of 34/34
www.slovenia.info #ifeelsLOVEnia SLOVENIJA

Slovenija - Love Story, True Story, My Story

 • View
  298

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Splošni katalog o slovenski turistični ponudbi

Text of Slovenija - Love Story, True Story, My Story

 • 1www.slovenia.info#ifeelsLOVEnia

  SLOVENIJA

 • 2#ifeelsLOVEnia

  Zdruuje Alpe, Mediteran in Panonsko niino.

  Tu so e zmaji zaljubljeni!

  Obii Zlatoroga.

  Kjer je ljubezen slana.

  V RAZLINOSTI!

  ODKRIJ LJUBEZEN:

  V LJUBLJANI.

  V ALPAH.

  NA MEDITERANU.

  469

  12

 • 3Pojdi globlje, prav do srca!

  Poskrbi zase.

  Prisedi! Dobro je.

  Drzni si priakovati ve.

  ODKRIJ LJUBEZEN: NA KRASU.

  V ZDRAVILIIH.

  ZA MIZO.

  MED LJUDMI.

  V NARAVI.

  1619232628V objemu dreves.

 • 4ODKRIJ LJUBEZEN

  #sLOVEnia

  Stara slovenska pripoved pravi, da je ob stvarjenju sveta

  vsaka deela dobila veliko svojega: ena gore, druga morje,

  ta neskonna polja, ona goste gozdove. Na koncu, ko so se

  deele e bohotile s svojim razkojem, se je oglasila Slovenija:

  Kaj pa jaz? In tedaj se je iz malhe zaetka usulo, kar je tam

  akalo prav do konca: najbolje od vsega! Dovolj za stvarjenje

  e enega sveta. Vse to je v celoto sestavila e zadnja,

  najpomembneja sestavina: prgie ljubezni. Ta ljubezen je

  imela posebno mo. Povezala je morje z gorami, gozdove z

  vodami, polja z vinogradi, posebnosti podzemlja s svetlobo

  neba, zato se v Sloveniji lepote dotikajo druga druge. S svojo

  bliino so prvo zaljubljenost spremenile v zeleno ljubezen, ki

  traja, s svojim obstojem so spodbudile dejavno iskanje dobre-

  ga, z doivetji, ki jih omogoijo, so pospeile zdrav utrip srca.

  Slovenija je zato zelena, aktivna in zdrava. V taki deeli je

  lahko najti ljubezen in jo obutiti na isto svoj nain.

  Odkrijte svojo sLOVEnijo!

 • 5Slovenija je edina evropska drava, ki na lahko obvladlji-vih razdaljah zdruuje Alpe, Mediteran in Panonsko ni-ino. In to sploh ni vse: ima tudi Kras in druge lepote!

  LJUBEZEN POVEZUJE RAZLINOSTI

 • 6TU SO EZMAJIZALJUBLJENI! Ljubljana. Sredie Slovenije.Od tod je vse blizu!

 • 7Jurij Lozi, inovator. Na kolesu je njegov izvirni blatnik M

  usguard.

  Ljubljana je ljubljena. Besedi imata v slovenini skoraj isti

  zven. Za tistega, ki Ljubljano zares spozna, imata tudi isti

  pomen. Glavno mesto drave, ki ima ljubezen v svojem ime-

  nu, je stiie razlinosti Slovenije. Pradavnino koliarjev

  povezuje s asi rimske Emone, baronost z lepotami secesije,

  slovansko duo s stvaritvami Joeta Plenika, pomembne-

  ga arhitekta in urbanista Evrope. Muzeji in galerije, lokali

  ob reki in na trgih mesta, gledalia in koncertne dvorane,

  festivali, ki se poleti selijo na ulice, se vrstijo blizu Pleniko-

  vega Tromostovja. Srce mesta, Plenikovo trnico, varujejo

  ukroeni zmaji na mostu iz 19. stoletja in s kljuavnicami

  ljubezni zaznamovan most s sodobnimi skulpturami.

  Iz sredia Ljubljane, mesta, ki se ponaa z nazivom Zelena

  prestolnica Evrope 2016, je narava tako lahko dostopna! Prav

  v mesto sega park z gozdnim zaledjem, kratka je pot do Lju-

  bljanskega barja, polnega zgodb o ivljenju e tisoletja nazaj.

  Na ostankih enega od njegovih koli je bilo odkrito naj-

  stareje leseno kolo z osjo na svetu, staro kar 5200 let! Kdo

  ve morda je bila e z njim laja pot do ljubljene. Danes je

  Ljubljana je polna koles!

  Ljubljana je kriie razlinih

  dob. Mesto v letih 2014 in 2015

  praznuje 2000 let rimske Emone.

  Ostanki prazgodovinske kulture

  koliarjev so vpisani na Unescov

  seznam svetovne dediine. Ulice

  Plenikove Ljubljane ponujajo

  sreanja s sedanjostjo in priho-

  dnostjo!

  LJUBEZEN V IMENU GLAVNEGA MESTA

  Kar s kolesom ali pe do vseh posebnosti! Od

  sredia mesta ob reki Ljubljanici je blizu do antinih

  ostalin rimske Emone, mogonega mesta, ki ga v

  letu 2015 oivljajo razline prireditve, do razglednega

  gradu nad mestom in do mestnih parkov.

  LJUBLJANA:ZELENA PRESTOLNICA EVROPE

  #Ljubljana

 • 8V srediu Ljubljane vas akajo tevilni festivali, ki zaznamujejo tudi druga slovenska mesta. Spremljajte koledar prireditev na www.slovenia.info! Slovenska mesta so privlana izbira tudi za kongresne in konferenne dogodke. Poleg sodobnih zmogljivosti ponujajo presenetljivost prostorov s posebnimi zgodbami. Kar tretjina slovenskih mest je zaitena kot spomenik!

  V Ljubljani vse poti vodijo do slovitega Tromostovja, kjer se kip pesnika Fran-ceta Preerna spogleduje z Julijo, njegovo neusliano ljubeznijo. Blizu so ivahna rena nabreja in Plenikova trnica.

  Mladi po srcu na vsakem koraku najdejo pravi kotiek zase v zeleni Ljubljani, v razlinih slo-venskih mestih, v krajih gostoljubnega podeelja. Slovenija jih navduuje tudi z izvirnimi hostli: v nekdanjem vojakem zaporu, s pridihom elezne dobe, v zaiteni stari kmeki hii ipd.

 • 9OBIIZLATOROGAZaklade Alp in Triglavskega narodnega parka varujejo pravljini junaki.

 • 10

  Bla Kajdi, pletnjar. N

  jegova druina na Bledu olnari e ve kot stoletje.

  DOIVETJA MED GORAMITam, kjer je Slovenija najvija,

  domuje Triglav. Gora, upodobljena

  tudi v slovenskem grbu, ima enako

  ime kot staroslovanski bog, ki ima

  mo nad nebom, zemljo in podze-

  mljem. Tod so najveji zakladi, ki

  jih pred pohlepom ljudi varuje pra-

  vljini Zlatorog. To kraljestvo nara-

  ve je med najstarejimi narodnimi

  parki v Evropi. Pod vraci Julijskih

  Alp je Blejsko jezero, o katerem

  je najveji slovenski pesnik dejal,

  da je podoba raja. e pozvoni na

  zvon cerkve na otoku sredi jezera,

  se ti izpolnijo elje.

  Tu in v bliini so prizoria velikih

  portnih zmag. K premagovanju

  samega sebe vabijo poti po naravi.

  In kakna narava je to! Mogona in

  dostopna hkrati. Alpe v Sloveniji

  povezujejo pokrajine in ljudi.

  Triglavski narodni park obsega

  skoraj 84 tiso hektarjev ali 4

  odstotke slovenskega ozemlja

  med Italijo in Avstrijo. Park, prvi

  zavarovan e leta 1924, je med

  najstarejimi narodnimi parki v

  Evropi.

  #Bled

  RAJ POD TRIGLAVOM

  Ko pridete na Bled, se odpeljite na otok sredi

  jezera s pletnjo posebnim blejskim olnom!

  Zvon v cerkvi je simbol izpolnjenih elja. Tisti, ki

  ga je dala vliti mlada vdova v spomin na svojega

  moa, je po legendi konal na dnu jezera, ona

  pa je odla v samostan. A njena elja je bila ven-

  darle izpolnjena: zvon, ki je pozneje prispel na

  otok in ga je posvetil sam pape, e danes zvoni

  v ast ljubezni. V to verjamejo tevilni mladoporo-

  enci, ki za svojo poroko izberejo Bled.

 • 11

  Z Blejskega gradu nad jezerom se iri razgled na samosvojo naravo Bleda in Alp. Sonni doktor Arnold Rikli je tu e sredi 19. stoletja zael opravljati svojevrstne zdravilike terapije. Njegove poti vodijo tudi na blinjo Pokljuko, planoto z najvejo zaokroeno goz-dno povrino v Triglavskem narodnem parku. Raj za aktivne!

  Na Bohinjsko jezero, ki sega v Triglavski narodni park, z blinjih vracev zagotovo gleda bel gams z zlatimi rogovi, imenovan Zlatorog. Ta pravljini varuh vsega dobrega in naravnega, kar ponujajo Julijske Alpe, je bil pred davnimi asi plen divjega lovca. A ko ga je ta ustrelil, je iz njegove krvi zrasla udena triglavska roa. Pozdravila je Zlatoroga, ki zato e danes varuje naravne zaklade Alp pred pohlepom ljudi. Alp-sko cvetje, marsikatero z zdravilnimi lastnost-mi, lahko spoznavate na poletnem festivalu ob Bohinjskem jezeru.

  Dolina Soe slovi po vodnih portih med brzi-cami in tolmuni na smaragdni reki, njeni kraji in planine ter alpski vrhovi pa irijo zgodbe miru. Dolina izjemnih naravnih posebnosti je bila v prvi svetovni vojni prizorie najvejega spopada na gorskem obmoju v zgodovini lovetva. Ostaline so del Poti miru od Alp do Jadrana.

  Pokljuka, planota, ki se ponaa tudi z najvejo zaokroeno gozdno povrino v Triglavskem narodnem parku, vse leto privlai tekae na smueh in biatlonce z vsega sveta. Po labirintu naravnih lepot in energetskih tok vodijo pohodnike in kolesarske poti. Te sicer vabijo na vse strani Slovenije. Deela se ponaa z ve kot 10 tiso km oznaenih pohodnikih poti! Kolesarske trase vseh teavnostih stopenj vo-dijo tudi ez gorske prelaze, kakren je Vri, ki povezuje dolino Soe s Kranjsko Goro.

  Kranjska Gora je med najbolj priljubljenimi slovenskimi sredii za aktivne poitnice v naravi v vseh letnih asih. Poleg zimskih por-tov na prizoriih tekem svetovnega pokala alpskega smuanja ponuja obilo pohodnikih, kolesarskih in drugih izzivov. Druine privlai s pravljinimi doivetji. V bliini je Kekeva deela, v kateri vas akajo prigode najbolj znanega slovenskega otrokega literarnega junaka. Zgodbe o pastirjih in velikanih ter drugih junakih vabijo tudi v manje kraje pod Triglavom.

 • 12

  KJER JELJUBEZENSLANA.Ob najbolj severnih solinahMediterana.

 • 13

  SOL IN LJUDJE MEDITERANASol je morje, ki ni moglo nazaj na nebo,

  je zapisano na soli iz Pirana, ki nastaja

  po postopku, nespremenjenem e od

  takrat, ko so bile slane morske plitvine

  Jadranskega morja vir najlepega mesta

  na slovenski obali.

  A za dobro sol niso dovolj isto morje,

  prijazno sonce in tisti znailni veter.

  Slovenski solinarji vedo, da je za najboljo

  potrebna tudi ljubezen! Ta je cele druine

  vabila na soline, kjer e danes po starih

  postopkih nastaja solni cvet s kristali

  ronatega nadiha, ki je med najboljimi na

  svetu. Kako ponosni so na imenitno tradi-

  cijo, lahko vsako leto obutite na spomla-

  danskem Solinarskem prazniku v Piranu.

  Na slovensko obalo prihajajo ljudje po

  dobro poutje. V zaledje jih vabijo oljke

  in trte, ki jih boajo slani vetrovi. Njihov

  pi se mea z glasbo virtuozov, kakren je

  bil Tartini, in z oglaanjem ptic, ki se sem

  vraajo na zaitena mokria.

  Kar petina slovenske obale, ki

  sicer meri 46,6 kilometra, je zai-

  teno obmoje. Piranske soline so

  najbolj severno leee e delujoe

  soline v Sredozemlju. Krajinski

  park Seoveljske soline je med-

  narodno pomembno prebivalie

  movirskih ptic.

 • 14

  Portoro je e od nekdaj znan kot kraj dobrega poutja. Tu so benediktinci e v 13. stoletju skrbeli za zdravje s pomojo morske vode in blata z blinjih solin. Dananje terme in centri dobrega poutja, urejene plae ob istem mor-ju, doivetja v naravi in na prireditvah, uitki, ki jih ponuja lokalna kulinarika, so povezani z odlinimi hoteli na obali.

  Dr. Peter B

  ossman, upan Pirana. Prvi tem

  nopolti upan slovenskega mesta.

  MED MORJEM IN ISTRO

  Piran je mesto z obzidjem, vendar je e od

  nekdaj tudi svetovljansko odprto mesto.

  Mediteransko ivahni trgi ob morju in ozke

  ulice proti cerkvenemu griu odzvanjajo v

  ritmu morskih valov. Iz mesta violinskega

  virtuoza in skladatelja Giuseppa Tartinija

  vodijo poti do naravnih in kulturnih poseb-

  nosti obale in blinjih griev Istre.

  #Portoroz&Piran

 • 15

  Izola je staro ribiko mesto, ki danes z Marino in Jahtnim centrom ponuja obilo uitkov navtinim turistom. Koper, najveje mesto na slovenski obali, je vse boljpriljubljen cilj ladijskih kriarjenj. Goste, ki se izkrcajo v pristaniu tik ob srediu mesta, poleg mestnih znamenitosti navdu-ujejo poti v zaledje, na podeelje.

  Ko so drevesa izbirala svojo kraljico, so izbrala oljko. A ta, ki raste v slovenski Istri, je krono odklonila. Najseverneje v Mediteranu ima preve dela z ohranjanjem svojih najboljih lastnosti, da bi izgu-bljala as z vladanjem. Od Portoroa in Pirana vodijo poti na grie z oljkami in trtami. Istrska kuhinja povezuje olje in vino, tartufe in zelenjavo z ribami in soljo iz morja. Presenea tudi s prav posebnimi sladicami, kakrne so neko kolaarice, domae prodajalke slaic, za praznike nosile od vasi do vasi.

  Odkrijte najviji flini klif Jadrana! Pod 80 metrov visoko steno je naravno kopalie, do-stopno po pepoteh. Poglejte pod gladino: tu je najgloblja toka slovenskega morja. Zaiteni Rt Madona je dokaz biotske raznovrstnosti slovenskega morja.

 • 16

  Pod povrjem Slovenije je vekot 10 tiso krakih jam.

  POJDIGLOBLJE,PRAV DOSRCA!

 • 17

  V malhi zaetka vsega, od koder

  so se usule lepote Slovenije, je na

  koncu ostal le e kup kamenja.

  Iz strgane vree je padel tja, kjer

  je danes Kras. Ker je to kamenje

  dolgo akalo na svoj koek sveta,

  ni bilo trdo kot drugod. Imelo je

  mehko srce. Vanj so vode, ki se

  zdaj prikaejo in nato izginejo

  pod zemljo, izdolble velike podze-

  mne jame in s kapljanjem ustvari-

  le svet nenavadnih oblik.

  Po vsem svetu so kamnite pokra-

  jine, a Kras je le eden. Ime vseh

  krakih pojavov

  izvira iz poimenovanja tistega

  dela Slovenije, kjer na apnenasti

  osnovi raste trta za

  vino teran, kjer se pasejo lipicanci

  iz najstareje kobilarne in kjer so

  pod zemeljskim povrjem svetov-

  no znane krake jame, urejene za

  turistine oglede. V teh jamah se

  iz jajc, za katera so neko verjeli,

  da so zmajeva, e danes izlegajo

  potomci moerila loveke ribi-

  ce. V mehko srce kamnite pokraji-

  ne voda dolbe nove svetove.

  Postojnska jama je najveja in z

  ve kot 36 milijoni obiskovalcev

  najbolj obiskana kraka jama v

  Evropi. Vanjo e od leta 1818 vozi

  poseben vlak. kocjanske jame so

  na Unescovem seznamu svetovne

  dediine. Kras je pokrajina v jugo-

  vzhodni Sloveniji, krake pojave pa

  je mogoe najti na skoraj polovici

  slovenskega ozemlja.

  PLEMENITO S KRASA

  Na samosvoji rdei zemlji kraki vinarji iz

  grozdja trdoivih trt vzgajajo teran in druga

  plemenita vina e eno od posebnosti

  deele, ki so jo ustvarili mehkoba kamna,

  skrivnostne poti ponikajoih voda in veter,

  ki piha z morja.

  PRESENEENJAPOD POVRJEM

  POJDIGLOBLJE,PRAV DOSRCA!

  Joko Renel, vinar iz D

  utovelj. Grozdje prideluje po biodinam

  ini metodi.

  #PostojnaCave

 • 18

  kocjanske jame, vpisane na Unescov se-znam svetovne dediine, so jedro regijskega parka, ki predstavlja vse najpomembneje znailnosti matinega Krasa. Ve kot 100 metrov globoka soteska je najveji podze-mni kanjon v Evropi!

  Na oboku pred visoko skalno steno, za katero se skriva ve nadstropij krakih rovov in brezen, stoji Predjamski grad, domovanje upornikega viteza ErazmaPredjamskega. Kako se je leto in dan upiral obleganju cesarske vojske? Kakna zgodba se skriva za njegovo smrtjo na straniu? Obiite grad s stolpi, viteko soboin srednjevekimi prireditvami. Gradovi vas bodo presenetili tudi drugod po Sloveniji!

  Globoko pod njim so krake jame. V njih ivi loveka ribica, moeril, ki s tudi do 30 cm doline velja za najvejo jamsko ival na svetu. Izlega se iz jajc, za katera so neko verjeli, da jih izvalijo zmaji. To redko in ogroeno ival si lahko med drugim ogledate v vivariju Postojnske jame.

  Cerkniko jezero, najveje slovensko jezero, je veliko kar 26 km2, vendar ga je mogoe videti le del leta ko se po volji podzemnih voda napolni sicer zeleno krako polje. Med napolnjenostjo je jezero globoko tudi do 10 m! Deela ob jezeru ima veliko naravnih in kulturnih posebnosti, med katerimi je e posebej zanimivo cerkniko pustovanje z lokalno znailnimi maskami.

  V kobilarni Lipica, ustanovljeni e leta 1580, rni rebiki zrastejo v bele konje, ki vzbujajo obudovanje s svojo mojo in gracioznostjo. Predstave lipike ole dresurnega jahanja, vonje s koijo, terensko jahanje to je le del doivetijdeele, ki velja za zibelko slovitih konj. V Lipici je tudi eno od desetine igri za golf v Sloveniji.

  Ko vas navdui Kras, se ozrite e po drugih podzemni posebnostih Slovenije: v Idriji obiite znameniti rudnik ivega srebra, vpisan na Unescov seznam svetovne dediine. Na Korokem se po nekdanjih rudnikih rovih pod goro zapeljite s kolesom!

  #Lipica

 • 19

  POSKRBI ZASENaj ti pomagajo voda in drugi naravni dejavniki 15 slovenskih zdravili.

 • 20

  Sonja Kladnik, glavna m

  edicinska sestra. Ekipa Medical centr

  Rogaka Slatina.

  PO ZDRAVJE IN DOBRO POUTJE V RAZLINE POKRAJINETermalne vode Slovenije so privlaile e antine iskalce zdrav-

  ja. Mnogi termalni centri se ponaajo z zgodovino, ki sega do

  Rimljanov, do srednjeveke gospode, do asov alkimistov in

  do cvetoe dobe evropskih dvorov. Na enem koncu je vodo

  udenih moi odkril konj, na drugem je skrivnostno bitje

  prinaalo posebno vodo drvarjem, spet drugje so se gospe s

  pomojo studennice pomladile. Termomineralne vode Slove-

  nije so e od nekdaj vir zdravja in dobrega poutja. Ob njih se

  poraja ljubeznivost do sebe!

  Slovenske terme in zdravilia v zelo razlinih pokrajinah

  zdruujejo naravne danosti, stoletno tradicijo zdravljenja in

  najsodobneje medicinske pristope. Sprostitev v sodobnih

  termalnih bazenskih kompleksih z vodnimi atrakcijami, wel-

  neko razvajanje in terapije dopolnjujejo raznovrstne mono-

  sti za aktivnoo ivljenje v zeleni naravi, v blinjih mestih in

  na podeelju.

  Slovenija ima 87 vrelcev naravnih

  termalnih in mineralnih voda. Kar

  15 verificiranih naravnih zdravi-

  li se niza od Panonske niine,

  jugovzhodnega dela drave pa

  vse do obale Jadranskega morja.

  V neposredni bliini zdravili

  izvirata tudi svetovno znani pitni

  mineralni vodi, ki sta prav tako

  vkljueni v zdravilike terapije. ZDRAVJE IZ SLOVENIJE

  Vrhunsko medicinsko znanje se v slo-

  venskih zdraviliih drui s starodavnimi

  momi narave in stoletnimi izkunjami

  uporabe termalnih voda. Vse to dopolnjuje-

  jo od term do term drugane posebnosti in

  sodobne oblike razvajanja

  #ifeelsLOVEnia

 • 21

  Termomineralne vode imajo dokazano uin-kovitost, ki jo dopolnjujejo razlini naravni dejavniki: mikroklimatske posebnosti, solnica (aquamadre) in blato iz solin, ota in peloidi za kopeli in obloge. Izkusite talasoterapijo ob morju, vdihavanje aerosolov sredi gozdov in vrsto drugih terapij.

  V zdraviliih so vrhunske specialistine am-bulante in usposobljeni terapevti za tevilne vrste obolenj. Medicinski welness je namenjen predvsem preventivi in temelji na individualni obravnavi potreb in elja gostov. Izbirate lahko med raznovrstnimi masaami, savnami in celostnimi terapijami, povezanimi s preizkue-nimi tradicionalnimi in sodobnimi naini za ohranitev zdravja.

  V slovenskih zdraviliih lahko izbirate med vsemi vrstami namestitev: od hotelov najvijih kategorij do apartmajev in bungalovov, od glampinga do kampinga. Razline pokrajine povsod omogoajo dejavnosti na prostem.

 • 22

  #PtujNa vzhodu Slovenije, v Panonski niini, zdravilnost nekaterih voda povezujejo z morjem, ki je v pradavnini prekrivalo obseno niino srednje Evrope.V slovenskih termah in centrih dobrega poutja, ki jih lahko najdete v vseh slovenskih pokrajinah, gre zdravje tudi skozi elodec: pristna kulinarika se tu prepleta z ustreznimi dietetskimi pristopi.

  Zdravilia z najdaljo tradicijo so zlasti na jugovzhodu Slovenije, kjer se vrelci termomineralnih voda med vinskimi grii ponaajo s tevilnimi legendami. Dale v preteklost segajo zgodbe o pramorju na jadranski obali, ki naj bi bilo staro kar 42 tiso let.

  Dobro poutje zagotavljajo tudi izjemne monosti za port in rekreacijo: v okolici zdravili so urejene poti za sprehajalce, pohodnike, kolesarje, marsikje so zmogljivosti za golf, tenis, igre z ogo, jahanje, zimske porte. Povsod je poskrbljeno za zabavna doivetja, animacije, izlete.

 • 23

  PRISEDI!DOBRO JE. Slovenske vinorodne lege se uvrajo med 3 do 5 odstotkov najboljih leg na svetu.

 • 24

  DOBER TEK IN NA ZDRAVJE!Ko je pred davnimi asi svet zajela

  velika povodenj, se je reil samo

  ta, ki je splezal

  prav na vrh vinske trte na hribu.

  In ko se je dotaknil neba, je zaela

  voda odtekati.

  Reil ga je Kurent, po slovenskih

  pripovedih bog veselja. V zahvalo

  za reitev je ta mo povsod sadil

  vinsko trto. Bil je doma iz Sloveni-

  je. Tod na prijaznih sonnih legah

  zato e od davnine raste grozdje

  za dobra vina.

  V Mariboru, drugem najvejem

  slovenskem mestu, e skoraj pol

  tisoletja raste

  najstareja trta na svetu. Tri vi-

  norodne deele Slovenije (Primor-

  sko, Posavje in Podravje) slovijo

  po vinih, ki prejemajo doma in v

  svetu ugledna priznanja in me-

  dalje. Med njimi so tudi izvrstna

  izvirna vina, znailna za posame-

  zno deelo.

  Slovenska vina se prilegajo zna-

  ilnim jedem kar 24 razlinih slo-

  venskih gastronomskih regij. Ob

  slovenskih vinih in jedeh vsakdo

  spozna, zakaj gre v tej deeli lju-

  bezen res skozi elodec.

  Slovenija ima tri vinorodne dee-

  le in kar 24 gastronomskih regij.

  Izvirna vina, kot so zelen, cviek,

  teran, ranina, rebula, zarisujejo

  Slovenijo na zemljevid vinskega

  sveta prihodnosti.

  #tastesLOVEnia

  OKUSI IZ NARAVE

  Da je Slovenija kulinarino razkona deela,

  dokazujejo pristne slovenske gostilne, kuhinje

  turistinih kmetij in mnogih restavracij, v ka-

  terih ponudba sledi letnim asom. Sestavine

  za slovenske dobrote prihajajo z blinjih njiv in

  gozdov ter ribolovnih rek, jezer, morja. Pustite

  se presenetiti tudi hrani na ulici, kot jo ponuja

  npr. Odprta kuhna v Ljubljani!

  Slavko agar, chef. R

  azvaja v Skaruni, druinski gostilni s tradicijo.

 • 25

  Slovenija je znana po poticah in raznovrstnem kruhu, ki pa so le majhen delek razkoja v zbirki kar 170 tipinih jedi iz 24 regij. Poskusite kae, pogae, truklje in odkrivajte od regije do regije drugane posebnosti, kot so npr. trnii na poseben nain okraeni sirki, kakrne so neko pastirji na Veliki planini izdelovali za ljubljena dekleta, ki so jih akala v dolini.

  Najstareja trta na svetu, ki ima v Mariboru vsako leto svoj praznik, je z neverjetno trdoivostjo prei-vela turka obleganja, srednjeveke poare, za mnoge vinograde pogubne napade trtne ui, obe svetovni vojni. V hii za njo je Muzej stare trte, v bliini so tudi druge znamenitosti vinskega mesta. Z vinskimi goricami je objet tudi blinji Ptuj, najstareje sloven-sko mesto. Splaa se ga obiskati tako zaradi dobre kapljice kot zaradi etnolokih posebnosti. Doivite kurentovanje na Ptuju in mednarodni karnevalfest!

  Kranjska klobasa je ena od znailnih slovenskih dobrot z zaitenim geografskim poreklom. Kot druge tako zaitene slovenske posebnosti, med katerimi so razlini siri, istrsko deviko oljno olje, koevski in kraki med in e marsikaj, se kranjska klobasa izdeluje po natanno doloenem postopku po receptu iz leta 1896. Leta 2006 so jo okuali celo v vesolju! Na vesoljsko postajo jo je prinesla astronavtka s slovenskimi koreninami Sunita Williams.

 • 26

  DRZNI SI PRIAKOVATI VE Slovenija je po tevilu portnih medalj na prebivalca v svetovnem vrhu.

 • 27

  SLOVENIJA SO LJUDJE, KI OSVAJAJO SVETKdor ima malo, hoe ve. Kdor ima vsega po malem, lahko do-

  see vse. elja prebivalcev Slovenije po premagovanju razno-

  vrstnih meja je nalezljiva. Lahko gremo vije, dlje, globlje? Z

  ljubeznijo do tega, kar ponemo lahko!

  Z le dvema milijonoma prebivalcev je Slovenija po tevilu

  osvojenih medalj na olimpijskih igrah v samem svetovnem

  vrhu. Najbolja alpska smuarka je iz Slovenije. Slovenci so

  med osvajalci najvijih gora sveta. Slovenec je obletel svet z

  ultralahkim letalom, zasnovanim in izdelanim v Sloveniji.

  Slovenski filozof je ikona, njegovo ime pa spotljivo zapisujejo

  s rko tudi tam, kjer te rke ne poznajo. Slovenski znanstve-

  niki so v mednarodnih skupinah odmevnih projektov in sku-

  pinah, ki se potegujejo za Nobelove nagrade. Podjetne zgodbe

  inovatorjev iz Slovenije so zmagovit pojav svetovnih spletnih

  mnoinih vlaganj. In ko pride do zabave? Tedaj zmagujejo

  slovenske vie, kakor jih je na izviren nain igral ansambel,

  ki je ustvaril Golico, najbolj predvajano skladbo vseh asov.

  Navdih za vse je narava, ki s svojo raznovrstnostjo ustvarja

  prizoria za doseke vseh vrst.

  Spoznajte ljudi iz Slovenije. Poljite

  estitke ob zmagah Tini Maze in

  drugim slovenskim portnikom. Po-

  glejte, kaj je poel Matev Lenari

  na poti okoli sveta. Preverite, s im

  si je prisluila Nobelovo nagrado

  Mednarodna skupina Zdruenih

  narodov za podnebne spremembe

  (IPCC). Berite Slavoja ika. Prisluh-

  nite Ansamblu bratov Avsenik.

  Urban Stani, m

  ladi virtuoz. Zm

  agovalec tevilnih mednarodnih tekm

  ovanj.

  PRIHODNOST JE MLADA

  Mladi Slovenci so doma v Evropi. Ne po-

  znajo meja. Osvajajo lovorike na mednaro-

  dnih prizoriih vseh vrst. S svojimi zamisli-

  mi in poslovnimi narti vzbujajo pozornost,

  ko so npr. med zvezdami Kickstarterja.

  Rojeni v samostojni Sloveniji, so odloeni,

  da so dravljani sveta.

  #ifeelsLOVEnia

 • 28

  V OBJEMU DREVES Slovenija je med najbolj gozdnatimi in vodnatimi dravami v Evropi!

 • 29

  Marko Slapnik, gozdar. Z

  avezan naelom trajnostnega razvoja.

  ZELENO, KAMOR SEE POGLEDPovsod po svetu so drevesa, ki jih je vredno objeti, vendar si

  v Sloveniji povsod v objemu gozdov. In ko se poda na pot po

  zeleni deeli, se ti zlahka zazdi, da te kakno drevo preprosto

  objame. Z ljubeznijo!

  Najstareji so ostanki pragozdov na Koevskem, kakrnih ni

  drugod v Evropi. Najmogoneji so gozdovi iglavcev na Koro-

  kem in v Julijskih Alpah, kjer se stikajo s skalovjem gorskih

  vrhov. Gozdovi, ki so prerasli Pohorje, geoloko najstareji del

  Slovenije, varujejo poti do otnega barja. Vsakomur dostopni

  so gozdovi, ki se z drevoredi in parki dotikajo mest.

  V bliini je vedno voda. Potoki in reke, ki izvirajo v podzemlju,

  v uboreih izvirih ali v hrumeih slapovih, so polne rib. Reke

  in tevilna jezera so prizoria sproujoih in rekreativnih

  doivetij.

  O tem, kaj je prav in kaj narobe, so ljudje v Sloveniji od nekdaj

  odloali skupaj: pod mogono vako lipo, ki jim je dajala senco

  in navdih za razmiljanje. Kdo ve, morda se je prav pod kro-

  njo mogonega drevesa porodila tudi trdna zaveza, da Slove-

  nija ohrani vso pestrost svoje narave.

  Ve kot polovico povrine Slove-

  nije prekrivajo gozdovi. Ve kot

  tretjina Slovenije je v evropskem

  omreju posebnih varstvenih

  obmoij Natura 2.000. Na samo

  20.273 km2 je kar okoli 28.000

  km vodotokov in okoli 1.300

  jezer, vejih od 10.000 m2.

  Odnesite s seboj vtise voda in gozdov! V Slo-

  veniji ne le gozdarji, temve tudi mladi podjetniki

  in mojstri rokodelci prisegajo na mo narave.

  Prihodnost Slovenije je neloljivo povezana s

  premiljenim izkorianjem naravnih danosti. Med

  spominki iz Slovenije boste nali tudi tiste, izdela-

  ne iz lesa slovenskih gozdov.

  NAVDIH JE V GOZDU

  #ifeelsLOVEnia

 • Solavsko je le ena od evropskih destinacij odlinosti (EDEN) v Sloveniji. Mrea EDEN, ki razvija turizem tako, da zagotavlja drube-no, kulturno in okoljsko trajnost, vabi v dolino Soe z miroljubnimi zgodbami, ob reko Kolpo, kjer razvoj turizma upoteva ohranjanje isto-sti voda, v Idrijo, ki navduuje z oivljanjem nepremine kulturne dediine, in v Lako, ki si je naziv EDEN prisluilo z razvojem dostopnega turizma.

  Kjer koli v Sloveniji ste, zagotovo je blizu ob-moje varovane narave. Poleg e skoraj stoletje varovanega Triglavskega narodnega parka so tu e 3 regijski in 44 krajinskih parkov, 52 na-ravnih rezervatov ter ve kot 1200 naravnih spomenikov. Slovenija je med biotsko najra-znovrstnejimi dravami v Evropski uniji. Parki, ki vabijo na vse strani Slovenije, razen z naravo preseneajo s samosvojo kulturno dediino.

  V Sloveniji se vse najbolje dogaja v naravi! Prepredena je z obvladljivimi potmi, pa tudi z manj obiajnimi, ki se jih lahko lotite z vodniki. Poleg pohodnitva in kolesarstva tu izbirate med vodnimi porti in ribolovom, golfom in jahanjem, poleti s padali, spua-njem v podzemlje in plezanjem v viine, med adrenalinskimi parki in poligoni posebnih doivetij. Ne zamudite zime v Sloveniji: obi-ite slovenska smuia, stadione, zabavine parke!

  #wintersLOVEnia

  www.slovenia.info/eden

  30

 • 31

  SLOVENIAGreen. Active. Healthy.

  V Sloveniji je na dobrih 20 tiso km2 ve kot 22 tiso ivalskih in rastlinskih vrst. Ve kot tretjina Slovenije je vkljuena v omreje Na-

  tura 2000. Slovenija je tretja najbolj gozdnata drava v Evropi. Naravna bogastva ohranjamo

  z ljubeznijo.

  Po Sloveniji je skoraj 10 tiso km dobro oznaenih pohodnikih poti. Poleg ve kot

  170 planinskih ko je v Sloveniji 40 hotelov s ponudbo za pohodnike. Ob kolesarskih poteh so urejene informacijske toke. V Sloveniji se z gora vidi morje, iz gozda polje, iz mesta vas,

  z zemlje nebo, zato se tu telo kar samo pre-makne na pohod, na kolo, na smui, do voda,

  do neba.

  V Sloveniji je 87 naravnih termalnih izvirov. Voda, podnebje in drugi dejavniki so jedro

  ponudbe 15 verificiranih naravnih zdravili. Termalne in mineralne vode Slovenije so e

  stoletja vir zdravja.

  ZELENA.

  AKTIVNA.

  ZDRAVA.

 • Berlin

  Paris

  London

  Madrid

  Brussssssellllssss

  Amsterdddaaammm

  Ljubljana

  Zagrebbbbbbbb

  Sarajevooo

  RRooommmmeee

  Beoggggrad

  Skopje

  PPPPPPPPPPPrrriiistttiinePPPPodddggggggoriccaaaa

  Tiiirrana

  Sofia

  Buchaaaarest

  Budapeeeest

  Bratislavaaaa

  Praguee

  Berrrrn

  AAAthhheens

  Ankara

  Kiev

  Minsk

  Riga

  CCCopppenhhhagenDublin

  Lisbon

  Chhhisii naauuu

  VVVViiiieeeennnnnnnnaaaa

  Warsaw

  VVilnius

  Venicee

  250 km

  500 km1000 km2000 km

  32

 • LEGENDA:

  Slovenija, turistina karta, 1 : 630 000 - 2014, 4. izdaja Izdala in zaloila: Slovenska turistina organizacijaZasnova in redakcija: Primo Kete, prof. dr. Branko Rojc. Kartografska obdelava, izvedba in priprava za tisk: Geodetski intitut Slovenije, Jamova 2, Ljubljana, SlovenijaViri: Turistina karta Slovenije 1 : 500 000, 2008; podatki Geodetskega intituta Slovenije in podatki Slovenske turistine organizacije.Vse pravice pridrane. Vsako razmnoevanje ali predelava karte - delno ali v celoti, brez odobritve Geodetskega intituta Slovenije - je prepovedano.All rights reserved. Copying, duplicating or remaking the map in part or in whole is prohibited without approval of the Geodetic Institute of Slovenia.

  33

  Dravna meja Igralnica Samostan

  Grad

  Muzej, galerija

  Naravna znamenitost

  Arheoloki spomenik

  Tehnini spomenik, rudnik

  Spomeniki kulturne dediine, ki jih priporoamo za ogled

  Zanimiv arhitekturni kompleks

  Spomenik svetovne dediine unesco

  Geometrino sredie slovenije

  ivalski vrt

  Konferenne zmogljivosti

  Igrie za golf

  Turistina podzemna jama

  Vinorodna obmoja

  Eden

  Spust po hitrih vodah

  Triglavski narodni park

  Regionalni park

  Slovenska planinska pot

  Evropska pepot e-6, e-7

  Cerkev

  Mednarodni mejni prehod

  Glavna cesta

  Panoramska eleznica, muzejski vlak

  Mednarodno letalie

  portno letalie

  Gondolska inica

  Turistine informacije

  Kamp

  Pristanie, marina

  Zimsko, portno sredie

  Toplice

 • 34

  ivljenje presega domiljijo, zato je treba resninost doiveti na lastni koi.

  V Sloveniji!

  SPIRIT Slovenija, javna agencijaDimieva ulica 13, SI - 1000 Ljubljana

  tel.: +386 1 589 85 50fax: +386 1 589 85 60

  e-mail: [email protected]

  Izdajatelj: SPIRIT Slovenija, javna agencija Oblikovanje: AV studio d.o.o./Terminal Studio d.o.o. DTP: Terminal Studio d.o.o. Besedilo: Ines Drame Fotografije: Picture Slovenija, arhiv: SPIRIT Slovenija, Arhiv Navdih.net, arhiv: Terme Krka, arhiv: Thalasso Lepa Vida, arhiv: Turistino zdruenje

  Portoro, arhiv: Postojnska Jama, d. d., arhiv: UKOM, arhiv: Skupnost slovenskih zdravili, arhiv: Turizem Bled, arhiv: Garden Village, z. o. o., arhiv: LTO Kranjska Gora, arhiv: Kmetija elinc Brus Peter, s. p., arhiv: TIC Idrija, arhiv: Terme ate, B. Bajelj, Marco Coppo, Ale Fever, Miha Fras, Ale Frelih, Jot

  Gantar, Peter Gedei, rtomir Goznik, Jaka Ivani, Jaka Jeraa, Tomo Jeseninik, Miran Kambi, Bojan Kladnik, Mankica Kranjec, Ivana Krei, Matev Lenari, Peter Marinek, Iztok Medja, Jurij Pivka, Dunja Wedam, Julia Wesely, Slavko agar Tisk: Gorenjski tisk storitve d.o.o. November 2014

  www.slovenia.info/facebook

  Sledite nam na:

  Feel Slovenia

  www.slovenia.info/instagram FeelSlovenia

  www.slovenia.info/linkedin SPIRIT Slovenia, public agency

  www.slovenia.info/googleplus Feel Slovenia

  www.slovenia.info/foursquareSloveniaInfo

  www.slovenia.info/youtube Slovenia

  www.slovenia.info/twitter SloveniaInfo

  www.slovenia.info/pinterest FeelSlovenia

  www.slovenia.info/tripadvisorSlovenia