Click here to load reader

Slovesný vid

 • View
  82

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovesný vid. Slovesa dokonavá Slovesa nedokonavá. Co je to slovesný vid?. Slovesný vid je schopnost slovesa vyjádřit dokončený či nedokončený děj. Podle toho rozlišujeme – slovesa dokonavá (s dokončeným dějem) – slovesa nedokonavá (s dějem, který probíhal delší dobu). opravit - PowerPoint PPT Presentation

Text of Slovesný vid

 • Metodick listPoadov slo:VY_32_INOVACE_I.A.05Nzev pro kolu:EU J 05 IINzev materilu:Slovesn vidAutor:Mgr. Barbora BarnkovVzdlvac obor:esk jazykAnotace:Pomoc tohoto DM se ci seznm se slovesnm videm a jeho pravidlyKlov slova:slovesn vid, slovesa dokonav, slovesa nedokonav, ptomn as, budouc asDruh uebnho materilu:Vukov prezentaceOekvan vstup:ci dok rozliit slovesn vid, vytvoit slovesa dokonav od nedokonavch a naopakVkov skupina:13-14 letOveno dne:19.11.2012Tda:VIII. B, 17 k, 10 chlapc, 7 dvek, SVP 0

 • Slovesn vidSlovesa dokonavSlovesa nedokonav

 • Co je to slovesn vid?Slovesn vid je schopnost slovesa vyjdit dokonen i nedokonen dj.Podle toho rozliujeme slovesa dokonav (s dokonenm djem) slovesa nedokonav (s djem, kter probhal del dobu)

 • Rozlite, kter sloveso znzoruje dj dokonen a kter nedokonenopravitohtobjevovatschnout otevtspravittopit koupatuesat poslatodpovdtzskatdopravovatrststpjit

 • eenopravitDohtDobjevovatNschnout NotevtDspravitDtopit NkoupatNuesat DposlatDodpovdtDzskatDdopravovatNrstNstNpjitD

 • Slovesa nedokonavVyjaduj neohranien, stle probhajc djNkter slovesa nedokonav vyjaduj dj, kter se uskuteuje opakovanTvo se pidnm ppony

  objevovatst koupat

 • Slovesa dokonavVyjaduj ohranien, ukonen djTato slovesa nemaj tvar ptomnho asu pouv se as budoucTvo se pidnm pedpony

  objevitdostokoupat

 • Urete, zda se jedn o slovesa dokonav i nedokonav.Vytvote k danmu vidu opak

  pklad: st nedokonav dost/pest - dokonavvypoutthrt nstmizet ptt seskoitotevtupravovatkopatzaplatitrtzazpvat zathnoutpthledatpojistit

 • een 1. sloupcevypouttN vypustitDhrt N do/vyhrtDnstN do/pinstDmizet N zmizetDptt seN zeptat seDskoitD skkatNotevtD otevratNupravovatN upravitD

 • een 2. sloupcekopatN vy/zakopatDzaplatitD platitNrtN vy/zartDzazpvat D zpvatNzathnoutD zatahovatNptN do/vy/naptDhledatN do/vyhledatDpojistitD pojiovatN

 • POZORVid si ovte pevedenm slovesa do ptomnho asu, ppadn budoucho.

  Slovesa dokonav nemaj tvar ptomnho asu, pouze tvar budoucho.

  pete, vypust, zept se

  Slovesa nedokonav maj budouc as vyjden pomoc slovesa bt

  bude st, bude poutt, bude se ptt

 • Literatura a internetov zdrojeHonov E., Bozdchov I., Mare P., Svobodov I. esk jazyk pro zkladn koly. Praha: SPN, 2009, 167 s., ISBN 978-80-7235-425-2