Click here to load reader

SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. Art. : 67 20 78 ... · Vremenska napoved − Son čno, delno obla čno, obla čno, rahel dež, mo čan dež, sneg, sprejemljivi vremenski

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. Art. : 67 20 78 ... · Vremenska napoved − Son čno,...

 • SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. Art. : 67 20 78 www.conrad.si

  Vremenska postaja Št. Izdelka: 67 20 78

  Uvod

  Zahvaljujemo se vam za nakup Bresserjeve vremenske postaje. Vremenska postaja sestoji iz

  bazne enote, daljinskega upravljalnika ter vrsto posameznih senzorjev, ki zbirajo in oddajajo

  podatke o vremenu (vključno s podatki o zunanji temperaturi, vlažnosti, hitrosti in smeri

  vetra, količino dežja, itd.).

 • Bazna enota Bazna enota prikazuje vremensko napoved in ima radijsko vodeno uro z alarmom. Bazna

  enota meri notranjo temperaturo in vlažnost, ter prikazuje vremenske podatke, ki jih sprejema

  od zunanjih senzorjev. Na zaslonu bazne enote so prikazani podatki o notranji/zunanji

  temperaturi, trend pritiska ter vlažnosti, položaj lune in čas vzhoda/zahoda sonca.

  Zunanji vremenski senzorji Zunanji senzorji vključujejo termometer, higrometer (vlagomer), anemometer (merjenje

  vetra), senzorje za merjenje dežja. Vsi izbrani podatki se preko brezžične povezave RF z

  dometom do 100 metrov na odprtem polju, prenesejo do bazne postaje. Bazna postaja podpira

  do največ 5 termo/higrometrov, saj lahko prikazuje do 5 različnih podatkov o temperaturi ter

  vlagi.

  Lastnosti

  Vremenska napoved − Sončno, delno oblačno, oblačno, rahel dež, močan dež, sneg, sprejemljivi vremenski

  pogoji.

  Zračni tlak − Trenutni ali zgodovinski zračni tlak (mbar/hPa, mmHg ali inHg). − Prilagoditev za atmosferski zračni tlak glede na nadmorsko višino ali raven morja. − Prikaz trenda zračnega tlaku. − Prikaz zračnega tlaku na ravni morja za zadnjih 24 dni. − Grafični prikaz preteklih vrednosti zračnega tlaku na ravni morja.

  Luna − 12 različnih simbolov za prikaz stanja lune.

 • − Prikaz stanja lune za zadnjih ali prihodnjih 39 dni.

  Radijsko vodena ura Podatke o točnem času ter datumu prejme vremenska postaja preko radijskega DCF-77

  signala (čas in datum je mogoče nastaviti tudi ročno).

  Ura in koledar − 12/24 urni način prikaza časa. − Prikaz koledarja v načinu mesec/dan, dan/mesec. − Različne kombinacije prikaza časa in koledarja. − 6 različnih jezikov za prikaz dneva v tednu

  (angleški/nemški/francoski/italijanski/španski/nizozemski).

  Alarm − Enkraten alarm: alarm se oglasi enkrat na določen čas. − Alarm za delovne dni v tednu: alarm se oglasi vsak dan od ponedeljka do petka na

  določen čas.

  − Pred-alarm: alarm se oglasi pred nastavljenim alarmom (enkratnim ali alarmom za delovne dni), kadar temperatura na kanalu 1 pade na ali pod +2

  oC (fiksnih 30 minut).

  − Nastavljiva funkcija dremeža (1-15 minut)

  Čas sončnega vzhoda/zahoda − Naprava izračuna čas sončnega vzhoda/zahoda s pomočjo geografskih podatkov, ki

  jih vnese uporabnik (zimski/poletni čas, časovni pas, zemljepisna širina ter dolžina).

  − Izbirate lahko med 133 mesti z že vnesenimi geografskimi podatki. Temperatura in relativna vlažnost, s prikazom trenda

  − Notranja in zunanja temperatura in relativna vlažnost (oC ali oF) − Prikaz trenda temperature in relativne vlažnosti − Prikaz točke rose − Shranjevanje minimalnim in maksimalnih vrednosti izmerjene temperature ter

  relativne vlažnosti.

  Prikaz stopnje ugodja − Analiza trenutnih vremenskih pogojev (ugodno, mokro, suho).

  Meritve količine padavin − Naprava izmeri količino padavin v zadnji uri, zadnjih 24 urah, preteklem dnevu, tednu

  ter mesecu (v inčih ali mm).

  − Opozorila za primer prekoračitve določene količine padavin v enem dnevu. − Zaščita, ki varuje senzor pred umazanijo.

  Veter − Temperatura na mestu kjer je anemometer. − Izračun temperature prilagojen glede na učinek vetra. − Prikaz smeri vetra s kompasom. − Povprečna hitrost vetra in sunkov vetra (mph, m/s, vozli, km/h). − Pomnilnik za shranjevanje največje hitrosti vetra in sunkov v dnevu.

 • − Alarm za prekoračitev povprečne hitrosti vetra ter sunkov vetra.

  Sestavni deli vremenske postaje Pred namestitvijo preverite ali so v paketu vsi sestavni deli.

  Sestavni del Dodatki

  Bazna enota

  Temp/Higro zunanji senzor

  Senzor za merjenje količine

  dežja

  4 vijaki za pritrditev enote na

  tla.

 • Anemometer 4 vijaki za pritrditev senzorja na

  navpično podlago

  Namestitev vremenske postaje Namestitev zunanjih senzorjev Prvo namestite zunanje senzorje, šele nato prižgite bazno enoto.

  Pri namestitvi senzorjev bodite pozorni, da so v dosegu bazne enote. Najbolje je, če so v

  vidnem polju bazne postaje. Na domet sprejema signala vplivajo drevesa, kovinski predmeti

  ter elektronske naprave. Pred stalno namestitvijo senzorja preverite kakovost sprejema

  signala.

  Poskrbite, da so senzorji lahko dostopni za čiščenje in vzdrževanje. Senzorje je priporočljivo

  očistiti tedensko, saj umazanija vpliva na kvaliteto delovanja senzorja.

  Namestitev termo/higro senzorjev

  1. Odprite vratca na temo/higro senzorju. 2. Nastavite številko kanal na stikalu za nastavitev kanala. 3. Vstavite dve UM-3 ali AA 1.5V bateriji. 4. S koničastim predmetom (npr. šivanko) pritisnite tipko „RESET“, ki se nahaja znotraj

  predela za baterije senzorja.

  5. Zaprite vratca senzorja in ga namestite na želeno lokacijo.

  Nasveti za namestitev: − Namestite senzor na dobro prezračeno mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sončni

  svetlobi ter ostalim ekstremnim vremenskim pogojem. Namestite senzor na mesto v

  senci in pod streho.

  − Ne nameščajte senzorja v bližino vira toplote (npr. dimnik). − Izogibajte se predmetov, ki oddajajo oziroma izžarevajo toploto (npr. kovinske

  površine). V kolikor je le možno namestite senzor nad naravno površino kot na primer

  trava.

  − Mednarodni standard za merjenje temperature zraka določa višino namestitve senzorja na 1.25 metra nad tlemi.

  Namestitev senzorja za dež

  1. Odklenite vrh senzorja v obliki lijaka tako, da obrnete obe kljuki ob strani senzorja v obratni smeri urinega kazalca.

  2. Odprite predel za baterije in vstavite 2x UM-3 ali AA bateriji 1.5V.

 • 3. Zaprite predel za baterije in namestite nazaj vrh senzorja. Obrnite kljuki v smeri urinega kazalca.

  4. Namestite senzor za dež tako, da lahko dež pada neposredno na senzor. Priporočljivo približno 1 meter nad tlemi. Senzor lahko pritrdite s priloženimi vijaki.

  5. Za natančne meritve mora biti senzor nameščen (vodo)ravno. Ali je senzor nameščen pravilno preverite tako, odstranite lijak in preverite ali je notranji kroglični ležaj na

  osrednjem položaju. Alternativno lahko uporabite libelo.

  6. Namestite zaščitni zaslon na zgornjo stran lijaka. Zaslon prepreči vdor umazanije v senzor.

  Nasveti za namestitev: − Senzor za merjenje količine dežja namestite na odprto mesto stran od zidov, ograj,

  dreves in podobnih zadev, ki bi lahko ovirale padanje dežja v senzor. Drevesa ter

  strehe so tudi vir umazanije, ki slabo učinkuje na delovanje senzorja.

  − Senzor naj bo od ovire odstranjen vsaj za dvakratno do štirikratno dolžino same ovire. − Odvečna voda se mora prosto izlivati iz senzorja. Poskrbite, da se voda ne nabira pri

  bazi senzorja.

  − Senzor opravlja meritve s pomočjo magneta, zato ne postavljajte magnetnih predmetov v bližino senzorja.

  Namestitev anemometra (senzorja za meritev vetra)

  1. Pritrdite skodelice ter lopatico na roko anemometra. 2. Pritrdite sestavljen anemometer na bazo senzorja. 3. Vstavite 2 x UM-3 ali AA 1.5V bateriji v predel za baterije na bazi senzorja. 4. Namestite anemometer na navpično podlago in ga pritrdite s priloženimi vijaki. 5. Bazna enota senzorja mora sedaj ugotoviti v katero smer je lopatica anemometra

  obrnjena. To dosežete tako:

  1. Vstavite baterije. 2. Usmerite lopatico proti severu. Uporabite kompas v kolikor je potrebno. 3. Sedaj s koničastim predmetom pritisnite tipko „SET“, ki se nahaja v predelu

  za baterije.

  Opomba: zgoraj opisan postopek je potreba ponoviti po zamenjavi baterij.

  Nasveti za namestitev: − Preverite ali lahko veter potuje prosto okoli anemometra in ga ne motijo bližnje

  stavbe ali drevesa.

  − Priporočeno je,da namestite anemometer vsaj 3m nad bližnjimi stavbami ali ovirami. − Anemometer naj bo izpostavljen vetru z vseh smeri. − Uradna višina za namestitev anemometrov je 10 m nad tlemi na lokaciji brez ovir.

  Namestitev glavne bazne enote

  1. Odprite vratca na zadnjem delu naprave. 2. Vstavite 4x UM-3 ali AA 1.5V baterije in pri tem bodite pozorni na pravilno

  polariteto.

  3. Namestite nazaj vratca. 4. Če želite postaviti bazno enoto na vodoravno podlago (npr. mizo ali omaro), nastavite

  podporno stojalo pod želenim kotom.

  5. Če želite namestiti bazo na navpično podlago (npr. zid), uporabite priložene vijake.

 • Nasveti za namestitev: − Poskrbite, da je bazna enota v dometu zunanjih senzorjev. V najboljšem primeru naj

  bo bazna enota v vidnem polju senzorjev. Na domet in kvaliteto sprejema vplivajo

  drevesa, kovinski predmeti in električne naprave.

  − Bazna enota meri notranjo temperaturo, vlažnost, tlak ter sprejema signal s podatki o meritvah iz zunanjih senzorjev in radijski signal za vodenje časa ter datuma.

  − Izogibajte se nameščanju bazne enote na mesta, ki so: − izpostavljena neposredni sončni svetlobi ter podlagam, ki izžarevajo toploto, − v bližini virov toplote ter prezračevanja (npr. klimatske naprave, radiatorji), − izpostavljena brezžičnim signalom (brezžični telefoni, brezžične slušalke, itd.).

  Zagon glavne bazne enote

  Ko vstavite baterije, se na zaslonu prikaže nekaj podatkov in vremenskih parametrov.

  Počakajte nekaj minut, da se bazna enota samodejno nastavi ter, da se prične postopek iskanja

  signalov iz zunanjih senzorjev.

  V kolikor je pri branju podatkov iz senzorja (senzorjev) na zaslonu še vedno prikazano „--“

  preverite povezavo (morebitne ovire, ki motijo prenos signala) ter delovanje senzorja (ali so

  na primer baterije pravilno vstavljene).

  Uporaba vremenske postaje

  Gumbi in kontrole

  Naslednji nadzorni elementi so na voljo na glavni bazni enoti:

  GOR - Prehajanje med načini delovanja (v obratni smeri urinega kazalca).

  - Premik gor pri opravljanju nastavitvah.

  DOL - Prehajanje med načini delovanja (v smeri urinega kazalca).

  - Premik dol pri opravljanju nastavitvah.

  SET - Obračanje trenutnega prikaza na zaslonu.

  - Pritisnite in držite ta gumb za vstop v način za opravljanje nastavitev ali menjavo enot.

  - S tem gumbom potrdite nastavitve.

  MEMORY - Prikaz shranjenih vrednosti za stanje lune, UV, temperature, vlažnosti, dežja in vetra.

  HISTORY - Prikaz preteklih meritev zračnega tlaka na nivoju morja.

 • ALARM/CHART - Prikaz časa alarma, ter opozoril glede temperature, dežja ter vetra.

  - Pritisnite in držite ta gumb za vstop v opravljanje nastavitev alarma/opozoril.

  - V načinu Pressure and Weather Forcast (tlak ter vremenska napoved) pritisnite in držite za prikaz različnih grafov.

  CHANNEL - Izbiranje med prikazi različnih kanalov s podatki o temperaturi ter vlažnosti.

  - Držite gumb za kroženje med kanali.

  SNOOZE - Vklop dremeža (ko je alarm prižgan).

  Izbiranje med različnimi načini delovanja

  Bazna enota vremenske postaje nudi 7 različnih načinov delovanja. Vsak način delovanja

  prikazuje različno kategorijo podatkov. Vsak način delovanja ima svoj simbol, ki utripa na

  zaslonu, kadar je ta način izbran.

  Med načini delovanja izbirate z gumboma DOL (izbiranje v smeri urinega kazalca) ter GOR

  (izbiranje v obratni smeri urinega kazalca).

  Načini delovanja:

  Tlak in vremenska napoved (pressure and weather forecast mode)

  Simbol:

  − Trenutni tlak, trend, in graf izmerjenih vrednosti v preteklosti − Vremenska napoved − Stanje lune

 • A – Stanje Lune, B – Vremenska napoved, C – Simbol načina Tlak in vremenska napoved, D

  – Trend tlaku, E – lokalni tlak / tlak pri nivoju morja, F – Zgodovinski graf za

  tlak/temperaturo/vlažnosti.

  Ura in alarm Simbol:

  − Radijsko vodena ura prikazuje točen čas in koledar − Enkraten alarm, alarm za delovne dni v tednu, pred-alarm.

  A – Status DCF signala, B – Stanje baterije, C – Ikona modula ure, D – Prikaz časa/datuma,

  E – Dan v tednu/mesto/sekunde/leto/UTC prikaz časa, F – Alarm za delovne dneve v tednu,

  G – Enkraten alarm

  Sončni vzhod/zahod Simbol:

  − Čas sončnega vzhoda/zahoda − Zemljepisna dolžina in širina

  A – Čas sončnega vzhoda / Zemljepisna širina, B in C – Simbol sončnega vzhoda/zahoda, D

  – Čas sončnega zahoda / Zemljepisna dolžina

  Temperatura in vlažnost Simbol:

  − Prikaz notranje temperature ter vlažnosti in podatkov z izbranega kanala − Stopnja ugodja − Točka rose − Opozorila glede temperature

 • A – Stanje baterije

  senzorja, B – Kanal in kvaliteta sprejema signala, C – Krožni prikaz, D – Prikaz min./maks.

  Vrednosti, E – Simbol načina delovanja Temperatura in vlažnost, F - Opozorilo glede

  temperature, G – Notranja temperatura, H – Notranja vlažnost, I – Točka rose (temperatura),

  Stopnja ugodja, J – Podatek o vlažnosti z izbranega kanala, K – Podatek o temperaturi z

  izbranega kanala.

  Dež Simbol:

  − Količina padavin v zadnji uri, zadnjih 24 urah, včeraj, zadnja teden, ter mesec. − Opozorilo glede količine padavin

  A – Kategorija (Last hour: zadnja ura, Last 24 hour: zadnjih 24 ur, Yesterday: včeraj, Last

  week: pretekli teden, Last month: pretekli mesec), B – Simbol načina za prikaz podatkov o

  količini padavin, C – Stanje baterije senzorja, D – Hitrost padavin, E – Količina padavin, F –

  Opozorilo glede količine padavin.

  Veter Simbol:

  − Temperatura na mestu namestitve anemometra − Smer vetra − Hitrost vetra

 • − Sunek vetra − Opozorilo glede hitrosti vetra in sunkov vetra

  A – Indikator smeri vetra, B – Prikaz smeri vetra s kompasom, C – Simbol načina za prikaz

  podatkov o vetru, D – Stanje baterije senzorja, E – Temperatura pri senzorju/hlad vetra, F –

  Hitrost vetra/sunek vetra/Maks.hitrost vetra/ maks. sunek vetra/ Opozorilo glede hitrosti

  vetra/ Opozorilo glede sunkov vetra.

  Nastavitve Pred opravljanjem posameznih nastavitev morate:

  − med prvim zagonom naprave vnesti podatke za določanje tlaka (način za tlak in vremensko napoved),

  − nastaviti čas, datum ter jezik (način za čas in alarm), − nastaviti podatke o vašem zemljepisnem položaju (način časa sončnega

  vzhoda/zahoda).

  Priporočljivo je nastaviti tudi: − čas alarma (način za čas in alarm), − opozorila o temperaturi (način za temperaturo in vlažnost), − opozorila o količini padavin (način za podatke o dežju), − opozorila o vetra (način za podatke o vetru).

 • Uporaba različnih načinov delovanja vremenske postaje

  Način za zračni tlak in vremensko napoved

  V tem načinu delovanja prikazuje zaslon podatke o trenutnem zračnem tlaku, tlaku na nivoju

  morske gladine, vremensko napoved, stanje lune ter trend zračnega pritiska.

  Prav tako je v tem načinu mogoče prikazati zgodovinske podatke o tlaku na nivoju morske

  gladine v zadnjih 24 urah, stanje lune za preteklih in prihodnjih 39 dni, ter graf

  tlaka/temperature/vlažnosti.

  Vrednosti zračnega tlaka so lahko prikazane v inHg, hPa/mbar ali mmHg. Vrednosti

  nadmorske višine so prikazane ali v metri ali v čevljih (ft).

  Dostop do načina za zračni tlak in vremensko napoved Na glavni bazni enoti vremenske postaji: pritisnite gumb GOR ali DOL dokler se na sredini

  zaslona ne prikaže in utripa simbol za način za zračni tlak in vremensko napoved.

  Vnos podatkov za zračni tlak pri prvem zagonu naprave Pri prvem zagonu bazne enote vremenske postaje, so vse funkcije načina za tlak in

  vremensko napoved zaklenjene, dokler ne nastavite parametre za zračni tlak.

  1. Izberite enoto prikaza zračnega tlaka: Na zaslonu bi sedaj moral utripati eden od simbolov enot za prikaz zračnega tlaka: „inHg“ ali

  „mmHg“ ali „hPa/mbar“. Z gumboma GOR ali DOL izberite želeno enoto. Izbiro potrdite s

  pritiskom na gumb SET.

  2. Izberite enoto za prikaz nadmorske višine: Z gumboma GOR ali DOL izberite želeno enoto (meter ali čevelj). Izbiro potrdite z gumbom

  SET.

  3. Nastavite nadmorsko višino: Z gumboma GOR ter DOL nastavite vrednost vaše nadmorske višine. Držite gumb za hitrejše

  izbiranje. Potrdite izbiro z gumbom SET.

  4. Po končanem opravljanju nastavitev se na zaslonu ponovno pojavi način za zračni tlak in vremensko napoved.

  Opomba: Po prvem zagonu bazne enote vremenske naprave ni več mogoče nastaviti

  nadmorske višine. Za to morate opraviti ponovni zagon bazne enote.

  Pregled podatkov o zračnem tlaku in nadmorski višini V načinu za zračni tlak in vremensko napoved vsak pritisk na gumb SET izmenjuje prikaz na

  zaslonu med:

  − zračnim tlakom na nivoju morske gladine, − lokalnim zračnim tlakom, − lokalno nadmorsko višino.

  Nastavitev zračnega tlaka na nivoju morske gladine

  1. V načinu za zračni tlak in vremensko napoved pritisnite gumb SET, dokler ni na zaslonu prikazan podatek o zračnem tlaku na nivoju morske gladine.

  2. Pritisnite in držite gumb SET. Prikaz sedaj utripa. 3. Z gumboma GOR oziroma DOL nastavite vrednost zračnega tlaka na nivoju morske

  gladine. Nastavitev potrdite s pritiskom na gumb SET.

  Nastavitev enot prikaza zračnega tlaka in nadmorske višine

 • 1. V načinu za zračni tlak in vremensko napoved pritisnite gumb SET, da se na zaslonu prikaže vrednost lokalnega tlaka.

  2. Pritisnite in držite gumb MEMORY, da prične utripati enota tlaka. 3. Z gumboma GOR oziroma DOL izberite želeno enoto prikaza lokalnega zračnega

  tlaka. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb SET.

  4. Sedaj nastavite še enoto za prikaz nadmorske višine. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb SET.

  5. Ponovite postopek za nastavitev enot prikaza vrednosti zračnega tlaka na nivoju morske gladine. Z gumboma GOR oziroma DOL izberite enoto ter izbiro potrdite z

  gumbom MEMORY.

  6. Po končanih nastavitvah se prikaz vrne na osnovni prikaz načina za zračni tlak in vremensko napoved.

  Pregled preteklih vrednosti zračnega tlaka na nivoju morske gladine 1. Pritisk na gumb HISTORY v katerem koli načinu delovanja, prikaže pretekle

  vrednosti zračnega tlaka na nivoju morske gladine.

  2. Ko je prikazan zračni tlak na nivoju morske globine, lahko z vsakim naslednjim pritiskom na gumb HISTORY izbirate med prikazom preteklih vrednosti za vsako uro

  preteklih 24 ur.

  3. V kolikor 5 sekund ne pritisnete nobenega od gumbov, se prikaz vrne v prikaz načina za zračni tlak in vremensko napoved.

  Pregled grafov za zračni tlak/temperaturo/vlažnost Naprava omogoča pregled podatkov za zračni tlak na nivoju morske gladine, temperatur ter

  vlažnosti (za kanal 1) v obliki grafov.

  V načinu za zračni tlak in vremensko napoved pritisnite in držite gumb ALARM/CHART

  izmeničen prikaz grafov:

  − Zračni tlak na nivoju globine morja (na zaslonu je napis „PRESSURE“) − Temperatura (na zaslonu je ikona termometra in „CH1“) − Vlažnost (na zaslonu sta ikona RH in „CH1“)

  Pregled stanja lune (pretekla in prihodnja)

  1. V načinu za zračni tlak in vremensko napoved pritisnite gumb MEMORY. 2. Na zaslonu utripa „+0 days“. 3. Z gumboma GOR oziroma DOL nastavite dan (pretekli ali prihodnji) za katerega

  želite videti stanje lune.

  4. Za izhod pritisnite gumb MEMORY oziroma ne pritisnite nobenega gumba 5 sekund.

  Razlaga simbolov za vremensko napoved Simbol Vremenska napoved

  Sončno

 • Delno oblačno

  Oblačno

  Dež

  Močan dež

  Nestanovitno vreme

  Sneg

  OPOMBE:

 • − Natančnost splošne vremenske napovedi, ki temelji na podatku o zračnem pritisku, je približno 70%.

  − Vremenska napoved ne odraža nujno dejanskega stanja. − Simbol sonca v času noči prikazuje zvezdnato nebo.

  Diagram stanja lune

  Polna luna Luna v padu Luna v rasti

  Način za čas in alarm

  Bazna enota vremenske postaje lahko prikazuje čas, koledar ter UTC čas. Na voljo so trije

  alarmi:

  − Enkraten alarm: vklopi se enkrat na določen čas, − Alarm za delovne dni v tednu: vklopi se vsak dan od ponedeljka do petka na določen čas v dnevu,

  − Pred-alarm: vklopi se na določen čas pred nastavljenim alarmom za delovne dni v tednu (npr. 30 min prej), kadar je temperatura na kanalu 1 enaka ali nižja od +2

  oC.

  Za naštete alarme lahko nastavite tudi trajanje funkcije dremež (0 do 15 min).

  Vstop v način za čas in alarm Glavna bazna enota: pritiskajte gumb GOR oziroma DOL dokler ikona ure poleg prikaza

  časa/datuma na zaslonu ne začne utripati.

  1. V načinu za čas in alarm pritisnite in držite gumb SET za dostop do opravljanja nastavitev časa in koledarja.

  2. Na zaslonu sedaj utripa dan v tednu: Izberite jezik: z gumboma GOR ter DOL izberite med angleščino (English), nemščino

  (German), francoščino (French), italijanščino (Italian), španščino (Spanish) ali nizozemščino

  (Dutch).

  3. Sedaj vnesite kodo (najbližjega) mesta: Z gumboma GOR ter DOL izberite kodo za mesto v vaši okolici. Glejte razpredelnico na

  koncu navodil za kode, ki so na voljo.

  Izbiro potrdite s pritiskom na gumb SET.

  4. V kolikor ste vnesli „USR“ za kodo mesta, morate sedaj vnesti zemljepisno širino: Z gumboma GOR ter DOL nastavite želeno vrednost (držite gumba za hitrejše izbiranje)

  stopinj zemljepisne širine. Izbiro potrdite z gumbom SET. Ponovite postopek za nastavitev

  minut ter sekund zemljepisne širine, ter za stopinje, minute ter sekunde zemljepisne dolžine.

  5. V kolikor ste vnesli „USR“ za kodo mesta, nastavite sedaj časovni pas vaše lokacije: Z gumboma GOR ter DOL nastavite želeno vrednost (držite gumba za hitrejše izbiranje).

  Izbiro potrdite z gumbom SET.

  6. V kolikor ste vnesli „USR“ za kodo mesta, vklopite oziroma izklopite sedaj možnost poletnega/zimskega časa:

  Z gumboma GOR ter DOL vklopite ali izklopite poletni/zimski čas (DST) (držite gumba za

  hitrejše izbiranje). Izbiro potrdite z gumbom SET.

 • 7. Ponovite zgoraj opisani postopek za nastavitev let, mesecev, dni, način prikaza koledarja (dan/mesec, mesec/dan), način prikaza časa (12 ali 24 ur), lokalni čas,

  lokalne minute.

  8. Po končanem opravljanju nastavitev se prikaz samodejno vrne v način za čas in alarm.

  Opomba: Pritisnite in držite gumb SET za izhod v osnovni prikaz načina za čas in alarm. V

  tem primeru se vse nastavitve razveljavijo.

  Menjava prikazov funkcije časa/koledarja V načinu za čas in alarm, lahko z vsakokratnim pritiskom na gumb SET menjate prikaz na

  zaslonu:

  − Ura, minute, dan v tednu − Ura, minute za UTC (Univerzalni koordinirani čas) − Ura, minute, mesto − Ura, minute, sekunde − Mesec, dan, leto (ali Dan, mesec, leto – odvisno od nastavitev).

  Vklop/izklop funkcij alarmov 1. V načinu za čas in alarm s pritiski na gumb ALARM/CHART izbirate med:

  - čas alarma za delovne dni v tednu (v kolikor je ta alarm izklopljen je prikazano „OFF“),

  - čas enkratnega alarma (v kolikor je ta alarm izklopljen je prikazano „OFF“)

  - čas pred-alarma (v kolikor je ta alarm izklopljen je prikazano „OFF“).

  2. Posamezen alarm lahko vklopite/izklopite s pritiskom na gumb GOR ali DOL, ko je ta alarm prikazan na zaslonu.

  Opomba: Za izhod iz nastavitev alarma pritisnite gumb SET.

  Nastavitev časov alarma 1. V načinu za čas in alarm, pritisnite gumb ALARM/CHART za izbiro alarma, ki ga

  želite nastaviti.

  2. Pritisnite in držite gumb ALARM/CHART dokler ura časa alarma ne prične utripati. 3. Nastavite uro alarma: Z gumboma GOR ter DOL nastavite želeno vrednost. Držite

  gumb za hitrejše nastavljanje. Vnos potrdite s pritiskom na gumb ALARM/CHART.

  4. Nastavite minute alarma: Z gumboma GOR ter DOL nastavite želeno vrednost. Držite gumb za hitrejše nastavljanje. Vnos potrdite s pritiskom na gumb ALARM/CHART.

  5. Nastavite trajanje funkcije dremeža (ta nastavitev velja za vse tri vrste alarma): Z gumboma GOR ter DOL nastavite želeno vrednost. Držite gumb za hitrejše

  nastavljanje. Vnos potrdite s pritiskom na gumb ALARM/CHART.

  6. Po končanem opravljanju nastavitev se prikaz na zaslonu vrne na način za čas in alarm.

  Opomba: Pred-alarma ni mogoče vklopiti v kolikor ni vklopljen ali alarm za delovne dneve v

  tednu ali pa enkraten alarm.

  Vklop/izklop funkcije dremeža Pritisnite gumb SNOOZE za vklop funkcije dremeža.

  Opomba: Alarm samodejno vklopi funkcijo dremeža, če 2 minuti zatem ko se oglasi alarm,

  ne pritisnite nobenega od gumbov. Funkcija dremeža se samodejno vklopi največ trikrat.

  Izklop zvonjenja alarma

 • Pritisnite gumb ALARM/CHART.

  Opomba: Pri alarmu za vsak delovni dan, se s tem izklopi le zvonjenje in alarm se bo

  ponovno oglasil naslednji delovni dan.

  Izklop/vklop radijskega sprejema ure Ura na glavni bazni enoti je radijsko vodena in lahko prejem točne podatke o času preko DCF

  signala.

  Za izklop te funkcije pritisnite in držite gumb GOR. Če je sprejemanje radijskega signala

  vklopljeno, začne poleg ikone ure utripati simbol trikotnega stolpa.

  Če je sprejemanje radijskega signala izklopljeno, simbol trikotnega stolpa izgine z zaslona.

  Simbol Moč radijskega signala

  Utripa Neprepoznavni podatki

  Sprejemni ni uspel (v 24 urah)

  Šibak signal, vendar je bil sprejem uspešen.

  Močan signal

  Opomba: DCF radijski signal se oddaja v kratkih intervalih iz centralne atomske ure v

  Frankfurtu. Domet oddajanja je približno 1500 km. Ovire kot so betonski zidovi lahko

  zmanjšajo kvaliteto sprejema.

  Način za sočni vzhod/zahod

  Bazna enota na podlagi podatkov, ki jih vnese uporabnik, izračuna čas sončnega vzhoda in

  zahoda. Ti podatki so: zemljepisna dolžina ter širina, časovni pas in zimski/poletni čas. V

  kolikor izberete eno od mest, ki so na voljo in za katere so podatki že vneseni, so podatki

  izračunani samodejno. V kolikor želite sami vnesti te podatke, med nastavitvami vnesite kodo

  „USR“ namesto kode kakšnega od mest.

  Na voljo je tudi funkcija iskanja, ki vam omogoča pogled časa sončnega vzhod/zahoda na

  različne datume.

  Vstop v način za čas sončnega vzhoda/zahoda

  Na glavni bazni enoti pritisnite gumb GOR ali DOL dokler na zaslonu ne utripata simbola

  sončnega vzhoda in zahoda

  Vnos podatkov o vaši lokaciji 1. V načinu za čas sončnega vzhoda/zahoda pritisnite in držite gumb SET za nastavitve. 2. Na zaslonu (pri prikazu časa in alarma) sedaj utripa koda mesta. 3. Vnesite kodo vašega (oziroma vam najbližjega) mesta: Z gumboma GOR ter DOL

  izberite kodo za mesto v vaši okolici. Glejte razpredelnico na koncu navodil za kode,

 • ki so na voljo. Pri vnosu kode mesta se poleg kode izpišeta tudi podatka o zemljepisni

  širini ter dolžini izbranega mesta. V kolikor želite podatke o vašem zemljepisnem

  položaju vnesti sami, namesto kode mesta vnesite „USR“.

  4. Vnesite zemljepisno širino: Z gumboma GOR ter DOL nastavite želeno vrednost (držite gumba za hitrejše izbiranje) stopinj zemljepisne širine. Izbiro potrdite z

  gumbom SET. Ponovite postopek za nastavitev minut zemljepisne širine, za stopinje,

  minute in sekunde zemljepisne dolžine, ter časovni pas in zimski/pomladi čas.

  5. Po končanem opravljanju nastavitev se prikaz samodejno vrne v način za čas in alarm. Postopek nastavitev lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb SET.

  Pregled podatkov o vašem zemljepisnem položaju V načinu za čas sončnega vzhoda/zahoda pritisnite gumb SET za prikaz:

  − Časa in časa sončnega vzhoda/zahoda − Koledarja in časa sončnega vzhoda/zahoda − Koledarja in zemljepisne širine/dolžine

  Pregled časov sončnega vzhoda/zahoda za različne datume 1. V načinu za čas sončnega vzhoda/zahoda pritisnite gumb MEMORY. 2. Sedaj utrip datum na zaslonu. Z gumboma GOR ter DOL izberite želeni datum. Za

  hitrejše nastavljanje, držite gumb dalj časa. Podatki za izbrani datum se prikažejo na

  zaslonu.

  3. Pritisnite gumb MEMORY ali SET za izhod.

  Razlaga prikaza časa sončnega vzhoda/zahoda Prikaz časa sončnega vzhoda se razlikuje zjutraj in popoldne/ponoči.

  Od 0:00 do 12:00 (12 am do 12 pm): prikazan je čas sončnega vzhoda za tekoči dan.

  Od 12:00 do 24:00 (12 pm do 12 am): prikazan je čas sončnega vzhoda za naslednji dan (nad

  časom sončnega vzhoda je napis „NEXT DAY“.

  Način za temperaturo in vlažnost

  Vremenska postaja podpira do 5 zunanjih termo/higro senzorjev. Vsakemu senzorju je

  dodeljen eden od kanalov na vremenski postaji, kjer so nato prikazani podatki o temperaturi

  ter relativni vlagi. Temperatura je prikazana v oC ali

  oF. Prikazan je tudi trend (npr. rast ali

  padanje temperature).

  Glavna bazna enota vremenske postaje izračuna na podlagi podatkov o notranji temperaturi in

  vlažnosti stopnjo udobja (Wet- vlažno, Comfort – udobno, Dry – suho).

  Za vsak kanal je možno nastaviti alarm za primer, da temperatura preseže ali pade pod

  določeno vrednost.

  Dostop do načina za temperaturo in vlažnost Na glavni bazni enoti pritisnite gumb GOR ali DOL tolikokrat, da na zaslonu začne utripati

  simbol IN.

  Pregled podatkov o temperaturi in vlažnosti na vsakem od posameznih kanalov Statičen pogled:

  V načinu za temperaturo ter vlažnost pritisnite gumb CHANNEL za prikaz podatkov

  posameznih kanalov.

  Kroženje prikazov:

 • V kolikor želite, da se prikazi različnih kanalov samodejno izmenjavajo na zaslonu, pritisnite

  in držite gumb CHANNEL, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol kroženja (vsak kanal je

  prikazan 5 sekund):

  Izbira med prikazom temperature in točke rose V načinu za temperaturo in vlažnost lahko z gumbom SET izbirate med prikazom:

  − Temperature in relativne vlažnosti − Temperaturo točke rose in relativne vlažnosti

  Izbira enote prikaza temperature V načinu za temperaturo in vlažnost, pritisnite in držite gumb SET za izbiro enote prikaza

  temperature. Izbirate lahko med oC in

  oF.

  Vklop/izklop alarmov za nizko ali visoko temperaturo 1. V načinu za temperaturo in vlažnost, pritisnite gumb ALARM/CHART za izbiro med

  prikazi na zaslonu:

  − Trenutna temperatura za izbran kanal − Zgornja meja alarma za temperaturo (v kolikor je alarm za zgornjo mejo temperature

  izklopljen na zaslonu piše „OFF“). Na zaslonu je prikazan simbol:

  − Spodnja meja alarma za temperaturo ( (v kolikor je alarm za spodnjo mejo temperature izklopljen na zaslonu piše „OFF“). Na zaslonu je prikazan

  simbol:

  2. Ko je alarm za zgornjo ali spodnjo mejo prikazan na zaslonu, pritisnite gumb GOR ali

  DOL za vklop oziroma izklop alarma.

  Nastavitev alarma za temperaturo 1. V načinu za temperaturo in vlažnost z gumbom ALARM/CHART izberite alarm, ki

  ga želite nastaviti.

  2. Pritisnite in držite gumb ALARM/CHART dokler prikaz temperature in simbol puščice gor ali dol, ne utripata na zaslonu.

  3. Z gumboma GOR oziroma DOL nastavite temperaturo pri kateri želite, da se oglasi alarm. Za hitrejše izbiranje držite gumb GOR oziroma DOL. Vnos potrdite s

  pritiskom na gumb ALARM/CHART.

  Prekinitev zvonjenja alarma Pritisnite gumb ALARM/CHART za prekinitev zvonjenja alarma.

  Pregled maksimalnih/minimalnih vrednosti temperature ter vlažnosti posameznega kanala

  V načinu temperature in vlažnosti z gumbom MEMORY izbirate med prikazom:

  − trenutne temperature in vlažnosti pri zunanjem senzorju − minimalne temperature in vlažnosti pri zunanjem senzorju − maksimalne temperature in vlažnosti pri zunanjem senzorju.

  Brisanje maksimalne/minimalne vrednosti temperature in vlažnosti V načinu za temperaturo in vlažnost pritisnite in držite gumb MEMORY za brisanje

  podatkov z vseh kanalov.

  Pregled stanja zunanjega senzorja Ikona valov nad prikazom trenutno izbranega kanala prikazuje kvaliteto povezave med bazno

  enoto in zunanjim senzorjem.

 • Ikona Status

  Utripa

  Iskanje signala zunanjega senzorja

  Povezava med senzorjem in bazno enoto je

  uspešno vzpostavljena

  Signal iz zunanjega senzorja ni bil uspešno

  sprejet več kot 15 minut.

  Iskanje signalov zunanjih senzorjev Na bazni enoti lahko iskanje signalov zunanjih senzorjev sprožite ročno. Za to pritisnite

  gumb in držite gumb DOL.

  Način za dež

  Bazna enota zabeleži podatke o količini dežja v zadnji uri, zadnjih 24 urah, zadnjem dnevu,

  tednu in mesecu. Količina dežja je lahko prikazana v mm ali inčih.

  Vremenska postaja ima tudi funkcijo alarma za padlo količino dežja, ki se oglasi v kolikor

  pade več dežja od določene vrednosti.

  Dostop do načina za dež Pritisnite gumba DOL ali GOR na glavni bazni postaji, da na zaslonu prične utripati simbol

  RAIN.

  Pregled statistike dežja V načinu za dež lahko z gumbom SET ali MEMORY izbirate med prikazom statistike dežja

  za:

  − zadnjo uro, − zadnjih 24 ur, − včerajšnji dan, − zadnji teden, − zadnji mesec.

  Opomba: Na podlagi podatka o količini padlega dežja v zadnji uri, lahko izračunate hitrost

  padanja dežja (inč/h oziroma mm/h).

  Brisanje statistike V načinu za dež pritisnite in držite gumb MEMORY za brisanje vseh statistik padlega dežja.

  Izbira enote prikaza količine dežja V načinu za dež pritisnite in držite gumb SET za izbiro med prikazom v mm oziroma inčih.

  Vklop/izklop alarma za padlo količino dežja

 • 1. V načinu za dež z gumbom ALARM/CHART izbirate med trenutnimi statistikami količinami dežja in alarma dnevne količine dežja (označuje ga napis „ALARM HI“).

  V kolikor je alarm izklopljen, je na zaslonu napis „OFF“, če je alarm vklopljen, pa je

  prikazana vrednost količine dežja pri kateri se oglasi alarm.

  2. Alarm vklopite ali izklopite z gumbom GOR oziroma DOL (ko je alarm dnevne količine dežja prikazan na zaslonu).

  Nastavitev vrednosti alarma dnevne količine dežja

  1. V načinu za dež pritisnite gumb ALARM/CHART, da izberete prikaz alarma dnevne količine dežja.

  2. Pritisnite in držite gumb ALARM/CHART dokler ne alarm in napis „ALARM HI“ ne utripata na zaslonu.

  3. Z gumbom GOR oziroma DOL nastavite količino dežja pri kateri želite, da se alarm oglasi. Za hitrejše izbiranje pritisnite in držite gumb GOR oziroma DOL. Vnos

  potrdite s pritiskom na gumb ALARM/CHART.

  Prekinitev zvonjenja alarma Zvonjenje alarma prekinite s pritiskom na gumb ALARM/CHART.

  Način za veter

  Vremenska postaja prikazuje smer vetra preko animiranega kompasa. Smer vetra je prikazana

  s točkami kompasa (N – sever, W – zahod, S – jug, E – vzhod) ali v stopinjah (glede na sever,

  npr.: 22,5o).

  V spodnjem levem kotu prikaza podatkov o vetru je mogoče prikazati podatke o temperaturi

  pri anemometru ali temperaturi prilagojeni za vpliv vetra.

  V zgornjem desnem kotu so prikazani povprečna hitrost vetra za zadnjih 10 minut, sunki

  vetra, opozorila glede hitrosti vetra ter sunkov vetra.

  Alarm za hitrost ter sunkov vetra se oglasi v primeru, ko je dejanska hitrost vetra oziroma

  sunka višja od nastavljene meje alarma. Hitrost vetra je mogoče prikazati v km/h, mph, m/s

  ali vozlih.

  Dostop do načina za veter Na glavni bazni enoti pritisnite gumb GOR ali DOL dokler na zaslonu ne utripa ikona WIND.

  Nastavitev prikaza na zaslonu V načinu za veter pritisnite gumb SET za izbiranje med prikazi:

  − Temperatura prilagojena za vpliv vetra, smer vetra v stopinjah (azimut) − Temperatura prilagojena za vpliv vetra, smer vetra v točkah kompasa − Temperatura pri anemometru, smer vetra v točkah kompasa − Temperatura pri anemometru, smer vetra v stopinjah (azimut).

  Izbira enot prikaza hitrosti vetra.

 • V načinu za veter pritisnite in držite gumb SET za izbiranje enote prikaza hitrosti vetra.

  Izbirate lahko med km/h, mph, m/s, ter vozlih.

  Pregled statistik vetra V načinu za veter pritisnite gumb MEMORY za izbiro med prikazi:

  − Trenutna hitrost vetra − Dnevna najvišja hitrost vetra („DAILY MAX“) − Hitrost sunkov vetra („GUST“) − Dnevna najvišja hitrost sunkov vetra („GUST DAILY MAX“)

  Brisanje statistik vetra V načinu za veter pritisnite in držite gumb MEMORY za brisanje vseh statistik vetra.

  Vklop/izklop alarmov za veter

  1. V načinu za veter pritisnite gumb ALARM/CHART za izbiranje med prikazi: - Trenutna hitrost vetra

  - Alarm za hitrost vetra („ALARM HI“)

  - Alarm za sunke vetra („GUST ALARM HI“)

  Če je alarm izklopljen, je na zaslonu prikazan napis „OFF“, drugače pa je prikazana meja

  hitrosti pri kateri se alarm oglasi.

  2. Z gumboma GOR ter DOL vklopite/izklopite trenutno prikazan alarm.

  Nastavitev alarmov za veter 1. V načinu za veter z gumbom ALARM/CHART izberete alarm, ki ga želite nastaviti. 2. Pritisnite in držite gumb ALARM/CHART toliko časa, da začneta ikona in vrednost

  alarma utripati na zaslonu.

  3. Z gumboma GOR ter DOL nastavite hitrost vetra pri kateri želite, da se oglasi veter. Za hitrejše nastavljanje držite zgoraj omenjena gumba. Vnos potrdite z gumbom

  ALARM/CHART.

  Prekinitev zvonjenja alarma Zvonjenje alarma prekinete s pritiskom na gumb ALARM/CHART.

  Čiščenje in vzdrževanje Menjava baterij Vremenska postaja preveri stanje baterij zunanjih senzorjev vsako uro. V kolikor so baterije

  blizu izpraznitve, vas na to opozori indikator za baterije na bazni enoti. V tem primeru čim

  preje zamenjajte baterije v senzorju.

  Menjava baterij bazne enote 1. Da se izognete izgubi podatkov na bazni enoti, jo pred menjavo baterij priključite na

  električno omrežje preko AC/DC adapterja.

  2. Odprite predel za baterije na zadnji strani naprave in zamenjajte vse baterije. Ne mešajte novih in starih baterij.

  3. Zaprite predel za baterije.

  Menjava baterij zunanjega senzorja

 • 1. Postopek zamenjave baterij zunanjega senzorja je enak postopku začetne nastavitve, ki je opisan zgoraj.

  2. Ko so baterije vstavljene, senzor ponovno začne pošiljati signal bazni enoti. V kolikor želite sprožiti iskanje signala nemudoma, pritisnite in držite gumb DOL na glavni

  bazni enoti.

  Čiščenje Zunanjost naprave očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Ne pritiskajte preveč na zaslon!

  Prah z naprave lahko odstranite z mehko in čisto metlico ali s sesalnikom. x

  Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo ohišje ali pa celo

  onemogočijo pravilno delovanje naprave!

  Anemometer Preverite, da so deli anemometra (lopatica, skodelice) čisti ter, da se lahko prosto vrtijo.

  Odstranite morebitne pajčevine, umazanijo ter usedline.

  Senzor za dež Kot v odtokih za dež se tudi v senzorju za dež nabirajo usedline. Zaradi tega je potrebno

  redno pregledovanje in čiščenje senzorja, da se zagotovijo natančne meritve.

  − Odstranite zaščitni zaslon in pokrov. Odstranite vso umazanijo z navlaženo krpo. − Odstranite pajčevine in insekte, ki so zašli v lijak.

  Odpravljanje težav

  Na zaslonu je prikazano „--“ namesto podatkov o vremenu Zaslon prikazuje „--“, ko je povezava med bazno enoto in zunanjim senzorjem izgubljena za

  več kot:

  − pri termo/higro senzorju 15 minut, − pri senzorju za veter (anemometru) 15 minut, − senzorju za dež 30 minut.

  Preverite stanje baterij v senzorju iz katerega ni podatkov, in jih po potrebi zamenjajte. Po

  zamenjavi baterij pritisnite gumb DOL na bazni enoti, da ta prične z iskanjem signala

  senzorja.

  V kolikor zgoraj opisana rešitev ni odpravila težave, preverite ali se med senzorjem ter bazno

  enoto nahajajo ovire, ki bi lahko motile prenos ter sprejem signala. Idealno je, da je senzor

  nameščen v vidnem polju bazne enote.

  Sprejem signala ovirajo:

  − razdalja med bazno enoto in senzorjem je prevelika (domet je 100 metrov na odprtem polju brez motenj sprejema),

  − med bazno enoto in senzorjem se nahajajo predmeti, ki blokirajo prenos signala: kovinske površine, ojačani zidovi, gosta vegetacija, itd.

  − Motnje, ki izhajajo iz drugih brezžičnih naprav (brezžični telefoni, brezžične slušalke, itd.) ter električnih naprav.

 • Podatki o vremenu na vremenski postaji se razlikujejo od vremenskih podatkov na televiziji, radiu, uradnih poročil o vremenu, itd. Vremenska postaja dobi podatke od zunanjih senzorjev, ki so nameščeni na mestih, kjer so

  vremenski pogoji lahko različni. Namestite zunanje senzorje tja, kjer so najmanj izpostavljeni

  lokalnim vplivom.

  Vremenska napoved ni točna Vremenska napoved je napoved vremena v naslednjih 12-24 urah in ni nujno, da je enaka

  trenutnemu vremenu.

  Varnostna opozorila Naprava je narejena tako, da v primeru pravilne uporabe, deluje več let.

  1. Naprave ne potapljajte v vodo. 2. Naprave ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi (npr. jedkimi). Tovrstna čistila

  lahko poškodujejo ohišje ter izolacijo električne napeljave.

  3. Naprave ne izpostavljajte močnim vibracijam, šoku, prahu, visoki temperaturi ali vlagi. Izpostavljanje naprave takim pogojem skrajša življenjsko dobo naprave.

  4. Ne spreminjajte ter modificirajte notranjih elementov naprave. V nasprotnem primeru zapade pravica do garancije. Uporabniku ni potrebno servisirati notranjih elementov

  naprave.

  5. Uporabljajte le nove baterije (za tip baterije glejte poglavje o tehničnih podatkih). Ne mešajte novih in starih baterij (obstaja nevarnost izlitja starih baterij).

  6. Pred uporabo vedno preberite varnostna navodila.

  Naprava odgovarja vsem relevantnim EC direktivam (R&TTE 1999/5/EC, 73/23/EC,

  89/336/EC) in nosi oznako CE.

  Odlaganje

  Da bi preprečili negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi ter da bi razumno

  koristili naravne vire, morate odslužen izdelek zavreči v skladu s predpisi. (Za

  podrobnejše informacije se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje

  odpadkov, komunalno službo ali na proizvajalca.) Simbol prečrtanega zaboja

  označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi

  odpadki, pač pa ga je treba zavreči ločeno.

  Odlaganje porabljenih baterij ter akumulatorjev Izrabljene baterije ste dolžni odlagati na za to primerno mesto oz. jih vrniti.

  Odlaganje med gospodinjske odpadke ni dovoljeno! Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo nevarne substance, so označeni s simbolom prečrtanega zaboja. Ta

  simbol označuje prepoved njihovega odlaganja med gospodinjske odpadke.

  Označbe za pomembne težke kovine so: Cd, Hg in Pb. Prazne baterije lahko vrnete na zbiralna mesta v vaši lokalni skupnosti ali v trgovine, kjer se jih da

  kupiti.

  Ravnajte v skladu z zakonskimi predpisi in s tem prispevajte k varovanju okolja!

 • Tehnične lastnosti

  Napajanje Bazna enota 4 x UM-3 ali AA 1.5V baterija

  Termo/higro senzor 2x UM-3 ali AA 1.5V baterija

  Anemometer 2x UM-3 ali AA 1.5V baterija

  Senzor za dež 2x UM-3 ali AA 1.5V baterija

  Teža Bazna enota 580 g (brez baterij)

  Termo/higro senzor 65 g (brez baterij)

  Anemometer 315 g (brez baterij)

  Senzor za dež 290 g (brez baterij)

  Velikost (dolžina x višina x širina)

  Bazna enota 148 x 193 x 39 mm

  Termo/higro senzor 55,5 x 101 x 24 mm

  Anemometer 405 x 375 x 160 mm

  Senzor za dež 163 x 177 x 119 mm

  Sprejemniki vremenske postaje Sprejemnik Napajanje = 6.0 V, Ta=23°C

  Senzor Napajanje = 3.0 V, Ta=23°C

  RF frekvenca oddajanja 434 MHz

  RF domet Največ 100 m na odprtem polju

  Merilno območje zračnega

  pritiska

  500 do 1100 hPa (14.75 inHg do 32.44 inHg)

  Merilno območje zračnega

  pritiska na nivoju morske

  374,5 mmHg do 823,8 mmHg

 • gladine

  Območje kompenzacije

  nadmorske višine

  -200m do +5000 m

  Natančnost merjenja zračnega

  pritiska

  +/- 5 hpa

  Območje merjenja zunanje

  temperature

  -40°C do +80,0°C (-40°F do 176,0°F)

  Območje merjenja notranje

  temperature

  -9,9°C do + 60,0°C (14,2°F do 140,0°F)

  Delovna temperatura 0,0°C do +50,0°C (32,0°F do 122,0°F)

  Temperatura hranjenja -20°C do + 60,0°C (-4°F do 140°F)

  Natančnost merjenja

  temperature

  +/- 1°C

  Območje merjenja vlažnosti 0% do 99%

  Natančnost merjenja

  vlažnosti

  +/- 5%

  Časovni interval prejemanja

  podatkov iz senzorjev

  Termo/higro-senzor Približno 47 sekund

  Senzor za dež 183s

  Senzor za veter 33s

  Natančnost časa

  vzhoda/zahoda sonca

  +/- 3 min (zemljepisna širina znotraj +/- 50°)

  Območje merjenja smeri

  vetra

  16 položajev

  Natančnost merjenja smeri

  vetra

  +/- 11.25°

 • Moč vetra za začetek

  merjenja smeri

  3mph

  Območje merjenja hitrosti

  vetra

  0 do 199.9 mph (199,9 km/h, 89,3 m/s, 173,3 vozljev)

  Natančnost merjenja hitrosti

  vetra

  +/- (2mph +5%)

  Potrebna hitrost vetra za

  začetek merjenja

  3mph

  Časovni interval osveževanja

  meritev hitrosti/sunkov vetra

  33 sekund

  Območje merjenja količine

  dežja za 1h/24h/včerajšnji

  dan

  0.0 do 1999,9 mm (78,73 inčev)

  Območje merjenja količine

  dežja za zadnji teden/mesec

  0 do 19999 mm (787,3 inčev)

  Časovni interval merjenja

  notranje temperature

  10 sekund

  Časovni interval merjenja

  notranje vlažnosti

  10 sekund

  Kode za mesta

 • SEVERNA AMERIKA (DST=zimski/poletni čas)

  Ostali svet

 • Garancijska Izjava:

  Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo

  poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim.

  Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe

  so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic

  d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja

  za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven

  garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na

  naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

  To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in

  odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

  Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05