek za administraciju Kiseljak

Kara{in Bahremin, li~na karta broj 04DOA8035, izdata 19.05.2004.

Odsjek za administraciju Bugojno

Katovi} Ivica, li~na karta broj 04DGA0028, izdata 15.04.2004. Odsjek za

administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

Ke~o Memsud, li~na karta broj 07DPB6683, izdata 10.04.2007. Odsjek za

administraciju Kiseljak

Ke~o Zibija, li~na karta broj 07DPB6682, izdata 10.04.2007. Odsjek za

administraciju Kiseljak

Kilim Fikret, voza~ka dozvola broj 03DHA0034, izdata 11.11.2003.

Odsjek za administraciju Donji Vakuf

Koluh Ibrahim, voza~ka dozvola broj 08DLA6087, izdata 06.02.2008.

Odsjek za administraciju Busova~a

Koluh Ibrahim, li~na karta broj 05DLA7823, izdata 01.02.2005. Odsjek

za administraciju Busova~a

Koreni} Adis, li~na karta broj 04DOA4375, izdata 16.02.2004. Odsjek za

administraciju Bugojno

Kri`anovi} Goran, voza~ka dozvola broj 07DNA9368, izdata

07DNA9368, izdata Odsjek za administraciju Vitez

Kri`anovi} Goran, osobna iskaznica broj 08DNC1274, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Kuti} Elver, reg. plo~ice broj E57-J-383, izdate Odsjek za administraciju

Vitez

Litri} Edib, saobra}ajna dozvola broj BH 3213863, izdata Odsjek za

administraciju Kiseljak

Lovri} Marinko, osobna iskaznica broj 04DLA3674, izdata 02.08.2004.

Odsjek za administraciju Busova~a

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 45

Page 46: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Lovrinovi} Stipo, reg. tablice broj T53-M-897, izdate Odsjek za

administraciju Vitez

Markovi} Dejan, voza~ka dozvola broj 07DNA8888, izdata 19.07.2012.

Odsjek za administraciju Vitez

Maros Nevenka, voza~ka dozvola broj 04DNA4271, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Matijani} Pero, voza~ka dozvola broj 08DNB0241, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Memi{ Ahmet, li~na karta broj 08DHB2889, izdata 23.12.2008. Odsjek za

administraciju Donji Vakuf

Mlaki} Miroslav, voza~ka dozvola broj 05DNB0701, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Moro Nijaz, radni~ka knji`ica broj 96/81, izdata Op}ina Vitez

Mujki} Arnela, osobna iskaznica broj 11DNC6279, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Mujki} Nevzeta, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0782308, izdata

Odsjek za administraciju Vitez

Neslanovi} \emil, osobna iskaznica broj 07DNC0339, izdata

16.07.2007. Odsjek za administraciju Vitez

Nezi} Esned, li~na karta broj 03DFA5395, izdata 04.07.2003. Odsjek za

administraciju Donji Vakuf

Novak Danijel, policijska zna~ka i policijska iskaznica broj 0713, izdata

od Uprave policije Ministarstva unutra{njih poslova Srednjobosanskog

kantona

Nuker Muharem, li~na karta broj 08DHB2133, izdata 21.03.2008. Odsjek

za administraciju Donji Vakuf

Omanovi} Omer, li~na karta broj 03DFA3464, izdata 05.06.2003. Odsjek

za administraciju Busova~a

Omazi} Ivan, voza~ka dozvola broj 04DNA2147, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Palavra Nedeljka, radni~ka knji`ica broj 130/2003, izdata Op}ina Vitez

Peri} Mario, li~na karta broj 04DPA2002, izdata 05.03.2004. Odsjek za

administraciju Kiseljak

Pe{a Dario, reg. tablice broj J22-K-044, izdate Odsjek za administraciju

Busova~a

Petri} Ivan, prometna dozvola broj BH 2661881, izdata Odsjek za

administraciju Kre{evo

Petrovi} Dragan, osobna iskaznica broj 04DNA7116, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Pidro Senad, reg. tablice broj 646-T-559, izdate 09.06.1998. Odsjek za

administraciju Bugojno

Polovina Bajro, reg. tablice broj A92-T-743, izdate Odsjek za

administraciju Busova~a

Prskalo Dominko, li~na karta broj 04DIA4400, izdata 29.12.2004. Odsjek

za administraciju Fojnica

Ramljak Ivan, osobna iskaznica broj 03DFB0100, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Ramulj Ajla, osobna iskaznica broj 10DNC4943, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Ra{i} Misala, osobna iskaznica broj 08DNC1241, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Ra{i} Misala, voza~ka dozvola broj 09DNB0664, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Salki} Amar, osobna iskaznica broj 30LAK3847, izdata 03.02.2012.

Odsjek za administraciju Vitez

Selman Agan, li~na karta broj 09DPB9623, izdata 06.08.2009. Odsjek za

administraciju Kiseljak

Smaji} Edin, prometna dozvola broj BH 317384, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

[abanovi} Mirsad, li~na karta broj 08DOC8706, izdata 17.04.2008.

Odsjek za administraciju Bugojno

[apina Dragan, voza~ka dozvola broj 11DNB1964, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

[imi} Zoran, voza~ka dozvola broj 05DKA1415, izdata Odsjek za

administraciju Kre{evo

[kembi} [efik, li~na karta broj 07DOC7209, izdata 23.07.2007. Odsjek

za administraciju Bugojno

[u{nja Drago, osobna iskaznica broj 04DLA5838, izdata 11.11.2004.

Odsjek za administraciju Busova~a

Tibra Pacifik Kiseljak, reg. tablice broj E96-O-083, izdate 30.09.2011.

MUP SBK/KSB Kiseljak

Turi} Bruno, radni~ka knji`ica broj 393/2006, izdata 13.11.2006. Op}ina

Novi Travnik

UNICREDIT LEASING DOO Sarajevo, reg. plo~ica broj A17-E-026,

izdata Odsjek za administraciju Kre{evo (korisnik BOREAS DOO

Kre{evo)

Vidovi} Ivo, voza~ka dozvola broj 10DNB1673, izdata Odsjek za

administraciju Vitez

Vujica Andrea, voza~ka dozvola broj 07DLA6035, izdata 24.12.2007.

Odsjek za administraciju Busova~a

Zlotrg Zineta, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0774940, izdata

10.05.2011. Odsjek za administraciju Vitez

Zrno Namira, li~na karta broj 04DPA6282, izdata 12.08.2004. Odsjek za

administraciju Kiseljak

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Ad`em Vehid, reg. tablice broj 905-T-986, izdate MUP BPK Gora`de

Bujak Seno, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0576901, izdata MUP

BPK Gora`de

^au{evi} Refika, li~na karta broj 03AUA0439, izdata 21.04.2003. MUP

BPK Gora`de

Kanli} [evala, li~na karta broj 07AUC6312, izdata 20.07.2007. MUP

BPK Gora`de

Ku~uk Husein, li~na karta broj 11AUD2557, izdata 01.06.2011. MUP

BPK Gora`de

Musli} Ifeta, li~na karta broj 09AUC9869, izdata 27.07.2009. MUP BPK

Gora`de

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON

Alibegovi} Vasvija, osobna iskaznica broj 30LAV8264, izdata MUp

HN@/K Mostar

Bari{i} Stipo, voza~ka dozvola broj 11BGA5518, izdata 05.06.2011.

MUP HNK/@ Prozor-Rama

Bogdan Bo`idar, osobna iskaznica broj 06BKA3426, izdata MUP HN@/K

Neum

Bokan Berislav, reg. plo~ice broj 806-K-495, izdate MUP HN@/K

^apljina

Bo{kailo Selma, reg. plo~ice broj A52-T-077, izdate 02.09.2010. MUP

HN@/K ^apljina

Budi} [efika, li~na karta broj 07BIC3394, izdata 18.07.2007. mUP HNK

Konjic

Butigan Albert, voza~ka dozvola broj 11BEB3350, izdata 24.06.2011.

MUP HN@/K ^apljina

^agalj Stefaneli, osobna iskaznica broj 09BDL4338, izdata 2009. MUP

HN@/K Mostar

^oli} Sakib, potvrda o registraciji vozila broj BA0111651, izdata 2009.

MUP HN@/K Mostar

Dujmovi} Anto, voza~ka dozvola broj 10BDF6053, izdata MUP HN@/K

Mostar

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 46 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.

Page 47: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

\elmo Suana, li~na karta broj 07BIC3733, izdata 10.09.2007. MUp HNK

Konjic

\elmo Suana, voza~ka dozvola broj 08BIA9258, izdata 09.07.2008. MUP

HNK Konjic

\ondra{ An|a, osobna iskaznica broj 04BLA0658, izdata MUP HN@/K

Stolac

\onko Riad, osobna iskaznica broj 04BEB4470, izdata 24.11.2009. MUp

HN@/K ^apljina

\onko Riad, voza~ka dozvola broj 05BEA, izdata 21.06.2005. MUp

HN@/K ^apljina

EXPORT-IMPORT DIZDAREVI] GROUPd.o.o. PROZOR, reg. plo~ica

broj E48-A-564, izdata 24.05.2010. MUP HNK Prozor-Rama

Falad`i} Alija, potvrda o registraciji vozila broj AA0088486, izdata

18.01.2010. MUP HNK Konjic

Gadara Ibro, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0729490, izdata

29.03.2010. Odsjek za administraciju MUP HN@/K Mostar

Golemac Marko, reg. plo~ice broj 053-T-897, izdate MUp HN@/K Mostar

Habibija Haris, voza~ka dozvola broj 04BIA2251, izdata 29.04.2004.

MUP HNK Konjic

Habibija Haris, li~na karta broj 03BIA0185, izdata 19.05.2003. MUP

HNK Konjic

Hadrovi} Aida, li~na karta broj 06BIC0428, izdata 29.06.2006. MUP

HNK Konjic

Hadrovi} Aida, voza~ka dozvola broj 06BIA7702, izdata 13.06.2006.

MUP HNK Konjic

Had`iomerovi} Mustafa, potvrda o registraciji vozila broj AA0404869,

izdata 23.12.2009. MUP HN@/K Mostar

Had`iomerovi} Mustafa, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0467436,

izdata 23.12.2009. MUP NN@/K Mostar

Halebi} Orhan, li~na karta broj 04BIB5024, izdata 01.12.2004. MUP

HNK Knjic

Haramina Aleksandra, osobna iskaznica broj 05BDI5621, izdata MUP

HN@/K Mostar

Hasanagi} Mersiha, reg. plo~ice broj K75-A-692, izdate MUP HN@/K

Prozor-Rama

HYPO ALPE ADRIA LEASING MOSTAR, potvrda o vlasni{tvu vozila

broj BA0609925, izdata 26.07.2011. MUP HN@/K Mostar

Imamovi} Denis, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0120326, izdata

17.11.2009. MUP HNK Konjic

Ivankovi} Darko, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0738526, izdata

MUP HN@/K ^apljina

Ja`i} Halil, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0722250, izdata

14.07.2010. MUP HNK Konjic

Land`o Alisa, li~na karta broj 03BIA3482, izdata 28.11.2003. MUP HNK

Konjic

Lovri} Matea, putna isprava broj A0148297, izdata MUPHN@/K Mostar

Mahovi} Senad, voza~ka dozvola broj 04BIA3363, izdata 14.06.2004.

MUP HNK Konjic

Maksumi} Ned`ad, li~na karta broj 11bIC8781, izdata 18.08.2011. MUP

HNK Konjic

Mari} Grgo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0761309, izdata

28.07.2010. MUP HN@/K Mostar

Mujan (Ekrem) Midheta, indeks broj NB110179 Univerziteta "D`emal

Bijedi}" u Mostaru - Nastavni~ki fakultet - Odsjek Muzi~ke umjetnosti

Muji} Hamdo, li~na karta broj 04BIB6165, izdata 27.12.2004. MUP HNK

Konjic

Mu{tovi} Zedina, reg. plo~ice broj 049-T-513, izdate 2007. MUP HN@/K

Mostar

Obradovi} Selma, osobna iskaznica broj 04BDG8872, izdata 03.09.2004.

MUP HN@/K Mostar

Omerovi} Elmin, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0479360, izdata

24.06.2011. MUP HNK Konjic

Omerovi} Elmin, potvrda o registraciji vozila broj AA0570861, izdata

24.06.2011. MUP HNK Konjic

Ostoji} Gojko, voza~ka dozvola broj 10BEB2730, izdata 27.08.2010.

MUP HN@/K ^apljina

Pavlovi} Velimir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0479078, izdata

26.04.2010. MUP HNK Konjic

Primorac Dino, osobna iskaznica broj 10BDL7317, izdata 04.05.2010.

MUP HN@/K Mostar

Radmani} Adem, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0271748, izdata

22.06.2010. MUP HNK Konjic

Sari} Samir, osobna iskaznica broj 11BDM6222, izdata MUP HN@/K

Mostar

Smoljan Marko, osobna iskaznica broj 03BEA2239, izdata MUP HN@/K

^apljina

Smoljan Marko, voza~ka dozvola broj 03BEA0909, izdata 31.12.2003.

MUP HN@/K ^apljina

Smoljan Marko, potvrda o registraciji vozila broj BH 3329933, izdata

MUP HN@/K ^apljina

Sudar Zora, voza~ka dozvola broj 08BEB1111, izdata 02.07.2008. MUP

HN@/K ^apljina

[pago Amir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0724063, izdata

01.06.2011. MUP HNK Konjic

[pago Amir, potvrda o registraciji vozila broj AA0570691, izdata

01.06.2011. MUP HNK Konjic

[uta Zulfo, oosbna iskaznica broj 06BEC0212, izdata 08.08.2006. MUP

HN@/K ^apljina

[utalo Ivan, reg. plo~ice broj 429-A-470, izdate MUP HN@/K Stolac

Terzi} Mirsad, li~na karta broj 06BIC0922, izdata 21.08.2006. MUP HNK

Konjic

Tomi} Vinko, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0113114, izdata

11.11.2009. MUP HN@/K Mostar

Turudi} Zdravko, voza~ka dozvola broj 05BEA7756, izdata MUP HN@/K

^apljina

Vu~i} Mario, rge. plo~ice broj 318-A-778, izdae 2007. MUP HN@/K

Mostar

Zemljoradni~ka zadruga Prozor-Rama, potvrda o vlasni{tvu vozila broj

BA0471516, izdata 28.05.2010. MUP HN@/K Prozor-Rama

Zukanovi} Hasan, potvrda o registraciji vozila broj 3038181, izdata

14.02.2008. MUP HN@/K Mostar

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON

^olak Drago, potvrda o registraciji vozila broj BA0109186, izdata Odsjek

upravnih poslova [iroki Brijeg

Delali} Fahrudin, reg. tablica broj m48-T-262, izdata Odsjek upravnih

poslova Ljubu{ki

Gali} Jelica, potvrda o registraciji vozila broj AA0617950, izdata Odsjek

upravnih poslova [iroki Brijeg

Gali} Milan, osobna iskaznica broj 10DTB5292, izdata 16.07.2010. CIPS

Posu{je

Grbavac Ivan, osobna iskaznica broj 08DRC2804, izdata 28.07.2008.

CIPS Ljubu{ki

Grubi{i} Domagoj, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0707256, izdata

22.07.2010. Odsjek upravnih poslova

Gudelj Tomislav, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0247674, izdata

25.04.2010. Odsjek za administraciju Ljubu{ki

Herceg Milan, osobna iskaznica broj 03DRA3454, izdata 21.10.2003.

CIPS Ljubu{ki

Juki} Ante, osobna iskaznica broj 04DTA2023, izdata 28.09.2004. CIPS

Posu{je

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 1. 8. 2012. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 47

Page 48: SLU@BENE OBJAVEsllist.ba/oglasi/2012/federacija/broj65/Oglasi-65.pdfNEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE SKEND BAZAR BB 1820000000075550 X 33. BERBIR DOO SARAJEVO SARAJEVO

Jurkovi} Antonija, osobna iskaznica broj 10DRC6312, izdata 08.07.2010.

CIPS Ljubu{ki

Ke`i} Ivanka, osobna iskaznica broj 11DRC8037, izdata 21.07.2011.

CIPS Ljubu{ki

Kova~ Grga, voza~ka dozvola broj 11DRB3846, izdata 07.06.2011. CIPS

Ljubu{ki

Kova~ Grga, osobna iskaznica broj 30LAC1128, izdata 14.09.2011. CIPS

Ljubu{ki

Kova~ Josip, voza~ka dozvola broj 07DTA6750, izdata 06.12.2007. CIPS

Posu{je

Kozina Andrija, reg. tablice broj A14-K-561, izdate Odsjek upravnih

poslova Ljubu{ki

Ko`ul Jozo, voza~ka dozvola broj 11DUB4904, izdata 07.01.2011.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

Marki} Mate, voza~ka dozvola broj 10DUB4318, izdata 27.05.2010.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

MATEA d.o.o Posu{je, reg. plo~ica broj 531-A-389, izdata 11.02.2005.

Odsjek upravnih poslova Posu{je

Mikuli} Iva, osobna iskaznica broj 05DSA8064, izdata 23.06.2005.

Odsjek upravnih poslova Grude

Pavlovi} Kre{imir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0249088, izdata

Odsjek upravnih poslova Ljubu{ki

Petric Mario, reg. plo~ice broj M44-M-393, izdate 09.03.2010. Odsjek

upravnih poslova Posu{je

Primorac Vladimir, osobna iskaznica broj 04DSA3254, izdata

06.10.2004. Odsjek upravnih poslova Grude

Skoko Ferdo, reg. tablice broj A04-A-980, izdate Odsjek upravnih

poslova Ljubu{ki

[u{ak Mara, osobna iskaznica broj 04DUA7803, izdata 24.09.2004.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

Vukoja Zdenko, voza~ka dozvola broj 04DUA3953, izdata 06.08.2004.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

Zovko Marica, voza~ka dozvola broj 05DUA8744, izdata 26.04.2005.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

Zovko Marica, osobna iskaznica broj 05DUB3809, izdata 26.04.2005.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 65 - Stranica 48 – Oglasni dio – Srijeda, 1. 8. 2012.