of 11/11
Využitím ultim ediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kom petencížáků B rodek u K onice reg.č.:C Z.1.07/1.1.04/02.0041 Předm ět:český jazyk R očník: 7. Tém a:Slovesný rod A utorka: M gr.R enata Fialová

Slovesný rod

 • View
  83

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovesný rod. činný a trpný 7. ročník. Autorka: Mgr. Renata Fialová. ZŠ a MŠ – T.G.Masaryka Brodek u Konice. Věty v levém sloupečku řekni jiným způsobem:. Koně táhnou vůz. Masaryk založil Československo. Lev sežral kozu. Závodníky porota rozdělila do skupin. Hmyz pobodal výletníky. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Slovesný rod

 • Vyuit multimedilnch nstroj pro rozvoj klovch kompetenc k Z Brodek u Konicereg. .: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

  Pedmt: esk jazyk

  Ronk: 7.

  Tma: Slovesn rod

  Autorka: Mgr. Renata Fialov

 • Pedmty:esk jazykCiz jazykFyzikaChemieZempis ProdopisDjepisVchova k obanstvMatematika a jej aplikaceInforman a komunikan technologielovk a jeho svtHudebn vchovaVtvarn vchovaEnvironmentln vchova

 • Poty seit

 • Slovesn rodinn a trpn7. ronkAutorka: Mgr. Renata FialovZ a M T.G.Masaryka Brodek u Konice

 • Vty v levm sloupeku ekni jinm zpsobem:Kon thnou vz.Masaryk zaloil eskoslovensko.Lev seral kozu.Zvodnky porota rozdlila do skupin.Hmyz pobodal vletnky.Vz je taen komi.eskoslovensko bylo zaloeno Masarykem.Koza byla lvem serna.Zvodnci byli porotou rozdleni do skupin.Vletnci byli pobodni hmyzem.

 • Slovesn rod: inn: K thl vz. Mal namaloval obraz. Umyl jsem ndob.

  trpn: Vz byl taen konm. Obraz byl malem namalovn. Ndob bylo umyto.

  U sloves rozliujeme: Trpn rod - je vyjden zvltnm tvarem kme mu PEST TRPN

  - byl taen, byl namalovn, bylo umyto

 • Nahra infinitiv pestm trpnm:

  1.Pedseda byl (zvolit) jednomysln.

  2.Prach z ulic byl (smt) ..detm.

  3.Dvtko bylo (vyvolat) .k tabuli.

  4.Vstava bude (otevt) .cel msc.

  5.Chlapci byli (skrt) .ve stohu.

  6.Star papr bude (odevzdat) ve kole.

  zvolensmytvyvolnootevenaskrytiodevzdn

 • Podtrhni ve vt PO+P a uri,v jakm je psudek rod ( nebo T):1. Cel oblast byla zasaena huriknem. 2. Naeho Kubu zapsali do prvn tdy. 3. Jirka byl osthn nakrtko. 4. et jsme sestavili sprvn. 5. V kamnech u bylo zatopeno.6. Jedno vajko jsem rozbil.7. Obsluha pstroje mi nebyla nikm vysvtlena.8. Kopie pln budou vas vyhotoveny.9. Umvm se kad rno. 10. Toto zbo se prodv na stncch.

  TTTTTT

 • V divadle byla hrna Rusalka.Pedstaven bude vyslno rozhlasem.Vrobky jsou vyveny do celho svta.

  V divadle se hrla Rusalka.Pedstaven se bude vyslat rozhlasem.Vrobky se vyvej do celho svta.Srovnejte tvary sloves a jejich vznam:Trpn rod me bt vyjden tak zvratnou podobou slovesa- (se).(Rusalka se sama hrt neme)(Pedstaven se samo neme vyslat)(Vrobky se samy nemohou vyvet do celho svta)

 • Rozlite, ve kterch vtch vyjadujezvratn podoba slovesa rod inna v kterch rod trpn?Tato kniha se te jednm dechem.

  2. Nezlobte se na ns?

  3. Kniha se otvr dobe.

  4. Zeptejte se v informan kanceli.

  5. Tento lk se uv jednou denn.TTT

 • Pevete slovesa ve vtch do trpnho rodu.

  1.Brusle nabrousili na pokn.2.Knihu pokodil neetrn ten.3.Parkovit pemst na stadion.b) Pevete slovesa ve vtch do innho rodu.1.Chlapec byl sraen nepozornm idiem.2.Nbytek byl napaden ervotoem.3.V na obci budou postaveny nov domky.

 • Shrme nyn poznatky o rodu. Doplte:RODrodenskivotnrodtrpn????

 • Pouit zdroje:Literatura:Obrzky:Topil Zdenk, Bikov Vladimra. esk jazyk sTobiem - Tvaroslov - slovesa. 1. vydn. Havlkv Brod: Tobi 1994.URL:[cit. 20. srpna 2010]URL:[cit. 20. srpna 2010]URL:[cit. 20. srpna 2010]URL:[cit. 20. srpna 2010]URL:[cit. 20. srpna 2010] URL:[cit. 20. srpna 2010]